Å R S R A P P O R T 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Å R S R A P P O R T 2003"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2003

2

3 ÅRSRAPPORT 2003

4 ARKEN VISIONER ARKENS VISION Et besøg på ARKEN skal sætte et nyt perspektiv på den besøgendes tilværelse og gøre den enkelte klogere på sig selv og dermed på livet. ARKENS MISSION STATEMENT ARKEN skal være et internationalt museum med en stærk regional forankring. ARKEN skal præsentere den ypperste danske og internationale kunst. Et kunstmuseum er på samme måde som skolen og universitetet en del af samfundets oplysningsprojekt over for borgerne. Kunstmuseets opgave er at formidle forskningsbaseret viden om de tolkninger af tilværelsen, som findes i kunsten. Det er formidling af de indsigter, der findes i kunsten, der er med til at stimulere den enkelte borgers kulturelle identitet og selvstændige deltagelse i den demokratiske udvikling. Derfor henvender ARKEN sig til alle dele af samfundet. Et besøg på ARKEN skal være en intellektuel, æstetisk og følelsesmæssig udfordring, baseret på kvalitet, indsigt og fordybelse. ARKEN skal indgå aktivt i og dermed præge den kulturelle udvikling nationalt såvel som internationalt. ARKEN skal indgå i og præge den kulturelle udvikling til gavn for landets borgere. 2

5 ARKENS FORMÅL ARKENS FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE ARKEN er et statsanerkendt museum. ARKEN skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for moderne kunst virke for sikringen af Danmarks kulturarv. Hovedvægten lægges på perioden efter Museet skal udbrede kendskabet til og belyse tilstande og forandringer inden for moderne kunst. - På ARKEN er vi af den opfattelse, at den væsentlige kunst beskæftiger ARKEN er både et lokalt, et regionalt og et internationalt kunstmuseum. ARKEN henvender sig til alle aldersgrupper og lægger tielle vilkår for mennesket. sig med de grundlæggende eksisten- vægt på formidling over for børn og unge. ARKEN indgår i et Christian Gether positivt og gensidigt samarbejde med andre kunstmuseer såvel lokalt som internationalt. ARKEN styrker løbende sin samling og udstiller de nye værker. Samlingen stilles til rådighed for forskning. Museet vil i de kommende år styrke udbredelsen af kendskabet til resultater af såvel museets egen forskning som anden forskning baseret på museets samling. 3

6 ARKEN er under protektion af H.K.H. Prinsesse Alexandra.Vi er meget taknemmelige over, at prinsessen har valgt at beære museet ved at påtage sig denne protektion. Det er særdeles vigtigt for os og er til stor inspiration for alle museets medarbejdere.vi vil gøre vores yderste for at sikre de bedst mulige rammer for protektionen. Foto: Steen Brogard 4

7 INDHOLD VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER DET HANDLER OM LIVET LEDELSESBERETNING KUNSTERHVERVELSER I 2003 KØB I 2003 SPONSORER OG FONDE LEDELSESPÅTEGNING REVISIONSPÅTEGNING ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE FOR 2003 BALANCE PR PENGESTRØMSOPGØRELSE NOTER

8 VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER DEN SELVEJENDE INSTITUTION ARKEN Museum for Moderne Kunst Skovvej Ishøj Hjemstedskommune: Ishøj SE / CVR-nummer: BESTYRELSE Bestyrelsesformand Næstformand Udvalgsformand Lektor Økonomidirektør Journalist Direktør Bygningskonstruktør Svend Jakobsen Lars Eskesen Britta Christensen Irene Lütken Ole Albæk Pedersen Ole Lindboe Carsten Aagaard Ebbe Salling PERSONALEREPRÆSENTANTER UDEN STEMMERET Vagt Povl Schøn Regnskabsassistent Lillian Stark Bestyrelsen afholdt fire møder i DIREKTION Direktør Vicedirektør Christian Gether Lars Kirdan 6

9 VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER REPRÆSENTANTSKAB Repræsentantskabets sammensætning ser således ud: Medlem: Udpeget af: Margot E. Petersen Københavns Amt Eva Amdisen Københavns Amt Martin Arvedlund Københavns Amt Kurt Bork Christensen Københavns Amt Henrik Pohl Københavns Amt Bent Sohn Thomsen Københavns Amt Jette Blom-Jensen Albertslund Kommune Ove E. Dalsgaard Ballerup Kommune Gert Raasdal Brøndby Kommune Hanne Stockbridge Dragør Kommune Lone Gladbo Gentofte Kommune Lonny Hjorth Gladsaxe Kommune Peter Bendtsen Glostrup Kommune Ida Clemmentsen Herlev Kommune Britta Christensen Hvidovre Kommune Conny Trøjborg Krogh Høje-Taastrup Kommune Henrik Olsen Ishøj Kommune Dorte Andersen Ledøje-Smørum Kommune Lis Knudsen Lyngby-Taarbæk Kommune Per Biener Rødovre Kommune Kim Jacobsen Søllerød Kommune Ingolf Mathiesen Vallensbæk Kommune Jens Svendsen Værløse Kommune Repræsentantskabet holdt møde den 21. maj Her drøftedes årsberetningen for 2002 og museets planer for de kommende år. REVISION Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 7

