Anabole androgene steroider

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anabole androgene steroider"

Transkript

1 udsat m/k Anabole androgene steroider et overset stof i misbrugsbehandlingen Steroidbrugere opfatter oftest ikke selv steroider som en del af et stofmisbrug. Men steroiderne kan spille en væsentlig rolle i forhold dels til trangen til andre stoffer og dels til klientens psykiske tilstand, uden at den enkelte nødvendigvis er klar over sammenhængen. AF MALENE RADMER JOHANNISSON Anabole androgene steroider anvendes for at øge muskelmassen. Anabol betyder opbyggende, mens androgen betyder mandlig. Anabole steroider er efterligninger af det mandlige kønshormon, testosteron. Man begyndte at eksperimentere med anabole steroider på militærhospitalerne under 2. Verdenskrig. Her blev man opmærksom på, at de kunne hjælpe sårede til at komme sig hurtigere. Sårede soldater, der fik anabole steroider, kunne f.eks. hurtigere tage på i vægt og komme sig oven på operationer. Efter krigen tog idrætsfolk de anabole steroider til sig, og op igennem 1950 erne accelererede brugen af anabole steroider som præstationsfremmende midler i idræt. Op gennem 60 erne og 70 erne kom der fokus på bodybuilding, hvor især Arnold Schwarzenegger var (og stadig er) et ikon. Dermed gjorde de anabole steroider sit indtog i en æstetisk sammenhæng. Unge mænd begyndte at anvende steroider udelukkende for at ændre deres udseende, og markedet for syntetisk fremstillede hormoner er eksploderet siden. I dag er det ikke kun bodybuildere, der anvender steroider. Det er også teenage-drenge og unge mænd, som fristes til en hurtig genvej i bestræbelserne på at opnå en krop, der lever op til tidens ideal uden tanke eller respekt for de mulige fysiske og psykiske konsekvenser. Gennem årene har der været afsat få ressourcer til oplysningskampagner om steroidernes bivirkninger, og det er først inden for de seneste år, at steroidmisbrug er blevet et anerkendt samfundsproblem i Danmark. Som en naturlig følge af den hidtil lille opmærksomhed på området er vidensniveauet om steroider og deres bivirkninger stadig lavt både generelt i befolkningen og blandt de ressourcepersoner, som møder steroidmisbrugerne, fx fitnesspersonale, praktiserende læger og misbrugsbehandlere. Der findes i dag et verdensomspændende marked for både industrielt fremstillede og anerkendte medicinske produkter på området, men i høj grad også for billigere undergrundsprodukter, som er produceret i fx kældre og køkkener med et ganske andet hygiejne-niveau og dermed fx øget risiko for voldsomme infektioner. Et stof for mænd Brugerne er typisk unge mænd, som higer efter en mere muskuløs og markeret krop. Steroider er mindre attraktive for piger på grund af den androgene altså den mandliggørende effekt, som bl.a. kan medføre skægvækst, dyb stemme, klitorisforstørrelse og reduceret fertilitet. I stedet anvender piger typisk fedtforbrændende midler som fx Therma Power, der indeholder efedrin et stof der er kendt som amfetamin light. Men det er en helt anden snak. Seneste befolkningsundersøgelse viser, at 1,5 % af danskere mellem 43

2 Sådan genkender du en steroidmisbruger Udseende: Væskeophobninger i kroppen, som betyder, at steroidbrugeren ser oppustet og blød ud i muskulaturen, således at et tryk på huden kan efterlade et tydeligt mærke Hurtig og kraftig vægtøgning - op til 10 kg på 3 måneder - med en samtidig meget lav fedtprocent Uproportional muskeludvikling, hvor det især er skuldre, nakke og bryst, der vokser, da dette er mest i fokus rent kosmetisk Strækmærker hovedsaligt på overarme, bryst og ryg Kraftig akne især på ryg, skuldre og bryst. Adfærd: Sygeligt optaget af kroppens størrelse og fedtprocent, mad og træning Selvcentreret og selvpromoverende Kort lunte, irritabel, opfarende og aggressiv Større forbrug af diverse præparater (medicin) for at reducere bivirkninger Risici og de kendte bivirkninger ved de anabole steroider bliver slået hen som overreaktioner og useriøs skræmmekampagne Uinteresseret i familie og gamle venner uden for træningsmiljøet Indadvendt og socialt isoleret Sygeligt mistænksom, paranoid og jaloux i forhold til partneren og dennes venner og veninder. 15 og 60 år bruger eller har brugt anabole steroider. 15 % har kendskab til 1-3 personer i deres omgangskreds, som bruger anabole steroider. Anti Doping Danmark har intensiveret både kontrollen og oplysningsindsatsen i de danske fitnesscentre i løbet af de seneste år, og de positive sager har ligget ganske stabilt omkring 20 % - altså hver femte af dem, der udtages til kontrol - samtidig med at antallet af kommercielle centre, som har valgt kontrol, er steget fra 59 i 2006 til 221 i dag. Anabole androgene steroider er i dag ikke på den liste over narkotiske stoffer, som de kommunale misbrugsbehandlere kan visitere til misbrugsbehandling efter. Ej heller findes der specialiserede behandlingstilbud til mennesker med et problematisk brug af de ulovlige, muskelopbyggende stoffer. Dette på trods af, at det er videnskabeligt bevist, at stofferne medfører stor risiko for livstruende fysiske og psykiske bivirkninger samt en ikke ubetydelig afhængighed af stofferne i særdeleshed psykisk og socialt. Hertil skal regnes den samfundsmæssige konsekvens af brugernes øgede aggressivitet, korte lunte samt dæmpede empati og impulskontrol. Der er altså tale om et alvorligt sundheds- og samfundsproblem, og det er derfor håbet, at denne artikel kan skabe opmærksomhed om steroidproblematikken i det eksisterende misbrugsbehandlingssystem, således at de unge steroidmisbrugere, som findes i systemet, opdages, og der også rettes fokus mod dette element af deres misbrug. Sådan virker steroiderne Anabole steroider stimulerer muskelvækst, og man kan derfor i kombination med styrketræning hurtigere tilføje kroppen ekstra kilo og give større muskler. Steroider tages typisk i kure på mellem 6-12 uger, som efterfølges af en PCT-kur (Post Cycle Therapy), som skal dæmme op for bivirkninger. PCT-kuren består af HCG, som skal hjælpe testosteron-produktionen i gang igen, og antiøstrogener, som skal forhindre, at man udvikler bryster. Under ku- ren føler man sig mentalt ovenpå, har en følelse af lykke og uovervindelighed. De fleste oplever en kraftig potens under kuren, og man har mere overskud, energi og motivation til træning. Kroppen restituerer hurtigere med en øget mængde hormon i kroppen, og derfor kan man træne hårdere, tungere og hyppigere med hurtige og tydelige resultater på kroppen til følge. Herudover medfører steroiderne også øget irritabilitet, aggression og kort lunte. Steroidmisbrugeren føler sig usårlig og uovervindelig, hvilket medfører en egocentreret og dominant opførsel. Empati og impulskontrol påvirkes negativt af steroiderne, og steroidmisbrugere har derfor ofte en kold, ligegyldig og aggressiv udstråling og adfærd. Anabole steroider er oprindeligt medicin til syge mennesker, fx afkræftede cancer- eller HIV-patienter. I træningssammenhæng tages steroider ofte i doser, som er 100 x den anbefalede lægelige dosis. Intet etisk råd vil tillade, at man gennemfører studier på mennesker med sådanne doser. Derfor baserer viden om steroiders fysiologiske og psykologiske effekt på mennesker sig på dyreforsøg, observationsstudier og interviewundersøgelser. Psykisk afhængighed, hjernen og andre stoffer Forsøg med mus og rotter har vist, at steroider virker som indkøringsspor for andre stoffer, hvilket forklarer, at man ofte ser blandingsmisbrug hos steroidbrugere. Undersøgelserne viser også, at en steroidkur medfører større respons på fx hash, og samtidig bliver abstinensreaktionerne ligeledes kraftigere. Kroppen tilskynder altså i højere grad til gentagen eller fortsat brug af diverse stoffer, når man samtidig tager anabole steroider. Steroidbrugeren kan opleve abstinenslignende symptomer, der minder om eftervirkninger af fx kokain og amfetamin - en tilstand, der bedst 44 Stof 15

