~DS 428:2009Single user license: AMU SYD, Hovedafdeling,C f Tietgensvej 6,DK-6000 Kolding. Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg & industri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "~DS 428:2009Single user license: AMU SYD, Hovedafdeling,C f Tietgensvej 6,DK-6000 Kolding. Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg & industri"

Transkript

1 ~DS 428:2009Single user license: AMU SYD, Hovedafdeling,C f Tietgensvej 6,DK-6000 Kolding Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg & industri

2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 HVORFOR ISOLERE STÅL 4 STÅLETS STYRKE.. 4 HVAD ER EN BRAND 5 HVAD ER BRANDISOLERING 7 HENVISNINGER TIL LOVGIVNINGEN. 8 NYE BRANDKLASSER. 9 BEREGNING AF ISOLERINGSTYKKELSER U/A FORHOLD BRANDMODSTANDSEVNE MONTERING AF BRANDISOLERING 18 2

3 FORORD Dette hæfte er udviklet af efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) med støtte fra undervisningsministeriet. Hæftet behandler emnet: Brandisolering af stålkonstruktioner og understøtter følgende uddannelsesmål: Brandisolering af stålkonstruktioner. Uddannelsesmålet er formuleret således: Deltagerne kan udføre brandisolering af stålkonstruktioner, således at de brandtekniske standarder, normer og forskrifter bliver overholdt. Deltagerne kan i den forbindelse vælge materialer, beregne isoleringstykkelse og tilrettelægge arbejdets udførelse, således at gældende normer, leverandørvejledninger og krav til brandmodstandsevne overholdes. Deltagerne kan vurdere kvaliteten af arbejdets udførelse og sikre, at brandisoleringsarbejdet udføres under hensyn til regler om arbejdsmiljø. Efter deltagelsen i uddannelsen kan deltagerne arbejde med brandisolering af stålkonstruktioner og følge vejledningerne fra Rockwool, Isover og Dansk Standard (DS 412). Endelig vil uddannelsen give den nødvendige kompetence til at forstå terminologien inden for området. Dette undervisningsmateriale tager hensyn til hvilke produkter, der er mest brugt i Danmark og bygger på de leverandørervejledninger, der er udarbejdet på baggrund af Dansk Standard. Illustrationerne på de følgende sider, er udført af faglærer Preben Kristensen, AMU Syd Kolding. Der forekommer dog også illustrationer, der er hentet fra andre kilder, der har godkendt anvendelsen i dette kompendium. Det vil fremgå af teksten, hvor der er anvendt andre kilder. Målgruppe Uddannelsen henvender sig til personer, der har eller ønsker beskæftigelse inden for isoleringsfaget. Deltagerne har ikke nødvendigvis kendskab til arbejdet med isolering, men skal sikre, at deltagerne kan lave installationer, der overholder de krav, der stilles til brandisolering af stålkonstruktioner. Varighed 3 dage. Efteruddanelsesudvalget for bygge/anlæg og industri takker faglærere og andre, der har medvirket i udarbejdelsen af dette materiale. Herudover takker vi branchen for ideer til og konstruktiv kritik af materialet. 3

4 Hvorfor isolere stål Stål er et materiale de fleste forbinder med styrke, og det anvendes derfor også som den grundlæggende konstruktion i bygninger med behov for en stabilitet. Hvis stål skal bruges som bærende bygningsdele er der dog en ting man er nødt til at overveje. Hvordan sikrer man sig at stålet bevarer sine gode egenskaber under ekstreme forhold. Stål er netop kun stærk inden for et område der begrænses af stålets molekylers evne til at fastholde sin form. Allerede ved 300 grader kan visse konstruktioner begynde at svigte, men normalt vil stål have en kritisk temperatur der ligger mellem 400 til 450 grader. Stålet vil ikke smelte før det når over 1000 grader, men der vil ske en deformation af profilet, det man kalder en flydespænding. Den bedste måde at hindre stålet i at nå den kritiske temperatur, er ved at lave en passiv beskyttelse gennem brandisolering. Sammen med en aktiv beskyttelse som for eksempel sprinkler anlæg, vil man have en fornuftig mulighed for at holde bygningen stabil mens redningsarbejdet foregår. Stålets styrke Stålets styrke mindskes som sagt ved høje temperaturer. Den kritiske temperatur kaldes den temperatur, hvor der opstår flydespænding i stålet. Stålets kritiske temperatur afhænger derfor af, i hvilken grad stålets styrke er udnyttet statisk. Denne lille graf viser måske ikke alt, men den lodrette pil i grafen beskriver blot hvordan stålets værdier falder drastisk, og ved 1000 grader helt forsvinder, hvor stål i langt de fleste tilfælde vil begynde at smelte. Kilde: Isover 4

5 Af tabellen fremgår, hvor mange % af stålets styrke, der er tilbage ved en given temperatur. Stålets udnyttelsesgrad 100% 75% Trækpåvirkning Deformering uden betydning Deformering med afgørende betydning Trykpåvirkning Den kritiske ståltemperatur bestemmes ud fra: 1. Materialeværdier ved høje temperaturer 2. Udnyttelsesgraden hvor meget stålet er belastet Flydespænding: Flydespænding er når materialets molekyler bliver så varme at molekylerne ikke længere holder materialets form. Molekylerne skrider for til sidst at blive flydende. Man isolerer for at forhindre, at temperaturen i stålet under brandforløbet ikke overstiger kritisk ståltemperatur. Hvad er en brand En brand er dybest set ild man har mistet kontrollen over. Der er tre faktorer der skal være til stede for at en brand kan udvikle sig. Varme, ilt og brændbart materiale. Fjerner man bare et af de elementer vil ilden dø ud. Da ilt er en naturlig del af vore omgivelser, kan man ikke fjerne den, når det er først og fremmest er menneskeliv, man skal redde. Ilten er nødvendig, for at de indespærrede i en bygning kan overleve. Derimod kan man beskytte stålkonstruktionerne med materialer der ikke tilfører nogen brandbelastning, det vil sige at man fra konstruktionen, fjerner det 3. element for at en brand kan angribe stålet, nemlig det brandbare materiale. En bygningsbrand udvikler varme, og det er netop varmen vi skal beskytte konstruktionen imod. 5

6 En ting, der vanskeligt kan ændres, er det faktum, at inventar i bygningen ofte er fremstillet delvist af brandbare materialer. Derfor vil muligheden for at en brand kan opstå, være der så længe disse ellementer er til stede. Konklusionen er derfor, at vi må beskytte den bærende konstruktion, så den bevarer sin integritet så længe som muligt, hvis en bygningsbrand skulle opstå. En bygningsbrand vil altid foregå i flere faser, antændingsfasen, flammefasen og afsvalingsfasen. Det er i antændingsfasen man skal forsøge at rede hvad redes kan, og selvfølgelig først og fremmest de mennesker der er i bygningen. I denne fase stiger temperaturen hurtigt og brandbare materialer afgiver brandbare gasser og røg. Når først branden udvikler sig til flammefasen er der kun ringe chance for at redde eventuelle personer der stadig befinder sig i bygningen, men det er også her i denne fase at temperaturen kan nå op på 1000 grader. Til sidst vil den længste fase i branden opstå, afsvalingsfasen. Eftersom der på det tidspunkt ikke er andet brandbart materiale tilbage end de forkullede rester, vil en afkøling af resterne være det eneste man kan gøre, netop fordi varmen fra disse rester stadig udgøre en trussel mod evt. naboejendomme der ligger tæt på brandtomten. Det vil være urealistisk at finde overlevende på dette tidspunkt. 6

