Denne vejledning er senest opdateret d

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne vejledning er senest opdateret d. 12-8-2015"

Transkript

1 1 SamirNepal.dk Velkommen Welcome to Samir s world Denne vejledning er senest opdateret d Følg med på Facebook Grethe Grønkjær og Bo Westersø

2 2 Side 2 GeGe Forlag, 2015, 1. udgave, 1. oplag ISBN Fotos, video og lyd fra Nepal: Grethe Grønkjær Illustrationer: Bo Westersø Illustrationer, m.m. Mathilde Kirkegaard Illustrationer til og sparring vedr. My name is Samir og Samir in School : Emma Bess Fløe Jørgensen Fotos af dyr og fugle samt nepalkort: Kipling Travel Fotos af dyr og fugle: Klaus Malling Olsen Fotos og opskrift til dal bhat: Lone Ømann Redigering af lyd og fotos: Jens Honoré Fotos fra afprøvning af materiale på N. Kochs Skole: Bo Westersø, Grethe Grønkjær, Mette Steen Andersen og elever fra 1B. Tak til Samir Gosai, hans forældre og søskende, Chandra og Surya Prajapati, Surendra Gosai, skoleleder. Mette Steen Andersen, Preben Dannemand, Torben Løvschall, Louise T. Knudsen, Gitte Stampe, Anthony Wardell og Bodil Tams for inspiration, stor hjælpsomhed og opbakning. 0b og 1b og deres forældre. Marie Søgaard Fink for sparring omkring de tre bøger. OneStep og i særdeleshed Inge-Lise Rauhe, der skabte kontakten til Chandra og Surya i Bhaktapur og dermed gjorde projektet muligt. Danidas Oplysningsbevilling samt Aase Mikkelsen for rådgivning i forbindelse med juridiske spørgsmål. Forfattere Bo Westersø: Lærer i indskolingen, It-vejleder og skolebibliotekar, kursusinstruktør. Linjefag i engelsk og geografi. Grethe Grønkjær: GeGe Forlag, forfatter, læreruddannet.. Vi har gjort alt, hvad der stod i vores magt for at cleare materiale. Hvis der mod forventning er noget, som vi har overset, bedes du kontakte Grethe Grønkjær på Kopiering fra materialet kan kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copydan, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.

3 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 SamirNepal.dk... 4 Kom godt i gang... 6 Målet med SamirNepal.dk... 7 SamirNepal.dk er gratis... 7 Fakta om Nepal og sammenligninger med Danmark... 8 Samir INTRO 2-4 lektioner lessons Flerfaglige emner Tre billedbøger og de tre bøger som E-bøger Afslutning af arbejdet med SamirNepal.dk Folkeskolens Formål og Forenklede Fælles Mål Danidas oplysningsbevilling og Danida Bidragydere, links og litteraturliste... 44

4 4 SamirNepal.dk SamirNepal.dk: - 8 lektioner til engelsk i klasse - 7 opgaver til flerfaglige aktiviteter. Er udarbejdet på dansk - Materialekasse indeholdende arbejdsark, skabeloner, spil, ekstraopgaver og meget mere - Tre bladrebøger med oplæsning på engelsk 1: My name is Samir, 2: Samir in School, 3: Samir lives in Bhaktapur - Denne lærervejledning Mulighed for at tilkøbe tre billedbøger, som er lig de tre bladrebøger. Pris: 1 bog 100 kr. Sæt med alle tre bøger 150 kr. Pris inkl. moms men ekskl. forsendelse. Bestilles på 8 LEKTIONER TIL ENGELSK Klik på en lektion, fx Me så folder undervisningsforløbet med aktiviteter ud. Når du går i gang med din planlægning, skal du sammenholde vejledning og website.

5 5 7 flerfaglige opgaver Til læreren MATERIALEKASSE Materialekasse EKSTRAOPGAVER EKSTRAOPGAVER indeholder arbejdsark, skabeloner, spil, opgaver og plakat. De tre skabeloner (tre dokumenter med tre forskellige mønstre) kan du også finde i LESSONS. Mønsteret er lavet med udgangspunkt i et uldtørklæde fra Bhaktapur (Samirs hjemby). Ved at dreje mønsteret får det forskelligt udtryk. Lad eleverne give de tre mønstre navne efter, hvad de kan blive enige om, de ligner. Så kan de sige: Jeg vil gerne have xxx. Hurtige elever

6 6 Ekstraopgaver kan bruges til elever, der har brug for at blive udfordret. Ekstraopgaver er fx: Vendespil Du (eller eleven) vælger et billede på hjemmesiden, kopier, printer og sætter det ind i et dokument. Eleven kan fx beskrive billedet eller skrive en kort historie i hånden eller på tablet. Min ABC Eleven udarbejder en ABC med engelske ord og tegninger. ABC-en findes i to versioner. 1. En med ord, der indgår i materialet SamirNepal.dk. 2. En uden ord. Overvej hvilken, du vil udlevere. Du kan også differentiere. Den personlige ABC kan evt. også anvendes som afslutning på arbejdet med SamirNepal.dk. Lav din egen plakat for SamirNepal.dk (Print evt. den officielle plakat ud som inspiration.) Særligt om ekstraopgave: Storyboard_we_live_in Denne opgave kræver stor selvstændighed. Opgaven kan også være en Flerfaglig opgave, hvilket så bringer antallet af Flerfaglige opgaver op på otte. Med udgangspunkt i Storyboard_we_live_in skal der der skal tages billeder fra, hvor I bor. I nogle af felterne er der sat billeder ind fra Bhaktapur, fx et tempel. I Danmark vil man typisk så tage et billede af en kirke. I de tomme felter kan tegnes flere ting ind, fx børnehave, bibliotek eller rådhus. Storyboardet kan også hedde Min skole, så der tages billeder fra jeres skole, fx klasse, legeplads, pedelkontor, skoleleder, legeplads, cykelstativ m.m. Afsæt tid til, at eleven får lejlighed til at vise og fortælle om billederne. Kom godt i gang Nameste = Jeg bøjer mig for dig. Namaste bruges som hilsen, fx når man møder en anden person. SamirNepal.dk tilgodeser Folkeskolens formål samt mange forenklede Mål i flere fag (engelsk, dansk, billedkunst, matematik og musik) gældende fra skoleåret Se kapitlet Formål og Forenklede fælles Mål. Engelsklærer 8 Lessons til engelsk i 1-2. klasse kan anvendes som enkeltlektioner, enten en gang om ugen eller i et forløb over kortere tid. De otte lektioner kan også anvendes til repetition, fx ved opstart af 2. klasse. Du kan gå direkte til og afvikle 8 Lessons. Det anbefales dog, at du introducerer eleverne vha. INTRO.

7 7 Engelsk-lektioner integreret i et flerfagligt forløb 8 Lessons kan også indgå i et flerfagligt forløb, hvor flere eller alle dele af SamirNepal.dk-materialet indgår. Iintroducer forløbet med INTRO En dag i Samirs liv (PowerPoint med tilhørende noter). Se kapitlet INTRO. De 7 flerfaglige opgaver er udarbejdet på dansk og supplerer og uddyber 8 Lessons. Forløbet kan gælde for en klasse, en årgang eller flere årgange. SamirNepal.dk minus 8 Lessons Du kan selvfølgelig også udelukkende anvende Intro og/eller Flerfaglige opgaver, hvis det er det du ønsker. Orienter dig/jer i SamirNepal.dks indhold og anvend det I har brug for. Målet med SamirNepal.dk Målet med arbejdet med SamirNepal.dk er, at eleverne: Lærer elementære ord på engelsk gennem opgaver, leg m.m. Spejler sig og får et indblik Samirs liv. Samir har en hverdag som de, selv om han bor i et af verdens fattigste lande. Samir har en familie, der holder af ham og sørger for ham. Han står op, laver lektier, leger lidt, lavet lektier, spiser morgenmad, bliver fulgt i skole, har forskellige fag, spiser frokost og har frikvarter, bliver hentet, passe sammen med andre børn, kommer hjem, spiser, leger, laver lektier og så er den dag slut. Der er også forskelle. Samir har skoleuniform. Hans kost er temmelig ensidig, og han har ikke meget tøj og bor på lidt plads. Læs mere om Samir i kapitlet Samir. Der er to afsnit: I afsnittet Samir 2012 og Samir efter jordskælvene i april/maj I andet afsnit vil der jævnligt sker en opdatering, med info om, hvordan Samirs liv nu ser ud. Arbejder fagligt med mangeartede opgaver. Arbejder på mangeartede måder. Arbejder med opgaver og arbejdsmetoder, der tilgodeser Folkeskolens Formål og Fælles forenklede Mål i flere fag. Læs kapitlet Folkeskolens formål og Folkeskolens forenklede Mål. SamirNepal.dk er gratis SamirNepal.dk er gratis, da der er støttet med midler fra Danidas Oplysningsbevilling. For mere info: Læs kapitlet Danidas Oplysningsbevilling og Danida SamirNepal.dk tager udgangspunkt i fotos, filmklip og lydfiler produceret af Grethe Grønkjær i november 2012 i forbindelse med knapt en måneds ophold i Nepal. De fleste af disse fotos, videoer og lyd-filer tager udgangspunkt i Samir og hans liv i Bhaktapur, men hvor det er relevant, indgår også fotos og videoer fra andre steder i Nepal. SamirNepal.dk har nydt godt af, at materiale, fotos, kort, viden og erfaring er stillet gratis til rådighed. Se side 2 og i kapitlet Bidragydere, links og litteraturliste. Grethe Grønkjærs ophold i Nepal 2012 var støttet med et rejselegat fra Danida.

