Nice-klassifikation, udgave 10 (2013) ordnet klassevis og i alfabetisk orden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nice-klassifikation, udgave 10 (2013) ordnet klassevis og i alfabetisk orden"

Transkript

1 Nice-klassifikation, udgave 10 (2013) ordnet klassevis og i alfabetisk orden Klasse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, , 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Klasse 1 Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed; uforarbejdede kunstige harpikser, uforarbejdet plastik; gødning; ildslukningsmidler; præparater til hærdning og lodning; kemiske midler til konservering af næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. Basisnummer Varer Acetater [kemikalier]* Acetone Acetylen Acetylentetrachlorid Acrylharpiks, uforarbejdet Actinium Additiver (Rensende -) til benzin Additiver (Rensende -) til motorbenzin Additiver, kemiske, til boreslam Additiver, kemiske, til fungicider Additiver, kemiske, til insekticider Additiver, kemiske, til motorbrændstof Additiver, kemiske, til olier Aerosoler (Fremdrivningsluftarter til -) Affarvningsmidler til industrielle formål Affedtningsmidler til brug i fabrikationsprocesser Afhærdningsmidler til metaller Afkoksning af motorer (Kemikalier til -) Afløvningsmidler Afsvækkende præparater til fotografisk brug Agar-agar Akkumulatorer (Skumhindrende opløsninger til -) Aktivt kul Albumin (Animalsk -) [råmateriale] Albumin (Jod -) Albumin (Malt -) Albumin [animalsk eller vegetabilsk, råmateriale] Albuminpapir Aldehyder* Alginater til fødevareindustrien Alginater til industrielle formål Alkali (Ætsende -) Alkalimetaljodider til industrielle formål Alkalimetaller

2 Alkalimetaller (Salte af -) Alkalisalte Alkaloider* Alkohol* Aluminium alun Aluminiumacetat* Aluminiumchlorid Aluminiumhydrat Aluminiumjodid Aluminiumoxyd [lerjord] Aluminiumsilikat Alun Americium Ammoniak (Vandfri -) Ammoniak til industrielle formål Ammoniak* Ammoniaksalte Ammoniakvand til industrielle formål Ammoniumaldehyd Ammoniumalun Ammoniumsalte Amylacetat Amylalkohol Anhydrider Animalsk kul Animalsk kul (Præparater af -) Anti-kogepræparater til motorkølevæsker Antimon Antimonoxyd Antimonsulfid Antistatiske præparater, ikke til husholdningsbrug Antranilsyrer Appreturmidler [kemiske præparater] Appreturmidler [stivelse] Appreturmidler til tekstiler Argon Arsenik Arsensyrer Arsentrioxyd Astat Atomreaktorer (Moderatormateriale til -) Bakteriepræparater, undtagen til medicinsk og veterinær brug Bakteriologiske præparater til eddikedannelse Bakteriologiske præparater, undtagen til medicinsk og veterinær brug Balsam (Gurjun -) til fremstilling af fernis Bankning i forbrændingsmotorer (Præparater til forhindring af -) Barium Bariumforbindelser Bariumsulfat Baryt Barytpapir Baser Baser [kemiske præparater] Basisk bismutgallat Batterier (Salte til galvaniske -) Batterier (Skumhindrende opløsninger til -) Batterier (Væsker til fjernelse af sulfater fra -) 2/214

3 Bauxit Befugtningsmidler til brug i tekstilindustrien Befugtningsmidler til brug ved blegning Befugtningsmidler til brug ved farvning Bejdse (Læder -), undtagen olier til brug ved garvning Benkul Bentonit Benzenbaserede syrer Benzenderivater Benzin (Rensende additiver til -) Benzoesyre Berkelium Beskyttende luftarter til brug ved svejsning Beton (Kemiske produkter til luftning af -) Beton (Konserveringsmidler til -) undtagen maling og olie Bilkarrosserispartelmasse Bindemidler til beton Bindemidler til reparation af ituslåede genstande Bindemidler til støberibrug Biologiske præparater, undtagen til medicinsk og veterinær brug Biologiske vævskulturer undtagen til medicinske eller veterinære formål Bismut Bismutgallat (Basisk -) Bismuthnitrat til kemiske formål Bismutnitrit til kemiske formål Blandinger til fremstilling af teknisk keramik Blegemidler [affarvningsmidler] til industrielle formål Blegemidler til olie Blegemidler til organiske stoffer Blegemidler til voks Blegsalt Blitzlys (Præparater til fremstilling af -) Blodkul Blyacetat Blyarsenat Blyoxyd Blødgøringsmidler Blødgøringsmidler til industrielle formål Boraks Boreslam Boreslam (Kemiske additiver til -) Borsyre til industrielle formål Brandbeskyttende præparater Bremsevæske Bremsevæsker Brint Brintoverilte Brom til kemiske formål Brændstof til atomreaktorer Brændstofbesparende præparater Caesium Calciumcarbid Calciumcyanamid [gødning] Calciumsalte Californium Cellulose Celluloseacetat, ubehandlet 3/214

4 Cellulosederivater [kemiske produkter] Celluloseestere til industrielle formål Celluloseætere til industrielle formål Cement [metallurgisk] Cerium Chlor Chlorater Chlorider Cholsyre Citronsyre til industrielle formål Curium Cyanider Cymol Dehydrering (Præparater til -) til industrielle formål Dekarboniseringsapparater (Kemiske præparater til -) Dekstrinappretur Destilleret vand Diagnosepræparater, undtagen til medicinske eller veterinære formål Diastase til industrielle formål Diatoméjord Diazopapir Dinitrogenoxyd Dioxyd (Titan -) til industrielle formål Dolomit til industrielle formål Dysprosium Dæk og luftringe til køretøjer (Mastiks til -) Dækreparation (Præparater til -) Eddikesyre Eddikesyrer Ekspanderet ler til hydroponisk plantedyrkning [substrat] Elektroforese geler, ikke til medicinske eller veterinære formål Emalje (Kemiske midler til at gøre -) mat Emalje (Kemiske præparater, undtagen farver, til fremstilling af -) Emalje (Midler til at gøre -) uigennemsigtig Emulgatorer [emulgeringsmiddel] Emulsioner (Fotografiske -) Enzymer til fødevareindustrien Enzymer til industrielle formål Enzympræparater til fødevareindustrien Enzympræparater til industrielle formål Epoxyharpiks, ubearbejdet Erbium Estere* Ethylalkohol Ethylæter Europium Farver (Kemiske midler til opfriskning af -) til industriel brug Farvning af metaller (Salte til -) Faste gasser til industrielle formål Fedtblegningskemikalier Fedtfjerningspræparater til brug i fabrikationsprocesser Fedtskillepræparater Fedtsyre Fenol til industrielle formål Fermium Fernis (Opløsningsmidler til -) Ferrocyanider 4/214

5 Ferrotypiplader [fotografiske] Fiksérbade [fotografiske] Fikserbade, fotografiske Fikseropløsninger [fotografiske] Film (Lysfølsomme -), ueksponerede Film (Sensibiliseret -), ubelyst Filtreringsmateriale (Keramiske materialer i partikelform til brug som -) Filtrermateriale i form af kemiske præparater Filtrermateriale i form af ubehandlet plastic Filtrermateriale i form af vegetabilske substanser Filtrermaterialer i form af mineralske substanser Filtrermidler (Keramiske materialer i form af partikler til brug som -) Filtrerpræparater til drikkevareindustrien Fiskelim og husblas, ikke til kontor eller husholdningsbrug eller til næringsmiddelformål Fiskemel til brug som gødningsmiddel Fissible grundstoffer Fissible kemiske elementer Fissible materialer til atomenergi Flokkuleringsmidler Fluateringsmidler Fluor Fluorforbindelser Flusmidler til brug ved lodning Flussyre Flydende tilsætninger til slibemidler Forbrændingsadditiver til motorbrændstoffer Formaldehyd til kemiske formål Forme (Støbe -) præparater til Forstærkningsmidler til gummi (Kemiske -) Forstærkningsmidler til papir (Kemiske -) Fosfater [gødning] Fosfatider Fosfor Fosforsyre Fotografering (Kemiske præparater til brug ved -) Fotografisk papir Fotografiske emulsioner Fotografiske fremkaldere Fotometerpapir Francium Fremdrivningsluftarter til aerosoler Fremkaldere (Fotografiske -) Frysemidler Frøkonserveringsmidler Fuglelim Fugtemidler til brug i tekstilindustrien Fugtemidler til brug ved blegning Fugtemidler til brug ved farvning Fugtighedsisolerende præparater, undtagen maling, til murværk Fungicider (Kemiske tilsætningsstoffer til -) Fødevarer (Kemiske præparater til konservering af -) Gadolinium Gallium Gallusgarvesyre Gallusyre til fabrikation af blæk Galvaniske bade Galvaniske præparater 5/214

6 Galæbler Galæbler (Levantiske -) Gambier Garvebark Garvebejdse [pyr] Garveolier Garvepræparater til huder Garvestof [tannin] Garvestoffer Garvesyre [tannic] Garvetræ Gas (Fast -) til industrielle formål Gas (Præparater til rensning af -) Gasrensende præparater Gelatine til fotografiske formål Gelatine til industrielle formål Geler (Elektroforese -), ikke til medicinske eller veterinære formål Gener af frø til landbrugsproduktion Getters [kemisk aktive substanser] Gevindskærepræparater Glarmesterkit Glasurer (Keramiske -) Glukose til fødevareindustrien Glukose til industrielle formål Glukosider Gluten [klæbestof], ikke papirhandlervarer og ikke til husholdningsformål Gluten til fødevareindustrien Gluten til industrielle formål Glycerider Glycerin til industrielle formål Glykol Glykolæter Grafit til industrielle formål Grammofonplader (Blandinger til fabrikation af -) Grammofonplader (Materiale til fremstilling af -) Grammofonplader (Præparater til fornyelse af -) Guano Guldsalte Gummi (Kemiske forstærkningsmidler til -) Gummi (Opløsningsmidler til -) Gummi [klæbemiddel], ikke til papirvarer og ikke til husholdningsbrug Gummi arabikum til industriel brug Gurjunbalsam til fremstilling af fernis Gæringsstoffer til kemiske formål Gødning til landbrug Gødningsmidler Gødningspræparater Harpiks (Acryl -), uforarbejdet Harpiks (Epoxy -), ubearbejdet Harpiks (Kunst -), ubehandlet Harpiks, syntetisk [ubehandlet] Havebrug (Kemikalier til -) undtagen fungicider, herbicider, insekticider og parasiticider Havvand til industrielle formål Helium Holmium Hormoner til fremskynding af frugters modning Humus [muldjord] 6/214

