Vedr. lokaludvalgenes varetagelse af det kommunalt støttede miljøarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedr. lokaludvalgenes varetagelse af det kommunalt støttede miljøarbejde"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Orienteringsnotat Til Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget Vedr. lokaludvalgenes varetagelse af det kommunalt støttede miljøarbejde Den 1. juli 2011 overgik ansvaret for den kommunalt finansierede lokale miljøopgave til lokaludvalgene i København. For at sikre fortsat fokus på det lokale miljøarbejde skal lokaludvalgene hvert år inden den 1. maj til Teknik- og Miljøforvaltningen indsende en oversigt over brug af midler til det lokale miljøarbejde og de opnåede resultater i det foregående år. Forvaltningen forelægger på denne baggrund en samlet oversigt over arbejdet til Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget til orientering sammen med forvaltningens anbefalinger til lokaludvalgene vedrørende det videre arbejde Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Tim Jensen Status Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget materiale fra samtlige lokaludvalg. Det har været væsentligt for Teknik- og Miljøforvaltningen ikke at pålægge lokaludvalgene en unødig stor administrativ byrde ved afrapporteringen. Forvaltningen har opfordret lokaludvalgene til at anvende afrapporteringsmateriale, som allerede eksisterede. Derfor er der forskelle i omfang og i detaljeringsniveau. Forvaltningen konstaterer, at lokaludvalgene alle i 2. halvår af 2011 har anvendt mere end minimum kr. til lokalt miljøarbejde pr. bydel, som det var forudsat i budget Samlet set er der anvendt kr., hvilket er kr. mere end det fastsatte minimum. Baggrunden for tallene fremgår af bilag 1 Nøgletal for lokaludvalgenes lokale miljøarbejde 2. halvår Af bilag 2 som mere detaljeret beskriver det lokale miljøarbejde, fremgår det tydeligt, at lokaludvalgene, hvad enten de løser opgaven selv eller i samarbejde med miljøpunktet og andre relevante aktører, har gang i mange forskellige projekter. Den 14. maj traf Teknik- og Miljøudvalget beslutning om at udsende Grøn Hverdag og Livskvalitet - Lokal Agenda 21-plan for i offentlig høring i perioden 30. maj 30. august Planens fokus er det borgerrettede miljøarbejde, og Teknik- og Miljøforvaltningen ser lokaludvalgene som en vigtig partner, der kan understøtte implementeringen af Agenda 21-planen og gennemføre konkrete aktiviteter, som har særlig interesse i bydelene. En færdig agendaplan forventes at foreligge i november By- og Klimaområdet Njalsgade 13, 2. sal Postboks København S Telefon EAN nummer

2 Anbefalinger Teknik- og Miljøforvaltningen noterer sig, at lokaludvalgene er godt i gang med at videreudvikle de lokale platforme for varetagelsen af den lokale miljøopgave. Teknik- og Miljøforvaltningen vil anbefale overfor lokaludvalgene: - at lokaludvalgene fortsætter deres lokale miljøarbejde, og at lokaludvalgene arbejder systematisk med at lade sig inspirere af hinandens erfaringer og med at skabe samarbejder og synergieffekter på tværs af bydelene. - at lokaludvalgenes lokale miljøaktiviteter for 2013 afspejler prioriteringerne i kommunens Agenda 21-plan for , så der kommer fokus på aktiviteter indenfor temaerne hjemme, ressourcer, transport, byrum og et tværfagligt tema indenfor innovation og uddannelse. Teknik- og Miljøforvaltningen vil fortsætte med at vejlede og medvirke til udviklingen af det lokale miljøarbejde, sådan som det er fastsat i det faglige ophæng for varetagelsen af den lokale miljøopgave (jf. bilag 3). Side 2 af 8

3 Bilag 1: Nøgletal for lokaludvalgenes lokale miljøarbejde 2. halvår 2011 Med Borgerrepræsentationens beslutning af budget 2011 den 7. oktober 2010 blev lokaludvalgenes opgaveportefølje udvidet, så de fra 1. juli 2011 varetager opgaven med at støtte og udvikle det kommunalt finansierede lokale miljøarbejde. Det beløb som årligt skal overføres til lokaludvalgene er 6,29 mio. kr. (2011 p/l). For 2. halvår af 2011 blev der således overført 3,15 mio. kr. til det lokale miljøarbejde. Midlerne fordeles ligeligt mellem de ti lokaludvalgssekretariater, så hver bydels lokaludvalgssekretariat modtager 0,315 mio. kr. i 2011 og 0,629 mio. kr. i 2012 og frem (2011 p/l). Af nedenstående tabel fremgår det, at lokaludvalgene på bydelsniveau alle har anvendt de tildelte midler for 2. halvår Lokaludvalgsmidler på lokale miljøaktiviteter 2. halvår 2011 Amager Vest Lokaludvalg kr. Amager Øst Lokaludvalg kr. Bispebjerg Lokaludvalg kr. Brønshøj-Husum Lokaludvalg kr. Christianshavns Lokaludvalg kr. Indre By Lokaludvalg kr. Kgs. Enghave Lokaludvalg kr. Nørrebro Lokaludvalg kr. Valby Lokaludvalg kr. Vanløse Lokaludvalg kr. Vesterbro Lokaludvalg kr. Østerbro Lokaludvalg kr. I alt kr. Amager Vest Lokaludvalg ressourceforbrug og aktiviteter Har driftsstøtteaftale med Miljøpunkt Amager. Regnskabstal 2. halvår 2011: Sekretariatsudgifter Aktiviteter Miljøfestival / Cykelpitstop Mobility management i lokale virksomheder (KørSmart) Uddannelse af miljøambassadører Grønne partnerskaber Affaldsforebyggelse kr kr kr kr kr kr. Side 3 af 8

4 Klimakampagne Kemi i hverdagen Elbiler Ørestad Urbane Haver Skole Udarbejdelse af årsplan for miljøarbejdet Lokaludvalgets udgifter i alt kr kr kr. 942 kr kr kr kr. Amager Øst Lokaludvalg ressourceforbrug og aktiviteter Har driftsstøtteaftale med Miljøpunkt Amager. Regnskabstal 2. halvår 2011: Sekretariatsudgifter Aktiviteter Miljøfestival / Cykelpitstop Bicycle Innovation Lab Mobility management i lokale virksomheder Uddannelse af miljøambassadører Grønne partnerskaber Affaldsforebyggelse Klimakampagne Miljøambassadørforeningen Kemi i hverdagen Bogloppemarked Elbiler Cykelaktiviteter Støtte til bogen How-to-do-guide om innovativ og midlertidig byplanlægning Støtte til Prags Have udlægning af køreplader til ny sæson Skole Udarbejdelse af årsplan for miljøarbejdet i 2012 Lokaludvalgets udgifter i alt: kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 748 kr kr kr. Bispebjerg Lokaludvalg ressourceforbrug og aktiviteter Har virksomhedsoverdraget medarbejder fra Miljøpunkt Bispebjerg, Brønshøj-Husum. Regnskabstal 2. halvår 2011: Lønudgifter Høringer og borgerinddragelse Madglad taghave SEEDS Klimatopmøde Møder i diverse netværk og grupper Cykel oplevelsesafari Ren mose Grønt støjværn Aktivitetsmidler til Agendaforening NV Lokaludvalgets udgifter i alt: kr kr kr. 0 kr kr kr kr kr kr kr kr. Side 4 af 8

5 Brønshøj-Husum Lokaludvalg ressourceforbrug og aktiviteter Har fået virksomhedsoverdraget miljømedarbejder fra Miljøpunkt Bispebjerg, Brønshøj-Husum. Regnskabstal 2. halvår 2011: Miljømedarbejder, løn OH og sekretariatsservicering Miljøpunktsprojekter (puljemidler) Ren Mose Bier & blomster Platformsprojektet Honorar til Byhavenetværket (LAR i Voldparken) (sekr.midler) Regnvandsmøde, annoncering (puljemidler) Lokaludvalgets udgifter i alt: kr kr kr kr kr kr kr. Christianshavns Lokaludvalg ressourceforbrug og aktiviteter Har driftsstøtteaftale med Miljøpunkt Indre By-Christianshavn. Aktiviteterne i Miljøpunkt Indre By-Christianshavn fremgår af tilskudsregnskab, Tilskudsregnskabet er endnu ikke godkendt af lokaludvalget og er derfor fortroligt. Regnskabstal 2. halvår 2011: Driftstilskud til miljøpunktet LU-sag: VM i landevejscykling LU-sag: Affaldsregulativer høringssvar LU-sag: årsplan 2012 for det lokale miljøarbejde LU-sag: Christianshavns volde og voldeanlæg LU-sag: Pigtråd ved sømine-området (skader dyrelivet) Lokaludvalgets udgifter i alt: kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr kr. Indre By Lokaludvalg ressourceforbrug og aktiviteter Har driftsstøtteaftale med Miljøpunkt Indre By-Christianshavn. Aktiviteterne i Miljøpunkt Indre By-Christianshavn fremgår af tilskudsregnskab, Tilskudsregnskabet er endnu ikke godkendt af lokaludvalget og er derfor fortroligt. Regnskabstal 2. halvår 2011: Driftstilskud til miljøpunktet kr. Egne miljøprojekter LU-sag: Forurening fra busser, lastbiler mv. i Indre By 0 kr. Mobile træer på Frederiksborggade Lad Søerne blomstre-arrangement i samarbejde med TMF LU-sag: Affaldsregulativer høringssvar 0 kr. LU-sag: Trængselsafgifter 0 kr. LU-sag: Livgivende habitat omkring 0 kr. metrobyggepladsen i Sortedams Sø LU-sag: Evaluering af "Mobile træer i 0 kr. Side 5 af 8

