ÅRSBREV Bedste Ven, Landsforening og Sekretariat samt til eksterne samarbejdspartnere og donatorer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBREV 2012. Bedste Ven, Landsforening og Sekretariat samt til eksterne samarbejdspartnere og donatorer."

Transkript

1 Bedste Ven, Landsforening og Sekretariat samt til eksterne samarbejdspartnere og donatorer. ÅRSBREV 2012 Læs om en fornøjelig udflugt for vennepar til Djurs Sommerland, om kedelige plasticjulegaver og en spændende hvervekampagne, der skal søsættes i Læs om Sophus s flotte reklamepostkort samt mange andre tiltag, foreningen har været involveret i for lokalt at skabe synlighed om Børns Voksenvenner Århus. Et nyt år er i sigte. Og det er tid for Børns Voksenvenner Århus s årsbrev. Ikke overraskende har også året 2012 budt på interessante og spændende gøremål i foreningsregi samt meningsfuldt og inspirerende samvær af mange slags. Det er alt sammen sket i selskab med den siddende bestyrelse i Børns Voksenvenner Århus, med voksenvenner, børn og forældre samt med øvrige frivillige foreningsvenner. Herfra en stor tak til alle, der i årets løb med stor velvilje og på vekslende vis har tilbudt foreningen deres gode tid og frivillige engagement. Tusind tak for hjælpende hænder af enhver art. En tilsvarende tak for støtte og godt samarbejde skal lyde til kollegaer og frivillige i øvrige lokalafdelinger, til Projekt 15 min. berømmelse især når andre hjælper til! En vigtig opgave blandt mange i foreningens lokale arbejde består i at skaffe mest mulig opmærksomhed og ørenlyd. Dermed følger forhåbentlig at flest mulige frivillige og familier får øje på os. Det kører for BVV Familier og nye frivillige nævner ofte vores busskilte som en reklame, de har bidt mærke i. Af denne enkle grund har vi som mange øvrige år gjort brug af vores skilte i Midttrafiks by- og regionalbusser. Digterspire i BVV Århus Gennem nogle sommermåneder allierede vi os med Free-Card Aps om distribution af reklamepostkort. De blev med nogle ugers mellemrum fordelt på en række cafe er, sandwichbarer, fitnesscentre etc. i Aarhus. Historien bag postkortet er den, at Sophus, dengang 11 år, i forbindelse med skolearbejde fik til opgave at skrive et digt omhandlende temaet venskab. Med enkle ord tegner Sophus s digt fine billeder af, hvad godt venskab og en god ven bl.a. kan handle om. Vi tror, at mange af foreningens vennepar kan nikke bekræftende til digtets ordlyd. Stor tak til Sophus. Vi er glade og beærede over, at Sophus kvit og frit har overdraget os rettighederne til det originale værk og vi dermed har kunnet gøre brug af et flot postkort til reklamevirksomhed. Ikke mindre tak til bestyrelsesmedlem Per Malchow for nødvendig grafisk assistance.

2 Frivillig Fredag - både her og der Frivillig Fredag, den 28. september, har udviklet sig til national frivillighedsdag. Landet over er formålet med dagen at markere og synliggøre mulighederne og mangfoldigheden i det lokale frivillige arbejde. Børnehjælpsdagen cykler Børnehjælpsdagen er en landsdækkende hjælpeorganisation, som siden 1904 har arbejdet for udsatte børn og unge i Danmark. Børnehjælpsdagen har siden 2000 haft fokus på anbragte børn og unge. Læs nærmere på Børnehjælpsdagens Aarhus-afdeling var i september arrangør af Børn cykler for børn i Mindeparken i Aarhus. Her fik Børns Voksenvenner Århus mulighed for at være til stede med en informationsbod. Tak til Børnehjælpsdagen for at stille deres vellykkede og veltilrettelagte arrangement og en bid græsplæne til rådighed for os, for vores foldere og vores skov af balloner. Næste år lover vi også at medbringe cykler, børn og voksenvenner! I Aarhus var Frivilligcenter Aarhus praktisk organisator og tovholder på begivenheden. Bispetorv og Store Torv var ramme om aktiviteter og formidling af forenings information. Sammen med repræsentanter for et stort antal af byens øvrige frivillige foreninger var også Børns Voksenvenner Århus at finde på én af torvepladserne. Tak til voksenven Linda Alnor og Victoria for at bistå Frivilligcenter Aarhus med deres store portrætudstilling til illustrering af mangfoldigheden i frivilligt arbejde. Udstillingen kan for tiden ses i foyeren i Aarhus Kommunes administrationsbygning, Jægergården, Værkmestergade 15. Inspireret af BVV- afdelingen i København gjorde foreningen i år en særlig indsats for at blive set og for at levere vedkommende information og dokumentation fra nogle af de personer, som først og fremmest kender til kernen af foreningens frivillige arbejde voksenvennerne!

