REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE"

Transkript

1 REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 19. januar 2015 Kl UCN, Selma Lagerløfs vej, Aalborg Der er rundvisning på UCN fra kl , hvor der er frokost, og lokalerne er derfor ledige. DAGSORDEN OG REFERAT: Pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent Ordstyrer: Lars. Referent: Ina formiddag, Preben eftermiddag. Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden og tidsplan Vi er umiddelbart ikke i tidsnød. Der er rundvisning før frokost. Frokost Pkt. 3: Opfølgning fra sidst Evaluering FRIT VALG Aalborg Kommune. Det er lige oppe over, at det skal igennem det politiske system. Pkt. 4: Kort orientering fra regionsformand og diskussion af relevante emner OK forhandlinger er godt i gang. Evt. strejkesteder er ved at blive udvalgt. Gitte har været involveret i Brønderslev Kommune ift. arbejdsmiljø/arbejdsvilkår i FRI som er området omkring hverdagsrehabilitering. Der er høstet fine erfaringer, som kan anvendes andre steder bl.a. omkring faglighed, arbejde alene fys, funktionsbeskrivelser, snitflader, tværfagligt samarbejde osv. Gitte er med til at lave ny MEDaftale i regionen. Er ikke færdig endnu. Skiftet på Regionsdirektør posten påvirker forhåbentlig ikke det gode samarbejde. Carma fra Aalborg Universitet arbejder på en evaluering af strukturen, denne er forsinket så ikrafttræden af ny MED-aftalen er udsat til maj. Fys ansat i lægepraksis der arbejdes med at få et projekt i gang i Nordjylland. Gurli Pedersen (DF) og Marianne Kongsgaard (praksis konsulent) er i gang med at få det gjort til en realitet. Gitte har endelig fået en aftale med Ulla Astmann, hvor hun skal informeres om hvordan fysioterapeuter kan

2 aflaste læger og derfor afhjælpe lægemangel i Nordjylland. Birte Christensen (fys fratårs-lægeklinik) skal også med. Mødet er d. 3/2. Fællesmøde TR og AMIR i FTF-regi er lidt dårligt besøgt nok grundet egenbetaling. Nu forsøger man at gøre det gratis. Der er et møde 16/4. Invitation er sendt ud. På repræsentantskabsmødet er det besluttet at fys-uddannelsen på sigt skal være en universitetsuddannelse. Gitte slår fast, at Danske Fysioterapeuter stadig er lige aktive ift. eksisterende uddannelse og reform heromkring. Pkt. 5: Kort orientering fra Samarbejdes-udvalgsmedlemmer (Preben og Lars) Møde afholdt i god ånd, trods en del kritik fra DF/fysioterapeuter ift. dagsordenen/embedsmændene. Oplevelse af, at politikerne er meget lydhøre. Praksisplan har været i høring. God drøftelse. Næsten alt er implementeret. Samlet ramme for økonomi, derfor ikke flere ydernumre. Kvalitetsprojekter er i gang. Positivt, trods at der ikke er mange midler hertil. Kvalitetssikringsudvalg skal godkende dem. Drøftelse af vederlagsfri ordning ift. de særlig krævende patienter. Tillæg for særligt tidskrævende behandlinger er fjernet i den nye overenskomst, pengene er i stedet flyttet over til holdtræning. Kommunalt tilbud vs. privatpraktiserende. Kommunerne ser forskelligt på dette. Drøftelse af kvalitet ift. individuel behandling vs. holdtræning. Pkt. 6: Kort orientering fra Hovedudvalget (Lone) Der er ansættelsessamtaler i øjeblikket til regiondirektørstilling. Fokus er de 75 mill. der skal findes i budgettet især på sygefravær, besparelser/effektivisering. Lone orienterer også fra TR rådet: TR rådet arbejder med forretningsorden således den også kan tilpasses evt. kommende TR fra det private. 10 % af fysioterapeuter er kandidater. Der har været drøftelse med Tina Lambrecht ift. jobs til disse. Drøftelse af udfordring ift., at mange kandidater ikke har praksiserfaring inden de tog kandidatuddannelse. Pkt. 7: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter (Ina og Lene) Herunder spørgsmål til referater. Referat fra TR møde d. 26. november udsendt til regionsbestyrelsen Henviser til referatet. Ingen spørgsmål. Drøftelse om referat skal på hjemmesiden. Elin Lau var inviteret med og gav oplæg om bisidderrollen, en af Danske Fysioterapeuters s pakker til TR møder. Godt med sådan et emne på programmet. Anbefales lignende fremadrettet.

