OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 11. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2001

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 11. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2001"

Transkript

1 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 11. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2001

2 Indhold Information 2 Leder 3 Forsidebilledet 3 Kalundborg Radiofonistation 4 Tanker fra båndet 9 Radioamatør rundtur på Internettet 9 Norsk browser 10 Juleafslutning 10 Demonstration af QRP-byggetsæt11 Generalforsamling 11 AO-40, hvor er du? 11 Program 12 Aktivitetsplan Dette blad udkommer ca. fire gange om året til EDR Holstebros medlemmer samt på internettet. Heri vil de planlagte aktiviteter i EDR Holstebro for det kommende kvartal fremgå. Endvidere indeholder bladet også artikler om vores radioamatør hobby. EDR Holstebro EDR Holstebro er en lokalafdeling af landsforeningen Eksperimenterende Danske Radioamatører EDR. EDR Holstebro er stiftet den 3. februar Vores klublokale er i Aktivitetscentret Danmarksgade Skole, 1. sal nr. 9, i Holstebro. EDR Holstebros radioamatør kaldesignal er OZ9HBO. Der er også andre muligheder for at kontakte os. Hjemmeside: Tlf.: (svarer kun på programsatte aftener) Lokal frekvens: Nyhedsudsendelse: Klubaften: 145,325 MHz mandag kl torsdag kl EDR Holstebros bestyrelse Formand OZ2ADC Leif Korsgaard Røde Møllevej 10 Møborg 7660 Bækmarksbro tlf.: Kasserer: OZ1JMO Anker tlf.: Sekretær: OZ2KMP Karsten Bestyrmedl.: OZ2LSS Lars Bestyrmedl.: OZ5KG Tommy tlf.: Suppleant: OZ1EUO Leif Postadresse EDR Holstebro - OZ9HBO Postboks Holstebro EDR Holstebro Side 2 OZ9HBO

3 Leder Nu er året ved at gå på hæld, der er tid at se tilbage på året, der er gået. I februar havde vi jubilæum, 50 år er mange for en forening og beviser, at vores hobby er levedygtig og kan overleve i mange år fremover. Det mente vi, der var grund til at fejre og det gjorde vi på alle måder. Det er klart at det ikke var helt gratis,vi havde dog sparet lidt op, så vi har tæret lidt på formuen. I år har klubben for første gang været QRV til Fyrskibs weekenden, med en bragende succes Fieldday deltog vi også i, dog med et reduceret operatørhold, men vi var med. I årets løb har vi også haft en del gode foredrag. Fremtiden De nye licensbestemmelser, som vi har hørt og læst om, er på vej. Vi har endelig fået en ny licenstype. Er der mulighed for, at vi kan uddanne en del nye radioamartører, som ikke kan alt det der med elektronik Det skulle gerne give en del nye medlemmer. Og med mange VHF licenser kan der måske blive tilslutning til en VHF fieldday. Nyt lokale Som rygtet jo siger er det aktivitetscentrets ønske at vi skal flytte op på loftet i nyindrettede lokaler, Man mener at det vil stå færdig til sommerferien, og i så fald skal vi samles og indrette/flytte vores sager i de nye lokaler, mere derom senere. Til slut vil jeg ønske alle en GLÆ- DELIG JUL OG GODT NYTÅR Leif OZ2ADC Forsidebilledet Denne gang har vi været et smut i arkiverne for at finde et forsidebillede. Billedet viser de første antennemaster på halvøen Gisseløre ved Kalundborg Radiofonistation. Inde i bladet finder du en større artikel om radiofonistationen i Kalundborg, skrevet af Anker OZ1JMO. EDR Holstebro Side 3 OZ9HBO

4 Kalundborg Radiofonistation. Næsten i centrum af vort land, nærmere betegnet på halvøen Gisseløre, ligger Kalundborg Radiofonistation. Starten på denne kendte sendestation skete allerede så langt tilbage som i slutningen af tyverne. Her opførte P og T for Statsradiofonien stationsbygningerne med sender samt konstruerede antennetårnene. I løbet af disse mange år har de karakteristiske tårne ikke blot været et særkende for Kalundborg Radiofonistation, men også nærmest et vartegn for Kalundborg by. Igennem tiderne har Kalundborg Radiofonistation gennemgået en løbende teknisk udvikling. Men perioden fra 1981 til 1983 kan man virkelig sige, at P og T har fyldt ny vin på gamle flasker ved installation af en helt ny generation storsendere i de gamle bygninger. Danmarks Radio kan nu fortsætte sin underholdende og kulturelle virksomhed fra Kalundborg Radiofonistation til gavn og glæde for lytterne i Danmark, på Færøerne, i Grønland, i store dele af Europa samt tusindvis af trofaste danske lyttere blandt søfolk. Kalundborg senderprojekt. Ved årsskiftet 1980/81 påbegyndte P og T den tekniske projektering af den nye radiofonistation. De gamle bygninger, hvoraf den ældste del er opført 1927, skulle fortsat huse senderinstallationerne. Nu i slutningen af 1983 er projektet afsluttet. Tidsplanerne er overholdt. Projektstyringen er foretaget af P og T. Kalundborgs håndværkere har udført bygningsarbejderne og en række betydelige installationer. AEG-Telefunken, Dansk Elektricitets Aktieselskab har leveret senderne. P og T`s Bygningstjeneste har stået for ombygningsprojekterne. P og T`s medarbejdere på Kalundborg Radiofonistation har udført alle tekniske installationer. Omkostningerne er 28 millioner kroner. Tekniske informationer. P og T har i årene 1981 til 1983 sat en ny generation radiofonisendere i drift En langbølgesender på 300 kw. En mellembølgesender på 250 kw. Som reserve for disse to sendere: en kombineret lang- og mellembølgesender, der automatisk overtager driften ved fejl eller service på de to andre. De nye storsendere er udformet efter en helt moderne teknik: PDM modulation Puls Dauer Modulation. EDR Holstebro Side 4 OZ9HBO