10 DET HANDLER OM LIVET DET HANDLER OM LIVET CHRISTIAN GETHER ARKEN er i fuld gang med at udbygge sin faste samling af dansk, nordisk og international kunst. Vi erhverver værker, som stiller store krav til beskueren, både hvad angår tema og udformning. Vores erfaring er nemlig, at vort publikum forventer, at man på ARKEN møder den nyeste og grænseoverskridende kunst.vort pubikum forventer at blive udfordret, og de ved, at den kunst, de møder på ARKEN, er udfordrende både intellektuelt, følelsesmæssigt og æstetisk. I ARKENs arbejdsplan til Kulturarvstyrelsen er det anført, at: "Et særligt satsningsområde [for erhvervelser til ARKENs samling] er den kunst i vores samtid, som i særlig grad beskæftiger sig med at overveje menneskets grundlæggende eksistentielle forhold [ ] Kunstfotografiet, det nye maleri, installationer, den multimediebaserede kunst og i det hele taget kunst, der tager nye medier og nye udtryk i anvendelse er ligeledes særlige satsningsområder." (Arbejdsplan for ARKEN Museum for Moderne Kunst , I.A., p.1) Hertil kommer, at væsentlige værker af internationale kunstnere er udpeget som særligt satsningsområde til perspektivering og kommentering af samlingens dansk-nordiske værker. I 2001 erhvervede vi en stor installation af den palæstinensisk/engelske kunstner Mona Hatoum (f. 1952). Installationen har titlen Sous tension. Den var udstillet på MOCA, Massachusetts Museum of Contemporary Art, som ligger nord for New York, og der var flere museer, der var interesserede i at erhverve installationen. Ved generøs hjælp fra Augustinus Fonden og Statens Museumsnævn lykkedes det for ARKEN at samle den nødvendige kapital. Vi inviterede Mona Hatoum til ARKEN, så hun kunne forestå opstillingen af installationen. Hun var her et par dage og lærte ARKEN og København at kende. Mona Hatoums installation på ARKEN er udformet af genstande fra vor egen dagligdag, forbundet med elektriske pærer og indhyldet i en brummende og irriterende, knasende lyd. Værket viser tilværelsen under spænding, Sous tension. En dybere analyse af værket er foretaget i ARKENs forskningstidskrift ARKEN BULLETIN nr.1 af tidligere museumsinspektør på ARKEN, Stine Høholt. 8

11 DET HANDLER OM LIVET I 2001 erhvervede ARKEN værket Sous tension af den palæstinensisk/engelske kunstner Mona Hatoum, som modtager Sonning Prisen Det er en fornem pris, der går til en stor og betydningsfuld internationalt orienteret kunster. En kunstner som har et vægtigt budskab om verden og dens tilstand i dag, både på det lokale og det globale plan. Mona Hatoum: Sous tension, 1999 Det er nu med den største glæde, at vi erfarer, at Mona Hatoum skal modtage Sonning Prisen Det er en fornem pris, der går til en stor og betydningsfuld internationalt orienteret kunster. En kunstner som har et vægtigt budskab om verden og dens tilstand i dag, både på det lokale og det globale plan. Vi erhverver fortløbende værker, som er udformet i de klassiske materialer såsom olie på lærred, men det synes som om de unge kunstnere har særlig lyst og behov for at supplere det klassiske materiale med nyere og helt nye medier. Som eksempel kan ARKENs store maleri, Disintegration/Volcano, ( ), af Eske Kath (f. 1975) nævnes. Han har malt et klassisk motiv, et bjerglandskab med forskellige abstraherende motiver, fx har han ikke malt et træ, sådan som vi normalt ser det på en bjergside med træstamme, grene og løv. Han har tværtimod malt en træplade med træets årer tydeligt aftegnet. Pladen skyder sig diagonalt ind i motivet og understreger perspektivet dramatisk. 9

12 DET HANDLER OM LIVET ARKEN erhverver fortløbende værker, som er udformet i de klassiske materialer såsom olie på lærred, men det synes som om de unge kunstnere har særlig lyst og behov for at supplere det klassiske materiale med nyere og helt nye medier. Et eksempel er den danske kunstner Eske Kaths maleri Disintegration/Volcano, som museet erhvervede i Ligesom Hatoum integrerer Kath medier fra andre kommunikationsformer end den rent visuelle, i dette tilfælde lyd, som symbol på den ofte destruktive relation imellem natur og kultur. Eske Kath: Disintegration/Volcano, Bjergsiden ses således ikke længere med det romantiske længselsfulde blik som en henvisning til en nostalgisk forestilling om den oprindelige uberørte natur. Bjergsiden observeres som en ressource, som noget der udnyttes af civilisationen. Naturen er ikke skildret for dens egen skyld, så at sige i sin egen ret. Den er tolket gennem registreringen af dens nytteværdi. Som beskuere er vi således ikke direkte integreret i naturen gennem iagttagelsen, men har nytteværdien som et filter. I logisk forlængelse af denne tilstand har Eske Kath klistret små realistiske gengivelser af familiehuse, menneskets konstruktion, på landskabernes bjergtinder og lavaformationer. Uden for maleriet, på en lille hylde, er anbragt en højtalermembram. Når højtaleren brummer, får den kaffepulveret, som dækker den, til at vibrere som en ulmende vulkan. Naturmaterialet sættes i svinginger af den civilisatoriske påvirkning, som højtalerens bevægelser udgør. Senest har man set en hel bjergside ryste. Det var i forbindelse med optagelserne af Pakistans prøvesprængning af en atombombe for nylig. Tidligere har vi set jordens og havets overflade ryste og brase sammen på optagelserne af amerikanernes atomprøvesprængnigner på Bikiniatollen i Stillehavet eller franskmændenes sprænginger i samme område. 10