3 Sådan virker steroider også Psykiske bivirkninger: Aggression og kort lunte Kraftige humørsvingninger Selvcentrering og dominans Mangel på empati og impulskontrol Kraftig depression ved ophør af steroidbrug Psykoser, paranoia, skizofreni. Sociale bivirkninger: Ligegyldighed over for omgivelserne Isolering Jalousi og mistænksomhed Asocial adfærd. Fysiske bivirkninger: Forstørret prostata Gynækomasti (tævepatter/bitch tits) Hårtab Kraftig akne i form af bumser og bylder Leverskader Øget risiko for blodpropper, åreforkalkning, forhøjet blodtryk og forstørret hjerte. kan beskrives som stor uro og behov for at bruge kroppen, fx træne. Dyreforsøg har desuden bevist, at anabole steroider kan påvirke hjernens belønningssystem på samme måde som fx heroin. Anabole steroider benytter de samme neurotransmittersystemer i hjernen som de centralstimulerende stoffer (fx heroin og amfetamin), og det er derfor sandsynligt, at steroidbrug fremkalder den samme psykiske afhængighed som disse stoffer altså en psykisk længsel efter velbefindende, som udløses af indtag af stoffet. Det betyder, at selvom man ikke i den forstand nødvendigvis mærker fysiske abstinenser i forbindelse med brug af anabole steroider, så er man stadig psykisk afhængig af stoffet. Social afhængighed Brug af steroider foregår oftest i sammenhæng med hyppig træning i fitnesscenter. Her er man måske blevet en del af et særligt miljø, hvor steroider spiller en rolle. Eller måske er det via et bestemt miljø, fx et bestemt job, kriminalitet eller brug af andre stoffer, at man er kommet i berøring med steroider. Uanset hvad årsagen måtte være, så har undersøgelser vist, at påvirkning fra nærmiljøet spiller en afgørende rolle i forbindelse med steroidbrug. Og dermed spiller nærmiljøet også en rolle for, hvorvidt man er i stand til at stoppe med at bruge steroider. Hvis de nærmeste venner bruger steroider, bliver det svært selv at stoppe, fordi vennerne vokser, mens man selv taber sig, og man er ikke længere en del af det fællesskab, som centrerer sig om steroidmisbruget. Derudover har man muligvis skabt sig en identitet som den store, stærke fyr, som man føler, man skal leve op til. Derfor er man afhængig af at blive ved med at have en stor krop, og dermed er man socialt afhængig af steroider. Fysiske bivirkninger Tilførsel af syntetisk hormon påvirker kroppens egen testosteronproduktion i negativ retning alt efter omfang og type af misbrug samt den individuelle fysiologi, og testiklerne formindskes derfor. Det betyder, at når man indstiller brugen af steroider, så falder kroppens eget hormonniveau dramatisk. Det medfører meget lidt eller ingen potens, libidoproblemer og reduceret fertilitet. Derudover er mange af de ekstra kilo forårsaget af væske, som bindes i kroppen af steroider. Når man stopper brugen af steroider, frigives den væske, som har været med til at give kroppen ny tyngde og volumen, og man tisser og sveder bogstavelig talt mange af de nye kilo ud. Alt i alt findes der for steroidmisbrugeren masser af både synlige og mærkbare grunde til vedblivende at bruge steroider. Men mere vil ofte gerne have mere, og med den både fysiske og psykiske nedtur et stop medfører, så er vejen til den næste kur ofte meget kortere, end man havde forventet, da man tog beslutningen om bare lige at tage en enkelt kur. Så er man afhængig, og doserne og kurenes hyppighed øges. Profil af en steroidmisbruger De seneste års samlede forskning på motionsdopingområdet kan ikke tegne et entydigt billede af hverken den karakteristiske misbruger eller et karakteristisk miljø. Forskningen peger derimod på flere forskellige typer af misbrugere med forskellige karakteristika fra forskellige miljøer og med flere forskellige motiver for dopingbrug. Et fællestræk er dog, at det drejer sig om unge mænd med tilknytning til styrketræningsmiljøet. Desuden er misbrug af andre stoffer samt kriminalitet ofte forbundet med brug af anabole steroider. Steroidbrugerne er dels unge, som generelt er almindeligt velfungerende i forhold til uddannelse, job og sociale relationer, men som måske er usikre og har dårligt selvværd og derfor fanges af de positive effekter, man kan opleve ved steroidbrug i forhold til både psykiske og fysiske forandringer. Dels er det udsatte unge med en problematisk barndom præget af mobning, omsorgssvigt, fysisk samt psykisk vold, dårlige voksenrelationer (især til faderen) og dårlig skolegang. Overordnet kan man karakterisere brugere af anabole steroider uden for idrætten i 3 grupper: Æstetikere Æstetikerne er den største gruppe af steroidbrugere. Her findes alt fra bodybuildere til strandløver og helt almindelige unge mænd, som ønsker at blive set og beundret. Deres steroidbrug bunder ud over lavt selvværd ofte i en forskruet kropsopfattelse, og nogle lider af megareksi, hvor man uanset kroppens størrelse føler sig lille og svagelig. I denne gruppe er stoffer som hash, kokain, ecstacy og amfetamin ofte stoffer, som sideløbende anvendes, dels i sociale sammenhænge og dels i forbindelse med træning - for bl.a. at opnå større aggression og mere energi. Både steroiderne og de øvrige stoffer bruges måske til en start, men med tiden kan der udvikles afhængighed af både steroider og stoffer. Grænsen mellem æstetikerne og 45

