Lys er hendes lidenskab. Lysdesignere bruger lys til velvære, oplevelse og branding. Tag på kur i kirken. Satellitjagt på grundvand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lys er hendes lidenskab. Lysdesignere bruger lys til velvære, oplevelse og branding. Tag på kur i kirken. Satellitjagt på grundvand"

Transkript

1 Nyhedsmagasin om ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi. Juli 2007 nr. 18 Tag på kur i kirken Satellitjagt på grundvand Lys er hendes lidenskab Lysdesignere bruger lys til velvære, oplevelse og branding

2 Nyhedsmagasin om ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi. Juli 2007 nr. 18 Tag på kur i kirken Satellitjagt på grundvand Lys er hendes lidenskab Lysdesignere bruger lys til velvære, oplevelse og branding Forside Arkitekt og lysdesigner Mette Hvass mener, at lysdesignere er et vigtigt bindeled mellem arkitekter og ingeniører, hvad angår belysning indenfor og udenfor. Foto: Morten Larsen Nyhedsmagasin om ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi fra cowi. COWIfeature udkommer på dansk og engelsk. Magasinet bliver distribueret til kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere. Redaktion John Jørgensen ansv.h., jhjcowi.dk Kathrine Schmeichel, katscowi.dk Janne Toft Jensen, jajecowi.dk Design & layout Josina W. Bergsøe, jwbcowi.dk Hanne Bjørn Nielsen, hbncowi.dk Marianne Rom, mromcowi.dk Redaktionen sluttet den 12. juni 2007 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Oplag Tryk: Schultz Grafisk ISSN Udgiver cowi a/s Parallelvej 2, 2800 Kongens Lyngby Tlf Fax cowi er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til miljø og samfund. cowi er førende på sit felt, fordi vores 3500 medarbejdere hver især er det på deres. 35 To landmænd vil kombinere en topmoderne svinebedrift med et rosengartneri, der udnytter gyllen som gødning. Den firlængede gård eksisterer ikke mere Konkurrencepræget dialog COWI brugte ny udbudsmetode, da Grønlands Hjemmestyre søgte assistance i en politisk ømtålelig sag Dage med svin og roser 4 Arabisk oprindelighed Oman vil ud over olie satse på de pengestærke turister, som vil få den sandeste oplevelse af Arabien, fordi landet holder fast i traditionerne 30

3 Inspireret af Realdanias idekonkurrence om bedre landbrugsbyggeri vil to svineproducenter bygge en stor, bæredygtig og lugtfri svinebedrift i to etager med gartneri foroven og svin forneden Svineproducent Søren Hansen vil udvikle en konventionel fødevareproduktion, hvor både smag, kvalitet, økonomisk bæredygtighed og dyrevelfærd er i top. Fotos: Niels Åge Skovbo En gris, der har haft et godt liv uden stress og med det rette foder vil helt automatisk smage bedre æredygtighed uden skuldersår Af Kathrine Schmeichel Der er så smukt ude på landet. Og det skal der blive ved med at være, hvis det står til svineproducent Søren Hansen. Sammen med en partner planlægger han at bygge Danmarks mest moderne og effektive svinebrug i det smukke og kuperede landskab i Galten ved Århus. Projektet er et af de seks projekter, der indgår i fonden Realdanias idekonkurrence om fremtidens landbrugsbyggeri, hvorfor den æstetiske side også har en høj prioritet. Det mest nytænkende ved projektet er, at det kombinerer svineproduktion med gartneri sådan at der kommer til at gå svin i stuen, mens der på 1. sal skal vokse tomater eller roser i drivhuse. Tanken er, at drivhusene skal udnytte varmen fra grisene og bruge gyllen som næring, der ifølge Søren Hansen kan omdannes til det reneste pottemuld. Dermed undgås også den ubehagelige stank fra de åbne gylletanke. Fidusen ved at dyrke tomater eller roser er, at begge typer afgrøder har behov for meget kvælstof, som netop findes i gylle i form af ammoniak. Dertil kommer signalværdien ved at koble svinebrug sammen med både syn og duft af roser, siger Søren Hansen og tilføjer: Synergieeffekten er så stor, men ideen så enkel, at man kan undre sig over, hvorfor ingen har tænkt over det noget før. Nøgleordene er bl.a. vedvarende energi, co2-besparelse og beskyttelse af vandmiljøet. Ud over den miljømæssige fordel ligger der også et stort eksportpotentiale i at udvikle ideen. For den vil helt sikkert interessere mange landmænd rundt omkring i verden! Ny form for fødevareproduktion I løsningsforslaget til de to svineproducenter er der udpeget hele to vindere, der dermed ikke kan forvente, at netop deres forslag bliver realiseret. Dels fordi de er alt for dyre begge koster over 100 mio. kr., hvilket ikke matcher økonomien for den gængse landmand. Dels fordi forslagene hver især har nogle styrker, som ifølge både Søren Hansen og resten af dommerkomiteen med fordel kan forenes i et nyt projektforslag. Internationalt nyhedsmagasin fra cowi

