Ansøgninger 18 Målgruppe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgninger 18 Målgruppe"

Transkript

1 Ansøgninger 18 Målgruppe Foreningens navn og hjemsted Indsats, der søges tilskud til Forvaltningens bemærkninger Antal Antal brugere Ansøgt 2015 Bevilget 2015 Ansøgt Bevilget Alle udsatte Kirkens korshær (38) Sct. Nicolai Tjenesten, (84) Frivillig kurser, årsmøde, erfa møder, udflugt og foredrag Anonym telefonrådgivning, uddannelse og foredrag, kurser, annoncering, kontorhold Tilskud til udflugt og foredrag. Ikke til frivillig kurser og frivilligfest Tilskud til telefonrådgivning, uddannelse, kurser og foredrag. Ikke til kontorhold. opmærksomheder og annoncer ca Dansk Flygtningehjælp, Frivilliggruppen i (48) Der søges tilskud til der støtter integrationen af borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Herunder udflugter, 3 offentlige arrangementer om integrationsrelevante emner, kvindecafeen, indkøb af cykler, kontorhold, annoncering Tilskud til udflugter, offentlige arrangementer og kvindecafe. Ikke til transportudgifter, kontorhold, annoncering og indkøb af cykler 141 ca Svogerslev Menighedspleje (101) Sommerferie for udsatte familier, for ældre og ensomme borgere i sognet hver 14. dag Frelsens Hær, Arrangement for børn og voksne, (99) bespisninger, julefester Lokalkreds Sjælland To foredrag, annoncering, porto, (Landsforeningen for kontorhold, printer mv. efterladte efter selvmord) (34) Ungdommens Røde Kors, (93) Sports- og motionsevent ved Asylcenter, Hyldestfest for de i Ungdommens Røde Kors i Tilskud til foredrag. Ikke til annoncering, kontorhold og øvrig administration Tilskud til sports- og motionsevent ved Asylcenter. Ikke til de poster der vedrører annoncering 7 i bestyrelsen og 1-2 frivillinge 6 varierende antal. Opgjort i forhold til hver enkelt aktivitet. I alt ca ca. 45 heraf ca. 35 som ikke heraf Røde Kors, Der søges om midler til følgende afdelingen (83) projekter/ : besøgstjenesten, Q-net, nørklere, patientstøtter, spiseklubberne, værket, vågetjenesten, forældremyndighedsindehavere for uledsagede flygtningebørn, venner viser vej Tilskud til de nævnte /projekter. Ikke til de poster der vedrører administration, porto, kørsel og gaver varierende varierende antal. antal. Opgjort i Opgjort i forhold til forhold til hver enkelt hver enkelt aktivitet. I aktivitet. I alt 223 alt Foreningen Far (45) Informering af forældre i, Der gives afslag på opkvalificering af rådgivningstilbud ansøgningen med den i form af tablets og trøjer til begrundelse at foreningen rådgivere og transport til ikke har hjemsted og rådgiveruddannelse kontaktperson i 100 ca rådgivere besøgende heraf 4 i på sociale medier fra og ca på landsplan Røde Kors, Gundsø afdelingen (35) Nørklere (sy-strikke fællesskab), besøgstjeneste, ferielejre og andet/fællesarrangementer Tilskud til nørklere (inkl. materialer), besøgstjeneste og ferielejre. Ikke til andet/fællesarrangementer da der mangler en beskrivelse af hvad disse dækker over Total alle udsatte Fysisk sygdom Hjerteforeningen Lokalkomité (29) Hjertestarterkusus, livreddende Tilskud til Hjertestarterkusus, førstehjælp, hjertecafeer, foredrag livreddende førstehjælp, og diverse rehabiliteringsopgaver hjertecafeer, foredrag. Ikke til uspecificerede rehabiliteringsopgaver Osteoporoseforeningen afdeling (40) Generalforsamling, foredrag, ladywalk, sommerudflugt, sundhedsdag, foredrag, julearrangement, udgivelse af afdelingsblad arrangementer og foredrag. Ikke til generalforsamling og udgivelse af medlemsblad 7 ca. 600 heraf ca. 300 som ikke

2 Gigtforeningen, lokalgruppen (9) Danmarks lungeforening, lokalforening (21) Stomiforeningen COPA, /Køge (42) Diabetesforeningen, (5) Astma- og allergiforeningen (76) Dansk Landsforening for Hals og Mundhuleopererede (89) PTU, Polio-trafikulykke, kreds (23) Hospice Sjælland støtteforening (68) Udflugt i liftbus til søfartsmuseet i Helsingør Møder for lungesyge og pårørende, diverse arrangementer og kor Generalforsamling, sommer- og efterårsture, julestue, lokaleleje, møder, kørsel, kontorartikler og gaver Tilskud til udflugt med liftbus 3 lokalgr. 9 i kredsbest. Tilskud til møder og diverse arrangementer for lungesyge og deres pårørende, udflugter og julearrangement. Ikke til kørsel, kontorhold, gaver og lokaleleje Åbent hus, blodsukkermåling, foredrag, verdens diabetes dag, motivations støttegruppe, traveture, telefonrådgivning, virksomhedsbesøg, trykning af lokalforeningens program, synlighedskaravanen, 75 års jubilæum Sommerlejr (luftballon) til Der gives afslag på unge/børn med astma, allergi og ansøgningen med den eksem. Deltagerne iundervises på begrundelse at foreningen lejren i håndtering af deres allergi ikke har hjemsted og kontaktperson i Udflugter, teaterture, bankospil, julefrokost, efterårskonference Foredrag, udflugt med liftbus og julefest Foredrag, musikunderholdning, markering af højtider, events/arrangementer, supervision, uddannelse og netværksdannelse for (heraf 20 som ikke heraf 130 som ikke Tilskud til det ansøgte beløb heraf Tilskud til det ansøgte beløb 3 24 heraf Tilskud til foredrag, udflugt 6-7 ca med liftbus og julefest Tilskud til foredrag, musikunderholdning og sociale arrangementer. Det skal bemærkes at foreningen har en formue på kr. ca. 60 ca Scleroseforeningen (75) Årsmøde, forskellige kurser, cafémøder, forskellige foredrag Hjernerystelsesforening en (95) Opstart af fysisk selvhjælpsgruppe i, i selvhjælpsgrupper, foredrag, PR, livline og supervision af Tilskud til de forskellige kurser, cafémøder og foredrag Tilskud til opstart af fysisk selvhjælpsgruppe i, i selvhjælpsgruppe og foredrag. Ikke til PR ca. 20 ca. 300 heraf ca. 100 som ikke Roskidle Patientforeningen Lungekræft (98) Dansk Epilepsiforening kreds vestsjælland (78) Positivgruppen (HIV smittede mænd) (87) Hjernesagen, Lejre, Greve (92) Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds, Klub (28) Der søges om midler til drift af Tilskud til arrangementer. foreningens lokaler i jyllinge samt Ikke til drift af foreningens til arrangementer for lokaler og Presse og PR lungekræftramte og pårørende Tre forskellige ansøgninger. 1. weekendudflugt for alle med epilepsi og deres pårørende. 2. Voksenkursus for voksne med epilepsi 3. Konference om behandling med medicinsk cannabis Til positivgruppensværested for HIV-positive mænd, oplysende virksomhed i form af foredrag og informationsaftener Medlemsmøder, nytårs arrangement, udflugter med liftbus, sommerudflugt, sommerferie, juleafslutning, Afasi cafe, kursusaktivitet, administration, sundhedsdagen, netværksmøder for pårørende Temaaftenner, pårørendemøder, klubmøder, udflugter, julefest, netværksgruppe ENE og udgivelse af kredsblad Tilskud til weekendarrangement. Dog ikke til transport til Der gives afslag på ansøgningen med den begrundelse at foreningen ikke har hjemsted og kontaktperson i og ingen brugere i Tilskud til en udflugt, sociale, afasi cafeen, kursus og netværksmøder. Ikke til administration Tilskud til temaaftenner, udflugter, julefest, netværksgruppe ENE. Ikke til udgivelse af kredsblad som ikke heraf 45 som ikke heraf 323 som ikke Whiplashforeningen Total fysisk sygdom

