OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 11. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 11. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2001"

Transkript

1 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 11. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2001

2 Indhold Information 2 Leder 3 Forsidebilledet 3 Kalundborg Radiofonistation 4 Tanker fra båndet 9 Radioamatør rundtur på Internettet 9 Norsk browser 10 Juleafslutning 10 Demonstration af QRP-byggetsæt11 Generalforsamling 11 AO-40, hvor er du? 11 Program 12 Aktivitetsplan Dette blad udkommer ca. fire gange om året til EDR Holstebros medlemmer samt på internettet. Heri vil de planlagte aktiviteter i EDR Holstebro for det kommende kvartal fremgå. Endvidere indeholder bladet også artikler om vores radioamatør hobby. EDR Holstebro EDR Holstebro er en lokalafdeling af landsforeningen Eksperimenterende Danske Radioamatører EDR. EDR Holstebro er stiftet den 3. februar Vores klublokale er i Aktivitetscentret Danmarksgade Skole, 1. sal nr. 9, i Holstebro. EDR Holstebros radioamatør kaldesignal er OZ9HBO. Der er også andre muligheder for at kontakte os. Hjemmeside: Tlf.: (svarer kun på programsatte aftener) Lokal frekvens: Nyhedsudsendelse: Klubaften: 145,325 MHz mandag kl torsdag kl EDR Holstebros bestyrelse Formand OZ2ADC Leif Korsgaard Røde Møllevej 10 Møborg 7660 Bækmarksbro tlf.: Kasserer: OZ1JMO Anker tlf.: Sekretær: OZ2KMP Karsten Bestyrmedl.: OZ2LSS Lars Bestyrmedl.: OZ5KG Tommy tlf.: Suppleant: OZ1EUO Leif Postadresse EDR Holstebro - OZ9HBO Postboks Holstebro EDR Holstebro Side 2 OZ9HBO

3 Leder Nu er året ved at gå på hæld, der er tid at se tilbage på året, der er gået. I februar havde vi jubilæum, 50 år er mange for en forening og beviser, at vores hobby er levedygtig og kan overleve i mange år fremover. Det mente vi, der var grund til at fejre og det gjorde vi på alle måder. Det er klart at det ikke var helt gratis,vi havde dog sparet lidt op, så vi har tæret lidt på formuen. I år har klubben for første gang været QRV til Fyrskibs weekenden, med en bragende succes Fieldday deltog vi også i, dog med et reduceret operatørhold, men vi var med. I årets løb har vi også haft en del gode foredrag. Fremtiden De nye licensbestemmelser, som vi har hørt og læst om, er på vej. Vi har endelig fået en ny licenstype. Er der mulighed for, at vi kan uddanne en del nye radioamartører, som ikke kan alt det der med elektronik Det skulle gerne give en del nye medlemmer. Og med mange VHF licenser kan der måske blive tilslutning til en VHF fieldday. Nyt lokale Som rygtet jo siger er det aktivitetscentrets ønske at vi skal flytte op på loftet i nyindrettede lokaler, Man mener at det vil stå færdig til sommerferien, og i så fald skal vi samles og indrette/flytte vores sager i de nye lokaler, mere derom senere. Til slut vil jeg ønske alle en GLÆ- DELIG JUL OG GODT NYTÅR Leif OZ2ADC Forsidebilledet Denne gang har vi været et smut i arkiverne for at finde et forsidebillede. Billedet viser de første antennemaster på halvøen Gisseløre ved Kalundborg Radiofonistation. Inde i bladet finder du en større artikel om radiofonistationen i Kalundborg, skrevet af Anker OZ1JMO. EDR Holstebro Side 3 OZ9HBO

4 Kalundborg Radiofonistation. Næsten i centrum af vort land, nærmere betegnet på halvøen Gisseløre, ligger Kalundborg Radiofonistation. Starten på denne kendte sendestation skete allerede så langt tilbage som i slutningen af tyverne. Her opførte P og T for Statsradiofonien stationsbygningerne med sender samt konstruerede antennetårnene. I løbet af disse mange år har de karakteristiske tårne ikke blot været et særkende for Kalundborg Radiofonistation, men også nærmest et vartegn for Kalundborg by. Igennem tiderne har Kalundborg Radiofonistation gennemgået en løbende teknisk udvikling. Men perioden fra 1981 til 1983 kan man virkelig sige, at P og T har fyldt ny vin på gamle flasker ved installation af en helt ny generation storsendere i de gamle bygninger. Danmarks Radio kan nu fortsætte sin underholdende og kulturelle virksomhed fra Kalundborg Radiofonistation til gavn og glæde for lytterne i Danmark, på Færøerne, i Grønland, i store dele af Europa samt tusindvis af trofaste danske lyttere blandt søfolk. Kalundborg senderprojekt. Ved årsskiftet 1980/81 påbegyndte P og T den tekniske projektering af den nye radiofonistation. De gamle bygninger, hvoraf den ældste del er opført 1927, skulle fortsat huse senderinstallationerne. Nu i slutningen af 1983 er projektet afsluttet. Tidsplanerne er overholdt. Projektstyringen er foretaget af P og T. Kalundborgs håndværkere har udført bygningsarbejderne og en række betydelige installationer. AEG-Telefunken, Dansk Elektricitets Aktieselskab har leveret senderne. P og T`s Bygningstjeneste har stået for ombygningsprojekterne. P og T`s medarbejdere på Kalundborg Radiofonistation har udført alle tekniske installationer. Omkostningerne er 28 millioner kroner. Tekniske informationer. P og T har i årene 1981 til 1983 sat en ny generation radiofonisendere i drift En langbølgesender på 300 kw. En mellembølgesender på 250 kw. Som reserve for disse to sendere: en kombineret lang- og mellembølgesender, der automatisk overtager driften ved fejl eller service på de to andre. De nye storsendere er udformet efter en helt moderne teknik: PDM modulation Puls Dauer Modulation. EDR Holstebro Side 4 OZ9HBO

5 Denne teknik er baseret på digitalteknik, således som den i dag er blevet almindelig i dagligdagens elektronik. Her anvendes den især for at forbedre driftsøkonomien. En anden teknisk fornyelse er DAM modulation Dynamisk Amplitude Modulation. DAM metoden reducerer udgangseffekten under alle de utallige små pauser, som altid vil forekomme i et program. Eller sagt på en anden måde: der sendes kun, når der er brug for det. Selv om de nye sendere afgiver langt højere effekt end de gamle, så bruges der ikke mere elektrisk fra elnettet end tidligere. Data. Bærebølgeeffekt for LB 300 kw. Bærebølgeeffekt for MB 250 kw. Virkningsgrad ca. 70%. Sendefrekvens for LB 243 khz. Sendefrekvens for MB 1062 khz. Kalundborg Langbølgesender 50 år. Vest for Kalundborg strækker halvøen Gisseløre sig ud i fjorden. Dens profil markeres af to 118 meter høje radiomaster forbundet med antenner og i respektfuld afstand, helt ude på spidsen af en endnu højere på 147 meter. De tre master og de mellemliggende lave bygninger er Kalundborg Radio. Herfra udsendes Danmarks Radio`s programmer. Stationen er opført og drives af Post- og Telegrafvæsenet. Antennen mellem de to tårne sender Program 1 på langbølge med 150 kw,245 khz. Langbølgen dækker Danmark (dog ikke Grønland) og omliggende farvande. Men den rækker et godt stykke videre: mod nordvest til Færøerne, mod syd til Alperne. Den kan høres i Moskva og langt ned i det sydøstlige Europa. Bedst går det, når solen er under horisonten. Langbølgens frekvens er så nøjagtig, at den af videnskab og industri benyttes som normalfrekvens. Dens afvigelse er mindre end én svingning for hver milliard svingninger. Hvis man med tilsvarende nøjagtighed ville opmåle mellem København og Kalundborg, kunne den fastslås inden for en tiendedel millimeter! Fra den enligtstående, slanke mast på Gisseløres sydspids udstråles program 3 på mellembølge med 60 kw, 1061 khz.. Den dækker primært en betydelig del af Danmark, men lytterrapporter fra Centraleuropa vidner om, at også denne sender rækker vidt. Stationens daglige drift og vedligeholdelse varetages as seks P&Tmedarbejdere. EDR Holstebro Side 5 OZ9HBO

6 Glimt af Kalundborg Radios historie. Kalundborg Radio blev taget i brug i 1927, to år efter at Statsradiofonien havde begyndt sin virksomhed. Indtil da havde man klaret sig med provisorier. Allerførst med buesenderen i Lyngby, senere med den militære sender i Ryvangen og fra Januar 1926 med en midlertidig radiostation i Sorø, bygget af Telegrafvæsenet. Allerede i efteråret 1925 havde radiorådet anmodet Telegrafvæsenet om at projektere en kraftig centralstation for radiofoni, der kunne dække hele landet. Den skulle placeres i Århus eller Kalundborg. Opførelsen krævede mange og lange politiske og tekniske forhandlinger; men 2. Oktober 1926 kunne Radiorådet endelig anbefale, at det blev overdraget London-firmaet Western Electric at levere en 5 kw radiofonisender. I mellemtiden var tanken om en placering i Århus blevet opgivet, fordi de eksisterende telefonkabler ikke egnede sig til overføring af radioprogrammer. Ved forhandlinger med Kalundborg Kommune fik man tilsagn om at kunne benytte halvøen Gisseløre, hvilket radioteknisk betød en fremragende placering af senderen. Opførelsen af stationsbygningen og to 100 meter høje antennetårne blev fuldført i foråret 1927, og efter senderens installation og afprøvning i løbet af sommeren blev stationen sat i drift 29. August. Fra Sorø Senderen, der nu havde udspillet sin rolle, overtog Kalundborg bølgelængderne 1150 og 1153 m, 210 og 260 khz. Blandt lytterne var der stor tilfredshed. Programmerne fra Kalundborg Radio kunne nu modtages over næsten hele landet med en efter datidens forhold tilfredsstillende kvalitet. I de fjerneste egne var forholdene dog ikke ideelle. De danske lyttere blev snart generet af udenlandske sendere, der brugte stadig større effekt. Radiorådet besluttede derfor at øge Kalundborgstationens styrke, og 20. august 1933 blev en ny 60 kw sender fra Standard Telephones and Cables i London taget i brug. Gennem ca. 21 år indtil foråret 1954 blev det danske radiofoniprogram udsendt af dette anlæg. Kampen om de lange bølger. Et bevæget kapitel i stationens historie er det postyr, som en årrække stod omkring den anvendte bølgelængde 1150 m, 260 khz.. Denne bølgelængde var oprindelig fastlagt af Militæret som velegnet for Ryvang-senderen, og den blev godkendt af Telegrafvæsenet til brug for Sorø-senderen; den passede til formålet, og man var ikke bundet af internationale aftaler. Da Kalundborg i 1927 begyndte at sende, hav- EDR Holstebro Side 6 OZ9HBO

7 de Danmark således i næsten tre år haft prioritet på 1150 m. Men den nye station havde næppe været i drift et halvt år før vanskelighederne tårnede sig op. I november 1927 fastsatte 74 nationer på en international radiokonference i Washington hvilke bølgelængder, der måtte benyttes til de forskellige typer radioudsendelser. På det tidspunkt havde man ikke store tanker om radiofoniens internationale betydning, og der blev kun afsat få lange bølger til radiofoni. Men endnu værre: fra 1. Januar 1929 ville brugen af bølgelængden 1150 m være ulovlig! Samtidig var antallet af langbølgesendere i Europa steget, og det blev stadig vanskeligere at finde en ledig plads i det lovlige område. Det viste sig umuligt at opnå en international aftale om Kalundborgs placering. Nu var gode råd dyre, og som en mulig løsning besluttede Radiorådet i samråd med Post- og Telegrafvæsenet at flytte Kalundborgs bølgelængde ind i det lovlige område, endnu inden Washingtonbestemmelserne trådte i kraft. Fra 26. September 1928 sendte Kalundborg derfor på den noget længere bølgelængde 1680 m, 178 khz. Resultatet blev et helt andet end det tilsigtede. Det viste sig nemlig, at den tyske langbølgestation ved Berlin otte dage tidligere også havde ændret sin bølgelængde og nu lå meget tæt ved 1680 m. Den kom derved til at virke stærkt generende på mange modtagere af Kalundborgs udsendelser. Det strømmede ind med lytterklager, og pressen skrev kritisk om den katastrofale forandring. Denne vej var altså ikke farbar, og efter forhandlinger med de tyske myndigheder genoptog Kalundborg den 11. November udsendelsen på de 1150 m, som efter de internationale aftaler ville blive ulovlige efter 1. januar. Kampen om en plads blandt de lange bølger gik således videre, selvom det sidst på året ved en mindre europæisk radiokonference i Prag lykkedes at etablere en slags våbentilstand. Her blev bølgelængden 1150 m accepteret af vore nabolande, men kun som en midlertidig løsning. Forhåbningerne blev nu sat til den næste internationale konference, der skulle finde sted i Madrid i Her blev der da også fra mange sider gjort et stort arbejde for at få langbølgeområdet udvidet så meget, at de eksisterende stationer i Europa kunne komme til at sende uden at forstyrre hinanden alt for meget. Ved et møde i 1933 i Luzern, hvor de europæiske bølgelængder blev endeligt fastlagt fik Danmark tildelt bølgelængden 1260 m, 238 khz, som med enkelte mindre ændringer siden er blevet benyttet. Ved den næste konference i 1948 i København blev placeringen i lang- EDR Holstebro Side 7 OZ9HBO

8 bølgeområdet endnu en gang stadfæstet, men med en højere effekt, 150 kw. Ved samme lejlighed fik Danmark også en mellembølge på 283 m, 1061 khz til udsendelse af dobbeltprogrammer fra Kalundborg. Til brug for Mellembølgesenderen opførtes i 1950 en tilbygning, og antennemasten på 147 meter rejstes på sydspidsen af Gisseløre. Anlægget blev taget i brug ved dobbeltprogrammernes start 1. oktober Langbølgesenderens effektforøgelse fra 60 til 150 kw skete i 1954 ved anskaffelse af en ny sender fra Marconiselskabet i England. Samtidig blev antenneanlæggets effektivitet forøget. Antennetårnene blev forlænget med 18 meter og en ny antenne konstrueret. Mens tårnene tidligere tjente til at bære antennen, blev det nu fra selve tårnene, at radiobølgerne skulle udstråles. Fremtiden. Samfundets udvikling stiller stadig nye krav til teknikken. Selv efter indførelsen af radiofoni på FM i 1950èrne er der både herhjemme og i udlandet et stort behov for lang- og mellembølger på grund af deres store rækkevidde. Kampen om frekvenserne fortsætter, og betydelige vanskeligheder måtte overvindes før man på de internationale konferencer 1974 og 1975 kunne enes om en fordelingsplan, som i rimeligt omfang tilgodeser alle ønsker. På den sidste konference vedtog man en plan for lang- og mellembølgeradiofoni i Europa, Afrika og Asien. Den skal gælde i 11 år fra 1978 og omfatter ca sendere. Efterhånden som denne plan realiseres internationalt, bliver aflytningsforholdene for de danske ringere, hvis ikke sendestyrken sættes op. Mulighederne for en effektforøgelse er imidlertid indeholdt i aftalerne. Selv om en endelig beslutning endnu ikke er truffet, er det sandsynligt, at Kalundborgs Langbølgesender i løbet af de nærmeste år fordobler effekten til 300 kw, og at Mellembølgesenderen udbygges fra de nuværende 60 til 250 kw. Disse oplysninger er lånt fra to hefte P og T, har udgivet i forbindelse med Radiostationens 50 års fødselsdag. EDR Holstebro Side 8 OZ9HBO

9 TANKER FRA BÅNDET! En morgen med tanker om storvildtjagt på de korte bølger, virker det til en begyndelse, som om en eller anden har pillet antennen af. 20 meter, som har været meget givtig de sidste par måneder, rummer kun en enkelt UZ-station at tænke sig helt fra Ukraine og det er højst besynderligt oven på et par måneder med et væld af fine DX-stationer. Et kig på klokken siger 7.45 GMT, et kig på kalenderen siger til gengæld 7. december, og et pludselig indskydelse får mig til at skifte bånd til 7 MHz. Solen mangler 20 minutter i at stå op, og der kunne jo være en eller anden station ude i Stillehavet, der endnu ikke er gået i seng! En dansk station OZ8JD har en qso med en 7R-station. To andre stationer kommer til at røre ved en nøglen og afslører, at de også er interesserede. Hastigt finder jeg en tom frekvens og tuner op. 4 sekunder mere behøver det ikke at tage og så hastigt tilbage til danskeren. Da han er færdig, kalder jeg op to gange. Kors i hytten, det er KH7R Hawaii. Vi er en 6-7 stykker, der kalder på samme tid. Da der bliver en pause, kan jeg høre mit suffix EUO, og jeg får rapporten 579. Min første 40 meter forbindelse med denne skønne øgruppe, og den sidste zone. En skøn morgen. Jeg lytter til ham et kvarter mere. Fra at have været 7 S-streger er han dalet ned på S 2 og er nu kun opnåelig for stationer med enten store antenner eller efterbrænder. Det har været en helt klassisk graylineforbindelse, hvor mine kun 100 watt og zeppelin-antennen har været nok. En skøn morgen! OZ1EUO Radioamatør rundtur på Internettet Torsdag den 15. marts skal vi ud at surfe på Internettet. Vi vil tage en tur rundt og kikke på radio relaterede sider på nettet. Der findes i dag mange sider lavet af og for radioamatører, hvor alle sider af vores hobby er repræsenteret. Har du nogle link til sider, du mener andre kunne have glæde af, kan vi få et kik på dem også. OZ2KMP EDR Holstebro Side 9 OZ9HBO

10 Norsk browser Det norske softwarefirma Opera Software har lanceret en ny gratis udgave af firmaets browser og vil tage kampen op med Microsoft og Netscape. Browseren Opera har således længe eksisteret som den eneste større browser, der har kostet penge, nemlig 39 dollar. Nu vil det norske softwarefirma imidlertid øge konkurrencen på browsermarkedet med en ny gratis udgave, som i stedet vil basere indtjeningen på annoncer, skriver digitoday.no. Den gamle udgave af Opera benyttes af cirka 1,5 millioner brugere verden over. Men siden lanceringen af den nye gratis browser i starten af december, har Opera Software konstateret, at browseren er blevet downloadet mere end gange. Ydermere har den nye browser fået gode anmeldelser. Opera foretrækkes af mange professionelle brugere frem for de markedsdominerende browsere fra Microsoft og Netscape, fordi den tager meget lidt plads - både når den skal installeres og når den skal bruges. Det gør Opera hurtigere end konkurrenterne, hvilket blandt andet åbner fordelagtige muligheder i relation til anvendelse på mobiltelefoner og håndholdte computere. Opera/Mediawatch JULEAFSLUTNING Torsdag den 7. december kunne vi holde juleafslutning, og ikke færre end 22 medlemmer havde trods juletravlhed kunnet afse tid til denne aften. I klublokalet stod traktementet på æbleskiver og glögg ja, nogle mente, der var kommet glögg i rødvinen, hi! Efter at have nydt æbleskiverne kunne vi gå nedenunder til foredragssalen for at spille banko. Traditionen tro råbte 1 DPQ Kristian op, og det varede ikke længe, før man kunne høre udbrud som: Ryst posen Han lærer det aldrig Nu kom nummer 17 endelig osv. Der var mange gevinster, og flere var sponseret af klubmedlemmer. Til disse skal der lyde en stor tak fra klubben. OZ1EUO EDR Holstebro Side 10 OZ9HBO

11 Demonstration af EDR QRPbyggesæt med OZ1IKW Den 1. februar besøger Niels OZ1IKW, EDRs nyvalgte landsformand, OZ9HBO. Det vil komme til at dreje sig om en demonstration af de forskellige QRP-byggesæt, som kan købes hos EDR. De spænder lige fra den helt simple DC og regenerativ modtager for den absolutte begynder og videre til transceivere enten for CW alene, for SSB alene og for både CW og SSB. Naturligvis bevæger vi os så også ind i konstruktioner baseret på supermodtagere m.v. Der bliver rig lejelighed for at kikke nærmere på byggesættene samt mulighed for at prøve det færdige resultat af. Endvidere vil Niels også give dig svar, hvis du har spørgsmål om EDR generelt. CU den 1. februar i OZ9HBO. OZ2KMP Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i OZ9HBO EDR Holstebro torsdag den 15. februar Dagsorden ifølge vedtægterne. Eventuelle forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftlig være formanden i hænde senest 8 dage før. AO-40, hvor er du? Newington, Connecticut 14. december 2000 AMSAT meddeler, at der er et problem om bord på AO-40. Man har intet hørt fra radio amatørsatellitten siden i går, og for satellittens jordpersonel er stilheden overdøvende. Udviklingsteamet kigger på problemet, men man har ikke noget svar før denne weekend, når computeren om bord automatisk bliver resettet og håber man genstarter beacontransmissionen. Alt hvad vi ved er, at vi har et problem, siger AMSAT-NA president Robin Haighton, VE3FRH, som holder ferie i det skønne England. Jeg holder vejret tilbage. Haighton siger, problemet måske, måske ikke kan henføres til tidligere vanskeligheder med at få AO-40 s 400- Newton motor til at gå i gang efter planen. Jordkontrollen justerede satellittens orbit tidligere i denne uge, men som følge af brændstof-ventil problemer, endte AO-40 i et orbit, der var højere end planlagt. ARRL/OZ1EUO EDR Holstebro Side 11 OZ9HBO

12 Program Januar Torsdag 4 Første klubaften Mandag 8 Første nyhedsudsendelse Tirsdag 9 CW kursus Torsdag 11 Klubaften og teknisk kursus opstart Tirsdag 16 CW kursus Torsdag 18 Klubaften Tirsdag 23 CW kursus Torsdag 25 Klubaften Tirsdag 30 CW kursus Februar Torsdag 1 Demonstration af EDR QRP-byggesæt Tirsdag 6 CW kursus Torsdag 8 Klubaften Tirsdag 13 CW kursus Torsdag 15 Generalforsamling Tirsdag 20 CW kursus Torsdag 22 Klubaften Tirsdag 27 CW kursus Marts Torsdag 1 Klubaften Tirsdag 6 CW kursus Torsdag 8 Klubaften Tirsdag 13 CW kursus Torsdag 15 Radioamatør rundtur på Internettet Tirsdag 20 CW kursus Torsdag 22 Klubaften Tirsdag 27 CW kursus Torsdag 29 Klubaften EDR Holstebro Side 12 OZ9HBO

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 Indhold Information 2 Leder 3 Forsidebilledet 4 Ny bestyrelse 4 Campingvogn 5 Hjemmesiden 5 Fordrag

Læs mere

OZ9HBO. EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 13. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2003

OZ9HBO. EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 13. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2003 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 13. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2003 Indhold Information 2 Leder 3 Forsidebilledet 3 Referat fra generalforsamlingen 4 Vedtægter 10

Læs mere

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 12. Årgang Nr. 4 AKTIVITETSPLAN 4. Kvartal 2002

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 12. Årgang Nr. 4 AKTIVITETSPLAN 4. Kvartal 2002 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 12. Årgang Nr. 4 AKTIVITETSPLAN 4. Kvartal 2002 Indhold Information 2 Leder 3 Forsidebillede 3 ILLW 2002 3 20 gange JOTA 5 Silent key OZ9QH 6

Læs mere

D-Star. En moderne kommunikations form

D-Star. En moderne kommunikations form D-Star En moderne kommunikations form Indhold Problemformulering... 2 Starten på D-Star... 3 Om D-Star nettet... 4 Udstyr til D-Star... 8 Kilde angivelse... 10 Konklusion... 11 1 Problemformulering Jeg

