OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 11. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2001

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 11. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2001"

Transkript

1 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 11. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2001

2 Indhold Information 2 Leder 3 Forsidebilledet 3 Kalundborg Radiofonistation 4 Tanker fra båndet 9 Radioamatør rundtur på Internettet 9 Norsk browser 10 Juleafslutning 10 Demonstration af QRP-byggetsæt11 Generalforsamling 11 AO-40, hvor er du? 11 Program 12 Aktivitetsplan Dette blad udkommer ca. fire gange om året til EDR Holstebros medlemmer samt på internettet. Heri vil de planlagte aktiviteter i EDR Holstebro for det kommende kvartal fremgå. Endvidere indeholder bladet også artikler om vores radioamatør hobby. EDR Holstebro EDR Holstebro er en lokalafdeling af landsforeningen Eksperimenterende Danske Radioamatører EDR. EDR Holstebro er stiftet den 3. februar Vores klublokale er i Aktivitetscentret Danmarksgade Skole, 1. sal nr. 9, i Holstebro. EDR Holstebros radioamatør kaldesignal er OZ9HBO. Der er også andre muligheder for at kontakte os. Hjemmeside: Tlf.: (svarer kun på programsatte aftener) Lokal frekvens: Nyhedsudsendelse: Klubaften: 145,325 MHz mandag kl torsdag kl EDR Holstebros bestyrelse Formand OZ2ADC Leif Korsgaard Røde Møllevej 10 Møborg 7660 Bækmarksbro tlf.: Kasserer: OZ1JMO Anker tlf.: Sekretær: OZ2KMP Karsten Bestyrmedl.: OZ2LSS Lars Bestyrmedl.: OZ5KG Tommy tlf.: Suppleant: OZ1EUO Leif Postadresse EDR Holstebro - OZ9HBO Postboks Holstebro EDR Holstebro Side 2 OZ9HBO

3 Leder Nu er året ved at gå på hæld, der er tid at se tilbage på året, der er gået. I februar havde vi jubilæum, 50 år er mange for en forening og beviser, at vores hobby er levedygtig og kan overleve i mange år fremover. Det mente vi, der var grund til at fejre og det gjorde vi på alle måder. Det er klart at det ikke var helt gratis,vi havde dog sparet lidt op, så vi har tæret lidt på formuen. I år har klubben for første gang været QRV til Fyrskibs weekenden, med en bragende succes Fieldday deltog vi også i, dog med et reduceret operatørhold, men vi var med. I årets løb har vi også haft en del gode foredrag. Fremtiden De nye licensbestemmelser, som vi har hørt og læst om, er på vej. Vi har endelig fået en ny licenstype. Er der mulighed for, at vi kan uddanne en del nye radioamartører, som ikke kan alt det der med elektronik Det skulle gerne give en del nye medlemmer. Og med mange VHF licenser kan der måske blive tilslutning til en VHF fieldday. Nyt lokale Som rygtet jo siger er det aktivitetscentrets ønske at vi skal flytte op på loftet i nyindrettede lokaler, Man mener at det vil stå færdig til sommerferien, og i så fald skal vi samles og indrette/flytte vores sager i de nye lokaler, mere derom senere. Til slut vil jeg ønske alle en GLÆ- DELIG JUL OG GODT NYTÅR Leif OZ2ADC Forsidebilledet Denne gang har vi været et smut i arkiverne for at finde et forsidebillede. Billedet viser de første antennemaster på halvøen Gisseløre ved Kalundborg Radiofonistation. Inde i bladet finder du en større artikel om radiofonistationen i Kalundborg, skrevet af Anker OZ1JMO. EDR Holstebro Side 3 OZ9HBO