3 Handicap Alzheimerforeningen (53) Brohusklubben (79) Netværkscafe, ferieture for Tilskud til temaaftenener og demensramte og pårørende, sociale. Ikke til temaaftenener, teater, kontorhold, kontorhold ifbm jubilæumskampagne Selvejende institution målrettet ældre døve, hørehæmmede og CItegnsprogsbrugere over 60 år bosat på sjælland. Til foredrag og debatter og medlems ca 180, heraf bor 2 i Døveforeningen af 1866 (80) Næstved Døveforening (17) Til sociale arrangementer, udflugter og netværk. arrangementer, udflugter og Besøgsvennetjeneste. netværk, Administration, kontorhold, besøgsvennetjeneste. Ikke til hjemmesideportal, diæter, administration, kontorhold, transport og dækning af udgifter til hjemmesideportal, diæter, transport og dækning af udgifter til Iværksætter pc projekt til undervisning af borgere i computer, tablet og digital kommunikation Der gives afslag på ansøgningen med den begrundelse at foreningen ikke har hjemsted og kontaktperson og ingen brugere i ca. 790 heraf 17 som som ikke Høreforeningen, lokalafdeling (32) Kulturelle og sociale Tilskud til kulturelle og arrangementer, medlemsmøder, sociale arrangementer, foredrag/undervisning, hyggeklub, foredrag/undervisning, udflugter, administration, hyggeklub, udflugter. Ikke til vedligeholdelse af pc og indkøb af medlemsmøder, kontorartikler, transport administration, vedligeholdelse af pc, indkøb af kontorartikler og transport hvoraf ikke bor i Foreningen Ligeværd, (102) Foreningen danske døvblinde (67) Dansk blindesamfund, kreds østsjælland (90) Bowlingsklubben ROAR (65) ULF (Udviklingshæmmedes Landsforbund), Kreds Ordblinde/dysleksiforen ingen i Midtsjælland, afdelingen Nystartet klub for unge handicappede. Søger tilskud til for de unge, temadrøftelse med, markedsføring Tilskud til og temadrøftelse. Ikke til markedsføring Frivillige erfagrupper for døvblinde Tilskud til erfagrupper. Ikke til administration og kørsel Mandagsklub i Himmelev, herunder transport til blinde og svagtseende Baneleje, ungseniorturnering, pokaler/medaljer, licens, medlemsarrangement Tilskud til mandagsklub. Bemærk at foreningen har en formue på kr. Tilskud til baneleje, ungseniorturnering og medlemsarrangement heraf heraf Handicap Idræts Forening Total handicap Misbrugere Foreningen Lænken (60) DCAA dansk center vedr. alle afhængigheder (27) Åben café, ture, fællesspisning, temaaftener, kurser for Tilskud til åben café, ture, fællesspisning, og temaaftener. Ikke til kurser for Etablering af lokal baseret Der gives afslag på underside til foreningens ansøgningen med den landsdækkende hjemmeside med begrundelse at foreningen oplysninger om ikke har hjemsted og behandlingsmuligheder og kontaktperson i selvhjælpsgrupper i 7 35 heraf heraf 3600 som ikke Total misbrug Psykisk sygdom Støtteforeningen Lindelundens Venner (31) Opstart af herreklub, sommerfest, sommerhustur og indkøb af kuglestol Tilskud til opstart af herreklub og sommerarrangementer. Ikke til indkøb af kuglestol

4 Bedre psykiatri, Lokalafd. /Lejre (43) LAP (Landsforeningen og nuværende og tidligere psykiatribrugere) og omegn (96) Samtale- og netværksgrupper med supervision Tilskud til åben samtale og netværksguppe. Ikke til annoncering, forplejning og kontorhold Workshop om håndtering af angst Tilskud til workshop SIND og lejre lokalafdeling (64) Bistedet - summen af (Samarbejde med Peoples Corner) (74) Sejllads med vikingeskibe, møder, koncert og annoncer Informationsmateriale og udvikling af hjemmeside og sociale medier, temaaftener, supervision til, sociale arrangementer, uddannelse af og koncert. Ikke til annoncering Tilskud til temadage og sociale arrangementer. Ikke til hjemmeside og udelukkende målrettet 8 70 heraf Foreningen for børn med angst, (51) Angstforeningen (46) Idrætforeningen SIR98 (44) Nystartet forening der vil rådgive og støtte børn med angst og forældre til børn med angst. Færdigudvikling og vedligeholdelse af websites, produktion af videoindhold til websites m.v. teknisk udstyr, udvikling og tryk af pamfletter sommerarrangement for forældre og børn, møder mellem forældre til børn med angst Tilskud til sommerarrangement og netværksskabende møder mellem forældre til børn med angst og udvikling af foreningens materialer hvor det fungerer som redskab for videndeling for fagfolk, skoler, institutioner og forældre og pårørende. Ikke til hjemmeside og teknisk udstyr. Opstart selvhjælpsgruppe i Der gives afslag på herunder materiale til ansøgningen med den gruppen, lokale ved begrundelse at foreningen supervisionsmøde, projektledelse, ikke har hjemsted og bogholderi, husleje og forsikring kontaktperson i. Drift af sms- service til bedre, fastholdelse til idræts for deltagelse i idrætsfestival, psykisk sårbare og deres løb og stævner. Ikke til pårørende, kompetenceudvikling hjemmeside, brochurer og af medlemmer, sociale reklame arrangementer, foredrag, deltagelse i løb og stævner, drift af hjemmeside, brochurer, reklame, styrketræning i center, kurser/uddannelse til, træningsrekvisitter ikke angivet (side mangler i ansøgning mulige heraf ca 4070 ikke angivet (side mangler i ansøgning Total psykisk sygdom Udsatte børn/unge Ventilen, (50) Børnenes kontor, (12) Børns vilkår (6) Dansk præmaturforening (73) Børns Voksenvenner, (33) Aktiviteter for ensomme unge, uddannelse af, informations og - materiale, kontorhold m.v Sommerudflugt til sommerland sjælland Landsdækkende telefonrådgivning til Børn og Unge, der søges om tilskud til fysiske rammer og udstyr, oplysning og analyse og kurser, uddannelse mm. af Tilskud til med ensomme unge og uddannelse af. Ikke til inventar, kontorhold bogføring m.v Tilskud til udflugt. Ikke til porto Der gives afslag på ansøgningen med den begrundelse at foreningen ikke har hjemsted og kontaktperson i og er centralt støttet Der søges om midler til to Tilskud til foredrag og forkellige målrettet for aktivitet 2, hvor foreningens tidligt fødte børn og deres familier. materialer fungerer som Herunder opsætning, trykning og arbejdsredskab og redskab forsendelse af pjecer for videndeling for fagfolk, forældre og pårørende. Ikke til annoncering, porto og forsendelsesomkostninger Lokaleudgifter, annoncering, mødeudgifter, fælles, Events, transport, telefon, campingvogn, kontorhold, markedsføring Tilskud til og events. Ikke til lokaleudgifter, annoncering, transport, telefon, kontorhold og markedsføring ca. 820 i på landsplan heraf 46 som ikke

5 Matematikcenter (85) Der søges om støtte til drift og udvikling af Matematikcenters 2 lektiecafer i samt til drift og udvikling af webmatematik.dk Tilskud til projektudvikling, mødeaktivitet med brugerne og evaluering af. Ikke til markedsføring og annoncer. Det skal bemærkes at den landsdækkende forening har en formue på kr for lektiecafe og på web matematik pr. lektiecafe, besøgende på web matematik Foreningen Be Free (41) Lokalforening familieklub/red Barnet (70) Red Barnet Ungdom (49) Socialt værested og opsøgende gadearbejde for unge utilpassede. Konkret søges der midler til workshop i breakdance, graffiti/sketches, basketball, rap/skrive tekster og fællesspisning hver 14. dag Otte ture/udflugter for udsatte familier og børn (ca familer i familieklubben) Læringscafé på Sct. Jørgens Tilskud til udflugter og Skole en til to gange om ugen for særlige og udsatte børn og unge. Herunder materialer til læringscafe. udflugter og særlige, Ikke til materialer, møder, uddannelse/kompetenceudvi uddannelse/kompetenceudvikling, kling af, hvervemateriale og PR, projektløn hvervemateriale, PR, og administration projektløn og administration ca heraf Tilskud til ture og udflugter MentorNet (63) Kulturelle og sociale for mentorer og mentees (unge flygtninger) Til kulturelle og sociale for mentorer og mentees. Ikke til transport 4 koordinator er og ca. 50 mentorer 40 heraf FitforKids (14) Game (86) Oprettelse af et Fitforkids hold i i kommunale lokaler (uspecificeret gymnastilsal), for overvægtige børn, uddannelse af instruktører og administration Gennemførsel af Game Playmakerprogrammet i for unge i udsatte boligområder. Playmakerprogrammet omfatter uddannelse af unge i udsatte boligområder til gadeidrætsinstruktør og gadeidræts Tilskud til opstart af et Fitforkids hold i Tilskud til opstart af game playmaker programmet (gadeidræt) i (Hedeboparken, Æblehaven, Rønnebærparken). Ikke til Kommunikation, PR, annoncering og distribution 130 heraf 2 bosiddende i 1000 heraf 920 som ikke Mødrehjælpens lokalforening (8) Forskellige ugentlige for børn og forældre, udflugter. Legestue for småbørn, førstehjælpskursus, rytmikhold (heraf 325 fra ) Jakobs kirkens sociale arbejde Gadespejlene Thora Center Total udsatte børn/unge Hovedtotal Ansøgninger 79 Målgruppe Foreningens navn og hjemsted Indsats, der søges tilskud til Forvaltningens bemærkninger Antal Antal brugere Ansøgt 2015 Bevilget 2015 Ansøgt Bevilget pårørenderåd Brugerpårørenderåd Toftehøj (2) Pårørenderådet, Gundsø Omsorgscenter (16) Bernadottegårdens bruger- og pårørenderåd (7) Grillfest, banko, udflugter og julehygge Aktiviteter/oplevelser for beboerne (ikke angivet specifikke ) Lørdagscafeer og møder for beboere og deres pårørende Tilskud til diverse arrangementer og udflugter Tilskud til /oplevelser for beboerne Tilskud til lørdagscafeer og møder for bruger og pårørende 6 ikke oplyst ikke oplyst

6 Bruger pårørende rådet, (BPR) Kristiansminde Plejecenter (88) Kulturelle arrangementer, nytårskur, liftbus, julehjælp, dame/mandeklub Tilskud til kulturelle arrangementer, arrangement for beboere og pårørende, udflugt med liftbus, julehjælp, nytårskur. Ikke til uspecificeret diverse post. Bemærk at Kristianmindes venner (47) søger til lignende pårørenderåd Sct. Jørgensbjerg plejecenter (1) Asterscentrets Brugerog pårørenderåd (61) Beboer arrangementer: ture ud af Tilskud til arrangementer ud huset (tur på bakken og besøg på af huset, foredrag og andelslandsbyen Nyvang,) kreative foredrag med eksterne oplægsholdere (den gode latter, ballon klovn, fortæller fra ældresagen), kreative (blomsterbinding, lav selv din juledekoration, undervisning i male selv) Bankospil, sociale arrangementer, pårørendedag arrangementer og pårørendedag 6 i rådet og Total bruger- og pårørenderåd pårørenderåd plejecenter Trekroner (19) pårørenderådet Kastaniehaven (58) Plejecenter Oasens pårørenderåd Foredrag og musikarrangementer, juletræsfest og udflugt til Tivoli Udflugter med liftbus, underholdning og sociale med musik, foredrag og motion, besøg af hospitalsklovn, sommer- og julefest og blomstergaver Tilskud til foredrag og musikarrangementer, juletræsfest og udflugt til Tivoli arrangementer og besøg af hospitalsklovn. Ikke til blomstergaver Ældre dårligt fungerende Seniortræf (11) Foredragsholdere, sommerudflugt, kontorartikler, annoncering, gaver ved runde dage, og servering, smørrebrød, kaffe olign. Tilskud til foredrag og udflugt ikke til kontorartikler, annoncering og gaver heraf Gundsø ældreklub og hobbyklub (15) Ældre optimisternes samvær (39) Ældresagen Ramsø (22) Kastanjehavens Venner (69) Arrangementer, udflugter, banko, fællesspisnging, juleafslutning, daglig drift, rollator tjek og vedligeholdelse af billiard og dart Forårs/sommer/julefester, udflugter, rollatortræf, sundhedsdag, sociale Udflugter, tryghedsopkald, julefest, socialearrangementer og foredrag Besøg af klovnen LIVA, sociale og kulturelle, udflugter, torsdagshyggearrangement med musik og sang Tilskud til arrangementer, udflugter, banko, fællesspisnging og juleafslutning ikke til daglig drift, rollator tjek og vedligeholdelse af billiard og dart Tilskud til de nævnte fester og arrangementer. Ikke til administration Tilskud til udflugter, tryghedsopkald, julefest, sociale arrangementer og foredrag Der gives tilskud til besøg af klovn og sociale. Ikke til diverse udgifter heraf Ældresagen Gundsø (57) Foreningen af den aktivitetsgruppe Plejecenter Trekroner (20) Aktivitetsgruppen Toftehøj (52) Besøgsvenner, tryghedsopkald, spisevener, sammenkomster og sociale arrangementer, undervisningsmateriale, udstyr og rekvisitter til træn dig glad, hobbyklubben Foredrag, koncerter og fire besøg af hospitalsklovn Underholdning/sociale, bus med mulighed for lift pga. kørestols- og rollatorbrugere Tilskud til tryghedsopkald, projekt spisevener, sociale arrangementer, træn dig glad og hobbyklub. Det skal bemærkes at foreningen har en formue på kr. Tilskud til foredrag, koncerter og besøg af hospitalsklovn Tilskud til busudflugter, bankospil, sociale/kulturelle 105 ca

7 Gundsø pensionistforening (56) Fredagsarrangementer, kontingent samvirke, møder og generalforsamling, kontorhold, forsikring, telefon Til socialt samvær herunder fredagsarrangementer. Ikke til kontorhold, porto, kontingent samvirke, telefon, internet, forsikring og diverse 18 ikke oplyst Samrådet i lokalcenteret i Æblehaven (36) Café Sct. Marias Venner (62) 3F Seniorer egnen (81) Leje af liftbus, foredrag, musikunderholdning og bankospil Tre arrangementer med musik og sang, 4 arrangementer med foredrag, 2 arrangementer med bankospil og en julefest Til foredrag, kulturelle og socaile arrangementer, sommerfest og julearrangement Venneforeningen for 23 sociale arrangementer og borgere på Lokalcentret foredrag Kristiansminde (47) Tilskud til udflugter med liftbus, foredrag og sociale og musikalske arrangementer tilskud til afholdelse af sociale arrangementer og foredarg heraf Ældresagen lokalafdeling (18) Aktiviteter i forbindelse med digitaliseringsplan, tryghedsopkald, besøgsvennetjenste, aflastningstjeneste for pårørende til demente, sorg og livsmodsgrupper, spisevenner, temamøde og lokale udgifter Tilskud til i forbindelse med digitaliseringsplan, tryghedsopkald, besøgsvennetjenste, aflastningstjeneste for pårørende til demente, sorg og livsmodsgrupper, spisevenner. Ikke til temamøde og lokale udgifter Total ældre dårligt fungerende Indkøbsbus - (55) Seniorklubben Kristianslund (54) Bernadottegårdens Venner (13) Transport af ældre til indkøb og socialt samvær i den forbindelse, administration, annoncering, møder. Socialt samvær, udflugter, arrangementer Diverse arrangenmenter, bankospil, gaver til beboere og udgivelses af medlemsblad Tilskud til indkøbs. Ikke til administration, annoncering og diverse Tilskud til udflugter og sociale arrangementer Tilskud til diverse arrangementer. Ikke til gaver, udgivelse af medlemsblad ca Eldorado Røde Kors Gundsø, Ågerups venner Ældre fysisk aktivitet/motion Seniorbowl (30) Gundsø pensionistsvømning (24) Gundsø Senioridræt (66) Viby Idrætsforening (26) Betaling for bowlingbaner, venskabskampe, sociale arrangemneter, månedlig kaffebord, jule- og nytårsarrangement og sommerudflugt Svømning og socialt samvær for pensionister Idræts med social sigte, sociale, faciliteter på aktivitetsstederne Kurser, foredrag for foreningens ældre, materiale vedr. demens og invitationer og presse arrangementer og sommerudflugt Tilskud til svømning og sociale. Ikke til telefon/it, gaver og kontorhold Tilskud til idræts og sociale. Ikke til IT, kontorhold og diverse omkostninger Tilskud til kurser og foredrag. Ikke til invitationer og presse. Det skal bemærkes at foreningen modtager støtte efter reglerne i Folkeoplysningsloven til børn og unge op til 25 år heraf 32 som ikke heraf Total ældre fysisk aktivitet/motion Club 60, Bowlingcenter (71) efterløn og pensionist bowlingklub ældre Motion (105) Venskabskampe, socialt samvær, nye bluser Bowling og socialt samvær for borgere 60+ inkl. leje af bowlingbane Idræt og motions for ældre Tilskud til venskabskampe og socialt samvær. Ikke til nye bluser heraf heraf

