Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand:"

Transkript

1 7244 Oversigt over klagepunkter: 1. Fundering undersøgelse af grundvandsstand og dræn 2. Der er revner i ydervægge i bolig 3. Der er rådangreb i bjælke over vindue i gavl mod vest 4. Tagplader er beskadiget 5. Der er rustangreb på beslag på tagnedløb 6. Trædør i østgavl 7. Revner i bagmur og skorsten i bryggers 8. Vindue og yderdør i bryggers står ufærdig 9. Løstsiddende tapet i soveværelse. 10. Trykkede mursten i entre 11. Indvendige døre 12. Vinduer 13. Fuger 14. Lofter 15. Klinkegulv i alrum 16. Trægulv i stue 17. Skumklodser ved tag 18. Taghætter og kanal over emfang 19. Gulv i bad/toilet 20. Gulv i bryggers 21. Døre og vinduer i garage 22. Gulv i garage 23. Tag på garage 24. Revner i vægge i garage og udhus 25. Afstivning af tagkonstruktion Klagers påstand: 1. Fundering undersøgelse af grundvandsstand og Dræn Af tilstandarapporten burde fremgå, at køber skulle undersøge grundvandsstanden og hvorledes der kan drænes/afledes vand også for sivedrænet/kloakken. Indklagers samlever oplyste ved synsforretningen, at der efter overtagelse af ejendommen ikke er konstateret vandproblemer omkring bygningen. På et tidspunkt har der derimod været vandindtrængning i entreen ved hoveddøren. 1

2 2. Der er revner i ydervægge. Under vinduer er der revner i facader nogle stedet. 3. Der er rådangreb i bjælke over vindue i gavl mod vest. Der er rådangreb. 4. Tagplader er beskadiget Der er forvitringer i eternittagplader. 5. Der er rustangreb på beslag på tagnedløb Rustangreb på beslag burde være omtalt i tilstandsrapporten. 6. Trædør i østgavl Trædør i østgavl står ufærdig. Der mangler værn ved døren og udfugning omkring døren. 7. Revner i bagmur og skorsten i bryggers Der er revner i bagmur ved skorsten. 8. Vindue og yderdør i bryggers står ufærdig Der mangler udfugning indvendig. 9. Løstsiddende tapet i soveværelse. Der er et fortykket område og løstsiddende tapet langs fodlisten på skillevæg ud for bruseniche. Indklager konstaterede problemet umiddelbart efter indflytning. 2

3 10. Trykkede mursten i entre Der er en del trykkede mursten øverst på kalksandstensmuren. 11. Indvendige døre Der er to indvendige døre, der går stramt eller binder og dørhåndtag på to døre hænger. Under dør til et badeværelse er der stor afstand til dørtrin og i dør mellem gang og bryggers er der stor afstand mellem dørplade og karm ved låseside. 12. Vinduer Termoruder i fire tagvinduet er punkteret. Oplukkelige vinduesrammer i vinduer i tre værelser hænger. Der er rådangreb i vindue i tagrum i gavl mod vest. 13. Fuger Der mangler fuger i henhold til pkt. 2. Herudover udgår punkt Lofter Der er en skævhed i loftet i entreen. Klage angående loft i bryggerset udgår, idet problemet skyldes, at indklager har demonteret en del af loftet. 15. Klinkegulv i alrum og køkken Klinkegulv i alrum har sat sig og der er en hul lyd langs væggen. Klinkegulv i køkken er ikke vandret. 16. Trægulv i stue Trægulv i stue er ikke vandret, og nedbøjer en del steder ved belastning. 3

4 17. Skumklodser ved tag Der mangler skumklodser ved tagfod, tagryg og skotrende. 18. Taghætter og kanal over emfang Aftrækskanal fra emfang er uisoleret. Taghætter over køkken og badeværelse er defekte. 19. Gulv i bad/toilet Der er gulvfliser og sokkelfliser, som ikke har vedhæftning til underlaget. Der er revner i gulv og en ukorrekt samling mellem gulv og gulvafløb. 20. Gulv i bryggers Punktet udgår, idet problemet skyldes, at indklager har fjernet kedel til varmeanlæg. 21. Døre og vinduer i garage Der er rådangreb i dør fra garage til gårdsplads, portene mangler en del indretning og rust på jerndele ved døre og vinduer. Portene hænger og der burde nye karme i portene. 22. Gulv i garage Der er småskader på gulvet. Ved synsforretningen var det uklart, hvad klagepunktet var. Det kan eventuelt være gulvet i et tilstødende fyrrum, der er omtalt i klagen. 4

5 23. Tag på garage Tagrygningen mangler skumklodser, der er anvendt en forkert udlægningsmetode mellem skorstenen og skotrende. Der er skade på tagplade. Der er rust på jerndele, bl.a. nedløbsholder. Tagrende mod øst er defekt. Der er rådangreb i et spær ved skorsten. Der er skader ved isolering på loft og områder uden isolering. 24. Revner i vægge i garage og udhus Der er revner i ydervægge i garage og udhus. 25. Afstivning af tagkonstruktion Indklager mener ikke at tagkonstruktionen på bygningen er tilstrækkelig afstivet. 5

6 Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Fundering undersøgelse af grundvandsstand og dræn Tidligere ejer har ikke oplyst om vandproblemer på terrænet i ejeroplysningsskemaet. 2. Der er revner i ydervægge. Af tilstandsrapporten fremgår, at der er mindre revner. 3. Der er rådangreb i bjælke over vindue i gavl mod vest. Da besigtigelse for udførelse af tilstandsrapport blev udført var der ikke rådangreb i bjælken. 4. Tagplader er beskadiget Der er tale om gamle, asbestholdige tagplader. 5. Der er rustangreb på beslag på tagnedløb Af tilstandsrapporten fremgår, at der er rustangreb på beslag på tagnedløb. 6. Trædør i østgavl Der mangler udfugning om døren, hvilket ikke er oplyst i tilstandsrapporten. 7. Revner i bagmur og skorsten i bryggers Da besigtigelse for udførelse af tilstandsrapport fandt sted stod der en kedel til varmeanlægget i hjørnet, hvorfor revnen var delvis dækket. 6

7 8. Vindue og yderdør i bryggers står ufærdig. Af tilstandsrapporten fremgår, at der mangler indfatninger. 9. Løstsiddende tapet i soveværelse Da besigtigelse for udførelse af tilstandsrapport fandt sted var der ikke fugtproblem i soveværelse ud for bruseniche. 10. Trykkede mursten i entre. Dette er et kosmetisk problem. 11. Indvendige døre. Dette er bagatelagtige forhold, som ikke hører hjemme i en tilstandsrapport. 12. Vinduer 13. Fuger Ingen bemærkninger, idet punkt 13 udgår. 14. Lofter Skævhed i loft i entre skyldes, at der er tale om et hus fra 1915, som har skævheder, hvor bl.a. loftsbjælker hænger. 15. Klinkegulv i alrum 7

8 16. Trægulv i stue Da besigtigelse for udførelse af tilstandsrapport fandt sted var huset møbleret således, at nedbøjninger ikke kunne konstateres ved normal besigtigelse. 17. Skumklodser ved tag Taget er udført uden skumklodser, og det var der ikke krav om på udførelsestidspunktet. 18. Taghætter og kanal over emfang Der er ikke gangbro i tagrum, hvorfor aftrækskanal fra emfang ikke kunne besigtiges, da tilstandsrapporten blev udarbejdet. 19. Gulv i bad/toilet Det fremgår af tilstandsrapporten, at der er hule gulvfliser og hule vægfliser. På udførelsestidspunktet var der ikke krav om gummifuger ved gulvafløb. 20. Gulv i bryggers Ingen bemærkninger, idet punktet udgår. 21. Døre og vinduer i garage Portene er hjemmelavede. 8

9 22. Gulv i garage Der er ikke skader på gulv i garage. Såfremt klagen er gulvet i fyrrummet er dette undtaget, idet den bygningssagkyndige har opfattet dette som bygning litra C, udhus. 23. Tag på garage Der er ikke gangbro, hvorfor bygningsdelen ikke kan besigtiges fra tagrum. 24. Revner i vægge i garage Ingen særlige bemærkninger. 25. Afstivning af tagkonstruktion Ingen særlige bemærkninger. Vejret på besigtigelsestidspunktet:. Vejret på besigtigelsestidspunktet var godt med delvis overskyet himmel. 9