4 Kalundborg Radiofonistation. Næsten i centrum af vort land, nærmere betegnet på halvøen Gisseløre, ligger Kalundborg Radiofonistation. Starten på denne kendte sendestation skete allerede så langt tilbage som i slutningen af tyverne. Her opførte P og T for Statsradiofonien stationsbygningerne med sender samt konstruerede antennetårnene. I løbet af disse mange år har de karakteristiske tårne ikke blot været et særkende for Kalundborg Radiofonistation, men også nærmest et vartegn for Kalundborg by. Igennem tiderne har Kalundborg Radiofonistation gennemgået en løbende teknisk udvikling. Men perioden fra 1981 til 1983 kan man virkelig sige, at P og T har fyldt ny vin på gamle flasker ved installation af en helt ny generation storsendere i de gamle bygninger. Danmarks Radio kan nu fortsætte sin underholdende og kulturelle virksomhed fra Kalundborg Radiofonistation til gavn og glæde for lytterne i Danmark, på Færøerne, i Grønland, i store dele af Europa samt tusindvis af trofaste danske lyttere blandt søfolk. Kalundborg senderprojekt. Ved årsskiftet 1980/81 påbegyndte P og T den tekniske projektering af den nye radiofonistation. De gamle bygninger, hvoraf den ældste del er opført 1927, skulle fortsat huse senderinstallationerne. Nu i slutningen af 1983 er projektet afsluttet. Tidsplanerne er overholdt. Projektstyringen er foretaget af P og T. Kalundborgs håndværkere har udført bygningsarbejderne og en række betydelige installationer. AEG-Telefunken, Dansk Elektricitets Aktieselskab har leveret senderne. P og T`s Bygningstjeneste har stået for ombygningsprojekterne. P og T`s medarbejdere på Kalundborg Radiofonistation har udført alle tekniske installationer. Omkostningerne er 28 millioner kroner. Tekniske informationer. P og T har i årene 1981 til 1983 sat en ny generation radiofonisendere i drift En langbølgesender på 300 kw. En mellembølgesender på 250 kw. Som reserve for disse to sendere: en kombineret lang- og mellembølgesender, der automatisk overtager driften ved fejl eller service på de to andre. De nye storsendere er udformet efter en helt moderne teknik: PDM modulation Puls Dauer Modulation. EDR Holstebro Side 4 OZ9HBO

5 Denne teknik er baseret på digitalteknik, således som den i dag er blevet almindelig i dagligdagens elektronik. Her anvendes den især for at forbedre driftsøkonomien. En anden teknisk fornyelse er DAM modulation Dynamisk Amplitude Modulation. DAM metoden reducerer udgangseffekten under alle de utallige små pauser, som altid vil forekomme i et program. Eller sagt på en anden måde: der sendes kun, når der er brug for det. Selv om de nye sendere afgiver langt højere effekt end de gamle, så bruges der ikke mere elektrisk fra elnettet end tidligere. Data. Bærebølgeeffekt for LB 300 kw. Bærebølgeeffekt for MB 250 kw. Virkningsgrad ca. 70%. Sendefrekvens for LB 243 khz. Sendefrekvens for MB 1062 khz. Kalundborg Langbølgesender 50 år. Vest for Kalundborg strækker halvøen Gisseløre sig ud i fjorden. Dens profil markeres af to 118 meter høje radiomaster forbundet med antenner og i respektfuld afstand, helt ude på spidsen af en endnu højere på 147 meter. De tre master og de mellemliggende lave bygninger er Kalundborg Radio. Herfra udsendes Danmarks Radio`s programmer. Stationen er opført og drives af Post- og Telegrafvæsenet. Antennen mellem de to tårne sender Program 1 på langbølge med 150 kw,245 khz. Langbølgen dækker Danmark (dog ikke Grønland) og omliggende farvande. Men den rækker et godt stykke videre: mod nordvest til Færøerne, mod syd til Alperne. Den kan høres i Moskva og langt ned i det sydøstlige Europa. Bedst går det, når solen er under horisonten. Langbølgens frekvens er så nøjagtig, at den af videnskab og industri benyttes som normalfrekvens. Dens afvigelse er mindre end én svingning for hver milliard svingninger. Hvis man med tilsvarende nøjagtighed ville opmåle mellem København og Kalundborg, kunne den fastslås inden for en tiendedel millimeter! Fra den enligtstående, slanke mast på Gisseløres sydspids udstråles program 3 på mellembølge med 60 kw, 1061 khz.. Den dækker primært en betydelig del af Danmark, men lytterrapporter fra Centraleuropa vidner om, at også denne sender rækker vidt. Stationens daglige drift og vedligeholdelse varetages as seks P&Tmedarbejdere. EDR Holstebro Side 5 OZ9HBO

6 Glimt af Kalundborg Radios historie. Kalundborg Radio blev taget i brug i 1927, to år efter at Statsradiofonien havde begyndt sin virksomhed. Indtil da havde man klaret sig med provisorier. Allerførst med buesenderen i Lyngby, senere med den militære sender i Ryvangen og fra Januar 1926 med en midlertidig radiostation i Sorø, bygget af Telegrafvæsenet. Allerede i efteråret 1925 havde radiorådet anmodet Telegrafvæsenet om at projektere en kraftig centralstation for radiofoni, der kunne dække hele landet. Den skulle placeres i Århus eller Kalundborg. Opførelsen krævede mange og lange politiske og tekniske forhandlinger; men 2. Oktober 1926 kunne Radiorådet endelig anbefale, at det blev overdraget London-firmaet Western Electric at levere en 5 kw radiofonisender. I mellemtiden var tanken om en placering i Århus blevet opgivet, fordi de eksisterende telefonkabler ikke egnede sig til overføring af radioprogrammer. Ved forhandlinger med Kalundborg Kommune fik man tilsagn om at kunne benytte halvøen Gisseløre, hvilket radioteknisk betød en fremragende placering af senderen. Opførelsen af stationsbygningen og to 100 meter høje antennetårne blev fuldført i foråret 1927, og efter senderens installation og afprøvning i løbet af sommeren blev stationen sat i drift 29. August. Fra Sorø Senderen, der nu havde udspillet sin rolle, overtog Kalundborg bølgelængderne 1150 og 1153 m, 210 og 260 khz. Blandt lytterne var der stor tilfredshed. Programmerne fra Kalundborg Radio kunne nu modtages over næsten hele landet med en efter datidens forhold tilfredsstillende kvalitet. I de fjerneste egne var forholdene dog ikke ideelle. De danske lyttere blev snart generet af udenlandske sendere, der brugte stadig større effekt. Radiorådet besluttede derfor at øge Kalundborgstationens styrke, og 20. august 1933 blev en ny 60 kw sender fra Standard Telephones and Cables i London taget i brug. Gennem ca. 21 år indtil foråret 1954 blev det danske radiofoniprogram udsendt af dette anlæg. Kampen om de lange bølger. Et bevæget kapitel i stationens historie er det postyr, som en årrække stod omkring den anvendte bølgelængde 1150 m, 260 khz.. Denne bølgelængde var oprindelig fastlagt af Militæret som velegnet for Ryvang-senderen, og den blev godkendt af Telegrafvæsenet til brug for Sorø-senderen; den passede til formålet, og man var ikke bundet af internationale aftaler. Da Kalundborg i 1927 begyndte at sende, hav- EDR Holstebro Side 6 OZ9HBO

7 de Danmark således i næsten tre år haft prioritet på 1150 m. Men den nye station havde næppe været i drift et halvt år før vanskelighederne tårnede sig op. I november 1927 fastsatte 74 nationer på en international radiokonference i Washington hvilke bølgelængder, der måtte benyttes til de forskellige typer radioudsendelser. På det tidspunkt havde man ikke store tanker om radiofoniens internationale betydning, og der blev kun afsat få lange bølger til radiofoni. Men endnu værre: fra 1. Januar 1929 ville brugen af bølgelængden 1150 m være ulovlig! Samtidig var antallet af langbølgesendere i Europa steget, og det blev stadig vanskeligere at finde en ledig plads i det lovlige område. Det viste sig umuligt at opnå en international aftale om Kalundborgs placering. Nu var gode råd dyre, og som en mulig løsning besluttede Radiorådet i samråd med Post- og Telegrafvæsenet at flytte Kalundborgs bølgelængde ind i det lovlige område, endnu inden Washingtonbestemmelserne trådte i kraft. Fra 26. September 1928 sendte Kalundborg derfor på den noget længere bølgelængde 1680 m, 178 khz. Resultatet blev et helt andet end det tilsigtede. Det viste sig nemlig, at den tyske langbølgestation ved Berlin otte dage tidligere også havde ændret sin bølgelængde og nu lå meget tæt ved 1680 m. Den kom derved til at virke stærkt generende på mange modtagere af Kalundborgs udsendelser. Det strømmede ind med lytterklager, og pressen skrev kritisk om den katastrofale forandring. Denne vej var altså ikke farbar, og efter forhandlinger med de tyske myndigheder genoptog Kalundborg den 11. November udsendelsen på de 1150 m, som efter de internationale aftaler ville blive ulovlige efter 1. januar. Kampen om en plads blandt de lange bølger gik således videre, selvom det sidst på året ved en mindre europæisk radiokonference i Prag lykkedes at etablere en slags våbentilstand. Her blev bølgelængden 1150 m accepteret af vore nabolande, men kun som en midlertidig løsning. Forhåbningerne blev nu sat til den næste internationale konference, der skulle finde sted i Madrid i Her blev der da også fra mange sider gjort et stort arbejde for at få langbølgeområdet udvidet så meget, at de eksisterende stationer i Europa kunne komme til at sende uden at forstyrre hinanden alt for meget. Ved et møde i 1933 i Luzern, hvor de europæiske bølgelængder blev endeligt fastlagt fik Danmark tildelt bølgelængden 1260 m, 238 khz, som med enkelte mindre ændringer siden er blevet benyttet. Ved den næste konference i 1948 i København blev placeringen i lang- EDR Holstebro Side 7 OZ9HBO

8 bølgeområdet endnu en gang stadfæstet, men med en højere effekt, 150 kw. Ved samme lejlighed fik Danmark også en mellembølge på 283 m, 1061 khz til udsendelse af dobbeltprogrammer fra Kalundborg. Til brug for Mellembølgesenderen opførtes i 1950 en tilbygning, og antennemasten på 147 meter rejstes på sydspidsen af Gisseløre. Anlægget blev taget i brug ved dobbeltprogrammernes start 1. oktober Langbølgesenderens effektforøgelse fra 60 til 150 kw skete i 1954 ved anskaffelse af en ny sender fra Marconiselskabet i England. Samtidig blev antenneanlæggets effektivitet forøget. Antennetårnene blev forlænget med 18 meter og en ny antenne konstrueret. Mens tårnene tidligere tjente til at bære antennen, blev det nu fra selve tårnene, at radiobølgerne skulle udstråles. Fremtiden. Samfundets udvikling stiller stadig nye krav til teknikken. Selv efter indførelsen af radiofoni på FM i 1950èrne er der både herhjemme og i udlandet et stort behov for lang- og mellembølger på grund af deres store rækkevidde. Kampen om frekvenserne fortsætter, og betydelige vanskeligheder måtte overvindes før man på de internationale konferencer 1974 og 1975 kunne enes om en fordelingsplan, som i rimeligt omfang tilgodeser alle ønsker. På den sidste konference vedtog man en plan for lang- og mellembølgeradiofoni i Europa, Afrika og Asien. Den skal gælde i 11 år fra 1978 og omfatter ca sendere. Efterhånden som denne plan realiseres internationalt, bliver aflytningsforholdene for de danske ringere, hvis ikke sendestyrken sættes op. Mulighederne for en effektforøgelse er imidlertid indeholdt i aftalerne. Selv om en endelig beslutning endnu ikke er truffet, er det sandsynligt, at Kalundborgs Langbølgesender i løbet af de nærmeste år fordobler effekten til 300 kw, og at Mellembølgesenderen udbygges fra de nuværende 60 til 250 kw. Disse oplysninger er lånt fra to hefte P og T, har udgivet i forbindelse med Radiostationens 50 års fødselsdag. EDR Holstebro Side 8 OZ9HBO

9 TANKER FRA BÅNDET! En morgen med tanker om storvildtjagt på de korte bølger, virker det til en begyndelse, som om en eller anden har pillet antennen af. 20 meter, som har været meget givtig de sidste par måneder, rummer kun en enkelt UZ-station at tænke sig helt fra Ukraine og det er højst besynderligt oven på et par måneder med et væld af fine DX-stationer. Et kig på klokken siger 7.45 GMT, et kig på kalenderen siger til gengæld 7. december, og et pludselig indskydelse får mig til at skifte bånd til 7 MHz. Solen mangler 20 minutter i at stå op, og der kunne jo være en eller anden station ude i Stillehavet, der endnu ikke er gået i seng! En dansk station OZ8JD har en qso med en 7R-station. To andre stationer kommer til at røre ved en nøglen og afslører, at de også er interesserede. Hastigt finder jeg en tom frekvens og tuner op. 4 sekunder mere behøver det ikke at tage og så hastigt tilbage til danskeren. Da han er færdig, kalder jeg op to gange. Kors i hytten, det er KH7R Hawaii. Vi er en 6-7 stykker, der kalder på samme tid. Da der bliver en pause, kan jeg høre mit suffix EUO, og jeg får rapporten 579. Min første 40 meter forbindelse med denne skønne øgruppe, og den sidste zone. En skøn morgen. Jeg lytter til ham et kvarter mere. Fra at have været 7 S-streger er han dalet ned på S 2 og er nu kun opnåelig for stationer med enten store antenner eller efterbrænder. Det har været en helt klassisk graylineforbindelse, hvor mine kun 100 watt og zeppelin-antennen har været nok. En skøn morgen! OZ1EUO Radioamatør rundtur på Internettet Torsdag den 15. marts skal vi ud at surfe på Internettet. Vi vil tage en tur rundt og kikke på radio relaterede sider på nettet. Der findes i dag mange sider lavet af og for radioamatører, hvor alle sider af vores hobby er repræsenteret. Har du nogle link til sider, du mener andre kunne have glæde af, kan vi få et kik på dem også. OZ2KMP EDR Holstebro Side 9 OZ9HBO

10 Norsk browser Det norske softwarefirma Opera Software har lanceret en ny gratis udgave af firmaets browser og vil tage kampen op med Microsoft og Netscape. Browseren Opera har således længe eksisteret som den eneste større browser, der har kostet penge, nemlig 39 dollar. Nu vil det norske softwarefirma imidlertid øge konkurrencen på browsermarkedet med en ny gratis udgave, som i stedet vil basere indtjeningen på annoncer, skriver digitoday.no. Den gamle udgave af Opera benyttes af cirka 1,5 millioner brugere verden over. Men siden lanceringen af den nye gratis browser i starten af december, har Opera Software konstateret, at browseren er blevet downloadet mere end gange. Ydermere har den nye browser fået gode anmeldelser. Opera foretrækkes af mange professionelle brugere frem for de markedsdominerende browsere fra Microsoft og Netscape, fordi den tager meget lidt plads - både når den skal installeres og når den skal bruges. Det gør Opera hurtigere end konkurrenterne, hvilket blandt andet åbner fordelagtige muligheder i relation til anvendelse på mobiltelefoner og håndholdte computere. Opera/Mediawatch JULEAFSLUTNING Torsdag den 7. december kunne vi holde juleafslutning, og ikke færre end 22 medlemmer havde trods juletravlhed kunnet afse tid til denne aften. I klublokalet stod traktementet på æbleskiver og glögg ja, nogle mente, der var kommet glögg i rødvinen, hi! Efter at have nydt æbleskiverne kunne vi gå nedenunder til foredragssalen for at spille banko. Traditionen tro råbte 1 DPQ Kristian op, og det varede ikke længe, før man kunne høre udbrud som: Ryst posen Han lærer det aldrig Nu kom nummer 17 endelig osv. Der var mange gevinster, og flere var sponseret af klubmedlemmer. Til disse skal der lyde en stor tak fra klubben. OZ1EUO EDR Holstebro Side 10 OZ9HBO

11 Demonstration af EDR QRPbyggesæt med OZ1IKW Den 1. februar besøger Niels OZ1IKW, EDRs nyvalgte landsformand, OZ9HBO. Det vil komme til at dreje sig om en demonstration af de forskellige QRP-byggesæt, som kan købes hos EDR. De spænder lige fra den helt simple DC og regenerativ modtager for den absolutte begynder og videre til transceivere enten for CW alene, for SSB alene og for både CW og SSB. Naturligvis bevæger vi os så også ind i konstruktioner baseret på supermodtagere m.v. Der bliver rig lejelighed for at kikke nærmere på byggesættene samt mulighed for at prøve det færdige resultat af. Endvidere vil Niels også give dig svar, hvis du har spørgsmål om EDR generelt. CU den 1. februar i OZ9HBO. OZ2KMP Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i OZ9HBO EDR Holstebro torsdag den 15. februar Dagsorden ifølge vedtægterne. Eventuelle forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftlig være formanden i hænde senest 8 dage før. AO-40, hvor er du? Newington, Connecticut 14. december 2000 AMSAT meddeler, at der er et problem om bord på AO-40. Man har intet hørt fra radio amatørsatellitten siden i går, og for satellittens jordpersonel er stilheden overdøvende. Udviklingsteamet kigger på problemet, men man har ikke noget svar før denne weekend, når computeren om bord automatisk bliver resettet og håber man genstarter beacontransmissionen. Alt hvad vi ved er, at vi har et problem, siger AMSAT-NA president Robin Haighton, VE3FRH, som holder ferie i det skønne England. Jeg holder vejret tilbage. Haighton siger, problemet måske, måske ikke kan henføres til tidligere vanskeligheder med at få AO-40 s 400- Newton motor til at gå i gang efter planen. Jordkontrollen justerede satellittens orbit tidligere i denne uge, men som følge af brændstof-ventil problemer, endte AO-40 i et orbit, der var højere end planlagt. ARRL/OZ1EUO EDR Holstebro Side 11 OZ9HBO

12 Program Januar Torsdag 4 Første klubaften Mandag 8 Første nyhedsudsendelse Tirsdag 9 CW kursus Torsdag 11 Klubaften og teknisk kursus opstart Tirsdag 16 CW kursus Torsdag 18 Klubaften Tirsdag 23 CW kursus Torsdag 25 Klubaften Tirsdag 30 CW kursus Februar Torsdag 1 Demonstration af EDR QRP-byggesæt Tirsdag 6 CW kursus Torsdag 8 Klubaften Tirsdag 13 CW kursus Torsdag 15 Generalforsamling Tirsdag 20 CW kursus Torsdag 22 Klubaften Tirsdag 27 CW kursus Marts Torsdag 1 Klubaften Tirsdag 6 CW kursus Torsdag 8 Klubaften Tirsdag 13 CW kursus Torsdag 15 Radioamatør rundtur på Internettet Tirsdag 20 CW kursus Torsdag 22 Klubaften Tirsdag 27 CW kursus Torsdag 29 Klubaften EDR Holstebro Side 12 OZ9HBO

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 4 AKTIVITETSPLAN 4. Kvartal 2004

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 4 AKTIVITETSPLAN 4. Kvartal 2004 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 14. Årgang Nr. 4 AKTIVITETSPLAN 4. Kvartal 2004 Indhold Information 2 Efterår 3 Forsidebilledet 4 QRP Foredrag 4 Fyrweekend 2004 4 Fieldday 2004

Læs mere

Billeder fra 60 års jubilæet i 1995

Billeder fra 60 års jubilæet i 1995 Billeder fra 60 års jubilæet i 1995 Redaktionelt Jubilæum tidsskriftet er udgivet af EDR Odense Afdeling, det meste af teksten er skrevet af siddende formand OZ1LQH, billeder og andet er fundet og udvalgt

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Bestyrelsen beretning for 2010.

Bestyrelsen beretning for 2010. Bestyrelsen beretning for 2010. Indledning. Den anden hele sæson der er ikke følger kalenderåret. Men det gik da egentligt smertefrit, eller relativt. Der er meget, eller retter, ekstrem kort tid til at

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

Klub 37 Siemens. 100 år 1904-2004

Klub 37 Siemens. 100 år 1904-2004 Klub 37 Siemens 100 år 1904-2004 1 Højspændingsfolk fra 1950érne 2 Kollegaer på en af de utallige skovturer. Siemens & Halske elektrikere og smede fra 1890érne foran værkstedet i St. Kongensgade Siemens

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

bel Nu nærmer vi os slutningen på 2005 og vi kan endnu engang se tilbage på et år med stor aktivitet også på CI-området.

bel Nu nærmer vi os slutningen på 2005 og vi kan endnu engang se tilbage på et år med stor aktivitet også på CI-området. bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel ISSN: 1603-6425 December 2005 8. årgang Nr. 2 Indhold: Fra formanden 1 Forældreforum 2 Bestyrelsesweekend den 4.-5. november 2005

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN Tidsskrift for bæredygtig økonomi 82. årgang Nummer 4 oktober 2012 Bladet JaK medlemsbank sverige side 4 Hvad er JaK? side 8 syntesetanken 2012 side 12 JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN 1931

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

32. årgang. September 2011. Nr. 120. 32. årgang. September 2011. Nr. 120

32. årgang. September 2011. Nr. 120. 32. årgang. September 2011. Nr. 120 32. årgang. September 2011. Nr. 120 32. årgang. September 2011. Nr. 120 1 Ny Opel Corsa. Den har fået et facelift. Men du kan kende den på prisen. Kom ind og få en prøvetur. Sidste år var det undervogn,

Læs mere

STATS PENSIONISTEN. Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening. Nr. 4 NOVEMBER 2012

STATS PENSIONISTEN. Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening. Nr. 4 NOVEMBER 2012 Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening STATS PENSIONISTEN Nr. 4 NOVEMBER 2012 Leder: Der er plads til forbedringer i 2013 Generation Y Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i Statspensionisternes

Læs mere

Gug - Visse - Dall Antenneforening. Juni 2008. Verner er klar til sommeren og måske lidt tv.

Gug - Visse - Dall Antenneforening. Juni 2008. Verner er klar til sommeren og måske lidt tv. Gug - Visse - Dall Antenneforening Juni 2008 Verner er klar til sommeren og måske lidt tv. Gug - Visse - Dall Antenneforening Kontoradresse: GVD Antenneforening Sønder Tranders Vej 16 9210 Aalborg SØ Telefon:

Læs mere

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften.

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften. Bestyrelsens beretning for 2014 på A/S Møns Banks generalforsamling den 25. marts 2015 ----------------------------------------------------------------- Indledning Hjertelig velkommen til Møns Bank s generalforsamling.

Læs mere

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang Medlemsblad for Skensved Idrætsforening 41. årgang Nr. 1 Maj 2014 Ny redaktør på Kvartetten For et stykke tid siden blev jeg spurgt, om ikke det var noget for mig, at overtage posten som redaktør for Kvartetten

Læs mere

nyt Tid til visioner DOF data aps på banen DOFO samarbejde ophørt BOF i Århus søger skoleleder Side 3 Side 12 side 19

nyt Tid til visioner DOF data aps på banen DOFO samarbejde ophørt BOF i Århus søger skoleleder Side 3 Side 12 side 19 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Januar 2009 Årgang 15 Nummer 1 Tid til visioner Side 3 DOF data aps på banen DOFO samarbejde ophørt Side 12 BOF i Århus søger skoleleder side 19 DOF NYT DOF NYT

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers REFERAT AF TROAS GENERALFORSAMLING 2014 Søndag d. 23. marts 2014 kl 11:00 i foreningens lokaler DAGSORDEN Til stede: 19 deltagere/stemmer 1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT. Bestyrelsen indstiller Uffe V.

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

Omsorgsfabrikkerne. Nick fik sin ret til sidst. Hvad har Kalundborg egentlig gang i? På besøg i Katrinehaven nyt botilbud for 60 personer i Viborg

Omsorgsfabrikkerne. Nick fik sin ret til sidst. Hvad har Kalundborg egentlig gang i? På besøg i Katrinehaven nyt botilbud for 60 personer i Viborg ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 4. juli 2013 62. årgang bladet Nick fik sin ret til sidst Pensionssager kan trække urimeligt ud Hvad har Kalundborg egentlig gang i? Kommunen med de

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser Bjørnens Sportsfiskerforening er en meget aktiv lystfiskerforening med mange fisketure, og samtidig har vi et meget aktivt foreningsliv med to klubaftener hver uge, idet vi mødes hver mandag og torsdag

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

2 elever. Støj. Personlighed skaber karriere. om karrieren. Trivselsledelse Fokus på den hele medarbejder side 22. Støjproblemer i storrumskontorer

2 elever. Støj. Personlighed skaber karriere. om karrieren. Trivselsledelse Fokus på den hele medarbejder side 22. Støjproblemer i storrumskontorer Julesjov vi har lidt godter og gode råd side 16-17 Personlighed skaber karriere Specialist, leder, taksator, elev: Vi ser på job og karriere Trivselsledelse Fokus på den hele medarbejder side 22 Glædelig

Læs mere