7 En brand opstået i et lokale med brændbare væsker vil have en anden karakter, end en almindelig bygningsbrand. Her kan der være tale om en "Jetfire" brand. En sådan brand kommer let over 1000 grader, derfor vil reglerne være anderledes i konstruktioner inden for olieindustrien. For at kunne definere en brandisolerings egenskaber, er man nødt til at angive det antal minutter isoleringen beskytter stålet mod branden. Dvs. hindre stålet i at nå den kritiske temperatur. Hvad er brandisolering Der findes flere former for brandisolering, der er godkendt til brug i Danmark. Først findes der stenuldsprodukter, keramiske produkter, gipsprodukter og fiberprodukter af glas tilført egenskaber som gør det mere varmebestandigt end normal glasuld. En af de ting der adskiller både Isover og Rockwools brandisolering fra almindelig traditionelt isolering, er bindemidlet. Et bindemiddel bliver brugt for at fastholde isolerings materialets form og struktur, eksempelvis i en lamelmåtte. Men desværre er bindemidlet kun anvendeligt i produkter hvis anvendelses temperatur ikke overstiger mere end ca. 260 grader som i tilfældet med en lamelmåtte. Hvis man undlader bindemidlet og gør strukturen i materialet mere fast, vil det stadig være formstabil selv under høje temperaturer. Det er således muligt at fremstille brandisolering som egner sig til temperaturer der ligger væsentlig højere. En lamelmåtte har et varmeledningstal der egner sig netop til det formål den bliver anvendt til. Men da det er en dyrere proces at fremstille brandisolering, og forbundet med et større materiale forbrug, vil brandisolering først og fremmest egne sig til brandisolering. Varmeledningstallet bliver ikke bedre blot der er mere materiale i. Da brandisolering skal beskytte menneskeliv og ikke kun materielle værdier, stilles der større krav til den type isolering. Døde ting der bliver ødelagt, kan muligvis erstattes, men det kan menneskeliv ikke. 7

8 Derfor stiller brandmyndighederne visse krav producenten må overholde for at få sit produkt godkendt. Uden at komme nærmere ind på enkeltheder inden for normen til brandisolering, kan det nævnes at følgende normer bliver anvendt. Nordtest metode - NT FIRE 021. MK godkendelse /1052 samt MK 6.10/1406 U brændbart i henhold til DS DIN 4102, *A1 for u beklædte og A2 for beklædte BS 476: Part 8 BR-95, ISO 1182 Det skal retfærdigvis nævnes at der findes produkter som brandmaling, super uld og andre keramiske materialer der kan anvendes som brandisolering, men her i dette forløb vil vi hovedsagelig benytte glas og stenuld som løsninger. Ingen af de ovenstående produkter afgiver giftige gasser under varmepåvirkningen. * Med hensyn til efter beklædning af brandisoleringen generelt, skal de aktuelle og gældender regler for hvert produkt følges. Man ser ofte en ændring i reglerne efterhånden som produktet bliver opkvalificeret gennem de test der løbende bliver lavet. Henvisninger til lovgivningen BR-95; stk. 1 I bygninger med 1 etage skal bærende konstruktioner udføres som BDbygningsdel-30 i bygninger med et etageareal på højst 600 m 2 og mindst som BD-bygningsdel 60 i bygninger med et større etageareal. BR-95; 6.7.2, stk. 1-7 Bærende konstruktioner omfatter bl.a. vægge, søjler, bjælker samt etageadskillelser, altangange og altaner. DS 412; 9.1 Stålkonstruktioner, hvortil der stilles krav om brandmodstandsevne, skal udformes således, at der ikke opstår bæreevnesvigt under brandpåvirkning. Bygningsreglement Kapitel 12. Installationer: 8

9 Nye brandklasser Som beskrevet i kompendiet for brandisolering af ventilationskanaler, er der kommet nye brandklasser der overholder den Europæiske norm.det betyder at vi skal lære nye udtryk og deres betydning at kende, derfor vil vi lige repetere: Herunder de nye klasser som de ser ud nu. Byggevarers reaktion på brand inddeles i følgende primærklasser: A1, A2, B, C, D, E og F Klasse A1 dækker der højeste kravniveau, som på ingen måde kan kombineres med tillægsklasser. Klasse A2, B, C og D kombineres altid med tillægsklasse for røg (s) og brændende dråber (d). Klasse E kan enten stå alene eller kombineres med d2. Klasse F indebærer ingen krav og kan ikke kombineres med tillægsklasser. Med hensyn til (s) og (d) er der igen flere underkategorier: s1 s2 s3 d0 d1 d2 Meget begrænset mængde af røgudvikling Begrænset mængde af røgudvikling Intet krav til mængde af røgudvikling Ingen brændende dråber eller partikler Brændende dråber eller partikler i begrænset mængde Intet krav til mængde afbrændende dråber eller partikler Bygningsdelens brandmodstands evne beskrives ud fra følgende yde evner: R E I W M C S G K Bæreevne Integritet Isolation Stråling Mekanisk påvirkning Selvslukkende Tæthed mod røg gennemtrængning Modstands evne mod skorstensbrand Brandbeskyttelses evne En bygningsdels eller komponents brandmodstands evne angives ved det tidsrum (i minutter}, i hvilket bygningsdelen/komponenten under en brandpåvirkning i henhold til DS/EN bevarer sin: 9

10 Bæreevne R Bæreevnen R er en bærende, eller bærende og adskillende, bygningsdels evne til under brandpåvirkning fra en eller flere sider at optage den last, som den er udsat for under brandpåvirkningen. Integritet E Integritet E er en bygningsdels/en komponents evne til at forhindre udbredelse af brand som følge af, at betydelige mængder flammer eller varme gasser passerer fra branden til den ueksponerede side, hvorved der forårsages antændelse enten af den ueksponerede overflade eller af materialer i nærheden af denne overflade. Isolation I Isolation I er en bygningsdels eller komponents evne til at modstå brandpåvirkning, uden at branden breder sig som følge af væsentlig gennemstrømning af varme. Gennemstrømning skal begrænses, således at hverken ueksponerede overflader eller materialer i nærheden af disse overflader antændes. Bygningsdelen/komponenten skal også fungere som varmebarriere i tilstrækkelig grad til, at personer i nærheden af den beskyttes. Røgtæthed S Tætheden mod røg gennemtrængning S er bygningsdelens eller komponentens evne til at modstå gennemstrømning af gasser eller røg ved omgivelses temperatur og ved eksponering ifølge standard brandforløbet (DS/EN ). Lækagehastigheden korrigeres til 20 C. Bygningsdeles og komponenters brandtekniske klassifikation angives ved en kombination af reaktion på brandklassen og den tilhørende brandmodstands evne i minutter. Eksempelvis en bygningsdel klasse EI 60 A2-s1,d0 (ikke bærende bygningsdel), eller bygningsdel klasse REI 60 B-s1,d0 (bærende bygningsdel). Klasserne kan kombineres på følgende måde: Bærende bygningsdele: REI-tid: RE-tid: Det tidsrum, hvor alle kriterier, bæreevne, integritet og isolation, er opfyldt. Det tidsrum, hvor de to kriterier, bæreevne, integritet er opfyldt. 10