10 Øvrige forhold: Skønsforretningen: Skønsforretningen var berammet til kl. 15. En af deltagerne var et kvarter forsinket, hvorfor opstartstidspunktet blev udskudt. Efter gennemgang af sagen foretog vi først besigtigelse udvendig bl.a. for at se udvendige bygningsdele i dagslys. Mørket faldt på under den indvendige gennemgang. Nogle steder indvendig var der dårlige lysforhold og enkelte steder f.eks. i entre var der ikke lys. Til slut blev alle punkter gennemgået igen og drøftet. Herunder kom der nye oplysninger, hvorfor der skulle foretages besigtigelse igen såvel udvendig som i tagrum. Der blev optaget over 100 fotos. Som følge af dårlige lysforhold såvel indvendig som til slut udvendig er nogle fotos af ringe kvalitet. Et par af disse fotos er med forklaring medtaget i rapporten. Ejendommen: Ejendommen er et nedlagt landbrug, som ifølge BBR oplysninger er opført med i Bygningens gulvniveau ligger lavt i forhold til terrænet, svarende til mange tilsvarende bygninger af samme alder. Det er naturligvis umuligt at oplyse, hvorledes fundering under såvel ydervægge som indervægge er udført. Det er sandsynligt, at fundamenterne ikke er i frostfri dybde alene vurderet ud fra opførelsestidspunkt og beliggenhed. Der er ikke konstateret sætninger i ejendommen, men funderingsforholdene kan muligvis give bevægelser i et sådant hus i årenes løb. Ydervæggene er fornyet eller renoveret sandsynligvis for mange år siden. Ydervæggene er udført af letbetonblokke i hele murtykkelsen eller muligvis ved skalmuring i en del af huset. Letbetonblokkene har den egenskab, at materialet svinder, hvorfor der opstår spændinger. Når spændingerne bliver for store opstår der revner. Såfremt ejendommen skal leve op til købers forventninger vurderet ud fra klagen, skal der udføres et helt nyt hus, alene for at afhjælpe foranstående. 10

11 Prisen for dette kan f.eks. være i omegnen af 4 mill. kroner, men afhængig af købers ønsker og krav. Såfremt dette er - eller i fremtiden bliver - niveauet for købers berettigede forventninger, vil udarbejde en tilstandsrapport på et sådant hus blive en helt anden sag. Det tjener i så fald ikke noget formål at udarbejde en tilstandsrapport. Litrering af bygninger: Af tilstandsrapporten fremgår følgende bygninger: A Beboelse 186 m² B Garage 90 m² C Udhus/skur 26 m² I den afsluttende gennemgang af sagen blev der gjort opmærksom på, at der på ejendommen findes et brændeskur på ejendommen. Der er sandsynligt, at BBR-oplysningerne skal opfattes således. A. Boligen er den længste, murede fløj på ejendommen. B. Garagen er den korte fløj med garageporte i gavlen, hvori der også er fyrrum og udhus. C. Udhus/skur er brændeskur. Den bygningssagkyndige forklarede til forskel fra dette, at han tolkedede BBR oplysningerne således, at bygning C er udhus og fyrrum, der ligger i en del af den korte fløj mellem mellem garage og bolig. Han havde ikke set brændeskuret. Det fremgår af tilstandsrapporten, at bygning C er i så dårlig stand, at det ikke tjener noget formål at udfærdige tilstandsrapport på denne bygning. Dette er ikke yderligere begrundet i tilstandsrapporten, hvilket det i givet fald burde være. 11

12 Skønsmandens erklæring Betegnelse Bemærkninger Ad 1. Fundering undersøgelse af grundvandsstand og dræn Gulvene i bygningen ligger relativt lavt i forhold til det omkringliggende terræn. Dette er meget almindeligt i tilsvarende bygninger af samme alder. Ved besigtigelse af ejendommen kan der ikke konstateres skader eller nærliggende risiko for skader på bygninger på grund af grundvand. Se fotos nr, 1, 2, 3 og 4. Der er sandsynligvis ikke dræn omkring fundamenter under bygningen. Det er sandsynligvis spild af penge at undersøge om der findes dræn omkring bygningen. Ved synsforretningen blev det oplyst, at der efter ejerskifte ikke er konstateret vandproblemer omkring bygningen. På et tidspunkt har der derimod været vandindtrængning i entreen ved hoveddøren. I en tilstandsrapport udarbejdet i xx 2007 har den nuværende ejer oplyst, at i perioder med kraftig regn fungerer toiletforhold ikke optimalt. Denne viden forelå så vidt det er oplyst ikke, da den aktuelle tilstandsrapport blev udarbejdet i xx Det var ikke muligt ved synsforretningen at fastslå, hvorfor der på et tidspunkt har været vandindtrængning i entreen ved hoveddøren. En sandsynlig årsag er slagregn fra en uheldig vindretning. Ad 1. Konklusion: Det skønnes, at der ikke er dræn og ikke skal være dræn omkring bygningens fundamenter. Ligeledes skønnes, at der ikke er skader eller nærliggende risiko for skader på bygninger på grund af grundvand. 12

13 Ad 1. Fejl og forsømmelser: Det skønnes, at der ikke på dette punkt er fejl eller forsømmelser i forbindelse med udarbejdelse af tilstandsrapporten. Ad 1. Overslag over udbedringsudgifter incl. moms: Såfremt der skal udføres omfangsdræn skal det undersøges hvorledes vandafledning fra dræn kan og må udføres før en overslagspris kan oplyses med rimelig sikkerhed. En foreløbig overslagspris for udførelse af omfangsdræn omkring bolig og garage skønnes at være kr Ad 1. Forbedringer: Det skønnes at udførelse af omfangsdræn omkring bolig og garage er en 100 % forbedring svarende til kr Ad 1. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 1. Eventuelt: 13

14 Betegnelse Bemærkninger Ad 2. Revner i ydervægge i bolig Der er revner i ydervægge under vinduer. Se fotos nr. 5, 6, 7 og 8. Af tilstandsrapporten fremgår, at der er mindre revner i ydervægge. Revnerne er karakteriseret K1, hvilket skønnes at være korrekt, idet det ikke skønnes, at bygningsdelene vil miste deres funktion inden for en overskuelig fremtid. Ad 2. Konklusion: Der er revner i ydervægge og dette fremgår af tilstandsrapporten. Ad 2. Fejl og forsømmelser: Det skønnes, at der ikke på dette punkt er fejl eller forsømmelser i forbindelse med udarbejdelse af tilstandsrapporten. Ad 2. Overslag over udbedringsudgifter incl. moms: Overslagspris for udbedring af revner skønnes at udgøre kr Såfremt revnerne udbedres må det forventes, at de genopstår. Såfremt der ikke må være revner i ydervæggen skal der udføres nye ydervægge af en anden type materialer, end de nuværende ydervægge er udført af, og på nye fundamenter i frostfri dybde. Ad 2. Forbedringer: Det skønnes at udbedring af revner ikke medfører forlænget levetid og dermed forbedring af ydervæggene. Ad 2. Eventuelle forligsdrøftelser: 14

15 Ad 2. Eventuelt: 15

16 Betegnelse Bemærkninger Ad 3. Der er rådangreb i bjælke over vindue i gavl mod vest Der er et par steder, hvor der i bjælke over vindue i gavl mod vest er antydninger af begyndende rådangreb. Se fotos nr. 9 og 10. Kniven der ses på foto nr. 10 er ikke trykket i bjælken men slået i med håndkraft. Ved besigtigelse på nuværende tidspunkt kan det ikke med sikkerhed fastslås, om der i xx 2007 kunne konstateres antydning af tegn på skader. I en tilstandsrapport af xx 2007 fremgår om træbjælken Påregne vedligeholdelse og vigtig pleje af træbjælken. Der er således ikke konstateret antydning af rådangreb på dette tidspunkt. På dette grundlag skønnes, at der ikke var tegn på skader i xx Ad 3. Konklusion: Det skønnes, ar der ikke var antydning af rådangreb i træbjælken i xx Ad 3. Fejl og forsømmelser: Det skønnes, at der ikke på dette punkt er fejl eller forsømmelser i forbindelse med udarbejdelse af tilstandsrapporten. Ad 3. Overslag over udbedringsudgifter incl. moms: Overslagspris for udskiftning af bjælke over vindue i gavl mod vest skønnes at udgøre kr Ad 3. Forbedringer: Det skønnes, at forbedringsandelen ved udskiftning af træbjælke over vindue i gavl mod vest udgør 50 % kr

17 Ad 3. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 3. Eventuelt: 17

18 Betegnelse Bemærkninger Ad 4. Tagplader er beskadiget Der er forvitringer i kanter på tagplader. Se foto nr. 11. Med besvær blev der ved synsforretningen aflæst produktionsnummer Dansk Eternit A/S har oplyst, at det er tale om gamle, asbestholdige plader, som er produceret i 1967 eller 1977, idet det tredje ciffer i produktionsnummeret er det sidste ciffer i årstallet. Det skønnes, at tagpladerne svarer til tilsvarende plader af samme alder. Ad 4. Konklusion: Det skønnes, at eternittaget er udført af eternittagplader produceret i 1967 eller 1977 og tilstanden svarer til tilsvarende plader af samme alder. Ad 4. Fejl og forsømmelser: Det skønnes, at der ikke på dette punkt er fejl eller forsømmelser i forbindelse med udarbejdelse af tilstandsrapporten. Ad 4. Overslag over udbedringsudgifter incl. moms: Overslagspris for udskiftning af eternittag på såvel bolig som garage skønnes at udgøre kr Ad 4. Forbedringer: Det skønnes, at forbedringsandelen ved udskiftning af eternittag på bolig og garage udgør 75 % kr Ad 4. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 4. Eventuelt: 18

19 Betegnelse Bemærkninger Ad 5. Der er rustangreb på beslag på tagnedløb Der er rustangreb på beslag for tagnedløb og defekte beslag. Se fotos nr. 12, 13 og 14. Af tilstandsrapporten fremgår, at der er rustne beslag på tagnedløb. Skaderne er karakteriseret K1. Karakteren K1 er korrekt for de fleste, men K2 er mere rigtig for andre. Ad 5. Konklusion: Der er rustangreb og defekte beslag på tagnedløb Rustangrebene fremgår af tilstandsrapporten, men der burde i nogen udstrækning være givet karakteren K2 i stedet for K1. Ad 5. Fejl og forsømmelser: Der burde i nogen udstrækning være givet karakteren K2 i stedet for K1. Ad 5. Overslag over udbedringsudgifter incl. moms: Overslagspris for udskiftning af rustangreben og defekte rendejern skønnes at udgøre kr Ad 5. Forbedringer: Det skønnes, at forbedringsandelen ved udskiftning af beslag på tagnedløb udgør 75 % kr Ad 5. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 5. Eventuelt: 19

20 Betegnelse Bemærkninger Ad 6. Trædør i østgavl Der er ikke udfuget omkring dør i gavl mod øst i tagetage, der er ikke sålbænk eller inddækning under døren, og muren er ikke færdiggjort omkring døren. Det skønnes, at døren ikke er åbenlys ulovlig. Se foto nr. 15. Dette burde være omtalt i tilstandsrapporten. Karakteren burde være K2. Ad 6. Konklusion: Der er ikke udfuget omkring dør i gavl mod øst i tagetage, der er ikke sålbænk eller inddækning under døren og muren er ikke færdiggjort omkring døren, hvilket burde være omtalt i tilstandsrapporten. Ad 6. Fejl og forsømmelser: Af tilstandsrapporten burde fremgå, at der ikke er udfuget omkring dør i gavl mod øst i tagetage, der er ikke sålbænk eller inddækning under døren og muren ikke er færdiggjort. Ad 6. Overslag over udbedringsudgifter incl. moms: Overslagspris for udfugning omkring dør i gavl mod øst i tagetage, udførelse af inddækning under døren og færdiggørelse af muren skønnes at udgøre kr Ad 6. Forbedringer: Det skønnes at udfugning omkring dør i gavl mod øst i tagetage, udførelse af inddækning under døren og færdiggørelse af muren ikke er en forbedring, men en færdiggørelse, som burde være udført. Dette forudsætter, at køber kunne forvente, at arbejdet var færdiggjort. 20

21 Ad 6. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 6. Eventuelt: 21

22 Betegnelse Bemærkninger Ad 7. Revner i bagmur og skorsten i bryggers I bryggers er der revner i indervæg ved ydervæg. Se foto nr. 16. Parterne har oplyst, at der har stået en kedel til opvarmning, som delvis har skjult revnerne. Det er muligt, at der burde være noterer revner på dette sted i tilstandsrapporten, men det er klart, at en besigtigelse på nuværende tidspunkt giver et helt andet indtryk, end da tilstandsrapporten blev udarbejdet. Ad 7. Konklusion: Der er sandsynligt, men ikke sikkert, at der burde være omtalt revner i indervæggen i bryggerset i tilstandsrapporten. I giver fald skulle karakteren være K1, idet det skønnes, at bygningsdelen ikke vil miste sin funktion inden for en overskuelig tid. Ad 7. Fejl og forsømmelser: Det er sandsynligt men ikke sikkert, at der er begået fejl og forsømmelse på dette punkt i forbindelse med udarbejdelse af tilstandsrapporten. Ad 7. Overslag over udbedringsudgifter incl. moms: Overslagspris for udbedring af revner skønnes at udgøre kr Såfremt revnerne udbedres må det forventes, at de genopstår. Såfremt der ikke må være revner i væggene ved bryggers i fremtiden skal der udføres ny indervæg ydervæg af en anden type materialer, end de nuværende, og på nye fundamenter. Ad 7. Forbedringer: Det skønnes at udbedring af revner ikke medfører forlænget levetid og dermed forbedring af væggene. 22

23 Ad 7. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 7. Eventuelt: 23

24 Betegnelse Bemærkninger Ad 8. Vindue og yderdør i bryggers står ufærdig Indvendig i bryggers mangler der færdiggørelse omkring yderdør og vindue. Se fotos nr. 17 og 18. Dette burde være beskrevet i tilstandsrapporten og karakteren burde være K1. Ad 8. Konklusion: Der mangler færdiggørelse omkring yderdør og vindue, hvilket burde være beskrevet i tilstandsrapporten og karakteren burde være K1. Ad 8. Fejl og forsømmelser: Af tilstandsrapporten burde fremgå, at der mangler færdiggørelse omkring yderdør og vindue. Ad 8. Overslag over udbedringsudgifter incl. moms: Overslagspris for færdiggørelse omkring yderdør og vindue i bryggers skønnes at udgøre kr Ad 8. Forbedringer: Det skønnes at færdiggørelse omkring yderdør og vindue i bryggers ikke er en forbedring, men det er en færdiggørelse, som burde være udført. Dette forudsætter, at køber kunne forvente, at arbejdet var færdiggjort. Ad 8. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 8. Eventuelt:. 24

25 Betegnelse Bemærkninger Ad 9. Løstsiddende tapet i soveværelse I soveværelse er der på nuværende tidspunkt tegn på et fugtproblem i væggen ind mod i væg mod badeværelse ved bruseniche. Se fotos nr. 19 og 20. På foto nr. 19 ses en fold i tapet mellem stikkontakt og seng. Blandingsbatteriet, som ses på foto nr. 20, er i forhold til foto nr. 19 placeret i nærheden af højre kant af dette foto. Indklager oplyste ved synsforretningen, at der har været en rørskade i gulvet ved brusenichen i badeværelset, som er repareret. Der er et meget højt fugtindhold i væggen ud for blandingsbatteriet, hvilket indikerer, at der er en rørskade ved blandingsbatteriet. Alternativt kan problemet skyldes, at der trænger vand ind i væggen ved blandingsbatteriet. I en tilstandsrapport af xx 2007 er omtalt et fugtproblem i vægen i soveværelset, men kun nede ved gulvet. Det er antydet, at problemet, som kunne konstateres på dette tidspunkt, kunne skyldes grundfugt. På dette grundlag skønnes, at det væsentlige problem på nuværende tidspunkt skyldes enten en rørskade eller vandindtrængning i væggen ved blandingsbatteriet. Der kan desuden være mulighed for grundfugt for neden i muren ved fodlisten. Mere sandsynligt er det, at det nederste skyldes en rørskade i gulvet, som er repareret. Problemet skal undersøges nærmere for at give den korrekte forklaring. Ad 9. Konklusion: På det foreliggende grundlag skønnes, at det væsentlige problem på nuværende tidspunkt skyldes enten en rørskade eller vandindtrængning i væggen ved blandingsbatteriet. Det skønnes, at dette problem 25

26 er opstået efter xx 2007 idet det ikke er omtalt i tilstandsrapport af xx Det skønnes ligeledes, at problemet nede ved fodlisten er opstået tidligere og skyldes en rørskade i gulvet ved brusenichen, som er udbedret. Ad 9. Fejl og forsømmelser: Ved besigtigelse på nuværende tidspunkt kan det ikke med sikkerhed fastslås, om der i xx 2007 kunne konstateres forhøjet fugtindhold for neden i vægen i soveværelset. Indklager har oplyst, at der ved indflytningen var en fold i tapetet over fodlisten, og indklagede oplyser, at der ikke var forhøjet fugtindhold i væggen. Det er sandsynligt at denne del af problemer er afhjulpet på nuværende tidspunkt. Ad 9. Overslag over udbedringsudgifter incl. moms: Vurdering af overslagspris for udbedring forudsætter, at der udføres nærmere undersøgelse af problemet.. Ad 9. Forbedringer: Det er sandsynligt, at udbedring af problemet uanset årsag ikke medfører forlænget levetid og forbedring. Ad 9. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 9. Eventuelt: 26

27 Betegnelse Bemærkninger Ad 10. Trykkede mursten i entre I entre er det øverste murstensskifte forskudt eller trykket ind mod alrum, hvilket har medført, at der er en revne i fugen under murstensskiftet. Se foto nr. 21, hvor det dog ikke fremtræder tydeligt. Forskydningen ses ikke på den modstående vægside, hvilket kan skyldes, at væggen er pudset og eller malerbehandlet efter forskydningen er opstået. Det skønnes, at problemet ikke har konstruktiv betydning men alene kosmetisk betydning. Problemet burde være omtalt i tilstandsrapporten og karakteren burde være K0. Ad 10. Konklusion: I entre er det øverste murstensskifte forskudt eller trykket ind mod alrum. Dette burde være omtalt i tilstandsrapporten. Ad 10. Fejl og forsømmelser: Forskydning i det øverste murstensskifte i entre burde være omtalt i tilstandsrapporten. Ad 10. Overslag over udbedringsudgifter incl. moms: Revnen i fugen kan udbedres ved at udfræse fugen i mm dybde og udfuge denne. Overslagspris for dette arbejde udgør kr Såfremt murstensskifter skal føres frem i plan med de underliggende mursten skal loftet i entreen demonteres, murstensskiftet demonteres, nyt murstensskifte skal udføres og loft reetableres. På den modstående vægside i alrummet skal skader, som opstår ved dette arbejde, udbedres. Ovedslagspris for dette arbejde udgør kr Ad 10. Forbedringer: Det skønnes, at udførelse af dette arbejde ikke medfører forlænget levetid for væggen og forbedring. 27

28 Ad 10. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 10. Eventuelt: 28

29 Betegnelse Bemærkninger Ad 11. Indvendige døre Dørgreb på to døre hænger. Det ene ses på foto nr. 22. Under dør til et badeværelse er der stor afstand til dørtrin og i dør mellem gang og bryggers er der stor afstand mellem dørplade og karm ved låseside. Se foto nr. 23 henholdsvis nr. 24. At dørhåndtagene hænger skyldes, at låsene er slappe. Stor afstand under dør mellem entre og det ene badeværelse er muligvis udført bevidst for at give mulighed for luftingtag. Døren mellem gang og bryggers er ikke korrekt monteret, hvilket burde være beskrevet i tilstandsrapporten. Karakteren burde være K1. De andre problemer skønnes at være af bagatelagtig karakter. Ad 11. Konklusion: Døren mellem gang og bryggers er ikke korrekt monteret, hvilket burde være beskrevet i tilstandsrapporten. Ad 11. Fejl og forsømmelser: Døren mellem gang og bryggers er ikke korrekt monteret, hvilket burde være beskrevet i tilstandsrapporten. Ad 11. Overslag over udbedringsudgifter incl. moms: Overslagspris for opretning af dør mellem gang og bryggers udgør incl. moms kr Overslagspris for udskiftning af dørplade mellem entre og et badeværelse og udbedring af dørlåse, således at dørhåndtagene ikke hænger udgør kr Ad 11. Forbedringer: Det skønnes, at opretning af dør mellem gang og bryggers ikke medfører forlænget levetid og forbedring. 29

30 Det skønnes at udskiftning af dørplade mellem entre og et badeværelse og udbedring af dørlåse, således at dørhåndtagene ikke hænger, ikke medfører forlænget levetid og forbedring. Ad 11. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 11. Eventuelt: 30

31 Betegnelse Bemærkninger Ad 12. Vinduer Termoruder i fire tagvinduer er punkteret. Se fotos nr. 25, 26 og 27. Af ejeroplysninger fremgår, at to termoruder var punkteret, da tilstandsrapporten blev udarbejdet. Oplukkelige vinduesrammer i tre vægelser binder. På foto nr. 14 ses et af disse vinduer udefra. Vinduerne er udført af plast med en oplukkelig, bred ramme, som hænger i hængslerne. Vinduerne trænger til justering. I ejeroplysningsskemaet er det svaret ja til spørgsmålet fungerer alle vinduer. Huseftersynet omfatter ikke funktionsafprøvning men besigtigelse og stikprøvekontrol. Tre termoruder i tagvinduer er anløbet i en sådan grad, at det skønnes, at de var punkteret, da tilstandsrapporten blev udarbejdet. Det skønnes derfor, at disse skulle være beskrevet i tilstandsrapporten under beskrivelse af bygningens tilstand, og karakteen skulle være K2. Det er derimod ikke sikkert, at punktering i den fjerde rude var synlig på besigtigelsestidspunktet i xx Der er rådangreb i vindue i ubenyttet loftsrum i gavl mod vest i tagetage. Såfremt dette havde været synligt i xx 2007 ville angrebet sandsynligvis være mere fremskredet på nuværende tidspunkt. Det skønnes derfor, at dette ikke skulle fremgå af tilstandsrapporten, men det kan ikke fastslås med sikkerhed ved besigtigelse på nuværende tidspunkt. Se foto nr. 28. Ad 12. Konklusion: Det skønnes, at tre punkterede termoruder skulle beskrives i tilstandsrapporten. Det skønnes ligeledes, at tre oplukkelige vinduer, som binder, og vindue i gavl mod vest i tagetage ikke skulle omtales i tilstandsrapporten. 31

32 Ad 12. Fejl og forsømmelser: Det skønnes, at tre punkterede termoruder skulle beskrives i tilstandsrapporten. Ad 12. Overslag over udbedringsudgifter incl. moms: Overslagspris for udskiftning af tre termoruder i tagvinduer skønnes at udgøre kr Overslagspris for udskiftning af vindue i gavl mod vest skønnes at udgøre kr Ad 12. Forbedringer: Det skønnes, at termoruderne har en alder, således at udskiftning af termoruder er en 100 % forbedring. Ved udskiftning af termoruder bør det overvejes at anvende lavenergiruder. Det skønnes ligeledes, at udskiftning af vindue i gavl mod vest er en 80 % forbedring svarende til kr Ad 12. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 12. Eventuelt: 32

33 Betegnelse Bemærkninger Ad 13. Fuger Punkter udgår. Se dog punkt 2. Ad 13. Konklusion: Ad 13. Fejl og forsømmelser: Ad 13. Overslag over udbedringsudgifter incl. moms: Ad 13. Forbedringer: Ad 13. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 13. Eventuelt: 33

34 Betegnelse Bemærkninger Ad 14. Lofter Loft i entre er ikke vandret. Foto nr. 29 skal vise dette, men på grund af lysforholdene er fotoet meget dårligt. Loftet er ikke parallelt med fugerne i væggen. Dette er en kosmetisk skade, som ikke skal beskrives i et hus som det aktuelle. Sådanne skavanker kan opfattes som en del af charmen ved et gammelt hus. Såfremt en bygningssagkyndig beskriver dette i en tilstandsrapport bør karakteren være K0. Udsnit af loft i bryggers fremgår af foto nr. 16. Denne del af klagen udgår, idet indklager har demonteret loftet langs væggen mod fyrrummet. Ad 14. Konklusion: Loft i entre er ikke vandret. Ad 14. Fejl og forsømmelser: Det skønnes, at der ikke er begået fejl eller forsømmelse på dette punkt i forbindelse med udarbejdelse af tilstandsrapporten. Ad 14. Overslag over udbedringsudgifter incl. moms: Demontering af loft og udførelse af et nyt vandret loft i entre skønnes at udgøre kr Ad 14. Forbedringer: Det skønnes at udførelse af et vandret loft ikke medfører forbedring. Ad 14. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 14. Eventuelt: 34

35 Betegnelse Bemærkninger Ad 15. Klinkegulv i alrum Klinkegulv i køkken og alrum er ujævnt. Se foto nr. 29, hvor eksempel på ujævnhed ses under sandliste på fodliste. Gulvfliserne i det inderste hjørne af rummet på fotoet har ikke vedhæftning til underlaget. Huseftersyn er en visuel undersøgelse med stikprøvekontrol. Gulvet er sandsynligvis udført ujævnt. I en tilstandsrapport vil man normalt ikke beskrive ujævnheder af denne art, idet der ikke er tegn på, at de skyldes skader. Såfremt en bygningssagkyndig beskriver dette i en tilstandsrapport bør karakteren være K0. En stikprøvekontrol til undersøgelse om gulvfliserne har vedhæftning til underlaget vil muligvis, men ikke med sikkerhed afsløre, at et mindre område, som det aktuelle, ikke har vedhæftning til underlaget. Ad 15. Konklusion: Gulvflisebelægning i køkken og alrum er udført ujævn. I et hjørne af gulvet i alrummet har fliserne ikke vedhæftning til underlaget. Ad 15. Fejl og forsømmelser: Det skønnes, at der ikke er begået fejl eller forsømmelse på dette punkt i forbindelse med udarbejdelse af tilstandsrapporten. Ad 15. Overslag over udbedringsudgifter incl. moms: Overslagspris for optagning af gulvfliser, som ikke har vedhæftning til underlaget og reetablering af gulvet skønnes at udgøre kr

36 Overslagspris for optagning af alle gulvfliser, opretning af gulvet og udførelse af ny gulvflisebelægning incl. følgearbejder skønnes at udgøre kr Ad 15. Forbedringer: Det skønnes, at optagning af gulvfliser, som ikke har vedhæftning til underlaget og reetablering af gulvet ikke medfører forlænget levetid og forbedring. Overslagspris for optagning af alle gulvfliser, opretning af gulvet og udførelse af ny gulvflisebelægning skønnes ligeledes ikke at medføre forlænget levetid og forbedring, idet det forudsættes, at undergulvet ikke udskiftes. Ad 15. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 15. Eventuelt: 36

37 Betegnelse Bemærkninger Ad 16. Trægulv i stue Gulv i stue er et lamelgulv udlagt på betonunderlag. Undergulvet er ikke jævnt., og derfor fjedrer lamelgulvet nogle steder ved belastning. Se fotos nr. 31 og 32, som illustrerer dette. Der er ikke konstateret skader og der kan ikke konstateres nærliggende risiko for skader som følge af dette. Det er ikke en åbenlys ulovlighed. Det er en tilfældighed om dette konstaterer ved en visuel undersøgelse og stikprøvekontrol i forbindelse med udførelse af huseftersyn. Såfremt en bygningssagkyndig i en tilstandsrapport beskriver, at gulv er eftergivende ved belastning, som det aktuelle, bør karakteren være K0. Ad 16. Konklusion: Ved gavl mod vest og andre steder er lamelgulv i stue eftergivende ved belastning. Ad 16. Fejl og forsømmelser: Det skønnes, at der ikke er begået fejl eller forsømmelse på dette punkt i forbindelse med udarbejdelse af tilstandsrapporten. Ad 16. Overslag over udbedringsudgifter incl. moms: Overslagspris for optagning af lamelgulv og undergulv, udførelse af nyt undergulv og nyt lamelgulv incl. følgearbejder skønnes at udgøre kr

38 Ad 16. Forbedringer: Optagning af lamelgulv og undergulv, udførelse af nyt undergulv og nyt lamelgulv incl. følgearbejder skønnes at medføre forlænget levetid og forbedring svarende til 50 % og kr Ad 16. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 16. Eventuelt: 38

39 Betegnelse Bemærkninger Ad 17. Skumklodser ved tag Ved tagrygning på bolig er der stoppet med isolering. Se foto nr. 33. Dette skyldes sandsynligvis at bølgeklodser ved tagryggen er blevet defekte i tidens løb, og det er ikke ualmindeligt at husejere løser problemet på denne måde. Det nævnes, at isolering under tagryggen på denne måde kan medføre vandindtrængning og dryp fra isoleringen. Det er der ikke tegn på, idet eventuelt dryp normalt kan ses på loftsisoleringen. Bølgeklodser ved tagfødder er i mindst lige så god stand, som i tilsvarende huse af samme alder. Der er ikke tegn på skader som følge af defekte bølgeklodser. Ad 17. Konklusion: Ved tagrygning er der udført afhjælpning ved hjælp af mineraluld sandsynligvis som følge af defekte bølgeklodser. Ved tagfødder er bølgeklodser mindst lige så gode, som i tilsvarende huse, og der er ikke tegn på skader. Ad 17. Fejl og forsømmelser: Det skønnes, at der ikke er begået fejl eller forsømmelse på dette punkt i forbindelse med udarbejdelse af tilstandsrapporten. Ad 17. Overslag over udbedringsudgifter incl. moms: Overslagspris for udførelse af nye bølgeklodser på bolig skønnes at udgøre kr Ad 17. Forbedringer: Udførelse af nye bølgeklodser på bolig skønnes at medføre forlænget levetid og forbedring svarende til 50 % og kr

40 Ad 17. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 17. Eventuelt: 40

41 Betegnelse Bemærkninger Ad 18. Taghætter og kanal over emfang Aftrækskanal fra emfang er uisoleret. Se foto nr. 34. Aftrækshætter på tag er skæve, hvilket skyldes skader. Se fotos nr. 35 og 36. Foto nr. 36 viser dog kun en lille skævhed, men skævheden er større set fra en anden vinkel. Der er ikke konstateret skader som følge af fugt under taghætter og aftrækskanal. For så vidt angår den uisolerede aftrækskanal er det således, at såvel fagmænd som lægmænd kan få øje på alvorlige skader, der kan opstå som følge af dette i teorien. Derimod er det meget sjældent, at der påviser skader i virkeligheden som følge af denne mangel. Med hensyn til skader ved aftrækskanaler er det således, at der er fugtskjolder på lofter omkring utallige aftrækskanaler. I de mange tilfælde, hvor jeg igennem 20 år har haft lejlighed til at udspørge husejere om problemet er det så vidt jeg erindrer i alle tilfælde således, at problemet ikke har været der altid, og det ophørte, da inddækningen ved taghætten blev repareret. Det skønnes men det kan ikke fastslås med sikkerhed ved besigtigelse på nuværende tidspunkt - at den ene taghætte vist på foto 36 var beskadiget, da tilstandsrapporten blev udarbejdet. Denne taghætte er omtalt i tilstandsrapport af xx Det skønnes, at denne skulle beskrives og gives karakteren K2, idet der ikke er tegn på, at der opstår skader på andre bygningsdele. På dette grundlag skønnes ligeledes, at taghætte vist på foto 35 ikke var beskadiget i xx Med de hjælpemidler en bygningssagkyndig skal have til rådighed er det ikke tilladt at kravle op til aftrækshætterne. 41

42 Ad 18. Konklusion: Aftrækskanal fra emfang er uisoleret og to taghætter er beskadiget. Ad 18. Fejl og forsømmelser: Det skønnes, at en der i tilstandsrapporten skulle være beskrevet, at aftrækskanal fra emfang er uisoleret og en taghætte var beskadiget. Karakteren skulle teoretisk set være k3 henholdsvis K2, men i praksis kan de være K1. Ad 18. Overslag over udbedringsudgifter incl. moms: Overslagspris for isolering af aftrækskanal og udskiftning af en taghætte skønnes at udgøre kr Ad 18. Forbedringer: Isolering af aftrækskanal og udskiftning af en taghætte skønnes ikke at medføre forlænget levetid og forbedring. Ad 18. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 18. Eventuelt:. 42

43 Betegnelse Bemærkninger Ad 19. Gulv i bad/toilet I to badeværelser er der gulvfliser, som ikke har vedhæftning til underlaget og i et badeværelse er der sokkelfliser på væggen, som ikke har vedhæftning til underlaget. I det ene badeværelse er der revner i gulvfliser to steder. Ved gulvafløb er der mørtelfuger. Se fotos nr. 37, 38 og 39. På fotos kan revner, som er meget fine, ikke ses, og hvis de ikke bliver udpeget skal man skal være heldig for at se dem. Af tilstandsrapporten fremgår, der er hule gulvfliser og der er hule vægfliser. Gulvflisernes og sokkelflisernes mangelfulde vedhæftning er beskrevet, hvorimod revnerne ikke er beskrevet i tilstandsrapporten. Hvis gulvfliser, som ikke har vedhæftning, bliver udbedret, kan man stort set ikke undgå et udbedre revnerne samtidig. Der er ikke elastiske fuger omkring gulvafløb i badeværelser, hvilket der heller ikke skal være. De nuværende fuger ved gulvafløb giver ikke forøget risiko for skade, idet de er lige så tætte, som alle andre fuger i gulvene i badeværelserne. Ad 19. Konklusion: Det skønnes, at gulvfliserne og sokkelflisernes mangelfulde vedhæftning er beskrevet, hvorimod revnerne ikke er beskrevet. Ad 19. Fejl og forsømmelser: Det ville være en fordel, hvis revnerne var beskrevet i tilstandsrapporten, men i virkeligheden giver det ikke nogen væsentlig forskel i forhold til der beskrevne, idet 43

44 de udbedres, når gulvfliser, som har mangelfulde vedhæftning udbedres. Ad 19. Overslag over udbedringsudgifter incl. moms: Overslagspris for udførelse af nye flisegulve i badeværelser og sokkelfliser i et badeværelse skønnes med følgearbejder at udgøre kr Ad 19. Forbedringer: Det skønnes, at udførelse af nye flisegulve i badeværelser og sokkelfliser i et badeværelse ikke medfører forlænget levetid for badeværelserne som helhed, og dermed ikke forbedringer. Ad 19. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 19. Eventuelt: 44

