Kvalitet i dagplejen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitet i dagplejen"

Transkript

1 Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del Bilag 140 Offentligt PÆDAGOGISK Kvalitet i dagplejen Landskonference 2016

2 Indhold Politisk ansvarlig: Mogens Bech Madsen Redaktion: Birgit Stechmann Illustration: Rasmus Meisler Produktion: Grafisk Team og FOAs trykkeri PA_Program_Kvalitet i dagplejen_a5_

3 KVALITET I DAGPLEJEN FOA 3 Forord Dagplejen fylder 50 år i Danmark i år. Det markerer Pædagogisk Sektor på landskonferencen med fødselsdagskage, og med udgivelse af bogen Skal dit barn i dagpleje?, som udgives af FOA i et samarbejde med Odsherred dagpleje. Bogen kan bruges i hele landet til at oplyse forældre og andre interesserede om, hvad dagpleje er i Deltagerne får hver en bog. Med landskonferencen Kvalitet i dagplejen ønsker Pædagogisk Sektor at bidrage til at skabe kvalitet i dagplejen med oplæg og temamøder, der sætter gang i nye overvejelser eller inspirerer til nye måder at udvikle det pædagogiske arbejde i dagplejen på. I år er de pædagogiske læreplaner hovedtemaet for konferencen. Dagplejen har altid haft øje for, at en god dagpleje er mere end en tryg hverdag for de mindste børn. De pædagogiske læreplaner har imidlertid bidraget til flere fælles pædagogiske drøftelser i dagplejen og til flere overvejelser om, hvordan dagplejepædagogerne og dagplejerne sammen skaber et godt læringsmiljø for børnene i dagplejen. De pædagogiske læreplaner var også for alvor med til at synliggøre, at dagplejen er et kvalitetstilbud til de 0-2-årige børn på lige fod med daginstitutionerne 0-2 år.

4 4 FOA KVALITET I DAGPLEJEN De pædagogiske læreplaner blev indført i 2005, og minister Ellen Trane Nørby overvejer derfor, om det er tid til en revision af læreplanerne. På årets konference vil Pædagogisk Sektor gerne drøfte erfaringerne med de pædagogiske læreplaner med deltagerne. Vi har inviteret kontorchef Christina Barfod-Høj, fra ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, til at holde et temamøde om læreplanerne, hvor deltagerne får mulighed for at komme med deres bud på, hvad der virker og på, hvordan man kunne videreudvikle læreplanerne. At skabe et godt læringsmiljø for 0-2-årige børn, var formålet med de pædagogiske læreplaner i dagplejen. Det kræver viden om børns læring og trivsel. En viden som hele tiden udfordres af ny forskning. Vi har inviteret lektor Lone Svinth fra Aarhus Universitet til at give nogle konkrete bud på, hvordan man ud fra aktuel viden om børns læring og trivsel skaber et godt læringsmiljø i dagplejen. Gode relationer til de andre børn er vigtige for dagplejebarnets sociale udvikling. Anne Greve, som er lektor på Høgskolen i Oslo og Akershus, har forsket i børns venskaber og er inviteret til at fortælle om sin forskning, som også har haft fokus på de voksnes rolle i etablering af børns venskaber. De voksnes rolle i de mindste børns sociale liv er centralt i MaryFonden og Red Barnets fælles kampagne Fri for mobberi. Som et led i kampagnen præsenterer projektleder Signe-Marie Paludan Bøgeskov fra Red Barnet det pædagogiske materiale, der er udviklet til dagplejen. Hvilke aktiviteter til børn i alderen 8-15 måneder styrker børnenes følelsesmæssige og sociale udvikling? Det har dagplejeleder, dagplejepædagoger og dagplejere i Kolding Kommune et bud på, som de vil præsentere på konferencen. Sammen har de udviklet forslag til aktiviteter for børn i alderen 8-15 måneder, i form af nogle små kort. FOA udgiver kortene, og har været

5 KVALITET I DAGPLEJEN FOA 5 med til at dele dem op i 6 temaer: Tryghed, bevægelsesglæde, fortællelyst, nysgerrighed, gode relationer og madglæde. Den digitale verden har udviklet sig, siden de pædagogiske læreplaner blev indført, så mange børn i dag allerede i 0-2-årsalderen kender en ipad. Det gjorde de ikke, da de pædagogiske læreplaner blev indført, så IT vil nok indgå i en revision af læreplanerne. Vi har bedt dagplejen i Skanderborg Kommune, om at fortælle om deres projekt, som handler om hvordan, ipad kan bruges i dagplejen. Børn med særlige behov skulle, med indførelsen af de pædagogiske læreplaner, sikres det ekstra løft, der kunne hjælpe dem op på omgangshøjde med deres kammerater, inden de skulle i skole. Evalueringer af arbejdet med læreplanerne har midlertid vist, at mange ansatte ikke finder læreplanerne brugbare som redskab i indsatsen for børn med særlige behov. I drøftelser af, hvordan man kan udvikle de pædagogiske læreplaner, vil det derfor være vigtigt at se på dagtilbuddenes erfaringer med, hvad der gavner børn med særlige behovs trivsel og læring. De Utrolige År (DUÅ) er en programserie, hvis formål er at styrke forældrekomptencer og sikre faglig op kvalificering af de ansatte, så børnenes sociale kompetencer, læring og selvregulering fremmes. Målgruppen er alle børn i dagtilbud, men dagplejen i Holstebro Kommune, vil i sit oplæg også fortælle om, hvad programserien har betydet for børn med særlige behov. Familietilbuddet i Næstved Kommune, er et tilbud til forældre, der på forskellig vis er udfordret i samværet med deres børn. Dagplejepædagogerne i tilbuddet fortæller om deres

6 6 FOA KVALITET I DAGPLEJEN rolle i et tilbud, hvor familier ud fra hverdagssituationer drøfter vanskeligheder og succeser. Socialt udsatte børn findes ikke kun i familier med dårlig økonomi, arbejdsløshed og sygdom. De findes også i velstillede familier. Lotus Turell og Lisbeth Zornig Andersen fortæller om en opvækst, som er uegnet for børn og om hvordan, man overlever den. Voksne kan lære af børn, og dagplejebørn ved en masse om, hvad der fungerer i dagplejen. Persille Schwartz fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) viser eksempler på, hvordan man finder børneperspektivet i dagplejen og præsenterer appen Børnemosaikker, som EVA har udviklet. Antallet af flytningebørn i dagplejen er steget. Vi har derfor inviteret dagplejen i Odsherred til at fortælle om, hvordan de tager imod børnene og hvad de mener, at det kræver af viden og organisering at støtte børnene og deres familier bedst muligt. Uddannet personale er ifølge forskningen et væsentligt element, når man ønsker et løft af kvaliteten i dagtilbud 0-2 år. Der vil derfor i de kommende år være et øget ønske fra politikerne om, at også flere dagplejere får en pædagogisk ud-