8 8 Fakta om Nepal og sammenligninger med Danmark Fakta og info fra dette kapitel kan du bruge ved arbejdet med Lessons og Flerfaglige opgaver. Navnet Nepal menes at komme fra ordet Nepa, som refererer til kongedømmet Newar, der lå i Kathmandudalen og havde byen Bhaktapur, hvor Samir bor, som centrum. Fra 1996 og næsten ti år frem var Nepal præget af et maoistisk oprør. Omkring blev dræbt og fordrevet fra deres hjem. I 2001 skød kronprinsen kongen, dronningen, otte andre medlemmer af den kongelige familie og sig selv. Indtil 2008 var Nepal 2008 et kongerige. Kong Gynendra gik af, og Nepal blev en republik efter 240 års monarki. Frem til mandag d. 8. juni 2015 har Nepal ikke haft en grundlov. Det har givet politisk ustabilitet og megen usikkerhed. Men den 8. juni 2015 blev der indgået en aftale mellem de fire store partier og oppositionspartierne. Regeringen og de politiske partier har været udsat for bred og heftig kritik for deres håndtering af situationen efter jordskælvet. Der har manglet handlekraft og beslutningsdygtighed. Det er derfor en god nyhed, at de politiske partier formåede at indgå et nationalt kompromis. Fakta Indbyggerantal: Nepal ca. 29 millioner indbyggere. Danmark ca. 5,6 mill. Størrelse: Nepal km2. Danmark km2. Adgang til havet: Nepal ligger klemt inde mellem Indien og Kina og har ikke adgang til havet. Danmark består Jylland, en halvø og øer. Bortset fra grænsen til Tyskland i Sønderjylland er Danmark omgivet af hav. Klimabælter/klimazoner: Nepal: tropisk, subtropisk, tempereret, polar. Danmark: tempereret. 8 ud af de verdens 14 højeste bjerge ligger i Nepal. Højeste og laveste punkt: Nepals højeste punk er Mount Everest m højt. Det laveste punkt er Kechanakalan 70 m. højt. Danmarks højeste punkt: Ejer Møllehøj 170,86 m. Det laveste punkt er: Lammefjorden, der ligger 7,5 m under havets overflade. Indbyggere over 16 år, der kan læse og skrive: Nepal: Kathmandu 86 % og Rauthahat: 41.7 %. Danmark: 99 %. Husholdninger i Nepal med eget toilet: ca. 62 %. En husholdning består af ca. 5 personer i gennemsnit.

9 9 Sprog Nepal: Nepalesisk er Nepals officielle sprog. Kun ca. 45 % har nepalesisk som modermål. Der tales 123 sprog i Nepal. Engelsk er 2. sprog. Der bliver undervist i nepalesisk og engelsk i skolen. Danmark: Dansk er Danmarks officielle sprog % har dansk som modersmål. Engelsk er 2. sprog. Religion Nepal: Der er 125 kaster og etniske grupper i landet % er hinduer. Resten er buddhister (inklusiv tibetanske buddhister), muslimer, kirat og kristne. I Nepal lever de forskellige religiøse grupper side om side. I Bhaktapur er 92 % af indbyggerne hinduer. 63 % heraf tilhører newar-kasten. Samir er newar og hører altså til den kaste i Bhaktapur, der er flest af. Tika: en rød prik mit i panden er et religiøst symbol og tegn på, at du er hindu. Tidligere bar både hinduistiske mænd og kvinder øreringe og havde en rød prik i panden. I dag er det fortrinsvis kvinder. For kvinder er det generelt også tegn på, at hun er gift. Prikken er samtidig en skønhedsmærke. I Bhaktapur ser man også mænd og små drenge med den røde prik i panden eller en ørering i øret. Danmark: Ca. 4,5 % af befolkningen tilhører en ikke-kristen (verdens)religion. Heraf er % muslimer. Kilde: Tim Jensen 2004.

10 10 Samir 2012 Familie Samir Gosai er i november år gammel. Samirs familie består af far, mor, en storesøster, en storebror og Samir. Samirs mor leder en vævestue og faderen arbejder også på en vævestue. Familien klarer sig bedre end mange nepalesere. Familien bor i et treetages hus i den gamle del af Bhaktapur. Man bor småt. Storebror og storesøster bor i stueetagen. På 1. sal bor Samir og hans forældre i et lille rum, ca. 12 m2. Rummet fungerer som køkken, spisestue, stue, soveværelse vask/opvaskeafdeling. Der er ikke rindende vand. Det bæres op på etagen. På 2-3 sal bor bedstemor og faderens yngre bror. Det er typisk, at der bor flere generationer under samme tag. Samirs far er familiens overhoved, da hans far er død. Når kvinderne bliver gift, flytter de ind hos mandens familie. Sønnerne bliver som regel boende, uanset om de er gift eller ugift. Hvis døtre ikke bliver gift, bliver de boende hjemme. Hvis en kvindes mand dør, er det som regel mandens familie, der skal tage sig af kvinden og hendes børn. Det er i Nepal meget svært at være enke eller fraskilt kvinde. Familien har et fjernsyn og mere tøj end mange nepalesere, som ofte kun har det tøj, de går i. Elektriciteten er væk i mange timer i døgnet, hvilket giver store udfordringer i hverdagen. Samir tilhører kasten newar og taler newar med familie og venner. Det er ikke mange newarer, der lærer at skrive newar. Newar er Samirs 1. sprog. I skolen lærer han nepalesisk og engelsk fra 1. klasse. Bhaktapur Samir bor i byen Bhaktapur, der har ca indbyggere og ligger i Katmandu-dalen. Byen er en af Nepals gamle kongebyer. Byen indeholder utallige monumenter, pagoder og templer. Byen ligger på den gamle handelsvej mellem Tibet og Indien og betragtes som World heritage. Mere info under Lesson 5: Where I live. Skole I 2012 går Samir går i 1. klasse på Bal Vikash English School. Skolen har en Facebook-profil. Søg: Bal Vikash Secondary School. Skolens hjemmeside er på indeværende tidspunkt ude af drift (sommer 2015). Skolen blev grundlagt I Skolens mål er at forme elevernes mål for fremtiden. Skolen er en privatskole, som er funderet i samfundet og omgivelserne.

11 11 Samir er et trygt og glad barn, der er glad for at gå i skole. Han har venner i skolen og legekammerater, når han kommer hjem. Samir er nr. 8 i sin klasse. Samir efter jordskælvene april/maj 2015 Familien har overlevet, men deres hus er ødelagt og ejendele også væk. I Nepal er der ikke et sikkerhedsnet som i Danmark, og familien skal nu starte forfra med at bygge en tilværelse op. Familien er, efter at have boet i telt på gaden, nu flyttet ind hos noget familie, som i forvejen ikke havde meget plads at bo på. Familien får udleveret mad fra en frivillig organisation i nabolaget. I et splitsekund ændrede livet sig for Samir. Det kan også ske for et dansk barn, fx ved sygdom, død, ulykke og skilsmisse. Hvordan kommer man videre? Samirs ændrede vilkår vil kunne danne udgangspunkt for en klassesamtale om, hvordan man bliveklogere på, hvordan man kommer videre, når ens verden bryder sammen. I ovenstående afsnit vil der komme opdateringer på, hvordan det går med Samir i hans dagligdag. Du kan også følge med på Facebook. Skolegang i Nepal Forældre i Nepal ønsker den bedste skolegang for deres børn, så hvis de kan klare det økonomisk, bliver barnet flyttet til en privatskole. Udover betalingen herfor, skal forældrene selvfølgelig også betale for bøger, skoleuniform m.m. Det bliver betragtet som et privilegium at gå i skole. Hvis et barn ikke klarer den årlige eksamen, sidder det over. Det betyder, at ikke alle elever i en klasse altid har samme alder. Børnene går i skole 6 dage om ugen. Kun lørdag holder de fri. De har mange lektier for. Det er fælles for alle skolebørn i Nepal, at de bærer skoleuniform. I Nepal er der mange børn, der bor i afsidesliggende landsbyer i bjergene. Hvis der ikke er en skole i landsbyen eller i nærheden, bor de ofte hos familie, der bor i nærheden af en skole. Nogle er på kostskole, også fra de er helt små. Der er iværksat forsøg med at sende lærere rundt til landsbyerne i kortere eller længere forløb. Der er fortsat børn i Nepal, der ikke kommer i skole, men den nepalesiske regering har stort fokus på uddannelse og arbejder hårdt på, at den opvoksende generation kommer i skole.

