MAGASINET. MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER. læs inde i bladet. Degludec (Tresiba ) af Professor, overlæge, dr.med.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAGASINET. MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER. læs inde i bladet. Degludec (Tresiba ) af Professor, overlæge, dr.med."

Transkript

1 MAGASINET TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG Nr. 2 april årgang ISSN Nr MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER læs inde i bladet Degludec (Tresiba ) af Professor, overlæge, dr.med. Sten Madsbad Præmatur ejakulation Af overlæge, klinisk lektor, Ellids Kristensen Udredning og behandling af sæsonbetinget allergisk rhino-conjunctivitis Af overlæge, dr.med. Peter Plaschke Behandling af Kronisk Obstruktiv Lungelidelse (KOL) i stabil fase Af Afdelingslæge Anders Løkke

2 Denne side er reserveret MSD

3 Ansvarshavende: Adm. direktør Tina Brage Vabø Redaktionen: cand polit. John Vabø (redaktør) Klinikchef, overlæge dr. med., Jette Ingerslev Speciallæge i gynækologi, Christine Felding Læge, Morten Frost Nielsen Artikler, pressemeddelelser, produktinformationer m.v. modtages på cd i wordperfect eller på og skal være redaktionen i hænde senest 3 uger før udgivelsestidspunktet. Illustrationer, fotos mv. skal leveres som orginalmateriale eller elektronisk som PDF, JPG.Power Point filer kan ikke bruges. Citat tilladt med kildeangivelse. Annoncer: Adriana Radaic Abonnement: 6 udgaver (incl. moms): Kr. 225,- Adresseændringer m.v. bedes mailet til Hanne Solberg på Ved henvendelse bedes abonnementsnummer oplyst (otte cifre, påtrykt bag på magasinet). Redaktionens og udgivers adresse: Scanpublisher A/S Forlaget John Vabø A/S Emiliekildevej 35, 2930 Klampenborg Tlf.: Fax: www. scanpublisher.dk ISSN Nr Administration: Tina Brage Vabø Layout og tryk: Scanprint a s INDHOLD 2/2014 Degludec (Tresiba ) af Professor, overlæge, dr.med. Sten Madsbad, Endokrinologisk afdeling, Hvidovre Hospital 6 Hvor står vi i dag med interventionel antihypertensiv behandling? Af professor, overlæge, dr. med. Hans Ibsen, Holbæk Sygehus, Kardiologisk Afsnit, Medicinsk Afdeling 12 Præmatur ejakulation Af overlæge, klinisk lektor, Ellids Kristensen, Sexologisk Klinik, Psykiatrisk Center København 16 Udredning og behandling af sæsonbetinget allergisk rhino-conjunctivitis Af overlæge, dr.med. Peter Plaschke, Formand Dansk Selskab for Allergologi (DSA), Klinik for allergi, Dermato-allergologisk afdeling, Gentofte Hospital 22 Behandling af Kronisk Obstruktiv Lungelidelse (KOL) i stabil fase Af Afdelingslæge Anders Løkke, Lungemedicinsk Afdeling, Århus Sygehus Nørrebrogade 26 En lettere adgang for borgere til akuthjælp døgnet rundt i Region Hovedstaden af Enhedschef Jan Nørtved, Akutberedskabet, Region Hovedstaden 30 APD er en audiologisk diagnose Af tale-hørekonsulent Anni Mackenhauer, Aalborg Kommune og hørekonsulent Dorthe Mølgaard, Center for Hjælpemidler og Kommunikation 36 Kontrolleret af Kontrolleret oplag: i perioden 1. januar juni 2012 lægemagasinet 2 3

4 Denne side er reserveret MSD

5 Denne side er reserveret Bayer A/S

6 Degludec (Tresiba ) et nyt basal insulin med unikke farmakologiske egenskaber af Professor, overlæge, dr.med. Sten Madsbad Endokrinologisk afdeling, Hvidovre Hospital Basal langtidsvirkende insulin benyttes i behandlingen af type 1 diabetes, hvor det kombineres med hurtigtvirkende insulin til måltiderne, og til behandling af type 2 diabetes, hvor det injiceres ved sengetid (natinsulin) eller om morgenen ofte i kombination med tablet metformin. Som basal insulin kan benyttes NPH insulin f.eks. insulatard, insulin detemir (Levemir ) og insulin glargin (Lantus ). Insulin Insulatard har en kortere halveringstid end Lantus og Levemir og skal for at dække alle 24 timer ofte doseres to gange i døgnet. Insulatard er karakteriseret ved en stor dag-til-dag variation i absorptionshastigheden, hvilket påvirker stabiliteten af blodglukosekontrollen. Virkningsprofilen er også karakteriseret ved en peak effect, der f.eks. ligger omkring kl. 03 om natten, når det doseres ved sengetid, hvilket ikke er hensigtsmæssigt, da insulinbehovet er mindst kl. 0.3, hvilket medfører en øget risiko for natlige hypoglykæmier. Insulin Levemir og specielt insulin Lantus har en længere virkningsprofil, med en meget mindre udtalt peak effekt og en mere ensartet dag-til-dag absorptionshastighed. Insulin Lantus og Levemir er således bedre insuliner end NPH insulin, hvilket har medført, at hovedparten af patienterne i dag behandles med et af disse to langtidsvirkende insuliner. Begge insuliner har noget peak effekt og en virkningstid på op til 24 timer, længst for insulin Lantus. For begge insuliner gælder det, at hos nogle patienter er det nødvendigt at administrere to doser i døgnet (morgen og aften) for at opnå god kontrol af hyperglykæmien i alle døgnets 24 timer. Det ideelle basale Insulin præparat er karakteriseret ved at dække insulinbehovet over alle døgnets 24 timer, samt at have en lille dag til dag variation i absorptionshastighed og at være uden peak effekt, altså at have en flad virkningsprofil, der ikke varierer over døgnet. De to sidste egenskaber vil reducere risikoen for hypoglykæmi, specielt om natten. Insulin degludec (Tresiba ) er et nyt basal insulin fra NovoNordisk med farmakologiske egenskaber, der vil blive diskuteret i aktuelle artikel. Farmakologisk profil Efter injektion i subkutis begynder insulin Tresiba molekylerne at associere i lange kæder som perler på en snor, hvorfra insulinet frigives til blodet (figur 1). Denne proces er meget konstant over døgnets 24 timer, hvilket forklarer den stabile insulinkoncentration i blodet uden nogen peak effekt (figur 2). Insulin Tresiba har en halveringstid på omkring 25 timer og en virkningstid på over 42 timer, mod omkring timer for insulin Lantus og Levemir. På grund af den lange halveringstid doseres insulin Tresiba én gang i døgnet, og ved ændring i dosis varer det 3-4 dage før en ny steady-state tilstand er etableret. Det betyder, at der kun skal reguleres på insulindosis med fra 3-6 dages interval, og mest optimal cirka én gang om ugen, når den glykæmiske kontrol indstilles. Insulin Tresiba er blevet sammenlignet med insulin Lantus, og resultaterne viser, at insulin Tresiba har en mindre dag til dag variation i absorptionshastighed og en fladere virkningsprofil. Insulin Tresiba kan tages på forskellige tidspunkter af døgnet uden at den glykæmiske kontrol forringes, hvilket giver patienten større fleksibilitet, således, at hvis en insulininjektion f.eks. er glemt om morgenen, så kan dosis injiceres om aftenen uden at graden af glykæmisk kontrol forringes eller risikoen for hypoglykæmi øges. Insulin Tresiba findes i to doser: 100 enheder/ml og 200 enheder/ml, hvilket er en fordel f.eks. i behandlingen af type 2 diabetes patienter, der ofte behandles med store doser af insulin. Insulin Tresiba er godkendt i Europa, men de europæiske (EMA) og de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA) er ikke enige i vurderingen af den kardiovaskulære risikoprofil, og FDA har

7 Efterhånden som Zn-ionen tabes ved diffusion, så frigives monomerer fra multi-hexamerkæderne Figur 1. Efter injektion danner Tresiba lange rækker af hexamerer, hvorfra insulin frigives med en jævn hastighed over døgnets 24 timer, hvilket forklarer den konstante virkningsprofil, der er illustreret i figur 2.. in ) 4 ) in / m g 3 / m k g / k g( m2 ( m I R G I R 1 G Effekt på glukosekontrol over 24 timer U/kg 0.6 U/kg 0.4 U/kg Day 6 Day 7 Figur 2 viser den konstante flade virkningsprofil over 24 timer for 3 forskellige doser af insulin Tresiba efter 6 dages behandling. Det fremgår af figuren, at insulin Tresiba dækker alle døgnets 24 timer med kun én injektion i døgnet, samt at insulin Tresiba er stort set uden noget peak effekt, hvilket er en af forklaringerne på reduktionen i specielt natlig hypoglykæmi. Den lille dag til dag variation i absorptionshastigheden af insulin Tresiba er også med til at forklare reduktionen i hypoglykæmi. forlangt, at et større studie med kardiovaskulære endepunkter gennemføres før brugen af Tresiba kan godkendes i USA. Kliniske studier Ved type 1 diabetes kombineres Tresiba med en hurtigtvirkende insulinanalog før måltider, mens det kan administreres alene ved type 2 diabetes eller i kombination med orale antidiabetika, oftest metformin. Kombinationen med metformin anbefales, da det reducerer dosis af insulin, forbedrer den glykæmiske kontrol og reducerer risikoen for vægtstigning, der ofte er associeret med insulinbehandling. I alt er gennemført 9 fase 3 studier med insulin Tresiba af 26 til 52 ugers varighed. I de fleste studier er insulin Tresiba sammenlignet med insulin Lantus. Alle studierne har haft et design, hvor det er blevet tilstræbt at opnå samme grad af glykæmisk kontrol ( threat-to-target design) i Tresiba og Lantus behandlingsarmen. I en meta-analyse, der inkluderede 7 studier, hvor insulin Tresiba og insulin Lantus blev sammenlignet, fandtes i type 2 studierne en reduktion på henholdsvis 17 % og 32 % i antallet af totale og natlige hypoglykæmier hos gruppen af patienter behandlet med Tresiba. I type 1 studierne var risikoen for natlige hypoglykæmitilfælde reduceret med 25 % i gruppen af patienter behandlet med Tresiba sammenlignet med insulin Lantus. Forskellen i reduktion i hypoglykæmi var mere udtalt efter 15 ugers behandling, efter at en stabil glykæmisk kontrol var opnået. Således var hos type 2 diabetes patienterne reduktionen i antallet af totale og natlige hypoglykæmitilfælde reduceret med henholdsvis 25 Rent praktisk søges om tilskud på eller Tilskudsansøgningen skal indeholde diabetes type, hidtidig behandling og HbA1c. I relation til hypoglykæmi skal oplyses om hyppighed, sværhedsgrad og tidspunkt på døgnet for hypoglykæmi. Ideelt bør medsendes eksempler på målte blodglukoseværdier og den klinisk betydning af hypoglykæmitilfældene for patienten. Anden begrundelse kan være svingende blodglukoser eller behov for fleksibel injektionstidspunkt på grund af hjemmesygeplejerske, der giver injektionen, eller erhverv. lægemagasinet 2 7