3 Pkt. 8: Kort orientering fra Hovedbestyrelsen (Gitte) Herunder spørgsmål til referater Danske fysioterapeuters sekretariat sender frem over referaterne direkte til alle Regionsbestyrelsesmedlemmer. Ingen kommentarer til tidligere referater. 3 nye medlemmer af hovedbestyrelsen siden Repræsentantskabsmødet. Morten Topholm har fået posten som formand for forskningsfonden efter Gitte. Gitte er kommet med i FTF s kongres i stedet for. Der er HB-konference ultimo januar. Her skal bl.a. ny strategiplan drøftes. Forslag til overordnede strategiske mål er - Vækst og nye jobs - gode løn og ansættelsesvilkår - bedre service og kvalitet Vinder af innovationsprisen skal også findes. Offentliggøres umiddelbart herefter. Pkt. 9: Arrangementer/kommende arrangementer: Funktionelle lidelser som Ulla arrangerer, oplægsholder forår 2015 kan. Ulla rykker igen. Psykiatri, fysisk træning til psykiatriske patienter, Ulla arrangerer. Er i kontakt med Søren Drivsholm, Århus herom. Vi foreslår arrangementet afholdt tirsdag d. 14/4. Alternativ onsdag og torsdag samme uge. Honorar 4000,- alt inkl. Ulla arbejder videre med arrangementet. Medlemsforslag: Marianne Christensen har foreslået et arr. om achilleseneruptur. Hun vil selv gerne undervise. Bestyrelsen arbejder videre med emnet. Medlemsforslag: Barbara Bröcki har foreslået et arrangement om respirationsmuskeltræning. Hun vil gerne selv undervise. Bestyrelsen arbejdere videre med forslaget. +60 gruppe. Der er et medlem, der er interesseret i at planlægge. Har RB en ide til oplægsholder. Sygeplejerskerne har lignende arrangementer. Gitte spørger sygeplejerskerne for ideer. Medlemsønske: Oplæg af Kiropraktor. Hvad gør de, hvad gør vi? Vi drøfter behovet/interessen og evt. indhold i arrangementet. (fordele ved at være i samme hus, for nyuddannede, jobskabende, udgangspunkt case?) Der er fys og kiropraktor sammen i Vejgaard og på Sofiendalsvej. Carsten Eckmann fys, der arbejder sammen med kiropraktor (Gåsepigen?) Lene undersøger nærmere og spørger Carsten. Medlemsforslag: Oplæg fra Helle Fuglsang, hun har succes med at få mere bevægelse ind i børnehaver, dagpleje og skoler. Emnet er højaktuelt også ift. flere jobs/innovation og politisk ift. skolereformen. Aktuelt ift. indslag til generalforsamlingen? Eller som alm. arrangement. Gitter tager kontakt til Helle Fuglsang. Planlagte:

4 Diskusprolaps i nakke. Martin Melbye. 21. januar Max 20. personer. Ina står for det praktiske på selve dagen. Der har, fra hele landet, været meget stor interesse for dagen. 27.januar Temaeftermiddag om knæ, arrangeret af fys. afd. Aalborg Universitetshospital. Vi sponsorerer sandwich og vand. Der er 130 tilmeldte. Fysioterapeut ansat på lægeklinik. Oplægsholdere fysioterapeut Birte Christensen som er ansat på lægeklinik i Tårs, læge Thomas Bjørnshave og Erhvervskonsulent Claus Pedersen fra Danske Fysioterapeuter. 26. marts kl Afholdte: Medlemsmøde før REP 12. nov Der deltog 9 personer, heraf kun to der ikke var medlemmer af Repræsentantskabet. God møde for deltagerne i repræsentantskabet, øve aften. Så det gjorde ikke noget af deltagerantallet var lavt men ønskes selvfølgeligelig højere. Forsknings og udviklingssymposium på UCN d. 4. december. Der deltog 130. Oplæggene var meget korte. Eftertanke om der var mulighed for at uddybe nogle af oplæggene derudover. Meget fint arrangement. Faciebehandling, 1. december. 68 tilmeldt. Super arrangement. Denne gang var der mindre frafald end normalt. Danske Fysioterapeuters sekretariat afholdt fyraftensmøde om Sundhedsforsikringer. d.15. januar var der 15 tilmeldte. Godt arrangement. Evaluering af arrangementer i hele 2014: Oversigt med beskrivelse af arrangement, fremmødte, økonomi videre havde GN medbragt til mødet. Samlet en særdeles positiv evaluering af årets arrangementer. Der deltager langt flere medlemmer i faglige arrangementer end i fagpolitiske. Dialog om vi kan udbrede kendskabet til arrangementer. De annonceres i Fysioterapeuten, på hjemmesiden og på Facebook. Desværre har webredaktøren haft problemer med efterårets nyhedsbrev, som ikke er nået ud til medlemmerne. Vi mener ikke at vi kan gøre mere. Pkt. 10: Budget 2015 og 2016 Regnskabet for 2014 er ikke færdigt, afventer dette, så vi kan se om der er uforbrugte midler i 2014, der kan søges overført til Der forventes at være et overskud, der kan overføres, bl.a. til Regionskonferencen. Vi søger overførsel til regionskonference, sponsorat af Sundspurt og Forsknings og udviklingssymposium. Derudover søger vi mest muligt overført. Pkt. 11: Generalforsamling forår 2015 Generalforsamlingen skal afholdes i april eller maj Første prioritet for generalforsamlingen: 29. april.

5 Annoncering: Gitte sørger for annoncering i Fysioterapeuten, på hjemmesiden og Facebook. Dirigent: Gitte foreslår at vi igen spørger Britta Mølgaard, Regionsformand D.Bio. Forslaget er godkendt. Skriftlig beretning: Den laves fælles for de fem regioner Regionsbestyrelsens beretning: Laves af Gitte med input fra bestyrelsen. Skal på dagsordenen d. 12. marts. Valg: Alle generalforsamlingsvalgte er på valg. Studerende kan også stille op. Hvem står for valghandlingen? Det vil være smart hvis det er SU medlem eller TR da de ikke er på valg denne aften. Vi beslutter på et senere tidspunkt, hvem der påtager sig at stå for valghandlingen. Trækplaster: Der blev drøftet et par forslag, som GN vil arbejde videre med. Pkt. 12: EVT. Ingen punkter Pkt. 13: Planlægning af næste møde Næste møde holdes d. 12. marts hos BeneFiT i Hobro. Dagsorden punkter: Generalforsamling herunder beretningen Det besluttedes, at fremtidige møder påbegyndes kl Kaffe drikkes inden. GN vil se på, om vi næste gang skal se på et årshjul. På første møde efter generalforsamlingen skal forretningsordenen på dagsordenen. Der bliver måske behov for at indskrive at studerende har en observatør post i regionsbestyrelsen. Janus Pill fra sekretariatet laver et forslag til ordlyd. Pkt. 14: Evaluering af mødet Det er dejligt, at vi når helt igennem alle punkter og alligevel er færdig med mødet til annonceret tid. Det er indtrykket, at vi bliver bedre og skarpere på at gennemgå referater fra forskellige fora. Der er tilfredshed med måden der bliver refereret på.

Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april. Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej.

Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april. Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej. Dagsorden: Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april Pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden Pkt. 3: Opfølgning fra sidst Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej. Pkt. 4: Kort orientering

Læs mere

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder Referat Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00 Sted Fysioterapien Færch Huset Lille Østergade 5 7500 Holstebro Ordstyrer: Sanne Jensen

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Line Reffelt Jørgensen, Marjanne den Hollander, Mette Johansen, Rosa Fuglsang. Karen

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning Marts 2014 til marts 2015 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne år

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Afbud: Carsten B. Jensen, Thomas Knudsen, Line Schiellerup, Marie Posborg Bjørn, Per Normann Jørgensen.

Afbud: Carsten B. Jensen, Thomas Knudsen, Line Schiellerup, Marie Posborg Bjørn, Per Normann Jørgensen. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen 19.06.2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Maja Pejs Jensen 28.06.2013 Deltagere: Tine Nielsen, Regitze Visby, Tilde Randsborg, Nanja H.

Læs mere

Beretning FTF Region Sjælland 2013. Årsmøde 2013. Skriftlig beretning

Beretning FTF Region Sjælland 2013. Årsmøde 2013. Skriftlig beretning Årsmøde 2013 Skriftlig beretning 1 2 Kære FTF-medlem Det er en fornøjelse hermed at præsentere dig for den skriftlige beretning 2013 fra FTF Region Sjælland. Beretningen forsøger i korte træk at beskrive

Læs mere

Region sjælland Beretning

Region sjælland Beretning Region sjælland Beretning 2011/2012 2 Indhold Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region sjælland 3 4 7 9 11 14 15 Regionsbestyrelsens medlemmer Beskæftigelse innovation på dagsordenen nye roller

Læs mere

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 1 2010 Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 2 Vedhæng på et armbånd Årsberetningen 2010 består af en række interviews. Både med fysioterapeuter og med politikere

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11. 12. december 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.12.2012 kl. 14.00 Slut: 12.12.2012 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 10. januar 2015

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 10. januar 2015 1 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 10. januar 2015 Bestyrelsens beretning for året 2014 til generalforsamlingen den 10. januar 2015. Indledning. Kære medlemmer. Det er nu 7. gang jeg står her på en ordinær

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat 08.02.2010, 16.30-18.30, Europahøjskolen

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat 08.02.2010, 16.30-18.30, Europahøjskolen Til stede: Fraværende: Erling Post, formand Peter Gjelstrup, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Kirsten Jul Thabasz-Zaluski, Friluftsrådet, Østjylland Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Bestyrelsesmøde - referat

Bestyrelsesmøde - referat Mødedato: 30.04.2015 Sted: Vejen Idrætscenter Petersmindevej 1 6600 Vejen Referent: Karin Rye Caspersen Ref. nr. 07/2015 Emne: Bestyrelsesmøde Dagsorden: 1. Godkendelse af referater fra 15. april 2015

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Evaluering. Der har altid hersket en stor usikkerhed om den korrekte håndtering af rygpatienterne, og mange faggrupper er involverede.

Evaluering. Der har altid hersket en stor usikkerhed om den korrekte håndtering af rygpatienterne, og mange faggrupper er involverede. Tværfagligt auditprojekt om patienter med rygproblemer i Region Sjælland Indledning: Evaluering Med støtte fra kvalitets og forskningsfonde for kiropraktorer, fysioterapeuter og praktiserende læger i Region

Læs mere

Emne: Møde nr. 1-2011. Dato: 07.03.2011. Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke Louise Munchaus Adsbøl LA. Lene Sørensen

Emne: Møde nr. 1-2011. Dato: 07.03.2011. Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke Louise Munchaus Adsbøl LA. Lene Sørensen Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 1-2011 Dato: 07.03.2011 Sted: Lene Sørensen Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Louise Munchaus Adsbøl LA Lene Sørensen LS Preben Arenfeldt PA

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32,

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32, Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, den 17. Marts 2011 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Ninna Friis bød velkommen. Der var 30 medlemmer til stede. 1. Valg af dirigent Erik Roland blev valgt. Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet.

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15-16. maj 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.5.2013 kl. 10.15 Slut: 16.5.2013 kl. 15.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

HBM/21/6/2004 1. 13. juli 2004 J.nr. 4212 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. juni 2004.

HBM/21/6/2004 1. 13. juli 2004 J.nr. 4212 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. juni 2004. HBM/21/6/2004 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. juni 2004. 13. juli 2004 J.nr. 4212 ULA Til stede: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Vibeke Laumann Solvejg Pedersen Lena Olsen Lise Hansen

Læs mere

REF. fra : Bestyrelsesmøde på Limfjordsvej Tirsdag den 2. februar 2015

REF. fra : Bestyrelsesmøde på Limfjordsvej Tirsdag den 2. februar 2015 Referat af: Bestyrelsesmøde I det nye Kridthus Tirsdag den 5. maj 2015 Kl. 19.15 21.00 Dagsorden: Nyt fra Kridthuset (økonomi ol /børnetal) - Økonomi for maj 2015 er omdelt med en forbrugs % på 102 % denne

Læs mere

Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08

Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08 Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08 Ad 1) Susanne bød Velkommen og læste Formålsparagraffen op. Ad 2) Søren blev valgt som dirigent, Charlotte blev valgt som referent. Næste møde i Skanderborg

Læs mere