Referat af Landsforeningen Praktisk Økologis generalforsamling d på Livø:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Landsforeningen Praktisk Økologis generalforsamling d. 18.04.15 på Livø:"

Transkript

1 Referat af Landsforeningen Praktisk Økologis generalforsamling d på Livø: 54 stemmeberettigede medlemmer fik udleveret stemmesedler. 1. Godkendelse af dagsorden. Dagordenen blev godkendt. 2. Valg af dirigent og referent. Dorte Ernst blev valgt som dirigent. Lone Øhrberg blev valgt som referent. Dorte Ernst konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt senest 5 uger før generalforsamlingen via blad 1/2015, som udkom i starten af januar. 3. Formandens beretning og godkendelse. Formandens beretning var udsendt til deltagerne inden generalforsamlingen. Formanden gennemgik beretningen. Se formandsberetningen her: Inge Lis, Nordjylland roste bestyrelsen som på trods af sidste års turbulens var kommet langt i forhold til strategien. Maya, Farum var dybt imponeret. Hun blev medlem sidste år. Meldte sig ind fordi vi skal redde kloden. Har fået god hjælp fra Sandra i forhold til etablering af nyt netværk i Egedal/Furesø i Nordsjælland. Der kom 30 deltagere i vores nye netværk, så vi har inviteret Sandra til næste møde, så hun kan hjælpe os med at organiseringen. Der er overflod af aktivitet i foreningen. Trine, formand sendte en stor tak til Velux, så Mere Liv i Haven projektet blev realiseret. Aage, Nordjylland mente det var et scoop med netværkene. Der har ikke før været samling på dem der tænker økologisk i lokalkredse. Det er vigtigt at integrere netværkene i foreningens arbejde, så de ikke fortsætter uden foreningen. Vigtigt at de også skal levere noget til foreningen. Trine, formand var enig. Vi skal arbejde videre med hvordan den demokratiske model skal være i foreningen.

2 Mette, Skive/Viborg mente det var rigtigt vigtigt at bestyrelsen støtter op i de lokale netværk. Sandra har været hjælpsom. Det er også vigtigt med underskudsgaranti ved betalt foredragsholder. Hvert netværk må finde sin måde at arbejde på. Erfaringsudveksling via hjemmesiden er vigtigt. Finn, Ry ville gerne støtte en mere politisk bestyrelse. PØ kunne blive et politisk talerør. Han savnede den politiske kant de politiske visioner lidt bid ville være rigtigt godt. Trine, formand mente det var vigtigt at der er dialog om bladet, der er programsat et samtaleværksted i morgen søndag, hvor input og feedback modtages med glæde. Ole, Nordjylland syntes det var skønt at se så aktiv en bestyrelse, forening og sekretariat. Tænkte på om skifergas nej tak initiativet i Nordjylland, skulle deltage i Lejre næste år. De er ikke organiserede og ikke økologiske bevidste. Kunne det blive en interessegruppe under PØ? Trine, formand fortalte at PØ har skrevet under på at vi støtter skifer gas nej tak protestbevægelsen. Jakob, vores tidligere suppleant i bestyrelsen var skifergas protest kontaktperson, men ingen overtog arbejdet, da Jakob forlod bestyrelsen. Heike, Viborg mente at man skulle vælge en politisk forening, hvis man vil protestere. Det er vigtigt med bredde og imødekommenhed i PØ. Dorte, dirigent var enig med Heike og refererede til GMO debatten. Lars, Nordsjælland synes at vi er en sårbar forening. Flot at regnskabet ikke blev værre. Kunne vi lave fælles administration med andre foreninger vi har interessefællesskab med? Er det ved fremgang vi binder sammen? Trine, formand svarede at hun har mødt formændene for de andre økologiske foreninger hver måned. Planen er at vi vil lave flere arrangementer sammen, så vi lærer hinanden bedre at kende inden vi kan lave en fælles administration. Spændt på at se hvad der kommer til at ske i Lejre. Jeg er fortaler for en blondekantsmedarbejder (red: blondekant er en positiv omformulering af udkant) uden centralt hovedkontor. Det er moderne og smidigt. Det betød rigtigt meget at vi mødtes på Samsø med de andre økologiske foreninger sidste år. Ingelise, København ser ikke en fælles sammenslutning, dog kunne samarbejdet være noget praktisk i forhold til administration. Trine, formand svarede at vi er forskellige og at vi er den virkeligt store forening med flest medlemmer i den sammenhæng.

3 Maya, Farum synes det er spændende med samarbejdet med alle de små foreninger. Genialt at vi bliver inspireret af de andre foreninger og reklamerer for hinandens arrangementer. Trine, formand synes det er vigtigt at vi skal skaffe flere penge. Alle der kan skrive ansøgninger er meget velkomne til at hjælpe. Den Grønne Ildsjæle fond bliver søgt, Velux bliver søgt og Græsrodsfonden søges til næste års MERE LIV I HAVEN festival. Den nye bestyrelse skal hjælpe med at skaffe penge. Det er vigtigt at vi ikke får en afhængighed af de fremmede penge og bliver sårbare i forhold til politiske påvirkninger. Vi er medlemsdrevet, og det bevarer vores integritet. Vi har en indtægt på 1.5 mill.kr. i kontingent i år og det giver os frihed. Dorte, dirigent supplerede med at intentionen med Mele Liv i Haven/Velux-projektet var at det blev bæredygtigt og selv kunne køre videre efter den 3 årige projektperiode. Signe, bestyrelse. Vigtigt at vi har kontakt til politikerne og bliver inviteret til deres heldagsworkshops. Så vi skal være vedvarende og repræsentere PØ sammen med vores venner. Frøsagen var Haveselskabet med til at løfte. Fodarbejdet er vigtigt. På den måde kommer vi tættere på midler der er med til at booste vores mærkesager. Finn, revisorsuppleant svarede på det indlæg der var om at regnskabet og bestyrelsen var sårbar. Det syntes han ikke. Der er kolossal forskel på sidste år og i år. Foreningen manglende et springbræt til at komme videre. Det gør altid lidt ondt ved faseskift. Nu er der ansat medarbejdere der kan støtte bestyrelsen professionelt. Bestyrelsen står langt bedre rustet bliver året hvor der virkeligt bliver rykket. Sidste år sagde revisoren til bestyrelsen at der ingen back-up var, hvis der skete noget uforudset. Det mærkede bestyrelsen på den hårde måde. Hvis der sker udskiftning nu, er I meget bedre rustet til at køre foreningen videre. Trine formand svarede at hun har tænkt over hvordan det bliver at træde ind i det nye bestyrelses år? Det bliver en slags år 0. Vi havde strategien. Nu har vi en moderne administration der kører, et blad der skrives og havenyt der kører. Det næste år skal vi have drift. FU tager sig af de løbende sager, så bestyrelsen får plads til at tænke fremad. Beretningen blev godkendt. 4. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab. Kirsten, kasserer sagde at Trine havde fortalt om alle ulykkerne i beretningerne, så dem ville hun undlade at gentage. PØ har et underskud på kr. Aage, Nordjylland spurgte ind til posten løn m.v. bluegarden.

4 Kirsten, kasserer svarede at kontoplan er blevet lagt om. løn m.v. bluegarden er den samlede løn vi betaler. Under de enkelte emner i kontoplanen, f.eks. v. havenyt kan Karnas løn ses. Mette, Skive/Viborg mente at underskud hvert år ikke kan blive ved? Kirsten, kasserer svarede at bestyrelsen ikke er tilfreds med at det er gået sådan. Og vil bruge færre penge i det kommende år. Inge Lis, Nordjylland efterlyste Velux regnskabet, da man kan læse en del af foreningens aktiviteter der. Kirsten, kasserer svarede at Velux har sit eget regnskab og ikke må blandes ind i PØs regnskab. Hvis vi i PØ derimod laver arbejde for Velux, så fakturerer vi for det arbejde. Tilbød at sende separat regnskab ud for Velux. Inger, Himmerland spurgte hvor stor formuen var? Kirsten, kasserer svarede at egenkapitalen var kr. i 2014 mod kr. i Regnskabet blev godkendt. 5. Forelæggelse og godkendelse af budget samt fastsættelse af kontingent. (her også fastlæggelse af kontingent for nye medlemstyper) Kirsten, kasserer fremlagde budgettet. Vi har valgt at budgettere med et underskud på kr. Vi regner med at vi bliver 3900 medlemmer i år og har i år valgt at specificere indtægterne. Der søges om tilskud til drift hos Kulturstyrelsen. De andre fonde søger vi til konkrete projekter. Jacob, Sjælland fremlagde statistik på medlemstilgangen siden 2000, hvor det blev vist at vi med baggrund i medlemstilgangen i de første 3 måneder af 2015 vil få i alt 400 flere medlemmer i år fratrukket forventet fratrædelse. Det er planen at der i år skal laves mere styring af medlemsfratrædelse, så der også kan laves statistik på dette. Fastsættelse af kontingent, herunder forslag til nye medlemstyper: Trine, formand fortalte om bestyrelsens forslag til nye medlemstyper: 1. Medlemskab enkeltperson 385 kr. Uændret kontingent PØ tidskrift 6 gange om året 1 stemme til generalforsamling

5 2. Medlemskab husstand 485 kr. Ny medlemsform PØ tidsskrift 6 gange om året 2 stemmer til generalforsamling 3. Medlemskab ungdom under 30 år 200 kr. Ny medlemsform PØ tidsskrift 6 gange om året 1 stemme til generalforsamling 4. Støttemedlemsskab erhverv kr. / kr. eller kr. Vælg selv. Ny medlemsform PØ tidsskrift 6 gange om året 1 stemme til generalforsamling Birgit, Sønderjylland spurgte om der var blevet regnet på kontingenttab på rabatten vedr. ungdomsmedlemsskab? Kirsten, kasserer svarede at der var der ikke blevet. Trine, formand spurgte hvor mange medlemmer der var til stede på årsmødet der var under 30 år. Der var en, som sagde at han gerne ville blive ved med at betale de 385 for at støtte foreningen. Forslaget er blevet stillet for at tiltrække nye unge til foreningen. Lars; Nordsjælland foreslog at erhvervsmedlemsskabet også kunne indeholde institutioner. Og desuden ville det være fint, hvis vi kunne tilbyde mere end 1 eksemplar af bladet til dem. Inger, Himmerland spurgte om det kunne trækkes fra, hvilket Kirsten, kasserer svarede ja til. Budget for 2015 og bestyrelsens forslag om fastansættelse af kontingenter blev godkendt. 6. Valg til bestyrelsen og valg af 2 suppleanter Valg af bestyrelse: Bestyrelse -3 bestyrelsesposter: Johan Fast, Signe Voltelen og Trine Krebs var på valg. Signe og Trine modtog gerne genvalg. Finn Paaske ville gerne stille op til bestyrelsen. Han har mange års erfaringer som kasserer i andre foreninger. Ville kunne støtte bestyrelsen omkring regnskabet. Har også en have med stor biodiversitet. Dyrker sin egen mad. Vil gerne sikre stabilitet i foreningen. 2 andre havde givet fuldmagt til Trine om at stille op til bestyrelsen/suppleanter: Trine læste kandidaternes egne præsentationer op:

6 Marianne Mikkelsen fra Højbjerg: Menneskeprofil: Optimist, nysgerrig, videbegærlig. Pragmatisk. Selvstændig og samarbejdende. Kan få ting til at ske - gerne sammen med andre. Meget i live! Haveprofil: Har selv dyrket villahave siden 2001, er netop ved at sælge nr.2 og satser herefter på byhave/kolonihave & potteplanter. Dyrker mest det spiselige og helst meget forskelligt. Ingen teoretisk haveviden men temmeligt grønne fingre. Arbejdsprofil: Cand.mag. i dansk og idehistorie. Arbejder som projektleder med ituddannelser. Organisations-erfaring: Trådte barnesko i elevråd og diverse skoleorganisationer i gymnasie og på universitet. Medlem af grundejerforening. I arbejdssammenhænge stor erfaring med bestyrelsesarbejde. Vil gerne deltage i bestyrelsesmøderne, hvis jeg må som suppleant. I PØ-regi har jeg deltaget i Mere Liv i Haven 2014 og medstifter af Aarhus lokalafdeling. 45 år gammel, bor i Aarhus. Cykler, danser, rejser, griner, strikker, fotograferer, læser. Anne Hjortenberg, Skårup på Fyn: Jeg kan tilbyde erfaring indenfor opstart af skolehaver, undervisning af "Grøn Linje" på Sydfyns Fri Fagskole, bestyrelses repræsentant i Foreningen af Frie Fagskoler (de gamle hus- og Hånd- skoler), køkken og masser af jord til bord undervisning. Desuden er jeg praktikpladskoordinator, der giver gode netværkserfaringer. Signe fra bestyrelsen begrundede sit kandidatur. Hun har lært rigtigt meget af at sidde i bestyrelsen. Det er udviklende både udadtil og indadtil. Bor I Brønshøj, har køkken have i Ballerup. Er uddannet arkitekt og arbejder med byudvikling i sit eget firma. Urban farming og frøpolititik er de 2 emner hun gerne vil arbejde for i foreningen. Bestyrelsen har opnået meget og hun vil gerne knokle videre. Trine, formand synes hun sagde nok i beretningen. Lars, Nordsjælland spurgte om Finn ville arbejde for en skarpere politisk profil i foreningen. Finn svarede at han gerne ville understøtte bestyrelsen i at blive mere politisk engageret, men ikke radikal politisk. Han mente at PØ gerne må melde vores mening ud, f.eks. ved at skrive at round up skal fjernes fra byggemarkederne. Lars, Nordsjælland anbefalede derefter at man stemte på Finn. Også set ud fra kønsfordeling i bestyrelsen. Sandra, projektleder Mere Liv i Haven kendte Marianne og ville gerne anbefale hende. Marianne startede Århus netværket og er en god handlekraftig kapacitet, som ville kunne bidrage med tyngde og overblik til bestyrelsen. Maya, Farum spurgte om bestyrelsen kunne udvides?

7 Kirsten, svarede at suppleanter deltager på lige fod med bestyrelsen på bestyrelsesmøderne. Johan, bestyrelsen huskede forsamlingen på at anbefale Trine og Signe fra den nuværende bestyrelse. Bestyrelsen har brug for Finn, da han har regnskabskompetencer. Simon, København ville gerne anbefale Signe. Han kommer selv fra Frøsamlerne og har erfaringer fra FRØ POP-UP med Signe som den bedste samarbejdspartner han har haft. Der blev afholdt skriftlig afstemning. Der skulle stemmes om hvilke 5 kandidater der skulle vælges til de 3 bestyrelsesposter. De stemmeberettigede blev bedt om at skrive 3 navne på deres stemmeseddel. Trine, Signe og Finn blev valgt med stor majoritet. Valg af suppleanter: Trine, formand fortalte at der var 3 kandidater der stillede op som suppleant: Anne og Marianne, som også stillede op til bestyrelsen samt Jacob Guldin fra Odense, som havde givet Trine fuldmagt til at stille op. Trine læste hans egen præsentation op: Jeg hedder Jacob, og jeg er fyrre år. Jeg er anlægsgartner, bosat i Odense og initiativtager til MLIH/Odense samt aktiv i byens fødevarefællesskab. Jeg brænder for bæredygtighed generelt og i særdeleshed økologi i praksis samt en ændring af status quo. Ingelise, København kendte Jacob som en ildsjæl, en der brænder for sagerne og er en god mand. Trine, formand anbefalede Anne fra Fyn, da det er vigtigt med skolehave kompetencer i bestyrelsen. Rikke, Aarhus synes det var vigtigt at der blev valgt en fra Århus, da de er svagt repræsenteret i bestyrelsen. Der skulle stemmes om hvilke 3 kandidater der skulle vælges til de 2 suppleant poster. De stemmeberettige blev bedt om at skrive 2 navne på deres stemmeseddel. Marianne og Jacob blev valgt.

8 7. Valg af revisor og revisorsuppleant. Trine, formand fortalte at Ole Dall havde meddelt bestyrelsen at han modtog genvalg. Da Finn Paaske blev valgt som bestyrelsesmedlem, manglede foreningen en revisorsuppleant. Johan Fast blev forslået af Finn Paaske og han sagde at han gerne modtog valg. Ole Dall blev valgt som revisor og Johan Fast blev valgt som revisorsuppleant. 8. Indkomne forslag. (forslag om vedtægtsændringer fra bestyrelsen er markeret med rødt i teksten) Trine, formand begrundede bestyrelsens første forslag med at de gerne vil kunne arbejde med praktisk økologi forstået bredere end kun i havebrug, f.eks. med husholdningskundskaber. Det næste forslag begrundede hun med en mindre tung administrativ arbejdsgang, når der skulle underskrives ansættelseskontrakter m.m. Forslag til Vedtægtsændringer fra bestyrelsen FU foreslår følgende med rødt. I 2 slettes og der indsættes et komma og så indsættes og husholdningskundskaber I 5 er med rødt tilført en helt ny sætning mens en sætning slettes 2 Formål Foreningens formål er: at fremme interessen for og kendskabet til økologisk forsvarlig levevis gennem oplysning, rådgivning og i praksis at udbrede brugen af økologisk forsvarlige dyrkningsmetoder, og dyrehold og husholdningskundskaber. at samarbejde med inden- og udenlandske organisationer med tilsvarende formål. Forslaget blev vedtaget med 37 stemmer for, 1 stemme imod og 2 blanke stemmer. 5 Bestyrelse Bestyrelsen består af 7 personer valgt blandt medlemmerne og af generalforsamlingen. Afstemningen er skriftlig. Valget sker med simpelt flertal. Blanke stemmesedler er ugyldige. Ved omvalg udgår kandidaten med laveste stemmetal. Ved stemmelighed foretages lodtrækning.

9 Valgperioden er 2 år. Hvert år vælges 3 henholdsvis 4 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Et bestyrelsesmedlem kan ikke beklæde to poster. Bestyrelsen leder Foreningen, er ansvarlig for dens midler og repræsenterer den overfor myndigheder og offentlighed. Bestyrelsen kan i fornødent omfang ansætte og afskedige personale og fastsætte ansættelsesvilkår. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper til varetagelse af diverse arbejdsopgaver og beslutte i hvilket omfang, de har besluttende myndighed overfor 3. person. Bestyrelsen kan lade formand, næstformand og kasserer udgøre et forretningsudvalg til afgørelse af løbende sager. Bestyrelsen kan lade formand, næstformand og kasserer udgøre et forretningsudvalg med fuld tegningsret for foreningen, samt til afgørelse af løbende sager. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder, når han finder anledning dertil, eller når mindst tre bestyrelsesmedlemmer ønsker et møde. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er tilstede. Sekretæren fører protokol over bestyrelsesmøderne. Referat godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen drager omsorg for, at foreningens midler anbringes på betryggende måde. De daglige dispositioner foretages af kasserer eller forretningsfører. For at disponere over værdipapirer eller træffe afgørelser om større økonomiske dispositioner skal bestyrelsens godkendelse indhentes. Vigtige bestyrelsesbeslutninger offentliggøres løbende i»praktisk Økologi«Forslaget blev vedtaget med 43 stemmer for, 0 stemmer imod og 0 blanke stemmer. 9. Eventuelt. Leif, Himmerland havde sendt et brev til bestyrelsen med forslag til vedtægtsændringer på næste årsmøde. Synes at formålsparagraffen skal være kortere og mere dækkende og bl.a. indeholde; at fremme en bæredygtig udvikling. Der kunne suppleres med et arbejdsprogram, som går efter de aktuelle vinde. Han foreslog også at danne et repræsentantskat via netværkene, så der er en mere direkte forbindelse til bestyrelsen, som fremover vælges af repræsentantskabet. Fidusen er at det er nemmere at indsamle stemningen blandt netværkene. Aage, Nordjylland roste bestyrelsen for det fantastiske arbejde de havde lavet. Ærgerligt at det var denne weekend vi holder årsmøde, hvor både køerne blev lukket ud og der var affaldsindsamling. Han var glad for at Finn blev valgt ind i bestyrelsen. Synes at bladet er blevet meget bedre. Og at PØ skal udvikle økologien - ikke kun i haven.

10 Finn, bestyrelsesmedlem takkede for valget og de positive tilkendegivelser. Han ville gerne leve op til forventningerne. Marie, bestyrelsen syntes at vi skulle udvikle vores politiske standpunkter. Vi skal have tværpolitisk standpunkter. Det skal vi blive bedre og skarpere til at formulere. Dorte, dirigent: Økologisk Landsforening har succes med at være tværpolitisk. Trine: Takkede for medlemmernes tankegods der leder fremad. Leifs forslag om vedtægtsændringer er vigtigt. Hvordan inddrager/hører vi netværkene i fremtiden? Affald og køerne skal lægge deres datoer på andre tidspunkter end os, for vi har været tidligere ude med vores dato end de har med deres. Heldigvis sker der hver weekend noget for den bæredygtige udvikling. Den politiske kant skal ikke nødvendigvis være i tidsskriftet, men gerne på andre og hurtigere platforme. Formanden og dirigenten takkede for en god og saglig generalforsamling.

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF 1 - Identifikation: Ry Biograf er en selvejende institution med hjemsted på Kyhnsvej 4, 8680 Ry. 2 - Formål: Institutionens formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis.

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis. VEDTÆGTER FOR MIDDELFART ØKOLOGISKE FØDEVAREFÆLLESSKAB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Hvad er en forening? En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker med fælles interesser og med ønske om, at samarbejde omkring et fælles formål og

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Indholdsfortegnelse 1 Navn...2 2 Formål...2 3 Tilhørsforhold...2 4 Aktiviteter...2 5 Bidragyderkreds...2 6 Generalforsamling...2 7 Ekstraordinær generalforsamling...3

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S 1. Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Lokal Forsikring G/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Vedtægter for foreningen Risskov Kreative Skole

Vedtægter for foreningen Risskov Kreative Skole for foreningen Risskov Kreative Skole 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Risskov Kreative Skole (Foreningen RiKS). Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ODSHERRED ERHVERVSRÅD / BUSINESS ODSHERRED

VEDTÆGTER FOR ODSHERRED ERHVERVSRÅD / BUSINESS ODSHERRED VEDTÆGTER FOR ODSHERRED ERHVERVSRÅD / BUSINESS ODSHERRED 1 Indledning side 1 2 Formål 3 Medlemmer side 2 4 Generalforsamlingen side 3 5 Bestyrelsens sammensætning side 4 6 Erhvervschef 7 Tegningsret 8

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK 1. Navn og hjemsted. Vedtægter for STARRIDERS DENMARK Stk. 1. Foreningens navn er STARRIDERS DENMARK Stk. 2. Foreningens hjemsted er Danmark. 2. Formål og medlemskab. Stk. 1. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

IVSA Danmarks vedtægter er vedtaget i 1995

IVSA Danmarks vedtægter er vedtaget i 1995 IVSA Danmarks vedtægter er vedtaget i 1995 Revideret på ordinær generalforsamling i: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 og 2009 1 Kapitel 1: Navn 1. Stk.1. Foreningens navn

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Bibliotekarforbundet 5. januar 2015 Standardvedtægter for faggrupper. Gældende fra den 1. januar 2015.

Bibliotekarforbundet 5. januar 2015 Standardvedtægter for faggrupper. Gældende fra den 1. januar 2015. Nuværende vedtægter for Faggruppen Bibliotek & Uddannelse: Der er sket ændringer i flg. paragraffer i Standardsvedtægten: Bibliotekarforbundet 5. januar 2015 Standardvedtægter for faggrupper Gældende fra

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub Vedtægter for Roskilde Taekwondo Klub 1 Navn Seung-Li Roskilde Taekwondo Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune. 2. Formål At dyrke de af Dansk Taekwondo Forbund godkendte idrætsgrene. Dansk Taekwondo

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup 1. Foreningens navn: 2. Formål: Grundejerforeningen Børup, 8310 Tranbjerg J. Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG 1 Foreningens navn, hjemsted og målgruppe 1.1 Foreningens navn er Fair Dog og er stiftet d. 23.01. 2011. 1.2 Foreningens hjemsted er bopælsadressen For den til enhver tid valgte formand. 1.3 Foreningen

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Side 2 af 4 1 Navn og hjemsted Kinorevuen's Venner er en forening med hjemsted i Rebild Kommune. 2 Formål Kinorevuens Venner har

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1. Navn Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1) Foreningens navn er Dansk Flygtningehjælps UngeNetværK, der forkortes DFUNK.

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav VEDTÆGTER FOR RÅGELEJE OG UDSHOLT STRAND GRUNDEJERLAV (Vedtaget på generalforsamling d. 5 august og 27 september 2007) 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er Rågeleje og Udsholt Strand Grundejerlav,

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING

DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING V E D T Æ G T E R Dansk Australsk New Zealandsk Venskabsforening er en ikke-kommerciel organisation og repræsenterer ikke bestemte politiske eller religiøse

Læs mere