45 Betegnelse Bemærkninger Ad 20. Gulv i bryggers Punktet udgår, idet problemet skyldes, at indklager har fjernet en kedel til varmeanlægget. Se foto nr. 42. Ad 20. Konklusion: Ad 20. Fejl og forsømmelser: Ad 20. Overslag over udbedringsudgifter incl. moms: Ad 20. Forbedringer: Ad 20. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 20. Eventuelt: 45

46 Betegnelse Bemærkninger Ad 21. Døre og vinduer i garage Der er rådangreb i yderdør i garage. Døren i det mindste fremgår af foto nr. 64. Den lodrette sprosse, som ses til højre for kniven, er løs og kan bevæges i forhold til det underliggende parti. Der var også rådangreb i døren, da tilstandsrapporten blev udarbejdet i xx Det er sandsynligt, men ikke sikkert, at rådangrebet var konstaterbart ved besigtigelse på daværende tidspunkt. Rådangrebet er uden tvivl startet indefra i træet og bryder til slut ud gennem overfladen. Fuger omkring døre og vinduer i garage og udhus er defekte. Se fotos nr. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45, 47, 48 og 49. Herudover svarer vinduer og porte til tilsvarende bygningsdele i tilsvarende bygninger af samme alder. Af tilstandsrapporten fremgår, at der mangler fuger omkring vinduer og dør. Det skønnes på dette grundlag at der i tilstandsrapporten skulle være beskrevet, at der var rådangreb i dør til garage, og karakteren skulle være K2. Ad 21. Konklusion: Det skønnes, at der i tilstandsrapporten skulle være beskrevet, at der var rådangreb i dør til garage. Det er dog ikke sikkert, idet rådangrebet muligvis ikke var brudt gennem overfladen på træet. Ad 21. Fejl og forsømmelser: Det er sandsynligt, at der skulle være beskrevet, at der var rådangreb i dør til garage. Ad 21. Overslag over udbedringsudgifter incl. moms: Overslagspris for udskiftning af yderdør i garage skønnes at udgøre kr

47 Ad 21. Forbedringer: Det skønnes, at forbedringsandelen ved udskiftning at yderdør i garage udgør 50 % svarende til kr Ad 21. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 21. Eventuelt: 47

48 Betegnelse Bemærkninger Ad 22. Gulv i garage Der er fine revner i gulv i garage. I det tilstødende fyrrum er der afskalninger i gulvet. Der er netop installeret et nyt kedelanlæg i fyrrummet. Se udsnit af gulve på fotos nr. 50, 51 og 55. Gulv i garage svarer til tilsvarende gulve i tilsvarende bygninger. Afskalninger i gulvet i fyrrummet burde vare beskrevet i tilstandsrapporten. Karakteren burde være K1. Ad 22. Konklusion: I gulv i fyrrum er der afskalninger, som burde være beskrevet i tilstandsrapporten. Ad 22. Fejl og forsømmelser: Afskalninger I gulv i fyrrum burde være beskrevet i tilstandsrapporten. Ad 22. Overslag over udbedringsudgifter incl. moms: Overslagspris for udbedring af afskalninger i gulv i fyrrum skønnes at udgøre kr Ad 22. Forbedringer: Det skønnes at udbedring af gulv i fyrrum ikke medfører forlænget levetid og forbedring af gulvet. Ad 22. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 22. Eventuelt: 48

49 Betegnelse Bemærkninger Ad 23. Tag på garage Ved tagrygning på bolig er der stoppet med isolering. Se foto nr. 66. Dette skyldes sandsynligvis at bølgeklodser ved tagryggen er blevet defekte i tidens løb, og det er ikke ualmindeligt husejere løser problemet på denne måde. Det nævnes, at isolering under tagryggen på denne måde kan medføre vandindtrængning og dryp fra isoleringen. Det er der ikke tegn på, idet eventuelt dryp normalt kan ses på loftsisoleringen. Der er ikke tegn på skader som følge af defekte bølgeklodser. Beslag på tagnedløb er angrebet af rust. Se fotos nr. 63 og 64. Dette burde være beskrevet i tilstandsrapporten og karakteren burde være K1. Der et rådangreb i et spær ved skorsten. Se fotos nr. 59 og 60. På foto nr. 59 er det spæret til højre for skorstenen. Af tilstandsrapporten fremgår, at skorstenen er uden inddækning og karakteren er K1. Af tilstandsrapporten burde fremgå, at der er rådangreb i spær og karakteren for dette burde være K2. Karakteren for inddækningen ved skorstenen burde være K3. Tag over garage og fyrrum fremgår af fotos nr. 61 og 62. I taget til venstre for skorstenen er der revner i et par tagplader, og tagpladerne ligger ikke korrekt. Dette burde være beskrevet i tilstandsrapporten og karakteren burde være K3. Isolering på loft ligger uregelmæssigt: Se foto nr. 59. I tilsvarende tagrum er der snarere regelen en undtagelsen, at isolering ikke ligger regelmæssigt. De økonomiske aspekter af dette skal fremgå af Energimærke. Ad 23. Konklusion: Ved tagrygning er der udført afhjælpning ved hjælp af mineraluld sandsynligvis som følge af defekte 49

50 Ad 23. Fejl og forsømmelser: bølgeklodser. Der er ikke tegn på skader af denne årsag. Der er rådangreb i et spær ved skorsten, inddækning ved skorsten er ikke tæt, der er revner i tagplader og tagpladerne ligger ikke korrekt. Isolering i tagrum ligger ikke regelmæssigt. Rådangreb i et spær ved skorsten, utæt inddækning ved skorsten, revner i tagplader og tagpladerne ligger ikke korrekt skulle være beskrevet i tilstandsrapporten. Ad 23. Overslag over udbedringsudgifter incl. moms: Overslagspris for udbedring af rådangreb i et spær ved skorsten, inddækning ved skorsten og udskiftning af tagplader til venstre for skorstenen skønnes at udgøre kr Overslagspris for udførelse af nye bølgeklodser ved tagrygning på garage og udhus skønnes at udgøre kr Overslagspris for tilretning af den i bygningen værende isolering på loft skønnes at udgøre kr Ad 23. Forbedringer: Det skønnes, at udbedring af rådangreb i et spær ved skorsten, inddækning ved skorsten og udskiftning af tagplader ikke medfører forlænget levetid for taget som helhed og derfor ikke forbedring. Ad 23. Eventuelle forligsdrøftelser: Udførelse af nye bølgeklodser ved tagrygning på garage og udhus skønnes at medføre forlænget levetid og forbedring svarende til 50 % og kr Tilretning af isolering skønnes ikke at medføre forlænget levetid og forbedring. Se dog Energimærke. Ad 23. Eventuelt: 50

51 Betegnelse Bemærkninger Ad 24. Revner i vægge i garage og udhus Der er revner i vægge i garage og udhus. Se fotos nr. 52, 53, 54, 56, 57 og 58 Af tilstandsrapporten burde fremgår, at der er revner i vægge. Revnerne burde være karakteriseret K1, idet det skønnes, at bygningsdelene ikke vil miste deres funktion inden for en overskuelig fremtid. Ad 24. Konklusion: Der er revner i vægge og dette burde fremgår af tilstandsrapporten. Ad 24. Fejl og forsømmelser: Af tilstandsrapporten burde fremgå, at der er revner i vægge. Ad 24. Overslag over udbedringsudgifter incl. moms: Overslagspris for udbedring af revner skønnes at udgøre kr Såfremt revnerne udbedres må det forventes, at de genopstår. Såfremt der ikke må være revner i væggene skal der udføres nye vægge af en anden type materialer, end de nuværende vægge er udført af, og på nye fundamenter i frostfri dybde. Ad 24. Forbedringer: Det skønnes at udbedring af revner ikke medfører forlænget levetid og dermed forbedring af væggene. Ad 24. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 24. Eventuelt: 51

52 Betegnelse Bemærkninger Ad 25. Afstivning af tagkonstruktion Der kan ikke ved besigtigelse af tagkonstruktionen konstateres tegn på skader som følge af mangelfuld afstivning af tagkonstruktionen. Tagkonstruktioen er sandsynligvis mindst 30 år gammel. I en vinkelbygning, som den aktuelle afstiver, den ene tagkonstruktion den anden og skotrenderne afstiver ligeledes. Ved besigtigelse i forbindelse med huseftersyn kan der ikke konstaters nærliggende risiko skader som følge af mangelfuld afstivning af tagkonstruktionen. Tagkonstruktionen er ikke åbenlyst ulovligt afstivet. En stor del af tagkonstruktionen er skjult af skråvægge og skunkvægge. Ad 25. Konklusion: Ved besigtigelse i forbindelse med huseftersyn kan der ikke konstateres skader, nærliggende risiko for skader eller ulovligheder som følge af eventuel mangelfuld afstivning af tagkonstruktionen. Ad 25. Fejl og forsømmelser: Det skønnes, at der ikke på dette punkt er fejl eller forsømmelser i forbindelse med udarbejdelse af tilstandsrapporten. Ad 25. Overslag over udbedringsudgifter incl. moms: Det er ikke relevant på det foreliggende grundlag at foreslå forbedringer og udbedringsudgifter. Ad 25. Forbedringer: Det er ikke relevant på det foreliggende grundlag at foreslå forbedringer. 52