13 DET HANDLER OM LIVET Naturens oprindelige uspolerthed er for evigt tabt. Sådan er det også med os som mennesker. Den teknologiske udvikling har sendt os ind i en accellererende tidsmaskine. Vi har tabt vort oprindelige fundament, den oprindelige ro er for evigt forstyrret, verden udsættes med stadig større hast for grundlæggende skift, paradigmeskift, uanset om vi vil det eller ej. På samme måde som Mona Hatoum integrerer Eske Kath medier fra andre kommunikationsformer end den rent visuelle, i dette tilfælde lyd som symbol på den ofte destruktive relation imellem natur og kultur. Et nyt værk til ARKENs samling, som er erhvervet med støtte fra Kulturarvsstyrelsen er videoinstallationen Sferics fra 2001 af den amerikanske kunstner Tony Oursler (f. 1957). Værket styrker i særdeleshed ARKENs samling af kunst, der reflekterer det moderne menneskes eksistens, samt museets internationale profil. Sferics fremstår som en antenne med et gitternet som modtagerflade. Antennen er placeret foran en videoprojektor, der kaster et billede af et kvindeansigt op på væggen. Ansigtet projiceres gennem gitret og passerer over væggen i en kontinuerlig, horisontal bevægelse, hvor de succesive, ovale former er klippet så tæt sammen, at de giver mindelser om tegnet for uendelighed det liggende ottetal. Repetitionen præger også videoens lydside en gentagende kakofoni af kvindestemmer, hvori løsrevne sætninger og ord, bl.a. ordene Sferics og coordinates, er samplet oven i hinanden. Sferics indgår i en serie af værker, der tager udgangspunkt i forholdet mellem moderne teknologi og menneskets mentale tilstand. Inspireret af en gruppe spiritualister, der påstod, at de kunne tale med de døde via morsekode, bruger Oursler antennen som et medium mellem det synlige og det usynlige. Antennen opfanger de uhåndgribelige signaler, der fylder luftrummet omkring os, og transformerer disse til konkrete, om end hallucinatoriske, billeder og lyde. I Sferics tegner Oursler gennem overlejringerne af stemmer på lydsiden og den endeløse repetition på billedsiden et psykologisk portræt af et splittet subjekt, fanget i en uendelig, bevidstløs malstrøm. Værket er præget af kontraster: Den usammenhængende tale afslører, at kvindens rolige ydre dækker over et kaotisk indre, og der er en stærk kontrast mellem hendes organiske, levende ansigt og det statiske koordinatsystem/gitter, som ansigtet projiceres igennem. Dermed gennemtrænges orden og rationalitet både sprogligt og visuelt af uorden og psykologi i et foruroligende portræt af det medierede menneske anno

14 DET HANDLER OM LIVET Sferics reflekterer samtidig over videomediets sammensatte karakter: lyd og billede optræder som disintegrerede, adskilte elementer uden en logisk samhørighed. Derudover er lyden i sig selv bygget op af flere usammenhængende lag, og det projicerede billede er konstrueret via tre elementer projektor, skærm og vægprojektion. På denne måde dissekerer Oursler videoens bestanddele og kommenterer den realisme, som mediet normalt forbindes med. Den amerikanske kunstner Tony Oursler arbejder med forholdet mellem teknologi og det moderne menneskes identitet. Han udforsker teknologiens påvirkning af vores mentale tilstand og de personlige betydninger, vi tillægger den. Som en stærk fortolkning af den moderne eksistens er der en klar forbindelse mellem Ourslers Sferics, erhvervet i 2003, og værker i ARKENs samling af samtidskunstnerne Christian Boltanski, Mona Hatoum, Noble & Webster og Keith Cottingham. Samtidig reflekterer Sferics over videomediets sammensatte karakter, idet Oursler dissekerer videoens bestanddele og kommenterer den realisme, som mediet normalt forbindes med. Tony Oursler: Sferics,

15 DET HANDLER OM LIVET Som en stærk fortolkning af den moderne eksistens er der en klar forbindelse mellem Tony Ourslers Sferics og værker i ARKENs samling af samtidskunstnerne Christian Boltanski, Mona Hatoum, Noble & Webster og Keith Cottingham. I denne overvejende europæiske sammenhæng forstærker Ourslers værk markant den internationale profil med et værdifuldt amerikansk bidrag til den overordnede linie i samlingen. Sferics er et yderst repræsentativ for Tony Ourslers kunstneriske strategi og for den gennemgående tematik i hans værker. Det ligger bl.a. i naturlig forlængelse af kunstnerens videoinstallationer med forvredne talking heads projiceret over på voodoo-agtige pude-dukker. Et andet markant værk som med hjælp fra Ny Carlsbergfondet og Augustinus Fonden er tilgået ARKEN er Bill Violas videoinstallation Unspoken (Silver and Gold) fra Bill Viola (f. 1951) er en af de førende videokunstnere på den internationale kunstscene. Han er repræsenteret på alle de væsentligste museer for moderne kunst i hele verden. Siden de tidlige 1970ere har han været en af de primære drivkræfter i udviklingen af videokunsten til en vital gren af samtidskunsten med fine, æstetiske udtryksformer, et dybt, spirituelt indhold og en stor historisk rækkevidde. Viola skaber sanselige, højteknologiske videoinstallationer, der med en ypperlig præcision og enkelhed indhyller beskueren i billeder og undertiden også lyd. De fokuserer på den universelle, menneskelige erfaring fødsel, vækst, død, bevidsthedens dimensioner og udforsker sanseoplevelsen som en vej til selverkendelse. Violas kunst har rødder i såvel Vestens som Østens billedkunst og spirituelle traditioner som eksempelvis kristen mysticisme, zenbuddhisme og islamisk sufisme. Unspoken (Silver and Gold) er et diptykon. Det ene felt er belagt med bladguld og det andet med bladsølv.to videosekvenser med nærbilleder af henholdsvis en mands og en kvindes ansigt bliver projiceret herpå. Felternes ædle materialer samt rige overfladestruktur reflekterer og farver videosekvenserne. Manden og kvinden ses som lavt belyste, kornede og uklare billeder. Subtile forandringer i lys og skygge skubber billederne til synlighedens grænse, samtidig med at de to personer bevæger sig meget langsomt ind i ekstreme følelsesmæssige tilstande. Det drejer sig rent teknisk om en video-optagelse på to minutter, der afspilles i løbet af 32 minutter. Ved at afspille videoen 13