3 Indsatsen udmøntede sig i en såkaldt Vægavis : En række af foreningens voksenvenner indvilgede i at lade sig portrættere og at skrive en tilhørende kort fortælling om den glæde, det er og den betydning, det har for dem at være frivillig og voksenven. Hjertelig tak til flokken af voksenvenner, som tog sig tid til at hjælpe med at få Vægavisen op at stå. Den har vi haft og vil fremover få glæde af i mange udadvendte sammenhænge. Sluttelig skal der sendes en stor tak til begge frivilligcentre, som i kraft af deres solide og imponerende indsats lod os og mange andre frivillige foreninger få mulighed for synlighed og eksponering. Aarhus Kommune i praktik Via Frivilligcenter Aarhus modtog vi i eftersommeren henvendelse om et evt. besøg fra Center for Socialfaglig Udvikling, Socialforvaltningen, Aarhus Kommune. Afdelingens ansatte har en årlig tradition for på skift at tilrettelægge en faglig dag for hinanden. I år var valget at sætte fokus på frivilligt socialt arbejde. Den anmodning takkede vi naturligvis med glæde ja til. fik derfor fornøjelsen af at modtage to CSU medarbejdere i eftermiddagspraktik. Vi valgte at tilrettelægge praktikopholdet som et mini-kursus for nye frivillige. Praktikanterne tog heldigvis med åbent sind imod vores minimalistiske kursusprogram. Vi har tiltro til, at det på tilfredsstillende vis lykkedes os at belyse væsentlige sider af foreningens frivillige sociale arbejde. Stor synlighed i Odder I Odder tog Frivilligcenter Odder initiativ til et samarbejde med byens forretninger om på Frivillig Fredag at udlåne et udstillingsvindue til en frivillig forening. var heldig at få tilbud om at dekorere et vindue i tøjbutikken SU*GI, Rosensgade 4. Tak til indehaverne, Susanne Hansen og Gitte Tang, for i flere dage gavmildt at huse vores udstilling. Hermed tak til Tove Larsen og Gitte Østergaard samt Victoria, som alle venligt stillede op til kursusmodulet: Forældre erfaringer og oplevelser med at have en frivillig voksenven til sit barn. Socialt arbejde i farver Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus inviterer hvert år brugerorganisationer, institutioner, og samarbejdspartnere indenfor socialt arbejde til at deltage i en faglig aktivitetsdag. Dagen består af oplæg, workshops og diskussion med udgangspunkt i et valgt tema. Dette års

4 tema var Socialt arbejde - Nye veje i velfærd. Aktivitetsdagen er en relevant anledning og har tradition for at bidrage til den med en informationsbod. Foruden gængs informationsmateriale kunne vi i år med fornøjelse også medbringe vores omtalte Vægavis. I løbet af efteråret blev Vægavisen desuden vist ved endnu et par lejligheder. Syddjurs Kommune kalder til borgermøde Gennem længere tid har Syddjurs Kommune arbejdet med udvikling af en fælles og sammenhængende børnepolitik. Dette var anledningen til at kommunens Familieafdeling i efteråret tog initiativ til et borgermøde i Hornslet, hvor vi blev bedt om at orientere om Børns Voksenvenners frivillige foreningsarbejde., projekt Bedste Ven samt to frivillige voksenvenner præsenterede på mødet i fællesskab et oplæg, som forhåbentlig kunne inspirere til et frivilligt engagement. Tak til Syddjurs Kommune for muligheden for at skabe opmærksomhed om foreningen. Trods fælles bestræbelse måtte alle parter dog erkende, at borgerne i Syddjurs i dette tilfælde var en anelse svære at lokke af huse. Klubaften i ROTARY Skt. Clemens Vi lader os imidlertid ikke kyse af begrænsede tilhørerskarer. ROTARY Skt. Clemens i Aarhus inviterede os til at holde foredrag på deres klubaften. Her mødte vi nok engang og til gensidig fornøjelse et lydhørt og nysgerrigt publikum. Tak for udelt opmærksomhed fra de tilstedeværende klubmedlemmer. Til vores glæde udløste vores besøg, at Børns Voksenvenner Århus s flyer finder vej til såvel Børn og Unge afdelingens BUnyt som til deres nye BUnyt App. Tak til voksenvennerne Arne Vesterdal, Linda Alnor og Anne Nordestgaard for gode oplæg om, hvordan det opleves at være voksenven i praksis. Nyt projekt? har i længere tid næret ønske om at udvide sin målgruppe til at omfatte børn, som har søskende med handicap eller langvarig kronisk sygdom. I september 2011 blev Sanne Stenia Andersen ansat i job med løntilskud. Med den nye målgruppe af børn in mente fik Sanne i sin ansættelsesperiode overladt som primær opgave at researche, projektudvikle og at udarbejde en projektbeskrivelse. Endemålet var en puljeansøgning om midler til igangsætning af et voksenven-tilbud til børn med søskende med handicap. Efter veloverstået og veludført gerning sagde vi i marts farvel til Sanne. Projektansøgninger har endnu ikke udløst midler, men vi fortsætter ufortrødent med at gøre opmærksom på en børnegruppe med et overset socialt behov. Tak til Sanne for godt kontorfællesskab og en motiveret og engageret indsats. Konkurrencen om de frivillige I tillæg til begrænsede personaleressourcer har vi lokalt i en ret lang periode haft indtryk af stilstand i tilgangen af frivillige. Med disse års samfundsmæssigt og politisk stadig stærkere fokus på frivillighed bliver konkurrencen om den samme mængde frivillige tiltagende skarp. Nævnte kan være