53 Ad 25. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 25. Eventuelt: 53

Der har været punkterede termoruder i vinduer ved køkken. Termoruderne er skiftet af glarmester. 2. Punkterede vinduer i køkken

Der har været punkterede termoruder i vinduer ved køkken. Termoruderne er skiftet af glarmester. 2. Punkterede vinduer i køkken 7263 Oversigt over klagepunkter: 1. Punkterede vinduer i soveværelse i tagetage 2. Punkterede vinduer i køkken 3. Rådangreb i vinduer i soveværelse i tagetage 4. Rådangreb i vinduer i badeværelse i tagetage

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10112. Besigtigelse dato: 11. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10112. Besigtigelse dato: 11. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10112 Besigtigelse dato: 11. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning og snit Bilag 1 Fotos

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 8095. 1. Rådangreb i vinduer. Der er rådangreb i følgende vinduer:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 8095. 1. Rådangreb i vinduer. Der er rådangreb i følgende vinduer: SKØNSERKLÆRING J.nr. 8095 Oversigt over klagepunkter: 1. Rådangreb i vinduer 2. Punkteret termorude 3. Gulv i badeværelse 4. Eternittagdækning på bolig Klagers påstand: 1. Rådangreb i vinduer 2. Punkteret

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 Besigtigelse den: 6. juni 2011 kl. 15.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Tilstandsrapport pkt. 1.2 angiver med K3 ældre sætningsrevner i sokkel mod nord, syd og vest, hvilket giver risiko for vandindtrængning. 2. Tilstandsrapport

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9144 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Skævhed i tagkonstruktion. 2. Faskiner fungerer ikke. 3. Fugearbejde og sokkelpuds mangelfuld. 4. Løse fliser i baggang og

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 6163 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Manglende fundament under tilbygningen 2. Forkerte skruer i facadebeklædningen 3. Manglende redningsåbning. Forkert U-værdi 4.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7180 Oversigt over klagepunkter: 1. Sokkel, defekt mørtelkant 2. Sætningsrevner i sokkel 3. Gulv i trapperum, skævt og revnet 4. Kældervindue, i terrænhøjde 5. Facader og gavle,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015 Besigtigelsesdato: 28. juni 2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 110005 Besigtigelse d. 30. maj 2011 Kl. 11:00 Slagelse den 1. juni 2011 Oversigt over klagepunkter: 1. Der er for stor spærafstand, 106 113 cm. 2. Forankring af taget overholder ikke

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.10150. Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.

SKØNSERKLÆRING. J.nr.10150. Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L. Side 1 af 10 SKØNSERKLÆRING J.nr.10150 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14116

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14116 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14116 Besigtigelsesdato: Onsdag den 22. oktober 2014 kl. 9.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 9071. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 9071. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9071 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tæring i radiator i værelse Skader i murværk under skydedør Revner i vægge

Læs mere

Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning

Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning 7259 Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning Klagers påstand: Der er en revne i en lodret fuge mellem det oprindelige hus og tilbygningen. Revnen burde være omtalt

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9106/10083 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. TV-stik - udgår 2. Regulering af gulvvarme 3. VVS-installation nyistandsat 4. Tryk på varmt vand - udgår 5. Temperaturregulator

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12 083

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12 083 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12 083 Besigtigelse d. 17. august 2012. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14153

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14153 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14153 Besigtigelsesdato: 11. februar 2015 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Der er udarbejdet byggeteknisk rapport på ejendommen Opkærsvej 5, 8381 Tilst. Der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7283 Oversigt over klagepunkter: 1. Tilstedeværelse af rotter i ejendommen Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet forholdene korrekt i tilstandsrapporten,

Læs mere

Skønsmandens erklæring 8147

Skønsmandens erklæring 8147 Skønsmandens erklæring 8147 Oversigt over klagepunkter: 1. ternitplader 2. ammentrykt isolering 3. ngen gangbro 4. åd i vinduer (2 stk. på 1. Sal og 1 stk. i stuen) 5. åd i kældervindue 6. kævheder i stuegulv

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12160

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12160 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12160 Besigtigelse den: 15. marts 2013 kl. 9.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10 027 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter 1. 2. 3. 4. 5. 6. Fugt nederst i skorstenen Fugt i væg i entré Hængsler på indvendige døre Skade i spærhoved Tagbelægning understrøget

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab: (I det

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14106

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14106 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14106 Besigtigelsesdato: Mandag den 6. oktober 2014 kl. 12.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7277 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i klinker på væg i badeværelse 2. Råd i dobbeltdør på 1. sal og råd i skydedør i stueetage 3. Afskalninger på sokkel 4. Træ gennemtæret

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13091

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13091 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13091 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget mandag d. 16. september 2013 i tidsrummet mellem kl. 10.00 og 11.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13023

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13023 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13023 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 2. maj 2013 kl. 13.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8206 Oversigt over klagepunkter: 1.Der klages over at ydervægge i tilstandsrapport er beskrevet som stænkpudset og malet murværk, hulmur i dele af bygningen og massiv murværk med

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10070 Besigtigelse d. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13097

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13097 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13097 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 26.11.2013, kl. 14 00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9066 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Lægter i tagkonstruktion (litra A) har fugtskjolder på hele sydsiden og taget er utæt. 2. Fugt i kælderen er mere omfattende

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Råd i udestuens træværk. 2. Manglende udluftning i udestuens tagkonstruktion. 3. Råd m.v. i vinduer og døre. 4. Utætte tagrender/nedløb. 5. Afskalning på sokkel. 6. Revner

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158 Besigtigelse d. 25. januar 2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100 Besigtigelsesdato: 10.10.11 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12129

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12129 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12129 Besigtigelsesdato: Den 08.11.2012 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7271 Oversigt over klagepunkter: 1. Forvitrede tagplader Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet forholdet korrekt i tilstandsrapporten. Klager

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr Oversigt over klagepunkter: 1. Kanalgennemføringer i undertag 2. Skotrender 3. Udsugningsventilator

SKØNSERKLÆRING. J.nr Oversigt over klagepunkter: 1. Kanalgennemføringer i undertag 2. Skotrender 3. Udsugningsventilator SKØNSERKLÆRING J.nr. 10092 Besigtigelse dato: 5. november 2010 Oversigt over klagepunkter: 1. Kanalgennemføringer i undertag 2. Skotrender 3. Udsugningsventilator Klagers påstand: Der er risiko for vandindslag

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7253 Oversigt over klagepunkter: 1. Tagdækning. Forskel i antal tagsten på tagfladerne. Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet forholdet i tilstandsrapporten.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8037 Oversigt over klagepunkter: 1. Råd i vinduespartier i udestue 2. Svamp i gulv i udestue Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet de nævnte

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8149 Oversigt over klagepunkter: 1. Tagkonstruktion Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet forholdene korrekt i tilstandsrapporten. Klager mener

Læs mere

El-installationer er i stor udstrækning ulovlige. Den bygningssagkyndiges forklaring:

El-installationer er i stor udstrækning ulovlige. Den bygningssagkyndiges forklaring: 8075 Oversigt over klagepunkter: 1. El-installationer udvendig 2. El-installationer i forgang 3. El-installationer i bryggers 4. El-tavle 5. El-installationer i værelse ved forgang 6. El-installationer

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12119

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12119 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12119 Besigtigelsesdato: 20.11.2012 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring J.nr. 9034

Skønsmandens erklæring J.nr. 9034 Oversigt over klagepunkter: 1. Flisegulv i bad i stueetage mangler binding til underlaget, og der er fald mod det tilstødende værelse. 2. Gulvfliser i bad i tagetagen er lagt på oprindeligt gulvvinyl.