7 Humus til overfladegødning Hydrater Hydrauliske kredsløb (Væsker til -) Hydrauliske væsker Hydraziner Hydrochlorater Hydrogen Hydrogenperoxid Hærdemidler til metaller Ildbeskyttende præparater Ildslukningsmidler Ilt Imprægnering af tekstiler mod vand (Midler til -) Imprægneringsmidler til tekstiler Ionbyttere [kemiske stoffer] Isotoper til industriel brug Jernsalte Jod til industriel brug Jod til kemisk brug Jodalbumin Jodsalte Jodsyre Jonbyttere [kemiske præparater] Jord til dyrkning Jordalkalimetaller Jordarter (Sjældne -) Jordforbedringspræparater Jordmetaller Kainit Kalcineret soda Kalciumacetat Kalciumchlorid Kalciumkarbonat Kalium Kaliumdikromat Kaliumdioxalat Kalkhærdnende stoffer Kalkkvælstof [gødning] Kalksalpeter [gødning] Kamfer til industrielle formål Kaolin Karbid Karbolineum til brug som plantebeskyttelsesmiddel Karbonater Kartoffelmel til industrielle formål Kasein til fødevareindustrien Kasein til industrielle formål Katalysatorer Katalysatorer, biokemiske Katechu Kedelstensdannelser (Midler mod -) Kedelstensfjernende præparater, undtagen til husholdningsbrug Kedelstensopløsningsmidler Kemikalier (Olierensende -) Kemikalier til færdigbearbejdning af læder Kemikalier til imprægnering af tekstiler mod vand Kemikalier til lædersmøring 7/214

8 Kemiske additiver til insekticider Kemiske additiver til olier Kemiske blegemidler til olie Kemiske forstærkningsmidler til gummi Kemiske forstærkningsmidler til papir Kemiske midler til nedbrydning af petroleum Kemiske midler til opfriskning af farver til industrielle formål Kemiske overfladeaktive midler Kemiske produkter til industrielle formål Kemiske produkter til landbrugsøjemed, undtagen fungicider, herbicider, insekticider, parasiticider og midler mod ukrudt Kemiske produkter til skovbrugsformål, undtagen fungicider, herbicider, insekticider og parasiticider Kemiske præparater der fremmer metallers legering Kemiske præparater til beskyttelse mod kornbrand Kemiske præparater til forhindring af tilsmudsning af vinduer Kemiske præparater til opløsning af stivelse Kemiske præparater til videnskabelige formål, undtagen til medicinsk eller veterinær brug Kemiske reagenser, undtagen til medicinske eller veterinære formål Kemiske stoffer til analyse i laboratorier, undtagen til medicinske og veterinære formål Keramiske glasurer Keramiske materialer i partikelform til brug som filtreringsmateriale Keramiske sammensætninger til sintring [granulater og pulvere] Ketoner Kinematografiske film, sensibiliserede, men ikke belyste Kiselgur Kit (Pode -) til træer Kit til læder Klaremidler Klaremidler til most Klister (Tapet -) Klæbemidler til fodtøj Klæbemidler til industrielle formål Klæbemidler til kirurgiske bandager Klæbemidler til plakater Klæbemidler til vægfliser Klæbende præparater til kirurgiske forbindinger Klæbende voks til podning af træer Klæde til lyskopiering Kobbersulfat [vitriol] Koboltoxyd til industrielle formål Kogning (Midler til at fremskynde -) til industriel brug Kollodium* Kompost Kondensationshindrende kemiske produkter Kondensationsprodukter (Kemiske -) Konservering af fødevarer (Kemiske præparater til -) Konserveringsmidler til beton, undtagen maling og olier Konserveringsmidler til blomster Konserveringsmidler til cement, undtagen maling og olier Konserveringsmidler til farmaceutiske præparater Konserveringsmidler til gummi Konserveringsmidler til murværk, ikke maling og olier Konserveringsmidler til murværk, undtagen maling og olier Konserveringsmidler til tagsten, dog ikke maling og olier Konserveringssalt, ikke til næringsmidler Kornderivater til industiel brug 8/214

9 Kornderivater til industrielle formål Kornsyge (Kemiske præparater til beskyttelse mod -) Kredsløb (Væsker til hydrauliske -) Kreosot til kemiske formål Kromalun Kromater [kromsure salte] Kromoxyd Kromsalte Kromsalte Kromsyre Krotonaldehyd Kryogene præparater Krypton Kul (Aktivt -) Kul (Animalsk -) Kul (Blod -) Kul (Præparater, der økonomiserer med -) Kul [ben -] Kul til filtre Kuldefrembringende præparater Kuldisulfid Kulhydrater Kulstof Kulsyre Kunstharpiks, ubehandlet Kunstige sødestoffer [kemiske præparater] Kviksølv Kviksølvsalte Kvælstof Kvælstofforilte Kvælstofgødninger Kødmørnere til industrielle formål Kølervæske Kølevæsker Kølevæsker (Anti-kogepræparater til motor -) Kølevæsker til køretøjsmotorer Kønrøg til industrielle formål Kønrøg til industrielle formål Lakmuspapir Laktose [råmateriale] Laktose til fødevareindustrien Laktose til industrielle formål Landbrug (Gødning til -) Landbrugsformål (Kemiske produkter til -), undtagen fungicider, herbicider, insekticider, parasiticider og midler mod ukrudt Lanthan Lecitin [råmateriale] Lecitin til fødevareindustrien Lecitin til industrielle formål Ler (Ekspanderet -) til hydroponisk plantedyrkning [substrat] Lerjord Lim til industrielle formål Limopløsningsmidler Linser (Præparater, der hindrer tilsmudsning af -) Lithion [litiumoxyd] Lithium Loddepræparater 9/214

10 Lodning (Kemiske præparater til -) Luftarter (Beskyttende -) til brug ved svejsning Luftringe (Mastiks til -) Lutetium Lysfølsomme film, ueksponerede Lysfølsomme fotografiske plader Lysfølsomme plader Lysfølsomt papir Lystryk (Lærred til -) Lystryk (Opløsninger til fremstilling af -) Lystryk (Papir til -) Læder (Kemiske produkter til opfriskning af -) Læder (Kemiske præparater til opfriskning af -) Læderbejdse, undtagen olier, til brug ved garvning Læderberedningspræparater Lædergarvepræparater Læderimprægnering (Kemiske præparater til -) Læderimprægneringskemikalier Læderkit Læderlim Lærred (Lysfølsomt -) til fotografisk brug Magnesit Magnetisk væske til industrielle formål Magniumchlorid Magniumkarbonat Maling (Kemiske præparater til fremstilling af -) Maltalbumin Manganater Mangandioxyd Mangansuresalte Mangrovebark til industrielle formål Masker, der løber i strømper (Midler til forhindring af -) Mastiks til dæk og luftringe til køretøjer Mastiks til luftringe Matslibning (Præparater til -) Matslibningsmidler Mattering af glas (Midler til -) Mattering af glas (Midler til forhindring af -) Mattering af glas (Præparater til -) Matteringsmidler til emalje og glas Mel til industrielle formål Meldug (Kemiske præparater til forhindring af -) Mercurioxyd Metalbejdsemidler Metalhærdemidler Metaller (Alkali -) Metaller (Jord -) Metaller (Jordalkali -) Metallers legering (Kemiske præparater, der fremmer -) Metalloider Metalsæber til industrielle formål Metan Methylbenzen Methylbenzol Metylæter Midler til acceleration af vulkanisering Midler til at gøre emalje eller glas uigennemsigtig 10/214

11 Mikroorganismer (Kulturer af -), ikke til medicinsk eller veterinærmæssig brug Mikroorganismer (Kulturer af -), ikke til medicinske eller veterinære formål Mikroorganismer (Præparater af -), ikke til medicinske eller veterinære formål Mineralsyre Moderatorer, kemiske stoffer til brug i kernereaktorer Modning af frugt (Hormoner til fremskynding af -) Motorbenzin (Rensende additiver til -) Motorbrændstof (Kemiske additiver til -) Motorbrændstoffer (Kemiske tilsætningsmidler til -) [additiver] Murværk (Fugtighedsisolerende præparater til -), undtagen maling Murværk (Konserveringsmidler til -), ikke malinger eller olier Murværk (Midler til konservering af -) [undtagen maling og olie] Myresyre Mælkegæringsstoffer til fødevareindustrien Mælkegæringsstoffer til industrielle formål Mælkegæringsstoffer til kemiske formål Mælkesyre Naftalin Natrium Natriumcarbonat Natriumhypoklorit Natriumsalte [kemiske præparater] Neodym Neon Neptunium Neutraliseringsmidler til giftgas Nitrater Nitreret papir Nitrogen Oleinsyre Olieabsorbering (Syntetiske materialer til -) Olieadkillelseskemikalier Olieadskillelse (Kemikalier til -) Oliekit Olienedbrydende præparater Olier (Kemiske additiver til -) Olier (Syntetiske materialer til absorbering af -) Olier [garve -] Olier til brug ved forarbejning af læder Olier til konservering af næringsmidler Olierensende kemikalier Oliesyre Olivin [kemisk produkt] Opfriskning af farver (Kemiske midler til -) til industriel brug Opfriskningsmidler til tekstiler Opklæbning og limning (Præparater til -) Opløsningsmidler til fernis Opløsningsmidler til gummi Overfladeaktive kemiske midler Oxalater Oxalsyre Oxygen Palladiumchlorider Papir (Kemiske forstærkningsmidler til -) Papir (Lysfølsomt -) Papir (Selvtonende -) [fotografisk] Papir [reagens -] 11/214

12 Papirmasse Pektin til fotografisk brug Pektin til fødevareindustrien Pektin til industrielle formål Perborater Perchlorater Perkarbonater Persulfat Persvovlsyrer Petroleumsnedbrydende præparater Pigmentfarvestof (Kemiske præparater til fremstilling af -) Pikrinsyre Plader (Lysfølsomme -) Plakater (Klæbemidler til -) Plastic i form af dispersioner Plastic, ubehandlet Plasticdispersioner Plastificeringsmidler Plastisoler Plethindrende kemiske midler til tekstilstoffer Plethindrende kemiske produkter til brug på vævede stoffer Plutonium Podekit til træer Podevoks (Klæbende -) Podevoks til træer Polonium Porcelænsler Potaske Potaskevand Pottemuld Praseodym Produkter (Kemiske -) til industrielle formål Promethium Protactinium Protein [råmateriale] Præparater (Bakteriedræbende -) til vinfremstilling [kemiske præparater til brug i vinfabrikation] Præparater (Olienedbrydende -) Præparater i form af sporstoffer til planter Præparater til at lette udtagning fra støbeforme Præparater til brug ved støbning i forme Præparater til dækreparation Præparater til forhindring af bankning i forbrændingsmotorer Præparater til regulering af plantevækst Præparater til renovering af fonografoptagelser Præparater til reparation af slanger til dæk Pyrogallussyre Quebracho til industrielle formål Radiatorer (Udskylningspræaparater til -) Radioaktive elementer til videnskabelige formål Radium til videnskabelige formål Radon Reagenser (Kemiske -), undtagen til medicinske eller veterinære formål Reagenspapir, undtagen til medicinsk eller veterinær brug Reduktionsmidler til fotografisk brug Renovering af fonografoptagelser (Præparater til -) Rensemidler til brug i fabrikationsprocesser Rensende additiver til motorbenzin 12/214

13 Rensepræparater (Kemiske skorstens -) Rhenium Rubidium Rygning af kød (Kemiske præparater til -) Røntgenfilm, sensibiliserede, men ikke eksponerede Saccharin Sakkarin Salicylsyre Salmiak Salmiakspiritus [ammoniak] Salpeter Salpetersyre Salt til konservering, dog ikke til næringsmidler Salt, ubehandlet Salte [gødningsmidler] Salte [kemiske præparater] Salte af sjældne jordmetaller Salte af ædle metaller til industrielle formål Salte til farvning af metal Salte til farvning af metaller Salte til galvaniske elementer Salte til industrielle formål Saltsyre Samarium Sand (Støbe -) Scandium Sebacinsyre [fedtsyre] Selen Sensibilisatorer (Fotografiske -) Sensibiliserede fotografiske plader Sensibiliserede plader til offsettryk Servostyringsvæske Silicium Siliconer Silikater Sintring (Keramiske sammensætninger til -) [granulater og pulvere] Sjældne jordarter Skorstensrensning (Kemiske præparater til -) Skumhindrende opløsninger til akkumulatorer Slagger [gødning] Slanger til dæk (Præparater til reparation af -) Slibemidler (Flydende tilsætninger til -) Slibemidler (Hjælpestoffer til brug i forbindelse med -) Smeltemidler til lodning Sod til industrielle formål og til landbrugsformål Soda (Calsineret -) Soda (Kalcineret -) Soda (Kaustisk -) til industiel brug Sovs til fremstilling af tobak Spartelmasse til bilkarosserier Spinel [kemiske præparater] Spirehindrende præparater til grøntsager Spiritus (Salmiak -) [ammoniak] Stamceller undtagen til medicinske eller veterinære formål Stearinsyre Stensalt Stivelse (Kemiske præparater til opløsning af -) 13/214

14 Stivelse til industrielle formål Stivelsesklister, ikke til papirhandlervarer eller til husholdningsbrug Stof (Brænd -) til atomreaktorer Stoffer til analyse i laboratorier (Kemiske -), undtagen til medicinske og veterinære formål Strontium Strømpemasker i at løbe (Præparater, der forhindrer -) Støbeforme (Præparater til -) Støbeforme (Præparater til at lette udtagning fra -) Støbesand Støbning i forme (Præparater til brug ved -) Stål (Forædlingsmidler til -) Stål (Præparater til efterbehandling af -) Substrater [ikke jordholdig] til dyrkning Sulfater Sulfider Sulfonsyre Sumak til brug ved garvning Superfosfater [gødning] Svejsekemikalier Svejsning (Beskyttende luftarter til brug ved -) Svovl Svovlblomme til kemisk brug Svovlkulstof Svovlsyre Svovlsyreestere Svovlsyrling Syntetisk, ubehandlet harpiks Syrebestandige kemiske stoffer Syreholdigt vand til genopladning af batterier Syrer (Uorganiske -) Syrer* Syresalt [surt natriumoxalat] Sødestoffer (Kunstige -) [kemiske præparater] Sølvnitrat Sølvsaltopløsninger til forsølvning Talk [magnesiumsilikat] Tang [gødningsmiddel] Tapetfjernepræparater Tapetklister Tapiokamel til industriel brug Technetium Teglsten (Midler til konservering af -), undtagen maling og olie Tekstilimprægnering (Kemiske præparater til -) Tellur Terbium Tetrachlorider Tetrachlorkulstof Thallium Thiocarbanilid Thiosulfat Thorium Thulium Tilsmudsning af vinduer (Kemikalier mod -) Tindichlorid Titandioxyd til industrielle formål Titanit Tobak (Sovs til tilberedning af -) 14/214

15 Toluen Toluol Tonebade [fotografiske] Tonesalte [fotografiske] Tragantgummi til brug i fabrikation Tragantgummi til brug i industrien Transmissionsvæske Træeddike [træsyre] Træer (Klæbende voks til forbinding af -) Træers hulhed (Materiale til fyldning af -) [skovbrugsmateriale] Træmasse Træsprit Træspritdestillationsprodukter Træsyre Tungspat Tungstensyre Tungt vand Tvekulsurt natron til kemiske formål Tøris [kuldioxyd] Tøris [kultveilte] Tørv til gødning Tørvepotter til havebrug Udfyldningsmasse til hulheder i træer Udglødningsmidler til metaller Udskylningspræparater til radiatorer Udskylningspræparater til varmeapparater Uigennemsigtigt (Midler til at gøre glas -) Uran Urannitrat Uranoxyd Valkejord til brug i tekstilindustrien Valkemidler Valkepræparater til brug i tekstilindustrien Vand (Destilleret -) Vandblødgørende præparater Vandglas Vandglas [natriumcilicat] Vandrensende kemikalier Vandtætningspræparater til cement, undtagen maling Vandtættende kemikalier til læder Varmeapparater (Udskylningspræparater til -) Vin (Kemikalier til brug ved gæring af -) Vinfremstilling (Kemiske bakteriedræbende præparater til brug ved -) Vingæring (Kemikalier til brug ved -) Vinklaremidler [lim] Vinklaremidler [limstof] Vinklaringspræparater Vinsprit Vinsten til fødevareindustrien Vinsten til industrielle formål Vinsten til kemiske formål Vinsten, ikke til farmaceutiske formål Vinstokke (Kemiske præparater til forhindring af sygdomme på -) Vinsyre Viscose Vitriol Vitriol [kobbersulfat] 15/214

16 Voks (Blegemidler til -) Voks (Klæbende -) til forbinding af træer Voks (Pode -) til træer Vulkanisering (Midler til acceleration af -) Vulkaniseringspræparater Vækstregulerende præparater til planter Væske (Servostyrings -) Væske (Transmissions -) Væske til industrielle formål (Magnetisk -) Væsker til fjernelse af sulfater fra akkumulatorer Væsker til fjernelse af sulfater fra batterier Væsker til hydrauliske systemer Witherit Xenon Ytterbium Yttrium Zirkoniumdioxyd Ætan Ætere* Ætsemidler til industrielle formål Ætsende alkali Ætsende midler Øl (Klare- og konserveringsmidler til -) Øl (Konserveringsmidler til -) 16/214

17 Klasse 2 Malinger, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler; farvestoffer; bejdsemidler; naturlig harpiks i rå tilstand; bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. Basisnummer Varer Alizarinfarvestoffer Aluminiumsmaling Aluminiumspulver til at male med Anilinfarver Anløbning af metal (Præparater mod -) Anti-fouling maling Asbestmaling Asfaltlak Auramin [farvestof] Bakteriedræbende maling Behandlingssværte til skind Bejdsemidler* Bejdser [træ -] Bindemidler til maling Bitumenfernis Blyhvidt Bronzelak Bronzepulver Bronzepulver [maling] Canadabalsam Emaljelak Emaljemaling Emulsioner [farvestoffer] (Sølv -) Farve (Orleans -) Farve til gravering Farver (Lim -) Farver til fodtøj Farver* Farvestoffer ekstraheret af træ Farvestoffer til drikkevarer Farvestoffer til likører Farvestoffer til malt Farvestoffer til næringsmidler Farvestoffer til smør Farvestoffer til øl Farvestoffer* Farvetræ Farvetræsekstrakter Fernis* Fiksativer [fernis] Fiksativer til vandfarver Flytbare paint patches Folie (Metal -) til malere, dekoratører, trykkere og kunstnere Folie (Sølv -) [bladsølv] Forgyldninger Fortykkelsesmidler til maling Fortyndere til lak 17/214

18 Fortyndere til maling Fustin [farvestoffer] Fødevarefarver Glasur [maling, lak] Grundingsmidler Gummigut til maling Gummiharpiks Gummilak Gurkemeje [farvestoffer] Harpiks (Gummi -) Harpiks, naturlig, råmateriale Hvidtekalk Hvidtemidler [farvestoffer eller maling] Ildfast maling Indigo [farvestoffer] Jord (Siena -) Kalk [hvidte -] Karamel [farvestof til fødevarer] Karbonyl [trækonserveringsmiddel] Karmin Karmin [rødt farvestof] Koboltoxyd [farvestoffer] Kolofonium [harpiks] Kopal Kopallak Korrosionsbeskyttende bånd Kreosot til trækonservering Kønrøg [farvestoffer] Lakfortyndere Lakker Limfarver Læderbejdse Læderfarver [bejdse] Lædersværte Maling (Emalje -) Maling (Fortykkelsesmidler til -) Maling (Fortyndere til -) Maling (Ildfast -) Maling til keramik Maling* Maling, bakteriedræbende Maltfarver Maltkaramel [farvestoffer til næringsmidler] Mastiks [naturlig harpiks] Metal i pulverform til malere, dekoratører, trykkere og kunstnere Metalbeskyttende præparater Metalfolie for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere Midler til undervognsbehandling af køretøjschassiser Mineralorange [orangemønje] Mærkefarver til dyr Mønje Naturlig harpiks i rå form Olie til konservering af træ Olier (Rustbeskyttende -) Olier til konservering af træ Orangemønje Orleanfarver 18/214

