Betydning af revision af en DS/EN ISO standard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betydning af revision af en DS/EN ISO standard"

Transkript

1 By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af revision af en DS/EN ISO standard Bestemmelser af total cyanid og fri cyanid i vand med flow analyse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni 2010

2 Betydning af revision af en DS/EN ISO standard Bestemmelser af total cyanid og fri cyanid i vand med flow analyse Strandesplanaden 110 DK-2665 Vallensbæk Strand Tlf: Fax: Web: Klient By- og Landskabsstyrelsen Klientens repræsentant Lis Morthorst Munk Projekt By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Projekt nr Forfattere Lars Møller Jensen Dato 15. juni 2010 Godkendt af Ulla Lund Endelig rapport LMJ UOL UOL Rapport LMJ UOL UOL Revision Beskrivelse Udført Kontrolleret Godkendt Dato Nøgleord Danish Standard (DS) methods, EN methods, ISO methods, free cyanide, total cyanide, water, flow analysis, CFA, FIA Klassifikation Åben Intern Tilhører klienten Distribution By- og Landskabsstyrelsen Referencelaboratoriets Styringsgruppe Eurofins Lis Morthorst Munk Ulla Lund Antal kopier fil fil 1

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BAGGRUND BESKRIVELSE AF STANDARDER FOR BESTEMMELSE AF CYANID ANALYSEKVALITET SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER REFERENCER...8 i

4 1 BAGGRUND Nærværende rapport indeholder en vurdering af valg af metode for bestemmelse af total og fri cyanid i vand. Vurderingen er aktuel fordi standard DS/EN ISO 14403:2002 /1/, som er accepteret til anvendelse i et forklarende notat /3/ til bkg. 1353, er revideret. Den reviderede standard indeholder nye elementer, hvorfor standardens relevans i forhold til dansk miljøovervågning er vurderet. I bekendtgørelse nr om kvalitetskrav til miljømålinger /2/ er stillet kvalitetskrav til måling af cyanid i forbindelse med kontrol af cyanid i grundvand og drikkevand. I grundvand og drikkevand er der i Bekendtgørelsen stillet krav om, at der skal anvendes SM 14:1975, 413B og D og SM 16:1985, 412E. Metoden beskrevet i DS/EN ISO 14403:2002 omtales i notat udarbejdet af Referencelaboratoriet /3/ som værende sammenlignelig med SM 14:1975, 413B og D og SM 16:1985, 412E. 1

5 2 BESKRIVELSE AF STANDARDER FOR BESTEMMELSE AF CYANID Tabel 1 indeholder en sammenligning af DS/EN ISO 14403:2002 /1/ og pren ISO 14403: pren ISO 14403:2009 er delt op i en del 1 /4/ og en del 2 /5/, hvor del 1 beskriver en FIA (Flow Injection Analysis) metode og del 2 beskriver en CFA (Continous Flow Analysis) metode. Metoden fra 2002 beskriver en CFA metode og er derfor på flere punkter sammenlignelig med del 2 i pren ISO 14403:2009. Parameter Princip DS/EN ISO 14403:2002 pren ISO 14403:2009 Del 1 Sum af nogle organisk Sum af komplekse cyanidholdige bundne cyanider, frie cyanid stoffer og cyanid ioner, komplekse cyanidholdige bundet i simple metalcyani- stoffer og cyanid der med undtagelse af cya- bundet i simple metalcyanider nid bundet i kobolt komnid med undtagelse af cyaplekser, sum af HCN og bundet i kobolt komplekser cyanid ioner og thiocyanat Fri cyanid: Sum af HCN, cyanid ioner og cyanid bundet i simple metalcyanider Kompleks bundet cyanid nedbrydes ved UVbelysning ved en ph på 3,8 og ved λ > 290 nm. HCN der er til stede ved ph 3,8 separeres fra ved in-line destillation ved 125 C eller ved gas diffusion ved 30 C over en hydrofob membran. Efter en kemisk reaktion dannes et rødt HCN farvekompleks, der måles fotometrisk ved λ = nm. Fri cyanid: Samme metode som ovenfor men uden anvendelse af UV. Der tilsættes en zinksulfat opløsning og der dannes et rødt farvekompleks, der måles fotometrisk ved λ = nm. Fri cyanid: Sum af HCN, cyanid ioner og cyanid bundet i simple metalcyanider Kompleks bundet cyanid nedbrydes ved UVbelysning ved en ph på 3,8 og ved λ > 290 nm. Nedbrydningen sker i en hydrolytisk termoreactor ved 85 C. HCN der er til stede ved ph 3,8 separeres fra ved gas diffusion ved C over en hydrofob membran, hvor HCN absorberes i en natriumhydroxid opløsning. Efter en kemisk reaktion dannes et rødt HCN farvekompleks, der måles fotometrisk ved λ = nm. Fri cyanid: Samme metode som ovenfor men uden anvendelse af UV. Der tilsættes en citronsyre/ravsyre buffer. Herefter tilsættes en tetraethylenpentamin opløsning hvorved cyanid frigives og der dannes et rødt farvekompleks, der måles fotometrisk ved λ = nm pren ISO 14403:2009 Del2 Sum af komplekse cyanidholdige stoffer og cyanid bundet i simple metalcyanider med undtagelse af cyanid bundet i kobolt komplekser, sum af HCN og cyanid ioner Fri cyanid: Sum af HCN, cyanid ioner og cyanid bundet i simple metalcyanider Kompleks bundet cyanid nedbrydes ved UVbelysning ved en ph på 3,8 og ved λ > 290 nm. HCN der er til stede ved ph 3,8 separeres fra ved in-line destillation ved 125 C eller ved gas diffusion ved 30 C 40 C over en hydrofob membran, hvor HCN absorberes i en natriumhydroxid opløsning. Efter en kemisk reaktion dannes et rødt HCN farvekompleks, der måles fotometrisk ved λ = nm. Frit cyanid: Samme metode som ovenfor men uden anvendelse af UV. Der tilsættes en zinksulfat opløsning. Cyanid frigives ved tilsætning af en tetraethylenpentamin opløsning hvorved cyanid frigives og der dannes et rødt farvekompleks, der måles fotometrisk ved λ = nm 2

6 Angivet anvendelsesområde Angivne interferenser / fejlkilder DS/EN ISO 14403:2002 pren ISO 14403:2009 Del 1 Drikkevand, overfladevand, Drikkevand, overfladevand, grundvand, perkolat og grundvand, perkolat og spildevand spildevand Oxiderende komponenter nedbryder de fleste cyanider, hvorfor der skal testes for dette og eventuel fjernelse af oxiderende stoffer sker ved tilsætning af ascorbinsyre. Ved sulfidkoncentrationer > 60 mg/l kan der ske en interferens med den kolorimetriske metode og sulfid elimineres derfor med blysulfid. Indeholder prøven aldehyder kan cyanid omdannes til nitrit. Aldehyder kan fjernes med sølvnitrat men det skal undersøges om dette påvirker forholdet mellem total- og frit cyanid. Saltkoncentrationer > 10 g/l kan interferere på destillationsprocessen og det kan være nødvendigt at fortynde prøven. Oxiderende komponenter nedbryder de fleste cyanider, hvorfor der skal testes for dette og eventuel fjernelse af oxiderende stoffer sker ved tilsætning af natrium thiosulfat. Ved sulfidkoncentrationer > 25 mg/l kan der ske en interferens med den kolorimetriske metode og sulfid elimineres ved tilsætning af blycarbonat. Aldehyder og ketoner kan under specielle forhold absorbere cyanid ved en nukleofil addition. Tilsætning af ethylendiamin eliminerer denne risiko. Ved en koncentration over 2 mg/l interfererer nitrit. Denne interferens kan undgås ved tilsætning af sulfamidsyre til bufferen, hvis der anvendes gas diffusionsmetoden. Sulfit interfererer ved koncentraioner > 2 mg/l pren ISO 14403:2009 Del2 Drikkevand, overfladevand, grundvand, perkolat og spildevand Oxiderende komponenter nedbryder de fleste cyanider, hvorfor der skal testes for dette og eventuel fjernelse af oxiderende stoffer sker ved tilsætning af natrium thiosulfat. Ved sulfidkoncentrationer > 100 mg/l kan der ske en interferens med den kolorimetriske metode og sulfid elimineres ved tilsætning af blycarbonat. Aldehyder og ketoner kan under specielle forhold absorbere cyanid ved en nukleofil addition. Tilsætning af ethylendiamin eliminerer denne risiko. Indeholder prøven aldehyder kan cyanid omdannes til nitrit. Aldehyder kan fjernes med sølvnitrat. Ved en koncentration over 5 mg/l interfererer nitrit. Denne interferens kan undgås ved tilsætning af sulfamidsyre til bufferen. Sulfit interfererer ved koncentraioner > 1 mg/l Saltkoncentrationer > 10 g/l kan interferere på destillationsprocessen og det kan være nødvendigt at fortynde prøven. Tabel 1 Sammenligning af DS/EN ISO 14403:2002 og pren ISO 14403:2009 med hensyn til parameter, princip, angivet anvendelsesområde og interferenser. Som det fremgår af Tabel 1 er der ingen væsentlige metodemæssige forskelle med hensyn til bestemmelse af total cyanid mellem DS/EN ISO 14403:2002 og Del 2 (CFA metoden) i pren ISO 14403:2009. FIA metoden beskrevet i Del 1 i pren ISO anvender derimod en lavere temperatur ved destillationen (85 C mod 125 C ved de to øvrige metoder). 3

7 Metoderne til bestemmelse af frit cyanid er tilsvarende ikke væsentligt forskellige, og som ved total cyanid er det DS/EN ISO 14403:2002 og pren ISO 14403:2009 Del 2, der er mindst forskelle imellem. 4

8 3 ANALYSEKVALITET Analysekvaliteten for den eksisterende metode, DS/EN ISO 14403:2002 er vurderet af Referencelaboratoriet /6/ og fundet tilfredsstillende. Referencelaboratoriet råder ikke over egne undersøgelser til sammenligning af analysekvaliteten for den oprindelige og de to nye standarder. I selve standarderne er publiceret resultater fra interlaboratorieundersøgelser til dokumentation af analysekvaliteten. Analysekvaliteten for drikkevand og fersk overfladevand er sammenfattet i tabel 2 for fri cyanid og tabel 3 for total cyanid. Fri cyanid Prøvetype Metode n 1 µ 1, µg/l m 1, µg/l G 1, % CV 1 R, % Drikkevand 14403: , , , , ,9 93 7, : ,2 91 6, , , ,5 97 6,6 Fersk overfladevand 14403: , , , , ,6 97 6, , , ,6 98 6,6 Tabel 2 Analysekvalitet for fri cyanid i 2002-udgave og nye foreløbige udgaver (2009) af DS/EN /1, 4, 5/. Total cyanid Prøvetype Metode n 1 µ 1, µg/l m 1, µg/l G 1, % CV 1 R, % Drikkevand 14403: ,3 97 8, ,8 92 7, ,8 96 5, ,5 95 4, : , , ,5 89 9, ,3 99 7, ,8 94 8,4 Fersk overfladevand 14403: , , , , ,9 92 7, ,9 96 5, , , ,6 90 8, ,1 95 6,9 Tabel 3 Analysekvalitet for total cyanid i 2002-udgave og nye foreløbige udgaver af DS/EN /1, 4, 5/. 1 n: antal resultater, der indgår i beregningerne; µ: nominel værdi; m: middelværdi; G: genfinding; CV R: standardafvigelse for reproducerbarhed 5

9 Det ses af de to tabeller, at de nye udgaver af standarden (pren ISO 14403) giver både genfinding og standardafvigelse for reproducerbarhed (CV R ), der er mindst på højde med 2002-udgaven. 6

10 4 SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER I pren ISO 14403:2009 er der i forhold til DS/EN ISO 14403:2002 tilføjet en ny metode og standarden er delt i to dele. En del 1, der beskriver en flow injection analyse (FIA) metode og en del 2, der beskriver en konstant flowanalyse (CFA) metode. I DS/EN ISO 14403:2002 var alene beskrevet en CFA metode. Som det fremgår af Tabel 1 er der ingen betydningsfulde forskelle mellem CFA metoderne i de to standarder. Der er dog i CFA metoden i pren ISO 14403:2009 beskrevet flere muligheder for interferenser, men der er også beskrevet metoder til at eliminere disse interferenskilder. Væsentligste forskel mellem FIA metoden og CFA metoden i pren ISO 14403:2009 er, at der ved FIA metoden til bestemmelse af total cyanid sker en termisk nedbrydning ved 85 C og ikke en destillation ved 125 C, som det er tilfældet i CFA metoden. Endvidere anvendes til bestemmelse af frit cyanid en citronsyre/ravsyre buffer før der tilsættes tetraethylenpentamin. Dette er ikke tilfældet ved CFA metoden i Del 2 til Draft ISO 14403:2009, hvor der i stedet anvendes en zinksulfat opløsning. Analysekvaliteten, som den er beskrevet i de to nye versioner af standarden, pren ISO 14403:2009 del 1 og 2, er mindst på højde med den, der er beskrevet i den oprindelige standard, DS/EN ISO 14403:2002. På baggrund af ovenstående anbefales det, at der åbnes for, at de to nye delstandarder (pren ISO 14403:2009, del 1 og del 2) kan anvendes på linje med den eksisterende standard (DS/EN ISO 14403:2002). Det anbefales tillige, at de eksisterende metodekrav til manuelle metoder, SM 14:1975, 413B og D og SM 16:1985, 412E, bibeholdes. 7

11 5 REFERENCER /1/ DS/EN ISO 14403:2002. Vandundersøgelse Total og fri cyanid Konstant flowanalyse. /2/ Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer mv. Bekendtgørelse 1353 af 11/ /3/ Notat vedr. Tydeliggørelse af emner i bekendtgørelse nr af , Bilag 1.3, 1.4 og 1.5 Analysemetode for cyanid. Referencelaboratoriet, /4/ Draft ISO :2009. Water Quality Determination of total cyanide and free cyanide using flow analyses (FIA and CFA) Part 1: Method with flow injection analysis (FIA). /5/ Draft ISO :2009. Water Quality Determination of total cyanide and free cyanide using flow analyses (FIA and CFA) Part 2: Method with continuous flow analysis (CFA). /6/ By- og Landskabsstyrelsens referencelaboratorium: Analysemetode for cyanid i grundvand, drikkevand og fersk overfladevand til drikkevand, Notat

Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger Referat af møde 2013/2, den 17. september 2013

Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger Referat af møde 2013/2, den 17. september 2013 Til stede Lis Morthorst Munk (LMU) Anne Christine Duer (ACD) Helle Kølbæk Thomsen (HKT) Jette Thønnings (JTH) Kirsten J. Andersen (KJA) Kirsten Harbo (KiHa) Linda Bagge (LB) Pernille Weile (PW) Maj-Britt

Læs mere

KEMISKE STOFFER. Vurdering af stoffer i forhold til farlighed i grundvandet

KEMISKE STOFFER. Vurdering af stoffer i forhold til farlighed i grundvandet KEMISKE STOFFER Vurdering af stoffer i forhold til farlighed i grundvandet Titel: Forfatter: Vurdering af stoffer i forhold til farlighed i grundvandet Rambøll Danmark A/S Emneord: Grundvand, farlighed,

Læs mere

Kontrakt Kemiske og mikrobiologiske analyser Mellem Indkøbscenter Østjylland Eurofins Danmark A/S

Kontrakt Kemiske og mikrobiologiske analyser Mellem Indkøbscenter Østjylland Eurofins Danmark A/S Kontrakt Kemiske og mikrobiologiske analyser Mellem Indkøbscenter Østjylland Og Eurofins Danmark A/S November 2005 Eurofins Danmark A/S Indhold 1 Kontraktgrundlag 2 3 Underskrift, accept af kontrakt Forslag

Læs mere

Miljøgodkendelse af: Naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet Udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning Drift af pumpestation

Miljøgodkendelse af: Naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet Udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning Drift af pumpestation Miljøgodkendelse af: Naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet Udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning Drift af pumpestation For: Energinet.dk, Ll. Torup Gaslager Aarhus J.nr. MST-1270-00155

Læs mere

Rensningsmuligheder for chloroform i vand

Rensningsmuligheder for chloroform i vand Rensningsmuligheder for chloroform i vand Delrapport 3 Kim Brinck, Elin Dichmann Jensen & Marianne Marcher Juhl Rambøll Danmark A/S 2007 By- og Landskabsstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj 16. december 1996 (THP/JK/lm) Opdateret 1. september 1998 (THP/JK/lm) Opdateret 3. juli 2005 (JK/HSO/lm) Opdateret 13. maj 2008 (THP/PFI/OFC/HSO/ilk) Opdateret 1. november 2010 (PFI/THP/OFC/CB/ilk) MILJØSTYRELSENS

Læs mere

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S Center Natur og Miljø MICODAN A/S Industrimarken 4 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-3-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Energimærkning A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Eksempel på kvalitetshåndbog Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Teknik og Miljø, Miljøafdelingen September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner og tilladelser...4 1.1 Olieudskilleranlæg...4

Læs mere

Demonstration af basisk hydrolyse og biologisk nedbrydning: Simulering ved søjle- og batchforsøg

Demonstration af basisk hydrolyse og biologisk nedbrydning: Simulering ved søjle- og batchforsøg Bilag 10 Notat om Høfde 42, April 2009 Demonstration af basisk hydrolyse og biologisk nedbrydning: Simulering ved søjle- og batchforsøg Claus Jørgensen og Anke Oberender DHI Indhold 1 INDLEDNING 8 1.1

Læs mere

Udredningsprojekt om boringsoptimering

Udredningsprojekt om boringsoptimering Udredningsprojekt om boringsoptimering Hovedrapport DANVA RAPPORT NR. 80, Marts 2009 DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Hovedrapport Marts 2009 Udgivelsesdato: Hovedrapport Titel: Udredningsprojekt

Læs mere

Tilladelsen gives i medfør af Miljøbeskyttelseslovens 28 stk. 1. Tilladelsens omfang, forudsætninger og vilkår fremgår af nedenstående.

Tilladelsen gives i medfør af Miljøbeskyttelseslovens 28 stk. 1. Tilladelsens omfang, forudsætninger og vilkår fremgår af nedenstående. Esbjerg Kommune Børn & Kultur Att. Birthe Nørgreen Torvegade 74 6700 Esbjerg e-mail: bn@esbjergkommune.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 11. juni 2014 Sagsbehandler Henrik Kikkenborg Telefon direkte 7616

Læs mere

Vejledning om kontrol med svømmebade

Vejledning om kontrol med svømmebade Vejledning om kontrol med svømmebade Titel: Vejledning om kontrol med svømmebade Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.naturstyrelsen.dk År: 2013 ISBN nr. 978-87-7279-383-2 2 Vejledning

Læs mere

Manual for program til risikovurdering JAGG 2.0. Miljøprojekt nr. 1508, 2013

Manual for program til risikovurdering JAGG 2.0. Miljøprojekt nr. 1508, 2013 Manual for program til risikovurdering JAGG 2.0 Miljøprojekt nr. 1508, 2013 Titel: Manual for program til risikovurdering JAGG 2.0 Forfattere: NIRAS A/S Falkenberg, J.A. Haudrup Milwertz, T. Nielsen, A.

Læs mere

Konsekvenser af ny beregningsmetode for skorstenshøjder ved lugtemission

Konsekvenser af ny beregningsmetode for skorstenshøjder ved lugtemission Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Konsekvenser af ny beregningsmetode for skorstenshøjder ved lugtemission Faglig rapport fra DMU, nr. 327 Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

CEMSKUM ANVENDELIGHED SOM ISOLERINGSMATERIALE I BYGNINGER

CEMSKUM ANVENDELIGHED SOM ISOLERINGSMATERIALE I BYGNINGER CEMSKUM ANVENDELIGHED SOM ISOLERINGSMATERIALE I BYGNINGER Udarbejdet med støtte fra Energistyrelsens udviklingsprogram for miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering af Cemsystems I/S, Præstegaardsvænget 30

Læs mere

NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen. Programbeskrivelse 1. del

NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen. Programbeskrivelse 1. del NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen Programbeskrivelse 1. del Kolofon Titel: Det Nationale Overvågningsprogram for Vand og Natur. NOVANA 2011-2015. Programbeskrivelse

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 5: ENERGIRIGTIGT VALG AF RUDER OG VINDUER BYG DTU U-005 1999 Version 3 26-03-2001 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE GENERELT...

Læs mere

Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Vandrensning- revideret udgave

Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Vandrensning- revideret udgave Bilag 12 1 Notat om Høfde 42, Januar 2009 Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Vandrensning- revideret udgave Peter Balslev ALECTIA 2 Indhold 1 INDLEDNING 6 1.1 BAGGRUND 6 1.2 FORMÅLET

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 1449 af 11/12/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 21-12-2007 Miljøministeriet Vis mere... Senere ændringer til forskriften Lovgivning forskriften vedrører LBK nr 71 af 17/01/2007 Links til EU direktiver,

Læs mere

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energistyrelsen Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse ADMINISTRATIVE

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes er der udarbejdet: Nationale Annekser til de brospecifikke

Læs mere

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013 Til bestyrelsen og direktionen 19. december 2013 Ref. CLA J.nr. 10120-0015 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2013 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres om forhold,

Læs mere

Konjugering af Alexa Fluor 488 til Insulin

Konjugering af Alexa Fluor 488 til Insulin Konjugering af Alexa Fluor 488 til Insulin Modul 2 Projekt i Kemi Institut for Natur, Systemer og Modeller Roskilde Universitetscenter Juni 2007 Skrevet af: Simon Hockenhull Vejleder: Søren Hvidt Abstract

Læs mere

A/S Storebælt Storebæltsvej 70 4220 Korsør

A/S Storebælt Storebæltsvej 70 4220 Korsør A/S Storebælt Storebæltsvej 70 4220 Korsør Teknik og Miljø Miljøafdelingen Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Tilladelse til membranfilter til drikkevand på Sprogø

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 5: ENERGIRIGTIGT VALG AF RUDER OG VINDUER BYG DTU U-005 2009 Version 5 01-01-2009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIUM 5... 5

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

TripleNine Pharma a/s, Esbjerg

TripleNine Pharma a/s, Esbjerg TripleNine Pharma a/s, Esbjerg Revurdering af miljøgodkendelser og Miljøgodkendelse af ændret udløbssted for kølevand samt af ændring af rensnings af procesluft Odense J.nr. MST-1271-00036 Ref. rukso/anaar

Læs mere