16 DET HANDLER OM LIVET Bill Violas værk Unspoken (Silver and Gold) udtrykker en stemning af spirituel hengivelse og beskriver et lidelsesfuldt tab af individualitet og identitet. Med sit eksistentielle indhold føjer det sig til den linie i ARKENs samling, der handler om den store historie om mennesket og dets historie ved årtusindskiftet. Samtidig perspektiverer det museets samling øvrige videokunstværker, der som Violas udforsker menneskets eksistentielle vilkår og patos i samspil med kunsthistorien. Unspoken (Silver and Gold) blev erhvervet til ARKENs samling i Bill Viola: Unspoken (Silver and Gold),

17 DET HANDLER OM LIVET 15

18 DET HANDLER OM LIVET ekstremt langsomt får man mulighed for at studere personernes mimik. I hvert sit felt gennemgår de to personer bølger af lidelser, der skyller ind over dem og udtrykkes nonverbalt som et righoldigt register af ansigtsudtryk. Hermed visualiserer værket mulighederne for såvel som vanskelighederne ved den sprogløse kommunikation og indfølende forbindelse mellem mennesker, der deler livets grundlæggende vilkår, men befinder sig i hvert sit rammeværk. Værket er en del af Violas værkkorpus The Passions. Det udtrykker en stemning af spirituel hengivelse. Det beskriver et lidelsesfuldt tab af individualitet og identitet, ikke ulig den transformation af jeg et som sker, når et menneske begiver sig ind i en højere åndelig eller guddommelig tilstand og dermed fortaber sig. Unspoken (Silver and Gold) er da også båret af en stærk inspiration fra middelalderens og renæssancens andagtsbilleder. Det guldbelagte felt kan ses som en reference til Madonnafremstillingerne fra Siena i begyndelsen af 1400-tallet, hvor den flade, gyldne baggrund bag Madonnafiguren symboliserer Guds nådes lys. Portrættet på Violas guldfelt refererer desuden til det gyldne lys i Rembrandts malerier. Portrættet har da også stor lighed med et af Rembrandts sene selvportrætter. Rembrandts optagethed af forfaldet er således også en integreret del af Violas værk. Det sølvbelagte felt indeholder en reference til et af den kristne mysticismes vigtigste relikvier, Det hellige Ligklæde, hvorpå aftegningen af Kristi Legeme befinder sig. Portrættet på sølvsiden har stor lighed med det gråtonede aftryk af Kristi ansigt, som ses på ligklædet. Det giver således beskueren anledning til at tænke over forholdet mellem den jordiske lidelse og det håb, som Kristi opstandelse giver mennesket. Det drejer sig også om en frigørelse fra den materielle verden, en bevægelse imod det metafysiske. Unspoken (Silver and Gold) er helt tyst. Der er ikke en lyd i det rum, hvor videoen vises. Som beskuer får man mulighed for at komme helt tæt ind på to andre mennesker, der på en gang er indlejret i hver deres eget felt og materiale og er i en tavs mimisk dialog med hinanden. Personerne er i deres egen lidelse, i deres egen kontemplation over livets forgængelighed. Som beskuer lukkes vi ind i denne kontemplation, idet værket er anbragt i en lukket kasse. Kassen er anbragt midt i ARKENs Kunstakse. Den er malet hvid og er helt uden udsmykning. Kassen refererer til modernismens forestilling om the white cube som det ideale udstillingsrum. Den fremtræder som et slags kapel, hvor den vejfarende kan finde ro til andagt. Ro til at overveje livets forhold, de eksistentielle grundvilkår, vores indbyrdes relationer, den tragiske grundtone i tilværelsen på grund af den uafvendelige død. 16

19 DET HANDLER OM LIVET På ARKEN er vi af den opfattelse, at den væsentlige kunst beskæftiger sig med de grundlæggende eksistentielle vilkår for mennesket. Bill Viola var således også repræsenteret på ARKEN i 2000, da vi viste udstillingen MENNESKET. Her viste vi hans monumentale værk Nantes Triptych (1992), hvor livet fra fødsel til død bliver skildret i tre videobilleder, der vises ved siden af hinanden. Det første videobillede viser Bill Violas kone, der føder deres søn. Videobilledet i midten viser en mand i styrtende vandmasser. Det tredje videobillede er en optagelse af Bill Violas moder, medens hun er ved at dø. Kampen for at komme ind i livet, kampen i livet og kampen for at komme ud af livet. Det grundlæggende og det fælles, det glædelige og det sørgelige. Alle aspekter af tilværelsen samles i denne video. Det er denne alvor i kunsten, vi søger, når vi køber ind til vores faste samling. Og det er da også denne alvor, som gør, at vi fra udenlandske museer får forespørgsler om lån. Således er der udenlandske museer, som har forespurgt om lån af store dele af samlingen. Der er altså ikke blot tale om udlån af enkelte værker til særudstillinger, men forespørgsler om muligheden for at præsentere et bredt udvalg af ARKENs faste samling, hvorved den gennemgående linie i ARKENs indkøb dokumenteres. Med en samling af vægtige danske, nordiske og internationale kunstværker er ARKEN blevet en ligeværdig medspiller i det internationale museumsnetværk. Dette er da også en vigtig forudsætning for, at vi kan indgå i de internationale samarbejdsaftaler omkring udstillinger. Samarbejdsaftaler som bliver mere og mere nødvendige, hvis man skal kunne løfte de store internationale udstillinger, som vort store publikum er interesseret i at se. 17