8 Ældre velfungerende Mødestedet (4) Hobbymaterialer, underholdning, udflugter, fester, foredrag, rengøring af lokaler, telefon, forsikring, bestyrelsesmøder, generalforsamling, administration, reparation af diverse udstyr Tilskud til hobby, sociale arrangementer, foredrag og fester. Ikke tilskud til rengøring, telefon, forsikring, bestyrelsesmøder, administration og kontorhold og udgifter til reparation. 15 ikke angivet Aktivklubben Vindinge (25) Jakobkirkens seniorklub (72) Sociale (kortspil), bankospil, sommerudflugt og teaterture Tirsdagsmøder med foredrag, sang, socialt samvær, honorarer, transport, vingaver/blomster, kaffebord, udflugter og udflugter og udflugt. Ikke til transport og vingaver/blomster Computerklubben Sct. Maria (82) Morgenfruerne (37) Tværfaglig efterløn og pensionistklub (3) Senior Vest (91) Ældre hjælper ældre, (59) OK-klubben (77) Sommerfest og julefrokost med pårørende, kontorartikler, mødeomkostninger og materialer Kulturelle, udflugter og foredrag Lotteri/banko, udflugter, fester, mødeaktivitet, administration, telefon og huslejegebyr Kontorhold, bladudgivelse, filmlicens og kontingent til frivilligcenter, sommerudflugt, foredrag, årsmøde, pc og printer Arrangementer med foredrag, udflugter, kontorartikler, tryghedsopkald, internet, telefon materialer ifbm stolemotion, kontingent til danske seniorer arrangementer. Ikke til kontorhold, møder og materialer Tilskud til foredrag og sociale Tilskud til udflugter og socialt samvær. Ikke tilskud til administration, telefon, husleje og bestyrelsesmøder. Til sommerudflugt, foredrag og sociale. Ikke til kontorhold, printerfarver mv og bladudgivelse Tilskud til arrangementer, foredrag, udflugter, tryghedsopklad, stolemotion. Ikke til kontingent, kontorartikler, porto og internet Sommerhøjskole, kulturelle og højskoleeftermiddage, kirkeudflugt kulturelle med handicapbusser, bibelkreds 9 (ud af de 50 brugere) ca heraf ca Firma og Familieidræt (RFI) - Bowlingafdelingen (94) Pensionisterne Hobbyklub, Jyllinge (100) Seniorklubben TIB, Gl. Amt, 3F, fagligt Fælles Forbund (10) Socialt samvær, julearrangemment og undervisning for foreningens af foreningens brugere 60+ brugere 60+ Dag, materialekøb, kontorhold, abonnement hobbyblad, kopimaskine, diverse arrangementer. Diverse foredrag og sociale arrangementer. Ikke til materialekøb, kontorhold, abonnement hobbyblad, kopimaskine og diverse omkostninger Tilskud til foredrag og sociale Trekanten (103) En årlig bustur Tilskud til budtur. Ikke til rengøring og licens 3 27 heraf medlemme r af foreningen heraf 36 som ikke medlemmer Førtidspensionistforenin Foredrag, banko, bowling, gen i (97) petanque, sociale arrangementer, udflugter, pckurser Tilskud til foredrag og sociale /arrangementer, pckurser. Ikkr til kontingenter og bankgebyrer 7 32 heraf pensionistforening Onsdagsklubben for folkepensionister i Byhøjskolen, Total ældre velfungerende Hovedtotal Total 18 og

Ansøgt beløb. Søger penge til årlig sommerlejr. Børn og unge,

Ansøgt beløb. Søger penge til årlig sommerlejr. Børn og unge, Overordnet målgruppe Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøgers navn Forvaltningens kommentar Søger penge til at yde tilskud til børn, som ikke har råd til at deltage i fritidsaktiviteter. Broens arbejde vurderes

Læs mere

Pkt. 151 Fordeling af frivilligmidler 2015

Pkt. 151 Fordeling af frivilligmidler 2015 Pkt. 151 Fordeling af frivilligmidler Sagsnr. 264769 Sundheds- og Omsorgsudvalget Lukket punkt Resume Der er indkommet 97 ansøgninger til frivilligmidler i efter 18 og 79 i Serviceloven. På baggrund af

Læs mere

Foredragsholdere og underholdende indslag ved. arrangementer. kr 14.000,00 kr

Foredragsholdere og underholdende indslag ved. arrangementer. kr 14.000,00 kr 18, 1. tildelingsrunde 2015, sag 14/14952 Organisation/forening KundeidBidragsnr. Søger Bemærkning Bevilling Bevilget 2014 Ikke umiddelbart berettiget I alt Ældre Aktivcentret Glamsbjerg 8002 55 Foredragsholdere

Læs mere

Ansøgninger 18 Foreningens navn og hjemsted

Ansøgninger 18 Foreningens navn og hjemsted Målgruppe Ansøgninger 18 Foreningens navn og hjemsted Indsats, der søges tilskud til Forvaltningens bemærkninger Antal frivillige Antal brugere Ansøgt 2013 Bevilget 2013 Ansøgt 2014 Bevilget 2014 Alle

Læs mere

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2014-745.000 kr. Der er indkommet 37 ansøgninger. Forening + ansøgning om

Læs mere

Derudover foretog fordelingsudvalget en vurdering af årets aktiviteter i forhold til sidste års ansøgninger og bevillinger.

Derudover foretog fordelingsudvalget en vurdering af årets aktiviteter i forhold til sidste års ansøgninger og bevillinger. NOTAT Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Fordelingsudvalgets indstilling for 18 midler til frivilligt sociale foreninger efter serviceloven i 2012.

Læs mere

Bilag 1 Regnskab for bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2014

Bilag 1 Regnskab for bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2014 Budget for 337.299 kr. Bevilget til sundhedsfremmende tiltag i henhold til Overført fra Årets frivillige sociale pris 22.341 kr. - 4.000 kr. Sundhedspolitikken eserveret til nye foreninger i - 3.500 kr.

Læs mere

Ansøgninger 18 Målgruppe Foreningens navn og hjemsted

Ansøgninger 18 Målgruppe Foreningens navn og hjemsted Ansøgninger 18 Målgruppe Foreningens navn og hjemsted Alle udsatte Dansk Flygtningehjælp, Frivilliggruppen i Roskilde (50) Indsats, der søges tilskud til Forvaltningens bemærkninger Antal frivillige udflugter,

Læs mere

Fordeling af 18 og 79 midler 2016 Forening Hvad søges der til Ansøgt beløb 18

Fordeling af 18 og 79 midler 2016 Forening Hvad søges der til Ansøgt beløb 18 Fordeling af 18 og 79 midler 2016 Forening Hvad søges der til Ansøgt beløb 18 Røde Kors Ældre som er særligt udsatte eller ensomme Besøgstjenesten, Vågetjenesten, Sociale cafeer, Cykling uden alder, kaffeklub

Læs mere

Ansøgninger 18 Foreningens navn og hjemsted

Ansøgninger 18 Foreningens navn og hjemsted Målgrupp e Alle udsatte Ansøgninger 18 Foreningens navn og hjemsted Sct. Nicolai Tjenesten, Roskilde (44) Røde Kors, Roskilde (43) Røde Kors, Gundsø (67) Indsats, der søges tilskud til Anonym telefonrådgivning

Læs mere

18 og 79 fordelt på målgrupper

18 og 79 fordelt på målgrupper 18 Alle udsatte Flygtningevennerne, Dansk Flygtningehjælp (55) Røde Kors Gundsø, Dansk (81) Røde Kors Roskilde, Dansk (90) Kirkens Korshær (11) udflugter for flygtninge og indvandrere til fremme af integration

Læs mere

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2015. 53.000 kr.

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2015. 53.000 kr. Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2015 Forening + ansøgning om tilskud til: Ansøgt Frivilligrådets indstilling

Læs mere

Ansøgninger til 18-puljen - 2016

Ansøgninger til 18-puljen - 2016 Ansøgninger til 18-puljen - 2016 Nr. Forening Kort beskrivelse Ansøgt 2016 Bevilliget 2016 Bevilliget 2015 Kategori Planlægning af 2 årlige 1 Vejlefjords Venner arrangementer for 5.000 Sygdomsgrupper og

Læs mere

udviklingstilskud Akt.- tilskud jf. kriterie Søgt Foren.- tilskud jvf. kriterie Søgt foreningstilskud Søgt akt. tilskud

udviklingstilskud Akt.- tilskud jf. kriterie Søgt Foren.- tilskud jvf. kriterie Søgt foreningstilskud Søgt akt. tilskud Ansøgningsfrist 01/11 2012 forenings udviklings s 1 Centerrådet Bælum ÆC 10.000 10.000 2 Centerrådet Øster Hornum ÆC 10.000 10.000 3 Centerrådet Engparken 10.000 10.000 4 Centerrådet Haversdal 10.000 10.000

Læs mere

Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning kr.

Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning kr. Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2016 - kr. Forening + ansøgning om tilskud til: Ansøgt Frivilligrådets 1.

Læs mere

Bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2015

Bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2015 Bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde Budget for 349.711 kr. til indsatser under Sundhedspolitikken 79.700 kr. Overført fra 45.539 kr. 164.500 kr. isponeret og reserveret til et særligt brobygningsprojekt

Læs mere

DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI).

DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). Ansøgninger april 2014-18 Ansøger 2014 Aktivitet Ansøgt beløb DH Hørsholm DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). 20.000 kr. Ja De 32 medlemsorganisationer i DH har tilsammen

Læs mere

I alt 823.506 723506-208406

I alt 823.506 723506-208406 Tilskud 18 midler 2010 Kt. 599 00 120-50 Udarbejdet af sekretariatet for Sundhed og Handicap april 2010 Samlet budget 1.700.000 politisk besparelse 185.000 1.515.000 34% til Frivillighusene 515100 25%

Læs mere

Ansøgninger oktober 2012-18 midler

Ansøgninger oktober 2012-18 midler Ansøgninger oktober 2012-18 midler Ansøger Bevilget beløb i april 2012 2012 - Aktivitet Ansøgt beløb i oktober 2012 Lokal forankring Solsikken Værested for førtidspensionister i Hørsholm Kommune. Mødes

Læs mere

19.100 dansk, lektiehjælp, Hjælp til integration i det danske samfund. Lektiehjælp, ture, teater m.m. Som bekendt er de. gruppe i samfundet,

19.100 dansk, lektiehjælp, Hjælp til integration i det danske samfund. Lektiehjælp, ture, teater m.m. Som bekendt er de. gruppe i samfundet, Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde 18 pr. 1.april 2008 for indsatsområderne: Flygtninge og indvandrere: Ansøger: 1. Klub Heimdal. Kontaktgruppen for flygtninge/indvandrere i. 2. Flygtningevennerne

Læs mere

18 ansøgninger forår 2014 Fokusgrupper: Blå = Ældre/ensomme Orange= Særligt udsatte grupper Rød= handicappede

18 ansøgninger forår 2014 Fokusgrupper: Blå = Ældre/ensomme Orange= Særligt udsatte grupper Rød= handicappede 18 ansøgninger forår 2014 Fokusgrupper: Blå = Ældre/ensomme Orange= Særligt udsatte grupper Rød= handicappede Alm. 18 Projekter Dokumen Bemærkning tation for til an- 2014 ca. Forening Ansøgt Beløb Ansøgt

Læs mere

Antal medlemmer: ca. 120 medlemmer i Regionen 4 i Halsnæs Kommune, 100 støttemedlemmer 4-5 i Halsnæs Kommune

Antal medlemmer: ca. 120 medlemmer i Regionen 4 i Halsnæs Kommune, 100 støttemedlemmer 4-5 i Halsnæs Kommune Notat Sagsnr.: 2016/0000050 Dato: 5. februar 2016 Titel: Administrationens bemærkninger til ansøgningerne Sagsbehandler: Kirstine Andersen Udviklingskonsulent 1. Dansk Landsforening for hals- og mundhuleopererede

Læs mere

Ansøgninger april midler

Ansøgninger april midler Ansøgninger april 2013-18 midler Ansøger Bevilget beløb i 2012 2013 - Aktivitet Ansøgt beløb i april 2013 Lokal forankring Rungsted Sogns Menighedspleje Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm Frivilligcenter

Læs mere

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010 Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Indstilling Uddeling SP-møde 26.10.09 1. Svanevig Hospice Frivillige på Svanevig Hospice 50.000 10.000./.

Læs mere

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2014 for indsatsområderne for 2015

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2014 for indsatsområderne for 2015 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november for indsatsområderne for 2015 Ansøger Aktivitet/Projekt Formål/indsats Ansøgt beløb Indstilling 1. Hjerneskadefore ningen

Læs mere

Skema over ansøgere 2. runde 2013

Skema over ansøgere 2. runde 2013 Skema over ansøgere 2. runde 2013 Ansøger 1. Motionsvenner Indsatsen retter sig mod enkeltpersoner, der ikke kan benytte sig af de eksisterende motionsbud. Der søges dels om skud den daglige drift af det

Læs mere

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem 1 Børns Vilkår Rådgivning til børn og unge 2 Ungdommens Røde Kors Oplevelser for børn af udsatte familier 3 Natteravnene i Aabenraa Skabe tryghed for unge i nattelivet 4 Red Barnet, Aabenraa Netværk for

Læs mere

Sagsnr. Ansøgere Ansøgt kr. Afslag kr. Bevilling kr. Flerårig 45.500 15.500 30.000. 4 Idrætsforeningen Kæmperne 60.000 30.000 30.

Sagsnr. Ansøgere Ansøgt kr. Afslag kr. Bevilling kr. Flerårig 45.500 15.500 30.000. 4 Idrætsforeningen Kæmperne 60.000 30.000 30. Ansøgninger 2015 1 Sagsnr. VOKSNE MED SINDSLIDELSE 1 Angstforeningen 84.876 44.876 40.000 2 Benzorådgivningen, Landsforeningen SIND 45.500 15.500 30.000 3 DepressionsForeningen 13.000 3.000 10.000 4 Idrætsforeningen

Læs mere

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2014

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2014 Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2014 PATIENT-, HANDICAP- OG SYGDOMSFORENINGER 1 AIDS-FONDET Sociale aktiviteter 2 ADHD Foreningen Lokalafd. Aktiviteter, kurser m.m. 3 Angstforeningen

Læs mere

Bilag til Kultur- og Trivselsudvalgsmøde 13. december Orientering om uddeling af 18 tilskud for perioden

Bilag til Kultur- og Trivselsudvalgsmøde 13. december Orientering om uddeling af 18 tilskud for perioden Ansøger Ansøgt Tilskud Projektets aktiviteter Bemærkninger til ansøgning beløb Ældre og ensomme Tværfaglig seniorklub 10.000 2.000 Foredrag mv. på klubdage i efteråret Foreningen har modtaget kr. 10.000

Læs mere

Der søges om tilskud til: Der søges om kr.: Bevilling/afslag Budget rest 518.010,00

Der søges om tilskud til: Der søges om kr.: Bevilling/afslag Budget rest 518.010,00 Ansøgninger og bevillinger vedr. Frivilligt Socialt Arbejde Samlet budget til Frivilligt Socialt Arbejde: Frivillighedshusene 31%: 1.671.000,00 518.010,00 Til brug i april 77% af 1.671.000 = 1.286.670-768660

Læs mere

Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 2014 efter Servicelovens 18.

Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 2014 efter Servicelovens 18. Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 214 efter Servicelovens 18. (Side 1-4: ansøgninger for hele 214 nye ansøgninger markeret med rødt, side 5: oversigt over ansøgninger pr. 1.5.214) Navn:

Læs mere

Ansøgninger oktober midler

Ansøgninger oktober midler Ansøgninger - 18 midler Ansøger Dansk Præmatur Forening Ikke søgt om midler Dansk Præmatur Forening har bl.a. til formål: At støtte og rådgive forældre til for tidligt fødte børn, voksne der er født for

Læs mere

Kultur, Idræt og svømmeture kun for kvinder. Fremtidens kommunikations muligheder og Sundhedscafé

Kultur, Idræt og svømmeture kun for kvinder. Fremtidens kommunikations muligheder og Sundhedscafé Forening /Organisation Målgruppe Hvad søges der til? Ansøgte beløb Bevilling 2007 Bevilling 2008 Afghansk Kultural forening Børn, Unge, Voksne med flygtninge og indvandrebaggrund Kultur, Idræt og svømmeture

Læs mere

Regnskab for 2012 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde

Regnskab for 2012 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Regnskab over 18 støtte i Hvidovre Kommune tildelt i 2012 Side 1 Regnskab for 2012 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Nr. og Forening/ 18 Anvendt til Forbrug Retur Forvaltningens målgrup.

Læs mere

Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset

Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset Pkt. Tekst Side 49 Budget/regnskab 1 50 Fastsættelse af møder i 2016. 1 51 Lukket punkt: Cafe Kilen 1 52 Lukket punkt:

Læs mere

1 25-jan Dansk Center vedr. alle Afhængigheder. Driftsresultat - 7.800 kr. Egenkaptital ulttimo 2015, 58.500 kr. Driftsudgifter 112.000 kr.