7 KVALITET I DAGPLEJEN FOA 7 i FOA. På baggrund af mødet skriver Jeanette efterfølgende en artikel om robusthed til en publikation til ledere i FOA, hvor ledelse i dagplejen bruges som case. dannelse. Nanett Borre har undervist på den Pædagogiske Assistentuddannelse og har for FOA samlet beskrivelser af uddannelsens kvaliteter, som er skrevet af pædagogiske assistenter, elever, undervisere, skoleledere og arbejdsgivere. I sit oplæg vil hun fortælle om, hvad det er, uddannelsen kan give dagplejen. Alle med interesse for dagplejens udvikling kan deltage i konferencen. Som på de tidligere års landskonferencer, tildeles pladserne efter først til mølle-princippet. Vi glæder os til at se jer. Mogens Bech Madsen Sektorformand Pædagogisk Sektor Robusthed er efterhånden et krav i de fleste jobannoncer. På et temamøde, som er målrettet dagplejepædagoger og dagplejeledere, drøfter vi med deltagerne, hvad det vil sige at være robust, og hvad det vil sige at lede en robust arbejdsplads. Mødet ledes af konsulent og psykoterapeut Peter Kofoed og Jeanette Sandberg Bossen, som er konsulent

8 8 FOA KVALITET I DAGPLEJEN Program for landskonference Kvalitet i dagplejen 2016 Mandag 6. juni 2016 Kl Kl Kl Kl Kl Ankomst med kaffe og brød Velkomst v. Mogens Bech Madsen, sektorformand i Pædagogisk Sektor, FOA Børns venskaber Venskaber er vigtige for børn, også små børn. Anne Greve har forsket i børns venskaber i vuggestue og børnehave og fortæller om dilemmaer, som de ansatte kan opleve i deres arbejde for at fremme venskaber. Skal alle børn ha en ven? Kan det tænkes, at de ansatte kommer til at ødelægge venskabsrelationer? Hvad med børn som ikke får venner? v. Anne Greve, lektor på Høgskolen i Oslo og Akershus Pause med frugt Små børns læring og trivsel hvordan udvikler vi frugtbare læringsmiljøer i dagplejen? Forsker Lone Svinth vil i sit oplæg præsentere konkrete bud på, hvordan dagplejere kan udvikle frugtbare læringsmiljøer baseret på aktuel viden om små børns læring og trivsel. I oplægget vil der indgå videoklip, som viser,

9 KVALITET I DAGPLEJEN FOA 9 hvordan dagplejere konkret kan omsætte intentionerne i læreplanen til her-og-nu-praksis, der understøtter børns læring og trivsel. v. Lone Svinth, lektor på Aarhus Universitet Kl Kl Kl Frokostbuffet Aktiviteter for børn ml måneder Kolding Kommune har udviklet nogle kort med forslag til aktiviteter, som dagplejere kan iværksætte over for dagplejebørn i alderen 8-15 måneder. Aktivitetskortene udgives i et samarbejde med FOA, og er delt op i kate gorier, som tager udgangspunkt i, hvad der er betydningsfuldt for det lille barn og dets følelsesmæssige og sociale udvikling. v. Laila Hejlskov, dagplejer og Mai Rasch, dagplejepædagog, dagplejen i Kolding Kommune DUÅ i dagplejen i Holstebro De Utrolige År er en implementeret del af hverdagen i Dagtilbud i Holstebro. Dagplejen er nu med på vognen til stor glæde for børn, forældre og medarbejdere. Dagplejen fortæller i sit oplæg om udfordringer, værditilvækst, kompetenceudvikling og aha-oplevelser i arbejdet med DUÅ i Dagplejen. DUÅ i Dagplejen er et spændende projekt for dagplejere og konsulenter i Holstebro men hvad betyder det for børnene? v. Klavs Eg, dagplejeleder i Holstebro Kommune

10 10 FOA KVALITET I DAGPLEJEN Kl Kl Kl Kl Familietilbuddet Familier, der deltager i Familietilbuddet i Næstved Kommune, er på forskellig vis udfordret i samværet med deres børn. I tilbuddet giver familierne hinanden råd og vejledning, ud fra egne erfaringer med hvad der virker, til de andre forældre. Pædagogernes rolle er at styre denne proces og få foldet tanker og refleksioner ud. I familietilbuddet deltager børnene også, hvor det ud fra hverdagsaktiviteter drøftes, hvad der var vanskeligt, hvad der lykkedes og hvorfor. v. Gitte Milde, Gitte Kallegaard, Anja Bech Andersen, Susanne N. Hansen og Majbritt Andreassen alle dagplejekonsulenter i dagplejen i Næstved Kommune Kaffepause med dagplejens 50 års fødselsdagskage Leg og medier i børnehøjde Hvordan understøtter man brug af ipad på en anderledes måde end den, børnene kender? Det spørgsmål var udgangspunktet for et projekt, hvor dagplejere i 5 legestuegrupper i Skanderborg Kommune fik en ipad og uddannelse. I oplægget fortæller dagplejeleder og dagplejer om erfaringerne fra projektet, som har skabt øget fokus på børns digitale dannelse. v. Else Sall, dagplejeleder og Anette Thomsen, dagpleje, dagplejen i Skanderborg Kommune Find guldet småbørnsperspektiver på dagplejen Dagplejebørn er eksperter på at gå i dagpleje. De ved en masse om, hvordan den fungerer, og hvad de godt kan lide ved den. Når den voksne dagplejer dykker ned i børneperspektiver, er der derfor en masse at lære. Persille Schwartz

11 KVALITET I DAGPLEJEN FOA 11 fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) vil vise nogle eksempler på, hvad man kan lære af småbørnsperspektiver, hvordan man konkret kan gøre og blandt andet vise appen Børnemosaikker, som EVA har udviklet. v. Persille Schwartz, konsulent i Danmarks Evalueringsinstitut EVA Kl Kl Middag Underholdning v. Erann DD med band Tirsdag 7. juni 2016 Kl Kl Kl Morgensang Voksenmobning for letøvede Er dine kolleger mindre kollegiale, end de kunne være? Er du træt af sladder og dårlig stemning i legestuen? Så gør noget ved problemet: Bliv bedre til at mobbe dine kolleger og send de ubehagelige følelser videre til en anden! I voksenmobning for let øvede lærer du, hvordan det sociale spil foregår på arbejdspladsen. v. Sanne Søndergaard, standupkomiker Fri for mobberi forebyggelse af mobning starter tidligt! Mary Fonden og Red Barnet står bag Fri for Mobberi, der er et pædagogisk materiale til at forebygge mobning blandt de mindste børn. Som noget helt nyt er der ud viklet materialer til dagpleje og vuggestue. Få en introduktion til, hvad tankerne bag Fri for Mobberi er, og hør hvordan I kan gøre

12 12 FOA KVALITET I DAGPLEJEN en forskel og skabe de bedste betingelser for børn uden mobning. v. Signe-Marie Paludan Bøgeskov, seniorrådgiver og projektleder i Red Barnet Kl Kaffepause med frugt Kl Temamøder (vælg 1 ud af 4) 1. De pædagogiske læreplaner hvad nu? De pædagogiske læreplaner blev indført i Godt 10 år senere mener mange, at der er brug for et kritisk eftersyn og måske ny lovgivning. På temamødet drøftes erfaringerne med at arbejde med pædagogiske læreplaner i dagplejen. Hvad virker? Hvad virker mindre godt, og hvad kunne man udvikle på? v. Christina Barfoed-Høj, kontorchef i Kontoret for Dagtilbud, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 2. Modtagelse af flygtningebørn i dagplejen Alle familier har forskellige oplevelser med sig i bagagen, som dagplejen skal lytte til, så den kan skabe tryghed for deres barn. Dagplejen i Odsherred fortæller om erfaringer med at modtage flygtningebørn i dagplejen, og om hvilken faglig viden og hvilket tværgfagligt samarbejde, de har haft glæde af i det arbejde. v. Pia Ravn og Signe Celik, dagplejepædagoger i Dagplejen i Odsherred

13 KVALITET I DAGPLEJEN FOA Robusthed - et ledelsevilkår? Robusthed er efterhånden blevet et af de ord, der går igen i de fleste jobannoncer og på de fleste arbejdspladser. Alle skal være robuste og i stand til at udføre deres daglige opgaver. Men hvad betyder det egentlig at være robust? Hvad betyder det, at skulle lede en arbejdsplads, som er robust? Og hvordan kan man som leder have styr på medarbejdernes robusthed? Vi dykker i workshoppen længere ned i begrebet og taler med hinanden om, hvad det egentlig betyder for dagplejepædagogen og dagplejelederen både at skulle skabe robusthed og selv være robust. v. Jeanette Sandberg Bossen, konsulent i FOA og Peter Kofoed, konsulent, supervisor og psykoterapeut 4. Den pædagogiske assistent en pædagogisk håndværker Er en pædagogisk assistent en pædagog light? Noget man vælger, fordi man ikke kan blive pædagog? Hvad lærer man på uddannelsen og hvad tænker arbejdsgiverne om den pædagogiske assistent? v. Nanett Borre, motorisk konsulent og tidligere underviser på den pædagogiske assistentuddannelse Kl Frokostbuffet Kl Temamøder (vælg 1 ud af 4) 1. De pædagogiske læreplaner hvad nu? De pædagogiske læreplaner blev indført i Godt 10 år senere mener mange, at der er brug for et kritisk eftersyn og måske ny lovgivning. På temamødet drøftes erfaringerne med at arbejde med pædagogiske læreplaner i dagple-

14 14 FOA KVALITET I DAGPLEJEN jen. Hvad virker? Hvad virker mindre godt, og hvad kunne man udvikle på? v. Christina Barfoed-Høj, kontorchef i Kontoret for Dagtilbud, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 2. Modtagelse af flygtningebørn i dagplejen Alle familier har forskellige oplevelser med sig i bagagen, som dagplejen skal lytte til, så den kan skabe tryghed for deres barn. Dagplejen i Odsherred fortæller om erfaringer med at modtage flygtningebørn i dagplejen, og om hvilken faglig viden og hvilket tværgfagligt samarbejde, de har haft glæde af i det arbejde. v. Pia Ravn og Signe Celik, dagplejepædagoger i Dagplejen i Odsherred 3. Robusthed - et ledelsesvilkår? Robusthed er efterhånden blevet et af de ord, der går igen i de fleste jobannoncer og på de fleste arbejdspladser. Alle skal være robuste og i stand til at udføre deres daglige opgaver. Men hvad betyder det egentlig at være robust? Hvad betyder det, at skulle lede en arbejdsplads, som er robust? Og hvordan kan man som leder have styr på medarbejdernes robusthed? Vi dykker i workshoppen længere ned i begrebet og taler med hinanden om, hvad det egentlig betyder for dagplejepædagogen og dagplejelederen både at skulle skabe robusthed og selv være robust. v. Jeanette Sandberg Bossen, konsulent i FOA og Peter Kofoed, konsulent, supervisor og psykoterapeut

15 4. Den pædagogiske assistent en pædagogisk håndværker Er en pædagogisk assistent en pædagog light? Noget man vælger, fordi man ikke kan blive pædagog? Hvad lærer man på uddannelsen og hvad tænker arbejdsgiverne om den pædagogiske assistent? Det er nogle af de spørgsmål, som vil blive besvaret i oplægget. v. Nanett Borre, motorisk konsulent og tidligere underviser på den pædagogiske assistentuddannelse Kl Kl Kaffepause med kage Misbrug i over- og underdanmark Lotus Turell og Lisbeth Zornig Andersen taler om, hvordan man overlever en brændt barndom en opvækst uegnet for børn. Den ene er vokset op i den kreative overklasse i København med kendte forældre, den anden er vokset op i udkanstdanmark i Nakskov på Lolland. Men fælles for begge er en barndom med misbrug og omsorgssvigt, og en vilje til at bryde med deres familiers mønstre. Sammen fortæller de om misbrug i over- og underdanmark. Hvad er forskellen? Hvem bliver set og hvem bliver overset? v. Lisbeth Zornig Andersen, leder af Huset Zornig og Lotus Turell, forfatter, konsulent og foredragsholder Kl Afslutning

16 MARTS 2016 Kvalitet i dagplejen Landskonference 2016 Med landskonferencen Kvalitet i dagplejen ønsker Pædagogisk Sektor at bidrage til at skabe kvalitet i dagplejen med oplæg og temamøder, der sætter gang i nye overvejelser eller inspirerer til nye måder at udvikle det pædagogiske arbejde i dagplejen på. I år er de pædagogiske læreplaner hovetemaet for konferencen. Pædagogisk Sektor Staunings Plads København V Tlf FOA er Danmarks tredjestørste fagforening. Siden 1899 har vi kæmpet for bedre løn- og arbejdsforhold til vores medlemmer. Hovedopgaven er at indgå overenskomster, som sikrer en god løn og moderne, ordnede arbejdsvilkår. Det er FOA, der aftaler din løn, dine tillæg, din arbejdstid, din pension, dine barselsregler, dine ferieregler og dine muligheder for uddannelse. Vores opgave i FOA er også at sikre et stærkt fagligt fællesskab og at udvikle din og vores faglighed på det pædagogiske område, så velfærden og gode arbejdspladser går hånd i hånd.

