Privatøkonomi Pension 15. november 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Privatøkonomi Pension 15. november 2013"

Transkript

1 Privatøkonomi Pension 15. november 213 Relaterede publikationer Privatøkonomi Vi bliver ældre og ældre sparer du nok op? Det har stor betydning for din pensionsopsparing, at du kommer i gang med at spare op i en tidlig alder. Og i takt med at vi lever længere, stiger behovet for at sikre, at pensionsopsparingen ikke slipper op for hurtigt. Det har stor betydning for din pensionsopsparing, hvornår du begynder at spare op. Jo tidligere, jo bedre. Det gælder ikke kun fordi, der så er flere år at spare op i, men også fordi opsparingen så har flere år at forrente sig i. For at understrege, hvor vigtigt det er at komme i gang i en tidlig alder, kan man opstille et forsimplet regneeksempel. En person ønsker at gå på pension som 65-årig og vurderer, at det er passende at få udbetalt en pensionsopsparing på 2. om året i 1 år. Hvis han begynder at spare op allerede som 25-årig skal der sættes knap 2.5 kroner til side hver måned, svarende til knap 3. kroner om året. Begynder han i en alder af 35 år skal der spares cirka 3.7 kroner op om måneden, og kommer han først i gang som 5-årig skal der sættes godt 8.65 kroner til side hver måned eller i overkanten af 1. kroner hvert år, indtil han når de 65 år. Se figur 1. Figur 1. Månedlig opsparing til pension afhængig af alder, når man begynder at spare op, pensionsopsparing til 1 år Anm.: Det antages, at personen går på pension som 65-årig. Beregningerne er lavet i faste priser, det vil sige, at med tiden i takt med, at inflationen stiger. I beregningerne er inflationen sat til 2 procent, og det årlige afkast på Denne analyse er udarbejdet af: Camilla Skovsbo Erichsen forbrugerøkonom Telefon sydbank.dk Renterne har stor betydning Der er flere fordele ved at begynde pensionsopsparingen i en tidlig alder. Ud over, at man skal sætte mindre til side hver måned, spiller det også en stor rolle, at opsparingen har længere tid til at stå og forrente sig. Hvis man begynder at spare op, når man er 25 år, vil de renter der løber på i de år man sparer op, udgøre mere end 35 procent af opsparingen, når man når pensionsalderen. Man skal altså selv kun indbetale cirka 65 procent af den samlede opsparing. Begynder man opsparingen som 35-årig udgør renterne 27,5 procent af den samlede opsparing, når man når Makroøkonomisk analyse 1/5

2 pensionsalderen, og begynder man først, når man er 5 år udgør renterne 15 procent. Se figuren nedenfor. Figur 2. Den samlede opsparing når man når pensionsalderen fordelt på opsparing og rente afhængig af alder, når man begynder at spare op Procent Opsparing Rente Anm.: I beregningerne er inflationen sat til 2 procent, og det årlige afkast på opsparingen er 4 procent efter skat. Personen går på pension som 65-årig. Tallene bag figur 2 afhænger naturligvis af de antagelser, man laver. Til beregningerne er der antaget en årlig rente efter skat på 4 procent og en inflation på 2 procent. Jo højere man antager, at realrenten er (det vil sige renten fratrukket inflationen), jo større en andel vil renterne udgøre af den samlede opsparing. Vi bliver ældre og ældre Beregningerne i figur 1 er lavet ud fra, at pengene skal række til en pensionstilværelse på 1 år. Men vi bliver ældre og ældre, og det er ærgerligt kun at have sparet op til 1 år, hvis man er på pension i 2 år. Figur 3. Middellevetid beregnet ved personens fødselsår og de forudsætninger der var da personen blev født Forventet levetid, år Fødselsår Mænd Kvinder Kilde: Danmarks Statistik En kvinde der blev født for 6 år siden kunne dengang se frem til at blive cirka 72,5 år, mens 2/5

3 den gennemsnitlige levealder for mænd dengang var lige i underkanten af 7 år. Det billede har flyttet sig en del. En pige der blev født sidste år kan forvente at blive knap 82 år, mens en dreng kan forvente at blive knap 78 år. Men en ting er, hvad middellevealderen er, når man bliver født. Noget andet er, hvad den forventede restlevetid er, givet den alder man har i dag og de forudsætninger der er nu. En kvinde der blev født i 1973 bliver 4 år i år. Da hun blev født har hendes forventede levetid godt 76 år. Men hvis hun stadig lever i dag, så er hendes forventede levealder nu knap 83 år. Figur 4. Middellevetid beregnet ud fra personens nuværende alder og de forudsætninger der var i 211/212 Forventet levetid, år år 6 år 5 år 4 år 3 år 2 år 1 år år Mænd Kvinder Alder nu Kilde: Danmarks Statistik og Sydbank Sparer du nok op? I takt med, at vi lever længere, stiger behovet for at sikre, at pensionsopsparingen ikke slipper op for hurtigt. Hvis pensionsoverblikket er lavet ud fra en forventning om, at man er på pension i 1 år, så bør man få lavet det om, hvis man forventer at være på pension i mere end 1 år. På den måde får man et bedre billede af, hvilken økonomi man kan forvente at få som pensionist. I figur 1 er beregningerne lavet ud fra en antagelse om, at pensionsopsparingen skal udbetales over 1 år. I figur 5 er perioden forlænget med 1 år, så der i stedet udbetales 2. kroner hvert år i 2 år. For at få sparet nok op skal der naturligvis sættes noget mere til side hver måned sammenlignet med tallene fra figur 1. Hvis opsparingen skal række til 2 år skal der spares godt 4.5 kroner op om måneden, eller godt 54. om året, hvis man begynder at spare op når man er 25 år. Det er cirka 2. kroner mere hver måned sammenlignet med, hvis pensionsopsparingen kun skal række i 1 år. Begynder man på pensionsopsparingen som 35-årig skal der spares cirka 6.7 kroner op om måneden. Og kommer man først i gang som 5-årig skal der spares mere end 15.7 kroner op hver måned. Figur 5 understreger igen den pointe, at det er vigtigt at komme i gang med pensionsopsparingen i en tidlig alder. Og det er endnu vigtigere her, hvor der skal spares flere penge op, hvis man skal have en chance for at kunne spare nok op til at nå sit mål. Bemærk at der ikke bare skal spares dobbelt så meget op, hvis man skal have pension til 2 år i stedet for 1 år. Det skyldes den forrentning der er af opsparingen over de år, hvor man er på pension og opsparingen gradvist udbetales. Selvom renterne spiller en større rolle, når pengene udbetales over flere år, så ændrer det ikke på, hvor meget henholdsvis den rene opsparing og renterne udgør af den samlede opsparing den dag, man går på pension. Figur 2 er altså den samme, uanset om man skal spare op til 1 år på pension eller 2 år på pension - givet at de øvrige antagelser er de samme. 3/5

4 Figur 5. Månedlig opsparing til pension afhængig af alder, når man begynder at spare op, pensionsopsparing til 2 år Anm.: Det antages, at personen går på pension som 65-årig. Beregningerne er lavet i faste priser, det vil sige, at med tiden i takt med, at inflationen stiger. I beregningerne er inflationen sat til 2 procent og det årlige afkast på Senere på pension giver flere år at spare op i Efterhånden som levealderen stiger, kommer vi også til at gå senere og senere på pension. Hvis vi antager, at man går på pension som 7-årig i stedet for som 65-årig har det naturligvis betydning for, hvor meget der skal spares op hver måned. Men det ændrer ikke på, at det er vigtigt at komme tidligt i gang med opsparingen. Figur 6. Månedlig opsparing til pension afhængig af alder, når man begynder at spare op, pensionsopsparing til 2 år, pension som 7-årig Anm.: Det antages, at personen går på pension som 7-årig. Beregningerne er lavet i faste priser, det vil sige, at med tiden i takt med, at inflationen stiger. I beregningerne er inflationen sat til 2 procent og det årlige afkast på 4/5

5 En person som går på pension som 7-årig, og som forventer at være på pension i 2 år, skal spare cirka 3.8 kroner op om måneden, hvis han begynder når han er 25 år, og vil have 2. kroner udbetalt i hvert af de 2 år. Venter han til han er 35 år skal han spare 5.45 kroner op om måneden, og kommer han først i gang som 5-årig skal der spares cirka 11.2 kroner op hver måned. Da der, sammenlignet med figur 5, nu er fem år mere at spare op i, så skal der naturligvis spares mindre op hver måned. Desuden har opsparingen nu flere år at forrente sig i mens man sparer op, og renterne kommer derfor til at udgøre en større andel end i figur 2. Tag en snak med en rådgiver Tallene bag figur 1, 5 og 6 understreger, at det er vigtigt at begynde sin pensionsopsparing i en tidlig alder. Mange unge mennesker bruger naturligt nok langt mere krudt på huskøb og familiestiftelse end på pension, men selvom pensionstilværelsen ligger langt ude i fremtiden, er det er ikke desto mindre vigtigt, at man sætter sig ind i, hvordan ens pensionsordninger er sat sammen, og om man er tilfreds med de forudsætninger, der ligger til grund for dem. Virkelighedens pensionsverden er ikke så simpel som de beregninger der ligger bag figur 1, 5 og 6. Man skal også træffe valg omkring, hvilke typer af pensionsopsparinger, man vil have. Her spiller skatteforhold ind, og der skal tages hensyn til begrænsninger på, hvor meget der kan betales ind på de forskellige ordninger. Her kan din bank eller pensionsselskab heldigvis hjælpe dig. Dette materiale henvender sig til Sydbanks kunder og må ikke uden bankens udtrykkelige samtykke offentliggøres eller distribueres videre. Materialet er udarbejdet på grundlag af informationer fra kilder, som Sydbank finder troværdige. Sydbank påtager sig dog intet ansvar for mangler, herunder eventuelle fejl i kilder, trykfejl eller beregningsfejl, samt efterfølgende ændrede forudsætninger. Eventuelle anbefalinger i materialet er udtryk for bankens forventninger på grundlag af markedsmæssige forhold, men er ikke baseret på fundamentale analytiske forhold. Materialet kan ikke alene danne grundlag for investeringsbeslutninger, men kan medtages i forbindelse med rådgivning i Sydbank, hvor tillige kunders individuelle forhold skal indgå. Investering er forbundet med risikoen for økonomisk tab. Hverken historiske afkast og kursudvikling eller prognoser for fremtiden i materialet kan anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Et afkast og/eller en kursudvikling som beskrevet i dette materiale kan blive negativ. Hvor oplysningerne er baseret på bruttoafkast, vil gebyrer, provisioner og andre omkostninger kunne medføre, at afkastet bliver lavere end anført i materialet. Hvor materialet oplyser om den skattemæssige behandling af en disposition, er det med forbehold for, at den skattemæssige behandling altid afhænger af den enkelte kundes individuelle situation og at reglerne i øvrigt kan ændre sig fremover. Hvis det finansielle instrument handles i en anden valuta end danske kroner, er der endvidere en risiko for, at valutakursudsving kan medføre højere eller lavere afkast. Denne publikation er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge finansielle instrumenter. Banken kan forinden udbredelsen af materialet have handlet på baggrund af dette. Sydbank fraskriver sig ethvert ansvar for tab, der måtte have direkte eller indirekte sammenhæng med dispositioner, der er foretaget alene på baggrund af materialet. Sydbank A/S, Peberlyk 4, 62 Aabenraa, cvr er under tilsyn af Finanstilsynet, Århusgade 11, DK-21 København Ø. 5/5

Oversigt over nuværende finansiering

Oversigt over nuværende finansiering 1 1 Oversigt over nuværende finansiering Værdiansættelsesdato 01/07/2016 Analysedato Analyseperioden for porteføljen Gæld i alt Heraf Realkredit Heraf udenlandsk valuta Derivater 30/06/2016-31/12/2040

Læs mere

Udstedelse i fastforrentede

Udstedelse i fastforrentede Udstedelse i fastforrentede Udstedelsen i fastforrentede tog til i sidste uge og udstedelsen nærmer sig 1 mia. kr. om dagen. Det er cirka mio. kr. mere om dagen end ved samme tidspunkt i oktoberopsigelsesperioden.