4 Ren luft Den firlængede gård eksisterer ikke mere Forventet byggestart i 2008 Hvis alt går vel især med tilladelse fra myndighederne forventer Søren Hansen, at byggestart for svinebruget vil ligge primo 2008 og stå færdigt Byggeriet vil blive på kvadratmeter for gartneriet og kvadratmeter for svinebedriften, der med 750 dyreenheder svarer til ca. 650 moderdyr med produktion af slagtesvin om året. Det kombinerede svinebrug og gartneri forventes at beskæftige ansatte. En af de arkitektoniske finesser er bl.a., at besøgende gennem store, runde vinduer i gartneriets gulv kan følge med i, hvad der sker nede hos grisene, uden at de udgør en risiko for smittefare. Med attachemappe og iklædt sort læderjakke ligner 38-årige Søren Hansen ikke umiddelbart en, der for bare 20 minutter siden stod med arbejdstøjet på i en beskidt og støvet grisesti. Men grise udgør faktisk en stor del af hans liv og interesse. Foruden at passe grise optager det ham at være med til at udvikle både velvære og kødkvalitet for det medieombruste husdyr. Jeg vil gerne skabe en fødevareproduktion på et andet grundlag, hvor man belaster naturen og miljøet mindst muligt og hvor dyrevelfærd er en hel naturlig forudsætning. En gris, der har haft et godt liv uden stress og med det rette foder vil helt automatisk smage bedre. Princippet bag Søren Hansen og partner Jørgen Rasmussens svineproduktion er, at dyrene lever i den Internationalt nyhedsmagasin fra cowi Ren luft Foder samme stald hele livet igennem. Normen blandt svineproducenter er at flytte dyrene til andre stalde, i takt med at de vokser fra at være pattegrise og smågrise til at blive slagtemodne. Man bruger en masse arbejdstid og stresser grisene unødigt ved at flytte dem så meget rundt, ligesom man også forhøjer sygdomsrisikoen ved tit at blande besætningen. I vores koncept vil vi opfatte hver gris som et individ og bruge tiden på at passe dem, frem for at flytte dem, siger Søren Hansen. Dertil kommer, at pattegrisene skal blive længere hos soen, før de bliver taget fra den, hvilket skulle forhøje deres immunforsvar. Og så får alle grise lov til at boltre sig på et tykt lag halm, således at de omdiskuterede meget smertefulde skuldersår undgås. Myndighederne er en udfordring Med 750 dyreenheder samlet på et produktionsanlæg er de to svineproducenters projekt større, end Gylle Varme Biogas Gylleseparering myndighederne i Danmark normalt tillader. Ud over at størrelsen ligger over det tilladte som dog ikke er et problem i vores nabolande kommer vores anlæg til at ligge i bynært område, så myndighederne vil klart være den største udfordring for os. Men jeg håber, at både politikere og embedsmænd vil kunne se værdien i at få afprøvet vores ideer på et demonstrationsbrug, der netop har den størrelse, som minimum egner sig for en rentabel svinebedrift kombineret med gartneri. Og som tager hensyn til både etik, æstetik og bæredygtighed. Ambitionen for Søren Hansen og hans partner Jørgen Rasmussen er at udvikle svinekød med en unik smag, hvorfor deres koncept også går ud på at eksperimentere med foderet. Foto: Niels Åge Skovbo Uren luft Gødning og elektricitet Realdanias idekonkurrence Fremtidens landbrugsbyggeri har modtaget mange innovative forslag. Men de er alle for dyre i forhold til virkeligheden, siger projektleder Erik Rykind-Blarke Af Kathrine Schmeichel Stjerneformede gårde, lagerbygninger, der er gravet ned, svinefarme i flere etager og en teltdug som tag og væg for løsgående kvæg. Det er nogle af de 18 bud, der er blevet indleveret af i alt 13 konsortier til fonden Realdanias idekonkurrence Fremtidens landsbrugsbyggeri. Syv forslag blev i juni udpeget som vindere, hvilket i princippet betyder, at de med investeringer fra de involverede landmænd og økonomisk støtte fra Realdania vil blive realiseret. Arkitektur og dyrevelfærd Formålet med idekonkurrencen er at sætte fokus på, hvordan landbrugsbyggeriet fremover i højere grad kan tage hensyn til både arkitektur, landskab og dyrevelfærd, samtidig med at det er økonomisk rentabelt. Men rentabiliteten har det tilsyneladende svært. Vi har fået mange gode bud men de har over hele linjen været for dyre. Projekterne burde i forhold til den reelle virkelighed for landmændene ligge på mio. kr., og ikke som nu på mio. kr. Derfor vil vi i den kommende tid se nærmere på økonomien bag vinderprojekterne, før vi tager stilling til, om det overhovedet kan lade sig gøre at realisere dem, siger projektleder i Realdania Erik Rykind- Blarke, som også har siddet med i den bedømmelseskomite, der udpegede de syv vinderforslag. Syv landmænd udvalgt af Realdania modtog i foråret 2007 hver tre forslag til de i alt seks byggeprojekter, de gerne vil have realiseret, og som strækker sig fra lagertilbygninger og udvidelse for dyrehold til bygning af en ny svinebedrift på en bar mark. Bygger bro Om forslagenes karakter siger Erik Rykind-Blarke: Vi kan jo konstatere, at den firlængede gård ikke eksisterer mere! Men ved siden af den store opfindsomhed har det været uhyre spændende at opleve, hvordan konsortierne både indbyrdes og sammen med landmændene har forenet deres kræfter for i fællesskab at præge udviklingen og dermed også bygge bro over de normalt adskilte verdener, som arkitekter, landskabsarkitekter, ingeniører og staldfirmaer befinder sig i. Projektleder Projektleder Idekonkurrencen Syv konsortier ud af i alt 13 blev den 13. juni 2007 udpeget som vindere af Realdanias idekonkurrence, hvilket betyder, at deres forslag efter en vis bearbejdelse især mht. økonomi vil blive søgt realiseret. To af konsortierne måtte dele en førsteplads til samme projekt opførelse af et nyt svinebrug på en bar mark. Konsortierne der består af bl.a. arkitekter, landskabsarkitekter, ingeniører og entreprenører er efter en prækvalifikation udvalgt af Realdania og de involverede landmænd. Realdania har udvalgt de syv landmænd, der skal realisere de seks projekter, og som også har siddet med i bedømmelseskomiteen. Realdania støtter projekterne med i alt 50 mio. kr., der skal opfattes som hjælp til de ekstraomkostninger, der er forbundet med at forsøge sig med nye, utraditionelle løsninger. cowi er tilknyttet som procesrådgiver og sekretariat. Erik Rykind-Blarke, erbrealdania.dk Karsten Leopold Willeberg, klwcowi.dk Læs mere og se projekterne på Internationalt nyhedsmagasin fra cowi

5 Et cirkustelt som tag og væg Hans Jakob Fenger skal have opført en ny kvægstald. Konsortiet, der vandt en 1. præmie, har foreslået at spænde en let teltkonstruktion som væg og tag hen over funktionsarealerne, hvilket er en helt ny idé i Danmark. Landmand: Hans Jakob Fenger, Odder Konsortium & modelfoto: Einar Kornerup Jylland A/S, Link Signatur A/S Danmark, Schul & Co, Mogens Balslev A/S, Jørgen Poulsen, Landbrugets Byggerådgivning/Tegnestuen Klint, Anne Gravsholt Busck, KVL Økologisk bæredygtighed med dårlig økonomi To konsortier fik en 1. præmie for at komme med forslag til en helt ny svinebedrift til partnerne Søren Hansen og Jørgen Rasmussen. Begge forslag bygger på princippet om svinestald forneden og drivhus foroven. Budene er dog ifølge dommerkomitéen helt urealistiske med hensyn til økonomisk bæredygtighed. Men de hædres bl.a. for at skabe en miljømæssig balance mellem svine- og gartneriproduktion med kvælstofholdig luft (gødning) og varmeenergi til gartneriet og frisk luft til svinestalden samt jordkøling via rør nedgravet i jorden. Landmand: Søren Hansen og Jørgen Rasmussen, Galten Konsortium & modelfoto: Nee Rentz-Petersen, Gottlieb & Paludan, Gråkjær Staldbyg A/S, Rambøll A/S, Marianne Levinsen, TransForm A/S Tre udvalgte projekter Det mest visionære projekt Landmand Arne Bech Poulsen skal have opført nye svinestalde. Forslaget fra dette konsortium fik en 2. præmie, men dommerkomitéen anså det for at være det mest ekstreme, visionære og anderledes tænkende af samtlige forslag i idékonkurrencen. Bl.a. fordi det rokker ved de almindelige opfattelser af et landbrugsbyggeri og dermed kan være en katalysator for udvikling af ny teknologi, byggemåder og nye materialer. Landmand: Arne Bech Poulsen, Lemvig Konsortium & modelfoto: Arkitekter D&L ApS, Steen A. B. Høyer, Strunge Jensen A/S, Dansk Halbyggeri A/S, Nordvest Agro I/S