20 LEDELSESBERETNING ARKENs protektor H.K.H. Prinsesse Alexandra studerer Oscar Niemeyers arkitektur sammen med ARKENs bestyrelsesformand, Svend Jakobsen. Prinsessen overværede åbningen af ARKENs udstilling. I baggrunden ses museumsdirektør, Christian Gether. 18

21 LEDELSESBERETNING LEDELSESBERETNING 2003 var på mange måder et udfordrende og nyskabende år for ARKEN. Som et af de væsentlige nye initiativer viste ARKEN for første gang en stor arkitekturudstilling. I samarbejde med to eksterne kuratorer fra Brasilien viste museet en meget stor udstilling med Oscar Niemeyers livsværk i Kunstaksen. Det blev en meget flot og usædvanlig udstilling, ikke mindst fordi der blev etableret en 60 meter lang udstillingsvæg ned gennem aksen. Det betød, at ARKENs gæster ud over at kunne nyde Niemeyers udfordrende arkitektur også oplevede den store Kunstakse på en helt ny måde. ARKEN fik i 2003 mulighed for at erhverve en række meget dyre og fine internationale kunstværker til samlingen. Det er især værd at fremhæve erhvervelsen af følgende to værker: Bill Viola, Unspoken (Silver and Gold), Diptykon, videoprojektion på bladguld og -sølvpaneler. Erhvervet med støtte fra Augustinus Fonden og Ny Carlsbergfondet. Tony Oursler, Sferics, 2001, DVD installation/projection. Erhvervet med støtte fra Kulturarvsstyrelsen. ARKEN er stolt over at kunne vise værker af så høj international kvalitet i sin samling. Den internationale dimension i ARKENs samling er en væsentlig forudsætning for, at museet kan etablere et internationalt samarbejde, ikke mindst i forbindelse med de skiftende udstillinger. De internationale kunstpriser er på et niveau, hvor det er svært for ARKEN at tiltrække væsentlige internationale værker til Danmark uden ekstern støtte. Støtten til de to køb gør det muligt at vise disse fine værker til et dansk publikum. ARKEN takker Augustinus Fonden, Ny Carlsbergfondet og Kulturarvsstyrelsen for generøs og fremsynet støtte i 2003 til de to erhvervelser. En anden af hovedudfordringerne i 2003 var færdiggørelsen af en ny 4-årig samarbejdsaftale med Københavns Amt. Kontrakten er et resultat af en samlet evaluering af den første resultatkontrakt mellem amtet og ARKEN samt af de forhandlinger, der er ført i både 2002 og 2003 om museets fremtidige aktiviteter. Parterne bestræbte sig på at udskifte den tidligere resultatkontrakt med en udviklingskontrakt. Denne 2. generations aftaleform lægger langt mere vægt på kvalitative mål, på at efterlade maksimalt rum til dynamik og innovation og er velegnet til at sikre den offentlige investering, der er placeret i ARKEN i aftaleperioden. ARKEN er meget tilfreds med form og indhold i udviklingskontrakten. Den afspejler det gode samarbejdsforhold, der eksisterer mellem Københavns Amt og ARKEN. 19

22 LEDELSESBERETNING Udviklingskontrakten betyder, at ARKEN skal indarbejde passende dele af de adfærdsanbefalinger der ligger i Nørby-udvalgets redegørelse om Corporate Governance i bestyrelsens arbejde og i den daglige ledelse. ARKEN vil i løbet af 2004 og med udgangspunkt i Corporate Governance udvikle og implementere et sæt hensigtsmæssige retningslinier for god ledelse af selvejende institutioner i bestyrelsens og direktionens arbejde. Den sidste del af 2003 var præget af forberedelserne til den store Picasso-udstilling i foråret Udstillingen stiller meget store krav til museets klimastyring og sikkerhedsinstallationer. Der har været ført grundige forhandlinger med Picasso-udlånerne, og det har medført, at ARKEN har investeret i opgraderinger af klima-styringsanlæggene og i anskaffelsen og installationen af et ITbaseret internt overvågningssystem. De mange nye og store udfordringer betyder, at ARKEN er i konstant udvikling. Der bliver hele tiden stillet krav til innovation og nytænkning i alle museets afdelinger. Og museet gør sig hele tiden nye internationale erfaringer med større og mere udfordrende projekter. ARKENs OSCAR NIEMEYER-udstilling var den første præsentation af Niemeyers arkitektur for et dansk publikum. Udstillingen viste den brasilianske arkitekts realiserede projekter og arkitektoniske visioner fra midten af 1930erne til i dag. Oplevelsen af Niemeyers sanselige værk fik en i bogstaveligste forstand ekstra dimension i mødet med ARKENs rå arkitektur. Og omvendt. Museets mest markante rum, Kunstaksen, blev ændret fuldstændigt i forbindelse med udstillingen. Aksen blev mørklagt, og en rød væg med en 60 m lang lysende billedfrise skar sig igennem det lange udstillingsrum. 20

