Forsk 22 Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsk 22 Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut"

Transkript

1 Forsk 22 Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut December 2006 Statens Byggeforskningsinstitut Danish Building Research Institute Dr. Neergaards Vej 15 DK-2970 Hørsholm Telefon Redaktionen sluttet 4. dec Ansvarshavende redaktør: Jesper Kirkeskov I redaktionen: Pia Dyregaard Rikke Tønnes Johanne M. Worm Design: Mollerup Designlab A/S Layout: Finn Gattmann Tryk: Schultz Grafisk Oplag: ISSN Gratis abonnement på Forsk kan bestilles på SBi skaber forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø. Ingen digital succes i byggebranchen uden organisatoriske forandringer ILLUSTRATION: PAUL SCHULENBURG Nyt, førende center for viden om det byggede miljø Aalborg Universitet og SBi fusionerer 1. januar Energirigtigt byggeri udelukker ikke spændende arkitektur Ny bog demonstrerer hvordan der kan skabes god arkitektur med øget komfort i fremtidens lavenergibyggeri. 3 Nemt at skære ned på standbyforbrug En husstand gennemsnitligt spare kroner på elregningen. 4 Udvidet mulighed for at simulere naturlig ventilation med BSim Multizonemodel for naturlig ventilation i den ny udgave af programpakken BSim. 4 Aktuelle udgivelser Arkitektur og Energi Realisering af Vision Holdninger og forslag fra 11 dialogmøder med byggesektoren Strategiske partnerskaber i byggeriet. Fleksible strategiske samarbejder i byggeriet Bo sammen eller spredt? Etniske minoriteters boligønsker og motiver for bosætning Undersøgelse af til- og fraflytningen i tre multietniske boligområder Læs mere om udgivelserne på bagsiden Teknikken er ikke den største udfordring ved byggeriets digitalisering. Derimod er det nødvendigt at byggeriets ledere forstår vigtigheden af at lægge strategier der målrettet udvikler nye processer og forretningsmodeller under inddragelse af it, og at de er parate til at gennemføre de nødvendige organisatoriske forandringer. Det var hovedbudskabet ved SBi s årlige debatdag 30. november, hvor en række inden- og udenlandske kapaciteter gav deres bud på udfordringerne ved byggeriets digitalisering. Digitalisering muliggør forretningsforbedringer og øget konkurrencedygtighed, men teknologien kan ikke stå alene. Fordelene opnås ikke medmindre der sker en fortsat forbedring af forretningsprocesserne og udvikling af medarbejdernes kompetencer. Det er derfor store udfordringer byggeriets parter står overfor i den kommende tid. En succesfuld udnyttelse af digitaliseringen kræver dybtgående forandringer, som også griber ind i virksomhedernes struktur, kultur, ledelse og deres forhold til omgivelserne. Det var nogle af de budskaber som professor Mustafa Alshawi fra Salford University i England kom med ved debatdagen. Dette synspunkt faldt godt i tråd med formanden for implementeringsnetværket i Det Digitale Byggeri, Christian Lerches holdning: Det afgørende er at betragte Det Digitale Byggeri som en strategisk udfordring og ikke som et it-projekt. Som ved enhver anden strategisk satsning må ledelsen følge op med den nødvendige for- (Fortsættes side 2) Ressourcestærke fl ygter fra problemramte boligområder Den onde spiral er vanskelig at få brudt. 5 Gevinst ved strategiske partnerskaber Der er et betydeligt potentiale i at byggeriets parter bliver bedre til at samarbejde strategisk gennem flere projekter. 6 Bedre hygiejne i børneinstitutioner sparer sygedage Der skal tages hensyn til håndhygiejnen allerede ved projekteringen af børneinstitutioner. 7 Vil du fortsat modtage Forsk? Husk at gå ind på sbi.dk/forsk og oprette dig som abonnent. 8

2 Ingen digital succes i byggebranchen... (fortsat fra forsiden) Nyt, førende center for viden om det byggede miljø 2 retningsudvikling og afsætte ressourcer til nødvendige investeringer og ikke mindst til uddannelse af medarbejdere. Professor Kurt Jacobsen, CBS, satte teknologisk fornyelse i et meget tankevækkende historisk perspektiv. Det der umiddelbart virker som træghed eller ligefrem modstand mod ny teknologi, bunder ofte dybere i en frygt for de uoverskuelige konsekvenser det kan have at udfordre hele det institutionelle system med tilknyttede interesser indenfor en branche. Men historien viser også at teknologiske fremskridt ikke kan stoppes. De der ikke handler, må se andre tage føringen. Den danske bankverden har allerede gennemført en succesfuld digitaliseringsproces der har medført kolossale ændringer i sektoren med rationaliseringer, omskoling af medarbejdere og skabelse af nye forretningsområder. Det har gjort de danske banker til gode forretninger og internationalt konkurrencedygtige. Vejen frem har været gennem fælles aftaler og teknisk samarbejde. Statens vilje til at gå forrest har også været væsentlig for udviklingen. Nu forsøger staten at gå foran indenfor byggeriet. Fra 1. januar 2007 stiller de statslige bygherrer krav om digitalt udbud. Derefter er det op til lederne i byggeriet at gennemføre de nødvendige forandringer i virksomhederne. rit Mere om SBi Debatdag 2006 på sbi.dk/byggeriets-digitalisering Forskere/seniorforskere Proces og innovation i byggeriet SBi søger to forskere/seniorforskere til Afdelingen for Proces og Innovation. Den ene stilling er især rettet mod digitalisering af byggeprocessen, mens den anden er rettet mod innovation i byggeriet. Forskningen i afdelingen gennemføres i tæt samarbejde med de virksomheder, organisationer og myndigheder, som er aftagere af instituttets viden. Du har dokumenterede forskningskvalifikationer og specialviden inden for et af afdelingens forskningsområder. Vi tror, at du har en samfundsvidenskabelig/økonomisk uddannelse eller er ingeniør/arkitekt. Læs mere om stilling og kvalifikationskrav på sbi.dk. Vi skal modtage din ansøgning senest mandag 29. januar 2007 kl. 12. Når Aalborg Universitet og SBi fusionerer 1. januar 2007, vil de to institutioner sammen etablere et storstilet center for viden om det byggede miljø. Centret vil blive det førende i Danmark og kunne måle sig med lignende centre internationalt. Næsten alle sektorforskningsinstitutioner fusionerer til nytår med universiteterne. Det gælder også SBi, hvis bestyrelse allerede i juni klart tilkendegav at man helst vil fusionere med Aalborg Universitet (AAU). Omdrejningspunktet i fusionen er at etablere et Danish Centre of Excellence for the Built Environment. Til at begynde med vil AAU og SBi til sammen omfatte 281 forskere og ph.d.-studerende indenfor det byggede miljø, og det er ambitionen at dette tal skal vokse som led i etableringen af det nationale Centre of Excellence. Med denne størrelse vil den fusionerede institution kunne måle sig internationalt med andre føren de videninstitutioner indenfor det byggede miljø, f.eks. finske VTT og franske CSTB, som har hhv. ca. 200 og ca. 350 eksperter på området. Fokus på erhvervssamarbejde Det ny center skal rumme landets førende ekspertise indenfor forskning, undervisning, myndighedsrådgivning, erhvervssamarbejde og formidling når det handler om det byggede miljø, dvs. byggeri og fysisk planlægning. Visionen sætter i høj grad fokus på samarbejdet med erhvervet. Det er tanken at det nationale Centre of Excellence skal rette sig direkte mod bygge- og boligsektoren med forskningsbaserede ydelser, siger direktør Lone Møller Sørensen, SBi. Det gælder f.eks. konkrete forskningssamarbejder, efteruddannelsesforløb, formidling via anvisninger og itværktøjer osv., ligesom det gælder tværfagligt uddannede kandidater der opfylder erhvervets behov, forklarer hun. Det er også planen at AAU som følge af fusionen med SBi vil styrke uddannelserne inden for områder som byggeri, fysisk planlægning, byforvaltning m.m. Jeg er overbevist om at vi med dette initiativ vil styrke dansk byggeri og de nye kommuner i forbindelse med deres planlægning og løsning af de problemer som vi ser i vores byer i dag, siger AAU s rektor, professor Finn Kjærsdam. Fusionen medfører ikke at SBi flytter bort fra hovedstadsområdet. AAU har allerede i dag egne afdelinger i både Aalborg, Esbjerg og København, og udbyder endvidere uddannelser i samarbejde med universiteter i Europa, Asien og Amerika. jek Mere om fusionen mellem AAU og SBi på sbi.dk/fusion