PÆDAGOGISK. Kvalitet i dagplejen. Landskonference 2015

PÆDAGOGISK. Kvalitet i dagplejen. Landskonference 2015 PÆDAGOGISK Kvalitet i dagplejen Landskonference 2015 Indhold Forord 3 Propgram for Landskonference 2015 7 Velkomst v. Jakob Sølvhøj 7 Børns følelsesmæssige udvikling 7 Didaktik i dagplejen 8 0-2-årige

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E KVALITET I DAGPLEJEN 2014 KVALITET I DAGPLEJEN 2014

F O A F A G O G A R B E J D E KVALITET I DAGPLEJEN 2014 KVALITET I DAGPLEJEN 2014 F O A F A G O G A R B E J D E KVALITET I DAGPLEJEN 2014 KVALITET I DAGPLEJEN 2014 KVALITET I DAGPLEJEN 2014 KVALITET I DAGPLEJEN 2014 Kvalitet i dagplejen 2014 Kvalitet i dagplejen 2014 Vi indleder årets

Læs mere

PÆDAGOGISK. Fremtidens konsulent. Hvordan konsulenten skal møde fremtidens udfordringer

PÆDAGOGISK. Fremtidens konsulent. Hvordan konsulenten skal møde fremtidens udfordringer PÆDAGOGISK Fremtidens konsulent Hvordan konsulenten skal møde fremtidens udfordringer Indhold Forord 3 Program 4 Dag 1 4 Dag 2 6 Praktiske oplysninger 7 Politisk ansvarlig: Jakob Sølvhøj Redaktion: Jan

Læs mere

I hverdagen Vi eksperimenterer Vi indleder Nogle børn

I hverdagen Vi eksperimenterer Vi indleder Nogle børn F O A f a g o g a r b e j d e 1 I hverdagen høster dagplejen stor anerkendelse fra forældre til børn i dagplejen. Ligesom utallige undersøgelser af forældrenes tilfredshed med dagplejen har vist, at forældrene

Læs mere

Program for landskonference 2015 Kvalitet i dagplejen på Hotel Nyborg Strand

Program for landskonference 2015 Kvalitet i dagplejen på Hotel Nyborg Strand Program for landskonference 2015 Kvalitet i dagplejen på Hotel Nyborg Strand Mandag den 20. april 2015 Kl. 9.00 10.00 Kl.10.00 10.10 Kl. 10.10 11.10 Kl. 11.10 11.25 Kl.11.25 12.25 Ankomst med kaffe og

Læs mere

PÆDAGOGISK. Kvalitet i dagplejen. Landskonference 2017

PÆDAGOGISK. Kvalitet i dagplejen. Landskonference 2017 PÆDAGOGISK Kvalitet i dagplejen Landskonference 2017 Kvalitet i dagplejen FOA har deltaget i arbejdet med Master for en ny styrket læreplan, som beskriver den nye pædagogiske læreplans grundlag. Derudover

Læs mere

Landskonference 2008 program

Landskonference 2008 program Landskonference 2008 program Kvalitet i dagplejen 2008 Dagplejens fremtid, relationsorienteret pædagogik i dagplejen, 0-3 åriges sproglige udvikling, børn med særlige behov og forældresamarbejdet er hovedtemaerne

Læs mere

Løft rigtigt, når du gør rent

Løft rigtigt, når du gør rent KOST-SERVICE Løft rigtigt, når du gør rent - til dig, som arbejder med rengøring I denne folder kan du læse om, hvad tunge, mange og forkerte løft betyder for kroppen. Og om hvad du og I kan gøre på arbejdspladsen.

Læs mere

Bliv pædagogisk assistent

Bliv pædagogisk assistent PÆDAGOGISK Pædagogmedhjælper Bliv pædagogisk assistent og styrk din faglige udvikling Indhold Hvorfor blive pædagogisk assistent? 3 Hvor lang tid tager uddannelsen? 4 Hvilke fag undervises der i? 5 Hvordan

Læs mere

Landskonference Kvalitet. i dagplejen. På Hotel Nyborg Strand maj

Landskonference Kvalitet. i dagplejen. På Hotel Nyborg Strand maj Landskonference 2010 F O A f a g o g a r b e j d e Kvalitet i dagplejen På Hotel Nyborg Strand 17.-18. maj 1 Landskonferencen Kvalitet i dagplejen er en konference for alle der interesserer sig for dagplejen

Læs mere

Program for landskonferencen 2007. Kvalitet i dagplejen

Program for landskonferencen 2007. Kvalitet i dagplejen Program for landskonferencen 2007 F O A F A G O G A R B E J D E Kvalitet i dagplejen Indholdsfortegnelse Forord..........................................................Side 3 Konferencens første dag...........................................side

Læs mere

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade?

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? ELEV Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Får jeg den rigtige løn? Meld dig ind i FOA Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? Pædagogisk assistentelev Social- og sundhedshjælperelev

Læs mere

Pædagogisk sektors Faggruppe: Dagplejepædagoger

Pædagogisk sektors Faggruppe: Dagplejepædagoger Faggruppelandsmøde 24. 25. marts 2010 Pædagogisk sektors Faggruppe: Dagplejepædagoger REFERAT 1. Velkommen i faggruppen, herunder praktiske oplysninger 2. Valg af ordstyrer og referent: Lola Engel Møller

Læs mere

Nedsæt tempoet, når du gør rent

Nedsæt tempoet, når du gør rent KOST-SERVICE Nedsæt tempoet, når du gør rent - til dig, som arbejder med rengøring Helbred og arbejde i højt tempo Du og dine kolleger, som arbejder med rengøring er sandsynligvis på benene stort set hele

Læs mere

Hvis du bliver syg...

Hvis du bliver syg... FORBUND Hvis du bliver syg... Denne pjece giver dig et hurtigt overblik over dine muligheder???? Hvis du bliver syg...???? Ved du, at du kan få hjælp til at blive fastholdt, hvis du bliver sygemeldt fra

Læs mere

Landskonference Kvalitet i dagplejen

Landskonference Kvalitet i dagplejen F O A f a g o g a r b e j d e Landskonference 2009 Kvalitet i dagplejen 1 Landskonference 2009 Kvalitet i dagplejen Dagplejepædagogik, etik i dagplejen, arbejdet med udsatte børn og forældresamarbejde

Læs mere

Praktikvejlederkonference

Praktikvejlederkonference FORBUND Social- og sundhedshjælperuddannelsen Social- og sundhedsassistentuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse Praktikvejlederkonference 2017 Hvordan kan du arbejde med relationskompetencer

Læs mere

TAL, SKRIV, LEG OG LÆS

TAL, SKRIV, LEG OG LÆS TAL, SKRIV, LEG OG LÆS Temadag om børns tidlige sprog- og skriftsproglige udvikling Målgrupper: Temadagen henvender sig primært til pædagoger i børnehaver og indskoling, børnehaveklasselærere og lærere

Læs mere

Sammen om velfærd. Vi har brug for dig

Sammen om velfærd. Vi har brug for dig Sammen om velfærd Vi har brug for dig Vi lever i en ny virkelighed, hvor det kommunale husholdningsbudget er presset. Det kræver, at vi sammen skaber en ny velfærd. Det kalder vi Ny virkelighed Ny velfærd.

Læs mere

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling SOCIAL-SUNDHED Demens Guide til kompetence udvikling Indhold Forord 3 6 veje til mere viden om demens 4 AMU-uddannelser 5 Sammensatte AMU-forløb 7 Særlige efteruddannelsesforløb tilpasset den enkelte kommune

Læs mere

Lokal udviklingsplan for

Lokal udviklingsplan for Lokal udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud 2015 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område

Læs mere

Dagplejen hjem for værdier. Pædagogisk sektor

Dagplejen hjem for værdier. Pædagogisk sektor F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Dagplejen hjem for værdier Pædagogisk sektor Redaktion: Direktør Karsten Hillestrøm, ValueCreator Konsulent Malou Eskildsen, ValueCreator Forsidelayout:

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt Fælles ambitioner for folkeskolen læring i centrum Fælles ambitioner mangler Mange forskellige faktorer rundt om selve undervisningssituationen

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi værktøj 1 Det der giver os energi - og det der dræner os for energi værktøj 1 1 Indhold 3 Introduktion 4 Formålet med dette værktøj 4 Arbejdsgruppens forberedelse 5 Processen trin for trin Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

FREMTIDENS KOMMUNALE KOMPETENCE- OG MOTIVATIONS- PROFIL. Program: MED-konference 22. september 2014

FREMTIDENS KOMMUNALE KOMPETENCE- OG MOTIVATIONS- PROFIL. Program: MED-konference 22. september 2014 MED-konference FREMTIDENS KOMMUNALE KOMPETENCE- OG MOTIVATIONS- PROFIL Program: Tid: Mandag den 22. september 2014 kl. 8.00 15.30 Sted: MCH Herning Kongrescenter, Østergade 37, Herning Målgruppe: MED-repræsentanter

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Dato Torsdag den 19. juni 2014 kl. 10.00 16.00 Sted Best Western Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Dato Torsdag den 19. juni 2014 kl. 10.00 16.00 Sted Best Western Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg PPR i skolereformen PPR som en synlig og central aktør i skolereformen Dato Torsdag den 19. juni 2014 kl. 10.00 16.00 Sted Best Western Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Konferencen er planlagt i

Læs mere

Faglighed Ansvar. Fremtidens ledelse anno 2016. Handling. Udvikling. Arbejdsmiljø. Planer. Medarbejdere. Synlighed. Grænser. Trivsel. Krav.

Faglighed Ansvar. Fremtidens ledelse anno 2016. Handling. Udvikling. Arbejdsmiljø. Planer. Medarbejdere. Synlighed. Grænser. Trivsel. Krav. FORBUND Fremtidens ledelse anno 2016 12. og 13. september Hotel Comwell Middelfart Karensmindevej 3 5500 Middelfart Medarbejdere Synlighed Trivsel Faglighed Ansvar Arbejdsmiljø Ledelse Planer Kvalitet

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV Hvilke fordele er der ved medlemsskab Som pædagogisk assistentelev

Læs mere

Projekttitel Mindfulness /yoga som redskab og metode til inklusion og klasseledelse. Projektleder og projektdeltagere Pia Demsitz: indskolingen

Projekttitel Mindfulness /yoga som redskab og metode til inklusion og klasseledelse. Projektleder og projektdeltagere Pia Demsitz: indskolingen Projekttitel Mindfulness /yoga som redskab og metode til inklusion og klasseledelse. Skole Skolen på Duevej Projektleder og projektdeltagere Pia Demsitz: indskolingen Effektmål for projekt Færre stressede

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den Private Børnehave Dråbitten. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den Private Børnehave Dråbitten. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den Private Børnehave Dråbitten. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs

Læs mere

VELKOMMEN - til bisidderkursus 3. internat.

VELKOMMEN - til bisidderkursus 3. internat. VELKOMMEN - til bisidderkursus 3. internat. Bisidder hvornår og hvordan? Program for Bisidderkursus 3. internat 13-14. januar 2012 Fredag den 13.01.12 14.30 15.00 Ankomst og indkvartering med kaffe/ the

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV Derfor skal

Læs mere

Læringsmå l i pråksis

Læringsmå l i pråksis Læringsmå l i pråksis Lektor, ph.d. Bodil Nielsen Danmarks Evalueringsinstitut har undersøgt læreres brug af Undervisningsministeriets faghæfter Fælles Mål. Undersøgelsen viser, at lærernes planlægning

Læs mere

Natur og naturfænomener eget indsatsområde 2015

Natur og naturfænomener eget indsatsområde 2015 Natur og naturfænomener eget indsatsområde 2015 Læreplansområder Sociale, Natur (Science) Grobund og Vokseværk tema projekt i perioden April, maj, juni. 2015 Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes

Læs mere

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011 Indholdsfortegnelse: Forord og indledning: Periode for arbejdet med Pædagogiske udviklingsplaner side 2 Hvem har udarbejdet PUP side 2 Hvor, af hvem og med hvilket formål arbejdes med PUP side 2 Arbejdet

Læs mere

Samskabelse på den gode måde

Samskabelse på den gode måde PROJEKTBESKRIVELSE Samskabelse på den gode måde Baggrund for projektet I de seneste år er den danske velfærd under stadig stigende pres. Pres forstået som prioritering af at få velfærdskronerne til at

Læs mere

Konference: Trivsel og kampen mod mobning et fælles ansvar

Konference: Trivsel og kampen mod mobning et fælles ansvar Konference: Trivsel og kampen mod mobning et fælles ansvar Læringskonsulenterne inviterer til to regionale konferencer om trivsel og antimobning - den 7. december i København og den 14. december i Vejle.

Læs mere

Pas på dig selv og dine gæster

Pas på dig selv og dine gæster TEKNIK-SERVICE Pas på dig selv og dine gæster God forebyggelsesadfærd i svømme- og idrætshaller Indhold Forord 3 Sundhedsmæssige gener i hallerne det ved vi 4 God forebyggelsesadfærd hvad er det? 6 Vandbehandling

Læs mere

De pædagogiske konsulenter i Region Sjælland og FOA Fag og Arbejde inviterer til Pædagogiske Konsulenters Landskonference 2012

De pædagogiske konsulenter i Region Sjælland og FOA Fag og Arbejde inviterer til Pædagogiske Konsulenters Landskonference 2012 F O A F A G O G A R B E J D E Barndom Lærdom? De pædagogiske konsulenter i Region Sjælland og inviterer til Pædagogiske Konsulenters Landskonference 2012 18. og 19. april 2012 på Hotel Nyborg Strand 2

Læs mere

Kurser efterår 2014. - nu også for børnehavepædagoger

Kurser efterår 2014. - nu også for børnehavepædagoger Kurser efterår 2014 - nu også for børnehavepædagoger Kære børnehavepædagoger I har modtaget en folder fra Center for Undervisningsmidler, henvendt til pædagoger, der arbejder med kommende skolestartere.

Læs mere

Kvindelig Meningsdanner

Kvindelig Meningsdanner Kvindelig Meningsdanner Kursus for kvinder med minoritetsbaggrund 1 På dette kursus kan du møde: Du vil selvfølgelig møde de andre spændende deltagere på kurset. Men ud over dem, vil du også møde en række

Læs mere

Opfølgning fra sidste tilsyn Henstilling:

Opfølgning fra sidste tilsyn Henstilling: Tilsyns rapport og handleplan. Pædagogisk tilsyn i Dagplejen i Næstved d. 8/10-15. Rapport og handleplan bygger på: 1. Observationsbesøg hos en dagplejer 2. Observationer under deltagelse i et krydsbesøg

Læs mere

Digital Læring Indsatsområde 2014-2016

Digital Læring Indsatsområde 2014-2016 Digital Læring Indsatsområde 2014-2016 Den digitale verden tema projekt i perioden april, maj, juni 2014 Dagtilbuddet skal gennem brugen af digitale redskaber fremme børnenes udvikling og læring. Gennem

Læs mere

LANDSKONFERENCE 2011

LANDSKONFERENCE 2011 F O A f a g o g a r b e j d e LANDSKONFERENCE 2011 Landskonference 2011 Kvalitet i dagplejen Landskonferencen vil denne gang have dagplejepædagogens rolle som et af sine temaer. I FOA mener vi, at der

Læs mere

KOLLEGIALT SAMARBEJDE

KOLLEGIALT SAMARBEJDE DIALOGKORT KOLLEGIALT SAMARBEJDE 1. Hvornår er det sjovt at gå på arbejde? a. Nævn dage, hvor du glæder dig til at gå på arbejde, og hvor du er tilfreds, når du går hjem. 2. Hvad er en god kollega for

Læs mere

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale FORBUND Stå stærkt som AMR Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale 2 FOA STÅ STÆRKT SOM AMR Indhold Sammen gør vi forskellen for arbejdsmiljøet 3 FOA giver dig 3 løfter 4

Læs mere

Digital Læring Indsatsområde 2014-2016

Digital Læring Indsatsområde 2014-2016 Digital Læring Indsatsområde 2014-2016 Den digitale verden tema projekt i perioden april, maj, juni 2014 Dagtilbuddet skal gennem brugen af digitale redskaber fremme børnenes udvikling og læring. Gennem

Læs mere

Velkommen på Julemærkehjem

Velkommen på Julemærkehjem Velkommen på Julemærkehjem Hvad er et Julemærkehjem? Et Julemærkehjem er et tilbud til børn, der i løbet af et 10-ugers ophold får hjælp til at få styrket selvværdet, en sundere livsstil og muligheden

Læs mere

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I KRUDTUGLEN

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I KRUDTUGLEN HANDLEPLAN FOR INKLUSION I KRUDTUGLEN Indhold Handleplan for inklusion i Krudtuglen... 2 Sammenhæng... 2 Definition af inklusion.... 2 Område Skovvang... 3 Overordnede principper... 3 Aktører.... 4 Metoder...

Læs mere

Dagtilbudspolitik 2016-2019

Dagtilbudspolitik 2016-2019 Godkendt af Byrådet i Greve Kommune den 23. november 2015 Dagtilbudspolitik 2016-2019 Forord I Greve Kommune skal vi have dagtilbud, hvor børn trives og er glade. Dagtilbuddene skal fremme børnenes læring

Læs mere

Program: MEJERIINDUSTRIENS ARBEJDSMILJØUDVALG. Ankomst kaffe og rundstykker

Program: MEJERIINDUSTRIENS ARBEJDSMILJØUDVALG. Ankomst kaffe og rundstykker Kl. 08.00 Kl. 08.30 Kl. 08.35 Kl. 08.45 Kl. 09.00 Ankomst kaffe og rundstykker Velkomst v/næstformand for MIA Anne-Sofi Christiansen, Foreningen af mejeriledere og funktionærer Præsentation af program

Læs mere

LEG OG LÆRING MED DIGITALE MEDIER I DAGTILBUD

LEG OG LÆRING MED DIGITALE MEDIER I DAGTILBUD LEG OG LÆRING MED DIGITALE MEDIER I DAGTILBUD DISPOSITION Præsentation af den nye uddannelse Baggrund Vinkel på uddannelsen Kompetencemål Uddannelsen i praksis et eksempel Inspirationsmateriale udkast

Læs mere

Kvalitetsstandarden for pædagogisk tilsyn i Sorø Dagpleje træder i kraft 1. januar 2015.

Kvalitetsstandarden for pædagogisk tilsyn i Sorø Dagpleje træder i kraft 1. januar 2015. Kvalitetsstandard: Pædagogisk tilsyn Det pædagogiske tilsyn i dagplejen er et af indsatsområderne i Sorø Kommunes udviklingsprojekt Den Gode Dagpleje. Projektet har som formål at skabe én fælles organisation,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 3. PRAKTIKPERIODE

PRAKTIKBESKRIVELSE 3. PRAKTIKPERIODE PRAKTIKBESKRIVELSE 3. PRAKTIKPERIODE Samarbejde og udvikling jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet

Læs mere

FN s handicapkonvention

FN s handicapkonvention PÆDAGOGISK FN s handicapkonvention Rettigheder for personer med handicap Indhold Indledning 3 Artikel 1 5 Formål Artikel 3 6 Gererelle principper 6 Artikel 19 8 Retten til et selvstændigt liv og til at

Læs mere

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år.

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. Børn og unge i vækst - alle børn skal trives i et trygt og sundt miljø med leg og læring. - alle børn skal møde nærværende,

Læs mere

Kvalitet i dagplejen 2012

Kvalitet i dagplejen 2012 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Landskonference Kvalitet i dagplejen 2012 På årets konference har vi især fokus på de 0-2 årige børns motorik og sprog. Men også gæstepleje, teamorganisering af dagplejepædagoger,

Læs mere

BØRNS TRIVSEL, LÆRING OG UDVIKLING - BETYDNINGEN AF KVALITETEN I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I DAGTILBUDDENE.

BØRNS TRIVSEL, LÆRING OG UDVIKLING - BETYDNINGEN AF KVALITETEN I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I DAGTILBUDDENE. CHARLOTTE RINGSMOSE, FORSKER, FOREDRAGSHOLDER OG MEDLEM AF RÅDET FOR BØRNS LÆRING: BØRNS TRIVSEL, LÆRING OG UDVIKLING - BETYDNINGEN AF KVALITETEN I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I DAGTILBUDDENE. GREVE KOMMUNES

Læs mere

Pædagogisk arbejde med børneperspektiver

Pædagogisk arbejde med børneperspektiver Københavns Kommunes Sprogkonference, 16. juni 2015 v/ Persille Schwartz, Danmarks Evalusringsinstitut (EVA) 1 Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) EVA er en statslig organisation, der udforsker og udvikler

Læs mere

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 VÆRDIER, PRINCIPPER OG LÆRINGSFORSTÅELSE 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 5 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske

Læs mere

Sammenhænge i børns overgange i dagtilbud i Assens kommune.

Sammenhænge i børns overgange i dagtilbud i Assens kommune. Sammenhænge i børns overgange i dagtilbud i Assens kommune. Børn og Kultur vil hermed præsentere Assens modellen for hvordan der arbejdes konkret og pædagogisk med overgange for børn. Modellen indeholder

Læs mere

Det udviklende samvær Men hvorvidt børn udvikler deres potentialer afhænger i høj grad af, hvordan forældrenes samvær med børnene er.

Det udviklende samvær Men hvorvidt børn udvikler deres potentialer afhænger i høj grad af, hvordan forældrenes samvær med børnene er. Også lærere har brug for anerkendelse (Jens Andersen) For et par måneder siden var jeg sammen med min lillebrors søn, Tobias. Han går i 9. klasse og afslutter nu sin grundskole. Vi kom til at snakke om

Læs mere

Dette notat omhandler en udvidet og mere fokuseret mønsterbryderindsats, som den kan se ud i Frederiksberg Kommunes daginstitutioner i 2016.

Dette notat omhandler en udvidet og mere fokuseret mønsterbryderindsats, som den kan se ud i Frederiksberg Kommunes daginstitutioner i 2016. Notat 11. november 2015 J.nr.: 28.09.00-P20-1-15 Dagtilbudsafdelingen Mønsterbryderindsats 2016 - beskrivelse af indsatsområder Dette notat omhandler en udvidet og mere fokuseret mønsterbryderindsats,

Læs mere

Svag stigning i sygefraværet i januar måned

Svag stigning i sygefraværet i januar måned Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge I dette nummer: Se kollegers læringsstils-materialer Rådmand mødte 40 års-jubilarer Småbørnsforældre: Derfor vælger vi Dagplejen Dans er også

Læs mere

Kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Børn og Skole 2012 Forord.... 3 Kerneydelse: Hvad siger Dagtilbudsloven?... 3 Hvad er høj kvalitet i kerneydelsen i vores dagtilbud?... 3 Faktorer der er medvirkende

Læs mere

Elevbrochure. Kontoruddannelsen. med speciale i Offentlig Administration

Elevbrochure. Kontoruddannelsen. med speciale i Offentlig Administration Elevbrochure Kontoruddannelsen med speciale i Offentlig Administration 1 Intro Side 3 Hvorfor blive kontorelev i Region Syddanmark i Vejle Side 4 Elevernes egne historier Side 5-9 Bonus info Side 10 job.regionsyddanmark.dk/wm307147

Læs mere

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter FUNKTIONS- BESKRIVELSE Pædagogisk LæringsCenter FORORD Læringscenteret har altid formidlet viden om læremidler, kulturtilbud, konkurrencer og kampagner til elever og lærere. Men med den nye bekendtgørelse

Læs mere

Velfærdsledelse og udfordringer

Velfærdsledelse og udfordringer forbund Program Velfærdsledelse og udfordringer Ledertræf 6.-7. november 2014 2 FOA ledertræf 2014 program Velfærdsledelse og udfordringer Forbundet og lederudvalget i FOA indbyder ledermedlemmer og afdelingernes

Læs mere

(Sommer)Nyt til forældrene i Skejby Vorrevang Dagtilbud

(Sommer)Nyt til forældrene i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Sommernyhedsbrev Skejby Vorrevang Dagtilbud (Sommer)Nyt til forældrene i Skejby Vorrevang Dagtilbud Sommeren er over os, og den seneste tid har budt på en masse spændende indslag. Blandt andet kan vi

Læs mere

Nyhedsbrev. Børn og Unge. Oktober 2014. Indhold

Nyhedsbrev. Børn og Unge. Oktober 2014. Indhold Nyhedsbrev Børn og Unge Oktober 2014 Indhold 2 Move VIA Fun 4 Status på digitalisering i dagtilbud 6 Rumleuge i dagtilbud 7 Life is the choices you make 9 Midtbyens Børnehus på vej mod pædagogisk idrætsinstitution

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn

I Assens Kommune lykkes alle børn I Assens Kommune lykkes alle børn Dagtilbud & Skole - Vision 0-18 år frem til 2018 I Assens Kommune har vi en vision for Dagtilbud & Skole. Den hedder I Assens Kommune lykkes alle børn og gælder for børn

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Bevar Barndommen Nøglepersonkursus 2016

Bevar Barndommen Nøglepersonkursus 2016 Bevar Barndommen Nøglepersonkursus 2016 Børn af forældre med psykisk sygdom - eller udsatte af andre årsager Region Midtjylland Regionspsykiatrien Vest Bevar Barndommen. Nøglepersonkursus Baggrund for

Læs mere

KURSUSKATALOG FORÅR 2015

KURSUSKATALOG FORÅR 2015 KURSUSKATALOG FORÅR 2015 Dette kursuskatalog er til dig, der er medarbejder, frivillig, og/eller pårørende på ældreområdet. INDLEDNING Kære frivillig, medarbejder og/eller pårørende på ældreområdet i Aarhus

Læs mere

Nedsæt tempoet, når I gør rent

Nedsæt tempoet, når I gør rent KOST-SERVICE Nedsæt tempoet, når I gør rent Et TR-/AMR-værktøj til dig og din arbejdsplads Helbred og arbejde i højt tempo Personer, som arbejder med rengøring, er på benene stort set hele dagen. Samtidig

Læs mere

Sammen om De Yngste - SYNG

Sammen om De Yngste - SYNG Sammen om De Yngste - SYNG Ny velfærd for de 0-6 årige Hvorfor er der behov for at nytænke tilbuddene til de yngste? Fordi vi skal gøre det bedre. Og fordi vi skal gøre det billigere. Vi har en faglig

Læs mere

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter FUNKTIONS- BESKRIVELSE Pædagogisk LæringsCenter FORORD Læringscenteret har altid formidlet viden om læremidler, kulturtilbud, konkurrencer og kampagner til elever og lærere. Men med den nye bekendtgørelse

Læs mere

FORBUND. Lønfolder. Statsansatte gældende pr. 1. april 2015

FORBUND. Lønfolder. Statsansatte gældende pr. 1. april 2015 FORBUND Lønfolder Statsansatte gældende pr. 1. april 2015 Indhold 3 Køkkenhjælpere i staten 3 Ungdomslønninger 3 Serviceassistenter beskæftiget med køkkenarbejde 4 Serviceassistentelever 4 Uddannelsesassistenter

Læs mere

12/2/2016 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=

12/2/2016 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey= ORDINÆRT TILSYN I EVENTYRSKOVEN I FREDERIKSDAL Deltagere fra dagtilbuddet: Navn på tilsynsførende: Leder Birthe Jacobsen, pædagog Anja Simonsen og formand for bestyrelsen Anne Christensen Tine Kleist Pedersen

Læs mere

Referat fra pædagogisk tilsyn

Referat fra pædagogisk tilsyn Referat fra pædagogisk tilsyn Dato for tilsynsbesøget: 10. februar 2016 Institutionens navn: Helsingør Børneasyl Ledernes navn: Susanne Jensen, Desuden var souchef, Susanne Beligiannis og repræsentant

Læs mere

FORBUND. Lønfolder. Statsansatte gældende pr

FORBUND. Lønfolder. Statsansatte gældende pr FORBUND Lønfolder Statsansatte gældende pr. 1.4.2016 Indhold Basisløn 3 Køkkenhjælpere i staten 3 Ungdomslønninger 3 Serviceassistenter beskæftiget med køkkenarbejde 4 Serviceassistentelever 4 Uddannelsesassistenter

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens TEAMLEDERE Et projekt der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb med fokus på anvendelse af viden i

Læs mere

FORBUND. Mine krav dine krav. Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer

FORBUND. Mine krav dine krav. Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer FORBUND Mine krav dine krav Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer MINE KRAV DINE KRAV FOA 3 Indhold Hvad synes du? Hvad synes du? 3 FOA og det private område 4 Mere løn 6 Pension bedre

Læs mere

2 årigt projekt for at sætte fokus på forebyggelse af vold mod børn

2 årigt projekt for at sætte fokus på forebyggelse af vold mod børn 2 årigt projekt for at sætte fokus på forebyggelse af vold mod børn Københavns kommune har fået udarbejdet rapporten: Børns oplevelser af vold i hjemmet i Københavns kommune. Rapporten viser nogle skræmmende

Læs mere

Virksomhedsplan 2013 Børnehuset Kastaniehuset

Virksomhedsplan 2013 Børnehuset Kastaniehuset 1 2 Virksomhedsplan 2013 Børnehuset Kastaniehuset Indholdsfortegnelse 1. Centeret for uddannelse og pædagogik: CUP 2. Taske force 3. Inklusion 4. Kastaniehusets pædagogiske Handleplan 5. Indsatsområder

Læs mere

Indhold. Dagplejens kerneopgave. Invitation til sjov, leg og generalforsamling. Dagplejernes udviklingskurser. Ny chef for pasningstilbud 0-6 årige

Indhold. Dagplejens kerneopgave. Invitation til sjov, leg og generalforsamling. Dagplejernes udviklingskurser. Ny chef for pasningstilbud 0-6 årige Indhold Dagplejens kerneopgave Invitation til sjov, leg og generalforsamling Dagplejernes udviklingskurser Ny chef for pasningstilbud 0-6 årige Inspiration til fødselsdagsfrokost Dagplejens egen hjemmeside

Læs mere

Børn der leger. Udfra principperne i Marte Meo. - i daginstitutionen. Forord

Børn der leger. Udfra principperne i Marte Meo. - i daginstitutionen. Forord Børn der leger - i daginstitutionen Forord Med denne folder vil vi sætte fokus på, hvordan vi som daginstitutionspersonale i praksis bruger Marte Meo elementerne i de ustrukturerede situationer, her afgrænset

Læs mere

DesignBørnehuset SanseSlottet

DesignBørnehuset SanseSlottet DesignBørnehuset SanseSlottet Vi vil gerne byde jer velkommen i Designbørnehuset SanseSlottet. SanseSlottet er en afdeling af Børnehusene i Vonsild. Vi håber, denne skrivelse kan give jer et lille indblik

Læs mere

Værdighed i ældreplejen

Værdighed i ældreplejen SOCIAL-SUNDHED Værdighed i ældreplejen Sæt handling bag ordene Indhold Forord Værdighedspolitik i alle kommuner Snak om værdighed på arbejdspladsen Overvej om værdighedspolitik og ressourcer stemmer overens

Læs mere

TVÆRFAGLIGT-KURSUS Børn i familier med alkoholproblemer

TVÆRFAGLIGT-KURSUS Børn i familier med alkoholproblemer TVÆRFAGLIGT-KURSUS Børn i familier med alkoholproblemer PROGRAM for dagene den 30. og 31.marts 2009 samt opfølgningen for nøglepersoner fra Gentofte Kommune Sted: Rådhuset, Bernstorffsvej 161, Charlottenlund

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Du skal vejlede og påvirke holdninger Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side

Læs mere

Vuggestuen / v Nørre Aaby Realskole

Vuggestuen / v Nørre Aaby Realskole Vuggestuen / v Nørre Aaby Realskole 0 Privat institution Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? I vores

Læs mere

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde i sektoren tirsdag den 17. maj 2016, kl i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport 2, Aalborg

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde i sektoren tirsdag den 17. maj 2016, kl i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport 2, Aalborg Møde nr. 3/2016 PÆDAGOGISK SEKTOR FOA AALBORG FiU nr. 215/300051/9501-16-24-01 Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde i sektoren tirsdag den 17. maj 2016, kl. 08.30 i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport

Læs mere

Kend din stress tæm din stress

Kend din stress tæm din stress TEMA Stress Værktøj 7 Kend din stress tæm din stress Om at se din stress udefra 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Individuel refleksion Fælles refleksion 4 Udgivet af Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

HAR DU HAFT EN GOD DAG I SKOLEN?

HAR DU HAFT EN GOD DAG I SKOLEN? HAR DU HAFT EN GOD DAG I SKOLEN? HAR DU HAFT EN GOD DAG I SKOLEN? Det har du nemlig lov til Ved du, at der er en lov, der handler om, hvordan du har det i skolen? Det er der, og den hedder Undervisningsmiljøloven.

Læs mere

UDDANNELSES- KATALOG

UDDANNELSES- KATALOG 2016 Gode arbejds- og løftevaner Leg med sprog Marte-meo Førstehjælp Samspil og relationer Hvordan bidrager jeg til vi følelsen i samarbejdet Sans og motorik UDDANNELSES- KATALOG FOR DAGPLEJENS PERSONALE

Læs mere

Dagplejere søges! Rekrutteringskampagne 2008. Testkampagne i Horsens, Skanderborg, Svendborg og Holbæk Og flere andre er også gået i gang

Dagplejere søges! Rekrutteringskampagne 2008. Testkampagne i Horsens, Skanderborg, Svendborg og Holbæk Og flere andre er også gået i gang Dagplejere søges! Rekrutteringskampagne 2008 Testkampagne i Horsens, Skanderborg, Svendborg og Holbæk Og flere andre er også gået i gang Vi mangler dagplejere her og nu - lad os lave en kampagne KØR! Vi

Læs mere