19 Papir til farvning af påskeæg Pasta (Tryk -) [blæk] Pigmentfarvestof Pulver (Sølv -) Påstrygningsmidler [maling] Påstrygningsmidler til tagpap [maling] Rustbeskyttende bånd Rustbeskyttende fedt Rustbeskyttende olier Rustbeskyttende præparater Rustbeskyttende præparater til konservering Røg [køn -] [farvestoffer] Safran [farvestoffer] Sandarak Schellak Sienajord Sikkativer [tørremidler] til maling Skindbehandlingsværte Smørfarver Sod [farvestoffer] Sumak til fernis Sværte (Læder -) Sølvemulsioner [farvestoffer] Sølverglød [blyilte] Sølvfolie [bladsølv] Sølvmasse Sølvpasta Sølvpulver Terpentin [malingsfortyndere] Titandioxid [pigment] Titandioxyd [pigment] Tonere [tryksværte] til kopimaskiner Tonerpatroner, fyldte, til printere og kopimaskiner Trykpasta [blæk] Tryksværte Tryksværte [tonere] til kopimaskiner Træbejdser Træfarve Trækonserveringsmidler Trækonserveringsolier Træmaling Undervognsbehandling af køretøjschassiser (Midler til -) Vandfarvefiksativer Zinkhvidt Zinkoxyd [farvestoffer] Ølfarvestoffer 19/214

20 Klasse 3 Blegemidler og andre midler til tøjvask; præparater til rengøring, polering, skuring og slibning; sæber; parfumevarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårlotion; tandplejemidler. Basisnummer Varer Affedtningsmidler, ikke til brug i fabrikationsprocesser Afløbsrens After-shave lotions Aloe vera præparater til kosmetisk brug Alunsten [astringerende midler] Ambre [parfume] Ammoniak [rensemiddel] Ammoniakvand [rensemiddel] Antistatiske præparater til husholdningsbrug Antitranspirantsæbe Aromatiske stoffer [æteriske olier] Astringerende præparater til kosmetiske formål Badepræparater, kosmetiske Badesalt, ikke til medicinske formål Balsam undtagen til medicinske formål Barberpræparater Barbersprit Barbersten [astringerende midler] Barbersæbe Bark (Kvillaja -) til vask Bergamotolie Blankepudsemidler Blegemidler til vask Blegende præparater [affarvningsmidler] til kosmetiske formål Blegesalte Blegesoda Blegevand Blegning af læder (Præparater til -) Blomsterekstrakter [parfumer] Blomsterparfumer (Baser til -) Blånelse Bonevoks Bonevoks til parketgulve Bonevoksfjernere [skurepræparater] Brintoverilte til kosmetiske formål Cedertræsolie [æterisk olie] Cremer til blegning af huden Dekorative motiver [overføringsbilleder] til kosmetisk brug Deodorantsæbe Deodoriseringsmidler til kæledyr Deodoriseringsmidler til mennesker eller til dyr Desinficerende sæbe Diamantin [slibemiddel] Duftpræparater til luft Eau de Cologne Eau de Toilette [lotioner til toiletbrug] Ekstrakter (Blomster -) [parfume] 20/214

21 Farvefjernepræparater Farver (Kemiske præparater til opfriskning af -) til husholdningsbrug [til vask] Farver (Kosmetiske -) Farver (Midler til fjernelse af -) Farvestoffer til toiletbrug Fedtstoffer til kosmetiske formål Fernis (Præparater til fjernelse af -) Fodtranspirationssæbe Forruder (Rensemidler til -) Geler til blegning af tænder Geraniol Glansningsmidler til vasketøj Glansstivelse til brug ved tøjvask Glaslærred til slibning Glaspapir [til slibning] Glatning (Præparater til -) [stivelse] Heliotropessens Henna [kosmetiske farver] Hudblegende cremer Hudpleje (Kosmetiske præparater til -) Hvæssesten Hårbølgningspræparater Hårfarver Hårfjerningsmidler Hårfjerningsvoks Hårkrølning (Præparater til -) Hårlak Hårlotions Hårspray Iblødsætningsmidler til vasketøj Ionon [parfumer] Jasminolie Kedelstensfjernende præparater til husholdningsbrug Klistermærker til negledekoration Klorvand Klude imprægneret med rengøringsmiddel til rengøring Klæbemidler til fastgørelse af kunstigt hår Klæbemidler til kosmetiske formål Korund [slibemiddel] Kosmetik til dyr Kosmetiksæt Kosmetiske cremer Kosmetiske olier Kosmetiske præparater Kosmetiske præparater til slankeformål Kridt til rengøring Krystalsoda til rensning og rengøring Kunstige øjenvipper Kvillajabark til vask Lak (Negle -) Lakfjerningspræparater Lavendelolie Lavendelvand Lipgloss Lotions (Kosmetiske -) Lugteposer til parfumering af linned Læbestifter 21/214

22 Læder (Præparater til blegning af -) Lædercreme Læderpoleremidler Make-up Make-up fjernepræparater Maling (Midler til fjernelse af -) Mandelmælk til kosmetiske formål Mandelolie Mandelsæbe Mascara Masker (Skønheds -) Massagegeler undtagen til medicinske formål Metalkarbid [slibemiddel] Moskus [parfumerivarer] Mundopfriskende spray Mundopfriskende strips Mundskyllemiddler, ikke til medicinske formål Mælke (Rense -) til toiletbrug Nail art klistermærker Nail art stickere Necessairer med kosmetik Negle (Kunstige -) Neglelak Neglepleje, (Præparater til -) Neutraliseringsmidler til permanentkrølning Olier (Æteriske -) Olier til parfume- og duftfremstilling Olier til rensningsformål Olier til toiletbrug Opfriskning af farver (Kemiske præparater til -) til husholdningsbrug [til vask] Overfladerensemidler Parfumer Parfumerivarer Pasta til strygeremme til barberknive Pebermynte til parfumerivarer Pebermynteessens [æterisk olie] Permanentbølgning (Neutraliseringsvæsker til -) Pimpsten Planteblade (Præparater til at få -) til at skinne Pletfjernemidler Polerecreme Polerekridt Polerelærred Poleremidler til læder Polerepapir Polerepræparater Polererødt Poleresten Polerevoks Polerrødt Politurer (Tand -) Pomader til kosmetiske formål Poser (Lugte -) til parfumering af linned Potpourrier [dufte] Præparater (Farvefjerne -) Præparater (Kosmetiske -) til slankeformål Præparater til afblegning af vasketøj 22/214

23 Præparater til at få planteblade til at skinne Præparater til barbering Præparater til blegning af læder Præparater til hårfjerning Præparater til rensning af tandproteser Præparater til slankende formål (Kosmetiske -) Pudder (Kosmetisk -) Pudsecreme til møbler og gulve Pudsemidler Rengøringsmiddel (Klude imprægneret med -) til rengøring Rengøringsmidler Rensemidler til forruder Rensemidler, ikke til brug i fabrikationsprocesser eller til medicinsk brug Rensemælk til toiletbrug Renseolier Rensning (Præparater til kemisk -) Rosenolie Rustfjernepræparater Røgelse Røgelsespinde Røgelsespræparater [parfume] Safrol Sandpapir Servietter imprægneret med kosmetiske cremer Shampoo Shampoo til husdyr Siliciumkarbid [slibemiddel] Skocreme Skomagervoks Skopudsemidler Skovoks Skridsikker voks til gulve Skridsikre væsker til gulve Skræddervoks Skyllemiddel til tøjvask Skægfarver Skægvoks Skønhedsmasker Slemmekridt Slibelærred Slibemidler Slibemidler* Slibepapir Slibepræparater Sliberemme til barberknive (Pasta til -) Smagsstoffer til drikke [æteriske olier] Smagsstoffer til kager [æteriske olier] Smergel Smergellærred Smergelpapir Sminkeprodukter Sodalud Solbrunende præparater [kosmetiske] Solcremer Spray (Mundopfriskende -) Stifter (Kosmetiske -) Stifter (Øjenbryns -) 23/214

24 Stivelse til brug ved tøjvask Stivelse til vasketøj Stjerneanisessens Stoffer (Smags -) til drikke [æteriske olier] Sæbe Sæbe (Desinficerende -) Sæbe (Desodoriserende -) Sæbe (Medicinsk -) Sæbe (Toilet -) i stykform Sæbe mod fodtranspiration Sæbe mod transpiration Sæbe til opfriskning af tekstiler Talkumpudder til toiletbrug Tandblegende geler Tandpasta Tandproteser (Præparater til rensning af -) Tapet (Rensemidler til -) Terpener [æteriske olier] Terpentin til affedtning Terpentinolie til affedtning Toiletbrug (Farvestoffer til -) Toiletpræparater Transpiration (Midler mod -) [toiletmidler] Trykluft på dåse til rensnings- og støvfjerningsformål Træ (Vellugtende -) Tørremidler til opvaskemaskiner Tørrensningspræparater Tørshampoo Udskylningsmidler til personlig hygiejne eller lugtfjerning [toiletpræparater] Vand (Vellugtende -) Vaseline [petroleumsgelé] til kosmetiske formål Vaseline til kosmetiske formål Vaskemidler Vaskestivelse Vat til kosmetisk brug Vatpinde til kosmetiske formål Vatpinde til toiletbrug Vintergrøntolie Voks (Polere -) Voks til læder Voks til parketgulve Voks til skomagere Voks til skræddere Voks til skæg Voks til vaskeribrug Voks, skridsikker, til gulve Voksfjernere (Bone -) [skurepræparater] Vulkansk aske til rensning Væsker til gulve (Skridsikre -) Wienerkalk Æteriske essenser Æteriske olier Æteriske olier af cedrat Æteriske olier af citron Øjenbryn (Kosmetik til -) Øjenbrynsstifter Øjenvipper (Klæbemidler til at fæstne kunstige -) 24/214

25 Øjenvipper (Kosmetiske præparater til -) Øjenvipper (Kunstige -) 25/214

26 Klasse 4 Olier og fedtstoffer til industrielle formål; smøremidler; midler til absorbering, fugtning og binding af støv; brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer; lys og væger til belysning. Basisnummer Varer Additiver, ikke kemiske, til motorbrændstof Alkohol [brændstof] Amerikansk olie til tekniske formål Antiskridpræparater til drivremme Antracit Belysning (Brændstof til -) Benolie til industrielle formål Benzen Benzin Benzol Bindemidler til brug ved fejning (Støv -) Bivoks Briketter [brændsel] Briketter af træ Brænde Brændselsolie Brændselsolier Brændstof Brændstof (Motor -) Brændstof på alkoholbasis Ceresin Denatureret sprit Dieselolie Elektricitet Elektrisk energi Ethanol [brændstof] Fast gas [brændstof] Fedtstof til belysning Fedtstof til fodtøj Fedtstof til industriel brug Fedtstoffer til belysning Fidibusser af papir til optænding Fidibusser af træ til optænding Fiskeolie, ikke spiselig Fugteolier Fyrsvamp Gas (Fast -) [brændstof] Gas [brændstof] Gas til belysning Gasblandinger til forbrændingsmotorer Gasolie Generatorgas [magergas] Grafitsmøremidler Jordolie, rå eller raffineret Julelys Karnaubavoks Kogesprit 26/214

27 Koks Konserveringsmidler til læder [olier og fedtstoffer] Kul Kulbriketter Kulstøv [brændsel] Kultjæreolie Kærter Lampevæger Lanolin Lignit Ligroin [petroleumsæter] Lys Lys (Jule -) Lys (Parfumerede -) Læder (Smørelse til -) Læderfedt Læderkonserveringsmidler [olier og fedtstoffer] Læderkonserveringsolier Metylsprit Mineralsk brændstof Mineralvoks [ozokerit] Motorbenzin Motorbrændstof Motorbrændstof (Additiver, ikke kemiske, til -) Motorolie Murværk (Olie til konservering af -) Nafta Natlys [vågelys] Olein Olie til konservering af murværk Oliegas Olier [brændsels -] Olier til at lette forskalling [byggeri] Olier til industriel brug Olier til maling Optændingsbrænde Optændingspinde af træ Papirbånd til antænding Papirfidibusser Paraffin Parfumerede lys Petroleum Petroleumsæter Rapsolie til industrielle formål Remfedt Remvoks Rensebenzin Ricinusolie til tekniske formål Skridhindrende præparater til drivremme Skæreolier Smørefedt Smørelse [fedt] til fodtøj Smørelse til drivremme Smørelse til fodtøj Smørelse til læder Smørelse til støvler Smørelse til våben 27/214

28 Smøremidler Smøreolier Sojabønneoliepræparater til at forsyne kogeredskaber med en belægning, således at fastklæbning undgås Solsikkeolie til industriel brug Stearin Stenkulstjære Støbeforme (Olier til at lette udtagning fra -) Støvbindemidler Støvbindemidler til brug ved fejning Støvfjernepræparater Tekstilolier Træbriketter Trækul [brændsel] Tørv [brændsel] Tørveblokke [brændsel] Tørvebriketter [brændsel] Uldfedt Vaseline til industrielle formål Voks [råmateriale] Voks til belysning Voks til industriel brug Væger til lys Xylen Xylol Æter (Petroleums -) 28/214

29 Klasse 5 Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater; hygiejniske præparater til medicinske formål; diætetiske fødevarer og præparater tilpasset medicinsk eller veterinærmedicinsk brug, næringsmidler til spædbørn; kosttilskud til mennesker og dyr; plastre, forbindsstoffer; materiale til tandplombering, tandlægevoks ; desinfektionsmidler; præparater til udryddelse af skadedyr; fungicider, herbicider. Basisnummer Varer Absorberende underbenklæder til inkontinente Absorberende vat Acaricider [pesticid] Acetater til farmaceutiske formål Aconitin Adjuvans til medicinske formål Afføringsmiddel Afføringsmidler Albumin til brug som kosttilskud Albuminholdige næringsmidler til medicinske formål Albuminholdige præparater til medicinske formål Aldehyder til farmaceutiske formål Algicider Alginater til brug som kosttilskud Alginater til farmaceutiske formål Alkalimetaljodider til farmaceutiske formål Alkaloider til medicinske formål Alkohol til farmaceutiske formål Alkohol, medicinsk Aloe vera præparater til farmaceutiske formål Aluminiumacetat til farmaceutiske formål Amalgam til dental brug Amerikansk olie til medicinske formål Aminosyrer til medicinske formål Aminosyrer til veterinære formål Ammeindlæg Analgetica Angosturabark til medicinsk brug Anthelmintica Antibiotika Antikonceptionsmidler (Kemiske -) Antioxidantpiller Antiseptisk vat Antiseptiske midler Antiurinpræparater Appetitdæmpende midler til medicinsk brug Appetitdæmpende piller Armbånd og ringe mod rheumatisme Armbånd til medicinske formål Astma (Te imod -) Babybleer Badepræparater (Terapeutiske -) Badepræparater, medicinske Badesalt til medicinske formål Bakteriegifte 29/214

Nice-klassifikation, udgave 8 ordnet klassevis og i alfabetisk orden

Nice-klassifikation, udgave 8 ordnet klassevis og i alfabetisk orden Nice-klassifikation, udgave 8 ordnet klassevis og i alfabetisk orden Klasse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,

Læs mere

Nice-klassifikation, udgave 10 (2016) ordnet klassevis og i alfabetisk orden

Nice-klassifikation, udgave 10 (2016) ordnet klassevis og i alfabetisk orden Nice-klassifikation, udgave 10 (2016) ordnet klassevis og i alfabetisk orden Klasse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 132. årgang. 2011-05-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 132. årgang. 2011-05-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 132. årgang. 2011-05-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 779 Afslåede eller

Læs mere

Kemikalie 2,4-Toluendiisocyanat B B A A B A A A A A A C A C C C C Acetamid A A A A A A A A A A A A A A C A A C Acetone B B A A B A A A A A A C A C C

Kemikalie 2,4-Toluendiisocyanat B B A A B A A A A A A C A C C C C Acetamid A A A A A A A A A A A A A A C A A C Acetone B B A A B A A A A A A C A C C Kemikalie 2,4-Toluendiisocyanat B B A A B A A A A A A C A C C C C Acetamid A A A A A A A A A A A A A A C A A C Acetone B B A A B A A A A A A C A C C C C C Acetonitril C C A A C A A A A A A B A A Acetylen

Læs mere

01 00 00 AFFALD FRA MINEDRIFT SAMT EFTERFORSKNING EFTER UDVINDING OG ANDEN BEHANDLING AF MINERALER OG ANDRE RÅSTOFFER

01 00 00 AFFALD FRA MINEDRIFT SAMT EFTERFORSKNING EFTER UDVINDING OG ANDEN BEHANDLING AF MINERALER OG ANDRE RÅSTOFFER 01 00 00 AFFALD FRA MINEDRIFT SAMT EFTERFORSKNING EFTER UDVINDING OG ANDEN BEHANDLING AF MINERALER OG ANDRE RÅSTOFFER 01 03 00Affald fra anden fysisk og kemisk bearbejdning af metalholdige mineraler 01

Læs mere

Opgaver i atomer. c) Aflæs atommassen for Mg i det periodiske system eller på de udskrevne ark, og skriv det ned.

Opgaver i atomer. c) Aflæs atommassen for Mg i det periodiske system eller på de udskrevne ark, og skriv det ned. Opgaver i atomer Opgave 1 Tegn atomerne af nedenstående grundstoffer på samme måde, som det er vist for andre atomer i timen. Angiv protoner med plusser. Vedrørende elektroner: Husk, at der maksimalt kan

Læs mere

Resistenstabel HNC GROUP A/S. A = Velegnet B = Egnet D = Uegnet C = Bergrænset egnet. Medie. Rustfrit 316. Stćl Stűbejern Aluminium Bronze

Resistenstabel HNC GROUP A/S. A = Velegnet B = Egnet D = Uegnet C = Bergrænset egnet. Medie. Rustfrit 316. Stćl Stűbejern Aluminium Bronze Acetaldehyde C C B D A D B C A C Acetal oplűsningsmiddel B B A A A D D D A D Acetone A A A A A D A D A B Acetylen A A A D A A A A A A Acrylonnitrile A C B A A D D D A A Alkohol B C B B B A A A A A Alkohol-amyl

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 125. årgang. 2004-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 125. årgang. 2004-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 125. årgang. 2004-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 127 Afslåede eller

Læs mere

Før pletaftagning må man gøre sig klart: Før du fjerner pletten: Fremgangsmåde 1 (FGM1): Pletten gnides.

Før pletaftagning må man gøre sig klart: Før du fjerner pletten: Fremgangsmåde 1 (FGM1): Pletten gnides. Før pletaftagning må man gøre sig klart: Hvad pletten består af? Hvilket rensemiddel, der skal bruges. Om stoffet og evt. farven tåler det pågældende rensemiddel. Hvordan pletaftagning skal udføres. Den

Læs mere

Esbjerg Affaldshåndtering,

Esbjerg Affaldshåndtering, Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato marts 2017 Esbjerg Affaldshåndtering, Farligt. Affaldsfraktioner der modtages Telefon 76 16 18 91 Telefax 76 16 18 99 eah93@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk Esbjerg

Læs mere

Naturfag. Supplerende materiale. 5. udgave

Naturfag. Supplerende materiale. 5. udgave Naturfag Supplerende materiale 5. udgave Uorganisk kemi Uorganisk kemi Atomets opbygning - en teori Alle ting omkring os, uanset form, farve og størrelse, er opbygget af bittesmå partikler. De kan ikke

Læs mere

som giftige, i en koncentration på tilsammen > 3 %

som giftige, i en koncentration på tilsammen > 3 % Nr. L 356/ 14 De Europæiske Fællesskabers Tidende 31. 12. 94 RÅDETS BESLUTNING af 22. december 1994 om udarbejdelse af en liste over farligt affald i henhold til artikel 1, stk. direktiv 91/689/EØF om

Læs mere

AFSNIT VI. Side 1 Færøsk-Kapitel 29-141863 24/9/08

AFSNIT VI. Side 1 Færøsk-Kapitel 29-141863 24/9/08 AFSNIT VI PRODUKTER FRA KEMISKE OG NÆRSTÅENDE INDUSTRIER Bestemmelser 1. A) Varer (undtagen radioaktive malme), der omfattes af varebeskrivelsen i pos. 28.44 eller 28.45, skal tariferes i den pågældende

Læs mere

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002 Udenrigshandel 2002:7 Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Denne publikation indeholder tallene for Grønlands udenrigshandel for 1. halvår i perioden 2000-2002. Tal for 2000 er baseret

Læs mere

Kemisk Reaktionslære ELO HARALD HANSEN. Polyteknisk Forlag. 2.udgave

Kemisk Reaktionslære ELO HARALD HANSEN. Polyteknisk Forlag. 2.udgave Kemisk Reaktionslære 2.udgave ELO HARALD HANSEN Polyteknisk Forlag Kemisk Reaktionslære Copyright 1984, 1987 by Elo Harald Hansen and Polyteknisk Forlag 1. udgave, 1. oplag 1984 2. udgave, 1. oplag 1987

Læs mere

(Bortfald af automatisk ophørsklausul og ændring af bilag 1)

(Bortfald af automatisk ophørsklausul og ændring af bilag 1) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (Bortfald af automatisk ophørsklausul

Læs mere

Røntgenstråling. Baggrund. Atomers struktur og Røntgenstråling

Røntgenstråling. Baggrund. Atomers struktur og Røntgenstråling Røntgenstråling Baggrund Bølgelængden af synligt lys ligger i området 400-750 nm. Ting med en mindre rumlig udstrækning kan vi ikke se med vores blotte øje. Det betyder, at hvis vi vil se på hvilke atomer

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 142 Del C... 178 Del D... 198 Del M... 200

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 142 Del C... 178 Del D... 198 Del M... 200 INDHOLD Del A... 2 Del B... 142 Del C... 178 Del D... 198 Del M... 2 L A A.1. 952791 15/1/21 FOOTLOOSE PARAMOUNT PICTURES CORPORATION 5555 Melrose Avenue Los Angeles, CA 938-3197 US R.G.C. JENKINS & CO

Læs mere

Vikar-Guide. Den elektriske ladning af en elektron er -1 elementarladning, og den elektriske ladning af protonen er +1 elementarladning.