12 12 INTRO 2-4 lektioner Udlever en A4-mappe, som kaldes Samir. Mappen udsmykkes, så den bliver helt særlig og signalerer Samir og Nepal. Mål med intro at lytte i gang med at læse billeder og herigennem få et første kendskab Nepal og til Samir og hans hverdag. lege Bro Bro Brille Følgende materialer anvendes, de findes i Materialekasse INTRO Print på forhånd dias ud, fra 22. Et til hver gruppe (se længere nede) Introducer ordet Namaste. Ordet Namaste betyder Jeg bøjer mig for dig. I Nepal anvender man ordet, når man siger goddag og farvel. Hvis man siger ordet og fører fingrene sammen er man høflig eller viser respekt. Det gøres fx, når man møder et ældre mennesker eller en lærer. Overvej at anvende ordet og hilsen, når man begynder og slutter dagens arbejde med SamirNepal.dk. Det fungerede fint i 1.b. Spørgsmål: er der nogen, der har hørt om landet Nepal? Måske bliver jordskælv eller Mt. Everest nævnt. Efter december 2015 vil mange elever have set U- landskalender 2015, som omhandler Nepal. Fortæl, at de skal lære Samir, der er 6 år og bor i Bhaktapur Nepal, et af verdens fattigste lande, godt at kende, sådan som han havde det i Hvordan er hans hverdag og sammenligne den med deres eget liv. Så MORGENLYD i Bhaktapur (lydfil og to billeder fra Bhaktapur) 1. Mørklæg klassen og fortæl, at de nu skal høre Morgenlyd fra solopgang i Bhaktapur, hvor Samir bor. Fortæl, at byen har indbyggere. Lav en relevant sammenligning, så eleverne får en fornemmelse af byens størrelse. Bed eleverne om at lukke øjnene og lytte godt efter. 2. Hvad kunne de høre?

13 13 3. Lyt en gang til. Spørg så: hvad tror I man ser, når man står der sted, hvor morgenlyd er optaget? 4. Så ses billede: Solopgang 1 (top af tempel, palme, Himalaya). Få eleverne til at aflæse billedet og tømme billedet. Måske kan du også spørge, hvad de ser og hører, når de hjemme kigger ud af et vindue hjemme om morgenen. 5. Så ses billede Solopgang 2: (Himalya (fortæl, at Himalya ligger langt væk fra Bhaktapur bjergene er altså meget høje), huse og masser af træer på bjerg (skråning) tæt på, vandtønder og blomsterkrukker i forgrunden. Så vises PowerPoint En dag i Samirs Liv. Du kan støtte dig til Noter-En dag i Samirs liv En dag i Samirs liv viser en helt almindelig dag for Samir. Der er sat cirka-tidspunkter på hans dagsrytme. Mange af temaerne i En dag i Samirs liv bliver uddybet i de 8 Lessons og/eller i flerfaglige opgaver. Hent evt. PowerPoint ind i Notebook eller ActivInspire. Billedserien er uden tekst. 1. Se og tal om fotos. Fortæl eleverne, at de skal læse (afkode) billederne. Du supplerer med info. 2. Når I kommer til fotoet, hvor der i frikvarteret leges Bror Bro Brille, afbrydes PP, og I leger legen. Skub bordene til side og hav fx tre hold fangere, med afstand mellem holdene. Leg legen et par gange. 3. Nu udleveres et udprintet foto i farver fra de følgende fotos i PowerPoint-en til grupper (gruppestørrelse på 4). Gruppen får 3 min. til at læse foto. Alle i gruppen skal kunne fortælle om noget fra fotoet. 4. Så ses resten af PowerPointen. Eleverne fortæller om deres eget billede, når I når til det. Opsamling I mindre grupper skal eleverne nu tale om, hvad de ved om Samir. Skriv (eller tegn?) på store post-it. Der skal kun stå én ting på hvert post-it, fx (Samir er) glad og (Samir laver mange) lektier. En efter en læser man en seddel op og sættes på en white board-tavle eller et stykke karton. Alternativt fortæller grupperne mundtligt. Samir og jeg Samir and I Overvej nu at påbegynde opgaven fra FLERFAGLIGE FORLØB: 1. Samir og jeg/samir and I. Ud fra et storyboard med fem billeder fra Samirs hverdag, skal der tages fem billeder af hver elev. Forældrene skal stå for det og sende fotos til dig. Du sætter dem fx ind i en PowerPoint eller interaktiv tavlefil. Hver enkelt elev skal så herudfra fortælle om sig selv. Hvis du har mod på det, kan du/eleverne også udarbejde en photo-story eller tilsvarende evt. med tale, lyd og musik.

14 14 8 lessons Det anbefales, at du introducerer eleverne til Samir og SamirNepal.dk vha. INTRO. Der er tre billedbøger med engelsk tekst, der med fordel kan anvendes i dette forløb. De ligger som E-bøger, og de kan købes som fysiske bøger. En for 100 kr. og tre for 150 kr. + forsendelse. Bestil på gege.dk Det er vigtigt, at du taler så meget engelsk som muligt og så vidt muligt bruger mimik, fagter og bevægelser. Sammenhold beskrivelserne herunder med den tilsvarende på SamirNepal.dk. Hver lektion kan afvikles i en lektion/time. Du kan selvfølgelig vælge at bruge kortere eller længere tid på opgaverne. De otte Lessons er bygget over den sammen skabelon: WITA med forskelligt indhold, men også med aktivitetsformer, der går igen. Ovenstående ikoner finder du under de enkelte lektioner. Efter opstartsbilledet vil progressionen være nedenstående. Til hver lektion er der som udgangspunkt et introbillede. Warm up Kan fx være billeder og/eller video eller opfølgning på forrige lektions ord. Introduction Kan fx være et eller flere billeder/film, hvor lektionens ord/begreber introduceres. Task Opgaver, hvor der arbejdes alene, parvis eller i små grupper, fx: Draw a Computer Drawing, Colour the Nepalese flag or Draw a Number Monster. Activity Aktiviteten indeholder som regel bevægelse samtidig med indlæringen. Lesson 1 Me Fokusord (keywords) og vendinger: Me, My name is.. I am a (boy/girl) indøves. Brug fagter og bevægelser. Materialekasse 8 LESSONS 1 ME Tegneskabeloner (print tegneskabeloner, hvis du ikke allerede har gjort det) Extra: print SamirFriendGirl og SamirFriendBoy og SamirFriend. Print ud i farver. Introbillede This is Samir. He plays bibbib. He sits on the floor.

15 15 Warm up: who am I? Se billederne af Samir. Tal om, hvad I ser på billederne, gerne på dansk. Det er vigtigt, at eleverne introduceres godt til Samir og hans verden. Introduction: Who is Samir? Præsenter dig selv: My name is. Peger derefter på elever og spørger: What is your name? De skal svare: my name is Peg på billedet af Samir og sig Here is Samir. Samir is a boy. Se billedet af Samir og videoen. Så præsenterer du begreberne boy/girl. Tydeliggør dette ved at pege på elever, mens du siger det. Fortsæt: Is Daniel a Girl? Eleverne skal svare: No. Daniel is a boy. Task: Draw a computer drawing Tegn en computertegning (vær opmærksom på, at dette ikke kan lade sig gøre på en i-pad) eller en håndtegning (anvend en skabelon) og skal skrive Me og navn på/alternativt: Me og My name is xxxx Activity 1: Who is, Activity 2: and My name is Der er to aktiviteter her. Activity 1: Eleverne stiller sig på stolene eller rundt omkring i klassen. Læreren sætter legen i gang ved at vælge en elev og siger: Who is (Gaia)? Alle peger på Gaia. Gaya siger I am Gaia. Så er det Gaias tur til at vælge en kammerat. Who is Pelle, osv. Vær opmærksom på, at alle elever spørger og svarer. Activity 2: My name is I am a girl/boy. Anvend Coporate Learning s dobbeltcirkler. Det kan foregå i klassen, på gangen eller i skolegården afhængig af plads, eller hvis eleverne trænger til et miljøskift.

