Bilag 1f. Produktspecifikation for delstrækninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1f. Produktspecifikation for delstrækninger"

Transkript

1 Bilag 1f. Produktspecifikation for delstrækninger Dette bilag udgør bilag 1f til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Rå kobber/delt rå kobber eller Standardaftale for Rå kobber eller Standardaftale for delt rå kobber. Bilaget erstatter samtidig følgende tidligere bilag: Bilag 1d. Procedurer for bestilling og fejlretning af rå kobber delstrækninger, 10. december 2008, hørende til Standardaftale for rå kobber Bilag 1e. Teknisk produktbeskrivelse for rå kobber delstrækninger, 19. februar 2009, hørende til Standardaftale for rå kobber Bilag 1e. Procedurer for bestilling og fejlretning af delt rå kobber delstrækninger, 10. december 2008, hørende til Standardaftale for delt rå kobber Bilag 1f. Teknisk produktbeskrivelse for delt rå kobber delstrækninger, 19. februar 2009, hørende til Standardaftale for delt rå kobber Ved krydshenvisning i dette bilag er henvisninger til Generelle vilkår og Produkttillæg for Rå kobber/delt rå kobber anført med almindelig typografi, mens henvisninger til Standardaftalen for Rå kobber eller Standardaftale for Delt rå kobber er anført med kursiv og indsat i firkantet parentes. 1. Omfang Dette bilag beskriver princippet for adgang til delstrækninger med tilhørende procedurer for etablering af adgang til koblingspunkter i accessnettet og bestilling og fejlmelding af delstrækninger af rå kobber og delt rå kobber i tillæg til procedurerne for rå kobber og delt rå kobber. 2. Indhold 1. Omfang Indhold Princip for adgang til delstrækninger Forespørgsel om Slutbrugeres tilknytning til koblingspunkter Forretningsgange for etablering af adgange til koblingspunkter Bestående punkter, hvor der allerede er etableret DSLAM Meddelelse om nye koblingspunkter (samproduktion) Nye koblingspunkter som ikke er meddelt af TDC Forretningsgang for indkobling af de enkelte Slutbrugere Deling af trunk kabel... 5 PT_Kobber_bilag_1f_Prod_spec_delstrækninger_v_std_ docx Side 1 af 5

2 3. Princip for adgang til delstrækninger Adgangen til koblingspunktet etableres ved at TDC for Kundens regning etablerer og vedligeholder et trunk- eller mellemkabel frem til Kundens udstyr, jf. figur. Koblingspunktet kan være et bestående teknikhus, teknikrum eller fordelerskab, eller der kan være tale om at åbne kablet og etablere et nyt skab. TDC lokalcentral Krydsfelt TDC koblingspunkt Delstrækning KAP Operatør Mellemkabel 4. Forespørgsel om Slutbrugeres tilknytning til koblingspunkter På Wholesale Online har Kunden adgang til at slå oplysninger op om en given Slutbruger kan forsynes fra en bestående fremskudt position med tlf.nr., kredsløbsnummer eller adresse som indgang. 5. Forretningsgange for etablering af adgange til koblingspunkter 5.1. Bestående punkter, hvor der allerede er etableret DSLAM Allerede etablerede bredbåndsindkoblingspunkter fremgår af DSLAM-oversigten, hvor den senest opdaterede version befinder sig på Wholesale Online. Såfremt TDC har etableret teknikhus/-rum/-skab tilbydes Kunden adgang til samhusning, herunder strøm og trunk kabler i henhold til bestemmelserne i parternes samhusningsaftalen. Forretningsgangen, afhængig af om Kunden bestiller samhusning eller etablere eget skab, er følgende: PT_Kobber_bilag_1f_Prod_spec_delstrækninger_v_std_ docx Side 2 af 5