11 R-tid: Det tidsrum, hvor kriteriet bæreevne er opfyldt. Ikke bærende bygningsdele: EI-tid: E-tid: Det tidsrum, hvor de to kriterier, integritet og isolation er opfyldt. Det tidsrum, hvor kriteriet integritet er opfyldt Tidsrummet for at opretholde ydeevne udtrykkes i danske bestemmelser med følgende antal minutter: 30, 60, 120 og helt op til 240, hvor vi taler om stålkonstruktioner. Skåret ud i pap vil det betyde følgende. EI 30: E 60: A2-s1,d0: Integritet og isolering skal overholde deres mindste krav i mindst 30 minutter. Hvorimod konstruktionen skal være intakt i mindst 60 minutter. Ubrændbart med en røgudvikling i begrænset mængde, samt ingen brændende dråber eller partikler Se evt. yderligere oplysninger i hæftet Brandisolering af ventilationskanaler Findes på platformen EMU på nettet. 11

12 Beregning af isoleringstykkelse Først skal vi se på de mest gængse profiler: 12

13 Data på stålprofil HE-A profiler h (mm) b (mm) A (cm2) U/A (m-1) U/A (m-1) , , , , , , , , , , Data på stålprofil HE-B profiler h (mm) b (mm) A (cm2) U/A (m-1) U/A (m-1) , , , , , , ,

14 Data på stålprofil HE-M profiler h (mm) b (mm) A (cm2) U/A (m-1) U/A (m-1) , , , , Data på stålprofil IPE profiler h (mm) b (mm) A (cm2) U/A (m-1) U/A (m-1) , , , , , , , , , , , , , , ,

15 Data på stålprofil Rektangulær HXB S F U/A U/A U/A (mm) (mm) (cm 2 ) (m -1 ) (m -1 ) (m -1 ) 100x50 3,2 9, ,0 11, ,0 13, x80 5,0 18, ,3 23, ,0 29, x100 5,0 23, ,3 29, ,0 37, x120 6,3 38, ,0 47, ,0 58, x150 6,3 48, ,0 60, ,0 74, x200 6,3 60, ,0 76, ,0 94, U/A forhold Et stålprofils U/A forhold betyder sektionsforholdet for stålprofilet, som skal brandbeskyttes, på basis af ståltværsnittets udnyttelsesgrad. I virkeligheden er det et taldiagram der er udarbejdet i forbindelse med den belastning stålet kan tåle under en brand, uden at miste sin bæreevne. 15

16 Der kan være tale om kun 3 siders belastning, hvis et betondæk ligger tæt op at profilet. Der er derfor forskel på om profilet er belastet på alle 4 sider eller kun på 3 sider. Her er et eksempel med 3 sider Kilde: Isover BRANDMODSTANDSEVNE Kraftige konstruktioner har størst brandmodstandsevne. Hvor hurtigt en stålkonstruktion opvarmes ved en given brandpåvirkning, kan forenklet udtrykkes som forholdet mellem den brandpåvirkede overflade og stålprofilets varmekapacitet. Dette forhold udtrykkes ved de såkaldte sektionsforhold, U/A. Kilde: Isover Sektionsforhold (U/A-værdien). U=isoleringens indre omkreds (m). A=Stålets tværsnitsareal (m 2 ) Eksempel på profiler med lavt sektionsforhold (U/A) er f.eks. HEB og HEM. Højt sektionsforhold giver en hurtig opvarmning af stålet. Dette indebærer, at slanke konstruktioner kræver tykkere brandisolering. Herunder et diagram der angiver de forskellige profilers U/A forhold. Kilde: Isover 16

17 Først finder man ud af hvilket profil, der er tale om, hvorefter man måler størrelsen og finder den tilsvarende beskrivelse i diagrammet. Efterfølgende kan man se de 2 U/A forhold for henholdsvis 3 eller 4 siddet isolering. U/A tallet skal så overføres i et diagram, der gælder for det produkt, man har valgt at bruge, enten Rockwools Conlit, eller Isovers Fire Protect. Herunder diagrammet til Isovers Fire Protect til en BS 60 sikring. Hvis profilet er et HE200A er U/A værdien af en 4 siddet påvirkning 145. Dvs. at hvis stålets kritiske temperatur ligger på 450 C. skal der bruges en 25 mm. Kilde: Isover Er der tale om Rockwool og produktet Conlit, ser diagrammet sådan ud. 17

18 (Herover Conlit i 60 min.) Regnestykket bliver således. Hvis profilet igen er et HE200A er U/A værdien af en 4 siddet påvirkning 145. Og hvis stålets kritiske temperatur ligger på 450 C. skal der her blot bruges en 20 mm. Yderligere diagrammer til andre tidsfaktorer findes i producentens vejledning. MONTERING AF BRANDISOLERING Den mest anvendte metode til montering af brandisolering på stål er mekanisk fastgørelse, det vil sige fastgørelse gennem isoleringen og ind i konstruktionen. Her er et specielt svejse apparat meget anvendeligt. Det er lavet til formålet, og monterings skiverne, stritterne eller tallerken stifterne som de også bliver kaldt er præcis den længde der passer til den gældende isoleringstykkelse. Alt efter om du anvender Isover eller Rockwools produkter, er der forskel på hvilke afstande der skal være mellem fastgørelserne. Svejse maskine til Tallerkenstift. Som sagt er der forskel på metoderne alt efter produktet, men andre ting spiller også ind. Der er eksempelvis forskel på profilets bredde og er afstanden mellem de to flader. (Se side ) 18