16 16 Inderkredsen står stille. Yderkredsen bevæger sig rundt, fx med uret. Man ser hinanden i øjnene. Først siger den ene: My name is (Louise). I am a girl. Så siger den anden: My name is Oscar. I am a boy. Læreren styrer, hvornår yderkredsen rykker ved for eksempel at sige GO. Samir s friends extra Her kan man lave et par Fortune Tellers, som forestiller en dreng og en pige. Disse kan man navngive og bruge til at gå rundt til de andre i klassen og føre små samtaler. My name is Jack oh...hello My name is.. I am a boy/girl What are you? Denne opgave kan også bruges i andre lektioner. Lesson 2: My family Fokusord (keywords) og vendinger: Family, mother, father, sister, brother Materialekasse 8 LESSONS 2 My family Print følgende ud: Skabelon 1,2 og 3 til tegning af familie (hvis du ikke allerede har printet en stak) Do you have (et ark til hver elev) Family Card. Print og klip kortene fra hinanden. Put i konvolut. Hver elev skal have et kort Introbillede This is Samir s family Warm up Repetition: My name is.., I am a girl. I am a boy osv. Introduction: Here is my family Se billedet: This is Samir s family. This is Samir s mother. Her name is Kesri osv. Mother: Kesri Father: Rajendra Sister: Sajita Brother: Sanjev

17 17 Spørg?: Do you have a brother/sister?, What is his/her name? Find selv på. Task: Draw your family Med udgangspunkt i tegningen taler I om, at en familie kan være mange ting. Når der tegnes, er alt tilladt. Man kan fx tegne papmor, papsøskende, hund, kat, bedsteforældre. Det vigtigste er, at eleverne lærer nye ord. Lad eleverne skrive, fx mother, sister, dog, cat, grandmother. Hjælp eleverne med at skrive. Activity 1: Activity 1: Asking about the family, Activity 2: brother s name is Udlever arket Do you have til eleverne. Gennemgå den grundigt, så ordene sister, brother m.m. genkendes. Så går eleverne rundt imellem hinanden og stiller sig foran en kammerat. Efter tur vælger begge et spørgsmål fra arket; fx: Do you have a sister?, som besvares med et yes/no. Såfremt kammeraten har en søster, noteres vedkommendes navn på ens ark. Når begge har stillet et spørgsmål og noteret evt. navn går man til en ny kammerat. Activity 2: Eleverne sætter sig igen på deres pladser. Så gennemgås sætningerne: My brother s name is.my father s name is... My mother s name is.. My sister s name is. What is your mother s name? What is your father s name? What is your brother s name? What is your sister s name? Pointer, at i den følgende aktivitet, at rollerne er defineret på forhånd! Udlever ét kort fra Family Cards til hver elev. Eleverne stiller sig i dobbeltcirkel (to cirkler). Man ser hinanden i øjnene. Først siger A: My brother s name is Benjamin. Så siger B: My father s name is Alex. Eleverne bytter kort, hvorefter yderkredsen rykker en tak, når læreren siger GO. Lesson 3: Numbers Fokusord (keywords) og vendinger: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, I am, I am not. Materialekasse 8 LESSONS 1,2.3 Forprintede tegneskabeloner til Number Monster. Memory game Numbers skal være printet, klippet ud og lagt i kuverter eller bunker med eleastik om. Overvej antal spillere i gruppen. Overvej om grupperne skal have brikkerne dubleret. Introbillede Samirs mor har hentet Samir fra skole. Hun har andre børn med. Tal om billedet. Tæl til 10 på engelsk. Lad eleverne stå op og bruge fingrene samtidig med, at de siger tallet. Mange kan i

18 18 forvejen tælle til ti på engelsk. Er der flersprogede elever i klassen, kunne man evt. høre hvordan der tælles på deres sprog. Warm up Repetition af fokusord og vendinger fra foregående lektion. Brug evt. introduktionsbilledet. Can you see a boy/a girl/ Samir s mother/samir osv. Introduction: There is ONE Gennemgang af billeder. There is one Samir There are two people, there are three girls Find evt. på youtube sange med tallene fra Gode søgninger: ten little indians, Five little monkeys m.fl. Task: Number monster and Happy Birthday Task 1 Se og tal om tegningen Number Monster, som indeholder forskellige tal. Eleverne tegner deres egne monstertegning på en tegneskabelon. Task 2 Introducer Happy Birthday to you og syng verset med tallene fra 1 til 10. Fremover synger I sangen, når der er fødselsdag i klassen. Introducer på et tidspunkt, at sangen synges så alle, undtagen fødselsdagsbarnet, synger vers 1.,2. og 4., og fødselsdagsbarnet synger 3. vers. Activity: 1. Memory game, Activity 2.number game Activity 1 Spil Memory Game Numbers. Activity 2 Giv alle eleverne et tal fra Eleverne skal nu gå rundt i klassen og spørge hinanden: Are you number X? No/yes I am/am not X Man må kun spørge en gang ved hver, og man må IKKE spørge om sit eget tal. Man fortsætter, indtil man har fundet den, som har det samme tal som en selv så stiller man sig sammen med sin makker og skiftes til at tælle til 10 på engelsk Man kan trampe i gulvet, når man siger sit tal. Man kan også tælle og sætte sig ned/hoppe/klappe på lige tal e.l. Lesson 4: Colours Fokusord (keywords) og vendinger: red, green, yellow, black, blue, white, orange. What colour can you see? I can see xxx. MATERIALEKASSE 8 LESSONS Colours Print på forhånd Make dot to dot (det nepalesiske flag) på godt papir.

19 19 Tuscher, farveblyanter, sakse. Print Fortune Teller. Vælg hvilken du vil bruge. Der er tre sværhedsgrader. Her har du mulighed for at differentiere. Introbillede 2 piger/unge kvinder sælger grøntsager, blomsterranker og tøj. Warm up Brug introbilledet. Er der nogen, der kender de engelske ord for de forskellige farver? Få eleverne til at pege og sige farven. Du sætter flere ord på. Find farver i klassen og peg på dem. Introduction: Where are the colours and Find colours in Samir s world 1. Introducer red, blue, green vha. billedet af Samirs familie og Samir, der spiser frokost i skolen. 2. Find colours in Samir s world. Red, green, yellow, black, blue, white, orange. Task: 1. Make dot to dot and colour the flag 2. Make your own Fortune Teller Task 1: Fortæl kort om det nepalesiske og evt. det danske flag. Se info længere nede. Make dot to dot, farv flaget og klip det ud. Task 2 Der er tre forskellige skabeloner, med forskellige sværhedsgrader. Vælg en eller differentier. Gennemgå skabelon/skabelonerne fælles. Hvorefter eleverne får udleveret sin og går i gang.

20 20 Fortune Tellers fra venstre mod højre: 1. Enkelt tekstfelt: Der er flere linjer. Skriv ord på de små linjer, fx kind, nice, happy, tired, hungry, thirsty, cold, warm. 3. Stort tegnefelt, er den med mest enkle og har fire felter. Skriv ord, fx Happy, sad eller tegn en glad og en ked-af-det-smiley. I de fire store felter kan man skrive fire ord, fx boy, girl, sister, brother. 2. Dobbelt tekstfelt. Her hører tekst og billede sammen. Activity: Use the Fortune Teller Gå rundt og spå hinanden. Mangler du aktiviteter, kan du repetere Activities fra foregående Lessons. Info om det nepalesiske flag og det danske flag Nepalesiske flag Flaget er det eneste flag i verden, der ikke er firkantet. Flaget har været kendt i flere tusinde år, men i 1962 forsvandt ansigterne fra solen og månen. Man siger, at det nepalesiske flag med solen og månen symboliserer, at landet vil eksistere så længe solen og månen eksisterer. Den blå kant symboliserer fred. Den røde farve er symbol på Nepals nationalblomst, rododendron. Månen symboliserer kongehuset, og solen symboliserer premiereministrene i Rana-dynastiet. Dannebrog Flaget er rødt med et hvidt kors. Ifølge sagnet "faldt Dannebrog ned fra himlen" ved Lyndanisse i Estland 15. juni 1219 under Valdemar Sejrs korstog mod Esterne. En stemme forkyndte, at når denne fane ville blive løftet op i luften, ville danskerne vinde. Dette opildnede de hårdt trængte danskere, så de, under Kong Valdemars ledelse, vandt den endelige sejr. Der findes dog ingen historiske beviser på, at Dannebrogs oprindelse stammer fra dette slag. De første afbildninger af Dannebrog med den røde dug og det hvide kors stammer fra Valdemar Atterdag tid ( ), mere end 150 år senere.

21 21 Lesson 5: School Fokusord (keywords) og vendinger: school. Box words, walk, ride etc. Important to know: Samir goes to Bal Vikash English School. He is in first grade. He learns English and Nepalese. He also speaks Newari. Læs mere om Samir, hans skole og skolegang i Nepal i kapitlet Samir Introbillede: Video Morning Assembly Fortæl, at vi skal se en lille video om, hvordan man begynder dagen på Samirs skole. Se og lydt godt efter. Tal efterfølgende om, hvad man har set og hørt, fx en pige leder morgengymnastik, der bliver slået takt til, man kan høre et fly, der afsynges en sang (nepalesiske nationalsang), lærerne går rundt og holder orden... Se videoen igen og kobl engelske ord og sætninger på og lav fagter. The boys and girls do exercises. They sing, Can you hear a plane? Can you hear an instrument? Warm up Se billede af Samirs skole. This is Samir s school. What is the name of your school? Do you walk to school? Do you ride your bicycle to school? Do you go by car/bus/train? Introduction Introduction 1 Watch the film (I Nepal taler man højt, når man læser og skriver. Mange ting læres udenad). Introduction 2: Photos from my school. Tal på dansk om ligheder og evt. forskelle på egen skole og Samir s skole. Task 1 Eeney meeney and Task 2: Alfabeth song Lær Eeney miney miney moe udenad.. Det gør Samir også i 1. klasse På engelsk læser Samir også Den grimme ælling af H.c. Andersen og arbejder med forståelsesspørgsmål. Syng Alfabethsangen. Activity 1 Activity 1: Box Words, Activity 2: Who started the game Vis tegningen og sig ordene i Box Words. Så viser du det i virkeligheden og siger på engelsk: I stand behind the chair, I stand under the lamp, I stand next to Mathilde, I hop on the floor, I sit under the table. Gentag sætningerne en efter en. Lad eleverne gentage sætningen og gøre det, hvis du tør Activity 2

