Referat af Landsforeningen Praktisk Økologis generalforsamling d på Livø:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Landsforeningen Praktisk Økologis generalforsamling d. 18.04.15 på Livø:"

Transkript

1 Referat af Landsforeningen Praktisk Økologis generalforsamling d på Livø: 54 stemmeberettigede medlemmer fik udleveret stemmesedler. 1. Godkendelse af dagsorden. Dagordenen blev godkendt. 2. Valg af dirigent og referent. Dorte Ernst blev valgt som dirigent. Lone Øhrberg blev valgt som referent. Dorte Ernst konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt senest 5 uger før generalforsamlingen via blad 1/2015, som udkom i starten af januar. 3. Formandens beretning og godkendelse. Formandens beretning var udsendt til deltagerne inden generalforsamlingen. Formanden gennemgik beretningen. Se formandsberetningen her: Inge Lis, Nordjylland roste bestyrelsen som på trods af sidste års turbulens var kommet langt i forhold til strategien. Maya, Farum var dybt imponeret. Hun blev medlem sidste år. Meldte sig ind fordi vi skal redde kloden. Har fået god hjælp fra Sandra i forhold til etablering af nyt netværk i Egedal/Furesø i Nordsjælland. Der kom 30 deltagere i vores nye netværk, så vi har inviteret Sandra til næste møde, så hun kan hjælpe os med at organiseringen. Der er overflod af aktivitet i foreningen. Trine, formand sendte en stor tak til Velux, så Mere Liv i Haven projektet blev realiseret. Aage, Nordjylland mente det var et scoop med netværkene. Der har ikke før været samling på dem der tænker økologisk i lokalkredse. Det er vigtigt at integrere netværkene i foreningens arbejde, så de ikke fortsætter uden foreningen. Vigtigt at de også skal levere noget til foreningen. Trine, formand var enig. Vi skal arbejde videre med hvordan den demokratiske model skal være i foreningen.

2 Mette, Skive/Viborg mente det var rigtigt vigtigt at bestyrelsen støtter op i de lokale netværk. Sandra har været hjælpsom. Det er også vigtigt med underskudsgaranti ved betalt foredragsholder. Hvert netværk må finde sin måde at arbejde på. Erfaringsudveksling via hjemmesiden er vigtigt. Finn, Ry ville gerne støtte en mere politisk bestyrelse. PØ kunne blive et politisk talerør. Han savnede den politiske kant de politiske visioner lidt bid ville være rigtigt godt. Trine, formand mente det var vigtigt at der er dialog om bladet, der er programsat et samtaleværksted i morgen søndag, hvor input og feedback modtages med glæde. Ole, Nordjylland syntes det var skønt at se så aktiv en bestyrelse, forening og sekretariat. Tænkte på om skifergas nej tak initiativet i Nordjylland, skulle deltage i Lejre næste år. De er ikke organiserede og ikke økologiske bevidste. Kunne det blive en interessegruppe under PØ? Trine, formand fortalte at PØ har skrevet under på at vi støtter skifer gas nej tak protestbevægelsen. Jakob, vores tidligere suppleant i bestyrelsen var skifergas protest kontaktperson, men ingen overtog arbejdet, da Jakob forlod bestyrelsen. Heike, Viborg mente at man skulle vælge en politisk forening, hvis man vil protestere. Det er vigtigt med bredde og imødekommenhed i PØ. Dorte, dirigent var enig med Heike og refererede til GMO debatten. Lars, Nordsjælland synes at vi er en sårbar forening. Flot at regnskabet ikke blev værre. Kunne vi lave fælles administration med andre foreninger vi har interessefællesskab med? Er det ved fremgang vi binder sammen? Trine, formand svarede at hun har mødt formændene for de andre økologiske foreninger hver måned. Planen er at vi vil lave flere arrangementer sammen, så vi lærer hinanden bedre at kende inden vi kan lave en fælles administration. Spændt på at se hvad der kommer til at ske i Lejre. Jeg er fortaler for en blondekantsmedarbejder (red: blondekant er en positiv omformulering af udkant) uden centralt hovedkontor. Det er moderne og smidigt. Det betød rigtigt meget at vi mødtes på Samsø med de andre økologiske foreninger sidste år. Ingelise, København ser ikke en fælles sammenslutning, dog kunne samarbejdet være noget praktisk i forhold til administration. Trine, formand svarede at vi er forskellige og at vi er den virkeligt store forening med flest medlemmer i den sammenhæng.