19 Fastgørelsen af brandisoleringen skal ud over den mekaniske metode direkte ind i stålprofilet ofte være kombineret med passtykker alt efter hvor stor afstanden er mellem de to flanger. Samlinger skal være helt tætte, derfor vil det anbefales at man skærer materialet et par mm i overmål. Her er passtykkerne som de ser ud i vejledningen fra Isover. Kilde: Isover Passtykkerne er 100 mm. brede, og tilpasset i længden så de er ca. 3 mm. større end afstanden mellem flangerne på I profilet. Isover er godkendt med pladetykkelse på 40 mm. til passtykkerne, og der må højest være 600 mm. mellem dem. Såfremt afstanden mellem flangerne på I profilet er større end 400 mm. kræves der yderligere understøtning af passtykkerne Her er så produktet fra Rockwool som den ser ud i deres vejledning. Passtykkerne er også anbefalet i denne vejledning, dog med en godkendelse ned til 25 mm. pladetykkelse, og en afstand mellem passtykkerne på max mm. Hvis afstanden mellem flangerne er over 500 mm. nedsættes afstanden mellem passtykkerne til 633 mm. Kilde: Isover Ved større arbejder kan den øverste model med V skårne hjørner være en fordel, men så skal pladerne nødvendigvis skæres med maskine (husk maskinudsugning og maske som lovkrav her) Rockwool tilbyder også en klæbe montage. (Se vejledning) 19

20 Hvad angår de to løsninger vi ser herover, skal det understreges, at den fremgangsmåde, der pt. er godkendt, skal anvendes. Derfor vil der til denne uddannelse være supplerende materiale fra producenterne, der indeholder de sidste nye opdateringer Herover Rockwools Conlit ses her monteret med tallerkenstifter og isoleringssøm (se vejledning) 20

21 1. Betondæk, letklinker- betondæk eller lign. 2. Stålprofil. 3. Conlit 150 passtykke, min. tykkelse 25 mm, bredde 100 mm. Passtykkerne klæbes med Conlit Klæber mellem profilflangerne. Max mm afstand. Ved profilerne med h >500 mm nedsættes max. afstand til 633 mm og passtykkerne gøres massive (udfylder hulrummet til stålets krop). Herunder samme metode, blot med Isovers Fire Protect. Der er selvfølgelig forskel på hvilke skuer eller søm du bruger til henholdsvis det ene eller andet produkt, så se den sidste vejledning fra producenten. 4 siddet brandpåvirkning 3 siddet brandpåvirkning Kilde: Isover I stedet for skåle, kan bats tildannes 21

Teknisk brandisolering. Ventilationskanaler. Kompendium

Teknisk brandisolering. Ventilationskanaler. Kompendium Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg & industri Teknisk brandisolering Ventilationskanaler Kompendium Undervisningsministeriet, marts 2011. Materialet er udviklet for Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

ISOVER FireProtect TM. Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner

ISOVER FireProtect TM. Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner ISOVER FireProtect TM Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner Blad 890 Dato: April 2012. Erstatter: Blad 890, August 2006 Uden isolering af flangekanten side 14 Med isolering af flangekanten side

Læs mere

ISOVER FireProtect Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner

ISOVER FireProtect Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner ISOVER FireProtect Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner Blad 890 Dato: August 2006. Erstatter: Blad 890 s.1-12, August 2003 Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner Hvad sker der ved en

Læs mere

Brand. Brandforhold. Klassifikation af byggematerialer

Brand. Brandforhold. Klassifikation af byggematerialer Brandforhold Jf. Bygningsreglementets bestemmelser skal bygninger opføres og indrettes, så der opnås tilfredsstillende tryghed mod brand og brandspredning til andre bygninger. I Bygningsreglementets vejledninger

Læs mere

Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995

Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 1 Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 Erhvervs- og Boligstyrelsen Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 3 I Bygningsreglementet, der trådte i kraft den 1. april 1995, med tillæg 1, der trådte i kraft den

Læs mere

Tillægsklasserne for røg og brændende dråber er:

Tillægsklasserne for røg og brændende dråber er: Efter det europæiske klassifikationssystem kan byggevarers og bygningsdeles (eksklusive gulvbelægningers og tagdækningers) reaktion på brand inddeles i følgende primærklasser: A1 byggevarer, som ikke medvirker

Læs mere

PROMATECT -200 Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner

PROMATECT -200 Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner PROMATECT -00 Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner Vers. 0-05 PROMATECT -00 PROMATECT -00 er en ubrændbar plade til brandbeskyttelse af stålkonstruktioner i tørt miljø. PROMATECT -00 er en kalciumsilikatplade

Læs mere

Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner

Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner MK 6.00/017 8. udgave Januar 2014 Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax

Læs mere

Beklædnings klasser. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/006 8. udgave Januar 2014. Telefax 45 76 33 20

Beklædnings klasser. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/006 8. udgave Januar 2014. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/006 8. udgave Januar 2014 Beklædnings klasser MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Bygningsreglementets funktionskrav

Bygningsreglementets funktionskrav Bygningsreglementets funktionskrav Brandtekniske begreber Baggrunden for bygningsreglementets funktionsskrav Brandtekniske begreber Ofte støder I på underlige koder i de forskellige brandtekniske vejledninger,

Læs mere

Brandisolering af ventilationskanaler

Brandisolering af ventilationskanaler Revideret Oktober 2010 Brandisolering af Montagevejledning iht. DS 428, 3. udgave 2009 Det er lettere at isolere med ISOVER Indhold Side Brandklassifikationssystem 3 ULTIMATE Protect - Effektiv brandisolering

Læs mere

Frede Christensen Ejnar Danø. Brandmodstandsbidrag for alternative isoleringsmaterialer med fastholdelsessystem

Frede Christensen Ejnar Danø. Brandmodstandsbidrag for alternative isoleringsmaterialer med fastholdelsessystem Frede Christensen Ejnar Danø Brandmodstandsbidrag for alternative isoleringsmaterialer med fastholdelsessystem Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Juli 2001 Forord Nærværende rapport omhandler projektet

Læs mere

TRADITION MØDER DOKUMENTATION. Af teknik udvalget

TRADITION MØDER DOKUMENTATION. Af teknik udvalget 1 TRADITION MØDER DOKUMENTATION Af teknik udvalget PROBLEMSTILLING. Brandbeskyttelse af stålkonstruktion til R 60 ( BD 60) Tradition Dokumentation Anvendelse af 3 lag beklædning med samlet tykkelse på

Læs mere

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse August 2012 2.122 DK Eter-Color et naturligt og stærkt valg Gennemfarvet fibercement Stærk kvalitet naturlige, spændende farver Minimal vedligeholdelse Til alle slags facader Eter-Color er en vejrbestandig

Læs mere

De nye europæiske brandklasser

De nye europæiske brandklasser De nye europæiske brandklasser Januar 2008 ED/af 1. Baggrund I februar 2002, med ikrafttrædelse den 1. marts 2002, udsendte Erhvervs- og Boligstyrelsen Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 (BR 95) og Tillæg

Læs mere

De nye europæiske brandklasser

De nye europæiske brandklasser December 2003 ED De nye europæiske brandklasser 1. Baggrund I februar 2002, med ikrafttrædelse den 1. marts 2002, udsendte Erhvervs- og Boligstyrelsen Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 (BR 95) og Tillæg

Læs mere

CLA. Kompaktlyddæmper til cirkulære kanaler KORT OVERSIGT

CLA. Kompaktlyddæmper til cirkulære kanaler KORT OVERSIGT Kompaktlyddæmper til cirkulære kanaler KORT OVERSIGT Lav konstruktionshøjde Fremragende lyddæmpning Stenuld dækket med særligt polyestervæv Tæthedsklasse D Lavt trykfald Typegodkendt brandteknisk klasse

Læs mere

Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele

Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele MK 6.00/009 8. udgave Januar 2014 Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund

Læs mere

Passiv Brandsikring. Brandbeskyttende glas i døre. Glastyper og ofte forekommende fejl ved specifikation af brandbeskyttende glas

Passiv Brandsikring. Brandbeskyttende glas i døre. Glastyper og ofte forekommende fejl ved specifikation af brandbeskyttende glas Passiv Brandsikring Brandbeskyttende glas i døre Glastyper og ofte forekommende fejl ved specifikation af brandbeskyttende glas Ved Carl Axel Lorentzen, SikkerhedsBranchen DBI håndbog BTV37:2009 Glas og

Læs mere

Montageguide. FERMACELL fibergips

Montageguide. FERMACELL fibergips Montageguide FERMACELL fibergips Hvorfor vælge FERMACELL fibergips Stil krav til din gipsvæg! Et enkelt lag er nok til at gøre op med gamle vaner FERMACELL fibergips kan spare dig for meget. Et enkelt

Læs mere

Gyproc Habito Ekstra stærke gipsvægge med høj bæreevne

Gyproc Habito Ekstra stærke gipsvægge med høj bæreevne Gyproc Habito Ekstra stærke gipsvægge med høj bæreevne Gipsvægge med høj bæreevne Takket være en ny patenteret teknologi, har vi hos Gyproc udviklet Gyproc Habito gipsplader med revolutionerende styrke

Læs mere

DS/EN 1991-1-2 DK NA:2011

DS/EN 1991-1-2 DK NA:2011 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-2: Generelle laster - Brandlast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af EN 1991-1-2 DK NA:2008 og erstatter dette fra 2011-12-15. Tidligere

Læs mere

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS CE mærkning og brandsikring i henhold til Byggevaredirektivet og Bygningsreglementet BR10 Emnet er opdelt således: 1. CE mærkning iht. Byggevaredirektivet (CPD) 2.

Læs mere

Pladeisolering i Offshore- og Olieindustrien

Pladeisolering i Offshore- og Olieindustrien Pladeisolering i Offshore- og Olieindustrien Herunder Problemløsning til vandafvisende indkapsling med baggrund i CINI normen samt Norsok standarden Ministeriet for børn og undervisning, februar 2012.

Læs mere

Montagevejledning HODY. forskallings- og armeringsplade. HODY forskallings- og armeringsplade

Montagevejledning HODY. forskallings- og armeringsplade. HODY forskallings- og armeringsplade Montagevejledning HODY EFTEX ApS - HI-PARK 411-7400 HERNING - Tlf 86 66 20 00 - Fax 86 66 23 96 - WWW.EFTEX.DK Indholdsfortegnelse Side 2 Fordele ved HODY pladen HODY Tekniske data Side 3 Lagring af HODY

Læs mere

1. udgave November 2009 Udgivet af DBI Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Glas og brand. Brandbeskyttende glas i bygningsdele.

1. udgave November 2009 Udgivet af DBI Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Glas og brand. Brandbeskyttende glas i bygningsdele. 1. udgave November 2009 Udgivet af DBI Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Glas og brand Brandbeskyttende glas i bygningsdele DBI vejledning 37 DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut er et selvejende

Læs mere

Multifunktionelt rørophæng - et fremskridt i kondenskontrol

Multifunktionelt rørophæng - et fremskridt i kondenskontrol Multifunktionelt rørophæng - et fremskridt i kondenskontrol Pålidelig kondenskontrol Dobbelt selvlukkende Solid inderkerne med optimal varmeydeevne Forbedret systemsikkerhed λ 0 C 0.034 W/(m K) Støv- og

Læs mere

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen 12.4.1 Letklinkerblokke Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen Letklinkerblokke er lette byggeblokke, der på samme måde som Lego klodser - dog i større format - ud fra standardstørrelser opbygges til

Læs mere

Brandklasser. Hidtidlige danske klassifikationssystem og de nye europæiske klassifikationer

Brandklasser. Hidtidlige danske klassifikationssystem og de nye europæiske klassifikationer Klasser: Hidtidlige danske klassifikationssystem og de nye europæiske klassifikationer Både klasse 1- og klasse 2 skal i et vist tidsrum, fastsat til 10 minutter, kunne beskytte brændbart materiale bag

Læs mere

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering Projektering / Etagedæk og Lofter / Dimensionering Dimensioneringstabeller De efterfølgende tabeller 1 og 2 indeholder maksimale spændvidder for Gyproc TCA etagedæk udført med C-profiler. Spændvidder er

Læs mere

Autolakering - Klargøring efter lakering

Autolakering - Klargøring efter lakering Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Autolakering - Klargøring efter lakering Undervisningsministeriet, oktober 2013. Materialet er udviklet for Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

FireFree B780 Brandpakning

FireFree B780 Brandpakning Vare nr. Navn / Type Opt. rør dimension EAN nr. 10201 FireFree B780 55 mm < Ø55 mm 5705673001402 10205 FireFree B780 75 mm Ø55-75 mm 5705673001426 10227 FireFree B780 82 mm Ø76-82 mm 5705673001433 10209

Læs mere

Godkendelse MK 6.10/1675

Godkendelse MK 6.10/1675 MATERIALE ELLER KONSTRUKTION: Brandsikring af kabel- rørgennemføringer. Betegnelse: Conlit Brandskot GODKENDELSESINDEHAVER: ROCKWOOL A/S Hovedgaden 501 2640 Hedehusene Telefon 46 56 16 16 Telefax 46 56

Læs mere

PROMATECT -H Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner

PROMATECT -H Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner PROMATECT -H Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner Vers. 0-05 PROMATECT -H PROMATECT -H er en ubrændbar plade, der bruges til brandbeskyttelse af stålkonstruktioner i tørt miljø, og i områder hvor der

Læs mere

Nullifire brandmaling til utendørs konstruktioner

Nullifire brandmaling til utendørs konstruktioner Brandmaling til bærende stålkonstruktioner Nullifire brandmaling til utendørs konstruktioner Type S605 Xylenbasert MK-godkendelse 6.10/1025 Teknisk information: Scandi Supply a/s Brovadvej 64, 7000 Fredericia

Læs mere

ISOVER ULTIMATE Fireboard. - Brandbeskyttelse af betonhuldæk

ISOVER ULTIMATE Fireboard. - Brandbeskyttelse af betonhuldæk ISOVER ULTIMATE Fireboard - Brandbeskyttelse Le lo Med 20 mm ISOVER ULTIMATE Fireboard fås: R 120 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 120] Baggrund Erhvervs- og byggestyrelsens eksempelsamling Tabel 3.1 angiver,