22 22 Se videoen: Who started the game? Tal om legen og leg den derefter. Lesson 6: I live in.. Fokusord (keywords) og vendinger: Houses, mountains, trees, truck, temple, run, hop etc. Materialekasse 8 LESSONS I live in Print arbejdsark Bhaktapur match picture and word. Et til hver. VendespilBhaktapur (print, hvis du ikke har gjort det og læg i kuverter), fx grupper af to eller fire. For mere info om Nepal: Læs kapitlet Fakta om Nepal og sammenligninger med Danmark. Info: Byen Bhaktapur kilde: Bhaktapur.com Samir bor i Bhaktapur. En by med ca indbyggere. Byen ligger 20 km fra Kathmandu og er en af de tre kongelige byer i Kathmandu-dalen. Den gamle bydel er spækket med templer og smukke bygninger, hvoraf en del desværre er blevet ødelagt af jordskælvet, men man vil forsøge at genopbygge så meget som muligt. Bhaktapur blev grundlagt i det 12. århundrede. Frem til det 15. århundrede var byen en del af det store Malla kongerige og herefter et selvstændigt kongedømme frem til det 18. århundrede. Fra Bhaktapur kan man se Himalaya. Byen ligger på den gamle handelsrute fra Tibet til Indien. Byen er en kulturperle, og 60 % af byens indtægter kommer fra turisterhvervet. I Durbar Square, med alle de gamle templer og bygninger, er det ikke tilladt at køre, og i centrum af byen må der ikke køre tunge køretøjer. Som turist betaler man for at opholde sig i den gamle bydel. I den gamle bydel kan man bl.a. finde Potter Square. Her bor pottemagerne, og mange har efternavne, der henviser til, at de og familien har været pottemagere i generationer. 92 % af indbyggerne i Bhaktapur er hinduer, og derfor præger hindutemplerne bybilledet. Samir tilhører kasten Newar (63 %). Der er 7 % buddhister. Introbillede Introbilledet bruges som warm up. Warm up Vi kigger ud over Bhaktapur fra et vindue i en ejendom næsten lige ved siden af Samirs hus. Hvad kan I se i Introbilledet? Ved elevernes svar gentager du, men på engelsk. I can see houses, water tank, one woman, windows, a tree, mountains etc. Anvend colours og numbers, hvor det passer, fx: What colour is the tree?

23 23 Introduction Hvis I har en interaktiv tavle: Brug Google Earth og find jeres by og skole. Zoom ud og find derefter Nepal og Bhaktapur (en by på indbyggere), hvor Samir bor. Alternativt vises et verdenskort. Vis hvor Danmark og Nepal er. Alle skal rejse sig. Fordel jer i klasseværelset. Nu skal man efterligner det, læreren sig og gør (Kongens følger). Du siger: We are now leaving for Nepal. (tal engelsk og vis med fagter). It is a direct flight! Eleverne siger og gør det samme. I board the plane (går op ad trappen til flyet). I sit down. I fasten my seatbelt. I listen to music. I eat dinner. I read. I watch a movie. I am tired. I sleep. I wake up. I eat breakfast. I unfasten my seatbelt I leave the plane. It is very hot. Så vises Kipling Travel s kort over Nepal. Tal kort om farverne på kortet, og hvad de betyder (se højdeskema). Sæt ord på højden af Mt Everest (8.848 m) ved at fortælle, at når man lægger det ned, svarer det fx til afstanden fra flagstangen i skolegården og til.. Fortæl, at Danmarks højeste punkt er Møllehøj, der er 171 (170,86) m. høj. Det svarer fx til afstanden fra skolegården og til.. Find Bhaktapur på kortet. Task Vis og tal om de fem billeder fra Bhaktapur og sæt ord på. 1. White mountains green trees 2. One house many windows 3. One temple and a blue sky 4. One truck 5. Candy store Udlever arket Match pictures and words. Differentier, så de hurtige laver begge opgaver. Er der tid, spiller man parvis VendespilBhaktapur.

24 24 Activity How can you go to Nepal in one day? Alle ser på kortet. Alle rejser sig op! Lærereren siger: Can you walk (vis bevægelsen og eleverne gør det samme) to Nepal in one day? Giv tegn, så skal alle svare no eller yes. Can you walk to Nepal in one day? Can you jump to Nepal in one day? Can you run to Nepal in one day? Can you ride a bicycle to Nepal in one day? Can you drive to Nepal in one day? Can you swim to Nepal in one day? Can you fly to Nepal in one day? Now we land in Nepal. We are in Nepal. Lesson 7: Spare time Fokusord (keywords) og vendinger: Play, inside, outside, Simon says etc. Denne lesson handler om Spare time. Derfor leges der en del. I denne Lesson er der ikke nogen T.. Introbillede Brug introbilledet som Warm up. Warm up Samir and his friend play outside. They are not in the house. Who can you see? How many boys/ girls? Find colours etc. Introduction Samir likes to play. Look at the picture. What is Samir doing? (Samir and the girls are playing with a ball. Spørg: Hvad leger I, når I leger med andre? På tavlen skrives svarene oversat til engelsk. Det kan fx være: Hide and seek (gemmeleg), rounders (rundbold), football, handball (håndbold), dodgeball (Stikbold), computer games. Brug evt. google translate til at finde de engelske oversættelser. Nogen lege er uoversættelige, da de ofte er en del af et lands egen kultur. Activity 1: Children playing

25 25 Vis billederne og spørg, hvad det er for en leg, som børnene leger. (Bro Bro Brille). Børnene synger på newari (børnenes 1. sprog) eller nepalesisk. Activity 1 Saml klassen i en rundkreds. Tre par fangere fordeler sig. Leg samtidig med at I synger Bro Bro Brille. Activity 1 Activity 1: Samir says, Activity 2: Rock, paper and scissors Samir says (oprindelig Simon says) Introducer ordene herunder og legen. Når du siger Samir says, skal eleverne gøre det samme. Hvis du blot siger fx jump, skal de intet gøre. Man går ikke ud af legen, hvis man gør det forkerte. Når eleverne skal stoppe med bevægelsen, siger du Freeze. Fortsæt med: walk, run, play, read, write, jump, talk, shout Samir, whisper Samir, crawl etc. Overvej om denne leg skal leges i skolegården. Activity 2: Rock, paper and scissors and Touch and go. Kan med fordel leges i skolegården. Eleverne står i to grupper på linje over for hinanden. De to grupper beslutter hvilken hånd de vil være først og vælger også en anden mulighed. De to grupper mødes i ingenmandsland, hvorefter de ryster deres hænder og tæller til tre på engelsk.på three vises den hånd de først havde besluttet. Er hånden for begge grupper den samme, vælger de løsning nr. to. Det hold, der har den vindende hånd, skal nu forsøge at fange det andet holds medlemmer, inden de når tilbage til deres startlinjer. De tilfangetagne skifter hold. Lesson 8: Food Fokusord (keywords) og vendinger: Food, rice, water, dal bhat, breakfast, lunch, dinner, snack, tomato etc. Materialekasse 8 LESSONS FOOD Vendespil med Food. Ordkort - mad Info til læreren: Hvad er dal bhat?

26 26 Læs evt. mere om mad i Flerfaglig opgave: Smag på Nepal, hvor der også er en opskrift på dal og nepalsiske småkager. Dal bhat spises hver dag i Nepal, og flere gange om dagen. Dal: En suppe lavet på røde, sorte, grønne eller brune linser, hvidløg, svitsede krydderier og løg. Man kan lave dal på hundreder af måder. Bhat: ris. Ris er den vigtigste del af kosten. Ris spises som regel med fingrene. Til dal bhat spiser man ofte sæsonens grønsager. Dal bhat kan sammenlignes med sovs og kartofler. Noget man i gamle dage i Danmark spiste hver dag. Til sovs og kartofler fik man en smule kød. Måske, rødbeder, asier eller agurkesalat. Curry: Hvis man har mulighed for det, laves en curry. Kylling, ged, andet kød eller fisk skæres i mindre stykker og steges med svitsede krydderier og koger videre med tomater og vand. Curry er langt fra hverdagskost for alle. En portion er efter dansk forhold lille. Ofte serveres der pickles (grøntsager, der er nedlagt i en stærkt krydret dressing eller eddike) til maden. Til måltiderne drikker man vand eller te. Introbillede Introbilledet anvendes til Warm Up. Warm up Talk about colours, numbers (how many women?). Today we will talk about food. Fortæl: Hvis man har mulighed for det, dyrker folk deres egne grøntsager og har måske et par høns, også i byerne. Hvis ikke, køber man ind ved gadehandlere, som selv har dyrket varerne og måske kommer fra landsbyerne uden for byen. Point to the picture and say: The women sell vegetables (få eleverne til at sige vegetables. Lad elever nævne de danske ord og pege på grøntsagerne. Du siger ordene på engelsk. Tomatoes. cabbage, green beans, cauliflower Spørg ind til farverne. Kig godt på billedet: Hvad har de to kvinder lige foran sig? (vægt og lod). Tal om, hvad de bruger vægt og lod til. Introduction: Samir eats Look at the pictures and introduce: breakfast, lunch lunch pack, snack, dinner. Brug billederne til samtale på engelsk og dansk. Samir eats breakfast. He eats rice and eggs. He eats with his fingers. He sits on the floor. He drinks water. Do you eat rice for breakfast? giv eleverne mulighed for at fortælle, hvad de spiser. Forær dem ordene. Bread, cereal.. og hvad de drikker: milk hot tea, water.. Samir eats lunch (school). In school Samir eats with a spoon. What does Samir eat? Samir eats a snack. Nuddles. Where? Samir eats dinner. Where and what (rice and eggs).