Vikar-Guide. Den elektriske ladning af en elektron er -1 elementarladning, og den elektriske ladning af protonen er +1 elementarladning. Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Fysik/Kemi 9. klasse Atomernes opbygning 1. Fælles gennemgang: Eleverne skal løse opgaverne i små grupper på 2-3 personer. De skal bruge deres grundbog, og alternativt

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Rengørings- og vedligeholdelsesvejledning

Rengørings- og vedligeholdelsesvejledning Rengørings- og vedligeholdelsesvejledning www.biga.dk Rengøringsog vedligeholdelsesvejledning Indvendig rengøring af skabskorpus og hylder. Rengøres bedst med husholdningens sædvanlige vandopløselige rengøringsmidler

Læs mere

KLASSEFORTEGNELSE MED VEJLEDENDE BEMÆRKNINGER VARER KLASSE 1

KLASSEFORTEGNELSE MED VEJLEDENDE BEMÆRKNINGER VARER KLASSE 1 Nice-klassifikationen 10. udgave (2015) KLASSEFORTEGNELSE MED VEJLEDENDE BEMÆRKNINGER VARER KLASSE 1 Kemikalier til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-,

Læs mere

Pletfjerning FØRSTEHJÆLP

Pletfjerning FØRSTEHJÆLP PLETFJERNING Pletfjerning Pletter opstår som regel enten ved spild eller ved afsmitning fra fodsåler. Pletterne bør fjernes omgående. Uanset hvilken type tæppe De har valgt, er den følgende førstehjælp

Læs mere

Designet til høj ydelse og bred anvendelse

Designet til høj ydelse og bred anvendelse Designet til høj ydelse og bred anvendelse Uanset formålet tilbyder Formica højtrykslaminatprodukter (HPL) suveræn ydeevne i laboratoriemiljøer til videnskabelig, undervisningsmæssig, industriel og kommerciel

Læs mere

Farligt affald. Sådan sorterer, mærker og emballerer du. Vi er klar til at hjælpe dig

Farligt affald. Sådan sorterer, mærker og emballerer du. Vi er klar til at hjælpe dig Sådan sorterer, mærker og emballerer du Farligt affald Vi er klar til at hjælpe dig Kontakt ASA-kemi Mandag torsdag kl. 7-16 Fredag kl. 7-15 Telefon 8843 5323 Mail kemi@sonfor.dk Oversigt Hvad er farligt

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets forordning

BILAG. til. Forslag til Rådets forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.1.2014 COM(2013) 943 final ANNEXES 1 to 5 BILAG til Forslag til Rådets forordning om fastsættelse af de maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i fødevarer

Læs mere

Farver. pigmenter og teknikker på bygninger

Farver. pigmenter og teknikker på bygninger Farver pigmenter og teknikker på bygninger Indhold Farvens og malingens egenskaber Restaureringsarkitektens daglige arbejde med farver Historisk malings bestanddele med særlig vægt på pigment og bindemiddel

Læs mere

Almindelig Rengøring

Almindelig Rengøring Almindelig Rengøring DMH64005 Dobbelt virkende gulvvask. 2 in one. Grundrengøring og pleje i en. 3 x 5 liter S874.505 Flydende gulvsæbe med voks, til rengøring af alle gulvtyper. 3 x 5 liter S874.005 Flydende

Læs mere

Forord 3. Udgave. Januar 2012 Jørgen Christoffersen

Forord 3. Udgave. Januar 2012 Jørgen Christoffersen Forord 3. Udgave Denne udgave er en lettere revidering af 2. udgave. Afsnittet om radioaktivitet er forbedret ved indsættelse af et appendiks. Jeg takker lektor, dr.phil. Niels Grunnet for hjælp til udarbejdelsen

Læs mere

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS DIREKTIV

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS DIREKTIV Nr. L 162/ 20 De Europæiske Fællesskabers Tidende 22. 6. 83 II (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS DIREKTIV af 13. juni 1983 om ændring af bilaget til Rådets

Læs mere

Nice-klassifikation, udgave 6 ordnet klassevis og i alfabetisk orden

Nice-klassifikation, udgave 6 ordnet klassevis og i alfabetisk orden Nice-klassifikation, udgave 6 ordnet klassevis og i alfabetisk orden Klasse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,

Læs mere

Spiselig kemi Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse:

Spiselig kemi Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse: Spiselig kemi Ny Prisma Fysik og kemi 8 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Fødevarens energiindhold er angivet på varedeklarationen. Hvilken måleenhed angiver energiindhold i fødevarer? Sæt et kryds. kilogram

Læs mere

35 W122 Kobber spray 400 ML

35 W122 Kobber spray 400 ML Det smører og beskytter elementer, der er i kontakt med støv, pulver, snavs, olier og fedtstoffer. Det indeholder ingen silikone, og lægger et usynligt lag. Det beskytter mod korrosion, fugtighed, benzin,

Læs mere

ThyssenKrupp Byggesystem A/S

ThyssenKrupp Byggesystem A/S ThyssenKrupp Byggesystem A/S Drift & vedligehold 2012 Dette dokument indeholder drift og vedligeholdelsesvejledning for ThyssenKrupp Byggesystems produkter. Tlf.: +45 70 21 77 88 Fax.: +45 70 21 77 87

Læs mere

Syrer, baser og salte

Syrer, baser og salte Molekyler Atomer danner molekyler (kovalente bindinger) ved at dele deres elektroner i yderste elektronskal. Dette sker for at opnå en stabil tilstand. En stabil tilstand er når molekylerne på nogle tidspunkter

Læs mere

SALT; SVOVL; JORD- OG STENARTER; GIPS, KALK OG CEMENT

SALT; SVOVL; JORD- OG STENARTER; GIPS, KALK OG CEMENT AFSNIT V MINERALSKE PRODUKTER Kapitel 25 SALT; SVOVL; JORD- OG STENARTER; GIPS, KALK OG CEMENT Bestemmelser 1. For så vidt ikke andet fremgår af positionsteksterne eller af bestemmelse 4 nedenfor, omfatter

Læs mere

Procesindustrien øger omsætningen til hidtil højeste niveau

Procesindustrien øger omsætningen til hidtil højeste niveau Procesindustrien øger omsætningen til hidtil højeste niveau Procesindustrien har de sidste tre måneder haft den højeste omsætning nogensinde. Fremgangen skyldes primært en øget eksport, som trækkes af

Læs mere

Kategorier af ingredienser, for hvilke angivelse af kategorien kan erstatte angivelse af den specifikke betegnelse

Kategorier af ingredienser, for hvilke angivelse af kategorien kan erstatte angivelse af den specifikke betegnelse Bilag l Kategorier af ingredienser, for hvilke angivelse af kategorien kan erstatte angivelse af den specifikke betegnelse Definition Raffinerede olier, bortset fra olivenolie. Raffinerede fedtstoffer.

Læs mere

Industriens betydning for den danske økonomi. Industriens andele af de samlede erhverv. Samlet antal beskæftigede

Industriens betydning for den danske økonomi. Industriens andele af de samlede erhverv. Samlet antal beskæftigede Industri 1 Industriens betydning for den danske økonomi Industriens betydning for samfundsøkonomien har været aftagende Industriens betydning i den samlede danske økonomi kan beskrives med centrale tal

Læs mere

Sådan skal affaldet sorteres og emballeres

Sådan skal affaldet sorteres og emballeres Sådan skal affaldet sorteres og emballeres For at håndtere affaldet sikkert og genvinde mest muligt, er det vigtigt, at det bliver korrekt sorteret. Brug derfor sorteringsnøglen som hovedregel når de forskellige

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

Grundstofnavnenes oprindelse 2011

Grundstofnavnenes oprindelse 2011 Grundstofnavnenes oprindelse 2011 Nr. Symbol Dansk navn Engelsk navn Oprindelse 1 H Hydrogen (Brint) Hydrogen Gr. hydro, vand og genes, dannende 2 He Helium Helium Gr. helios, Solen 3 Li Lithium Lithium

Læs mere

Teori 10. KlasseCenter Vesthimmerland

Teori 10. KlasseCenter Vesthimmerland TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til organiske forbindelser Kende alkoholen ethanol samt enkelte andre simple alkoholer Vide, hvad der kendetegner en alkohol Vide, hvordan alkoholprocenter beregnes;

Læs mere

Farligt affald. Vi er klar til at hjælpe dig. Kontakt kundeservice: Mandag - torsdag kl. 7 16 Fredag kl. 7 15 Telefon 8031 7100 Telefax 8031 7300

Farligt affald. Vi er klar til at hjælpe dig. Kontakt kundeservice: Mandag - torsdag kl. 7 16 Fredag kl. 7 15 Telefon 8031 7100 Telefax 8031 7300 Vi er klar til at hjælpe dig Farligt affald Kontakt kundeservice: Mandag - torsdag kl. 7 16 Fredag kl. 7 15 Telefon 8031 7100 Telefax 8031 7300 Sådan sorterer, mærker og emballerer I farligt affald. NORD

Læs mere

Grundnotat til Folketingets Europaudvalg

Grundnotat til Folketingets Europaudvalg MILJØstyrelsen 30. maj 2008 Kemienheden FJE/HESLA/Kirst Grundnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens foreløbige forslag til ændring af Bilag IV og V i Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

BILAG. til forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

BILAG. til forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 174 final ANNEXES 1 to 3 BILAG til forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om indbyrdees tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende

Læs mere

Der er noget i luften Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 6 Skole: Navn: Klasse:

Der er noget i luften Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 6 Skole: Navn: Klasse: Der er noget i luften Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 6 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Gasserne nitrogen, oxygen og kuldioxid er de gasser i Jordens atmosfære, der er vigtigst for livet. Angiv hvilke

Læs mere

ELECTRO / BRAKE CLEANER ProduKTKode 350

ELECTRO / BRAKE CLEANER ProduKTKode 350 INDUSTRI RENGØRING ANTOL 24 ProduKTKode 803 Kraftfuld afrenser Professionel afrenser med hurtigt virkende emulgatorer. Høj opløsningsevne. Kan absorbere op til 5 gange volumen af smøremidler, fedt og snavs.

Læs mere

NATURFAG Fysik/kemi Folkeskolens afsluttende prøver Terminsprøve 2009/10

NATURFAG Fysik/kemi Folkeskolens afsluttende prøver Terminsprøve 2009/10 NATURFAG Fysik/kemi Folkeskolens afsluttende prøver Terminsprøve 2009/10 Elevens navn: CPR-nr.: Skole: Klasse: Tilsynsførendes navn: 1 Tilstandsformer Tilstandsformer Opgave 1.1 Alle stoffer har 3 tilstandsformer.

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende 16.2.2001 L 47/1. (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS BESLUTNING

De Europæiske Fællesskabers Tidende 16.2.2001 L 47/1. (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS BESLUTNING 16.2.2001 L 47/1 II (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS BESLUTNING af 16. januar 2001 om ændring af Kommissionens beslutning 2000/532/EF for så vidt angår

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om affald 1) (Klassificering af affald som farligt og opdatering af listen over affald)

UDKAST. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om affald 1) (Klassificering af affald som farligt og opdatering af listen over affald) UDKAST Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om affald 1) (Klassificering af affald som farligt og opdatering af listen over affald) 1 I bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald, som

Læs mere

Fysik/kemi. Fagets overordnede rammer. Formål. Fagplan

Fysik/kemi. Fagets overordnede rammer. Formål. Fagplan Fysik/kemi Fagplan Fagets overordnede rammer Der undervises i fysik/kemi på 6.- 9. klassetrin. Undervisningen i fysik/kemi skal bygge på de naturvidenskabelige grundelementer som eleverne har tilegnet

Læs mere

Kokain udtræk fra kokablade The Peruvian way. Råvarer der skal bruges: 5 Kilo tørrede kokablade eller Koka-te blade

Kokain udtræk fra kokablade The Peruvian way. Råvarer der skal bruges: 5 Kilo tørrede kokablade eller Koka-te blade Kokain udtræk fra kokablade The Peruvian way Bemærk: Dette eksempel gælder for 5 kg blade Råvarer der skal bruges: 5 Kilo tørrede kokablade eller Koka-te blade Petroleum Solid Na2CO3 = natriumcarbonat

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om affald 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om affald 1) BEK nr 715 af 13/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-769-00110 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Sværter til forme og kerner

Sværter til forme og kerner Sværter til forme og kerner Af diplomingeniør Thomas Linke, Foseco International Bearbejdet for Støberiet af Herbert Wolthoorn Indledning En sværte skal danne et beskyttende lag på en form- eller kerneoverflade

Læs mere

Det sure, det salte, det basiske Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 1 Skole: Navn: Klasse:

Det sure, det salte, det basiske Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 1 Skole: Navn: Klasse: Det sure, det salte, det basiske Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 1 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Den kemiske formel for køkkensalt er NaCl. Her er en række udsagn om køkkensalt. Sæt kryds ved sandt

Læs mere

Opgave: Du skal udfylde de manglende felter ud fra den information der er givet

Opgave: Du skal udfylde de manglende felter ud fra den information der er givet pgave 1a.01 Brug af det periodiske system pgave: Du skal udfylde de manglende felter ud fra den information der er givet Eks: I rubrik 1 kendte vi grundstof nummeret (nr. 11). Ved brug af det periodiske

Læs mere

KOSMOS. 7.1 Spaltning af sukker. Materialer MADENS KEMI KEMISKE STOFFER I MADEN DISACCHARIDER

KOSMOS. 7.1 Spaltning af sukker. Materialer MADENS KEMI KEMISKE STOFFER I MADEN DISACCHARIDER KEMISKE STOFFER I MADEN DISACCHARIDER 7.1 Spaltning af sukker I skal undersøge, hvordan sukker spaltes ved kontakt med en syre. Almindelig hvidt sukker er et disaccharid. Det kan spaltes i to monosaccharider:

Læs mere

Fra spildevand... -til til badevand KOMMUNE. Hey! Slå rumpen i sædet, og lær om spildevand og rensningsanlæg. Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ

Fra spildevand... -til til badevand KOMMUNE. Hey! Slå rumpen i sædet, og lær om spildevand og rensningsanlæg. Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ Fra spildevand... -til til badevand Hey! Slå rumpen i sædet, og lær om spildevand og rensningsanlæg. Mr. Flush Horsens Kommune KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Rundt om spildevandet 1. Både boliger og virksomheder

Læs mere

Kontakt os. 100 % naturlige ingredienser ////// Lotions & cremer

Kontakt os. 100 % naturlige ingredienser ////// Lotions & cremer Kontakt os Kontakt os i dag, og få en snak med en af vores hudspecialister om, hvordan vi kan hjælpe netop dig. Ring på:... 70 21 79 00 (Åbningstider mandag - fredag kl. 09.00-14.00) e-mail:..... info@ecolibri.dk

Læs mere

SÅDAN SKAL AFFALDET SORTERES OG EMBALLERES

SÅDAN SKAL AFFALDET SORTERES OG EMBALLERES SÅDAN SKAL AFFALDET SORTERES OG EMBALLERES For at håndtere affaldet sikkert og genvinde mest muligt, er det vigtigt, at det bliver korrekt sorteret. Brug derfor sorteringsnøglen som hovedregel når de forskellige

Læs mere

Reparationskursus. I guld- og sølvsmedeteknikker

Reparationskursus. I guld- og sølvsmedeteknikker Reparationskursus I guld- og sølvsmedeteknikker 1 Kursus i mindre reparationer om trækning af perler med og uden knuder, montering af dupper og låse. Loddeprocesser ved mindre reparationsopgaver som f.eks.

Læs mere

Dato: Fusion Bonded Epoxy

Dato: Fusion Bonded Epoxy , FBE Generelt om FBE FBE er rendyrket functional coating Vi bruger Jotuns produkt Corro-coat 1003 LD Specielt udviklet til pipelines Belægges udvendigt påp pipelines i flowproces Særlig høj h j vedhæftning

Læs mere

Coloplast A/S - Lærervejledning

Coloplast A/S - Lærervejledning Coloplast A/S - Lærervejledning Dette er lærervejledningen til det virtuelle virksomhedsbesøg på Coloplast A/S (herefter Coloplast), som du finder på. Lærervejledningen er skrevet til undervisere i faget

Læs mere

Bekendtgørelse om affald 1)2)

Bekendtgørelse om affald 1)2) Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 54 Offentligt Bekendtgørelse om affald 1)2) Indholdsfortegnelse til affaldsbekendtgørelsen Kapiteloversigt Kapitel 1: Anvendelsesområde Kapitel 2: Definitioner

Læs mere

Toll- og vøruskráin. Útskrivað: 10-06-2016. Kap 28 Síða 1

Toll- og vøruskráin. Útskrivað: 10-06-2016. Kap 28 Síða 1 AFSNITVI PRODUKTER FRA KEMISKE OG NÆRSTÅENDE INDUSTRIER Bestemmelser 1. A) Varer (undtagen radioaktive malme), der omfattes af varebeskrivelsen i pos. 2844 eller 2845, skal tariferes i den pågældende position,

Læs mere

HÅNDRENS & BESKYTTELSE

HÅNDRENS & BESKYTTELSE HÅNDRENS & BESKYTTELSE HÅND BESKYTTELSE HAND PROTECT LOTION PRODUKTKODE 871 Beskyttelse før arbejdet Cremen ligger en barriere på huden og forhindrer skadelige stoffer i at trænge gennem huden. Gør det

Læs mere

Fyldt med energi Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse:

Fyldt med energi Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse: Fyldt med energi Ny Prisma Fysik og kemi 8 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Grønne planter bruger vand og kuldioxid til at producere oxygen og opbygge organiske stoffer ved fotosyntese. Sæt kryds ved det

Læs mere

x x x x malinger, lakker og træbeskyttelse x x x Klæbestof- og fugemasseaffald x x x

x x x x malinger, lakker og træbeskyttelse x x x Klæbestof- og fugemasseaffald x x x Modtageanlæg => ABAS Dan- Rens Dansk Olie Genbrug Dansk Special Affald Den- Tec ApS Foxdal Fototeknik Gunnar Lund Olieservice Hals Metal Jysk Miljørens Kemi Service Kommu nekemi LHG Group I/S Mokana NKI

Læs mere

Jordens salte Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 2 Skole: Navn: Klasse:

Jordens salte Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 2 Skole: Navn: Klasse: Jordens salte Ny Prisma Fysik og kemi 9 kapitel 2 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 I planternes blade foregår fotosyntesen, hvor planter forbruger vand og kuldioxid for bl.a. at danne oxygen. 6 H 2 O C 6

Læs mere

Liste over EAK-koder

Liste over EAK-koder Liste over EAK-koder Følgende er uddrag af Affaldsbekendtgørelsen Bilag 2 forsøgt opstillet i mere læsevenligt format end det ellers kan ses på www.retsinformation.dk. Bilag 2 - Listen over affald, jf.

Læs mere

Den kosmiske kalender

Den kosmiske kalender Den kosmiske kalender JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER Solsystemet Det første liv? Galakser JULI Eukaryoter DECEMBER 5 3 9 0 6 7 Den kambriske eksplosion 4

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2000D0532 DA 01.01.2002 001.002 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS BESLUTNING af 3. maj 2000 om afløsning af beslutning 94/3/EF

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER -f Tidenden udgives af Direlttøren for Patent- og Varemærlievæsenet, Nr. 5 København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker,

Læs mere

HVAD ER INDUSTRIELLE ENZYMER?

HVAD ER INDUSTRIELLE ENZYMER? HVAD ER INDUSTRIELLE ENZYMER? Enzymer er proteiner, som i naturen sætter gang i biokemiske reaktioner i alle levende organismer. Det er enzymer, der omdanner maden i vores maver til energi og de visne

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til organiske forbindelser Kende alkoholen ethanol samt enkelte andre simple alkoholer Vide, hvad der kendetegner en alkohol Vide, hvordan alkoholprocenter beregnes;

Læs mere

Er der flere farver i sort?

Er der flere farver i sort? Er der flere farver i sort? Hvad er kromatografi? Kromatografi benyttes inden for mange forskellige felter og forskningsområder og er en anvendelig og meget benyttet analytisk teknik. Kromatografi bruges

Læs mere

2 hovedgrupper: energiråstoffer og mineralske råstoffer vand vigtigst

2 hovedgrupper: energiråstoffer og mineralske råstoffer vand vigtigst 2 hovedgrupper: energiråstoffer og mineralske råstoffer vand vigtigst GULD I SYDAFRIKA: 1. fugtigt og varmt langs kysten 2. Indre del, ligger højt 3. Stort område med industri guldminer: 50 grader og 3

Læs mere

J U H L D A L. Santens Denmark. Produkt fakta. Forhandles af Santens Denmark salg: Niels Simonsen 20 57 68 80 MADE IN DENMARK SINCE 1975

J U H L D A L. Santens Denmark. Produkt fakta. Forhandles af Santens Denmark salg: Niels Simonsen 20 57 68 80 MADE IN DENMARK SINCE 1975 J U H L D A L MADE IN DENMARK SINCE 1975 Produkt fakta Santens Denmark Forhandles af Santens Denmark salg: Niels Simonsen 20 57 68 80 JUHLDAL Face & Body Oil Unikt produkt til pleje og velvære - derhjemme

Læs mere

NATRUE-mærket: Krav til naturlig og økologisk kosmetik Version 3.2 af 04.08.2015

NATRUE-mærket: Krav til naturlig og økologisk kosmetik Version 3.2 af 04.08.2015 NATRUE-mærket: Krav til naturlig og økologisk kosmetik Version 3.2 af 04.08.2015 Opdateret tekst (i forhold til udgave 3.1 og 3.2) er vist fremhævet med gul baggrund. 1. Forord Dette dokument udgør de

Læs mere

Kulhydrater består af grundstofferne C, H og O. Der findes tre former for kulhydrater. Monosakkarider, disakkarider og polysakkarider

Kulhydrater består af grundstofferne C, H og O. Der findes tre former for kulhydrater. Monosakkarider, disakkarider og polysakkarider Madkemi Mad giver os de dele vi skal bruge til at opbygge vores krop. Maden består af de kemiske stoffer vi skal bruge, når nye celler skal dannes. Hvis vi ikke spiser en varieret kost kan vi komme til

Læs mere

Positivliste for Kommunekemi

Positivliste for Kommunekemi Positivliste for Kommunekemi 01 Affald fra efterforskning, minedrift, brydning og fysisk og kemisk behandling af mineraler 01 03 Affald fra fysisk og kemisk bearbejdning af metalholdige mine-raler 01 03

Læs mere

FYRVÆRKERI OG MILJØ. Fyrværkeribrancheforeningen F Y R V Æ R K E R I B R A N C H E F O R E N I N G E N

FYRVÆRKERI OG MILJØ. Fyrværkeribrancheforeningen F Y R V Æ R K E R I B R A N C H E F O R E N I N G E N F Y R V Æ R K E R I B R A N C H E F O R E N I N G E N STIFTET 17. APRIL 1923 FYRVÆRKERI OG MILJØ Fyrværkeribrancheforeningen FYRVÆRKERI OG MILJØ Holdninger til fyrværkeri Fyrværkeri er som udgangspunkt

Læs mere

InnovaConsult. Vinterraps Nordens olivenolie Januar 2015. Når innovation og smag er en passion

InnovaConsult. Vinterraps Nordens olivenolie Januar 2015. Når innovation og smag er en passion InnovaConsult Vinterraps Nordens olivenolie Januar 2015 Når innovation og smag er en passion Vinterraps Nordens olivenolie Kan man differentiere rapsolie via smagen? Hvordan opstår smagen af rapsolie?

Læs mere

Tekniske data for TZ-tape

Tekniske data for TZ-tape Tekniske data for TZ-tape P-touch labels er designet til at holde, uanset hvor du anvender dem. Hvad enten du har brug for en professionel labelløsning til kontoret, industrien eller hjemmet, er Brother

Læs mere

Madkemi Kulhydrater: er en gruppe af organiske stoffer der består af kul, hydrogen og oxygen (de sidste to i forholdet 2:1, ligesom H 2

Madkemi Kulhydrater: er en gruppe af organiske stoffer der består af kul, hydrogen og oxygen (de sidste to i forholdet 2:1, ligesom H 2 Madkemi Kulhydrater: er en gruppe af organiske stoffer der består af kul, hydrogen og oxygen (de sidste to i forholdet 2:1, ligesom H 2 O); derfor navnet kulhydrat (hydro: vand (græsk)). fælles for sukkermolekylerne

Læs mere

SOLGUIDE 2015 FEBRUAR 2015

SOLGUIDE 2015 FEBRUAR 2015 SOLGUIDE 2015 FEBRUAR 2015 DERMA AFTERSUN LOTION Fugtgivende pleje efter ophold i solen Beroliger solbrændt hud Beskytter mod udtørring Efterlader huden blød og smidig Absorberes nemt uden at fedte Med

Læs mere

Flydende håndværktøj. Rensemidler. Smøremidler

Flydende håndværktøj. Rensemidler. Smøremidler Rensemidler ELEKTRORENS - Rense- og affedtningsmiddel Vedligeholdelse af radio, telefon, EDB udstyr m.m. Alle renseopgaver på print. Rense- og affedtningsmiddel til elektrisk og elektronisk udstyr. Varenr.:

Læs mere

Alkohol Ingrid Jespersens Gymnasieskole 2007

Alkohol Ingrid Jespersens Gymnasieskole 2007 Alkohol Ingrid Jespersens Gymnasieskole 007 Ethanols fysiske egenskaber Kogepunkt 78,5 o C På side 8 i Alkohol også vises Frysepunkt -114, o C opskriften på et forsøg til bestemmelse af Massefylde 0,789

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 204 Del C... 210 Del D... 232 Del M... 247

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 204 Del C... 210 Del D... 232 Del M... 247 INDHOLD Del A... 2 Del B... 24 Del C... Del D... 232 Del M... 247 L A A.1. 96966 6/4/21 SILENT Piano 35 London WC1V 6HR EN IT 28 - Fiskehjul, fiskestænger, fiskekroge, fiskesnører, flydere til fiskeri,

Læs mere

Jordens skatte Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 3 Skole: Navn: Klasse:

Jordens skatte Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 3 Skole: Navn: Klasse: Jordens skatte Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 3 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Et metal er kendetegnet ved, at nogle af metallets elektroner danner en elektrongas. Her er en række udsagn om, hvad et

Læs mere

Varekatalog for Byggeriets køb af varer og tjenester

Varekatalog for Byggeriets køb af varer og tjenester Varekatalog for Byggeriets køb af varer og tjenester Side Varenr. Varetekst 2 25 Salt; svovl; jord- og stenarter; gips, kalk og cement 2 27 Mineralske brændselsstoffer, mineralolie og destillations-produkter

Læs mere

2003/04. Sådan indsamles farligt affald

2003/04. Sådan indsamles farligt affald 2003/04 Sådan indsamles farligt affald Indholdsfortegnelse 3. Ny vognmand 4. Hvorfor skal farligt affald indsamles? 5. Hvad er farligt affald? 6. Plan for faste holdepladser 7. Her kan du aflevere farligt

Læs mere

Alle disse ting er giftige for din papegøje/parakit

Alle disse ting er giftige for din papegøje/parakit Alle disse ting er giftige for din papegøje/parakit Avocado: Meget giftig og hurtigt dødbringende. Rabarber: Indeholder meget syre og kan indeholde rester af oxalsyre, selv efter tilberedning. Oliven:

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 68 Varer af sten, gips, cement, asbest, glimmer og lignende materialer Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) Mineralske produkter henhørende under kapitel 25. b) Imprægneret, overtrukket

Læs mere

Side 1 Færøsk-Kapitel 40-141863 24/9/08

Side 1 Færøsk-Kapitel 40-141863 24/9/08 Kapitel 40 GUMMI OG VARER DERAF Bestemmelser 1. Betegnelsen»gummi«omfatter overalt i nomenklaturen for så vidt andet ikke følger af sammenhængen, dels naturgummi (kautsjuk), balata, guttaperka, guayulegummi,

Læs mere

Overflader: Indholdsfortegnelse:

Overflader: Indholdsfortegnelse: Overflader: Indholdsfortegnelse: Hårdhed på overflader og Mohs hårdhedsskala... 2 Oversigt over forskellige overflader, egenskaber og rengøring... 4-9 Træoverflader... 10 1 OVERFLADER Dette materiale giver

Læs mere

Håndtering af affald i. Dagligdagen

Håndtering af affald i. Dagligdagen Håndtering af affald i AFFALDSHÅNDTERING Dagligdagen Parvis diskuterer I, hvordan I sorterer og bortskaffer i dag. I fremstiller plancher, der efterfølgende diskuteres i plenum. Stikord: Genbrug Deponering

Læs mere

Liste over affald, der er omfattet af de generelle oplysningskrav i artikel 18 -Bilag III (»Grøn«liste) (1)

Liste over affald, der er omfattet af de generelle oplysningskrav i artikel 18 -Bilag III (»Grøn«liste) (1) Side 1 af 14 Liste over affald, der er omfattet af de generelle oplysningskrav i artikel 18 -Bilag III (»Grøn«liste) (1) Uanset om affald står på denne liste eller ej, må det ikke underlægges de generelle

Læs mere

Daglig motion og normalvægt Begræns madmængde

Daglig motion og normalvægt Begræns madmængde Spis mindst fra toppen Toppen består af kød, fisk og æg mad, som er rig på proteiner. Flyttet til toppen de "hurtige" kulhydrater - ris, pasta, kartofler, hvidt brød & mælkeprodukter Spis noget fra midten

Læs mere