Referat af Landsforeningen Praktisk Økologis generalforsamling d på Livø:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Landsforeningen Praktisk Økologis generalforsamling d. 18.04.15 på Livø:"

Transkript

1 Referat af Landsforeningen Praktisk Økologis generalforsamling d på Livø: 54 stemmeberettigede medlemmer fik udleveret stemmesedler. 1. Godkendelse af dagsorden. Dagordenen blev godkendt. 2. Valg af dirigent og referent. Dorte Ernst blev valgt som dirigent. Lone Øhrberg blev valgt som referent. Dorte Ernst konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt senest 5 uger før generalforsamlingen via blad 1/2015, som udkom i starten af januar. 3. Formandens beretning og godkendelse. Formandens beretning var udsendt til deltagerne inden generalforsamlingen. Formanden gennemgik beretningen. Se formandsberetningen her: Inge Lis, Nordjylland roste bestyrelsen som på trods af sidste års turbulens var kommet langt i forhold til strategien. Maya, Farum var dybt imponeret. Hun blev medlem sidste år. Meldte sig ind fordi vi skal redde kloden. Har fået god hjælp fra Sandra i forhold til etablering af nyt netværk i Egedal/Furesø i Nordsjælland. Der kom 30 deltagere i vores nye netværk, så vi har inviteret Sandra til næste møde, så hun kan hjælpe os med at organiseringen. Der er overflod af aktivitet i foreningen. Trine, formand sendte en stor tak til Velux, så Mere Liv i Haven projektet blev realiseret. Aage, Nordjylland mente det var et scoop med netværkene. Der har ikke før været samling på dem der tænker økologisk i lokalkredse. Det er vigtigt at integrere netværkene i foreningens arbejde, så de ikke fortsætter uden foreningen. Vigtigt at de også skal levere noget til foreningen. Trine, formand var enig. Vi skal arbejde videre med hvordan den demokratiske model skal være i foreningen.

2 Mette, Skive/Viborg mente det var rigtigt vigtigt at bestyrelsen støtter op i de lokale netværk. Sandra har været hjælpsom. Det er også vigtigt med underskudsgaranti ved betalt foredragsholder. Hvert netværk må finde sin måde at arbejde på. Erfaringsudveksling via hjemmesiden er vigtigt. Finn, Ry ville gerne støtte en mere politisk bestyrelse. PØ kunne blive et politisk talerør. Han savnede den politiske kant de politiske visioner lidt bid ville være rigtigt godt. Trine, formand mente det var vigtigt at der er dialog om bladet, der er programsat et samtaleværksted i morgen søndag, hvor input og feedback modtages med glæde. Ole, Nordjylland syntes det var skønt at se så aktiv en bestyrelse, forening og sekretariat. Tænkte på om skifergas nej tak initiativet i Nordjylland, skulle deltage i Lejre næste år. De er ikke organiserede og ikke økologiske bevidste. Kunne det blive en interessegruppe under PØ? Trine, formand fortalte at PØ har skrevet under på at vi støtter skifer gas nej tak protestbevægelsen. Jakob, vores tidligere suppleant i bestyrelsen var skifergas protest kontaktperson, men ingen overtog arbejdet, da Jakob forlod bestyrelsen. Heike, Viborg mente at man skulle vælge en politisk forening, hvis man vil protestere. Det er vigtigt med bredde og imødekommenhed i PØ. Dorte, dirigent var enig med Heike og refererede til GMO debatten. Lars, Nordsjælland synes at vi er en sårbar forening. Flot at regnskabet ikke blev værre. Kunne vi lave fælles administration med andre foreninger vi har interessefællesskab med? Er det ved fremgang vi binder sammen? Trine, formand svarede at hun har mødt formændene for de andre økologiske foreninger hver måned. Planen er at vi vil lave flere arrangementer sammen, så vi lærer hinanden bedre at kende inden vi kan lave en fælles administration. Spændt på at se hvad der kommer til at ske i Lejre. Jeg er fortaler for en blondekantsmedarbejder (red: blondekant er en positiv omformulering af udkant) uden centralt hovedkontor. Det er moderne og smidigt. Det betød rigtigt meget at vi mødtes på Samsø med de andre økologiske foreninger sidste år. Ingelise, København ser ikke en fælles sammenslutning, dog kunne samarbejdet være noget praktisk i forhold til administration. Trine, formand svarede at vi er forskellige og at vi er den virkeligt store forening med flest medlemmer i den sammenhæng.

3 Maya, Farum synes det er spændende med samarbejdet med alle de små foreninger. Genialt at vi bliver inspireret af de andre foreninger og reklamerer for hinandens arrangementer. Trine, formand synes det er vigtigt at vi skal skaffe flere penge. Alle der kan skrive ansøgninger er meget velkomne til at hjælpe. Den Grønne Ildsjæle fond bliver søgt, Velux bliver søgt og Græsrodsfonden søges til næste års MERE LIV I HAVEN festival. Den nye bestyrelse skal hjælpe med at skaffe penge. Det er vigtigt at vi ikke får en afhængighed af de fremmede penge og bliver sårbare i forhold til politiske påvirkninger. Vi er medlemsdrevet, og det bevarer vores integritet. Vi har en indtægt på 1.5 mill.kr. i kontingent i år og det giver os frihed. Dorte, dirigent supplerede med at intentionen med Mele Liv i Haven/Velux-projektet var at det blev bæredygtigt og selv kunne køre videre efter den 3 årige projektperiode. Signe, bestyrelse. Vigtigt at vi har kontakt til politikerne og bliver inviteret til deres heldagsworkshops. Så vi skal være vedvarende og repræsentere PØ sammen med vores venner. Frøsagen var Haveselskabet med til at løfte. Fodarbejdet er vigtigt. På den måde kommer vi tættere på midler der er med til at booste vores mærkesager. Finn, revisorsuppleant svarede på det indlæg der var om at regnskabet og bestyrelsen var sårbar. Det syntes han ikke. Der er kolossal forskel på sidste år og i år. Foreningen manglende et springbræt til at komme videre. Det gør altid lidt ondt ved faseskift. Nu er der ansat medarbejdere der kan støtte bestyrelsen professionelt. Bestyrelsen står langt bedre rustet bliver året hvor der virkeligt bliver rykket. Sidste år sagde revisoren til bestyrelsen at der ingen back-up var, hvis der skete noget uforudset. Det mærkede bestyrelsen på den hårde måde. Hvis der sker udskiftning nu, er I meget bedre rustet til at køre foreningen videre. Trine formand svarede at hun har tænkt over hvordan det bliver at træde ind i det nye bestyrelses år? Det bliver en slags år 0. Vi havde strategien. Nu har vi en moderne administration der kører, et blad der skrives og havenyt der kører. Det næste år skal vi have drift. FU tager sig af de løbende sager, så bestyrelsen får plads til at tænke fremad. Beretningen blev godkendt. 4. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab. Kirsten, kasserer sagde at Trine havde fortalt om alle ulykkerne i beretningerne, så dem ville hun undlade at gentage. PØ har et underskud på kr. Aage, Nordjylland spurgte ind til posten løn m.v. bluegarden.