1 25-jan Dansk Center vedr. alle Afhængigheder. Driftsresultat - 7.800 kr. Egenkaptital ulttimo 2015, 58.500 kr. Driftsudgifter 112.000 kr. Budget pulje 2016 328.760 24.500 fælleskommunal pulje jf. politisk beslutning afsat. Til fordeling 304.260 Side 1 i 1 25-jan Dansk Center vedr. alle Afhængigheder København N DCCA udfører anonym rådgivning

Læs mere

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2015

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2015 Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2015 PATIENT-, HANDICAP- OG SYGDOMSFORENINGER Sags 1 AIDS-FONDET Sociale aktiviteter Der søges om tilskud til sociale aktiviteter (opkvalificerings

Læs mere

Liste over høringsparter forslag til Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017

Liste over høringsparter forslag til Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Økonomi- og Ledelsessekretariatet Den 3. oktober 2012 Svend Bayer Liste over høringsparter forslag til Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Høringsperioden

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2014

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2014 Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2014 Uenighed i ansøgninger skrevet med rødt. Enighed for i alt kr. 54.60 Nr. Ansøger Målgruppe ------------------------ Aktivitet/projekt

Læs mere

Herunder finder du liste over foreninger og klubber, som har relation til seniorer. (venligst gør opmærksom på evt. fejl tak)

Herunder finder du liste over foreninger og klubber, som har relation til seniorer. (venligst gør opmærksom på evt. fejl tak) Herunder finder du liste over foreninger og klubber, som har relation til seniorer. (venligst gør opmærksom på evt. fejl tak) Fløng Ældreklub Formand: Børge Anker. Tlf.: 46 56 29 56 E-mail: b.anker@webspeed.dk

Læs mere

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem Ansøgninger vedr. tilskud til frivilligt socialt arbejde 18 2017 1. ansøgningsrunde Børn/unge: Dok. 1 Dansk Præmatur Forening 2 Ungdmens Røde Kors Støtte og rådgivning til familier og fagpersoner til for

Læs mere

Møde 29. juni 2015 kl. 15:30 i Mødelokale 6, Rådhuset

Møde 29. juni 2015 kl. 15:30 i Mødelokale 6, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 29. juni 2015 kl. 15:30 i Mødelokale 6, Rådhuset Fraværende: Inge-Lise Kofoed Beck Pkt. Tekst Side 19 Budget/regnskab 1 20 Godkendelse af referat fra møde den 26. februar

Læs mere

Skema over ansøgere 2. runde 2015

Skema over ansøgere 2. runde 2015 Skema over ansøgere 2. runde 2015 Ansøger Aktivitet, der søges tilskud til Ansøgt beløb Vurdering 1. KFUM s soldaterhjem 1. Ansøgning om støtte til etablering af hobbyværksted. Målgruppen: er hjemvendte

Læs mere

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2015 for indsatsområderne for 2016

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2015 for indsatsområderne for 2016 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november for indsatsområderne for 2016 1. Hjerneskadefore ningen afdeling. Aktivitetens titel Liv der reddes skal leves Weekend Kursus

Læs mere

Unge, med boglige, indlærings- og funktionsmæssige vanskeligheder. Samt ensomme og handicappede.

Unge, med boglige, indlærings- og funktionsmæssige vanskeligheder. Samt ensomme og handicappede. Forenings-ID Foreningens navn Kategori Aktivitetens målgruppe 18Ansøgningens formål 18 bevilling 2015 18 ansøgt 2016 18 Indstilling 2016 Bemærkning Foreninger/aktiviteter på børn, unge og familieområdet

Læs mere

79 tilskudsfordeling 2015

79 tilskudsfordeling 2015 Prioritering: p1: Aktiviteter der gør deltagerne aktive via bevægelse, motion og idræt p2: Aktiviteter der skaber og plejer sociale relationer blandt deltagerne p3: Aktiviteter der skaber viden, oplysning

Læs mere

Skema over ansøgere 1. runde 2016

Skema over ansøgere 1. runde 2016 Skema over ansøgere 1. runde 2016 Ansøger Aktivitet, der søges tilskud til Ansøgt beløb Vurdering støtte støtte 1. Ældre Sagen Aktiviteterne omfatter blandt andet tryghedskald, besøgstjeneste, demenscafé,

Læs mere

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Ansøger: Aktivitet/Projekt: Formål/indsats: Ansøgning: Tidl. 18: Indstilling: Bevilling/

Læs mere

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Afbud: Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 36 Budget / Regnskab 1 37 Store Gå Dag 1 38 Struer Fjerkræklub 2 39 Lokalforeningen

Læs mere

Nr. Forening Bevilget beløb 2012. Bevilling 1. runde 2015. Bevilget beløb 2013. Ansøgt beløb 1. runde 2015. Bevilget beløb 2014

Nr. Forening Bevilget beløb 2012. Bevilling 1. runde 2015. Bevilget beløb 2013. Ansøgt beløb 1. runde 2015. Bevilget beløb 2014 Nr. Forening Bevilget beløb 2012 Bevilget beløb 2013 Bevilget beløb 2014 Ansøgt beløb 1. runde 2015 Bevilling 1. runde 2015 1. 9220 De Frivillige 21.000 58.533 10.000 2. AF-Aalborg Seniorklub 2.000 2.000

Læs mere

Ansøgninger om tilskud fra puljen til tværgående frivilligt socialt arbejde i 2016

Ansøgninger om tilskud fra puljen til tværgående frivilligt socialt arbejde i 2016 Bedre Psykiatri Ballerup/ Gladsaxe/Herlev/Furesø v/kirsten Balle Bøgebakken 9 kirsten.balle@hotmail.com FitforKids Herlev v/richard Højland Jernbane Alle 39 2720 Vanløse richard@fitforkids.dk Lokalafdelingen

Læs mere

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2013 for indsatsområderne for 2014

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2013 for indsatsområderne for 2014 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november for indsatsområderne for 2014 1. Syg i Søger om støtte til transportabelt kontor, bestående 1. Bærbar PC og trådløs Printer.

Læs mere

Møde 25. februar 2016 kl. 16:00 i Mødelokale 4

Møde 25. februar 2016 kl. 16:00 i Mødelokale 4 Frivillighedsudvalg Dagsorden Møde 25. februar 2016 kl. 16:00 i Mødelokale 4 Pkt. Tekst Side 1 Budget / regnskab 1 2 Godkendelse af referat fra mødet den 26. november 2015 1 3 UFL-Vestjylland (Unge for

Læs mere

Indkomne ansøgninger til foreningstilskud 79 - efterår 2016

Indkomne ansøgninger til foreningstilskud 79 - efterår 2016 Indkomne ansøgninger til foreningstilskud 79 - efterår 2016 Forening Formål og deltagerkreds Aktivitet der søges støtte til 1. Foreningstilskud efter Lov om Social Service 79 AOF onsdagsklub +60 - Rødovre

Læs mere

Bilag 1 til pkt. Tilskud til frivilligt socialt arbejde, Serviceloven 18. Efterår 2014

Bilag 1 til pkt. Tilskud til frivilligt socialt arbejde, Serviceloven 18. Efterår 2014 Beskrivelse af foreningernes/projektets formål, hvad der søges til og Administrationens vurdering. 1. Foreningen Familierum, Glostrup. Foreningens formål er at skabe netværk, hvor forældre kan udveksle

Læs mere

79 tilskudsfordeling 2016

79 tilskudsfordeling 2016 Priotering i henhold til retningslinjer: p1: Aktiviteter der gør deltagerne aktive via bevægelse, motion og idræt p2: Aktiviteter der skaber og plejer sociale relationer blandt deltagerne p3: Aktiviteter

Læs mere

Modtaget i 2010 20.100 14.000 12.000 12.000 5.500 5.500 5.500 5.500 28.000 21.000 18.000 18.000

Modtaget i 2010 20.100 14.000 12.000 12.000 5.500 5.500 5.500 5.500 28.000 21.000 18.000 18.000 ANSØGNINGER OM TILSKUD JF. 18 2011 Budget 2011: 1.143.000 Reserveres til Dialogdag -40.000 Reserveres til 2. uddeling 2011-100.000 Diverse uforudsete møder, annoncering m.m. -15.000 Rest til 1. uddeling

Læs mere

18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper:

18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper: 18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper: Alm. 18 Projekter Grøn = Patientforening Blå = Ældre/ensomme Rød = Handicappede Orange = Særligt udsatte grupper Forening Ansøgt Beløb 1 Vetterslev Høm 11,445 2

Læs mere

1. 4-Kløveren. Tilskud 2011: 2.000 kr. Tilskud 2012: 2.000 kr. Tilskud 2013: 2.000 kr. Indstilling 1. runde 2014: 2.000 kr.

1. 4-Kløveren. Tilskud 2011: 2.000 kr. Tilskud 2012: 2.000 kr. Tilskud 2013: 2.000 kr. Indstilling 1. runde 2014: 2.000 kr. 1. 4-Kløveren Tilskud 2011: 2.000 Tilskud 2012: 2.000 Tilskud 2013: 2.000 Indstilling 1. runde 2014: 2.000 Beskrivelse af organisation/forening: 4-Kløveren er en lokalforening som tilbyder førtidspensionister,

Læs mere

Store Heddinge At give pensionister et indholdrigt liv Pensionister i Stevns 5.000 15.000 5.000 Pensionistforening

Store Heddinge At give pensionister et indholdrigt liv Pensionister i Stevns 5.000 15.000 5.000 Pensionistforening Modtaget Ansøgt Indstillet Nr. Forening/Ansøger Aktivitet Målgruppe beløb i 2015 beløb i kr. beløb i 2016 1 Store Heddinge At give pensionister et indholdrigt liv Pensionister i Stevns 5.000 15.000 5.000

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN ... I? HEDENSTED INDGÅET 30 OKT, 2015 Hedensted Kommune WaSeltIle,. ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN Navn på forening / organisation: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mailadresse: Foreningens CVR-nummer:

Læs mere

Ansøgte beløb 79-2016 Pulje (Pulje 2016: 1.077.892 kr. + Rest 2015: 52.115 kr.) 1.130.007 Ældremilliard 0. til fordeling: 1.130.

Ansøgte beløb 79-2016 Pulje (Pulje 2016: 1.077.892 kr. + Rest 2015: 52.115 kr.) 1.130.007 Ældremilliard 0. til fordeling: 1.130. Ansøgt i alt Puljen og rest Ansøgte beløb 79-2016 Pulje (Pulje 2016: 1.077.892 kr. + Rest 2015: 52.115 kr.) 1.130.007 Ældremilliard 0 til fordeling: 1.130.007 Foreningen 1 Alzheimerforeningen Storstrøm

Læs mere

(reduceres forholdsmæssigt for allle. tilskud) Telefonstjerne/besøgstjeneste og tryghedsopkald ,00 96.

(reduceres forholdsmæssigt for allle. tilskud) Telefonstjerne/besøgstjeneste og tryghedsopkald ,00 96. 79 midler 2013 Forening Kontaktperson aktivitet Forslag før reduktion formue telefonstjern e/besøgsord ning lokaleleje kørsel formuse under 20000 Opsamling Lokaleleje 33.250,00 28.150 Aktivitetsbestemt

Læs mere

Tilskud til frivilligt socialt arbejde - 2010

Tilskud til frivilligt socialt arbejde - 2010 Sundhed - Sygdom: 1. Angstforeningen Frederiksberg Claus S. Thomsen Egekrattet 2, 2.tv. 6705 Esbjerg Ø. 2. Cre8toU Støtteforening Karen Wadsholt Landsbyvænget 34 A 8464 Galten 3. Dansk Handicap Forbund

Læs mere

18 ansøgninger efterår 2013

18 ansøgninger efterår 2013 18 ansøgninger efterår 2013 Fokusgrupper: Grøn = Patientforening Blå = Ældre/ensomme Rød = Handicappede Orange = Særligt udsatte grupper Alm. 18 Projekter Forening Ansøgt Ansøgt til / Aktivitet Indstilling

Læs mere

Store Heddinge At give pensionister et indholdrigt liv Pensionister i Stevns 4.000? 4.000 Pensionistforening

Store Heddinge At give pensionister et indholdrigt liv Pensionister i Stevns 4.000? 4.000 Pensionistforening Modtaget Ansøgt Indstillet Nr. Forening/Ansøger Aktivitet Målgruppe beløb i 2013 beløb i kr. beløb i 2014 1 Store Heddinge At give pensionister et indholdrigt liv Pensionister i Stevns 4.000? 4.000 Pensionistforening

Læs mere

Ansøgninger 18. Antal frivillige. Forvaltningens bemærkninger

Ansøgninger 18. Antal frivillige. Forvaltningens bemærkninger Ansøgninger 18 Målgruppe Foreningens navn og hjemsted Indsats, der søges tilskud til Forvaltningens bemærkninger Antal Antal brugere Ansøgt 2016 Bevilget 2016 Ansøgt 2017 Bevilget 2017 Alle udsatte Kirkens

Læs mere

Oversigt - 18 ansøgninger forår 2012

Oversigt - 18 ansøgninger forår 2012 Oversigt - 18 ansøgninger forår 2012 Farvekode: Grøn = Patientforening Lilla= Aktivitet i lokalområdet Blå = Ældreforening Alm. 18 Projekter Orange = Sårbare og udsatte grupper Brun= Misbrugsområdet Rød=Aktiviteter

Læs mere

Tilskud til frivilligt socialt arbejde - 2014

Tilskud til frivilligt socialt arbejde - 2014 Sundhed - Sygdom: 1 ADHD Forældregruppen i 2 Bedre Psykiatri, Lokalforening 3 Dansk Handicap Forbund, Grenaa Afd. 4 Diabetesforeningen Lokalforening 5 Gigtforeningen Lokalforeningen 6 Gjerrild Bønnerup

Læs mere

18 tilskud til sociale foreninger

18 tilskud til sociale foreninger 18 tilskud til sociale foreninger Guide til ansøgning og nye kriterier Oplæg på Vindrosen 24. August 2017 Sofie Valbjørn, Borger & Arbejdsmarked Rammer for 18 tilskud Formål Støtte frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Side 1 af 5. Der er givet tilskud til aktiviteten i efteråret 2014

Side 1 af 5. Der er givet tilskud til aktiviteten i efteråret 2014 Ansøger Ansøgt Tilskud Projektets aktiviteter Bemærkninger til ansøgning beløb Ældre og ensomme Ældresagen Ringsted 25.000 25.000 Telefonstjerne, Besøgstjeneste, Benløse Pensionistudvalg beløb ikke 3.000

Læs mere

Frivillighedspuljen

Frivillighedspuljen Beløb til fordeling: 1.076.963 kr. NR Navn på forening Egenkapita 1 Alzheimerforeningen Storstrøm lokalforening Frivillighedspuljen 2018-79 Søger til l 20.373 Foredrag om demens: 10.000 Sociale arrangementer

Læs mere

Møde 26. februar 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 6

Møde 26. februar 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 6 Frivillighedsudvalg Referat Møde 26. februar 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 6 Pkt. Tekst Side 1 Budget/regnskab 1 2 Godkendelse af referat fra møde den 20. november 2014 1 3 Scleroseforeningen - lokalafdeling

Læs mere

79 - tilskud til ældre aktiviteter 2018

79 - tilskud til ældre aktiviteter 2018 79 - tilskud til aktiviteter 2018 Fordeling af 79-puljen til aktiviteter 2018 Nr Forening Projekt Målgruppe Projekts hovedformål 1 Aktivitetscentret VOC Aktivitetscenter for Udsatte, ITsvage, Pårørende

Læs mere

Tilskud 18 midler 2015 Udarbejdet af sekretariatet for Sundhed og Handicap Samlet budget:

Tilskud 18 midler 2015 Udarbejdet af sekretariatet for Sundhed og Handicap Samlet budget: Tilskud 18 midler 2015 Udarbejdet af sekretariatet for Sundhed og Handicap Samlet budget: 1.683.507 48% til Frivillighedshusene 808083,36 16% til ældreområdet 269361,12 16% til børneområdet 269361,12 16%

Læs mere

18 ansøgninger 1. tildelingsrunde 2011. Sagsnr. 10/28625

18 ansøgninger 1. tildelingsrunde 2011. Sagsnr. 10/28625 18 ansøgninger 1. tildelingsrunde 2011. Sagsnr. 10/28625 Ikke berettiget I alt kr Interessegrupper Hjerneskadeforeningen Fyn v/ Lise Christiansen 1 kr 7.000,00 kr 3.000,00 kr Center for Seksuelt Misbrugte

Læs mere

Regnskab for 2010 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde

Regnskab for 2010 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Regnskab for 2010 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Nr. Forening/ 18 Anvendt til Forbrug Retur Forvaltningens Organisation/Formål Bevilling kr. kr. bemærkninger 1 1-2010 Boligfonden

Læs mere

Ansøgninger til 18-puljen om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2016 Nr. Ansøger Aktivitet Ansøgt 1. Reduktion

Ansøgninger til 18-puljen om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2016 Nr. Ansøger Aktivitet Ansøgt 1. Reduktion Ansøgninger til 18-puljen om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2016 Nr. Ansøger Aktivitet Ansøgt 1. Reduktion 1 Alzheimerforeningen Netværkscafé og klub for demensramte og pårørende kr. 12,000.00

Læs mere

Bilag, vurdering af ansøgninger, 18, 1. runde 2012 Ansøgningerne findes i e-doc sag: 2011-57434

Bilag, vurdering af ansøgninger, 18, 1. runde 2012 Ansøgningerne findes i e-doc sag: 2011-57434 Click here to enter text. Bilag, vurdering af ansøgninger, 18, 1. runde 2012 Fra Jess Trier Lauritzen 4. november 2011 Sagsnr./Dok.nr. 2011-56099 / 2011-352083 Init.: JTL Bilag, vurdering af ansøgninger,

Læs mere

Oversigt over ansøgninger til 18 midler april 2010

Oversigt over ansøgninger til 18 midler april 2010 Oversigt over ansøgninger til 18 midler april 2010 Indsatsområder: Misbrug, Integration, Træning og sundhedsfremme på plejecentre, Ældre, handicappede og udsatte grupper Aktiviteter i lokalområdet, Foreninger

Læs mere

Møde 21. november 2013 kl. 14:00 i Mødelokale 6, Rådhuset

Møde 21. november 2013 kl. 14:00 i Mødelokale 6, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 21. november 2013 kl. 14:00 i Mødelokale 6, Rådhuset Fraværende: Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 31 Godkendelse af referatet fra møde 5. september 2013 1 32 Budget/Regnskab

Læs mere

Alzheimerforeningen Sydvest Mosaikken Aktivitetshus Udlevering af børnebrochurer på dansk og arabisk

Alzheimerforeningen Sydvest Mosaikken Aktivitetshus Udlevering af børnebrochurer på dansk og arabisk BØRSAFTALER 2016 1 Aflastningstjenesten i Esbjerg og Varde TRÆFPUNKT Sædding Foredrag Aflastningstjenesten i Esbjerg og Varde TV-Glad Aflastningstjenesten i Esbjerg og Varde Ventilen Esbjerg Indslag om

Læs mere

Tilskud fra puljen "Uddannelse, kurser m.v. for frivillige inden for det sociale felt", 2013

Tilskud fra puljen Uddannelse, kurser m.v. for frivillige inden for det sociale felt, 2013 Kvinderådgivningen Brunhilde Kvinderådgivningen Brunhilde - Kurser for frivillige 2013 11.500 8731-0002-05 Kvindecenterfonden Kvindecenterfonden Dannerhuset - kurser for frivillige i 2013 40.000 8731-0003-06

Læs mere

Tips- og Lottopuljen til særlige sociale formål 2011 20. juni 2011

Tips- og Lottopuljen til særlige sociale formål 2011 20. juni 2011 Region Hovedstaden Albertslund BO-VEST Ferie for ferieløse beboere i Albertslund Nord 50.000 8251-0322-02 Region Hovedstaden Albertslund Vridsløselille Andelsboligforening Ferie for ferieløse beboere,

Læs mere

3 F Svenstrup Efterløn og Seniorklub

3 F Svenstrup Efterløn og Seniorklub 3 F Svenstrup Efterløn og Seniorklub Projekt: 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016 Ansøgt: 08-11-2015 (Puljecenter) Status: Ansøgning modtaget ID #: 36-86 Oplysninger om ansøger Foreningens navn 3 F Svenstrup

Læs mere

Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 13 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1. Diverse Borris og Faster Besøgstjeneste v. Elsie og Poul Holm poul_holm@post.tele.dk CVR: 27182259 Café

Læs mere

Møde 12. juni 2014 kl. 14:00 i Mødelokalet i Østergade 11, 1. sal (over apoteket)

Møde 12. juni 2014 kl. 14:00 i Mødelokalet i Østergade 11, 1. sal (over apoteket) Frivillighedsudvalg Referat Møde 12. juni 2014 kl. 14:00 i Mødelokalet i Østergade 11, 1. sal (over apoteket) Afbud fra Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 14 Godkendelse af referat fra møde den 25. februar

Læs mere

1-årige bevillinger mellem 50.000 og 100.000 kr. (sorteret alfabetisk efter ansøgers navn)

1-årige bevillinger mellem 50.000 og 100.000 kr. (sorteret alfabetisk efter ansøgers navn) 1-årige bevillinger mellem 50.000 og 100.000 kr. (sorteret alfabetisk efter ansøgers navn) AnsøgerNavn Projekttitel 2015 2014 2013 Backspin Social Cafe for socialt udsatte familier 70.000 BenzoRådgivningen

Læs mere

Bilag 1 Ansøgninger til 18-restpuljen 2013

Bilag 1 Ansøgninger til 18-restpuljen 2013 Foreningen for ældre 28 Aflastningstjenesten under Menighedsplejen i Aulum, Hodsager, Feldborg og Haderup sogne 32 (og 34) Aulum Krolf Klub 29 Dansk Røde Kors, Trehøje Søger til dækning af underskud. Aktiviterne

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PUUEN. Juelsminde Frivilligcenter Odelsgade 25 B, 7130 Juelsminde. Karen Andersen. karenanker@iafnet.dk

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PUUEN. Juelsminde Frivilligcenter Odelsgade 25 B, 7130 Juelsminde. Karen Andersen. karenanker@iafnet.dk IW HEDENSTED 9 ff)- i 93~4eat. ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PUUEN Navn på forening / organisation: Kontaktperson: Juelsminde Frivilligcenter Odelsgade 25 B, 7130 Juelsminde Karen Andersen Adresse: Kejsdalen

Læs mere

Egenkapital på kr. Havde et driftsunderskud på kr. i ,00

Egenkapital på kr. Havde et driftsunderskud på kr. i ,00 Budget 2012-276.000 Side 1 Samlet oversigt for 2012.xls Nr. Dato Ansøger Hjemmehørende Beløb søgt i 1 24. maj Den Selvejende Institution Kultur- og litteratur for læsehandicappede (KLO) 2 2.feb Dansk Landsforening

Læs mere

Alle på plejecenteret 6.000 12.000 8.400. Beboerne på Egehaven 6.000 15.000 8.400. Beboere på plejecentre og ved andre arrangementer

Alle på plejecenteret 6.000 12.000 8.400. Beboerne på Egehaven 6.000 15.000 8.400. Beboere på plejecentre og ved andre arrangementer Oversigt over ansøgninger til 18 midler til frivilligt socialt arbejde 2015 Målgruppe opdelingen af ansøgninger om SEL 18 midler til frivilligt socialt arbejde 2015 Ældre (pensionister, efterlønsmodtagere,

Læs mere

Bilag 1. Ansøgninger til 18-hovedpuljen 2014

Bilag 1. Ansøgninger til 18-hovedpuljen 2014 Foreninger for ældre 2 Besøgs-, Demens- og Aflastningstjenesten (se også ansøgning 31) Søger til annoncering, foldere og rekruttering af besøgsvenner. Søger også til studietur for at udvikle besøgstjenesten

Læs mere

Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015

Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015 Notat Sagsnr.: 2014/0013472 Dato: 3. marts 2015 Titel: Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015 Sagsbehandler: Kirstine Andersen Udviklingskonsulent 1. Børns Vilkår Aktivitet:

Læs mere

Beslutning fra Ekstraordinært møde i Ældreudvalget

Beslutning fra Ekstraordinært møde i Ældreudvalget Beslutning fra Ekstraordinært møde i Ældreudvalget Dato: 26-04-2011 Tidspunkt: 17:50 17.53 Sted: Deltagere: Afbud: B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), John A Bilenberg

Læs mere

Indstillingsskema 18 2013-2 rundeuddeling

Indstillingsskema 18 2013-2 rundeuddeling Indstillingsskema 18 2013-2 rundeuddeling Nr. Målgruppe Forening/ Ansøgningens formål Tidligere bevilliget Ansøgt beløb Frivillighedsråds Frivillighedsrådets Organisation fra 18-2 år tilbage i kr. indstilling

Læs mere

a) Ældrecentre o.lign.

a) Ældrecentre o.lign. 18 ansøgninger 2013 - budgetramme: 899000 Ansøger 1. Svage ældre Formål Uddybende bemærkninger Ansøgt beløb Indstilling a) Ældrecentre o.lign. OK-klubben i Hobro Omsorgsarbejde for svage ældre Holder til

Læs mere

Ansøgninger oktober midler

Ansøgninger oktober midler Ansøgninger oktober - 18 midler Ansøger april - Aktivitet Ansøgt beløb Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade - LMS 15.000 kr. LMS arbejder for at skabe bedre rammer for personer med spiseforstyrrelser

Læs mere

Statistik på 18 ansøgere i

Statistik på 18 ansøgere i Statistik på 18 ansøgere i 2012-2016 Nedenstående tabeller vedrører uddelingen af 18-puljen/Frivillighedsmidler i Sociale Forhold og Beskæftigelse i perioden fra 2012 til 2016. I årene fra 2012 til 2015

Læs mere