3 Kunden vælger at benytte samhusning Kunden vælger selv at etablere skab 1. Kunden indhenter selv tilladelse hos myndighederne til opsætning af DSLAM-skab e.lign. i umiddelbar nærhed af TDC s koblingspunkt og etablerer selv husning af eget udstyr i tilknytning hertil. 2. Kunden bestiller samhusning. Sideløbende kan Kunden evt. bestille hos TDC Kunden bestiller alene trunk kabler med tilslutning til TDC koblingspunkt med angivelser af adresse for Kundens DSLAMskab. Sideløbende kan Kunden evt. bestille hos TDC 3. Kunden etablerer gadeskab 4. TDC etablerer samhusning og evt. TDC etablerer trunk kabler med tilslutning i TDC s koblingspunkt og eventuelt 5. Kunden etablerer selv tilslutning af trunk kabel i egen fordeler. Kunden etablerer selv tilslutning i egen fordeler Meddelelse om nye koblingspunkter (samproduktion) I forbindelse med TDC's anlæggelse af nye indkoblingspunkter udsender TDC en meddelelse til Kunden senest 6 måneder før idriftsættelse, medmindre særlige forhold nødvendiggør en kortere implementeringstid. I umiddelbar forlængelse af TDC s første meddelelse og senest 65 dage efter udsendelsen kan Kunden anmode om samproduktion. Meddelelsen offentliggøres som nyhedsbrev på Wholesale Online og inkluderer informationer om: hvor det fremskudte indkoblingspunkt placeres dækningsområdet for det fremskudte indkoblingspunkt kundegrundlaget for det fremskudte indkoblingspunkt den pågældende Kundes EN-numre (kredsløb) i dækningsområdet den gennemsnitlige ledningslængde og det potentielle antal tilsluttede kobberpar Medmindre der foreligger anden information fra TDC, vil kommende indkoblingspunkter som hovedregel blive etableret ved brug af skabe. Kunden anmoder om samproduktion ved at fremsende konkrete ordrer. I bemærkningsfeltet på ordrerne anføres samproduktion og referencer til andre ordrer i forbindelse med samproduktionen. I det omfang TDC allerede har teknikhus/-rum/-skab tilbydes Kunden adgang til samhusning, herunder strøm og trunk kabler i h.t. samhusningsaftalens bestemmelser. Såfremt TDC planlægger at etablere skab tilbydes Kunden adgang til samproduktion Såfremt der inden idriftsættelsen sker ændringer vedrørende placering og dækningsområde, udsender TDC en ny meddelelse, der indeholder de endelige oplysninger. Såfremt Kundens ordrer refererer til hinanden, vil TDC sørge for en samlet levering af Kundens bestillinger, parallelt med TDC s egen etablering. TDC forbeholder sig ret til at ændre eller helt aflyse det fremskudte punkt, hvis TDC vurderer, at resultatet af planlægningen ikke giver grundlag for etablering af punktet. TDC kan blandt andet ændre grænser for eller helt aflyse et fremskudt punkt, hvis en detaljeret gennemgang af kabelnettet og dets belægning i området giver et andet resultat end det, der lå til grund for den initiale udpegning, hvis der viser sig forhindringer for etablering af hus eller skab til placering af udstyr eller hvis etableringen af et fremskudt punkt er initieret af et byggeprojekt og det viser sig at bygherren vælger at etablere alternativ infrastruktur. PT_Kobber_bilag_1f_Prod_spec_delstrækninger_v_std_ docx Side 3 af 5

