Å R S R A P P O R T 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Å R S R A P P O R T 2003"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2003

2

3 ÅRSRAPPORT 2003

4 ARKEN VISIONER ARKENS VISION Et besøg på ARKEN skal sætte et nyt perspektiv på den besøgendes tilværelse og gøre den enkelte klogere på sig selv og dermed på livet. ARKENS MISSION STATEMENT ARKEN skal være et internationalt museum med en stærk regional forankring. ARKEN skal præsentere den ypperste danske og internationale kunst. Et kunstmuseum er på samme måde som skolen og universitetet en del af samfundets oplysningsprojekt over for borgerne. Kunstmuseets opgave er at formidle forskningsbaseret viden om de tolkninger af tilværelsen, som findes i kunsten. Det er formidling af de indsigter, der findes i kunsten, der er med til at stimulere den enkelte borgers kulturelle identitet og selvstændige deltagelse i den demokratiske udvikling. Derfor henvender ARKEN sig til alle dele af samfundet. Et besøg på ARKEN skal være en intellektuel, æstetisk og følelsesmæssig udfordring, baseret på kvalitet, indsigt og fordybelse. ARKEN skal indgå aktivt i og dermed præge den kulturelle udvikling nationalt såvel som internationalt. ARKEN skal indgå i og præge den kulturelle udvikling til gavn for landets borgere. 2

5 ARKENS FORMÅL ARKENS FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE ARKEN er et statsanerkendt museum. ARKEN skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for moderne kunst virke for sikringen af Danmarks kulturarv. Hovedvægten lægges på perioden efter Museet skal udbrede kendskabet til og belyse tilstande og forandringer inden for moderne kunst. - På ARKEN er vi af den opfattelse, at den væsentlige kunst beskæftiger ARKEN er både et lokalt, et regionalt og et internationalt kunstmuseum. ARKEN henvender sig til alle aldersgrupper og lægger tielle vilkår for mennesket. sig med de grundlæggende eksisten- vægt på formidling over for børn og unge. ARKEN indgår i et Christian Gether positivt og gensidigt samarbejde med andre kunstmuseer såvel lokalt som internationalt. ARKEN styrker løbende sin samling og udstiller de nye værker. Samlingen stilles til rådighed for forskning. Museet vil i de kommende år styrke udbredelsen af kendskabet til resultater af såvel museets egen forskning som anden forskning baseret på museets samling. 3

6 ARKEN er under protektion af H.K.H. Prinsesse Alexandra.Vi er meget taknemmelige over, at prinsessen har valgt at beære museet ved at påtage sig denne protektion. Det er særdeles vigtigt for os og er til stor inspiration for alle museets medarbejdere.vi vil gøre vores yderste for at sikre de bedst mulige rammer for protektionen. Foto: Steen Brogard 4

7 INDHOLD VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER DET HANDLER OM LIVET LEDELSESBERETNING KUNSTERHVERVELSER I 2003 KØB I 2003 SPONSORER OG FONDE LEDELSESPÅTEGNING REVISIONSPÅTEGNING ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE FOR 2003 BALANCE PR PENGESTRØMSOPGØRELSE NOTER

8 VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER DEN SELVEJENDE INSTITUTION ARKEN Museum for Moderne Kunst Skovvej Ishøj Hjemstedskommune: Ishøj SE / CVR-nummer: BESTYRELSE Bestyrelsesformand Næstformand Udvalgsformand Lektor Økonomidirektør Journalist Direktør Bygningskonstruktør Svend Jakobsen Lars Eskesen Britta Christensen Irene Lütken Ole Albæk Pedersen Ole Lindboe Carsten Aagaard Ebbe Salling PERSONALEREPRÆSENTANTER UDEN STEMMERET Vagt Povl Schøn Regnskabsassistent Lillian Stark Bestyrelsen afholdt fire møder i DIREKTION Direktør Vicedirektør Christian Gether Lars Kirdan 6

9 VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER REPRÆSENTANTSKAB Repræsentantskabets sammensætning ser således ud: Medlem: Udpeget af: Margot E. Petersen Københavns Amt Eva Amdisen Københavns Amt Martin Arvedlund Københavns Amt Kurt Bork Christensen Københavns Amt Henrik Pohl Københavns Amt Bent Sohn Thomsen Københavns Amt Jette Blom-Jensen Albertslund Kommune Ove E. Dalsgaard Ballerup Kommune Gert Raasdal Brøndby Kommune Hanne Stockbridge Dragør Kommune Lone Gladbo Gentofte Kommune Lonny Hjorth Gladsaxe Kommune Peter Bendtsen Glostrup Kommune Ida Clemmentsen Herlev Kommune Britta Christensen Hvidovre Kommune Conny Trøjborg Krogh Høje-Taastrup Kommune Henrik Olsen Ishøj Kommune Dorte Andersen Ledøje-Smørum Kommune Lis Knudsen Lyngby-Taarbæk Kommune Per Biener Rødovre Kommune Kim Jacobsen Søllerød Kommune Ingolf Mathiesen Vallensbæk Kommune Jens Svendsen Værløse Kommune Repræsentantskabet holdt møde den 21. maj Her drøftedes årsberetningen for 2002 og museets planer for de kommende år. REVISION Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 7

10 DET HANDLER OM LIVET DET HANDLER OM LIVET CHRISTIAN GETHER ARKEN er i fuld gang med at udbygge sin faste samling af dansk, nordisk og international kunst. Vi erhverver værker, som stiller store krav til beskueren, både hvad angår tema og udformning. Vores erfaring er nemlig, at vort publikum forventer, at man på ARKEN møder den nyeste og grænseoverskridende kunst.vort pubikum forventer at blive udfordret, og de ved, at den kunst, de møder på ARKEN, er udfordrende både intellektuelt, følelsesmæssigt og æstetisk. I ARKENs arbejdsplan til Kulturarvstyrelsen er det anført, at: "Et særligt satsningsområde [for erhvervelser til ARKENs samling] er den kunst i vores samtid, som i særlig grad beskæftiger sig med at overveje menneskets grundlæggende eksistentielle forhold [ ] Kunstfotografiet, det nye maleri, installationer, den multimediebaserede kunst og i det hele taget kunst, der tager nye medier og nye udtryk i anvendelse er ligeledes særlige satsningsområder." (Arbejdsplan for ARKEN Museum for Moderne Kunst , I.A., p.1) Hertil kommer, at væsentlige værker af internationale kunstnere er udpeget som særligt satsningsområde til perspektivering og kommentering af samlingens dansk-nordiske værker. I 2001 erhvervede vi en stor installation af den palæstinensisk/engelske kunstner Mona Hatoum (f. 1952). Installationen har titlen Sous tension. Den var udstillet på MOCA, Massachusetts Museum of Contemporary Art, som ligger nord for New York, og der var flere museer, der var interesserede i at erhverve installationen. Ved generøs hjælp fra Augustinus Fonden og Statens Museumsnævn lykkedes det for ARKEN at samle den nødvendige kapital. Vi inviterede Mona Hatoum til ARKEN, så hun kunne forestå opstillingen af installationen. Hun var her et par dage og lærte ARKEN og København at kende. Mona Hatoums installation på ARKEN er udformet af genstande fra vor egen dagligdag, forbundet med elektriske pærer og indhyldet i en brummende og irriterende, knasende lyd. Værket viser tilværelsen under spænding, Sous tension. En dybere analyse af værket er foretaget i ARKENs forskningstidskrift ARKEN BULLETIN nr.1 af tidligere museumsinspektør på ARKEN, Stine Høholt. 8

11 DET HANDLER OM LIVET I 2001 erhvervede ARKEN værket Sous tension af den palæstinensisk/engelske kunstner Mona Hatoum, som modtager Sonning Prisen Det er en fornem pris, der går til en stor og betydningsfuld internationalt orienteret kunster. En kunstner som har et vægtigt budskab om verden og dens tilstand i dag, både på det lokale og det globale plan. Mona Hatoum: Sous tension, 1999 Det er nu med den største glæde, at vi erfarer, at Mona Hatoum skal modtage Sonning Prisen Det er en fornem pris, der går til en stor og betydningsfuld internationalt orienteret kunster. En kunstner som har et vægtigt budskab om verden og dens tilstand i dag, både på det lokale og det globale plan. Vi erhverver fortløbende værker, som er udformet i de klassiske materialer såsom olie på lærred, men det synes som om de unge kunstnere har særlig lyst og behov for at supplere det klassiske materiale med nyere og helt nye medier. Som eksempel kan ARKENs store maleri, Disintegration/Volcano, ( ), af Eske Kath (f. 1975) nævnes. Han har malt et klassisk motiv, et bjerglandskab med forskellige abstraherende motiver, fx har han ikke malt et træ, sådan som vi normalt ser det på en bjergside med træstamme, grene og løv. Han har tværtimod malt en træplade med træets årer tydeligt aftegnet. Pladen skyder sig diagonalt ind i motivet og understreger perspektivet dramatisk. 9

12 DET HANDLER OM LIVET ARKEN erhverver fortløbende værker, som er udformet i de klassiske materialer såsom olie på lærred, men det synes som om de unge kunstnere har særlig lyst og behov for at supplere det klassiske materiale med nyere og helt nye medier. Et eksempel er den danske kunstner Eske Kaths maleri Disintegration/Volcano, som museet erhvervede i Ligesom Hatoum integrerer Kath medier fra andre kommunikationsformer end den rent visuelle, i dette tilfælde lyd, som symbol på den ofte destruktive relation imellem natur og kultur. Eske Kath: Disintegration/Volcano, Bjergsiden ses således ikke længere med det romantiske længselsfulde blik som en henvisning til en nostalgisk forestilling om den oprindelige uberørte natur. Bjergsiden observeres som en ressource, som noget der udnyttes af civilisationen. Naturen er ikke skildret for dens egen skyld, så at sige i sin egen ret. Den er tolket gennem registreringen af dens nytteværdi. Som beskuere er vi således ikke direkte integreret i naturen gennem iagttagelsen, men har nytteværdien som et filter. I logisk forlængelse af denne tilstand har Eske Kath klistret små realistiske gengivelser af familiehuse, menneskets konstruktion, på landskabernes bjergtinder og lavaformationer. Uden for maleriet, på en lille hylde, er anbragt en højtalermembram. Når højtaleren brummer, får den kaffepulveret, som dækker den, til at vibrere som en ulmende vulkan. Naturmaterialet sættes i svinginger af den civilisatoriske påvirkning, som højtalerens bevægelser udgør. Senest har man set en hel bjergside ryste. Det var i forbindelse med optagelserne af Pakistans prøvesprængning af en atombombe for nylig. Tidligere har vi set jordens og havets overflade ryste og brase sammen på optagelserne af amerikanernes atomprøvesprængnigner på Bikiniatollen i Stillehavet eller franskmændenes sprænginger i samme område. 10

13 DET HANDLER OM LIVET Naturens oprindelige uspolerthed er for evigt tabt. Sådan er det også med os som mennesker. Den teknologiske udvikling har sendt os ind i en accellererende tidsmaskine. Vi har tabt vort oprindelige fundament, den oprindelige ro er for evigt forstyrret, verden udsættes med stadig større hast for grundlæggende skift, paradigmeskift, uanset om vi vil det eller ej. På samme måde som Mona Hatoum integrerer Eske Kath medier fra andre kommunikationsformer end den rent visuelle, i dette tilfælde lyd som symbol på den ofte destruktive relation imellem natur og kultur. Et nyt værk til ARKENs samling, som er erhvervet med støtte fra Kulturarvsstyrelsen er videoinstallationen Sferics fra 2001 af den amerikanske kunstner Tony Oursler (f. 1957). Værket styrker i særdeleshed ARKENs samling af kunst, der reflekterer det moderne menneskes eksistens, samt museets internationale profil. Sferics fremstår som en antenne med et gitternet som modtagerflade. Antennen er placeret foran en videoprojektor, der kaster et billede af et kvindeansigt op på væggen. Ansigtet projiceres gennem gitret og passerer over væggen i en kontinuerlig, horisontal bevægelse, hvor de succesive, ovale former er klippet så tæt sammen, at de giver mindelser om tegnet for uendelighed det liggende ottetal. Repetitionen præger også videoens lydside en gentagende kakofoni af kvindestemmer, hvori løsrevne sætninger og ord, bl.a. ordene Sferics og coordinates, er samplet oven i hinanden. Sferics indgår i en serie af værker, der tager udgangspunkt i forholdet mellem moderne teknologi og menneskets mentale tilstand. Inspireret af en gruppe spiritualister, der påstod, at de kunne tale med de døde via morsekode, bruger Oursler antennen som et medium mellem det synlige og det usynlige. Antennen opfanger de uhåndgribelige signaler, der fylder luftrummet omkring os, og transformerer disse til konkrete, om end hallucinatoriske, billeder og lyde. I Sferics tegner Oursler gennem overlejringerne af stemmer på lydsiden og den endeløse repetition på billedsiden et psykologisk portræt af et splittet subjekt, fanget i en uendelig, bevidstløs malstrøm. Værket er præget af kontraster: Den usammenhængende tale afslører, at kvindens rolige ydre dækker over et kaotisk indre, og der er en stærk kontrast mellem hendes organiske, levende ansigt og det statiske koordinatsystem/gitter, som ansigtet projiceres igennem. Dermed gennemtrænges orden og rationalitet både sprogligt og visuelt af uorden og psykologi i et foruroligende portræt af det medierede menneske anno

14 DET HANDLER OM LIVET Sferics reflekterer samtidig over videomediets sammensatte karakter: lyd og billede optræder som disintegrerede, adskilte elementer uden en logisk samhørighed. Derudover er lyden i sig selv bygget op af flere usammenhængende lag, og det projicerede billede er konstrueret via tre elementer projektor, skærm og vægprojektion. På denne måde dissekerer Oursler videoens bestanddele og kommenterer den realisme, som mediet normalt forbindes med. Den amerikanske kunstner Tony Oursler arbejder med forholdet mellem teknologi og det moderne menneskes identitet. Han udforsker teknologiens påvirkning af vores mentale tilstand og de personlige betydninger, vi tillægger den. Som en stærk fortolkning af den moderne eksistens er der en klar forbindelse mellem Ourslers Sferics, erhvervet i 2003, og værker i ARKENs samling af samtidskunstnerne Christian Boltanski, Mona Hatoum, Noble & Webster og Keith Cottingham. Samtidig reflekterer Sferics over videomediets sammensatte karakter, idet Oursler dissekerer videoens bestanddele og kommenterer den realisme, som mediet normalt forbindes med. Tony Oursler: Sferics,

15 DET HANDLER OM LIVET Som en stærk fortolkning af den moderne eksistens er der en klar forbindelse mellem Tony Ourslers Sferics og værker i ARKENs samling af samtidskunstnerne Christian Boltanski, Mona Hatoum, Noble & Webster og Keith Cottingham. I denne overvejende europæiske sammenhæng forstærker Ourslers værk markant den internationale profil med et værdifuldt amerikansk bidrag til den overordnede linie i samlingen. Sferics er et yderst repræsentativ for Tony Ourslers kunstneriske strategi og for den gennemgående tematik i hans værker. Det ligger bl.a. i naturlig forlængelse af kunstnerens videoinstallationer med forvredne talking heads projiceret over på voodoo-agtige pude-dukker. Et andet markant værk som med hjælp fra Ny Carlsbergfondet og Augustinus Fonden er tilgået ARKEN er Bill Violas videoinstallation Unspoken (Silver and Gold) fra Bill Viola (f. 1951) er en af de førende videokunstnere på den internationale kunstscene. Han er repræsenteret på alle de væsentligste museer for moderne kunst i hele verden. Siden de tidlige 1970ere har han været en af de primære drivkræfter i udviklingen af videokunsten til en vital gren af samtidskunsten med fine, æstetiske udtryksformer, et dybt, spirituelt indhold og en stor historisk rækkevidde. Viola skaber sanselige, højteknologiske videoinstallationer, der med en ypperlig præcision og enkelhed indhyller beskueren i billeder og undertiden også lyd. De fokuserer på den universelle, menneskelige erfaring fødsel, vækst, død, bevidsthedens dimensioner og udforsker sanseoplevelsen som en vej til selverkendelse. Violas kunst har rødder i såvel Vestens som Østens billedkunst og spirituelle traditioner som eksempelvis kristen mysticisme, zenbuddhisme og islamisk sufisme. Unspoken (Silver and Gold) er et diptykon. Det ene felt er belagt med bladguld og det andet med bladsølv.to videosekvenser med nærbilleder af henholdsvis en mands og en kvindes ansigt bliver projiceret herpå. Felternes ædle materialer samt rige overfladestruktur reflekterer og farver videosekvenserne. Manden og kvinden ses som lavt belyste, kornede og uklare billeder. Subtile forandringer i lys og skygge skubber billederne til synlighedens grænse, samtidig med at de to personer bevæger sig meget langsomt ind i ekstreme følelsesmæssige tilstande. Det drejer sig rent teknisk om en video-optagelse på to minutter, der afspilles i løbet af 32 minutter. Ved at afspille videoen 13

16 DET HANDLER OM LIVET Bill Violas værk Unspoken (Silver and Gold) udtrykker en stemning af spirituel hengivelse og beskriver et lidelsesfuldt tab af individualitet og identitet. Med sit eksistentielle indhold føjer det sig til den linie i ARKENs samling, der handler om den store historie om mennesket og dets historie ved årtusindskiftet. Samtidig perspektiverer det museets samling øvrige videokunstværker, der som Violas udforsker menneskets eksistentielle vilkår og patos i samspil med kunsthistorien. Unspoken (Silver and Gold) blev erhvervet til ARKENs samling i Bill Viola: Unspoken (Silver and Gold),

17 DET HANDLER OM LIVET 15

18 DET HANDLER OM LIVET ekstremt langsomt får man mulighed for at studere personernes mimik. I hvert sit felt gennemgår de to personer bølger af lidelser, der skyller ind over dem og udtrykkes nonverbalt som et righoldigt register af ansigtsudtryk. Hermed visualiserer værket mulighederne for såvel som vanskelighederne ved den sprogløse kommunikation og indfølende forbindelse mellem mennesker, der deler livets grundlæggende vilkår, men befinder sig i hvert sit rammeværk. Værket er en del af Violas værkkorpus The Passions. Det udtrykker en stemning af spirituel hengivelse. Det beskriver et lidelsesfuldt tab af individualitet og identitet, ikke ulig den transformation af jeg et som sker, når et menneske begiver sig ind i en højere åndelig eller guddommelig tilstand og dermed fortaber sig. Unspoken (Silver and Gold) er da også båret af en stærk inspiration fra middelalderens og renæssancens andagtsbilleder. Det guldbelagte felt kan ses som en reference til Madonnafremstillingerne fra Siena i begyndelsen af 1400-tallet, hvor den flade, gyldne baggrund bag Madonnafiguren symboliserer Guds nådes lys. Portrættet på Violas guldfelt refererer desuden til det gyldne lys i Rembrandts malerier. Portrættet har da også stor lighed med et af Rembrandts sene selvportrætter. Rembrandts optagethed af forfaldet er således også en integreret del af Violas værk. Det sølvbelagte felt indeholder en reference til et af den kristne mysticismes vigtigste relikvier, Det hellige Ligklæde, hvorpå aftegningen af Kristi Legeme befinder sig. Portrættet på sølvsiden har stor lighed med det gråtonede aftryk af Kristi ansigt, som ses på ligklædet. Det giver således beskueren anledning til at tænke over forholdet mellem den jordiske lidelse og det håb, som Kristi opstandelse giver mennesket. Det drejer sig også om en frigørelse fra den materielle verden, en bevægelse imod det metafysiske. Unspoken (Silver and Gold) er helt tyst. Der er ikke en lyd i det rum, hvor videoen vises. Som beskuer får man mulighed for at komme helt tæt ind på to andre mennesker, der på en gang er indlejret i hver deres eget felt og materiale og er i en tavs mimisk dialog med hinanden. Personerne er i deres egen lidelse, i deres egen kontemplation over livets forgængelighed. Som beskuer lukkes vi ind i denne kontemplation, idet værket er anbragt i en lukket kasse. Kassen er anbragt midt i ARKENs Kunstakse. Den er malet hvid og er helt uden udsmykning. Kassen refererer til modernismens forestilling om the white cube som det ideale udstillingsrum. Den fremtræder som et slags kapel, hvor den vejfarende kan finde ro til andagt. Ro til at overveje livets forhold, de eksistentielle grundvilkår, vores indbyrdes relationer, den tragiske grundtone i tilværelsen på grund af den uafvendelige død. 16

19 DET HANDLER OM LIVET På ARKEN er vi af den opfattelse, at den væsentlige kunst beskæftiger sig med de grundlæggende eksistentielle vilkår for mennesket. Bill Viola var således også repræsenteret på ARKEN i 2000, da vi viste udstillingen MENNESKET. Her viste vi hans monumentale værk Nantes Triptych (1992), hvor livet fra fødsel til død bliver skildret i tre videobilleder, der vises ved siden af hinanden. Det første videobillede viser Bill Violas kone, der føder deres søn. Videobilledet i midten viser en mand i styrtende vandmasser. Det tredje videobillede er en optagelse af Bill Violas moder, medens hun er ved at dø. Kampen for at komme ind i livet, kampen i livet og kampen for at komme ud af livet. Det grundlæggende og det fælles, det glædelige og det sørgelige. Alle aspekter af tilværelsen samles i denne video. Det er denne alvor i kunsten, vi søger, når vi køber ind til vores faste samling. Og det er da også denne alvor, som gør, at vi fra udenlandske museer får forespørgsler om lån. Således er der udenlandske museer, som har forespurgt om lån af store dele af samlingen. Der er altså ikke blot tale om udlån af enkelte værker til særudstillinger, men forespørgsler om muligheden for at præsentere et bredt udvalg af ARKENs faste samling, hvorved den gennemgående linie i ARKENs indkøb dokumenteres. Med en samling af vægtige danske, nordiske og internationale kunstværker er ARKEN blevet en ligeværdig medspiller i det internationale museumsnetværk. Dette er da også en vigtig forudsætning for, at vi kan indgå i de internationale samarbejdsaftaler omkring udstillinger. Samarbejdsaftaler som bliver mere og mere nødvendige, hvis man skal kunne løfte de store internationale udstillinger, som vort store publikum er interesseret i at se. 17

20 LEDELSESBERETNING ARKENs protektor H.K.H. Prinsesse Alexandra studerer Oscar Niemeyers arkitektur sammen med ARKENs bestyrelsesformand, Svend Jakobsen. Prinsessen overværede åbningen af ARKENs udstilling. I baggrunden ses museumsdirektør, Christian Gether. 18

21 LEDELSESBERETNING LEDELSESBERETNING 2003 var på mange måder et udfordrende og nyskabende år for ARKEN. Som et af de væsentlige nye initiativer viste ARKEN for første gang en stor arkitekturudstilling. I samarbejde med to eksterne kuratorer fra Brasilien viste museet en meget stor udstilling med Oscar Niemeyers livsværk i Kunstaksen. Det blev en meget flot og usædvanlig udstilling, ikke mindst fordi der blev etableret en 60 meter lang udstillingsvæg ned gennem aksen. Det betød, at ARKENs gæster ud over at kunne nyde Niemeyers udfordrende arkitektur også oplevede den store Kunstakse på en helt ny måde. ARKEN fik i 2003 mulighed for at erhverve en række meget dyre og fine internationale kunstværker til samlingen. Det er især værd at fremhæve erhvervelsen af følgende to værker: Bill Viola, Unspoken (Silver and Gold), Diptykon, videoprojektion på bladguld og -sølvpaneler. Erhvervet med støtte fra Augustinus Fonden og Ny Carlsbergfondet. Tony Oursler, Sferics, 2001, DVD installation/projection. Erhvervet med støtte fra Kulturarvsstyrelsen. ARKEN er stolt over at kunne vise værker af så høj international kvalitet i sin samling. Den internationale dimension i ARKENs samling er en væsentlig forudsætning for, at museet kan etablere et internationalt samarbejde, ikke mindst i forbindelse med de skiftende udstillinger. De internationale kunstpriser er på et niveau, hvor det er svært for ARKEN at tiltrække væsentlige internationale værker til Danmark uden ekstern støtte. Støtten til de to køb gør det muligt at vise disse fine værker til et dansk publikum. ARKEN takker Augustinus Fonden, Ny Carlsbergfondet og Kulturarvsstyrelsen for generøs og fremsynet støtte i 2003 til de to erhvervelser. En anden af hovedudfordringerne i 2003 var færdiggørelsen af en ny 4-årig samarbejdsaftale med Københavns Amt. Kontrakten er et resultat af en samlet evaluering af den første resultatkontrakt mellem amtet og ARKEN samt af de forhandlinger, der er ført i både 2002 og 2003 om museets fremtidige aktiviteter. Parterne bestræbte sig på at udskifte den tidligere resultatkontrakt med en udviklingskontrakt. Denne 2. generations aftaleform lægger langt mere vægt på kvalitative mål, på at efterlade maksimalt rum til dynamik og innovation og er velegnet til at sikre den offentlige investering, der er placeret i ARKEN i aftaleperioden. ARKEN er meget tilfreds med form og indhold i udviklingskontrakten. Den afspejler det gode samarbejdsforhold, der eksisterer mellem Københavns Amt og ARKEN. 19

22 LEDELSESBERETNING Udviklingskontrakten betyder, at ARKEN skal indarbejde passende dele af de adfærdsanbefalinger der ligger i Nørby-udvalgets redegørelse om Corporate Governance i bestyrelsens arbejde og i den daglige ledelse. ARKEN vil i løbet af 2004 og med udgangspunkt i Corporate Governance udvikle og implementere et sæt hensigtsmæssige retningslinier for god ledelse af selvejende institutioner i bestyrelsens og direktionens arbejde. Den sidste del af 2003 var præget af forberedelserne til den store Picasso-udstilling i foråret Udstillingen stiller meget store krav til museets klimastyring og sikkerhedsinstallationer. Der har været ført grundige forhandlinger med Picasso-udlånerne, og det har medført, at ARKEN har investeret i opgraderinger af klima-styringsanlæggene og i anskaffelsen og installationen af et ITbaseret internt overvågningssystem. De mange nye og store udfordringer betyder, at ARKEN er i konstant udvikling. Der bliver hele tiden stillet krav til innovation og nytænkning i alle museets afdelinger. Og museet gør sig hele tiden nye internationale erfaringer med større og mere udfordrende projekter. ARKENs OSCAR NIEMEYER-udstilling var den første præsentation af Niemeyers arkitektur for et dansk publikum. Udstillingen viste den brasilianske arkitekts realiserede projekter og arkitektoniske visioner fra midten af 1930erne til i dag. Oplevelsen af Niemeyers sanselige værk fik en i bogstaveligste forstand ekstra dimension i mødet med ARKENs rå arkitektur. Og omvendt. Museets mest markante rum, Kunstaksen, blev ændret fuldstændigt i forbindelse med udstillingen. Aksen blev mørklagt, og en rød væg med en 60 m lang lysende billedfrise skar sig igennem det lange udstillingsrum. 20

23 FORVENTNINGER TIL 2004 FORVENTNINGER TIL starter med den store Picasso-udstilling. Den er et resultat af et langt og tæt samarbejde med Picassos barnebarn Bernard Ruiz-Picasso. Udstillingen får titlen PICASSO TIL ALLE TIDER. PICASSO TIL ALLE TIDER er en unik chance for at få indblik i Picassos egne "Picasso er". Bernard Ruiz-Picassos privatsamling indeholder nemlig de værker, som hans farfar bevarede hos sig frem til sin død, og som derfor er gået i arv til barnebarnet. Udstillingen består af 101 værker. Det ældste er fra 1894, hvor Picasso var 14 år. Udstillingen afsluttes med en meget fin tegning af kunstneren og hans muse fra 1971, da Picasso var 90 år gammel. Der vil uden tvivl komme mange besøgende til museet for at se denne fine udstilling. Museet vil bestræbe sig for at give dem den bedst mulige oplevelse af huset som helhed. I efteråret 2004 viser ARKEN en udstilling med titlen DET GENFUNDNE PARADIS. Det er en udstilling af værker fra den tidlige tyske ekspressionisme, dvs. frem til omkring 1. verdenskrigs udbrud.temaet for udstillingen er datidens længsel efter en ny, paradisisk tilstand af urkraft, frihed og fællesskab. Kunstnerne ville leve det uforfalskede liv fri for den moderne storbys hektiske og overfladiske hverdag. Udstillingen realiseres i samarbejde med et stort antal tyske kunstmuseer. Den indeholder så kendte kunstnere som Emil Nolde, August Macke, Ernst Ludwig Kirchner og Franz Marc. Museet vil i 2004 arbejde målrettet på at få de mange besøgende til Picasso-udstillingen til at aflægge ARKEN et nyt besøg i efteråret 2004 for at se denne smukke udstilling. Det er centralt for ledelsen på ARKEN, at museet kan blive ved med at give sine besøgende nye og udfordrende tilbud om indsigt i det nære og det medmenneskelige, samtidig med at et besøg i udstillingerne giver et internationalt udblik i forhold til den stigende globalisering. Samtidig er det vigtigt, at ARKEN som arbejdsplads hele tiden kan tilbyde gode og udviklende jobs til de mange dygtige medarbejdere, der skal være med til at realisere de meget store og ressourcekrævende udstillingsprojekter, der planlægges for de kommende år. Disse ambitioner vil være styrende for museets arbejde og udvikling i

24 UDSTILLINGER UDSTILLINGER ARKEN åbnede en store Henry Heerup-udstilling i februar De store malerier med deres meget umiddelbare billedsprog har stor appel til et meget bredt kunstpublikum. Der er ingen tvivl om, at Henry Heerup er en folkekær kunstner. Der er mange mennesker, der har mødt Henry Heerup, boet tæt på ham i Rødovre, eller som ejer et af de mange værker, han producerede i sit meget virksomme liv. Der var en usædvanlig nærhed mellem kunstner og publikum under denne udstilling. Heerup taler til beskueren om centrale forhold i livet, men på en direkte og ukompliceret måde. Det har ganske givet medvirket til, at denne udstilling var den bedst besøgte i I alt besøgte mennesker udstillingen. Heraf var (21,5 %) børn og unge. Henry Heerup er kendt og elsket for sine stærke, klare farver og for sine fabulerende fortællinger om livets glæder og sorger. Der er ingen tvivl om, at han er en folkekær kunstner. Det var også tydeligt ved ferniseringen på ARKENs udstilling, hvor gæsterne var mødt talstærkt op. I alt blev Heerup-udstillingen set af besøgende. Hen over sommeren viste ARKEN hovedværker fra Astrup Fearnleys samling. Denne private samling er bemærkelsesværdig i kraft af sine meget dristige og fremadrettede indkøb. Der er virkelig tale om en samling af højeste internationale karakter. Det var derfor naturligt at give udstillingen titlen PLETSKUD. Titlen refererede i øvrigt til et meget kendt værk af Andy Warhol, som var med på udstillingen. Udstillingen føjede sig på mange måder naturligt til ARKENs samling, og gav museet en sammenhængende udstillingsprofil fra starten af Kunstaksen og ud gennem gallerierne. Relationen til og kvaliteten i ARKENs samling var da også begrundelsen for, at ARKEN fik lov til at låne Astrup Fearnleys samling. Astrup Fearnleys samling har en særdeles fin international reputation. Museet har løbende forespørgsler fra de bedste internationale museer for samtidskunst om udstillingssamarbejde, men også om mere langsigtede og institutionelle alliancer.arken er derfor meget stolt af at have fået lov til at vise denne fine samling til sine gæster. I september åbnede ARKEN to store udstillinger. Den 13. september åbnede ARKEN en stor Helmut Newton-udstilling. Udstillingen bestod af to dele. Den ene bar titlen SEX AND LAND- SCAPES og bestod af store fotografier med kendte Newton-motiver, de smukke, rige og berømte, nøgenportrætter af kvindelige modeller samt landskabsfotografier i højeste tekniske kvalitet. 22

Susan Hiller. 14. november 2014-1. marts 2015

Susan Hiller. 14. november 2014-1. marts 2015 En lærerguide Susan Hiller 14. november 2014-1. marts 2015 Susan Hiller, Channels (2013). Installation at Matt s Gallery, London. Photograph by Peter White courtesy the artist, Matt s Gallery and Timothy

Læs mere

Hvordan den kunsthistoriske arv spiller ind på samtidskunsten LAKE OF FIRE. En lærerguide 0. - 10. klasse

Hvordan den kunsthistoriske arv spiller ind på samtidskunsten LAKE OF FIRE. En lærerguide 0. - 10. klasse Hvordan den kunsthistoriske arv spiller ind på samtidskunsten LAKE OF FIRE En lærerguide 0. - 10. klasse INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN I perioden 21. maj til 27. juni kan du og din klasse opleve udstillingen

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste Udforsk billedkunsten og den visuelle kultur med dine elever gennem det digitale univers Klatværket. Oplev mange anerkendte kunstværker gennem fem fællesmenneskelige temaer. Lad eleverne gå på opdagelse

Læs mere

KUNSTMUSEET REVISITED

KUNSTMUSEET REVISITED REVISITED Til efteråret 2017 er Kunstmuseet transformeret til et åbent, levende og digitalt funderet kunstmuseum med en skarp formidlings-, samlings- og udstillingsprofil. Kunstmuseet Revisited ligger

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013 En lærerguide ENTROPIA - en soloudstilling med Marianne Jørgensen 13. april 19. maj 2013 Introduktion I perioden 13. april til 19. maj 2013 kan du og din klasse opleve udstillingen ENTROPIA en soloudstilling

Læs mere

Eksempler på spørgsmål C + B niveau

Eksempler på spørgsmål C + B niveau Eksempler på spørgsmål C + B niveau Forbehold: 1. Det siger sig selv at spørgsmålenes udformning skal være i overensstemmelse med undervisningspraksis, som kan ses i undervisningsbeskrivelsen. 2. Eksaminanderne

Læs mere

Horsens Kunstmuseum. Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf

Horsens Kunstmuseum. Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf Horsens Kunstmuseum Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf Introduktion Horsens Kunstmuseum - et museum for nyere kunst Horsens Kunstmuseum fokuserer på den moderne kunst. Udgangspunktet

Læs mere

UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING Målgruppe: Mellemtrin

UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING  Målgruppe: Mellemtrin UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Målgruppe: Mellemtrin Lærervejledning Materialet er opbygget som et forløb med et før-under-efter

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE Målgruppe: mellemtrinnet (eller 2-5. kl.) Undervisningsforløbet er tilrettelagt af Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum og HEART/ undervisning. Booking af undervisningsforløbet

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse.

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse. AKTIVITETER 2015 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

METTE WINCKELMANN. We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET

METTE WINCKELMANN. We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET METTE WINCKELMANN We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN I perioden 3. december 2011 29. januar 2012 kan du og din klasse opleve We Have A Body en soloudstilling

Læs mere

Kunst på UCC Campus Carlsberg

Kunst på UCC Campus Carlsberg Kunst på UCC Campus Carlsberg 1 Tomás Saraceno: In Orbit : Installationsview. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf, 2013 2015. Foto: Studio Tomás Saraceno. Courtesy kunstneren

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013

Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013 Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013 Et enkeltkunstnermuseum som J. F. Willumsens Museum er særdeles velegnet i kunstformidling til børn og unge. Tilegnelsen af værkerne bliver mere overskuelig,

Læs mere

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117119 Formularens ID: 494 Sendt til: kunstmuseum@horsens.dk Sendt: 15-12-2010 16:19 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Individ og fælleskab. Strategi for Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne og Kunsthal Charlottenborg

Individ og fælleskab. Strategi for Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne og Kunsthal Charlottenborg Individ og fælleskab Strategi for Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne og Kunsthal Charlottenborg 2015 2018 1. MISSION OG VISION MISSION Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Læs mere

AKTIVITETER 2014/15 TIDSPUNKTER FOR OMVISNINGER I KUNST OG DESIGN: KL. 9:15 ELLER 10:45 ELLER 12:15 ELLER 13:45.

AKTIVITETER 2014/15 TIDSPUNKTER FOR OMVISNINGER I KUNST OG DESIGN: KL. 9:15 ELLER 10:45 ELLER 12:15 ELLER 13:45. AKTIVITETER 2014/15 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 KUNST PÅ TAPETET MATERIALET BESTÅR AF TRE DELE: VEJLEDNING & PRAKTISK INFO SPØRGSMÅL & INSPIRATION TAPET-MODUL TIL PRINT/KOPI VEJLEDNING & PRAKTISK INFO OPGAVEBESKRIVELSE:

Læs mere

Skulpturi. En lærerguide til samtidsskulpturen

Skulpturi. En lærerguide til samtidsskulpturen Skulpturi RUndtenom En lærerguide til samtidsskulpturen INTRODUKTION TIL LÆREGUIDEN I perioden d. 21. april 3. juni kan du og dine elever opleve udstillingen Rundtenom, der viser eksempler på, skulpturens

Læs mere

En lærerguide. 5xSOLO. 2. marts-31. marts 2013

En lærerguide. 5xSOLO. 2. marts-31. marts 2013 En lærerguide 5xSOLO 2. marts-31. marts 2013 Introduktion I perioden 2. til 31. marts 2013 kan du og dine elever opleve udstillingen 5 X SOLO, der består af fem soloudstillinger med værker af fem forskellige

Læs mere

BORGMESTERENS TALE VED ÅBNINGEN AF SORØ KUNSTMUSEUM DEN 18. NOVEMBER 2011

BORGMESTERENS TALE VED ÅBNINGEN AF SORØ KUNSTMUSEUM DEN 18. NOVEMBER 2011 BORGMESTERENS TALE VED ÅBNINGEN AF SORØ KUNSTMUSEUM DEN 18. NOVEMBER 2011 Mine damer og herrer. I dag er en ganske særlig dag. I dag er en dag vi har ventet på længe. En dag vi har set frem til med stor

Læs mere

Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer. Kommunikationsarbejde: Vision og mission:

Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer. Kommunikationsarbejde: Vision og mission: Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer Kommunikationsarbejde: Vision og mission: 1) Hvordan bruger du museets vision og mission/strategi i dit daglige arbejde? 2) Hvem er det relevant

Læs mere

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse Introduktion Svend Wiig Hansen er en dansk kunstner, som arbejdede med skulptur og maleri. Han blev født i 1922 og døde i 1997. I 1953 blev

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE Udskoling, gymnasium og HF Ung dansk fotografi 14 Fotografisk Center, 15. november 14. december 2014 Udstillingen vises i Slottet, Carlsberg Byen, Bryggerens Plads 11, 6 sal. 1799

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

Lærerinformation og undervisningsmateriale i forbindelse med udstillingen Dyredamer på KunstCentret Silkeborg Bad 20. maj 18.

Lærerinformation og undervisningsmateriale i forbindelse med udstillingen Dyredamer på KunstCentret Silkeborg Bad 20. maj 18. 1 Lærerinformation og undervisningsmateriale i forbindelse med udstillingen Dyredamer på KunstCentret Silkeborg Bad 20. maj 18. september 2011 Generel information i forbindelse med besøg på KunstCentret

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden 2013-2016 1 Aftalens formål: Formålet med denne aftale er med baggrund i samdriftsaftalen

Læs mere

Højt til loftet hos Vignir

Højt til loftet hos Vignir Højt til loftet hos Vignir Islandske Vignir Jóhannsson bor i Hou, og han er internationalt anerkendt kunstner med højt til loftet på alle måder. Hans kunst er rummelig og generøs som han selv, og nu har

Læs mere

KE14 - Kunstnernes Efterårsudstilling. 4. oktober - 9. november 2014

KE14 - Kunstnernes Efterårsudstilling. 4. oktober - 9. november 2014 En lærerguide KE14 - Kunstnernes Efterårsudstilling 4. oktober - 9. november 2014 Manuel Canu: From Wall to Floor, 2013 Introduktion Kære underviser I perioden 4. oktober til 9. november kan du og din

Læs mere

GENNEM KUNSTEN DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING DEN FRIE CENTRE OF CONTEMPORARY ART

GENNEM KUNSTEN DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING DEN FRIE CENTRE OF CONTEMPORARY ART GENNEM KUNSTEN DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING DEN FRIE CENTRE OF CONTEMPORARY ART PROCESORIENTEREDE FORMIDLINGSEKSPERIMENTERR Gennem Kunsten er en række formidlingseksperimenter, som afprøver rammerne for,

Læs mere

man selv bider mærke i

man selv bider mærke i 1 KUNST & TRIVSEL Kan et besøg på kunstmuseum hjælpe gæsten til at tage hånd om tilværelsens eksistentielle udfordringer, lindre stress og dermed give større livskvalitet? Med dette spørgsmål i tankerne

Læs mere

Lærervejledning. Forløb: Hjemme hos Hammershøi Målgruppe: 6. 10. klasse Fag: Billedkunst og dansk. 1. Lærervejledning med. 2. Elevark med. 3.

Lærervejledning. Forløb: Hjemme hos Hammershøi Målgruppe: 6. 10. klasse Fag: Billedkunst og dansk. 1. Lærervejledning med. 2. Elevark med. 3. Ordrupgaards samlinger og særudstillinger rummer mange muligheder for engagerende, dialogbaseret undervisning, f.eks. i fagene dansk, billedkunst, historie, fransk og samfundsfag. Se nogle af museets akutelle

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Vardes Kulturelle Rygsæk

Vardes Kulturelle Rygsæk Vardes Kulturelle Rygsæk Juni 2016 Den Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk omfatter børn og unge mellem 5-16 år i Varde Kommune. Deltagelse i Vardes Kulturelle Rygsæk er obligatorisk, og eleverne på

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar.

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. Anmeldelse Marianne Grønnow Magasinet Kunst Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. WONDERWORLD 28. oktober 2014 Reportage

Læs mere

Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb.

Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Skøn Skole giver jer gratis hjælp til selvhjælp. Alt materiale på hjemmesiden

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Projekt for dygtige elever på Tjørnelyskolen

Projekt for dygtige elever på Tjørnelyskolen Projekt for dygtige elever på Tjørnelyskolen Information til forældre November 2007 Identifikation og indstilling af elever til projektet I nærværende pjece kan læses om, hvordan forældre og lærere kan

Læs mere

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i Fotografisk Centers aktuelle udstilling Jette Bang i dialog. Der er en beskrivelse alle de deltagende fotografer,

Læs mere

STRATEGI. Digital formidling på Statens Museum for Kunst

STRATEGI. Digital formidling på Statens Museum for Kunst 22. februar 2010 STRATEGI Digital formidling på Statens Museum for Kunst Statens Museum for Kunst satser over en fem-årig periode på at bringe museet helt i front med digital kunstformidling. Satsningen

Læs mere

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014 En lærerguide Beyond Reach 1. marts til 13. april 2014 Introduktion Kære underviser Fra 1. marts til 13. april 2014 præsenterer Den Frie Udstillingsbygning en ny udstilling med værker specielt skabt til

Læs mere

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Institutionens navn adresse Indledning Byrådet har siden 1. august 2009 været forpligtet til at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, kaldet

Læs mere

Hvad er GeoPark Odsherred?

Hvad er GeoPark Odsherred? GEOLOGI KUNST KULTURHISTORIE RÅVARER IDENTITET VÆKST - UDDANNELSE Geopark? Hvor køber man billet til parken? Endnu et (turisme)projekt? Hvem interesserer sig for bakker, sten og grus? Istidslandskabet

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Roskilde, september 2010 Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Projektansvarlig: Museumsinspektør Tine Seligmann (tine@samtidskunst.dk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 14/15 Hf

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Lærervejledning: Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard. Forløb: Arkitektur på Ordrupgaard. Fag: Dansk, billedkunst

Lærervejledning: Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard. Forløb: Arkitektur på Ordrupgaard. Fag: Dansk, billedkunst Lærervejledning: Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Forløb: Arkitektur på Ordrupgaard Målgruppe: Udskoling Fag: Dansk, billedkunst Materialet består af to dele: Lærervejledning med information

Læs mere

[Intensitet] [Lyd] stille rum? Er der steder hvor der kunne tilføres lyde? måske af fuglekvidder eller et vandspil?

[Intensitet] [Lyd] stille rum? Er der steder hvor der kunne tilføres lyde? måske af fuglekvidder eller et vandspil? [Lys] Lyset påvirker vores opfattelser af rum og vores psyke. Lyset er en meget vigtig medspiller når arkitekten skaber gode æstetiske rum til mennesker. Lyset kan langt mere end bare at give lys til mørke

Læs mere

På KØS kommer eleverne bag om kunsten

På KØS kommer eleverne bag om kunsten På KØS kommer eleverne bag om kunsten I et nyt samarbejde med Nørrebroskoler møder eleverne både kunsten i byrummet og på museet, hvor de kommer bag om kunstværkerne og skaber deres egne værker. Det foregår

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Analysemodeller og -metoder

Analysemodeller og -metoder Sculpture by the Sea Aarhus - Danmark 5. juni - 5. juli 2015 Mellem Tangkrogen og Ballehage Analysemodeller og -metoder TIL SKOLER KOM OG VÆR MED! Sculpture by the Sea er her igen. Skulpturudstillingen

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

OPLEV KUNSTEN. Sæt sanserne i spil DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING DEN FRIE CENTRE OF CONTEMPORARY ART

OPLEV KUNSTEN. Sæt sanserne i spil DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING DEN FRIE CENTRE OF CONTEMPORARY ART OPLEV KUNSTEN Sæt sanserne i spil DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING DEN FRIE CENTRE OF CONTEMPORARY ART Oplev Kunsten sætter sanserne i spil, ansporer det personlige engagement og åbner en mangfoldighed af tilgange

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2002

Å R S R A P P O R T 2002 ÅRSRAPPORT 2002 Flere af ARKENs kunstindkøb fra 2002 i museets Kunstakse. I forgrunden Jeff Koons: Inflatable Balloon Flower (Yellow), 1997. ÅRSRAPPORT 2002 2 ARKEN er under protektion af H.K.H. Prinsesse

Læs mere

Billedkunst. Status. Evaluering. Fagets formål

Billedkunst. Status. Evaluering. Fagets formål Billedkunst Status Eleverne i 5.klasse skal have billedkunst i 60 min. Ugentligt. Det er første år, de skal have mig til faget. Via spørgeskema har jeg forsøgt at evaluere sidste skoleår samt danne mig

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

BLIV EN DEL AF BRANDTS

BLIV EN DEL AF BRANDTS BLIV EN DEL AF BRANDTS Forside: Anette Harboe Flensburg, udsnit af maleriet At bygge rum der ikke findes ll www.anettehflensburg.dk På Brandts er vi sammen med vores erhvervspartnere i gang med at skabe

Læs mere

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL Skemaerne viser udvalgte kompetencemål, som helt eller delvis kan opfyldes gennem Gråzoner-forløbet. Der er ved hvert færdighedsmål udvalgt de mest relevante dele

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2012 VUC

Læs mere

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet.

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. 21. maj 2010 Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. Syddansk Universitet Syddansk Universitet er et 40 årigt

Læs mere

EN LÆRERGUIDE TIL EKSPERIMENT OG FÆLLESSKAB

EN LÆRERGUIDE TIL EKSPERIMENT OG FÆLLESSKAB EN LÆRERGUIDE TIL EKSPERIMENT OG FÆLLESSKAB INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN I perioden 3. marts 8. april 2012 kan du og din klasse opleve sammenslutningen Den Frie Udstillings Forårsudstilling 2012, der viser

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

GRØN KUNST. ved Kildevældsskolen

GRØN KUNST. ved Kildevældsskolen GRØN KUNST ved Kildevældsskolen INDEX Kunst på Tværs Folkeskole + kulturhus = kulturcenter Kunst på Tværs i kulturcentret og Grøn Kunst Forløb s. 3 s. 4 s. 5 s. 6 OM KUNST PÅ TVÆRS Kunst på Tværs er, som

Læs mere

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Marts 2009 Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Rammeaftalen mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Danmarks Kunstbibliotek på den anden side fastlægger mål for bibliotekets virksomhed

Læs mere

HUB FOR DESIGN & LEG

HUB FOR DESIGN & LEG RESPEKT FOR LEGEN I SIG SELV HUB FOR DESIGN & LEG ÅBENHED OVER FOR DET NYE OG UAFPRØVEDE LEGEUDVIKLING MED HØJ FAGLIGHED FRIHED OG FLEKSIBILITET MOTIVATION OG ENGAGEMENT 10 INDSIGTER OM DEN DANSKE TILGANG

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

Billedkunst. Formål for faget billedkunst. Slutmål for faget billedkunst efter 5. klassetrin. Billedfremstilling. Billedkundskab

Billedkunst. Formål for faget billedkunst. Slutmål for faget billedkunst efter 5. klassetrin. Billedfremstilling. Billedkundskab Formål for faget billedkunst Billedkunst Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere, opleve og analysere billeder bliver i stand til at iagttage, reflektere, bruge og forstå

Læs mere

Skovgaard Museet. Formidling 2013/2014

Skovgaard Museet. Formidling 2013/2014 Skovgaard Museet Formidling 2013/2014 Kalender 2013/2014 SÆRUdstillinger 30. maj - 1. september 2013 De ved, hvad de gør! Jørgen Haugen Sørensen Bidske hunde, ansigtsgrimasser og en grædende gris. Oplev

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN Præsentation af undervisere Som fælles grundlag og inspiration var vi deltagere på et kursus i 2007 afholdt på Vækstcenteret. Vi arbejder alle professionelt med børn og unge. Kurset var arrangeret af foreningen

Læs mere

Krystallinske Refleksioner

Krystallinske Refleksioner Krystallinske Refleksioner Viera Collaro Forslag til integreret kunst, Syddansk Universitet, Odense, 2012 Krystallinske Refleksioner Skitseforslag til integreret kunst, marts 2012 Syddansk Universitet,

Læs mere

EN LÆRERGUIDE Den Frie Udstilling

EN LÆRERGUIDE Den Frie Udstilling EN LÆRERGUIDE Den Frie Udstilling 30. november 2013-5. januar 2014 Introduktion Kære underviser Dette undervisningsmateriale er specifikt udviklet til at aktivere elevernes kritiske sans og sanseapparat

Læs mere

Kursus marts 2013. Er det noget for dig. Anderledes fotografering Mislykkede billeder Iscenesat fotos

Kursus marts 2013. Er det noget for dig. Anderledes fotografering Mislykkede billeder Iscenesat fotos Kursus marts 2013 Er det noget for dig. Anderledes fotografering Mislykkede billeder Iscenesat fotos Bedømme billeder Foredrag om: William Egglestone Cindy Sherman Jeff Wall Andreas Gursky Trine Søndergård

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 PROBLEMSTILLING... 2 AFGRÆNSNING... 2 METODE... 3 TEORI... 3 BEGREBSDEFINITION... 5 PRAKSIS... 5 DISKUSSION...

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 PROBLEMSTILLING... 2 AFGRÆNSNING... 2 METODE... 3 TEORI... 3 BEGREBSDEFINITION... 5 PRAKSIS... 5 DISKUSSION... Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 PROBLEMSTILLING... 2 AFGRÆNSNING... 2 METODE... 3 TEORI... 3 HVIS ER BARNET, HALBY, LIS BARNET MELLEM KAOS OG ORDEN... 3 DANIEL N. STERN SPÆDBARNETS INTERPERSONELLE

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Museumspolitik for Horsens Kommune

Museumspolitik for Horsens Kommune Museumspolitik for Horsens Kommune Museumsområdet er et bærende element i Horsens Kommunes kulturprofil. Det gælder det daglige tilbud til kommunens borgere i alle aldre, og det gælder museumsområdets

Læs mere

Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts

Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts 26-28 May Ansøgning om støtte til international kunst- og kultur konference i København Ansøgere: Unge Kunstnere og Kunstformidlere (UKK ) v. kurator Rikke

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

INSPIRATIONSMATERIALE

INSPIRATIONSMATERIALE INSPIRATIONSMATERIALE BANG - Thomas Bang i Esbjerg Kunstmuseums samling INSPIRATION TIL UNDERVISERE I FOLKESKOLEN - Hans værker er overvældende og svære at finde mening i, men et eller andet inviterer

Læs mere

Vi tillader os hermed at indstille følgende 2 kunstbøger til Den fynske Kulturpris 2011:

Vi tillader os hermed at indstille følgende 2 kunstbøger til Den fynske Kulturpris 2011: Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe Att. Peter Stenstrup Holm Faaborg d. 15. august 2011 Vi tillader os hermed at indstille følgende 2 kunstbøger til Den fynske Kulturpris 2011: KUNSTBILLEDBOG

Læs mere

AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE

AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE 1 Talentudviklingsholdet i AARHUS BILLED- OG MEDIESKOLE er for unge fra 15-19 år. Holdet er et 2-årigt forløb med undervisning 1 gang om ugen. Vi samarbejder med ARoS,

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang I Tønder Kommunes strategiplan fremgår det under Uddannelsesstrategien, at iværksætteri skal fremmes i Tønder Kommune som et bidrag til at hæve det generelle

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

KULTURBUS tilbud forår 2016

KULTURBUS tilbud forår 2016 KULTURBUS tilbud forår 2016 HEART & Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen. Tilbuddene er opdelt efter: Fællesaktiviteter på

Læs mere

Science i børnehøjde

Science i børnehøjde Indledning Esbjerg kommunes indsatsområde, Science, som startede i 2013, var en ny måde, for os pædagoger i Børnhus Syd, at tænke på. Det var en stor udfordring for os at tilpasse et forløb for 3-4 årige,

Læs mere