5 årsager til, at vi har haft vanskeligt ved at opfylde målet for vores sædvanlige antal match pr. år, d.v.s. 12. Da kalenderen rundede 1. oktober lå antal match på så få som 6 nye venskaber! Ny medarbejder For at intensivere arbejdet med frivillige og familier i årets sidste måneder tog bestyrelsen i oktober beslutning om midlertidigt at ansætte folkeskolelærer, tidligere projektmedarbejder i Foreningen Grønlandske Børn, Michelle Nielsen som timelønnet medarbejder. Velkommen og tak til Michelle for at bistå med ekstra arbejdsressourcer. Det er i december lykkedes at etablere endnu 5 venskaber, så antal match for 2012 nu er på 11. Yderligere har vi sandsynligvis endnu to børn klar til match i januar. Vi ønsker alle nye venskaber held og lykke og håber det bliver til glæde for nye børn og voksenvenner, at de har mødt hinanden. Nye voksenvenner på kursus Som bekendt er et obligatorisk dagkursus en del af foreningens godkendelsesforløb for nye voksenvenner. Foreningen har i år afviklet fire kurser med i alt 34 deltagere fordelt på Børn Voksenvenner i Århus, Silkeborg og Randers. Til trods for at vi byder på en lang og intensiv kursusdag hører vi, at deltagerne oplever en dag med relevans og mening. Hjertelig tak til årets engagerede og motiverede kursusdeltagere. En tilsvarende tak til medundervisere, socialrådgiver, cand. scient i socialt arbejde, Vibeke Mikkelsen samt en række voksenvenner for inspirerende samvær og godt samarbejde om årets kursusforløb. Venskabspleje Gennem erfaringsmøder for grupper af nye voksenvenner, løbende et år efter match med et barn, søger foreningen at støtte op om nye venskabers trivsel og positive udvikling. Vi skylder tovholder på erfaringsmøderne, lektor og konsulent på VIAUC, Svend Bak tak for at bidrage til udbytterigt og lærerigt mødesamvær. Djurs Sommerland Med en Djursbillet i lommen, en velvoksen frokostmadpakke og lovning på Djurs Sommerlands omtrent dyreste isvaffel drog 45 børn og voksne tidlig søndag morgen den 3. juni glade og fro af sted til forlystelsesparken. Med stor ihærdighed forsøgte deltagerne i løbet af en lidt kølig sommerdag at arbejde sig igennem parkens 60 forlystelser. Der var på alle måder aktivitets- og legemuligheder for enhver eksotisk smag. Det personlige vovemod var naturligvis bestemmende for valg af favoritter. Kun bussens afgangstid satte en modvillig stopper for lige at nå én tur til! Tak til Børnesagens Fællesråd og Ville Heises Legat for en super sjov og vild dag.

6 Reklamekampagne 2013 Vi har som nævnt i en lang periode savnet en større tilgang af frivillige. Foreningens PR-udvalg besluttede derfor at søge Trygfondens regionale råd Midtjylland om midler øremærket til et lokalt PR-tiltag. Opgaven overlod vi til Envision Reklamebureau A/S. Dette er nu mundet ud i en 4 ugers hvervekampagne, som løber af stablen i ugerne 11 til 14 i Glæd jer til at se den i gadebilledet. Stor tak til Trygfonden for at bidrage til tiltrængt PR-virksomhed. En ikke mindre tak til medarbejderne på Envision A/S, kontaktchef Tomas Olesen samt praktikanterne Charlotte Christensen, Ida Frost Kyvsgaard samt Theis Kvisgaard for levering af et flot, gennemarbejdet og professionelt kampagneprodukt. I denne sammenhæng ønsker vi at sende en særlig tak til KOMMUNIKATION, Borgmesterens Afdeling, Aarhus Kommune, som venligt har imødekommet vores ansøgning om en uges blikfang og råderet over kommunens 90 plakatsøjler i foråret Dette sker som en del af ovennævnte hvervekampagne. Bevillinger og donationer Som frivillig organisation levner de årlige budgetter os et særdeles begrænset råderum. Det er derfor med stor taknemmelighed og glæde, at vi fra forskellig side i årets løb har modtaget bevillinger og donationer. Børge Møllers Grafiske Hus I/S Revision2 A/S Børnesagens Fællesråd Odd Fellow Logens Humanitære Fond Laurtizen Fonden Århus Y s MEN s CLUB Marselisborg Filip s Sten- og Billedhuggeri, Horsens Ville Heises Legat Trygfondens regionale råd Midtjylland Inspireret af den tilstundende højtid er donationer kommet foreningens vennepar til gode i form af en rigtig fornuftig og kedelig julegave! Et Aarhus City Gavekort og et busklippekort, som børn og voksenvenner forhåbentlig i fællesskab kan hjælpe hinanden med at give lidt spræl. På børn, voksenvenner og foreningens vegne tak for julegave til Odd Fellow Logens Humanitære Fond og Aarhus Y s MEN s CLUB Marselisborg. Hermed er blot tilbage at sige tak for i år og sluttelig ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår! f. Else Hess For økonomisk støtte samt anden form for velvillig opmærksomhed en hjertelig tak til: Social- og Integrationsministeriet: Driftsstøttemidler samt uddannelsesmidler Aarhus Kommune, 18 midler Aarhus Kommune, KOMMUNIKATION

ÅRSBREV 2011. Her kan du læse om stort og småt i tilværelsen

ÅRSBREV 2011. Her kan du læse om stort og småt i tilværelsen ÅRSBREV 2011 Her kan du læse om stort og småt i tilværelsen på kontor på 3. sal i Grønnegade 80, om drenge på venteliste og efterlysning af mandlige voksenvenner, om et morgenfrisk vennepar i radio P4

Læs mere

Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik

Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik I Jammerbugt Kommune findes der over hundrede frivillige foreninger, organisationer og grupper, der arbejder frivilligt for at hjælpe andre og gøre hverdagen lettere

Læs mere

Åbningstale til Frivillig fredag den 28. september 2012 på Store Torv

Åbningstale til Frivillig fredag den 28. september 2012 på Store Torv Åbningstale til Frivillig fredag den 28. september 2012 på Store Torv Danmark fik i frivillighedsåret i 2011 en national frivillighedsdag Frivillig Fredag, der ligger på den sidste fredag i september måned.

Læs mere

Lammegade har ingen plads til mødefaciliteter og huser kun frivilligcenterets medarbejdere, samt Roskilde Ældremotions kontor.

Lammegade har ingen plads til mødefaciliteter og huser kun frivilligcenterets medarbejdere, samt Roskilde Ældremotions kontor. MEDLEMSNYT: 06 2011 Dato: 12. 08. 2011 Flytning og nye lokaler Som vi har orienteret om i separate mails, senest 6.juli, har frivilligcentret været nødt til at flytte pga. skimmelvækst i nogle af lokalerne

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK Bliv praktikvært og få ny inspiration til foreningen HVAD ER EN PRAKTIK? Erhvervsleder i praktik er en aktivitet, der er udviklet i et samarbejde mellem IBM Danmark

Læs mere

Årsbrev for 2008. Hjertelig tak til udvalgsmedlemmer for jeres tid og faglige ekspertise i denne sammenhæng.

Årsbrev for 2008. Hjertelig tak til udvalgsmedlemmer for jeres tid og faglige ekspertise i denne sammenhæng. vekslende intensitet. Ikke desto mindre barsler udvalget jævnligt med gode forslag og ideer i forbindelse med informationsmateriale, annoncering, hjemmeside, reklametiltag, artikler mv.. Årsbrev for 2008

Læs mere

Året der gik 2014. Venskaber: PR - Aktiviteter:

Året der gik 2014. Venskaber: PR - Aktiviteter: Året der gik 2014 2014 har for Børns Voksenvenner i Aalborg & Omegn budt på mange nye og spændende tiltag, oplevelser, aktiviteter og kontakter til frivillige, forældre, børn og samarbejdspartnere. Venskaber:

Læs mere

ÅRSBREV 2013. Èn af glæderne kan tage sig sådan ud:

ÅRSBREV 2013. Èn af glæderne kan tage sig sådan ud: vedholdende frivillig indsats. En indsats, som vi hører glæder både den enkelte voksenven og det enkelte barn og dets familie. Èn af glæderne kan tage sig sådan ud: ÅRSBREV 2013 Læs bl.a. om nye og fratrådte

Læs mere

Hvis I er interesseret, skynd jer at melde jer til på frivilligcenter@roskilde.dk, senest fredag den 6. januar 2012.

Hvis I er interesseret, skynd jer at melde jer til på frivilligcenter@roskilde.dk, senest fredag den 6. januar 2012. MEDLEMSNYT: 09 2011 DATO: 22. 12. 2011 Få ledige pladser i Fredagsbazaaren Kom med Der er nogle få ledige pladser tilbage på Fredagsbazaar, sundheds- og foreningstræf i Æblehaven fredag den 20. januar

Læs mere

Nyhedsbrev for 2007. På udebane Ad flere forskellige veje forsøgte Børns Voksenvenner også i 2007 at blive set i byen.

Nyhedsbrev for 2007. På udebane Ad flere forskellige veje forsøgte Børns Voksenvenner også i 2007 at blive set i byen. Nyhedsbrev for 2007 Kære børn, familier, voksenvenner, samarbejdspartnere og medlemmer af Børns Voksenvenner Århus Et nyt år anes i horisonten og det er tid for nyhedsbrev fra Børns Voksenvenner. Tre af

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 28. februar 2012

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 28. februar 2012 Tilstede: Rikke Skovfoged, Nimet Topcu, Suzan Saygili, Tagharid Rahmah, Kirsten Fischer, Inger Frydendahl, Line Hillerup, Mai-Britt Haugaard Jeppesen Afbud: Gitte Larsen, Maja Langhorn, Jeppe Fisker Mødetid

Læs mere

ÅRSBREV 2010. Børns Voksenvenner Århus Grønnegade 80, 3 sal 8000 Århus C tlf. 8618 2278 e-mail: aarhus@voksenven.dk www.voksenven-aarhus.

ÅRSBREV 2010. Børns Voksenvenner Århus Grønnegade 80, 3 sal 8000 Århus C tlf. 8618 2278 e-mail: aarhus@voksenven.dk www.voksenven-aarhus. ÅRSBREV 2010 Her kan du blandt andet læse om børn og voksenvenner til DHL-stafet i en mudret Mindepark, om festreception og Rådmandsbesøg, om kontorflytninger, kærkomne donationer og fælles juletur til

Læs mere

At være forældre i Herlev Kommunes dagtilbud. om gensidige forventninger

At være forældre i Herlev Kommunes dagtilbud. om gensidige forventninger At være forældre i Herlev Kommunes dagtilbud om gensidige forventninger I har nu fået tilbudt en plads i et dagtilbud i Herlev Kommune. Her kan I læse om, hvad I kan forvente af os, og hvordan vi forventer,

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

NYHEDSBREV HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 PÅ TUR RUNDT I DANMARK VELKOMMEN TIL 12 NYE BYDELSMØDRE I SLAGELSE KOMMUNE

NYHEDSBREV HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 PÅ TUR RUNDT I DANMARK VELKOMMEN TIL 12 NYE BYDELSMØDRE I SLAGELSE KOMMUNE HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 Vi begyndte 2011 med at 20 Bydelsmødre-grupper fra hele landet stiftede Bydelsmødrenes Landsorganisation. Siden da er mange nye Bydelsmødre blevet uddannet, mange nye Bydelsmødre-grupper

Læs mere

Med dette lille nyhedsbrev ønskes I alle en glædelig jul vi ses i det nye år

Med dette lille nyhedsbrev ønskes I alle en glædelig jul vi ses i det nye år Småbørnsnetværkets Nyhedsbrev November 2013 Kære netværk Efteråret går på hæld og lige om hjørnet venter vinteren og et nyt år! Husk at sæt et stort X i kalenderen til det kommende årsmøde se mere om dato,

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

Landsbynyt December 2011

Landsbynyt December 2011 Landsbynyt December 2011 Kære forældre Julen er forventningernes tid i hvert fald hos alle de børn, vi er sammen med hver dag i Sebber Landsbyordning. Forventning og glæde ser vi i deres ansigter, når

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Kurser sommer/sensommer 2011

Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser og foredrag Sommeren i Frivilligcenter Aarhus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser og en temaaften at byde på. Skab overskud og trivsel i dit frivillige

Læs mere

Mødrehjælpen inviterer til reception 19. oktober

Mødrehjælpen inviterer til reception 19. oktober FrivilligCenter Lolland Nyhedsbrev 25 / September 2012 Kære alle sammen Efterårets flotte farver er ved at gøre sit indtog og der er stor aktivitet på FrivilligCenter Lolland og i foreningslivet lokalt.

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

NYHEDSBREV 10. marts 2014

NYHEDSBREV 10. marts 2014 NYHEDSBREV 10. marts 2014 Kære alle sammen Så er foråret på vej med hastige skridt og derfor skal vi jo have gang i nogle skønne forårsoplevelser. Derudover er der et tilbud, som ikke kommer fra os men

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse!

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Det bedste ved at have en voksenven til min søn er, at han får en oprigtig interesse fra et andet voksent menneske, som vil ham det godt. 2 Så kunne

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Frivilligcenterets Nyhedsbrev

Frivilligcenterets Nyhedsbrev NYHEDSBREV DECEMBER 2016 Nr. 4/2016 Frivilligcenterets Nyhedsbrev Udsendt til medlemmer og øvrige interessenter af Frivilligcenteret Indholdsfortegnelse Nyt fra Frivilligcenteret... 2 Årsmødet 2016 kickstartede

Læs mere

Frivilligcenter ODENSE ÅRSBERETNING Frivilligcenter Odense

Frivilligcenter ODENSE ÅRSBERETNING Frivilligcenter Odense ÅRSBERETNING 2015 Odense Årsberetning side 2 25 ÅRS JUBILÆUM, FRIVILLIGT FOLKEMØDE, DIALOGMØDE OG BORGERNES HUS er blot nogle af overskrifterne der prægede 2015 på Frivilligcentret. Et år i udviklingens

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

KURSER OG FOREDRAG EFTERÅRET. Efteråret i Frivilligcenter Århus. Vi har i år opprioriteret vores. Læs mere om alle arrangementerne

KURSER OG FOREDRAG EFTERÅRET. Efteråret i Frivilligcenter Århus. Vi har i år opprioriteret vores. Læs mere om alle arrangementerne Efteråret i Frivilligcenter Århus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser, tre foredrag og to fyraftensmøder at byde på. Igen i år kan vi tilbyde det populære regnskabskursus som afholdes

Læs mere

FORÆLDREBESTYRELSENS NYHEDSBREV

FORÆLDREBESTYRELSENS NYHEDSBREV Kære Forældre! FORÆLDREBESTYRELSENS NYHEDSBREV Vi håber I alle er kommet godt i gang med det nye år! Dette er nyhedsbrevet fra forældrebestyrelsen for dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune. Som noget nyt

Læs mere

Nyt fra Frivilligcenteret Udsendt til medlemmer og øvrige interessenter af Frivilligcenteret

Nyt fra Frivilligcenteret Udsendt til medlemmer og øvrige interessenter af Frivilligcenteret NYHEDSBREV November 2015 4/2015 Nyt fra Frivilligcenteret Udsendt til medlemmer og øvrige interessenter af Frivilligcenteret Indholdsfortegnelse Nyt fra Frivilligcenteret... 2 65+.Hvad nu? inspirationsdagen

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Nyhedsbrev September 2014

Nyhedsbrev September 2014 Nyhedsbrev September 2014, Formand Efter en rigtig god sommer er efteråret kommet over os Det betyder også mere indeliv, hvilket giver os mulighed for at løse nogle af de opgaver, vi har givet os selv.