4 På Anti Doping Danmarks hjemmeside kan man finde mere information om steroider samt links til, hvor man kan få rådgivning. Sitet henviser også til organisationens telefonrådgivning, Dopinglinien, som er bemandet med læger. blandingsmisbrugerne er derfor flydende. Blandingsmisbrugere Erfaringer fra samtaler med steroidbrugere samt fra behandling og forskning fra bl.a. Sverige viser entydigt en stærk kobling mellem misbrug af steroider og narkotika, i særdeleshed bensodiazepiner og centralstimulerende stoffer, men også heroin og morfin. Kriminelle og personer, som færdes i voldelige miljøer Blandt fx dørmænd forekommer steroider at være overrepræsenteret i forhold til i andre erhverv og brancher. I denne branche og i kriminelle miljøer kan steroiderne både anvendes med det formål at blive stærk og at få en stor krop og dermed se hårdere ud, men i særdeleshed også for at opnå aggression og mindske samvittigheden fx i forbindelse med kriminelle handlinger Motiver for steroidmisbrug Ungdomskultur, eksperiment og risiko Stærk interesse for styrketræning giver adgang til et miljø og et sammenhold, hvor krop, træning, kost og disciplin er fælles samlingspunkt med træningscentret som ramme. Tilhørsforhold giver tryghed for de unge, som vil høre til, samtidig med at de ønsker at skille sig ud fra mængden. Derfor bruges livsstilen også til at konstruere identitet. Miljøet kan opleves som en subkultur, hvori man gør oprør mod det normale og rigtige, som man kender det fra den traditionelle ungdomskultur. Og her er det relevant, at det i netop denne subkultur er normalt, at man anvender hjælpemidler for at nå målet om skønhedsidealet, samtidig med, at man sender tydelige signaler om tilhørsforhold. Det gør man fx via tøjstil, tatoveringer, sprog og især kroppens størrelse. Men også kosttilskud, diverse lægemidler samt ulovlige og muskelopbyggende anabole steroider er en del af livsstilen for de dedikerede. Nutidens unge har en høj risikovillighed samtidig med adgang til et marked, der bugner af lettilgængelige produkter og præparater. Det kan være en årsag til, at man ofte ser et sideløbende misbrug af andre euforiserende og narkotiske stoffer, uden at man dog kan sige noget generelt om, hvad der leder til hvad. Nogle begynder fx at bruge steroider som led i en generel eksperimenterende adfærd, hvor man også eksperimenterer med andre stoffer i jagten på spænding og rus, og andre begynder fx at anvende andre stoffer sammen med steroider for fx at få mere energi, mere aggressivitet i træningen og for at mildne ubehag forårsaget af steroiderne. Sikkert er det, at de narkotiske stoffer og de ulovlige muskelopbyggende stoffer florerer i de samme miljøer og for en stor del fremstilles, distribueres og forhandles af de samme mennesker. Kropskultur, skønhedsideal og præstation Kropsidentitet og køn har længe været centrale forklaringer på, hvordan mennesket bl.a. former sin identitet gennem at forme sin krop. I dag er der, især blandt unge, stor fokus på krop og udseende og bestræbelserne på at leve op til skønhedsidealet. For pigerne handler det om en tynd og slank krop. For de unge mænd handler det om at have markerede muskler.i en Gallup-undersøgelse fra 2009 ( TNS Gallup for Berlingske Tidende) svarer 23 % af en adspurgt gruppe danske unge mellem 15 og 25 år, at deres vægt er meget vigtig, og 16 % vejer sig flere gange om ugen. 36 % svarer, at det er vigtigt eller meget vigtigt, hvad deres venner/veninder synes om deres udseende, og 13 % svarer, at de taler krop og vægt med deres venner flere gange om ugen. Eksperter siger, at ca. 14 % af landets teenagere er overvægtige, men 41 % af de unge i undersøgelsen angiver selv, at de mener, at de vejer for meget.skønhedsidealet påvirker sundhedsopfattelsen, da det også er de smukke ideal-kroppe, der præsenteres på forsiden af sundhedsmagasiner og lign. Dermed sættes der lighedstegn mellem smuk og sund, uden at man nødvendigvis medregner, hvordan den enkelte krop kom til at se ud, som den gør, og om den dermed reelt er sund.vi lever i en tid, hvor der er mindre tid til at nå mere. Der stilles krav om præstation i forhold til både job/skole, venner, familie og fritidsinteresser. Og nu skal vi tillige se godt ud (være sunde), for det giver også status og er et udtryk for succes. Dermed bliver det fristende at skyde genvej, hvor man kan, og det kan bl.a. gøres med anabole steroider.derfor er det ikke overraskende, at den primære motivation for at træne er en flot krop frem for en sund krop. Og ønsket om at opnå idealet overskygger den risiko, som følger med brugen af anabole steroider. Når du møder steroidmisbrugeren Såfremt man i stofbehandlingssammenhæng fatter mistanke om et sideløbende steroidmisbrug hos klienten på baggrund af fysiske og adfærdsmæssige kendetegn, bør man stille spørgsmål hertil. Steroidbrugere opfatter oftest ikke selv steroider som en del af et stofmisbrug. Derfor vil de ikke selv finde det oplagt at nævne i den sammenhæng. Men steroiderne kan som sagt spille en væsentlig rolle i forhold dels til trangen til andre stoffer og dels til klientens psykiske tilstand, uden at den enkelte nødvendigvis er klar over sammenhængen. For at nærme sig spørgsmålet om steroider, kan man spørge ind til forbrug af alkohol og tobak, vitaminer og kosttilskud. Derefter kan man spørge ind til den enkeltes kropsopfattelse, træningsmængde og vedkommendes subjektive oplevelse af andre symptomer, som kunne være relaterede til et steroidmisbrug. Det 46 Stof 15

5 MALENE RADMER JOHANNISSON PROJEKTKONSULENT I ANTI DOPING DANMARK MED ANSVAR FOR MOTIONSDOPING kan fx være akne, højt blodtryk, søvnbesvær, kraftig svedproduktion, infektioner, irritation, aggression, hovedpine og kvalme (se flere symptomer på - Rådgivning - Til lægen). Fortæller vedkommende om fysiske eller psykiske gener, kan man eventuelt afværge en negativ oplevelse ved at gøre det klart for vedkommende, at; Jeg spørger dig om de her ting, for om ikke andet at kunne udelukke et steroidbrug, da det ellers kan betyde, at du ikke får den optimale behandling for dit stofmisbrug. Misbrugere af anabole androgene steroider har oftest selv den opfattelse, at steroiderne er noget, de bruger frem for misbruger, og de kan dermed altid stoppe - hvis de får lyst. Derfor kan det være nødvendigt at hjælpe med opklarende spørgsmål for at få (og give) indsigt i graden af afhængighed af steroiderne. Her kan man spørge til tidligere forsøg på at skære ned på eller at stoppe med steroider. Får brugeren det skidt, når han stopper med steroider? Hvordan? (fysisk/psykisk). Påbegynder han derfor nye kure tidligere end tiltænkt? Har han udviklet tolerance, således at han nu ikke har nogen effekt ved de samme præparater i de doser, som han tidligere har anvendt? Og har han derfor taget større doser og i længere perioder end først beregnet? Derudover er det relevant at give klienten indsigt i steroidernes betydning for afhængigheden af øvrige stoffer, såfremt han er i behandling for et misbrug heraf. Som nævnt er de psyko-sociale motiver for et steroidmisbrug oftest meget lig motiverne for stofmisbrug generelt. Der findes desværre ikke erfaringer fra behandling af steroidmisbrug i Danmark, men i bl.a. Sverige findes klinikker specifikt henvendt til steroidmisbrugere i Göteborg (Thord Rosén) og i Örebro (Kurt Skårberg), hvorfra det er oplagt at hente erfaring og viden. LITTERATUR Bach, A. R.: Mænd og muskler. En debatbog om styrketræning og anabole steroider. Tiderne Skifter Forlag. København Barland, B. & Tangen, J.O.: Kroppspresentasjon og andre prestasjoner - en omfangsundersøkelse om bruk av doping. PHS Forskning 2009:3. Politihøgskolen. Oslo Birgner, C.: Anabolic androgenic steroids and central monoaminergic systems - Supratherapeutic doses of nandrolone decanoate affect dopamine and serotonin. Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Pharmacy 77, 68pp. Uppsala Universitet Brower, K.J.: Anabolic-androgenic steroid dependence? Insights from animals and humans. I Front Neuroendocrinol. Jan Brower, K.J : Anabolic steroid abuse and dependence. I Current Psychiatry reports. Oct;4(5): Hoff, D.: Doping- och antidopingforskning - En inventering av samhälls- och beteendevetenskaplig forskning och publikationer , FoU-rapport 2008:1. Riksidrottsförbundet. Sverige Klötz, F. et al.: Violent crime and substance abuse: a medico-legal comparison between deceased users of anabolic androgenic steroids and abusers of illicit drugs. I Forensic Sci Int., Nov 15;173(1): Klötz, F. et al.: Criminality among individuals testing positive for the presence of anabolic androgenic steroids. I Arch Gen Psychiatry.63: Moberg, T. & Hermansson, G.: Mandom, mod och morske män. Mediahuset i Gøteborg AB Mogensen, K.: Unge mænds brug af doping. Risiko/ Sundhed/Identitet. Center for Ungdomsforskning, Learning Lab Denmark, Danmarks Pædagogiske Universitet. København Pärssinen M, U., et al.: Increased Premature Mortality of Competitive Powerlifters Suspected to Have Used Anabolic Agents. International Journal of Sports Medicin. 21: Singhammer, J. & Ibsen, B.: Motionsdoping i Danmark en kvantitativ undersøgelse om brug af og holdning til muskelopbyggende stoffer. Syddansk Universitet Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Skårberg, K. & Alsbjer, M. (red.): Anabolic-androgenic steroid users in treatment: social background, drug use patterns, and criminality. Örebro University Thiblin, I. et al.: Anabolic androgenic steroids and behavioural patterns among violent offenders. I Journal of Forensic Psychiatry & Psychology, volume 8, issue 2, September Thiblin, I. et al.: Anabolic androgenic steroids and violence. I Acta Psychiatr Scand.106 (suppl. 412): Thiblin, I. et al.: Anabolic androgenic Steroids and violence : a medicolegal and experimental study. Doktordisputats Retsmedicinsk Institut, Karolinska Instituttet. Stockholm TNS Gallup for Berlingske Tidende (http://www. berlingske.dk/danmark/unge-flygter-fra-holdsporten ). TEMAET UDSAT M/K FORTSÆTTER Artikler i dette nummer har - fra forskellige vinkler - beskæftiget sig med køn som en væsentlig faktor i bestræbelserne på at tilbyde lige (god) behandling og hjælp til både mænd og kvinder. Temaet fortsætter i næste nummer og redaktionen modtager meget gerne kommentarer, idéer og indlæg fra læserne. KONFERENCE OM KØN En Nordisk Konference om køn i sundhedsog udsattesystemet bliver afholdt d. 16. nov Der kommer spændende oplægsholdere fra vores skandinaviske nabolande, der på flere områder er længere i arbejdet med at identificere og arbejde med kønsforskelle end vi er i Danmark. Konferencen arrangeres for andet år i træk af KABS VIDEN i samarbejde med KVINFO. Se mere på 47

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere Beslutningsforslag nr. B 52 Folketinget 2009-10 Fremsat den 12. november 2009 af Karl H. Bornhøft (SF), Anne Baastrup (SF), Jonas Dahl (SF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Patientinformation. Undersøgelse af børn. med for tidlig pubertetsudvikling. Børneambulatoriet 643

Patientinformation. Undersøgelse af børn. med for tidlig pubertetsudvikling. Børneambulatoriet 643 Patientinformation Undersøgelse af børn med for tidlig pubertetsudvikling Børneambulatoriet 643 Hvad er pubertet? Puberteten er den periode, hvor piger udvikler sig til kvinder og drenge til mænd. Den

Læs mere

Rusmidler øger afgiften af DOPAMIN. Belønnings centeret

Rusmidler øger afgiften af DOPAMIN. Belønnings centeret Rusmidler øger afgiften af DOPAMIN Belønnings centeret Tilbagefaldshyppighed ved alkoholafhængighed og andre kroniske sygdomme 40 til 60 % 30 til 50 % 50 til 70 % 50 til 70 % Alkohol Sukkersyge Hjerte

Læs mere

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Børn%og%unge%af%anden%etnisk%herkomst%topper%listen%over%unge% pilleslugere.%pilleindtaget%skyldes%ofte%andet%end%smerter.%%% %! En ny lov

Læs mere

Intern undersøgelse af omfanget

Intern undersøgelse af omfanget Intern undersøgelse af omfanget 2014 af borgere med misbrug på de socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune Drift og Udviklingskontor for Udsatte og Psykiatri Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Læs mere

Fysioterapi mod stress

Fysioterapi mod stress Fysioterapi mod stress Behandling til den Treenige hjerne Annette Sigshøj www.stress-ellertraumer Fysiske symptomer Hovedpine Muskelsmerter Rygsmerter Træthed Forstoppelse Diarre Smerter i brystet Forhøjet

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser Psykiske problemer hos misbrugere Udbredelse og konsekvenser Introduktion til oplægget Jeg gennemgår først overhyppigheder baseret primært på befolkningsundersøgelser Dernæst nogle få kommentarer til årsager

Læs mere

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 Åben for alle Rusmidler Uhensigtsmæssigt forbrug RusmiddelRådgivning er et tilbud til borgere over 18 år, som søger ambulant behandling for at ændre på brugen af alkohol eller

Læs mere

Udfyld den manglende information, og udskriv en oversigt til at have med til konsultationen, før du konsulterer din læge.

Udfyld den manglende information, og udskriv en oversigt til at have med til konsultationen, før du konsulterer din læge. At forberede en konsultation hos en læge En start sammen At træffe en aftale om at konsultere en læge er et af de første positive skridt, du kan tage i retning af at nå dit mål om at få et barn. Det er

Læs mere

Knogleskørhed og prostatakræft

Knogleskørhed og prostatakræft Mads Hvid Poulsen, Læge, Ph.d. Knogleskørhed og prostatakræft Urinvejskirurgisk forskningsenhed, Urologisk Afdeling, Odense Universitets Hospital Folderen er udarbejdet på baggrund af eksisterende litteratur

Læs mere

Vejledning til opgaver ved poster, kopiark, QR kode, henvisninger m.m.

Vejledning til opgaver ved poster, kopiark, QR kode, henvisninger m.m. Vejledning til opgaver ved poster, kopiark, QR kode, henvisninger m.m. Herunder findes vejledning til opgaverne på banerne, facit, skemaer, m.m. I kan samtidig anvende nedenstående som rettenøgle og tjekliste,

Læs mere

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt.

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt. Unge og narko Generel info I de sidste 40 år har der været en del fokus på problemerne omkring hash. Mange kurser og konferencer har været afholdt, mange ord er blevet sagt og meget skrevet de sidste ord

Læs mere

Misbrug blandt retspsykiatriske patienter

Misbrug blandt retspsykiatriske patienter Misbrug blandt retspsykiatriske patienter Fup eller fakta Oversigt Definitioner Misbrug i befolkningen Misbrug i psykiatrien Misbrug i kriminalforsorgen Misbrug i retspsykiatrien Kriminalitet og misbrug

Læs mere

Information om skizofreni Til patienter og pårørende

Information om skizofreni Til patienter og pårørende 1 2 Information om skizofreni Til patienter og pårørende Hvad er skizofreni? Skizofreni er en psykisk sygdom, der påvirker hjernens normale funktion. Sygdomsbilledet er meget varierende, men påvirker ofte

Læs mere

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307 Polycystiske æggestokke PCOS Rechnitzer.dk UDK-04-307 6314_01_PCO folder_2#b8f2f.indd 2 27/01/05 11:04:02 Hvad er PCOS? Forfattet af Overlæge Ditte Trolle, Skejby Sygehus PCOS betyder PolyCystisk OvarieSyndrom.

Læs mere

FLAD MAVE. HVORFOR, HVORDAN og HVOR HURTIGT? Mad, sukker, alkohol, fordøjelse. Fedt på maven, stress, fordøjelse, immunforsvar, lykke

FLAD MAVE. HVORFOR, HVORDAN og HVOR HURTIGT? Mad, sukker, alkohol, fordøjelse. Fedt på maven, stress, fordøjelse, immunforsvar, lykke Birgitte Nymann 2011 02-11-2011 FLAD MAVE HVORFOR, HVORDAN og HVOR HURTIGT? Spis maven flad Mad, sukker, alkohol, fordøjelse Sov maven flad Fedt på maven, stress, fordøjelse, immunforsvar, lykke Afspænd

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

CANNABISBRUG OG MISBRUG. Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk

CANNABISBRUG OG MISBRUG. Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk CANNABISBRUG OG MISBRUG Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk HVAD SKAL JEG TALE OM DEN NÆSTE TIME? Et sociologisk studie af voksne mennesker, som ryger cannabis eller

Læs mere

Cannabis i et biologisk perspektiv. Henrik Rindom overlæge i psykiatri

Cannabis i et biologisk perspektiv. Henrik Rindom overlæge i psykiatri Cannabis i et biologisk perspektiv Henrik Rindom overlæge i psykiatri Cannabinol Cannabinol I Cannabinol er der fundet mindst 60 forskellige cannabinoler, hvor de to vigtigste er: 1. THC = Tetra-hydro-cannabinol

Læs mere

rosacea Oplysninger om et voksenproblem

rosacea Oplysninger om et voksenproblem rosacea Oplysninger om et voksenproblem 1 RosaceA er den medicinske betegnelse for en række hudsymptomer som oftest forekommer hos personer Over 30 år. (ikke at forveksle med akne) Cirka Symptomerne på

Læs mere

Ansøgningsskema Mælkebøtten CSU nr.. (skal ikke udfyldes)

Ansøgningsskema Mælkebøtten CSU nr.. (skal ikke udfyldes) Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: Dansk: Andet 4. Sprog / / 5. Alder. OBS! Kontaktperson: Tlf.: Dato:.. 6. Samlivssituation

Læs mere

Tegn på problemer med alkohol og andre rusmidler Vejledning

Tegn på problemer med alkohol og andre rusmidler Vejledning Tegn på problemer med alkohol og andre rusmidler Vejledning Side 1 af 7 Forord Hvordan være sikker på, at en medarbejder har et problem med alkohol, medicin eller stoffer? Det kan være svært at vurdere,

Læs mere

DOPINGKONTROL I FITNESSCENTRE

DOPINGKONTROL I FITNESSCENTRE DOPINGKONTROL I FITNESSCENTRE Nordisk Konference, København K 2011 Anti Doping Danmark Agenda Lovgivning Mærkningsordning (Smiley-ordning) Dopingkontrol Centre med dopingkontrol Procedure for dopingkontrol

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 9 Indledning 10 DEL I Får du nok søvn? 12 DEL II Nok og god søvn... hver nat 20 1. Bedre helbred kan give bedre søvn 21 2. Tab dig, hvis du er svært overvægtig 22 3. Regelmæssig

Læs mere

FORSKNINGSNYT AF MORTEN HESSE & BIRGITTE THYLSTRUP. Stof 22 www.stofbladet.dk

FORSKNINGSNYT AF MORTEN HESSE & BIRGITTE THYLSTRUP. Stof 22 www.stofbladet.dk FORSKNINGSNYT Får man abstinenser af at holde op med at ryge hash? AF MORTEN HESSE & BIRGITTE THYLSTRUP For ikke så mange år siden betragtede mange hash og pot som stoffer, man ikke kunne blive afhængig

Læs mere

Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet? HENRIK RINDOM Overlæge i psykiatri

Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet? HENRIK RINDOM Overlæge i psykiatri Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet? HENRIK RINDOM Overlæge i psykiatri Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet? - Fysisk afhængighed - Psykisk afhængighed Belønningscenteret % of Basal DA

Læs mere

Forebyggelse & Depression

Forebyggelse & Depression Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf. 39 77 76 00 Psykiatrisk Center Ballerup Ballerup Boulevard 2 2750 Ballerup Tlf. 44 88 44 03 Psykoterapeutisk Center Stolpegård Stolpegårdvej

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: 4. Sprog / / 5. Alder.

Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: 4. Sprog / / 5. Alder. Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: 4. Sprog / / 5. Alder. 6. Samlivssituation Enlig Samlevende Gift 7. Samlet doms

Læs mere

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet.

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet. Depression DEPRESSION Alle mennesker oplever kortvarige skift i deres humør. Det er helt normalt. Ved en depression derimod påvirkes både psyken og kroppen, og humøret svarer ikke til det, man normalt

Læs mere

Tab dig 20-25 kg uden kirurgi

Tab dig 20-25 kg uden kirurgi Tab dig 20-25 kg uden kirurgi På Privathospitalet Møn samarbejder den bariatriske speciallæge med dedikerede diætister fra Frk. Skrump om et vægttabsprogram, der sikrer optimalt udbytte af et intensivt

Læs mere

University of Copenhagen

University of Copenhagen University of Copenhagen Krop og spiseforstyrrelser- Kroppen som altings centrum Tandlægernes årsmøde, 31. marts 2011 Susanne Lunn Krop og spiseforstyrrelser Hvad er det i ungdomslivet, der gør, at mange,

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

Porfyriforeningen i Danmark

Porfyriforeningen i Danmark Porfyriforeningen i Danmark På foreningens hjemmeside, www.porfyriforeningen.dk kan du tilmelde dig, læse mere om foreningen og få adgang til porfyriforum. Denne pjece indeholder information om de mest

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER FOREBGGELSESPAKKE STOFFER Begreber Stoffer: Euforiserende stoffer, herunder hash, amfetamin, kokain, ecstasy samt andre stoffer, der kan have en euforiserende virkning, fx receptpligtig medicin og lightergas.

Læs mere

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15 om Stress hos unge Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge PsykiatriFonden Børn og Unge Unge og stress Stressniveau

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

FODBOLD FITNESS DIN SUNDE OG FLEKSIBLE MULIGHED MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT DBU.

FODBOLD FITNESS DIN SUNDE OG FLEKSIBLE MULIGHED MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT DBU. DIN SUNDE OG FLEKSIBLE MULIGHED MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT DBU.DK/ KOLOFON: Udgiver: Dansk Boldspil-Union DBU Allé 1, 2605 Brøndby Tekst: DBU Kommunkation

Læs mere

Hvad gør alkohol for dig?

Hvad gør alkohol for dig? Hvad gør alkohol for dig? Bliver du klarere i hovedet og mere intelligent at høre på? Mere nærværende overfor dine venner? Får du mere energi? Bliver du bedre til at score? Lærer du at hvile i dig selv

Læs mere

Rusmidlerne og konsekvenserne

Rusmidlerne og konsekvenserne Rusmidlerne og konsekvenserne Henrik Rindom Overlæge i Lænkeambulatorierne Stofrådgivningen Kriminalforsorgen rindom@dadlnet.dk Afhængighed Aktiv dosis / dødelig dosis Hvor skadelige er stofferne 40 L

Læs mere

Kan man godt tage stoffer jævnligt uden at være narkoman? Ja, mener de unge, rekreative stofbrugere, der bruger stoffer i weekenderne.

Kan man godt tage stoffer jævnligt uden at være narkoman? Ja, mener de unge, rekreative stofbrugere, der bruger stoffer i weekenderne. STOF nr. 4, 2004 Rekreativt brug Rekreativt stofbrug Kan man godt tage stoffer jævnligt uden at være narkoman? Ja, mener de unge, rekreative stofbrugere, der bruger stoffer i weekenderne. AF JOHANNE KORSDAL

Læs mere

Motionsdoping i Danmark En kvantitativ undersøgelse om brug af og holdning til muskelopbyggende stoffer

Motionsdoping i Danmark En kvantitativ undersøgelse om brug af og holdning til muskelopbyggende stoffer Motionsdoping i Danmark En kvantitativ undersøgelse om brug af og holdning til muskelopbyggende stoffer Brugere, viden og holdninger til muskelopbyggende stoffer Selvrapporteret brug af muskelopbyggende

Læs mere

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Hvordan hænger kost og psyke sammen? 2 3 Sammenhænge imellem livsstil og livskvalitet Livsstil Sund mad

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B

Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B Opgave A: Symptomer på stress Et vigtigt skridt i forhold til at forebygge og håndtere stress er at blive opmærksom på egne

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

UNG & KØN. Kønsperspektivet i unges trivsel og sundhedsadfærd i starten af det 21.århundrede

UNG & KØN. Kønsperspektivet i unges trivsel og sundhedsadfærd i starten af det 21.århundrede UNG & KØN Kønsperspektivet i unges trivsel og sundhedsadfærd i starten af det 21.århundrede 2004 I 2003 udgav jeg rapporten Ung og Køn om pigers og drenges livsstil og sundhed. Rapporten handler om kost-

Læs mere

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag?

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Undervisningsaften i Søften/Foldby d.19. marts 2015 1 Kl. 18-19.15: Aftenens forløb

Læs mere

Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen

Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen Motion og skizofreni PsykInfo 24. August 2011 Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen Ane Moltke,psykomotoriskterapeut OPUS Nørrebro Kroppens ambivalens Man får det bedre

Læs mere

LÆS HER OG TAG STILLING FAKTA OM STOFFER

LÆS HER OG TAG STILLING FAKTA OM STOFFER LÆS HER OG TAG STILLING FAKTA OM STOFFER STOFFER HVOR MEGET VED DU? Hvor mange prøver stoffer? Mange unge bliver tilbudt stoffer, men langt fra alle siger ja. Det er godt 30% af unge mellem 16-20 år, der

Læs mere

FÅ D T H LE M D FAKTA OM STOFFER

FÅ D T H LE M D FAKTA OM STOFFER FÅ D T H LE M D FAKTA OM STOFFER STOFFER HVOR MEGET VED DU? Hvor mange prøver stoffer? Mange unge bliver tilbudt stoffer, men langt fra alle siger ja. Det er 40% af unge mellem 16-24 år, der har prøvet

Læs mere

Overspisning Teori og Praksis

Overspisning Teori og Praksis Overspisning Teori og Praksis Supervision på et kognitivt grundlag Foredrag torsdag den 21/5-2015 Ved: Psykolog Peter Nattestad Fobiskolen.dk Noter til foredraget findes på: www.fobiskolen.dk Målsætning

Læs mere

Aktivgruppe 4 i Center for Misbrugsbehandling og Pleje

Aktivgruppe 4 i Center for Misbrugsbehandling og Pleje Aktivgruppe 4 i Center for Misbrugsbehandling og Pleje Velkommen til Aktivgruppe 4 og til et 12 ugers behandlingsprogram. Dette hæfte vil være din manual, og på de følgende sider vil du blive introduceret

Læs mere

SKizofreNi viden og gode råd

SKizofreNi viden og gode råd Skizofreni viden og gode råd Hvad er skizofreni? Skizofreni er en alvorlig psykisk sygdom, som typisk bryder ud, mens man er ung. Men det er ikke automatisk en livstidsdom. Hver femte kommer sig af sygdommen

Læs mere

SYMPTOMER OG BEHANDLING

SYMPTOMER OG BEHANDLING Blodtryk BLODTRYK Blodtryk er et udtryk for blodets tryk på blodårernes vægge. Blodtrykket afhænger af, hvor stor en kraft hjertet pumper blodet rundt med, og hvor stor modstand blodet møder ved kontakt

Læs mere

Flad mave for altid så enkelt er det!

Flad mave for altid så enkelt er det! B i r g i t t e N y m a n n Flad mave for altid så enkelt er det! p o l i t i k e n s fo r l ag Indhold Forord 004 Kap. 1 Kap. 2 Kap. 3 Kap. 4 Kap. 5 Kap. 6 Kap. 7 Kap. 8 Kap. 9 Kap. 10 Kap. 11 Kap. 12

Læs mere

Guide: Få flad mave på 0,5

Guide: Få flad mave på 0,5 Guide: Få flad mave på 0,5 Er maven lidt for bulet for din smag, så er der masser at gøre ved det og det kan sagtens gøres hurtigt, lover eksperterne. Af Julie Bach, 9. oktober 2012 03 Få den flade mave

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

Redegørelse vedrørende fordele og ulemper ved at udvide ordningen med lægeordineret heroin med lægeordineret kokain

Redegørelse vedrørende fordele og ulemper ved at udvide ordningen med lægeordineret heroin med lægeordineret kokain Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 473 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Sendt per e-mail Redegørelse vedrørende fordele og ulemper

Læs mere

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Foto: Scanpix Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Guide: Træn dig til en stærk holdning Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Få en god holdning INDHOLD: Få en stærk

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4.

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4. Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (L 175 - bilag 9) (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr. 3-11 af 13. og 16. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende

Læs mere

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer Til forældre på ungdomsuddannelsen: Hjælp din teenager med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Myter og fakta om rusmidler og tobak 13 tips om at tackle alkohol og tobak med en teenager

Læs mere

Unge og kriminalitet. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec

Unge og kriminalitet. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 11 Unge og kriminalitet Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 195 1. Indledning Dette kapitel belyser endnu et område, der har stor bevågenhed i offentligheden: unges kriminalitet.

Læs mere

PP-shows udarbejdet af Gitte Rohr/AMJ

PP-shows udarbejdet af Gitte Rohr/AMJ Misbrug Fysioterapiuddannelsen Forår 2011 PP-shows udarbejdet af Gitte Rohr/AMJ Rusmidler generelt En urgammel tradition alkohol, opium, svampe De seneste 100 år syntetiske stoffer Prisen på designerdrugs

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Når rusmidlerne sætter kursen - om hjernen sprut og stoffer - HENRIK RINDOM Overlæge i psykiatri

Når rusmidlerne sætter kursen - om hjernen sprut og stoffer - HENRIK RINDOM Overlæge i psykiatri Når rusmidlerne sætter kursen - om hjernen sprut og stoffer - HENRIK RINDOM Overlæge i psykiatri Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet? - Fysisk afhængighed - Psykisk afhængighed Belønningscenteret

Læs mere

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION KRAM RYGNING OG PSYKISK SYGDOM Undersøgelser viser at: Mennesker med psykisk sygdom lever med en større risiko for at udvikle tobaksrelaterede sygdomme som kræft, hjerte-karsygdom

Læs mere

Guide. Giv dig selv en FYSISK og MENTAL udfordring. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

Guide. Giv dig selv en FYSISK og MENTAL udfordring. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Scanpix Guide Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 12 sider Giv dig selv en FYSISK og MENTAL udfordring Ud af comfortzonen med Krisztina Maria FYSISK OG MENTAL UDFORDRING INDHOLD:

Læs mere

Udtrykket tynd-fed er et slangudtryk for personer med normal vægt, men med en relativt høj fedtprocent.

Udtrykket tynd-fed er et slangudtryk for personer med normal vægt, men med en relativt høj fedtprocent. FYSISK SUNDHED JUNI 2011 DE TYNDFEDE AF PROFESSOR BENTE KLARLUND PEDERSEN Udtrykket tynd-fed er et slangudtryk for personer med normal vægt, men med en relativt høj fedtprocent. Jeg er ikke af den opfattelse,

Læs mere

Stress Symptomer og årsager

Stress Symptomer og årsager Stress Symptomer og årsager Stress koster penge: Stress koster 10 mia. kr. om året. Ca. 200.000 mennesker på det danske arbejdsmarked har psykiske problemer eller sygdom. Nogle af dem er en direkte følge

Læs mere

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende.

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. PSYKISK SELVHJÆLP Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. NORMALE, ALMINDELIGE MÅDER AT REAGERE PÅ EFTER EN VOLDSOM OPLEVELSE. Hvis du ikke kender til

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

Det gælder også for unge med eksperimenterende rusmiddelforbrug

Det gælder også for unge med eksperimenterende rusmiddelforbrug æ æ å Det gælder også for unge med eksperimenterende rusmiddelforbrug å æ 50 40 Underordnet Dominant 30 20 * * 10 0 S.003.01.03.1 Cocaine (mg/kg/) Morgan, D. et al., Nature Neuroscience, 2002. Posttraumatisk

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Folketinget. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15. november 2014. Professor, overlæge, dr.med.

Folketinget. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15. november 2014. Professor, overlæge, dr.med. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 134 Offentligt Folketinget Per Per Hove Hove Thomsen Sundheds-og forebyggelsesudvalget, november 2014 Børne-og Ungdomspsykiatri anno 2014 Følgende

Læs mere

Psykisk syge får hjælp af heste

Psykisk syge får hjælp af heste Kristeligt Dagblad, 10. august 2010 Psykisk syge får hjælp af heste REBECCA HANSEN på 17 år har en psykisk lidelse med voldsomme angsttilfælde og depression. Det betyder, at hun kan have svært ved at indgå

Læs mere

Din første endometriose konsultation: Spørgsmål lægen måske stiller dig

Din første endometriose konsultation: Spørgsmål lægen måske stiller dig Din første endometriose konsultation: Spørgsmål lægen måske stiller dig Udviklet for www.endozone.org af Ellen T. Johnson, med bidrag fra professor Philippe Koninckx, universitetsprofessor Jörg Keckstein

Læs mere

Hjernen og Innovation

Hjernen og Innovation The Danish National Research Foundation s Center of Functionally Integrative Neuroscience Aarhus University / Aarhus University Hospital - DENMARK Hjernen og Innovation Leif Østergaard M.D., M.Sc., Ph.D.,

Læs mere

Spiseforstyrrelser. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Red. Af AMJ

Spiseforstyrrelser. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Red. Af AMJ Spiseforstyrrelser Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr. Red. Af AMJ Diagnoser Adfærdsændringer forbundet med fysiologiske forstyrrelser: Spiseforstyrrelser anorexi Bulimi Søvnforstyrrelser

Læs mere

FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION. Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt

FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION. Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt Tanker Handling Følelser Krop Rask/syg kontinuum Rask Mistrivsel Psykiske problemer Syg Hvad

Læs mere

Fokusgruppe om stress

Fokusgruppe om stress "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om stress En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en ny Sundhedspolitik i tæt dialog med kommunens

Læs mere

Alkoholisme. www.soberspace.dk 1

Alkoholisme. www.soberspace.dk 1 Alkoholisme Man har et problem med alkohol, når drikkeriet koster andet end penge Alkoholisme påvirker ikke kun den der drikker; men i høj grad også omgivelserne www.soberspace.dk 1 Alkohol er et organisk

Læs mere

Alkoholisme. Alkohol er et organisk opløsningsmiddel. Alkoholisme opfattet som sygdom

Alkoholisme. Alkohol er et organisk opløsningsmiddel. Alkoholisme opfattet som sygdom Alkoholisme Man har et problem med alkohol, når drikkeriet koster andet end penge Alkoholisme påvirker ikke kun den der drikker; men i høj grad også omgivelserne www.soberspace.dk 1 Det opløser også familier

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

Nydelse og afhængighed i hjernen

Nydelse og afhængighed i hjernen ALKOHOL OG HJERNEN Nydelse og afhængighed i hjernen - AF KRISTINE THOMSEN OG MORTEN L. KRINGELBACH Nydelse er helt grundlæggende for vores liv og ligger bag en stor del af vores handlinger og tanker ja,

Læs mere

Jaydess (levonorgestrel) minispiral

Jaydess (levonorgestrel) minispiral Jaydess (levonorgestrel) minispiral Brugervejledning Indhold Hvad er en minispiral? Virkning? Påvirkning? Velkommen Alle har forskellige prioriteringer, og på det her tidspunkt i dit liv er graviditet

Læs mere

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige Sundhed og trivsel blandt ældre Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt ige - med supplerende analyse for 45+ ige Sundhedssekretariatet Januar 2009 1 Sundhed og trivsel blandt ældre borgere

Læs mere

Livet med kræft - hvad kan jeg selv gøre? - hvor får jeg hjælp?

Livet med kræft - hvad kan jeg selv gøre? - hvor får jeg hjælp? Livet med kræft - hvad kan jeg selv gøre? - hvor får jeg hjælp? Maja Schick Sommer Fysioterapeut, cand.scient.san., Ph.d stud. Carina Nees Fysioterapeut, Master i Idræt og Velfærd Center for Kræft og Sundhed,

Læs mere

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SMERTER www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Smerter er beskrevet som en ubehagelig sensorisk og følelsesmæssig oplevelse, der er forbundet med en skadelig stimulus. Smerter

Læs mere

Det skal sidde i tapetet!

Det skal sidde i tapetet! Det skal sidde i tapetet! Kompetenceudvikling af medarbejdere på Børne- og ungeinstitutioner ift. rusmiddelhåndtering. Netværkskonference for cannabisbehandlere: Lund d. 12-13. oktober 2006 Unge-teamet

Læs mere

kampen mod kemoterapiresistens

kampen mod kemoterapiresistens Brystkræft kampen mod kemoterapiresistens Af Ph.d. Sidsel Petersen, Biologisk Institut, Dette kapitel giver en introduktion til brystkræft og til behandling af denne kræftsygdom. Ligesom andre kræftsygdomme

Læs mere