27 27 Kig på billedet af de tre børn, der spiser. Hvad spiser de? Task Nævn forskellige grøntsager og spørg til farven. This is cauliflower. What colour is cauliflower etc. Vendespil med madord. Activity 1 Activity 1: Ordkort, Activity 2: Stafetløb To cirkler. Udlevering af ordkort. Hver elev har ét kort. Gennemgå de engelske ord (tomato, cauliflower, cabbage osv.) A spørger: What do you like? B svarer: I like på (se billede på eget kort og svar på engelsk) Så spørger B: What do you like? Så svarer A. Cirklen flytter sig, når læreren siger GO. Aktiviteten kan udvides, så eleverne bytter kort på et tegn fra læreren. Activity 2 Denne aktivitet kræver plads, fx skolegården. Klassen inddeles i grupper af fire eller fem. Der udleveres et madkort (stafetten), fx tomato, potato, rice, cabbage, cauliflower (du kan også anvende andre ord, fx breakfast, lunch, dinner, snack) til hver gruppe. Stafetløbet leges fx fem gange. Grupperne ( ) står på række, og en fra hver gruppe (1 a) 2.a) stiller sig på række modsat 20 m eller længere væk. På et tegn fra læreren skal den første fra hver gruppe med kortet i hånden fx hoppe på et ben og til makkerne og giver ham kortet, som hopper tilbage til gruppen. Grupperne hepper ved at råbe Tomato, Potato, etc. Når alle er igennem, finder får den hurtigste gruppe udleveret et vinderkort (fx Green beans (som du så skal have fem af). Så leges legen igen med nye opgaver (gå baglæns, krappe sig frem, hoppe sidelæns og gå museskridt). Men inden har grupperne byttet kort, så de lærer de forskellige ord. Efter sidste gang finder man den endelige vindergruppe a 2a 3a 4a 5a Afslutning på de 8 lektioner Som afslutning på de 8 lektioner kan eleverne udarbejde deres helt egen ordbog. Der er to at vælge imellem. 1. Samir-ordbog. Her er der ord, som eleverne har lært at kende igennem arbejdet med Samir. Eleverne skal tegne ordet. 2. My own ABC. Her skal man selv finde ord og tegne til. Find ordbøgerne i Materialekasse EKSTRAOPGAVER.

28 28 Flerfaglige emner Flerfagligt forløb med forslag til enkle aktiviteter, der kan supplere de 8 lektioner eller anvendes separat. Overvej fælles afslutning med fernisering, udstilling og mulighed for at smage dal bhat og nepalesiske kager, der serveres med vand og/eller te. DU finder materiale til arbejdet med de forskellige emner ved at klikke på Materialekasse -FLERFAGLIGE Emnerne er: 1. Samir og mig fotoserie 2. Billeder med dyr og fugle 3. Smag på Nepal 4. Musik 5. Statistik -Mobiltelefon 6. Penge 7. Pressegruppe 1. Samir og jeg - fotoserie med udgangspunkt i Samir Følgende materialer anvendes, de findes i MATERIALEKASSE Tvaerfaglige_OPGAVER - Samir og jeg. Du kan vælge mellem opgaver på engelsk og på dansk. Din forberedelse Hvem skal billederne vises til? Klassen og måske til et forældremøde? Orienter forældrene om denne opgave. Juster Foraeldrebrev_foto, så det passer til din klasse og send til forældrene via Intra eller som orienteringsbrev. Du opretter en fotomappe med en undermappe til hver enkelt elev. Når du modtager billederne, lægger du dem i mapperne og kalder billederne 1,2,3,4,5. Så er de klar, når skal fortælles om billederne. Målet med denne opgave er: Hver elev fortæller om sig selv med udgangspunkt i fotos. Eleverne har vidt forskellig hverdag og bor i mange familietyper. Det er ikke én familietype, der er den rigtige. Vær lydhør. Måske har en elev en hund og en kat, som regnes for at familiemedlem. Måske bor en elev to steder. Det er en god ide at sige, at eleven så tager billeder af dem man bor sammen med her og nu. Der er rigtig mange muligheder. Eleverne udarbejder et storyboard Eleverne fremlægger for en målgruppe

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Årsplan engelsk 3.a skoleåret 2012-2013

Årsplan engelsk 3.a skoleåret 2012-2013 Årsplan engelsk 3.a skoleåret 2012-2013 Hovedvægten i engelskundervisningen på 3. årgang lægges på det mundtlige arbejde. Gennem leg og aktivitet opbygges elevernes sproglige selvtillid. Emneområderne

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Årsplan engelsk 2. klasse 2015-16

Årsplan engelsk 2. klasse 2015-16 Årsplan engelsk 2. klasse 2015-16 Da 0.-3. klasse samlæses, differentieres undervisningen helt naturligt for at alle klassens elever kan lære noget i engelsktimerne. Vi synger meget, leger, er kreative

Læs mere

Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord.

Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord. Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord. Meningen med disse sider, som du kan printe ud og bruge, er at slå nogle ganske få regler fast. Engelsk grammatik har,

Læs mere

Uger Indhold/emne Mål Metode Materialer

Uger Indhold/emne Mål Metode Materialer Lærer: Ivan Gaseb Forord til faget i klassen I Engelsk i 2. Klasse lægges hovedvægten på det mundtlige arbejde. Jeg vil gennem leg og bevægelse opbygge elevernes sproglige selvtillid. Målet er at emneområderne

Læs mere

Årsplanens udgangspunkt er fælles Mål for engelsk og de Centrale Kundskabs og Færdighedsområder for engelsk i

Årsplanens udgangspunkt er fælles Mål for engelsk og de Centrale Kundskabs og Færdighedsområder for engelsk i Årsplan i engelsk i 7 Klasse Årsplanens udgangspunkt er fælles Mål for engelsk og de Centrale Kundskabs og Færdighedsområder for engelsk i Hele året Forskellige Engelskfaglige Aktiviteter. IT Integreres

Læs mere

ENGELSK KOM GODT FRA START

ENGELSK KOM GODT FRA START ENGELSK KOM GODT FRA START 8.5.2014 Engelsklærere - indskolingen PROGRAM Velkommen præsentation praktisk information, kaffe, pauser, udstilling Nyt fra ministeriet English no problem præsentation af mål,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Little Red Riding Hood topic box

Little Red Riding Hood topic box Little Red Riding Hood topic box Ideer til aktiviteter i 3.-5. klasse Materialesættet består af fire forskelige bøger samt fingerdukker til Little Red Riding Hood. Det er primært ulven, der er fokus på

Læs mere

Årsplan for engelsk i 5. klasse Undervisning 2 lektioner hver tirsdag og 1 lektion onsdag. Billy James. Great Brittain.

Årsplan for engelsk i 5. klasse Undervisning 2 lektioner hver tirsdag og 1 lektion onsdag. Billy James. Great Brittain. Årsplan Årsplan for engelsk i 5. klasse Undervisning 2 lektioner hver tirsdag og 1 lektion onsdag Uge Mål Emne/kapitel Hvad skal der læres/arbejdes med 34-35 36 37-39 40-41 - introduktion og genopfriskning

Læs mere

Forslag til årsplan for 5. klasse, engelsk Udarbejdet af pædagogiske konsulenter Helle Egekov og Signe Schmidt Rye

Forslag til årsplan for 5. klasse, engelsk Udarbejdet af pædagogiske konsulenter Helle Egekov og Signe Schmidt Rye Forslag til årsplan for 5. klasse, engelsk Udarbejdet af pædagogiske konsulenter Helle Egekov og Signe Schmidt Rye I skoleåret XXXX vil klassen løbende arbejde med nedenstående emner. Perioderne for de

Læs mere

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d.

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. KÆRE Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. vi glæder os til at være sammen med dig og vi håber vi får et godt samarbejde med din mor og far. Her er din stue, den hedder UGLESTUEN. Side 1 De

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

Årsplan Engelsk 6.a og b 2014-2015

Årsplan Engelsk 6.a og b 2014-2015 Årsplan Engelsk 6.a og b 2014-2015 Vi bygger videre på det I lærte sidste skoleår. I år vil der blive mere skriftlighed, og flere små mundtlige fremlæggelser. Vi arbejder med et bogsystem der hedder A

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Årsplan i Engelsk for 3.A Gudumholm Skole 2011-2012

Årsplan i Engelsk for 3.A Gudumholm Skole 2011-2012 Klassen Lektioner Materialer 12 drenge og 13 piger Klassen har to timer engelsk om ugen, og disse er placeret onsdag i 3. lektion og torsdag i 4. lektion. Der kan dog være mulighed for, at dette ændres

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter

Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter - rædsel og skræk Ordforklaring Se, syng, lyt, læs Skriv ind navneord Hvad er? Hvad betyder ordet? Hvorfor fejrer man? Se, syng, lyt og læs. Se videoen rædsel

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

Årsplan ENGELSK 3. a 2014/2015 Lærer: Lene Henriette Sørensen / NE

Årsplan ENGELSK 3. a 2014/2015 Lærer: Lene Henriette Sørensen / NE Årsplan ENGELSK 3. a 2014/2015 Lærer: Lene Henriette Sørensen / NE Faglige mål: at eleverne få kendskab til begreber, der vedrører familie, sig selv, kroppen, farver, beklædning, højtider, ferier, fritid,

Læs mere

Year Plan- English English 4 h Grade.

Year Plan- English English 4 h Grade. Year Plan- English English 4 h Grade. Når børnene træder ind af døren til klasselokalet, træder de også ind i en engelsk talende verden. Mrs. Birgit Potter taler som sagt engelsk, men bruger masser af

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: at være udenfor fællesskabet. kontra at være opmærksomme på hinanden. Formål Noget af det, som eleverne på mellemtrinnet er mest bange for, når de er i skole, er at blive

Læs mere

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden;

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Gud er min far -2 Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Mål: Børnene oplever forventningsglæde: Guds rige vokser der, hvor Guds vilje sker. Gud ønsker at vi er med til at opbygge

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Opgavehæfte. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisning for 8.-9. klasse om hæleri

Opgavehæfte. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisning for 8.-9. klasse om hæleri Opgavehæfte Hæleri - er det prisen værd? Undervisning for 8.-9. klasse om hæleri Hæleri - er det prisen værd? Opgavehæfte Indhold Novellen Straffe, opgaver..................................... 3 Filmen

Læs mere

Udvalget af hoteller er til at overse - der er to! Vi installerede os på det smukke hotel Bungalow On The Beach med 8 værelser i det gamle toldhus.

Udvalget af hoteller er til at overse - der er to! Vi installerede os på det smukke hotel Bungalow On The Beach med 8 værelser i det gamle toldhus. Udvalget af hoteller er til at overse - der er to! Vi installerede os på det smukke hotel Bungalow On The Beach med 8 værelser i det gamle toldhus. De fleste af pigerne kendte Hanne og Ernst fra tidligere

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

Årsplan Engelsk 5.a 2014-2015

Årsplan Engelsk 5.a 2014-2015 Årsplan Engelsk 5.a 2014-2015 Vi bygger videre på det I lærte sidste skoleår. I år vil der blive mere skriftlighed, og flere små mundtlige fremlæggelser. Vi arbejder med et bogsystem der hedder A Piece

Læs mere

Et uddrag af et projekt om skolen før den blev til den skole vi kender i dag

Et uddrag af et projekt om skolen før den blev til den skole vi kender i dag Skole200 Et uddrag af et projekt om skolen før den blev til den skole vi kender i dag Udviklet af Folkekirkens Skoletjeneste Gentofte Et samarbejde mellem kirke og kulturmedarbejder Helle Hentzer & Karen

Læs mere

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner 4. MØDEGANG Mad Introduktion Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner At diskutere hvad det betyder at spise sundt At kende og forstå Fødevarestyrelsens

Læs mere

Hvem er Forlaget SMSpress?

Hvem er Forlaget SMSpress? Hvem er Forlaget SMSpress? 100% digitalt forlag etableret i 2010 med fokus på litteratur via mobilen Vi udgiver SMS-noveller, SMS-romaner, digte og anden SMS-litteratur Det Kongelige Bibliotek valgte i

Læs mere

LÆrerVeJLednIng til Skak I SkoLen det SkaL VÆre SJoVt at blive klogere! brug Låget på brættet materialer: Sådan kommer I I gang

LÆrerVeJLednIng til Skak I SkoLen det SkaL VÆre SJoVt at blive klogere! brug Låget på brættet materialer: Sådan kommer I I gang løber 3 point SKOLESKAK SKOLESKAK LÆRERVEJLEDNING til skak i skolen Det skal være sjovt at blive klogere! Dansk Skoleskak og Skolemælk har i samarbejde udviklet dette materiale for at skabe mere leg, læring

Læs mere

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND OPSAMLING STØT Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND HUSK: At holde orden i klassen.

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING Alfabeta Læs verden Lærervejledning Læs verden er et læsemateriale, der består af en bog med læse, skrive og mundtlige

Læs mere

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege Hej skal vi lege? Legehæfte -Danselege Danseleg leg nr 1 - Boogie Woogie Legebeskrivelse: Deltagerne står i åben kreds med ansigtet ind mod midten. - Man gør de ting, man synger. Så tager vi højre fod

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

Hjælp Julemanden. Lærerark

Hjælp Julemanden. Lærerark Hjælp Julemanden Lærerark Om undervisningen i Tivoli: Undervisningen i Tivoli varer 60 min. I bliver budt velkommen af Tivolis underviser, der viser jer til rette i julemandens stue. Eleverne får at vide,

Læs mere

U- TURN UGANDA kassen Leder beskrivelse

U- TURN UGANDA kassen Leder beskrivelse UTURN UGANDA kassen Leder beskrivelse Kære leder Denne kasse er lavet for at hjælpe FDF ledere rundt i landet med at fortælle og forklare deres børn og unge om Uganda. Materialet kan bruges på flere forskellige

Læs mere

Brøndby Strand Skoles læseplan for engelsk i 1. 2. klasse.

Brøndby Strand Skoles læseplan for engelsk i 1. 2. klasse. Brøndby Strand Skoles læseplan for engelsk i 1. 2. klasse. Brøndby Strand skoles tidlig engelsk sprog start (TESS), starter i 1. klasse. Der undervises 3. lektioner om ugen på engelsk. Undervisningen foregår

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven SIDE 1 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK Fagbogen i skolehaven SIDE 2 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK fagbogen I skolehaven SIDE 3 DANSK FAGBOGEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Arbejdet med fagbøger og produktion

Læs mere

Apps. Kompenserende apps til mennesker med handicap www.digst.dk/~/media/files/mødet%20med%20borgeren/tilgængelighed...

Apps. Kompenserende apps til mennesker med handicap www.digst.dk/~/media/files/mødet%20med%20borgeren/tilgængelighed... Forslag til Apps til elever på mellemtrinnet, der har brug for kompenserende hjælpemidler. Nogle af informationerne er hentet fra Digitaliseringsstyrelsens materiale. Kompenserende apps til mennesker med

Læs mere

Multimediepræsentation PowerPoint

Multimediepræsentation PowerPoint Multimediepræsentation PowerPoint Hvis du har arbejdet med et emne, som du skal fremlægge for andre, så kan det være en god idé, at arbejde med en multimediepræsentation. Du arbejder med billeder og korte

Læs mere

Observationer i vuggestuen

Observationer i vuggestuen 1 Observationer i vuggestuen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Lotte = Mommy Maria = Mor Mille og Ida= Ida og Marias døtre Institutionen: Vuggestuen er en del

Læs mere

Brain Break event - event for 7. klasse

Brain Break event - event for 7. klasse Brain Break event - event for 7. klasse Introduktion I skal til at udvikle jeres egne brain breakes og til det har vi fået Chris MacDonald, der er ambassadør for Styr på Sundheden, til at skrive om, hvordan

Læs mere

Inspiration til arbejdet med engelske billedbøger. i 2. 3. klasse

Inspiration til arbejdet med engelske billedbøger. i 2. 3. klasse Inspiration til arbejdet med engelske billedbøger Kan bruges til følgende titler i samlingen: i 2. 3. klasse There was an Old lady who Swallowed a Fly The Very Hungry Caterpillar Itchy Bear On the Farm

Læs mere

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være.

