Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside"

Transkript

1 Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside 1

2 Indledning Denne principsamling er blevet til som led i et projekt, hvis formål har været at sætte fokus på at gøre de kommunale hjemmesider mere effektive og brugervenlige. Fra flere steder er der blevet rettet kritik af de kommunale hjemmesider: hjemmesiderne er rodede og uoverskuelige, sproget er volapyk og graden af selvbetjening er for lav. Sådanne udsagn har man kunnet læse i avisspalter og i rapporter fra analysebureauer. Det er sandt, at meget kan blive bedre. Men skal vi gøre hjemmesiderne bedre, kræver en dybere forståelse af problemernes årsager og omfang. Måske skyldes de rodede hjemmesider, at weborganisationen er udfordret, når der stilles flere forskellige krav til, hvad hjemmesiden egentlig bør være. Måske er sproget volapyk, fordi mange forskellige lokalredaktører med forskellige kompetenceprofiler er ansvarlige for at formulere teksterne. Og måske skyldes den lave grad af selvbetjening ikke kun løsningernes kvalitet, men også at kommunerne er ikke er dygtige nok til at brande services på hjemmesiden. Skal vi gøre hjemmesiderne bedre må med andre ord forstå de kommunale udfordringer. Derfor har KL har gennem et action Learning forløb været i dialog med 30 kommuner, en række leverandører og borger.dk for at udpege nogle af de mest centrale udfordringer kommunerne står over for. Det er blevet omsat i otte principper for weboptimering. Til hver princip er udfordringerne skitseret og der angives konkrete forslag til, hvordan kommunerne kan håndtere disse - organisatorisk såvel som teknisk. De otte principper kan anskues som otte projekter, der kan sættes i gang alt efter, hvor de største udfordringer opleves. Sammen med principsamlingen har projektet affødt en konceptbeskrivelse til artikelimport, som er udarbejdet i samarbejde mellem KL og borger.dk. Desuden er der med projektet etableret et kommunalt netværk, hvor webmedarbejdere på tværs af kommuner har mulighed for at dele viden og erfaringer. Se mere på God læselyst! KL 2

3 Indhold 1. Web ER kanalstrategi Definer webbens formål og få ledelsen med Sæt jer i brugerens sted Overvej hvordan I vil navigere i det nye medielandskab Skab en kompetent weborganisation Samarbejd på tværs og spar på kræfterne Dokumenter webbens resultater Optimering af hjemmesiden er en kontinuerlig proces

4 1. Web ER kanalstrategi Kommunernes strategi for digitalisering siger det klart: den kommunale sektor kan spare 1.1 milliard ved at flytte borgerne over på de digitale kanaler. Men konverteringen sker ikke af sig selv. Det kræver regler om obligatorisk selvbetjening og bedre løsninger. Og så kræver det kommunale web sites, hvor borgeren nemt finder svar på sine spørgsmål og som er borgerens vejviser til selvbetjening. Prioriter selvbetjening og skab synlighed omkring løsninger på hjemmesidens forside. Præsenter løsninger med størst volumen på forsiden. Invester i en god søgemaskine eller en chatfunktion, så borgeren kan få sine spørgsmål besvaret online, i stedet for at skulle ringe eller henvende sig fysisk. Lav bannere for Digital post, Borger.dk og NemID så flere borgere kan bruge de digitale løsninger. Fjern telefonnumre, faxnumre og andet, der ikke ansporer til en digital handling. I får ikke konverteringer, hvis ikke I prioriterer det. 4

5 2. Definer webbens formål og få ledelsen med Der stilles krav til kommunernes web sites. Webben skal både være en nyhedskanal, kommunens ansigt udadtil og en platform for selvbetjening og informationssøgning. Men kommunerne skal vælge, hvad der er vigtigst. Webben skal have et primært formål. Ellers får vi ikke brugerne til at forstå de kommunale hjemmesider. Og ellers har web organisationerne ingen horisont at styre efter. Det kræver prioriteringer. Og det kræver, at ledelsen bakker formålet op. Træf en beslutning om, hvad det primære formål er med jeres web site. Lav eventuelt en prioriteringsøvelse ved at stille spørgsmålet: Hvis indholdet på vores web site skulle laves om til en applikation på iphone eller android, hvad skulle så med? hvilket indhold og hvilke funktioner?. Fremhæv det I vil med jeres web site. Hvis det primære formål er at understøtte selvbetjening, skal forsiden formes med selvbetjening som omdrejningspunkt. Det indebærer, at formidling af nyheder, kulturtilbud, politisk organisering osv. må komme i anden række. Det er vigtigt at opsætte klare mål for arbejdet med web. Det skaber retning og hjælper jer med at dokumentere, om I når jeres mål. Brug fx Key Performance Indicators (KPI er) til at styre efter. Engager ledelsen i webstrategien. Det gør arbejdet med at formidle og gennemføre strategien nemmere. Overvej at nedsætte en webstyregruppe, der sikrer fremdrift og styring. Prioritér og gør det simpelt 5

6 3. Sæt jer i brugerens sted Den kommunale hjemmeside er ikke bare en nyhedskanal. Det er også en serviceplatform for kommunens borgere og virksomheder. Undersøgelser viser, at brugernes primære formål med at besøge kommunens hjemmeside er at foretage en handling eller søge informationer. Formålet er sjældent at læse nyheder. Derfor bør kommunerne overveje, hvordan de indretter deres web sites på brugernes præmisser. Tænk mere modtagerorienteret og mindre afsenderorienteret. Tænk i målrettet information frem for information. Stil jer selv spørgsmål som Hvordan vil vi gerne have borgerne til at bruge selvbetjeningsløsninger eller Hvordan finder borgerne lettest den information de søger er det fx gennem en anderledes navigationsstruktur eller en bedre søgemaskine?. Foretag brugertests for at måle kvaliteten af webbens indhold og struktur. Og test om brugerne finder det, de søger. Husk at designet er vigtigt, fordi det viser, hvad I vil have brugerne til at gøre. Skriv i et let forståeligt sprog og undgå fagudtryk, lange sætninger og tungt sprog. Brug mindre krudt på nyhedsformidling og sub sites som ikke bliver besøgt. Fokusér energien på brugernes behov for selvbetjening og informationssøgning. Spørg ikke hvad kommunens behov for information er - spørg hvad borgerens behov er 6

7 4. Overvej hvordan I vil navigere i det nye medielandskab APP s til Smart Phones, Facebook, Twitter, chat funktioner og videnstøttesystemer. Dette er bare et udpluk af nye medier - og der vil komme endnu flere til. Derfor må kommunerne overveje, hvordan de vil navigere i det nye medielandskab. Udgangspunktet er, at medierne skal bruges der, hvor de skaber værdi og bedre serviceoplevelser for brugerne. Tag stilling til, hvilke medier der bedst understøtter jeres kanal- og servicestrategi. Overvej hvordan nye medier kan bidrage til værdiskabelse. Stil fx spørgsmål som Er kanalerne omkostningseffektive målt i forhold til vores andre kanaler? eller Skaber kanalerne bedre serviceoplevelser for vores brugere?. APP s er cool og Facebook hitter, men er det medier, der skaber værdi? 7

8 5. Skab en kompetent weborganisation Webben har fået en stigende betydning i takt med en mere digital befolkning og nye teknologier. Det stiller krav til de kommunale webmedarbejdere. De skal kunne balancere mellem forskellige krav til webben, foretage optimeringsanalyser, kommunikere principper ud og holde styr på udvalget af kommunikationsteknologier. Det kræver mere end teknisk indsigt. Det kæver fx forståelse for organisation, dokumentation og kommunikation. Vurder om jeres weborganisation kan løfte de krav, som jeres omverden stiller. Find de rigtige medarbejdere til opgaven. Spørg jer selv, hvem der har de rette kompetencer, tiden og motivationen. Beskriv medarbejderprofiler ud fra de roller og kompetencer I ser som nødvendige for at skabe den kompetente weborganisation. Giv alle der arbejder med web en funktionsbeskrivelse som fx underviser, redaktør, forfatter osv. Lav evt. en arbejdsgangsbeskrivelse for måden samarbejdet skal fungere. Sæt fokus på kompetenceudvikling og tilpasningsdygtighed. Og stil krav til alle medarbejderne i weborganisationen fx om kendskab til selvbetjeningsløsninger. Teknologi skaber muligheder mennesker værdi 8

9 6. Samarbejd på tværs og spar på kræfterne Der er 98 kommunale hjemmesider, og hver kommune bruger kræfter på drift og udvikling. Men kommunerne kan spare ressourcer ved at arbejde tættere sammen og ved at genbruge det, som allerede er lavet. Når ydelser er standardiserede, bør kommunerne bruge teksterne fra Borger.dk. Og når kommunerne udvikler på deres sites, bør det ske i innovative samarbejder for at samle flere kræfter, videndele og genbruge de gode ideer og den teknologi, som allerede findes. Træf en strategisk beslutning om, hvordan I bruger tekstimporten fra Borger.dk. Til det arbejde kan I bruge KL og Borger.dk s konceptbeskrivelser. Genbrug strukturer og komponenter, hvor det er teknisk muligt. Det kan fx være komponenter udviklet i Open Source miljøer eller strukturen fra Borger.dk. Brug Borger.dk til tekstimport, selvbetjening, Digital post og MinSide. Indgå partnerskaber med andre kommuner, når I udvikler jeres web. Jo flere kommuner, desto flere kræfter. Samarbejde og genbrug giver resultater på bundlinjen 9

10 7. Dokumenter webbens resultater Det er ikke nok at hævde, at webben er et vigtigt værktøj til at flytte borgere over på de digitale kanaler. Kommunerne skal vise, at det rent faktisk virker. Det bør ske gennem løbende dokumentation og synliggørelse af resultater. Det giver et datadrevet overblik, så ledelsen kan følge udviklingen. Og det skaber positiv opmærksomhed om, hvordan webindsatsen understøtter konvertering. Dokumenter henvendelser både transaktionshenvendelser og informationshenvendelser gennem den fælles kommunale dokumentationsmetode og værktøjet KOMHEN 2.0. Omsæt data til ledelsesinformation, så ledelsen kan se, hvordan webben bidrager til konvertering. Brug resultaterne af dokumentationen til at engagere webmedarbejderne ved at vise dem, hvordan indsatsen bidrager til konvertering. Brug dokumentationen til at måle på, om I når jeres kanalstrategiske målsætninger. Brug desuden dokumentationen, når I opdaterer jeres kanal- og servicestrategier og sætter nye mål for jeres organisationer. Dokumentation giver en værdifuld og datadrevet beslutningsproces 10

11 8. Optimering af hjemmesiden er en kontinuerlig proces Weboptimering handler om mange ting. SEO, brugertests, statistiske analyser, dokumentation af konvertering osv. Det er bare nogle af de indsatser som bør foretages løbende. Men det er ikke nok at måle. Alle målinger skal føre til forbedringer. Derfor skal målinger altid følges op af konkrete handlinger. Foretag løbende webanalyser som fx SEO og besøgsanalyser og vurder jeres sites ud fra denne viden. Omsæt data til statistik for at forbedre sitet og vise udviklingen. Foretag brugertests for at måle kvaliteten af webbens indhold og struktur, samt for at teste om brugerne finder, hvad de søger. Sørg for, at I overholder gældende standarder for tilgængelighed som WCAG 2.0. Brug KOMHEN til at dokumentere konverteringer. "Succes kommer af en løbende og fokuseret indsats" 11

Principper for organisering af kommunernes web-arbejde

Principper for organisering af kommunernes web-arbejde Principper for organisering af kommunernes web-arbejde Opsamling på KL-workshop afholdt i marts 2013 Indhold Indledning - Organisering af web-arbejdet i kommunen... 3 Udfordringen... 3 Hvilken rolle spiller

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

Borgerkontakt Nedbringelse af telefonopkald og Borgerhenvendelser Vers. 5.0

Borgerkontakt Nedbringelse af telefonopkald og Borgerhenvendelser Vers. 5.0 Borgerkontakt Nedbringelse af telefonopkald og Borgerhenvendelser Vers. 5.0 Oplæg til Sekretariatschefgruppen d. 22. august 2012 Arbejdsgruppe: Anne Rodil, Else Eisenhardt, Jan Engrob og Dorthe Dee Indledning

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau. Det offentlige i lommen Mobile borgerservices Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.dk White Paper af Bleau A/S Når man betragter hastigheden i udbredelsen

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

OPTIMERING AF UVM.DK. UVM 28. oktober 2014

OPTIMERING AF UVM.DK. UVM 28. oktober 2014 OPTIMERING AF UVM.DK UVM 28. oktober 2014 AGENDA 1. Om projekt og undersøgelser: Fremgangsmåde og gennemgang af undersøgelser 2. Ændringsforslag: Gennemgang af idékatalog 3. Næste skridt Om projekt og

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen PROFESSIONELLE HJEMMESIDER 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen Bliv klogere på hvordan du indkøber en moderne hjemmeside, driver den professionel

Læs mere

Har du brug for nogle gode råd til, hvordan du gør dit intranet mere brugervenligt? Få 16 hands-on fif til dette. SIDE 5

Har du brug for nogle gode råd til, hvordan du gør dit intranet mere brugervenligt? Få 16 hands-on fif til dette. SIDE 5 Den sociale intranet fear factor Vi forsøger at aflive myterne om det sociale intranet. SIDE 8 Usability og intranet Har du brug for nogle gode råd til, hvordan du gør dit intranet mere brugervenligt?

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser KOLOFON Tekst Socialt Udviklingscenter SUS Layout ArtRebels Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

Beslutningsgrundlag - strategisk overblik over digitale kanaler

Beslutningsgrundlag - strategisk overblik over digitale kanaler Beslutningsgrundlag - strategisk overblik over digitale kanaler 16-09-2014 De strategiske rigtige kanaler Hvilke digitale mediekanaler vil bedst kunne understøtte kommunens kommunikation med borgere, erhverv,

Læs mere

Den Digitale Strategi styring og organisering

Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi for Herning Kommune 2013-2017 Version 1.3 Den 22 august 2013 Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi styring og organisering 1. Indledning...3 2. Fælles

Læs mere

På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner

På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner 1 2 Drift er ikke nok Det er ikke tilstrækkeligt at kunne driftsopgaverne. Man skal være i stand til at løfte sig til et mere

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Vejen til succesfulde webstrategier. We can t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them.

Vejen til succesfulde webstrategier. We can t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them. Vejen til succesfulde webstrategier We can t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them - Albert Einstein Copyright 2009 Claus Rønnow easynet ApS Udgivet i august 2009.

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere