Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S"

Transkript

1 Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde Velkommen v. Tine Nielsen (5 min) Samarbejde mellem Danske Fysioterapeuters sekretariat og regionerne v/janus (10 min) Generalforsamlingen maj 2015 (35 min) Pause (10 min) Strategiplan 2016 (70 min) Pause (10 min) Meddelelse om aktuelt emne fra Hovedbestyrelsen Regionskonferencen på Bornholm (10 min) Revisionsproces af sundhedsfaglige uddannelser (10 min) Nyt fra (10 min) Eventuelt (10 min) Evaluering af møde (5 min)... 5 Mødeleder: Tine Nielsen Referent: Trine Aagren Rasmussen og Morten Barslund Gregersen Side 1 af 5

2 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min) Tilstede og afbud samt præsentation: Tilstede: Tine, Bettina, Jes, Thomas(pkt. 1-8), Tilde, Børge Bo, Line (pkt. 12,3,4,5,8), Mette, Marie(pkt. 1-9), Kristoffer og Per. Afbud: Kirsten, Charlotte og Katja. Derudover deltog Janus Pill Christensen fra Danske Fysioterapeuters sekretariat. Godkendelse af dagsorden: Punkt 8 Kirsten i patientsikkerhedsrådet udgik pga. afbud fra Kirsten og blev i stedet erstattet med et punkt vedr. regionskonferencen på Bornholm til juni. Dagsordenen blev herefter godkendt uden nærmere bemærkninger. 2. Samarbejde mellem Danske Fysioterapeuters sekretariat og regionerne v/janus (10 min) Regionsbestyrelsen orienteres om, at Janus vil deltage i regionsbestyrelsesmøderne resten af året. Dette skyldes, at der er taget skridtet videre i samarbejdet mellem sekretariatet og regionerne, hvilket betyder at Janus bliver fast konsulent knyttet til regionerne. Formålet er, at sikre bedre sammenhæng og samarbejde mellem regionerne og sekretariatet, og ambitionen er at Janus skal agere administrativ støtte ift. strategi og planlægning. På denne måde hjælper Janus både med at få bredt Danske Fysioterapeuters strategiplan ud i regionernes arbejde, og med at regionsformændene får deres ideer ind i sekretariatets daglige arbejde. 3. Generalforsamlingen maj 2015 (35 min) Program: - Det foreløbige program for Generalforsamlingen blev fremlagt. - Mødet finder sted den 5. maj kl i Rotunden i Tivoli. Den første time er afsat til diskussion af foreningens sammensætning, mens der fra er generalforsamling. Efterfølgende spiser deltagerne middag på Nimb. Forslag til dirigent: - Nina Sandholdt foreslås som dirigent. Tine tager kontakt til Nina. Proces: - Tine fremlægger, at planlægningsgruppen finder det urealistisk med en oplægsholder udefra, hvis der skal være ordentlig tid til en efterfølgende diskussion. - Planlægningsgruppen arbejder derfor nu ud fra, at der ikke vil være en oplægsholder, men blot et kort oplæg, der kan starte diskussionen. - Flere fra RB, synes det er ærgerligt at der ikke kommer en oplægsholder, der understreges vigtigheden af, at diskussionen får et nuanceret afsæt. Der skal være opmærksomhed på at det ikke bliver en for flyvsk dialog, når der ikke kommer en bestemt vinkel fra et konkret oplæg. - Det foreslås at en intern fra sekretariatet, f.eks. Ann Sofie Orth kan holde et kort oplæg med styrende spørgsmål til at give diskussionen retning. - Det nævnes desuden, at det er vigtigt med retoriske overvejelser over, hvordan emnet og temaet beskrives og præsenteres, således at det fremstår neutralt. Side 2 af 5

3 - Planlægningsgruppen holder i nærmeste fremtid et møde, hvor processen til generalforsamlingen er på dagsordenen. Det skal her drøftes, hvordan foreningen og medlemmerne får det bedste ud af mødet. Indhold i beretningen: Orientering om den skriftlige beretning: - Den skriftlige beretning er ved at blive udarbejdet, og der forventes et endeligt udkast snarest. Denne vil blive sendt ud til RB til kommentering. Forslag til den mundtlige beretning: - Ting, der er i proces, kan være svære at skrive om og vil derfor være oplagt at have med i den mundtlige beretning. Herunder nævnes psykiatri, skadestuefunktion og SU. - Desuden foreslås det at nævne, at SU-pladsen i regionsbestyrelsen er vakant og ønskes besat. Diverse: - På baggrund af det foreløbige regnskab for 2014, ser det ud til at det vedtagne budget med overførsel af fra kan gennemføres. Det endelige regnskab for de to foregående år vil blive sendt ud til bestyrelsen, så snart det er færdigt. - Foreløbig tilkendegivelse af genopstilling til RB-valg: o Børge, Mette, Jes, Kristoffer, Per, og Tilde genopstiller. Katja opstiller til ordinær plads. o Marie, Bettina og Thomas genopstiller ikke. - RB-medlemmerne opfordres til at reklamere for at få folk til at stille op. 4. Pause (10 min) 5. Strategiplan 2016 (70 min) Det samlede dokument om strategiplanen blev gennemgået. Der blev efterfølgende arbejdet videre i arbejdsgrupperne fra sidste møde. Det blev i plenum konkluderet, hvad der er behov for at arbejde videre med frem mod næste møde og resultaterne fra gruppearbejdet vil blive indsat i det samlede dokument, der er vedlagt som bilag. 6. Pause (10 min) 7. Meddelelse om aktuelt emne fra Hovedbestyrelsen Tine orienterede om diskussion fra Hovedbestyrelsen. 8. Regionskonferencen på Bornholm (10 min) Praktisk: - Der er bestilt færgebilletter til tre biler. o Afgang: To biler tirsdag eftermiddag og en bil tirsdag aften. o Hjemtur: En bil fredag og to biler lørdag. Side 3 af 5

4 - Det besluttes at regionsbestyrelsen vil finde et sted at spise ude torsdag aften. Jes undersøger mulighederne. - Cykler: Der er leget 20 cykler fra torsdag eftermiddag til lørdag kl. 14. Prisen er 215 kr. pr. cykel. Feriecenteret ligger 10 km fra Allinge, hvor Folkemødet afholdes. Folk er indstillede på at cykle på trods af afstanden, og det besluttes derfor at holde fast i at leje cykler. Hver person skal huske et sæt cykellygter og evt. cykelhjelm. 9. Revisionsproces af sundhedsfaglige uddannelser (10 min) Orientering: - Der foregår nu en revision af de mellemlange sundhedsfaglige uddannelser. - Professionshøjskolerne ønsker ikke en national studieordning, i modsætning til Danske Fysioterapeuter og det øvrige sundhedskartelmen. Dette vil betyde, at professionshøjskolerne får mere selvbestemmelse ift. tilrettelæggelse af uddannelserne, og at uddannelsen derfor bliver mindre ensartet på tværs af uddannelsessteder. - Der ligger ingen konkret begrundelse for, hvorfor professionshøjskolerne ikke ønsker en national studieordning. 10. Nyt fra (10 min) Formand: - Regnskab 2014 for Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden kommer ud snarest, og det ser positivt ud. - Tine har holdt møde med Sophie Hæstorp Andersen om psykiatriområdet. Der kommer et notat ud snarest. Sophie var desuden meget interesseret i at høre mere om fysioterapeuter i ambulatoriefunktioner. - De nyeste arbejdsløshedstal fra Region Hovedstaden viser en nedgang i arbejdsløsheden blandt fysioterapeuter, så ledigheden nu er nede på 1,7 %. Det er dog vigtigt at overveje om nedgangen skyldes ansættelse som fysioterapeut eller andet. - De sidste Arbejdsløshedstal viser at der er et fald, så ledigheden nu er nede på 1,7 %. Medlemmer: - I januar blev tre mobile ejer-ydernumre udbudt i København, men der kom ingen ansøgere. Arbejdsgruppen under SU sætter sig i den nærmeste fremtid sammen og vurderer, hvorfor der ikke kom nogen ansøgninger. Det kan bl.a. skyldes kort ansøgningsfrist, og at der ikke blev annonceret i fagbladet. Regionsbestyrelsen er overraskede over, at der ikke blev ansøgt til ydernumrene, set i lyset af den store opmærksomhed, der var på praksissektoren i efteråret og den generelle debat i foreningen. De tre ydernumre vil nu blive udbudt igen på henholdsvis Fysio.dk og Sundhed.dk. - Region Hovedstaden tilbyder praksissektoren en uvildig vurdering af den fysiske adgang til praksis og rådgivning til forbedring af denne. Tilbuddet er gratis og løber Adgang til tilbuddet kræver, man møder op til Region Hovedstadens informationsmøder. - Intensivafdelingen på Rigshospitalet har konverteret en sygeplejerskestilling til en fysioterapeutstilling. Side 4 af 5

5 11. Eventuelt (10 min) 12. Evaluering af møde (5 min) - Meget konkret arbejde i dag. - Overordnet tilfredshed med mødet. - Det nævnes, at det har været positivt, at have Janus med til afklaring af ting i sekretariatet. - Skemaet til gruppearbejdet roses. - Tine har været en meget struktureret mødeleder. Side 5 af 5

Dato for møde: 20. aug. 2013

Dato for møde: 20. aug. 2013 Referat Referat for møde i: Regionsbestyrelsen i region hovedstaden Referant: Tenna von Cappeln Dato for møde: 20. aug. 2013 Dato for udarbejdelse: 6. sept. 2013 Referat til regionsbestyrelsesmøde 20.

Læs mere

Afbud: Carsten B. Jensen, Thomas Knudsen, Line Schiellerup, Marie Posborg Bjørn, Per Normann Jørgensen.

Afbud: Carsten B. Jensen, Thomas Knudsen, Line Schiellerup, Marie Posborg Bjørn, Per Normann Jørgensen. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen 19.06.2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Maja Pejs Jensen 28.06.2013 Deltagere: Tine Nielsen, Regitze Visby, Tilde Randsborg, Nanja H.

Læs mere

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder Referat Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00 Sted Fysioterapien Færch Huset Lille Østergade 5 7500 Holstebro Ordstyrer: Sanne Jensen

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE

REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 19. januar 2015 Kl.8.30-15.00. UCN, Selma Lagerløfs vej, Aalborg Der er rundvisning på UCN fra kl. 11.45-12.30, hvor der er frokost, og lokalerne er derfor ledige. DAGSORDEN

Læs mere

Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april. Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej.

Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april. Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej. Dagsorden: Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april Pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden Pkt. 3: Opfølgning fra sidst Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej. Pkt. 4: Kort orientering

Læs mere

5. februar 2013. Lokalitet: Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale K 1, 6000 Kolding.

5. februar 2013. Lokalitet: Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale K 1, 6000 Kolding. Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsen, Region Syddanmark Dato for møde: 5. februar 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Esther Skovhus 9. februar 2013 Deltagere: Helle Bruun, Peter Kromann,

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

15.08.13 9.00 15.00. 5: Kort orientering fra Samarbejds-udvalgsmedlemmer (Preben og Marit) Sidste SU møde d. 11. juni 2013.

15.08.13 9.00 15.00. 5: Kort orientering fra Samarbejds-udvalgsmedlemmer (Preben og Marit) Sidste SU møde d. 11. juni 2013. Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsen, Region Nordjylland Dato for møde: 15.08.13 9.00 15.00 Deltagere: Gitte, Lone, Karin, Preben, Ina, Marit, Anne Kirstine, Jette og Tina Afbud: Ulla Dagsorden

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014 Dagsorden 1. Referat til underskrift 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2013 2.2 Retningslinjer for refusion

Læs mere

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 DK-8930 NØ Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 Dagsorden: Ansvarlig Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (2 min.) Punkter til Evt. 2. Mødets værdi (valgt

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Dagsorden: 1. Børneområdet i Nordjylland, til behandling og diskussion Der vil blive en gennemgang af oversigten på børneområdet, herefter deltager

Læs mere

DN Bestyrelsesmøde 1. februar 2015 kl. 10:00

DN Bestyrelsesmøde 1. februar 2015 kl. 10:00 Referat fra DN Bestyrelsesmøde 1. februar 2015 kl. 10:00 Hos Bjarne i Gjern Formalia: Til stede: Afbud: Ordstyrer: Referent: Mette, Bjarne, Thomas, Martin og Uffe Anna-Marie Mette Uffe O. Dagsorden Valg

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Referat fra TR møde Region Hovedstanden onsdag den 29. oktober 2008

Referat fra TR møde Region Hovedstanden onsdag den 29. oktober 2008 Referat fra TR møde Region Hovedstanden onsdag den 29. oktober 2008 (Deltagerliste findes til slut i referatet) Dagsorden 1) Kort fra TRR og Årskonference 2) Kort fra regionsbestyrelsen 3) Regions TR møder;

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Korpsledelsesmøde den 12. til 14. april 2013 Endeligt referat

Korpsledelsesmøde den 12. til 14. april 2013 Endeligt referat Korpsledelsesmøde den 12. til 14. april 2013 Endeligt referat Mødet Fredag den 12. april 2013 kl. 19:00 til søndag den 14. april 2013 kl. 15:15 på Skovbrynet. Deltagere Marianne Karstensen, Karen Vejby,

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15-16. maj 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.5.2013 kl. 10.15 Slut: 16.5.2013 kl. 15.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Esmat Guindy Henrik Knudsen Afbud fra: 4.

Læs mere

Deltagere. 22. 23. november 2014

Deltagere. 22. 23. november 2014 Deltagere SLS-Bestyrelsen Sanne Fuglsang Nyquist, formand Morten Lendal Petersen, næstformand Anne Møller Christoffersen, FU Martin Locht Pedersen, FU Rune Bruun Brodersen, FU SLS-DST Marie Kofoed Hutters

Læs mere

REKU møde 22. maj 2012 Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 Kbh SV.

REKU møde 22. maj 2012 Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 Kbh SV. REKU møde 22. maj 2012 Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 Kbh SV. Til stede Poul Erik Pedersen (mødeleder), Annie Juul-Jørgensen, Nanna Ilmer, Leif Nielsen, Aksel Leck Larsen, Hanne Voetman, Thomas Jensen,

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Referat. DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30

Referat. DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30 Referat DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30 1. Velkomst v/ regionsformand Annemette El-Azem Mødet indledtes med at forsamlingen sang Når jeg ser et rødt flag smælde.

Læs mere