Læs mere

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 13. Årgang Nr. 2 AKTIVITETSPLAN 2. Kvartal 2003

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 13. Årgang Nr. 2 AKTIVITETSPLAN 2. Kvartal 2003 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 13. Årgang Nr. 2 AKTIVITETSPLAN 2. Kvartal 2003 Indhold Information 2 Leder 3 Besøg på EL-museet 3 Opfordring 4 Antenner 4 Besøg på PrintTronic

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 2 AKTIVITETSPLAN 2. Kvartal 2004

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 2 AKTIVITETSPLAN 2. Kvartal 2004 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 14. Årgang Nr. 2 AKTIVITETSPLAN 2. Kvartal 2004 Indhold Information 2 Visioner og ønsker 3 Forsidebilledet 3 PSK31 4 Fyrweekenden 4 Projekt Radiovogn

Læs mere

Udgivet af EDR Århus Afdelingen Juli 2003 Nr. 3

Udgivet af EDR Århus Afdelingen Juli 2003 Nr. 3 Nyhedsbrev Udgivet af EDR Århus Afdelingen Juli 2003 Nr. 3 OZ2EDR 50. årgang Redaktionelt Dette er første udgave efter ændring af formen for udsendelse af information fra EDR Århus afdelingen til medlemmerne.

Læs mere

Til sommerudflugten 14. juni 2014 forsøgte vi med portabel aktivitet (Flora Fauna) ved Kalø Slotsruin

Til sommerudflugten 14. juni 2014 forsøgte vi med portabel aktivitet (Flora Fauna) ved Kalø Slotsruin OZ6HR nyt, Juli 2014 1 Nr. 3, Juli 2014 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Til sommerudflugten 14. juni 2014 forsøgte vi med portabel aktivitet (Flora Fauna) ved Kalø Slotsruin 2 OZ6HR nyt, Juli

Læs mere

Nr. 3, Juli 2007 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling. Koncentreret formand om arbejdet!

Nr. 3, Juli 2007 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling. Koncentreret formand om arbejdet! Nr. 3, Juli 2007 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Koncentreret formand om arbejdet! 2 OZ6HR nyt, Juli 2007 OZ6HR nyt Nr. 3, Juli 2007 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Kildegade

Læs mere

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 9. Årgang Nr. 2 AKTIVITETSPLAN 3. Kvartal 1999

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 9. Årgang Nr. 2 AKTIVITETSPLAN 3. Kvartal 1999 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 9. Årgang Nr. 2 AKTIVITETSPLAN 3. Kvartal 1999 Indhold Information 2 Forsidebilledet 3 Ny HF klub-antenne 4 ILLW 4 Fieldday 6 9k6 link til 2DXE

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Amatørradio. - en spændende hobby. Experimenterende Danske Radioamatører

Amatørradio. - en spændende hobby. Experimenterende Danske Radioamatører Amatørradio - en spændende hobby Experimenterende Danske Radioamatører Amatørradio: - en alsidig hobby - kontakt med verden - at snakke med andre - forståelse for elektronik - eksperimenter med radio -

Læs mere

Nr. 4,Oktober 2011 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 4,Oktober 2011 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 4,Oktober 2011 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Vi har været på besøg på Hedensted-senderen ved Kragelund igen! 2 OZ6HR nyt, Oktober 2011 OZ6HR nyt Nr. 4, Oktober 2011 Medlemsblad for OZ6HR

Læs mere

TIK bueskydning. Nyhedsbrev, december 2005. Høje Taastrup Kommunes idrætspris. Juleafslutning. Nytårspokalen 2006

TIK bueskydning. Nyhedsbrev, december 2005. Høje Taastrup Kommunes idrætspris. Juleafslutning. Nytårspokalen 2006 TIK bueskydning Nyhedsbrev, december 2005 Høje Taastrup Kommunes idrætspris Hvert år uddeler Høje Taastrup Kommune 2 idrætspriser, en idrætslederpris og en idrætsudøverpris. Prisen for den bedste idrætspræstation

Læs mere

Stornos ukendte produkter

Stornos ukendte produkter Stornos ukendte produkter - lidt Storno produkthistorie Storno huskes jo først og fremmest som en af de førende europæiske producenter af mobiltelefoner, og der nok kun få, som erindrer, at Storno også

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling.

Indkaldelse til generalforsamling. CQ Vestjy den Et medlemsblad for OZ9HBO, EDR Holstebro 1. Kvartal 2005 Dette medlemsblad udkommer fire gange om året til EDR Holstebros medlemmer samt på internettet. Heri vil de planlagte aktiviteter

Læs mere

Fredag den 15. november 2013 holder vi igen LAN Party!

Fredag den 15. november 2013 holder vi igen LAN Party! Nr. 4, Oktober 2013 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Fredag den 15. november 2013 holder vi igen LAN Party! 2 OZ6HR nyt, Oktober 2013 OZ6HR nyt Nr. 4, Oktober 2013 Medlemsblad for OZ6HR - EDR

Læs mere

Krystalapparatet, den glemte modtager.

Krystalapparatet, den glemte modtager. Da vi havde byttedag i Thisted fortalte Erik Hedegård Jacobsen om hans arbejde med krystalapparater. Han viste os et flot hjemmebygget apparat der var lavet sådan at det var egnet til at eksperimenterer.

Læs mere

GMDSS frekvensliste. 6.1 Frekvenstildeling opdelt i 3 regioner. Nød-, il- og sikkerhedsfrekvenserne samt alle HF-frekvenserne er internationale.

GMDSS frekvensliste. 6.1 Frekvenstildeling opdelt i 3 regioner. Nød-, il- og sikkerhedsfrekvenserne samt alle HF-frekvenserne er internationale. 73 Frekvenstildeling Frekvens tildelingsmæssigt er jorden opdelt i 3 regioner. Som det fremgår, ligger Danmark i region 1. Mange af de frekvenser vi bruger til f.eks. interskibskorrespondance i MF-båndet,

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

Bulletin 08-2001. Vestfyn Afdelingen OZ5VF: Onsdag den 29 august vil afdelingen arrangere kursus til den nye

Bulletin 08-2001. Vestfyn Afdelingen OZ5VF: Onsdag den 29 august vil afdelingen arrangere kursus til den nye Side 1 af 5 Bulletin 08-2001 Foredrag og andet fra Afdelingerne: Kreds 1: Københavns Afdelingen OZ5EDR: I afdelingen er der stor interesse for PIC 16 programmering til div. projekter, så som frekvenstællere

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer.

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer. Bestyrelsens beretning begynder, som den plejer, med et velkommen til de andelshavere, der er kommet til siden sidste generalforsamling; i år drejer det sig om Emil, som pr. 1. juli (?) 2010 overtog Sandras

Læs mere

OZ6HR nyt, Oktober 2015. Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Oktober 2015. Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Oktober 2015 1 Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Oktober 2015 OZ6HR nyt Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

X-QTC Nyhedsbrev Nr. 1 Januar Udgivet af EDR Århus Afdelingen. Januar 2015 Nr. 1

X-QTC Nyhedsbrev Nr. 1 Januar Udgivet af EDR Århus Afdelingen. Januar 2015 Nr. 1 Nyhedsbrev Udgivet af EDR Århus Afdelingen Januar 2015 Nr. 1 OZ2EDR 62. Årgang Året der gik 2014 Så er vi igen kommet til slutningen af året og kan se tilbage på et år med både op- og nedture. Fremmødet

Læs mere

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 12. Årgang Nr. 3 AKTIVITETSPLAN 3. Kvartal 2002

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 12. Årgang Nr. 3 AKTIVITETSPLAN 3. Kvartal 2002 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 12. Årgang Nr. 3 AKTIVITETSPLAN 3. Kvartal 2002 Indhold Information 2 Leder 3 Antenneturner foredrag med OZ1MD 3 M.U.F., den maksimalt brugelige

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Formandsberetning for Veteranorkesteret

Formandsberetning for Veteranorkesteret Formandsberetning for Veteranorkesteret Dette er generalforsamling nr 66. Som jeg nævnte til indledning, er den 11. nov i år et jubilæumsår, nemlig 65 år siden, at en lille flok FDF- er startede Veteranorkesteret,

Læs mere

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011 Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Generalforsamling i Mediecentret. Forårslyset så at sige buldrer ind i det propfyldte lokale. De var der fra hele gamle

Læs mere

Formandsberetning for 2016 Generalforsamling søndag den 5. feb. 2017

Formandsberetning for 2016 Generalforsamling søndag den 5. feb. 2017 Formandsberetning for 2016 Generalforsamling søndag den 5. feb. 2017 Som I kan se, har vi i år prøvet en alternativ generalforsamling på en søndag formiddag, det har vi gjort fordi andre foreninger har

Læs mere

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Steen Gruby OZ9ZI

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Steen Gruby OZ9ZI Emne 19 & 20: Sender & Modtagerteknik Velkommen til EDR Frederikssund Afdelings Steen Gruby 1 I øvrigt Emne 19 & 20: Sender & Modtagerteknik Tidsrum :1900 2200 I pause ca. i midten Toilettet er i gangen

Læs mere

Besøg på Radio Caroline

Besøg på Radio Caroline Den engelske offshorestation Radio Caroline sendte i august 2004 direkte fra skibet Ross Revenge i Tilbury øst for London via en midlertidig RSL-licens, der gav lov til at sende på mellembølge 1278 khz

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

Mobilantennerne og sikkerheden

Mobilantennerne og sikkerheden TI Telekommunikationsindustrien Vesterbrogade 1C DK-1620 København V Tel. +45 33 13 80 20 Fax +45 33 13 80 21 E-mail: post@teleindu.dk www.teleindustrien.dk Mobilantennerne og sikkerheden Indledning Danmark

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Radio Ådalens Formandsberetning den 24. marts 2015

Radio Ådalens Formandsberetning den 24. marts 2015 Allerførst en stor tak til jer lyttere og medlemmer. Det er dejligt at mærke, at I er der, når det gælder, at præge vores radio, fx med at blande musik og deltage i quiz, eller hvis der sælges lodder,

Læs mere

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 4 AKTIVITETSPLAN 4. Kvartal 2004

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 4 AKTIVITETSPLAN 4. Kvartal 2004 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 14. Årgang Nr. 4 AKTIVITETSPLAN 4. Kvartal 2004 Indhold Information 2 Efterår 3 Forsidebilledet 4 QRP Foredrag 4 Fyrweekend 2004 4 Fieldday 2004

Læs mere

Kære medlemmer Lige en sommervarm foreningsnyt inden alle drøner på ferie.

Kære medlemmer Lige en sommervarm foreningsnyt inden alle drøner på ferie. Foreningsnyt nr. 4. juli 2010 Kære medlemmer Lige en sommervarm foreningsnyt inden alle drøner på ferie. Badeboldtløbet den 13. juni Må vi indrømme, blev ikke den helt store deltagermæssige succes, kun

Læs mere

HNR Julehygger igen i stor stil :

HNR Julehygger igen i stor stil : Side 1 HNR Julehygger igen i stor stil : Vores elskede radio er klar til at julehygge med os i December. Igen i år, julehygger Per Schreiber med os med flere historier om den søde juletid, hver søndag

Læs mere

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Nytårsaften er det skik at se tilbage på året, der gik. Selv kan jeg ikke gøre det, uden først og fremmest at sige tak, når jeg mindes al den venlighed og opmærksomhed,

Læs mere

Hermed indkaldes alle EDR-medlemmer og RM-er i kreds 1 til ordinære kredsmøder. Det finder sted tirsdag d. 6 marts 2001 kl.

Hermed indkaldes alle EDR-medlemmer og RM-er i kreds 1 til ordinære kredsmøder. Det finder sted tirsdag d. 6 marts 2001 kl. Side 1 af 5 EDR s Bulletin 2-2001. EDR s Bulletin omhandler information om Kredsmøder, EDR Foredrag, Foredrag i afdelingerne, Aflysninger og rettelser, Byggeprojekter, Auktioner, Oldtimer aftner, og endelig

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til ophængning af trådantenne

Ansøgning om tilladelse til ophængning af trådantenne EXPERIMENTERENDE DANSKE RADIOAMATØRER BIRKERØD AFDELING a Ansøgning om tilladelse til ophængning af trådantenne 2016 H E S T K Ø B V Æ N G E 4, 3 4 6 0 B I R K E R Ø D WWW. OZ5 BIR. DK Ansøgning om tilladelse

Læs mere

PG-Nord. Nyhedsbrev. December

PG-Nord. Nyhedsbrev. December PG-Nord Nyhedsbrev 1999 December Bestyrelsen for PG-Nord Formand: Næstformand: Sekretær: Kasserer: Chefinst.: Klubinst.: Christian Wahl Hvidkildevej 28 C 9220 Aalborg Øst tlf: 22176170 mail: 970226@udd.aalsem.dk

Læs mere

VMJK har i en periode fået franskbrød/kage til kaffen klokken 21. Det ser ud til at det er faldet positiv ud, så indtil videre fortsættes dette.

VMJK har i en periode fået franskbrød/kage til kaffen klokken 21. Det ser ud til at det er faldet positiv ud, så indtil videre fortsættes dette. Formanden skriver Nu når bladene snart gulnes og falder af, blæsten kommer, altså den kolde blæst er det bedst at være inden dørs. Så er det godt vi har vores model tog og vores klub at mødes i. Der er

Læs mere

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Joakim Soya OZ1DUG Formand. EDR Frederikssund afdeling Almen elektronik kursus

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Joakim Soya OZ1DUG Formand. EDR Frederikssund afdeling Almen elektronik kursus Velkommen til EDR Frederikssund Afdelings Joakim Soya OZ1DUG Formand 2012-09-01 OZ1DUG 1 Kursus målsætning Praksisorienteret teoretisk gennemgang af elektronik Forberedelse til Certifikatprøve A som radioamatør

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

Få hjælp til at opnå et godt signal

Få hjælp til at opnå et godt signal Få hjælp til at opnå et godt signal Her på siden kan du læse mere om hvordan du sikrer dig et godt tv-signal, og hvordan du undgår fejlkilder, der kan føre til pixeleringer eller udfald af billede og lyd.

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Nyhedsbrev april 2012

Nyhedsbrev april 2012 Nyhedsbrev april 2012 Så er her atter et nyhedsbrev med stort og småt fra foreningen. Ny folder Klubbens folder havde efterhånden et par år på bagen og teksten var blevet noget uaktuel. Verner har forfattet/udarbejdet

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter.

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter. Referat Generalforsamling i DSO lørdag d. 8. oktober 2016 Dagsorden: 1. Dirigent Rikka Poulsen. Referent Dorte Kocemba. 2. Formandsberetning oktober 2016 ved Tom Lykke Gregersen. Ved årsmødet, var emnet

Læs mere

Mikkel Gundersen Esben Milling

Mikkel Gundersen Esben Milling Mikkel Gundersen Esben Milling Grundregel nr. 1 En GPS kan og må ikke erstatte navigation med kort og kompas! Kurset Basal brug af GPS Hvad er en GPS og hvordan virker systemet Navigation og positionsformater,

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

autoklubskoda.dk Klubblad nr Danmarks ældste skodaklub

autoklubskoda.dk Klubblad nr Danmarks ældste skodaklub autoklubskoda.dk Klubblad nr. 2 2016 Danmarks ældste skodaklub Informationer: Kontaktadresse hos autoklubskoda.dk www.autoklubskoda.dk Klublokale: Skoda i Køge, Tangmosevej 110, 4600 Køge Formand: Jens

Læs mere

Flytning til nye QTH!

Flytning til nye QTH! CQ Vestjyd yden Et blad for radioamatører 3. kvartal 2005 udkommer fire gange om året til EDR Holstebros medlemmer samt som download på internettet. Heri vil de planlagte aktiviteter i EDR Holstebro for

Læs mere

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning IT Connect IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning Fremtiden Der er fornuft i at eje sit eget netværk, hvis man ønsker at være uafhængig af ydre omstændigheder Vi er på forkant med nettet Internettet med de

Læs mere

Medlem af Dansk Model Jernbane Union. Nyhedsbrev februar 2015 Nr. 71 8. årgang

Medlem af Dansk Model Jernbane Union. Nyhedsbrev februar 2015 Nr. 71 8. årgang Medlem af Dansk Model Jernbane Union Nyhedsbrev februar 2015 Nr. 71 8. årgang Efterhånden begynder man at kunne se, at der er en modeljernbane om end endnu i store stykker i lokalet. Mange ting er lavet

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Den store deltagelse er igen med til at sætte Klitmøller på kortet sammen med Cold Hawaii og begge dele har jo noget med vand at gøre.

Den store deltagelse er igen med til at sætte Klitmøller på kortet sammen med Cold Hawaii og begge dele har jo noget med vand at gøre. Klitmøller Vandværk - Generalforsamling 2013 12. marts 2o13 Velkomst v/formand Søren Konradsen På bestyrelsens vegne er det mig en glæde at byde velkommen til årets generalforsamling. Vi er igen i år Vandvittig

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7.

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7. Nr. 1 januar kvartal 2006 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Masser af klasser Årets skoleskydning for 5. klasser blev en stor succes med 183 deltagende hold fra SKL læs side 6. SKL s store stævne

Læs mere

Tak for et godt år jeg ser frem til det næste.

Tak for et godt år jeg ser frem til det næste. Formandens beretning Jeg skal nu holde en beretning som formand. Da jeg sammen med Mette (nuværende næstformand) hørte at klubben stod tæt for at stoppe var vi begge ærgerlige. På det tidspunkt gik Birte

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013 Vedtægter for EDR Hillerød afdeling 2013 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er EDR Hillerød afdeling. Foreningen er en lokalafdeling af Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR). 2 Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013

33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013 33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013 NYT FRA SKOLEN NYE SKOLEBORDE I GANDHI-STIL Når børnene undervises i skolen i Anand Niketan Ashram, sidder de på gulvet i klasselokalerne. Der

Læs mere

Foråret 2016. Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen

Foråret 2016. Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen Program Foråret 2016 for Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen Kontakt oplysninger Formand Børge K. Lund Egemosen 3 6200 Aabenraa Tel. 3162 8272 bkl@aabenraafotoklub.dk Næstformand

Læs mere

Allinge-Sandvig Byforenings Bestyrelse.

Allinge-Sandvig Byforenings Bestyrelse. Allinge-Sandvig Byforenings Bestyrelse. Formand: Anders Koefoed Larsen, Kampeløkken 9, 3770 Allinge, tlf. 56 48 06 17, e-mail: akl@vip.cybercity.dk Næstformand: Richardt Bendtsen, Pilegade 22, 3770 Allinge,

Læs mere

Vi håber, du har lyst til at deltage for foreningen skal være for os alle!

Vi håber, du har lyst til at deltage for foreningen skal være for os alle! Aarhus den 24. februar 2013 Kære idéhistoriske alumne Der sker ting og sager i miljøet omkring Idéhistorie. En forening, der vedrører dig, ser snart dagens lys. Nærmere bestemt den 5. april, hvor vi afholder

Læs mere

Arrangementet er en tak for jeres store indsats. Vi håber, at se mange frivillige fra de godkendte folkeoplysende og frivillige sociale foreninger

Arrangementet er en tak for jeres store indsats. Vi håber, at se mange frivillige fra de godkendte folkeoplysende og frivillige sociale foreninger INDBYDELSE Kære frivillige ildsjæle i Kalundborg Kommune! I anledningen af Frivillig Fredag d. 25/9 2015 inviterer Kalundborg Kommune alle frivillige ildsjæle i kommunen til et spændende og hyggeligt arrangement.

Læs mere

Det internationale område

Det internationale område Det internationale område Tema: Globalisering Fag: Dansk Fag: Samtidshistorie Titel: Medierne, samfundet og kulturen Indhold 1.0 Indledning udvikling i nyhedsmedier.3 2.0 Problemformulering..3 3.0 Tv-mediets

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

PFH Responsum- Ryhaven-2- MATERIALE-INDSAMLING. Palle Flebo-Hansen. Fortsættelse af nr.1. udvidet version. Tlf. 29367429 Christiansgave 11 4220 Korsør

PFH Responsum- Ryhaven-2- MATERIALE-INDSAMLING. Palle Flebo-Hansen. Fortsættelse af nr.1. udvidet version. Tlf. 29367429 Christiansgave 11 4220 Korsør PFH Responsum- Ryhaven-2- MATERIALE-INDSAMLING Fortsættelse af nr.1. udvidet version Palle Flebo-Hansen Tlf. 29367429 Christiansgave 11 4220 Korsør www-lovløsetidende.dk Mail: palleflebohansen@gmail.com

Læs mere

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening Støvring @ntenneforening Dine muligheder hos Støvring Antenneforening - information om tv, bredbånd og mobil Det bedste tv-udbud Hos Støvring Antenneforening får du Danmarks bedste og bredeste udbud af

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Der var ved sidste års begyndelse store planer for en nyindretning af arkivlokalerne på 1. salen i Bregninge, og ommøbleringen var faktisk påbegyndt med flytningen af nogle store

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Årsberetning LFA 2012 Forord Der er nu gået endnu et år tiden løber som vi nok alle sammen har opdaget. Der er afholdt 4 Forretningsudvalgsmøder i år

Årsberetning LFA 2012 Forord Der er nu gået endnu et år tiden løber som vi nok alle sammen har opdaget. Der er afholdt 4 Forretningsudvalgsmøder i år Årsberetning LFA 2012 Forord Der er nu gået endnu et år tiden løber som vi nok alle sammen har opdaget. Der er afholdt 4 Forretningsudvalgsmøder i år 2012 inklusive det konstituerede møde den 26. marts

Læs mere

Nyhedsbrev april 2016 Nr årgang

Nyhedsbrev april 2016 Nr årgang Medlem af Dansk Model Jernbane Union Nyhedsbrev april 2016 Nr. 84 9. årgang Klubben var på tur til Skive her kigges der på klubbens anlæg. MJK Limfjorden Nyhedsbrev 1 af 5 23/04 2016 Velkommen til april

Læs mere

Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion

Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion Januar Spinning start. Februar Onsdag den 24. kl. 19.00 Generalforsamling i Nordvest Hallen. Generalforsamling i Nordvest Hallen for TIF hovedbestyrelse med efterfølgende

Læs mere

RadioAlfaSydfyn.dk RADIOANNONCERING PRISLISTE

RadioAlfaSydfyn.dk RADIOANNONCERING PRISLISTE RadioAlfaSydfyn.dk RADIOANNONCERING VELKOMMEN Radio Diablo og Radio Alfa Sydfyn er hele det sydfynske områdes populære, kommercielle radiostationer. Vi sender til hele Sydfyn med to forskellige radiostationer,

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

S K O L E N Y T. Nogle bøger skal smages, andre skal sluges, og nogle få bøger skal tygges og fordøjes. Francis Bacon

S K O L E N Y T. Nogle bøger skal smages, andre skal sluges, og nogle få bøger skal tygges og fordøjes. Francis Bacon S K O L E N Y T Nogle bøger skal smages, andre skal sluges, og nogle få bøger skal tygges og fordøjes Francis Bacon Vildbjerg Skole November 2011 November 2011 1. Åbent hus for forældre 3.A skole/hjem

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kan du gætte, hvem jeg er.? Se flere billeder fra fastelavn inde i bladet

Indholdsfortegnelse. Kan du gætte, hvem jeg er.? Se flere billeder fra fastelavn inde i bladet Indholdsfortegnelse side 2: Keld har ordet læs bl.a. om den kommende skolereform side 4: Forældrekredsmødet side 5: Hit med de brugte cowboybukser side 6: Nyt fra Klubben side 7: Kalenderen side 8: Datoer

Læs mere