6 Foto: Scanpix Sænketunnel i græsk jordskælvsområde Fra 2011 bliver der mere fredeligt i den græske havneby Thessalonikis centrale gader. En ny seks kilometer lang bymotorvej langs Thessalonikis havnefront og promenade skal flytte byens øst-vest trafik bort fra centrum. Motorvejen får tre spor i begge retninger og fire ud af de seks kilometer kommer til at være tunnel, inklusiv 1,2 km sænketunnel placeret under havbunden. cowi skal projektere sænketunnelen, som bygges på land i sektioner á 150 meter og derpå sejles ud og samles under vandet. Ud over en stram tidsplan og de logistiske problemer ved så stort et anlægsprojekt i et byområde er jordskælv en særlig udfordring. Hele byen er styrtet sammen flere gange på grund af kraftige jordskælv, så udfordringen bliver at sikre, at tunnelen ikke kan rives fra hinanden og fyldes med vand, når de modgående bevægelser i jorden under et jordskælv sætter ind, siger afdelingschef Torsten Mølgaard. cowi har projekteret Grækenlands eneste anden sænketunnel i Preveza. Tunnelen modstod i 2000 et jordskælv af styrke 5,3 på Richterskalaen. En anden sænketunnel, som cowi står for netop nu i Korea, bygges også i et jordskælvsområde, men ikke med så kraftige jordskælv som i Thessaloniki. Afdelingschef Torsten Mølgaard, tmcowi.dk Broeventyret i Kina fortsætter I de næste tre år skal cowi rådgive om projektering og udførsel af en 25 km lang bro over Qingdao-bugten. Kontrakten er cowis tredje store bro-opgave i Kina. Den kommende bro over Qingdao-bugten i det nordøstlige Kina kommer til at forbinde HuangDao-øen med byen Qingdao. Broen bliver 25 km lang fire gange så lang som Østbroen på Storebæltsforbindelsen. Det er vores tredje store broopgave i Kina. Derudover har vi løbende et antal mindre bro- og tunnelopgaver, så vi har godt fodfæste på det kinesiske marked, fortæller afdelingschef Henrik Andersen. I forvejen rådgiver cowi om projektering og udførelse af Sutong-broen over Yangtze Floden samt den 10 km lange Shanghai Yangtze River Bridge. Afdelingschef Henrik Andersen, hracowi.dk Foto: ShanDong Express Way Group and QingDao Express Way Co. Ltd. Brugte plastikflasker kan rense forurenet vand Et Danida-projekt har hjulpet Malaysia i gang med at gøre floder renere på en enkel måde. Forurening kan bekæmpes med knuste plastikflasker Af Eva Isager Malaysia har nogle af verdens smukkeste floder. Men flodvandet ødelægges ofte af forurening fra husholdninger og industri. Mange steder ledes urenset spildevand ud i floder, som bruges til indvinding af drikkevand. Til august sætter Danida punktum for en femårig indsats i samarbejde med Malaysias regering for at komme vandmiljøet til undsætning i to stater på den malaysiske halvø. Målet med projektet, som kaldes Integrated River Basin Management (irbm), har været at etablere en bæredygtig forvaltning af flodsystemerne og vandressourcerne. irbm tager både hensyn til miljøet og mulighederne for økonomisk udvikling. Til det formål er det lovgivningsmæssige og organisatoriske grundlag, som landet skal arbejde videre på, blevet styrket. Men samarbejdet er også resulteret i nogle små projekter, der viser, hvor enkelt og billigt man kan lave vandmiljøforbedringer i et lokalområde. Rent vand af affald Vi har udviklet otte biologiske projekter, hvoraf de fleste skal forbedre vandkvaliteten og resten give vandbesparelser. Projekterne synliggør, at en praktisk indsats for vandmiljøet virkelig batter. Man kan få renere vand uden særlig meget mekanik, vedligeholdelse eller brug af strøm, Projektleder Arne Bernt Hasling, abhcowi.dk Chefrådgiver på det samlede projekt Bo Christensen, boccowi.com forklarer projektleder Arne Bernt Hasling fra cowi, som er rådgiver for Danida på irbm-projektet. I to projekter kan det tilmed lade sig gøre at genbruge affald, nemlig engangsflasker af plastik. Flaskerne knuses og fyldes i et tårn, hvor de bruges som filter. Efter forrensning hældes spildevand, f.eks. fra et slagteri ned ovenfra og bliver renset af mikroorganismer, som sætter sig på flaskerne af sig selv. Man kan også bruge plastikkugler til formålet, men det er dyrere. Danmarks ambassadør i Malaysia, Børge Petersen, er glad for samarbejdet med Malaysias myndigheder, som har været meget åbne for nye idéer. Danmark har støttet miljøprojekter i landet siden 1994, hvilket specielt på regeringsniveau har været med til at øge forståelsen for, hvor vigtigt det er at passe på miljøet, og at betale for det. Danida har bl.a. oplært landets egne miljøeksperter, sådan at de bedre selv kan tage vare på miljøet. Der er gode chancer for, at de otte demonstrationsprojekter vil blive gennemført andre steder, og den lokale bekæmpelse af forurening spiller en vigtig rolle i den samlede indsats for renere flodvand i Malaysia, siger Børge Petersen. 10 Internationalt nyhedsmagasin fra cowi Foto: Morten Larsen Internationalt nyhedsmagasin fra cowi 11