4 Ovenstående er alene eksempler på situationer hvor TDC kan ændre eller aflyse et fremskudt punkt og dermed ikke en udtømmende liste over forhold der kan begrunde ændring eller aflysning. TDC vil som følge heraf, hurtigst muligt og senest samtidig med, at TDC's interne afdelinger gives besked herommeddele Kunden at etableringen er opgivet eller ændret og eventuelle ordrer vedrørende det nye indkoblingspunkt er annulleret. Såfremt der er tale om en markant reduktion af dækningsområdet og TDC vælger at gennemføre etableringen, vil TDC fremsende ny meddelelse med angivelse af det ny dækningsområde. Forretningsgangen er, afhængig af om Kunden bestiller samhusning/samproduktion eller vælger at etablere eget skab, i oversigtsform følgende: Kunden vælger at benytte samhusning/samproduktion Kunden vælger selv at etablere skab Forventet forløb angivet i antal uger TDC fremsender 1. meddelelse 1 1. Kunden indhenter selv tilladelse til opsætning af DSLAM-skab e. lign. i umiddelbar nærhed af TDC s koblingspunkt og etablerer selv husning af eget udstyr i tilknytning hertil. 2. Kunden bestiller samhusning. Sideløbende kan Kunden evt. bestille hos TDC Kunden bestiller alene trunk kabler med tilslutning til TDC koblingspunkt med angivelser af aderesse for Kundens DSLAMskab. Sideløbende kan Kunden evt. bestille hos TDC 3. TDC fremsender 2. meddelelse hvis relevant Kunden etablerer gadeskab 5. TDC leverer samhusning og evt. TDC leverer kabler og evt Kunden etablerer selv tilslutning i egen fordeler. Kunden etablerer selv tilslutning i egen fordeler Nye koblingspunkter som ikke er meddelt af TDC I disse tilfælde kan Kunden anmode TDC om tilbud for at etablere den ønskede indkobling. Tilbudsbehandlingen vil blive fald blive gennemført i to trin. Først anmoder Kunden om tilbud på TDC s planlægning af punktets nøjagtige placering under hensyntagen til den mest optimale udnyttelse af de berørte dele af nettet og vilkårene i CMP en. Kunden kan dernæst anmode om tilbud på TDC s gennemførelse af de nødvendige ændringer i nettet, herunder etablering af adgang til det pågældende punkt via et trunk kabel. Det forudsættes at Kunden selv etablerer skab efter den forretningsgang der er beskrevet herfor i punkt 5.1. Såfremt Kunden ikke ønsker at gøre brug af udarbejdede tilbud, fakturerer TDC Kunden for den forbrugte tid hertil. 6. Forretningsgang for indkobling af de enkelte Slutbrugere 1. Kunden bestiller tilslutning med angivelse af navn og postadresse for Slutbruger, spec. 24 navn for teknikhus/-rum/-skab, og trunk nr. der for fremskudte positioner er nummeret i området fra til Herefter benyttes de samme principper for bestilling, som gælder for rå kobber og delt rå kobber, jf. bilag 1a. Delstrækninger af rå kobber og delt rå kobber afregnes med de priser som fremgår af bilag 2a. PT_Kobber_bilag_1f_Prod_spec_delstrækninger_v_std_ docx Side 4 af 5

5 7. Deling af trunk kabel I det omfang flere Operatører har valgt at benytte samme skab og i den forbindelse også ønsker at gøre brug af samme trunk kabel kan det ske under forudsætning af, at leverance af kabel (og evt. samhusning), gennemføres med kun én Kunde til varetagelse af kundeforholdet i forhold til TDC. Den pågældende Kunde bestiller herefter kablet (og evt. samhusning) hos TDC med angivelse af hvilke nummerserier i kablet (nx10), der hører til hvilke Operatørnavne. TDC leverer og fakturerer herefter i forhold til den pågældende Kunde, idet TDC samtidig registrerer de individuelle nummerserier i overensstemmelse med de anførte Operatørnavne. De enkelte Operatører kan herefter beordre f.eks. rå kobber på sædvanlig måde ved brug af egne nummerserier og tilsvarende egne rå kobber eller delt rå kobber aftaler. I forbindelse med udvidelser benyttes samme metode. PT_Kobber_bilag_1f_Prod_spec_delstrækninger_v_std_ docx Side 5 af 5

Bilag 1a. Procedurer for rå kobber og delt rå kobber trådpar

Bilag 1a. Procedurer for rå kobber og delt rå kobber trådpar Bilag 1a. Procedurer for rå kobber og delt rå kobber trådpar Dette bilag udgør bilag 1a til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Rå kobber/delt rå kobber eller Standardaftale for Rå kobber eller

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet

Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet Bilag 2 Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet for (fysisk) netværksinfrastrukturadgang (marked 4) og engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 5) IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Juli 2011 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation... 3 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 3 1.C. Fravigelse af udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

Vilkår for TDC s mobiltjenester

Vilkår for TDC s mobiltjenester Vilkår for TDC s mobiltjenester Juni 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for virksomheder (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD Velkommen 3 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 4 Kontaktoplysninger 20 2 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår,

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder

Læs mere

Generelle abonnementsvilkår for ydelser leveret af A+

Generelle abonnementsvilkår for ydelser leveret af A+ Abonnementsvilkår April 2009 Generelle abonnementsvilkår for ydelser leveret af A+ 1. Aftalen 1.1 Disse abonnementsvilkår gælder for ydelser leveret af A+ A/S eller datterselskaber (herefter A+) til en

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

Bilag A1. Produktspecifikation for IPConnect xdsl

Bilag A1. Produktspecifikation for IPConnect xdsl Bilag A1. Produktspecifikation for IPConnect xdsl 1 Omfang Produktspecifikationen er en beskrivelse af Branchesalgs IPConnect xdsl produkter (IPConnect DHCP og IPConnect RBE), som stiller TDC's IP-net

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort

Betalingsservice og indbetalingskort Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for kreditorer Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 8 Nets 8 Formål 8 Målgruppe

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015 Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee April 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med YouSee.

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Ajourført juni 2013 Efter forhandling mellem: Forbrugerombudsmanden,Forbrugerrådet, Telekommunikationsindustrien i Danmark, Dansk Erhverv,

Læs mere

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER mellem KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S CVR. nr.: 19435075 (herefter KOMBIT ) og Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400

Læs mere

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd December 2013 Version 1.9 Indhold 1. Abonnementsaftalen... 3 1.1. Aftalen generelt... 3 2. Oprettelsesmuligheder... 3 2.1.1. OiSTER Mobilt Bredbånd uden binding... 3 2.1.2.

Læs mere

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar ENERGITILSYNET Punkt 4 Energitilsynets møde den 19 marts 2013 Sekretariatet for Energitilsynet Energinet.dk s præcisering af balanceansvar Resumé 1. I denne sag anmodes Energitilsynet om at tage stilling

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Fremsat den (DATO) af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den (DATO) af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den (DATO) af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål, lov om elektroniske kommunikationsnet

Læs mere

JUSTFONE. Generelle Abonnementsvilkår. Version 1.0 - oktober 2014. 1 Justfone A/S Lyskær 3D DK-2730 Herlev CVR: 35247556

JUSTFONE. Generelle Abonnementsvilkår. Version 1.0 - oktober 2014. 1 Justfone A/S Lyskær 3D DK-2730 Herlev CVR: 35247556 Generelle Abonnementsvilkår JUSTFONE Version 1.0 - oktober 2014 1 Indhold 1. Aftalen... 5 1.1 Aftalen mellem dig og Justfone - herunder aftalens parter... 5 Aftalen forudsætter... 5 Aftalens parter...

Læs mere

Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale

Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale Bilaget beskriver den dokumentation, som sælger er forpligtet til at levere til køber. Dette bilag er med direkte relation til

Læs mere

Vilkår for mobilt bredbånd og bredbånd VERSION 12

Vilkår for mobilt bredbånd og bredbånd VERSION 12 Vilkår for mobilt bredbånd og bredbånd VERSION 12 Indhold Mobilt Bredbånd, prisliste... 4 Mobilt Bredbånd, produktspecifikke vilkår... 5 Musik, produktspecifikke vilkår... 8 Bredbånd og Telefoni, prisliste...

Læs mere