Læs mere

Bilag A - Plasttanke med højst 50 oplagsenheder

Bilag A - Plasttanke med højst 50 oplagsenheder Bilag A - Plasttanke med højst 50 oplagsenheder Kravene til denne type tanke fremgår af afsnit 4.5 og 4.7 i de tekniske forskrifter for brandfarlige væsker. Da tanke af denne type primært opstilles hos

Læs mere

TEKNISK DATABLAD Protecta Hårdplade Plus

TEKNISK DATABLAD Protecta Hårdplade Plus TEKNISK DATABLAD - 1 - Hårde plader til brandbeskyttelse af stålkonstruktioner Hårdplade Plus er en plade som kan bruges til blandt andet brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner. Pladerne består

Læs mere

Center for Bygninger, Konstruktion

Center for Bygninger, Konstruktion Københavns Kommune N O T A T VEDR.: DATO: 2005 REV.: 8. februar 2016 FRA: Konstruktion INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... 3 Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg... 3

Læs mere

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri TILLÆG 1 TIL EKSEMPELSAMLINGEN OM BRANDSIKRING AF BYGGERI 1 Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri Til side 9, forord, sidste afsnit ændres meget høje bygninger, hvor der er mere end

Læs mere

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk FireFree ScandiBoard Brandsikring af stålkonstruktioner www.scandisupply.dk Datablad Data 850 2012-03-09 FireFree ScandiBoard 850 FireFree ScandiBoard 850 er en let kalciumsilikat plade, der er testet

Læs mere

Montering af dampspærre

Montering af dampspærre Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg & industri Spørgsmål Undervisningsministeriet. 18-11-2010. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde med André

Læs mere

6.3 Schlüter -DITRA-SOUND

6.3 Schlüter -DITRA-SOUND INNOVATION MED PROFIL 6.3 Schlüter -DITRA-SOUND G U L V U N D E L A G TRINLYDSISOLERING Anvendelse og funktion Schlüter -DITRA-SOUND er en trinlydsisolering til flisebelægninger fremstillet af kraftig

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

TEKNISK DATABLAD Protecta A-Plade 1 (10)

TEKNISK DATABLAD Protecta A-Plade 1 (10) Protecta 1 (10) 12 16 Indholdsfortegnelse Generelle tekniske data Side 1 Generel montageanvisning; brandisolering af stål Side 2 Brandisolering af stål i facade og gipsvægge Side Brandisolering af stålpladetage

Læs mere

Pilkington Pyrostop og Pilkington Pyrodur

Pilkington Pyrostop og Pilkington Pyrodur Pilkington Pyrodur BRANDBESKYTTENDE GLAS og Pilkington Pyrodur En effektiv barriere mod røggasser, flammer og varmestråling Brandbeskyttende glas: Personlig og materiel sikkerhed Brandbeskyttende Glas

Læs mere

- din isoleringsrådgiver - din totalleverandør

- din isoleringsrådgiver - din totalleverandør - din isoleringsrådgiver - din totalleverandør VEJL. PRISLISTE 1. februar/2011 TEKNISK ISOLERING CONLIT BRANDSIKRING BALLERUP KOLDING ÅRHUS Tlf. 70 26 06 36 Tlf. 70 22 99 33 Tlf. 70 20 01 22 Fax 70 26

Læs mere

T500. Installationer: D520 Installations-huller uden forstærkningsplade. side 21 D521 Installations-huller med forstærkningsplade. side 22.

T500. Installationer: D520 Installations-huller uden forstærkningsplade. side 21 D521 Installations-huller med forstærkningsplade. side 22. Tegningsliste, etagedæk. T500 Eksempler på opbygninger af etagedæk: D501 med udstøbning på svalehaleplader. side 2 D502 med gulvgips på trapezplader. side 3 D503 med OSB-plade på toppen. side 4 D504 med

Læs mere

EUROCODE OG BRAND - STATUS ANNEMARIE POULSEN

EUROCODE OG BRAND - STATUS ANNEMARIE POULSEN EUROCODE OG BRAND - STATUS ANNEMARIE POULSEN DAGENS EMNER S-1900-2 Eurocodes branddimensionering Hvem er vi og hvad laver vi Eksempler på publikationer udvalget har bidraget til: Forkortet udgave af EN

Læs mere

PROMATECT -L Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner

PROMATECT -L Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner Vers. 0-05 PROMATECT -L er en ubrændbar plade, der bruges til brandbeskyttelse af alle typer af stålkonstruktioner. Pladen er lavet af uorganisk kalciumsilikat og

Læs mere

Monteringsvejledning Brandtætningsskum 2K

Monteringsvejledning Brandtætningsskum 2K Monteringsvejledning Brandtætningsskum 2K Brandmodstandsevnen for blandede installationer er: Brandmodstandsevnen for kabel og rørinstallationer er: EI 120 Side 1 af 16 for massive og flexible vægge og

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber udarbejdet for Grundejerforeningen Plantagen I Horsens

Inspektion af legepladsredskaber udarbejdet for Grundejerforeningen Plantagen I Horsens Legepladsinspektør Kent S. Pedersen Certifikat nr. 105 fra Teknologisk Institut gældende til 31.12.2009 www.legepladskontrollen.dk Legepladsinspektør Kent S. Pedersen Symfonialle 18 DK 8700 Horsens E-mail

Læs mere

BRUGS-OG MONTAGEANVISNING FOR. Unitec PVC lim BRUGS- OG MONTAGEANVISNING FOR PVC-RØRMONTAGE

BRUGS-OG MONTAGEANVISNING FOR. Unitec PVC lim BRUGS- OG MONTAGEANVISNING FOR PVC-RØRMONTAGE BRUGS-OG MONTAGEANVISNING FOR Unitec PVC lim BRUGS- OG MONTAGEANVISNING FOR PVC-RØRMONTAGE LIMEN Unitec PVC lim er fremstillet på basis af NMP, som er et opløsningsmiddel, der kan blandes med vand i alle

Læs mere

Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. September 2008

Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. September 2008 VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold September 2008 I overensstemmelse med: Bygningsreglement 2008 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Indledning Generelt

Læs mere

Installation System M

Installation System M Installation System M max 40 mm max 200 mm til væg 200 mm 00 mm Montagesystemet System M er et skjult skinnesystem, som anvendes til montage af Sonar plader med kant M. System M fastgøres enten direkte

Læs mere

Isoleret sektion. Skorstenen kan tilføjes kondens-pakning, så løsningen bliver vand- og tryktæt.

Isoleret sektion. Skorstenen kan tilføjes kondens-pakning, så løsningen bliver vand- og tryktæt. Sektionsskorsten anvendes til alle former for kedler og fastbrændselfyr. Konstruktionen sikrer et professionelt resultat, der holder mange år fremover. Skorstenen kan tilføjes kondens-pakning, så løsningen

Læs mere

Hygiejnisk modulafskærmning i rustfrit stål DK

Hygiejnisk modulafskærmning i rustfrit stål DK www.ntf.dk Hygiejnisk modulafskærmning i rustfrit stål DK Competition-Line modulafskærmning i rustfrit stål hygiejnisk rumafskærmning Competition-Line er en serie af modulopbyggede maskinafskærmninger

Læs mere

Stål. Brandpåvirkning og bæreevnebestemmelse. Eksempler september 2015/LC

Stål. Brandpåvirkning og bæreevnebestemmelse. Eksempler september 2015/LC Stål. Brandpåvirkning og bæreevnebestemmelse. Eksempler september 2015/LC Stål og Brand. 1) Optegn standardbrandkurven. 2) Fastlæg ståltemperaturer for 3 uisolerede profiler efter 30 min. standardbrand:

Læs mere

Tagkonstruktioner. opstilling og afstivning af spær

Tagkonstruktioner. opstilling og afstivning af spær Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg & industri Tagkonstruktioner opstilling og afstivning af spær Undervisningsministeriet. Marts 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

Hüttemann Limtræ - meget mere end standardlimtræ

Hüttemann Limtræ - meget mere end standardlimtræ Hüttemann Limtræ - meget mere end standardlimtræ Profile - din sikre leverandør af byggematerialer Hüttemann Hüttemann er meget mere end standardlimtræ. En stor del af produktionen ligger i dag på dæk-

Læs mere

Figur 1, lagertyper (figur 5.3.2 i retningslinie for sprinkleranlæg)

Figur 1, lagertyper (figur 5.3.2 i retningslinie for sprinkleranlæg) Nærværende notat indeholder brandmæssige afsnit og en overordnet beskrivelse af disse, som indgå som bilag til lejerhåndbogen. Da beskrivelserne er overordnet skal lejer sikre, at den brandmæssige indretning

Læs mere

PAROC HVAC FIRE Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011

PAROC HVAC FIRE Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 INDHOLD Brandsikring med PAROC Stenuld... 3 PAROC Hvac Fire Mat EI 30 AluCoat, 60 mm. Cirkulære og ovale kanaler... 4 PAROC

Læs mere

MONTAGEANVISNING Protecta FR Akryl

MONTAGEANVISNING Protecta FR Akryl MONTAGEANVISNING Protecta FR Akryl 1 (5) 2012 3 26 Generel produktbeskrivelse Typisk detaljetegning Protecta FR Akryl er fremstillet for at forhindre spredning af brand, gas og røg gennem åbninger og tekniske

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Scalabygningen. Vurdering af bærende konstruktioner. Københavns Kommune. Kultur- og Fritidsforvaltningen

Indholdsfortegnelse. Scalabygningen. Vurdering af bærende konstruktioner. Københavns Kommune. Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Scalabygningen Vurdering af bærende konstruktioner COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Sagsnr

Læs mere

Sikkerhed for godt håndværk. - Rustfri flexslange til: Varme Vand Solvarme Køl

Sikkerhed for godt håndværk. - Rustfri flexslange til: Varme Vand Solvarme Køl Sikkerhed for godt håndværk - Rustfri flexslange til: Varme Vand Solvarme Køl Inoflex-flexslange og FixLock - Det professionelle valg! Inoflex-flexslange FixLock Rustfri flexslange Dimension DN 12-40 VA-godkendt

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

GASS dækunderstøtning. Brochure og monterings anvisning

GASS dækunderstøtning. Brochure og monterings anvisning GASS dækunderstøtning Brochure og monterings anvisning Januar 2007 Indholdsfortegnelse Side: 4 Systembeskrivelse 6 Højdekombinationer 8 Breddekombinationer 10 Placering af rammer 12 Montage vha. montagedæk

Læs mere

Træfib. helt naturlig isolering

Træfib. helt naturlig isolering Træfib helt naturlig isolering Det isolerer bedre, det giver et sundere indeklima, det lydisolerer, og det virker brandhæmmende. Kan man ønske sig mere af et isoleringsmateriale? Vi tegner et portræt af

Læs mere

2.3.2. Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / Lofter, Etagedæk i træ og renovering af Etagedæk

2.3.2. Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / Lofter, Etagedæk i træ og renovering af Etagedæk Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / Renovering af Etagedæk I forbindelse med renovering af eksisterende etagedæk vil de lokale myndigheder ofte forlange at nuværende krav til lyd/brand

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Vejledning om brandsikring af fritliggende enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og campinghytter samt dertil hørende småbygninger 22. december

Læs mere

Plast er ikke bare Plast Hvad enhver teknikker bør vide om plast

Plast er ikke bare Plast Hvad enhver teknikker bør vide om plast Plast Center Danmark Plast er ikke bare Plast Hvad enhver teknikker bør vide om plast Mia Katharina Andersen Podlech Teknisk Projektleder Ph.D. Kemiingeniør Vejle, d. 1. november 2012 1 Plast er ikke bare

Læs mere

Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner

Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner BETEGNELSE: CE MK EN Godkendelse MK 5./5 MK 6.0/66 EN 50- Udstedt: 0-0-8 Gyldig til: 0-0-0 Udstedt i medfør af byggelovens 8 stk. Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner Vaffelplader type VBSL 0/80 BESKRIVELSE:

Læs mere

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på 34 til 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på 34 til 60 grader,

Læs mere

HÅNDBOG Lægningsvejledning

HÅNDBOG Lægningsvejledning HÅNDBOG Lægningsvejledning Indhold Afstandslister... side 3 Lægter... side 3 Ventilation... side 4-5 Fastlæggelse af tagfladens længde... side 6 Oplægning - binding... side 7 Rygningslægninger... side

Læs mere

Projekt-bjælker Lige bjælker

Projekt-bjælker Lige bjælker Projekt-bjælker Lige bjælker Lige bjælker er produceret med et konstant tværsnit og finder oftest anvendelse som tagbjælker, murremme og bjælkelag i etageadskillelser. Lige limtræsbjælker er fremstillet

Læs mere

GussStahl Lienen STRENOV PRODUKTER INFORMATION MATERIALER

GussStahl Lienen STRENOV PRODUKTER INFORMATION MATERIALER STRENOV PRODUKTER INFORMATION GussStahl Lienen GussStahl Lienen GmbH & Co. KG (GSL) som blev grundlagt i den tyske by Lienen i 1971, er specialister inden for støbning af komplekst formede stålkomponenter

Læs mere

PAROC Hvac Fire. Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011

PAROC Hvac Fire. Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 PAROC Hvac Fire Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 Teknisk Isolering November 2013 Indhold Brandsikring med PAROC Stenuld... 3 PAROC Hvac Fire Mat Cirkulær kanal...