Læs mere

22. Karakteristik på 4 5 punkter i tilstandsrapporten. Terrænet falder mod bygningen, og det anbefales ændres. 2. Sætningsrevne i sokkel mod syd

22. Karakteristik på 4 5 punkter i tilstandsrapporten. Terrænet falder mod bygningen, og det anbefales ændres. 2. Sætningsrevne i sokkel mod syd 7197 Oversigt over klagepunkter: 1. Terrænfald på nordsiden 2. Sætningsrevne i sokkel mod syd 3. Revner i sokkelpuds mod syd og ringe vedhæftning 4. Revner i lyskasse mod nord 5. Beskadigede sten og fuger

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Mandag, den 30. marts 2015, kl. 14:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Mandag, den 30. marts 2015, kl. 14:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L. SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Mandag, den 30. marts 2015, kl. 14:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: 2. maj 2012. kl. 9,30. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningskyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: 2. maj 2012. kl. 9,30. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningskyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: 2. maj 2012. kl. 9,30 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningskyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Datering, navn og underskrift: Skønsmandens

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 7165 Oversigt over klagepunkter: 1. Ulovligt el, 2. Fugning omkring døre og vinduer, 3. Mangler ved fuger mellem klinker i køkken alrum, 4. Dårlig reparation af tagbelægning, 5. Fejlmonterede tagrender,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: 15.05. 2012 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7172 Oversigt over klagepunkter: 1. Utilstrækkelig tagrumsudluftning. 2. Fugtskjolder udvendig på facademur ved bryggers, bad og soveværelse. 3. Fugtaftegninger på lofter omkring

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13067 Besigtigelse den: 16. september 2013 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10039. Oversigt over klagepunkter: 1. Fugt i kælder 2. Aftræk fra emhætte. Klagers påstand: 1. Fugt i kælder

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10039. Oversigt over klagepunkter: 1. Fugt i kælder 2. Aftræk fra emhætte. Klagers påstand: 1. Fugt i kælder SKØNSERKLÆRING J.nr. 10039 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Der trænger vand op gennem kældergulvet. Aftræk fra emhætte er ikke ført op gennem taget. Den bygningssagkyndiges forklaring: Ved

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Mandag, den 2. april 2012, kl. 13:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Mandag, den 2. april 2012, kl. 13:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L. SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Mandag, den 2. april 2012, kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 15181 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx SKØNSERKLÆRING J.nr. xx Besigtigelsesdato: 1/2-2016, kl.9,00 Ejendommen: Klager: xx Kxx Beskikket bygningskyndig: xx Ansvarsforsikringsselskab: F.Sxx Tilstede ved skønsmødet: Bilag: K.K.) xx xx Bxx xx

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7218 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Sokkel har kun fået K1 i forhold til K2 i ny rapport. 2. Østgavlens træbeklædning er ikke nævnt og har fået K3 i ny rapport. 3. Læmur er ikke nævnt

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8107 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Fugtig kældervæg mod syd. 2. Utæt hjørne i tagpap ved skorsten samt fugt i mur i stue. 3. Lyskassevange revnet

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8118 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Isolering på loft Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har nævnt forholdet med den ødelagte isolering

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11123

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11123 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11123 Besigtigelsesdato: 14. december 2011 klokken 15.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10038 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Ad. 1. K.K. klager over at kælderen er meget fugtig, samt at gulvet gynger kraftigt i det ene af ejendommens kælderrum. Ad.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 9135 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Nedbøjning og fald på gulv i stue samt nedbøjning af gulvet i gangen. 2. Stueloftet buer ved skillevæg mod gangen. 3. Vinduesparti

Læs mere

Oversigt over klagepunkter: 8164. Stikkontakt ved dør virker ikke.

Oversigt over klagepunkter: 8164. Stikkontakt ved dør virker ikke. Oversigt over klagepunkter: 8164 1. Kælder 2. Bryggers 3. Udhus 4. Terrasse 5. Tag 6. Køkken 7. Bad 8. Trappeopgang 9. Stue 10. Vindfang 11. HFI relæ Klagers påstand: 1. Kælder: Lysinstallationen fungerer

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 10096

SKØNSERKLÆRING J.nr. 10096 SKØNSERKLÆRING J.nr. 10096 Besigtigelse d. 17. november 2010 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9124 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Overordnet klages over meget stor forskel mellem tilstandsrapport nr. xx af xx.xx.2006 og xx af xx.xx.2009, idet klagen går på førstnævnte

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 8100 / 8146 Oversigt over klagepunkter: 1. Begyndende revnedannelser i eternittagplader og nedslidt tagpapbelægning på Built-up tag. 2. Manglende ventilation i tagrum. 3. Manglende ventilation under

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8096 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i tagplader Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet forholdene korrekt i tilstandsrapporten. Klager

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7217 Oversigt over klagepunkter: 1. Ulovligt gulvafløb. 2. Bagfald på gulv i badeværelset. 3. Utætte fuger i badeværelset. 4. Skade ved loft i badeværelset. 5. Eftergivende gulve

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 7188 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Knækkede og defekte tagplader 2. Bagfald på badeværelsesgulv 3. Manglende gummifuger i badeværelse 4. Krakelerede

Læs mere

Der kan iflg. sælger forekomme mindre vandindtrægninig/utætheder. særlige vejrforhold (sne/fygesne) er påkrævet, så risiko for

Der kan iflg. sælger forekomme mindre vandindtrægninig/utætheder. særlige vejrforhold (sne/fygesne) er påkrævet, så risiko for dresse: Gavlbakken 21 Post nr.: 2730 Herlev Reference: HM Skønnede udbedringspriser for reparationer nævnt i tilstandsrapporten: 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten 1.3 Skotrender/ inddækninger Der

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT runo Seneka 1 ES - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Munkeskovvej 3-4690 Dato: 30-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 320-1749 Matr. nr./ejerlav Årløse Y, Terslev matr. nr 9d, 9h, 9f ES sagsnr. 60350

Læs mere

SKØNSERKLÆRING Journal nr. 13082

SKØNSERKLÆRING Journal nr. 13082 SKØNSERKLÆRING Journal nr. 13082 Besigtigelsesdato: Fredag den 23. august 2013 Kl. 9.30 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: ( Ansvarsforsikringsselskab: ( Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Datering,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14140

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14140 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14140 Besigtigelse d. 22. januar 2015. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J. nr. 10018

SKØNSERKLÆRING J. nr. 10018 SKØNSERKLÆRING J. nr. 10018 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den byggesagkyndiges forklaring: 1. Mur under tag i begge gavle er ikke afsluttet, hvorfor dyr og fugle kan

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10128 Besigtigelse dato: 28. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning Bilag 1 Facadetegning

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7230 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Oplysninger om manglende adgang til skunke, ikke registeret i 2. Nedbrudt træ i døre og defekte vinduer i 3. Manglende understøttelse

Læs mere

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen.

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen. Skønsmandens erklæring 8106 Oversigt over klagepunkter 1. 2. Fugt og skader i kældervægge. Olietanken. Vejret på besigtigelsestidspunktet Tørvejr svag vind ca. 24 0. Øvrige forhold Klagers selvrisiko på

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 12028 Besigtigelsesdato: Torsdag, den 31 maj 2012 kl. 09:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10088

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10088 SKØNSERKLÆRING J.nr. 10088 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Gulv i bryggers er sunket samt med et betydeligt antal klinker, der mangler Øvrige forhold: Klager oplyser, at der ikke

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11003

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11003 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11003 Besigtigelsesdato: 31. maj 2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: 12. marts 2012 kl Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: 12. marts 2012 kl Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: 12. marts 2012 kl. 14.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13038

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13038 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13038 Besigtigelsesdato: 08.05.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8014 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Der mangler aftræk fra toiletrum på 1 sal 2. Der mangler aftræk fra fyrrum 3. Der mangler radiatorer på hele 1 sal 4. Der mangler redningsåbning fra

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8024 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Har ikke uddybet, hvor sten- og fugerevner er i husets murværk. 2. På læmuren er der også sten- og fugeudfald i høj del. 3. Karmen

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11050

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11050 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11050 Besigtigelsesdato: 20. juni 2011, kl.14:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede /

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 11053 Besigtigelsesdato: 2. august 2011, kl. 15.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13004

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13004 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13004 Besigtigelsesdato: Den 27.02.2013, kl. 14 00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12066

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12066 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12066 Besigtigelsesdato: Mandag den 13. august 2012 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8105 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Synlige betonkanter i alle gulvafløb. 2. Revnet fliser i badeværelse, hule gulv- og vægfliser. 3. Oplagte

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058 Besigtigelsesdato: Mandag den 14.07.2014, kl. 10 00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 Besigtigelsesdato: 2014-10-13 Mandag den 13. oktober 2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J. nr. 10130

SKØNSERKLÆRING J. nr. 10130 Besigtigelse foretaget den: 11.04.2011 SKØNSERKLÆRING J. nr. 10130 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningskyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved mødet: Bilag: d. Navn: Aalborg den: 20.04.2011 Skønsmandens

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 9063

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 9063 SKØNSERKLÆRING J.nr. 9063 Oversigt over klagepunkter: 1. Ydervæg muropbygning 2. Revne over vindue mod nordøst 3. Dyk i tagkonstruktionen 4. Frostafskalninger på mursten 5. Klinker på fortrappe 6. Skjolder

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 14087

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 14087 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 14087 Besigtigelsesdato: Mandag d. 06-10-2014 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8081 Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Forkert/ulovligt udført afløb I badeværelse samt løse fliseri gulvet I bruseniche. Pkt. 2 Massivt opfugtet og afskallet indre skillevæg (bygning

Læs mere