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK. Brug dine kompetencer og få ny inspiration

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK. Brug dine kompetencer og få ny inspiration FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK Brug dine kompetencer og få ny inspiration HVAD ER EN PRAKTIK? Erhvervsleder i praktik er udviklet i et samarbejde mellem IBM og Frivilligrådet i forbindelse med

Læs mere

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 4. udgave. Gl. Åby Dagtilbud

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 4. udgave. Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge Dagtilbudsavisen 4. udgave Gl. Åby Dagtilbud NR. 4 August 2013 Introduktion Ved dagtilbudsleder Tina Haugstrup Andersen Kære alle Velkommen tilbage efter sommerferien sikke

Læs mere

Logbog. -På vej mod Recovery-orienteret Rehabilitering. Efterår 2015

Logbog. -På vej mod Recovery-orienteret Rehabilitering. Efterår 2015 Logbog -På vej mod Recovery-orienteret Rehabilitering Efterår 2015 Aarhus Kommune Socialforvaltningen Det Sociale Akademi Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Velkommen til Basisuddannelsen - på vej mod Recovery-orienteret

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

Nyhedsbrev uge 51-2012

Nyhedsbrev uge 51-2012 Nyhedsbrev uge 51-2012 Side 1 Glædelig jul!! Side 4...og goddag til Side 2 Sidste skoledag... Side 6 Børnehaven Side 4 Farvel - og tak! - til Jytte Side 8 Kalender, kontakt mm. Glædelig jul!...og godt

Læs mere

Året der gik 2016 hos Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Året der gik 2016 hos Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn Året der gik 2016 hos Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn Vi vil her gerne benytte lejligheden til at sige tusind tak til alle børn, forældre, Voksenvenner, Familievenner, Storesøstre og Storebrødre

Læs mere

Cultural Family Network - effektiv fastholdelse af udenlandske medarbejdere

Cultural Family Network - effektiv fastholdelse af udenlandske medarbejdere 10 virksomheder har bidraget til udvikling af et effektivt redskab til fastholdelse af udenlandske medarbejdere. I samarbejde med More than Relocation - Relocation Scandinavia har de etableret Cultural

Læs mere

God sommer til alle på Bakkelandet

God sommer til alle på Bakkelandet Fredagsbrevet Light uge 26 26. juni 2015 Sommerskole 2015 Nimdrupvej 2a 8740 Brædstrup 75753888 kontor@bakkelandets-friskole.dk www.bakkelandets-friskole.dk Indhold De sidste dage.. Sommerskolen.. Nye

Læs mere

ÅRSBREV 2014. Ingen nævnt, ingen glemt. En stor og hjertelig tak til alle for imponerende frivillige indsatser året igennem.

ÅRSBREV 2014. Ingen nævnt, ingen glemt. En stor og hjertelig tak til alle for imponerende frivillige indsatser året igennem. ÅRSBREV 2014 Her kan du læse om årets mange spændende og sjove fællesarrangementer for foreningens vennepar. Hør nyt fra Børns Voksenvenner Århus aktive markedsføringsgruppe og dens iøjnefaldende PR-initiativer

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2012 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig Velkommen til foråret 2012. Vi har samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage i. Som medlemsforening

Læs mere

Nyhedsbrev juli 2014. Rapport 2013. Nye lokalforeninger. Hjemmeside

Nyhedsbrev juli 2014. Rapport 2013. Nye lokalforeninger. Hjemmeside Nyhedsbrev juli 2014 Kære alle. Sommerferien nærmer sig og det vil vi lige benytte til at sige Rigtig god sommer. Sekretariatet holder ferie i ugerne 28,29 og 30. Rapport 2013 Henrik har lavet en opfølgning

Læs mere

Friluftsliv i børnehøjde. Personale og forældre. Gård-snak Børn i naturlig balance. Engagement, tillid og samarbejde

Friluftsliv i børnehøjde. Personale og forældre. Gård-snak Børn i naturlig balance. Engagement, tillid og samarbejde Engagement, tillid og samarbejde Vi viser vejen! Et godt børneliv kræver synlige og troværdige voksne, der kan og vil vise vej. Vi er professionelle! Vi er et engageret personale, som tør stå ved vores

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Månedsblad fra Børnebiksen Juni 2011.

Månedsblad fra Børnebiksen Juni 2011. Månedsblad fra Børnebiksen Juni 2011. Nyt fra kontoret. Ifølge kalenderen, så er det sommer, men vi har ikke lige haft det bedste vejr, men nu skulle det da blive bedre. Derfor vover vi også at indbyde

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt Bliv en troværdig samarbejdspartner for virksomhederne, og få flere virksomheder til at rekruttere medarbejdere gennem jobcentret! Rådgivning Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG FRIVILLIG FREDAG PRAKTIK

FRIVILLIG FREDAG FRIVILLIG FREDAG PRAKTIK FRIVILLIG FREDAG FRIVILLIG FREDAG PRAKTIK Skaber kontakt mellem foreninger og kommune HVAD ER EN PRAKTIK? Den 30. september 2016 afholdes den nationale frivillighedsdag Frivillig Fredag. Mange steder i

Læs mere

ÅRSBREV 2015. Ved denne lejlighed citerer vi gerne fra Årsbrev 2009, da Jonas, på grund af manglende midler til

ÅRSBREV 2015. Ved denne lejlighed citerer vi gerne fra Årsbrev 2009, da Jonas, på grund af manglende midler til ÅRSBREV 2015 Læs om de festlige anledninger til film og en flot reception i Øst for Paradis, læs om fællesarrangementer med fodboldmålfest og slimede blæksprutter. Tag med foreningens info-bod til Bilka

Læs mere

Til skoler i Aarhus Kommune. Invitation til 5. og 6. klasser i Aarhus Kommune til deltagelse i pilotprojekt om arkitektur og landskab

Til skoler i Aarhus Kommune. Invitation til 5. og 6. klasser i Aarhus Kommune til deltagelse i pilotprojekt om arkitektur og landskab Til skoler i Aarhus Kommune Invitation til 5. og 6. klasser i Aarhus Kommune til deltagelse i pilotprojekt om arkitektur og landskab Kære (klasse)lærere i 5. og 6. klasser i Aarhus Kommune Aarhus, d. 16.

Læs mere

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem.

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem. Sidste nyt april 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Tak for jeres bidrag til konferencen. Det var dejligt at tilbringe et lille døgn sammen med jer og høre om alle de tiltag og ideer, som praktiseres i lokalafdelingerne.

Læs mere

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil!

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil! Søndag, 30/6 Fælles oplæg Autisme og familien - 2 brødre - én diagnose v/teit og Tore Bang Heerup Oplægget fokuserer på hvordan det er at leve med autisme i familien. Som overskriften siger, handler oplægget

Læs mere

2011 var et blandet år med såvel meget stille som hektiske perioder for DE9.

2011 var et blandet år med såvel meget stille som hektiske perioder for DE9. Årsberetning 2011 Til behandling på generalforsamlingen d. 7. juni 2012 Indledning 2011 var et blandet år med såvel meget stille som hektiske perioder for DE9. Presset på det psykiatriske område fortsatte

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R)

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) 1 Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) Indledning Det går godt i Odense. Vi kan glæde os over, at flotte arrangementer som Tinderbox og HCA-festivals har ryddet avisernes forsider med megen

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis RYLA 2011 i Svendborg 6. - 7. og 8. maj 2011 Lederrollen Teori og praksis Velkommen til Svendborg En kær pligt for en borgmester er at efterkomme en opfordring til at byde velkommen til sin by. Derfor

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

Konceptet er udformet på en sådan måde, at det kan rumme de varierede forhold, lokalforeningerne

Konceptet er udformet på en sådan måde, at det kan rumme de varierede forhold, lokalforeningerne 1 2 Konceptet blev første gang vedtaget på generalforsamlingen den 6. marts 2010 og ændret på generalforsamlingen den 12. marts 2011 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Januar Kære bruger af Jobbanken i Århus Vi er trådt ind i et nyt år, og

Læs mere

Social Media Marketing INDHOLDSPLAN. og strategi på SOCIALE MEDIER

Social Media Marketing INDHOLDSPLAN. og strategi på SOCIALE MEDIER Social Media Marketing INDHOLDSPLAN og strategi på SOCIALE MEDIER Kommunikation på sociale medier handler om at være tilstede, være relevant samt at tilføre værdi til dine følgere, potentielle kunder og

Læs mere

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes Onlinerekruttering Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes FrivilligJob.dk dit værktøj til online-rekruttering Hvor går man hen, hvis man vil være frivillig,

Læs mere

Kære bestyrelsesmedlemmer, kære kollegaer, kære venner.

Kære bestyrelsesmedlemmer, kære kollegaer, kære venner. Kære bestyrelsesmedlemmer, kære kollegaer, kære venner. 1 Vi gjorde det sammen I er en stor del af en succes! Vi havde en vision i Domeas bestyrelse. Vi satte meget ambitiøse mål med Domea 2015 om at blive

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Generalforsamling Tirsdag d. 14. april 2015 kl. 19:00 21.00 Frivillighuset - Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamling Tirsdag d. 14. april 2015 kl. 19:00 21.00 Frivillighuset - Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg Referat Børns Voksenvenner Svendborg Generalforsamling Tirsdag d. 14. april 2015 kl. 19:00 21.00 Frivillighuset - Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg Dagsorden for generalforsamling:

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport

ÅRSRAPPORT 2013. Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport ÅRSRAPPORT 2013 Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport Centret Holstebro. Møderne har nu kørt et helt år og fortsætter

Læs mere

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet OM AT VÆRE MENTOR OM AT VÆRE MENTOR i Lær for Livet 1 MENTOR I LÆR FOR LIVET Lær for Livets mentorordning er en del af Lær for Livet, som er Egmont Fondens signaturprojekt. Målet med Lær for Livet er:

Læs mere

Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien

Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien Sådan får du som skilsmisseramt den bedste jul med eller uden dine børn. Denne guide er lavet i samarbejde med www.skilsmisseraad.dk Danmarks største online samling

Læs mere

NATUR & FÆLLESSKAB RED BARNETS NATURVEJLEDER- OG FRILUFTSLIVSPROJEKT FOR UDSATTE BØRN I DANMARK. Årsrapport og strategi, 2009-2010

NATUR & FÆLLESSKAB RED BARNETS NATURVEJLEDER- OG FRILUFTSLIVSPROJEKT FOR UDSATTE BØRN I DANMARK. Årsrapport og strategi, 2009-2010 NATUR & FÆLLESSKAB RED BARNETS NATURVEJLEDER- OG FRILUFTSLIVSPROJEKT FOR UDSATTE BØRN I DANMARK www.redbarnet.dk/natur Årsrapport og strategi, 2009-2010 INDHOLD Forord ved Mimi Jakobsen 3 Indledning 4

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE December 2013 Fars Videokogebog er i luften Endelig blev den klar til de dejlige fædre og børn ude i det ganske land Fars Videokogebog er gået luften og er nu online på

Læs mere

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI Mobil 61 39 97 64/21 24 48 88 Mail info@livsbanen.dk CVR 34639469 Web www.livsbanen.dk www.facebook.com/livsbanen www.youtube.com/livsbanen www.soundcloud.com/livsbanen Livsbanens

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose!

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Vores udvalg, der organiserer idrætterne, har fortsat det hårde, men flotte arbejde med at være omkostningsbeviste

Læs mere

En god sæsonstart. Inspirationsfolder

En god sæsonstart. Inspirationsfolder En god sæsonstart Inspirationsfolder Indholdsfortegnelse FORORD 2 HUSKELISTE 4 Hvilke målgrupper har vi fokus på? 5 Hvilke hold tilbyder vi i næste sæson? 5 Har vi styr på alle træningstider? 6 Har vi

Læs mere

E BLIV KLOG PÅ G A D BESKÆFTIGELSES A M E POLITIK

E BLIV KLOG PÅ G A D BESKÆFTIGELSES A M E POLITIK T E M A D A G E BLIV KLOG PÅ BESKÆFTIGELSES POLITIK Bliv klogere på det beskæftigelsespolitiske område og bliv bedre til at udnytte din viden, erfaringer og kompetencer til fordel for medlemmerne og arbejdsmarkedets

Læs mere

Event. Projektbeskrivelse: (ALLE) Planlægning. Navne: Carina, Heise, Peter. Kommunikationsteori: Navne: Carina, Heise, Peter

Event. Projektbeskrivelse: (ALLE) Planlægning. Navne: Carina, Heise, Peter. Kommunikationsteori: Navne: Carina, Heise, Peter Projektbeskrivelse: (ALLE) Planlægning Event Formål: Navne: Carina, Heise, Peter Vores formål var at bygge et sammenhold i afdelingen samt at lave et markedsføringsprojekt for uddannelse HTX. Grunden til

Læs mere

Visuel og kreativ formidling af budskabet

Visuel og kreativ formidling af budskabet Visuel og kreativ formidling af budskabet Visuel og kreativ formidling af budskabet Sæt billeder på dine budskaber, og inspirér dit publikum Kreative virkemidler inspirerer dit publikum Effektiv formidling

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Velkommen Kursus i rekruttering og fastholdelse af frivillige

Velkommen Kursus i rekruttering og fastholdelse af frivillige Bliv Landsbypilot i din landsby Velkommen Kursus i rekruttering og fastholdelse af frivillige Jørgen Krogh Hessellund Program Den gode sag Hvad motiverer frivillige Rekrutteringen Fastholdelse Den gode

Læs mere

Mødrehjælpens Lokalforening i Viborg Bestyrelsens beretning for 2014

Mødrehjælpens Lokalforening i Viborg Bestyrelsens beretning for 2014 Mødrehjælpens Lokalforening i Viborg Bestyrelsens beretning for 2014 Så er vi igen samlet til lokalforeningens årlige generalforsamling. Vi kan med tilfredshed kigge tilbage på året, der er gået og konstatere,

Læs mere

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang.

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. 1 Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. Vi skal tage afsked med hinanden I skal sige farvel til hinanden.

Læs mere

ÅRSBERETNING. om Lokalafdelingens virksomhed BEDRE PSYKIATRI Aarhus Lokalafdeling af BEDRE PSYKIATRI - Landsforeningen for pårørende

ÅRSBERETNING. om Lokalafdelingens virksomhed BEDRE PSYKIATRI Aarhus Lokalafdeling af BEDRE PSYKIATRI - Landsforeningen for pårørende ÅRSBERETNING om Lokalafdelingens virksomhed 2014 Skrevet af: Kristian Buhr, formand Lise Buhr, næstformand Heidi Christensen, bestyrelsesmedlem Thyge Buhr, bestyrelsesmedlem Lykke Garding, bestyrelsesmedlem

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 18. december 2015 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 846 Næste uge: Mærkedag: 18. december 20. december Juleferie til den 4. jan. 2016 Udlejning baunen 22. december 01. januar 02. januar 05. januar

Læs mere