5 Denne teknik er baseret på digitalteknik, således som den i dag er blevet almindelig i dagligdagens elektronik. Her anvendes den især for at forbedre driftsøkonomien. En anden teknisk fornyelse er DAM modulation Dynamisk Amplitude Modulation. DAM metoden reducerer udgangseffekten under alle de utallige små pauser, som altid vil forekomme i et program. Eller sagt på en anden måde: der sendes kun, når der er brug for det. Selv om de nye sendere afgiver langt højere effekt end de gamle, så bruges der ikke mere elektrisk fra elnettet end tidligere. Data. Bærebølgeeffekt for LB 300 kw. Bærebølgeeffekt for MB 250 kw. Virkningsgrad ca. 70%. Sendefrekvens for LB 243 khz. Sendefrekvens for MB 1062 khz. Kalundborg Langbølgesender 50 år. Vest for Kalundborg strækker halvøen Gisseløre sig ud i fjorden. Dens profil markeres af to 118 meter høje radiomaster forbundet med antenner og i respektfuld afstand, helt ude på spidsen af en endnu højere på 147 meter. De tre master og de mellemliggende lave bygninger er Kalundborg Radio. Herfra udsendes Danmarks Radio`s programmer. Stationen er opført og drives af Post- og Telegrafvæsenet. Antennen mellem de to tårne sender Program 1 på langbølge med 150 kw,245 khz. Langbølgen dækker Danmark (dog ikke Grønland) og omliggende farvande. Men den rækker et godt stykke videre: mod nordvest til Færøerne, mod syd til Alperne. Den kan høres i Moskva og langt ned i det sydøstlige Europa. Bedst går det, når solen er under horisonten. Langbølgens frekvens er så nøjagtig, at den af videnskab og industri benyttes som normalfrekvens. Dens afvigelse er mindre end én svingning for hver milliard svingninger. Hvis man med tilsvarende nøjagtighed ville opmåle mellem København og Kalundborg, kunne den fastslås inden for en tiendedel millimeter! Fra den enligtstående, slanke mast på Gisseløres sydspids udstråles program 3 på mellembølge med 60 kw, 1061 khz.. Den dækker primært en betydelig del af Danmark, men lytterrapporter fra Centraleuropa vidner om, at også denne sender rækker vidt. Stationens daglige drift og vedligeholdelse varetages as seks P&Tmedarbejdere. EDR Holstebro Side 5 OZ9HBO

6 Glimt af Kalundborg Radios historie. Kalundborg Radio blev taget i brug i 1927, to år efter at Statsradiofonien havde begyndt sin virksomhed. Indtil da havde man klaret sig med provisorier. Allerførst med buesenderen i Lyngby, senere med den militære sender i Ryvangen og fra Januar 1926 med en midlertidig radiostation i Sorø, bygget af Telegrafvæsenet. Allerede i efteråret 1925 havde radiorådet anmodet Telegrafvæsenet om at projektere en kraftig centralstation for radiofoni, der kunne dække hele landet. Den skulle placeres i Århus eller Kalundborg. Opførelsen krævede mange og lange politiske og tekniske forhandlinger; men 2. Oktober 1926 kunne Radiorådet endelig anbefale, at det blev overdraget London-firmaet Western Electric at levere en 5 kw radiofonisender. I mellemtiden var tanken om en placering i Århus blevet opgivet, fordi de eksisterende telefonkabler ikke egnede sig til overføring af radioprogrammer. Ved forhandlinger med Kalundborg Kommune fik man tilsagn om at kunne benytte halvøen Gisseløre, hvilket radioteknisk betød en fremragende placering af senderen. Opførelsen af stationsbygningen og to 100 meter høje antennetårne blev fuldført i foråret 1927, og efter senderens installation og afprøvning i løbet af sommeren blev stationen sat i drift 29. August. Fra Sorø Senderen, der nu havde udspillet sin rolle, overtog Kalundborg bølgelængderne 1150 og 1153 m, 210 og 260 khz. Blandt lytterne var der stor tilfredshed. Programmerne fra Kalundborg Radio kunne nu modtages over næsten hele landet med en efter datidens forhold tilfredsstillende kvalitet. I de fjerneste egne var forholdene dog ikke ideelle. De danske lyttere blev snart generet af udenlandske sendere, der brugte stadig større effekt. Radiorådet besluttede derfor at øge Kalundborgstationens styrke, og 20. august 1933 blev en ny 60 kw sender fra Standard Telephones and Cables i London taget i brug. Gennem ca. 21 år indtil foråret 1954 blev det danske radiofoniprogram udsendt af dette anlæg. Kampen om de lange bølger. Et bevæget kapitel i stationens historie er det postyr, som en årrække stod omkring den anvendte bølgelængde 1150 m, 260 khz.. Denne bølgelængde var oprindelig fastlagt af Militæret som velegnet for Ryvang-senderen, og den blev godkendt af Telegrafvæsenet til brug for Sorø-senderen; den passede til formålet, og man var ikke bundet af internationale aftaler. Da Kalundborg i 1927 begyndte at sende, hav- EDR Holstebro Side 6 OZ9HBO

7 de Danmark således i næsten tre år haft prioritet på 1150 m. Men den nye station havde næppe været i drift et halvt år før vanskelighederne tårnede sig op. I november 1927 fastsatte 74 nationer på en international radiokonference i Washington hvilke bølgelængder, der måtte benyttes til de forskellige typer radioudsendelser. På det tidspunkt havde man ikke store tanker om radiofoniens internationale betydning, og der blev kun afsat få lange bølger til radiofoni. Men endnu værre: fra 1. Januar 1929 ville brugen af bølgelængden 1150 m være ulovlig! Samtidig var antallet af langbølgesendere i Europa steget, og det blev stadig vanskeligere at finde en ledig plads i det lovlige område. Det viste sig umuligt at opnå en international aftale om Kalundborgs placering. Nu var gode råd dyre, og som en mulig løsning besluttede Radiorådet i samråd med Post- og Telegrafvæsenet at flytte Kalundborgs bølgelængde ind i det lovlige område, endnu inden Washingtonbestemmelserne trådte i kraft. Fra 26. September 1928 sendte Kalundborg derfor på den noget længere bølgelængde 1680 m, 178 khz. Resultatet blev et helt andet end det tilsigtede. Det viste sig nemlig, at den tyske langbølgestation ved Berlin otte dage tidligere også havde ændret sin bølgelængde og nu lå meget tæt ved 1680 m. Den kom derved til at virke stærkt generende på mange modtagere af Kalundborgs udsendelser. Det strømmede ind med lytterklager, og pressen skrev kritisk om den katastrofale forandring. Denne vej var altså ikke farbar, og efter forhandlinger med de tyske myndigheder genoptog Kalundborg den 11. November udsendelsen på de 1150 m, som efter de internationale aftaler ville blive ulovlige efter 1. januar. Kampen om en plads blandt de lange bølger gik således videre, selvom det sidst på året ved en mindre europæisk radiokonference i Prag lykkedes at etablere en slags våbentilstand. Her blev bølgelængden 1150 m accepteret af vore nabolande, men kun som en midlertidig løsning. Forhåbningerne blev nu sat til den næste internationale konference, der skulle finde sted i Madrid i Her blev der da også fra mange sider gjort et stort arbejde for at få langbølgeområdet udvidet så meget, at de eksisterende stationer i Europa kunne komme til at sende uden at forstyrre hinanden alt for meget. Ved et møde i 1933 i Luzern, hvor de europæiske bølgelængder blev endeligt fastlagt fik Danmark tildelt bølgelængden 1260 m, 238 khz, som med enkelte mindre ændringer siden er blevet benyttet. Ved den næste konference i 1948 i København blev placeringen i lang- EDR Holstebro Side 7 OZ9HBO

8 bølgeområdet endnu en gang stadfæstet, men med en højere effekt, 150 kw. Ved samme lejlighed fik Danmark også en mellembølge på 283 m, 1061 khz til udsendelse af dobbeltprogrammer fra Kalundborg. Til brug for Mellembølgesenderen opførtes i 1950 en tilbygning, og antennemasten på 147 meter rejstes på sydspidsen af Gisseløre. Anlægget blev taget i brug ved dobbeltprogrammernes start 1. oktober Langbølgesenderens effektforøgelse fra 60 til 150 kw skete i 1954 ved anskaffelse af en ny sender fra Marconiselskabet i England. Samtidig blev antenneanlæggets effektivitet forøget. Antennetårnene blev forlænget med 18 meter og en ny antenne konstrueret. Mens tårnene tidligere tjente til at bære antennen, blev det nu fra selve tårnene, at radiobølgerne skulle udstråles. Fremtiden. Samfundets udvikling stiller stadig nye krav til teknikken. Selv efter indførelsen af radiofoni på FM i 1950èrne er der både herhjemme og i udlandet et stort behov for lang- og mellembølger på grund af deres store rækkevidde. Kampen om frekvenserne fortsætter, og betydelige vanskeligheder måtte overvindes før man på de internationale konferencer 1974 og 1975 kunne enes om en fordelingsplan, som i rimeligt omfang tilgodeser alle ønsker. På den sidste konference vedtog man en plan for lang- og mellembølgeradiofoni i Europa, Afrika og Asien. Den skal gælde i 11 år fra 1978 og omfatter ca sendere. Efterhånden som denne plan realiseres internationalt, bliver aflytningsforholdene for de danske ringere, hvis ikke sendestyrken sættes op. Mulighederne for en effektforøgelse er imidlertid indeholdt i aftalerne. Selv om en endelig beslutning endnu ikke er truffet, er det sandsynligt, at Kalundborgs Langbølgesender i løbet af de nærmeste år fordobler effekten til 300 kw, og at Mellembølgesenderen udbygges fra de nuværende 60 til 250 kw. Disse oplysninger er lånt fra to hefte P og T, har udgivet i forbindelse med Radiostationens 50 års fødselsdag. EDR Holstebro Side 8 OZ9HBO

