Vedr. lokaludvalgenes varetagelse af det kommunalt støttede miljøarbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedr. lokaludvalgenes varetagelse af det kommunalt støttede miljøarbejde"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Orienteringsnotat Til Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget Vedr. lokaludvalgenes varetagelse af det kommunalt støttede miljøarbejde Den 1. juli 2011 overgik ansvaret for den kommunalt finansierede lokale miljøopgave til lokaludvalgene i København. For at sikre fortsat fokus på det lokale miljøarbejde skal lokaludvalgene hvert år inden den 1. maj til Teknik- og Miljøforvaltningen indsende en oversigt over brug af midler til det lokale miljøarbejde og de opnåede resultater i det foregående år. Forvaltningen forelægger på denne baggrund en samlet oversigt over arbejdet til Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget til orientering sammen med forvaltningens anbefalinger til lokaludvalgene vedrørende det videre arbejde Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Tim Jensen Status Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget materiale fra samtlige lokaludvalg. Det har været væsentligt for Teknik- og Miljøforvaltningen ikke at pålægge lokaludvalgene en unødig stor administrativ byrde ved afrapporteringen. Forvaltningen har opfordret lokaludvalgene til at anvende afrapporteringsmateriale, som allerede eksisterede. Derfor er der forskelle i omfang og i detaljeringsniveau. Forvaltningen konstaterer, at lokaludvalgene alle i 2. halvår af 2011 har anvendt mere end minimum kr. til lokalt miljøarbejde pr. bydel, som det var forudsat i budget Samlet set er der anvendt kr., hvilket er kr. mere end det fastsatte minimum. Baggrunden for tallene fremgår af bilag 1 Nøgletal for lokaludvalgenes lokale miljøarbejde 2. halvår Af bilag 2 som mere detaljeret beskriver det lokale miljøarbejde, fremgår det tydeligt, at lokaludvalgene, hvad enten de løser opgaven selv eller i samarbejde med miljøpunktet og andre relevante aktører, har gang i mange forskellige projekter. Den 14. maj traf Teknik- og Miljøudvalget beslutning om at udsende Grøn Hverdag og Livskvalitet - Lokal Agenda 21-plan for i offentlig høring i perioden 30. maj 30. august Planens fokus er det borgerrettede miljøarbejde, og Teknik- og Miljøforvaltningen ser lokaludvalgene som en vigtig partner, der kan understøtte implementeringen af Agenda 21-planen og gennemføre konkrete aktiviteter, som har særlig interesse i bydelene. En færdig agendaplan forventes at foreligge i november By- og Klimaområdet Njalsgade 13, 2. sal Postboks København S Telefon EAN nummer

2 Anbefalinger Teknik- og Miljøforvaltningen noterer sig, at lokaludvalgene er godt i gang med at videreudvikle de lokale platforme for varetagelsen af den lokale miljøopgave. Teknik- og Miljøforvaltningen vil anbefale overfor lokaludvalgene: - at lokaludvalgene fortsætter deres lokale miljøarbejde, og at lokaludvalgene arbejder systematisk med at lade sig inspirere af hinandens erfaringer og med at skabe samarbejder og synergieffekter på tværs af bydelene. - at lokaludvalgenes lokale miljøaktiviteter for 2013 afspejler prioriteringerne i kommunens Agenda 21-plan for , så der kommer fokus på aktiviteter indenfor temaerne hjemme, ressourcer, transport, byrum og et tværfagligt tema indenfor innovation og uddannelse. Teknik- og Miljøforvaltningen vil fortsætte med at vejlede og medvirke til udviklingen af det lokale miljøarbejde, sådan som det er fastsat i det faglige ophæng for varetagelsen af den lokale miljøopgave (jf. bilag 3). Side 2 af 8

3 Bilag 1: Nøgletal for lokaludvalgenes lokale miljøarbejde 2. halvår 2011 Med Borgerrepræsentationens beslutning af budget 2011 den 7. oktober 2010 blev lokaludvalgenes opgaveportefølje udvidet, så de fra 1. juli 2011 varetager opgaven med at støtte og udvikle det kommunalt finansierede lokale miljøarbejde. Det beløb som årligt skal overføres til lokaludvalgene er 6,29 mio. kr. (2011 p/l). For 2. halvår af 2011 blev der således overført 3,15 mio. kr. til det lokale miljøarbejde. Midlerne fordeles ligeligt mellem de ti lokaludvalgssekretariater, så hver bydels lokaludvalgssekretariat modtager 0,315 mio. kr. i 2011 og 0,629 mio. kr. i 2012 og frem (2011 p/l). Af nedenstående tabel fremgår det, at lokaludvalgene på bydelsniveau alle har anvendt de tildelte midler for 2. halvår Lokaludvalgsmidler på lokale miljøaktiviteter 2. halvår 2011 Amager Vest Lokaludvalg kr. Amager Øst Lokaludvalg kr. Bispebjerg Lokaludvalg kr. Brønshøj-Husum Lokaludvalg kr. Christianshavns Lokaludvalg kr. Indre By Lokaludvalg kr. Kgs. Enghave Lokaludvalg kr. Nørrebro Lokaludvalg kr. Valby Lokaludvalg kr. Vanløse Lokaludvalg kr. Vesterbro Lokaludvalg kr. Østerbro Lokaludvalg kr. I alt kr. Amager Vest Lokaludvalg ressourceforbrug og aktiviteter Har driftsstøtteaftale med Miljøpunkt Amager. Regnskabstal 2. halvår 2011: Sekretariatsudgifter Aktiviteter Miljøfestival / Cykelpitstop Mobility management i lokale virksomheder (KørSmart) Uddannelse af miljøambassadører Grønne partnerskaber Affaldsforebyggelse kr kr kr kr kr kr. Side 3 af 8

4 Klimakampagne Kemi i hverdagen Elbiler Ørestad Urbane Haver Skole Udarbejdelse af årsplan for miljøarbejdet Lokaludvalgets udgifter i alt kr kr kr. 942 kr kr kr kr. Amager Øst Lokaludvalg ressourceforbrug og aktiviteter Har driftsstøtteaftale med Miljøpunkt Amager. Regnskabstal 2. halvår 2011: Sekretariatsudgifter Aktiviteter Miljøfestival / Cykelpitstop Bicycle Innovation Lab Mobility management i lokale virksomheder Uddannelse af miljøambassadører Grønne partnerskaber Affaldsforebyggelse Klimakampagne Miljøambassadørforeningen Kemi i hverdagen Bogloppemarked Elbiler Cykelaktiviteter Støtte til bogen How-to-do-guide om innovativ og midlertidig byplanlægning Støtte til Prags Have udlægning af køreplader til ny sæson Skole Udarbejdelse af årsplan for miljøarbejdet i 2012 Lokaludvalgets udgifter i alt: kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 748 kr kr kr. Bispebjerg Lokaludvalg ressourceforbrug og aktiviteter Har virksomhedsoverdraget medarbejder fra Miljøpunkt Bispebjerg, Brønshøj-Husum. Regnskabstal 2. halvår 2011: Lønudgifter Høringer og borgerinddragelse Madglad taghave SEEDS Klimatopmøde Møder i diverse netværk og grupper Cykel oplevelsesafari Ren mose Grønt støjværn Aktivitetsmidler til Agendaforening NV Lokaludvalgets udgifter i alt: kr kr kr. 0 kr kr kr kr kr kr kr kr. Side 4 af 8

5 Brønshøj-Husum Lokaludvalg ressourceforbrug og aktiviteter Har fået virksomhedsoverdraget miljømedarbejder fra Miljøpunkt Bispebjerg, Brønshøj-Husum. Regnskabstal 2. halvår 2011: Miljømedarbejder, løn OH og sekretariatsservicering Miljøpunktsprojekter (puljemidler) Ren Mose Bier & blomster Platformsprojektet Honorar til Byhavenetværket (LAR i Voldparken) (sekr.midler) Regnvandsmøde, annoncering (puljemidler) Lokaludvalgets udgifter i alt: kr kr kr kr kr kr kr. Christianshavns Lokaludvalg ressourceforbrug og aktiviteter Har driftsstøtteaftale med Miljøpunkt Indre By-Christianshavn. Aktiviteterne i Miljøpunkt Indre By-Christianshavn fremgår af tilskudsregnskab, Tilskudsregnskabet er endnu ikke godkendt af lokaludvalget og er derfor fortroligt. Regnskabstal 2. halvår 2011: Driftstilskud til miljøpunktet LU-sag: VM i landevejscykling LU-sag: Affaldsregulativer høringssvar LU-sag: årsplan 2012 for det lokale miljøarbejde LU-sag: Christianshavns volde og voldeanlæg LU-sag: Pigtråd ved sømine-området (skader dyrelivet) Lokaludvalgets udgifter i alt: kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr kr. Indre By Lokaludvalg ressourceforbrug og aktiviteter Har driftsstøtteaftale med Miljøpunkt Indre By-Christianshavn. Aktiviteterne i Miljøpunkt Indre By-Christianshavn fremgår af tilskudsregnskab, Tilskudsregnskabet er endnu ikke godkendt af lokaludvalget og er derfor fortroligt. Regnskabstal 2. halvår 2011: Driftstilskud til miljøpunktet kr. Egne miljøprojekter LU-sag: Forurening fra busser, lastbiler mv. i Indre By 0 kr. Mobile træer på Frederiksborggade Lad Søerne blomstre-arrangement i samarbejde med TMF LU-sag: Affaldsregulativer høringssvar 0 kr. LU-sag: Trængselsafgifter 0 kr. LU-sag: Livgivende habitat omkring 0 kr. metrobyggepladsen i Sortedams Sø LU-sag: Evaluering af "Mobile træer i 0 kr. Side 5 af 8

6 Frederiksborggade"-projektet LU-sag: Evaluering af "Lad Søerne blomstre"-projektet (Borgerne indtager Søerne) LU-sag: Årsplan 2012 for det lokale miljøarbejde Lokaludvalgets udgifter i alt: 0 kr. 0 kr kr. Kgs. Enghave Lokaludvalg ressourceforbrug og aktiviteter Har sammen med Vesterbro Lokaludvalg fået virksomhedsoverdraget to miljømedarbejdere på hhv. 26 og 33 timer/ugen. Regnskabstal 2. halvår 2011: Lønudgifter kr. Tilskud til løn (Friluftsrådet) kr. Tilskud til aktiviteter kr. Udgifter til aktiviteter kr. Aktiviteter: Tovholderfunktion for det lokale - grønne partnerskab Formidlingsarrangementer - Plejeplan - Find vej i - Bigård - LAR - Cykelfestival - Grøn jul er bare sjovere - Forberedelse af juletræsflis jan Udlån af ladcykler - Grønnere LU - LU og puljemiddelansøgere - Lokaludvalgets udgifter i alt: kr. Nørrebro Lokaludvalg ressourceforbrug og aktiviteter Har driftsstøtteaftale med Miljøpunkt Nørrebro. Har givet et drifttilskud på kr. og tildelt puljemidler til Miljøpunkt Nørrebro for kr. Regnskabstal 2. halvår 2011: Aktiviteter:. Lokaleudgifter ,00 Nørrebro cykler/miljøfestival ,00 ByOasen andet ,00 Affald Ydre Nørrebro/ Den Talende Miljøstation ,00 Terapihave andet + diverse grønt og LAR 5.000,00 LAR ,00 Udarbejdese af Årsplan ,00 Ansøgninger og Evalueringer af NLU ,00 Møder i NLU ,00 Side 6 af 8

7 Netværkning på Nørrebro ,00 Byoasen ,00 LAR ,00 Affald ,00 Marsvin i Byoasen 7.000,00 Nørrebro delecykler Nyindkøb af ladcykel ,00 Ladcykel Byoasen ,00 Lokaludvalgets udgifter i alt kr. Valby Lokaludvalg ressourceforbrug og aktiviteter Har virksomhedsoverdraget medarbejder fra Miljøpunkt Valby Regnskabstal 2. halvår 2011: Lønudgifter Overhead Husleje m.v. Aktiviteter Studietur og opstart Brochure om miljøarbejdet Ren Bydel: Store forårsrengøring: Bæredygtigt handelsliv: Økologisk marked Bæredygtigt handelsliv: Julemarked Klimavenlig bydel: Solcellebog Klimavenlig bydel: Energibasar og konference Lokaludvalgets udgifter i alt: kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Vanløse Lokaludvalg ressourceforbrug og aktiviteter Har fået virksomhedsoverdraget en medarbejder fra Miljøpunkt Vanløse. Regnskabstal 2. halvår 2011: Lønudgifter kr. Aktiviteter Hold Vanløse Ren kr. Cykelfestival kr. Regnvandsmøde kr. Workshop om bæredygtig jul kr. Puljemidler/ støttede projekter Enggruppen: Damhustræf kr. Københavns Fødevarefællesskab Vanløse: Æblepresse til Vanløse kr. Familieklubben: Natur, økologi og sundhed kr. Lokaludvalgets udgifter i alt: kr. Vesterbro Lokaludvalg ressourceforbrug og aktiviteter Har sammen med Vesterbro Lokaludvalg fået virksomhedsoverdraget Side 7 af 8

8 to miljømedarbejdere på hhv. 26 og 33 timer/ugen. Regnskabstal 2. halvår 2011 Lønudgifter Aktivitetsudgifter Tilskud til løn (Friluftsrådet) Tilskud til aktiviteter Aktiviteter Miljø- & Naturformidling til daginstitutioner og børnehaveklasser på Vesterbro Formidlingsopfølgning Erindringsplakat Temauge: Fra trampesti til sansesti, Udvikling af Miljø- & Naturværkstedets udearealer kr kr kr kr Åben have - Selvstændige eksterne brugergrupper af - Naturværkstedet Publikationer, TV, formidling om - Træstubben Formidling over grænser - Lokalstival - Store legedag - Nyt logo til TRÆSTUBBEN - Haveredskabsteater - LAR - Cykelfestival - Blomstrende by - Grøn Bolig - Udlån af ladcykler - Grønnere LU - Grøn jul er bare sjovere - Forberedelse af juletræsflis jan LU og puljemiddelansøgere - Lokaludvalgets udgifter i alt: kr. Østerbro Lokaludvalg ressourceforbrug og aktiviteter Har driftsstøtteaftale med Miljøpunkt Østerbro. Aktiviteterne i Miljøpunkt Østerbro fremgår af tilskudsregnskab. Tilskudsregnskabet er endnu ikke godkendt af lokaludvalget og er derfor fortroligt Regnskabstal 2. halvår 2011: Driftstilskud Projektopfølgning 2100.nu Lokaludvalgets udgifter i alt: kr kr kr. Side 8 af 8

9 Bilag 2: Baggrund for nøgletallene over lokaludvalgenes brug af sekretariats- og puljemidler til lokalt miljøarbejde i 2. halvår af 2011 Amager Vest Lokaludvalg ressourceforbrug og resultater for den lokale miljøopgave 2. halvår Har driftsstøtteaftale med Miljøpunkt Amager Regnskabstal Sekretariatsudgifter kr. Aktiviteter kr. I alt kr. Aktiviteter gennemført af Miljøpunkt Amager med støtte fra Amager Vest Lokaludvalg Aktivitet Økonomi Resultater Dato/periode Miljøfestival / Cykelpitstop 22. september Miljøvenlig trafik / mobility management i lokale virksomheder (KørSmart) Uddannelse af miljøambassadører kr. ( kr. fra TMF) 800 flyers delt ud, 150 kopper kaffe delt ud, 65 cykler serviceret. Så i alt ca 800 der tog i mod en flyer i farten og i hvert fald 150 der stoppede op og fik kaffe kr. Kontakt til lokale virksomheder for at inddrage dem i mobility management løsninger for medarbejdertransporten. Samarbejde med Center for Trafik og Gate kr. Kontaktskabelse til og opkvalificering af miljøambassadører forud for grønne besøg i Dagøgade og på Kongelundsvej. Grønne partnerskaber kr. Udvikling og etablering af Netværk for Urbane Haver i samarbejde med lokale grønne initiativer og Miljøpunkt Østerbro herunder afholdelse af opstartsseminar. Affaldsforebyggelse kr. Gennemførelse af affaldsforsøg med Center for Miljø (TMF) og IKEA. 20 familier har deltaget i forsøg med affaldssortering i etageejendomme. Evaluering fremlagt i 2012 Juli december (fortsætter i 2012) August december (fortsætter i 2012) August december (fortsætter i 2012). Opstartsseminar 20. september Juli - december

10 Klimakampagne kr. Grønne besøg på Dagøgade November Kemi i hverdagen kr. Afholdelse af informationsarrangement om farlig kemi 6. november i produkter til småbørn. Elbiler kr. Forberedelse og afholdelse af arrangementet CO2-E- 13. august Race, der bl.a. indeholdt et optog med elbiler gennem Amagerbrogade Ørestad Urbane Haver 942 kr. Støtte til aktiviteter i Ørestad Urbane Haver December Skole kr. Henvendelse til lokale skoler om potentielle November miljøaktiviteter (fokus på affald) Udarbejdelse af årsplan for miljøarbejdet i kr. Forberedelse, koordinering og afholdelse af borgermøde om miljøarbejdet i I alt deltog ca. 25 borgere i arrangementerne. Der blev på grundlag af borgermøderne og den efterfølgende proces i LU udarbejdet en årsplan for miljøarbejdet i Forberedelse og koordinering i perioden juli september. Borgermøde afholdt den 31. august. I alt (aktiviteter/projekter) kr. Sekretariatsudgifter kr. Udgifter til drift af sekretariat, der tager i mod borgerhenvendelse om miljøspørgsmål, udlåner ladcykler og elsparemålere, vejleder om miljøprojekter til lokale borgere, koordinere samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, fundraiser til nye miljøprojekter i bydelen, udarbejder informationsmateriale om miljøforhold, opdatere hjemmeside og sociale medier og skriver artikler om miljøforhold til lokale medier. Udgifter i alt kr. Juli - december

11 Amager Øst Lokaludvalg ressourceforbrug og resultater for den lokale miljøopgave 2. halvår Har driftsstøtteaftale med Miljøpunkt Amager Regnskabstal Sekretariatsudgifter Aktiviteter I alt kr kr kr. Aktiviteter gennemført af Miljøpunkt Amager med støtte fra Amager Øst Lokaludvalg Aktivitet Økonomi Resultater Dato/periode kr. 800 flyers delt ud, 150 kopper kaffe delt ud, 65 cykler serviceret. Miljøfestival / Cykelpitstop ( kr. fra TMF) Så i alt ca 800 der tog i mod en flyer i farten og i hvert fald 150 der 22. september stoppede op og fik kaffe. Bicycle Innovation Lab Miljøvenlig trafik / mobility management i lokale virksomheder Uddannelse af miljøambassadører Grønne partnerskaber Affaldsforebyggelse Klimakampagne kr. ( kr. fra Vejdirektoratet) kr kr kr kr kr. Miljøambassadørforeningen kr. Udvikling og etablering af cykelprojektet Bicycle Innovation Lab herunder etablering af sekretariat og cykelbibliotek. Kontakt til lokale virksomheder med henblik på at inddrage dem i mobility management løsninger for medarbejdertransporten. Kontaktskabelse til og opkvalificering af miljøambassadører forud for grønne besøg i Holmbladsgadekvarteret (Støberigården) og lokale arrangementer i samarbejde med helhedsplanen. Udvikling og etablering af Netværk for Urbane Haver i samarbejde med lokale grønne initiativer og Miljøpunkt Østerbro herunder afholdelse af opstartsseminar. Gennemførelse af affaldsforsøg med Center for Miljø (TMF) og IKEA. 20 familier har deltaget i forsøg med affaldssortering i etageejendomme. Evaluering fremlagt i 2012 Grønne besøg i Støberigården (samarbejde med helhedsplanen for Holmbladsgadekvarteret) Støtte til foreningens sociale aktiviteter herunder fisketur på Øresund Juli december (fortsætter i 2012). Officiel åbning den 11. november Juli - december August - december August december (fortsætter i 2012). Opstartsseminar 20. september Juli - december November Oktober

12 Kemi i hverdagen Bogloppemarked Elbiler Cykelaktiviteter Støtte til bogen How-to-doguide om innovativ og midlertidig byplanlægning Støtte til Prags Have udlægning af køreplader til ny sæson Skole Udarbejdelse af årsplan for miljøarbejdet i kr kr kr kr. Afholdelse af informationsarrangement om farlig kemi i produkter 6. november til småbørn. Afholdelse af bogloppemarked i Prismen i forbindelse med København Læser. Arrangementet blev afholdt i samarbejde 6. november med Prismen og Amagerbro Kultur Forberedelse og afholdelse af arrangementet CO2-E-Race, der bl.a. 13. august indeholdt et optog med elbiler gennem Amagerbrogade Udgifter til særskilte cykelaktiviteter under åbning af Bicycle 11. november Innovation Lab kr. Bogen er udkommet. December kr. 748 kr kr. Prags Have kan fortsætte arbejdet med udvikling af byhaver og grønne byrum i samarbejde med lokale borgere. December Henvendelse til lokale skoler om potentielle miljøaktiviteter (fokus November på affald) Forberedelse, koordinering og afholdelse af borgermøde om miljøarbejdet i I alt deltog ca. 25 borgere i arrangementerne. Der blev på grundlag af borgermøderne og den efterfølgende proces i LU udarbejdet en årsplan for miljøarbejdet i Forberedelse og koordinering i juli september. Borgermøder afholdt den 11. august og den 6. september. I alt (aktiviteter/projekter) kr. Sekretariatsudgifter Udgifter i alt kr kr. Udgifter til drift af sekretariat, der tager i mod borgerhenvendelse om miljøspørgsmål, udlåner ladcykler og elsparemålere, vejleder om miljøprojekter til lokale borgere, koordinere samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, fundraiser til nye miljøprojekter i bydelen, udarbejder informationsmateriale om miljøforhold, opdatere hjemmeside og sociale medier og skriver artikler om miljøforhold til lokale medier. Juli - december

13

14 Bispebjerg Lokaludvalg den lokale miljøopgave 2. halvår Har virksomhedsoverdraget medarbejder fra Miljøpunkt Bispebjerg, Brønshøj-Husum Regnskabstal 2. halvår 2011: Lønudgifter Høringer og borgerinddragelse Madglad taghave SEEDS Klimatopmøde Møder i diverse netværk og grupper Cykel oplevelsesafari Ren mose Grønt støjværn Aktivitetsmidler til Agendaforening NV Lokaludvalgets udgifter i alt: kr kr kr. 0 kr kr kr kr kr kr kr kr. Høringer og borgerinddragelse Bymiljøudvalget har været involveret i mange høringer. Miljømedarbejderen har særligt været involveret i følgende høringer. Den 25. oktober var Lokaludvalget på gaden med god kaffe og dialog om tillæg til lokalplan 251, Provstevej i daglig tale DONG grunden. På baggrund af Pågaden mødet samt efterfølgende borgermøde, blev der udformet et høringssvar. 23. august holdt Lokaludvalget borgermøde om højklasset busløsninger på Frederikssundsvej, og på baggrund heraf blev der sendt et høringssvar. Trafikgruppe Tagensbo skole Efter opfordring fra et medlem af forældrebestyrelsen for Tagensbo skole, har bymiljøudvalget og miljømedarbejderen valgt at gå aktivt ind i at sikre bedre trafikforhold omkring den nyrenoverede skole. Der er blevet holdt 2 møder, hvor repræsentanter fra Center for Sikre Skoleveje også har deltaget. Resultatet er, at Sikre Skoleveje har taget nogle af forslagene op til genovervejelse. MADGLAD taghave I klimatilpasningsgruppen er der taget initiativ til et projekt som har involveret BIBLIOTEKET og GLAD fonden. Ideen er at skabe en dyrkningshave på toppen af BILIOTEKET. Haven skal både kunne håndtere regnvand og samtidig fungere som et undervisningssted for eleverne på køkkenlinien på GLAD fagskole. Det er tanken, at de dyrkede grøntsager skal benyttes i GLAD café, driver cafévirksomhed i BIBLIOT EKET. I projektet har KU LIFE bidraget med væsentligt viden omkring valg af planter, udregninger af regnvandsmængder osv. Der søges nu midler i diverse fonde til gennemførelse af projektet. SEEDS

15 Bispebjerg Lokaludvalg har sammen med andre bydele valgt at deltage i SEEDS projektet. Projektet er et EU projekt ledet af KU LIFE som fokuserer på midlertidig anvendelse af byrum til eksempelvis parker, dyrkningshaver mm. Målet er gennem studie af cases at kunne pege på de udfordringer for både de frivillige, der ønsker at bruge et område midlertidigt og de forskellige instanser og private aktører som giver de frivillige mulighed for at bruge byrummet. Der er holdt indledende møder i 2011, hvor projektet for alvor tager fat i Klimatopmøde I december var Sydafrika vært for det internationale klimatopmøde COP 17. For at gøre de globale problematikker nærværende for lokalområdet, satte Bispebjerg Lokaludvalg og BIBLIOTEKET klimaet til debat. Det førte til et intenst program med 5 arrangementer. D. 29. november Tænk globalt, engager dig lokalt gav Klimabevægelsen en introduktion til folkelig mobilisering og bagefter viste vi filmen The Age of Stupid. Under overskriften Græd over spildt mælk var temaet d. 6. december mad. Først Gav Fødevarebanken og Stop Spild af Mad hver deres introduktion til hvordan vi undgår at mad går til spilde, og aften sluttede af med filmen Food Inc. Dagen efter gav CEPOS og CEVEA hver deres forståelse af klimakrisen, efterfulgt af Bjørn Lomborgs film Cool It. D. 8. december diskuterede et panel af politikere fordele og ulemper ved en betalingsring. Topmødet sluttede af med et festligt slow food inspirationsmarked med smagsprøver og inspiration. Miljøprojekter udført af Miljøpunkt Miljøpunkt har i 2011 gennemført 3 projekter for Lokaludvalget: cykeloplevelsessafari, Utterslev mose - Ren sø samt grønt støjværn. Cykeloplevelsessafari blev gennemført som et samarbejde mellem Miljøpunkt og Lokaludvalget. Cykelfestivalen var lagt op af VM i landevejscykling og foregik d. 24. september. Dagen bød på en cykeltur med opgaver undervejs og sluttede af med underholdning. På dagen blev bydelens nye cykelkort samt bydelens nye låne ladcykel introduceret. Utterslev mose - Ren sø er et samarbejdsprojekt med Brønshøj-Husum lokaludvalg. Miljøpunktet fik til opgave at samle tilgængelig viden om mosens tilstand samt fremkomme med handlingsmuligheder for lokaludvalgene. Der blev knyttet en følgegruppe til projektet bestående af medlemmer fra de to Lokaludvalg og herudover fungerede de to miljømedarbejdere som sparring. Projektet fortsætter i 2012, dog uden Miljøpunktets involvering. Miljøpunktet har også fået til opgave at undersøge muligheder for opsætning af grønne støjskærme ved den nye Nordhavnsvej samt vurdere forskellige typer af støjskærme. Afslutning Strukturen for miljøarbejdet i Lokaludvalget er fortsat under forandring. Samarbejdet med Miljøpunkt Bispebjerg, Brønshøj-Husum gennem året har ikke fungeret efter hensigten, og Lokaludvalgene i Bispebjerg og tilsvarende i Brønshøj-Husum har derfor valgt ikke at fortsætte samarbejdet. Omstrukturering af miljøarbejdet i Lokaludvalget Bispebjerg Lokaludvalg har i 2011 lagt kræfter i at finde en ny form, hvor miljøarbejdet indgår i Lokaludvalgets øvrige arbejde. Det allerede eksisterende bymiljøudvalg beskæftiger sig fortsat med et bredt spektra af opgaver indenfor trafik, begrønning, det rekreative, brug af byens rum osv. Herudover behandler udvalget en stor del af de høringer som kommer fra kommunen. Bymiljøudvalget tager også initiativ til en række projekter, som vil blive kommenteret senere. Miljømedarbejderen er blevet koblet som sekretariatsperson på dette udvalg.

16 Som noget nyt er der etableret en arbejdende gruppe bestående af lokaludvalgsmedlemmer og suppleanter med interesse for miljø. Gruppen går under navnet klimatilpasningsgruppen da klimatilpasning blev valgt som det emne, der ønskes fokus på i Gruppens arbejde adskiller sig fra de øvrige udvalg ved at have en mere praktisk tilgang, og friholdes for arbejde med høringer. Miljømedarbejderen fungerer som sekretariatsperson for gruppen. Bispebjerg Lokaludvalg og Brønshøj-Husum Lokaludvalg har valgt at hyre Miljøpunkt til at varetage udvalgte opgaver, og dermed give Miljøpunktet en chance for omstrukturering og overlevelse i ny form. Lokaludvalgets miljømedarbejder har fungeret som mellemled mellem bymiljøudvalget og Miljøpunktet i forbindelse med de udførte opgaver. Alle miljømedarbejdere i Lokaludvalgene er organiseret i et Miljønetværk sammen med Sikker By sekretariatet og Center for Miljø. Netværket mødes hver anden måned og udveksler erfaringer. Herudover deltager miljømedarbejderen i andre relevante faglige netværk. Agendaforening NV er også en vigtig aktør i bydelens miljøarbejde. Foreningen arrangerer en del foredrag og ekskursioner med miljø som omdrejningspunkt. Foreningen har modtaget midler fra Lokaludvalget til gennemførelse af aktiviteter Brønshøj-Husum Lokaludvalg ressourceforbrug og resultater for den lokale miljøopgave 2. halvår Har fået virksomhedsoverdraget miljømedarbejder fra Miljøpunkt Bispebjerg, Brønshøj-Husum Regnskabstal Regnskabstal Puljemidler Sekretariatsmidler I alt Aktivitet Miljøpunktsprojekter (puljemidler) Ren Mose Bier & blomster Platformsprojektet Honorar til Byhavenetværket (LAR i Voldparken) (sekr.midler) Regnvandsmøde, annoncering (puljemidler) Miljømedarbejder, løn OH og sekretariatsservicering I alt kr kr kr. Økonomi kr kr kr kr kr kr kr.

17 Det lokale miljøarbejde under Brønshøj Husum Lokaludvalg - Afrapportering 2011 Brønshøj-Husum Lokaludvalg har i 2011 brugt kræfterne på dels at få greb om den nye miljøopgave (etablering af et miljøudvalg, afholdelse af seminarer om miljøopgaven, information til borgerne om den nye organisering, formulering af visioner og ideer med det lokale miljøarbejde). Og dels at forsøge at etablere en ny form for samarbejde med Miljøpunkt Bispebjerg, Brønshøj-Husum, hvor Miljøpunkt som supplement til det miljøarbejde Lokaludvalget selv kan lave med sin overdragede miljø-medarbejder udfører projekter på vegne af Lokaludvalget. Resultater - Miljøprojekter i 2011 De tre første projekter er funderet i Miljøpunkt og finansieret af Lokaludvalget. 1. Ren Mose projektet, der handler om at samle tilgængelig viden om Utterslev Mose økologiske tilstand og komme med handlingsanbefalinger til lokaludvalgene (samarbejde med Bispebjerg Lokaludvalg). Der er lavet en tilstandsrapport om Utterslev mose, som efterfølgende er blevet sendt til en række embedsfolk i TMF, med henblik på at kvalitetssikre det faglige indhold. Herefter vil rapporten blive bearbejdet til en egentlig udgivelse. Herudover har lokaludvalgene modtaget et strategipapir omkring de politiske handlemuligheder ift. at vand-planer/vandrammedirektivet. I forlængelse af Miljøpunktets arbejde er der blevet taget yderligere initiativer mellem de to lokaludvalg til at styrke Utterslev Mose rekreative og naturmæssige kvaliteter. 2. Bier & blomster, der gennem aktiv inddragelse af beboere, institutioner og interesseorganisation med interesse for udviklingen af Utterslev Moses rekreative og biodiversitetsmæssige kvaliteter skulle finde frem til konkrete projekter som kunne iværksættes med stort element af frivilligt arbejde. De konkrete resultater af de afholdte møder og workshops, er primært to projekter: et biavlerprojekt og etableringen af en fremtidsskov. Begge projekter der ligger i god forlængelse af TMF indsatsområder på natur, miljø og frivillighedsområdet. 3. Platformsprojektet, hvor tanken var udvikle en IT platform, der med base i Lokaludvalgets hjemmeside og med tæt interaktion med de sociale medier, skulle fremme muligheden for at borgerne kunne finde andre der deler deres interesse for natur, klima og miljøprojekter i bydelen. Platformsprojektet ser desværre ud til ikke at blive til noget. Miljøpunktet har ikke kunnet præsentere Lokaludvalget for dette nye sociale netværksværktøj. Selve processen omkring at udvikle en kravspecifikation har dog været meget lærerig, og ikke mindst den afholdte workshop med førende eksperter i sociale mediers borgerinddragende potentialer har været frugtbar for måden det lokale miljøarbejde kan tænkes udviklet fremover. 4. Stort Regnvandsmøde. Borgermødet blev holdt på Husum Skole den 17. januar, men udgifter til annoncering af mødet er afholdt i Omkring 200 borgere mødte frem for at høre de fem oplægsholdere fortælle om den kommunale indsats, om boligejernes egne handlemuligheder i form af regnbede, faskiner, højtvandslukkere mv. Oplægsholderne var: Palle D. Sørensen (Københavns Kommune), Søren Gabriel (ORBICON), Flemming Springborg (Teknologisk Institut) og Riccardo Krogh Pescatori (Forsikring og Pension). Herefter

18 fulgte en messedel, hvor deltagerne kunne besøge 12 boder, og hente yderligere information og se nærmere på de tekniske og finansielle muligheder. 5. LAR-projekt i Voldparken. I forbindelse med forberedelsen til et større samarbejdsprojekt med Områdefornyelse Husum og lokale boligforeninger ansatte Lokaludvalget (for sekretariatsmidler) en konsulent fra Byhavenetværket til at udarbejde en ansøgning til Realdania i samarbejde med AAB. Ansøgningen har efterfølgende har udløst til et LAR forprojekt i Voldparken. 6. Organisering, strategi og sekretariatsbetjening. Med den fra Miljøpunkt virksomhedsover-dragede medarbejder har Lokaludvalget arbejdet med at definere visioner og målsætninger med det lokale miljøarbejde i Brønshøj-Husum. For det første er et Miljøudvalg etableret Mil-jøudvalget har haft i gennemsnit 10 medlemmer, hvoraf to heraf er medlemmer af lokalud-valget. Sekretariatets miljømedarbejder fungerer som tovholder/sekretær for Miljøudvalget, og miljøudvalget mødes 10 gange om året. Miljøudvalget har brugt det første halve år på at lave en arbejdsplan for 2012, der efter Miljøpunktets kollaps er blevet revideret og forelæg-ger i revideret form til godkendelse på Lokaludvalgsmødet den 19. april For det andet er et miljøseminar afholdt den 10. september i Grøndalscenteret for medlem-mer og suppleanter i Lokaludvalget. Samarbejdet med Miljøpunkt Brønshøj Husum Lokaludvalg vedtog i forbindelse med forhandlingerne omkring overdragelsen af an-svaret for det lokale miljøarbejde fra Miljøpunktet at fortsætte samarbejdet med Miljøpunkt Bispe-bjerg, Brønshøj-Husum ved at bestille miljøprojekter herfra i en årrække. I 2011 blev afsat kr. miljøprojekter. Under forudsætning af at samarbejdet fungerede effektivt og tilfredsstillende, blev i 2011 truffet en principbeslutning om, også i 2012 og 2013 at bestille miljøprojekter fra Miljøpunkt. Samarbejdet er dog ophørt i 2012 på baggrund af en evaluering. Både samarbejde og produkter har ikke været tilstrækkelig tilfredsstillende til, at Lokaludvalget har ønsket at fortsætte samarbejdet.

19 Christianshavns Lokaludvalg ressourceforbrug og resultater for den lokale miljøopgave 2. halvår 2011 Har driftsstøtteaftale med Miljøpunkt Indre By-Christianshavn. Aktiviteterne i Miljøpunkt Indre By-Christianshavn fremgår af tilskudsregnskab, Tilskudsregnskabet er endnu ikke godkendt af lokaludvalget og er derfor fortroligt. Regnskabstal Driftstilskud til miljøpunktet I alt Lokaludvalgets miljøprojekter: kr kr. Aktivitet LU-sag: VM i landevejscykling (ønske om at måling af støj- og luftforurening før og under VM) LU-sag: Affaldsregulativer høringssvar 28. september Timeforbrug (lokaludvalgets) Økonomi Resultater Dato/periode 0,5 0 KK foretog sig intet, men opgaven blev udført af 31. august Miljøpunkt Indre By-Christianshavn, som offentliggjorde resultaterne i medierne. 0,25 0 Høringssvar sendt til TMF 28. september LU-sag: årsplan 2012 for det lokale miljøarbejde LU-sag: Christianshavns volde og voldeanlæg nord for Christiania LU-sag: Pigtråd ved sømine-området (skader dyrelivet) Driftsstøtte til Miljøpunkt Indre By- Christianshavn I alt 1, ,25 0 LU arbejder efter den vedtagne årsplan 30. november 0,25 0 Breve sendt til relevante myndigheder - indtil videre uden resultat. LU overvejer, hvordan det kan blive et projekt i bydelsplan ,05 0 Taget med i ovennævnte brev. Løstliggende pigtråd er fjernet Fremgår af Miljøpunktets tilskudsregnskab, Tilskudsregnskabet er endnu ikke godkendt af lokaludvalget og er derfor fortroligt. 30. november 30. november 2. halvår 2011

20 Indre By Lokaludvalg ressourceforbrug og resultater for den lokale miljøopgave 2. halvår 2011 Har driftsstøtteaftale med Miljøpunkt Indre By-Christianshavn. Aktiviteterne i Miljøpunkt Indre By-Christianshavn fremgår af tilskudsregnskab, Tilskudsregnskabet er endnu ikke godkendt af lokaludvalget og er derfor fortroligt. Regnskabstal Driftstilskud til miljøpunktet Egne miljøprojekter I alt kr kr kr. Lokaludvalgets miljøprojekter samt driftsstøtten til miljøpunktet: Aktivitet Timeforbrug Økonomi Resultater Dato(er) (lokaludvalgets) LU-sag: Forurening fra busser, lastbiler 0,25 0 Intet 8/9 mv. i Indre By Mobile træer på Frederiksborggade kr. Fik præsenteret mobile træer-tanken og andre grønne ideer og overvejelser for forbipasserende borgere, ca Træerne, der nu står andre steder, passes af frivillige /9 Lad Søerne blomstre-arrangement i samarbejde med TMF kr. Flere tusinde blomsterløg blev sat i jorden ved Søerne. 350 børn, unge og forbipasserende deltog. 30/9 LU-sag: Affaldsregulativer høringssvar 0,05 0 Høringssvar sendt til TMF 13/10 LU-sag: Trængselsafgifter 0,25 0 Udtalelse sendt til Folketinget, BR og medierne 13/10 LU-sag: Livgivende habitat omkring metrobyggepladsen i Sortedams Sø LU-sag: Evaluering af "Mobile træer i Frederiksborggade"-projektet LU-sag: Evaluering af "Lad Søerne blomstre"-projektet (Borgerne indtager Søerne) 0,25 0 Interessenter kontaktet 10/11 0,05 0 Projektet kører videre 10/11 0,05 0 Det overvejes at fortsætte projektet i /11

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 21964 Navn naturvejleder: Felix Becker Navn arbejdsgiver: Vesterbro Lokaludvalg & Kgs. Enghave Lokaludvalg Arbejdssted: Miljø- & Naturværkstedet

Læs mere

Status Både i 2012 og 2013 har alle lokaludvalg anvendt mere end det fastsatte minimum på kr. årligt pr. bydel som forudsat i budget 2011.

Status Både i 2012 og 2013 har alle lokaludvalg anvendt mere end det fastsatte minimum på kr. årligt pr. bydel som forudsat i budget 2011. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget Orientering om lokaludvalgenes varetagelse af det kommunalt støttede miljøarbejde

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Miljøarbejde i Vanløse Lokaludvalg: Årsberetning 2014

Miljøarbejde i Vanløse Lokaludvalg: Årsberetning 2014 Miljøarbejde i Vanløse Lokaludvalg: Årsberetning 2014 Indhold Miljøarbejde i Vanløse Lokaludvalg: Årsberetning 2014... 1 Indledning... 2 Interne projekter... 2 1. Hold Vanløse ren... 2 2. Grønt byrum...

Læs mere

Driftsstøtteaftale for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn

Driftsstøtteaftale for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Driftsstøtteaftale for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn 01-01 Denne aftale indgås mellem Indre By Lokaludvalg og Christianshavns Lokaludvalg på vegne

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Det lokale miljøarbejde i Brønshøj-Husum

Det lokale miljøarbejde i Brønshøj-Husum Det lokale miljøarbejde i Brønshøj-Husum Arbejdsplan for 2014 Fra idé til plan Arbejdsplanen for det lokale miljøarbejde i Brønshøj-Husum i 2014 rummer en snes projekter, der fordeler sig ligeligt mellem

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Referat LUFT 1. december 2014

Referat LUFT 1. december 2014 Referat LUFT 1. december 2014 Fremmødt: Østerbro/ Axel Thrige Laursen Vanløse/ Bent Christensen Indre By/Bent Lohmann Brønshøj-Husum/Erik Fisker Valby/Michael Fjeldsøe Amager Øst/Ole Pedersen Christianshavn/Poul

Læs mere

Reference til hvilket projekt fra ansøgningen (titel, formål, målgruppe):

Reference til hvilket projekt fra ansøgningen (titel, formål, målgruppe): Fra Reference til hvilket projekt fra ansøgningen (titel, formål, målgruppe): Titel: Prags Have, fase 2 Formål: Projektet Prags Haves overordnede formål er at aktivere lokale beboere og institutioner i

Læs mere

Det lokale miljøarbejde i Brønshøj-Husum. Arbejdsplan for 2014

Det lokale miljøarbejde i Brønshøj-Husum. Arbejdsplan for 2014 Det lokale miljøarbejde i Brønshøj-Husum Arbejdsplan for 2014 VERSION 15.JANUAR 2014 Fra idé til plan Arbejdsplanen for det lokale miljøarbejde i Brønshøj-Husum i 2014 rummer en snes projekter, der fordeler

Læs mere

Årsberetning for Miljøpunkt Indre by Christianshavn 2013

Årsberetning for Miljøpunkt Indre by Christianshavn 2013 Årsberetning for Miljøpunkt Indre by Christianshavn 2013 Opsummering året 2013 Miljøpunkt Indre By - Christianshavn havde i 2013 særlig fokus på tre hovedområder: Byforgrønnelse (herunder klimatilpasning),

Læs mere

Rød skrift = ændringsforslag efter de seneste fagudvalgsmøder. Andet udkast til årsplan 2015 - Kgs. Enghave Lokaludvalg 1

Rød skrift = ændringsforslag efter de seneste fagudvalgsmøder. Andet udkast til årsplan 2015 - Kgs. Enghave Lokaludvalg 1 Andet udkast til ÅRSPLAN 2015 Årsplanen er inddelt i fem overordnede områder: Et for hvert af de tre fagudvalg, et på tværs af udvalgene og et for sekretariatsdriften. Hvert område er opdelt på aktivitets/projekt-niveau.

Læs mere

Ansøgning om puljemidler

Ansøgning om puljemidler Ansøgning om puljemidler TJEKLISTE Udfyldt budgetskema i den skabelon som er til slut i dette dokument. Vedlagt kopi af ansøgning om støtte fra anden side, samt evt. svar. GENERELLE OPLYSNINGER Projektets

Læs mere

Områdefornyelse i Københavns Kommune

Områdefornyelse i Københavns Kommune Områdefornyelse i Københavns Kommune Målsætningerne for Politik for Udsatte Byområder er, at: De udsatte byområder skal løftes til københavnerniveau Der skal være uddannelse og beskæftigelse til alle De

Læs mere

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Én indgang for frivilligheden i København Vision Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København, gennem et center for

Læs mere

Lokalisering af P-Anlæg

Lokalisering af P-Anlæg Agenda 21 Center Indre Nørrebro Blegdamsvej 4B, 2200 København N. 35 30 19 24 Debat@norrebro.nu - www.norrebro.nu Lokalisering af P-Anlæg Indre Nørrebro Lokale parkeringsanlæg i Københavns indre brokvarterer

Læs mere

Arbejdsplan for 2012

Arbejdsplan for 2012 revideret version marts 2012 Illustration af Britt Boesen ifm miljøseminariet i Grøndalscenteret 10/9-2011 Arbejdsplan for 2012 Det lokale miljøarbejde i Brønshøj - Husum Indledning Kommissoriet for Lokaludvalgene

Læs mere

Vedtægter for styregruppen for områdefornyelse i Husum

Vedtægter for styregruppen for områdefornyelse i Husum Teknik- og Miljøforvaltningen NOTAT 05-11-2009 Bilag 1 - Vedtægter for områdefornyelsen i Husum Vedtægter for styregruppen for områdefornyelse i Husum 1 Navn Styregruppen for Områdefornyelse i Husum Sagsnr.

Læs mere

Årsplan for miljøarbejdet

Årsplan for miljøarbejdet Årsplan for miljøarbejdet 2016 Udgivet af miljøgruppen i Valby Lokaludvalg Foto: Dorte Grastrup-Hansen, Katrine Clausager Rich, Kirsten Henriksen og Peter Juul Indholdsfortegnelse 1. Forord side 4 2. Vision

Læs mere

Det lokale miljøarbejde i 2014

Det lokale miljøarbejde i 2014 Det lokale miljøarbejde i 2014 Miljøpunkt Amager er i gang med at udarbejde årsplan for 2014. I den sammenhæng skal Miljø & Plan foretage en foreløbig prioritering af indsatserne, inden der fremlægges

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

Sagsnr Hvidbog: Nyt koncept for bydelsplaner. Kommenterede høringssvar fra lokaludvalg og forvaltninger.

Sagsnr Hvidbog: Nyt koncept for bydelsplaner. Kommenterede høringssvar fra lokaludvalg og forvaltninger. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 08-03-2016 Hvidbog: Nyt koncept for bydelsplaner Kommenterede høringssvar fra lokaludvalg og forvaltninger. Forvaltninger Beskæftigelse-

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i Nordvest samt oversigt over projekter i Kvarterplanen

Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i Nordvest samt oversigt over projekter i Kvarterplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske beslutninger

Læs mere

Forslag til årsplan Kgs. Enghave Lokaludvalg 1

Forslag til årsplan Kgs. Enghave Lokaludvalg 1 Forslag til ÅRSPLAN 2016 for Kgs. Enghave Lokaludvalg Årsplanen er inddelt i fem overordnede områder: Et for hvert af de tre fagudvalg, et på tværs af udvalgene og et for sekretariatsdriften. Hvert område

Læs mere

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter Projektskema Lokaludvalgets egne projekter FØR PROJEKTET STARTES: Titel: Dato: Sted: Ansvarspersoner i lokaludvalget: 2700Kulturdag 2018 Lørdag den 9. juni 2018 kl. 11-18 Brønshøj Torv Kulturudvalget.

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ungdom NOTAT Til BUU 23-01-2015 Afrapportering af status på ungdomsklubområdet Baggrund Forvaltningen fremlægger i dette notat status for udviklingen på

Læs mere

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm.

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. NOTAT 12-08-2011

Læs mere

Udkast til årsplan for det lokale miljøarbejde 2016

Udkast til årsplan for det lokale miljøarbejde 2016 Udkast til årsplan for det lokale miljøarbejde 2016 NB! Aktiviteter markeret med grønt gennemføres kun eller hovedsageligt vha. frivilligt arbejde. Da Miljøpunktet planlægger at ansætte ny centerleder

Læs mere

EFTERRETNINGSNOTAT. DATO : 1. oktober 2007. : Teknik- og Miljøudvalget. : Center for Miljø. EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring

EFTERRETNINGSNOTAT. DATO : 1. oktober 2007. : Teknik- og Miljøudvalget. : Center for Miljø. EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring EFTERRETNINGSNOTAT DATO : 1. oktober 2007 TIL FRA : Teknik- og Miljøudvalget : Center for Miljø EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring RESUMÈ Dette efterretningsnotat beskriver i store

Læs mere

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D Trafikplan 2016 / Jeppe Grønholt-Pedersen Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D. 05.12.16 Politiske beslutninger 30. april 2015 BR godkendte, at Økonomiforvaltningen gik i gang med at udarbejde forslag

Læs mere

Stærke nyheder. Årsplan Et tillæg til Vesterbro/Sydhavn Agenda 21 strategi og plan

Stærke nyheder. Årsplan Et tillæg til Vesterbro/Sydhavn Agenda 21 strategi og plan Årsplan 2009 Et tillæg til Vesterbro/Sydhavn Agenda 21 strategi og plan Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Justeringerne... 3 Årsplan 2009... 4 KLIMA... 4 NATUR I BYEN... 6 MILJØ OG NATURFORMIDLING...

Læs mere

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro 1 Baggrund Med overførselssagen 2013 Fremgang i Fællesskab, som blev

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Referencenummer: 18190 Naturvejleder: Felix Becker Arbejdssted: Miljøpunkt Vesterbro / Sydhavn Adresse: Valdemarsgade 4 Postnummer/By: 1665 København V (Se vejledningen

Læs mere

Velkommen til Klimakvarter En fortælling om samskabende processer

Velkommen til Klimakvarter En fortælling om samskabende processer Velkommen til Klimakvarter En fortælling om samskabende processer 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 En fortælling om samskabende processer med udgangspunkt i omdannelsen af et boligområde i København

Læs mere

Miljøpunkt Indre By Christianshavn ÅRSPLAN 2013

Miljøpunkt Indre By Christianshavn ÅRSPLAN 2013 Miljøpunkt Indre By ÅRSPLAN 2013 Indledning Formålet med Miljøpunktets virke er at støtte og udvikle det lokale miljøarbejde ved at inspirere og engagere borgere og erhvervsliv til aktivt at deltage i

Læs mere

BILAG 5: Skema over erfaringer med information til brugere og borgere i Teknik- og Miljøforvaltningens enheder. Hvad er formålet?

BILAG 5: Skema over erfaringer med information til brugere og borgere i Teknik- og Miljøforvaltningens enheder. Hvad er formålet? BILAG 5: Skema over erfaringer med information til brugere borgere i Teknik- Miljøforvaltningens enheder Enhed Er de evalueret? Miljøkontrollen Agenda 21 centre Hvilke koncepter findes der? 5 Agenda 21

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

Afholdelsessted/evt. adresse: På cykel rundt i Vanløse med stop / opsamling div. steder, sidste stop Grøndalsparken

Afholdelsessted/evt. adresse: På cykel rundt i Vanløse med stop / opsamling div. steder, sidste stop Grøndalsparken Titel Titel på projekt: Vild i Vanløse GRØN GRUNDLOV Tid og sted Tidsperiode for projektet: Startdato: 2015 06 05 Slutdato: 2015 06 05 Afholdelsessted/evt. adresse: På cykel rundt i Vanløse med stop /

Læs mere

FRIVILLIGHED I TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN

FRIVILLIGHED I TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN FRIVILLIGHED I TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN OPLÆG TIL Naturvejleder Netværksdag, Avnø Naturcenter 19. november 2015 ORGANISATIONSDIAGRAM Stor Interesse for Grøn Frivillighed Der er lige nu knap 30 partnerskaber

Læs mere

Høringssvar vedr. Københavns Kommunes Agenda 21-plan 2008-2011

Høringssvar vedr. Københavns Kommunes Agenda 21-plan 2008-2011 Økonomiforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø Høringssvar vedr. Københavns Kommunes Agenda 21-plan 2008-2011 28-04-2008 Sagsnr. 2008-50032 Dokumentnr. 2008-211820 Under forudsætning

Læs mere

Henvendelser fra myndigheder og andre offentlige instanser

Henvendelser fra myndigheder og andre offentlige instanser KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 5 - Notat om henvendelser Endelig vedtagelse af lokalplan Grøndalsvængets Skole, Bispebjerg Forslag til lokalplan Grøndalsvængets

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 11-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget 11-08-2015 17:00 1 (Åben) Kommissorium

Læs mere

Evaluering Østerbrobasen

Evaluering Østerbrobasen Evaluering Østerbrobasen Hvad var formålet med at oprette Østerbrobasen? Formålet var at oprette en forenings-, netværks-, bydelsportal, som Lokaludvalget kunne benytte til at skabe kontakt til alle bydelens

Læs mere

Bilag 2: Strategi for placering af modtagelsesklasser

Bilag 2: Strategi for placering af modtagelsesklasser KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUF/Kapacitetsstyring NOTAT Bilag 2: Strategi for placering af modtagelsesklasser Dette bilag præsenterer forvaltningens strategi og principgrundlag for

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Miljøfestival 2007. Konceptbeskrivelse. Center for Miljø. 10.-16.september

Miljøfestival 2007. Konceptbeskrivelse. Center for Miljø. 10.-16.september Miljøfestival 2007 10.-16.september Konceptbeskrivelse Center for Miljø Maj 2007 Indledning Denne konceptbeskrivelse er baseret på de erfaringer og ideer, som Miljøfestivalens sekretariat har fået gennem

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi 2015-17 1 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer

Læs mere

Agenda 21 Fokus miljø og klima

Agenda 21 Fokus miljø og klima Agenda 21 Fokus miljø og klima Teknik- og Miljøforvaltningen 2008 Indhold Prioritering af indsatsen...4 Projektidé - praktisk miljøledelse...5 Opstart af projektet...8 Organisering og forankring af projektet...9

Læs mere

Formål med undersøgelsen

Formål med undersøgelsen Formål med undersøgelsen I august-september 2015 gennemførte Center for Byudvikling (Økonomiforvaltningen) i samarbejde med Københavns Borgerpanel en spørgeskemaundersøgelse blandt københavnerne om deres

Læs mere

Projektaftale mellem. Områdefornyelsen Husum. Center for Park og Natur. og Center for Anlæg. Lommepark Husum

Projektaftale mellem. Områdefornyelsen Husum. Center for Park og Natur. og Center for Anlæg. Lommepark Husum Projektaftale mellem Områdefornyelsen Husum Center for Park og Natur og Center for Anlæg om Lommepark Husum Projekt nr.: 00912 Projektaftalens e-doc sagsnr. 2012-30449 Juni 2012 Parterne Imellem: Områdefornyelsen

Læs mere

Årsplan for miljøarbejdet

Årsplan for miljøarbejdet Årsplan for miljøarbejdet 2015 Udgivet af miljøgruppen i Valby Lokaludvalg Foto: Dorte Grastrup-Hansen Indholdsfortegnelse 1. Forord side 4 2. Vision og overordnede mål side 5 3. Sådan arbejder vi i Valby

Læs mere

for mødet den , kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden ( ) 2. Bydelsplanudkast ( ) 3. Puljemiddelansøgning ( )

for mødet den , kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden ( ) 2. Bydelsplanudkast ( ) 3. Puljemiddelansøgning ( ) , kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden (2010-21462) 2. Bydelsplanudkast (2010-21462) 3. Puljemiddelansøgning (2010-21462) 1. Godkendelse af dagsorden (2010-21462) Formanden indstiller til Amager Øst

Læs mere

Evaluering af året der er gået Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt?

Evaluering af året der er gået Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt? Referat af fremtidsseminaret Comwell Roskilde 26. okt-27. okt FREDAG Punktet ledes af Klaus. Fælles intro til fremtidsseminaret Evaluering af året der er gået Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt?

Læs mere

Evaluering - kommuner

Evaluering - kommuner Baggrund I forbindelse med afslutning af Spar 20% projektet har Energi tjenesten sendt et link til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle de deltagende kommuner, som hermed fik mulighed for at

Læs mere

1. Vision og Udviklingsstrategi for X bydel

1. Vision og Udviklingsstrategi for X bydel <Beskrivelse af vision for bydelen, status, tendenser og udviklingsprincipper for bydelen> KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 08-11-2011 Bilag 4 Udfyldelse af skabelon for bydelsplan med arbejdsdeling Proces: LU udfylder og afleverer til Center for Byudvikling

Læs mere

27-11-2006. Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice

27-11-2006. Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice NOTAT MED INDSTILLING Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice I forbindelse med budgetforliget for 2007 blev det besluttet, at samle borgerbetjeningen i lokalområdet på en adresse. Visionen er at skabe

Læs mere

Indre By Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K. 6. februar 2013. Sagsnr. 2013-1415. Dokumentnr. 2013-75170

Indre By Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K. 6. februar 2013. Sagsnr. 2013-1415. Dokumentnr. 2013-75170 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Park og Natur Indre By Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K Forslag om af dækningsgrave i jeres bydel 6. februar 2013 Sagsnr. 2013-1415

Læs mere

PLADS TIL LEG Københavns Kommunes istandsættelse af alle byens offentlige legepladser 2008-2011

PLADS TIL LEG Københavns Kommunes istandsættelse af alle byens offentlige legepladser 2008-2011 PLADS TIL LEG Københavns Kommunes istandsættelse af alle byens offentlige legepladser 2008-2011 PROJEKT PLADS TIL LEG Målet med Plads til Leg er at istandsætte alle de offentlige legepladser i Københavns

Læs mere

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017 SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG Norske gæster den 22. juni 2017 Temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen 28. september 2015 Indledende temadrøftelse om strategi for kommuneplanlægningen

Læs mere

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign Islands Brygge 35 2300 København S Njalsgade 106, 2. sal, lok. 17.3.242 2300 København S www.avlu.dk HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN

Læs mere

STRATEGI FOR OMVERDENSINDDRAGELSE

STRATEGI FOR OMVERDENSINDDRAGELSE STRATEGI FOR OMVERDENSINDDRAGELSE LOKALPLAN KALVEBOD BRYGGE VEST II Bilag 6 Indhold 1. INTRODUKTION...3 1.1 BAGGRUND... 3 1.2 FORMÅL OG RAMMER... 4 1.3 DEMOGRAFI... 4 2. INDDRAGELSESAKTIVITETER... 5 2.1

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI Mobil 61 39 97 64/21 24 48 88 Mail info@livsbanen.dk CVR 34639469 Web www.livsbanen.dk www.facebook.com/livsbanen www.youtube.com/livsbanen www.soundcloud.com/livsbanen Livsbanens

Læs mere

Elever som ambassadører for tryg cykeltrafik

Elever som ambassadører for tryg cykeltrafik Elever som ambassadører for tryg cykeltrafik Baggrund En typisk problemstilling i forbindelse med et skolevejsprojekt er, at både skoler og forældre forventer, at den tekniske forvaltning løser situationen

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Bispebjerg Lokaludvalg kan acceptere scenarie K men mener, at der skal skaffes flere midler.

Bispebjerg Lokaludvalg kan acceptere scenarie K men mener, at der skal skaffes flere midler. Bilag 5 01148 Nordvestpassagen - Notat om høringssvar Scenarie J og K har været i høring hos Bispebjerg Lokaludvalg, Nørrebro Lokaludvalg, Dansk Handicap Forbund og Københavns Politi(bilag A og bilag B).

Læs mere

Naturformidling i Fredericia. Agenda 21 bæredygtige indsatser

Naturformidling i Fredericia. Agenda 21 bæredygtige indsatser Fremadrettet formidler vi de grønne projekter, tiltag og events i dette nyhedsbrev. Her fortæller vi den gode historie om, hvordan vi arbejder med bæredygtighedstanken i vores by og kommune. Nyhedsbrevet

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Opsamling på workshop for lokaludvalgene om

Opsamling på workshop for lokaludvalgene om KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Til Lokaludvalgene Opsamling på workshop for lokaludvalgene om Cykelstiplan 2017-2025 Afholdt mandag den 5. september 2016 fra kl.

Læs mere

Orientering til Fysisk Plan maj 2015. Aktuelle projekter og aktiviteter i Miljøpunkt Amager

Orientering til Fysisk Plan maj 2015. Aktuelle projekter og aktiviteter i Miljøpunkt Amager Orientering til Fysisk Plan maj 2015 Aktuelle projekter og aktiviteter i Miljøpunkt Amager Klimatilpasning Vejledning Arbejdet med vejledningen til medfinansiering til grøn klimavej er stadig sat mere

Læs mere

Forslag til borgerdialogforløb

Forslag til borgerdialogforløb Bilag nr.3 Projektets navn: Hvorfor inddrages borgerne? (formål) Borgerne inddrages med henblik på: (Sæt kryds(-er)) Forslag til borgerdialogforløb Handlingsplan for Grøn Mobilitet Først og fremmest er

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Opsamling på dialogproces Generelt har holdningen til den nye cykel- og gangbro ved Vester Voldgade været positiv.

Opsamling på dialogproces Generelt har holdningen til den nye cykel- og gangbro ved Vester Voldgade været positiv. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 4 Oversigt og opsamling på dialogprocessen Borgere, interessenter og andre interesserede er løbende blevet inddraget i dialog om

Læs mere

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Københavns Kommune Amager Øst Lokaludvalg Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Projekttitel fra ansøgningen Sansehave på Strandparkcentret Dato for projektets afholdelse?

Læs mere

Procesplan for cykelhandlingsplan

Procesplan for cykelhandlingsplan Procesplan for cykelhandlingsplan Formålet med cykelhandlingsplanen Cykelhandlingsplanen er det instrument, der skal sikre, at de målsætninger og resultatmål, som er vedtaget i forbindelse med cykelpolitikken,

Læs mere

Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan

Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan Forslag Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan Agenda 21 handlingsplan 2009 for Furesø Kommune omfatter 34 initiativer inden for områderne klima, ressourcer, invasive arter og natur samt

Læs mere

Forslag til årsplan Kgs. Enghave Lokaludvalg 1

Forslag til årsplan Kgs. Enghave Lokaludvalg 1 Forslag til ÅRSPLAN 2018 for Kgs. Enghave Lokaludvalg Årsplanen er inddelt i fem overordnede områder: Et for hvert af de tre fagudvalg, et på tværs af udvalgene og et for sekretariatsdriften. Hvert område

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Udtalelse fra Kgs. Enghave Lokaludvalg vedrørende ny skole på Sluseholmen

Udtalelse fra Kgs. Enghave Lokaludvalg vedrørende ny skole på Sluseholmen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Sekretariatet for Vesterbro og Kgs. Enghave Lokaludvalg 19.. december 2017 Sagsnr. 2017-0398490 Til medlemmerne af Børne- og Ungeudvalget Dokumentnr. 2017-0398490-1

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025

Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025 Optimeringsplanen består af 6 rapporter, som udgør selve optimeringsplanen, med

Læs mere

Vi søger en praktikant der brænder for byudvikling

Vi søger en praktikant der brænder for byudvikling København den 15. november 2011 Vi søger en praktikant der brænder for byudvikling Har du lyst til at omsætte din teoretiske viden om byudvikling til analyser og konkrete løsninger i et ungt og tværfagligt

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF UDVIKLINGSMIDLER FOR BØRN OG UNGE.

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF UDVIKLINGSMIDLER FOR BØRN OG UNGE. Brugernummer: 90621 FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF UDVIKLINGSMIDLER FOR BØRN OG UNGE. Forudsætningsaftale for projektets 3. år: 1. Forudsætningerne tager udgangspunkt i Retningslinierne for Udviklingspuljen.

Læs mere

FAGLIGT NETVÆRK FOR SEKSUEL SUNDHED BESTYRELSESMØDE NR AUGUST 2008 REFERAT. Referat fra møde nr. 3 Torsdag d. 28.

FAGLIGT NETVÆRK FOR SEKSUEL SUNDHED BESTYRELSESMØDE NR AUGUST 2008 REFERAT. Referat fra møde nr. 3 Torsdag d. 28. Referat - Side 1 FAGLIGT NETVÆRK FOR SEKSUEL SUNDHED BESTYRELSESMØDE NR.3 28. AUGUST 2008 REFERAT Referat fra møde nr. 3 Torsdag d. 28. august 2008 Deltagere: Bjarne Rasmussen, Frederiksberg Sundhedscenter,

Læs mere

Årsplan 2009. Indledning. Mål

Årsplan 2009. Indledning. Mål Årsplan 2009 Indledning Agenda 21 Østerbro er et nyoprettet center på Østerbro og er ét af i alt otte lokale Miljøcentre, der er beliggende i Københavns Kommune. Agenda 21 Østerbro er organiseret som en

Læs mere

Tema 1: Lokaludvalgenes rolle

Tema 1: Lokaludvalgenes rolle KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By BILAG 6 Forslag til ændringer i lokaludvalgskonceptet Som opfølgning på evalueringen af lokaludvalg fra august 2010 har Økonomiforvaltningen

Læs mere

Swoop Challenge inviterer borgerne til at opleve en spektakulær sportevent når Søerne omdannes til faldskærmsarena.

Swoop Challenge inviterer borgerne til at opleve en spektakulær sportevent når Søerne omdannes til faldskærmsarena. Bilag 5. Revideret eventvurdering - Swoop Challenge 2016 Link til ansøgning Swoop Challenge inviterer borgerne til at opleve en spektakulær sportevent når Søerne omdannes til faldskærmsarena. Konkret vil

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Aftenskolens foreningsnummer: 66040 FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Projekttitel Foreningens navn Projektansvarlig Adresse Service og kvalitet

Læs mere

Åben. BYCENTERUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 5.

Åben. BYCENTERUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 5. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Onsdag den 5. februar 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Mollerup (V), Axel Bredsdorff (L),

Læs mere

Københavns Kommune Amager Øst Lokaludvalg. Evalueringsskema for modtagere af puljemidler Fra Amager Øst Lokaludvalg

Københavns Kommune Amager Øst Lokaludvalg. Evalueringsskema for modtagere af puljemidler Fra Amager Øst Lokaludvalg Reference til hvilket projekt fra ansøgningen (titel, formål, målgruppe) Titel: Kaffeslabberas - Af erfarne hænder: Beskrivelse: Syv HD stemningsfilm á ca. 5 minutters varighed Syv dobbelt portrætter af

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Velkommen i Københavns Fødevarefællesskab

Velkommen i Københavns Fødevarefællesskab Medlemshåndbog Velkommen i Københavns Fødevarefællesskab KBHFF er et fødevarefællesskab et kooperativt alternativ til almindelige profit-orienterede supermarkedskæder. I fødevarefællesskabet er kunderne

Læs mere