Læs mere

Fokus på udtrækninger

Fokus på udtrækninger Fokus på udtrækninger Generelt er der en smule mere fart på indfrielserne set i forhold til sidste opsigelsesperiode i oktober. Det meste skyldes dog en del indfrielser i december hvor 1,5% 2050 åbnede.

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

Fokus på udtrækninger

Fokus på udtrækninger Fokus på udtrækninger Så er der indfriet for over 137 mia. til oktober-terminen (ekskl. LR, som vi mangler og de kan betyde vi er nærmere 138 mia.). I sidste uge var vi på 110 mia. i indfrielser. Dvs.

Læs mere

Udstedelse i fastforrentede

Udstedelse i fastforrentede Udstedelse i fastforrentede Selvom vi er meget tidlig i opsigelsesperioden, kommer der mere udstedelse i konverterbare end normalt. Vi tror den større udstedelse kommer pga. attraktive kursniveauer, gang

Læs mere

Fokus på udtrækninger

Fokus på udtrækninger Fokus på udtrækninger Oprydning i Landsbyggefondens 3% s- og 3,5% s-lån ser ud til at være gået ud over 3% 2031, 3% 2044 og 3,5% 2044. De ekstraordinære indfrielser er større netop i disse serier fra NYK,

Læs mere

Update - Dansk Økonomi

Update - Dansk Økonomi Update - Dansk Økonomi 05.04.2016 Denne publikation giver et hurtigt billede af den seneste udvikling i dansk økonomi. Update Dansk Økonomi udkommer cirka en gang om måneden, og hovedoverskrifterne for

Læs mere

Varigheden i det konverterbare marked rammer nyt lavpunkt: 1% 2050IO handlet lige under 97:

Varigheden i det konverterbare marked rammer nyt lavpunkt: 1% 2050IO handlet lige under 97: Hovedkonklusioner Varigheden i det konverterbare marked rammer nyt lavpunkt: Den seneste uge er der forsvundet varighed i det konverterbare marked for det der svare til 100 mia. 10-årige statsobligationer.

Læs mere

Makrokommentar Danmark

Makrokommentar Danmark Makrokommentar Danmark 11.05.2017 Arbejdsmarkedet har ikke feber - endnu Siden 2013 er der skabt omkring 130.000 nye jobs i Danmark og derfor befinder beskæftigelsen sig nu i underkanten af 2,9 millioner

Læs mere

virksomhedsobli- gationer

virksomhedsobli- gationer virksomhedsobli- Norske gationer Se aktuelle anbefalinger på: o https://markets.sydbank.dk Fred Olsen Energy, DOF Subsea og STX Anbefaling: Fred Olsen Energy Floater til 2016 NIBOR3 + 425 bp. FK: 5805921

Læs mere

Makrokommentar Danmark

Makrokommentar Danmark Makrokommentar Danmark 17.2.213 De offentlige finanser har det langt bedre end ventet 213 blev et godt år for de offentlige finanser og også langt bedre end der oprindeligt var lagt op til. Statens indtægter

Læs mere

JYK tilbagefører ekstraordinære udtræk for 154 mio. kr. i 1,5% 2047: Institutterne har fortsat gang i omlægningerne trods påskeferie:

JYK tilbagefører ekstraordinære udtræk for 154 mio. kr. i 1,5% 2047: Institutterne har fortsat gang i omlægningerne trods påskeferie: Hovedkonklusioner JYK tilbagefører ekstraordinære udtræk for 154 mio. kr. i 1,5% 2047: Låntagere hos JYK har tilbageført tidligere offentliggjorte indfrielser for 154 mio. kr. i 1,5% 2047, hvilket umiddelbart

Læs mere

Danmark. Det danske privatforbrug Ketchupflasken er tom. Makrokommentar 28. august 2013

Danmark. Det danske privatforbrug Ketchupflasken er tom. Makrokommentar 28. august 2013 Makrokommentar 28. august 2013 Danmark Relaterede publikationer Økonomisk Oversigt Danmark, maj 2013 Det danske privatforbrug Ketchupflasken er tom Den varme danske sommer har smittet af på humøret blandt

Læs mere

Fokus på udtrækninger

Fokus på udtrækninger Fokus på udtrækninger Overraskende godt gang i indfrielserne i mandags og tirsdags. De totale ekstraordinære indfrielser når over 34 mia. dkk heraf er de 20 mia. kommet den seneste 1,5 uge. Beløbet er

Læs mere

Udstedelse i fastforrentede

Udstedelse i fastforrentede Udstedelse i fastforrentede Nykredit og Nordea er de eneste institutter, som er begyndt at udstede lidt i de nye serier. Nykredit har udstedt et enkelt lån i,5% 24. De seneste dage er der dagligt solgt

Læs mere

Hovedkonklusioner. Fixed Income Research

Hovedkonklusioner. Fixed Income Research Hovedkonklusioner Udstedelsen 5 gange højere end normalt: Omlægningerne fortsætter i højt gear, og udstedelsen af konverterbare fastforrentede obligationer er 5 gange højere end normalt op mod terminen.