4 Kirsten, kasserer svarede at kontoplan er blevet lagt om. løn m.v. bluegarden er den samlede løn vi betaler. Under de enkelte emner i kontoplanen, f.eks. v. havenyt kan Karnas løn ses. Mette, Skive/Viborg mente at underskud hvert år ikke kan blive ved? Kirsten, kasserer svarede at bestyrelsen ikke er tilfreds med at det er gået sådan. Og vil bruge færre penge i det kommende år. Inge Lis, Nordjylland efterlyste Velux regnskabet, da man kan læse en del af foreningens aktiviteter der. Kirsten, kasserer svarede at Velux har sit eget regnskab og ikke må blandes ind i PØs regnskab. Hvis vi i PØ derimod laver arbejde for Velux, så fakturerer vi for det arbejde. Tilbød at sende separat regnskab ud for Velux. Inger, Himmerland spurgte hvor stor formuen var? Kirsten, kasserer svarede at egenkapitalen var kr. i 2014 mod kr. i Regnskabet blev godkendt. 5. Forelæggelse og godkendelse af budget samt fastsættelse af kontingent. (her også fastlæggelse af kontingent for nye medlemstyper) Kirsten, kasserer fremlagde budgettet. Vi har valgt at budgettere med et underskud på kr. Vi regner med at vi bliver 3900 medlemmer i år og har i år valgt at specificere indtægterne. Der søges om tilskud til drift hos Kulturstyrelsen. De andre fonde søger vi til konkrete projekter. Jacob, Sjælland fremlagde statistik på medlemstilgangen siden 2000, hvor det blev vist at vi med baggrund i medlemstilgangen i de første 3 måneder af 2015 vil få i alt 400 flere medlemmer i år fratrukket forventet fratrædelse. Det er planen at der i år skal laves mere styring af medlemsfratrædelse, så der også kan laves statistik på dette. Fastsættelse af kontingent, herunder forslag til nye medlemstyper: Trine, formand fortalte om bestyrelsens forslag til nye medlemstyper: 1. Medlemskab enkeltperson 385 kr. Uændret kontingent PØ tidskrift 6 gange om året 1 stemme til generalforsamling

5 2. Medlemskab husstand 485 kr. Ny medlemsform PØ tidsskrift 6 gange om året 2 stemmer til generalforsamling 3. Medlemskab ungdom under 30 år 200 kr. Ny medlemsform PØ tidsskrift 6 gange om året 1 stemme til generalforsamling 4. Støttemedlemsskab erhverv kr. / kr. eller kr. Vælg selv. Ny medlemsform PØ tidsskrift 6 gange om året 1 stemme til generalforsamling Birgit, Sønderjylland spurgte om der var blevet regnet på kontingenttab på rabatten vedr. ungdomsmedlemsskab? Kirsten, kasserer svarede at der var der ikke blevet. Trine, formand spurgte hvor mange medlemmer der var til stede på årsmødet der var under 30 år. Der var en, som sagde at han gerne ville blive ved med at betale de 385 for at støtte foreningen. Forslaget er blevet stillet for at tiltrække nye unge til foreningen. Lars; Nordsjælland foreslog at erhvervsmedlemsskabet også kunne indeholde institutioner. Og desuden ville det være fint, hvis vi kunne tilbyde mere end 1 eksemplar af bladet til dem. Inger, Himmerland spurgte om det kunne trækkes fra, hvilket Kirsten, kasserer svarede ja til. Budget for 2015 og bestyrelsens forslag om fastansættelse af kontingenter blev godkendt. 6. Valg til bestyrelsen og valg af 2 suppleanter Valg af bestyrelse: Bestyrelse -3 bestyrelsesposter: Johan Fast, Signe Voltelen og Trine Krebs var på valg. Signe og Trine modtog gerne genvalg. Finn Paaske ville gerne stille op til bestyrelsen. Han har mange års erfaringer som kasserer i andre foreninger. Ville kunne støtte bestyrelsen omkring regnskabet. Har også en have med stor biodiversitet. Dyrker sin egen mad. Vil gerne sikre stabilitet i foreningen. 2 andre havde givet fuldmagt til Trine om at stille op til bestyrelsen/suppleanter: Trine læste kandidaternes egne præsentationer op:

6 Marianne Mikkelsen fra Højbjerg: Menneskeprofil: Optimist, nysgerrig, videbegærlig. Pragmatisk. Selvstændig og samarbejdende. Kan få ting til at ske - gerne sammen med andre. Meget i live! Haveprofil: Har selv dyrket villahave siden 2001, er netop ved at sælge nr.2 og satser herefter på byhave/kolonihave & potteplanter. Dyrker mest det spiselige og helst meget forskelligt. Ingen teoretisk haveviden men temmeligt grønne fingre. Arbejdsprofil: Cand.mag. i dansk og idehistorie. Arbejder som projektleder med ituddannelser. Organisations-erfaring: Trådte barnesko i elevråd og diverse skoleorganisationer i gymnasie og på universitet. Medlem af grundejerforening. I arbejdssammenhænge stor erfaring med bestyrelsesarbejde. Vil gerne deltage i bestyrelsesmøderne, hvis jeg må som suppleant. I PØ-regi har jeg deltaget i Mere Liv i Haven 2014 og medstifter af Aarhus lokalafdeling. 45 år gammel, bor i Aarhus. Cykler, danser, rejser, griner, strikker, fotograferer, læser. Anne Hjortenberg, Skårup på Fyn: Jeg kan tilbyde erfaring indenfor opstart af skolehaver, undervisning af "Grøn Linje" på Sydfyns Fri Fagskole, bestyrelses repræsentant i Foreningen af Frie Fagskoler (de gamle hus- og Hånd- skoler), køkken og masser af jord til bord undervisning. Desuden er jeg praktikpladskoordinator, der giver gode netværkserfaringer. Signe fra bestyrelsen begrundede sit kandidatur. Hun har lært rigtigt meget af at sidde i bestyrelsen. Det er udviklende både udadtil og indadtil. Bor I Brønshøj, har køkken have i Ballerup. Er uddannet arkitekt og arbejder med byudvikling i sit eget firma. Urban farming og frøpolititik er de 2 emner hun gerne vil arbejde for i foreningen. Bestyrelsen har opnået meget og hun vil gerne knokle videre. Trine, formand synes hun sagde nok i beretningen. Lars, Nordsjælland spurgte om Finn ville arbejde for en skarpere politisk profil i foreningen. Finn svarede at han gerne ville understøtte bestyrelsen i at blive mere politisk engageret, men ikke radikal politisk. Han mente at PØ gerne må melde vores mening ud, f.eks. ved at skrive at round up skal fjernes fra byggemarkederne. Lars, Nordsjælland anbefalede derefter at man stemte på Finn. Også set ud fra kønsfordeling i bestyrelsen. Sandra, projektleder Mere Liv i Haven kendte Marianne og ville gerne anbefale hende. Marianne startede Århus netværket og er en god handlekraftig kapacitet, som ville kunne bidrage med tyngde og overblik til bestyrelsen. Maya, Farum spurgte om bestyrelsen kunne udvides?

7 Kirsten, svarede at suppleanter deltager på lige fod med bestyrelsen på bestyrelsesmøderne. Johan, bestyrelsen huskede forsamlingen på at anbefale Trine og Signe fra den nuværende bestyrelse. Bestyrelsen har brug for Finn, da han har regnskabskompetencer. Simon, København ville gerne anbefale Signe. Han kommer selv fra Frøsamlerne og har erfaringer fra FRØ POP-UP med Signe som den bedste samarbejdspartner han har haft. Der blev afholdt skriftlig afstemning. Der skulle stemmes om hvilke 5 kandidater der skulle vælges til de 3 bestyrelsesposter. De stemmeberettigede blev bedt om at skrive 3 navne på deres stemmeseddel. Trine, Signe og Finn blev valgt med stor majoritet. Valg af suppleanter: Trine, formand fortalte at der var 3 kandidater der stillede op som suppleant: Anne og Marianne, som også stillede op til bestyrelsen samt Jacob Guldin fra Odense, som havde givet Trine fuldmagt til at stille op. Trine læste hans egen præsentation op: Jeg hedder Jacob, og jeg er fyrre år. Jeg er anlægsgartner, bosat i Odense og initiativtager til MLIH/Odense samt aktiv i byens fødevarefællesskab. Jeg brænder for bæredygtighed generelt og i særdeleshed økologi i praksis samt en ændring af status quo. Ingelise, København kendte Jacob som en ildsjæl, en der brænder for sagerne og er en god mand. Trine, formand anbefalede Anne fra Fyn, da det er vigtigt med skolehave kompetencer i bestyrelsen. Rikke, Aarhus synes det var vigtigt at der blev valgt en fra Århus, da de er svagt repræsenteret i bestyrelsen. Der skulle stemmes om hvilke 3 kandidater der skulle vælges til de 2 suppleant poster. De stemmeberettige blev bedt om at skrive 2 navne på deres stemmeseddel. Marianne og Jacob blev valgt.

8 7. Valg af revisor og revisorsuppleant. Trine, formand fortalte at Ole Dall havde meddelt bestyrelsen at han modtog genvalg. Da Finn Paaske blev valgt som bestyrelsesmedlem, manglede foreningen en revisorsuppleant. Johan Fast blev forslået af Finn Paaske og han sagde at han gerne modtog valg. Ole Dall blev valgt som revisor og Johan Fast blev valgt som revisorsuppleant. 8. Indkomne forslag. (forslag om vedtægtsændringer fra bestyrelsen er markeret med rødt i teksten) Trine, formand begrundede bestyrelsens første forslag med at de gerne vil kunne arbejde med praktisk økologi forstået bredere end kun i havebrug, f.eks. med husholdningskundskaber. Det næste forslag begrundede hun med en mindre tung administrativ arbejdsgang, når der skulle underskrives ansættelseskontrakter m.m. Forslag til Vedtægtsændringer fra bestyrelsen FU foreslår følgende med rødt. I 2 slettes og der indsættes et komma og så indsættes og husholdningskundskaber I 5 er med rødt tilført en helt ny sætning mens en sætning slettes 2 Formål Foreningens formål er: at fremme interessen for og kendskabet til økologisk forsvarlig levevis gennem oplysning, rådgivning og i praksis at udbrede brugen af økologisk forsvarlige dyrkningsmetoder, og dyrehold og husholdningskundskaber. at samarbejde med inden- og udenlandske organisationer med tilsvarende formål. Forslaget blev vedtaget med 37 stemmer for, 1 stemme imod og 2 blanke stemmer. 5 Bestyrelse Bestyrelsen består af 7 personer valgt blandt medlemmerne og af generalforsamlingen. Afstemningen er skriftlig. Valget sker med simpelt flertal. Blanke stemmesedler er ugyldige. Ved omvalg udgår kandidaten med laveste stemmetal. Ved stemmelighed foretages lodtrækning.

9 Valgperioden er 2 år. Hvert år vælges 3 henholdsvis 4 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Et bestyrelsesmedlem kan ikke beklæde to poster. Bestyrelsen leder Foreningen, er ansvarlig for dens midler og repræsenterer den overfor myndigheder og offentlighed. Bestyrelsen kan i fornødent omfang ansætte og afskedige personale og fastsætte ansættelsesvilkår. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper til varetagelse af diverse arbejdsopgaver og beslutte i hvilket omfang, de har besluttende myndighed overfor 3. person. Bestyrelsen kan lade formand, næstformand og kasserer udgøre et forretningsudvalg til afgørelse af løbende sager. Bestyrelsen kan lade formand, næstformand og kasserer udgøre et forretningsudvalg med fuld tegningsret for foreningen, samt til afgørelse af løbende sager. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder, når han finder anledning dertil, eller når mindst tre bestyrelsesmedlemmer ønsker et møde. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er tilstede. Sekretæren fører protokol over bestyrelsesmøderne. Referat godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen drager omsorg for, at foreningens midler anbringes på betryggende måde. De daglige dispositioner foretages af kasserer eller forretningsfører. For at disponere over værdipapirer eller træffe afgørelser om større økonomiske dispositioner skal bestyrelsens godkendelse indhentes. Vigtige bestyrelsesbeslutninger offentliggøres løbende i»praktisk Økologi«Forslaget blev vedtaget med 43 stemmer for, 0 stemmer imod og 0 blanke stemmer. 9. Eventuelt. Leif, Himmerland havde sendt et brev til bestyrelsen med forslag til vedtægtsændringer på næste årsmøde. Synes at formålsparagraffen skal være kortere og mere dækkende og bl.a. indeholde; at fremme en bæredygtig udvikling. Der kunne suppleres med et arbejdsprogram, som går efter de aktuelle vinde. Han foreslog også at danne et repræsentantskat via netværkene, så der er en mere direkte forbindelse til bestyrelsen, som fremover vælges af repræsentantskabet. Fidusen er at det er nemmere at indsamle stemningen blandt netværkene. Aage, Nordjylland roste bestyrelsen for det fantastiske arbejde de havde lavet. Ærgerligt at det var denne weekend vi holder årsmøde, hvor både køerne blev lukket ud og der var affaldsindsamling. Han var glad for at Finn blev valgt ind i bestyrelsen. Synes at bladet er blevet meget bedre. Og at PØ skal udvikle økologien - ikke kun i haven.

10 Finn, bestyrelsesmedlem takkede for valget og de positive tilkendegivelser. Han ville gerne leve op til forventningerne. Marie, bestyrelsen syntes at vi skulle udvikle vores politiske standpunkter. Vi skal have tværpolitisk standpunkter. Det skal vi blive bedre og skarpere til at formulere. Dorte, dirigent: Økologisk Landsforening har succes med at være tværpolitisk. Trine: Takkede for medlemmernes tankegods der leder fremad. Leifs forslag om vedtægtsændringer er vigtigt. Hvordan inddrager/hører vi netværkene i fremtiden? Affald og køerne skal lægge deres datoer på andre tidspunkter end os, for vi har været tidligere ude med vores dato end de har med deres. Heldigvis sker der hver weekend noget for den bæredygtige udvikling. Den politiske kant skal ikke nødvendigvis være i tidsskriftet, men gerne på andre og hurtigere platforme. Formanden og dirigenten takkede for en god og saglig generalforsamling.

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret...

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Kære bladaktivist Det er en glæde at kunne indbyde dig til Foreningen OrøNyts årsmøde 2013. Det holder vi på Marlieses Gårdcafe den 27. april klokken

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Søndag den 23. marts 2014 kl. 15.00 holdtes ordinær generalforsamling i Dansk P.R.E. Avl s- forening i Vissenbjerghallerne, Idrætsvej 3, 5492 Vissenbjerg.

Læs mere

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE Løssalg: 52,50 kr. Forslag til nye vedtægter i midten af bladet! Tag ud og gem! DANSKE POTTEMAGERE Medlemsblad for Dansk Pottemagerforening af 1894 LÆS ET REJSEBREV FRA KRETA! Nr. 18 februar 2008 www.danskepottemagere.dk

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referent: Helene Holbeck Kannegaard Dirigent: Uffe Engsig Referatet er godkendt af dirigenten den 8. maj 2014. Der var 50

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Formanden Iben Danielsen bød velkommen til deltagere og gæster, herunder forbundsformand

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk INFORMATION NORDSKRÆNTEN FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND SØ DEGNEVEJ KVAGLUND - NYT maj 2014 www.kvaglund.dk Foreningens bestyrelse: Formand: Erik Gram, Fyrrelunden, Tlf.: 75143495 / 20208287

Læs mere

Stor opbakning til Kreds Vest

Stor opbakning til Kreds Vest BERETNING FOR KREDS VEST / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2014 Foto: Martin Dam Kristensen Stor opbakning til Kreds Vest Generalforsamlingerne for Kreds Nord og Kreds Syd stemte lørdag den 29.

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Aktuelt

Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Aktuelt Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt I denne uge er ugebrevet et

Læs mere