3 Energirigtigt byggeri udelukker ikke spændende arkitektur Bygningsreglementets nye energibestemmelser skærper kravene til bygningers energimæssige ydeevne. Men det betyder ikke nødvendigvis at arkitekturen låses fast i en form der kun tilgodeser disse krav. Det er muligt gennem et helhedsperspektiv at skabe god arkitektur med øget komfort i fremtidens lavenergibygninger. Det fremgår af en ny bog, hvis hovedforfatter er seniorforsker Rob Marsh fra SBi. Bogen beskriver hvordan arkitekter tidligt i designprocessen kan tage højde for de formrelaterede dispositioner der har konsekvenser for energiforbruget i nybyggeriet, og den giver en række bud på hvordan energiforbruget her kan minimeres. Der tages i bogen udgangspunkt i fire forskellige temaer i byggeriet hvor arkitektur og energi spiller sammen, og hvor der kan sættes ind med energibesparelser. Det drejer sig om dagslys, solvarme, råhus og tekniske installationer. Dagslyset har stor betydning for vores sundhed og velvære i bygninger, og her udforskes samspillet mellem arkitektur og velvære. Solvarme har traditionelt spillet en vigtig rolle i lavenergiarkitektur. Her belyses synergien mellem solenergi og komfort. For råhuset vises der hvordan materialevalg både kan øge og mindske bygningers energiforbrug. Tekniske installationer spiller en stadig voksende rolle i dagens byggeri. Her viser bogen hvordan elbesparende teknologier kan bidrage til at skabe fremtidens energineutrale bygninger. Dagslys, solvarme, råhus og teknik skal spille sammen i fremtidens lavenergiarkiektur. The Black House, Prickwillow. Mole Architects, Bogens mange illustrationer af god, energirigtig arkitektur eksemplificerer hvordan det er muligt på en gang at tage højde for de nye energikrav og imødekomme ønsker om at bygge spændende og funktionelt. Bogen henvender sig primært til arkitekter, men også til bygherrer, myndigheder, studerende og andre med interesse for byggeriets energiforhold. Den nye bog har titlen Arkitektur og energi og er skrevet af Rob Marsh, Vibeke Grupe Larsen, Michael Lauring og Morten Christensen. Den er udgivet af SBi i samarbejde med Akademisk Arkitektforening. Udgivelsen er blevet støttet med Dansk Energi-Nets PSO-midler. jmw Mere om arkitektur og energi på sbi.dk/arkitektur/beredygtighed/ arkitektur-og-energi, hvor bogen også kan downloades eller bestilles i trykt form. FOTO: ROB MARSH Lavenergirækkehuse, Batschuns. Walter Unterrainer, De nye energibestemmelser fremmer bygningsintegreret energiproduktion fra solceller. Solgården, Kolding. Kjær & Richter, FOTO: ROB MARSH FOTO: ROB MARSH 3

4 Nemt at skære ned på standbyforbruget Der skal ikke mere til end et buk og et klik på stikkontakten på væggen bag boligens strømslugende apparater før vi gennemsnitligt har sparet 10 pct., eller 1000 kr., på den årlige elregning. Men vanens magt er stor, for trods denne viden fortsætter mange familier med kun at slukke på fjernbetjeningen, og ikke på afbryderen, når de er færdige med at bruge apparaterne. Det fremgår af en ny rapport om hvordan man kan nedbringe standbyforbruget i boliger. Rapporten er udarbejdet af seniorforsker Kirsten Gram-Hanssen fra SBi i samarbejde med Lokalenergi. 30 familier blev undersøgt og gjort bekendte med deres standbyforbrug, som nogle steder var helt op til 20 pct. af deres samlede forbrug. Herefter fik familierne gode råd om hvordan de kan sænke deres forbrug, og i slutningen af testperioden fik de udleveret standby-begrænsende hjælpemidler i form af bl.a. strømspareskinner til pc og tv. Nogle familier lærte hurtigt at slukke på stikkontakten og reducerede på den måde standbyforbruget, mens det stort set ikke lykkedes i andre familier. En femtedel af de apparater der blev målt på hos familierne blev brugt meget sjældent, f.eks. videomaskiner, og næsten hele strømforbruget gik derfor kun til standby. Som gennemsnit blev standbyforbruget reduceret til en tredjedel i de deltagende 30 husstande. Udsigten til at spare ca kr. om året på el-regningen var for nogle familier tilstrækkeligt til at de huskede at slukke apparaterne, mens andre familier betragtede det som småpenge der ikke ændrede deres adfærd. Disse familier reducerede først deres standbyforbrug da de i slutningen af testperioden fik udleveret de standby-begrænsende hjælpemidler. Resultaterne af undersøgelsen viser at både rådgivning og en nem adgang til stanby-begrænsende hjælpemidler med fordel kan bruges i fremtidige kampagner for at nedsætte standbyforbruget, siger Kirsten Gram- Hanssen. Hun tilføjer at det samtidig er nødvendigt at påvirke producenterne til at udvikle apparater med et væsentligt lavere standbyforbrug, så det i fremtiden ikke kun er forbrugeren der står med ansvaret for forbruget. pkd Mere om standbyforbrug i boliger på.sbi.dk/miljo-og-energi/livsstil-og-adferd. Herfra kan rapporten Reduktion af standbyforbrug i husholdninger - hvad virker? downloades. Rapporten er udgivet af Lokalenergi. Udvidet mulighed for at simulere naturlig ventilation med BSim Endnu engang er edb-værktøjet BSim blevet forbedret. Denne gang med en multizonemodel for naturlig ventilation. BSim er en programpakke der via en fælles brugergrænseflade rummer en række moduler som ved projektering af bygninger giver brugerne mulighed for at analysere det termiske indeklima fugtforhold skygger og solindfald dagslys solafskærmning valg af ventilationsløsninger energibesparende bygningsudformning Den nye multizonemodel er foreløbig udsendt i en betaversion, som forbedrer det hidtidige udvidelsesmodul for naturlig ventilation i en enkelt zone. Med dette kunne man simulere luftstrømmen mellem et enkelt rum og omgivelserne. Med det nye modul bliver det også muligt at simulere luftstrømmen mellem forbundne rum. BSim-programpakken rummer to andre udvidelsesmoduler. Det ene muliggør avanceret fugtsimulering i konstruktioner og bygninger, det andet beregning af elydelsen fra solceller integreret i bygninger. Siden sin start i 2000 er BSim blevet løbende opdateret. I øjeblikket arbejder SBi på en model til simulering af varmepumper og en forbedret fugtmodel. SBi er også i gang med at implementere edb-værktøjet BEAT i BSim. BEAT bruges til at miljøvurdere byggevarer, bygningsdele og bygninger over deres samlede levetid. Nuværende BSim-brugere modtager licensopkrævning for 2007 inden udgangen af Licensen går til support og videreudvikling af BSim-programpakken. rit Mere om BSim, bestilling og priser på bsim.dk 4

5 FOTO: POLFOTO Ressourcestærke flygter fra problemramte boligområder Kommunerne vil gerne forbedre situationen i de belastede boligområder. Med en række indsatser håber de at nogle flere ressourcestærke danskere flytter ind i områderne, så de med deres normer og adfærd kan præge bebyggelsernes udvikling i positiv retning. Men det går ikke så let. De ressourcestærke flytter faktisk væk, bebyggelserne formår ikke at ryste det dårlige image af sig, og den onde spiral er meget vanskelig at få brudt. Det viser en ny undersøgelse af 24 kommuners erfaringer med belastede boligområder. Undersøgelsen er lavet af seniorforsker Lars Engberg fra SBi for Programbestyrelsen under Integrationsministeriet. Kommunerne hjælper beboerne med uddannelse og job, men når først familierne ad den vej bliver integreret i samfundet, så flytter de fra de belastede boligområder. Og ind flytter i stedet familier og personer der er mindre integrerede, siger Lars Engberg. På den måde ændrer det samlede, dårlige billede af bebyggelserne sig ikke, skønt der er tale om adskillige underliggende succeshistorier om vellykket integration. Bredere indsats er nødvendig Bebyggelserne er præget af problemer med arbejdsløshed, mange beboere på kontanthjælp, dårlig integration, og børn og unge der vokser op uden positive rollemodeller. Det fører ofte til uro, hærværk og kriminalitet. Desuden går børnene i skoler der har mange fremmedsprogede elever, som gør det svært at give det enkelte barn det optimale skoletilbud. Mange af de nydanske beboere er dog glade for at bo i bebyggelserne, der rummer gode, store lejligheder. Men områderne er kedelige, ensformige og uden de bymæssige tilbud og oplevelsesmuligheder der skaber variation og tiltrækker folk udefra. For at nedbryde barriererne mellem de belastede boligområder og den øvrige by skal kommunerne, ud over at give beboerne uddannelses- og jobtilbud, satse bredere. De kan f.eks. flytte nogle af byens kulturelle tilbud ud i bebyggelserne, nogle af de kommunale forvaltninger kunne ligge derude, og bokvaliteten kunne øges ved at renovere bygninger og udearealer, siger Lars Engberg. Almene boliger opfylder indvandreres behov En anden undersøgelse fra SBi underbygger at det er de dårligst integrerede indvandrere der bor i almene lejeboliger. De starter deres boligkarriere her i landet i det almene byggeri for at være i nærheden af familie og venner. Når de er blevet integreret i samfundet med beskæftigelse og egen indkomst, flytter de ud af de store multietniske bebyggelser. Man kan derfor sige at det almene byggeri fungerer som en integrationssluse til samfundet: Et midlertidigt ophold på vejen til selvstændig bosætning. 60 pct. af etniske minoriteter bor i almene boliger, især i de store byer. Den almene boligsektor er ret unik, for her kan det lade sig gøre for familierne at bo nær hinanden, og det er et vigtigt element i de etniske minoriteters boligønsker. Det kan ingen anden boligsektor, siger seniorforsker Hans Skifter Andersen, som har gennemført undersøgelsen af etniske minoriteters boligønsker. I undersøgelsen er mere end tusinde almene husstande blevet spurgt om deres valg af bolig i forbindelse med flytning i Over halvdelen svarede at de har valgt en almen bolig fordi de her enten allerede har eller forventer at få et socialt netværk blandt familie, venner og landsmænd. Det er ikke fordi at de etniske minoriteter har en særlig forkærlighed for etageboliger. Faktisk vil de gerne bo i enfamiliehuse med have, ligesom mange danskere gerne vil, hvis blot de kunne bo i nærheden af deres familie. Men de har ikke de fornødne personlige kontakter til at få fodfæste i andelsboligforeninger eller i private udlejningsboliger, og parcelhuse vil ofte være for dyre. pkd Mere om undersøgelserne på sbi.dk/boligforhold/boligomrader. Herfra kan udgivelserne også downloades. 5

6 Den boligsociale opgave svigtes i Holland Den almene boligsektor i Holland er skruet sammen på en anden måde end i Danmark. I Holland modtager sektoren ikke offentlige midler og er dermed selvstyrende. Men den skal alligevel opfylde statslige krav om bolig sociale ydelser i forbindelse med nybyggeri, renovering og byomdannelse. Dette er en ordning med slagside, for de sociale boligselskaber er nødt til at tjene penge på deres bolighandler. Derfor tøver de med at investere i aktiviteter som ikke har udsigt til at give overskud. Det fremgår af en ny undersøgelse som seniorforsker Lars A. Engberg har lavet. Det er sket som led i Socialministeriets udredningsarbejde om mulighederne for at gøre den danske almene boligsektor økonomisk uafhængig af offentlige midler. I 1990 erne medførte en reform i Holland at staten ikke længere gav økonomisk støtte til at renovere og bygge nye sociale lejeboliger. Dermed sagde staten farvel til styring og regulering af den sociale boligsektor. I stedet blev det pålagt boligselskaberne at indgå resul- tatkontrakter med kommunerne om den boligsociale forpligtelse, hvor selskaberne skal tage hensyn til både overordnede og kommunale boligpolitiske målsætninger. Og det er så her det halter, for efter 10 års erfaring med uafhængighed overholder selskaberne samlet set ikke deres del af kontrakten om den boligsociale forpligtelse. De har et efterslæb i forhold til at renovere de eksisterende boliger, og de har mere end svært ved at skaffe boliger nok til den hollandske befolkning. Den situation er uholdbar, så nu er både den hollandske stat og kommunerne begyndt at udtrykke ønske om mere kontrol med sektoren. Det har resulteret i en ny lov der siger at kommunerne skal indgå forpligtende samarbejde med de sociale boligselskaber, og hvis selskaberne ikke er til sinds at gå med i samarbejdet, så kan de tvinges til det. pkd Mere om den sociale boligsektor i Holland samt link til rapporten Den almene boligsektors fremtid på sbi.dk/boligforhold/boligpolitik Gevinst ved strategiske partnerskaber 6 FOTO: POLFOTO Hvorfor beskæftige sig med nye samarbejdsformer i byggeriet? Det går jo forrygende godt med bugnende ordrebøger og fuld beskæftigelse. Men det er netop årsagen til at det er nu der skal investeres for at lægge grunden til fremtidens succes og byggesektoren har stadig mange uløste problemer: Stagnerende produktivitet, for høje priser og for mange fejl og mangler. Nogle af problemerne kan løses ved at byggeriets parter bliver bedre til at samarbejde strategisk gennem flere projekter. En undersøgelse foretaget af SBi og DTU viser at der findes i hvert fald tre typer af strategiske partnerskaber, som hver især rummer et betydeligt potentiale til fremme af en innovativ udvikling. De er forskellige i deres organisation, struktur og fokus, og hver især har deres styrker og svagheder. Men de rummer alle store muligheder for innovativ udvikling. Ved faste, strategiske partnerskaber foreligger en langtidsaftale, ofte om udvikling af et produkt, f.eks. varianter af en bygning. Her findes især barrierer knyttet til salget. Det gælder derfor om at sikre afsætningen, hvilket kan ske gennem rammeudbud med salg i større serier, eller gennem en styrkelse af eksporten. Ved fl eksible strategiske partnerskaber knyttes samarbejdet til kontrakten i et enkelt byggeprojekt, men samarbejdet genoptages i nye projekter. Virksomhederne oparbejder derigennem en stor kompetence i at samarbejde over tid, fleksibelt og uden langtidskontrakter. Denne type samarbejder er almindelige i Danmark. Fordelen viser sig i øget produktivitet, leveringssikkerhed, kendt kvalitet m.m. Svagheden er at det innovative potentiale kun i ringe grad udnyttes, og at virksomhederne ikke mere systematisk udnytter de oparbejdede erfaringer i en fælles læringsproces. Ved strategiske, netværksbaserede videns- og innovationspartnerskaber sker en effektiv vidensudvikling blandt deltagerne. Det vanskelige ligger i at få denne viden omsat til konkret, kommerciel innovation. Løsningen er en fortsat styrkelse af netværksarbejdet, suppleret med forskning og fokus på kommercielt realiserbar innovation. rit Mere om undersøgelsen i Strategiske partnerskaber i byggeriet, delrapport 2 på sbi.dk/byggeprocessen/ledelse-og-samarbejde

7 Debat om byggeriets fremtidige udfordringer Byggesektorens parter er nødt til i fællesskab at løse branchens centrale problemer. Ellers kan ambitionerne for dansk byggeri ikke indfries. Erhvervs- og Byggestyrelsen inviterede derfor tidligere i år 20 ledere fra byggeriet til at formulere en vision for fremtidens byggeri, Vision 2020 byggeri med mening. Et bredt udsnit af branchen har nu ved en række dialogmøder fået lejlighed til at drøfte visionen og pege på fremtidige udfordringer og initiativer til den nødvendige omstilling i sektoren. Svarene er gengivet i en ny SBi-udgivelse, Realisering af Vision Der er bred enighed om at den vigtigste udfordring bliver at reducere fejl og mangler i byggeriet. Større viden om samfundet og fremtidige brugeres ønsker og behov vægter parterne også højt. Men der er også uenighed om prioriteringen af flere opgaver. Især fik et forslag om én samlende brancheorganisation bølgerne til at gå højt i debatten. I rapporten er de mange initiativforslag samordnet i tre hovedgrupper: Bygningerne, brugerbehov og det globale samfund Processen og leverancesystemet Innovationsprocessen De indgår nu som oplæg i det videre arbejde frem mod en fælles handlingsplan. rit Mere om Realisering af Vision 2020 på sbi.dk/byggeprocessen/ generelt Bedre hygiejne i børneinstitutioner sparer sygedage Når et barn skal skiftes på puslebordet i vuggestuens toilet- og puslerum, er det normalt at andre børn leger ved siden af nede på gulvet. De rører og undersøger alt, heriblandt toiletkant, rør og gulvrist, der er fyldt med bakterier. På et tidspunkt putter de fingrene i munden, og så har vi balladen. Børn i daginstitutioner er mere syge end børn som ikke passes i daginstitutioner. Og når et barn bliver sygt, smitter det ofte de andre børn, de voksne, forældrene og bedsteforældrene, så rigtig mange påvirkes i deres dagligdag, siger forskningschef Claus Reinhold. Han har i samarbejde med en tværfaglig gruppe bestående af bl.a. læger, pædagoger og byggeforskere skrevet to rapporter om hvad der skal til for at komme sådanne dårlige situationer til livs og dermed skabe en mærkbar forbedring i børns sygelighed. Rapporterne ser på hygiejnen i lyset af ny viden og ny teknologi. Resultaterne skal bruges til at vurdere hvor man skal sætte ind i en fremtidig indsats for bedre hygiejne i vuggestuer, børnehaver og dagpleje. Undersøgelsen er finansieret af Sundhedsstyrelsen, som også har udgivet rapporterne. Den talende sæbeautomat Undersøgelser har vist at der er en sammenhæng mellem håndhygiejne og infektionssygdomme. Man ved også at når man forbedrer håndhygiejnen, så falder sygeligheden betragteligt. Det er derfor vigtigt at daginstitutioner er bygget og indrettet sådan at smitteveje afbrydes. Håndhygiejnen skal bogstaveligt talt indbygges i daginstitutionen. Det dur f.eks. ikke at børn og voksne, med deres meget forskellige højder og motorik, skal deles om den samme håndvask. Det er både materialeproducenter, arkitekter, ingeniører, bygningsmyndigheder og håndværkere der skal tænke nyt når de planlægger og udfører de fysiske rammer i institutionerne. Installationer og inventar ved bl.a. pusleplads, toiletter, håndvaske, baderum og brusesteder skal være indrettet sådan at de rigtige håndhygiejniske rutiner også er de mest logiske og letteste at udføre. Stederne skal med andre ord indrettes som pædagogiske læresteder, så børnene opdrages til god hygiejne. F.eks. kan man forestille sig at vandet i håndvasken automatisk begynder at løbe, når man trækker ud efter et toiletbesøg. Vandet løber i den tid der skal til for at sikre en effektiv håndhygiejne. På den måde overtales brugeren til dels at vaske hænder, dels at gøre det tilstrækkeligt længe. Man kunne også udvikle en form for belønning ved f.eks. at sæbeautomaten siger en behagelig eller sjov lyd af en længde der svarer til at man får en passende mængde sæbe i håndfladen. pkd Mere om hygiejne i daginstitutioner på sbi.dk/indeklima/generelt. Her fra kan udgivelserne Forprojekt om håndhygiejnen i daginstitutioner og Forprojekt om håndhygiejnen i dagpleje også downloades. Toilet- og puslerum bliver brugt som opholdsrum for børnene i daginstitutionerne når de voksne skifter andre børn på puslebordet. Børnene får sygdomsfremkaldende bakterier på fi ngrene, som de på et tidspunkt stopper i munden. Og så er skaden sket. FOTO: POLFOTO 7

8 Aktuelle udgivelser Tag en fotokopi af denne annonce, afkryds dine bestillinger og indsend listen til Byggecentrum Boghandel, Lautrupvang 1B, 2750 Ballerup, eller send den pr. fax til Husk at sørge for at dit navn står i adressefeltet ovenfor. Du kan også sende en e-post til eller bestille direkte på Alle priser er inkl. 25 pct. moms. Ændringer til ovenstående adresse kan foretages på sbi.dk/forsk Er din viden ajour? Vær sikker på løbende at få alle SBi s udgivelser inden for dit område, og spar samtidig penge: Tegn et SBiabonnement. Læs mere på www. byggecentrum.dk eller ring på telefon Energirigtigt byggeri udelukker ikke spændende arkitektur Arkitektur og energi. Rob Marsh, Vibeke Grupe Larsen, Michael Lauring og Morten Christensen. 64 sider. Kr. 200,00. Indgår i SBi-abonnement Bygningsudformning A, Bygningsøkologi A samt Energiforbrug A. Debat om byggeriets fremtidige udfordringer SBi 2006:14, Realisering af Vision Holdninger og forslag fra 11 dialogmøder med byggesektoren. Niels Haldor Bertelsen og Ernst Jan de Place Hansen. 81 sider. Kr. 185,00. Udsendes ikke i abonnement. Gevinst ved strategiske partnerskaber SBi 2006:16, Delrapport 2: Strategiske partnerskaber i byggeriet. Fleksible strategiske samarbejder i byggeriet. Interview med nøglepersoner. Virksomhedsundersøgelse. Kresten Storgaard. 92 sider. Findes kun i elektronisk udgave på Udsendes ikke i abonnement. Ressourcestærke fl ygter fra problemramte boligområder SBi 2006:17, Bo sammen eller spredt? Etniske minoriteters boligønsker og motiver for bosætning. Hans Skifter Andersen. 111 sider. Kr. 240,00. Udsendes ikke i abonnement. SBi 2006:12, Undersøgelse af til- og fraflytningen i tre multietniske bolig områder. Hans Skifter Andersen. 80 sider. Kr. 175,00. Indgår i SBi-abonnement Boligforvaltning A. Vil du fortsat modtage Forsk? 1. januar 2007 sletter SBi listen med hidtidige abonnenter på Forsk. På sbi.dk/forsk kan du selv oprette dig som abonnent. Kun de som har gjort det, vil fremover modtage nyhedsbrevet. På sbi.dk/forsk kan du selv vælge om du fremover vil have nyhedsbrevet i trykt form med Post Danmark, i digital form med e-post, eller begge dele. Listen med hidtidige abonnenter slettes fordi den har vist sig at rumme for mange adresser på personer som aldrig læser Forsk. Forsk er gratis og udkommer tre til fire gange årligt med nyheder fra SBi. Husk at gå ind på sbi.dk/forsk og oprette dig som abonnent!

Under halvdelen af de adspurgte læser Forsk. (Basis: 253 respondenter. Gennemførelsesgrad netto 79,2 pct.). Alt for få læser dette nyhedsbrev

Under halvdelen af de adspurgte læser Forsk. (Basis: 253 respondenter. Gennemførelsesgrad netto 79,2 pct.). Alt for få læser dette nyhedsbrev Forsk20 Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut April 2006 Statens Byggeforskningsinstitut Danish Building Research Institute Dr. Neergaards Vej 15 DK-2970 Hørsholm Telefon 45 86 55 33 sbi@sbi.dk

Læs mere

Invitation til samarbejde. Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk

Invitation til samarbejde. Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk Invitation til samarbejde Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk Forskning der virker SBi er Statens Byggeforskningsinstitut, et sektorforskningsinstitut tilknyttet

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

SBi-anvisning 212 Energieffektive skoler Ventilation, lys og akustik. 1. udgave, 2006

SBi-anvisning 212 Energieffektive skoler Ventilation, lys og akustik. 1. udgave, 2006 SBi-anvisning 212 Energieffektive skoler Ventilation, lys og akustik 1. udgave, 2006 Energieffektive skoler Ventilation, lys og akustik Kirsten Engelund Thomsen Kjeld Johnsen Lars Gunnarsen Claus Reinhold

Læs mere

efteruddannelse Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer

efteruddannelse Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer efteruddannelse HørsHolm, lyngby, odense & Vejle Vinter/forår 2012 bygningers

Læs mere

Fremtidens vvs-installatør

Fremtidens vvs-installatør Fremtidens vvs-installatør Dansk Gas Forening Årsmøde Den 15. & 16. november 2007 Nils Lygaard TEKNIQ 1 Analyse af den teknologiske udvikling» Nye installationsformers konsekvenser for den tekniske installatør»

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Direktør Michael H. Nielsen Den 28. januar 2015 Mål om fossil uafhængighed i 2050 skal nås af tre veje Energieffektivisering Fossil uafhængighed i 2050 Fleksibilitet

Læs mere

SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger. 1. udgave, 2008

SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger. 1. udgave, 2008 SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger 1. udgave, 2008 Efterisolering af etageboliger Jørgen Munch-Andersen SBi-anvisning 221 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2008 Titel

Læs mere

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding.

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding. L Y S t e m a d a g LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding. LYSnET er et tværfagligt netværk, der er etableret med det formål at styrke forskning og undervisning inden

Læs mere

Et bredere universitetsmiljø kan blive styrket med Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)'s praksisrettede forskning og formidling

Et bredere universitetsmiljø kan blive styrket med Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)'s praksisrettede forskning og formidling Notat Et bredere universitetsmiljø kan blive styrket med Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)'s praksisrettede forskning og formidling Nedenstående udtrykker de synspunkter som SBi's bestyrelse har på

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Næstved 26. maj 2010 KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på kommunens klimaplan Lidt om byen og klimaplanen Byens fornyelse Boligområder

Læs mere

Solafskærmningers egenskaber Af Jacob Birck Laustsen, BYG-DTU og Kjeld Johnsen, SBi.

Solafskærmningers egenskaber Af Jacob Birck Laustsen, BYG-DTU og Kjeld Johnsen, SBi. Solafskærmningers egenskaber Af Jacob Birck Laustsen, BYG-DTU og Kjeld Johnsen, SBi. Indførelsen af skærpede krav til energirammen i det nye bygningsreglement BR07og den stadig større udbredelse af store

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger. Eva B. Møller

Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger. Eva B. Møller Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger Eva B. Møller SBi-anvisning 240 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2012 Titel Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger Serietitel

Læs mere

Efterisolering af småhuse energibesparelser og planlægning. Eva B. Møller

Efterisolering af småhuse energibesparelser og planlægning. Eva B. Møller Efterisolering af småhuse energibesparelser og planlægning Eva B. Møller SBi-anvisning 239 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2012 ISBN 978-87-563-1564-7 Titel Efterisolering af småhuse

Læs mere

Danmarks mest klimavenlige daginstitution: Solhuset Lions Active House

Danmarks mest klimavenlige daginstitution: Solhuset Lions Active House Danmarks mest klimavenlige daginstitution: Solhuset Lions Active House Formål og vision Der er et særligt behov for et godt og sundt indeklima i børneinstitutioner og skoler for at styrke trivslen og indlæringsevnen

Læs mere

Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14

Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14 Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14 12:50 Produktivitet og effektivitet i byggelogistik - Nyt forskningsprojekt støttet af Trafikstyrelsen

Læs mere

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30 CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Konference for virksomheder, institutioner, organisationer og myndigheder med interesser på indeklimaområdet INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014 Onsdag 17.

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

SBi-anvisning 220 Lysstyring. 1. udgave, 2008

SBi-anvisning 220 Lysstyring. 1. udgave, 2008 SBi-anvisning 220 Lysstyring 1. udgave, 2008 Lysstyring Claus Reinhold Steen Traberg-Borup Anette Hvidberg Velk Jens Christoffersen SBi-anvisning 220 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Læs mere

Vandinstallationer installationsdele og anlæg

Vandinstallationer installationsdele og anlæg SBi-anvisning 236 Vandinstallationer installationsdele og anlæg 1. udgave 2011 0 10 20 30 40 50 60 70 Vandinstallationer installationsdele og anlæg Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad SBi-anvisning 236

Læs mere

Den strategiske vision frem mod 2010

Den strategiske vision frem mod 2010 byggeri informationsteknologi Illustrationerne fra 3D cases vist i nyt og på konferencer. Et af formålene med standarder er at støtte medlemmerne i at implementere 3D arbejdsmetode og nyttiggøre BIM (Building

Læs mere

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt.

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt. Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 353 Offentligt Talepapir til samråd i EPU alm. del den 19. august 2010 samrådsspørgsmål Æ af 28. juni 2010, stillet efter ønske fra Anne Grete Holmsgaard

Læs mere

Rene hænder gi r raske venner

Rene hænder gi r raske venner Københavns Kommune Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Rene hænder gi r raske venner Information til forældre om at vaske hænder Smitterisikoen og dermed sygeligheden kan nedsættes betydeligt - helt

Læs mere

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi De globale mål om forsyningssikkerhed og markant reduktion af CO 2 skal opfyldes gennem større energieffektivisering og meget mere brug af

Læs mere

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

Efter- og videreuddannelse. Korte kurser Masteruddannelser Kandidatuddannelser. www.sbi.dk/kurser KØBENHAVN OG ODENSE

Efter- og videreuddannelse. Korte kurser Masteruddannelser Kandidatuddannelser. www.sbi.dk/kurser KØBENHAVN OG ODENSE Efter- og videreuddannelse Korte kurser Masteruddannelser Kandidatuddannelser KØBENHAVN OG ODENSE forår/sommer 2013 Efter- og videreuddannelse korte kurser Fugt i bygninger Godt lys i daginstitutioner

Læs mere

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005 Bygningsreglementet Energibestemmelser v/ Ulla M Thau LTS-møde 25. august 2005 Baggrund Slide 2 Energimæssig ydeevne Den faktisk forbrugte eller forventede nødvendige energimængde til opfyldelse af de

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Udvikling af byggeprocesser Hvad ligger i kortene, og hvor er byggeriet på vej hen?

Udvikling af byggeprocesser Hvad ligger i kortene, og hvor er byggeriet på vej hen? Udvikling af byggeprocesser Hvad ligger i kortene, og hvor er byggeriet på vej hen? AlmenNet projekt Industrialisering ved fsb Tirsdag den 8. maj 2012 Domea Frederikssund Indlæg ved Niels Haldor Bertelsen,

Læs mere

privat boligudlejning under lup

privat boligudlejning under lup privat boligudlejning under lup 82 En meget blandet sektor. Sådan lyder karakteristikken fra civilingeniør og økonom Hans Skifter Andersen, når han skal beskrive den private udlejningssektor i Danmark.

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Tjen penge på energirenovering

Tjen penge på energirenovering Tjen penge på energirenovering Videncenter for energibesparelser i bygninger er til for dig Vil du gerne slå to fluer med ét smæk? Vil du gerne ha mere at lave og samtidig sænke CO 2 -udslippet? Hvis du

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

ZERObolig konceptet som dynamo for lokal grøn vækst Peter Rathje, ProjectZero

ZERObolig konceptet som dynamo for lokal grøn vækst Peter Rathje, ProjectZero Dansk Byggeri Konference i Korsør ZERObolig konceptet som dynamo for lokal grøn vækst Peter Rathje, ProjectZero ProjectZero BrightGreenBusiness Er visionen om at skabe et CO 2 neutralt Sønderborg-område

Læs mere

Vandinstallationer dimensionering. Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad

Vandinstallationer dimensionering. Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad Vandinstallationer dimensionering Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad SBi-anvisning 235 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2011 Titel Vandinstallationer dimensionering Serietitel SBi-anvisning

Læs mere

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB)

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014 Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Introduktion Indlægsholder Jørgen Lange Teknikumingeniør 1987, Byggeri,

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

SBi-anvisning 225 Etablering af tagboliger. 1. udgave, 2009

SBi-anvisning 225 Etablering af tagboliger. 1. udgave, 2009 SBi-anvisning 225 Etablering af tagboliger 1. udgave, 2009 Etablering af tagboliger Ernst Jan de Place Hansen (red.) Lis Strunge Andersen (red.) SBi-anvisning 225 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP BÆREDYGTIGT BYGGERI

WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP BÆREDYGTIGT BYGGERI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI BYGGEPOLITISK STRATEGI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI KONTORCHEF MARIE LOUISE HANSEN ENERGISTYRELSEN

Læs mere

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 Københavns Energi De nye energibestemmelser og deres umiddelbare konsekvenser for planlægning og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter J.C. Sørensen Projektleder

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Erhvervsanalysen Bygge/Bolig (EFS 2000*)) Byggeriet er for dyrt (Produktivitet) Der er for mange fejl

Læs mere

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE Christensen & Co En ung dansk virksomhed Christensen & Co (CCO) er en ung dansk arkitektvirksomhed, der arbejder i hele Skandinavien. Ejer og direktør Michael Christensen

Læs mere

Vandinstallationer installationsdele og anlæg. Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad

Vandinstallationer installationsdele og anlæg. Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad Vandinstallationer installationsdele og anlæg Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad SBi-anvisning 236 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2011 Titel Vandinstallationer installationsdele

Læs mere

Bilag 1. Virkemiddelkataloger og eksempler på energirenovering. En linksamling.

Bilag 1. Virkemiddelkataloger og eksempler på energirenovering. En linksamling. Bilag 1 Plan C, delprojekt 4: Renovering med merværdi Dette bilag indeholder links til hjemmesider med virkemiddelkataloger, digitale værktøjer og eksempelsamlinger, som danner udgangspunkt for demonstrationsprojekterne

Læs mere

Københavns Ejendomme (KEjd) Det kommunale vedligeholds- og renoveringsbehov. Gyrithe Saltorp ZU15@kff.kk.dk

Københavns Ejendomme (KEjd) Det kommunale vedligeholds- og renoveringsbehov. Gyrithe Saltorp ZU15@kff.kk.dk Københavns Ejendomme (KEjd) Det kommunale vedligeholds- og renoveringsbehov Gyrithe Saltorp ZU15@kff.kk.dk KØBENHAVNS 1 Om Københavns Ejendomme (KEjd) KØBENHAVNS 2 Porteføljen er vores omdrejningspunkt

Læs mere

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din bolig Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Sluk for ekstraudgifterne med et enkelt tryk Standby funktionen er både smart og nyttig. Det ved alle, der bruger den til daglig.

Læs mere

Målinger, observationer og interviews blev gennemført af Ingeniørhøjskolen i Århus, Alexandra Instituttet, VELFAC og WindowMaster.

Målinger, observationer og interviews blev gennemført af Ingeniørhøjskolen i Århus, Alexandra Instituttet, VELFAC og WindowMaster. 'Bolig for livet' 'Bolig for livet' var det første af seks demohuse i 'Model Home 2020'-serien. Det blev indviet i april 2009, og en testfamilie familien Simonsen flyttede ind i huset 1. juli 2009. Familien

Læs mere

Lavenergibyggeri Vedvarende Energi Energibesparelser

Lavenergibyggeri Vedvarende Energi Energibesparelser Lavenergibyggeri Vedvarende Energi Energibesparelser K U R S U S K ATA L O G 2 0 1 2 1 Velkommen til Energitjenestens kursuskatalog 2012 Vores program for 2012 byder på mange forskellige kurser inden for

Læs mere

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Projektets målsætning Målet med projektet har været at udvikle og etablere en udstilling af mindst 15 virksomheder i

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Lys og belysning Efteruddannelse Lysteknisk Selskab 2007-2008

Lys og belysning Efteruddannelse Lysteknisk Selskab 2007-2008 Lys og belysning Efteruddannelse Lysteknisk Selskab 2007-2008 Lysteknisk Selskab - Engholmvej 19-3660 Stenløse - Tlf.: 47 17 18 00 - Fax: 47 17 08 32 Web: www.lysteknisk.dk - E-mail: information@lysteknisk.dk

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger 19. Oktober 2010 Susanne Balslev Nielsen Center for Facilities Management Danmarks Tekniske Universitet Hvem er jeg? Civilingeniør 1993, byplanlægning Ph.D.:

Læs mere

Nye anvisninger om radon fra SBi. Torben Valdbjørn Rasmussen, SBi, AAU

Nye anvisninger om radon fra SBi. Torben Valdbjørn Rasmussen, SBi, AAU Nye anvisninger om radon fra SBi Torben Valdbjørn Rasmussen, SBi, AAU Temadag om indeklima, Vintermøde 7. marts 2011 Introduktion Radon dannes i mange forskellige isotoper i henfaldskæder fra thorium-232,

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Kommunens muligheder for at gå i spidsen

Kommunens muligheder for at gå i spidsen Kommunens muligheder for at gå i spidsen Søren Dyck-Madsen Indledning Kommunen har flere funktioner Myndighedsrolle, politisk aktør på borgernes vegne, egen driftsvirksomhed m.fl. Man er nødt til at betragte

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

Småhuses stabilitet. SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1995

Småhuses stabilitet. SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1995 Småhuses stabilitet. SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1995 Småhuses stabilitet Småhuses stabilitet MOGENS BUHELT HENRY HØFFDING KNUTSSON SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT

Læs mere

Sikrings-rapporten 2009

Sikrings-rapporten 2009 Sikrings-rapporten 2009 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM SIKKERHED 2009 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne 4 Hovedkonklusioner 5 PROFESSIONELLE 6 Demografi

Læs mere

Modul 1: Hvad er god energirådgivning?

Modul 1: Hvad er god energirådgivning? 1 Modul 1: Indholdsfortegnelse: Rådgivningens formål...2 Den gode rådgivning...2 Fokus på formidlingen...3 Energimærkningsordningen i udvikling...3 Energimærkningens indhold...4 5 gode råd...5 10 ting

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Bedre indeklima, beskæftigelse og energibesparelser Et nationalt startskud. Projektskitse

Bedre indeklima, beskæftigelse og energibesparelser Et nationalt startskud. Projektskitse Bedre indeklima, beskæftigelse og energibesparelser Et nationalt startskud Projektskitse 3. maj 2012 Landets skoler og daginstitutioner har arbejdsmiljøproblemer Mindst 50 procent af klasseværelserne og

Læs mere

Indsatsområde: Energirenovering af eksisterende byggeri

Indsatsområde: Energirenovering af eksisterende byggeri Indsatsområde: Energirenovering af eksisterende byggeri For at nå det ambitiøse mål om en energiforsyning dækket af vedvarende energi er det nødvendigt at minimere energispildet i bygninger. Da nybyggeri

Læs mere

- et multifleksibelt udviklings- og demonstrationsbyggeri. Henriette Hall-Andersen, Teknologisk Institut

- et multifleksibelt udviklings- og demonstrationsbyggeri. Henriette Hall-Andersen, Teknologisk Institut - et multifleksibelt udviklings- og demonstrationsbyggeri Henriette Hall-Andersen, Teknologisk Institut Vision EnergyFlexHouse skal være et aktiv for fremtidens integrerede og tidsbesparende innovationsproces

Læs mere

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Af Sigurd B. Lauritsen, Chefrådgiver, Grontmij Carl Bro Katuaq, Nuuk 29. oktober 2009 Formål

Læs mere

By og Byg Anvisning 202 Naturlig ventilation i erhvervsbygninger. Beregning og dimensionering. 1. udgave, 2002

By og Byg Anvisning 202 Naturlig ventilation i erhvervsbygninger. Beregning og dimensionering. 1. udgave, 2002 By og Byg Anvisning 202 Naturlig ventilation i erhvervsbygninger Beregning og dimensionering 1. udgave, 2002 2 Naturlig ventilation i erhvervsbygninger Beregning og dimensionering Karl Terpager Andersen

Læs mere

Nye uddannelsestilbud i Bæredygtigt Byggeri

Nye uddannelsestilbud i Bæredygtigt Byggeri Nye uddannelsestilbud i Bæredygtigt Byggeri AMU kurserne vil blive afholdt vinter 2012/2013 Ingeniør- og akademikurserne vil blive afholdt i foråret 2013 Projekt Opkvalificering af region Sjælland til

Læs mere

Kvalitet og mangfoldighed

Kvalitet og mangfoldighed Kvalitet og mangfoldighed Boligdag 2009 SBi, 27. april 2009 Claus Bech-Danielsen Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet Voksende energiforbrug Varmeforbrug i danske boliger PJ 250 200

Læs mere

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre vision, baggrund og opgaver Visionen Aarhus Universitet skal være blandt de mest entreprenante

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Undersøgelse og vurdering. skimmelsvampe i bygninger

Undersøgelse og vurdering. skimmelsvampe i bygninger Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger By og Byg Anvisning 204 Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger 1. udgave, 2003 Effektiv afhjælpning og vurdering af

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Ugens Tilbud: 1 stk.energirenovering af enfamiliehus Hvor svært kan det være?

Ugens Tilbud: 1 stk.energirenovering af enfamiliehus Hvor svært kan det være? Gregersensvej 1 Bygning 2 2630 Taastrup Telefon 7220 2255 info@byggeriogenergi.dk www.byggeriogenergi.dk Ugens Tilbud: 1 stk.energirenovering af enfamiliehus Hvor svært kan det være? Debatoplæg om, hvordan

Læs mere

Vandinstallationer funktion og tilrettelæggelse. Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad

Vandinstallationer funktion og tilrettelæggelse. Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad Vandinstallationer funktion og tilrettelæggelse Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad SBi-anvisning 234 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2011 Titel Vandinstallationer funktion og tilrettelæggelse

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

klar til at rykke el vvs ventilation

klar til at rykke el vvs ventilation klar til at rykke el vvs ventilation fra stikkontakter til højspænding YIT var med til at bygge biblioteket for over ti år siden. Vi har altid brugt YIT til el-arbejde, for eksempel når vi har skullet

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

SBi skal fremover bidrage mere til uddannelsen af kandidater fra Aalborg Universitet. SBi og Aalborg Universitet går sammen

SBi skal fremover bidrage mere til uddannelsen af kandidater fra Aalborg Universitet. SBi og Aalborg Universitet går sammen Forsk21 Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut September 2006 Statens Byggeforskningsinstitut Danish Building Research Institute Dr. Neergaards Vej 15 DK-2970 Hørsholm Telefon 45 86 55 33 sbi@sbi.dk

Læs mere

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Agenda Politiske målsætninger og energiforbrug i bygninger

Læs mere

Produktivitet i byggeriet

Produktivitet i byggeriet Januar 2014 Indledning Produktivitetskommissionen vurderer, at manglende international konkurrenceudsættelse sammen med en uhensigtsmæssig udformning af den offentlige regulering kan have medvirket til

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Nye energibestemmelser i bygningsreglementet SBi, Hørsholm, 29. november 2005 Kim B. Wittchen Afdelingen for Energi og Miljø Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Nye energikrav i BR 95 og BR-S 98 Nye energikrav

Læs mere

Workshop om demonstrationsprojekter til at fremme energifleksibilitet i bygninger. Green Tech Centers Åbning 24. juni, 2014

Workshop om demonstrationsprojekter til at fremme energifleksibilitet i bygninger. Green Tech Centers Åbning 24. juni, 2014 Workshop om demonstrationsprojekter til at fremme energifleksibilitet i bygninger. Green Tech Centers Åbning 24. juni, 2014 Baggrund og formål Vi har brug for at bygningers energiforbrug gøres fleksibelt.

Læs mere

HÅNDVÆRKERNES OG BYGGERIETS NYE UDFORDRINGER BYGGERIET I BEVÆGELSE

HÅNDVÆRKERNES OG BYGGERIETS NYE UDFORDRINGER BYGGERIET I BEVÆGELSE HÅNDVÆRKERNES OG BYGGERIETS NYE UDFORDRINGER 18. august 2010 PLANLÆGNING AF BYGGEOPGAVEN NYT BYGNINGSREGLEMENT BR10 UDFORMNING OG PLANLÆGNING MYNDIGHEDERNE UDFØRELSE AF BYGGEOPGAVEN KONSTRUKTIONER TEKNIK

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

29-03-2011 COAT HOUSE

29-03-2011 COAT HOUSE 29-03-2011 COAT HOUSE BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i Kolding, opført i 1949 og har efter

Læs mere