8 Reduction i riiskoen for Hypoglykæmi i vedligeholdelsesfasen efter 15 ugers behandling Tresiba vs. Lantus Totalt Type 2 diabetes - 25 % Type 1 diabetes + 2 % Natlige Type 2 diabetes - 38 % Type 1 diabetes - 25 % Figur 3 summerer reduktionen i hypoglykæmi i vedligeholdelsesfasen efter 15 ugers behandling med enten insulin Tresiba eller insulin Lantus. I mata-analysen er medtaget 9 studier hvor Tresiba sammenlignes med Lantus ; (Ratner et al, Diabetes Obesity & Metab 2013;15(2): ). % og 38 %. Hos type 1 patienterne var reduktionen i antallet af natlige hypoglykæmier i denne periode 25 % i gruppen behandlet med Tresiba sammenlignet med Lantus behandling (figur 3). Der fandtes ingen forskel i risikoen for svær hypoglykæmi, der krævede assistance fra anden person. Det er en begrænsning i studierne, at der ikke er inkluderet personer med tendens til svære hypoglykæmier. Studierne viser, at ved samme grad af glykæmisk kontrol udtrykt ved HbA1c er specielt risikoen for natlig hypoglykæmi reduceret under behandling med insulin Tresiba sammenlignet med insulin Lantus ved såvel type 1 som type 2 diabetes. Vægtstigningen var ikke forskellig under behandling med Tresiba og Lantus. Kommentar Insulinpræparaterne udvikles stadigt, i form af nye insulinanaloger. Vi har gennem mange år haft de hurtigtvirkende insulinanaloger, kombinationspræparater af hurtigt- og langsomtvirkende insulinanaloger, f.eks. Novomix 30 og de basale langtidsvirkende insulin Lantus og Levemir. De basale insulinanaloger er bedre insuliner end NPH insulin (Insulatard ) på grund af deres længere virkningsprofil, mere ensartede dag til dag virkningssprofil, samt at de har en fladere døgnprofil. Nu er insulin Tresiba kommet på markedet med en endnu længere og fladere virkningsprofil, der er karakteriseret ved en mindre udtalt dag til dag variation i virkningsprofilen end insulin Lantus. Det har reduceret risikoen for specielt natlig hypoglykæmi, hvilket er vigtigt, da risikoen for hypoglykæmi ofte er den begrænsende faktor for hvor god en glykæmisk kontrol, der kan opnås. Insulin Tresiba er også associeret med en større fleksibilitet i forhold til injektionstidspunkt, således viste et studie, at om tidsintervallet mellem to injektioner var 8 timer versus 40 timer, havde det ikke betydning for graden af glykæmisk kontrol. Det er vigtigt at være opmærksom på, at insulin Tresiba, på grund af den lange halveringstid, skal dosisreguleres med 4-7 dages interval, når den glykæmiske kontrol indstilles. Tresiba blev markdesført i marts 2013, og der skal søges om enkeltilskud. Indikationen er behandling af diabetes mellitus hos voksne, hvor stor variabilitet i glukose fra dag til dag eller hypoglykæmi fortsat er et problem på trods af behandling med insulin Levemir eller Lantus. Læs Lægemagasinet på nettet

9 Denne side er reserveret Novo Nordisk Scandinavia AB

10 Denne side er reserveret Novo Nordisk Scandinavia AB

11 Bio-Oil er en hudpleje olie, som hjælper med at forbedre udseendet af ar, stræk-mærker og ujævne hudnuancer. Den indeholder planteekstrakter, vitaminer og den banebrydende ingrediens PurCellin Oil TM. For yderligere produktinformation og resultater af studier besøg bio-oil.com. Bio-Oil er det bedst sælgende produkt inden for ar og strækmærker i 17 lande.* Vejl. pris 119,95 for 60 ml. Bio-Oil distribueres i Danmark af Cederroth A/S. For spørgsmål og kommentarer vedrørende Bio-Oil ring eller mail til *se bio-oil.com

12 Hvor står vi i dag med interventionel antihypertensiv behandling? Af professor, overlæge, dr. med. Hans Ibsen, Holbæk Sygehus, Kardiologisk Afsnit, Medicinsk Afdeling Figur 1. Barorector stimulations udstyret (med tilladelse fra firmaet CVRx) Ud fra befolkningsundersøgelser er det estimeret, at mere end 1 million danskere har forhøjet blodtryk. Over er i antihypertensiv behandling, og som bekendt er det kun godt 50% som når behandlingsmålene. Hvor stor en del af de behandlede patienter der er sandt behandlingsresistente afhænger af sværhedsgraden af blodtryksforhøjelsen, men det vil dreje sig omkring 5-15% som ikke kan nå behandlingsmålene på en kombination af tre forskellige antihypertensiva, inkluderende et diuretikum. Når man meget strikt definerer behandlingsresistens og sikrer sig god medicincomliance, er det nok under 10% der er sand behandlingsresistente. Nye interventionelle behandlingsprincipper har mødt meget stor interesse. Resultaterne af de første undersøgelser af percutan renal sympaticus denervering modtog vi med stor begejstring. Den første proof of concept undersøgelse viste blodtryksfald af størrelsesorden 30 mmhg i systolisk blodtryk. De samme resultater blev publiceret i den første ublindede randomiserede undersøgelse, igen en blodtryksforskel på ca. 30 mmhg, mellem den interventionelt behandlede gruppe og kontrolgruppen. Resultaterne har givet anledning til en omfattende aktivitet på området i mange lande, specielt i Tyskland. I Danmark foregår der på en række centre undersøgelser under mere protokollerede design. Med spænding afventes resultater af egentlige randomiserede, blindede undersøgelser med sham procedure i kontrolgruppen.. En mindre dansk randomiseret undersøgelse vil nok blive afsluttet i løbet af indeværende år. En norsk dobbeltblindet undersøgelse er publiceret online den 3. marts 2014 i Hypertension. Der er dog tale om en lille undersøgelse omfattende 20 patienter, undersøgelsen blev stoppet i utide da blodtryk faktisk var lavere i kontrolgruppen efter 6 måneders follow-up, hvor man tillod medicinjustering i begge grupper. Således et skuffende resultat. Resultaterne fra den såkaldte Symplicity III undersøgelse omhandler 530 patienter, randomiseret til renal denervering og SHAM procedure afventes. Det er dog allerede udmeldt, og undersøgelsen er stoppet at der ikke er forskel på de to grupper vedrørende det primære effektmål, nemlig klinikblodtryk. Undersøgelsen vil blive præsenteret ved det kommende American College of Cardiology meeting i Washington, 31. marts 2014, og samtidig lovet publiceret i New England Journal of Medicine. Resultaterne er således skuffende, og alle holder vejret indtil en mere detaljeret analyse er publiceret. Der er ingen tvivl om, at der er patienter der responderer på renal denervering med meget markante blodtryksfald, men på nuværende tidspunkt er der således usikkerhed om hvordan man udvælger de patienter der vil respondere. Dette vil blive et meget vigtigt forskningsområde. Et muligt alternativ til renal denervering kan være en relativ ny interventionel behandlingsteknik, nemlig barorefleks aktiverings terapi (BAT). Ved elektrisk stimulation af afferente barorefleksimpulser fra sinus caroticus, simuleres blodtryksforhøjelse i centralnervesystemet og det modsvares ved en reduktion i efferent sympatisk aktivitet og et fald i blodtryk. Der ses trinvist blodtryksfald ved stigende elektrisk stimulering. Med implanteret impulsgenerator til stimulation af carotis baroreceptorene er der set blodtryksfald af størrelsesorden 30 mmhg i forhold til placebo over en 12 måneders periode. Teknikken har været anvendt med fald i blodtryk på 22 mmhg hos patienter hvor renal denervering ikke har været effektiv. Det er en fordel, at der relativt enkelt kan gennemføres dobbeltblindede

13 undersøgelser med skiftevis aktiveret/ inaktiveret system, hvorved behandlingsgevinsten kan klarlægges. Det første system anvendte bilateral elektrodeanbringelse på karotis og var ikke uden bivirkninger i form af hæmatomer, smerter, nerveskade og infektioner. Et nyt system med mindre elektrode og batteri implanteres unilateralt ved en mere simpel procedure. Komplikationsraten er reduceret til under 10%, alle temporære. BAT er godkendt til anvendelse i Europa. Det har endnu ikke været anvendt i Danmark, men på Odense Universitetshospital, Syddansk Universitet, er indledende planlægning så småt begyndt. Indgrebet kræver karkirurgisk ekspertise og follow-up i et netværk af blodtrykseksperter og fysiologer. Der er tale om et lovende fysiologisk velfunderet princip, men rutinemæssig anvendelse kræver yderligere randomiserede erfaringer mhp. effekt og sikkerhed. Nu håber vi på, at vi ikke bliver skuffede! Barostim: Inhibits Sympathetic Activity Muscle Sympathetic Nerve Activity After 3 Months of Therapy in 57 y/o Male Arterial Blood Pressure ABP [mmhg] (mmhg) Muscle Sympathetic MSNA Nerve Activity [%] (%) OFF ON OFF Time (min) [mins] Heusser et al, J Hypertension 2010 Figur 2. Blodtryk og muskel sympatisk nerveaktivitet uden vs. med baroreceptorstimulation. (Med tilladelse fra firmaet CVRx). ON OFF Referencer Sverre E. Kjeldsen, Eyvind Gjønnæss, Ulla Hjørnholm et al. Adjusted Drug Treatment Is Superior to Renal Sympathetic Denervation in Patients With True Treatment-Resistant Hypertension Print ISSN: X. Online ISSN: Published online March 3, 2014 Ibsen H, Mathiassen ON; Interventionel Antihypertensiv Behandling. Ugeskrift for Læger. (i trykken) Wells Fargo Securities, Equity Research, Jan 9, 2014 Lohmeier TE, Iliescu R. Handb Clin Neurol. 2013;117 Menne J et al. Nephrol Dial Transplant Feb;28(2) Figur og 2. generations udstyr (med tilladelse fra firmaet CVRx) lægemagasinet 2 13

14 Pressenyt Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har netop godkendt det første og eneste lægemiddel til behandling af kronisk nældefeber Xolair (omalizumab). Kronisk nældefeber kan være meget invaliderende. Med godkendelsen af Xolair får de hårdest ramte patienter nu nyt håb om et liv med færre eller ingen symptomer. Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har netop godkendt Xolair til behandling af kronisk nældefeber hos voksne og unge over 12 år, der har utilstrækkelig effekt, eller som ikke kan tåle behandling med antihistaminer. Xolair bliver dermed den første og eneste godkendte behandling til en patientgruppe, der hidtil ikke har haft andre muligheder. Nældefeber er en meget udbredt hudsygdom. Den nøjagtige hyppighed er ukendt, men ca. 20 % af befolkningen oplever ét eller flere anfald af nældefeber i løbet af livet. 1 Kronisk nældefeber kan være voldsomt invaliderende og påvirke søvn samt patienternes arbejds- og privatliv. Sygdommen har derfor ofte store konsekvenser for livskvaliteten, både af kosmetiske og psykologiske grunde 2 og kan forårsage angst og depression. Ny behandling giver håb Hidtil har man behandlet kronisk nældefeber med høje doser af antihistaminer, men med godkendelsen af Xolair får de hårdest ramte patienter nyt håb om et liv med færre eller ingen symptomer. Det betyder ikke bare et bedre liv for patienterne, men også samfundsmæssige gevinster i form af færre udgifter til sundhedspleje samt færre omkostninger forbundet med sygefravær og nedsat arbejdsevne. 3 Xolair blev oprindeligt udviklet til behandling af patienter med svær allergisk astma. Men takket være en større international undersøgelse iværksat af bl.a. hud- og allergicentret på Odense Universitetshospital, ved man nu, at injektioner med astmalægemidlet Xolair også har en positiv effekt på de hårdest ramte patienter med kronisk nældefeber. Undersøgelser viser, at patienter kan være symptomfrie allerede få dage efter første behandling med Xolair. Studier bag godkendelsen EMAs godkendelse af Xolair er baseret på resultaterne af tre vigtige fase-iii studier (ASTERIA I, ASTERIA II and GLACIAL), hvor mere end patienter med kronisk nældefeber, som ikke responderede på behandling med antihistaminer, deltog. Resultaterne viste, at Xolair har en signifikant effekt på kløe og udslet og i nogle tilfælde helt fjerner symptomerne. Xolair viste sig også at have en signifikant indflydelse på patienternes oplevede livskvalitet. 1 Apoteket.dk (2012): Nældefeber (Uticaria) via maurer, M. et al. (2011): Unmet clinical needs in chronic spontaneous urticaria. A GALEN task force report. Allergy 66: Kilde: Effector

15 Denne side er reserveret Novartis Healthcare

16 Præmatur ejakulation Af overlæge, klinisk lektor, Ellids Kristensen, Sexologisk Klinik, Psykiatrisk Center København Fotograf: Linda Hansen Boks 1 Præmatur ejakulation (PE) defineres som: Ejakulationen opstår altid eller næsten altid før eller inden for omkring et minut efter vaginal penetration, der er manglende evne til at forsinke ejakulation ved næsten alle vaginale penetrationer og det er forbundet med personligt ubehag, besvær, frustration og / eller undgåelse af seksuelle relationer. International Society of Sexual Medicine (ISSM) Indledning Præmatur ejakulation (PE) for tidlig sædafgang er den hyppigste seksuelle dysfunktion hos mænd under 60 år. Tilstanden kan være så udtalt, at ejakulationen sker inden penetration (ante portas). Ikke alle, der selv opfatter deres sædafgang som for tidlig, opfylder kriterierne for en seksuel dysfunktion. Der er således i mange tilfælde tale om, hvad manden opfatter som tidlig sædafgang, og ikke i klinisk forstand for tidlig. Det er ikke sjældent partneren, der klager over at samlejet varer for kort tid, og opfordrer manden til at gøre noget ved det. Definition WHO ICD-10 diagnosesystemet fra 1992 beskriver PE som vanskeligheder ved at kontrollere ejakulationsrefleksen tilstrækkeligt længe til at begge partnere kan føle sig tilfredsstillet. Det amerikanske DSM-IV-TR diagnose kriterium, er persisterende eller tilbagevendende ejakulation ved minimal seksuel stimulation før, ved eller kort efter penetration og før personen ønsker det. Disse definitioner er imidlertid ikke specifikke, idet de ikke indeholder både tidsangivelse, manglende kontrol /evne til at udsætte sædafgangen samt bekymringer forbundet dermed. Den nyeste udgave af det amerikanske diagnose system, DSM-5, bruger da også den evidensbaserede definition som the International Society of Sexual Medicine (ISSM) er kommet frem til: ejakulationen opstår altid eller næsten altid før eller indenfor omkring et minut efter vaginal penetration, der er manglende evne til at forsinke ejakulation ved næsten alle vaginale penetrationer og det er forbundet med personligt ubehag, besvær, frustration og / eller undgåelse af seksuelle relationer 1-3 (boks 1). Tiden angives som intravaginal ejaculation latency time (IELT), som defineres som den tid der går fra starten af penetration af vagina til starten af sædafgangen 1-3. Tiden kan måles meget nøjagtigt ved at den kvindelige partner udstyres med et stopur. Undersøgelser har imidlertid vist, at mandens og kvindens subjektive fornemmelse af hvor lang tid der går, svarer godt overens med tiden målt med stopur. Kategorier af PE PE kan inddeles i fire kategorier, hvoraf kun de to første er egentlig PE 1. Livslang (primær) PE er karakteriseret ved at have været til stede fra de første seksuelle erfaringer og er forblevet et problem hele livet. Tilkommet (sekundær) PE kan have enten en gradvis eller pludselig debut, efter at ejakulationen har været normal forud. Der er en kort IELT, men ofte ikke helt så kort som den der ses ved primær PE. Variabel (situationsbestemt) PE. En del af de mænd, der mener at have PE må siges at være normalvarianter, der enten i bestemte situationer, fx efter længere tids afholdenhed eller med en ny partner, får tidlig sædafgang. Subjektiv (præmaturlignende) PE. Disse mænd klager over for tidlig ejakulation, men har normal IELT (3-6 min), ofte kombineret med reduceret kontrol over ejakulationen. Dertil kommer at PE kan være generel eller situationsbestemt. Den generelle PE er til stede i alle situationer, ved den situationsbestemte er ejakulationen normal i visse situationer men for tidlig i specifikke situationer fx med en bestemt partner, eller kun når manden er sammen med en partner og ikke når han selvstimulerer (tabel 1). FOREKOmst Ved internationale befolkningsundersøgelser angiver 3-30 % at have for tidlig sædafgang 1-3. En del af disse opfylder imidlertid ikke kriterierne for PE som seksuel dysfunktion. I en nyere dansk befolkningsundersøgelse af 2120 mænd mellem 16 og 95 år angav 7 % at de altid eller næsten altid have dette som et problem. Kun 46 % angav aldrig at opleve for tidlig sædafgang. Det var det hyppigste seksuelle problem blandt mændene 4. Den angivne hyppighed i sådanne undersøgelser vil i vid udstrækning afhænge af, hvordan man vurderede om der var PE eller ikke. Ved spørgeskema undersøgelser er der en stor fare for overdiagnostisering, fordi man

17 Tabel 1. Karakteristika ved de forskellige typer af præmatur ejakulation (PE) IELT Livslang (primær) PE Før penetration eller under 1-2 min Tilkommet (sekundær) PE Før penetration eller under 1-2 min Variabel (situationsbestemt) PE Oftest 2 min eller derover Subjektiv (præmaturlignende) PE Normal dvs. 2 min eller derover Debut Livslang Tilkommet Livslang eller tilkommet Livslang eller tilkommet Type Generel Generel/situationel Situationel Generel/situationel Frekvens Konsistent Konsistent/ ikke konsistent Ikke konsistent Konsistent/ ikke konsistent Forpint Oftest Ofte Ja/nej Ja/nej Prævalence 2-3 % 3-5 % > 5 % > 5 % IELT = Intravaginal ejaculation latency time ofte ikke spørger til alle faktorer (varighed af problemet, hyppighed, hvilke situationer det er til stede i, situationsbestemt eller generel, IELT, kontrolelementet og bekymring/frustration forbundet hermed). Det er estimeret at omkring 5 % af mænd i en almen befolkning har en IELT under 2 minutter 3. Samlet set forekommer PE med stort set samme frekvens i alle aldersgrupper, måske med en stigende frekvens hos mænd over 60 år sammenhængende med at de somatiske risikofaktorer hyppigere er til stede i denne aldersgruppe. Som nævnt anvendes IELT som et mål for om der er PE eller ikke. Men hvor lang er den normale IELT tid? En undersøgelse af 500 par fra Tyrkiet, Holland, Spanien, England og USA viste en median IELT tid på 5-6 minutter, hos ældre lidt kortere (4-5 minutter). Disse værdier varierede for forskellige lande (Tyrkiet kortest, England og USA længst), en variationen der ikke kunne forklares af circumcision eller kondombrug 5. Primær PE og retarderet ejakulation kan ses som to yderpunkter på et kontinuum, som spænder fra meget hurtig ejakulation til meget forsinket ejakulation. I en amerikansk undersøgelse af 110 mænd fandt man at kun omring 60 % af mænd, der havde diagnosen PE ifølge DSM-IV-TR kriterierne, havde IELT på under 2 minutter (35 % havde IELT på 2-5 minutter, 13 % på 5-25 minutter). Imidlertid havde 6 % af mænd, der ikke havde PE ifølge DSM-IV-TR kriterierne, IELT under 2 minutter 7. Den subjektive fornemmelse af hvad der er kort, normal eller lang ejakulationstid, er formentlig en betydelig årsag til at nogen diagnosticeres med PE selvom de har en ejakulationstid, der ligger indenfor normalen. Ved definitionen af PE tages der udgangspunkt i en heteroseksuel mand, der har samleje med en kvinde. Problemet kan naturligvis også vise sig hos heteroseksuelle mænd, der ikke har samleje og hos homoseksuelle mænd. Her kan eksempelvis IELT ikke anvendes i diagnosen. Der må her undersøges for de samme bio-psyko-sociale risikofaktorer. Ætiologi og RISIKOFAKTORER Der er mange psykologiske, sociale og somatiske faktorer, som kan være årsag til eller relateret til PE. Hos yngre mænd er ængstelse hyppig, hos ældre finder man ofte urologiske problemer, prostatitis, hyperthyroidisme, andre somatiske forhold eller parforholdsproblemer, som ikke nødvendigvis er årsagerne til PE, sammenhængene er ofte uklare. De associerede somatiske og psykiske problemer diagnosticeres og, hvor det er muligt, behandles primært (boks 2). Sociale faktorer I den førnævnte danske undersøgelse fandt man, at mænd med dårlig økonomi tre gange så ofte havde PE. Mænd med over 12 års skolegang havde sjældnere PE end dem med kortere skolegang. Hos ugifte mænd fandt man en halv så stor forekomst sammenlignet med hos gifte 4. Psykologiske faktorer PE kan være relateret til angst, en årsag der er hyppig hos yngre mænd og i starte af et nyt forhold. Denne angst vil ofte forsvinde med tiden 8. Angst kan dog blive mere permanent, og udvikle sig til en permanent præstationsangst, som hyppigt ses hos mænd med PE uanset årsagen. Angst hæmmer opmærksomheden på kroppens seksuelle signa- ler, og gør det vanskeligere for manden at fornemme sin egen ophidselse og begyndende ejakulation tidsnok til at kunne holde pause. Tidlige seksuelle erfaringer, både ved selvstimulation og med en partner, kan være forbundet med angsten for at blive afsløret af Boks 2 Tilstande koreleret til præmatur ejakulation Biologiske Genetiske Hyperthyreoidose LUTS Androgen mangel Rygmarvslæsioner eller udfyldninger Cerebrale Sociale Økonomiske problemer Sociale problemer Psykologiske Præstationsangst Generel angst Negativt selvværd og selvtillid Nedsat livskvalitet Stress Tidligere traumatiske oplevelser Partners seksuelle problemer Nedsat intimitet i parforholdet Parforholdsproblemer Sjælden seksuel aktivitet lægemagasinet 2 17

18 Figur 1. Undersøgelse og behandling af de forskellige typer af PE. IELT = Intravaginal ejaculation latency time. Anamnese med objektiv undersøgelse og evt. supplerende laboratorieprøver Behandle associerede lidelser og seksuelle dysfunktioner IELT kort Ante Portas eller < 1-2 min IELT oftest normal af og til < 2 min IELT normal 2 min eller derover Livslangt Tilkommet Primær PE Sekundær PE Variabel PE Subjektiv PE Behandling Psykoedukation Stop- start øvelser Squeeze teknik Evt. samlivsterapi Medicin Behandling Psykoedukation Stop- start øvelser Squeeze teknik Evt. samlivsterapi Medicin Behandling Psykoedukation Rådgivning Behandling Psykoedukation Evt. psykoterapi andre, hvorfor den seksuelle aktivitet skulle gå hurtigt. Følelsesmæssige problemer så som negativt selvværd og selvtillid, social angst, en generel angst problematik eller personlighedsmæssige faktorer kan have betydning. Stress mindsker evnen til at slappe af og fokusere på det seksuelle samvær. Mænd med PE har ofte en nedsat generel livskvalitet 3,8. Tidligere traumatiske seksuelle oplevelser i form at seksuelle overgreb i barn- eller ungdom eller intimiderende oplevelser med partnere, der fx kan have reageret negativt på mandens tidlige ejakulation i et nyt forhold, kan også have betydning for udviklingen af PE 1-3. Mænd med PE kan føle sig usikre og uerfarne i forhold til kvinders seksuelle funktion. Partnere til mænd med PE rapporterer ofte anorgasme, både ved samleje og anden form for partner stimulation. Ofte kan partneren have problemer med seksuel ophidselse eller nedsat lyst. Partneren har ligesom manden ofte en nedsat tilfredshed med sexlivet 1,8. PE påvirker tilfredsheden med parforholdet, ligesom parforholdsproblemer i sig selv kan have en negativ indvirkning PE. Mænd med PE rapporterer om mindre intimitet i forholdet end andre mænd 1,8. Mænd, der kun sjældent er seksuelt aktive, har en tendens til hurtigere sædafgang, end hvis de havde hyppigere sex. Den negative indflydelse, som PE har på parforholdet og deres mindskede lyst til at være seksuelt sammen, kan bevirke at samlejefrekvensen bliver sjælden, og derved forstærker tendensen til tidlig ejakulation 1. Somatiske faktorer Genetiske faktorer har måske især betydning for den primære, livslange PE. Selvom det, pga. det tabu der er omkring PE, er svært at lave undersøgelser af førstegrads slægtninge og tvillingeundersøgelser, så tyder foreløbige resultater på en vis genetisk komponent. Nogle forskere hævder at tidlig sædafgang måske rent evolutionsmæssigt kan have været positivt, idet det så var muligt hurtigt at få spredt sin sæd. Hypertyreodisme ses dobbelt så hyppigt hos mænd med PE. Tilsvarende finder man at omkring halvdelen af mænd med hypertyreodisme har PE. Når hypertyreodismen er velbehandlet er det kun omkring 15 % der har PE 1,3. Enkelte undersøgelser har fundet at niveauet af leptin, et vægtregulerende hormon som dannes i fedtvæv, er negativt korealeret til IELT. Endvidere har man fundet, at lave prolaktin og høje testosteron værdier kan være associeret med PE. Omvendt er højt niveau af prolaktin og lav testosteron associeret med retarderet ejakulation 3. En grundlæggende urologisk inflammatorisk proces kan prædisponere til PE. I en undersøgelse fandt man, at op mod halvdelen af mænd, der havde haft kronisk prostatitis i mere end 19 måneder, havde PE. Behandling af prostatitis med antibiotika kan forlænge IELT hos omkring halvdelen. Varicocele, enuresis og circumcision kan være associeret med PE. Specielt omkring circumcision er der modstridende resultater 1. Også neurologiske sygdomme kan medføre PE. Ved traumatisk hjerneskade skyldes dette formentlig primært de psykologiske følgevirkninger. Cerebrovaskulær sygdom kan medføre ejakulations problemer oftest sekundært til erektil dysfunktion (ED). Hos mænd med parkinsonisme kan der ses både forsinket og for tidlig ejakulation. Antiparkinsonbehandling med dopaminerg medicin kan i nogle tilfælde medføre nedsat IELT. Mænd med højresidig temporallapsepilepsi har oftere PE, end dem der har venstresidig. Ud over de cerebrale årsager ses også spinale årsager. Rygmarvslæsion, iskæmi og tumorer kan både give forlænget og forkortet IELT afhængigt af lokalisation og alvorlighedsgrad. Penil hypersensitivitet har været anført som årsag til PE, men der er endnu ikke data, der underbygger denne antagelse. Enkelte klinikere har fundet at kort frenulum er hyppig i gruppen af mænd med primær PE. I en enkelt ikke kontrolleret undersøgelse har man fundet at kirurgisk fjernelse af frenulum kunne

19 forlænge IELT 9. En smertefuld phimosis kan have bevirket, at manden har opøvet tidlig sædafgang, fordi stimulation på den erigerede penis er smertefuld. Erektil dysfunktion En del mænd oplever en kombination af ED og PE. Undersøgelser viser at % af mænd med ED også har PE. Dette kan have flere årsager. Mænd med primær PE kan have opøvet en seksuel teknik, hvor de i videst mulig omfang undgår direkte stimulation af penis. Når mænd bliver ældre, kræves der imidlertid mere direkte stimulation, for at bevare erektionen. En anden årsag er mænd, der oplever at erektionen ikke er helt stabil, og hurtigt kan falde igen. Disse mænd kan opøve en teknik til hurtigt at få sædafgang for at nå det, inden erektionen falder. Derudover kan der forekomme tilstande som både kan forårsage ED og PE. PATOFySIOLOgi Det formodes at de centrale serotonin mekanismer (hyperfunktion i 5-HT 1A eller hypofunktion i 5-HT 2C receptorer) er de mest betydningsfulde for udviklingen af PE. Selektive serotoninreceptor genoptaghæmmere (SSRI) med 5-HT 1A antagonistisk virkning kan forsinke ejakulationen betydeligt. Også andre neurotransmittere (dopamin, oxytoxin, noradrenalin, acetylkolin, GABA og NO) har betydning for ejakulationen. Dopamin er den betydeligste centrale faktor for erektionen og dopaminreceptorer er også involveret i ejakulationen. Oxytoxin fremmer erektionen cerebralt og hæmmer erektionen perifert. Højeste plasmakoncentration måles i blodet lige før ejakulation og orgasme. Klinik Diagnose af PE i daglig klinisk praksis er baseret på den medicinske og seksuelle anamnese, vurdering af IELT, mandens opfattelse af kontrol samt angst og interpersonelle vanskeligheder relateret til den dysfungerende ejakulation (boks 3). Objektiv fysisk undersøgelse bør inkludere undersøgelse af penis, testes, epididymis, prostata, graden af virilisering og reflekser. Formålet er at udelukke medicinske tilstande som ændrede kønshormonniveauer, thyroidealidelse eller anden endokrin lidelse, autonom neuropati, Peyronie s disease, fimosis, LUTS (lower urinary tract symptoms) eller prostatitis. Hvis anamnesen eller den objektive undersøgelse giver anledning til at formode bagvedliggende sygdom, bør der fortages relevante laboratorieprøver. Behandling Behandlingen består i samtaler med manden eller parret, hvis han er i parforhold, psykoedukation og instruktion i hjemmeøvelser, evt. kombineret med medicinsk behandling. Subjektiv og variabel PE vil ofte ikke behøver behandling ud over psykoedukation (oplysning om normal ejakulationstid, hvordan frekvens og stimulation kan påvirke ejakulationstiden m.m.). Manden trænes ved Semans stopstart øvelser til dels at tåle en højere seksuel spænding, dels at få større kontrol over sin krop. Øvelserne kan i starten udføres ved, at manden stimulerer sig selv. Senere ved, at partneren stimulerer ham, og til slut under samleje. Der stimuleres på penis, indtil han kan mærke, at det er lige før sædafgangen kommer. Så stoppes stimuleringen, til han igen har kontrol over situationen. Derefter stimuleres igen, til han siger fra lige før sædafgang osv. Øvelsen gentages omkring 3-5 gange. I starten kan det være svært for ham at få sagt stop i tide. Men det kommer ofte med øvelsen. Hvis det ikke er nok at holde pause med stimulering for at bremse sædafgangen, kan der klemmes med to fingre lige under penishovedet, så rejsningen falder lidt, den såkaldte squeeze teknik, som foreslået af Masters og Johnson. Næste trin er at lave den samme øvelse med anvendelse af creme eller mandelolie, så stimulationen bliver mere intens. De fleste finder det nemmest at starte med øvelserne alene, for derefter at gå over til, at partneren stimulerer. Først når dette fungerer tilfredsstillende, går man videre med samleje, og stop-start øvelsen udføres nu ved at parret holder pause med penis i vagina, evt. kombineret med squeeze ved penisroden, når manden kan mærke, at ejakulationen er ved at komme 9. Der kan med fordel suppleres med bækkenbundsøvelser. Man ser ofte en spændt muskulatur i bækkenbunden hos disse mænd. Gennem bækkenbundsøvelser får manden en større bevidsthed om sit underliv, og det bliver nemmere for ham at mærke, at ejakulationen er nært forestående 10. Sideløbende med øvelserne vil man ved samtaler forsøge at løse op for de psykiske forhold, der har været årsag til problemets opståen eller med til at vedligeholde problemet. Ofte vil manden gennem dette opnå en større selvtillid Vigtige anamnestiske faktorer: Hvor lang tid går der fra penetration til ejakulation (IELT) Hvordan er kontrollen over ejakulationen Medfører det bekymringer for dig Hvornår oplevede du første gang problemet Er problemet tilstede generelt eller situationelt Er der perioder hvor der ikke er problemer Hvor hyppigt har han sex De første og senere seksuelle erfaringer Er der andre seksuelle problemer (fx ED) Seksuelle præferencer og praktiker Psyko-sociale problemer koreleret til problemet Indflydelse på livskvalitet Stress tilstand eller psykisk lidelse Somatiske forhold (tegn på LUTS, hypertyreoidose, cerebral eller spinal lidelse, medicinmisbrug) Tidligere behandling for PE eller anden seksuel dysfunktion For enlige: afholder det ham for at indlede seksuelt forhold For par: giver det problemer i parforholdet Partner seksuelle funktion og problemer Hvordan er parrets intimitet Medfører det bekymring eller problemer for evt. partner Boks 3 og selvværd. Mange vil have gavn af egentlig samlivsterapi, hvor han sammen med partneren bl.a. instrueres i sensualitetstræning. Sensualitetstræning er kropslige øvelser, som parret udfører sammen. Øvelserne starter med nongenital berøring som gradvis udvides til genital berøring og senere samleje. Formålet hermed er, at han bliver bedre i stand til at slappe af og samtidig bevare lægemagasinet 2 19

20 den seksuelle spænding i kroppen. Der fokuseres på at mærke sig selv og være til stede og koncentreret om det seksuelle møde. I forløbet aftager præstationsangsten oftest. Selvstimulation før forventning om samleje, med deraf følgende desensibilisering af penis og udsættelse af udløsning, er en teknik, der bruges af mange yngre mænd. Ældre kan ikke anvende denne teknik, idet refraktærperioden forlænges med alderen. Også selvdistraktion, at tænke på noget ikke seksuelt for at undgå ophidselse og ejakulation, er en velkendt selvbehandlingsmetode. Ved den føromtalte psykologiske behandling forsøger man i stedet at få manden til at blive mere opmærksom på, hvad der sker i hans krop, for derigennem at kunne få mere kontrol over ejakulationen. Akupunktur har været forsøgt og har vist begrænsede positive resultater 3. Bedøvende creme. Nogle mænd angiver at de har glæde at anvende en bedøvende creme, fx 2,5 % Lidocain, på glans min før coitus, evt. i et kondom for at undgå anæstesi af partnerens genitalia, så følsomheden på penishovedet nedsættes. Der er evidens for denne behandling kan hjælpe nogle med livslang PE. SSRI har som bivirkning, at de hæmmer udløsningen. Dette kan benyttes i terapeutisk sammenhæng hos mænd med PE, der derved kan holde udløsningen længere. Der er evidens for at behandlingen virker. Det anbefales at starte med daglig dosis i 2-3 uger, derefter kan man i nogle tilfælde forsøge med on-demand. Mænd, der ønsker at gøre en kvinde gravid, skal oplyses om at SSRI kan nedsætte spermatozomobiliteten. Andre bivirkninger kan være træthed, gabetendens, kvalme, diarre og svedtendens og sjældent agitation samt hypomani. SSRI gives i doser som ved depression: Paroxetin mg dagligt/ 3-4 timer før coitus, Sertralin mg daglig/4-8 timer før coitus, Citalopram mg dagligt og Fluoxetin 5-40 mg dagligt. Også det non selektive SRI Clomipramin er blevet anvendt, 12,5-50 mg daglig/ 2-24 timer før coitus 1-3. Dapoxetin er en ny hurtigvirkende SSRI med meget kort halveringstid, udviklet til behandling af PE. Startdosis er 30 mg on-demand 1-3 timer før coitus, med mulighed for at stige til 60 mg hvis der ikke er tilstrækkelig effekt og hvis 30 mg ikke medfører mange bivirkninger. Bivirkninger er sjældne og dosisafhængige. Den almindeligste bivirkning er kvalme, men der kan også være hovedpine, diarre og svimmelhed. Dapoxetin er vist at kunne øge IELT 3-4 gange. Dapoxetin er det første medicin godkendt i EU til behandling af PE 11. Det forventes at komme på det danske marked i første halvdel af Phosfodiesterase-5 hæmmere (PDE5- hæmmere). Ved kombination af PE med ED behandles ED først med en PDE5 hæmmer. Hvis der herefter stadig er PE kombineres med Dapoxetin. Stofferne, der modvirker ED, tages oftest on-demand og virker perifert ved at øge blodtilførslen til penis ved seksuel stimulation. Stofferne har ingen central virkning og giver ikke mere lyst til sex. PDE5-hæmmere må ikke gives samtidig med nitratpræparater, da dette kan medføre svær hypotension. Ligeledes skal man undgå stofferne ved inkompenseret hjertelidelse. Hvis manden er i behandling med alfa 1 -blokkere mod vandladningsproblemer, skal man begynde forsigtigt med laveste dosis, og der skal være 6 timer mellem indtag af PDE5-hæmmer og alfa 1 -blokkere, idet samtidig indgift kan give anledning til Litteratur symptomatisk hypotension hos visse patienter. Tramadol er en opioidreceptor agonist som hæmmer serotonin og noradrenalin genoptag. To studier har vist at henholdsvis 25 mg og 50 mg on-demand 1-2 timer før coitus kunne forlænge gennemsnitlig IELT fra d 1,2 min til 7,4 min og fra 0,3 min til 4,5 min. Behandlingen anbefales dog ikke pga. mange bivirkninger. Tramodol må ikke kombineres med SSRI pga. risiko for serotoninsyndrom. KONKLUSION Tidlig sædafgang er hyppigt forekommende hos mænd i alle aldre. Dog er det ikke alle tilfælde, der opfylder betingelserne for egentlig PE, idet en del mænd har urealistiske forventninger til egen præstation. Udredningen for PE kræver grundig psykoseksuel og somatisk anamnese, fysisk undersøgelse samt laboratorieprøver. Behandlingen vil ofte være en kombination af øvelser, psykoterapi og medicin. 1. Jannini EA, McMahon CG, Waldinger MD. Premature ejaculation. From Etiology to diagnosis and treatment. New York: Springer; Hatzimouratidis K, Amar E, Eardley I, Giuliano F, eshatzichristou D, Montorsi F, Vardi Y, Wesp E. European Association of Urology. Guidelines on male sexual dysfunction: erectile dysfunction and premature ejaculation. Eur Urol 2010;57: Althof SE, McMahon CG, Waldinger MD, Serefoglu EC, Shindel A, Adaikan G, Becher E, Dean J, Giuliano F, Hellstrom WJG, Giraldi A, Glina S, Incrocci L, Jannani E, McCabe M, Parish S, Rowland D, Segraves RT, Sharlip I, Torres LO. An Update of the International Society of Sexual Medicine s Guidelines for the diagnosis and treatment of premature ejaculation (PE). J Sex Med 2014; Early online. 4. Christensen BS, Gronbaek M, Osler M, Pedersen BV, Graugaard C, Frisch M. Sexual dysfunctions and difficulties in Denmark: prevalence and associated sociodemographic factors. Arch Sex Behav 2011;40: Waldinger MD, Quinn P, Dilleen M, Mundayat R, Schweitzer DH, Boolell M. A Multinational Population Survey of Intravaginal Ejaculation Latency Time. J Sex Med 2005;2: Waldinger MD, McIntosh J, Schweitzer DH. A five-nation survey to assess the distribution of the intravaginal ejaculatory latency time among the general male population. J Sex Med 2009;6: Patrick DL, Althof SE, Pryor JL, Rosen R, Rowland DL, Ho KF, McNulty P, Rothman M, Jamieson C. Premature Ejaculation: An Observational Study of Men and Their Partners. J Sex Med 2005;2: graziottin A, Althof S. What does premature ejaculation mean to the man, the woman, and the couple? J Sex Med. 2011;8(Suppl 4): Kristensen E. Sex og Psyke. 2. rev udg. København: PsykiatrifondensForlag; Ekman S. Fra regnorm til anakonda Den mandlige bækkenbunds muskler og funktion. 2. udgave, Frydenlund; mcmahon CG. Dapoxetine: a new option in the medical management of premature ejaculation. Ther Adv Urol. 2012;4:

Pollenkalender. De vigtigste allergifremkaldende pollen i Danmark. Birk. El Elm. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September

Pollenkalender. De vigtigste allergifremkaldende pollen i Danmark. Birk. El Elm. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Høfeber HØFEBER Høfeber er en form for allergi, der opstår, hvis du er blevet overfølsom over for for eksempel pelsdyr, træpollen, græspollen, skimmelsvampesporer eller husstøvmider. Op mod en million

Læs mere

Birk (Betula verrucosa) Græs (Phleum Pratense)

Birk (Betula verrucosa) Græs (Phleum Pratense) Allergivaccination Allergivaccination 3 Denne brochure henvender sig til dig, der overvejer allergi vaccination eller allerede har taget beslutningen om at begynde behandlingen. Formålet er at informere

Læs mere

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende Allergivaccination Allergivaccination Denne brochure henvender sig til dig, der overvejer allergivaccination eller allerede har taget beslutningen om at begynde behandlingen. Formålet er at informere om

Læs mere

Hjernetumorer og seksualitet. Hjernetumordagen 1. april 2014 Ellids Kristensen Overlæge, klinisk lektor

Hjernetumorer og seksualitet. Hjernetumordagen 1. april 2014 Ellids Kristensen Overlæge, klinisk lektor Hjernetumorer og seksualitet Hjernetumordagen 1. april 2014 Ellids Kristensen Overlæge, klinisk lektor Hvad betyder seksualiteten for parforholdet? Sex og orgasme opløser spændinger og får os til at slappe

Læs mere

TEMA-ARTIKEL Så er der pollen i luften

TEMA-ARTIKEL Så er der pollen i luften TEMA-ARTIKEL Så er der pollen i luften af Pia Knudsen, farmaceut og Holger Mosbech, overlæge dr.med. Endelig kom foråret - men for nogle betyder det en lang sæson med høfeber. For allerede tidligt i foråret

Læs mere

Allergivaccination i forbindelse med behandling af allergi og astma

Allergivaccination i forbindelse med behandling af allergi og astma Allergivaccination i forbindelse med behandling af allergi og astma 3. august 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Lidt om allergi og astma...3 2.1 Udredning af allergi og astma...3 2.2 Behandlingen

Læs mere

Seksualitet og smerter Kvinders dysfunktioner Manglende lyst Astrid Højgaard Ledende overlæge Sexologisk Center Aalborg Universitetshospital

Seksualitet og smerter Kvinders dysfunktioner Manglende lyst Astrid Højgaard Ledende overlæge Sexologisk Center Aalborg Universitetshospital Seksualitet og smerter Kvinders dysfunktioner Manglende lyst 2016 Astrid Højgaard Ledende overlæge Sexologisk Center Aalborg Universitetshospital Seksualitet og smerter - disposition Samleje som årsag

Læs mere

Seksualitet hos patienter med en neurologisk lidelse - Epilepsi og Sclerose

Seksualitet hos patienter med en neurologisk lidelse - Epilepsi og Sclerose Seksualitet hos patienter med en neurologisk lidelse - Epilepsi og Sclerose 4. NATIONALE NEUROKONFERENCE onsdag d. 25. maj 2016 Marian Petersen sygeplejerske., DM.Sc. Neurocentret Rigshospitalet Seksualitet

Læs mere

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Hvad er allergi i øjne og næse? Ved allergi i øjne og næse sker der en allergisk reaktion i øjets og næsens

Læs mere

ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER Solutions with you in mind www.almirall.com HVAD ER DET? Seksuelle problemer hos patienter med MS defineres som de emotionelle/psykologiske og fysiologiske sygdomme, der gør

Læs mere

Er det allergi? Information om allergi og priktest

Er det allergi? Information om allergi og priktest Er det allergi? Information om allergi og priktest Bi-og hvepseallergi Bier og hvepse reagerer på uventede bevægelser, og de bliver aggressive, når deres bo angribes. De er mere aggressive, når vejret

Læs mere

Børn, allergi,astma. Pia Sønderby Christensen, Børnelæge Aalborg Universitetshospital. Pia Sønderby Christensen

Børn, allergi,astma. Pia Sønderby Christensen, Børnelæge Aalborg Universitetshospital. Pia Sønderby Christensen Børn, allergi,astma, Børnelæge Aalborg Universitetshospital 1 Atopisk dermatitis 2 Kolik? 3 Astmatisk bronchitis 4 Blod i afføringen Spædbarnskolitis? Blodig afføring hos klinisk raskt barn 5 Skolebarn

Læs mere

Hvad er seksualitet (WHO s def.)

Hvad er seksualitet (WHO s def.) Dagens program 1. Hvad er seksualitet 2. Definition af seksuel sundhed 3. Den bio-psyko-sociale model 4. Fra diagnose til hverdag 5. Fordele ved intimitet og sex 6. Den seksuelle onde cirkel 7. PLISSIT

Læs mere

Klør dine øjne? så kan det være at du har høfeber i øjnene! Læs mere her om høfeber i øjnene.

Klør dine øjne? så kan det være at du har høfeber i øjnene! Læs mere her om høfeber i øjnene. Klør dine øjne? så kan det være at du har høfeber i øjnene! Læs mere her om høfeber i øjnene. Høfeber er en hyppig sygdom Flere og flere danskere får høfeber. I dag har op mod 1 million mennesker høfeber.

Læs mere

rosacea Oplysninger om et voksenproblem

rosacea Oplysninger om et voksenproblem rosacea Oplysninger om et voksenproblem 1 RosaceA er den medicinske betegnelse for en række hudsymptomer som oftest forekommer hos personer Over 30 år. (ikke at forveksle med akne) Cirka Symptomerne på

Læs mere

Nordjysk Praksisdag - Sexologi. Astrid Højgaard Ledende overlæge. Sexologisk Center

Nordjysk Praksisdag - Sexologi. Astrid Højgaard Ledende overlæge. Sexologisk Center Nordjysk Praksisdag - Sexologi Astrid Højgaard Ledende overlæge Sexologisk Center Disposition: Præsentation Rejsningsbesvær For tidlig udløsning Dyspareuni Sexafhængighed Kommunikation Spørgsmål 11% af

Læs mere

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet.

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet. Depression DEPRESSION Alle mennesker oplever kortvarige skift i deres humør. Det er helt normalt. Ved en depression derimod påvirkes både psyken og kroppen, og humøret svarer ikke til det, man normalt

Læs mere

Fact om type 1 diabetes

Fact om type 1 diabetes Fact om type 1 diabetes Diabetes 1 er en såkaldt auto-immun sygdom. Det betyder, at det er kroppens eget immunsystem, der ødelægger de celler i bugspytkirtlen, der producerer det livsvigtige hormon, insulin.

Læs mere

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Til forældre og unge Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er ADHD? 04 Hvordan behandler man ADHD? 05 Medicin mod ADHD 06 Opstart af medicin

Læs mere

Seksuelle dysfunktioner E-bog af Tanja Rahm

Seksuelle dysfunktioner E-bog af Tanja Rahm Seksuelle dysfunktioner E-bog af Tanja Rahm Det er ingen skam at have et problem. Men det er en skam, ikke at arbejde med det. 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Klientkontakt... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Patientvejledning. Erektil Dysfunktion. Mænd

Patientvejledning. Erektil Dysfunktion. Mænd Patientvejledning Erektil Dysfunktion Mænd Hvad er Erektil Dysfunktion (ED)? Det er, når en mand ikke kan få eller bevare en hård, rejst penis, som er egnet til seksuel aktivitet. Der findes behandling

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

3. udgave. 1. oplag. 2009. Foto: Scanpix.Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 271

3. udgave. 1. oplag. 2009. Foto: Scanpix.Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 271 3. udgave. 1. oplag. 2009. Foto: Scanpix.Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 271 SEX OG SAMLIV Et godt sexliv - også med hjertekarsygdom TO MÅ MAN VÆRE Har man været indlagt med en hjertekarsygdom, melder

Læs mere

Danskernes seksuelle trivsel anno 2011

Danskernes seksuelle trivsel anno 2011 Danskernes seksuelle trivsel anno 2011 Oplæg ved National konference om seksuel sundhed i Danmark Hotel Nyborg Strand, d. 31/10-2011 Morten Frisch Overlæge, dr.med., ph.d. Afdeling for epidemiologisk forskning

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere

Høfeber brochure pollen fødevarer undgå også høfeber leve

Høfeber brochure pollen fødevarer undgå også høfeber leve Høfeber Denne brochure handler om allergi over for pollen, krydsreaktioner med fødevarer, og hvad du selv kan gøre for at undgå det, du er allergisk over for. Men også om, hvordan du behandler din høfeber

Læs mere

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DIABETES

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DIABETES INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DIABETES 2013 Titel Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af diabetes Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

Patientvejledning. Botox / Azzalure. Behandling af rynker i ansigtet

Patientvejledning. Botox / Azzalure. Behandling af rynker i ansigtet Patientvejledning Botox / Azzalure Behandling af rynker i ansigtet Få et yngre og mere oplagt udtryk i ansigtet med Botox / Azzalure. Rynker i panden kan få dig til at se vred, træt og ældre ud, og det

Læs mere

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-02.htm

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-02.htm Side 1 af 5 Nr. 2 \ 2008 Behandling af KOL - Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Af farmaceut Hanne Fischer KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) er en lungesygdom, som ca. 430.000 danskere lider af. Rygning

Læs mere

Spændingshovedpine. Instruks. Formål: Beskrivelse af diagnose, udredning og behandling. Forkortelser: NSAID (non-steroide antiinflammatoriske midler)

Spændingshovedpine. Instruks. Formål: Beskrivelse af diagnose, udredning og behandling. Forkortelser: NSAID (non-steroide antiinflammatoriske midler) Spændingshovedpine Instruks Senest revideret d. 15.03.2016 Forfattere: Shabnam Ezzatian og Lars Bendtsen Referenter: Flemming Bach og Helge Kasch Godkender Lars Bendtsen, redaktionsgruppe F Formål: Beskrivelse

Læs mere

Gruppe A Diabetes Glukagon hæver blodsukkeret: Regulation af blodsukkeret

Gruppe A Diabetes Glukagon hæver blodsukkeret: Regulation af blodsukkeret Vibeke Rønnebech - København oktober 2013 Gruppe A Diabetes Regulation af blodsukkeret Insulin sænker blodsukkeret: Øger optagelsen af glukose i cellerne Øger omdannelsen af glukose til glykogen i lever

Læs mere

varer mere end to uger eller kommer i bestemte perioder af året.

varer mere end to uger eller kommer i bestemte perioder af året. Høfeber Denne brochure handler om allergi over for pollen og sporer fra udendørs skimmelsvampe. Men også om hvordan man behandler sin høfeber ordentligt, så den bliver til at leve med. HØFEBER Høfeber

Læs mere

Radikal prostatektomi. Andrologi og rehabilitering ved behandlingsmorbiditet

Radikal prostatektomi. Andrologi og rehabilitering ved behandlingsmorbiditet Radikal prostatektomi Andrologi og rehabilitering ved behandlingsmorbiditet Mikkel Fode, Urologisk afdeling, Herlev Hospital, Københavns Universitet Urologisk Forum, 27. oktober 2012 Prostatacancer og

Læs mere

DECEMBER 2014 INDBERETTEDE BIVIRKNINGER PÅ OG BRUGERE AF LÆGEMIDLER MED INSULIN

DECEMBER 2014 INDBERETTEDE BIVIRKNINGER PÅ OG BRUGERE AF LÆGEMIDLER MED INSULIN DECEMBER 2014 INDBERETTEDE BIVIRKNINGER PÅ OG BRUGERE AF LÆGEMIDLER MED INSULIN Titel Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides

Læs mere

The impact of noctural CPAP-treatment on sexuality and closeness in patients with obstructive sleep apnoa

The impact of noctural CPAP-treatment on sexuality and closeness in patients with obstructive sleep apnoa The impact of noctural CPAP-treatment on sexuality and closeness in patients with obstructive sleep apnoa Søvnkonference 2013 Maribo Medico Marian Petersen Adjunkt, D.M.Sc. Neurocenteret, Rigshospitalet

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Anne Illemann Christensen Heidi Amalie Rosendahl Jensen Ola Ekholm Michael Davidsen Knud Juel STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED.

Anne Illemann Christensen Heidi Amalie Rosendahl Jensen Ola Ekholm Michael Davidsen Knud Juel STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED. Anne Illemann Christensen Heidi Amalie Rosendahl Jensen Ola Ekholm Michael Davidsen Knud Juel STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Seksuel sundhed Resultater fra Sundhedsog sygelighedsundersøgelsen 2013 Seksuel

Læs mere

HØFEBER. Naturlige strategier til din pollenallergi. Sabine Murati Naturopath i biologisk medicin, RAB www.sabinemurati.dk

HØFEBER. Naturlige strategier til din pollenallergi. Sabine Murati Naturopath i biologisk medicin, RAB www.sabinemurati.dk HØFEBER Naturlige strategier til din pollenallergi Sabine Murati Naturopath i biologisk medicin, RAB www.sabinemurati.dk 1 Høfeber er den mest almindelige overfølsomhedssygdom i Danmark og det estimeres

Læs mere

Model for risikovurdering modul 4 og 6

Model for risikovurdering modul 4 og 6 Modul 4 Aktuelt sygeplejeproblem Teoretisk begrundelse for risici Aktuelt sygeplejeproblem Teoretiske begrundelser for risici Epidemiologiske belæg for risici og forhold, der forstærker risici Eksempelvis:

Læs mere

Gruppe A Diabetesmidler

Gruppe A Diabetesmidler Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

VETERANALLIANCEN. Information om PTSD Side 1 SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE

VETERANALLIANCEN. Information om PTSD Side 1 SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE Information om PTSD Posttraumatisk stressforstyrrelse er en relativt langvarig og af og til kronisk tilstand. Den kan opstå efter alvorlige katastrofeagtige psykiske belastninger. Dette kan være ulykker,

Læs mere

Patientinformation. Søvnambulatoriet. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Øre-næse-halsklinikken

Patientinformation. Søvnambulatoriet. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Øre-næse-halsklinikken Patientinformation Søvnambulatoriet Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Øre-næse-halsklinikken Velkommen i søvnambulatoriet Søvnambulatoriet modtager patienter der er henvist fra egen læge eller special læge

Læs mere

depression Viden og gode råd

depression Viden og gode råd depression Viden og gode råd Hvad er depression? Depression er en langvarig og uforklarlig oplevelse af længerevarende tristhed, træthed, manglende selvværd og lyst til noget som helst. Depression er en

Læs mere

Depression brochure Hvorfor diagnosen, bruge bedre depression

Depression brochure Hvorfor diagnosen, bruge bedre depression Depression Denne brochure handler om depression. Hvorfor det er vigtigt at få stillet diagnosen, og hvilken medicin man kan bruge. Men også om, hvordan man kan blive bedre til at undgå en ny depression.

Læs mere

Seksualitet efter brystkræft.

Seksualitet efter brystkræft. Seksualitet efter brystkræft. Patient, partner og parforholdet Nina Rottmann 18. maj 2017 Aarhus - maj 2017 REHPA, NYBORG REHABILITERINGSOPHOLD TIL KRÆFTPATIENTER WWW.REHPA.DK 2 BRYSTKRÆFT OG SEKSUALITET

Læs mere

DET 9. SYGEPLEJESYMPOSIUM 29. APRIL 2016

DET 9. SYGEPLEJESYMPOSIUM 29. APRIL 2016 DET 9. SYGEPLEJESYMPOSIUM 29. APRIL 2016 SEXOLOGISK BEHANDLING AF VULVODYNI SOM LED I MULTIDISCIPLINÆR BEHANDLINGSSTRATEGI Gitte Vittrup Sygeplejerske, Specialist i Sexologisk Counselling, Klinik Kirurgi

Læs mere

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig?

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvordan kan forbruget af antipsykotisk medicin nedsættes? Demensdagene 8.-9.5.2017 Annette Lolk Psykiatrisk afd. Odense og Demensklinikken OUH Hvad siger Sundhedsstyrelsen?

Læs mere

Seksuel aktivitet hvordan kan vi få viden

Seksuel aktivitet hvordan kan vi få viden Seksuel aktivitet hvordan kan vi få viden Pernille Palm Johansen, Sygeplejerske, Ph.d. studerende CopenHeart, Hjertecentret, Rigshospitalet samt Hjerteafdelingen, Bispebjerg/Frederiksberg hospital Pernille.palm.johansen@regionh.dk

Læs mere

Astma. I denne pjece kan du læse om astma og om, hvad du selv kan gøre for at mindske dine astmasymptomer.

Astma. I denne pjece kan du læse om astma og om, hvad du selv kan gøre for at mindske dine astmasymptomer. Astma hos voksne I denne pjece kan du læse om astma og om, hvad du selv kan gøre for at mindske dine astmasymptomer. Målet er, at du kan leve frit, og gøre det du har lyst til. Astma-Allergi Danmark Universitetsparken

Læs mere

Sexologi og dermatologisk sygepleje. Fagligt selskab for dermatologiske sygeplejersker Comwell Roskilde d. 19. marts 2011 Kl. 10.45-12.

Sexologi og dermatologisk sygepleje. Fagligt selskab for dermatologiske sygeplejersker Comwell Roskilde d. 19. marts 2011 Kl. 10.45-12. Sexologi og dermatologisk sygepleje Fagligt selskab for dermatologiske sygeplejersker Comwell Roskilde d. 19. marts 2011 Kl. 10.45-12.15 Program Definitioner Sexologisk opmærksomhed Motiver til sex Dermatologiske

Læs mere

Ekstra sikkerhed. gælder livmoderhalskræft. er en god idé. også når det

Ekstra sikkerhed. gælder livmoderhalskræft. er en god idé. også når det Information til unge kvinder, der er født før 1993 Ekstra sikkerhed er en god idé også når det gælder Livmoderhalskræft en seksuelt overført sygdom er den næstmest udbredte kræftform i verden Hvis vi kombinerer

Læs mere

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

Seksuelle problemer og diabetes

Seksuelle problemer og diabetes Seksuelle problemer og diabetes Læge, ph.d.-studerende Sexologisk Klinik, Disposition Seksuelle problemer hos mænd Seksuelle problemer hos kvinder Kommunikation om seksualitet Åbningsreplikker PLISSIT-model

Læs mere

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Patientinformation April 2011 Forfatter: Gastro-medicinsk ambulatorium Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling

Læs mere

Fri for laktose - Ernæringstrends Onsdag 4. marts 2015, kl. 19.00 21.30 Levnedsmiddelselskabet

Fri for laktose - Ernæringstrends Onsdag 4. marts 2015, kl. 19.00 21.30 Levnedsmiddelselskabet Fri for laktose - Ernæringstrends Onsdag 4. marts 2015, kl. 19.00 21.30 Levnedsmiddelselskabet Jeg tåler ikke mælk men er det proteinerne eller mælkesukkeret, der er skurken? Betina Hjorth, Rådgivningschef,

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 389, tirsdag den 26. februar 2013. Tid og sted: Mødet fandt sted i Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 26. februar 2013. I mødet

Læs mere

Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database.

Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database. Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database. Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP November 2011 PRODUKTRESUMÉ 4.2 Dosering og indgivelsesmåde

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

14-11-2009. Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet

14-11-2009. Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet Psykisk lidelse og selvmord Forekomsten af psykiske lidelser hos ældre Demografiske forandringer Fremtrædelsesformer

Læs mere

DIN GUIDE TIL ARIPIPRAZOL

DIN GUIDE TIL ARIPIPRAZOL DIN GUIDE TIL ARIPIPRAZOL Informationsbrochure til patient/plejepersonale Introduktion Din læge har stillet diagnosen bipolar lidelse type I og ordineret Aripiprazol. Denne brochure vil hjælpe dig og din

Læs mere

Medicinsk behandling af depression hos demente

Medicinsk behandling af depression hos demente Medicinsk behandling af depression hos demente patienter Demensdagene 2012 Annette Lolk Specialeansvarlig overlæge ph.d. Demensklinikken, OUH og psykiatrisk afdeling Odense, Psykiatrien i Region Syddanmark

Læs mere

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011 Klinisk vejledning: Tilpasnings- og belastningsreaktioner

Læs mere

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt Mundtørhed MUNDTØRHED Alle mennesker oplever at have mundtørhed af og til. Det kan skyldes flere forskellige ting, fx nervøsitet, stress eller angst. Hvis du oplever mundtørhed af disse årsager, forsvinder

Læs mere

Høfeber. 0955_Høfeber brochure_148x210.indd 1 17/02/09 15:56:42

Høfeber. 0955_Høfeber brochure_148x210.indd 1 17/02/09 15:56:42 Høfeber Denne brochure handler om allergi over for pollen, krydsreaktioner med fødevarer, og hvad du selv kan gøre for at undgå det, du er allergisk over for. Men også om, hvordan du behandler din høfeber

Læs mere

Information om MEDICIN MOD DEPRESSION

Information om MEDICIN MOD DEPRESSION Til voksne Information om MEDICIN MOD DEPRESSION Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er en depression? 04 Hvad er medicin mod depression? 04 Typer af medicin 06 Hvilken medicin passer til

Læs mere

Seksualitet og folkehelse. Christian Graugaard Professor, ph.d. * Sexologisk Forskningscenter * Aalborg Universitet

Seksualitet og folkehelse. Christian Graugaard Professor, ph.d. * Sexologisk Forskningscenter * Aalborg Universitet Seksualitet og folkehelse Christian Graugaard Professor, ph.d. * Sexologisk Forskningscenter * Aalborg Universitet Agenda 16.00-16.40: Perspektiver på seksualitet og helse 16.40-17.30: Gruppediskussioner

Læs mere

Jaydess (levonorgestrel) minispiral

Jaydess (levonorgestrel) minispiral Jaydess (levonorgestrel) minispiral Brugervejledning Indhold Hvad er en minispiral? Virkning? Påvirkning? Velkommen Alle har forskellige prioriteringer, og på det her tidspunkt i dit liv er graviditet

Læs mere

Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 35 Offentligt. Resumé

Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 35 Offentligt. Resumé Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 35 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse for lægemidlet Xolair (omalizumab)

Læs mere

Anette Højer Mikkelsen Specialist i sexologisk rådgivning Klinisk Sygeplejespecialist, cand.cur. Klinik Kvinde- Barn og Urinvejskirurgi

Anette Højer Mikkelsen Specialist i sexologisk rådgivning Klinisk Sygeplejespecialist, cand.cur. Klinik Kvinde- Barn og Urinvejskirurgi Når sexlivets krydderi må undværes Hvordan inddrages fund fra et studie af patienter og partner oplevelser af sexlivets forandringer efter operation i en klinisk praksis, hvor patient og pårørendeinddragelse

Læs mere

Slip af med hovedpinen

Slip af med hovedpinen Slip af med hovedpinen Stort set alle danskere oplever at have hovedpine en gang imellem. Men der er faktisk noget, du selv kan gøre for at slippe af med den. Blandt andet kan for mange hovedpinepiller

Læs mere

Kort fortalt. Type 1½-diabetes. www.diabetes.dk

Kort fortalt. Type 1½-diabetes. www.diabetes.dk Kort fortalt Type 1½-diabetes www.diabetes.dk Som nyt medlem får du kogebogen: Fuldkorn der frister I starten er det svært at håndtere og huske det hele, men efterhånden bliver det rutine for langt de

Læs mere

Lyme Artrit (Borrelia Gigt)

Lyme Artrit (Borrelia Gigt) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Lyme Artrit (Borrelia Gigt) Version af 2016 1. HVAD ER LYME ARTRIT (BORRELIA GIGT) 1.1 Hvad er det? Borrelia gigt (Lyme borreliosis) er en af de sygdomme,

Læs mere

Information om Sinalfa tabletter 1 mg, 2 mg og 5 mg Terazosinhydrochlorid

Information om Sinalfa tabletter 1 mg, 2 mg og 5 mg Terazosinhydrochlorid Information om Sinalfa tabletter 1 mg, 2 mg og 5 mg Terazosinhydrochlorid Læs denne information godt igennem, før du begynder at tage medicinen Gem denne information, du får måske brug for at læse den

Læs mere

Model for risikovurdering modul 4, 6 og 8

Model for risikovurdering modul 4, 6 og 8 Modul 4 Aktuelt sygeplejeproblem Teoretisk begrundelse for risici Aktuelt sygeplejeproblem Teoretiske begrundelser for risici Epidemiologiske belæg for risici og forhold, der forstærker risici Eksempelvis:

Læs mere

Kvinder, kræft og seksualitet. Temaeftermiddag SKA Herlev 2014

Kvinder, kræft og seksualitet. Temaeftermiddag SKA Herlev 2014 Kvinder, kræft og seksualitet Temaeftermiddag SKA Herlev 2014 Sygeplejerske og sexologisk vejleder Ditte Maria Bjerno Nielsen, 2014 Hvem er jeg? Uddannet fra Sygeplejerskeuddannelsen København i 2008 Ansat

Læs mere

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DEPRESSION

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DEPRESSION INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DEPRESSION 2013 Titel Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af depression Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE SEXLIV SEXLIV

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE SEXLIV SEXLIV AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE 1 Det er individuelt, hvad sex betyder for den enkelte, men mange anser et godt sexliv for at være en vigtig del af tilværelsen og parforholdet. Nogle mennesker med multipel

Læs mere

BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN

BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN AUGUST 2015 BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN Med fokus på ældre brugere og hyponatriæmi BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN Med

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Alt om. træthed. www.almirall.com. Solutions with you in mind

Alt om. træthed. www.almirall.com. Solutions with you in mind Alt om træthed www.almirall.com Solutions with you in mind Hvad er det? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Astmamedicin. lungesygdommen KOL.

Astmamedicin. lungesygdommen KOL. Astmamedicin Denne brochure handler om medicin til behandling af astma. En medicin, der også bliver brugt mod astmatisk bronkitis hos børn og til behandling af voksne med lungesygdommen KOL. Hvad er astma?

Læs mere

Type 2 Diabetes symptomer og komplikationer Charlotte Brøns MSc. PhD. Dept. of endocrinology (Diabetes and Metabolism)

Type 2 Diabetes symptomer og komplikationer Charlotte Brøns MSc. PhD. Dept. of endocrinology (Diabetes and Metabolism) Type 2 Diabetes symptomer og komplikationer Charlotte Brøns MSc. PhD. Dept. of endocrinology (Diabetes and Metabolism) PREVIEW fællesmøde 12 maj 2015 Diabetes er et voksende globalt problem 2014 2035 WORLD

Læs mere

Aripiprazol. Sundhedspersonale. FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål)

Aripiprazol. Sundhedspersonale. FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål) Aripiprazol Sundhedspersonale FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål) Aripiprazol er indiceret til behandling i op til 12 uger af moderate til svære maniske episoder ved bipolar lidelse type I hos unge

Læs mere

Seksualitet og kronisk syg. Medicinsk Gastroenterologisk Ambulatorium Medicinsk Gastroenterologisk Ambulatorium

Seksualitet og kronisk syg. Medicinsk Gastroenterologisk Ambulatorium Medicinsk Gastroenterologisk Ambulatorium Seksualitet og kronisk syg Medicinsk Gastroenterologisk Ambulatorium Medicinsk Gastroenterologisk Ambulatorium Seksualitet og kronisk syg Sygdom kan skabe stor afstand, når der er allermest brug for nærhed

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 413, tirsdag den 27. maj 2014. Tid og sted: Mødet fandt sted i Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 27. maj 2014. I mødet deltog:

Læs mere

Forekomsten af lægemiddelrelaterede problemer ved selvmedicinering Teknisk bilag

Forekomsten af lægemiddelrelaterede problemer ved selvmedicinering Teknisk bilag Forekomsten af lægemiddelrelaterede problemer ved selvmedicinering December 2011 Milnersvej 42 3400 Hillerød Tel 4820 6000 Fax 4820 6060 www.pharmakon.dk Forekomsten af lægemiddelrelaterede problemer ved

Læs mere

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza råd om vaccination mod influenza 2009 På den sikre side Information om vaccinerne Vaccination beskytter de fleste Vaccination mod influenza beskytter de

Læs mere

Fredag den 17. august 2012

Fredag den 17. august 2012 Fredag den 17. august 2012 10.00-10.05 Velkomst - Peter Plaschke 10.05-11.20 1. session Nyt fra forskningen Chairpersons Hans Jürgen Hoffmann og Lars K. Poulsen 10.05-10.20 Intralymfatisk immunterapi Marianne

Læs mere

Depression DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet.

Depression DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet. Depression Depression Alle mennesker oplever kortvarige skift i deres humør. Det er helt normalt. Ved en depression derimod påvirkes både psyken og kroppen, og humøret svarer ikke til det, man normalt

Læs mere

Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014

Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014 Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014 Hvert kvartal bliver indberetninger om formodede bivirkninger ved vacciner i det danske børnevaccinationsprogram gennemgået og

Læs mere

Seksuel funktion hos patienter med IHD kan vi gøre det bedre?

Seksuel funktion hos patienter med IHD kan vi gøre det bedre? Seksuel funktion hos patienter med IHD kan vi gøre det bedre? Pernille Palm Johansen, Sygeplejerske, Ph.d. studerende CopenHeart, Hjertecentret, Rigshospitalet samt Hjerteafdelingen, Bispebjerg/Frederiksberg

Læs mere

Værd at vide om hudpriktest

Værd at vide om hudpriktest 3 Hvad er allergi? Allergi er den hurtigst voksende folkesygdom. Omkring 20 % af befolkningen i Danmark lider af allergisk høfeber. De mest almindelige symptomer på høfeber er gener fra øjne og luftveje

Læs mere

Prostata: To-i-en pille kan forbedre livskvalitet

Prostata: To-i-en pille kan forbedre livskvalitet Prostata: To-i-en pille kan forbedre livskvalitet Pille er nu også godkendt til behandling af bl.a. vandladningsbesvær Af Torben Bagge, 21. november 2012 03 Potensmiddel gavner prostata 04 FAKTA: Cialis

Læs mere

BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL. Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige

BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL. Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige på tidspunktet for Kommissionens afgørelse. Efter Kommissionens afgørelse

Læs mere

En litteraturbaseret klinisk vejledning

En litteraturbaseret klinisk vejledning En litteraturbaseret klinisk vejledning Patienten med atrieflimren Pernille Palm, Kirsten Larsen, Lotte Boehm, Susanne L. Johansen Kardiologisk afdeling Y, Bispebjerg Hospital FS K og T Landskursus 2011

Læs mere

Telemedicinsk hjemmeblodtryksmåling. ling - diagnostik og behandling 26.08.2013

Telemedicinsk hjemmeblodtryksmåling. ling - diagnostik og behandling 26.08.2013 Telemedicinsk hjemmeblodtryksmåling ling - diagnostik og behandling 26.08.2013 Læge,, PhD. studerende Nikolai Hoffmann-Petersen Medicinsk forskning, Regionshospitalet Holstebro Generelle udfordringer >

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 406, tirsdag den 21. januar 2014. Tid og sted: Mødet fandt sted i Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 21. januar 2014. I mødet

Læs mere

Familiær middelhavsfeber

Familiær middelhavsfeber www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Familiær middelhavsfeber Version af 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan diagnosticeres det? Overordnet set anvendes følgende tilgang: Klinisk mistanke:

Læs mere

Uudholdelige smerter bag øjet? Måske har du Horton hovedpine!

Uudholdelige smerter bag øjet? Måske har du Horton hovedpine! Uudholdelige smerter bag øjet? Måske har du Horton hovedpine! Hvad er Horton Hovedpine Horton Hovedpine er en meget Smerterne varer typisk fra 15 min. smertefuld hovedpine, som består til 3 timer. De kan

Læs mere