23 FORVENTNINGER TIL 2004 FORVENTNINGER TIL starter med den store Picasso-udstilling. Den er et resultat af et langt og tæt samarbejde med Picassos barnebarn Bernard Ruiz-Picasso. Udstillingen får titlen PICASSO TIL ALLE TIDER. PICASSO TIL ALLE TIDER er en unik chance for at få indblik i Picassos egne "Picasso er". Bernard Ruiz-Picassos privatsamling indeholder nemlig de værker, som hans farfar bevarede hos sig frem til sin død, og som derfor er gået i arv til barnebarnet. Udstillingen består af 101 værker. Det ældste er fra 1894, hvor Picasso var 14 år. Udstillingen afsluttes med en meget fin tegning af kunstneren og hans muse fra 1971, da Picasso var 90 år gammel. Der vil uden tvivl komme mange besøgende til museet for at se denne fine udstilling. Museet vil bestræbe sig for at give dem den bedst mulige oplevelse af huset som helhed. I efteråret 2004 viser ARKEN en udstilling med titlen DET GENFUNDNE PARADIS. Det er en udstilling af værker fra den tidlige tyske ekspressionisme, dvs. frem til omkring 1. verdenskrigs udbrud.temaet for udstillingen er datidens længsel efter en ny, paradisisk tilstand af urkraft, frihed og fællesskab. Kunstnerne ville leve det uforfalskede liv fri for den moderne storbys hektiske og overfladiske hverdag. Udstillingen realiseres i samarbejde med et stort antal tyske kunstmuseer. Den indeholder så kendte kunstnere som Emil Nolde, August Macke, Ernst Ludwig Kirchner og Franz Marc. Museet vil i 2004 arbejde målrettet på at få de mange besøgende til Picasso-udstillingen til at aflægge ARKEN et nyt besøg i efteråret 2004 for at se denne smukke udstilling. Det er centralt for ledelsen på ARKEN, at museet kan blive ved med at give sine besøgende nye og udfordrende tilbud om indsigt i det nære og det medmenneskelige, samtidig med at et besøg i udstillingerne giver et internationalt udblik i forhold til den stigende globalisering. Samtidig er det vigtigt, at ARKEN som arbejdsplads hele tiden kan tilbyde gode og udviklende jobs til de mange dygtige medarbejdere, der skal være med til at realisere de meget store og ressourcekrævende udstillingsprojekter, der planlægges for de kommende år. Disse ambitioner vil være styrende for museets arbejde og udvikling i

24 UDSTILLINGER UDSTILLINGER ARKEN åbnede en store Henry Heerup-udstilling i februar De store malerier med deres meget umiddelbare billedsprog har stor appel til et meget bredt kunstpublikum. Der er ingen tvivl om, at Henry Heerup er en folkekær kunstner. Der er mange mennesker, der har mødt Henry Heerup, boet tæt på ham i Rødovre, eller som ejer et af de mange værker, han producerede i sit meget virksomme liv. Der var en usædvanlig nærhed mellem kunstner og publikum under denne udstilling. Heerup taler til beskueren om centrale forhold i livet, men på en direkte og ukompliceret måde. Det har ganske givet medvirket til, at denne udstilling var den bedst besøgte i I alt besøgte mennesker udstillingen. Heraf var (21,5 %) børn og unge. Henry Heerup er kendt og elsket for sine stærke, klare farver og for sine fabulerende fortællinger om livets glæder og sorger. Der er ingen tvivl om, at han er en folkekær kunstner. Det var også tydeligt ved ferniseringen på ARKENs udstilling, hvor gæsterne var mødt talstærkt op. I alt blev Heerup-udstillingen set af besøgende. Hen over sommeren viste ARKEN hovedværker fra Astrup Fearnleys samling. Denne private samling er bemærkelsesværdig i kraft af sine meget dristige og fremadrettede indkøb. Der er virkelig tale om en samling af højeste internationale karakter. Det var derfor naturligt at give udstillingen titlen PLETSKUD. Titlen refererede i øvrigt til et meget kendt værk af Andy Warhol, som var med på udstillingen. Udstillingen føjede sig på mange måder naturligt til ARKENs samling, og gav museet en sammenhængende udstillingsprofil fra starten af Kunstaksen og ud gennem gallerierne. Relationen til og kvaliteten i ARKENs samling var da også begrundelsen for, at ARKEN fik lov til at låne Astrup Fearnleys samling. Astrup Fearnleys samling har en særdeles fin international reputation. Museet har løbende forespørgsler fra de bedste internationale museer for samtidskunst om udstillingssamarbejde, men også om mere langsigtede og institutionelle alliancer.arken er derfor meget stolt af at have fået lov til at vise denne fine samling til sine gæster. I september åbnede ARKEN to store udstillinger. Den 13. september åbnede ARKEN en stor Helmut Newton-udstilling. Udstillingen bestod af to dele. Den ene bar titlen SEX AND LAND- SCAPES og bestod af store fotografier med kendte Newton-motiver, de smukke, rige og berømte, nøgenportrætter af kvindelige modeller samt landskabsfotografier i højeste tekniske kvalitet. 22

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse.

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse. AKTIVITETER 2015 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014 En lærerguide Beyond Reach 1. marts til 13. april 2014 Introduktion Kære underviser Fra 1. marts til 13. april 2014 præsenterer Den Frie Udstillingsbygning en ny udstilling med værker specielt skabt til

Læs mere

Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer. Kommunikationsarbejde: Vision og mission:

Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer. Kommunikationsarbejde: Vision og mission: Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer Kommunikationsarbejde: Vision og mission: 1) Hvordan bruger du museets vision og mission/strategi i dit daglige arbejde? 2) Hvem er det relevant

Læs mere

AKTIVITETER 2014/15 TIDSPUNKTER FOR OMVISNINGER I KUNST OG DESIGN: KL. 9:15 ELLER 10:45 ELLER 12:15 ELLER 13:45.

AKTIVITETER 2014/15 TIDSPUNKTER FOR OMVISNINGER I KUNST OG DESIGN: KL. 9:15 ELLER 10:45 ELLER 12:15 ELLER 13:45. AKTIVITETER 2014/15 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i Fotografisk Centers aktuelle udstilling Jette Bang i dialog. Der er en beskrivelse alle de deltagende fotografer,

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten MEDLEMSBLADET 2012 2013 Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten 32.000 besøgende og vor forening

Læs mere

Kunst på UCC Campus Carlsberg

Kunst på UCC Campus Carlsberg Kunst på UCC Campus Carlsberg 1 Tomás Saraceno: In Orbit : Installationsview. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf, 2013 2015. Foto: Studio Tomás Saraceno. Courtesy kunstneren

Læs mere

Fabelkunst EVA JOENSEN

Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelagtig kunst... I århundreder har mennesker fortalt hinanden fabler. Fantasier og fortællinger i ord og billeder. God kunst er fabelagtig og Fabelkunst er udtryk, der gør indtryk

Læs mere

MYPLACE. Fotodeling på nettet med topografisk fokus. Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS)

MYPLACE. Fotodeling på nettet med topografisk fokus. Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS) MYPLACE Fotodeling på nettet med topografisk fokus Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS) Kulturnet DK tematimer 10.12.2008 Andreas Brøgger Vestsjællands Kunstmuseum ab@vestkunst.dk

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau

Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau Spørgsmålene nedenfor er alle fra før 2011, hvor eksamensprojektet blev indført på c-niveau, men de kan evt. bruges som inspiration i forbindelse med udformningen

Læs mere

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv Et undervisningsforløb af Sophie Holm Strøm Arkitektur TITEL PÅ FORLØB Indhold/tekster/materiale At have en have (intro til billedkunst)

Læs mere

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse Introduktion Svend Wiig Hansen er en dansk kunstner, som arbejdede med skulptur og maleri. Han blev født i 1922 og døde i 1997. I 1953 blev

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg Stillings- og personprofil Direktør Kunsthal Charlottenborg Oktober 2012 Opdragsgiver Adresse Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Kunsthal Charlottenborg Nyhavn 2 1051 København K www.kunsthalcharlottenborg.dk

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

KREATIVE SKOLE SFO I HELSINGØR FÆLLESSKABER KORNMAALER GRAPHIC DESIGN. Psykologisk praksis

KREATIVE SKOLE SFO I HELSINGØR FÆLLESSKABER KORNMAALER GRAPHIC DESIGN. Psykologisk praksis KREATIVE FÆLLESSKABER I HELSINGØR SKOLE SFO Psykologisk praksis KORNMAALER GRAPHIC DESIGN VELKOMMEN TIL FAGLIG FOLDER D. 01.08.12 blev Helsingør Skole SFO søsat. Søsat til at være én SFO beliggende på

Læs mere

Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb.

Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Skøn Skole giver jer gratis hjælp til selvhjælp. Alt materiale på hjemmesiden

Læs mere

I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011

I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011 I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011 Om Thomas Kluges kunst For mange mennesker er Thomas Kluge (f. 1969) en befriende kontrast til det, man ellers kender som MODERNE KUNST. Man kan se,

Læs mere

Arkitektur HEART Undervisningsforløb målrettet mellemtrinnet

Arkitektur HEART Undervisningsforløb målrettet mellemtrinnet Samarbejdsprojekt mellem Lundgårdskolen og HEART/ undervisning UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Arkitektur HEART Undervisningsforløb

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN Præsentation af undervisere Som fælles grundlag og inspiration var vi deltagere på et kursus i 2007 afholdt på Vækstcenteret. Vi arbejder alle professionelt med børn og unge. Kurset var arrangeret af foreningen

Læs mere

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid billedkunstnerisk grundkursus midt vest & Er du seriøst interesseret i at arbejde med billedkunstneriske udtryksformer? Er du mellem 15 og 25 år, og tænker du på at søge en videregående uddannelse indenfor

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Undervisningsmateriale 0.-4. klasse Lidt om Museum Ovartaci Museum Ovartaci er et lidt anderledes kunstmuseum, fordi kunsten her er lavet af kunstnere,

Læs mere

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Sort mælk Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Museumsformidling og kunst Holocaust som erindringsbilleder i museumsformidlingen Med dette forløb tages der fat

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Nyt gratis tilbud til skoler

Nyt gratis tilbud til skoler Vær så god: Her er der inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. om kreativitet, innovation, selvstædighed og fællesskab f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Nyt gratis tilbud til skoler Skøn

Læs mere

KUNSTMUSEET BRUNDLUND SLOT FEBRUAR MAJ 2013

KUNSTMUSEET BRUNDLUND SLOT FEBRUAR MAJ 2013 MUSEUM SØNDERJYLLAND KUNSTMUSEET BRUNDLUND SLOT FEBRUAR MAJ 2013 SÆRUDSTILLING 1. FEBRUAR 2013-12. MAJ 2013 LEE MILLER OG DET SURREALISTISKE BLIK Forårets udstilling sætter fokus på den amerikanske fotograf

Læs mere

LUST & COLOURS 11. OKTOBER - 14. NOVEMBER 2013 FERNISERING DEN 10. OKTOBER FRA KL. 16

LUST & COLOURS 11. OKTOBER - 14. NOVEMBER 2013 FERNISERING DEN 10. OKTOBER FRA KL. 16 LUST & COLOURS 11. OKTOBER - 14. NOVEBER 2013 FERNISERING DEN 10. OKTOBER FRA KL. 16 Farver ses og opleves med både intellekt og følelser. I useumsbygningen undersøger seks kunstnere, hvad farver gør ved

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark.

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. September 2014 Fra gade til galleri Interview & Portræt Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. FRA GADE TIL GALLERI Interview af Louise Jørgensen Graffiti,

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe!

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Her får du opskriften på, hvad du skal gøre for at købe det maleri, der er det helt rigtige for lige præcis dig. Rigtig god fornøjelse!

