ÅRSBREV Bedste Ven, Landsforening og Sekretariat samt til eksterne samarbejdspartnere og donatorer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBREV 2012. Bedste Ven, Landsforening og Sekretariat samt til eksterne samarbejdspartnere og donatorer."

Transkript

1 Bedste Ven, Landsforening og Sekretariat samt til eksterne samarbejdspartnere og donatorer. ÅRSBREV 2012 Læs om en fornøjelig udflugt for vennepar til Djurs Sommerland, om kedelige plasticjulegaver og en spændende hvervekampagne, der skal søsættes i Læs om Sophus s flotte reklamepostkort samt mange andre tiltag, foreningen har været involveret i for lokalt at skabe synlighed om Børns Voksenvenner Århus. Et nyt år er i sigte. Og det er tid for Børns Voksenvenner Århus s årsbrev. Ikke overraskende har også året 2012 budt på interessante og spændende gøremål i foreningsregi samt meningsfuldt og inspirerende samvær af mange slags. Det er alt sammen sket i selskab med den siddende bestyrelse i Børns Voksenvenner Århus, med voksenvenner, børn og forældre samt med øvrige frivillige foreningsvenner. Herfra en stor tak til alle, der i årets løb med stor velvilje og på vekslende vis har tilbudt foreningen deres gode tid og frivillige engagement. Tusind tak for hjælpende hænder af enhver art. En tilsvarende tak for støtte og godt samarbejde skal lyde til kollegaer og frivillige i øvrige lokalafdelinger, til Projekt 15 min. berømmelse især når andre hjælper til! En vigtig opgave blandt mange i foreningens lokale arbejde består i at skaffe mest mulig opmærksomhed og ørenlyd. Dermed følger forhåbentlig at flest mulige frivillige og familier får øje på os. Det kører for BVV Familier og nye frivillige nævner ofte vores busskilte som en reklame, de har bidt mærke i. Af denne enkle grund har vi som mange øvrige år gjort brug af vores skilte i Midttrafiks by- og regionalbusser. Digterspire i BVV Århus Gennem nogle sommermåneder allierede vi os med Free-Card Aps om distribution af reklamepostkort. De blev med nogle ugers mellemrum fordelt på en række cafe er, sandwichbarer, fitnesscentre etc. i Aarhus. Historien bag postkortet er den, at Sophus, dengang 11 år, i forbindelse med skolearbejde fik til opgave at skrive et digt omhandlende temaet venskab. Med enkle ord tegner Sophus s digt fine billeder af, hvad godt venskab og en god ven bl.a. kan handle om. Vi tror, at mange af foreningens vennepar kan nikke bekræftende til digtets ordlyd. Stor tak til Sophus. Vi er glade og beærede over, at Sophus kvit og frit har overdraget os rettighederne til det originale værk og vi dermed har kunnet gøre brug af et flot postkort til reklamevirksomhed. Ikke mindre tak til bestyrelsesmedlem Per Malchow for nødvendig grafisk assistance.

2 Frivillig Fredag - både her og der Frivillig Fredag, den 28. september, har udviklet sig til national frivillighedsdag. Landet over er formålet med dagen at markere og synliggøre mulighederne og mangfoldigheden i det lokale frivillige arbejde. Børnehjælpsdagen cykler Børnehjælpsdagen er en landsdækkende hjælpeorganisation, som siden 1904 har arbejdet for udsatte børn og unge i Danmark. Børnehjælpsdagen har siden 2000 haft fokus på anbragte børn og unge. Læs nærmere på Børnehjælpsdagens Aarhus-afdeling var i september arrangør af Børn cykler for børn i Mindeparken i Aarhus. Her fik Børns Voksenvenner Århus mulighed for at være til stede med en informationsbod. Tak til Børnehjælpsdagen for at stille deres vellykkede og veltilrettelagte arrangement og en bid græsplæne til rådighed for os, for vores foldere og vores skov af balloner. Næste år lover vi også at medbringe cykler, børn og voksenvenner! I Aarhus var Frivilligcenter Aarhus praktisk organisator og tovholder på begivenheden. Bispetorv og Store Torv var ramme om aktiviteter og formidling af forenings information. Sammen med repræsentanter for et stort antal af byens øvrige frivillige foreninger var også Børns Voksenvenner Århus at finde på én af torvepladserne. Tak til voksenven Linda Alnor og Victoria for at bistå Frivilligcenter Aarhus med deres store portrætudstilling til illustrering af mangfoldigheden i frivilligt arbejde. Udstillingen kan for tiden ses i foyeren i Aarhus Kommunes administrationsbygning, Jægergården, Værkmestergade 15. Inspireret af BVV- afdelingen i København gjorde foreningen i år en særlig indsats for at blive set og for at levere vedkommende information og dokumentation fra nogle af de personer, som først og fremmest kender til kernen af foreningens frivillige arbejde voksenvennerne!

3 Indsatsen udmøntede sig i en såkaldt Vægavis : En række af foreningens voksenvenner indvilgede i at lade sig portrættere og at skrive en tilhørende kort fortælling om den glæde, det er og den betydning, det har for dem at være frivillig og voksenven. Hjertelig tak til flokken af voksenvenner, som tog sig tid til at hjælpe med at få Vægavisen op at stå. Den har vi haft og vil fremover få glæde af i mange udadvendte sammenhænge. Sluttelig skal der sendes en stor tak til begge frivilligcentre, som i kraft af deres solide og imponerende indsats lod os og mange andre frivillige foreninger få mulighed for synlighed og eksponering. Aarhus Kommune i praktik Via Frivilligcenter Aarhus modtog vi i eftersommeren henvendelse om et evt. besøg fra Center for Socialfaglig Udvikling, Socialforvaltningen, Aarhus Kommune. Afdelingens ansatte har en årlig tradition for på skift at tilrettelægge en faglig dag for hinanden. I år var valget at sætte fokus på frivilligt socialt arbejde. Den anmodning takkede vi naturligvis med glæde ja til. fik derfor fornøjelsen af at modtage to CSU medarbejdere i eftermiddagspraktik. Vi valgte at tilrettelægge praktikopholdet som et mini-kursus for nye frivillige. Praktikanterne tog heldigvis med åbent sind imod vores minimalistiske kursusprogram. Vi har tiltro til, at det på tilfredsstillende vis lykkedes os at belyse væsentlige sider af foreningens frivillige sociale arbejde. Stor synlighed i Odder I Odder tog Frivilligcenter Odder initiativ til et samarbejde med byens forretninger om på Frivillig Fredag at udlåne et udstillingsvindue til en frivillig forening. var heldig at få tilbud om at dekorere et vindue i tøjbutikken SU*GI, Rosensgade 4. Tak til indehaverne, Susanne Hansen og Gitte Tang, for i flere dage gavmildt at huse vores udstilling. Hermed tak til Tove Larsen og Gitte Østergaard samt Victoria, som alle venligt stillede op til kursusmodulet: Forældre erfaringer og oplevelser med at have en frivillig voksenven til sit barn. Socialt arbejde i farver Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus inviterer hvert år brugerorganisationer, institutioner, og samarbejdspartnere indenfor socialt arbejde til at deltage i en faglig aktivitetsdag. Dagen består af oplæg, workshops og diskussion med udgangspunkt i et valgt tema. Dette års

4 tema var Socialt arbejde - Nye veje i velfærd. Aktivitetsdagen er en relevant anledning og har tradition for at bidrage til den med en informationsbod. Foruden gængs informationsmateriale kunne vi i år med fornøjelse også medbringe vores omtalte Vægavis. I løbet af efteråret blev Vægavisen desuden vist ved endnu et par lejligheder. Syddjurs Kommune kalder til borgermøde Gennem længere tid har Syddjurs Kommune arbejdet med udvikling af en fælles og sammenhængende børnepolitik. Dette var anledningen til at kommunens Familieafdeling i efteråret tog initiativ til et borgermøde i Hornslet, hvor vi blev bedt om at orientere om Børns Voksenvenners frivillige foreningsarbejde., projekt Bedste Ven samt to frivillige voksenvenner præsenterede på mødet i fællesskab et oplæg, som forhåbentlig kunne inspirere til et frivilligt engagement. Tak til Syddjurs Kommune for muligheden for at skabe opmærksomhed om foreningen. Trods fælles bestræbelse måtte alle parter dog erkende, at borgerne i Syddjurs i dette tilfælde var en anelse svære at lokke af huse. Klubaften i ROTARY Skt. Clemens Vi lader os imidlertid ikke kyse af begrænsede tilhørerskarer. ROTARY Skt. Clemens i Aarhus inviterede os til at holde foredrag på deres klubaften. Her mødte vi nok engang og til gensidig fornøjelse et lydhørt og nysgerrigt publikum. Tak for udelt opmærksomhed fra de tilstedeværende klubmedlemmer. Til vores glæde udløste vores besøg, at Børns Voksenvenner Århus s flyer finder vej til såvel Børn og Unge afdelingens BUnyt som til deres nye BUnyt App. Tak til voksenvennerne Arne Vesterdal, Linda Alnor og Anne Nordestgaard for gode oplæg om, hvordan det opleves at være voksenven i praksis. Nyt projekt? har i længere tid næret ønske om at udvide sin målgruppe til at omfatte børn, som har søskende med handicap eller langvarig kronisk sygdom. I september 2011 blev Sanne Stenia Andersen ansat i job med løntilskud. Med den nye målgruppe af børn in mente fik Sanne i sin ansættelsesperiode overladt som primær opgave at researche, projektudvikle og at udarbejde en projektbeskrivelse. Endemålet var en puljeansøgning om midler til igangsætning af et voksenven-tilbud til børn med søskende med handicap. Efter veloverstået og veludført gerning sagde vi i marts farvel til Sanne. Projektansøgninger har endnu ikke udløst midler, men vi fortsætter ufortrødent med at gøre opmærksom på en børnegruppe med et overset socialt behov. Tak til Sanne for godt kontorfællesskab og en motiveret og engageret indsats. Konkurrencen om de frivillige I tillæg til begrænsede personaleressourcer har vi lokalt i en ret lang periode haft indtryk af stilstand i tilgangen af frivillige. Med disse års samfundsmæssigt og politisk stadig stærkere fokus på frivillighed bliver konkurrencen om den samme mængde frivillige tiltagende skarp. Nævnte kan være

5 årsager til, at vi har haft vanskeligt ved at opfylde målet for vores sædvanlige antal match pr. år, d.v.s. 12. Da kalenderen rundede 1. oktober lå antal match på så få som 6 nye venskaber! Ny medarbejder For at intensivere arbejdet med frivillige og familier i årets sidste måneder tog bestyrelsen i oktober beslutning om midlertidigt at ansætte folkeskolelærer, tidligere projektmedarbejder i Foreningen Grønlandske Børn, Michelle Nielsen som timelønnet medarbejder. Velkommen og tak til Michelle for at bistå med ekstra arbejdsressourcer. Det er i december lykkedes at etablere endnu 5 venskaber, så antal match for 2012 nu er på 11. Yderligere har vi sandsynligvis endnu to børn klar til match i januar. Vi ønsker alle nye venskaber held og lykke og håber det bliver til glæde for nye børn og voksenvenner, at de har mødt hinanden. Nye voksenvenner på kursus Som bekendt er et obligatorisk dagkursus en del af foreningens godkendelsesforløb for nye voksenvenner. Foreningen har i år afviklet fire kurser med i alt 34 deltagere fordelt på Børn Voksenvenner i Århus, Silkeborg og Randers. Til trods for at vi byder på en lang og intensiv kursusdag hører vi, at deltagerne oplever en dag med relevans og mening. Hjertelig tak til årets engagerede og motiverede kursusdeltagere. En tilsvarende tak til medundervisere, socialrådgiver, cand. scient i socialt arbejde, Vibeke Mikkelsen samt en række voksenvenner for inspirerende samvær og godt samarbejde om årets kursusforløb. Venskabspleje Gennem erfaringsmøder for grupper af nye voksenvenner, løbende et år efter match med et barn, søger foreningen at støtte op om nye venskabers trivsel og positive udvikling. Vi skylder tovholder på erfaringsmøderne, lektor og konsulent på VIAUC, Svend Bak tak for at bidrage til udbytterigt og lærerigt mødesamvær. Djurs Sommerland Med en Djursbillet i lommen, en velvoksen frokostmadpakke og lovning på Djurs Sommerlands omtrent dyreste isvaffel drog 45 børn og voksne tidlig søndag morgen den 3. juni glade og fro af sted til forlystelsesparken. Med stor ihærdighed forsøgte deltagerne i løbet af en lidt kølig sommerdag at arbejde sig igennem parkens 60 forlystelser. Der var på alle måder aktivitets- og legemuligheder for enhver eksotisk smag. Det personlige vovemod var naturligvis bestemmende for valg af favoritter. Kun bussens afgangstid satte en modvillig stopper for lige at nå én tur til! Tak til Børnesagens Fællesråd og Ville Heises Legat for en super sjov og vild dag.

6 Reklamekampagne 2013 Vi har som nævnt i en lang periode savnet en større tilgang af frivillige. Foreningens PR-udvalg besluttede derfor at søge Trygfondens regionale råd Midtjylland om midler øremærket til et lokalt PR-tiltag. Opgaven overlod vi til Envision Reklamebureau A/S. Dette er nu mundet ud i en 4 ugers hvervekampagne, som løber af stablen i ugerne 11 til 14 i Glæd jer til at se den i gadebilledet. Stor tak til Trygfonden for at bidrage til tiltrængt PR-virksomhed. En ikke mindre tak til medarbejderne på Envision A/S, kontaktchef Tomas Olesen samt praktikanterne Charlotte Christensen, Ida Frost Kyvsgaard samt Theis Kvisgaard for levering af et flot, gennemarbejdet og professionelt kampagneprodukt. I denne sammenhæng ønsker vi at sende en særlig tak til KOMMUNIKATION, Borgmesterens Afdeling, Aarhus Kommune, som venligt har imødekommet vores ansøgning om en uges blikfang og råderet over kommunens 90 plakatsøjler i foråret Dette sker som en del af ovennævnte hvervekampagne. Bevillinger og donationer Som frivillig organisation levner de årlige budgetter os et særdeles begrænset råderum. Det er derfor med stor taknemmelighed og glæde, at vi fra forskellig side i årets løb har modtaget bevillinger og donationer. Børge Møllers Grafiske Hus I/S Revision2 A/S Børnesagens Fællesråd Odd Fellow Logens Humanitære Fond Laurtizen Fonden Århus Y s MEN s CLUB Marselisborg Filip s Sten- og Billedhuggeri, Horsens Ville Heises Legat Trygfondens regionale råd Midtjylland Inspireret af den tilstundende højtid er donationer kommet foreningens vennepar til gode i form af en rigtig fornuftig og kedelig julegave! Et Aarhus City Gavekort og et busklippekort, som børn og voksenvenner forhåbentlig i fællesskab kan hjælpe hinanden med at give lidt spræl. På børn, voksenvenner og foreningens vegne tak for julegave til Odd Fellow Logens Humanitære Fond og Aarhus Y s MEN s CLUB Marselisborg. Hermed er blot tilbage at sige tak for i år og sluttelig ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår! f. Else Hess For økonomisk støtte samt anden form for velvillig opmærksomhed en hjertelig tak til: Social- og Integrationsministeriet: Driftsstøttemidler samt uddannelsesmidler Aarhus Kommune, 18 midler Aarhus Kommune, KOMMUNIKATION

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk Café Paraplyen Årsrapport April 2012 Marts 2013 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En selvejende

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

God Sommer. Om dette nummer

God Sommer. Om dette nummer NYHEDSBREV Årgang 3 Juni 2010 God Sommer Om dette nummer Ansvarshavende: Claus Brodtkorb Et nyt nummer er på gaden. Og det er virkelig et nyt nummer. Jeg har denne gang været så heldig, at kunne dele mine

Læs mere

Samarbejde og netværksdannelse på tværs af foreninger og etnicitet

Samarbejde og netværksdannelse på tværs af foreninger og etnicitet Samarbejde og netværksdannelse på tværs af foreninger og etnicitet Erfaringer fra projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver København, Esbjerg, Aalborg, Odense, Holstebro, Rødovre, Høje Taastrup,

Læs mere

frivilligkbh VIDENSTAPAS Unge strømmer til BETA for at være frivillige Livslinien har nået et nyt publikum

frivilligkbh VIDENSTAPAS Unge strømmer til BETA for at være frivillige Livslinien har nået et nyt publikum DE KØBENHAVNSKE FRIVILLIGCENTRES FÆLLESBLAD frivilligkbh Vi præsenterer en række små retter med perleeksempler på, hvordan frivillige foreninger løser gængse udfordringer VIDENSTAPAS Louis Nielsens samarbejde

Læs mere

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år Ambitionen om at gøre en forskel Ventilen 10 år Oktober 2009 Udgivet af: Ventilen Danmark Ny Kongensgade 9,3. 1472 København K 70 208 308 info@ventilen.dk

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014 Tina Raun Nielsen er frivillig i Parkinsonforeningen Læs mini-portræt i nyhedsbladet, hvor Tina bl.a. fortæller om en ny ParkinsonCafé i Aalborg. I nyhedsbladet

Læs mere

SIG DET SOM DET ER! DANMARKS STØRSTE SOCIAL- OG UNDERVISNINGSPROJEKT

SIG DET SOM DET ER! DANMARKS STØRSTE SOCIAL- OG UNDERVISNINGSPROJEKT SIG DET SOM DET ER! DANMARKS STØRSTE SOCIAL- OG UNDERVISNINGSPROJEKT EVALUERING EN MEGAFON ANALYSE AF DIALOGREJSEN 2013-2014 Stills fra filmene Den perfekte middag om vold i hjemmet, Loftet om psykisk

Læs mere

Center for Træning og Udvikling (CTU)

Center for Træning og Udvikling (CTU) Januar Februar Marts Center for Træning og Udvikling (CTU) Noget på Hjertet CTU Ådalen Lederen Skrevet af Henrik Skov Vinteren er over os, med korte dage, lange aftener og nætter. Det kan være temmelig

Læs mere

FRIVILLIGCENTER HILLERØD. Årsskrift 2011 - Frivilligcenter Hillerød

FRIVILLIGCENTER HILLERØD. Årsskrift 2011 - Frivilligcenter Hillerød årsskrift 2011 FRIVILLIGCENTER HILLERØD Indhold Årsskrift 2011 er udgivet af Frivilligcenter Hillerød Fredensvej 12C, 3400 Hillerød Tlf. 4824 1907 info@frivilligcenter-hillerod.dk www.frivilligcenter-hillerod.dk

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

NR 2 APRIL 2002 ÅRSBERETNING 2001 MØDREHJÆLPEN

NR 2 APRIL 2002 ÅRSBERETNING 2001 MØDREHJÆLPEN NR 2 APRIL 2002 ÅRSBERETNING 2001 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 2 April 2002 Årgang 2 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Inge Schmidt Layout:

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

At rejse er at lære. Madskolen Jorden Rundt. Årsberetninger. TEMA: Folkeoplysning uden grænser MARTS 2015 NUMMER 01

At rejse er at lære. Madskolen Jorden Rundt. Årsberetninger. TEMA: Folkeoplysning uden grænser MARTS 2015 NUMMER 01 At rejse er at lære Madskolen Jorden Rundt Årsberetninger TEMA: Folkeoplysning uden grænser MARTS 2015 NUMMER 01 s 2 LEDER Folkeoplysning uden grænser Fora består af over 150 foreninger, som hver dag afholder

Læs mere

Beretning for året 2008

Beretning for året 2008 Beretning for året 2008 Indledning Ensomhed, angst og et uopfyldt behov for at dele sine oplevelser med andre er desværre følelser, som præger hverdagen for alt for mange mennesker. 10.434 til Linien i

Læs mere

ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD

ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD ÅRSMØDE 2015 Torsdag d. 26. februar 2015 HILSEN FRA RÅDMANDEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE HILSEN TIL ÅUF S ÅRSMØDE FRA RABIH AZAD-AHMAD, RÅDMAND FOR KULTUR OG BORGERSERVICE I

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2009

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2009 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2009 Informationsaften for nye frivillige Onsdag den 4. februar 2009 kl. 17.00-20.00 i De Frivilliges Hus Omtrent en tredjedel af alle voksne danskere er engageret

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem

Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem Evaluering af projekt December 2012 Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem Evaluering af projekt Rapporten udarbejdet af:

Læs mere

God Sommer. Om dette nummer

God Sommer. Om dette nummer NYHEDSBREV Årgang 4 Juni 2011 God Sommer Om dette nummer Ansvarshavende: Claus Brodtkorb Redaktør: Claus Brodtkorb Nyhedsbrevet er skrevet i Publisher. Med mindre andet er anført, er der anvendt egne billeder

Læs mere

TEMA VISION 2017 En mentor ved hånden i den svære overgang Sofprofilen: Fra rollespilsmager til gadeplansmedarbejder

TEMA VISION 2017 En mentor ved hånden i den svære overgang Sofprofilen: Fra rollespilsmager til gadeplansmedarbejder Sofbladet Personalebladet for ansatte i Socialforvaltningen i Københavns Kommune NR.2 MAJ 2015 TEMA VISION 2017 En mentor ved hånden i den svære overgang Sofprofilen: Fra rollespilsmager til gadeplansmedarbejder

Læs mere

KIRKENS KORSHÆR I ODENSE ET

KIRKENS KORSHÆR I ODENSE ET I 2013 har følgende fonde, legater, firmaer og personer på en særlig måde støttet Kirkens Korshær i Odense. Odense Kommune Socialministeriet Sundhedsstyrelsen Red Ink Plum Rises brød, Allegade Merrild

Læs mere

Kursuskatalog forår 2013

Kursuskatalog forår 2013 Kursuskatalog forår 2013 Kurser og netværk for dig, der skal udvikle og forbedre det frivillige arbejde i din forening Foreningshøjskolen & Foreningsfundamentet Indhold kursuskatalog forår 2013 Kurser

Læs mere