3 Maya, Farum synes det er spændende med samarbejdet med alle de små foreninger. Genialt at vi bliver inspireret af de andre foreninger og reklamerer for hinandens arrangementer. Trine, formand synes det er vigtigt at vi skal skaffe flere penge. Alle der kan skrive ansøgninger er meget velkomne til at hjælpe. Den Grønne Ildsjæle fond bliver søgt, Velux bliver søgt og Græsrodsfonden søges til næste års MERE LIV I HAVEN festival. Den nye bestyrelse skal hjælpe med at skaffe penge. Det er vigtigt at vi ikke får en afhængighed af de fremmede penge og bliver sårbare i forhold til politiske påvirkninger. Vi er medlemsdrevet, og det bevarer vores integritet. Vi har en indtægt på 1.5 mill.kr. i kontingent i år og det giver os frihed. Dorte, dirigent supplerede med at intentionen med Mele Liv i Haven/Velux-projektet var at det blev bæredygtigt og selv kunne køre videre efter den 3 årige projektperiode. Signe, bestyrelse. Vigtigt at vi har kontakt til politikerne og bliver inviteret til deres heldagsworkshops. Så vi skal være vedvarende og repræsentere PØ sammen med vores venner. Frøsagen var Haveselskabet med til at løfte. Fodarbejdet er vigtigt. På den måde kommer vi tættere på midler der er med til at booste vores mærkesager. Finn, revisorsuppleant svarede på det indlæg der var om at regnskabet og bestyrelsen var sårbar. Det syntes han ikke. Der er kolossal forskel på sidste år og i år. Foreningen manglende et springbræt til at komme videre. Det gør altid lidt ondt ved faseskift. Nu er der ansat medarbejdere der kan støtte bestyrelsen professionelt. Bestyrelsen står langt bedre rustet bliver året hvor der virkeligt bliver rykket. Sidste år sagde revisoren til bestyrelsen at der ingen back-up var, hvis der skete noget uforudset. Det mærkede bestyrelsen på den hårde måde. Hvis der sker udskiftning nu, er I meget bedre rustet til at køre foreningen videre. Trine formand svarede at hun har tænkt over hvordan det bliver at træde ind i det nye bestyrelses år? Det bliver en slags år 0. Vi havde strategien. Nu har vi en moderne administration der kører, et blad der skrives og havenyt der kører. Det næste år skal vi have drift. FU tager sig af de løbende sager, så bestyrelsen får plads til at tænke fremad. Beretningen blev godkendt. 4. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab. Kirsten, kasserer sagde at Trine havde fortalt om alle ulykkerne i beretningerne, så dem ville hun undlade at gentage. PØ har et underskud på kr. Aage, Nordjylland spurgte ind til posten løn m.v. bluegarden.

4 Kirsten, kasserer svarede at kontoplan er blevet lagt om. løn m.v. bluegarden er den samlede løn vi betaler. Under de enkelte emner i kontoplanen, f.eks. v. havenyt kan Karnas løn ses. Mette, Skive/Viborg mente at underskud hvert år ikke kan blive ved? Kirsten, kasserer svarede at bestyrelsen ikke er tilfreds med at det er gået sådan. Og vil bruge færre penge i det kommende år. Inge Lis, Nordjylland efterlyste Velux regnskabet, da man kan læse en del af foreningens aktiviteter der. Kirsten, kasserer svarede at Velux har sit eget regnskab og ikke må blandes ind i PØs regnskab. Hvis vi i PØ derimod laver arbejde for Velux, så fakturerer vi for det arbejde. Tilbød at sende separat regnskab ud for Velux. Inger, Himmerland spurgte hvor stor formuen var? Kirsten, kasserer svarede at egenkapitalen var kr. i 2014 mod kr. i Regnskabet blev godkendt. 5. Forelæggelse og godkendelse af budget samt fastsættelse af kontingent. (her også fastlæggelse af kontingent for nye medlemstyper) Kirsten, kasserer fremlagde budgettet. Vi har valgt at budgettere med et underskud på kr. Vi regner med at vi bliver 3900 medlemmer i år og har i år valgt at specificere indtægterne. Der søges om tilskud til drift hos Kulturstyrelsen. De andre fonde søger vi til konkrete projekter. Jacob, Sjælland fremlagde statistik på medlemstilgangen siden 2000, hvor det blev vist at vi med baggrund i medlemstilgangen i de første 3 måneder af 2015 vil få i alt 400 flere medlemmer i år fratrukket forventet fratrædelse. Det er planen at der i år skal laves mere styring af medlemsfratrædelse, så der også kan laves statistik på dette. Fastsættelse af kontingent, herunder forslag til nye medlemstyper: Trine, formand fortalte om bestyrelsens forslag til nye medlemstyper: 1. Medlemskab enkeltperson 385 kr. Uændret kontingent PØ tidskrift 6 gange om året 1 stemme til generalforsamling

5 2. Medlemskab husstand 485 kr. Ny medlemsform PØ tidsskrift 6 gange om året 2 stemmer til generalforsamling 3. Medlemskab ungdom under 30 år 200 kr. Ny medlemsform PØ tidsskrift 6 gange om året 1 stemme til generalforsamling 4. Støttemedlemsskab erhverv kr. / kr. eller kr. Vælg selv. Ny medlemsform PØ tidsskrift 6 gange om året 1 stemme til generalforsamling Birgit, Sønderjylland spurgte om der var blevet regnet på kontingenttab på rabatten vedr. ungdomsmedlemsskab? Kirsten, kasserer svarede at der var der ikke blevet. Trine, formand spurgte hvor mange medlemmer der var til stede på årsmødet der var under 30 år. Der var en, som sagde at han gerne ville blive ved med at betale de 385 for at støtte foreningen. Forslaget er blevet stillet for at tiltrække nye unge til foreningen. Lars; Nordsjælland foreslog at erhvervsmedlemsskabet også kunne indeholde institutioner. Og desuden ville det være fint, hvis vi kunne tilbyde mere end 1 eksemplar af bladet til dem. Inger, Himmerland spurgte om det kunne trækkes fra, hvilket Kirsten, kasserer svarede ja til. Budget for 2015 og bestyrelsens forslag om fastansættelse af kontingenter blev godkendt. 6. Valg til bestyrelsen og valg af 2 suppleanter Valg af bestyrelse: Bestyrelse -3 bestyrelsesposter: Johan Fast, Signe Voltelen og Trine Krebs var på valg. Signe og Trine modtog gerne genvalg. Finn Paaske ville gerne stille op til bestyrelsen. Han har mange års erfaringer som kasserer i andre foreninger. Ville kunne støtte bestyrelsen omkring regnskabet. Har også en have med stor biodiversitet. Dyrker sin egen mad. Vil gerne sikre stabilitet i foreningen. 2 andre havde givet fuldmagt til Trine om at stille op til bestyrelsen/suppleanter: Trine læste kandidaternes egne præsentationer op:

6 Marianne Mikkelsen fra Højbjerg: Menneskeprofil: Optimist, nysgerrig, videbegærlig. Pragmatisk. Selvstændig og samarbejdende. Kan få ting til at ske - gerne sammen med andre. Meget i live! Haveprofil: Har selv dyrket villahave siden 2001, er netop ved at sælge nr.2 og satser herefter på byhave/kolonihave & potteplanter. Dyrker mest det spiselige og helst meget forskelligt. Ingen teoretisk haveviden men temmeligt grønne fingre. Arbejdsprofil: Cand.mag. i dansk og idehistorie. Arbejder som projektleder med ituddannelser. Organisations-erfaring: Trådte barnesko i elevråd og diverse skoleorganisationer i gymnasie og på universitet. Medlem af grundejerforening. I arbejdssammenhænge stor erfaring med bestyrelsesarbejde. Vil gerne deltage i bestyrelsesmøderne, hvis jeg må som suppleant. I PØ-regi har jeg deltaget i Mere Liv i Haven 2014 og medstifter af Aarhus lokalafdeling. 45 år gammel, bor i Aarhus. Cykler, danser, rejser, griner, strikker, fotograferer, læser. Anne Hjortenberg, Skårup på Fyn: Jeg kan tilbyde erfaring indenfor opstart af skolehaver, undervisning af "Grøn Linje" på Sydfyns Fri Fagskole, bestyrelses repræsentant i Foreningen af Frie Fagskoler (de gamle hus- og Hånd- skoler), køkken og masser af jord til bord undervisning. Desuden er jeg praktikpladskoordinator, der giver gode netværkserfaringer. Signe fra bestyrelsen begrundede sit kandidatur. Hun har lært rigtigt meget af at sidde i bestyrelsen. Det er udviklende både udadtil og indadtil. Bor I Brønshøj, har køkken have i Ballerup. Er uddannet arkitekt og arbejder med byudvikling i sit eget firma. Urban farming og frøpolititik er de 2 emner hun gerne vil arbejde for i foreningen. Bestyrelsen har opnået meget og hun vil gerne knokle videre. Trine, formand synes hun sagde nok i beretningen. Lars, Nordsjælland spurgte om Finn ville arbejde for en skarpere politisk profil i foreningen. Finn svarede at han gerne ville understøtte bestyrelsen i at blive mere politisk engageret, men ikke radikal politisk. Han mente at PØ gerne må melde vores mening ud, f.eks. ved at skrive at round up skal fjernes fra byggemarkederne. Lars, Nordsjælland anbefalede derefter at man stemte på Finn. Også set ud fra kønsfordeling i bestyrelsen. Sandra, projektleder Mere Liv i Haven kendte Marianne og ville gerne anbefale hende. Marianne startede Århus netværket og er en god handlekraftig kapacitet, som ville kunne bidrage med tyngde og overblik til bestyrelsen. Maya, Farum spurgte om bestyrelsen kunne udvides?