9 TANKER FRA BÅNDET! En morgen med tanker om storvildtjagt på de korte bølger, virker det til en begyndelse, som om en eller anden har pillet antennen af. 20 meter, som har været meget givtig de sidste par måneder, rummer kun en enkelt UZ-station at tænke sig helt fra Ukraine og det er højst besynderligt oven på et par måneder med et væld af fine DX-stationer. Et kig på klokken siger 7.45 GMT, et kig på kalenderen siger til gengæld 7. december, og et pludselig indskydelse får mig til at skifte bånd til 7 MHz. Solen mangler 20 minutter i at stå op, og der kunne jo være en eller anden station ude i Stillehavet, der endnu ikke er gået i seng! En dansk station OZ8JD har en qso med en 7R-station. To andre stationer kommer til at røre ved en nøglen og afslører, at de også er interesserede. Hastigt finder jeg en tom frekvens og tuner op. 4 sekunder mere behøver det ikke at tage og så hastigt tilbage til danskeren. Da han er færdig, kalder jeg op to gange. Kors i hytten, det er KH7R Hawaii. Vi er en 6-7 stykker, der kalder på samme tid. Da der bliver en pause, kan jeg høre mit suffix EUO, og jeg får rapporten 579. Min første 40 meter forbindelse med denne skønne øgruppe, og den sidste zone. En skøn morgen. Jeg lytter til ham et kvarter mere. Fra at have været 7 S-streger er han dalet ned på S 2 og er nu kun opnåelig for stationer med enten store antenner eller efterbrænder. Det har været en helt klassisk graylineforbindelse, hvor mine kun 100 watt og zeppelin-antennen har været nok. En skøn morgen! OZ1EUO Radioamatør rundtur på Internettet Torsdag den 15. marts skal vi ud at surfe på Internettet. Vi vil tage en tur rundt og kikke på radio relaterede sider på nettet. Der findes i dag mange sider lavet af og for radioamatører, hvor alle sider af vores hobby er repræsenteret. Har du nogle link til sider, du mener andre kunne have glæde af, kan vi få et kik på dem også. OZ2KMP EDR Holstebro Side 9 OZ9HBO

10 Norsk browser Det norske softwarefirma Opera Software har lanceret en ny gratis udgave af firmaets browser og vil tage kampen op med Microsoft og Netscape. Browseren Opera har således længe eksisteret som den eneste større browser, der har kostet penge, nemlig 39 dollar. Nu vil det norske softwarefirma imidlertid øge konkurrencen på browsermarkedet med en ny gratis udgave, som i stedet vil basere indtjeningen på annoncer, skriver digitoday.no. Den gamle udgave af Opera benyttes af cirka 1,5 millioner brugere verden over. Men siden lanceringen af den nye gratis browser i starten af december, har Opera Software konstateret, at browseren er blevet downloadet mere end gange. Ydermere har den nye browser fået gode anmeldelser. Opera foretrækkes af mange professionelle brugere frem for de markedsdominerende browsere fra Microsoft og Netscape, fordi den tager meget lidt plads - både når den skal installeres og når den skal bruges. Det gør Opera hurtigere end konkurrenterne, hvilket blandt andet åbner fordelagtige muligheder i relation til anvendelse på mobiltelefoner og håndholdte computere. Opera/Mediawatch JULEAFSLUTNING Torsdag den 7. december kunne vi holde juleafslutning, og ikke færre end 22 medlemmer havde trods juletravlhed kunnet afse tid til denne aften. I klublokalet stod traktementet på æbleskiver og glögg ja, nogle mente, der var kommet glögg i rødvinen, hi! Efter at have nydt æbleskiverne kunne vi gå nedenunder til foredragssalen for at spille banko. Traditionen tro råbte 1 DPQ Kristian op, og det varede ikke længe, før man kunne høre udbrud som: Ryst posen Han lærer det aldrig Nu kom nummer 17 endelig osv. Der var mange gevinster, og flere var sponseret af klubmedlemmer. Til disse skal der lyde en stor tak fra klubben. OZ1EUO EDR Holstebro Side 10 OZ9HBO

11 Demonstration af EDR QRPbyggesæt med OZ1IKW Den 1. februar besøger Niels OZ1IKW, EDRs nyvalgte landsformand, OZ9HBO. Det vil komme til at dreje sig om en demonstration af de forskellige QRP-byggesæt, som kan købes hos EDR. De spænder lige fra den helt simple DC og regenerativ modtager for den absolutte begynder og videre til transceivere enten for CW alene, for SSB alene og for både CW og SSB. Naturligvis bevæger vi os så også ind i konstruktioner baseret på supermodtagere m.v. Der bliver rig lejelighed for at kikke nærmere på byggesættene samt mulighed for at prøve det færdige resultat af. Endvidere vil Niels også give dig svar, hvis du har spørgsmål om EDR generelt. CU den 1. februar i OZ9HBO. OZ2KMP Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i OZ9HBO EDR Holstebro torsdag den 15. februar Dagsorden ifølge vedtægterne. Eventuelle forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftlig være formanden i hænde senest 8 dage før. AO-40, hvor er du? Newington, Connecticut 14. december 2000 AMSAT meddeler, at der er et problem om bord på AO-40. Man har intet hørt fra radio amatørsatellitten siden i går, og for satellittens jordpersonel er stilheden overdøvende. Udviklingsteamet kigger på problemet, men man har ikke noget svar før denne weekend, når computeren om bord automatisk bliver resettet og håber man genstarter beacontransmissionen. Alt hvad vi ved er, at vi har et problem, siger AMSAT-NA president Robin Haighton, VE3FRH, som holder ferie i det skønne England. Jeg holder vejret tilbage. Haighton siger, problemet måske, måske ikke kan henføres til tidligere vanskeligheder med at få AO-40 s 400- Newton motor til at gå i gang efter planen. Jordkontrollen justerede satellittens orbit tidligere i denne uge, men som følge af brændstof-ventil problemer, endte AO-40 i et orbit, der var højere end planlagt. ARRL/OZ1EUO EDR Holstebro Side 11 OZ9HBO

12 Program Januar Torsdag 4 Første klubaften Mandag 8 Første nyhedsudsendelse Tirsdag 9 CW kursus Torsdag 11 Klubaften og teknisk kursus opstart Tirsdag 16 CW kursus Torsdag 18 Klubaften Tirsdag 23 CW kursus Torsdag 25 Klubaften Tirsdag 30 CW kursus Februar Torsdag 1 Demonstration af EDR QRP-byggesæt Tirsdag 6 CW kursus Torsdag 8 Klubaften Tirsdag 13 CW kursus Torsdag 15 Generalforsamling Tirsdag 20 CW kursus Torsdag 22 Klubaften Tirsdag 27 CW kursus Marts Torsdag 1 Klubaften Tirsdag 6 CW kursus Torsdag 8 Klubaften Tirsdag 13 CW kursus Torsdag 15 Radioamatør rundtur på Internettet Tirsdag 20 CW kursus Torsdag 22 Klubaften Tirsdag 27 CW kursus Torsdag 29 Klubaften EDR Holstebro Side 12 OZ9HBO

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 Indhold Information 2 Leder 3 Forsidebilledet 4 Ny bestyrelse 4 Campingvogn 5 Hjemmesiden 5 Fordrag

Læs mere

D-Star. En moderne kommunikations form

D-Star. En moderne kommunikations form D-Star En moderne kommunikations form Indhold Problemformulering... 2 Starten på D-Star... 3 Om D-Star nettet... 4 Udstyr til D-Star... 8 Kilde angivelse... 10 Konklusion... 11 1 Problemformulering Jeg

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Stornos ukendte produkter

Stornos ukendte produkter Stornos ukendte produkter - lidt Storno produkthistorie Storno huskes jo først og fremmest som en af de førende europæiske producenter af mobiltelefoner, og der nok kun få, som erindrer, at Storno også

Læs mere

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 4 AKTIVITETSPLAN 4. Kvartal 2004

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 4 AKTIVITETSPLAN 4. Kvartal 2004 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 14. Årgang Nr. 4 AKTIVITETSPLAN 4. Kvartal 2004 Indhold Information 2 Efterår 3 Forsidebilledet 4 QRP Foredrag 4 Fyrweekend 2004 4 Fieldday 2004

Læs mere

Nr. 4,Oktober 2011 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 4,Oktober 2011 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 4,Oktober 2011 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Vi har været på besøg på Hedensted-senderen ved Kragelund igen! 2 OZ6HR nyt, Oktober 2011 OZ6HR nyt Nr. 4, Oktober 2011 Medlemsblad for OZ6HR

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Flytning til nye QTH!

Flytning til nye QTH! CQ Vestjyd yden Et blad for radioamatører 3. kvartal 2005 udkommer fire gange om året til EDR Holstebros medlemmer samt som download på internettet. Heri vil de planlagte aktiviteter i EDR Holstebro for

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Jota-Joti udvalget ville gerne give spejderne den store oplevelse, at radio og internet spejd, er ikke kun en gang om året JOTA/JOTI.

Jota-Joti udvalget ville gerne give spejderne den store oplevelse, at radio og internet spejd, er ikke kun en gang om året JOTA/JOTI. Hvorfor dette mærke? Jota-Joti udvalget ville gerne give spejderne den store oplevelse, at radio og internet spejd, er ikke kun en gang om året JOTA/JOTI. Med aktiviteterne kommes der godt rundt om de

Læs mere

Radio Ådalens Formandsberetning den 24. marts 2015

Radio Ådalens Formandsberetning den 24. marts 2015 Allerførst en stor tak til jer lyttere og medlemmer. Det er dejligt at mærke, at I er der, når det gælder, at præge vores radio, fx med at blande musik og deltage i quiz, eller hvis der sælges lodder,

Læs mere

Udgivet af EDR Århus Afdelingen. Januar 2014 Nr. 1

Udgivet af EDR Århus Afdelingen. Januar 2014 Nr. 1 Nyhedsbrev Udgivet af EDR Århus Afdelingen Januar 2014 Nr. 1 OZ2EDR 61. Årgang Året der gik 2013 Året startede med den triste meddelelse om at vores ældste medlem OZ7Y Knud Jensen var afgået ved døden

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. 1. Valg af dirigent Dagsorden Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Teleklagenævnet. Lindholm Havnevej 33. Lokalradioforeningen Fyn EastcoastFM

Teleklagenævnet. Lindholm Havnevej 33. Lokalradioforeningen Fyn EastcoastFM Teleklagenævnet Lokalradioforeningen Fyn EastcoastFM Lindholm Havnevej 33 Bredgade 43 DK-1260 København K 5800 Nyborg Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Afgørelse i klage sag indbragt af Lokalradioforeningen

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Ugebrev 24. Vinterferie Østerskov Akademiet. Luksusliner. Nr. 24, skoleåret 2014-15. dato 20. feb. 2015

Ugebrev 24. Vinterferie Østerskov Akademiet. Luksusliner. Nr. 24, skoleåret 2014-15. dato 20. feb. 2015 Ugebrev 24 Nr. 24, skoleåret 2014-15. dato 20. feb. 2015 Vinterferie Østerskov Akademiet Vi håber I alle har haft en dejlig vinterferie. Ca. 30 unge mennesker har i hvert fald. De tilbragte ferien til

Læs mere

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Formål Formålet med denne brochure er at beskrive mobiltelefonens muligheder og begrænsninger ved anvendelse

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune.

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. Vedtægter Vedtægter for EDR Vestfyn afdelingen: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. 2. Formål: Foreningens

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Årsberetning LFA 2012 Forord Der er nu gået endnu et år tiden løber som vi nok alle sammen har opdaget. Der er afholdt 4 Forretningsudvalgsmøder i år

Årsberetning LFA 2012 Forord Der er nu gået endnu et år tiden løber som vi nok alle sammen har opdaget. Der er afholdt 4 Forretningsudvalgsmøder i år Årsberetning LFA 2012 Forord Der er nu gået endnu et år tiden løber som vi nok alle sammen har opdaget. Der er afholdt 4 Forretningsudvalgsmøder i år 2012 inklusive det konstituerede møde den 26. marts

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Den store deltagelse er igen med til at sætte Klitmøller på kortet sammen med Cold Hawaii og begge dele har jo noget med vand at gøre.

Den store deltagelse er igen med til at sætte Klitmøller på kortet sammen med Cold Hawaii og begge dele har jo noget med vand at gøre. Klitmøller Vandværk - Generalforsamling 2013 12. marts 2o13 Velkomst v/formand Søren Konradsen På bestyrelsens vegne er det mig en glæde at byde velkommen til årets generalforsamling. Vi er igen i år Vandvittig

Læs mere

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S Svendborg Rudkøbing Tlf. 6221 0101 post@borch advokater.dk Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S 1. NAVN 1.1 Interessentskabets navn er Aagaard Vindmøllelaug I/S. 1.2 Interessentskabets hjemsted er Kalundborg

Læs mere

Vedtægter. 28. Februar 2015. www.rigsspillemand.dk

Vedtægter. 28. Februar 2015. www.rigsspillemand.dk Vedtægter 28. Februar 2015 1 Selskabets navn og hjemsted Selskabets navn er Danmarks Rigsspillemænd. Selskabet er indtil videre hjemmehørende i Roskilde, hvor det er stiftet. Danmarks rigsspillemænd er

Læs mere

Få hjælp til at opnå et godt signal

Få hjælp til at opnå et godt signal Få hjælp til at opnå et godt signal Her på siden kan du læse mere om hvordan du sikrer dig et godt tv-signal, og hvordan du undgår fejlkilder, der kan føre til pixeleringer eller udfald af billede og lyd.

Læs mere

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt!

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! ildeskolenyt! Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! Denne gang modtager I bladet med posten, så vi ved, at I får undersøgelsen vi

Læs mere

EDR Roskilde afdelingens første år. Oplevet via mødeprotokollen. 1945.

EDR Roskilde afdelingens første år. Oplevet via mødeprotokollen. 1945. EDR Roskilde afdelingens første år. Oplevet via mødeprotokollen. Forord. Som en af de ældre Medlemmer af E.D.R. havde jeg længe næret Ønske om at der blev oprettet en Afdeling i Roskilde; men det viste

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk

Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk Gas- og varmeprisen Sidste år kunne vi oplyse at det nok kun ville være et spørgsmål om tid, inden olieprisen gik op over 100 dollar. Nu kan vi konstatere, at

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Dette projekt handler om at installere elektronik i forbindelse med

Dette projekt handler om at installere elektronik i forbindelse med Elsystemet Fremtidens energisystem vil se meget anderledes ud end det system, vi kender i dag. Hele energisystemet vil være mere intelligent og dynamisk. Efterhånden som vindmøller leverer en større andel

Læs mere

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere

yden Generalforsamling I dette nummer af CQ Vestjyden Et blad for radioamatører 1. kvartal 2006 Anmeldelse af den nye Icom IC-7000.

yden Generalforsamling I dette nummer af CQ Vestjyden Et blad for radioamatører 1. kvartal 2006 Anmeldelse af den nye Icom IC-7000. CQ Vestjyd yden Et blad for radioamatører 1. kvartal 2006 udkommer fire gange om året til EDR Holstebros medlemmer samt som download på internettet. Heri vil de planlagte aktiviteter i EDR Holstebro for

Læs mere

EDR Københavns Afdeling

EDR Københavns Afdeling Vedtægter for EDR Københavns Afdeling Vedtaget på Generalforsamling den 15.april 2013 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Navn 1 Side 1 Hjemsted 2 Side 1 Formål 3 Side 1 Kapitel 2 Medlemmer 4 Side 2 Optagelse

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013 Vedtægter for EDR Hillerød afdeling 2013 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er EDR Hillerød afdeling. Foreningen er en lokalafdeling af Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR). 2 Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Beretning fra VHF komitteen på IARU, Region 1, konferencen i Sydafrika, d. 12 19. august, 2011.

