Vedr. lokaludvalgenes varetagelse af det kommunalt støttede miljøarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedr. lokaludvalgenes varetagelse af det kommunalt støttede miljøarbejde"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Orienteringsnotat Til Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget Vedr. lokaludvalgenes varetagelse af det kommunalt støttede miljøarbejde Den 1. juli 2011 overgik ansvaret for den kommunalt finansierede lokale miljøopgave til lokaludvalgene i København. For at sikre fortsat fokus på det lokale miljøarbejde skal lokaludvalgene hvert år inden den 1. maj til Teknik- og Miljøforvaltningen indsende en oversigt over brug af midler til det lokale miljøarbejde og de opnåede resultater i det foregående år. Forvaltningen forelægger på denne baggrund en samlet oversigt over arbejdet til Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget til orientering sammen med forvaltningens anbefalinger til lokaludvalgene vedrørende det videre arbejde Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Tim Jensen Status Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget materiale fra samtlige lokaludvalg. Det har været væsentligt for Teknik- og Miljøforvaltningen ikke at pålægge lokaludvalgene en unødig stor administrativ byrde ved afrapporteringen. Forvaltningen har opfordret lokaludvalgene til at anvende afrapporteringsmateriale, som allerede eksisterede. Derfor er der forskelle i omfang og i detaljeringsniveau. Forvaltningen konstaterer, at lokaludvalgene alle i 2. halvår af 2011 har anvendt mere end minimum kr. til lokalt miljøarbejde pr. bydel, som det var forudsat i budget Samlet set er der anvendt kr., hvilket er kr. mere end det fastsatte minimum. Baggrunden for tallene fremgår af bilag 1 Nøgletal for lokaludvalgenes lokale miljøarbejde 2. halvår Af bilag 2 som mere detaljeret beskriver det lokale miljøarbejde, fremgår det tydeligt, at lokaludvalgene, hvad enten de løser opgaven selv eller i samarbejde med miljøpunktet og andre relevante aktører, har gang i mange forskellige projekter. Den 14. maj traf Teknik- og Miljøudvalget beslutning om at udsende Grøn Hverdag og Livskvalitet - Lokal Agenda 21-plan for i offentlig høring i perioden 30. maj 30. august Planens fokus er det borgerrettede miljøarbejde, og Teknik- og Miljøforvaltningen ser lokaludvalgene som en vigtig partner, der kan understøtte implementeringen af Agenda 21-planen og gennemføre konkrete aktiviteter, som har særlig interesse i bydelene. En færdig agendaplan forventes at foreligge i november By- og Klimaområdet Njalsgade 13, 2. sal Postboks København S Telefon EAN nummer

2 Anbefalinger Teknik- og Miljøforvaltningen noterer sig, at lokaludvalgene er godt i gang med at videreudvikle de lokale platforme for varetagelsen af den lokale miljøopgave. Teknik- og Miljøforvaltningen vil anbefale overfor lokaludvalgene: - at lokaludvalgene fortsætter deres lokale miljøarbejde, og at lokaludvalgene arbejder systematisk med at lade sig inspirere af hinandens erfaringer og med at skabe samarbejder og synergieffekter på tværs af bydelene. - at lokaludvalgenes lokale miljøaktiviteter for 2013 afspejler prioriteringerne i kommunens Agenda 21-plan for , så der kommer fokus på aktiviteter indenfor temaerne hjemme, ressourcer, transport, byrum og et tværfagligt tema indenfor innovation og uddannelse. Teknik- og Miljøforvaltningen vil fortsætte med at vejlede og medvirke til udviklingen af det lokale miljøarbejde, sådan som det er fastsat i det faglige ophæng for varetagelsen af den lokale miljøopgave (jf. bilag 3). Side 2 af 8

3 Bilag 1: Nøgletal for lokaludvalgenes lokale miljøarbejde 2. halvår 2011 Med Borgerrepræsentationens beslutning af budget 2011 den 7. oktober 2010 blev lokaludvalgenes opgaveportefølje udvidet, så de fra 1. juli 2011 varetager opgaven med at støtte og udvikle det kommunalt finansierede lokale miljøarbejde. Det beløb som årligt skal overføres til lokaludvalgene er 6,29 mio. kr. (2011 p/l). For 2. halvår af 2011 blev der således overført 3,15 mio. kr. til det lokale miljøarbejde. Midlerne fordeles ligeligt mellem de ti lokaludvalgssekretariater, så hver bydels lokaludvalgssekretariat modtager 0,315 mio. kr. i 2011 og 0,629 mio. kr. i 2012 og frem (2011 p/l). Af nedenstående tabel fremgår det, at lokaludvalgene på bydelsniveau alle har anvendt de tildelte midler for 2. halvår Lokaludvalgsmidler på lokale miljøaktiviteter 2. halvår 2011 Amager Vest Lokaludvalg kr. Amager Øst Lokaludvalg kr. Bispebjerg Lokaludvalg kr. Brønshøj-Husum Lokaludvalg kr. Christianshavns Lokaludvalg kr. Indre By Lokaludvalg kr. Kgs. Enghave Lokaludvalg kr. Nørrebro Lokaludvalg kr. Valby Lokaludvalg kr. Vanløse Lokaludvalg kr. Vesterbro Lokaludvalg kr. Østerbro Lokaludvalg kr. I alt kr. Amager Vest Lokaludvalg ressourceforbrug og aktiviteter Har driftsstøtteaftale med Miljøpunkt Amager. Regnskabstal 2. halvår 2011: Sekretariatsudgifter Aktiviteter Miljøfestival / Cykelpitstop Mobility management i lokale virksomheder (KørSmart) Uddannelse af miljøambassadører Grønne partnerskaber Affaldsforebyggelse kr kr kr kr kr kr. Side 3 af 8

4 Klimakampagne Kemi i hverdagen Elbiler Ørestad Urbane Haver Skole Udarbejdelse af årsplan for miljøarbejdet Lokaludvalgets udgifter i alt kr kr kr. 942 kr kr kr kr. Amager Øst Lokaludvalg ressourceforbrug og aktiviteter Har driftsstøtteaftale med Miljøpunkt Amager. Regnskabstal 2. halvår 2011: Sekretariatsudgifter Aktiviteter Miljøfestival / Cykelpitstop Bicycle Innovation Lab Mobility management i lokale virksomheder Uddannelse af miljøambassadører Grønne partnerskaber Affaldsforebyggelse Klimakampagne Miljøambassadørforeningen Kemi i hverdagen Bogloppemarked Elbiler Cykelaktiviteter Støtte til bogen How-to-do-guide om innovativ og midlertidig byplanlægning Støtte til Prags Have udlægning af køreplader til ny sæson Skole Udarbejdelse af årsplan for miljøarbejdet i 2012 Lokaludvalgets udgifter i alt: kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 748 kr kr kr. Bispebjerg Lokaludvalg ressourceforbrug og aktiviteter Har virksomhedsoverdraget medarbejder fra Miljøpunkt Bispebjerg, Brønshøj-Husum. Regnskabstal 2. halvår 2011: Lønudgifter Høringer og borgerinddragelse Madglad taghave SEEDS Klimatopmøde Møder i diverse netværk og grupper Cykel oplevelsesafari Ren mose Grønt støjværn Aktivitetsmidler til Agendaforening NV Lokaludvalgets udgifter i alt: kr kr kr. 0 kr kr kr kr kr kr kr kr. Side 4 af 8

5 Brønshøj-Husum Lokaludvalg ressourceforbrug og aktiviteter Har fået virksomhedsoverdraget miljømedarbejder fra Miljøpunkt Bispebjerg, Brønshøj-Husum. Regnskabstal 2. halvår 2011: Miljømedarbejder, løn OH og sekretariatsservicering Miljøpunktsprojekter (puljemidler) Ren Mose Bier & blomster Platformsprojektet Honorar til Byhavenetværket (LAR i Voldparken) (sekr.midler) Regnvandsmøde, annoncering (puljemidler) Lokaludvalgets udgifter i alt: kr kr kr kr kr kr kr. Christianshavns Lokaludvalg ressourceforbrug og aktiviteter Har driftsstøtteaftale med Miljøpunkt Indre By-Christianshavn. Aktiviteterne i Miljøpunkt Indre By-Christianshavn fremgår af tilskudsregnskab, Tilskudsregnskabet er endnu ikke godkendt af lokaludvalget og er derfor fortroligt. Regnskabstal 2. halvår 2011: Driftstilskud til miljøpunktet LU-sag: VM i landevejscykling LU-sag: Affaldsregulativer høringssvar LU-sag: årsplan 2012 for det lokale miljøarbejde LU-sag: Christianshavns volde og voldeanlæg LU-sag: Pigtråd ved sømine-området (skader dyrelivet) Lokaludvalgets udgifter i alt: kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr kr. Indre By Lokaludvalg ressourceforbrug og aktiviteter Har driftsstøtteaftale med Miljøpunkt Indre By-Christianshavn. Aktiviteterne i Miljøpunkt Indre By-Christianshavn fremgår af tilskudsregnskab, Tilskudsregnskabet er endnu ikke godkendt af lokaludvalget og er derfor fortroligt. Regnskabstal 2. halvår 2011: Driftstilskud til miljøpunktet kr. Egne miljøprojekter LU-sag: Forurening fra busser, lastbiler mv. i Indre By 0 kr. Mobile træer på Frederiksborggade Lad Søerne blomstre-arrangement i samarbejde med TMF LU-sag: Affaldsregulativer høringssvar 0 kr. LU-sag: Trængselsafgifter 0 kr. LU-sag: Livgivende habitat omkring 0 kr. metrobyggepladsen i Sortedams Sø LU-sag: Evaluering af "Mobile træer i 0 kr. Side 5 af 8

6 Frederiksborggade"-projektet LU-sag: Evaluering af "Lad Søerne blomstre"-projektet (Borgerne indtager Søerne) LU-sag: Årsplan 2012 for det lokale miljøarbejde Lokaludvalgets udgifter i alt: 0 kr. 0 kr kr. Kgs. Enghave Lokaludvalg ressourceforbrug og aktiviteter Har sammen med Vesterbro Lokaludvalg fået virksomhedsoverdraget to miljømedarbejdere på hhv. 26 og 33 timer/ugen. Regnskabstal 2. halvår 2011: Lønudgifter kr. Tilskud til løn (Friluftsrådet) kr. Tilskud til aktiviteter kr. Udgifter til aktiviteter kr. Aktiviteter: Tovholderfunktion for det lokale - grønne partnerskab Formidlingsarrangementer - Plejeplan - Find vej i - Bigård - LAR - Cykelfestival - Grøn jul er bare sjovere - Forberedelse af juletræsflis jan Udlån af ladcykler - Grønnere LU - LU og puljemiddelansøgere - Lokaludvalgets udgifter i alt: kr. Nørrebro Lokaludvalg ressourceforbrug og aktiviteter Har driftsstøtteaftale med Miljøpunkt Nørrebro. Har givet et drifttilskud på kr. og tildelt puljemidler til Miljøpunkt Nørrebro for kr. Regnskabstal 2. halvår 2011: Aktiviteter:. Lokaleudgifter ,00 Nørrebro cykler/miljøfestival ,00 ByOasen andet ,00 Affald Ydre Nørrebro/ Den Talende Miljøstation ,00 Terapihave andet + diverse grønt og LAR 5.000,00 LAR ,00 Udarbejdese af Årsplan ,00 Ansøgninger og Evalueringer af NLU ,00 Møder i NLU ,00 Side 6 af 8

7 Netværkning på Nørrebro ,00 Byoasen ,00 LAR ,00 Affald ,00 Marsvin i Byoasen 7.000,00 Nørrebro delecykler Nyindkøb af ladcykel ,00 Ladcykel Byoasen ,00 Lokaludvalgets udgifter i alt kr. Valby Lokaludvalg ressourceforbrug og aktiviteter Har virksomhedsoverdraget medarbejder fra Miljøpunkt Valby Regnskabstal 2. halvår 2011: Lønudgifter Overhead Husleje m.v. Aktiviteter Studietur og opstart Brochure om miljøarbejdet Ren Bydel: Store forårsrengøring: Bæredygtigt handelsliv: Økologisk marked Bæredygtigt handelsliv: Julemarked Klimavenlig bydel: Solcellebog Klimavenlig bydel: Energibasar og konference Lokaludvalgets udgifter i alt: kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Vanløse Lokaludvalg ressourceforbrug og aktiviteter Har fået virksomhedsoverdraget en medarbejder fra Miljøpunkt Vanløse. Regnskabstal 2. halvår 2011: Lønudgifter kr. Aktiviteter Hold Vanløse Ren kr. Cykelfestival kr. Regnvandsmøde kr. Workshop om bæredygtig jul kr. Puljemidler/ støttede projekter Enggruppen: Damhustræf kr. Københavns Fødevarefællesskab Vanløse: Æblepresse til Vanløse kr. Familieklubben: Natur, økologi og sundhed kr. Lokaludvalgets udgifter i alt: kr. Vesterbro Lokaludvalg ressourceforbrug og aktiviteter Har sammen med Vesterbro Lokaludvalg fået virksomhedsoverdraget Side 7 af 8

8 to miljømedarbejdere på hhv. 26 og 33 timer/ugen. Regnskabstal 2. halvår 2011 Lønudgifter Aktivitetsudgifter Tilskud til løn (Friluftsrådet) Tilskud til aktiviteter Aktiviteter Miljø- & Naturformidling til daginstitutioner og børnehaveklasser på Vesterbro Formidlingsopfølgning Erindringsplakat Temauge: Fra trampesti til sansesti, Udvikling af Miljø- & Naturværkstedets udearealer kr kr kr kr Åben have - Selvstændige eksterne brugergrupper af - Naturværkstedet Publikationer, TV, formidling om - Træstubben Formidling over grænser - Lokalstival - Store legedag - Nyt logo til TRÆSTUBBEN - Haveredskabsteater - LAR - Cykelfestival - Blomstrende by - Grøn Bolig - Udlån af ladcykler - Grønnere LU - Grøn jul er bare sjovere - Forberedelse af juletræsflis jan LU og puljemiddelansøgere - Lokaludvalgets udgifter i alt: kr. Østerbro Lokaludvalg ressourceforbrug og aktiviteter Har driftsstøtteaftale med Miljøpunkt Østerbro. Aktiviteterne i Miljøpunkt Østerbro fremgår af tilskudsregnskab. Tilskudsregnskabet er endnu ikke godkendt af lokaludvalget og er derfor fortroligt Regnskabstal 2. halvår 2011: Driftstilskud Projektopfølgning 2100.nu Lokaludvalgets udgifter i alt: kr kr kr. Side 8 af 8

9 Bilag 2: Baggrund for nøgletallene over lokaludvalgenes brug af sekretariats- og puljemidler til lokalt miljøarbejde i 2. halvår af 2011 Amager Vest Lokaludvalg ressourceforbrug og resultater for den lokale miljøopgave 2. halvår Har driftsstøtteaftale med Miljøpunkt Amager Regnskabstal Sekretariatsudgifter kr. Aktiviteter kr. I alt kr. Aktiviteter gennemført af Miljøpunkt Amager med støtte fra Amager Vest Lokaludvalg Aktivitet Økonomi Resultater Dato/periode Miljøfestival / Cykelpitstop 22. september Miljøvenlig trafik / mobility management i lokale virksomheder (KørSmart) Uddannelse af miljøambassadører kr. ( kr. fra TMF) 800 flyers delt ud, 150 kopper kaffe delt ud, 65 cykler serviceret. Så i alt ca 800 der tog i mod en flyer i farten og i hvert fald 150 der stoppede op og fik kaffe kr. Kontakt til lokale virksomheder for at inddrage dem i mobility management løsninger for medarbejdertransporten. Samarbejde med Center for Trafik og Gate kr. Kontaktskabelse til og opkvalificering af miljøambassadører forud for grønne besøg i Dagøgade og på Kongelundsvej. Grønne partnerskaber kr. Udvikling og etablering af Netværk for Urbane Haver i samarbejde med lokale grønne initiativer og Miljøpunkt Østerbro herunder afholdelse af opstartsseminar. Affaldsforebyggelse kr. Gennemførelse af affaldsforsøg med Center for Miljø (TMF) og IKEA. 20 familier har deltaget i forsøg med affaldssortering i etageejendomme. Evaluering fremlagt i 2012 Juli december (fortsætter i 2012) August december (fortsætter i 2012) August december (fortsætter i 2012). Opstartsseminar 20. september Juli - december

10 Klimakampagne kr. Grønne besøg på Dagøgade November Kemi i hverdagen kr. Afholdelse af informationsarrangement om farlig kemi 6. november i produkter til småbørn. Elbiler kr. Forberedelse og afholdelse af arrangementet CO2-E- 13. august Race, der bl.a. indeholdt et optog med elbiler gennem Amagerbrogade Ørestad Urbane Haver 942 kr. Støtte til aktiviteter i Ørestad Urbane Haver December Skole kr. Henvendelse til lokale skoler om potentielle November miljøaktiviteter (fokus på affald) Udarbejdelse af årsplan for miljøarbejdet i kr. Forberedelse, koordinering og afholdelse af borgermøde om miljøarbejdet i I alt deltog ca. 25 borgere i arrangementerne. Der blev på grundlag af borgermøderne og den efterfølgende proces i LU udarbejdet en årsplan for miljøarbejdet i Forberedelse og koordinering i perioden juli september. Borgermøde afholdt den 31. august. I alt (aktiviteter/projekter) kr. Sekretariatsudgifter kr. Udgifter til drift af sekretariat, der tager i mod borgerhenvendelse om miljøspørgsmål, udlåner ladcykler og elsparemålere, vejleder om miljøprojekter til lokale borgere, koordinere samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, fundraiser til nye miljøprojekter i bydelen, udarbejder informationsmateriale om miljøforhold, opdatere hjemmeside og sociale medier og skriver artikler om miljøforhold til lokale medier. Udgifter i alt kr. Juli - december

11 Amager Øst Lokaludvalg ressourceforbrug og resultater for den lokale miljøopgave 2. halvår Har driftsstøtteaftale med Miljøpunkt Amager Regnskabstal Sekretariatsudgifter Aktiviteter I alt kr kr kr. Aktiviteter gennemført af Miljøpunkt Amager med støtte fra Amager Øst Lokaludvalg Aktivitet Økonomi Resultater Dato/periode kr. 800 flyers delt ud, 150 kopper kaffe delt ud, 65 cykler serviceret. Miljøfestival / Cykelpitstop ( kr. fra TMF) Så i alt ca 800 der tog i mod en flyer i farten og i hvert fald 150 der 22. september stoppede op og fik kaffe. Bicycle Innovation Lab Miljøvenlig trafik / mobility management i lokale virksomheder Uddannelse af miljøambassadører Grønne partnerskaber Affaldsforebyggelse Klimakampagne kr. ( kr. fra Vejdirektoratet) kr kr kr kr kr. Miljøambassadørforeningen kr. Udvikling og etablering af cykelprojektet Bicycle Innovation Lab herunder etablering af sekretariat og cykelbibliotek. Kontakt til lokale virksomheder med henblik på at inddrage dem i mobility management løsninger for medarbejdertransporten. Kontaktskabelse til og opkvalificering af miljøambassadører forud for grønne besøg i Holmbladsgadekvarteret (Støberigården) og lokale arrangementer i samarbejde med helhedsplanen. Udvikling og etablering af Netværk for Urbane Haver i samarbejde med lokale grønne initiativer og Miljøpunkt Østerbro herunder afholdelse af opstartsseminar. Gennemførelse af affaldsforsøg med Center for Miljø (TMF) og IKEA. 20 familier har deltaget i forsøg med affaldssortering i etageejendomme. Evaluering fremlagt i 2012 Grønne besøg i Støberigården (samarbejde med helhedsplanen for Holmbladsgadekvarteret) Støtte til foreningens sociale aktiviteter herunder fisketur på Øresund Juli december (fortsætter i 2012). Officiel åbning den 11. november Juli - december August - december August december (fortsætter i 2012). Opstartsseminar 20. september Juli - december November Oktober

12 Kemi i hverdagen Bogloppemarked Elbiler Cykelaktiviteter Støtte til bogen How-to-doguide om innovativ og midlertidig byplanlægning Støtte til Prags Have udlægning af køreplader til ny sæson Skole Udarbejdelse af årsplan for miljøarbejdet i kr kr kr kr. Afholdelse af informationsarrangement om farlig kemi i produkter 6. november til småbørn. Afholdelse af bogloppemarked i Prismen i forbindelse med København Læser. Arrangementet blev afholdt i samarbejde 6. november med Prismen og Amagerbro Kultur Forberedelse og afholdelse af arrangementet CO2-E-Race, der bl.a. 13. august indeholdt et optog med elbiler gennem Amagerbrogade Udgifter til særskilte cykelaktiviteter under åbning af Bicycle 11. november Innovation Lab kr. Bogen er udkommet. December kr. 748 kr kr. Prags Have kan fortsætte arbejdet med udvikling af byhaver og grønne byrum i samarbejde med lokale borgere. December Henvendelse til lokale skoler om potentielle miljøaktiviteter (fokus November på affald) Forberedelse, koordinering og afholdelse af borgermøde om miljøarbejdet i I alt deltog ca. 25 borgere i arrangementerne. Der blev på grundlag af borgermøderne og den efterfølgende proces i LU udarbejdet en årsplan for miljøarbejdet i Forberedelse og koordinering i juli september. Borgermøder afholdt den 11. august og den 6. september. I alt (aktiviteter/projekter) kr. Sekretariatsudgifter Udgifter i alt kr kr. Udgifter til drift af sekretariat, der tager i mod borgerhenvendelse om miljøspørgsmål, udlåner ladcykler og elsparemålere, vejleder om miljøprojekter til lokale borgere, koordinere samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, fundraiser til nye miljøprojekter i bydelen, udarbejder informationsmateriale om miljøforhold, opdatere hjemmeside og sociale medier og skriver artikler om miljøforhold til lokale medier. Juli - december

13

14 Bispebjerg Lokaludvalg den lokale miljøopgave 2. halvår Har virksomhedsoverdraget medarbejder fra Miljøpunkt Bispebjerg, Brønshøj-Husum Regnskabstal 2. halvår 2011: Lønudgifter Høringer og borgerinddragelse Madglad taghave SEEDS Klimatopmøde Møder i diverse netværk og grupper Cykel oplevelsesafari Ren mose Grønt støjværn Aktivitetsmidler til Agendaforening NV Lokaludvalgets udgifter i alt: kr kr kr. 0 kr kr kr kr kr kr kr kr. Høringer og borgerinddragelse Bymiljøudvalget har været involveret i mange høringer. Miljømedarbejderen har særligt været involveret i følgende høringer. Den 25. oktober var Lokaludvalget på gaden med god kaffe og dialog om tillæg til lokalplan 251, Provstevej i daglig tale DONG grunden. På baggrund af Pågaden mødet samt efterfølgende borgermøde, blev der udformet et høringssvar. 23. august holdt Lokaludvalget borgermøde om højklasset busløsninger på Frederikssundsvej, og på baggrund heraf blev der sendt et høringssvar. Trafikgruppe Tagensbo skole Efter opfordring fra et medlem af forældrebestyrelsen for Tagensbo skole, har bymiljøudvalget og miljømedarbejderen valgt at gå aktivt ind i at sikre bedre trafikforhold omkring den nyrenoverede skole. Der er blevet holdt 2 møder, hvor repræsentanter fra Center for Sikre Skoleveje også har deltaget. Resultatet er, at Sikre Skoleveje har taget nogle af forslagene op til genovervejelse. MADGLAD taghave I klimatilpasningsgruppen er der taget initiativ til et projekt som har involveret BIBLIOTEKET og GLAD fonden. Ideen er at skabe en dyrkningshave på toppen af BILIOTEKET. Haven skal både kunne håndtere regnvand og samtidig fungere som et undervisningssted for eleverne på køkkenlinien på GLAD fagskole. Det er tanken, at de dyrkede grøntsager skal benyttes i GLAD café, driver cafévirksomhed i BIBLIOT EKET. I projektet har KU LIFE bidraget med væsentligt viden omkring valg af planter, udregninger af regnvandsmængder osv. Der søges nu midler i diverse fonde til gennemførelse af projektet. SEEDS

15 Bispebjerg Lokaludvalg har sammen med andre bydele valgt at deltage i SEEDS projektet. Projektet er et EU projekt ledet af KU LIFE som fokuserer på midlertidig anvendelse af byrum til eksempelvis parker, dyrkningshaver mm. Målet er gennem studie af cases at kunne pege på de udfordringer for både de frivillige, der ønsker at bruge et område midlertidigt og de forskellige instanser og private aktører som giver de frivillige mulighed for at bruge byrummet. Der er holdt indledende møder i 2011, hvor projektet for alvor tager fat i Klimatopmøde I december var Sydafrika vært for det internationale klimatopmøde COP 17. For at gøre de globale problematikker nærværende for lokalområdet, satte Bispebjerg Lokaludvalg og BIBLIOTEKET klimaet til debat. Det førte til et intenst program med 5 arrangementer. D. 29. november Tænk globalt, engager dig lokalt gav Klimabevægelsen en introduktion til folkelig mobilisering og bagefter viste vi filmen The Age of Stupid. Under overskriften Græd over spildt mælk var temaet d. 6. december mad. Først Gav Fødevarebanken og Stop Spild af Mad hver deres introduktion til hvordan vi undgår at mad går til spilde, og aften sluttede af med filmen Food Inc. Dagen efter gav CEPOS og CEVEA hver deres forståelse af klimakrisen, efterfulgt af Bjørn Lomborgs film Cool It. D. 8. december diskuterede et panel af politikere fordele og ulemper ved en betalingsring. Topmødet sluttede af med et festligt slow food inspirationsmarked med smagsprøver og inspiration. Miljøprojekter udført af Miljøpunkt Miljøpunkt har i 2011 gennemført 3 projekter for Lokaludvalget: cykeloplevelsessafari, Utterslev mose - Ren sø samt grønt støjværn. Cykeloplevelsessafari blev gennemført som et samarbejde mellem Miljøpunkt og Lokaludvalget. Cykelfestivalen var lagt op af VM i landevejscykling og foregik d. 24. september. Dagen bød på en cykeltur med opgaver undervejs og sluttede af med underholdning. På dagen blev bydelens nye cykelkort samt bydelens nye låne ladcykel introduceret. Utterslev mose - Ren sø er et samarbejdsprojekt med Brønshøj-Husum lokaludvalg. Miljøpunktet fik til opgave at samle tilgængelig viden om mosens tilstand samt fremkomme med handlingsmuligheder for lokaludvalgene. Der blev knyttet en følgegruppe til projektet bestående af medlemmer fra de to Lokaludvalg og herudover fungerede de to miljømedarbejdere som sparring. Projektet fortsætter i 2012, dog uden Miljøpunktets involvering. Miljøpunktet har også fået til opgave at undersøge muligheder for opsætning af grønne støjskærme ved den nye Nordhavnsvej samt vurdere forskellige typer af støjskærme. Afslutning Strukturen for miljøarbejdet i Lokaludvalget er fortsat under forandring. Samarbejdet med Miljøpunkt Bispebjerg, Brønshøj-Husum gennem året har ikke fungeret efter hensigten, og Lokaludvalgene i Bispebjerg og tilsvarende i Brønshøj-Husum har derfor valgt ikke at fortsætte samarbejdet. Omstrukturering af miljøarbejdet i Lokaludvalget Bispebjerg Lokaludvalg har i 2011 lagt kræfter i at finde en ny form, hvor miljøarbejdet indgår i Lokaludvalgets øvrige arbejde. Det allerede eksisterende bymiljøudvalg beskæftiger sig fortsat med et bredt spektra af opgaver indenfor trafik, begrønning, det rekreative, brug af byens rum osv. Herudover behandler udvalget en stor del af de høringer som kommer fra kommunen. Bymiljøudvalget tager også initiativ til en række projekter, som vil blive kommenteret senere. Miljømedarbejderen er blevet koblet som sekretariatsperson på dette udvalg.

16 Som noget nyt er der etableret en arbejdende gruppe bestående af lokaludvalgsmedlemmer og suppleanter med interesse for miljø. Gruppen går under navnet klimatilpasningsgruppen da klimatilpasning blev valgt som det emne, der ønskes fokus på i Gruppens arbejde adskiller sig fra de øvrige udvalg ved at have en mere praktisk tilgang, og friholdes for arbejde med høringer. Miljømedarbejderen fungerer som sekretariatsperson for gruppen. Bispebjerg Lokaludvalg og Brønshøj-Husum Lokaludvalg har valgt at hyre Miljøpunkt til at varetage udvalgte opgaver, og dermed give Miljøpunktet en chance for omstrukturering og overlevelse i ny form. Lokaludvalgets miljømedarbejder har fungeret som mellemled mellem bymiljøudvalget og Miljøpunktet i forbindelse med de udførte opgaver. Alle miljømedarbejdere i Lokaludvalgene er organiseret i et Miljønetværk sammen med Sikker By sekretariatet og Center for Miljø. Netværket mødes hver anden måned og udveksler erfaringer. Herudover deltager miljømedarbejderen i andre relevante faglige netværk. Agendaforening NV er også en vigtig aktør i bydelens miljøarbejde. Foreningen arrangerer en del foredrag og ekskursioner med miljø som omdrejningspunkt. Foreningen har modtaget midler fra Lokaludvalget til gennemførelse af aktiviteter Brønshøj-Husum Lokaludvalg ressourceforbrug og resultater for den lokale miljøopgave 2. halvår Har fået virksomhedsoverdraget miljømedarbejder fra Miljøpunkt Bispebjerg, Brønshøj-Husum Regnskabstal Regnskabstal Puljemidler Sekretariatsmidler I alt Aktivitet Miljøpunktsprojekter (puljemidler) Ren Mose Bier & blomster Platformsprojektet Honorar til Byhavenetværket (LAR i Voldparken) (sekr.midler) Regnvandsmøde, annoncering (puljemidler) Miljømedarbejder, løn OH og sekretariatsservicering I alt kr kr kr. Økonomi kr kr kr kr kr kr kr.

17 Det lokale miljøarbejde under Brønshøj Husum Lokaludvalg - Afrapportering 2011 Brønshøj-Husum Lokaludvalg har i 2011 brugt kræfterne på dels at få greb om den nye miljøopgave (etablering af et miljøudvalg, afholdelse af seminarer om miljøopgaven, information til borgerne om den nye organisering, formulering af visioner og ideer med det lokale miljøarbejde). Og dels at forsøge at etablere en ny form for samarbejde med Miljøpunkt Bispebjerg, Brønshøj-Husum, hvor Miljøpunkt som supplement til det miljøarbejde Lokaludvalget selv kan lave med sin overdragede miljø-medarbejder udfører projekter på vegne af Lokaludvalget. Resultater - Miljøprojekter i 2011 De tre første projekter er funderet i Miljøpunkt og finansieret af Lokaludvalget. 1. Ren Mose projektet, der handler om at samle tilgængelig viden om Utterslev Mose økologiske tilstand og komme med handlingsanbefalinger til lokaludvalgene (samarbejde med Bispebjerg Lokaludvalg). Der er lavet en tilstandsrapport om Utterslev mose, som efterfølgende er blevet sendt til en række embedsfolk i TMF, med henblik på at kvalitetssikre det faglige indhold. Herefter vil rapporten blive bearbejdet til en egentlig udgivelse. Herudover har lokaludvalgene modtaget et strategipapir omkring de politiske handlemuligheder ift. at vand-planer/vandrammedirektivet. I forlængelse af Miljøpunktets arbejde er der blevet taget yderligere initiativer mellem de to lokaludvalg til at styrke Utterslev Mose rekreative og naturmæssige kvaliteter. 2. Bier & blomster, der gennem aktiv inddragelse af beboere, institutioner og interesseorganisation med interesse for udviklingen af Utterslev Moses rekreative og biodiversitetsmæssige kvaliteter skulle finde frem til konkrete projekter som kunne iværksættes med stort element af frivilligt arbejde. De konkrete resultater af de afholdte møder og workshops, er primært to projekter: et biavlerprojekt og etableringen af en fremtidsskov. Begge projekter der ligger i god forlængelse af TMF indsatsområder på natur, miljø og frivillighedsområdet. 3. Platformsprojektet, hvor tanken var udvikle en IT platform, der med base i Lokaludvalgets hjemmeside og med tæt interaktion med de sociale medier, skulle fremme muligheden for at borgerne kunne finde andre der deler deres interesse for natur, klima og miljøprojekter i bydelen. Platformsprojektet ser desværre ud til ikke at blive til noget. Miljøpunktet har ikke kunnet præsentere Lokaludvalget for dette nye sociale netværksværktøj. Selve processen omkring at udvikle en kravspecifikation har dog været meget lærerig, og ikke mindst den afholdte workshop med førende eksperter i sociale mediers borgerinddragende potentialer har været frugtbar for måden det lokale miljøarbejde kan tænkes udviklet fremover. 4. Stort Regnvandsmøde. Borgermødet blev holdt på Husum Skole den 17. januar, men udgifter til annoncering af mødet er afholdt i Omkring 200 borgere mødte frem for at høre de fem oplægsholdere fortælle om den kommunale indsats, om boligejernes egne handlemuligheder i form af regnbede, faskiner, højtvandslukkere mv. Oplægsholderne var: Palle D. Sørensen (Københavns Kommune), Søren Gabriel (ORBICON), Flemming Springborg (Teknologisk Institut) og Riccardo Krogh Pescatori (Forsikring og Pension). Herefter

18 fulgte en messedel, hvor deltagerne kunne besøge 12 boder, og hente yderligere information og se nærmere på de tekniske og finansielle muligheder. 5. LAR-projekt i Voldparken. I forbindelse med forberedelsen til et større samarbejdsprojekt med Områdefornyelse Husum og lokale boligforeninger ansatte Lokaludvalget (for sekretariatsmidler) en konsulent fra Byhavenetværket til at udarbejde en ansøgning til Realdania i samarbejde med AAB. Ansøgningen har efterfølgende har udløst til et LAR forprojekt i Voldparken. 6. Organisering, strategi og sekretariatsbetjening. Med den fra Miljøpunkt virksomhedsover-dragede medarbejder har Lokaludvalget arbejdet med at definere visioner og målsætninger med det lokale miljøarbejde i Brønshøj-Husum. For det første er et Miljøudvalg etableret Mil-jøudvalget har haft i gennemsnit 10 medlemmer, hvoraf to heraf er medlemmer af lokalud-valget. Sekretariatets miljømedarbejder fungerer som tovholder/sekretær for Miljøudvalget, og miljøudvalget mødes 10 gange om året. Miljøudvalget har brugt det første halve år på at lave en arbejdsplan for 2012, der efter Miljøpunktets kollaps er blevet revideret og forelæg-ger i revideret form til godkendelse på Lokaludvalgsmødet den 19. april For det andet er et miljøseminar afholdt den 10. september i Grøndalscenteret for medlem-mer og suppleanter i Lokaludvalget. Samarbejdet med Miljøpunkt Brønshøj Husum Lokaludvalg vedtog i forbindelse med forhandlingerne omkring overdragelsen af an-svaret for det lokale miljøarbejde fra Miljøpunktet at fortsætte samarbejdet med Miljøpunkt Bispe-bjerg, Brønshøj-Husum ved at bestille miljøprojekter herfra i en årrække. I 2011 blev afsat kr. miljøprojekter. Under forudsætning af at samarbejdet fungerede effektivt og tilfredsstillende, blev i 2011 truffet en principbeslutning om, også i 2012 og 2013 at bestille miljøprojekter fra Miljøpunkt. Samarbejdet er dog ophørt i 2012 på baggrund af en evaluering. Både samarbejde og produkter har ikke været tilstrækkelig tilfredsstillende til, at Lokaludvalget har ønsket at fortsætte samarbejdet.

19 Christianshavns Lokaludvalg ressourceforbrug og resultater for den lokale miljøopgave 2. halvår 2011 Har driftsstøtteaftale med Miljøpunkt Indre By-Christianshavn. Aktiviteterne i Miljøpunkt Indre By-Christianshavn fremgår af tilskudsregnskab, Tilskudsregnskabet er endnu ikke godkendt af lokaludvalget og er derfor fortroligt. Regnskabstal Driftstilskud til miljøpunktet I alt Lokaludvalgets miljøprojekter: kr kr. Aktivitet LU-sag: VM i landevejscykling (ønske om at måling af støj- og luftforurening før og under VM) LU-sag: Affaldsregulativer høringssvar 28. september Timeforbrug (lokaludvalgets) Økonomi Resultater Dato/periode 0,5 0 KK foretog sig intet, men opgaven blev udført af 31. august Miljøpunkt Indre By-Christianshavn, som offentliggjorde resultaterne i medierne. 0,25 0 Høringssvar sendt til TMF 28. september LU-sag: årsplan 2012 for det lokale miljøarbejde LU-sag: Christianshavns volde og voldeanlæg nord for Christiania LU-sag: Pigtråd ved sømine-området (skader dyrelivet) Driftsstøtte til Miljøpunkt Indre By- Christianshavn I alt 1, ,25 0 LU arbejder efter den vedtagne årsplan 30. november 0,25 0 Breve sendt til relevante myndigheder - indtil videre uden resultat. LU overvejer, hvordan det kan blive et projekt i bydelsplan ,05 0 Taget med i ovennævnte brev. Løstliggende pigtråd er fjernet Fremgår af Miljøpunktets tilskudsregnskab, Tilskudsregnskabet er endnu ikke godkendt af lokaludvalget og er derfor fortroligt. 30. november 30. november 2. halvår 2011

20 Indre By Lokaludvalg ressourceforbrug og resultater for den lokale miljøopgave 2. halvår 2011 Har driftsstøtteaftale med Miljøpunkt Indre By-Christianshavn. Aktiviteterne i Miljøpunkt Indre By-Christianshavn fremgår af tilskudsregnskab, Tilskudsregnskabet er endnu ikke godkendt af lokaludvalget og er derfor fortroligt. Regnskabstal Driftstilskud til miljøpunktet Egne miljøprojekter I alt kr kr kr. Lokaludvalgets miljøprojekter samt driftsstøtten til miljøpunktet: Aktivitet Timeforbrug Økonomi Resultater Dato(er) (lokaludvalgets) LU-sag: Forurening fra busser, lastbiler 0,25 0 Intet 8/9 mv. i Indre By Mobile træer på Frederiksborggade kr. Fik præsenteret mobile træer-tanken og andre grønne ideer og overvejelser for forbipasserende borgere, ca Træerne, der nu står andre steder, passes af frivillige /9 Lad Søerne blomstre-arrangement i samarbejde med TMF kr. Flere tusinde blomsterløg blev sat i jorden ved Søerne. 350 børn, unge og forbipasserende deltog. 30/9 LU-sag: Affaldsregulativer høringssvar 0,05 0 Høringssvar sendt til TMF 13/10 LU-sag: Trængselsafgifter 0,25 0 Udtalelse sendt til Folketinget, BR og medierne 13/10 LU-sag: Livgivende habitat omkring metrobyggepladsen i Sortedams Sø LU-sag: Evaluering af "Mobile træer i Frederiksborggade"-projektet LU-sag: Evaluering af "Lad Søerne blomstre"-projektet (Borgerne indtager Søerne) 0,25 0 Interessenter kontaktet 10/11 0,05 0 Projektet kører videre 10/11 0,05 0 Det overvejes at fortsætte projektet i /11

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Rød skrift = ændringsforslag efter de seneste fagudvalgsmøder. Andet udkast til årsplan 2015 - Kgs. Enghave Lokaludvalg 1

Rød skrift = ændringsforslag efter de seneste fagudvalgsmøder. Andet udkast til årsplan 2015 - Kgs. Enghave Lokaludvalg 1 Andet udkast til ÅRSPLAN 2015 Årsplanen er inddelt i fem overordnede områder: Et for hvert af de tre fagudvalg, et på tværs af udvalgene og et for sekretariatsdriften. Hvert område er opdelt på aktivitets/projekt-niveau.

Læs mere

Det lokale miljøarbejde i 2014

Det lokale miljøarbejde i 2014 Det lokale miljøarbejde i 2014 Miljøpunkt Amager er i gang med at udarbejde årsplan for 2014. I den sammenhæng skal Miljø & Plan foretage en foreløbig prioritering af indsatserne, inden der fremlægges

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

Miljøpunkt Indre By Christianshavn ÅRSPLAN 2013

Miljøpunkt Indre By Christianshavn ÅRSPLAN 2013 Miljøpunkt Indre By ÅRSPLAN 2013 Indledning Formålet med Miljøpunktets virke er at støtte og udvikle det lokale miljøarbejde ved at inspirere og engagere borgere og erhvervsliv til aktivt at deltage i

Læs mere

27-11-2006. Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice

27-11-2006. Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice NOTAT MED INDSTILLING Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice I forbindelse med budgetforliget for 2007 blev det besluttet, at samle borgerbetjeningen i lokalområdet på en adresse. Visionen er at skabe

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Én indgang for frivilligheden i København Vision Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København, gennem et center for

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

TIPPEN SYDER II baggrund, formål, indsatsområder og målsætninger et arbejdspapir.

TIPPEN SYDER II baggrund, formål, indsatsområder og målsætninger et arbejdspapir. TIPPEN SYDER II baggrund, formål, indsatsområder og målsætninger et arbejdspapir. Partnerskabet Tippen Syder har i 2009-2013 gennemført projektet Tippen Syder. Vi ser det som en første projektperiode i

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Årsplan 2014 Miljøpunkt Indre By-Christianshavn

Årsplan 2014 Miljøpunkt Indre By-Christianshavn Årsplan 2014 Miljøpunkt Indre By-Christianshavn 1 Indledning København er udnævnt som Europæisk Miljøhovedstad i 2014 og Miljøpunktet har derfor særligt fokus på de lokalt forankrede miljøprojekter, som

Læs mere

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 REFERAT for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Spørgsmål fra borgere og oplæg (2013-0249729) 1 2. Godkendelse af dagsordenen (2013-0249744) 2 3. Oplæg om Københavnertunnelen (2013-0249823)

Læs mere

Agenda 21 Fokus miljø og klima

Agenda 21 Fokus miljø og klima Agenda 21 Fokus miljø og klima Teknik- og Miljøforvaltningen 2008 Indhold Prioritering af indsatsen...4 Projektidé - praktisk miljøledelse...5 Opstart af projektet...8 Organisering og forankring af projektet...9

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

Velkommen i Københavns Fødevarefællesskab

Velkommen i Københavns Fødevarefællesskab Medlemshåndbog Velkommen i Københavns Fødevarefællesskab KBHFF er et fødevarefællesskab et kooperativt alternativ til almindelige profit-orienterede supermarkedskæder. I fødevarefællesskabet er kunderne

Læs mere

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Københavns Kommune Amager Øst Lokaludvalg Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Projekttitel fra ansøgningen Sansehave på Strandparkcentret Dato for projektets afholdelse?

Læs mere

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner Borgerrepræsentationen

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

PLADS TIL LEG Københavns Kommunes istandsættelse af alle byens offentlige legepladser 2008-2011

PLADS TIL LEG Københavns Kommunes istandsættelse af alle byens offentlige legepladser 2008-2011 PLADS TIL LEG Københavns Kommunes istandsættelse af alle byens offentlige legepladser 2008-2011 PROJEKT PLADS TIL LEG Målet med Plads til Leg er at istandsætte alle de offentlige legepladser i Københavns

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: Ref. nr. 23006 Navn naturvejleder: Den koordinerende naturvejleder for Fredensborg Kommune og Haver til Maver Navn naturvejleder: Stillingen og

Læs mere

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet.

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet. Miljøledelse Hvad er Miljøcertificering Det er et værkstøj der under en samlet miljøpolitik medvirker til at systematisere og forbedre en virksomheds miljømål og højne miljøbevidstheden. Ideen bag systemet

Læs mere

SHARING COPENHAGEN 2014 Casper Harboe, programchef, Københavns Kommune

SHARING COPENHAGEN 2014 Casper Harboe, programchef, Københavns Kommune SHARING COPENHAGEN 2014 Casper Harboe, programchef, Københavns Kommune FÆLLES LØSNINGER PÅ FÆLLES UDFORDRINGER I 2014 er København ( og Regionen) stedet, hvor hele Europa deler løsninger, løfter vidensniveauet

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Nyt projekt for. Sagsnr. om, at der gives 295 Nørre. Kvarter, danne baggrund 30. august. Københavns. med glas og stål bilag. Mod dagslys i gården.

Nyt projekt for. Sagsnr. om, at der gives 295 Nørre. Kvarter, danne baggrund 30. august. Københavns. med glas og stål bilag. Mod dagslys i gården. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Nyt projekt for Frederiksberggade 38 Teknik- og Miljøforvaltningen orienterer Tekniken bygningg med butik og og Miljøudvalget

Læs mere

Vedtægter for Fonden Agendacenter Indre By/Christianshavn (omfattet af fondsloven)

Vedtægter for Fonden Agendacenter Indre By/Christianshavn (omfattet af fondsloven) Vedtægter for Fonden Agendacenter Indre By/Christianshavn (omfattet af fondsloven) 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Fondens navn er Agendacenter Indre By/Christianshavn (i det følgende kaldet fonden

Læs mere

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København Side 1 / SIKKER BY: Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København v/ kontorchef Lea Bryld Center for Sikker By Side 2 / Disposition Sikker By Programmet Måling af den lokale tryghed og kriminalitet

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

Sæt liv i Ballerup. Stem på Enhedslisten. ballerup.enhedslisten.dk

Sæt liv i Ballerup. Stem på Enhedslisten. ballerup.enhedslisten.dk Sæt liv i Ballerup Stem på Enhedslisten Sæt liv i Ballerup Enhedslisten ønsker et levende Ballerup på alle områder Vi vil puste liv i kulturen og beskæftigelsen, klimarenoveringer og billige almene boliger.

Læs mere

INDHOLD. Læsevejledning Børn og madspild Klimaet og borgerne Formidling af bæredygtig livsstil Budget 2015 Kalender 2015 Bilag: Strategiplan 2015-2018

INDHOLD. Læsevejledning Børn og madspild Klimaet og borgerne Formidling af bæredygtig livsstil Budget 2015 Kalender 2015 Bilag: Strategiplan 2015-2018 Årsplan 2015 INDHOLD Læsevejledning Børn og madspild Klimaet og borgerne Formidling af bæredygtig livsstil Budget 2015 Kalender 2015 Bilag: Strategiplan 2015-2018 3 3 5 6 8 10 Årsplan 2015 Dette dokument

Læs mere

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI Hvordan får vi mere ud af klimatilpasningen, og hvordan gør vi det på nye og innovative måder? Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania Hvad er VANDPLUS? VANDPLUS-partnerskabet

Læs mere

Københavns Kommunes Klimaindsats

Københavns Kommunes Klimaindsats Københavns Kommunes Klimaindsats Konference - Clean Tech Cluster Hovedstadsregionen Yderligere information: Henrik Dissing, Økonomiforvaltningen, Kbhs Kommune Klimamålsætninger Klima er et højt prioriteret

Læs mere

3 Kommunikationsstrategien

3 Kommunikationsstrategien Mødereferat Titel Dato 20 april 2010 Sted Deltagere Cykelpendlerruter i Hovedstadsområdet Møde i kommunikationsgruppen COWI Lyngby Maria H Streuli, Prejektsekretariatet Line K Groot, Projektsekretariatet

Læs mere

BYBIERNES ÅR. Vinder af Den Socialøkonomiske Årspris 2013

BYBIERNES ÅR. Vinder af Den Socialøkonomiske Årspris 2013 BYBIERNES ÅR 2013 Vinder af Den Socialøkonomiske Årspris 2013 Natur, produktion og samfund Bybi er en virksomhed, der tager udgangspunkt i bierne. Vi vil skabe en industri i Danmarks byer, der sætter gang

Læs mere

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Særlige indsatsområder jf. Klimapolitikken Indsats Mål Status el. Mål 3: Reduktion af borgeres og virksomheders CO 2 -udledning Mål 5:

Læs mere

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne.

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne. Projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark Den 23. december 2013 Status for netværkssamarbejdet Den robuste kommune PRIMO Danmark besluttede i 2012 - i samarbejde med Foreningen af Kommunale

Læs mere

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 FORORD I Fredericia Kommune er der en stolt tradition for at udvikle og arbejde med projekter, der profilerer Fredericia, som en kommune i front på miljøområdet

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Fonds- og puljeansøgninger

Fonds- og puljeansøgninger STRUKTUR I ANSØGNINGER Fonds- og puljeansøgninger Vær opmærksom på at mange fonde, har deres egne specifikke ansøgningsskemaer, som skal bruges. Nedenstående er en overordnet guideline til den struktur

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder VIDENS INDSAMLING 01 HOTSPOT Fælles fodslag for tryggere boligområder 1 MOD TRYGGERE BOLIGOMRÅDER 1 Nye tiltag mod utryghed Frygten for vold, tyveri og hærværk er kendsgerninger, som beboere i mange udsatte

Læs mere

Smarte byer og nye samarbejdsformer

Smarte byer og nye samarbejdsformer Smarte byer og nye samarbejdsformer Else Kloppenborg, Specialkonsulent Københavns Kommune, Teknik- & Miljøforvaltningen Green Cities konference, 23. oktober 2014, Allerød - Hvad er en smart by? - Skal

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 Puljemidler kan søges af frivillige folkeoplysende foreninger for børn og unge, eller

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler juni 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Amager Børneteaterfestival (BIFUK)

Læs mere

Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse

Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse 1 Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse Kl. 09.00-12. 00 "Drop-In" Opsøgende erhvervsdialog med Bygge- og anlægsbranchen: Københavns Erhvervscenter's team for for Bygge- og anlægbranchen

Læs mere

handlingsplan for cyklisme

handlingsplan for cyklisme handlingsplan for cyklisme prioriterer cyklismen højt, og vil med denne handlingsplan vise at vi sætter handling bag cykelpolitikken. Cykling er for en integreret del af den moderne by, og cyklismen værdsættes

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

BILAG 3: Skema over erfaringer med brugerundersøgelser i Teknik- og Miljøforvaltningens enheder. Hvornår er det brugt? (fra dato til dato)

BILAG 3: Skema over erfaringer med brugerundersøgelser i Teknik- og Miljøforvaltningens enheder. Hvornår er det brugt? (fra dato til dato) BILAG 3: Skema over erfaringer brugerundersøgelser i Teknik- og Miljøforvaltningens enheder Enhed Er de evalueret? Hvor meget er de brugt (antal) og til hvad? Analysen anvendes ved revisionen Agendaplanen

Læs mere

Miljøpunkt Amagers beretning for 2012

Miljøpunkt Amagers beretning for 2012 Miljøpunkt Amagers beretning for 2012 Indledning Miljøpunkt Amager i 2012 Er målene nået? Affaldssortering Undervisning på amager fælled skole Hørgården Nærgenbrugsstation Aktivitetsdag i Sundholmskvarteret

Læs mere

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Den gode proces Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Vejen til den gode proces Klimatruslen og usikkerhed om den fremtidige forsyningssikkerhed

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

EVALUERING AF UDLÅNET AF LADCYKLER FRA MILJØPUNKT INDRE BY-CHRISTIANSHAVN I PERIODEN JULI 2012 TIL OKTOBER 2013 EVALUERING AF LADCYKEL- ORDNINGEN

EVALUERING AF UDLÅNET AF LADCYKLER FRA MILJØPUNKT INDRE BY-CHRISTIANSHAVN I PERIODEN JULI 2012 TIL OKTOBER 2013 EVALUERING AF LADCYKEL- ORDNINGEN EVALUERING AF UDLÅNET AF LADCYKLER FRA MILJØPUNKT INDRE BY-CHRISTIANSHAVN I PERIODEN JULI 2012 TIL OKTOBER 2013 EVALUERING AF LADCYKEL- ORDNINGEN Miljøpunkt Indre By - Christianshavn Rådhuspladsen 77 st.

Læs mere

Agenda 21 Grøn Nørrebro

Agenda 21 Grøn Nørrebro Agenda 21 Grøn Nørrebro 1. september 2008 Vedtægt for Fonden Agenda 21 Grøn Nørrebro 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Fondens navn er Fonden Agenda 21 Grøn Nørrebro (Tidligere Agenda 21 Center Indre

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Bydelskonkurrencen: Den Digitale Bydel 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Borgerservice, Udviklingsafdelingen E-mail: tgl@aarhus.dk

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger.

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 PEG/MLL 10 Initiativer vedrørende udmøntning af statens trafikinvesteringsplan Indstilling: Direktionen indstiller, at Movias arbejde

Læs mere

Referat af Borgermøde afholdt d. 25. august 2014 i forbindelse med lokalplanforslag Valby Idrætspark

Referat af Borgermøde afholdt d. 25. august 2014 i forbindelse med lokalplanforslag Valby Idrætspark KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning BILAG 7 Referat af Borgermøde afholdt d. 25. august 2014 i forbindelse med lokalplanforslag Valby Idrætspark Borgerdeltagelse:

Læs mere

Charlotte Møller præsenterede konceptet for helhedsrenovering (jf. oplæg). Ann Urbrand: Er der en tidsplan for helhedsrenoveringen?

Charlotte Møller præsenterede konceptet for helhedsrenovering (jf. oplæg). Ann Urbrand: Er der en tidsplan for helhedsrenoveringen? KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for nye anlægsprojekter NOTAT Referat af møde i den lokale styregruppe den 22.9.14 Præsentation af ny projektleder fra KEJD Charlotte Møller præsenterede

Læs mere

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere: Rikke Lindskov

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

Nyhedsbrev II omkring E-Mobilitet i Nordsøregionen

Nyhedsbrev II omkring E-Mobilitet i Nordsøregionen Nyhedsbrev II omkring E-Mobilitet i Nordsøregionen Kære samarbejdspartnere, Vi ønsker at vore samarbejdspartnere løbende skal holdes informeret om hvad vi laver i og omkring E-mobility. Dette er vores

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Status på Miljøvenlig trafik på Amager Oktober 2010

Status på Miljøvenlig trafik på Amager Oktober 2010 Status på Miljøvenlig trafik på Amager Oktober 2010 Miljøpunkt Amager har fået bevilget 100.000 kr. fra hver af de to lokaludvalg på Amager (Amager Øst Lokaludvalg og Amager Vest Lokaludvalg). Derudover

Læs mere

Københavns Fødevarefælleskab

Københavns Fødevarefælleskab Københavns Fødevarefælleskab Medlemshåndbog Kafax, Korsgade 19, kld. 2200 Kbh. N. Onsdage kl. 9.00-20.00 1 Velkommen i Københavns Fødevarefællesskab Hvad betyder det at være medlem af Københavns Fødevarefællesskab?

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

Strategiske Mål for 2016

Strategiske Mål for 2016 Strategiske Mål for 2016 Hvert år konkretiseres det kommende års arbejde med de fire strategiske emner i 1-årige mål først tværgående og derefter for de enkelte centre i organisationen. Idet alle mål skal

Læs mere

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde.

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde. 6. november 2014 /chrska Beslutningsreferat: 14. møde i institutionen den 28. oktober 2014 Til stede: Mads Øvlisen (formand), Jonas Christoffersen, Jens Erik Ohrt, Kim Haggren, Marie Voldby, Christina

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

100 fuglekasser på Indre Nørrebro 2005, 50 børn og 10 voksne. Flere træer, buske og roser på indre Nørrebro information, planteaktioner

100 fuglekasser på Indre Nørrebro 2005, 50 børn og 10 voksne. Flere træer, buske og roser på indre Nørrebro information, planteaktioner Bilag 1 Liste over Agenda 21 centres og satellitters aktiviteter 2005 Agenda 21 center Indre Nørrebro 100 fuglekasser på Indre Nørrebro 2005, 50 børn og 10 voksne Flere træer, buske og roser på indre Nørrebro

Læs mere

Kvinder og mænd skal have lige muligheder for ansættelse, uddannelse, udvikling, avancement og lige løn for lige arbejde.

Kvinder og mænd skal have lige muligheder for ansættelse, uddannelse, udvikling, avancement og lige løn for lige arbejde. Til Rikke Lauritzen (MB) Svar på forespørgsel vedr. køn, ligestilling, barsel osv. fra 2000 til i dag Kære Rikke Lauritzen 08-09-2008 Sagsnr. 2008-109245 Dokumentnr. 2008-481961 Tak for din henvendelse

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ANSØGNINGSSKEMA Ansøgningen sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk. 1. Projektets navn og projektperiode Projektets navn: Fra faglig refleksion til innovation Projektperiode Starttidspunkt: 2. kvartal

Læs mere

FREMGANG I FÆLLESSKAB

FREMGANG I FÆLLESSKAB FREMGANG I FÆLLESSKAB INVESTERINGSPAKKE 13 FREMGANG I FÆLLESSKAB Med aftalen Fremgang i fællesskab fortsætter vi med at renovere skoler, bygge almene boligere og forbedre forholdene for de mest udsatte

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010 [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning

GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning Rikke Hedegaard Christensen, Teknik og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Email: zi1e@tmf.kk.dk TEKNIK OG MILJØFORVALTNINGEN

Læs mere