Læs mere

3.6 Brandisolering af bærende stålkonstruktioner

3.6 Brandisolering af bærende stålkonstruktioner Projektering / Brandisolering af bærende stålkonstruktioner 3.6 Brandisolering af bærende stålkonstruktioner 3.6 Projektering Revideret juni 2016 Gyproc Håndbog 9 335 Projektering / Brandisolering af bærende

Læs mere

8.2 Schlüter -KERDI-DRAIN

8.2 Schlüter -KERDI-DRAIN INNOVATIONER MED PROFIL 8.2 Schlüter -KERDI-DRAIN AFLØB GULVAFLØB TIL SAMLINGSTÆTNINGER Anvendelse og funktion Schlüter -KERDI-DRAIN er et gulvafløbssystem til enkel og sikker etablering af samlingstætninger

Læs mere

4. Tage med en hældning på over 60 grader

4. Tage med en hældning på over 60 grader 4. Tage med en hældning på over 60 grader 4.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på over 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på over 60 grader, skal

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk FireFree ScandiBoard Brandsikring af stålkonstruktioner www.scandisupply.dk Datablad Data 850 2012-03-09 FireFree ScandiBoard 850 FireFree ScandiBoard 850 er en let kalciumsilikat plade, der er testet

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Fuggibaggi Design, Bergen Kino, Norge, Kinopanel

Fuggibaggi Design, Bergen Kino, Norge, Kinopanel Fuggibaggi Design, Bergen Kino, Norge, Kinopanel KINOPANEL VÆGBEKLÆDNINGER Speciel akustisk vægbeklædning til biografer og andre underholdningslokaler, hvor der kræves fremragende lyddiffusion. Diskret,

Læs mere

Teknisk Isolering FOAMGLAS Kompendium

Teknisk Isolering FOAMGLAS Kompendium Teknisk Isolering FOAMGLAS Kompendium Undervisningsministeriet, februar 2014. Materialet er udviklet for Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde med Preben Kristensen, AMU Syd

Læs mere

Brandtætning af Vvs-installationer

Brandtætning af Vvs-installationer Brandtætning af Vvs-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig

Læs mere

keeping things together Brandklas- Europæisk Teknisk Godkendelse - sificeret Option 1 til revnet beton R120 Ekspansionsanker BAZ komplet sortiment

keeping things together Brandklas- Europæisk Teknisk Godkendelse - sificeret Option 1 til revnet beton R120 Ekspansionsanker BAZ komplet sortiment Europæisk Teknisk Godkendelse - Option 1 til revnet beton Brandklassificeret R120 Ekspansionsanker BAZ komplet sortiment Maximal sikkerhed i ethvert projekt Nyt forbedret sortiment Ekspansionsanker BAZ

Læs mere

Brandbeskyttelse af beton huldæk

Brandbeskyttelse af beton huldæk Brandbeskyttelse 1.6 Brandbeskyttelse af beton huldæk MONTERINGSVEJLEDNING Bygningsdel klasse R 120 [BS-120] Med 30 mm C 150 opgraderes beton-huldæk til R 120 A2-s1,d0 Konstruktionen er brandteknisk afprøvet

Læs mere

Hvad er det så vi skal huske?

Hvad er det så vi skal huske? Hvad er det så vi skal huske? Hvilken udgift skal ikke være indeholdt i investeringsomkostningerne Miljøomkostninger f.eks. Bortskaffelse af affald Timeløn for professionelle håndværkere Myndighedsgebyrer

Læs mere

BELÆGNING OG HEGN TERRASSE, MARINE, STI- & BRO SAMT HEGNS LØSNINGER

BELÆGNING OG HEGN TERRASSE, MARINE, STI- & BRO SAMT HEGNS LØSNINGER BELÆGNING OG HEGN TERRASSE, MARINE, STI- & BRO SAMT HEGNS LØSNINGER HVORFOR SKAL JEG VÆLGE RECYCLING PLAST? BY BANG får leveret recycklingplast fra GovaPlast, som er markedsleder i Belgien. Recyclingplast

Læs mere

SPAANDEX VÆG/GULV. Spånplader til gulve og vægge! MONTERINGSANVISNING

SPAANDEX VÆG/GULV. Spånplader til gulve og vægge! MONTERINGSANVISNING Spånplader til gulve og vægge! SPAANDEX VÆG/GULV MONTERINGSANVISNING 1 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk TYPE BLAD 2 FAS Monteringsanvisning - NOVOPAN

Læs mere

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet BRANDTEKNISK DOKUMENTATION Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Industriparken 7, Valsgaard 9500 Hobro Tlf. 9851 0866 Rådgiver : Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Side

Læs mere

VEJLEDNING. Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. Januar 2006

VEJLEDNING. Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. Januar 2006 VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold Januar 2006 I overensstemmelse med: Bygningsreglement 1995 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Indledning Generelt Brandkam

Læs mere

Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten

Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten Monteringsanvisning Det er vigtigt, at du læser denne monteringsanvisning grundigt igennem, inden du begynder med monteringen af din nye skorsten. Er der tvivlsspørgsmål

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Vare nr. Navn Antal EAN Palle str. B744 H 1200 x 600 FireFree B744 H 1 stk. 5705673000016 72 stk. B745 H 1200 x 600 FireFree B745 H 1 stk. 5705673000023 72 stk. www.scandisupply.dk 0843

Læs mere

Vægge med stålsøjler. Projektering / Specialvægge / Vægge med stålsøjler. Stålbjælker Ved meget høje vægge foretages en yderligere

Vægge med stålsøjler. Projektering / Specialvægge / Vægge med stålsøjler. Stålbjælker Ved meget høje vægge foretages en yderligere Vægge med stålsøjler lmen beskrivelse I industribygninger eller haller kan det være nødvendigt at foretage en opdeling i takt med bygningernes ændrede anvendelsesområde. Det er oplagt at foretage delingen

Læs mere

LEGEPLADSINSPEKTION udført for: Ikast-Brande Kommune SKOVBRYNET, LEGEOMRÅDE 1

LEGEPLADSINSPEKTION udført for: Ikast-Brande Kommune SKOVBRYNET, LEGEOMRÅDE 1 LEGEPLADSINSPEKTION udført for: Ikast-Brande Kommune SKOVBRYNET, LEGEOMRÅDE 1 Antal beliggenheder: 1 Antal redskaber: 10 Inspektionstype: Årlig hovedinspektion Inspektion udført af: Poul Adamsen Certificeret

Læs mere

SDS - Røgspjæld (RS) til rektanglære kanaler SDS. Røgspjæld (RS) til rektanglære kanaler

SDS - Røgspjæld (RS) til rektanglære kanaler SDS. Røgspjæld (RS) til rektanglære kanaler SDS Røgspjæld (RS) til rektanglære kanaler Opfylder kravene til et RS-spjæld jævnfør DS 428, 2009 ( = E 30 (ve,ho, io) S) Opfylder også brandklasse E 90 (ve,ho, io) S, EI 15 (ve,ho, io) S og E

Læs mere

Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1. Armeringsstål Klasse A eller klasse B?

Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1. Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1 Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen 13. august 2007 Bjarne Chr. Jensen Side 2 Introduktion Nærværende lille notat er blevet til på initiativ af direktør

Læs mere

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem Teknisk Information Geberit Silent-db20 - afløbssystemet med lyddæmpende egenskaber Et afløbssystem med mange anvendelsesområder Silent-db20 er et lyddæmpende

Læs mere