6 Frederiksborggade"-projektet LU-sag: Evaluering af "Lad Søerne blomstre"-projektet (Borgerne indtager Søerne) LU-sag: Årsplan 2012 for det lokale miljøarbejde Lokaludvalgets udgifter i alt: 0 kr. 0 kr kr. Kgs. Enghave Lokaludvalg ressourceforbrug og aktiviteter Har sammen med Vesterbro Lokaludvalg fået virksomhedsoverdraget to miljømedarbejdere på hhv. 26 og 33 timer/ugen. Regnskabstal 2. halvår 2011: Lønudgifter kr. Tilskud til løn (Friluftsrådet) kr. Tilskud til aktiviteter kr. Udgifter til aktiviteter kr. Aktiviteter: Tovholderfunktion for det lokale - grønne partnerskab Formidlingsarrangementer - Plejeplan - Find vej i - Bigård - LAR - Cykelfestival - Grøn jul er bare sjovere - Forberedelse af juletræsflis jan Udlån af ladcykler - Grønnere LU - LU og puljemiddelansøgere - Lokaludvalgets udgifter i alt: kr. Nørrebro Lokaludvalg ressourceforbrug og aktiviteter Har driftsstøtteaftale med Miljøpunkt Nørrebro. Har givet et drifttilskud på kr. og tildelt puljemidler til Miljøpunkt Nørrebro for kr. Regnskabstal 2. halvår 2011: Aktiviteter:. Lokaleudgifter ,00 Nørrebro cykler/miljøfestival ,00 ByOasen andet ,00 Affald Ydre Nørrebro/ Den Talende Miljøstation ,00 Terapihave andet + diverse grønt og LAR 5.000,00 LAR ,00 Udarbejdese af Årsplan ,00 Ansøgninger og Evalueringer af NLU ,00 Møder i NLU ,00 Side 6 af 8

7 Netværkning på Nørrebro ,00 Byoasen ,00 LAR ,00 Affald ,00 Marsvin i Byoasen 7.000,00 Nørrebro delecykler Nyindkøb af ladcykel ,00 Ladcykel Byoasen ,00 Lokaludvalgets udgifter i alt kr. Valby Lokaludvalg ressourceforbrug og aktiviteter Har virksomhedsoverdraget medarbejder fra Miljøpunkt Valby Regnskabstal 2. halvår 2011: Lønudgifter Overhead Husleje m.v. Aktiviteter Studietur og opstart Brochure om miljøarbejdet Ren Bydel: Store forårsrengøring: Bæredygtigt handelsliv: Økologisk marked Bæredygtigt handelsliv: Julemarked Klimavenlig bydel: Solcellebog Klimavenlig bydel: Energibasar og konference Lokaludvalgets udgifter i alt: kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Vanløse Lokaludvalg ressourceforbrug og aktiviteter Har fået virksomhedsoverdraget en medarbejder fra Miljøpunkt Vanløse. Regnskabstal 2. halvår 2011: Lønudgifter kr. Aktiviteter Hold Vanløse Ren kr. Cykelfestival kr. Regnvandsmøde kr. Workshop om bæredygtig jul kr. Puljemidler/ støttede projekter Enggruppen: Damhustræf kr. Københavns Fødevarefællesskab Vanløse: Æblepresse til Vanløse kr. Familieklubben: Natur, økologi og sundhed kr. Lokaludvalgets udgifter i alt: kr. Vesterbro Lokaludvalg ressourceforbrug og aktiviteter Har sammen med Vesterbro Lokaludvalg fået virksomhedsoverdraget Side 7 af 8

8 to miljømedarbejdere på hhv. 26 og 33 timer/ugen. Regnskabstal 2. halvår 2011 Lønudgifter Aktivitetsudgifter Tilskud til løn (Friluftsrådet) Tilskud til aktiviteter Aktiviteter Miljø- & Naturformidling til daginstitutioner og børnehaveklasser på Vesterbro Formidlingsopfølgning Erindringsplakat Temauge: Fra trampesti til sansesti, Udvikling af Miljø- & Naturværkstedets udearealer kr kr kr kr Åben have - Selvstændige eksterne brugergrupper af - Naturværkstedet Publikationer, TV, formidling om - Træstubben Formidling over grænser - Lokalstival - Store legedag - Nyt logo til TRÆSTUBBEN - Haveredskabsteater - LAR - Cykelfestival - Blomstrende by - Grøn Bolig - Udlån af ladcykler - Grønnere LU - Grøn jul er bare sjovere - Forberedelse af juletræsflis jan LU og puljemiddelansøgere - Lokaludvalgets udgifter i alt: kr. Østerbro Lokaludvalg ressourceforbrug og aktiviteter Har driftsstøtteaftale med Miljøpunkt Østerbro. Aktiviteterne i Miljøpunkt Østerbro fremgår af tilskudsregnskab. Tilskudsregnskabet er endnu ikke godkendt af lokaludvalget og er derfor fortroligt Regnskabstal 2. halvår 2011: Driftstilskud Projektopfølgning 2100.nu Lokaludvalgets udgifter i alt: kr kr kr. Side 8 af 8

9 Bilag 2: Baggrund for nøgletallene over lokaludvalgenes brug af sekretariats- og puljemidler til lokalt miljøarbejde i 2. halvår af 2011 Amager Vest Lokaludvalg ressourceforbrug og resultater for den lokale miljøopgave 2. halvår Har driftsstøtteaftale med Miljøpunkt Amager Regnskabstal Sekretariatsudgifter kr. Aktiviteter kr. I alt kr. Aktiviteter gennemført af Miljøpunkt Amager med støtte fra Amager Vest Lokaludvalg Aktivitet Økonomi Resultater Dato/periode Miljøfestival / Cykelpitstop 22. september Miljøvenlig trafik / mobility management i lokale virksomheder (KørSmart) Uddannelse af miljøambassadører kr. ( kr. fra TMF) 800 flyers delt ud, 150 kopper kaffe delt ud, 65 cykler serviceret. Så i alt ca 800 der tog i mod en flyer i farten og i hvert fald 150 der stoppede op og fik kaffe kr. Kontakt til lokale virksomheder for at inddrage dem i mobility management løsninger for medarbejdertransporten. Samarbejde med Center for Trafik og Gate kr. Kontaktskabelse til og opkvalificering af miljøambassadører forud for grønne besøg i Dagøgade og på Kongelundsvej. Grønne partnerskaber kr. Udvikling og etablering af Netværk for Urbane Haver i samarbejde med lokale grønne initiativer og Miljøpunkt Østerbro herunder afholdelse af opstartsseminar. Affaldsforebyggelse kr. Gennemførelse af affaldsforsøg med Center for Miljø (TMF) og IKEA. 20 familier har deltaget i forsøg med affaldssortering i etageejendomme. Evaluering fremlagt i 2012 Juli december (fortsætter i 2012) August december (fortsætter i 2012) August december (fortsætter i 2012). Opstartsseminar 20. september Juli - december

10 Klimakampagne kr. Grønne besøg på Dagøgade November Kemi i hverdagen kr. Afholdelse af informationsarrangement om farlig kemi 6. november i produkter til småbørn. Elbiler kr. Forberedelse og afholdelse af arrangementet CO2-E- 13. august Race, der bl.a. indeholdt et optog med elbiler gennem Amagerbrogade Ørestad Urbane Haver 942 kr. Støtte til aktiviteter i Ørestad Urbane Haver December Skole kr. Henvendelse til lokale skoler om potentielle November miljøaktiviteter (fokus på affald) Udarbejdelse af årsplan for miljøarbejdet i kr. Forberedelse, koordinering og afholdelse af borgermøde om miljøarbejdet i I alt deltog ca. 25 borgere i arrangementerne. Der blev på grundlag af borgermøderne og den efterfølgende proces i LU udarbejdet en årsplan for miljøarbejdet i Forberedelse og koordinering i perioden juli september. Borgermøde afholdt den 31. august. I alt (aktiviteter/projekter) kr. Sekretariatsudgifter kr. Udgifter til drift af sekretariat, der tager i mod borgerhenvendelse om miljøspørgsmål, udlåner ladcykler og elsparemålere, vejleder om miljøprojekter til lokale borgere, koordinere samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, fundraiser til nye miljøprojekter i bydelen, udarbejder informationsmateriale om miljøforhold, opdatere hjemmeside og sociale medier og skriver artikler om miljøforhold til lokale medier. Udgifter i alt kr. Juli - december

11 Amager Øst Lokaludvalg ressourceforbrug og resultater for den lokale miljøopgave 2. halvår Har driftsstøtteaftale med Miljøpunkt Amager Regnskabstal Sekretariatsudgifter Aktiviteter I alt kr kr kr. Aktiviteter gennemført af Miljøpunkt Amager med støtte fra Amager Øst Lokaludvalg Aktivitet Økonomi Resultater Dato/periode kr. 800 flyers delt ud, 150 kopper kaffe delt ud, 65 cykler serviceret. Miljøfestival / Cykelpitstop ( kr. fra TMF) Så i alt ca 800 der tog i mod en flyer i farten og i hvert fald 150 der 22. september stoppede op og fik kaffe. Bicycle Innovation Lab Miljøvenlig trafik / mobility management i lokale virksomheder Uddannelse af miljøambassadører Grønne partnerskaber Affaldsforebyggelse Klimakampagne kr. ( kr. fra Vejdirektoratet) kr kr kr kr kr. Miljøambassadørforeningen kr. Udvikling og etablering af cykelprojektet Bicycle Innovation Lab herunder etablering af sekretariat og cykelbibliotek. Kontakt til lokale virksomheder med henblik på at inddrage dem i mobility management løsninger for medarbejdertransporten. Kontaktskabelse til og opkvalificering af miljøambassadører forud for grønne besøg i Holmbladsgadekvarteret (Støberigården) og lokale arrangementer i samarbejde med helhedsplanen. Udvikling og etablering af Netværk for Urbane Haver i samarbejde med lokale grønne initiativer og Miljøpunkt Østerbro herunder afholdelse af opstartsseminar. Gennemførelse af affaldsforsøg med Center for Miljø (TMF) og IKEA. 20 familier har deltaget i forsøg med affaldssortering i etageejendomme. Evaluering fremlagt i 2012 Grønne besøg i Støberigården (samarbejde med helhedsplanen for Holmbladsgadekvarteret) Støtte til foreningens sociale aktiviteter herunder fisketur på Øresund Juli december (fortsætter i 2012). Officiel åbning den 11. november Juli - december August - december August december (fortsætter i 2012). Opstartsseminar 20. september Juli - december November Oktober

12 Kemi i hverdagen Bogloppemarked Elbiler Cykelaktiviteter Støtte til bogen How-to-doguide om innovativ og midlertidig byplanlægning Støtte til Prags Have udlægning af køreplader til ny sæson Skole Udarbejdelse af årsplan for miljøarbejdet i kr kr kr kr. Afholdelse af informationsarrangement om farlig kemi i produkter 6. november til småbørn. Afholdelse af bogloppemarked i Prismen i forbindelse med København Læser. Arrangementet blev afholdt i samarbejde 6. november med Prismen og Amagerbro Kultur Forberedelse og afholdelse af arrangementet CO2-E-Race, der bl.a. 13. august indeholdt et optog med elbiler gennem Amagerbrogade Udgifter til særskilte cykelaktiviteter under åbning af Bicycle 11. november Innovation Lab kr. Bogen er udkommet. December kr. 748 kr kr. Prags Have kan fortsætte arbejdet med udvikling af byhaver og grønne byrum i samarbejde med lokale borgere. December Henvendelse til lokale skoler om potentielle miljøaktiviteter (fokus November på affald) Forberedelse, koordinering og afholdelse af borgermøde om miljøarbejdet i I alt deltog ca. 25 borgere i arrangementerne. Der blev på grundlag af borgermøderne og den efterfølgende proces i LU udarbejdet en årsplan for miljøarbejdet i Forberedelse og koordinering i juli september. Borgermøder afholdt den 11. august og den 6. september. I alt (aktiviteter/projekter) kr. Sekretariatsudgifter Udgifter i alt kr kr. Udgifter til drift af sekretariat, der tager i mod borgerhenvendelse om miljøspørgsmål, udlåner ladcykler og elsparemålere, vejleder om miljøprojekter til lokale borgere, koordinere samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, fundraiser til nye miljøprojekter i bydelen, udarbejder informationsmateriale om miljøforhold, opdatere hjemmeside og sociale medier og skriver artikler om miljøforhold til lokale medier. Juli - december

13

14 Bispebjerg Lokaludvalg den lokale miljøopgave 2. halvår Har virksomhedsoverdraget medarbejder fra Miljøpunkt Bispebjerg, Brønshøj-Husum Regnskabstal 2. halvår 2011: Lønudgifter Høringer og borgerinddragelse Madglad taghave SEEDS Klimatopmøde Møder i diverse netværk og grupper Cykel oplevelsesafari Ren mose Grønt støjværn Aktivitetsmidler til Agendaforening NV Lokaludvalgets udgifter i alt: kr kr kr. 0 kr kr kr kr kr kr kr kr. Høringer og borgerinddragelse Bymiljøudvalget har været involveret i mange høringer. Miljømedarbejderen har særligt været involveret i følgende høringer. Den 25. oktober var Lokaludvalget på gaden med god kaffe og dialog om tillæg til lokalplan 251, Provstevej i daglig tale DONG grunden. På baggrund af Pågaden mødet samt efterfølgende borgermøde, blev der udformet et høringssvar. 23. august holdt Lokaludvalget borgermøde om højklasset busløsninger på Frederikssundsvej, og på baggrund heraf blev der sendt et høringssvar. Trafikgruppe Tagensbo skole Efter opfordring fra et medlem af forældrebestyrelsen for Tagensbo skole, har bymiljøudvalget og miljømedarbejderen valgt at gå aktivt ind i at sikre bedre trafikforhold omkring den nyrenoverede skole. Der er blevet holdt 2 møder, hvor repræsentanter fra Center for Sikre Skoleveje også har deltaget. Resultatet er, at Sikre Skoleveje har taget nogle af forslagene op til genovervejelse. MADGLAD taghave I klimatilpasningsgruppen er der taget initiativ til et projekt som har involveret BIBLIOTEKET og GLAD fonden. Ideen er at skabe en dyrkningshave på toppen af BILIOTEKET. Haven skal både kunne håndtere regnvand og samtidig fungere som et undervisningssted for eleverne på køkkenlinien på GLAD fagskole. Det er tanken, at de dyrkede grøntsager skal benyttes i GLAD café, driver cafévirksomhed i BIBLIOT EKET. I projektet har KU LIFE bidraget med væsentligt viden omkring valg af planter, udregninger af regnvandsmængder osv. Der søges nu midler i diverse fonde til gennemførelse af projektet. SEEDS

15 Bispebjerg Lokaludvalg har sammen med andre bydele valgt at deltage i SEEDS projektet. Projektet er et EU projekt ledet af KU LIFE som fokuserer på midlertidig anvendelse af byrum til eksempelvis parker, dyrkningshaver mm. Målet er gennem studie af cases at kunne pege på de udfordringer for både de frivillige, der ønsker at bruge et område midlertidigt og de forskellige instanser og private aktører som giver de frivillige mulighed for at bruge byrummet. Der er holdt indledende møder i 2011, hvor projektet for alvor tager fat i Klimatopmøde I december var Sydafrika vært for det internationale klimatopmøde COP 17. For at gøre de globale problematikker nærværende for lokalområdet, satte Bispebjerg Lokaludvalg og BIBLIOTEKET klimaet til debat. Det førte til et intenst program med 5 arrangementer. D. 29. november Tænk globalt, engager dig lokalt gav Klimabevægelsen en introduktion til folkelig mobilisering og bagefter viste vi filmen The Age of Stupid. Under overskriften Græd over spildt mælk var temaet d. 6. december mad. Først Gav Fødevarebanken og Stop Spild af Mad hver deres introduktion til hvordan vi undgår at mad går til spilde, og aften sluttede af med filmen Food Inc. Dagen efter gav CEPOS og CEVEA hver deres forståelse af klimakrisen, efterfulgt af Bjørn Lomborgs film Cool It. D. 8. december diskuterede et panel af politikere fordele og ulemper ved en betalingsring. Topmødet sluttede af med et festligt slow food inspirationsmarked med smagsprøver og inspiration. Miljøprojekter udført af Miljøpunkt Miljøpunkt har i 2011 gennemført 3 projekter for Lokaludvalget: cykeloplevelsessafari, Utterslev mose - Ren sø samt grønt støjværn. Cykeloplevelsessafari blev gennemført som et samarbejde mellem Miljøpunkt og Lokaludvalget. Cykelfestivalen var lagt op af VM i landevejscykling og foregik d. 24. september. Dagen bød på en cykeltur med opgaver undervejs og sluttede af med underholdning. På dagen blev bydelens nye cykelkort samt bydelens nye låne ladcykel introduceret. Utterslev mose - Ren sø er et samarbejdsprojekt med Brønshøj-Husum lokaludvalg. Miljøpunktet fik til opgave at samle tilgængelig viden om mosens tilstand samt fremkomme med handlingsmuligheder for lokaludvalgene. Der blev knyttet en følgegruppe til projektet bestående af medlemmer fra de to Lokaludvalg og herudover fungerede de to miljømedarbejdere som sparring. Projektet fortsætter i 2012, dog uden Miljøpunktets involvering. Miljøpunktet har også fået til opgave at undersøge muligheder for opsætning af grønne støjskærme ved den nye Nordhavnsvej samt vurdere forskellige typer af støjskærme. Afslutning Strukturen for miljøarbejdet i Lokaludvalget er fortsat under forandring. Samarbejdet med Miljøpunkt Bispebjerg, Brønshøj-Husum gennem året har ikke fungeret efter hensigten, og Lokaludvalgene i Bispebjerg og tilsvarende i Brønshøj-Husum har derfor valgt ikke at fortsætte samarbejdet. Omstrukturering af miljøarbejdet i Lokaludvalget Bispebjerg Lokaludvalg har i 2011 lagt kræfter i at finde en ny form, hvor miljøarbejdet indgår i Lokaludvalgets øvrige arbejde. Det allerede eksisterende bymiljøudvalg beskæftiger sig fortsat med et bredt spektra af opgaver indenfor trafik, begrønning, det rekreative, brug af byens rum osv. Herudover behandler udvalget en stor del af de høringer som kommer fra kommunen. Bymiljøudvalget tager også initiativ til en række projekter, som vil blive kommenteret senere. Miljømedarbejderen er blevet koblet som sekretariatsperson på dette udvalg.

16 Som noget nyt er der etableret en arbejdende gruppe bestående af lokaludvalgsmedlemmer og suppleanter med interesse for miljø. Gruppen går under navnet klimatilpasningsgruppen da klimatilpasning blev valgt som det emne, der ønskes fokus på i Gruppens arbejde adskiller sig fra de øvrige udvalg ved at have en mere praktisk tilgang, og friholdes for arbejde med høringer. Miljømedarbejderen fungerer som sekretariatsperson for gruppen. Bispebjerg Lokaludvalg og Brønshøj-Husum Lokaludvalg har valgt at hyre Miljøpunkt til at varetage udvalgte opgaver, og dermed give Miljøpunktet en chance for omstrukturering og overlevelse i ny form. Lokaludvalgets miljømedarbejder har fungeret som mellemled mellem bymiljøudvalget og Miljøpunktet i forbindelse med de udførte opgaver. Alle miljømedarbejdere i Lokaludvalgene er organiseret i et Miljønetværk sammen med Sikker By sekretariatet og Center for Miljø. Netværket mødes hver anden måned og udveksler erfaringer. Herudover deltager miljømedarbejderen i andre relevante faglige netværk. Agendaforening NV er også en vigtig aktør i bydelens miljøarbejde. Foreningen arrangerer en del foredrag og ekskursioner med miljø som omdrejningspunkt. Foreningen har modtaget midler fra Lokaludvalget til gennemførelse af aktiviteter Brønshøj-Husum Lokaludvalg ressourceforbrug og resultater for den lokale miljøopgave 2. halvår Har fået virksomhedsoverdraget miljømedarbejder fra Miljøpunkt Bispebjerg, Brønshøj-Husum Regnskabstal Regnskabstal Puljemidler Sekretariatsmidler I alt Aktivitet Miljøpunktsprojekter (puljemidler) Ren Mose Bier & blomster Platformsprojektet Honorar til Byhavenetværket (LAR i Voldparken) (sekr.midler) Regnvandsmøde, annoncering (puljemidler) Miljømedarbejder, løn OH og sekretariatsservicering I alt kr kr kr. Økonomi kr kr kr kr kr kr kr.

17 Det lokale miljøarbejde under Brønshøj Husum Lokaludvalg - Afrapportering 2011 Brønshøj-Husum Lokaludvalg har i 2011 brugt kræfterne på dels at få greb om den nye miljøopgave (etablering af et miljøudvalg, afholdelse af seminarer om miljøopgaven, information til borgerne om den nye organisering, formulering af visioner og ideer med det lokale miljøarbejde). Og dels at forsøge at etablere en ny form for samarbejde med Miljøpunkt Bispebjerg, Brønshøj-Husum, hvor Miljøpunkt som supplement til det miljøarbejde Lokaludvalget selv kan lave med sin overdragede miljø-medarbejder udfører projekter på vegne af Lokaludvalget. Resultater - Miljøprojekter i 2011 De tre første projekter er funderet i Miljøpunkt og finansieret af Lokaludvalget. 1. Ren Mose projektet, der handler om at samle tilgængelig viden om Utterslev Mose økologiske tilstand og komme med handlingsanbefalinger til lokaludvalgene (samarbejde med Bispebjerg Lokaludvalg). Der er lavet en tilstandsrapport om Utterslev mose, som efterfølgende er blevet sendt til en række embedsfolk i TMF, med henblik på at kvalitetssikre det faglige indhold. Herefter vil rapporten blive bearbejdet til en egentlig udgivelse. Herudover har lokaludvalgene modtaget et strategipapir omkring de politiske handlemuligheder ift. at vand-planer/vandrammedirektivet. I forlængelse af Miljøpunktets arbejde er der blevet taget yderligere initiativer mellem de to lokaludvalg til at styrke Utterslev Mose rekreative og naturmæssige kvaliteter. 2. Bier & blomster, der gennem aktiv inddragelse af beboere, institutioner og interesseorganisation med interesse for udviklingen af Utterslev Moses rekreative og biodiversitetsmæssige kvaliteter skulle finde frem til konkrete projekter som kunne iværksættes med stort element af frivilligt arbejde. De konkrete resultater af de afholdte møder og workshops, er primært to projekter: et biavlerprojekt og etableringen af en fremtidsskov. Begge projekter der ligger i god forlængelse af TMF indsatsområder på natur, miljø og frivillighedsområdet. 3. Platformsprojektet, hvor tanken var udvikle en IT platform, der med base i Lokaludvalgets hjemmeside og med tæt interaktion med de sociale medier, skulle fremme muligheden for at borgerne kunne finde andre der deler deres interesse for natur, klima og miljøprojekter i bydelen. Platformsprojektet ser desværre ud til ikke at blive til noget. Miljøpunktet har ikke kunnet præsentere Lokaludvalget for dette nye sociale netværksværktøj. Selve processen omkring at udvikle en kravspecifikation har dog været meget lærerig, og ikke mindst den afholdte workshop med førende eksperter i sociale mediers borgerinddragende potentialer har været frugtbar for måden det lokale miljøarbejde kan tænkes udviklet fremover. 4. Stort Regnvandsmøde. Borgermødet blev holdt på Husum Skole den 17. januar, men udgifter til annoncering af mødet er afholdt i Omkring 200 borgere mødte frem for at høre de fem oplægsholdere fortælle om den kommunale indsats, om boligejernes egne handlemuligheder i form af regnbede, faskiner, højtvandslukkere mv. Oplægsholderne var: Palle D. Sørensen (Københavns Kommune), Søren Gabriel (ORBICON), Flemming Springborg (Teknologisk Institut) og Riccardo Krogh Pescatori (Forsikring og Pension). Herefter

Miljøpunkt Amagers beretning for 2012

Miljøpunkt Amagers beretning for 2012 Miljøpunkt Amagers beretning for 2012 Indledning Miljøpunkt Amager i 2012 Er målene nået? Affaldssortering Undervisning på amager fælled skole Hørgården Nærgenbrugsstation Aktivitetsdag i Sundholmskvarteret

Læs mere

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 1. Borgerbesøg og henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Lokalplanforslag, Amagerforbrændingen (Miljø & Plan) 4. Høring Kommuneplanforslag

Læs mere

Nørrebro rykker - også med miljøet!

Nørrebro rykker - også med miljøet! Nørrebro rykker - også med miljøet! Arbejdsprogram 2005 2006 Årsplan 2005 2006 Succeskriterier 2005 2006 Lokal Agenda 2. årgang 21 plan for Indre Nørrebro 1 Indhold Introduktion og læsevejledning 3 Grundlag

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Godkendelse af Miljøpunktregnskab 2011, fremlæggelse af beretning for 2011 og evaluering af samarbejdet med Amager Øst

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 23.01.2014, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 23.01.2014, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 23.01.2014, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2014-0012586) 1 2. Meddelelser (2014-0006513) 2 3. Godkendelse af

Læs mere

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-56964) 2. Orientering om nye suppleanter i lokaludvalget (2012-56964) 3. Status på lokaludvalgets puljemidler

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET. Agenda 21-plan for 2012 2015

GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET. Agenda 21-plan for 2012 2015 GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET Agenda 21-plan for 2012 2015 Grøn hverdag og livskvalitet Agenda 21-plan for 2012 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den 24. januar 2013 Udgiver: Københavns Kommune

Læs mere

Opsamling på konferencen. Eat Your City - konference om den spiselige by

Opsamling på konferencen. Eat Your City - konference om den spiselige by Opsamling på konferencen Eat Your City - konference om den spiselige by Afholdt d. 18. til 20. september 2014 Kolofon Afsender: Miljøpunkt Amager Redigeret af: Kirsten Østergaard Martensen Arrangementet

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG 1. Åben spørgetid (2012-77082) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-77100) 3. Ændringer i lokaludvalgets forretningsorden (1. gang) (2012-77189) 4. Projekter i bydelsplanen (2012-76264) 5. Grøn

Læs mere

HUSUMKVARTERET. Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290

HUSUMKVARTERET. Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290 HUSUMKVARTERET ska ha et løft Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290 2 Oktober 2009 Husumkvarteret Oktober 2009 3 Husum- et handlekraftigt

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Sundholmsvejkvarteret Nord (planogarkitektur.kk.dk) Sundholmsvejskvarteret Syd (planogarkitektur.kk.dk) December 2008 VIBO AAB Lejerbo Hovedstadens Almennyttige

Læs mere

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Samt udarbejdelse af plan for etablering af et landsdækkende markedsføringsnetværk - med afsæt i 950 boliger i Fløng Nye vinduer og døre E erisolering

Læs mere

Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende arbejde

Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende arbejde Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende arbejde Jens Kristoffersen Tine Curtis Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003 NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003 Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Friluftsrådet Titel: Naturvejlederordningen - Årsrapport 2003 Redaktion: Arne Bondo-Andersen og Grethe Povlsen Tekst: Arne

Læs mere

KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007

KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007 KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN MAJ 2007 Kontakt Københavns Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Center

Læs mere

Bekendtgørelse af Københavns Kommuneplanstrategi 2007

Bekendtgørelse af Københavns Kommuneplanstrategi 2007 Bekendtgørelse af Københavns Kommuneplanstrategi 2007 Hæftet indeholder: Den formelle bekendtgørelse af d. 02.12.2008 Økonomiforvaltningens indstilling med bilag til Borgerrepræsentationen d. 28.08.2008

Læs mere

PROTOKOL. for mødet den 20.08.2009, kl. 18:30 i. 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681)

PROTOKOL. for mødet den 20.08.2009, kl. 18:30 i. 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681) PROTOKOL, kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681) 3. Krimsvej lokalplan (2009-107681) 4. Orientering vedr. sagen om datatilsynet (2009-107681) 5. Fordeling

Læs mere

Strækningen fra Christmas Møllers plads til Holmbladsgade bliver opgraderet og forskønnet.

Strækningen fra Christmas Møllers plads til Holmbladsgade bliver opgraderet og forskønnet. AMA RØSTEN UDGIVES AF AMAGER ØST LOKALUDVALG 16. ÅRGANG NR. 83 SEPTEMBER 2014 BUDGETFORLIG 2015 GODE NYHEDER PÅ VEJ TIL BORGERNE I AMAGER ØST 32,2 mio. kr. til opgradering og forskønnelse af Amagerbrogade,

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 21-05-2013 17:00:00. Regionsgården. Regionaludvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 21-05-2013 17:00:00. Regionsgården. Regionaludvalget - mødesager DAGSORDEN Regionaludvalget - mødesager MØDETIDSPUNKT 21-05-2013 17:00:00 MØDESTED Regionsgården MEDLEMMER Karsten Skawbo-Jensen Kenneth Kristensen Berth Maja Holt Højgaard Marianne Stendell Niels Borre

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 REFERAT for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2014-0012240) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler januar 2014 (2014-0012240) 2 3.

Læs mere

ISBN 87-90947-21-5 Udgivet i 2003. Miljøkontrollen Kalvebod Brygge 45 Postboks 259 1502 København V

ISBN 87-90947-21-5 Udgivet i 2003. Miljøkontrollen Kalvebod Brygge 45 Postboks 259 1502 København V Grøn Guide i København Årsrapport 2002 De Grønne Guider i københavn blev i 2002 støttet af Københavns Kommune med 1.445 mio. kr. Efter en beslutning i Miljø- og Forsyningsudvalget finansieres en årsrapport

Læs mere

for mødet den 28. september 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

for mødet den 28. september 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2011-133081) 2. Referat og dagsorden (2011-133089) 3. Bydelsplanen - høringssvar (2011-129511) 4. Forslag til Kommuneplan 2011 - høringssvar (2011-133388) 5. Affaldsregulativer - høringssvar

Læs mere

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Denne rapport er udarbejdet af Vesthimmerlands Kommune og Dansk

Læs mere

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002 NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002 Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Friluftsrådet Titel: Naturvejlederordningen - Årsrapport 2002 Redaktion: Arne Bondo-Andersen og Grethe Povlsen Tekst: Arne

Læs mere

Forundersøgelse om involvering af frivillige i formidling og naturpleje

Forundersøgelse om involvering af frivillige i formidling og naturpleje Forundersøgelse om involvering af frivillige i formidling og naturpleje Udarbejdet af Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling, Skovskolen, Skov & Landskab, Københavns Universitet Støttet med tilskud

Læs mere

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer NGO-FORUM C/O Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 15 1165 København K Underskrevet ansøgning skal indsendes elektronisk

Læs mere