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Kunstnere i Rebild - en præsentation

Kunstnere i Rebild - en præsentation Kunstnere i Rebild - en præsentation Rebild Kommune er kendt for et rigt, varieret og mangfoldigt kulturliv, som er udviklet i et frugtbart samspil mellem frivillige kulturaktører, initiativrige kulturinstitutioner

Læs mere

Nyt gratis tilbud til skoler

Nyt gratis tilbud til skoler Vær så god: Her er der inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. om kreativitet, innovation, selvstædighed og fællesskab f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Skøn Skole giver jer gratis hjælp

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

TEGNING KUNST DESIGN SOMMERCAMPUS KREATIV SOMMERFERIE

TEGNING KUNST DESIGN SOMMERCAMPUS KREATIV SOMMERFERIE TEGNING KUNST DESIGN SOMMERCAMPUS KREATIV SOMMERFERIE KØBENHAVN FOR BØRN OG UNGE AKADEMIET FOR WWW.VlSUEL-lNNOVATlON.DK børnenes design INSPIRERENDE SOMMER SommerCampus på AVI er det mest kreative og inspirerende

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Præsentation af 3 kunstnere til udsmykningsopgave for sygehusene i Aabenraa

Præsentation af 3 kunstnere til udsmykningsopgave for sygehusene i Aabenraa Præsentation af 3 kunstnere til udsmykningsopgave for sygehusene i Aabenraa Anbefales af Statens Kunstfond ved Udvalget for Kunst i det Offentlige Rum Generelt: De tre kunstnere udvalget har valgt at pege

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

JOAKIM ESKILDSEN: EN VERDEN JEG KAN TRO PÅ. Udstillingsperiode 22.05.2015-30.01.2016

JOAKIM ESKILDSEN: EN VERDEN JEG KAN TRO PÅ. Udstillingsperiode 22.05.2015-30.01.2016 JOAKIM ESKILDSEN: EN VERDEN JEG KAN TRO PÅ Udstillingsperiode 22.05.2015-30.01.2016 Det Nationale Fotomuseum, Den Sorte Diamant Søren Kierkegaards Plads 1, København K Alle dage undtagen søndag: 10-19

Læs mere

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 139230 Formularens ID: 494 Sendt til: info@faaborgmuseum.dk Sendt: 04-02-2011 11:32 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Kreativitet og innovation for dannelsens eller nyttens skyld?

Kreativitet og innovation for dannelsens eller nyttens skyld? Kreativitet og innovation for dannelsens eller nyttens skyld? Lars Geer Hammershøj Fremme af kreativitet i form af leg er med henblik på barnets menneskelige og sociale dannelse, hvorimod fremme af kreative

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 7/201 3

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 7/201 3 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 7/201 3 Grazyna Gotz 26/1 0-01 /1 2 Næstved Kunstforening inviterer til fe rnisering af Grazyna Gotz lørdag den 26. okt. fra kl. 1 3.00

Læs mere

Lisbjerg lokaldistrikt fælles pædagogisk platform

Lisbjerg lokaldistrikt fælles pædagogisk platform 1 Lisbjerg lokaldistrikt fælles pædagogisk platform Lisbjerg lokaldistrikts fælles pædagogiske platform udtrykker og afspejler integrativt et fælles menneskesyn og fælles grundforståelse af børns og unges

Læs mere

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 Sammenhæng Sprog er grundlæggende for at kunne udtrykke sig og kommunikere med andre. Igennem talesprog, skriftsprog,

Læs mere

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til?

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Besøg BIBLIOTEKET Besøg VANDREHALLEN Besøg BIBLIOTEKET Hvordan kan skolen bruge biblioteket? Hvorfor biblioteksbesøg? Tilbuddene veksler mellem kulturel oplevelse

Læs mere

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten!

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten! Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum Brug billedkunsten! Foto: Anne Styrbech. På Syddansk Universitet finder man moderne dansk billedkunst overalt - både inde og ude. Denne fire meter høje

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

White Words Peter Callesen

White Words Peter Callesen White Words Peter Callesen White Words Et udsmykningsprojekt til KUA 2 Tårnet set fra stueetagen i Læringsgaden White Words - Detaljebilleder fra model Toppen af tårnet set fra 3. sal White Window, 2010

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen - en introduktion til 4-rums modellen Bibliotekdage på Lindås Henrik Jochumsen Det Informationsvidenskabelige Akademi Københavns Universitet Mit udgangspunkt Bibliotekets aktuelle situation Biblioteket

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism)

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism) Billede kritik Eller nærmer billede evaluering, da kritik er negativt ladet på dansk. Man kan også kalde det billede bedømmelse der er mere dansk (Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning 2012

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning 2012 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning 2012 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning og regnskab 2009 Indhold: KUNSTFONDEN Postboks 218 Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf. 9931 4000 www.aalborgkommune.dk kultur-fritid@aalborg.dk

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

Børs og katedral - museer som en investering. Trondheim 7 oktober 2013

Børs og katedral - museer som en investering. Trondheim 7 oktober 2013 Børs og katedral - museer som en investering Trondheim 7 oktober 2013 Vi lever i en tid som præges af en serie karakteristika: Vi lever i en tid som præges af en serie karakteristika: Globalisering som

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

OM SKOLEN KUNSTLINJEN

OM SKOLEN KUNSTLINJEN OM SKOLEN Københavns Kunstskole er et uddannelsesalternativ og et væksthus for de kunstneriske. Skolen er en platform for uddannelse, kunstnerisk udvikling, værkproduktion, debat og formidling. Skolen

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

BUSAKTIVITETER efterår 2015

BUSAKTIVITETER efterår 2015 BUSAKTIVITETER efterår 2015 HEART & Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen. Tilbuddene er opdelt efter: Aktiviteter på HEART

Læs mere

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform?

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Muligheder: Vi skal tænke anderledes Folkeskolen har med reformudspillet fået en markant udfordring, som giver muligheder

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Fonden Copenhagen JazzHouse. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU LIDT OM PETER LUNDBERG Billedkunstner, forfatter og foredragsholder. (F: 1955) Peter Lundbergs billedkunstneriske karriere startede i 1969, og i mange år blev

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere