Forsk 22 Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsk 22 Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut"

Transkript

1 Forsk 22 Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut December 2006 Statens Byggeforskningsinstitut Danish Building Research Institute Dr. Neergaards Vej 15 DK-2970 Hørsholm Telefon Redaktionen sluttet 4. dec Ansvarshavende redaktør: Jesper Kirkeskov I redaktionen: Pia Dyregaard Rikke Tønnes Johanne M. Worm Design: Mollerup Designlab A/S Layout: Finn Gattmann Tryk: Schultz Grafisk Oplag: ISSN Gratis abonnement på Forsk kan bestilles på SBi skaber forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø. Ingen digital succes i byggebranchen uden organisatoriske forandringer ILLUSTRATION: PAUL SCHULENBURG Nyt, førende center for viden om det byggede miljø Aalborg Universitet og SBi fusionerer 1. januar Energirigtigt byggeri udelukker ikke spændende arkitektur Ny bog demonstrerer hvordan der kan skabes god arkitektur med øget komfort i fremtidens lavenergibyggeri. 3 Nemt at skære ned på standbyforbrug En husstand gennemsnitligt spare kroner på elregningen. 4 Udvidet mulighed for at simulere naturlig ventilation med BSim Multizonemodel for naturlig ventilation i den ny udgave af programpakken BSim. 4 Aktuelle udgivelser Arkitektur og Energi Realisering af Vision Holdninger og forslag fra 11 dialogmøder med byggesektoren Strategiske partnerskaber i byggeriet. Fleksible strategiske samarbejder i byggeriet Bo sammen eller spredt? Etniske minoriteters boligønsker og motiver for bosætning Undersøgelse af til- og fraflytningen i tre multietniske boligområder Læs mere om udgivelserne på bagsiden Teknikken er ikke den største udfordring ved byggeriets digitalisering. Derimod er det nødvendigt at byggeriets ledere forstår vigtigheden af at lægge strategier der målrettet udvikler nye processer og forretningsmodeller under inddragelse af it, og at de er parate til at gennemføre de nødvendige organisatoriske forandringer. Det var hovedbudskabet ved SBi s årlige debatdag 30. november, hvor en række inden- og udenlandske kapaciteter gav deres bud på udfordringerne ved byggeriets digitalisering. Digitalisering muliggør forretningsforbedringer og øget konkurrencedygtighed, men teknologien kan ikke stå alene. Fordelene opnås ikke medmindre der sker en fortsat forbedring af forretningsprocesserne og udvikling af medarbejdernes kompetencer. Det er derfor store udfordringer byggeriets parter står overfor i den kommende tid. En succesfuld udnyttelse af digitaliseringen kræver dybtgående forandringer, som også griber ind i virksomhedernes struktur, kultur, ledelse og deres forhold til omgivelserne. Det var nogle af de budskaber som professor Mustafa Alshawi fra Salford University i England kom med ved debatdagen. Dette synspunkt faldt godt i tråd med formanden for implementeringsnetværket i Det Digitale Byggeri, Christian Lerches holdning: Det afgørende er at betragte Det Digitale Byggeri som en strategisk udfordring og ikke som et it-projekt. Som ved enhver anden strategisk satsning må ledelsen følge op med den nødvendige for- (Fortsættes side 2) Ressourcestærke fl ygter fra problemramte boligområder Den onde spiral er vanskelig at få brudt. 5 Gevinst ved strategiske partnerskaber Der er et betydeligt potentiale i at byggeriets parter bliver bedre til at samarbejde strategisk gennem flere projekter. 6 Bedre hygiejne i børneinstitutioner sparer sygedage Der skal tages hensyn til håndhygiejnen allerede ved projekteringen af børneinstitutioner. 7 Vil du fortsat modtage Forsk? Husk at gå ind på sbi.dk/forsk og oprette dig som abonnent. 8

2 Ingen digital succes i byggebranchen... (fortsat fra forsiden) Nyt, førende center for viden om det byggede miljø 2 retningsudvikling og afsætte ressourcer til nødvendige investeringer og ikke mindst til uddannelse af medarbejdere. Professor Kurt Jacobsen, CBS, satte teknologisk fornyelse i et meget tankevækkende historisk perspektiv. Det der umiddelbart virker som træghed eller ligefrem modstand mod ny teknologi, bunder ofte dybere i en frygt for de uoverskuelige konsekvenser det kan have at udfordre hele det institutionelle system med tilknyttede interesser indenfor en branche. Men historien viser også at teknologiske fremskridt ikke kan stoppes. De der ikke handler, må se andre tage føringen. Den danske bankverden har allerede gennemført en succesfuld digitaliseringsproces der har medført kolossale ændringer i sektoren med rationaliseringer, omskoling af medarbejdere og skabelse af nye forretningsområder. Det har gjort de danske banker til gode forretninger og internationalt konkurrencedygtige. Vejen frem har været gennem fælles aftaler og teknisk samarbejde. Statens vilje til at gå forrest har også været væsentlig for udviklingen. Nu forsøger staten at gå foran indenfor byggeriet. Fra 1. januar 2007 stiller de statslige bygherrer krav om digitalt udbud. Derefter er det op til lederne i byggeriet at gennemføre de nødvendige forandringer i virksomhederne. rit Mere om SBi Debatdag 2006 på sbi.dk/byggeriets-digitalisering Forskere/seniorforskere Proces og innovation i byggeriet SBi søger to forskere/seniorforskere til Afdelingen for Proces og Innovation. Den ene stilling er især rettet mod digitalisering af byggeprocessen, mens den anden er rettet mod innovation i byggeriet. Forskningen i afdelingen gennemføres i tæt samarbejde med de virksomheder, organisationer og myndigheder, som er aftagere af instituttets viden. Du har dokumenterede forskningskvalifikationer og specialviden inden for et af afdelingens forskningsområder. Vi tror, at du har en samfundsvidenskabelig/økonomisk uddannelse eller er ingeniør/arkitekt. Læs mere om stilling og kvalifikationskrav på sbi.dk. Vi skal modtage din ansøgning senest mandag 29. januar 2007 kl. 12. Når Aalborg Universitet og SBi fusionerer 1. januar 2007, vil de to institutioner sammen etablere et storstilet center for viden om det byggede miljø. Centret vil blive det førende i Danmark og kunne måle sig med lignende centre internationalt. Næsten alle sektorforskningsinstitutioner fusionerer til nytår med universiteterne. Det gælder også SBi, hvis bestyrelse allerede i juni klart tilkendegav at man helst vil fusionere med Aalborg Universitet (AAU). Omdrejningspunktet i fusionen er at etablere et Danish Centre of Excellence for the Built Environment. Til at begynde med vil AAU og SBi til sammen omfatte 281 forskere og ph.d.-studerende indenfor det byggede miljø, og det er ambitionen at dette tal skal vokse som led i etableringen af det nationale Centre of Excellence. Med denne størrelse vil den fusionerede institution kunne måle sig internationalt med andre føren de videninstitutioner indenfor det byggede miljø, f.eks. finske VTT og franske CSTB, som har hhv. ca. 200 og ca. 350 eksperter på området. Fokus på erhvervssamarbejde Det ny center skal rumme landets førende ekspertise indenfor forskning, undervisning, myndighedsrådgivning, erhvervssamarbejde og formidling når det handler om det byggede miljø, dvs. byggeri og fysisk planlægning. Visionen sætter i høj grad fokus på samarbejdet med erhvervet. Det er tanken at det nationale Centre of Excellence skal rette sig direkte mod bygge- og boligsektoren med forskningsbaserede ydelser, siger direktør Lone Møller Sørensen, SBi. Det gælder f.eks. konkrete forskningssamarbejder, efteruddannelsesforløb, formidling via anvisninger og itværktøjer osv., ligesom det gælder tværfagligt uddannede kandidater der opfylder erhvervets behov, forklarer hun. Det er også planen at AAU som følge af fusionen med SBi vil styrke uddannelserne inden for områder som byggeri, fysisk planlægning, byforvaltning m.m. Jeg er overbevist om at vi med dette initiativ vil styrke dansk byggeri og de nye kommuner i forbindelse med deres planlægning og løsning af de problemer som vi ser i vores byer i dag, siger AAU s rektor, professor Finn Kjærsdam. Fusionen medfører ikke at SBi flytter bort fra hovedstadsområdet. AAU har allerede i dag egne afdelinger i både Aalborg, Esbjerg og København, og udbyder endvidere uddannelser i samarbejde med universiteter i Europa, Asien og Amerika. jek Mere om fusionen mellem AAU og SBi på sbi.dk/fusion

3 Energirigtigt byggeri udelukker ikke spændende arkitektur Bygningsreglementets nye energibestemmelser skærper kravene til bygningers energimæssige ydeevne. Men det betyder ikke nødvendigvis at arkitekturen låses fast i en form der kun tilgodeser disse krav. Det er muligt gennem et helhedsperspektiv at skabe god arkitektur med øget komfort i fremtidens lavenergibygninger. Det fremgår af en ny bog, hvis hovedforfatter er seniorforsker Rob Marsh fra SBi. Bogen beskriver hvordan arkitekter tidligt i designprocessen kan tage højde for de formrelaterede dispositioner der har konsekvenser for energiforbruget i nybyggeriet, og den giver en række bud på hvordan energiforbruget her kan minimeres. Der tages i bogen udgangspunkt i fire forskellige temaer i byggeriet hvor arkitektur og energi spiller sammen, og hvor der kan sættes ind med energibesparelser. Det drejer sig om dagslys, solvarme, råhus og tekniske installationer. Dagslyset har stor betydning for vores sundhed og velvære i bygninger, og her udforskes samspillet mellem arkitektur og velvære. Solvarme har traditionelt spillet en vigtig rolle i lavenergiarkitektur. Her belyses synergien mellem solenergi og komfort. For råhuset vises der hvordan materialevalg både kan øge og mindske bygningers energiforbrug. Tekniske installationer spiller en stadig voksende rolle i dagens byggeri. Her viser bogen hvordan elbesparende teknologier kan bidrage til at skabe fremtidens energineutrale bygninger. Dagslys, solvarme, råhus og teknik skal spille sammen i fremtidens lavenergiarkiektur. The Black House, Prickwillow. Mole Architects, Bogens mange illustrationer af god, energirigtig arkitektur eksemplificerer hvordan det er muligt på en gang at tage højde for de nye energikrav og imødekomme ønsker om at bygge spændende og funktionelt. Bogen henvender sig primært til arkitekter, men også til bygherrer, myndigheder, studerende og andre med interesse for byggeriets energiforhold. Den nye bog har titlen Arkitektur og energi og er skrevet af Rob Marsh, Vibeke Grupe Larsen, Michael Lauring og Morten Christensen. Den er udgivet af SBi i samarbejde med Akademisk Arkitektforening. Udgivelsen er blevet støttet med Dansk Energi-Nets PSO-midler. jmw Mere om arkitektur og energi på sbi.dk/arkitektur/beredygtighed/ arkitektur-og-energi, hvor bogen også kan downloades eller bestilles i trykt form. FOTO: ROB MARSH Lavenergirækkehuse, Batschuns. Walter Unterrainer, De nye energibestemmelser fremmer bygningsintegreret energiproduktion fra solceller. Solgården, Kolding. Kjær & Richter, FOTO: ROB MARSH FOTO: ROB MARSH 3

4 Nemt at skære ned på standbyforbruget Der skal ikke mere til end et buk og et klik på stikkontakten på væggen bag boligens strømslugende apparater før vi gennemsnitligt har sparet 10 pct., eller 1000 kr., på den årlige elregning. Men vanens magt er stor, for trods denne viden fortsætter mange familier med kun at slukke på fjernbetjeningen, og ikke på afbryderen, når de er færdige med at bruge apparaterne. Det fremgår af en ny rapport om hvordan man kan nedbringe standbyforbruget i boliger. Rapporten er udarbejdet af seniorforsker Kirsten Gram-Hanssen fra SBi i samarbejde med Lokalenergi. 30 familier blev undersøgt og gjort bekendte med deres standbyforbrug, som nogle steder var helt op til 20 pct. af deres samlede forbrug. Herefter fik familierne gode råd om hvordan de kan sænke deres forbrug, og i slutningen af testperioden fik de udleveret standby-begrænsende hjælpemidler i form af bl.a. strømspareskinner til pc og tv. Nogle familier lærte hurtigt at slukke på stikkontakten og reducerede på den måde standbyforbruget, mens det stort set ikke lykkedes i andre familier. En femtedel af de apparater der blev målt på hos familierne blev brugt meget sjældent, f.eks. videomaskiner, og næsten hele strømforbruget gik derfor kun til standby. Som gennemsnit blev standbyforbruget reduceret til en tredjedel i de deltagende 30 husstande. Udsigten til at spare ca kr. om året på el-regningen var for nogle familier tilstrækkeligt til at de huskede at slukke apparaterne, mens andre familier betragtede det som småpenge der ikke ændrede deres adfærd. Disse familier reducerede først deres standbyforbrug da de i slutningen af testperioden fik udleveret de standby-begrænsende hjælpemidler. Resultaterne af undersøgelsen viser at både rådgivning og en nem adgang til stanby-begrænsende hjælpemidler med fordel kan bruges i fremtidige kampagner for at nedsætte standbyforbruget, siger Kirsten Gram- Hanssen. Hun tilføjer at det samtidig er nødvendigt at påvirke producenterne til at udvikle apparater med et væsentligt lavere standbyforbrug, så det i fremtiden ikke kun er forbrugeren der står med ansvaret for forbruget. pkd Mere om standbyforbrug i boliger på.sbi.dk/miljo-og-energi/livsstil-og-adferd. Herfra kan rapporten Reduktion af standbyforbrug i husholdninger - hvad virker? downloades. Rapporten er udgivet af Lokalenergi. Udvidet mulighed for at simulere naturlig ventilation med BSim Endnu engang er edb-værktøjet BSim blevet forbedret. Denne gang med en multizonemodel for naturlig ventilation. BSim er en programpakke der via en fælles brugergrænseflade rummer en række moduler som ved projektering af bygninger giver brugerne mulighed for at analysere det termiske indeklima fugtforhold skygger og solindfald dagslys solafskærmning valg af ventilationsløsninger energibesparende bygningsudformning Den nye multizonemodel er foreløbig udsendt i en betaversion, som forbedrer det hidtidige udvidelsesmodul for naturlig ventilation i en enkelt zone. Med dette kunne man simulere luftstrømmen mellem et enkelt rum og omgivelserne. Med det nye modul bliver det også muligt at simulere luftstrømmen mellem forbundne rum. BSim-programpakken rummer to andre udvidelsesmoduler. Det ene muliggør avanceret fugtsimulering i konstruktioner og bygninger, det andet beregning af elydelsen fra solceller integreret i bygninger. Siden sin start i 2000 er BSim blevet løbende opdateret. I øjeblikket arbejder SBi på en model til simulering af varmepumper og en forbedret fugtmodel. SBi er også i gang med at implementere edb-værktøjet BEAT i BSim. BEAT bruges til at miljøvurdere byggevarer, bygningsdele og bygninger over deres samlede levetid. Nuværende BSim-brugere modtager licensopkrævning for 2007 inden udgangen af Licensen går til support og videreudvikling af BSim-programpakken. rit Mere om BSim, bestilling og priser på bsim.dk 4

5 FOTO: POLFOTO Ressourcestærke flygter fra problemramte boligområder Kommunerne vil gerne forbedre situationen i de belastede boligområder. Med en række indsatser håber de at nogle flere ressourcestærke danskere flytter ind i områderne, så de med deres normer og adfærd kan præge bebyggelsernes udvikling i positiv retning. Men det går ikke så let. De ressourcestærke flytter faktisk væk, bebyggelserne formår ikke at ryste det dårlige image af sig, og den onde spiral er meget vanskelig at få brudt. Det viser en ny undersøgelse af 24 kommuners erfaringer med belastede boligområder. Undersøgelsen er lavet af seniorforsker Lars Engberg fra SBi for Programbestyrelsen under Integrationsministeriet. Kommunerne hjælper beboerne med uddannelse og job, men når først familierne ad den vej bliver integreret i samfundet, så flytter de fra de belastede boligområder. Og ind flytter i stedet familier og personer der er mindre integrerede, siger Lars Engberg. På den måde ændrer det samlede, dårlige billede af bebyggelserne sig ikke, skønt der er tale om adskillige underliggende succeshistorier om vellykket integration. Bredere indsats er nødvendig Bebyggelserne er præget af problemer med arbejdsløshed, mange beboere på kontanthjælp, dårlig integration, og børn og unge der vokser op uden positive rollemodeller. Det fører ofte til uro, hærværk og kriminalitet. Desuden går børnene i skoler der har mange fremmedsprogede elever, som gør det svært at give det enkelte barn det optimale skoletilbud. Mange af de nydanske beboere er dog glade for at bo i bebyggelserne, der rummer gode, store lejligheder. Men områderne er kedelige, ensformige og uden de bymæssige tilbud og oplevelsesmuligheder der skaber variation og tiltrækker folk udefra. For at nedbryde barriererne mellem de belastede boligområder og den øvrige by skal kommunerne, ud over at give beboerne uddannelses- og jobtilbud, satse bredere. De kan f.eks. flytte nogle af byens kulturelle tilbud ud i bebyggelserne, nogle af de kommunale forvaltninger kunne ligge derude, og bokvaliteten kunne øges ved at renovere bygninger og udearealer, siger Lars Engberg. Almene boliger opfylder indvandreres behov En anden undersøgelse fra SBi underbygger at det er de dårligst integrerede indvandrere der bor i almene lejeboliger. De starter deres boligkarriere her i landet i det almene byggeri for at være i nærheden af familie og venner. Når de er blevet integreret i samfundet med beskæftigelse og egen indkomst, flytter de ud af de store multietniske bebyggelser. Man kan derfor sige at det almene byggeri fungerer som en integrationssluse til samfundet: Et midlertidigt ophold på vejen til selvstændig bosætning. 60 pct. af etniske minoriteter bor i almene boliger, især i de store byer. Den almene boligsektor er ret unik, for her kan det lade sig gøre for familierne at bo nær hinanden, og det er et vigtigt element i de etniske minoriteters boligønsker. Det kan ingen anden boligsektor, siger seniorforsker Hans Skifter Andersen, som har gennemført undersøgelsen af etniske minoriteters boligønsker. I undersøgelsen er mere end tusinde almene husstande blevet spurgt om deres valg af bolig i forbindelse med flytning i Over halvdelen svarede at de har valgt en almen bolig fordi de her enten allerede har eller forventer at få et socialt netværk blandt familie, venner og landsmænd. Det er ikke fordi at de etniske minoriteter har en særlig forkærlighed for etageboliger. Faktisk vil de gerne bo i enfamiliehuse med have, ligesom mange danskere gerne vil, hvis blot de kunne bo i nærheden af deres familie. Men de har ikke de fornødne personlige kontakter til at få fodfæste i andelsboligforeninger eller i private udlejningsboliger, og parcelhuse vil ofte være for dyre. pkd Mere om undersøgelserne på sbi.dk/boligforhold/boligomrader. Herfra kan udgivelserne også downloades. 5

6 Den boligsociale opgave svigtes i Holland Den almene boligsektor i Holland er skruet sammen på en anden måde end i Danmark. I Holland modtager sektoren ikke offentlige midler og er dermed selvstyrende. Men den skal alligevel opfylde statslige krav om bolig sociale ydelser i forbindelse med nybyggeri, renovering og byomdannelse. Dette er en ordning med slagside, for de sociale boligselskaber er nødt til at tjene penge på deres bolighandler. Derfor tøver de med at investere i aktiviteter som ikke har udsigt til at give overskud. Det fremgår af en ny undersøgelse som seniorforsker Lars A. Engberg har lavet. Det er sket som led i Socialministeriets udredningsarbejde om mulighederne for at gøre den danske almene boligsektor økonomisk uafhængig af offentlige midler. I 1990 erne medførte en reform i Holland at staten ikke længere gav økonomisk støtte til at renovere og bygge nye sociale lejeboliger. Dermed sagde staten farvel til styring og regulering af den sociale boligsektor. I stedet blev det pålagt boligselskaberne at indgå resul- tatkontrakter med kommunerne om den boligsociale forpligtelse, hvor selskaberne skal tage hensyn til både overordnede og kommunale boligpolitiske målsætninger. Og det er så her det halter, for efter 10 års erfaring med uafhængighed overholder selskaberne samlet set ikke deres del af kontrakten om den boligsociale forpligtelse. De har et efterslæb i forhold til at renovere de eksisterende boliger, og de har mere end svært ved at skaffe boliger nok til den hollandske befolkning. Den situation er uholdbar, så nu er både den hollandske stat og kommunerne begyndt at udtrykke ønske om mere kontrol med sektoren. Det har resulteret i en ny lov der siger at kommunerne skal indgå forpligtende samarbejde med de sociale boligselskaber, og hvis selskaberne ikke er til sinds at gå med i samarbejdet, så kan de tvinges til det. pkd Mere om den sociale boligsektor i Holland samt link til rapporten Den almene boligsektors fremtid på sbi.dk/boligforhold/boligpolitik Gevinst ved strategiske partnerskaber 6 FOTO: POLFOTO Hvorfor beskæftige sig med nye samarbejdsformer i byggeriet? Det går jo forrygende godt med bugnende ordrebøger og fuld beskæftigelse. Men det er netop årsagen til at det er nu der skal investeres for at lægge grunden til fremtidens succes og byggesektoren har stadig mange uløste problemer: Stagnerende produktivitet, for høje priser og for mange fejl og mangler. Nogle af problemerne kan løses ved at byggeriets parter bliver bedre til at samarbejde strategisk gennem flere projekter. En undersøgelse foretaget af SBi og DTU viser at der findes i hvert fald tre typer af strategiske partnerskaber, som hver især rummer et betydeligt potentiale til fremme af en innovativ udvikling. De er forskellige i deres organisation, struktur og fokus, og hver især har deres styrker og svagheder. Men de rummer alle store muligheder for innovativ udvikling. Ved faste, strategiske partnerskaber foreligger en langtidsaftale, ofte om udvikling af et produkt, f.eks. varianter af en bygning. Her findes især barrierer knyttet til salget. Det gælder derfor om at sikre afsætningen, hvilket kan ske gennem rammeudbud med salg i større serier, eller gennem en styrkelse af eksporten. Ved fl eksible strategiske partnerskaber knyttes samarbejdet til kontrakten i et enkelt byggeprojekt, men samarbejdet genoptages i nye projekter. Virksomhederne oparbejder derigennem en stor kompetence i at samarbejde over tid, fleksibelt og uden langtidskontrakter. Denne type samarbejder er almindelige i Danmark. Fordelen viser sig i øget produktivitet, leveringssikkerhed, kendt kvalitet m.m. Svagheden er at det innovative potentiale kun i ringe grad udnyttes, og at virksomhederne ikke mere systematisk udnytter de oparbejdede erfaringer i en fælles læringsproces. Ved strategiske, netværksbaserede videns- og innovationspartnerskaber sker en effektiv vidensudvikling blandt deltagerne. Det vanskelige ligger i at få denne viden omsat til konkret, kommerciel innovation. Løsningen er en fortsat styrkelse af netværksarbejdet, suppleret med forskning og fokus på kommercielt realiserbar innovation. rit Mere om undersøgelsen i Strategiske partnerskaber i byggeriet, delrapport 2 på sbi.dk/byggeprocessen/ledelse-og-samarbejde

7 Debat om byggeriets fremtidige udfordringer Byggesektorens parter er nødt til i fællesskab at løse branchens centrale problemer. Ellers kan ambitionerne for dansk byggeri ikke indfries. Erhvervs- og Byggestyrelsen inviterede derfor tidligere i år 20 ledere fra byggeriet til at formulere en vision for fremtidens byggeri, Vision 2020 byggeri med mening. Et bredt udsnit af branchen har nu ved en række dialogmøder fået lejlighed til at drøfte visionen og pege på fremtidige udfordringer og initiativer til den nødvendige omstilling i sektoren. Svarene er gengivet i en ny SBi-udgivelse, Realisering af Vision Der er bred enighed om at den vigtigste udfordring bliver at reducere fejl og mangler i byggeriet. Større viden om samfundet og fremtidige brugeres ønsker og behov vægter parterne også højt. Men der er også uenighed om prioriteringen af flere opgaver. Især fik et forslag om én samlende brancheorganisation bølgerne til at gå højt i debatten. I rapporten er de mange initiativforslag samordnet i tre hovedgrupper: Bygningerne, brugerbehov og det globale samfund Processen og leverancesystemet Innovationsprocessen De indgår nu som oplæg i det videre arbejde frem mod en fælles handlingsplan. rit Mere om Realisering af Vision 2020 på sbi.dk/byggeprocessen/ generelt Bedre hygiejne i børneinstitutioner sparer sygedage Når et barn skal skiftes på puslebordet i vuggestuens toilet- og puslerum, er det normalt at andre børn leger ved siden af nede på gulvet. De rører og undersøger alt, heriblandt toiletkant, rør og gulvrist, der er fyldt med bakterier. På et tidspunkt putter de fingrene i munden, og så har vi balladen. Børn i daginstitutioner er mere syge end børn som ikke passes i daginstitutioner. Og når et barn bliver sygt, smitter det ofte de andre børn, de voksne, forældrene og bedsteforældrene, så rigtig mange påvirkes i deres dagligdag, siger forskningschef Claus Reinhold. Han har i samarbejde med en tværfaglig gruppe bestående af bl.a. læger, pædagoger og byggeforskere skrevet to rapporter om hvad der skal til for at komme sådanne dårlige situationer til livs og dermed skabe en mærkbar forbedring i børns sygelighed. Rapporterne ser på hygiejnen i lyset af ny viden og ny teknologi. Resultaterne skal bruges til at vurdere hvor man skal sætte ind i en fremtidig indsats for bedre hygiejne i vuggestuer, børnehaver og dagpleje. Undersøgelsen er finansieret af Sundhedsstyrelsen, som også har udgivet rapporterne. Den talende sæbeautomat Undersøgelser har vist at der er en sammenhæng mellem håndhygiejne og infektionssygdomme. Man ved også at når man forbedrer håndhygiejnen, så falder sygeligheden betragteligt. Det er derfor vigtigt at daginstitutioner er bygget og indrettet sådan at smitteveje afbrydes. Håndhygiejnen skal bogstaveligt talt indbygges i daginstitutionen. Det dur f.eks. ikke at børn og voksne, med deres meget forskellige højder og motorik, skal deles om den samme håndvask. Det er både materialeproducenter, arkitekter, ingeniører, bygningsmyndigheder og håndværkere der skal tænke nyt når de planlægger og udfører de fysiske rammer i institutionerne. Installationer og inventar ved bl.a. pusleplads, toiletter, håndvaske, baderum og brusesteder skal være indrettet sådan at de rigtige håndhygiejniske rutiner også er de mest logiske og letteste at udføre. Stederne skal med andre ord indrettes som pædagogiske læresteder, så børnene opdrages til god hygiejne. F.eks. kan man forestille sig at vandet i håndvasken automatisk begynder at løbe, når man trækker ud efter et toiletbesøg. Vandet løber i den tid der skal til for at sikre en effektiv håndhygiejne. På den måde overtales brugeren til dels at vaske hænder, dels at gøre det tilstrækkeligt længe. Man kunne også udvikle en form for belønning ved f.eks. at sæbeautomaten siger en behagelig eller sjov lyd af en længde der svarer til at man får en passende mængde sæbe i håndfladen. pkd Mere om hygiejne i daginstitutioner på sbi.dk/indeklima/generelt. Her fra kan udgivelserne Forprojekt om håndhygiejnen i daginstitutioner og Forprojekt om håndhygiejnen i dagpleje også downloades. Toilet- og puslerum bliver brugt som opholdsrum for børnene i daginstitutionerne når de voksne skifter andre børn på puslebordet. Børnene får sygdomsfremkaldende bakterier på fi ngrene, som de på et tidspunkt stopper i munden. Og så er skaden sket. FOTO: POLFOTO 7

8 Aktuelle udgivelser Tag en fotokopi af denne annonce, afkryds dine bestillinger og indsend listen til Byggecentrum Boghandel, Lautrupvang 1B, 2750 Ballerup, eller send den pr. fax til Husk at sørge for at dit navn står i adressefeltet ovenfor. Du kan også sende en e-post til eller bestille direkte på Alle priser er inkl. 25 pct. moms. Ændringer til ovenstående adresse kan foretages på sbi.dk/forsk Er din viden ajour? Vær sikker på løbende at få alle SBi s udgivelser inden for dit område, og spar samtidig penge: Tegn et SBiabonnement. Læs mere på www. byggecentrum.dk eller ring på telefon Energirigtigt byggeri udelukker ikke spændende arkitektur Arkitektur og energi. Rob Marsh, Vibeke Grupe Larsen, Michael Lauring og Morten Christensen. 64 sider. Kr. 200,00. Indgår i SBi-abonnement Bygningsudformning A, Bygningsøkologi A samt Energiforbrug A. Debat om byggeriets fremtidige udfordringer SBi 2006:14, Realisering af Vision Holdninger og forslag fra 11 dialogmøder med byggesektoren. Niels Haldor Bertelsen og Ernst Jan de Place Hansen. 81 sider. Kr. 185,00. Udsendes ikke i abonnement. Gevinst ved strategiske partnerskaber SBi 2006:16, Delrapport 2: Strategiske partnerskaber i byggeriet. Fleksible strategiske samarbejder i byggeriet. Interview med nøglepersoner. Virksomhedsundersøgelse. Kresten Storgaard. 92 sider. Findes kun i elektronisk udgave på Udsendes ikke i abonnement. Ressourcestærke fl ygter fra problemramte boligområder SBi 2006:17, Bo sammen eller spredt? Etniske minoriteters boligønsker og motiver for bosætning. Hans Skifter Andersen. 111 sider. Kr. 240,00. Udsendes ikke i abonnement. SBi 2006:12, Undersøgelse af til- og fraflytningen i tre multietniske bolig områder. Hans Skifter Andersen. 80 sider. Kr. 175,00. Indgår i SBi-abonnement Boligforvaltning A. Vil du fortsat modtage Forsk? 1. januar 2007 sletter SBi listen med hidtidige abonnenter på Forsk. På sbi.dk/forsk kan du selv oprette dig som abonnent. Kun de som har gjort det, vil fremover modtage nyhedsbrevet. På sbi.dk/forsk kan du selv vælge om du fremover vil have nyhedsbrevet i trykt form med Post Danmark, i digital form med e-post, eller begge dele. Listen med hidtidige abonnenter slettes fordi den har vist sig at rumme for mange adresser på personer som aldrig læser Forsk. Forsk er gratis og udkommer tre til fire gange årligt med nyheder fra SBi. Husk at gå ind på sbi.dk/forsk og oprette dig som abonnent!

Under halvdelen af de adspurgte læser Forsk. (Basis: 253 respondenter. Gennemførelsesgrad netto 79,2 pct.). Alt for få læser dette nyhedsbrev

Under halvdelen af de adspurgte læser Forsk. (Basis: 253 respondenter. Gennemførelsesgrad netto 79,2 pct.). Alt for få læser dette nyhedsbrev Forsk20 Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut April 2006 Statens Byggeforskningsinstitut Danish Building Research Institute Dr. Neergaards Vej 15 DK-2970 Hørsholm Telefon 45 86 55 33 sbi@sbi.dk

Læs mere

Invitation til samarbejde

Invitation til samarbejde Samarbejdsmuligheder SBi s forskning gennemføres i samarbejde med danske og internationale parter i den private og den offentlige sektor: Virksomheder, brancheorganisationer og oplysningsråd Ministerier,

Læs mere

Invitation til samarbejde. Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk

Invitation til samarbejde. Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk Invitation til samarbejde Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk Forskning der virker SBi er Statens Byggeforskningsinstitut, et sektorforskningsinstitut tilknyttet

Læs mere

Udsatte boligområder Hvordan er de opstået? Hans Skifter Andersen Statens Byggeforskningsinstitut v. Aalborg Universitet

Udsatte boligområder Hvordan er de opstået? Hans Skifter Andersen Statens Byggeforskningsinstitut v. Aalborg Universitet Udsatte boligområder Hvordan er de opstået? Hans Skifter Andersen Statens Byggeforskningsinstitut v. Aalborg Universitet Udsatte boligområder Ikke noget nyt, bortset fra, at nyere boligområder rammes Som

Læs mere

Lys i daginstitutioner Kvalitetslys med lavt elforbrug. Kjeld Johnsen Inge Mette Kirkeby Astrid Espenhain Katrin Barrie Larsen

Lys i daginstitutioner Kvalitetslys med lavt elforbrug. Kjeld Johnsen Inge Mette Kirkeby Astrid Espenhain Katrin Barrie Larsen Lys i daginstitutioner Kvalitetslys med lavt elforbrug Kjeld Johnsen Inge Mette Kirkeby Astrid Espenhain Katrin Barrie Larsen SBi-anvisning 238 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2011

Læs mere

Nytteværdi og synergi af et tværfagligt samarbejde

Nytteværdi og synergi af et tværfagligt samarbejde Nytteværdi og synergi af et tværfagligt samarbejde - Præsentation af et tværfagligt samarbejde mellem Bygningsingeniører og bygningskonstruktører på VIA University College Lotte Thøgersen Forskningschef

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi.

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi. INTEGRERET ENERGIDESIGN Hos Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører vægtes samarbejde og innovation. Vi vil i fællesskab med kunder og brugere skabe merværdi i projekterne. Med merværdi mener vi, at vi

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Direktør Michael H. Nielsen Den 28. januar 2015 Mål om fossil uafhængighed i 2050 skal nås af tre veje Energieffektivisering Fossil uafhængighed i 2050 Fleksibilitet

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

GRANSKNING AF BYGGEPROJEKTER

GRANSKNING AF BYGGEPROJEKTER STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN GRANSKNING AF BYGGEPROJEKTER PLANLÆGNING, GENNEMFØRELSE OG DOKUMENTATION AF EKSTERN GRANSKNING SBI-ANVISNING 246 1. UDGAVE 2014 1000 120 Granskning

Læs mere

Introduktion: En dag ringer Gud til Djævelen og siger: Hvordan går det i Helvede? 19. april 2010 DEP j.nr. 1099-0673.

Introduktion: En dag ringer Gud til Djævelen og siger: Hvordan går det i Helvede? 19. april 2010 DEP j.nr. 1099-0673. Ministerens tale til konference om energirenovering af lejeboliger der afholdes af Bygherreforeningen d. 22. april 2010. (15-20 min). --o-- (Det talte ord gælder) 19. april 2010 DEP j.nr. 1099-0673 Sagsbeh:

Læs mere

Et grønt skridt foran

Et grønt skridt foran DAB s grønne profil Et grønt skridt foran I DAB vægter vi hensyn til miljøet højt. Ikke blot i forhold til driften på hovedkontoret og lokalkontorerne, hvor vi i dag har et CO2 neutralt elforbrug, men

Læs mere

SBi-anvisning 212 Energieffektive skoler Ventilation, lys og akustik. 1. udgave, 2006

SBi-anvisning 212 Energieffektive skoler Ventilation, lys og akustik. 1. udgave, 2006 SBi-anvisning 212 Energieffektive skoler Ventilation, lys og akustik 1. udgave, 2006 Energieffektive skoler Ventilation, lys og akustik Kirsten Engelund Thomsen Kjeld Johnsen Lars Gunnarsen Claus Reinhold

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

mod en 2020-lavenergistrategi

mod en 2020-lavenergistrategi Arkitektur og energi Arkitektur mod og en energi 2020-lavenergistrategi mod en 2020-lavenergistrategi Rob Marsh Arkitekt MAA PhD Seniorforsker Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet Historisk

Læs mere

Nyt bygningsreglement giver større frihed

Nyt bygningsreglement giver større frihed FORSK18 Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut Oktober 2005 Indsats mod svigt i Statens Byggeforskningsinstitut Danish Building Research Institute Dr. Neergaards Vej 15 DK-2970 Hørsholm Telefon

Læs mere

Fra udsat boligområde til hel bydel. Programbestyrelsen 2004-2008

Fra udsat boligområde til hel bydel. Programbestyrelsen 2004-2008 Fra udsat boligområde til hel bydel Programbestyrelsen 2004-2008 Agenda Tilbageblik - kort Signalement af områderne og deres beboere En strategisk dagsorden Tilbageblik Programbestyrelsen Strategiudvikling

Læs mere

SBi-anvisning 226 Tagboliger byggeteknik. 1. udgave, 2009

SBi-anvisning 226 Tagboliger byggeteknik. 1. udgave, 2009 SBi-anvisning 226 Tagboliger byggeteknik 1. udgave, 2009 Tagboliger byggeteknik Ernst Jan de Place Hansen (red.) SBi-anvisning 226 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2009 Titel Tagboliger

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

TILGÆNGELIGE BOLIGER INDRETNING

TILGÆNGELIGE BOLIGER INDRETNING STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN TILGÆNGELIGE BOLIGER INDRETNING SBI-ANVISNING 249 1. UDGAVE 2015 Tilgængelige boliger indretning Lone Sigbrand Philip Henrik Jensen SBi-anvisning

Læs mere

PLEJEBOLIGER FOR PERSONER MED DEMENS INDLEDENDE SPØRGSMÅL

PLEJEBOLIGER FOR PERSONER MED DEMENS INDLEDENDE SPØRGSMÅL STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN PLEJEBOLIGER FOR PERSONER MED DEMENS INDLEDENDE SPØRGSMÅL SBI-ANVISNING 259 1. UDGAVE 2015 Plejeboliger for personer med demens indledende

Læs mere

SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger. 1. udgave, 2008

SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger. 1. udgave, 2008 SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger 1. udgave, 2008 Efterisolering af etageboliger Jørgen Munch-Andersen SBi-anvisning 221 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2008 Titel

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Fremtidens vvs-installatør

Fremtidens vvs-installatør Fremtidens vvs-installatør Dansk Gas Forening Årsmøde Den 15. & 16. november 2007 Nils Lygaard TEKNIQ 1 Analyse af den teknologiske udvikling» Nye installationsformers konsekvenser for den tekniske installatør»

Læs mere

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 017-20 VÆRD AT DELE. STADIG ORIGINAL. MERE DIGITAL. MISSION DRs mission er, at DR samler, udfordrer og oplyser Danmark. VISION Det er DRs vision at tilbyde indhold, der er værd at dele originalt kvalitetsindhold

Læs mere

InnoBYG Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til Byggebranchens nye innovationsnetværk Forsknings- og Innovationsstyrelsen har bevilliget medfinansiering på

Læs mere

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015 2018

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015 2018 VÆRD AT DELE STADIG ORIGINAL. MERE DIGITAL DR er sat i verden for at skabe og formidle kultur og journalistik til hele befolkningen. Public service-opgaven har været den samme siden DRs første udsendelser

Læs mere

Udviklingstendenser i beboernes krav til almene boliger. Lars Vind Scheerer Seniorprojektleder, arkitekt MAA BO-VEST

Udviklingstendenser i beboernes krav til almene boliger. Lars Vind Scheerer Seniorprojektleder, arkitekt MAA BO-VEST Udviklingstendenser i beboernes krav til almene boliger Lars Vind Scheerer Seniorprojektleder, arkitekt MAA BO-VEST SBI s Rådgivende Forum, 9. november 2016 BO-VEST Administrationsselskab for 3 boligselskaber

Læs mere

Kompetencestrategi 2015 for Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet

Kompetencestrategi 2015 for Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet Kompetencestrategi 2015 for Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet Denne kompetencestrategi dækker alle ansatte på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet. Målene for kompetencestrategien Aalborg Universitet

Læs mere

Bygherrens indgang til bæredygtigt byggeri

Bygherrens indgang til bæredygtigt byggeri Bygherrens indgang til bæredygtigt byggeri Hanne Ullum, Udviklingschef i Bygherrefpreningen Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon +45 7020 0071 www.bygherreforeningen.dk 1 Bygherreforeningen

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

Udviklingen i den etniske segregation i Danmark siden 1985 årsager og konsekvenser. Hans Skifter Andersen Adjungeret professor, SBi

Udviklingen i den etniske segregation i Danmark siden 1985 årsager og konsekvenser. Hans Skifter Andersen Adjungeret professor, SBi Udviklingen i den etniske segregation i Danmark siden 1985 årsager og konsekvenser Hans Skifter Andersen Adjungeret professor, SBi Oplæggets indhold Udviklingen i indvandring og bosætning i boliger og

Læs mere

Politikområde 4. Politik for kommunale ejendomme

Politikområde 4. Politik for kommunale ejendomme Politikområde 4 Politik for kommunale ejendomme 1 Forord Det er med glæde, at jeg på udvalgets vegne nu kan præsentere den første politik for de kommunale bygninger. Med denne politik er det vores håb,

Læs mere

Janteloven i vejen for innovation

Janteloven i vejen for innovation Janteloven i vejen for innovation AF ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, CAND.SCIENT.ADM., M.SC. RESUME Den gode nyhed først: danskerne kommer ofte

Læs mere

LYDISOLERING MELLEM BOLIGER EKSISTERENDE BYGGERI

LYDISOLERING MELLEM BOLIGER EKSISTERENDE BYGGERI STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN LYDISOLERING MELLEM BOLIGER EKSISTERENDE BYGGERI SBI-ANVISNING 243 1. UDGAVE 2014 Lydisolering mellem boliger eksisterende byggeri Birgit

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

SBi-anvisning 219 Dagslys i rum og bygninger. 1. udgave, 2008

SBi-anvisning 219 Dagslys i rum og bygninger. 1. udgave, 2008 SBi-anvisning 219 Dagslys i rum og bygninger 1. udgave, 2008 90 80 70 60 50 40 30 20 Dagslys i rum og bygninger Dagslys i rum og bygninger Kjeld Johnsen Jens Christoffersen SBi-anvisning 219 Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

BUDGET. i byggeriet. INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS

BUDGET. i byggeriet. INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS s. 12 _ MAGASIN BENSPÆND _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ budget BUDGET i byggeriet INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS Der er en tendens til, at man

Læs mere

BYGGERI. Retningslinjer for 2020 standard kritiske barrierer for at nå målet.

BYGGERI. Retningslinjer for 2020 standard kritiske barrierer for at nå målet. BYGGERI Retningslinjer for 2020 standard kritiske barrierer for at nå målet. Chefkonsulent Marie Louise Hansen Disposition Baggrund for 2020-arbejdet Bærende principper En gennemgang af klassens hovedelementer

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

privat boligudlejning under lup

privat boligudlejning under lup privat boligudlejning under lup 82 En meget blandet sektor. Sådan lyder karakteristikken fra civilingeniør og økonom Hans Skifter Andersen, når han skal beskrive den private udlejningssektor i Danmark.

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

MASTER I BYGNINGS- FYSIK

MASTER I BYGNINGS- FYSIK MASTER I BYGNINGS- FYSIK TO ÅRS VIDEREUDDANNELSE WWW.EVU.AAU.DK 2 MASTER I BYGNINGSFYSIK WWW.EVU.AAU.DK/MASTER/BYGNINGSFYSIK TO ÅRS HALVTIDSSTUDIUM DANMARK MANGLER BYGNINGSFYSIKERE Over en tredjedel af

Læs mere

efteruddannelse Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer

efteruddannelse Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer efteruddannelse HørsHolm, lyngby, odense & Vejle Vinter/forår 2012 bygningers

Læs mere

opsplitning og social udstødelse.

opsplitning og social udstødelse. By- og Boligministeriet Må først offentliggøres den 1. oktober kl. 9.00 Tale ved det uformelle EU-boligministermøde i Bruxelles og Charleroi den 1.-2. oktober 2001, holdes af kontorchef Charlotte Bro,

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

Realisering af Vision 2020

Realisering af Vision 2020 Realisering af Vision 2020 Bilagsrapport til SBi 2006:14 Niels Haldor Bertelsen Ernst Jan de Place Hansen Statens Byggeforskningsinstitut 2006 Titel Realisering af Vision 2020 Undertitel Bilagsrapport

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN

AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN Borgmester Henning G. Jensen, Aalborg Kommune Indhold: INDLEDNING...2 AALBORG KOMMUNE SOM BYGHERRE...2 DET ALMENE BOLIGBYGGERI...3 DEN PROFESSIONELLE BYGHERRE...3

Læs mere

Udsatte boligområder: Udvikling eller afvikling?

Udsatte boligområder: Udvikling eller afvikling? Udsatte boligområder: Udvikling eller afvikling? Erfaringer fra 24 kommuner Lars A. Engberg, SBi Disposition Undersøgelsen Det generelle billede Hvad gør kommunerne? Ønsker til forbedring af indsatserne

Læs mere

Tjen penge på energirenovering

Tjen penge på energirenovering Tjen penge på energirenovering Videncenter for energibesparelser i bygninger er til for dig Vil du gerne slå to fluer med ét smæk? Vil du gerne ha mere at lave og samtidig sænke CO 2 -udslippet? Hvis du

Læs mere

Alternative kølemetoder

Alternative kølemetoder Temadag om Alternative kølemetoder få mere at vide om alternative kølemetoder og hvor de kan bruges ÅRHUS 9. JUNI 2008 Hvilke alternative kølemetoder findes der og hvor anvendes de? Hør om den seneste

Læs mere

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk er Energistyrelsens forbrugerrettede hjemmeside, der på en enkel og overskuelig måde tilbyder målrettede og relevante digitale værktøjer,

Læs mere

Et bredere universitetsmiljø kan blive styrket med Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)'s praksisrettede forskning og formidling

Et bredere universitetsmiljø kan blive styrket med Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)'s praksisrettede forskning og formidling Notat Et bredere universitetsmiljø kan blive styrket med Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)'s praksisrettede forskning og formidling Nedenstående udtrykker de synspunkter som SBi's bestyrelse har på

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

ENERGISPARESEKRETARIATET. Sådan kan I arbejde med energibesparelser i erhvervsvirksomheder

ENERGISPARESEKRETARIATET. Sådan kan I arbejde med energibesparelser i erhvervsvirksomheder Sådan kan I arbejde med energibesparelser i erhvervsvirksomheder Indholdfortegnelse Til gavn for både kommuner og virksomheder De gode argumenter vinder Byg jeres indsats på data En metode til at effektivisere

Læs mere

Lavenergihuse målt og beregnet Off-print af artikel til Danvak Magasinet

Lavenergihuse målt og beregnet Off-print af artikel til Danvak Magasinet Jørgen M. Schultz, BYG DTU Kirsten Engelund Thomsen, By og Byg Lavenergihuse målt og beregnet Off-print af artikel til Danvak Magasinet DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-02-13 2002 ISSN

Læs mere

Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd

Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd Titel (en overskrift der fortæller lidt om projektet) Organisation/

Læs mere

Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation

Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation SBi-anvisning 223 Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation 1. udgave, 2009 Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation

Læs mere

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding.

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding. L Y S t e m a d a g LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding. LYSnET er et tværfagligt netværk, der er etableret med det formål at styrke forskning og undervisning inden

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

TAC-RAPPORTEN 2008 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM INDEKLIMA AUGUST 2008 KOMPAS KOMMUNIKATION

TAC-RAPPORTEN 2008 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM INDEKLIMA AUGUST 2008 KOMPAS KOMMUNIKATION TAC-RAPPORTEN 2008 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM INDEKLIMA AUGUST 2008 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne side 3 Hovedkonklusioner side 4 PROFESSIONELLE

Læs mere

Dokumentation af bærende konstruktioner

Dokumentation af bærende konstruktioner Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation Niels-Jørgen Aagaard Bent Feddersen SBi-anvisning 223, 2. udgave Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Læs mere

Organisatorisk Innovation

Organisatorisk Innovation Organisatorisk Innovation Morten Balle Hansen Ph.d. Professor (MSO) i Offentlig Organisation og Forvaltning Center for Organisation, Management og Administration (COMA) Forskningsgruppen for Offentlig

Læs mere

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Byrådet har ultimo 2011 taget hul på drøftelserne af de aktuelle velfærdsudfordringer, og hvordan vi håndterer dem her i Køge. Afsættet er blevet den fælles overordnede

Læs mere

Investeringer i byomdannelse - et temaoplæg. Thorkild Ærø Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Investeringer i byomdannelse - et temaoplæg. Thorkild Ærø Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Investeringer i byomdannelse - et temaoplæg Thorkild Ærø Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Menu Investeringer i byomdannelse Hvorfor samarbejde Virksomheders stedstilknytning og ansvar

Læs mere

Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre

Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre Livsstil 20.02.2016 kl. 11:10 Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre AF Anita Jensenius Hos familien Simonsen i Albertslund har en ambitiøs energirenovering ført til forbedret indeklima, æstetisk

Læs mere

Kompetencestrategi 2012 for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Kompetencestrategi 2012 for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtaget på møde i SU, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet den 14. december 2011. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets samarbejdsudvalg har den 21. november 2014 besluttet at afvente revisionen af denne

Læs mere

Resumé Bæredygtighed og smarte løsninger i Aalborg Øst

Resumé Bæredygtighed og smarte løsninger i Aalborg Øst Resumé Bæredygtighed og smarte løsninger i Aalborg Øst Himmerland Boligforenings erfaringer med bæredygtighed i praksis Lars A. Engberg Sven Buch SBi Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Læs mere

Master i Bygningsfysik

Master i Bygningsfysik Master i Bygningsfysik 2-årig masteruddannelse evu.aau.dk København Danmark mangler bygningsfysikere Over en tredjedel af det samlede danske energiforbrug går til opvarmning af bygninger. Det forbrug skal

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

SBi-anvisning 228 Asbest i bygninger. Regler, identifikation og håndtering. 1. udgave, 2010

SBi-anvisning 228 Asbest i bygninger. Regler, identifikation og håndtering. 1. udgave, 2010 SBi-anvisning 228 Asbest i bygninger Regler, identifikation og håndtering 1. udgave, 2010 Asbest i bygninger Regler, identifikation og håndtering Torben Valdbjørn Rasmussen (red.) Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation

Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation bliver forbillede for huse med passiv opvarmning i Danmark I løbet af 2007 sættes spaden i jorden til Danmarks hidtil største

Læs mere

BOLIGEN TIL DEN 3. ALDER. Ældreboligrådet og ÆldreForum 1999

BOLIGEN TIL DEN 3. ALDER. Ældreboligrådet og ÆldreForum 1999 BOLIGEN TIL DEN 3. ALDER Ældreboligrådet og ÆldreForum 1999 Hvorfor tænke på boligen til den 3. alder? Interesser og behov ændres livet igennem, og dermed også krav og ønsker til boligen. En bolig, der

Læs mere

MARTS 2016 ENERGIPOLITIK. Energipolitik for ALBOA // 03.2016 1

MARTS 2016 ENERGIPOLITIK. Energipolitik for ALBOA // 03.2016 1 MARTS 2016 ENERGIPOLITIK Energipolitik for ALBOA // 03.2016 1 Indhold ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Vestergårdsvej 15 8260 Aarhus Telefon 87 406 700 Fax 87 406 701 post@alboa.dk www.alboa.dk CVR 29462518

Læs mere

Færre danskere, men også mindre kriminalitet i Vollsmose

Færre danskere, men også mindre kriminalitet i Vollsmose FORSK19 Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut December 2005 Statens Byggeforskningsinstitut Danish Building Research Institute Dr. Neergaards Vej 15 DK-2970 Hørsholm Telefon 45 86 55 33 sbi@sbi.dk

Læs mere

Sammen om velfærd. Vi har brug for dig

Sammen om velfærd. Vi har brug for dig Sammen om velfærd Vi har brug for dig Vi lever i en ny virkelighed, hvor det kommunale husholdningsbudget er presset. Det kræver, at vi sammen skaber en ny velfærd. Det kalder vi Ny virkelighed Ny velfærd.

Læs mere

den energineutrale bolig - det selvforsynende hus

den energineutrale bolig - det selvforsynende hus den energineutrale bolig - det selvforsynende hus Bygge- og anlægssektorens MILJØKLUB FYN 28.11.07 Rie Øhlenschlæger, BOLIG+ sekretariatet Energy Camp 2005: Hvordan kan Danmark gå forrest med at skabe

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE 1 Odense Kommune Bystrategisk Stab Oktober 2014 Indledning De almene boliger

Læs mere

Partnerskab 2. Politisk seminar okt COK, Den Kommunale Højskole, Kystvej, 8500 Grenå, tlf

Partnerskab 2. Politisk seminar okt COK, Den Kommunale Højskole, Kystvej, 8500 Grenå, tlf PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab 2 Politisk seminar 30.-31. okt. 2007 COK, Den Kommunale Højskole, Kystvej, 8500 Grenå, tlf. 8959 5959 Formål med seminaret Partnerskab om Folkeskolen er nu ved at

Læs mere

Vandinstallationer installationsdele og anlæg

Vandinstallationer installationsdele og anlæg SBi-anvisning 236 Vandinstallationer installationsdele og anlæg 1. udgave 2011 0 10 20 30 40 50 60 70 Vandinstallationer installationsdele og anlæg Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad SBi-anvisning 236

Læs mere

Sikrings-rapporten 2009

Sikrings-rapporten 2009 Sikrings-rapporten 2009 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM SIKKERHED 2009 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne 4 Hovedkonklusioner 5 PROFESSIONELLE 6 Demografi

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Energibesparelser i byggeriet Debatdag, By & Byg, 09.11.2004

Energibesparelser i byggeriet Debatdag, By & Byg, 09.11.2004 Energibesparelser i byggeriet Debatdag, By & Byg, 09.11.2004 De arkitektoniske udfordringer - Er arkitektur en barriere for energibesparelser? Energibesparelser i byggeriet Debatdag, By & Byg, 09.11.2004

Læs mere

Sådan bliver bygninger aktive medspillere i DET INTELLIGENTE ENERGISYSTEM

Sådan bliver bygninger aktive medspillere i DET INTELLIGENTE ENERGISYSTEM Sådan bliver bygninger aktive medspillere i DET INTELLIGENTE ENERGISYSTEM INTELLIGENTE ENERGISYSTEMER 3 ET INTELLIGENT ENERGISYSTEM BYGNINGER Omstillingen fra fossile brændsler til et el-baseret energisystem

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14

Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14 Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14 12:50 Produktivitet og effektivitet i byggelogistik - Nyt forskningsprojekt støttet af Trafikstyrelsen

Læs mere

Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København

Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København Indeklimaets Temadag 2017 Teknologisk Institut 26.9.2017 Fra introduktionen: Hvad er afgørende for,

Læs mere

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt.

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt. Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 353 Offentligt Talepapir til samråd i EPU alm. del den 19. august 2010 samrådsspørgsmål Æ af 28. juni 2010, stillet efter ønske fra Anne Grete Holmsgaard

Læs mere

SBi-anvisning 220 Lysstyring. 1. udgave, 2008

SBi-anvisning 220 Lysstyring. 1. udgave, 2008 SBi-anvisning 220 Lysstyring 1. udgave, 2008 Lysstyring Claus Reinhold Steen Traberg-Borup Anette Hvidberg Velk Jens Christoffersen SBi-anvisning 220 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Selv efter et årti er BIM stadig et af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til.

Læs mere

MÅNEDENS INTERVIEW FRA NEWS ØRESUND: BREDERE SAMFUNDSANSVAR OG FÆRRE STORE BYGGE PROJEKTER FOR REALDANIA JENNY ANDERSSON

MÅNEDENS INTERVIEW FRA NEWS ØRESUND: BREDERE SAMFUNDSANSVAR OG FÆRRE STORE BYGGE PROJEKTER FOR REALDANIA JENNY ANDERSSON MÅNEDENS INTERVIEW FRA NEWS ØRESUND: Reportage: JENNY ANDERSSON BREDERE SAMFUNDSANSVAR OG FÆRRE STORE BYGGE PROJEKTER FOR REALDANIA Royal Arena, Den Blå Planet og Kulturhavn Kronborg er nogle af de danske

Læs mere

BOLIGENERGISKOLE. Sikring af en energirenovering. Udarbejdet af: Frederikshavn Boligforening

BOLIGENERGISKOLE. Sikring af en energirenovering. Udarbejdet af: Frederikshavn Boligforening Sikring af en energirenovering BOLIGENERGISKOLE Udarbejdet af: Frederikshavn Boligforening Projektet er støttet af Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter og Frederikshavn Boligforening. BoligEnergiSkole

Læs mere