Læs mere

Nye kursniveauer betyder nye konverterbare obligationer: 1% 2050 i kurs 98 vil betyde store konverteringer i 30-årig 2% s lån:

Nye kursniveauer betyder nye konverterbare obligationer: 1% 2050 i kurs 98 vil betyde store konverteringer i 30-årig 2% s lån: Hovedkonklusioner Nye kursniveauer betyder nye konverterbare obligationer: Med lukningen af 1% 2040 i fredags og 1,5% 2050IO i dag har de fire store institutter åbnet en ny 0,5% 2040 og en ny 1% 2050IO.

Læs mere

Udtræk stadig i et højt gear 26 mia. kr. indfriet den seneste uge: 1,5% 2050IO kører sig eget løb:

Udtræk stadig i et højt gear 26 mia. kr. indfriet den seneste uge: 1,5% 2050IO kører sig eget løb: Hovedkonklusioner Udtræk stadig i et højt gear 26 mia. kr. indfriet den seneste uge: Samlede indfrielser nåede 88 mia. kr. i går, hvor vi i april opsigelsesperioden på samme tidspunkt kun var på 50 mia.

Læs mere

Pengemarkedsafkast i 3% erne omkring -0,5% til -0,75%: 3% erne skal håbe på 1% 2050 under 97, hvis de skal slå en 1-årig flex.

Pengemarkedsafkast i 3% erne omkring -0,5% til -0,75%: 3% erne skal håbe på 1% 2050 under 97, hvis de skal slå en 1-årig flex. Hovedkonklusioner Heftig udstedelsesuge: Sidste uges tap-udstedelser nåede 27 mia. kroner en almindelig uge ligger på 5 mia. kroner. CK93 viste indfrielser på 18 mia. kroner på en uge i sidste opsigelsesperiode

Læs mere

Hovedkonklusioner. Fixed Income Research

Hovedkonklusioner. Fixed Income Research Hovedkonklusioner Samlet varighed mod nye bundniveauer: Den samlede varighed i det konverterbare marked rammer et nyt bundniveau efter Draghi s udtalelser, og Nationalbanken sælger da også i statsobligationer

Læs mere

Rebalancering af Nykredits indeks i aften: Udlandet købte 40% af udstedelsen i 1,5% 2050 ere i maj måned:

Rebalancering af Nykredits indeks i aften: Udlandet købte 40% af udstedelsen i 1,5% 2050 ere i maj måned: Hovedkonklusioner Rebalancering af Nykredits indeks i aften: Som vi tidligere har skrevet kommer 1,5% 2050 alm og flex jan-21 ind i indekset, på bekostning af 2,5% 2047 alm og IO. 1,5% 2050IO misser lige

Læs mere

Byd på store floater-auktioner i dag det er væsentlig billigere end tap-udstedelsen:

Byd på store floater-auktioner i dag det er væsentlig billigere end tap-udstedelsen: Hovedkonklusioner Byd på store floater-auktioner i dag det er væsentlig billigere end tap-udstedelsen: 50 mia. floaters skal bortauktioneres i dag, og de seneste dages auktioner tyder på man får obligationerne

Læs mere

Professionel pleje af din pensionsopsparing

Professionel pleje af din pensionsopsparing Professionel pleje af din pensionsopsparing mixinvest En rigtig god måde at placere din pensionsopsparing på er ved at investere pengene i et mix af aktier og obligationer. Det kræver dog både tid og indsigt

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

Stor ulighed blandt pensionister

Stor ulighed blandt pensionister Formuerne blandt pensionisterne er meget skævt fordelt. Indregnes de forbrugsmuligheder, som formuerne giver i indkomsten, så er uligheden blandt pensionister markant større end uligheden blandt de erhvervsaktive.

Læs mere

Over 170 mia. skal sandsynligvis genplaceres til oktober - der vil være ca. 350 mia. 30-årige 2% ere tilbage at købe:

Over 170 mia. skal sandsynligvis genplaceres til oktober - der vil være ca. 350 mia. 30-årige 2% ere tilbage at købe: Hovedkonklusioner Over 170 mia. skal sandsynligvis genplaceres til oktober - der vil være ca. 350 mia. 30-årige 2% ere tilbage at købe: Vi forventer de samlede indfrielser ender på omkring 170 mia. kroner,

Læs mere

Hovedkonklusioner. Fixed Income Research

Hovedkonklusioner. Fixed Income Research Hovedkonklusioner 20 mia. flere 1,5% 2050 ere resten af opsigelsesfristen: Konverteringsbølgen fortsætter i højt tempo, og vi forventer juli-terminen kan ende på over 70 mia. kroner, hvilket samtidig betyder

Læs mere

Valutarelaterede obligationer

Valutarelaterede obligationer Valutarelaterede obligationer Strategi Uge 24 Se aktuelle anbefalinger på: Vi ser stadig potentiale i EM landene https://markets.sydbank.dk Vigtige kommende nøgletal: Tyrkiet 17/06 Rentemøde 30/06 Handelsbalancen

Læs mere

Ved dødsfald. Ved skilsmisse

Ved dødsfald. Ved skilsmisse Ved dødsfald Hvis du ikke hæver din opsparing, inden du dør, tilfalder din LD-opsparing boet, og bobestyreren sørger for fordelingen til din familie eller andre arvinger. LD sørger for at kontakte skifteretten.

Læs mere

Ultimo-salg uden effekt på lange flex er og konverterbare:

Ultimo-salg uden effekt på lange flex er og konverterbare: Hovedpunkter Ultimo-salg uden effekt på lange flex er og konverterbare: Institutterne er godt i gang med at udstede obligationer allerede nu, så ultimo-salget den 27. december ikke bliver alt for stort.

Læs mere

Skævheder i 20-årige konverterbare: 1,5% 2037 har slet ikke oplevet samme negative konveksitet, som andre 10-, 15- og 30-årige over 100.

Skævheder i 20-årige konverterbare: 1,5% 2037 har slet ikke oplevet samme negative konveksitet, som andre 10-, 15- og 30-årige over 100. Hovedkonklusioner Konverterbare har klaret sig for godt: Argumenterne for pæn efterspørgsel efter konverterbare eksisterer stadig, men obligationerne har også klaret sig godt den seneste måned, hvor OAS

Læs mere

Prognose for udviklingen i brugen af efterløn. Notat. AK-Samvirke, 14. januar 2011

Prognose for udviklingen i brugen af efterløn. Notat. AK-Samvirke, 14. januar 2011 Prognose for udviklingen i brugen af efterløn Notat AK-Samvirke, 14. januar 2011 1 I den verserende efterlønsdebat har der været en del bud på, hvilke økonomiske konsekvenser en afskaffelse af efterlønnen

Læs mere

Hovedkonklusioner. Fixed Income Research

Hovedkonklusioner. Fixed Income Research Hovedkonklusioner Indfrielserne fortsætter men ikke mere end normalt: Gårsdagens CK93 viser små stigninger meget tidligt i opsigelsesperioden men ikke noget der er værre end normalt. Udstedelsen er dobbelt

Læs mere

Hovedpunkter. Fixed Income Research

Hovedpunkter. Fixed Income Research Hovedpunkter Nyt rentetilpasningslån fra RD løser pensionsfælden og ny regel: Effekterne på obligationsmarkedet er begrænset. Lidt flere indfrielser hos RD og flere vil vælge rentetilpasningslån. Produktet

Læs mere

guide Her får du det bedste afkast Penge og pension sider Tag hånd om din pension Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide Her får du det bedste afkast Penge og pension sider Tag hånd om din pension Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8 sider Penge og pension Her får du det bedste afkast Tag hånd om din pension Foto: Iris Stor forskel på afkast Der kan være 150.000

Læs mere

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg C Telefon 70 20 39 74 6 Efterløn eller ej? A-kassen for højtuddannede NOR DI MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C Telefon 70 20 39 73 Tr y

Læs mere

Konverteringsmaskinen kører videre på fuld tryk: Flex er taber mod swap, men understøttet af dyre Bostäder:

Konverteringsmaskinen kører videre på fuld tryk: Flex er taber mod swap, men understøttet af dyre Bostäder: Hovedkonklusioner Konverteringsmaskinen kører videre på fuld tryk: De samlede indfrielser nåede op på samlet knap 80 mia. kr. (inkl. Ministeriets udtræk) efter 20 mia. bare den seneste uge. Niveauet er

Læs mere

Indfrielserne i RDs 2,5% 2047 fortsætter med svag stigning: 2% 2047 slår carry i RDs 2,5% 2047, hvis udtræk som forventet ender omkring 4%-5%.

Indfrielserne i RDs 2,5% 2047 fortsætter med svag stigning: 2% 2047 slår carry i RDs 2,5% 2047, hvis udtræk som forventet ender omkring 4%-5%. Hovedpunkter 12m USD-terminen giver nu 2,4% i afkast: men USD-renterne er også steget, så alternativet i US obligationsmarkedet opvejer effekten. USD-casen er uforandret. Indfrielserne i RDs 2,5% 2047

Læs mere

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP A-kassen LH 8. udgave, december 2015 A-kassen LH 8. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir

Læs mere

Pension. Guide. Tjen en formue på din. sider. Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

Pension. Guide. Tjen en formue på din. sider. Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Iris Guide Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8 Tjen en formue på din Pension sider Se 4 pensionsselskabers gennemsnitlige afkast Pension og penge: Scor kassen med et par klik

Læs mere

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Lægernes Pension pensionskassen for læger 20.05.2016 31/24 Side 2/5 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pension? Kunne det være bedre for mig som læge

Læs mere

Korte flex er taber Next stop lange flex er, hvis det bliver værre: Varighedsmangel holder hånden under længere flex er og konverterbare:

Korte flex er taber Next stop lange flex er, hvis det bliver værre: Varighedsmangel holder hånden under længere flex er og konverterbare: Hovedpunkter Korte flex er taber Next stop lange flex er, hvis det bliver værre: Udlandets incitament til at købe korte flex er burde være intakt, men interessen er begrænset. Rul på flex-kurven er nu

Læs mere

Danmark. Nøglen til det danske boligmarked er gemt godt under måtten. Makrokommentar 20. august 2013

Danmark. Nøglen til det danske boligmarked er gemt godt under måtten. Makrokommentar 20. august 2013 Makrokommentar 20. august 2013 Danmark Relaterede publikationer Makroøkonomi: Økonomisk Oversigt Danmark, maj 2013 Nøglen til det danske boligmarked er gemt godt under måtten Det danske boligmarked har

Læs mere

RD har gang i konverteringer: Udstedelse af fastforrentede ligner de to foregående opsigelsesperioder:

RD har gang i konverteringer: Udstedelse af fastforrentede ligner de to foregående opsigelsesperioder: Hovedpunkter RD har gang i konverteringer: RD har haft gang i konverteringerne den seneste uge, hvor konverteringerne generelt var højere end ved de andre institutter. Med 2 mandage tilbage, hvor udtræk

Læs mere

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4 Indhold l. Forord 4 2. Bonus 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3. Indestående

Læs mere

Næste uges vigtigste begivenheder Uge 32

Næste uges vigtigste begivenheder Uge 32 Næste uges vigtigste begivenheder Uge 32 Lukkedage: 11.08.2017: Japan Ratingnyheder: Ingen væsentlige USA Inflation (fredag) I dagens amerikanske inflationsrapport vil investorerne primært holde øje med

Læs mere

Hovedpunkter. 1 Fixed Income Research

Hovedpunkter. 1 Fixed Income Research Hovedpunkter Terminssalget godt i gang salg en spids lavere end forventet: Både RD og BRF solgte mandag lidt færre obligationer end forventet, og tap-salget indeholdt som forventet ikke mange konverterbare.

Læs mere

Hovedpunkter. Varighedsjagten glemmer korte konverterbare: De 15- og 20-årige konverterbare kan ikke følge med 2% Fixed Income Research

Hovedpunkter. Varighedsjagten glemmer korte konverterbare: De 15- og 20-årige konverterbare kan ikke følge med 2% Fixed Income Research Hovedpunkter USD-terminerne styrer markedet: Korte danske obligationer har ikke været så attraktive for USD-investorerne siden foråret, efter USD er blevet svækket på termin. Stor omsætning i korte danske

Læs mere

Den store omlægning til F10 starter hos Kommunekredit

Den store omlægning til F10 starter hos Kommunekredit Den store omlægning til F10 starter hos Kommunekredit Konverteringen har et samlet volumen på ca. 3,6 mia. kr. Halvdelen af lånene (1,8 mia. kr.) har kuponrente på 3 pct., mens godt en tredjedel (1,2 mia.

Læs mere

Hovedpunkter. Fixed Income Research

Hovedpunkter. Fixed Income Research Hovedpunkter Fart på indfrielserne den sidste uge: Trods fart på indfrielserne den sidste uge, endte de fleste 3% ere under 10% i udtræk. Fortsætter dette scenarie det næste år kan man hæve ca. 0% i afkast

Læs mere

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4 Indhold 1. Forord 4 2. Bonus 5 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3.

Læs mere

Hovedpunkter. 1 Fixed Income Research

Hovedpunkter. 1 Fixed Income Research Hovedpunkter Italiensk valg uden stor effekt: Lidt rentestigninger på italienske stater bør ikke få investorer til at kigge væk fra danske konverterbare. Efter markante rentestigninger i starten af året

Læs mere

Hovedpunkter. 1 Fixed Income Research

Hovedpunkter. 1 Fixed Income Research Hovedpunkter Rentestigninger gør F3 ere og F5 ere mere interessante i forhold til F1 ere og korte konverterbare: Efter torsdagens rentestigning er de 3-årige og 5-årige flex er blevet mere interessante,

Læs mere

Du har arbejdet for dine penge. Nu skal de arbejde for dig. - Drop opsparingen og investér i stedet pengene.

Du har arbejdet for dine penge. Nu skal de arbejde for dig. - Drop opsparingen og investér i stedet pengene. Du har arbejdet for dine penge. Nu skal de arbejde for dig. - Drop opsparingen og investér i stedet pengene. Side 2 Indhold Side 3...Drop opsparingen og investér i stedet pengene Side 4...Hyppigst stillede

Læs mere

Hovedpunkter. Ny Nykredit floater med konverteringsret: Nykredit udnytter god interesse på auktionerne og sælger 4,9 mia. okt-21 med call 100.

Hovedpunkter. Ny Nykredit floater med konverteringsret: Nykredit udnytter god interesse på auktionerne og sælger 4,9 mia. okt-21 med call 100. Hovedpunkter 3% erne i front hos konverterbare: 3% erne har haft en god uge next stop de 20-årige højkuponer, som udlandet elsker? USD-investor har fortsat gode afkastmuligheder i danske konverterbare.

Læs mere

Hovedpunkter. 1 Fixed Income Research

Hovedpunkter. 1 Fixed Income Research Hovedpunkter Begrænset upside i danske stater: EUR/DKK og lange danske stater vs. tyske stater tegner et billede af, at Italien-krisen er ovre. Når man kigger på renteniveauet på franske stater og statoas

Læs mere

Til dig, der har besluttet aldrig at blive gammel!

Til dig, der har besluttet aldrig at blive gammel! Til dig, der har besluttet aldrig at blive gammel! MER af det gode med en supplerende opsparing fra PKA Drømmer du om et ældreliv fuldt af gode oplevelser og aktiviteter? Har du tænkt på, om du har råd

Læs mere

8 mia. DKK fastforrentede lægges om. 1 Fixed Income Research

8 mia. DKK fastforrentede lægges om. 1 Fixed Income Research 8 mia. DKK fastforrentede lægges om 1 8 mia. i udtræk - heraf de 7 mia. i 3% ere. Hvordan kunne det se ud? Udtrækningsprocenter RD NYK BRF NYK RO- I LR 3% 2044 20% 20% 60% 5% 70% 3% 2034 3% 3% 3% 70% 3%

Læs mere

ABAF NYT 18/2011 november 2011. Hvem kan få refusion og hvor fra? Alle virksomheder på det private

ABAF NYT 18/2011 november 2011. Hvem kan få refusion og hvor fra? Alle virksomheder på det private ABAF NYT 18/2011 november 2011 Hvem kan få refusion og hvor fra? Alle virksomheder på det private HUSK AT SØGE OM REFUSION FRA DA-BARSEL DER ER PENGE AT HENTE En undersøgelse viser, at mange virksomheder

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Hovedpunkter. 1 Fixed Income Research

Hovedpunkter. 1 Fixed Income Research Hovedpunkter Varighedsproblemet er blevet 30 mia. mindre: Kursstigninger på konverterbare har dæmpet varighedsproblemet med det, der svarer til 30 mia. DKK 10-årige statsobligationer. Kursstigningerne

Læs mere

Ældre hybridkapital i banker bliver guld eller grumt ved metodologiændring

Ældre hybridkapital i banker bliver guld eller grumt ved metodologiændring 8. december 010 Credit flash Ældre hybridkapital i banker bliver guld eller grumt ved metodologiændring S&P foreslår metodologiændring for hybrid bankkapital Ældre hybridkapital vil i stort omfang blive

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

Global krise. Verdensøkonomien styrer mod Double Dip. Makrokommentar 9. august 2011. Relaterede publikationer: Investering

Global krise. Verdensøkonomien styrer mod Double Dip. Makrokommentar 9. august 2011. Relaterede publikationer: Investering Makrokommentar 9. august 2011 Global krise Relaterede publikationer: Investering Verdensøkonomien styrer mod Double Dip Kreditvurderingsinstituttet S&P nedsatte fredag aften dansk tid USA s langsigtede

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Europas økonomiske kriser

Europas økonomiske kriser Europas økonomiske kriser Veje væk fra arbejdsløshed og gæld Cheføkonom Ulrik H. Bie ulbi@nykredit.dk 44 55 11 41 Hvis gæld er godt, 2 30. november 2015 NETØK Var euroen en fejltagelse? Euroen gav luft

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

tema // virksomheden som pension

tema // virksomheden som pension tema // virksomheden som pension MODELFOTO 22 April 2006 tema Er virksomheden din pensionsopsparing? Behøver man som ejer af en vækstvirksomhed sætte en masse penge til side til pension hver måned, eller

Læs mere

Flex er har haft en god uge: Rebalancering af Nykredits indeks har haft en positiv effekt på især de lange flex-er, som har performet meget.

Flex er har haft en god uge: Rebalancering af Nykredits indeks har haft en positiv effekt på især de lange flex-er, som har performet meget. Hovedpunkter Konverteringsniveauet er kommet lidt op i gear: RD ser ud til at have fået ekstra gang i konverteringer. Ministeriets udtrækninger rammer BRF i denne omgang. Lukkeeffekter kan få størst betydning

Læs mere

Hovedkonklusioner. Fixed Income Research

Hovedkonklusioner. Fixed Income Research Hovedkonklusioner Indfrielser har allerede rundet 14 mia. kr.: Indfrielser til 1. januar har allerede rundet 14 mia. kr., hvilket er knap 11 mia. kr. mere end samme tidspunkt i opsigelsesfristen til oktober-terminer.

Læs mere

Hovedpunkter. Fixed Income Research

Hovedpunkter. Fixed Income Research Hovedpunkter Udviklingen i nettostillingen tyder ikke på FX-interventioner i 2019: Nettostillingen og likviditetsprognoserne tyder ikke på der er blevet interveneret siden årsskiftet. Korte danske renter

Læs mere

NR. 4 oktober 2015 24.årgang

NR. 4 oktober 2015 24.årgang NR. 4 oktober 2015 24.årgang 1 2 Kære medlem Betyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Lars Dalsgaard

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Hovedpunkter. 1 Fixed Income Research

Hovedpunkter. 1 Fixed Income Research Hovedpunkter Varighedskøb kan kortvarigt holde hånden under konverterbare: Varighedskøb kan være med til at holde hånden under konverterbare kortvarigt, men vi frygter det 20-30-årige kreditelementet oven

Læs mere

Udtræk for mia. kr. til juli-termin:

Udtræk for mia. kr. til juli-termin: Hovedpunkter Udtræk for 25-30 mia. kr. til juli-termin: De foreløbige indfrielser ligger på et lavt niveau i forhold til de seneste opsigelsesperioder, men de seneste kursstigninger tyder på at indfrielserne

Læs mere

Omlægning fra Danica Traditionel til Danica Balance

Omlægning fra Danica Traditionel til Danica Balance Omlægning fra Danica Traditionel til Danica Balance 1 Omlægning kort fortalt Vi tilbyder i foråret 2017 en række af vores kunder at omlægge deres pensionsopsparing i Danica Traditionel til Danica Balance.

Læs mere

Snak penge med dit barn

Snak penge med dit barn Snak penge med dit barn Din forældreguide til dit barns privatøkonomi, herunder lommepenge, budget, opsparing og lån Kære forældre Du er en vigtig rollemodel, når det gælder dit barns økonomiske velvære.

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION Denne analyse, lavet i dec. 2006, viser, at ca. 30 % af de organiserede små og mellemstore virksomheder har for lille eller ingen pension eller formue, selvom

Læs mere

Hovedpunkter. Rettelse: De nye CF ere fra Nykredit udløber jul-2023 og jul-2028, og ikke som tidligere skrevet jan-2023 og jan-2028.

Hovedpunkter. Rettelse: De nye CF ere fra Nykredit udløber jul-2023 og jul-2028, og ikke som tidligere skrevet jan-2023 og jan-2028. Hovedpunkter Kraftig OAS-indsnævring i konverterbare: OAS performance på 7-8 bps i lange åbne konverterbare efter vi oplevede udstedelse for 8,5 mia. kr. i sidste uge. OAScib6 på 2% 2047 nærmer sig 0,

Læs mere

Omsætningstal usikre: MIFID II betyder masser af nye handelstyper og det er med til at gøre omsætningstallene usikre indtil videre.

Omsætningstal usikre: MIFID II betyder masser af nye handelstyper og det er med til at gøre omsætningstallene usikre indtil videre. Hovedpunkter God fart på omlægningerne af 3% erne: Det tegner til omkring 10% i udtræk i 3% 2047 erne igen, og det ser ud til Nordea har lidt mere gang i omlægningerne end hos de andre institutter. I RD

Læs mere

Pensionsordninger for overenskomstansatte

Pensionsordninger for overenskomstansatte Pensionsordninger for overenskomstansatte Gruppelivsforsikring Den kollektive ordning 3 i 1 Pension 3 i 1 Livspension Præmiefritagelse Behovsanalyse Man skal være opmærksom på, at der eksisterer tre forskellige

Læs mere

MIN LD-OPSPARING STARTEDE DENGANG, JEG SOM 16-ÅRIG GJORDE RENT HOS EN SLAGTER I DAG ER JEG UDDANNET CAND.MERC. OG PSYKOTERAPEUT

MIN LD-OPSPARING STARTEDE DENGANG, JEG SOM 16-ÅRIG GJORDE RENT HOS EN SLAGTER I DAG ER JEG UDDANNET CAND.MERC. OG PSYKOTERAPEUT TT 20 1 15 MIN LD-OPSPARING STARTEDE DENGANG, JEG SOM 16-ÅRIG GJORDE RENT HOS EN SLAGTER I DAG ER JEG UDDANNET CAND.MERC. OG PSYKOTERAPEUT MARTIN MARIO JELANI, JOBKONSULENT OG TIDLIGERE ELITEBOKSER AF

Læs mere

Hovedpunkter. Fixed Income Research

Hovedpunkter. Fixed Income Research Hovedpunkter Vil Nationalbanken sælge flere skatkammerbeviser i dag?: Selv om kronen er blevet svækket på termin (og spot), ser skatkammerbeviserne fortsat interessante ud i forhold til andre euro statsobligationer,

Læs mere

Research Danmark Bør man hæve sit efterlønsbidrag?

Research Danmark Bør man hæve sit efterlønsbidrag? Investeringsanalyse generelle markedsforhold 23. november 2011 Research Danmark Bør man hæve sit efterlønsbidrag? For de fleste bliver det nu mindre attraktivt at gå på efterløn. Hvis man derfor vælger

Læs mere

Hovedpunkter. Fixed Income Research

Hovedpunkter. Fixed Income Research Hovedpunkter Generelt lave CK93-tal selvom ministeriet indfrier 1,4 mia. i BRF-serier: Efter store indfrielser i BRFs serier er ministeriet ifølge vores beregninger tæt på at være færdige med de sammenlagt

Læs mere

FX-terminerne hjælper korte flex er: FX-terminerne er fortsat interessante, og det nyder specielt F1 erne godt af den seneste uge.

FX-terminerne hjælper korte flex er: FX-terminerne er fortsat interessante, og det nyder specielt F1 erne godt af den seneste uge. Hovedpunkter Finansieringsbehov for 2019 på 150 mia. DKK og opkøb af guld-flex er for 51 mia. DKK i 2019: Omlægning af fastforrentede almennyttige lån behøver kun at udgøre 2,5 mia. i 2019, selv om staten

Læs mere

Hovedpunkter. Fixed Income Research

Hovedpunkter. Fixed Income Research Hovedpunkter Ultimo-salget får hjælp af dyre bostäder: Outright SEK-investorer bør kigge mod korte flex er i stedet for bostäder efter SEKinvestorer nu kan hente ca. 40 bps ekstra ved at sælge danske kroner

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

ÆLDRE I TAL 2016. Folkepension. Ældre Sagen Juni 2016

ÆLDRE I TAL 2016. Folkepension. Ældre Sagen Juni 2016 ÆLDRE I TAL 2016 Folkepension Ældre Sagen Juni 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Vores bud på fair tillæg på DKK-floaters

Vores bud på fair tillæg på DKK-floaters Auktionsoversigt 1 Vores bud på fair tillæg på DKK-floaters ISIN Navn Udsteder Auktionsmængde Auktionsdag Flex swap spænd Floater-flex spænd Udstederfarve LCR/Size 20 øre 0% floor Fair tillæg Rente - hvis

Læs mere

Ministeriets udtrækninger rammer 3% 2031 & 2044: Store udtrækninger rammer 3% 2031, mens der kommer mindre i 3% 2044 ere.

Ministeriets udtrækninger rammer 3% 2031 & 2044: Store udtrækninger rammer 3% 2031, mens der kommer mindre i 3% 2044 ere. Hovedpunkter Ministeriets udtrækninger rammer 3% 2031 & 2044: Store udtrækninger rammer 3% 2031, mens der kommer mindre i 3% 2044 ere. Sommerferie rammer konverterbare: Efter genplacering af terminspenge

Læs mere

Opgavebesvarelse til øvelse 4

Opgavebesvarelse til øvelse 4 Opgavebesvarelse til øvelse 4 Opgave 4.2 Antag at den årlige indkomst for en person er $80.000 samt at efterspørgslen efter penge er givet ved a) Hvad er denne persons pengeefterspørgsel hvis renten er

Læs mere

Hovedpunkter. 1 Fixed Income Research

Hovedpunkter. 1 Fixed Income Research Hovedpunkter Julesalg stadig på 30-40 mia. kroner: Den 27. december kan blive en rigtig stor udstedelsesdag, da alle institutter mangler at sælge større beløb. Rekorden for tap-julesalg på en enkelt dag

Læs mere

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension Den Supplerende for førtidspensionister - få tilskud til en ekstra alderspension 1 Den Supplerende - en ordning der betaler sig Godt 60.000 førtidspensionister er tilmeldt den Supplerende. Det er der god

Læs mere

6. juni 2016. Redaktion Økonom Sonia Khan soah@rd.dk. Udgiver Realkredit Danmark Lersø Parkalle 100 2100 København Ø Risikostyring

6. juni 2016. Redaktion Økonom Sonia Khan soah@rd.dk. Udgiver Realkredit Danmark Lersø Parkalle 100 2100 København Ø Risikostyring 6. juni 2016. To ud af tre boligejere overvejer forbedringer i boligen 66 % af alle boligejere overvejer at lave forbedringer i deres bolig indenfor de kommende 12 måneder. Ser vi på fordelingen imellem

Læs mere

Japanske renter falder efter fortsat udsigt til 0%-cap på 10-årige japanske statsrenter:

Japanske renter falder efter fortsat udsigt til 0%-cap på 10-årige japanske statsrenter: Hovedpunkter Japanske renter falder efter fortsat udsigt til 0%-cap på 10-årige japanske statsrenter: 20-årige Japanske renter falder ca. 7 bps efter Bank of Japan fortsat vil have en 0%-cap på de 10-årige

Læs mere