7 Dobbelt gevinst på TV 2 NEWS En kort- og GIS-løsning til TV 2 NEWS giver mulighed for illustrationer til de hurtige nyheder. Men løsningen bruges også som et arbejdsredskab Af Gitte Roe Eriksen I slutningen af marts modtog redaktionen på tv 2 news et telegram vedrørende en voldsom brand i rørvirksomheden Logstor. To minutter efter var nyheden på skærmen med et luftfoto som illustration, der viste placeringen af virksomheden i området. Det giver et godt overblik, at vi på de hurtige nyhedshistorier også kan vise illustrationer. Vi er jo et visuelt medie og har vurderet, at seerne får en bedre oplevelse af vores nyhedsindslag, end hvis de bare hørte nyheden blive læst op af nyhedsværten. Samtidig har vi mulighed for at placere ikoner på kortene som f.eks. ambulancer, fortæller Christian Vollmers, grafisk producer på tv 2 news. Det er cowi, der har leveret en kort- og gis-løsning (geografisk informationssystem), der både benyttes af tv 2 news og tv 2. Løsningen betyder, at nyhedsstationerne kan benytte ortofotos (luftfotos), der gør det muligt at se og genkende genstande under en meter set fra luften samt skråfotos, hvorfra man kan se en bygning fra alle fire verdenshjørner. Begge typer kort bliver brugt til illustration af de hurtige nyhedsindslag, der skal på skærmen nu og her. Et nyt arbejdsredskab Udover at give seerne en visuel oplevelse bliver kort- og gis-løsningen også brugt som arbejdsredskab for stationens journalister. Vores primære mål er, at journalisterne selv skal forberede deres egen grafik til indslagene. Men som alt nyt tager det lidt tid at få det gjort til en vane, erkender Christian Vollmers. Kortene bruges også i produktionsøjemed. F.eks. da Nørrebro Ungdomshus skulle ryddes. Ved hjælp af kortene kunne vi gå ind og kigge på, hvilke tage omkring huset vi evt. kunne sætte kamera op, så vi bruger dem også meget internt. Ressourcestyring Ved siden af kortløsningerne har cowi endvidere udviklet en software-applikation, der gør, at medarbejderne på tv 2 news ved hjælp af gps-udstyr i både reportagevogne og helikopter kan holde sig orienteret om, hvor materiellet befinder sig. gps-udstyret sender en ny positionsangivelse hvert 15. sekund til applikationen, så man løbende kan holde sig opdateret med, hvor reportagevognene befinder sig, forklarer Bo Slott Pedersen, projektleder i cowi. For tv 2 news betyder det, at man altid kan sende den hurtigste bil af sted til gerningsstedet. Det er kort og godt et redskab, vi bruger til ressourcestyring. For det giver os et vældigt godt overblik over, hvilken vogn der er tættest på en historie, siger Christian Vollmers. Projektleder Bo Slott Pedersen, bslcowi.dk Med kort- og GIS-løsningen vil stationens journalister med kort varsel kunne illustrere en nyhed med et luftfoto, så seerne også får en visuel oplevelse af det område, nyheden berører. Foto: Scanpix 12 Internationalt nyhedsmagasin fra cowi Internationalt nyhedsmagasin fra cowi 13

8 Foto: COWI Firehjulstrækkere udleder 50 procent mere co2 Kæmpe vibrator simulerer tog i tunnel Af Henrik Olsen Når Malmø Citytunnel står færdig i 2011, skal borgerne i byen kunne opleve stærkt forbedrede togforbindelser til København, Ystad og Trelleborg. Til gengæld skal de hverken mærke rystelser under fødderne eller høre klirrende glas i køkkenskabene, når togene farer af sted i den seks kilometer lange tunnel under byen. Tog vibrerer Når et tog kører gennem en tunnel, forplanter ganske svage vibrationer sig gennem jordlagene og op til overfladen. På sin vej kan vibrationerne blive dæmpet, eller de kan blive forstærket. Det afhænger af typen af vibrationer, som togene udsender, og det afhænger af jordlagenes sammensætning. Hvis vibrationerne når frem til bygninger, vil de forplante sig op gennem dem og blive forstærket på deres vej. Derfor er det vigtigt, at vibrationerne er så svage som muligt, inden de når frem til bygningerne. De store firehjulstrækkere bruges i stigende grad som privatbiler, hvilket er et problem, idet de udleder 50 pct. mere co2. Miljøstyrelsen regner med, at de nye afgiftsregler vil hindre denne vækst Når de første tog ruller gennem Malmø Citytunnel, skal vibrationerne ikke kunne mærkes i de bygninger, der ligger over tunnelen. Det sørger en stor vibrerende lastbil og masser af computerkraft for Kunstigt tog Uanset hvor god viden, geologer har om jordlagene, kan eksperterne ikke foretage sikre beregninger af vibrationsniveauet ved jordoverfladen alene på basis af en geologisk model. Man er nødt til at simulere togvibrationerne, allerede inden man lægger jernbaneskinnerne. Det kunstige tog har cowi leveret i form af en syv ton tung lastbil, som er spækket med avanceret udstyr, der kan få den til at vibrere med lige præcis den frekvens, som geofysikerne ønsker. Lastbilen, der med stor forsigtighed blev sænket ned i tunnelen, fik lov til at danse efter geofysikernes taktstok i timevis, mens den udsendte hele spektret af frekvenser, som togene kan frembringe lige fra en nervøs sitren til en dyb, brummende rystelse. Samtidig blev fintfølende målere monteret på følsomme bygninger tæt ved tunnelen. Måleresultaterne bliver nu analyseret med tung computerkraft, som simulerer togenes passage under byens bygninger. Besparelser Vibrationsdæmpning af skinnerne for hele tunnelstrækningen ville normalt løbe op i et flercifret millionbeløb. Målingerne vil dog sikre, at der kun blive foretaget omkostningstung dæmpning af skinnerne på de strækninger, hvor vibrationer kan give problemer. Så hverken økonomi eller borgere i Malmø vil blive rystet, når de første tog ruller af sted. Seniorfagleder Jacob Egede Andersen, jcacowi.dk Af Kathrine Schmeichel Foto: Scanpix Ud over at udgøre en fare for mindre biler i trafikken udleder firehjulstrækkere 50 pct. mere co2 end andre personbiler. Det viser nye beregninger, som cowi har foretaget for Miljøstyrelsen på grundlag af eksisterende data. Selvom Danmark hverken byder på et ufremkommeligt terræn eller udfordrende vintre er den tunge, benzinslugende og stærke bil meget populær blandt danskerne. Således steg indregistreringen af firehjulstrækkere fra 2004 til 2005 med 28 pct., mens den for øvrige personbiler kun steg med 20 pct. Projektleder i cowi Jørgen Jordal- Jørgensen skønner, at størstedelen af disse firehjulstrækkere er ejet af privatpersoner, mens resten ejes af virksomheder. Til sammenligning var kun hver fjerde af de knap varebiler, der blev indregistreret i 2005, til privat brug. Ved udgangen af 2005 udgjorde firhjulstrækkerne 8 pct. af den samlede bilpark, men stod for 12 pct. af co2-udledningen fra biler. Ifølge Jørgen Jordal-Jørgensen skal forklaringen på den stigende udbredelse af firehjulstrækkere findes i de afgiftsregler, der gjaldt indtil 25. april Med disse kunne firehjulstrækkerne med stor fordel købes på gule plader, hvilket især gav en lavere registreringsafgift. Færre firehjulstrækkere Med de nye afgifter forventer Miljøstyrelsen, at antallet af firehjulstrækkere vil falde igen. Med det gamle afgiftssystem fik private bilister på gule plader fordel af nogle regler, der var beregnet på varebiler til erhvervslivet. Men med de nye afgiftsregler vil det blive dyrere at købe tunge personbiler på gule plader, hvorfor vi også forventer, at salget af firehjulstrækkere til private vil dale til gavn for miljøet, siger specialkonsulent i Miljøstyrelsen Flemming Secher. Ifølge Flemming Secher forventer regeringen med de nye afgiftsregler, at udledningen af co2 fra biler vil blive nedsat med tons om året. Projektleder Jørgen Jordal- Jørgensen, jjdcowi.dk 14 Internationalt nyhedsmagasin fra cowi Internationalt nyhedsmagasin fra cowi 15

9 Satellitjagt på For at holde styr på, hvor Gracesatellitterne befinder sig, måles positionen med GPS-satellitter. grundvandet Månens tyngdekraft påvirker Jordens oceaner og får tidevandet til at strømme rask af sted. På samme måde kan grundvandet på Jorden få satellitter til at flyve hurtigere. Jordens tyngdekraft varierer nemlig hen over jordoverfladen, fordi der er forskel på, hvor meget masse der findes under jordoverfladen. Vand i jordlagene giver større masse og dermed tyngdekraft og da satellitter påvirkes af Jordens tyngdekraft, bliver de også påvirket af jordlagenes vandindhold. Projektet udnytter målinger fra NASA's to Gracesatellitter, som flyver 500 kilometer over Jorden med en indbyrdes afstand på 220 kilometer. Afstanden måles af en superpræcis afstandsmåler, som sender en mikrobølgestråle mellem de to satellitter. Afstandsmålingerne omregnes til vandstandsændringer i jordlagene gennem avancerede matematiske modeller. Når den forreste satellit nærmer sig et område med fyldte grundvandsmagasiner, vil den blive tiltrukket af den større masse og flyve en ganske lille smule hurtigere, så afstanden mellem satellitterne bliver større. Hvis jordlagene har et mindre indhold af vand, næste gang satellitterne passerer området, vil afstanden mellem de to satellitter være mindre. Forskellen i afstand måles af satellitterne. Den ændrede afstand mellem satellitterne er meget lille mellem en hundrededel og en tiendedel af tykkelsen af et hår. Illustration: Mediafarm

10 Op mod to mia. mennesker vil i løbet af få årtier blive ramt af mangel på vand. Satellitter kan afsløre vandmanglen, inden den udvikler sig til en katastrofe Den ændrede afstand mellem satellitterne er meget lille mellem en hundrededel og en tiendedel af tykkelsen af et hår. Afstanden måles af en superpræcis afstandsmåler, som sender en mikrobølgestråle mellem de to satellitter. Helikopterjagt på frisk grundvand Det er ikke kun tørke, som truer drikkevandsforsyningen i Okavango-deltaet. Det er også saltvand i undergrunden. Derfor udfører cowi og den canadiske samarbejdspartner, Geotech, hele sommeren 2007 elektromagnetiske helikoptermålinger. Undersøgelserne skal afsløre det salte grundvand, så vandindvindingen kan foregå uden for de saltplagede områder. Målingerne kan også give et billede af de geologiske forhold, så grundvandsmagasinerne kan skelnes fra tætte lag af ler. Det giver botswanerne mulighed for at udpege de største og forsyningsmæssigt mest sikre grundvandsressourcer til den fremtidige vandindvinding. Udviklingschef Carsten Ploug, cplcowi.dk Satellitter afslører fremtidens vandmangel Seniorprojektleder Mads Møller, mdmcowi.dk Angola Namibia Zambia Okavangodeltaet Botswana Sydafrika Zimbabwe Af Henrik Olsen 500 km over vores hoveder suser to satellitter af sted med km i timen, mens de registrerer bittesmå ændringer i jordlagenes vandindhold dybt under vores fødder. Det vil danske forskere og rådgivere udnytte til at varsle fremtidens klimaændringer, inden de udvikler sig til vandmangel og hungerkatastrofer. Forskerne og rådgivere er sammen om at udvikle det avancerede varslingssystem til at forudsige vandmangel. Okavango-deltaet Satellitter er en af hjørnestenene i den fremtidige klimaovervågning af, hvordan vandet flytter sig fra den ene region til den anden, for satellitmålingerne er uhyggelig nøjagtige, fortæller seniorforsker Ole B. Andersen fra Danmarks Rumcenter på dtu. I første omgang er det et af Afrikas store flodbassiner, som er i fokus Okavango-floden og dens mægtige indlandsdelta, som dagligt forsyner 1,2 mio. mennesker i Botswana, Angola og Namibia med frisk drikkevand. Okavango-deltaet er også udvalgt, fordi det er et område, hvor vi ved, at der hvert år sker en opmagasinering af grundvand i regntiden, efterfulgt af synkende grundvandsstand i tørtiden, siger lektor Peter Bauer-Gottwein, Institut for Miljø og Ressourcer, dtu. På den måde er projektgruppen sikker på, at der inden for den treårige projektperiode kan registreres vandstandsændringer. Men for at sikre sig, at satellitterne rent faktisk måler ændringerne i grundvandsstanden og ikke alt muligt andet, har projektgruppen udvalgt kontrolområder på landjorden. Vi skal udpege områder, hvor vi direkte kan måle grundvandsspejlets bevægelser i boringer, som går ned i grundvandsmagasinerne, forklarer seniorprojektleder Mads Møller, cowi, og fortsætter: På den måde får vi et præcist mål for, hvor små vandstandsændringer satellitterne kan registrere. Tjekker grundvandsspejlet Forskerne fra dtu er gået sammen med nasa og rådgivere fra cowi og dhi Institut for Vand og Miljø om at udvikle det avancerede varslingssystem til at forudsige vandmangel. Satellitterne kan måle, når grundvandet synker, for så bliver jordlagenes tyngdekraft mindre. Selv et par centimeters sænkning i grundvandsspejlet bliver registreret af det højteknologiske isenkram. Når grundvandsspejlet år efter år synker dybere ned i undergrunden, vil satellitterne få en advarselslampe til at blinke. Og længe inden vandmanglen udvikler sig til en katastrofe, kan befolkningen blive advaret om de fremtidige problemer og træffe langsigtede beslutninger til sikring af vandforsyningen. Konflikter og krige I april kom fn's klimapanel, ipcc, med en dyster udsigt for Jordens fremtid. Vandmangel, ekstreme storme, flere oversvømmelser og udryddelse af truede dyrearter vil inden for de næste år ramme os. Mellem 1,5 og 2 mia. mennesker vil i løbet af de kommende årtier leve i områder med øget vandmangel, mens 500 mio. mennesker vil blive påvirket af oversvømmelser. Klimaændringerne vil ifølge Røde Kors puste liv i uro og konflikter i de fattigste lande i Afrika, når vandressourcerne og de frugtbare landbrugsområder svinder ind. Det danske forskningsprojekt, som startede i april i år, er derfor i bogstaveligste forstand som kaldt fra Himmelen. 18 Internationalt nyhedsmagasin fra cowi Internationalt nyhedsmagasin fra cowi 19

PIG CITY INDUSTRIEL FØDEVAREPRODUKTION MED MINIMAL MILJØPÅVIRKNING

PIG CITY INDUSTRIEL FØDEVAREPRODUKTION MED MINIMAL MILJØPÅVIRKNING PIG CITY INDUSTRIEL FØDEVAREPRODUKTION MED MINIMAL MILJØPÅVIRKNING Udvikling af nye miljøvenlige produktionsformer i landbruget presser sig på: i den industrialiserede verden står landbrugsproduktionen

Læs mere

Natur og Teknik QUIZ.

Natur og Teknik QUIZ. Natur og Teknik QUIZ. Hvorfor er saltvand tungere end almindeligt vand? Saltvand er tungere end vand, da saltvand har større massefylde end vand. I vand er der jo kun vand. I saltvand er der både salt

Læs mere

Fremtidens Landbrugsbyggeri

Fremtidens Landbrugsbyggeri Fremtidens Landbrugsbyggeri sådan fungerer hverdagen. Ved svineproducent Palle Joest Andersen & Bygherrerådgiver Bente Søgaard Bygningskontoret NORD A/S Fremtidens Landbrugsbyggeri sådan fungerer hverdagen.

Læs mere

Innovationsprojekt. elementer af matematik (økonomi, besparelser, lån osv) og fysik (bølgelængder og lys)

Innovationsprojekt. elementer af matematik (økonomi, besparelser, lån osv) og fysik (bølgelængder og lys) Innovationsprojekt Gruppen Emma, Frida, Isabella, Martin & Sabine Ideen Vores ide går ud på at nytænke lyskurven. Lyskurven blev opfundet for over 150 år siden og har ikke skiftet design siden, selvom

Læs mere

Byggeri med visioner

Byggeri med visioner Byggeri med visioner Nøgletal 2005-2006 Kroner Resultat Egenkapital Balancesum* Soliditetsgrad 2005 29.480.813 41.965.182 351.857.585 11,9 % 2006 64.594.083 120.541.377 557.160.152 21,6 % *Balancesumsbegrebet

Læs mere

Ny belysning i boligen. Omø, 30. oktober 2012 Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København.

Ny belysning i boligen. Omø, 30. oktober 2012 Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ny belysning i boligen Omø, 30. oktober 2012 Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ann Vikkelsø Energitjenesten København Energiingeniør Energivejleder Energitjek i boliger, mm. av@energitjenesten.dk

Læs mere

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer Byens Netværk 15.09.10 Tekst og foto: Stine Vejen Eriksen En onsdag eftermiddag mødes Byens Netværk på Kalvebod Brygge, for at opleve SEB Bank &

Læs mere

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding.

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding. L Y S t e m a d a g LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding. LYSnET er et tværfagligt netværk, der er etableret med det formål at styrke forskning og undervisning inden

Læs mere

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask Højkantparket Ask Villa OpNed, CEBRA arkitekter Woodfl Højkantparket Merbau. MT Højgaard - Kbh. En stærk partner for arkitekter og bygherrer Luksusboliger på havnefronter, eksklusive firmadomiciler og

Læs mere

COWIs rolle i Metroprojektets 1. etape

COWIs rolle i Metroprojektets 1. etape COWIs rolle i Metroprojektets 1. etape I anledning af Københavns Kulturfond s præmiering af COWI A/S for opførelse af 1. etape af Københavns Metro. 2 COWIs rolle i Metroprojektets 1. etape Siden maj 1994

Læs mere

Klimarigtig vej- og stibelysning

Klimarigtig vej- og stibelysning Udendørsbelysning 'Orkester-kvarteret', Randers Case Study Klimarigtig vej- og stibelysning giver bedre og billigere lys til beboerne i kvarteret Lyset er langt bedre end før, hvor ca. hvert andet armatur

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Unik central beliggenhed

Unik central beliggenhed Unik central beliggenhed Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Rødt A: Pantone 187 - CMYK 0, 100, 100, 30 Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Velkommen til Tivoli Congress Center Vi er

Læs mere

Penge og papir bremser økologisk fremdrift

Penge og papir bremser økologisk fremdrift Penge og papir bremser økologisk fremdrift Efterspørgslen på økologisk svinekød stiger, men der mangler økologiske grise. Miljøgodkendelser og manglende finansiering gør det besværligt at omlægge en traditionel

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Roskilde Katedralskole. VELUX ovenlysmoduler sætter lys og trivsel på skemaet

Roskilde Katedralskole. VELUX ovenlysmoduler sætter lys og trivsel på skemaet Roskilde Katedralskole VELUX ovenlysmoduler sætter lys og trivsel på skemaet Fotos: Stamers Kontor For oplysningens skyld Roskilde Katedralskole bygger til og åbner op Efter en årrække med stigende pladsproblemer,

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

pig city Industriel fødevareproduktion med minimal miljøpåvirkning photo by Olddanb (Flickr)

pig city Industriel fødevareproduktion med minimal miljøpåvirkning photo by Olddanb (Flickr) pig city Industriel fødevareproduktion med minimal miljøpåvirkning photo by Olddanb (Flickr) Bygherre: Fødevareproducent Sørren Hansen www.pigcity.dk Gartneriet Alfred Pedersen & Søn www.tomater.dk Bygherrerådgiver:

Læs mere

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12 3. De 5 lande Hæfte 3 De 5 lande Danmark... 3 Grønland... 5 USA... 7 Maldiverne... 9 Kina... 11 Side 2 af 12 Danmark Klimaet bliver som i Nordfrankrig. Det betyder, at der kan dyrkes vin m.m. Men voldsommere

Læs mere

IKEA Odense - en artikel fra Byggeri 8-2009

IKEA Odense - en artikel fra Byggeri 8-2009 IKEA Odense - en artikel fra Byggeri 8-2009 Bag den eksisterende butik på bare 1400 m2 tårner den nye bygning sig op. Boligvarehus i to plan Om kort tid åbner Danmarks største Ikea i Odense Af Terkel Bo

Læs mere

fremtid vækst balance Next step af erhvervets store kampagne

fremtid vækst balance Next step af erhvervets store kampagne fremtid vækst balance Next step af erhvervets store kampagne Next step af erhvervets store kampagne Fremtiden er ikke så sort, som den har været LANDBRUG & FØDEVARER MEDLEMMER: Budskabet fra første del

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

Green outdoor. Giv din lygtepæl fornyet liv

Green outdoor. Giv din lygtepæl fornyet liv Green outdoor Giv din lygtepæl fornyet liv Giv din lygtepæl fornyet liv Omkring to tredjedele af belysningen installeret rundt om i verden er baseret på gamle og ineffektive teknologier. Med tanke på klimaforandringerne

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling DECEMBER 2014 COWI-analyse Elbiler vejen til økonomiske besparelser og grønne gevinster En analyse af kommunernes potentiale for omstilling til elbiler i Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Indhold

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

Fremtidens landbrug er mindre landbrug

Fremtidens landbrug er mindre landbrug Fremtidens landbrug er mindre landbrug Af Sine Riis Lund 17. februar 2015 kl. 5:55 FORUDSIGELSER: Markant færre ansatte og en betydelig nedgang i landbrugsarealet er det realistiske scenarie for fremtidens

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00

UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00 UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00 Del: Det kan blive svært for statsligt ansatte at gøre karriere, når de flytter

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

VELKOMMEN. i Læsø Kur

VELKOMMEN. i Læsø Kur 2 VELKOMMEN i Læsø Kur Når gæster træder ind i Læsø Kur, opstår en ægte følelse af at være i en oase af velvære og ro. Stress er uden for det enestående saltunivers, du får stillet til rådighed, ligger

Læs mere

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark SYDDANMARK Ny plan mod jordforurening GODT VAND ER RENT VAND Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark Flere penge til grundvandstruende forureninger 1 intro Tekst: Morten Pickel / Foto: Hyldager Fotografi

Læs mere

Bølgerne brydes i Klitmøller

Bølgerne brydes i Klitmøller 6 Bølgerne brydes i Klitmøller Parforhold I Når to meget forskellige foreninger skal flytte sammen, skaber det somme tider udfordringer, der er svære at løse og kræver, at begge parter lytter nøje til

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

De store jordforureninger i Danmark

De store jordforureninger i Danmark De store jordforureninger i Danmark Regionerne og Miljøstyrelsen har netop udgivet rapporten Store jordforureningssager i Danmark. Rapporten kan ses i sin helhed på www.regioner.dk eller på www.mst.dk.

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET Det er mandag den 19. februar 2015 på Præstemoseskolen i Hvidovre. Klokken er 8.30, og det klare vinterlys falder ind gennem vinduerne i den gamle aula. Her

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt?

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Fødevarer og den måde, vores mad producereres på, optager mange, og projekter, der beskæftiger sig med disse problemstillinger, udgør over en tredjedel af de initiativer,

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

EVOLIN THE EVOLUTION OF LINEN

EVOLIN THE EVOLUTION OF LINEN EVOLIN THE EVOLUTION OF LINEN NÅR KUN FANTASTISK ER GODT NOK At skabe det perfekte for hver ny service på restauranten er blevet betydelig nemmere. Evolin er et helt nyt materiale, der kombinerer luksus

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Gennemgang af Sol, vind, Hydro og A-kraft

Gennemgang af Sol, vind, Hydro og A-kraft Gennemgang af Sol, vind, Hydro og A-kraft Vind Geografiske begrænsninger Kræver områder med regelmæssige vinde. Som regel er det flade områder uden store forhindringer, der kan bremse vinden, som er ideelle.

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

DIFFERENTIALREGNING Hvorfor er himlen blå?

DIFFERENTIALREGNING Hvorfor er himlen blå? DIFFERENTIALREGNING Hvorfor er himlen blå? Differentialregning - Rayleigh spredning - oki.wpd INDLEDNING Hvem har ikke betragtet den flotte blå himmel på en klar dag og beundret den? Men hvorfor er himlen

Læs mere

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto STØJSKÆRM VED SKOVDIGEBROEN i bagsværd visualisering/foto Visualisering af støjskærmen ved Skovdigebroen UDGIVET AF Vejdirektoratet, april 2013 VISUALISERINGER Bjarrum Arkitekter Tryk & LAYOUT Vejdirektoratet,

Læs mere

Unik. central. beliggenhed

Unik. central. beliggenhed Unik central beliggenhed Velkommen til Tivoli Congress Center Unik beliggenhed Downtown Copenhagen Vi er meget stolte af at kunne præsentere Tivoli Congress Center, Downtown Copenhagen. Tivoli Congress

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11-06-2014 Forfatter: Steen Solvang Jensen

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

AaCRM på hjul af Contador & Co.

AaCRM på hjul af Contador & Co. AaCRM på hjul af Contador & Co. Figur 1 AaCRM foran hotellet er klar til første tur Costa Blanca, Alicante og den spanske østkyst det må være grisefester, betonhoteller og badedyr! Sådan var min klare

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

GL. LUNDTOFTEVEJ, KGS. LYNGBY

GL. LUNDTOFTEVEJ, KGS. LYNGBY GL. LUNDTOFTEVEJ, KGS. LYNGBY DER LÅ EN FABRIK MIDT I BONDEBYEN... Bondebyen og de gamle huse i Kgs. Lyngby er noget helt særligt! Landsbymiljøet er bevaret, som det har set ud i næsten 200 år. Her ligger

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Erhvervslejemål med udsigt til nye forretningsmuligheder. Kalvebod Brygge i Københavns indre havn er en af hovedstadens mest eftertragtede adresser. Området

Læs mere

DESIGNERPOLITIK Demokratisk design sætter dansk arkitektur i førersædet Af Mette Trudsø Susanne Sayers Onsdag den 1.

DESIGNERPOLITIK Demokratisk design sætter dansk arkitektur i førersædet Af Mette Trudsø Susanne Sayers Onsdag den 1. Demokratisk design sætter dansk arkitektur i førersædet - UgebrevetA4.dk 30-06-2015 22:50:42 DESIGNERPOLITIK Demokratisk design sætter dansk arkitektur i førersædet Af Mette Trudsø Susanne Sayers Onsdag

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup PRESSEMEDDELELSE: Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup Stor og bæredygtig arkitektur. Med den begrundelse får arkitekt Kim Flensborg og Arkitektfirmaet

Læs mere

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Næstved 26. maj 2010 KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på kommunens klimaplan Lidt om byen og klimaplanen Byens fornyelse Boligområder

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Vej & Park miljøvenlig forvaltning. sådan styrer vi miljøindsatsen

Vej & Park miljøvenlig forvaltning. sådan styrer vi miljøindsatsen Vej & Park miljøvenlig forvaltning sådan styrer vi miljøindsatsen [2] [3] Vej & Park tar ansvar for miljøet Vej & Park har ansvaret for en række væsentlige miljøpåvirkninger i byens offentlige rum. Derfor

Læs mere

Grundejerforeningen Skovholmslund

Grundejerforeningen Skovholmslund Grundejerforeningen Skovholmslund Til generalforsamlingen d. 27. april 2015 Bestyrelsens beretning for året 2014 Grundejerforeningen har nu eksisteret i næsten 2 år, og denne beretning er den første hele

Læs mere

schønherr / stedet kommer først

schønherr / stedet kommer først schønherr / stedet kommer først program merværdi klimatilpasningsstempel? alle steder er forskellige alle steder har deres eget helt særlige karakteristika, nogen steder emmer af historie, stemning og

Læs mere

Spændende lyssætning side 18

Spændende lyssætning side 18 Nr. 16 December 2009 Spændende lyssætning side 18 Fuldautomatisk ESD-system øger sikkerheden i sommerlandet side 10 Få en optimal motorløsning side 28 Horsens vand side 14 I forbindelse med renoveringen

Læs mere

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by.

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by. Bo med havet på første klasse Du har nu muligheden for at bo, hvor der er højt til himlen, sand under fødderne, bølgebrus som sød musik. Og kort vej til byens puls og liv. Den saltfyldte duft af hav i

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

50 BO BEDRE Nr. 1 2014. Af Marina Lykkesteen. Foto Andreas Mikkel Hansen

50 BO BEDRE Nr. 1 2014. Af Marina Lykkesteen. Foto Andreas Mikkel Hansen Hjem med sjæl Den gamle 1800-tals patriciervilla i oprindelig stand nord for København var umiddelbart ikke, hvad Helle Holstein og hendes familie havde forestillet sig som deres minimalistisk og stramt

Læs mere

et nordjylland i udvikling!

et nordjylland i udvikling! et nordjylland i udvikling! Nordjylland står sammen i samfundets interesse. Køen over Limfjorden bliver i de kommende år længere og længere. Limfjorden bliver snart en barriere for Nordjyllands udvikling.

Læs mere

Højgaarden - Vestbjerg

Højgaarden - Vestbjerg Højgaarden - Vestbjerg Nyt attraktivt boligområde i Vestbjerg tæt på bylivet og midt i naturen! INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Vestbjerg 06 boligoversigt 02 OMRÅDET 07 Byggegrunde 03 Vision 08 Grundoversigt 04

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Casa Benito Marbella. Sengetøj og håndklæder er inkl. Du modtager en ren og tjekket lejlighed. Ved afrejse rydder du blot pænt op efter dig.

Casa Benito Marbella. Sengetøj og håndklæder er inkl. Du modtager en ren og tjekket lejlighed. Ved afrejse rydder du blot pænt op efter dig. Casa Benito Marbella Casa Benito er min dejlige lejlighed jeg købte sidst i de glade 90 ere. Både som investering og for at have et sted udenfor lille Monda. Jeg bor fast hjemme i Monda og er normalt i

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Kvælstofs vej fra mark til recipient

Kvælstofs vej fra mark til recipient Konstituerende møde for Norsminde Fjord Oplandsråd, 10. maj 2012, Odder Kvælstofs vej fra mark til recipient Jens Christian Refsgaard De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Den moderne bæredygtige by. Holger Bisgaard

Den moderne bæredygtige by. Holger Bisgaard Den moderne bæredygtige by Holger Bisgaard Det bypolitiske initiativ - tidsplan Debatfase Politikfase Handlingsfase Fase 1 Fase 2 Fase 3 Oktober 2009 Oktober 2010 Debatoplæg International konference Bypolitisk

Læs mere

Psykiatrisygehuset i Slagelse er ét ud af kun 19 byggerier i Danmark, og har opnået sølv den bedste karakter for bæredygtighed,

Psykiatrisygehuset i Slagelse er ét ud af kun 19 byggerier i Danmark, og har opnået sølv den bedste karakter for bæredygtighed, MANDAG DEN 27. OKTOBER 2014 Reportage Grønt Byggeri 13 Psykiatrisygehuset i Slagelse er ét ud af kun 19 byggerier i Danmark, der er blevet DGNB-certificeret, og har opnået sølv den bedste karakter for

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Motorvejen Hårup-Låsby

Motorvejen Hårup-Låsby Trafik Motorvejen Hårup-Låsby 1 1 2 2 Tilslutningsanlæg Hårup Når det nye tilslutningsanlæg bliver taget i brug, er der kun motorvej øst for det, i retning mod Aarhus. Derfor bygger Vejdirektoratet en midlertidig

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

LYSnET møde Designskolen Kolding

LYSnET møde Designskolen Kolding LYSnET møde Designskolen Kolding Helle Rude Trolle & Vibeke Riisberg - D. 23.2 2012 Billeder fra denne præsentation må ikke benyttes uden tilladelse alt materiale er copy right kontakt hrt@dskd.dk & vri@dskd.dk

Læs mere

BOLIG GRÆKENLAND MELT BYHUS, HVOR FIRE DANSKE ARKITEKTER HAR SKABT EN UNIK FERIEBOLIG VED AT SKRÆLLE LAG EFTER

BOLIG GRÆKENLAND MELT BYHUS, HVOR FIRE DANSKE ARKITEKTER HAR SKABT EN UNIK FERIEBOLIG VED AT SKRÆLLE LAG EFTER BOLIG GRÆKENLAND AR KITEK TENS AF TRYK HØJLOFTEDE, KALKEDE RUM I DOUCE TONER. RÅ STENMURE, SORTMALEDE VÆGGE OG LOFTER OG ET LANGT KØKKENBORD OPHÆNGT I EN STÅLWIRE. PÅ DEN GRÆSKE Ø LESBOS LIGGER ET FANTASTISK

Læs mere

Centralt for hele Europa. Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55

Centralt for hele Europa. Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55 Centralt for hele Europa Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55 Business Park Falster ligger i knudepunktet mellem det europæiske kontinent og Skandinavien I Nordeuropæisk perspektiv ligger Business Park

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER To projekter. Godt 20 mia.kr. En spritny jernbane fra København til Ringsted, der er forberedt til 250 km/ t og en opgradering af banen fra Ringsted og frem

Læs mere