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være. FØRTIDERNE FORM Nutid (præsens) og datid (imperfektum) er simple tider, men førnutid (perfektum) og førdatid (pluskvamperfektum) er sammensatte tider. Det vil sige at de dannes ved hjælp af et hjælpeudsagnsord

Læs mere

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister PowerPoint 2003 Kursusmateriale til FHF s kursister Indholdsfortegnelse: Opgave 1 Hvad er en Præsentation?... 2 Opgave 2 vælg emne + opret dias... 3 Opgave 3 Indsæt objekter / billeder... 4 Opgave 4 Brugerdefineret

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

SMARTBOARD. Hvordan fungerer det? Et kursusmateriale

SMARTBOARD. Hvordan fungerer det? Et kursusmateriale SMARTBOARD Hvordan fungerer det? Et kursusmateriale Materialet må ikke kopieres eller på anden måde videredistribueres Opgave 1 Det grundlæggende a) Skriv med håndskrift på tavlen følgende brug pen eller

Læs mere

Pigen og drengen og isen. Sara Sejrskild Rejsenhus

Pigen og drengen og isen. Sara Sejrskild Rejsenhus PÆDAGOGISK VEJLEDNING Pigen og drengen og isen Sara Sejrskild Rejsenhus Vejledning tager sit afsæt i fortællingen Pigen og drengen og isen. Vejledningens opgaver har fokus på klassesamtalen og på læring

Læs mere

Vejledning til. LYDRET ting-kuffert

Vejledning til. LYDRET ting-kuffert Vejledning til LYDRET ting-kuffert Lydret ting-kuffert Lærervejledning Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Marianne S. Pedersen VIA Center for Undervisningsmidler Maj 2010 Vejledning: Lydret tings-kuffert

Læs mere

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum)

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Kære børn Jeg er dyrepasser i zoologisk have. Jeg elsker mit arbejde og dyrene er mine allerbedste venner. Er der nogen af jer, der har været i zoologisk

Læs mere

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1 Årstid: Årstid: Forår, sommer og efterår Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 2 trin + en eftermiddag - niveau 1 - trin for trin Med udfordringsmærket drager spirerne ind i Disneys magiske

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål 32 JESUS-PLANEN - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 32 Jesus-planen Introduktion til denne lovsangsaften I aften handler om, at hver enkelt teenager opdager eller erfarer Jesusplanens betydning

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Aktiviteter faglig bevægelse

Aktiviteter faglig bevægelse Side 1/4 Aktiviteter faglig bevægelse På alle folkeskolens klassetrin skal motion og bevægelse indgå i et omfang, der i gennemsnit svarer til cirka 45 minutter dagligt i løbet af skoledagen. Her får du

Læs mere

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik.

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et MEGA godt emne det har været sjovt! Patrick Stistrup 6. klasse Indhold - Hvad har vi

Læs mere

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Vi har lavet en mere detaljeret undervisningsplan / målsætning for, hvad vi gerne

Læs mere

Årsplan 7. klasse Engelsk - 2010/11 Ugenr.

Årsplan 7. klasse Engelsk - 2010/11 Ugenr. www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Hvad skal der ske Ingen engelsk i uge 32, da onsdag er Opstartsdag for hele skolen. Uge 33

Læs mere

Margit Gade. Dansk med it. Vis mig hvordan! TRIN

Margit Gade. Dansk med it. Vis mig hvordan! TRIN Margit Gade Dansk med it Vis mig hvordan! TRIN Dansk med it - Vis mig hvordan! Margit Gade 2012 Akademisk Forlag, København et forlag under Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, et selskab i Egmont Mekanisk,

Læs mere

Indskoling et legende og lærende univers

Indskoling et legende og lærende univers Indskoling et legende og lærende univers Litteraturundervisning Digtning Produktion af bøger Læsning - dialogisk læsning Det første projektarbejde Helle Frost 1.sep.10 CFU Aalborg Litteraturundervisning

Læs mere

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler.

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Substantiver arbejde www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Du skal købe to kilo kartoffel

Læs mere

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne.

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne. Drejebog, dagsforløb Herunder finder du en drejebog til et dagsforløb i Mobil Lab 3. Det er en drejebog for hvordan et forløb kan se ud, med 6 klokketimer til rådighed. Du har måske lidt mere eller lidt

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Jeg bygger kirken -4

Jeg bygger kirken -4 Jeg kirken - Sandhed og hellighed Mål: Denne gang lægger vi vægt på det alvorlige. Mit hus skal være et bedehus! råbte Jesus, da han så, hvordan folk misbrugte Guds hus til selv at bliver bedre af det.

Læs mere

Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl.

Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl. Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl. Forberedelse: (Ca. 5-6 timer) 1) Forforståelse: Hvad ved I om kirkegårde? (fælles) Udfyld et tankekort Tankekort om kirkegårde (Word).

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Alle har en historie at fortælle. Oftest giver en personlig historie os et billede af, hvem den fortællende

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012 Digital kultur i dagtilbud Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012 Digitalisering er ikke et valg men et vilkår Digital prioritering i dagtilbud inden for 3-5 år? I hvilken grad finder kommunen det

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår Forløb 7 Engelsk historie Titel: Village life 200 years ago Fag: Engelsk historie Klassetrin: 6. klasse Årstid: Forår, sommer, efterår 1 Kort om: I dette undervisningsforløb arbejder vi med at udvikle

Læs mere

Peddersen og Findus: Tigergab og cirkusprinsesser

Peddersen og Findus: Tigergab og cirkusprinsesser Tema: Fag: Målgruppe: Sprog og talemåder Dansk Indskoling DR1, 2010, 20 min. Billedet er fra tv-udsendelsen. Cirkus kommer til byen og den store tiger bryder ud for at besøge den lille kat Findus, som

Læs mere

VITELLO. Kim Fupz Aakesons. af Kenneth Jakobsen Bøye

VITELLO. Kim Fupz Aakesons. af Kenneth Jakobsen Bøye VITELLO Kim Fupz Aakesons Undervisningsmateriale af Kenneth Jakobsen Bøye Undervisningsforløbet til skuespillet Vitello. Mål: At børnene gennem både kreative, skriftlige og mundtlige opgaver får lyst til

Læs mere

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Følgende ideer er ment som praktiske og konkrete ting, man kan bruge i matematik-undervisningen i de yngste klasser. Nogle af aktiviteterne kan bruges til

Læs mere

IT i Dagtilbud. Manual til Book Creator VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i Dagtilbud. Manual til Book Creator VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i Dagtilbud Manual til Book Creator Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse Bogen begyndes Mulighed for hjælp i programmet Menuknappen "+" Menuknappen "i" Menuknappen "kasse med pil op" Hvordan

Læs mere

Kina i dag. Kina i dag

Kina i dag. Kina i dag Kina i dag Kina i dag I Kina bor der cirka 1,3 milliard indbyggere. 300 millioner af dem er lige så rige eller meget rigere end folk i Danmark. 1 milliard kinesere er fattige. Der er stor forskel på, hvordan

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

1 PÆDAGOGISK INSPIRATION TIL EVENTYRET HVAD ER DET DOG, DER PIBER

1 PÆDAGOGISK INSPIRATION TIL EVENTYRET HVAD ER DET DOG, DER PIBER 1 PÆDAGOGISK INSPIRATION TIL EVENTYRET Fortællingens tekst kopieres over på ét ark, gerne hvidt karton. Fortællearket rummer således hele fortællingens tekst og kan anvendes ved forberedelsen af fortællesituationen,

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Hvornår er man egentlig dansker? Når man ser dansk ud? Når man har dansk pas? Eller danske forældre? Er man

Læs mere

Lotte Salling. Snakkepakker. sprogudviklende aktiviteter til hele året. Bogen er udviklet i samarbejde med Bente Bruun og Bodil Knutz

Lotte Salling. Snakkepakker. sprogudviklende aktiviteter til hele året. Bogen er udviklet i samarbejde med Bente Bruun og Bodil Knutz Lotte Salling Snakkepakker sprogudviklende aktiviteter til hele året Bogen er udviklet i samarbejde med Bente Bruun og Bodil Knutz Illustrationer af Marie Zeuthen Andersen og Lene Sørensen Lotte Salling

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

ARBEJDSHÆFTE. Tekst og illustrationer: Mikala Klubien

ARBEJDSHÆFTE. Tekst og illustrationer: Mikala Klubien Børnenes U-landskalender 2012 ARBEJDSHÆFTE 1 Tekst og illustrationer: Mikala Klubien 2 Tamale Tachipe Salaga Ghana Accra Mad 3 GHANA GUF I Ghana spiser de fufu-mos med suppe næsten hver dag. De bruger

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt.

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt. GPS 27-31 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m. fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 27: Moses og Josva Nøglesætning: Gud har en plan for dit liv Bibelvers

Læs mere

UDSKOLINGEN / DIT OG MIT DANMARK

UDSKOLINGEN / DIT OG MIT DANMARK EFTERBILLEDER UNDERVISNINGSPORTAL FOR FOTOGRAFI I FOLKESKOLEN UDSKOLINGEN / DIT OG MIT DANMARK Lærervejledning Dit og mit Danmark. Indhold og formål: Dit og mit Danmark behandler tematikken Danmark under

Læs mere

L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E. Min krop. Tekst og illustration: Jørgen Brenting. Baskerville

L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E. Min krop. Tekst og illustration: Jørgen Brenting. Baskerville L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E Min krop Tekst og illustration: Jørgen Brenting Baskerville Online materiale. Må kopieres af medlemmer af Baskervilles Depot. Materialet må kun

Læs mere

UNDER VERDENS TAG VANDRE- OG KULTURREJSE I NEPAL

UNDER VERDENS TAG VANDRE- OG KULTURREJSE I NEPAL UNDER VERDENS TAG VANDRE- OG KULTURREJSE I NEPAL AFREJSE: d. 26. marts - 5. april 2015 11 dage PRIS: DKK 17.800 kr. per person UNDER VERDENS TAG VANDRE- OG KULTURREJSE I NEPAL Grønne terrassemarker, rhododendron-skove

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere