husstande. 57% af fjernvarmen kg. REFA producerer og leverer grøn el og varme til. REFA leverer. på Lolland-Falster

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "husstande. 57% af fjernvarmen kg. REFA producerer og leverer grøn el og varme til. REFA leverer. på Lolland-Falster"

Transkript

1 KR ENKERUP Årsberetning 2019

2 TØMNINGER Antal tømninger af dagrenovation og genbrugsbeholdere løb i 2019 op i næsten 2,5 millioner. Med i tallet er også tømninger for virksomheder og sommerhuse kg INDSAMLET GLAS & METAL Genbrugsbeholderne satte ny rekord i Mængden af glas og metal fra genbrugskuber og -beholdere steg med 3,8 procent i forhold til rekordåret REFA producerer og leverer grøn el og varme til husstande REFA leverer 57% af fjernvarmen på Lolland-Falster

3 BESØG PÅ GENBRUGSPLADSERNE 6,2 kg PLAST PR. BORGER REFAs 14 genbrugspladser havde besøg i Det svarer til, at alle på Lolland-Falster er på genbrugspladsen otte gange om året fra yngste til ældste borger. 8 EGU ELEVER Indsamling af plast på genbrugspladserne blev indført 1. marts På 10 måneder blev der i alt indsamlet 637 tons plast fordelt på 15 fraktioner PERSONER HAR BESØGT REFA ACADEMY 1. maj 2019 var 8 unge fra hele Lolland-Falster i gang med en 2-årig EGU-uddannelse hos REFA. Vi tager 3-4 elever ind hvert år. REFA Academy deler viden om ressourcer, energi, genanvendelse og affald med store som små. I 2019 deltog skolebørn, studerende og voksne i akademiets tilbud.

4 Mål 7 BÆREDYGTIG ENERGI Grøn energi fra skov og have Fjernvarmen i Stubbekøbing er bæredygtig energi af den fineste slags. REFA & verdensmålene Mål 13 - KLIMAINDSATS Plastsortering med garanti for genanvendelse Sortering på genbrugspladsen hitter med 80 procent genanvendelse Cirka fem procent af verdens samlede olieforbrug går til produktion af plast fra indkøbsposer og emballage til dimser, legetøj, havemøbler og kofangere. Glæden over de mange anvendelsesmuligheder bliver afløst af bekymring, når plasten ender i natur eller affaldsforbrænding. REFA arbejder målrettet med FNs klimamål. I 2019 var en af de store udfordringer at sikre genanvendelse af plastaffald fra husholdningerne på Lolland-Falster. Mens andre affaldsselskaber valgte dyre indsamlingsordninger, valgte REFA at tilbyde plastsortering på genbrugspladserne. Tilbuddet blev introduceret 1. marts 2019 med 10 forskellige plastfraktioner. I løbet af året kom flere kommet til. I dag kan borgerne sortere plast i 15 fraktioner. På 10 måneder har det givet 637 tons plast. Det svarer til et gennemsnit på 6,2 kg pr. husstand. REFA kan garantere, at 80 procent bliver genanvendt. Der findes næppe andre ordninger, som kan dokumentere genanvendelse i samme grad. Tværtimod har vi med gru set eksempler på, at plastaffald indsamlet i Danmark havner i Fjernøsten og bliver brændt af under stærkt kritisable forhold. Den produceres på flis fra udtynding af skovene på Falster og toppes med flis fra det grenaffald, haveejere på Lolland-Falster afleverer på REFAs genbrugspladser. Det spreder glæde i Stubbekøbing og Ore, hvor varmen er til at betale og giver ren samvittighed, når det gælder klimaudfordringerne. Samme koncept benyttes på flisværket i Nykøbing F. Det er hjælpeværk i spidsbelastningsperioder, når Guldborgsund Forsyning har ekstra behov for fjernvarme. Varmen i Maribo, Sakskøbing, Våbensted, Holeby, Bandholm, Østofte, Nørreballe, Stokkemarke, Gedser og Horbelev er også grøn og bæredygtig. Den er produceret på halm fra markerne på Lolland-Falster. Forklaringen på REFAs genanvendelsesgaranti er enkel: Sortering i rene og separate fraktioner! Det er afgørende for, om plastaffaldet bliver genanvendt eller kasseret af de europæiske virksomheder, der modtager og behandler affaldet. 4

5 Mål 11 BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND Bæredygtighed også i skolen Kunsten at sortere grundlægges hjemme, men skal stå sin prøve ude Skoler, daginstitutioner og offentlige institutioner producerer også affald. Men affaldssorteringen er ikke nødvendigvis den samme, som gælder hjemme hos børn, unge og ansatte. Det vil REFA gøre noget ved. Derfor har vi søsat et projekt i samarbejde med skoler i Lolland og Guldborgsund kommuner. Længst fremme er projektet på Nordbyskolen i Nykøbing F., hvor elever og ansatte så vidt muligt sorterer affald på samme måde, som vi gør hjemme. Mål 12 ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION Affaldsbehandling med høje standarder REFA er en certificeret arbejdsplads med styr på miljø og arbejdsmiljøledelse Mål 17 PARTNERSKABER FOR HANDLING Et stærkt partnerskab I 10 år har frivillige samlet affald i naturen sammen med REFA I 2019 deltog 700 frivillige fra hele Lolland-Falster i den årlige forårsrengøring med indsamling af affald i naturen. Sådan har det været i 10 år, hvor REFA i et partnerskab med kommunerne, Danmarks Naturfredningsforening og en masse frivillige har sat fokus på affald i naturen. Det er en vigtig indsats til gavn for nærmiljøet og et stærkt signal om, at affald i naturen ikke kun er et problem i indiske floder. REFA har hele paletten i den vigtige disciplin, der hedder affaldsbehandling. På genbrugspladser og ressourcecentre modtager vi affald til genbrug og genanvendelse. På affaldskraftvarmeværket udnyttes affald til energiproduktion, og på miljøcentrene modtager vi affald til deponi. Alt foregår på ansvarlig vis og efter de bedste standarder. REFA har været en certificeret virksomhed siden Efter den eksterne audit i 2019 blev vores certifikater i miljø og arbejdsmiljøledelse fornyet uden bemærkninger. En garanti for ansvarlig produktion. Partnerskaber med fokus på affald i naturen bliver forstærket i 2020, hvor REFA understøtter frivillige, der året rundt samler affald langs kyster, søer og vandløb. Det nye initiativ hedder Lolland-Falsters Affaldshelte. 5

6 Beretning Forsyningssektoren i Danmark er under forandring vi er i en tid, hvor opgaver og mål redefineres, og hvor alle forsyningsselskabers rolle er til debat. Disse ord var indledningen til REFAs årsrapport for 2017, og det kunne ligeså godt være indledningen til årsrapport 2016 eller Der tales fortsat om reformering af affalds- og af energisektoren, om liberalisering af affaldsforbrændingsanlæg, om producentansvar for indsamling af emballager! Ligesom de kommunale affaldsplaner skulle være godkendt i 2018, men fortsat afventer den nationale affaldsplan, der vil være retningsgivende for husstandsindsamling de kommende år. Indholdet i planen er endnu ukendt, men det må forventes, at der vil være mere ensretning af de nuværende ordninger, ligesom det må forventes, at der kan komme flere obligatoriske ordninger til. Ændringer i indsamlingssystemerne vil øge samarbejdet med det private marked og give flere nye arbejdspladser i det private erhvervsliv. I dag beskæftiges omkring 120 medarbejdere i det private med opgaver afledt af REFAs aktiviteter. REFA beskæftiger 148 medarbejdere på Lolland-Falster. FNs verdensmål sætter retning for udviklingen Trods mange ubekendte er affalds- og energisektoren i rivende udvikling. Vi har taget FNs verdensmål ind som vigtige pejlemærker i hverdagen. Bestyrelsen har i strategiplanen Fokus, udsyn & ansvarlighed, strategi udvalgt fem verdensmål, som sætter retningen for de kommende år. Ledelsen har valgt at inddrage alle medarbejdere i arbejdet med verdensmålene, hvilket tydeligt fremgår af Strategiske mål 2019, et vigtigt værktøj med store og små mål, der omsætter verdensmål til bedre drift, bedre praksis og ny retning alt sammen i en frugtbar dialog mellem ledelse og medarbejdere. Mere energi mindre affaldsforbrænding Mere energi, mindre emission, mindre affaldsforbrænding og færre driftsmidler det er resultatet efter en ombygning af affaldskraftvarmeværket. På den ene af de to varmtvandsproducerende ovnlinjer, samt på kraftvarmelinjen, er der monteret røggaskondenseringsanlæg. Ud over den energi, som produceres ved selve affaldsforbrændingen, hiver vi også energi ud af røggassen. Energien afsættes som fjernvarme. Den ene af værkets to varmvandsproducerende ovnlinjer er nedlagt. Kondensering af røggassen har øget energiproduktionen og reduceret udledningen af CO 2. Den samlede produktionskapacitet er uændret, men mere miljøvenlig. Ovnlinje 1 nåede mere end 36 fulde driftsår, inden den blev lukket ned den 9. juli Nedlukningen blev foretaget af tre tidligere medarbejdere, som alle var ansat, da anlægget blev sat i drift den 1. marts Tæt samarbejde Udover røggaskondenseringsanlægget er der taget initiativ til yderligere energieffektivisering. I tæt samarbejde med Guldborgsund forsyning har ledelsen udarbejdet et projektforslag til etablering af en akkumuleringstank til lagring af overskudsvarme, som i dag køles væk. Akkumuleringstanken kan styrke den forsyningssikkerhed og reservekapacitet, som Guldborgsund Forsynings oliekedler udgør i dag og samtidigt opsamle energi, som i dag må bortkøles. Akkumuleringstanken vil sikre billigere - og ikke mindst - grønnere fjernvarme. Der samarbejdes også på andre områder. Affalds- kraftvarmeværkets kontrolrum er bemandet 24/7 året rundt. Foruden at passe værket - og overvåge bioværkerne i Sakskøbing, Stubbekøbing, Horbelev, Gedser og Holeby - passer vagten også Guldborgsund Forsynings vagttelefon for spildevand. Flere samarbejder kan være undervejs. Affaldsforbrænding er klog genanvendelse Affaldsvarme er igen - eller fortsat til diskussion kan man tale om genanvendelse? Kan man overhovedet tale om andet? Ved energiproduktion på affald bliver restaffaldet så godt som 100 procent genanvendt. På tons affald produceres fjernvarme til opvarmning af * husstande og el til *. Resterne efter energiproduktionen er slagger, som typisk består af metaller og grus. Selv kalken, der bruges til at rense røgen, bliver genanvendt. Slaggerne bliver sorteret. Indholdet af metaller bliver solgt og slaggegrus genanvendt til byggeog anlægsopgaver som eksempelvis den nye Storstrømsbro. Slaggegrus indgår også i vejbyggerier eller som materialer ved anlæg af genbrugspladser. Det gælder blandt andre de 11 genbrugspladser 6

7

8 på Lolland-Falster, der er etableret efter den unikke REFA-model. Kalken fra røggasrensningen anvendes som neutraliseringsmiddel i produktion af svovlsyre. *Beregningsgrundlag: Et gennemsnitshus 130 m 2 med 18.1 MWh varmeforbrug og KWh el. Bæredygtig energiproduktion Bæredygtighed er det helt rette begreb, når vi taler om driftsmidler til flisværkerne. Flisværket i Stubbekøbing anvender ca tons flis til opvarmning af 816 boliger. 43 procent af flisen kommer fra egen produktion. Det er haveaffald, som indsamles på genbrugspladserne, sorteres og anvendes til flis. Resten bliver komposteret og udleveres til kompost. Den øvrige flismængde kommer fra udtynding af skovene på Falster og leveres fra Corselitze Østerskov, få kilometer fra flisværkerne i Stubbekøbing og Nykøbing F. Ressourcecentre er lig med genanvendelse Genanvendelse og ressourcer er begreber, der klinger godt i vores bevidsthed, og derfor var det også glædeligt, at vi efter en ansøgningsperiode på tre år endelig kunne modtage miljøgodkendelse på Ressourcecenter Gerringe. Nu kan Miljøcenter Gerringe i lighed med Miljøcenter Hasselø modtage og sortere genanvendeligt affald. Det vil betyde minimering af transport fra genbrugspladserne på Lolland. Det genanvendelige affald sorteres i kvaliteter og afsættes i mængder, som er interessante for det private marked. God plastsortering sikrer genanvendelse REFA ønsker at medvirke til at skabe en udvikling, hvor vi både bruger færre ressourcer og samtidig sikrer den mindst mulige miljømæssige belastning af det omgivende samfund fra vores aktiviteter. Vi vurderer, at der forekommer miljømæssige risici, hvis plasten ikke genanvendes korrekt. Derfor har vi som selskab sat os for at gøre vores for at øge genanvendelsesprocenten ved at uddanne og informere borgere. I den forbindelse udarbejder REFA løbende handleplaner, der reducerer den miljømæssige belastning på omgivelserne, hvilket også var tilfældet i Plast er blandt de mange forskellige affaldstyper, som via ressourcecentrene afsættes til det private marked. Genbrugspladserne modtager 15 forskellige typer plast. Det er kunderne, der sorterer, og de gør det godt. Faktisk så godt at genanvendelsesprocenten er langt højere end ved husstandsindsamling. Plasten kan afsættes til en langt bedre pris end plast indsamlet ved husstanden. Havde ejerkommunerne valgt plastindsamling ved husstandene, ville genanvendelsesprocenten forventeligt kun have været 30 procent pr. enfamiliebolig og 25 procent pr. lejlighed*. REFAs 14 genbrugspladser er derfor helt afgørende for den gode sortering, der er forudsætningen for en høj genanvendelse og sikker afsætning, som en husstandsindsamling ikke ville kunne levere. Samtidig bidrager det til at holde brugerbetalingen nede. Genbrugspladsernes åbningstider udvidet For at give den bedste kundeservice har bestyrelsen besluttet at tilpasse og samlet set udvide genbrugspladsernes åbningstider i 2020, så de passer til behovet henover året. Det betyder først og fremmest åbningstider på hverdage kl mod tidligere kl Det betyder også lukkedage i den mørke tid af året. Alt i alt er åbningstiderne udvidet med 3,6 procent på årsplan og endnu mere markant i den lyse tid fra midten af marts til udgangen af oktober, hvor åbningstiden er udvidet med 8,5 procent. 957 kilo affald pr. borger I 2019 blev der i gennemsnit indsamlet 957 kg affald pr. borger, heraf 275 kg dagrenovation. Det er helt på niveau med Men sammenligner vi med 2015, er der tale om en stigning på 33 procent. Den gang udgjorde den samlede affaldsmængde pr. borger 639 kg, heraf 288 kg dagrenovation. Tallene viser, at opmærksomheden på forbrug ikke har haft indflydelse på mængden af affald. De stigende affaldsmængder til trods, er gebyret for indsamling af affald og brug af genbrugspladserne kun steget med 4,25 procent. Gebyr for forbrændingsegnet affald er stadig 485,- kr. pr. tons, og det har det været siden Biocover hjælper klimaet REFA ønsker at medvirke til at skabe en udvikling, hvor vi reducerer vores udledning af CO 2 og metangas, og dermed sikrer den mindst mulige klimamæssige belastning af det omgivende samfund fra vores aktiviteter. Indtil 1983, hvor affaldsforbrændingsanlægget Kilde: COWI og SDU

9 blev sat i drift, blev alt affald deponeret. Selv om det snart er 40 år siden det sidste læs affald blev deponeret på REFAs anlæg, afgiver flere områder stadig metangas til atmosfæren. I en klimasammenhæng er metangas mere problematisk for jordens atmosfære end CO 2. Derfor slog vi til, da vi fik mulighed for at være med i et projekt, som Miljøstyrelsen har sat i gang. På alle REFAs anlæg med deponeret affald, er der etableret et såkaldt biocover. På få måneder blev udledningen af metangas reduceret til 49 procent på Gerringe Miljøcenter. Der er endnu ikke målt på de øvrige deponier. Forventningen er, at udledningen af metangas vil kunne reduceres helt op til 90 procent. REFA Academy er mere aktiv end nogensinde REFA skal være synlig for alle. Derfor kan man møde REFA ved en lang række arrangementer overalt i landsdelen - fra ejerkommunernes arrangementer for tilflyttere til Madens Folkemøde samt messer og events på Lolland- Falster børn og unge har besøgt skoletjenesten i Det er især ejerkommunernes 9. klasser, der som en del af kommunernes dannelsesrygsæk besøger REFA for at lære om klima, miljø, bæredygtighed og ressourcer. Et af flere læringsforløb er spillet Jagten på råstofferne, der netop er udviklet til folkeskolens ældste elever. Det er ikke kun 9. klasserne, som spiller ressourcerelevante spil. REFA Academy har udviklet tre spil, som retter sig mod henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling. Spillene anvendes især i forhold til projekt skolesortering. Det er et projekt, der giver alle på folkeskolerne en særlig fornemmelse for - og mulighed for affaldssortering. Udbud I 2019 har vi haft en række udbud. Det største udbud gælder indkøb, produktion og installering af en ny turbine til affaldskraftvarmeværket. Det er et udbud efter gældende EU-bestemmelser. Desuden har vi haft to mindre udbud vedrørende rengøring samt indkøb af kalk til filtrering af røggas fra affaldsforbrændingen. Endelig har vi haft det årlige udbud af leverance af halm til vores halmfyrede energiværker. Miljø- og arbejdsmiljøcertificering I mange år har REFAs miljø- og arbejdsmiljøledelse været certificeret efter de bedste standarder. Certificeringen betyder, at alle anlæg og værker er certificeret efter ISO I 2019 blev certificeringen fornyet uden afvigelser. Sygefravær REFA havde et relativt lavt sygefravær i Det samlede fravær er opgjort til 4,93 procent. Uden langtidssygemeldinger, kan det opgøres til 0,96 procent, hvilket er under niveauet for private virksomheder og betydeligt under niveauet for kommuner og offentlig virksomhed. En aktiv CSR-politik En del af REFAs CSR-politik er at integrere mennesker med udfordringer på arbejdspladsen og helst 10 procent af den samlede medarbejderstab. Det er ikke en ny strategi, men har efterhånden mange år bag sig og det lader sig kun gøre, fordi REFA har så mange gode medarbejdere med overskud og social forståelse. I øjeblikket er otte elever ansat på genbrugspladserne eller i vores entreprenørteam. I 2019 har vi uddannet en it-supporter og en EGU-elev. I administrationen har vi også haft en ingeniørstuderende fra DTU med speciale i affald. Hun bidrog til arbejdet med at indhente og bearbejde data til brug for nye affaldsplaner. Hun var hos os i fire måneder, arbejdede ulønnet og blev vejledt af vores projektmedarbejder. Foruden elever og praktikanter er der ansat medarbejdere, som af den ene eller anden grund ikke kan varetage en arbejdsuge på 37 timer. Denne gruppe medarbejdere er en lige så vigtig og værdifuld ressource, som REFAs øvrige medarbejderstab. Vi gør det ud fra devisen: Dem, der har evnen, har også pligten. REFAs ledelse og ligestilling REFAs chefteam består af de medarbejdere i organisationen, som varetager chefstillinger. Teamet består af 62,5 procent mænd og knap så mange kvinder. En kvinde begyndte i 2019 et kompetenceudviklingsforløb. I direktionen er kønnene ligeligt repræsenteret. Bestyrelsens sammensætning er ikke omfattet af måltalsforpligtigelsen, da de alle er udpeget af byrådene i de to ejerkommuner og i sidste ende af vælgerne. 9

10

11 Træflis til brændsel på bioværker skal være bæredygtigt, og må alene komme fra træ, der fældes som led i sædvanlig skovdrift herunder udtynding og ikke fra skovning af nyttetræ. Kilde: REFAs strategiske mål Corselitze Skov ved Hesnæs - Grøn energiproduktion skal kunne tåle et faktatjek. Med halm fra Lolland-Falsters frodige marker og flis fra haveaffald og udtyndingstræ fra bæredygtig skovdrift producerer REFA fjernvarme til forbrugere på Midtlolland, Sakskøbing, Stubbekøbing, Horbelev og Gedser. Prisen er konkurrencedygtig og produktet holder hele vejen. Det kan vi godt være stolte af. Henrik Høegh Næstformand

12 Genanvendes eller genbruges til nye produkter Scan this code with your smartphone to get the signage information in other languages (English, Deutsch, Polski) or visit m.refa.dk REFA og det store perspektiv Borgerne skal have adgang til bæredygtig og billig opvarmning. Vi skal dele vores viden, styrke den cirkulære økonomi og overlade Jorden til næste generation helst i lidt bedre form end den vi selv overtog. FNs verdensmål sætter høje standarder, og REFA arbejder på at gør en forskel. REFA genanvender hele 80% af den indsamlede plast på Lolland-Falster 20 Plast God sortering giver høj genanvendelse Indsamlet pr. indbygger Lolland-Falster 6,2 kg Genanvendelsesprocent 80%* Danmark 9,5 kg 42% Europa 14,0 kg** 42% *) REFA har indsamlet plast på genbrugspladserne siden 1. marts **) Tallet fra EU omfatter både plast fra husholdninger og erhverv. REFA producerer over halvdelen af fjernvarmen på Lolland-Falster Danmark er førende, når det gælder fjernvarme. Men der er altid plads til flere fjernvarmebrugere. REFA producerer fjernvarme til 57 procent af alle husstande med fjernvarme på Lolland-Falster. Lolland-Falster Danmark Husstande med fjernvarme * Andel af samlet antal husstande 74%* 64% Andel af husstande med fjernvarme, som REFA producerer til Europa % *) Anslået tal. Beregnet ud fra den samlede fjernvarmeproduktion på Lolland-Falster og et gennemsnitshus på 130 m 2 med et forbrug på 18.1 MWh. 57% 12

13 REFA Academy deler viden med den næste generation REFAs skoletjeneste tog i 2019 imod elever i alderen fra grundskole og ungdomsuddannelser (fra 6 til 20 år) eller mere end hver 5. elev. Lolland-Falster Danmark Besøg Andel af elever 22,2% 2,4% *) Undersøgelsen fra Dansk Affaldsforening, af 55 affaldsselskaber deltog i undersøgelsen, 11 undlod at opgive besøgstal. Tallet for hele Danmark må formodes at være højere. Indsamling og genbrug af glas er meget effektivt Med en genanvendelsesprocent på 95 er indsamlingen af glas cirkulær økonomi af den fineste slags. Indsamlet pr. indbygger Genanvendelsesprocent Lolland-Falster Danmark Europa Deponering af affald fra husholdninger REFAs indsamlingsordninger og genbrugspladser løber op i tons affald. 4 procent bliver deponeret. 56 procent bliver genanvendt og 40 procent bliver nyttiggjort i energiproduktionen. Lolland-Falster Danmark Europa 24,0 kg 22,9 kg 24,0 kg* *) Tallet fra EU er inklusiv Storbritannien og omfatter glas fra både husholdninger og erhverv. Affaldsmængde (tons) % 95% 74% Affald til deponering 4% 4% 22% 13 Kilder: Eurostat, Miljøstyrelsen: Affaldsstatistik 2017, ADS affaldsdatasystemet, Dansk Affaldsforening, NIRAS, Dansk Fjernvarme, Danmarks Statistik 2019, EU-oplysningen i Folketinget samt REFAs egne registreringer.

14 Affaldskraftvarmeværket i Nykøbing I 2019 producerede det affaldsbaserede kraftvarmeværk i Nykøbing F MWh varme med en forbrænding af tons affald. Det svarer til 2,4 MWh pr. tons, og er en effektivisering af energiproduktionen på 9 procent sammenlignet med 2018, hvor et tons affald blev omsat til 2,2 MWh varme. Dermed har værket produceret mærkbart mere energi på mindre affald. Forklaringen er det nye røggas-kondenseringsanlæg, som blev sat i drift i oktober. Anlægget hiver den sidste energi ud af affaldsforbrændingen, inden røgen sendes ud. Når røggassen forlader skorstenen, er den kun 48 grader varm og renere end nogensinde før. Hele året har der været fuldt fokus på installation af det nye anlæg - fra planlægning og tilrettelæggelse til montage, testkørsel og ibrugtagning. Ombygningen af værket og selve installationen har strakt sig fra juni til oktober. Værket blev ramt af to nedbrud i marts. Først en rørsprængning i ovn 3. I to uger blev der arbejdet i døgndrift med at udskifte 230 rør langt inde i ovnlinjens vitale dele. Samtidig blev ovnlinje 2 ramt af en kedelsprængning. De to uheld betød en samlet udetid på 22 dage fra produktionsstop til begge ovne atter var i fuld drift. Forklaringen på de to nedbrud i marts har direkte sammenhæng med at installationen af røggaskondenseringsanlægget måtte udskydes på grund af pludselige og uventede krav om projektgodkendelse. Udskydelsen ramte en planlagt udskiftning af rørene i ovnlinje 3. Ultimo 2019 blev den uventede udskydelse opgjort til samlede merudgifter på 4,7 millioner kroner. Som led i opgraderingen af værket, blev ovnlinje 1 slukket og nedlagt 9. juli 2019 efter 36 år i drift. Det nye røggaskondenseringsanlæg erstatter ikke bare ovn 1, men ventes at øge energiproduktionens samlede effektivitet med procent om året. Ny turbine og etablering af akkumuleringstank Arbejdet med at øge effektiviteten fortsætter i de kommende år. I 2019 blev det besluttet at investere i en ny turbine med henblik på udskiftning i Bestyrelsen har også besluttet at udvide anlægget med en akkumuleringstank på kubikmeter. Akkumuleringstanken er et konkret resultat af et tæt samarbejde mellem REFA og Guldborgsund Forsyning, som aftager og distribuerer affaldskraftvarmeværkets fjernvarmeproduktion. Et stort lager af fjernvarme kan helt eller delvist erstatte Guldborgsund Forsynings gamle oliefyrede værker i fyringssæsonens spidsbelastningsperiode fra januar til marts. Samtidig vil en akkumuleringstank sikre en jævn drift af affaldskraftvarmeværket. Det er godt for miljøet, klimaet og ikke mindst udgifterne til vedligeholdelse, fordi jævn drift slider væsentlig mindre på værket. Fald i mængderne af behandlet affald Mængderne af behandlet affald til forbrænding faldt i Det skyldes dels det milde vejr samt udetid i forbindelse med ombygning og nedbrud på værket. I marts var det nødvendigt at sende ca tons dagrenovation til behandling på AffaldPlus anlæg i Næstved. Til gengæld kunne vi i september hjælpe BOFA med behandling af ca tons dagrenovation og erhvervsaffald fra Bornholm i forbindelse med en ombygning af deres forbrændingsanlæg. 6-årig aftale med naboselskab i Rostock I 2019 har vi også modtaget forbrændingsegnet affald fra vores nærmeste naboselskab, EVG-Veolia i Rostock i Tyskland lige på den anden side af Østersøen. Vi har indgået en 6-årig rammeaftale om import af op til tons RDF-affald om året. RDF er den internationale forkortelse for Refused Derived Fuel brændstof bestående af forbrændingsegnet affald efter sortering. Genanvendeligt erhvervsaffald på afveje Vi modtager også forbrændingsegnet erhvervsaffald fra dansk erhvervsliv. Desværre oplevede vi i slutningen af året flere fejlsorterede læs med meget højt indhold af genanvendeligt affald. Tilsyneladende er omkostningerne ved afsætning af genanvendeligt affald større end omkostningerne ved affaldsforbrænding. For at undgå denne uønskede trafik har REFA indført en stikprøvekontrol. Samtidig har vi gjort en række interessenter opmærksomme på, at der kan være et problem med at afsætte det genanvendelige erhvervsaffald. 14

15 Hans Jørgen Jørgensen, Olav Beier og Hans Erik Jensen

16 Vi tilpasser og optimerer produktionsanlæggene med røggaskondensering og/eller varmepumper således, at forbrug af brændsel og udledning af emissioner begrænses uden at minimere varmeproduktionen. Kilde: Fokus, udsyn & ansvarlighed strategi Hver eneste dag arbejder vi på, at producere ansvarlig energi til Lolland-Falster. Med det nye røggaskondenseringsanlæg producerer vi mere el og fjernvarme med mindre affaldsforbrænding. Det er spændende og udfordrende at arbejde et sted, hvor udvikling, klimatilpasning og verdensmål er i fokus. Og med inddragelse af medarbejderne. Det er vigtigt! Tania Nielsen Servicemedarbejder

17

18 Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk (MSK) var i første halvdel af 2019 voldsomt påvirket af den knastørre sommer i Der var mangel på halm, ikke mindst halm af høj kvalitet. Det gav store udfordringer for anlægget med ekstraordinære rensestop og udetid. Anden halvdel af året var mere normal, og med en rekordproduktion i årets sidste to måneder lykkedes det at indhente det budgetterede salg af el og fjernvarme. Bortfald af tilskud kræver en forhandling Med udgangen af 2020 bortfalder et tilskud til værkets el-produktion på 15 øre pr. kwh. Efter nye EU-regler kan værker, der er fuldt afskrevet, ikke længere få tilskuddet. Oprindeligt skulle tilskuddet være bortfaldet med udgangen af 2019, men efter en klage, er investeringer efter REFA købte værket af Dong Energy taget med i afskrivningsregnskabet, og dermed er tilskuddet blevet forlænget. Manglen på halm af tilstrækkelig kvalitet gav store problemer med masser af slagger i fyrrum og overheder. Det krævede markant flere og dyrere rensestop end normalt. Hele første halvår lå produktionen under budget. Vanskelighederne kulminerede med en dyrt havari på slaggenedfaldet. En plade af murværk faldt ned og blokerede den såkaldte slaggeskraber. Med en nødreparation kunne værket køre frem til sommerens revision i juni, hvor de nødvendige reparationer og udskiftninger kunne ske i god ro og orden. Med baggrund i tilskuddets bortfald har REFA Energi indledt en dialog med Maribo Varmeværk og Sakskøbing Varmeværk om genforhandling af varmekontrakterne. I august blev værkets automatiske brandcentral udskiftet efter at have været i drift i 20 år. Den automatiske brandcentral er en forudsætning for, at værket kan køre ubemandet i aften og nattetimerne med overvågning fra kontrolrummet på affaldskraftvarmeværket i Nykøbing F. Samarbejde med Lolland Varme Samarbejdsaftalen med Lolland Varme blev sat i drift i Østofte, Nørreballe, Bandholm, Reersnæs og Stokkemarke er kommet med på det midtlollandske fjernvarmenet. Det er Lolland Varme, der står for forsyningen med fjernvarme, men MSK og Maribo Varmeværk producerer varmen. Sakskøbing Fjernvarme udvidede også forsyningsnettet og fik koblet Våbensted på nettet. Begge udvidelser vil betyde, at varmeproduktionen vil blive øget de kommende år. 18

19

20 Bioværkerne REFAs bioværker producerer grøn og bæredygtig fjernvarme på flis og halm fra Lolland-Falsters skove og marker. Værkerne er samlet i REFA Energi Holding-koncernen, der også tæller REFA Kettinge Forsyning ApS og REFA Biomasseindkøb ApS. Holdingselskabet varetager også drift og administration af det selvstændige fjernvarmeselskab Holeby Fjernvarme a.m.b.a. Markedet for varmepumper er blevet selvkørende Som et udviklingsprojekt har REFA Energi Holding A/S i flere år haft et samarbejde med et privat firma om at tilbyde nærvarme på abonnement til landområder på Lolland- Falster, der ikke har mulighed for at blive tilsluttet fjernvarmen. På den måde har REFA været fødselshjælper for den grønne omstilling med installation af mere end 100 luft-tilvand varmepumper, der stort set alle sammen har erstattet oliefyr. I 2019 skiftede vores private samarbejdspartner forretningskoncept, samtidigt med at markedet for varmepumper er blevet selvkørende. REFA kan fortsat anbefale nærvarme uden dog at pege på en bestemt leverandør. Sidste chance for gratis tilslutning Siden REFA overtog fjernvarmeselskaberne i Stubbekøbing, Horbelev og Gedser har de forbrugervalgte repræsentanter arbejdet målrettet på at hverve nye kunder til den grønne og snusfornuftige fjernvarme. I Stubbekøbing er antallet af nye forbrugere gennem årene steget fra 609 til 818, i Horbelev fra 198 til 216 og i Gedser fra 376 til 381. Behovet for nye tilslutninger hænger uløseligt sammen med den gældende energispareordning. Hver gang en fjernvarmekunde gennemfører energiforbedringer vil salget af fjernvarme alt andet lige falde og på sigt udfordre værkernes økonomi. Derfor arbejder vi konsekvent med at kompensere nedgangen i varmesalget med nye tilslutninger. Energispareordningen udløber i Derfor vil der blive gjort en ekstra indsats for at få flere tilslutninger med det let forståelige budskab: Sidste chance for gratis tilslutning til fjernvarmen. Halv fastafgift til lavenergihuse De nye lavenergihuse med energimærkningen 2020A tilbydes tilslutning med en halvering af den faste afgift. Bestyrelsen har ændret takstbladet for at sikre, at fjernvarmen er relevant og konkurrencedygtig. Effektiv termografering af fjernvarmenet Vores ledningsnet gennemgår hvert år en termografering for at finde utætheder og dårligt isolerede rør. Metoden er effektiv, og der findes ofte lækager, som bliver repareret og sparer værkerne både vandtab og energitab. 20

21 REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S Værket i Stubbekøbing producerer fjernvarme på træflis. Trods stigende priser på træflis, er det lykkedes at fastholde en uændret lav varmepris. Det er værd at bemærke, at varmeprisen er på et lavt niveau efter flere år med prisnedsættelser. Flisen kommer fra udtynding af skove på Falster og blandes op med flis oparbejdet af have/parkaffald fra REFAs genbrugspladser. Oparbejdningen foregår på Miljøcenter Hasselø. REFA Gedser Fjernvarme A/S Værket i Gedser producerer også fjernvarme på halm. Takket være en solrig sommer, har værkets solpaneler givet et godt bidrag til varmeproduktionen. Det har reduceret forbruget af halm med over 20 procent, og gjort udfordringen med dårlig halm tilsvarende mindre. Ledningsnettet i Gedser bliver løbende renoveret, hvilket betyder en mærkbar reduktion af varmetabet. Varmeprisen er uændret for 5. år i træk. REFA Kettinge Forsyning ApS Fjernvarmeprisen i Kettinge er uændret. Forsyningsselskabet distribuerer fjernvarme til 169 forbrugere. Selskabet ejer alene distributionsnettet. Fjernvarmen købes af Nysted Bioenergi ApS, der er en del af Bigadankoncernen. REFA arbejder på at skaffe kunderne i Kettinge billigere fjernvarme, og undersøger mulighederne i et samarbejde med Nysted Fjernvarme og Bigadan, der ejer biogasanlægget i Kettinge. REFA Horbelev Fjernvarme A/S Værket i Horbelev er et halmvarmeværk, og har i lighed med Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk været udfordret af en ringe halmkvalitet efter det ekstreme tørkeår Trods udfordringerne er det lykkedes at fastholde varmeprisen. For at hverve nye fjernvarmekunder har bestyrelsen i 2019 ekstraordinært tilbudt gratis tilslutning for el-opvarmede ejendomme. Samtidig er der sat et loft over den faste afgift, så der de første fem år maksimalt opkræves en fast afgift for 130 kvadratmeter uanset husets opvarmede areal. Bioværkernes bestyrelsesmedlemmer: René Christoffersen, forbrugervalgt i Gedser, Erik Gaard, forbrugervalgt i Horbelev, Peter Bring-Larsen, Guldborgsund Kommune, viceborgmester Henrik Høegh, formand for REFA Energi Holding A/S, Niels Ihlemann, forbrugervalgt i Stubbekøbing, Brian Bennetsen, forbrugervalgt i Gedser, Gert Mortensen, bestyrelsesmedlem i REFA Energi Holding A/S, Mette Suhr Stoffregen, direktør for REFA og Joachim Cyrill Hansen, forbrugervalgt i Horbelev. 21

22 Indsamlingsordninger Papordning tilbydes også private husstande For et par år siden tilbød vi en tilkøbsordning med indsamling af bølgepap. Den har nu 300 tilmeldinger fra boligselskaber og institutioner. Det er en stigning på 20 procent sammenlignet med Ordningen tilbydes også private husstande. Mængden af indsamlet papir falder 3-4 procent om året i takt med, at borgerne fravælger den daglige avis og siger nej tak til reklamer. Tendensen er den samme på landsplan. God sortering giver sikker afsætning Afsætningssikkerheden er et stort fokusområde for REFA. Med flerårige aftaler har vi sikret afsætning for glas og metal de næste fem år. Det kan vi takke kunderne for. I de indgåede aftaler er det helt afgørende, at borgerne på Lolland-Falster er gode til at sortere glas og metal. Andre steder i landet er der vanskeligheder med at komme af med glas og metal, fordi sorteringen ikke har den efterspurgte kvalitet. REFA har fravalgt en dyr og ineffektiv indsamling af plast REFA har fravalgt en indsamlingsordning for plast, fordi det er forbundet med meget store omkostninger og ikke er tilstrækkeligt effektivt. Al erfaring viser, at indsamling af plast ved husstandene giver en dårlig sortering og dermed også en dårlig genanvendelsesprocent. Urene plastfraktioner giver også en dårlig pris på det private marked for genanvendelig plast. I stedet har REFA valgt at tilbyde en bringeordning, hvor kunderne kan sortere plast i 15 forskellige fraktioner på genbrugspladserne. Samlet set afsættes disse fraktioner med en genanvendelsesprocent, som er langt højere end ved husstandsindsamling. og tilkørselsveje i relation til de gældende arbejdsmiljøregler, herunder at skraldebiler kun skal bakke, når der absolut ikke er andre muligheder. Kunder, der tidligere har fået tømt uden nævneværdige problemer, fik besked om, at de ikke kunne få tømt. De manglende tømninger blev begrundet med oversvømmede veje, nedhængende grene fra store træer og vendepladser, der var optaget af byggematerialer og skurvogne o.lign. En midlertidig løsning blev fundet i januar 2020 med indsættelse af mindre skraldebiler. Efterfølgende skal der findes permanente løsninger i samråd med myndighederne. Stor udskiftning af affaldsbeholdere Hvert år udskiftes cirka affaldsbeholdere. Udskiftningen sker typisk, når kunden skifter mellem uge-og 14-dages tømning eller får behov for en større eller mindre beholder. Der er også en del beholdere, som går i stykker og må udskiftes en situation, som også er kendt i andre kommuner. Det gælder især to-kammerbeholderne til genanvendeligt affald. REFA har kig på kvaliteten af beholderne og håndteringen af dem i forbindelse med tømning. På den baggrund er der indledt en dialog med Remondis og PWS, der har leveret beholderne. Et gebyr mindre for erhvervslivet I mange år har alle landets virksomheder med CVR-nummer betalt et årligt administrationsgebyr på 240 kroner. Gebyret har år efter år været fastsat i Miljøministeriets affaldsbekendtgørelser og blandt andet dækket generelle omkostninger til administration og national affaldsplanlægning. Det har også været et meget upopulært gebyr, som med Folketingets mellemkomst blev afskaffet med virkning fra 1. januar Adgangsforhold og tilkørselsveje i fokus I det meste af 2019 har indsamlingsordningerne været i god gænge med færre glemmere og reklamationer. Sidst på året satte Remondis, der står for indsamling af restaffald og tømning af genbrugsbeholderne, fokus på adgangsforhold 22

23 Indsamlingsordningerne på Lolland-Falster omfatter obligatorisk indsamling af restaffald fra private husstande og sommerhuse. For private husstande er der også en obligatorisk indsamling af papir, glas og metal, mens sommerhusområderne tilbydes genbrugskuber. Cirka 200 kuber er placeret centrale steder i sommerhusområderne og udvalgte steder i byområderne. Af de indsamlede mængder (indsamlingsordninger og genbrugspladserne) udgør dagrenovationen 28,6 procent. Af alt affald fra indsamlingsordninger og genbrugspladser er 56 procent genanvendeligt affald. 40 procent bliver nyttiggjort til energiproduktion. Kun 4 procent bliver deponeret. I 2019 blev der indsamlet tons restaffald, tons papir, tons metal og glas. Desuden er der indsamlet 469 tons glas fra genbrugskuberne.

24 Direkte genbrug på genbrugspladserne skal øges med 25% ved bl.a. at give såvel humanitære organisationer som borgere mulighed for at aftage ting til direkte genbrug. Kilde: REFAs strategiske mål - Direkte genbrug er den fineste og absolut mest bæredygtige form for genbrug i affaldshierarkiet. Vi kender det fra genbrugsbutikkerne. Det skal vi have noget mere af, og det skal REFA hjælpe med. Cirkulær økonomi er en af vejene til at nå FNs verdensmål, og der skal REFA blive endnu skarpere. Jo mere direkte genbrug jo bedre. Poul-Henrik Pedersen Bestyrelsesformand

25 Maribo

26 Genbrugspladserne I 2019 fik REFAs 14 genbrugspladser og tre containerpladser ca besøg. Muligheden for at sortere genanvendeligt affald blev flittigt benyttet. I alt blev det til tons. Sammenlignet med 2018 er det en stigning i affaldsmængderne på godt 6 procent. Stigningen skyldes ikke mindst, at antallet af genanvendelige fraktioner løbende udvides i takt med nye muligheder for afsætning af genanvendelige materialer. Slut med småt brændbart Generelt har der i 2019 været fokus på bedre sortering. Midt på året afskaffede vi fraktionen Småt brændbart og omdøbte den til Rest efter sortering. Med en kampagne på alle genbrugspladser fik kunderne hjælp til bedre sortering, inden en eventuel rest blev smidt i Rest efter sortering. Initiativet blev godt modtaget, og mængderne til Rest efter sortering er skrumpet 50 procent i volumen og over 20 procent i vægt. Fraktionen bliver nyttiggjort til energiproduktion. Det er godt for miljøet, det betyder færre containere og dermed også færre omkostninger til transport. Sortering med nationale piktogrammer Det er også blevet lidt lettere at sortere. I lighed med mange andre genbrugspladser i Danmark, har de nationale piktogrammer fået plads på REFAs skilte. Dermed er det blevet lettere at orientere sig og genkende pladsernes mange fraktioner uanset, hvor i landet man kommer fra. Sortering af træaffald er også blevet lidt lettere. Med kun to fraktioner at vælge imellem: Indetræ og Udetræ, er der ikke længere tvivl om, hvor træet skal hen. Alt indetræ afsættes til danske eller udenlandske spånpladefabrikker, mens udetræ, der også omfatter alt trykimprægneret træ, afsættes til energiudnyttelse i Tyskland, da det efter gældende lovgivning ikke må energiudnyttes i Danmark. Sortering af plast i 15 fraktioner Det bedste eksempel er sorteringen af plast på genbrugspladserne. Ordningen blev introduceret 1. marts 2019 med otte forskellige fraktioner og i løbet af året udvidet til 15 fraktioner. Med kyndig hjælp fra pladsernes miljøvejledere, bidrager kunderne til en korrekt sortering af de mange forskellige typer plast. Den rene og korrekte sortering er forudsætningen for en sikker afsætning til genanvendelse. Plasten afsættes via en dansk mellemhandler direkte til fabrikker i Europa, hvor den sorteres, vaskes og forberedes til ny produktion. Med plastsortering på genbrugspladsen kan vi garantere en høj genanvendelse. Kunderne har taget godt imod plastsorteringen. På 10 måneder har vi modtaget 637 tons genbrugsplast, hvilket svarer til 6,2 kg plast pr. borger på Lolland-Falster. Dette er en stigning i forhold til 2018, hvor vi modtog 393 tons plast, hvilket svarer til 3,8 kg plast pr. borger. Tøj og tekstiler Mængden af tøj og tekstiler er med 222 tons steget næsten 40 procent i Året før modtog vi kun 159 tons. Det europæiske marked for brugt tøj og tekstiler er mættet. Det betyder, at mange operatører på markedet for brugt tøj ikke kan komme af med tøjet. Derfor har vi en forventning om, at endnu mere kasseret tøj vil finde vej til genbrugspladserne i fremtiden. Ændrede åbningstider tilpasset sæson og behov Sidst på året besluttede bestyrelsen at ændre åbningstiderne på genbrugspladserne med virkning fra 2. januar Det skete ud fra et ønske om at udnytte ressourcerne bedre i forhold til kundernes ønsker og behov. Det betyder færre åbne timer om vinteren, og flere åbne timer fra 15. marts til 31. oktober. Det betyder også flere lukkedage på de mindst besøgte genbrugspladser, mens de mest besøgte pladser er åbne alle ugens dage året rundt. Og når pladserne er åbne på hverdage, er det hele dagen: Kl mod tidligere kl

27 27

28 I 2019 modtog miljøcentrene i alt tons affald 28

29 Miljøcentrene Miljøcentrene på Hasselø og i Gerringe er vigtige led i REFAs vifte af muligheder for sikker og professionel affaldshåndtering til genanvendelse, ressourceudnyttelse og deponering. I 2019 modtog miljøcentrene i alt tons affald. Langt størstedelen affaldsbehandles med henblik på genanvendelse og nyttiggørelse. Kun 12,5 procent bliver deponeret. Ressourcecenter både på Hasselø og i Gerringe Ressourcecenteret på Miljøcenter Hasselø har i flere år været en vigtig del af miljøcentret og et væsentligt aktiv i bestræbelserne på at øge genanvendelsesprocenten på affald fra Lolland-Falster. Efter tre års tålmodig venten fik vi i slutningen af 2019 langt om længe tilladelse til også at etablere et ressourcecenter på Miljøcenter Gerringe. Ressourcecentret vil spare både tid og transport, når det genanvendelige affald fra indsamlingsordninger og genbrugspladser på Lolland kan køres direkte til Gerringe. I 2019 blev tons have/parkaffald sorteret og forvandlet til tons flis. Resten blev komposteret. Komposten tilbydes kunderne til gratis afhentning på genbrugspladserne. Biomassen udnyttes til energiproduktion i REFAs bioværker i Stubbekøbing og Nykøbing F. Forberedt på eventuelle pesticider I 2019 blev der fundet rester af pesticider i have/parkaffald fra genbrugspladser på Sjælland. Tilsvarende fund er heldigvis ikke gjort på Lolland-Falster, men skulle det ske, kan haveaffaldet hurtigt flyttes til miljøcentrene, hvor de befæstede arealer kan opsamle perkolat, så en nedsivning i grundvandet kan undgås. Biocover skal reducere udslip af metangas med 90 procent Fortidens affaldsbehandling, bedre kendt som lossepladser, afgiver fortsat metangas, som er skadelig for klimaet og atmosfæren. Det gælder også flere områder på vores miljøcentre og den gamle losseplads Norupgård ved Miljøcenter Hasselø. I samarbejde med Miljøstyrelsen er der i 2019 etableret biocover de steder, hvor der ved forundersøgelser har vist sig at være gas. Metangassen opsamles i et gasfordelingslag bestående af knust beton/ tegl og drænrør. Oven på lægges et kompostlag (biocover), hvor gassen bliver til CO2, der er mindre skadelig for atmosfæren end metangas. Forventningen er, at biocoveret kan reducere udledning af metangas med op til 90 procent. Projektet finansieres af Miljøstyrelsen. Ressourcecentrene samler det genanvendelige affald i optimerede mængder og kvaliteter, der kan afsættes på det private marked for genanvendelige materialer. I Gerringe vil der især være fokus på tagpap og de mange genanvendelige plastfraktioner fra genbrugspladserne. Biomasse fra have/parkaffald De befæstede arealer i Gerringe er i 2019 blevet udvidet med kvadratmeter, som skal bruges til behandling af have/park affald fra genbrugspladserne. En tilsvarende plads etableres på Miljøcenter Hasselø i

30 - Vores måde at håndtere affald, ja nærmest bekæmpe affald, er helt afgørende for klimaet. Det handler om genbrug, ressourcer og bæredygtighed. Det handler også om min søns fremtid. Jeg sorterer, alt det jeg kan, men vil gerne sortere endnu mere. Det håber og tror jeg på, REFA vil hjælpe mig med. Sarah Emily Lillemo Nielsen Studerende og mor til Maximilian, Nakskov

31 REFA agerer ansvarligt på plastindsamling og behandling, ved at udsortere de plastfraktioner, som med sikkerhed kan afsættes til genanvendelse. REFA vil kende plastens vej fra vugge til vugge for at sikre verdensmiljøet. Vi udvider modtagelsen af plastfraktionerne efterhånden, som afsætning og forarbejdningsindustrien er klar. Have i Nakskov Kilde: Fokus, udsyn & ansvarlighed strategi

32 Kontakten med kunderne Vores dygtige medarbejdere i kundecenteret og på genbrugspladserne er REFAs frontmedarbejdere. Det er dem, der har den direkte kontakt med borgerne og løbende skal være opdateret på service og kommunikation. Det er der ikke noget nyt i, men i 2019 er vi blevet endnu mere bevidste om frontmedarbejdernes rolle og behovet for en entydig og relevant kommunikation om alt, hvad vi som multiforsyningsselskab arbejder med. Kundecentrets brugervenlige åbningstider og en fortsat udbygning af vores selvbetjeningsløsning giver optimale muligheder for at servicere kunderne. Vi tilbyder fortsat at være call-center for landsdelens øvrige forsyningsselskaber. REFA skal være relevant for alle De fleste kender REFA som affaldsselskab, mange kender os også som energiselskab. Begge funktioner er vigtige, men bliver hurtigt en lidt anonym selvfølgelighed. Som en stor offentlig virksomhed vil vi gerne være synlige og relevante for alle borgere på Lolland- Falster. Derfor deltager vi i mange forskellige arrangementer. Det gælder ikke mindst ejerkommunernes velkomstarrangementer for tilflyttere, hvor REFA får mulighed for at fortælle om, hvordan vi indsamler og genanvender affald på Lolland-Falster. I 2019 deltog vi også på Nykøbing Messen, i Madens Folkemøde på Engestofte Gods og på Slotsbryggen i Nykøbing F. i forbindelse med den store sejlads Vegvisir Race. Vidensdeling fra indskoling til ungdomsuddannelser Skoletjenesten og REFA Academy er også borgernære aktiviteter med et særligt fokus på læring og deling af viden. Skoletjenesten henvender sig til skolebørn fra 0. til 9. klasse, med forskellige læringsforløb for indskoling, mellemtrin og udskolingen. I 2019 blev skoletjenesten en del af kommunernes dannelsesrygsæk, som sikrer, at alle elever i løbet af 10 års skolegang får et bredt kendskab til Lolland-Falsters mange kulturtilbud. Aftalen betyder, at alle landsdelens 9. klasser besøger REFA og bliver klogere på bæredygtig affaldsbehandling, genanvendelse og ressourcebevidsthed. REFA Academy henvender sig til ungdomsuddannelserne. Også her er der udviklet relevante læringsforløb, og som en særlig event deltager vi hvert år i Forskningens Døgn, hvor vi i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne inviterer en forsker til at fortælle om ny viden inden for vores felt. På den baggrund havde vi i 2019 ikke færre end besøgende. Vi modtager også voksne elever, delegationer, foreninger og grupper, som bringer det samlede besøgstal op på Forsøg skal fremme sortering på skoler og institutioner I 2019 tog REFA initiativ til at undersøge, hvordan man kan øge genanvendelsen på offentlige institutioner, særligt med fokus på skoler og daginstitutioner. Grundtanken er, at børn og voksne i videst muligt omfang skal sortere affald på samme måde som hjemme. I de første forsøgsordninger sorteres også plast. På baggrund af erfaringerne vil REFA udvikle et koncept, som efterfølgende kan tilbydes som en frivillig ordning. Brugerpanel er kommet godt fra land REFAs brugerpanel fik sin ilddåb i Det nye brugerpanel er sammensat af fem brugere fra Guldborgsund og fire brugere fra Lolland. Medlemmerne er fundet efter ansøgning. Panelet er bredt sammensat ud fra køn, alder, geografi, uddannelse, familie- og boligforhold. Desuden er der lagt vægt på, at deltagerne har forskellig tilgang til affald og genbrug. Panelets opgave er at give input til REFAs løsninger og konstruktiv kritik af vores kommunikation. Halvdelen af brugerpanelet udskiftes hvert år, og man kan maksimalt være med i to år. 32

33 Sorteringsworkshops og affaldsindsamling Mange kunder vil gerne vide mere om sortering og ikke mindst korrekt sortering. Derfor har vi i 2019 arrangeret sorteringsworkshops for hele familien. Der er også stort fokus på henkastet affald i naturen. I 10 år har REFA i samarbejde med kommunerne og Danmarks Naturfredningsforening taget del i forårets årlige indsamling af affald i naturen. I 2019 deltog 700 frivillige borgere i indsamlingen fordelt på 50 indsamlingssteder på Lolland-Falster. REFA støtter med koordinering og annoncering af indsamlingen. I slutningen af 2019 fik vi kroner fra Miljøstyrelsens strandoprydningspulje. Pengene skal bruges til at understøtte frivillige, der gerne vil samle affald langs kyster, søer og vandløb på Lolland-Falster. Projektet har fået navnet Lolland- Falsters Affaldshelte og udrulles i 2020.

34 CSR-politik og sociale klausuler Mindst 10 procent af den samlede medarbejderstab skal være elever, lærlinge, flexjobbere og samfundstjenere. Ultimo 2019 udgjorde de ca. 10 procent af den samlede medarbejderstab. I REFAs CSR-politik forpligter vi os i relation til medarbejderforhold, lærepladser, miljø og bæredygtighed, kommunikation, brug af underleverandører og efterlevelse af FNs klimamål. Vi har også udarbejdet sociale klausuler som supplement til de gældende regler for udbud. Arbejde i Danmark skal udføres efter danske overenskomster, og ved opgaver af en vis størrelse forpligter leverandøren sig til at etablere uddannelsespladser. Politikkerne kan læses på hjemmesiden Måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen I/S REFA ønsker, at alle medarbejdere i koncernen uanset køn oplever, at de har samme udviklings- og karrieremuligheder. Ledere og mellemledere deltager løbende i interne og eksterne uddannelser og kurser. Opkvalificeringen er med til at fremme mulighederne for både kvindelige og mandlige ledere. Selskabets politik er med til at sikre en optimal fordeling af kvinder og mænd i selskabets ledelse i øvrigt. Samtidig ønsker REFA at tiltrække de bedst kvalificerede medarbejdere til jobbet. REFA samarbejder med hele Danmark REFA er medejer af 3 selskaber, der løser vigtige opgaver i forlængelse af REFAs forretningsområde. Alle tre selskaber giver mening i forhold til miljøet, arbejdspladser og samfundsøkonomi. I Nørre Alslev ligger virksomheden Special Waste System A/S (SWS), der producerer energi af specialaffald, såsom kemikalier fra genbrugspladser og klinisk affald fra hospitaler, tandlæger og lægehuse. Energien fra forbrænding afsættes til Nørre Alslev Fjernvarme. REFA ejer SWS sammen med en stor nordjysk virksomhed Gemidan A/S. Gemidan er specialist i løsninger til affaldssektoren. Med REFAs medejerskab fastholdes 18 arbejdspladser i Nørre Alslev. Genindvinding af metaller og slaggegrus til veje og broer Sammen med de øvrige fem affaldsselskaber øst for Storebælt ejer REFA slaggesorterings- virksomheden AFATEK. Med AFATEKs aktiviteter er REFA med til at sikre tæt på 100 procent genanvendelse af slagger fra affaldsforbrændingen. Metallerne fra slaggen sorteres, genindvindes og afsættes til private metalvirksomheder. Slaggegruset anvendes efter sortering især til vejanlæg. En stor del af slaggen, som blev afsat ultimo 2019, bruges i forbindelse med bygningen af den nye Storstrømsbro. Indsamling og rådgivning om farligt affald REFA ejer ALFA Specialaffald I/S sammen med to sjællandske affalds- selskaber, Affald Plus i syd og Norfors i nord. ALFA Specialaffald sikrer, at de kemikalier, der indleveres på genbrugspladserne, behandles sikkert og miljømæssigt korrekt og til den rigtige pris. Udover at afsætte kemikalier og indsamle klinisk affald hos tandlæger og lægehuse, tilbyder ALFA specialaffald sikkerhedsrådgivning til private virksomheder og kommuner (eksempelvis oprydning i fysiklokaler). Desuden står ALFA Specialaffald for undervisning af medarbejdere på genbrugspladser, i boligselskaber og andre steder, hvor der arbejdes med kemikalier. 34

35 REFA er med til at levere de tons slaggegrus, der skal bruges til betonproduktionen af Storstrømsbroen. 35

36

37 REFA har fokus på cirkulær økonomi gennem samskabelse med vores ejerkommuner, samt partnerskaber med lokale aktører og vores ejerkommuners selskaber. Kilde: Fokus, udsyn & ansvarlighed strategi Brobyggeriet ved Masnedø - Inddragelse af interessenter er en del af REFAs arbejdsmetode, når det gælder partnerskaber og eksternt samarbejde. Et godt eksempel er slagge fra vores affaldsforbrænding i Nykøbing F. Den er fyldt med metaller, som sorteres og genindvindes på AFATEK på Amager. Resten bliver til slaggegrus, som bruges til vejanlæg. Blandt andet også til bygningen af den nye Storstrømsbro i Orehoved. Mette Suhr Stoffregen Direktør

38 Aktiviteter I/S REFA Energiudnyttelse af affald til produktion af el og fjernvarme Sortering, forbehandling, mellemdeponering og slutdeponering af affald Drift af ressourcecenter for genanvendeligt affald Indsamling af husholdningsaffald fra private husstande og virksomheder Indsamling af papir, glas, metal, storskrald, haveaffald og batterier fra private husstande og institutioner Drift af genbrugspladser Samarbejde med humanitære organisationer om direkte genbrug Forædling af have-/parkaffald til biobrændsel Kompostering af haveaffald Drift af genbrugskuber Undervisning af børn og unge om affald og energi Formidling, vidensdeling og borgernære aktiviteter Deltagelse i samarbejder og fællesskaber om tekniske og ikke-tekniske projekter med fokus på ressourcer, energi, affald og forsyning Deltagelse i samarbejder og fællesskaber omkring formidling om ressourcer, miljø og energi I/S ALFA Specialaffald Indsamling af olie- og kemikalieaffald fra virksomheder Indsamling af sygehusaffald og medicinrester fra klinikker, plejehjem og apoteker Tømning af olie- og benzinudskillere Kursus og rådgivning i håndtering af farligt affald Special Waste System A/S (SWS) Forbrænding af farligt affald og udnyttelse af energien til fjernvarme Håndtering og bortskaffelse af de fleste typer af farligt affald, herunder PCB og medicin samt klinisk affald fra sygehuse mv. Destruktion af fortroligt affald REFA Energi Holding A/S med datterselskaber Produktion af el og fjernvarme på halm Produktion og distribution af fjernvarme baseret på halm eller træflis I 2019 beskæftigede I/S REFA og REFA Energi Holding A/S tilsammen 148 medarbejdere (svarende til 120 årsværk). AFATEK A/S Behandling, sortering og genanvendelse af slagge fra affaldsforbrændingen Genindvinding af metaller og mineraler I/S REFA REFA ENERGI HOLDING A/S EJERANDEL: 100% REFA MARIBO-SAKSKØBING KRAFTVARMEVÆRK A/S REFA GEDSER FJERNVARME A/S REFA KETTINGE FORSYNING ApS REFA HORBELEV FJERNVARME A/S REFA STUBBEKØBING FJERNVARME A/S REFA BIOMASSEINDKØB ApS EJERANDEL: 100% EJERANDEL: 100% EJERANDEL: 100% EJERANDEL: 100% EJERANDEL: 100% EJERANDEL: 100% ALFA SPECIALAFFALD I/S SWS A/S AFATEK A/S EJERANDEL: 33,3% EJERANDEL: 25,10% EJERANDEL: 20% 38

39 Bestyrelse Interessenter og ledelse REFA er ejet af henholdsvis Guldborgsund og Lolland Kommuner. Bestyrelsen består af ni byrådsmedlemmer fra de to interessentkommuner. Den daglige ledelse forestås af en direktør. REFAs bestyrelse har udviklet REFAs strategi Fokus, udsyn & ansvarlighed strategi Fra venstre Gert Mortensen, Lolland kommune, Bo Abildgaard, Guldborgsund kommune, John Brædder, Guldborgsund kommune, Holger Schou Rasmussen, Lolland kommune, Poul-Henrik Pedersen, Guldborgsund kommune, Henrik Høegh, Lolland kommune, Eric Steffensen, Lolland kommune, Birgit Holse, Guldborgsund kommune og Henrik Høegh-Andersen, Guldborgsund kommune 39

40 Resultatopgørelse 1. januar december Koncern Moderselskab i kr. i kr. i kr. i kr. Nettoomsætning Produktionsomkostninger Hensættelse til retablering af deponier Bruttoresultat Administrationsomkostninger Driftsresultat Resultat af kapitalandele i tilknyttede virk Resultat af kapitalandele i associerede virks Resultat af kapitalandele Andre finansielle indtægter Andre finansielle omkostninger Resultat før skat Selskabsskat Årets resultat

41 Balance pr. 31. december Aktiver Koncern Moderselskab i kr. i kr. i kr. i kr. Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Bygninger, grunde og prod. apparat Andre anlæg, driftsmatr. og inventar Aktiver under opførelse Materielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i øvrige virksomheder Værdipapirer Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdninger Varebeholdninger Varebeholdninger i alt Tilgodehavende Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Underdækning Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder Tilgodehavende i alt Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

42 Balance pr. 31. december Passiver Koncern Moderselskab i kr. i kr. i kr. i kr. Egenkapital Overført resultat Andre reserver: Nettoopskr. efter indre værdis metode Dagsværdi af renteswap Egenkapital i alt Hensatte forpligtelser Retableringshensættelse Forpligtelser ifm. ophør Tidsmæssige forskelle i forbrugerbet Hensat til udskudt skat Hensatte forpligtelser i alt Gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Realkreditlån Kommunekredit/aftalelån Øvrige Nordea / aftalelån Langfristede gældsforpligtelser i alt Kortfristede gældsforpligtelser Afdrag på langfristet gæld Bankgæld Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld tilknyttede virksomheder Anden gæld Overdækning Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt

43 Pengestrømsopgørelse for virksomheden Koncern Moderselskab i kr. i kr. i kr. i kr. Pengestrøm fra driftsaktivitet Driftsresultat Reg. over-/underdækning og tidsmæssige forskelle Årets af- og nedskrivninger Hensat til retablering Forskydning i tilgodehavender Forskydning i varebeholdninger Forskydning i varekreditorer & bankgæld Forskydning i anden gæld excl. overdækning & skat Pengestrøm fra drift før finansielle poster Finansielle poster fra drift Heraf urealiseret kursgevinst/tab Betalt skat Pengestrøm fra driftsaktivitet i alt Pengestrøm fra investeringsaktivitet Køb af materielle anlægsaktiver, netto Overført likvider til konto for retableringshenlæggelse Investering i/salg af værdipapirer, netto Pengestrøm fra investeringsaktivitet i alt Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Kontante udlodninger og udbytter Provenu ved optagelse af anlægsgæld, netto Afdrag, prioritetsgæld / anlægsgæld Pengestrøm fra finansieringsaktivitet i alt Årets pengestrøm Likvide beholdninger pr. 1. januar Årets pengestrøm Likvide beholdninger pr. 31. december De likvide midler udgør som følger: Likvider Heraf indlån på retableringskonto i pengeinstitut Likvide midler

44 Udsyn Mål 7 BÆREDYGTIG ENERGI Lagring af overskudsenergi Optimering af REFAs energiproduktion sker hele tiden. I 2019 blev Affaldskraftvarmeværket i Nykøbing F. opgraderet med et røggas-kondenseringsanlæg, som gør energiproduktionen mere effektiv. I 2020 fortsætter vi med installation af en akkumuleringstank med plads til kubikmeter fjernvarmevand. Den store termokande styrker forsyningssikkerheden og giver mere stabil drift. Ved at opsamle og gemme overskudsvarme i akkumuleringstanken kan varmeforsyningen sikres døgnet rundt uden at bortkøle varme, der ikke er afsætning for. Akkumuleringstanken vil reducere energitabet og gøre produktionen endnu mere effektiv og bæredygtig. Mål 12 ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION Affaldsforbrænding kan stå distancen hele vejen Nyttiggørelse af forbrændingsegnet affald efter sortering giver god mening I en verden med fokus på genbrug og genanvendelse er energiudnyttelse af forbrændingsegnet affald dumpet ned i affaldshierakiet. Men uanset hvor gode vi bliver til at sortere og genanvende, vil der altid være forbrændingsegnet affald, som skal udnyttes til energiproduktion. Det giver god mening for samfundet, miljøet og de mange hjem, der modtager strøm og fjernvarme fra affaldsforbrænding. end nogensinde udnytter energien fra affaldsforbrændingen uden at belaste miljøet. Generelt har værkets miljøtal altid ligget under grænseværdierne. Med det nye anlæg ligger miljøtallene endnu længere under grænseværdierne. Restprodukterne fra energiproduktionen finder også anvendelse. Slaggerne indeholder metaller, der genindvindes. Resten bliver til slaggegrus, der udnyttes til anlægsbyggeri af veje, broer og genbrugspladser. Kalken, der bruges i værkets filteranlæg til at binde uønskede stoffer som saltsyre og svovlsyre, bliver bagefter genbrugt som neutraliseringsmiddel i produktion af svovlsyre. Affaldsforbrænding fortrænger store mængder kul og olie i den danske energiproduktion - og er på alle måder en fornuftig og nyttig del af den samlede affaldsbehandling i Danmark. Affaldskraftvarmeværket i Nykøbing F. er toptrimmet med et splinternyt røggaskondenseringsanlæg, der mere effektivt 44

45 Mål 11 BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND Lolland-Falsters Affaldshelte Frivillige samler affald langs strande, søer og vandløb I 2020 går Lolland-Falsters Affaldshelte i aktion med fødselshjælp fra REFA og støttemidler fra Strandoprydningspuljen. Mål 13 - KLIMAINDSATS Fremtidens indsamlingsordninger Affaldsheltene er frivillige borgere, der befrier strande, søer og vandløb for affald. Projektet er inspireret af lignende projekter andre steder i landet. REFA hjælper med opstart og indsamlingskit. Affaldsheltene har deres egen side på Facebook. Flere spande til genanvendeligt affald på vej. MGP-affald skal skilles ad I 2025 skal 55 procent af husholdningsaffaldet genanvendes, men allerede i 2023 kræver EU indsamling af organisk affald. I dag sorterer vi papir, glas og metal i en spand, og restaffald i en anden spand. Fremtidens krav betyder, at restaffaldet skal sorteres endnu mere og madaffaldet udnyttes til bioforgasning og energiproduktion. Mål 17 PARTNERSKABER FOR HANDLING Erhvervsaffald i knibe det kan vi gøre bedre Rene fraktioner af erhvervsaffald risikerer at gå tabt i mangel på rettidig omhu Det kan heller ikke udelukkes, at indsamling af plast ved husstandene bliver obligatorisk. Flere affaldsselskaber indsamler allerede i dag plast sammen med metal og glas, også kaldet MGP-affald. Men der er problemer med at afsætte MGP-affald til genanvendelse, fordi det er svært at adskille de tre fraktioner i genanvendelige kvaliteter. REFA har fravalgt en MGP-løsning. Den er dyr for borgerne og ikke tilstrækkelig effektiv. I stedet tilbyder vi borgerne at sortere plast på genbrugspladserne. Overalt i landet arbejdes der på at udvikle systemer og anlæg, der kan håndtere og genanvende de mange forskellige typer plastaffald, som husstandene producerer. Det kan betyde, at indsamling af plast ved husstandene vil give mening i fremtiden. Det forventes at regeringen kommer med et udspil til fremtidig affaldssortering medio Skrappe regler om genanvendeligt erhvervsaffald betyder, at værdifulde ressourcer går tabt. Som offentlig virksomhed må REFA ikke modtage genanvendeligt erhvervsaffald på miljøcentrene i Gerringe og på Hasselø. Det betyder, at mange virksomheder har problemer med at komme af med genanvendeligt affald. For at løse problemet vælger flere virksomheder at køre rene genanvendelige fraktioner til affaldsforbrænding. Det er ulovligt! Men også udtryk for, at virksomhederne er i klemme. De kan ikke forstå, at de ikke må aflevere affaldet på miljøcentrene, men skal køre mange hundrede kilometer på landevejen for at komme af med det. For at stoppe den uhensigtsmæssige trafik har REFA indført stikprøvekontroller ved forbrændingsanlægget i Nykøbing F. Samtidigt har vi gjort interesseorganisationer og ikke mindst folketinget opmærksomme på problemet. Erhvervslivet har brug for REFAs hjælp. Men de nuværende regler stiller sig i vejen - til skade for erhvervslivet og ønsket om mere genanvendelse. 45

46

47 I 2020 går Lolland-Falsters Affaldshelte i aktion med fødselshjælp fra REFA og støttemidler fra Strandoprydningspuljen. Affaldshelte ved Bøtø Strand

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem bedre sortering Mindre CO2 Ren energi bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 1- målsætning og planlægning 1 Indledning..3 Målsætning...5 Fokusområde 1: Bedre sortering...5 Fokusområde 2: Mere effektiv og miljøvenlig indsamling

Læs mere

Regnskab for genanvendelse og affald

Regnskab for genanvendelse og affald 123 Regnskab for genanvendelse og affald November 2018 Dokument nr. D2018-261275 Sags nr. S2018-10289 1 Nordfyns Kommune arbejder med tre sammenhængende regnskaber for klima og affald: 1. Klimaregnskab

Læs mere

AFFALDSPLAN Bilag 1 KORTLÆGNING af affaldsmængder

AFFALDSPLAN Bilag 1 KORTLÆGNING af affaldsmængder AFFALDSPLAN 2019-2030 Bilag 1 KORTLÆGNING af affaldsmængder 1 Indhold 1 Formål og baggrund...3 2 Datakilder...3 2.1 Husholdningsaffald...3 2.2 Erhvervsaffald...3 2.3 Import og eksport...3 3 Husholdningsaffald...4

Læs mere

AFFALDSPLAN

AFFALDSPLAN AFFALDSPLAN 2019-2030 Bilag 1 Kortlægning af affaldsmængder Ishøj Kommune 1 Indhold 1 Formål og baggrund... 3 2 Datakilder... 3 2.1 Husholdningsaffald... 3 2.2 Erhvervsaffald... 3 2.3 Import og eksport...

Læs mere

FORSLAG TIL AFFALDSPLAN Bilag 1 Kortlægning af affaldsmængder

FORSLAG TIL AFFALDSPLAN Bilag 1 Kortlægning af affaldsmængder FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2019-2030 Bilag 1 Kortlægning af affaldsmængder 1 Indhold 1 Formål og baggrund... 3 2 Datakilder... 3 2.1 Husholdningsaffald... 3 2.2 Erhvervsaffald... 3 2.3 Import og eksport...

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem Mere energi Mindre CO2 Sund økonomi Affald som ressource bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund.

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

AFFALDSPLAN. Fra affald til ressource. Kom med dine idéer til den nye affaldsplan

AFFALDSPLAN. Fra affald til ressource. Kom med dine idéer til den nye affaldsplan 2014 AFFALDSPLAN 2024 Fra affald til ressource Kom med dine idéer til den nye affaldsplan Affaldet luner i stuen Frem til den 9. februar 2015 er Vejen Kommunes nye affaldsplan i høring, og du er velkommen

Læs mere

Svar på spørgsmål vedrørende nye indsamlingsordninger for genanvendeligt affald i Norfors Kommunerne, Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal

Svar på spørgsmål vedrørende nye indsamlingsordninger for genanvendeligt affald i Norfors Kommunerne, Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Svar på spørgsmål vedrørende nye indsamlingsordninger for genanvendeligt affald i Norfors Kommunerne, Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Hvor meget forventer man at indsamle af hver fraktion i

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Affaldsreformens fase 2 skal give mere miljø og teknologiudvikling i affaldssektoren

Affaldsreformens fase 2 skal give mere miljø og teknologiudvikling i affaldssektoren Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 340 Offentligt 7. oktober 2010 hjo/j.nr. 02.01.0011-12 Affaldsreformens fase 2 skal give mere miljø og teknologiudvikling i affaldssektoren Der har længe været

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer STRATEGI 2024 Der findes ikke affald - kun ressourcer Juni 2014 Baggrund I perioden frem til 2024 vil der fortsat ske ændringer i samfundets udvikling, herunder i hvordan affalds- og energiopgaver defineres

Læs mere

Workshop Bioaffald, plast & metal

Workshop Bioaffald, plast & metal Workshop Bioaffald, plast & metal DET GRØNNE HUS 11. april 2013 Udarbejdet af: Martin Damgaard Lehmann Vægtbaseret afregning af dagrenovation Eksempel fra Holbæk kommune I 2008 etablerede Holbæk Kommune

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 ALBERTSLUND KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 ALBERTSLUND KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 ALBERTSLUND KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Indsamling af KOD I Horsens Kommune

Indsamling af KOD I Horsens Kommune Indsamling af KOD I Horsens Kommune Indsamling af affald i kommunerne Erfaringer i Horsens Kommune Henrik Ørtenblad Økonomiseminar, 11. dec. 2017 Lovgrundlaget for affaldshåndtering og kommunernes ansvar

Læs mere

Vores affald. Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen.

Vores affald. Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen. Vores affald Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen. mener, at vi i fremtiden skal minimere mængden af affald. Det skal især ske ved at forebygge, at affaldet opstår, og ved at

Læs mere

FRA AFFALD TIL RESSOURCER OPLÆG TIL ET NYT AFFALDSSYSTEM

FRA AFFALD TIL RESSOURCER OPLÆG TIL ET NYT AFFALDSSYSTEM FRA AFFALD TIL RESSOURCER OPLÆG TIL ET NYT AFFALDSSYSTEM MERE ENERGI MINDRE CO2 SUND ØKONOMI BÆREDYGTIG OMLÆGNING Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i Syd-

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Introduktion til de forestående udbud og status på indsamling og håndtering af affald i Gladsaxe Kommune

Introduktion til de forestående udbud og status på indsamling og håndtering af affald i Gladsaxe Kommune GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Bilag 1 - Introduktion NOTAT Dato: 9. maj 2011 Af: Gorm Falk Miljøudvalget 26.05.2011 Sag nr. 38, bilag 1 Introduktion til de forestående udbud og status på indsamling

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Høring om organiseringen af affaldssektoren Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget

Høring om organiseringen af affaldssektoren Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2018-19 EFK Alm.del Bilag 27 Offentligt 11. oktober 2018 Høring om organiseringen af affaldssektoren Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 3 CENTRALE POINTER FOR CIRKULÆR

Læs mere

Affald fra husholdninger GLOSTRUP

Affald fra husholdninger GLOSTRUP Affald fra husholdninger 2014 GLOSTRUP Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Bilag 1 evaluering af affaldshåndteringsplan

Bilag 1 evaluering af affaldshåndteringsplan Bilag 1 evaluering af affaldshåndteringsplan 2014-2024 Emne: Evaluering af affaldshåndteringsplan 2014-2024 Til: sagen Dato: 10. oktober 2018 Sagsbeh.: aja Sagsnr.: I affaldshåndteringsplan 2014-2024 er

Læs mere

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune Affald som Ressource 14.09.2015 Fanø Kommune Dit og Danmarks affald Her ender affaldet Ud af de samlede danske affaldsmængder bliver: 61 % genanvendt 29 % forbrændt 6 % deponeret 4 % til midlertidig oplagring

Læs mere

Handleplan 2014 for Affald

Handleplan 2014 for Affald Handleplan 2014 for Affald Handleplanen 2014 er en præsentation af de større opgaver, som skal gennemføres i det kommende år inden for affaldsområdet i Ballerup Kommune. I 2014 er der fokus på forsøg med

Læs mere

Overordnede rammer og politisk fokus for plastgenanvendelse Temamøde om plast, ARGO

Overordnede rammer og politisk fokus for plastgenanvendelse Temamøde om plast, ARGO 29. august Overordnede rammer og politisk fokus for plastgenanvendelse Temamøde om plast, ARGO Affaldsforebyggelse og genbrug Flere drivere for plastpolitikken Den kommunale affaldssektor forfølger de

Læs mere

Velkommen til Odense Renovation!

Velkommen til Odense Renovation! Velkommen til Odense Renovation! Kort om Odense Renovation A/S Non-profit Affaldshåndtering siden ca. 1882 Kommunalt aktieselskab siden 1994 Bestyrelsen består af 9 medlemmer, 6 udpeget af kommunen og

Læs mere

Grønt Grenaa forude. Sådan bruges energispareaftalen Fjernvarmen ser i en række artikler nærmere på, DANSK FJERNVARMES MAGASIN NR.

Grønt Grenaa forude. Sådan bruges energispareaftalen Fjernvarmen ser i en række artikler nærmere på, DANSK FJERNVARMES MAGASIN NR. DANSK FJERNVARMES MAGASIN NR. 2 MARTS 2017 NYHEDER Forsyningssektor melder samlet ud Forsyningssektoren har formuleret en fælles vision, der sætter en fremadrettet dagsorden i debatten om den danske forsyning.

Læs mere

AFFALDSPLAN Bilag Kortlægning af affaldsmængder

AFFALDSPLAN Bilag Kortlægning af affaldsmængder AFFALDSPLAN 2019-2030 Bilag Kortlægning af affaldsmængder 1 Indhold 1 Formål og baggrund... 3 2 Datakilder... 3 2.1 Husholdningsaffald... 3 2.2 Erhvervsaffald... 3 2.3 Import og eksport... 3 3 Husholdningsaffald...

Læs mere

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Affaldsforbrænding Kort over affaldsforbrændingsanlæg 29 affaldsforbrændings-anlæg i Danmark. Kapaciteten varier

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Ressourcestrategi med fokus på organisk affald v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Køreplan for et ressourceeffektivt EU fra 2011 - Vision frem til 2050 I 2020 bliver affald forvaltet som en ressource. Affaldet

Læs mere

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune.

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. november 2014 Høring af affaldsplan 2015 2018 Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. 1. Resume

Læs mere

sortering for KARA/NOVEREN kommunerne v / Lena Hjalholt

sortering for KARA/NOVEREN kommunerne v / Lena Hjalholt / Overvejelser vedrørende central sortering for KARA/NOVEREN kommunerne v / Lena Hjalholt DAKOFA konference 20. januar 2015 / Hvem er vi? 9 ejerkommuner 400.000 indbyggere / 20.000 virksomheder Gadstrup

Læs mere

Svendborg uden affald 2022

Svendborg uden affald 2022 Svendborg uden affald 2022 Svendborg Kommune skal ændre på ordningerne for husholdningsaffald for at øge mængden af affald som genanvendes. Det nationale mål er, at der skal genanvendes minimum 50% af

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 05-10-2010 Dato: 15-09-2010 Sag nr.: KB 218 Sagsbehandler: Thomas Jørgensen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 1.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 1.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

Smid det væk VIDERE AFFALDSPLAN

Smid det væk VIDERE AFFALDSPLAN Smid det væk VIDERE AFFALDSPLAN 2019-2022 Affaldsplanen er i offentlig høring fra 18. marts til 10. maj 2019 1 Forord Baggrunden for Affaldsplanen Finn Sander Jensen Bestyrelsesformand Hans Hammann Næstformand

Læs mere

31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME

31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME 31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME Døgnet rundt, året rundt bliver affald til nyttig energi. Det har miljøet godt af, og kunderne sparer penge. DET ER LANG TID SIDEN, VI KØRTE DET

Læs mere

Protokol. I/S REFA Bestyrelsesmøde. Edvard Traberg, Winnie Elmgreen. Poul-Henrik Pedersen Edvard Traberg Lene Hatt

Protokol. I/S REFA Bestyrelsesmøde. Edvard Traberg, Winnie Elmgreen. Poul-Henrik Pedersen Edvard Traberg Lene Hatt Protokol I/S REFA Bestyrelsesmøde Dato: Torsdag den 03.06.2010 Tidspunkt: kl. 10.00 Sted: Bestyrelseslokalet, Energivej 4, Nykøbing F. Indeholder: Pkt. 1-5 Afbud: Edvard Traberg, Winnie Elmgreen Mødedeltagere:

Læs mere

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012 resumé Indhold 1. Mål og visioner for affaldsplanen... side 4 2. Indsamling af affald fra private, boligforeninger og erhverv... side 6 - nuværende og nye tiltag

Læs mere

Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald. Sagsnr Dokumentnr

Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 2 Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald Nedenstående er en kort sammenfatning af udenlandske erfaringer

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE UDKAST

KORTLÆGNING & PROGNOSE UDKAST KORTLÆGNING & PROGNOSE UDKAST 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2013-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens (BEK

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

FREMTID I FJERNVARME

FREMTID I FJERNVARME FREMTID I FJERNVARME Vi kan ikke få nok varme i radiatorerne med fjernvarme Din nye fjernvarme-unit kan levere samme varme og fremløbstemperatur, som du er vant til. Fordelen ved at skifte til fjernvarme

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser

Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser J.nr. MST-7759-00109 Econet AS Projektnr: A396 Dato: December 2010 rev 004 1 Indhold FORORD

Læs mere

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG NOTAT TIL POLITISKE UDVALG 5. november 2014 ML Ver. 7 Høring af Affaldsplan 2014 Resume I forbindelse med høring af Affaldsplan 2014 er der indkommet 15 høringssvar fra borgere, boligforeninger, interesseorganisationer

Læs mere

31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME

31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME 31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME Døgnet rundt, året rundt bliver affald til nyttig energi. Det har miljøet godt af, og forbrugerne sparer penge. Det er lang tid siden, vi sidst har

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. Bestyrelsens beretning Indledning 2013 har været stille år for Hadsten Varmeværk uden de store udfordringer, dog med en meget

Læs mere

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer Ressourcestrategi for affaldshåndtering 2013-18/24: 18/24: drivere, mulige mål og initiativer v/morten Carlsbæk, Miljøstyrelsen Den tørre del af husholdningsaffaldet DAKOFA konference 5. februar 2013 Er

Læs mere

Regnskab Aalborg Renovation

Regnskab Aalborg Renovation Aalborg Renovation Kommunal-økonomisk regnskab 2018 1 Sektor Aalborg Renovation Regnskab - sektor Aalborg Renovation Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Brugerfinansierede udgifter

Læs mere

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune Affald fra husholdninger 2014 GRIBSKOV Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Mere sortering Mindre bøvl

Mere sortering Mindre bøvl Mere sortering Mindre bøvl Ny affaldshåndteringsplan: Det hele bliver hentet ved husstanden TEKNIK OG MILJØ Du får to beholdere I Horsens Kommunes affaldshåndteringsplan lægger vi op til et nyt system,

Læs mere

Genbrugspladserne på Højvangen og Bakkegårdsvej Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Højvangen og Bakkegårdsvej Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Højvangen og Bakkegårdsvej Fredensborg Kommune Miljøberetning 2008 Indledning Efter at have sat både besøgs- og mængderekord i 2007 er både besøgstal og mængder faldet i 2008. De registrerede

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

AFFALDSPLAN

AFFALDSPLAN AFFALDSPLAN 2019-2024 Affaldsplan for Læsø Kommune 2019-2024: Alle kommuner i Danmark skal udarbejde og vedtage en plan for, hvordan affald i kommunen skal håndteres. De kommunale planer for håndtering

Læs mere

Regnskab Aalborg Renovation

Regnskab Aalborg Renovation Aalborg Renovation Kommunal-økonomisk regnskab 2017 1 Sektor Aalborg Renovation - sektor Aalborg Renovation Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt Afvigelse Brugerfinansierede udgifter Udgifter 264.483 276.174

Læs mere

NYE HENTEORDNINGER PÅ DJURSLAND?

NYE HENTEORDNINGER PÅ DJURSLAND? NYE HENTEORDNINGER PÅ DJURSLAND? STATUS OG MULIGHEDER DEBATOPLÆG Denne folder belyser i kort form affaldsordningerne og genanvendelsen for husholdningerne i den nuværende situation og effekter ved at indføre

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Jette Skaarup Justesen Miljøstyrelsen Ressourcestrategien kommer! Strategi for affaldshåndtering den vil komme i høring. Vi har en god

Læs mere

Plads til 2 ugers affald

Plads til 2 ugers affald Plads til 2 ugers affald vælg den rigtige beholder Mindre slid på vejene Bedre for økonomien Bedre for miljøet Plads til 2 ugers affald Her kan du se, hvilke affaldsbeholdere du kan vælge mellem til din

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

1. Beskrivelse af området

1. Beskrivelse af området 1. Beskrivelse af området Miljø- og teknikudvalgets budget er fordelt på 2 bevillingsområder: det skattefinansierede og det brugerfinansierede. På det brugerfinansierede område er der udgifter for i alt

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2012 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2012 oplevet et mindre fald i mængder og besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

Beløb i kr p/l 2019-p/l

Beløb i kr p/l 2019-p/l Sektor Aalborg Forsyning, Renovation Budget - Sektor Aalborg Forsyning, Renovation Beløb i 1.000 kr. 2018-p/l 2019-p/l 2018 2019 2020 2021 2022 Brugerfinansieret drift Udgifter 265.630 293.962 286.633

Læs mere

Genbrugspladserne på Højvangen og Bakkegårdsvej Fredensborg Kommune. (Højvangen)

Genbrugspladserne på Højvangen og Bakkegårdsvej Fredensborg Kommune. (Højvangen) Genbrugspladserne på Højvangen og Bakkegårdsvej Fredensborg Kommune (Højvangen) Miljøberetning 2011 Indledning Besøgstal og mængder er for Højvangens vedkommende steget en smule, hvor imod tallene for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Green Cities fælles mål, baggrund og midler

Green Cities fælles mål, baggrund og midler Green Cities fælles mål, baggrund og midler 30. marts 2012 På de følgende sider beskrives Green Cities fælles mål med tilhørende baggrund og midler. Vi er enige om, at der inden for en 3-årig periode skal

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2011 Indledning Allerød Genbrugsplads har fra 2010 til 2011, igen oplevet en stigning i affaldsmængder og besøg, efter et fald i perioden 2009-2010. Kommentarer og

Læs mere

Data om affaldsindsamling i Aarhus Kommune 2018

Data om affaldsindsamling i Aarhus Kommune 2018 Data om affaldsindsamling i Aarhus Kommune i store tal Affaldsindsamling i Aarhus Kommune AffaldVarme Aarhus står for den samlede håndtering af affald fra private husstande i Aarhus Kommune. Affaldsløsningerne

Læs mere

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningens bemærkninger Bilag 1 Dette notat sammenfatter Forvaltningens bemærkninger til indkomne høringssvar, herunder hvorvidt høringssvar foreslås at føre til ændringer i den endelige affaldsplan 2015-2026. Nummerering til

Læs mere

Forslag til Affaldsplan Et stort skridt i den rigtige retning 2018

Forslag til Affaldsplan Et stort skridt i den rigtige retning 2018 Forslag til Affaldsplan 2019-2030 Et stort skridt i den rigtige retning 2018 1 FORORD ET STORT SKRIDT Vores affald bidrager til en grøn og ansvarlig udvikling. Ambitionen med Affaldsplan 2019-2030 er at

Læs mere

Ressource- og Affaldsplan Lykkesholm 19. april 2018 Enheden for Affald og Genbrug / Anna Louise H Møller

Ressource- og Affaldsplan Lykkesholm 19. april 2018 Enheden for Affald og Genbrug / Anna Louise H Møller København - Intet spild af ressourcer Ressource- og Affaldsplan 2019-2024 Lykkesholm 19. april 2018 Enheden for Affald og Genbrug / Anna Louise H Møller Kg Fakta om København 2017: Boliger i København

Læs mere

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Affaldshåndteringsplanens fokusområder Alle tal er i 1.000 kr. Alle tal med * er internt forbrug indeholdt i nuværende organisation. (1) Note

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD GRØNT BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL... 4 OPGØRELSER - HUSHOLDNINGSAFFALD... 5 OPGØRELSER - GENBRUGSPLADSER... 5 AKTIVITETER...10 TILTAG PLANLAGT I 2015...13 DEN GODE HISTORIE... 14 Ud over denne temarapport

Læs mere

GEV er en servicevirksomhed, med lokale og regionale aktiviteter, der er kendetegnet ved at være:

GEV er en servicevirksomhed, med lokale og regionale aktiviteter, der er kendetegnet ved at være: Beretning for 2018. Mission og Vision Grøn omstilling FN s verdensmål Bortfald af grundbeløb Status på Dupont leverancerne Jeg ved godt, at jeg havde dette med på sidste års generalforsamling, men da missionen

Læs mere

Strategiplan Aalborg Renovation

Strategiplan Aalborg Renovation Strategiplan 2020-2023 Aalborg Renovation Udgiver: Aalborg Renovation Udgivelse: April 2019 Sagsnr.: 2019-014444 Dok.nr.: Titel: Strategiplan Aalborg Renovation 2020-2023 Foto: Tekst: Side 2 af 9 1. Kort

Læs mere

I den følgende gengives essensen af høringssvarene, som kommenteres af Teknik- og Forsyningsafdelingen.

I den følgende gengives essensen af høringssvarene, som kommenteres af Teknik- og Forsyningsafdelingen. 17-04-2015 Tom Hansen Direkte: 7257 7868 Mail: tha@jammerbugt.dk Sagsnr.: 07.00.01-P15-1-13 Høringssvar til forslag til Affalds- og Ressourceplan 2014-2024 1. Indledning. Forslag til Affalds- og Ressourceplan

Læs mere

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD Yvonne Thagaard Andersen Økonomiseminar 06. december 2016 Chef AffaldGenbrug GENBRUGSPLADSER OG MODTAGELSESANLÆG I VEJLE KOMMUNE

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

Lærervejledning Besøg genbrugspladsen 0.-4. klasse

Lærervejledning Besøg genbrugspladsen 0.-4. klasse Lærervejledning Besøg genbrugspladsen 0.-4. klasse I sommerhalvåret inviteres folkeskolens mindste elever til at besøge ARCs genbrugspladser. Ved besøget lærer eleverne at sortere affald i otte fraktioner,

Læs mere

Guide til genbrugsbeholderen. for dig som bor i parcelhus

Guide til genbrugsbeholderen. for dig som bor i parcelhus Guide til genbrugsbeholderen for dig som bor i parcelhus Guide til genbrugsbeholderen Med genbrugsguiden har du mulighed for at dykke ned i din genbrugsbeholder. Bliv lidt klogere på, hvad der må komme

Læs mere

Sådan brænder vi for naturen

Sådan brænder vi for naturen Sådan brænder vi for naturen Sammen kan vi gøre det bedre Effektiv og miljøvenlig affaldsforbrænding med el- og fjernvarmeproduktion stiller høje krav til teknologien. De høje krav kan vi bedst imødekomme,

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Bestyrelsens beretning for

Bestyrelsens beretning for Bestyrelsens beretning for Dybvad Varmeværk a.m.b.a. Generalforsamling mandag den 29. juni 2015. Velkommen til varmeværkets generalforsamling. Bestyrelsens beretning for Dybvad varmeværks 55 ens 20ende

Læs mere

VELKOMMNEN TIL POLITISK TEMAMØDE OM AFFALD D. 6. JUNI 2017

VELKOMMNEN TIL POLITISK TEMAMØDE OM AFFALD D. 6. JUNI 2017 VELKOMMNEN TIL POLITISK TEMAMØDE OM AFFALD D. 6. JUNI 2017 PROGRAM 1. Velkomst - rammerne for det fælles affaldsprojekt 2. Erfaringer fra forsøg med affaldssortering 3. Anbefaling til et nyt indsamlingssystem

Læs mere