Beretning fra VHF komitteen på IARU, Region 1, konferencen i Sydafrika, d. 12 19. august, 2011. Beretning fra VHF komitteen på IARU, Region 1, konferencen i Sydafrika, d. 12 19. august, 2011. Der var ialt indsendt 50 dokumenter til behandling i VUSHF komiteen, C 5. Heraf var de 4, - samt et ændringsforslag

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Nokia har præstenteret sit nyeste skud på stammen i Lumia-serien med Windows Phone 8. Her er der alt om den nye Lumia 920.

Nokia har præstenteret sit nyeste skud på stammen i Lumia-serien med Windows Phone 8. Her er der alt om den nye Lumia 920. Nokia Lumia 920 Nokia har præstenteret sit nyeste skud på stammen i Lumia-serien med Windows Phone 8. Her er der alt om den nye Lumia 920. Finnerne har lanceret deres første model, der er baseret på Windows

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Birkelse Ryaa Antenneforening FORMANDENS BERETNING 2010

Birkelse Ryaa Antenneforening FORMANDENS BERETNING 2010 Birkelse Ryaa Antenneforening Birkelse 2. marts 2011 FORMANDENS BERETNING 2010 Så er vi igen samlet til generalforsamling i Antenneforeningen, denne gang er det 8 gang vi er samlet. Vi skal se tilbage

Læs mere

PFH Responsum- Ryhaven-2- MATERIALE-INDSAMLING. Palle Flebo-Hansen. Fortsættelse af nr.1. udvidet version. Tlf. 29367429 Christiansgave 11 4220 Korsør

PFH Responsum- Ryhaven-2- MATERIALE-INDSAMLING. Palle Flebo-Hansen. Fortsættelse af nr.1. udvidet version. Tlf. 29367429 Christiansgave 11 4220 Korsør PFH Responsum- Ryhaven-2- MATERIALE-INDSAMLING Fortsættelse af nr.1. udvidet version Palle Flebo-Hansen Tlf. 29367429 Christiansgave 11 4220 Korsør www-lovløsetidende.dk Mail: palleflebohansen@gmail.com

Læs mere

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter 1.: Navn og hjemsted: Laugets navn: Herlufmagle-Gelsted Antennelaug. Laugets hjemsted: Gelsted. 1.: Navn og

Læs mere

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer.

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer. Bestyrelsens beretning begynder, som den plejer, med et velkommen til de andelshavere, der er kommet til siden sidste generalforsamling; i år drejer det sig om Emil, som pr. 1. juli (?) 2010 overtog Sandras

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10. Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.2013 Retningslinjer 1: Forretningsordenens hjemmel og formål Stk.

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

EDR Københavns Afdeling

EDR Københavns Afdeling Vedtægter for EDR Københavns Afdeling Vedtaget på Generalforsamling den 10. marts 2008 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Navn 1 Side 1 Hjemsted 2 Side 1 Formål 3 Side 1 Kapitel 2 Medlemmer 4 Side 2 Optagelse

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Sønderborg, d. 5. december

Sønderborg, d. 5. december 2001 Sønderborg, d. 5. december Ordinær/ekstraordinær generalforsamling afholdt d. 1/2 2001 på Sønderborg Hus, Rød Sal Dagsorden: 1. Valg af dirigent 1.a: Jævnfør vedlagte notat 2. Formandens beretning

Læs mere

Et strejftog gennem 20 år

Et strejftog gennem 20 år 1993-2013 www.taarnbybladet.dk OKTOBER 2013 Et strejftog gennem 20 år Redigeret af: Allan Meyer Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Stiftende generalforsamling 2 Første nummer udkom 15. september

Læs mere

Nyhedsbrev, marts 2013

Nyhedsbrev, marts 2013 Nyhedsbrev, marts 2013 Klubnyt Kære venner Årets første Nyhedsbrev er just tikket ind i din mailboks, og hvad skal du så bruge det til? Jo - vi bringer sidste nyt fra klubben til aktive og passive, og

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Da de indkomne indsigelser er af fælles indhold og karakter, er disse inddelt i kategorier og besvaret samlet.

Da de indkomne indsigelser er af fælles indhold og karakter, er disse inddelt i kategorier og besvaret samlet. Middelfart Kommune Plan og Bygningsafdelingen Østergade 21 5580 Nørre Aaby Att.: Peter Kaalund KM Telecom Danmark A/S Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia Cvr-nr: 33 64 43 37 Kenneth Grønborg Project

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Pensum i forbindelse med DTUsat-II opsendelses event og tracking.

Pensum i forbindelse med DTUsat-II opsendelses event og tracking. Pensum i forbindelse med DTUsat-II opsendelses event og tracking. Satellitbaner En satellit i bane omkring et andet himmellegeme er i frit fald. Ved hjælp af Keplers love kan baneradius og omløbstid bestemmes.

Læs mere

Vejledning for Modeller

Vejledning for Modeller Vejledning for Modeller Vejledning for Modeller Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Chat typer på Cam4You... 3 Min Konto... 4 Gå online... 4 Specielt ved privat chat... 10 Mine indstillinger... 11 Ændre priser...

Læs mere

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening Støvring @ntenneforening Dine muligheder hos Støvring Antenneforening - information om tv, bredbånd og mobil Det bedste tv-udbud Hos Støvring Antenneforening får du Danmarks bedste og bredeste udbud af

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

EMC Program. DMUs elektroniske tilmeldings- og registrering program

EMC Program. DMUs elektroniske tilmeldings- og registrering program EMC Program DMUs elektroniske tilmeldings- og registrering program Danmarks Motor Union har i 2013 udviklet et elektronisk tilmeldings- og registreringsprogram, som et værktøj til klubberne. Programmet

Læs mere

HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL

HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL 2002 Varenummer 4409020002 2 Vedtægt for HK-klubben Klubbens navn: Klubbens område: Vedtaget på klubgeneralforsamlingen den Dirigent Tillidsrepræsentant

Læs mere

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14 aalborg møntsamler forening LISTE NR. 321 336 Februar 2012 Maj 2010 MEDLEMSMØDE tirsdag den 7. februar 2012 i Vejgårdhallens restaurant. Materiale til formidlingssalg er fremlagt til eftersyn fra kl. 19.

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

EMC Program DMU`s elektroniske tilmeldings- og registrering program

EMC Program DMU`s elektroniske tilmeldings- og registrering program EMC Program DMU`s elektroniske tilmeldings- og registrering program Danmarks Motor Union har i 2013 udviklet et elektronisk tilmeldings- og registreringsprogram, som et værktøj til klubberne. Programmet

Læs mere

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD.

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. Formand Flemming Karlsen 86 95 08 86 / 23 61 39 95 fkarlsen@email.dk Kasserer Helle Jeppesen 69 14 69 34 / 30 27 06 86 havremarken6@gmail.com Sekretær Dorte

Læs mere

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling Marts 2013 N y t Generalforsamling i børsnoterede selskaber Selskabslovgivningen, NASDAQ OMX Copenhagen A/S Regler for udstedere af aktier ( Udstederreglerne ) og Anbefalingerne for god Selskabsledelse

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

MOBILTELEFONI OG DIT HELBRED Af Trine Jørgensen

MOBILTELEFONI OG DIT HELBRED Af Trine Jørgensen MOBILTELEFONI OG DIT HELBRED Af Trine Jørgensen Tips til at begrænse strålingen i hverdagen. Flere og flere bliver konstateret allergiske overfor radiobølger og elektrosmog. I dag er vi bogstavelig talt

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010

Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010 Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010 Dagsorden iflg. vedtægterne: Bjarne Nielsen blev valgt til aftenens dirigent. Erik Johnsen aflagde som formand bestyrelsens beretning. (se følgende sider)

Læs mere

Gladsaxe Film- & Videoklub Program 2015 2016

Gladsaxe Film- & Videoklub Program 2015 2016 Side 1 af 6 Mandag den 5. august 2015 Program: Åbent hus: Eyvind Dekaa har hen over sommeren arbejdet med sit Bakke-projekt bistået af Lars. Vi fik lov til at se en god bid af det foreløbige resultat-

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

Nyhedsmail nr. 12. 17. dec. 2013. Med årets sidste nyhedsmail får du de seneste nyheder og en rekapitulation over arbejdet i Vrist Pumpelag i 2013.

Nyhedsmail nr. 12. 17. dec. 2013. Med årets sidste nyhedsmail får du de seneste nyheder og en rekapitulation over arbejdet i Vrist Pumpelag i 2013. Nyhedsmail nr. 12. 17. dec. 2013. Velkommen til årets sidste nyhedsmail fra Vrist Pumpelag Med årets sidste nyhedsmail får du de seneste nyheder og en rekapitulation over arbejdet i Vrist Pumpelag i 2013.

Læs mere

Vi er på toppen af Thy eller rettere vores repeatere er.

Vi er på toppen af Thy eller rettere vores repeatere er. www.oz5thy.dk EDR Hurup afd. Hvem er de? OZ5THY er en lokal afdeling af radio PC og elektronik interesserede, under landsforeningen Eksperimenterende Danske Radioamatører. Vi har klublokaler på adressen

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Forældrebrev den 20. december 2013

Forældrebrev den 20. december 2013 Forældrebrev den 20. december 2013 1. Præcisering på vores hjemmeside omkring søskendetilskud Hidtil har der på hjemmesiden stået: Der ydes søskendetilskud til forældrenes betaling af skole og SFO. Elever

Læs mere

Mobilantennerne og sikkerheden

Mobilantennerne og sikkerheden TI Telekommunikationsindustrien Vesterbrogade 1C DK-1620 København V Tel. +45 33 13 80 20 Fax +45 33 13 80 21 E-mail: post@teleindu.dk www.teleindustrien.dk Mobilantennerne og sikkerheden Indledning De

Læs mere

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure Uddybning af arbejdsopgaver Årets Idrætsfest Kontaktperson (Maja) Ses i tilsendte invitation Se invitation Turneringsplan for foråret sekretær, bolddrenge og dommerpåsætning Bestyrelse (Maja og Martin)

Læs mere

Vedtægter for Rødding Antenneforening

Vedtægter for Rødding Antenneforening Vedtægter for Rødding Antenneforening Navn, hjemsted og formål: 01 01) Foreningens navn er Rødding Antenneforening. Foreningen er hjemmehørende i Vejen Kommune. 02 01) Foreningens formål er at: a) Modtage

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Nr. 1, Januar 2009 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2009 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2009 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Fra årets juleafslutning 2 OZ6HR nyt, Januar 2009 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2009 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Kildegade 8 (1.

Læs mere