7 Kirsten, svarede at suppleanter deltager på lige fod med bestyrelsen på bestyrelsesmøderne. Johan, bestyrelsen huskede forsamlingen på at anbefale Trine og Signe fra den nuværende bestyrelse. Bestyrelsen har brug for Finn, da han har regnskabskompetencer. Simon, København ville gerne anbefale Signe. Han kommer selv fra Frøsamlerne og har erfaringer fra FRØ POP-UP med Signe som den bedste samarbejdspartner han har haft. Der blev afholdt skriftlig afstemning. Der skulle stemmes om hvilke 5 kandidater der skulle vælges til de 3 bestyrelsesposter. De stemmeberettigede blev bedt om at skrive 3 navne på deres stemmeseddel. Trine, Signe og Finn blev valgt med stor majoritet. Valg af suppleanter: Trine, formand fortalte at der var 3 kandidater der stillede op som suppleant: Anne og Marianne, som også stillede op til bestyrelsen samt Jacob Guldin fra Odense, som havde givet Trine fuldmagt til at stille op. Trine læste hans egen præsentation op: Jeg hedder Jacob, og jeg er fyrre år. Jeg er anlægsgartner, bosat i Odense og initiativtager til MLIH/Odense samt aktiv i byens fødevarefællesskab. Jeg brænder for bæredygtighed generelt og i særdeleshed økologi i praksis samt en ændring af status quo. Ingelise, København kendte Jacob som en ildsjæl, en der brænder for sagerne og er en god mand. Trine, formand anbefalede Anne fra Fyn, da det er vigtigt med skolehave kompetencer i bestyrelsen. Rikke, Aarhus synes det var vigtigt at der blev valgt en fra Århus, da de er svagt repræsenteret i bestyrelsen. Der skulle stemmes om hvilke 3 kandidater der skulle vælges til de 2 suppleant poster. De stemmeberettige blev bedt om at skrive 2 navne på deres stemmeseddel. Marianne og Jacob blev valgt.

8 7. Valg af revisor og revisorsuppleant. Trine, formand fortalte at Ole Dall havde meddelt bestyrelsen at han modtog genvalg. Da Finn Paaske blev valgt som bestyrelsesmedlem, manglede foreningen en revisorsuppleant. Johan Fast blev forslået af Finn Paaske og han sagde at han gerne modtog valg. Ole Dall blev valgt som revisor og Johan Fast blev valgt som revisorsuppleant. 8. Indkomne forslag. (forslag om vedtægtsændringer fra bestyrelsen er markeret med rødt i teksten) Trine, formand begrundede bestyrelsens første forslag med at de gerne vil kunne arbejde med praktisk økologi forstået bredere end kun i havebrug, f.eks. med husholdningskundskaber. Det næste forslag begrundede hun med en mindre tung administrativ arbejdsgang, når der skulle underskrives ansættelseskontrakter m.m. Forslag til Vedtægtsændringer fra bestyrelsen FU foreslår følgende med rødt. I 2 slettes og der indsættes et komma og så indsættes og husholdningskundskaber I 5 er med rødt tilført en helt ny sætning mens en sætning slettes 2 Formål Foreningens formål er: at fremme interessen for og kendskabet til økologisk forsvarlig levevis gennem oplysning, rådgivning og i praksis at udbrede brugen af økologisk forsvarlige dyrkningsmetoder, og dyrehold og husholdningskundskaber. at samarbejde med inden- og udenlandske organisationer med tilsvarende formål. Forslaget blev vedtaget med 37 stemmer for, 1 stemme imod og 2 blanke stemmer. 5 Bestyrelse Bestyrelsen består af 7 personer valgt blandt medlemmerne og af generalforsamlingen. Afstemningen er skriftlig. Valget sker med simpelt flertal. Blanke stemmesedler er ugyldige. Ved omvalg udgår kandidaten med laveste stemmetal. Ved stemmelighed foretages lodtrækning.

9 Valgperioden er 2 år. Hvert år vælges 3 henholdsvis 4 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Et bestyrelsesmedlem kan ikke beklæde to poster. Bestyrelsen leder Foreningen, er ansvarlig for dens midler og repræsenterer den overfor myndigheder og offentlighed. Bestyrelsen kan i fornødent omfang ansætte og afskedige personale og fastsætte ansættelsesvilkår. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper til varetagelse af diverse arbejdsopgaver og beslutte i hvilket omfang, de har besluttende myndighed overfor 3. person. Bestyrelsen kan lade formand, næstformand og kasserer udgøre et forretningsudvalg til afgørelse af løbende sager. Bestyrelsen kan lade formand, næstformand og kasserer udgøre et forretningsudvalg med fuld tegningsret for foreningen, samt til afgørelse af løbende sager. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder, når han finder anledning dertil, eller når mindst tre bestyrelsesmedlemmer ønsker et møde. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er tilstede. Sekretæren fører protokol over bestyrelsesmøderne. Referat godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen drager omsorg for, at foreningens midler anbringes på betryggende måde. De daglige dispositioner foretages af kasserer eller forretningsfører. For at disponere over værdipapirer eller træffe afgørelser om større økonomiske dispositioner skal bestyrelsens godkendelse indhentes. Vigtige bestyrelsesbeslutninger offentliggøres løbende i»praktisk Økologi«Forslaget blev vedtaget med 43 stemmer for, 0 stemmer imod og 0 blanke stemmer. 9. Eventuelt. Leif, Himmerland havde sendt et brev til bestyrelsen med forslag til vedtægtsændringer på næste årsmøde. Synes at formålsparagraffen skal være kortere og mere dækkende og bl.a. indeholde; at fremme en bæredygtig udvikling. Der kunne suppleres med et arbejdsprogram, som går efter de aktuelle vinde. Han foreslog også at danne et repræsentantskat via netværkene, så der er en mere direkte forbindelse til bestyrelsen, som fremover vælges af repræsentantskabet. Fidusen er at det er nemmere at indsamle stemningen blandt netværkene. Aage, Nordjylland roste bestyrelsen for det fantastiske arbejde de havde lavet. Ærgerligt at det var denne weekend vi holder årsmøde, hvor både køerne blev lukket ud og der var affaldsindsamling. Han var glad for at Finn blev valgt ind i bestyrelsen. Synes at bladet er blevet meget bedre. Og at PØ skal udvikle økologien - ikke kun i haven.

10 Finn, bestyrelsesmedlem takkede for valget og de positive tilkendegivelser. Han ville gerne leve op til forventningerne. Marie, bestyrelsen syntes at vi skulle udvikle vores politiske standpunkter. Vi skal have tværpolitisk standpunkter. Det skal vi blive bedre og skarpere til at formulere. Dorte, dirigent: Økologisk Landsforening har succes med at være tværpolitisk. Trine: Takkede for medlemmernes tankegods der leder fremad. Leifs forslag om vedtægtsændringer er vigtigt. Hvordan inddrager/hører vi netværkene i fremtiden? Affald og køerne skal lægge deres datoer på andre tidspunkter end os, for vi har været tidligere ude med vores dato end de har med deres. Heldigvis sker der hver weekend noget for den bæredygtige udvikling. Den politiske kant skal ikke nødvendigvis være i tidsskriftet, men gerne på andre og hurtigere platforme. Formanden og dirigenten takkede for en god og saglig generalforsamling.

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF 1 - Identifikation: Ry Biograf er en selvejende institution med hjemsted på Kyhnsvej 4, 8680 Ry. 2 - Formål: Institutionens formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske

Læs mere

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister Vedtægter Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Ateistisk Selskab (på engelsk: "Danish Atheist Society") Foreningens hjemsted afgøres af bestyrelsen 2 Foreningens formål er: 3 1. at være en forening

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016 Generalforsamling 2016 Der var fremmødt 24 stemmeberettigede. 1. Valg af to stemmetællere. Lejf Brogaard og Marianne Grøn blev valgt. 2. Valg af Dirigent. Kaj Kristensen blev valgt 3. Valg af referent.

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt.

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. Forslag til vedtægtsændringer. Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. 1 Foreningens navn er Personaleforeningen

Læs mere

1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015

1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015 Vedtægter Navn 1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015 Formål 2 Tved Motions Cykelklub har til formål at virke for cykelsportens og motionscyklingens fremme,

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 Til stede: 21 heraf 10 stemmeberettigede medlemmer 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Dorte Ploug, som modtager valget og konstaterer at generalforsamlingen er rettidig indkaldt.

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd 1 Foreningens navn: ESROM BORGERFORENING Esrum Hovedgade 21B, 1 sal, 1 Foreningens navn ESRUM BORGERFORENING,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Danske Døves Ungdomsforbund

VEDTÆGTER FOR Danske Døves Ungdomsforbund VEDTÆGTER FOR Danske Døves Ungdomsforbund 2016 AFSNIT 1: INDLEDENDE BESTEMMELSER 1 NAVN, STIFTELSE OG HJEMSTED 1.1 Forbundets navn er Danske Døves Ungdomsforbund (DDU). Forbundets internationale benævnelse

Læs mere

Vedtægter for KIU - Patientforeningen Kræft i underlivet. Omfanget af samarbejdet er beskrevet i en særskilt samarbejdsaftale.

Vedtægter for KIU - Patientforeningen Kræft i underlivet. Omfanget af samarbejdet er beskrevet i en særskilt samarbejdsaftale. KIU's vedtægter Vedtægter for KIU - Patientforeningen Kræft i underlivet. Patientforeningen for kvinder, der har eller har haft kræft i underlivet. 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er KIU

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Studenterhus Odense

Vedtægter for Studenterhus Odense Vedtægter for Studenterhus Odense Dato for ikrafttræden: 13. juni 2013 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Studenterhus Odense og har hjemsted i Odense Kommune. I daglig tale også kaldet Studenterhus

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis.

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis. VEDTÆGTER FOR MIDDELFART ØKOLOGISKE FØDEVAREFÆLLESSKAB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart

Læs mere

Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS

Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS Mandag den 14. maj kl. 19.00 i festsalen, Det Jødiske Hus. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, ordstyrer og referent. 2. Behandling og godkendelse af vedtægter.

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn Vedtægt for Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Navnet er Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte

Læs mere

Vedtægter for Dansk Skoleidræt, Østjylland

Vedtægter for Dansk Skoleidræt, Østjylland Vedtægter for Dansk Skoleidræt, Østjylland 1 Navn Stk.1. Foreningens navn er Dansk Skoleidræt, Østjylland, som er en kreds under landsorganisationen Dansk Skoleidræt. 2 Formål Dansk Skoleidræt har med

Læs mere

3. IS skal præge udviklingen i tæt samarbejde med foreningerne og kommunen og bistå kommunen i dennes idrætspolitiske arbejde.

3. IS skal præge udviklingen i tæt samarbejde med foreningerne og kommunen og bistå kommunen i dennes idrætspolitiske arbejde. Vedtægter for Idrætsrådet i Silkeborg Kommune 1. NAVN OG HJEMSTED: 1. Sammenslutningens navn er IDRÆTSRÅDET I SILKEBORG KOMMUNE (IS) Idrætsrådets hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. FORMÅL: 2. IS skal varetage

Læs mere

Hedens Golfklub februar 2017

Hedens Golfklub februar 2017 Hedens Golfklub februar 2017 1 Klubbens navn er Hedens Golfklub og dens hjemsted er, Resenfeldevej 26, Grønhøj i Viborg kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan

Læs mere

Birgit Nielsen og Niels Ove Pedersen blev foreslået som dirigent. Birgit blev ved håndsoprækning valgt med 14 stemmer mod 12 til Niels Ove.

Birgit Nielsen og Niels Ove Pedersen blev foreslået som dirigent. Birgit blev ved håndsoprækning valgt med 14 stemmer mod 12 til Niels Ove. Referat af ekstraordinær generalforsamling i Højelse Landsbylaug afholdt 11. april 2007, kl. 19.00-22.30 i Højelse SFO Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Behandling af indkomne forslag

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

NAPSO Netværk for Anvendt Psykodynamisk og Systemteoretisk Organisationspsykologi

NAPSO Netværk for Anvendt Psykodynamisk og Systemteoretisk Organisationspsykologi NAPSO Netværk for Anvendt Psykodynamisk og Systemteoretisk Organisationspsykologi Stiftelsesdokument Mellem de gode borgere Birgitte Bonnerup, OPU, Zanne Lorenzen, Proces ApS og Steen Visholm, MPO, er

Læs mere

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter.

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Tekst markeret med rødt i NUVÆRENDE TEKST bliver enten ændret eller udgår i den

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Revideret: 3. november 2010 1 Foreningen Foreningen Student Association at the Department of Information

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter Vedtægter for Danish Students Abroad 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 VISIONER OG MÅL 4 FORENINGS STRUKTUR 5 MEDLEMMER 6 GENERALFORSAMLINGEN 7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 8 BESTYRELSE 9 TEGNING AF FORENING

Læs mere

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub (VEST) Med ændringer, vedtaget på generalforsamlingen d. 24/

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub (VEST) Med ændringer, vedtaget på generalforsamlingen d. 24/ Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub (VEST) Med ændringer, vedtaget på generalforsamlingen d. 24/2 2016. 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Vestjysk Sports- og Terrænrideklub Forkortelse:

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Kvindehusforeningen i Silkeborg (benævnes i det følgende som KHF). Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Midtfyns Erhvervsforening

Vedtægter for Midtfyns Erhvervsforening Midtfyns Erhvervsforening Vedtægter for Midtfyns Erhvervsforening 1 Foreningens navn er Midtfyns Erhvervsforening. 2 Foreningens hjemsted er Midtfyn. 3 Foreningen har til formål at: a b c d samordne det

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Fjernes. Ændres til: At give kollegial sparring til

Fjernes. Ændres til: At give kollegial sparring til Nuværende formulering Ny formulering 1 Navn Klubbens navn er klub for privatpraktiserende ergoterapeuter. Klubbens navn dækker grundlæggende over de ergoterapeuter, der ønsker at starte egen virksomhed,

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave

Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave (herefter benævnt Støtteforeningen) og den tilhørende institution Sorø Skovbørnehave 1 Mellem institutionen Sorø Skovbørnehave og Sorø Kommune indgås

Læs mere

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum.

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum. Seniorbofællesskab Tingbjerg-Husum Vedtægter for Seniorbofællesskabsforeningen xx forslag til GF 16.7.17 1 Foreningens navn er xx. 2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægt for Dansk Vegetarforening

Vedtægt for Dansk Vegetarforening s.1 Vedtægt for Dansk Vegetarforening Vedtaget på den ordinære generalforsamling 9. april 2011. Seneste ændringer vedtaget 25. april 2015. 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Dansk Vegetarforening (DVF).

Læs mere

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER VEDTÆGTER Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (SHS). Dens hjemsted er Hundige Havn, Mågen i Greve kommune. Foreningens formål 2 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Vedtægter for Dansk Vegetarisk Forening Vedtaget på den ordinære generalforsamling 9. april Seneste ændringer vedtaget 29. november 2016.

Vedtægter for Dansk Vegetarisk Forening Vedtaget på den ordinære generalforsamling 9. april Seneste ændringer vedtaget 29. november 2016. Vedtægter for Dansk Vegetarisk Forening Vedtaget på den ordinære generalforsamling 9. april 2011. Seneste ændringer vedtaget 29. november 2016. 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Dansk Vegetarisk Forening

Læs mere

Alle foreninger er organiseret med en bestyrelse eller ledelse om man vil der forestår arbejdet indadtil og repræsenterer foreningen udadtil.

Alle foreninger er organiseret med en bestyrelse eller ledelse om man vil der forestår arbejdet indadtil og repræsenterer foreningen udadtil. Fritids- og idrætsafdelingen Dr. Margrethesvej 28 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 50 13 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Dir. tlf. 46 31 40 44 kimjp@roskilde.dk

Læs mere

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK 1. Navn og hjemsted. Vedtægter for STARRIDERS DENMARK Stk. 1. Foreningens navn er STARRIDERS DENMARK Stk. 2. Foreningens hjemsted er Danmark. 2. Formål og medlemskab. Stk. 1. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Grimstrup IF

Vedtægter for Grimstrup IF Vedtægter for Grimstrup IF 1. Foreningens navn og hjemsted A. Foreningens navn er Grimstrup Idrætsforening (forkortet Grimstrup IF). Foreningen er stiftet under navnet Grimstrup-Hjortkær-Roust Idrætsforening

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune.

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane og organisere

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune.

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune. SwingShoes vedtægter Foreningens vedtægter (revideret ved generalforsamling i 2015) 1. Navn og adresse samt stiftelse Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands.

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland

Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland 1 Navn og formål Lokalafdelingens navn er Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland. I daglig tale benyttes

Læs mere

Vedtægter for Virum- Sorgenfri Handels- og Borgerforening

Vedtægter for Virum- Sorgenfri Handels- og Borgerforening Vedtægter for Virum- Sorgenfri Handels- og Borgerforening 1. Navn og hjemsted Virum-Sorgenfri Handels- og Borgerforening 2830 Virum 2. Formål a. Foreningen har til formål at sikre borgernes, virksomhedernes,

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB 21. marts 2011 Side 1 Nye vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Nexø Golf Klub, og klubben har hjemsted i Bornholms Regionskommune. Golfklubben skal være medlem af

Læs mere

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Vedtægter for SIND- Hovedstadens Regionskreds 2014 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Regionskredsens navn er SIND-Hovedstadens Regionskreds. Stk. 2 Regionskredsens hjemsted

Læs mere

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S 1. Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Lokal Forsikring G/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 Forslag til Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 og dens hjemsted er Holstebro. 2. Grundejerforeningen omfatter

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Beboerforeningen Laanshøj. Dens hjemsted er Laanshøj, Kirke Værløse, Furesø Kommune. Foreningens adresse er hos den til enhver

Læs mere

VEDTÆGTER for Jaguar Club of Denmark Vedtaget på generalforsamlingen den 4. september 2016

VEDTÆGTER for Jaguar Club of Denmark Vedtaget på generalforsamlingen den 4. september 2016 VEDTÆGTER for Jaguar Club of Denmark Vedtaget på generalforsamlingen den 4. september 2016 1. Klubbens navn er Jaguar Club of Denmark. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Klubbens formål 2.

Læs mere

Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011

Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011 Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011 Vedtægter for Østjysk Landboforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østjysk Landboforening. Foreningens hjemsted er Horsens kommune.

Læs mere

Vedtægter for Dansk Vegetarisk Forening Seneste ændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling 29. april 2017.

Vedtægter for Dansk Vegetarisk Forening Seneste ændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling 29. april 2017. Vedtægter for Dansk Vegetarisk Forening Seneste ændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling 29. april 2017. 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Dansk Vegetarisk Forening (DVF). Foreningen har

Læs mere

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Indholdsfortegnelse 1 Navn...2 2 Formål...2 3 Tilhørsforhold...2 4 Aktiviteter...2 5 Bidragyderkreds...2 6 Generalforsamling...2 7 Ekstraordinær generalforsamling...3

Læs mere

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 1.Navn og Hjemsted. Stk. 1: Grundejerforeningens navn er Aargab af 1976 med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune. Grundejerforeningens område omfatter

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSEN PÅ AKTIVITESCENTRET SOPHIELUND HØRSHOLM KOMMUNE. 1 Navn Aktivitetscentret Sophielund, Sophielund 25, 2970 Hørsholm.

VEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSEN PÅ AKTIVITESCENTRET SOPHIELUND HØRSHOLM KOMMUNE. 1 Navn Aktivitetscentret Sophielund, Sophielund 25, 2970 Hørsholm. 20.04.2017 VEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSEN PÅ AKTIVITESCENTRET SOPHIELUND HØRSHOLM KOMMUNE 1 Navn Aktivitetscentret Sophielund, Sophielund 25, 2970 Hørsholm. 2 Formål Aktivitetscentret Sophielund har til

Læs mere

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune 1 Navn Foreningens navn er: Vælgerforening for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Foren ingens hjemsted: Jammerbugt kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere