Store Heddinge Skole Sammenlægning af afdelingerne Erikstrup og Boestofte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Store Heddinge Skole Sammenlægning af afdelingerne Erikstrup og Boestofte"

Transkript

1 Sammenlægning af afdelingerne Erikstrup og Boestofte Indstilling til BU Store Heddinge skole har siden kommunalbestyrelsens beslutning om, at de to afdelinger Erikstrup og Boestofte skal sammenlægges, fået input fra alle medarbejdergrupper, elever og forældrene til hvordan sammenlægningen skal foregå. Der er gennemført en gennemsigtig beslutningsproces (se bilag 2) hvor alle er blevet hørt, og hvor der er kommet rigtig mange gode input. For samlet oversigt over økonomien if. m. sammenlægningen henvises til bilag 1, side 6 i materialet. I det følgende materiale er der dels ledelsens indstillinger til BU samt bilagsmateriale. MED har behandlet ledelsens indstillinger på mødet den og godkendt ledelsens indstillinger den SB har behandlet ledelsens indstillinger på møde den og godkendt ledelsens indstillinger den Indstillinger til BU: Overflytning af elever fra Boestofte til Erikstrup Vi ønsker, at eleverne fra nuværende 0-8 klasse flytter undervisningen pr til Erikstrup. Den nuværende 9. klasse på Boestofte går på læseferie den dato, og de gør deres skoletid (prøver) færdige på Boestofte. Eleverne fra klasse får altså lidt tid på Erikstrup på deres nye lokalitet, sammen med deres nye kammerater, sådan at ikke alt er nyt når de vender tilbage fra sommerferien. De klasser der skal klasseopbrydes, og hvor der skal dannes nye klasser (på nuværende tidspunkt nuværende 1., 3. og 8. klasse) bliver altså i deres gamle klasse helt frem til sommerferien og først pr kommer de i de nye klasser. Vi anser det som den absolut bedste dato først og fremmest af pædagogiske hensyn men også praktiske hensyn. Underviserne og de øvrige medarbejdergrupper peger på denne dato ud fra pædagogiske og praktiske hensyn. De fremmødte forældre på de to afholdte forældremøder på Boestofte og Erikstrup bakker datoen op, og erklærer sig enige i at denne dato er bedst. Elevrådet erklærer sig ligeledes enige i, at det er den bedste dato. Se bilag 7 og bilag 8. Der er ingen centralt finansieret økonomiske udgifter forbundet med dette punkt. Overflytning af inventar og undervisningsmaterialer fra Boestofte til Erikstrup Klassens undervisere og elever pakker inventaret sammen i deres klasselokale. Sammenpakningen skal være færdig fredag den kl Klassens undervisere og elever pakker ud og stiller borde og stole på plads i de nye omgivelser på Erikstrup mandag den Centralt finansieret flyttefirma flytter henover weekenden. Fællesområder, kontor, personalerum, opbevaringsrum pakkes sammen af det teknisk/administrative personale. Processen med oprydning er så småt i gang, men i ugen op til fredag den intensiveres pakning og flyttefirmaet tager de nedpakkede effekter med. Der er en teknisk servicemedarbejder tilstede på Boestofte, som vejleder flyttefirmaet i hvad de skal tage med og vejleder flyttefirmaet i hvor tingene skal sættes af på Erikstrup. Se bilag 3 og bilag 4. Faglokalerne gennemgås af fagudvalgsformændene med henblik på hvad der skal tages med, og hvad der ikke skal tages med. De faglokaler der skal bruges til prøver, nedpakkes først efter prøverne er afholdt. Øvrige faglokaler nedpakkes af fagudvalgsformændene i samarbejde med teknisk/servicepersonale i løbet af juni måned. De skal senest være nedpakket den Centralt finansieret flyttefirma flytter henover sommerferien, sådan at de flyttede effekter pakkes ud på Erikstrup i uge 32 i ugen inden eleverne starter efter sommerferien. 1

2 Pædagogisk læringscenter PLC. Boestofte afdelingens PLC skal gennemgås og nedpakkes, og det skal udpakkes på Erikstrupafdelingen. Se bilag 6 - mail fra PLC leder. Der ansøges om dækning af udgifter til flyttefirma såvel den og i sommerferien. Centralt koordineret for de tre skoler. Der ansøges om dækning af udgifter til fagudvalgsformændenes tid samt en faglærer i forbindelse med ned og udpakning af faglokaler. 10 timer pr. formand og en faglærer. I alt: 160 timer. Med overtid er pris kr Der ansøges til tidsforbrug samt nedpakning af materiale i PLC i alt kr SFO Vi ønsker, at samle SFO Hopstar om eftermiddagen på Erikstrupafdelingen pr. 1. april Dette frem til 1. juni hvor alle børnene er samlet på Erikstrupafdelingen. Fortsat morgenmodul på både Boestofte og Erikstrup for nuværende 0. og 1. klasser. Normering er ikke tilstrækkelig til to lokaliteter samtidig med, at vi tager imod stjernebørnene. Følgende er de vigtigste pædagogiske argumenter for, at børnene er samlet på Erikstrupafdelingen pr. 1. april: Større pædagogisk arbejde kan udføres, børnene får ens vilkår, børnene lærer hinanden at kende inden skolestart, så de ikke skal forholde sig til to ting, alle pædagoger har mulighed for at lære stjernebørnene at kende, vagtplanen er mindre sårbar ved sygdom, flere aktiviteter kan tilbydes børnene, hvis en årgang skal sammenlægges (pga. børnetal) kan pædagogerne være med til at observere børnene inden klassesammenlægning. Det er en klar forbedring af samarbejdet, arbejdsmiljøet og dermed den pædagogiske praksis, så hurtigt som muligt, at sammenlægge de to SFOer. Eleverne i Boestofte har fri kl (pt. 31 elever i nuværende 0. og 1. kl. som går i SFO). Vi ønsker at eleverne afhentes i bus hver dag og køres til SFO på Erikstrup. Det skal være en bus kun for dem, som kører direkte fra Boestofte til Store Heddinge. I bussen vil være en medarbejder fra SFOen som henter børnene ved klassen, laver overlevering m.m. med lærerne ligesom nuværende praksis. Det ville være hensigtsmæssigt hvis bussen kunne tage SFO medarbejderen med fra Store Heddinge på sin vej til Boestofte. Når eleverne skal hjem fra SFO forventes det, at alle børnene vil kunne blive afhentet af deres forældre. Det ønskes dog at rute 1afgang kl fra Store Heddinge forlænges, sådan at den ikke stopper ruten i Boestofte, men kører videre over Lyderslev/Lund m.v., således at alle børn kan komme hjem.. SFO personalet pakker de møbler og materialer fra Boestofte de ønsker at medbringe til Erikstrup op mod den og flyttefolkene tager det med op til Erikstrup hvor efter personalet pakker det ud efter d Fra legepladsen i Boestofte er der et stort ønske om at medbringe vandbane og borg. Der er en udgift forbundet med nedtagning og genetablering. Se nedenstående og bilag 1. Ifølge aftale med Skole og Institution er der ikke sat beløb på ovenstående, da eksisterende aftaler m.v. kan indgå samt, at der i stedet kan indhentes samlet tilbud ud fra alle skolers indmeldinger. Der ansøges om midler til ekstra busser, evt. ekstra vikardækning i perioden 1. april til 1. juni Hvis der ikke er politisk opbakning til ovenstående ansøges der om ekstra pædagog til SFO Hopstar i perioden = 2 måneder kr Vandbane og borg flyttes til Erikstrup. Anslået pris kr

3 Befordring af elever Forældrene har på de afholdte møder (samt løbene via mail osv.) ytret et klart ønske om, at befordringen tager højde for at skoledistriktet er stort, og at deres børn ikke skal bruge mere end højst nødvendig tid på transport. Det er derfor meget vigtigt at den kommende befordring af eleverne planlægges med stort hensyn til dels en så kort transporttid for den enkelte elev som muligt, og dels en så kort ventetid på befordring efter endt skoletid. har følgende ønsker til busruter pr. 1. juni Se medfølgende plan/tegning omhandlende rute 1: Rute 1. Fra området Lund, Lyderslev, Boestofte over Frøslev til Store Heddinge. Rute 2. Fra Rødvig over Lille Heddinge, Højerup og Tommestrup til Store Heddinge. 3. Anvendelse af tog Store Heddinge Rødvig t/r Store Heddinge skole har udarbejdet et bilag som forslag til befordring af eleverne. Se bilag 3. Materialet er sendt til Teknik og Miljø i forbindelse med afholdelse af planlægningsmøder (udbyder er også orienteret). Vedrørende: Rute 2 som nu kører Magleby, Holtug, Sigerslev kan måske skæres ind til ikke at omhandle Magleby (med mindre der skal køre busser til børn UDEN for skoledistriktet eller hvis distrikterne ændres). Rute 3 som nu kører Magleby, Klippinge, Råby, Skovvejen m.m. kan måske skæres ind til ikke at omhandle Magleby/Klippinge o.s.v. som ovenstående eller Rute 4: Kan reduceres i omfang. Alt er nævnt og ført til referat på planlægningsmøder. Se bilag 10 for detaljeret redegørelse. Det anbefales at de besluttede busruter for skoleåret træder i kraft allerede pr for. Lokaler Erikstrup afdelingens lokaler er i vid udstrækning indflytningsklar, og der er udarbejdet detaljerede kort over klassefordelinger henholdsvis og Se bilag 4. Der vil dog være enkelte undervisningslokaler samt lærerforberedelse som skal istandsættes og udføres mindre reparationer på. Se bilag 3 og bilag 4. Der ansøges om tid til at 2 medarbejdere kan indgå i et indretningsudvalg sammen med ledelsen i alt kr Der ansøges om kr til istandsættelse af undervisningslokaler samt lærerforberedelse. 3

4 Brobygning for eleverne Der ligges stor vægt på at eleverne indgår i forskellige brobygningsforløb, hvor de kommer til at kende hinanden. Foråret bruges på at lave forskellige brobygningsforløb. Fx er det bestemt, at eleverne fra Erikstrup skal ud og besøge eleverne i Boestofte. Dette sker årgangsvis. Sidenhen skal eleverne fra Boestofte besøge deres kammerater på Erikstrup også i årgangene. SFOen laver også forskellige brobygningstiltag, hvor noget af det allerede er iværksat. Se bilag 9. Vi sigter mod at juni måned, når eleverne er samlet på Erikstrup, også bruges til diverse brobygningsforløb. Vi ønsker at slutte skoleåret af med en stor sammenlægningsfest for elever og forældre. Her skal der foregå forskellige elevaktiviteter, udstillinger og praktisk/musiske indslag. Vi vil i vid udstrækning have forældrene på banen til dels at hjælpe med den praktiske afvikling men også bidrage til de musiske indslag. Sammenlægningsfesten skal afholdes en eftermiddag/aften i en af de to sidste uger af dette skoleår. Det skal opstilles telt, scene og div. elevaktiviteter. Desforuden ønsker vi at lave to hytteture for to af de årgange der skal sammenlægges (nuværende 1. og 3. årgang) sådan, at de får mulighed for at få en rigtig god relation til deres nye klassekammerater. Lejerskolerne skal afholdes i opstarten af det nye skoleår. Den samlede pris på udgift til transport, forplejning, aktiviteter og overnatning for de to årgange (henholdsvis 2 og 3 dage) er kr regnet på den almindelige takst til vores lejrskoler dækker ophold, transport mm.. Lærertid er kr (4 lærere pr. klasse). Der ansøges om kr til to lejerskoler for de klasser der skal slås sammen. Der ansøges om kr til læretid til to lejerskole. Der ansøges om kr til afslutningsarrangement. Samarbejde mellem medarbejderne For at alle medarbejderne kan få en god start på det nye samarbejde, ser vi det som en mulighed med en sammenarbejdstur, hvor medarbejderne skal arbejde med teamsamarbejde, kommunikation og sociale relationer. Det vil være et arrangement der sigter mod, at styrke samarbejdet og sammensmeltningen at de to professionelle kulturer. Vi ønsker, at tage af sted fredag/lørdag i opstarts ugen inden eleverne starter. Ledelse, teknisk service personale, administration og pædagoger i SFOen finansieres af den ordinære arbejdstid. Underviserne skal have 7,4 time pr dag to arbejdsdage x 45 undervisere = kr Derudover skal forplejning, overnatning mm. finansiers estimeret til kr Se bilag 7. Der ansøges om kr til sammenarbejdstur. Forældre samarbejde I løbet af foråret afholdes et forældremøde hvor forældrene informeres om beslutningerne vedrørende sammenlægningen. Forældrene fra Boestofte vil ydermere blive indbudt til et særligt arrangement, hvor de kan lære Erikstrup afdelingen at kende. Der skrives fortsat månedligt ud på forældreintra om nyeste tiltag og beslutninger. Se bilag 7. Mødetid Vi sigter mod at elevernes mødetid skal være kl Dog vil vi overveje om der skal reguleres en smule i mødetiden, såfremt ventetiden og kørselstiden kan forkortes for de elever der transporteres med bus. Se bilag 7. 4

5 Klassesammenlægning/klassedannelse Der vil kun blive klassesammenlægninger i de årgange hvor elevtallet ligger på et niveau så vores ressourcer dækker. På nuværende tidspunkt er det nuværende 1., 3. og 8 årgang der skal klassesammenlægges. Med baggrund i skolebestyrelsens retningslinjer for klassedannelse laves en proces i løbet af foråret, hvor henholdsvis nuværende 1., 3. og 8. årgang klasseopbrydes, og der dannes to nye klasser af de eksisterende tre (8. årgang tre nye klasser af de eksisterende fire). Elever, forældre og underviserne inddrages i processen. Forløbet løber fra medio januar til 1. maj hvorefter elevsammensætningen i de nye klasser offentliggøres. Der laves en arbejdsproces for forløbet. Se bilag 12, bilag 7 og bilag 8. Hvis der i løbet af foråret opstå en situation hvor klasserne i en årgang bliver så små, at der er grundlag for yderligere klassesammenlægninger forbeholder ledelsen sig ret til at lave nye klasser. Fagfordeling Fagfordelingsproces drøftes primo Der udarbejdes en tids- og handleplan som tager udgangspunkt i MEDs indstilling om høj medarbejderindragelse. Boestofte efterlades: Gennemgang for rydning - Derefter loppemarked og endelig udsmidning. Containere: 6 containere - kr (dette er et ca. beløb da det er svært præcist at forudse behovet) Der ansøges om kr til containere. Indsendt til BU d. xx.xx.xx På vegne af Store Heddinge skole Jannick S. Mortensen Skoleleder 5

6 Bilag 1 Udgifter til sammenlægning af afdelingerne Erikstrup og Boestofte Nr Opgave Beløb 1 Nedpakning og flytning (af to omgange) Ukendt, koordineret for de 3 skoler 2 Bus til SFO d. 1. april til d. 31. maj Ukendt, forvaltning indhenter tilbud 3 Dækning af udgifter til faglærere i forbindelse med ned- og udpakning af faglokaler kr. 4 Dækning af udgifter til personale i forbindelse med ned- og udpakning af PLC kr. 5 2 medarbejdere skal indgå i arbejdsgruppe med henblik på istandsættelse / reparation af lokaler kr. 6 Istandsættelse af undervisningslokaler samt lærerforberedelse (evt. finansieret af teknisk forvaltning) kr. 7 Dækning af udgifter til to lejrskoler for de klasser der vil blive sammenlagt efter sommerferien kr. 8 Læretid if. m. to lejerskoler (4 lærer pr tur henholdsvis 2 og 3 dage) kr. 9 Dækning af udgifter til afslutningsfest for forældre og elever som en del af brobygning kr. 10 Dækning af ryste sammen tur for samtlige medarbejdere på kr. 11 Vandbane og borg flyttes til Erikstrup. Anslået pris kr kr. 12 Dækning af udgift til containere (dette er et ca. beløb da det er svært præcist at forudse behovet) kr. 13 Ekstra pædagog i Hopstar i 2 mdr. såfremt der ikke gives tilsagn om at sammenlægge SFO erne den Dette kun hvis der ikke bliver sat en ekstra bus ind i perioden ( kr). Hvis pkt. 6 finansieres af teknisk forvaltning, og det er pkt. 2 der bliver valgt frem for pkt. 13 Hvis det er BU der skal finansiere pkt. 6 men det er pkt. 2 der bliver valgt frem for pkt. 13 Hvis det er BU der skal finansiere pkt. 6 og det er pkt. 13 der bliver valgt frem for pkt. 2 I alt: kr. I alt: kr. I alt: kr. 6

7 Bilag 2 Oversigt over afholdte møde Planen er inddelt i 3 faser: Fase 1 (d ) Indsamling af viden og information dialog med medarbejdere, forældre mm. Fase 2 (d ) Tids- og handleplanen stadsfæstes justeres og godkendes i div. mødeforaer. Fase 3 (d ) Konkrete tiltag/handlinger - justering af tids- og handleplan med godkendelse i div. mødefora Fase 1 Dato Aktivitet/mødefora Handling/godkendelse (d d KB Beslutter scenarie ) Indsamling af viden og information d Information Medarbejdere og forældre orienteres om beslutningen og hvilke tanker ledelsen foreløbig gør sig om processen herunder div. møder og udarbejdelse af tids- og handleplan. Skriv til henholdsvis forældre og medarbejdere på Intra. dialog med Inden d AMR Input fra AMR erne medarbejdere, d Forældre- Hvilke tanker gør, forældrene i denne gruppe sig om hvordan de kan støtte op om sammenlægningsprocessen forældre mm. koordinations-udvalget d BU Dialog med politiske niveau om sammenlægningsprocessen d PU/FU Input fra afdelingskoordinatorerne + Løbene d Skoleledermøde Koordination af sammenlægningsprocessen imellem de 3 skoler samt forvaltningen og det politiske niveau. dialog med d Elevråd Udarbejder liste over forslag til brobygningsforløb/arrangementer medarbejderne d MED Input fra MED samt foreløbig godkendelse af tids- og handleplan på d P.F. møde Kort orientering til de pædagogiske medarbejdere samt evt. input deltagerne. afdelingsmøder d Bestyrelsesmøde Input fra bestyrelsen samt foreløbig godkendelse af tids- og handleplan og andre foraer. d Møde med TR erne Input fra TR erne d Information Skriv på Intra til henholdsvis forældre og medarbejdere om status på sammenlægningen d Kl Medarbejdere Boestofte Dialog møde med alle medarbejderne på Boestofte. Herunder deres tanker og ønsker samt kommunikationsstrategi. d Kl Forældremøde med Boestofteforældre Input fra forældre samt vigtig kommunikation til forældrene om hvad ledelsen gør sig af tanker om sammenlægningsprocessen. d Kl Medarbejderne i SFO/Hopstar Dialog møde med alle medarbejderne i SFO. Herunder deres tanker og ønsker samt kommunikationsstrategi. d Kl Forældremøde med Erikstrupforældre Input fra forældre samt vigtig kommunikation til forældrene om hvad ledelsen gør sig af tanker om sammenlægningsprocessen. d Tek./adm. møde Input fra Tek./adm. 7

8 d PU/FU Input fra afdelingskoordinatorerne d Kl Medarbejdere Erikstrup Dialog møde med alle medarbejderne på Erikstrup. Herunder deres tanker og ønsker samt kommunikationsstrategi. d Bestyrelsesmøde Drøftelse af foreløbige konklusioner d MED Drøftelse af foreløbige konklusioner d Information Skriv på Intra til henholdsvis forældre og medarbejdere om status på sammenlægningen Fase 2 Dato Aktivitet/mødefora Handling/godkendelse (d ) Uge 45 Ledelsen Ledelsen udarbejder på baggrund af MED Godkende ledelsens oplæg til sammenlægningsproces Tids- og handleplanen Bestyrelsen Godkende ledelsens oplæg til sammenlægningsproces stadsfæstes MED Orientering om bestyrelsen beslutning justeres og godkendes i Information Skriv på Intra til henholdsvis forældre og medarbejdere om status på sammenlægningen div. mødeforaer Lærermøde Orientering om MEDs og bestyrelsen beslutning Bestyrelsesmøde Stadfæstelse af beslutning og sidste tilretninger Ledelsen Indsender Store heddinge Skoles indstilling til forvaltning og BU BU Behandler s indstilling til sammenlægningsproces Fase 3 Dato Aktivitet/mødefora Handling/godkendelse (d ) Konkrete tiltag/handlinger - justering af tids- og Nye 0 klasser Nye 0 klasser starter i SFO en på Erikstrup handleplan med godkendelse i div. mødefora Senest SFO Boestofte SFO Boestofte flytter senest til Erikstrup Spørgsmål til elever, forældre og medarbejdere: - Hvad er man utryg ved? - Hvilke positive forventninger har i til sammenlægningen? - Hvilke negative forventninger har i til sammenlægningen? 8

9 Bilag 3 Plan for fysisk flytning - Flytning af inventar fra Boestofte til Store Heddinge Dato Lokaliteter Handling Ansvar Generelt overvåger servicemedarbejdere Ultimo april Ultimo maj Ultimo maj Ultimo maj Ultimo maj Ultimo maj Ultimo maj Ultimo maj Lokaleklargøring. Erikstrup Istandsættelse og reparation Flytning af klasser på Erikstrup Almenklasser på Boestofte Flyttes i weekenden 31. maj til 3. juni 2013 Kontorer Flyttes i weekenden 31. maj til 3. juni 2013 Grupperum Flyttes i weekenden 31. maj til 3. juni 2013 Sundhedsafsnit Flyttes i weekenden 31. maj til 3. juni 2013 IT-kontor Flyttes i weekenden 31. maj til 3. juni 2013 UUV Flyttes i weekenden 31. maj til 3. juni 2013 Egen Vest. 6.klasser flyttes til Bøgen snarest efter nytåret 2012 Nr. 1 Nr.6 Nr. 13 PLC: Maling af diverse vægge Plan udarbejdet. Bh.kl. 9. klasse pakker materiale fra klasselokaler. Lokaler indrettes til prøvelokale for folkeskolens afgangsprøver. Der udleveres pakkevejledning, flyttekasser mm. Nedpakke materialer Flytte inventar Nedpakke materialer Flytte inventar Nedpakke materialer Flytte inventar Nedpakke materialer Flytte inventar Nedpakke materialer Flytte inventar Ledelse Klasselærere Servicemedarbejdere Klasselærer Servicemedarbejder og prøvelærere Lokaleplan er besluttet Ledelse og adm. Koordinatorer Anne Lise Olsen Jens Larsen Lisbet Nielsen/Charlotte Thrue Hansen Medgået tid Økonomi Egen vest. Teknik/Miljø Nr. 1: Kr Nr. 6: Kr Nr. 13: Kr PLC: Teknik/miljø Servicemedarbejdere Flytteudgifter: Flyttefirma Kasser Andet Ikke beregnet endnu. Gælder alle lokaliteter Flyttefirma Flyttefirma Flyttefirma Flyttefirma Flyttefirma 9

10 Ultimo juni Faglokale: Fysik Hjemkundskab Sløjd Musik Håndarbejde Billedkunst Idræt Temalinjefag 0. Nedpakning til faglokale på Erikstrup 1. Nedpakning til depot på Erikstrup 2. Blive i lokale på Boestofte 3. Kasseres (container på Boestofte) 4. Til loppemarked Romaskiner m.v. til nr. 42 Ultimo juni Fællesrum - Boestofte Koordineres af indretningsudvalg Inventar (stole og borde) SFO BSC udarbejder plan senest den 24. november 2012 Ultimo juni Personalerum Koordineres af indretningsudvalg Boestofte Ultimo Juni Ultimo juni PLC Marianne Bjerre udarbejder plan senest 24. november 2012: Nedpakning og flytning af: Faglitteratur, lærerbibliotek, klassesæt, taskebøger, kopimapper. Foretages af flyttefirma Antal hyldemeter? AV-udstyr Inventar Midlertidigt opbevaringsdepot på Erikstrup. Bibliotekskontor, depoter, fiskerum Nedpakke materialer Møbler i kontor ikke med Flytte inventar Fagteamformænd og en faglærer Bøger i fysik over PLC Servicemedarbejdere BSC Servicemedarbejdere MB MB MB, JB, Flyttefirma Ultimo juni Værksteder og kælder Ryddes? Afgøres senere- Servicemedarbejder 10 timer pr. formand og en faglærer. I alt: 160 timer. Med overtid er pris Kr Flyttefirma transporterer alt fra lokaler Flyttefirma. Etablering i nr. 42 Flyttefirma Ekstraordinær kassation og oprydning: 30 timer Udpakning på Erikstrup Lokal hjælp til udpakning. Flyttefirma Ultimo juni Ultimo juni/juli Ultimo juni Øvrige depoter/kældre (PLC ikke involveret) Tekniske installationer Prøvelokaler, tre stykker inklusive prøveforberedelse Nedpakke materialer Flytte inventar Nagelfast. Piller, olie, aflæsning! Servicemedarbejdere nedpakker inventar. Faglærere nedpakker undervisningsmaterialer Faglærere Flyttefirma Servicemedarbejdere Teknisk forvaltning Servicemedarbejdere Faglærere 10

11 Ultimo juli Maskinpark Servicemedarbejder Ultimo juni Indretningsudvalg. En leder og to medarbejdere Ultimo juli Udsmykning/kunst Indretningsudvalg Ledelse Ultimo juli Containere Oprydningscontainere, opbevaring af ikke brugbart! Ultimo Opsamlingssted på Udelukkende brugbart transporteres til Erikstrup. juni/juli Erikstrup Opbevares i faglokaler og evt. depoter. Tid til medarbejder: Kr Ultimo juli Hal og sal Idrætsforenings materiale Servicemedarbejdere Ultimo juli Boestofte efterlades Gennemgang for rydning Derefter loppemarked og endelig udsmidning. Ultimo juli Lærerforberedelse Erikstrup Indretning af lærerarbejdspladser. Herunder personlige skabe Ledelse og Tek/adm. Teknisk forvaltning Containere: 10 containere: Kr Pris: kr

12 Bilag 4 Flytteskema for lokaler og klasser Klasse 12/13 Klasse 13/14 Lokale d.d. Lokale 1.6 Lokale 1.8 Bygning Dato for flytning 0a 3 Birken 0b 2 Birken 0c 1 Birken 0d?? Ny? Birken 0a 1a Birken Sommer 0b 1b Birken Sommer 0s 1c B Birken 31.5/3.6 1a - s 2a Birken - 1b - s 2b Birken - 1s - s - B Birken 31.5/3.6 2a 3a Pilen Uge 21 2b 3b Pilen Uge 21 2s 3c B Pilen 31.5/3.6 3a - s 4a Pilen - 3b - s 4b Pilen - 3s - s - B Pilen 31.5/3.6 4a 5a Egen Uge 20 4b 5b Egen Uge 20 4s 5c B Egen 31.5/3.6 5a 6a Egen - 5b 6b Egen - 5s 6c B Egen 31.5/3.6 6a 7a * Bøgen Januar + evt. sommer 6b 7b * Bøgen Januar + evt. sommer 6s 7c B * Bøgen 31.5/3.6 + evt. sommer 12

13 7a 8a * Bøgen ** + evt. sommer 7s 8b B * Bøgen 31.5/3.6 + evt. sommer 8a - s Bøgen - 8b - s 9b * Bøgen Evt. sommer 8c - s 9c * Bøgen Evt. sommer 8s - s 9a B * Bøgen 31.5/3.6 + evt. sommer 9a Bøgen ** 9c Bøgen ** 9s - B spx spx 12 Sp Pilen Uge 21 + sommer spy spy Egen - spz spz * Bøgen Evt. sommer Spec.uv. Pil Sp19 Mødelok. Sp19 Pilen Uge 20, Hvis JL har brug LSK 37 Jan-mar måned - derefter tømmes *) Lokale 1 og 6 er nye undervisningslokaler, hvor der skal males samt sættes tavler og kort op. *) Klasse - s = Klasser der skal sammenlægges. *) * = Må fordeles af udskolingen og CH. *) ** = Hvornår?? (Inden 31.5) Flyttes p.g.a. prøver. De samles i den ene ende af bygningen tæt På små lokaler til forberedelse. Mærkater på kasser/møbler i Boestofte - Birken: Orange Pilen: Gul Egen: Grøn Bøgen: Blå Adm./ledelse: Rød Personalerum: Pink Der skal senere tages stilling til, i hvilke lokaler de interaktive tavler skal placeres i. Med overflytningen fra Boestofte bør der samlet være 2 til hver bygning. 13

14 14

15 15

16 Inventar flyttes først, når indskolingen er flyttet pr. 1. juni borde fra fællesrum (store) 4 høje reoler dem der skiller fællesrum (nye) Indskrivningspult (nyt) Lavt bord i fællesrum (legobord) Legetøj (pakkes sammen) 4 Købmandsdiske 1 køkkenskranke Stole/taburetter/reoler Personaleskabe (ikke helt afklaret endnu) 1 glasskab (hænger på væg) Konferencebord/ stole fra møderum Akvarium Køkken pakker vi selv ned og kører op. Udendørs Rulleskøjter m.m. Mooncars/cykler m. m. Sandlegetøj Borde og bænke Krukker Vandbane og borg flyttes til Erikstrup. Anslået pris kr Bilag 5 Flytteplan af Hopstar Boestofte til Erikstrup. 16

17 Bilag 6 Kære ledelse! Hermed vores forslag til et bud på tidsforbruget til flytningen: Mails fra PLC leder vedr. tidsforbrug Under forudsætning af at flyttemændene pakker bøger og andre materialer i flyttekasser, har vi følgende forslag til tidsforbrug i forbindelse med flytningen. PLC i Boestofte lukker for brug 14 dage inden flytningen. Jette og Marianne friholdes for undervisning i denne periode dvs. for Jette vedkommende er der tale om 14 lektioner per uge og for Mariannes 3 lektioner per uge. I de 14 dage rydder Michael, Jette og jeg op i Boestofte og mærker evt. udstyr, der skal flyttes. Efter flytningen skal vi først have interiøret på plads i Erikstrup, inden vi selv pakker flyttekasserne ud. Vi får brug for hjælp til at sætte interiøret op og hente flyttekasserne fra opbevaringsstedet. I hvilket omfang kan vi trække på pedellerne? Vi vil foreslå, at Michael, Marianne og pedellerne hjælpes ad med at få opstillet interiøret i tiden efter flytningen. Efterfølgende findes en uge, hvor pedellerne bedes transportere flyttekasserne til PLC, mens Jytte (19 lektioner), Jette (14 lektioner) og Marianne (3 Lektioner) friholdes for undervisningen for at få pakket flyttekasserne ud sammen med Michael. Dvs. at det vil dreje sig om i alt 42 lektioner til Jette, 9 lektioner til Marianne og 19 lektioner til Jytte. Her har I et bud på, hvor mange lektioner, vi mener at have brug for. Vi regner med at høre fra jer, når I har set på, hvordan vores bud vil kunne passe sammen med jeres tanker Der udover også en ca. pris på 5000,- kr mht. ønsket om nye ensartede plastikkasser til klassesættene på PLC Marianne Bjerre PLC PLC - sammenlægning og flytning Hvad vil det være muligt at tildele os af ekstra tid til kassation og oprydning i forbindelse med flytningen af PLC i Boestofte? Vi forestiller os, at vi kasserer og rydder op i det store lokale, hvor samlingerne står, samt på PLC kontoret og de tilhørende depoter herunder fiskerummet. Desuden på Jens kontor. I Boestofte skal følgende samlinger pakkes ned og flyttes til Erikstrup af flyttefolkene: Skønlitteratur: Romaner, billedbøger, letlæsning, tegneserier Faglitteratur Lærerbibliotek Klassesæt Taskebøger Kopimapper fra lærernes arbejdsrum 17

18 Desuden skal materialer på bibliotekskontoret og de tilhørende depoter herunder fiskerummet pakkes ned. Der står samlinger af bøger rundt omkring i forskellige depoter, som faglærerne på et tidspunkt har ønsket at bevare. Disse er kasseret af PLC, og skal derfor ikke forbi os. Hvis de skal kasseres, aftales det med faglærerne. Jeg tænker på følgende depoter: Depotet ved musik, biologi, Mini herunder specialundervisningslokalet og fællesrummet, Midi og Maxis depoter og kælderen. En enkelt undtagelse er fysikbøgerne i fysiklokalet. De er fortsat registrerede i vores system. Vi forestiller os, at følgende AV udstyr som videokameraer, digitalkameraer, forlængerledninger, det nye TV, båndoptagere, projektorer, IWB'er samt IT udstyr herunder opladerskabe skal flyttes med. Mht. IWB erne vil vi også gerne have dem fra biologi og fysik med. Hvad med printere og kopimaskiner? Mht. de store ting blandt AV udstyr og IT udstyr vil jeg foreslå en mærkningsordning, så det er let at se, hvad der skal flyttes med. Det samme mht. interiøret, da det er svært præcist at tage stilling til på forhånd, hvad vi kan bruge i Erikstrup. Mht. interiøret vil vi som udgangspunkt gerne have de hvide og blå reoler med samt de tilhørende skabe og krybber fra PLC kontoret og det store rum. Vi får ikke brug for de grå reoler fra PLC depoterne og fiskerummet. Opslagstavlerne skal muligvis også med og så læsesofaen. Vi vil gerne have de 3 sæt elevborde og stole fra det store rum med. Desuden elevkontorstolene ved pc erne, vores kontorstole, det høje pakkebord fra PLC depotet samt rulleborde og bogvogne. Vi ønsker ikke at medtage skrivebordet fra PLC kontoret eller skrankerne ved udlånet. Her vil vi til gengæld gerne lægge billet ind på så mange hæve/sænke skriveborde som muligt fra kontorerne i Boestofte, sådan at vi kan udskifte alle nuværende skranker og arbejdspladser i Erikstrup med hæve/sænke skriveborde. Mht. Erikstrup vil vi gerne have malet de gule vægge ved klassesættene hvide. Jeg kan forstå, at Ole vil indhente en pris. Desuden vil vi i forbindelse med flytningen bede om at få udskiftet vores opbevaringskasser til klassesættene til nye ensartede solide plastikkasser. Stk. pris ca. 40 kr Desuden får vi efter flytningen brug for at få opbevaret materialer mm fra Boestofte et tilgængeligt sted i Erikstrup, sådan at vi løbende kan pakke ud i forhold til den tid, vi forhåbentlig tildeles til dette. Vi vil få brug for hjælp til at hente materialerne samt at opstille interiøret. Boestofte den 4. oktober

19 Bilag 7 Uddrag af dagsordener og referater fra møder med forældre og ansatte Møde med medarbejdere på Boestofteafdelingen. Deltagere: JAK, LS, LP, JO, LO, LM, MK, MS, JB, ST, MJ, LA, ACA, SC, JS, BSC; CH og PD. JS bød velkommen. Gjorde rede for formålet med mødet: At give medarbejderne mulighed for at komme med input til den såkaldte Fase 1, der handler om indsamling af viden dialog med medarbejdere, forældre mv. JS gjorde derefter rede for den såkaldte platform, hvorpå det kommende arbejde hviler. Redegjorde kort for det videre arbejde med Udvikling af det stevnske skolevæsen, tanker omkring investering på folkeskolen i Stevns Kommune pr. 1. august Orienterede om den kommende klassedannelse/klasseombrydning pr. 1. august 2013, elevtransport, skoledistrikter. Mange gode tilkendegivelser fra blandt andet skolebestyrelse om den kommende sammenlægning. Skyldes ikke mindst ansattes positive omtale om sammenlægningen. Input fra deltagere: * Rart at en samlet medarbejdergruppe starter på samme tidspunkt 1/ * Overvejelser om, at hele skolen flyttes på samme tid. Og at det sker inden sommerferien. * Vi skal op til ordnede forhold, men det må godt gå hurtigt. * 9.klasse skal ikke flytte 1. april men gerne senere, f.eks. ved læseferiens start. * Kan gå her og vente på, at vi først flytter 1. august. Det er et stort arbejde at skulle flytte i forhold til det praktiske. * Det tager tid til at flytte og indrette de nye undervisningslokaliteter. En flytteproces tager tid. * Vi skal passe på 9.klasse. JS: Der er tre datoer i spil: 1. april 2013, ved læseferiens begyndelse (omkring 1.juni 2013)og 1. august Samt varianter af, hvem der skal flytte hvornår. * Hvis vi flytter i det sene forår, kan vi nå at rette fejl inden sommerferien. * Læseferietidspunkt kan være fint. 19

20 * Opgaver vedr. flytning af interaktive tavler. Skal flyttes med. Er der tilstrækkeligt med tavler? * Spørgsmål vedr. redefinering af afdelinger. * Kan man høre til i flere afdelinger, og hvordan følger man som lærer sin klasse på tværs af de to bygninger? * Hvorfor er mellemtrinnet på Erikstrup delt i to bygninger? * Arbejdes der på tværs i indskolingen på Erikstrup. * Hvordan flyttes og opbevares alle de personlige materialer? Og forhold omkring lærerarbejdsplads! JS: Er der konklusioner på datoerne? juni ( ) 2. 9.august (1) 3. 1.april (1) JS: Emnet klassedannelse: Input fra deltagere: * Ved sammenlægning af klasser (2.-4. og 9.) skal fordelingen ske efter velovervejede principper og konkrete forhold. * Temalinjer er i spil. *Transport: Transporttid skal minimeres. * Kan vi ændre på mødetidspunktet (morgen). Emnet Brobygningsforløb: * Vi skal lave et eller andet sammen. * Alle tre trin vil meget gerne lave et forløb med eleverne på Erikstrup. * Ja til et internatforløb (gerne så hurtigt som muligt) samt et sommerarrangement. PD 4. oktober

21 Møde med medarbejdere på Erikstrupafdelingen Referat af møde vedr. skolesammenlægning Deltagere lærere og ledelse Erikstrup. - Der blev gjort opmærksom på, at det er en udfordring at modtage elever i Bøgen pga. eksamensafvikling. - Skal der tages hensyn til geografien Ifbm. Klassedannelser? - xx gav udtryk for det er uhensigtsmæssigt med klassedeling fra klasse. - xx luftede tanken om lodret klassefordeling i de forskellige bygninger (det var der ikke bred enighed om) - xx foreslog et 14 dages forløb med arr. Fokuseret på at lære hinanden at kende. F.eks. overnatning. - Der var enighed om, at et sommerarrangement styret af forældre, er en god ide. - Vigtigt med besøg på begge skoler. Start med at Erikstrup besøger Boestofte. - Diskussion om hvordan klasser skal blandes. De fleste er tilhængere af, at vi blander alle klasser (ryste posen). Det er vigtigt at Boestofte klasserne ikke forbliver Boestofteklasser resten af deres skolegang. - Personalet må ikke glemmes i sammenlægningsprocessen. - Personalearr. I foråret. - Afstemning vedr. flyttedag. 1. apr. 2 stemmer. 1. juni. 14 stemmer. 9. aug. 4 stemmer. CH d.30,

22 Referat fra mødet med Hopstars personale vedr. sammenlægning af Erikstup og Boestofte. Pr. 1. april 2012 vil nye kommende Børnehaveklassebørn få tilbudt plads i ERikstrup. Tilbage i Boestofte vil der være børn tilbage. I Erikstrup vil der være børn (alt efter hvor mange nye børn der kommer ind). Et stort ønske fra personalet er at SFO`erne bliver sammenlagt den 1. april Hvis indskolingerne ikke har mulighed for at blive sammenlagt på dette tidspunkt også kunne løsningen være: Morgenåbning i begge afdelinger. En bus bliver sat ind til at hente børnene fra Boestofte efter skolegang og køre dem til Erikstrup. Der skulle selvfølgelig en pædagog med så børn og forældre kan være trygge, der vil være overlevering fra lærer til pædagog, som der er nu. Alle børn vil blive afkrydset inden busafgang. - Børnene vil få ens vilkår - Søskende samme sted - Alle børn lærer hinanden at kende inden skolestart, så skal de ikke forholde sig til to ting. - Pædagogerne kan være med til at obse børnene inden evt. klassesammenlægning - Alle pædagoger har mulighed for at lære Stjernebørnene at kende - Større pædagogisk arbejde kan udføres - Mindre sårbar ved sygdom - Ekstra personaler - Flere aktiviteter kan tilbydes Vedr. at komme hjem fra SFO i Erikstrup mener personalet i Boestofte at forældrene har mulighed for at hente på Erikstrup. Nogle børn tager nu bus fra Boestofte til Rødvig, dette ville også kunne lade sig gøre fra Erikstrup. Hvis begge afdelinger skal fortsætte til sommerferien: - Børnene får to skift på engang (ny SFO og skole) - Alle pædagoger lærer ikke Stjernebørnene at kende 22

23 - Søskende ikke samme sted - Dårligt psykisk arbejdsmiljø/stress - Personalet skal arbejde i to afdelinger på samme dag - Sårbar ved sygdom Løsningen kunne også være en ny bus til Hopstar med plads til personer, desværre kan Sismofytbussen ikke klare et syn mere pga. rust. Hvis vi får en ny bus, klarer vi selv transporten af børnene fra Boestofte til Erikstrup, og alle børnene vil fremover have mulighed for at opleve/lære naturen at kende for ikke at glemme al den friske luft og motion den får( En sorgens dag bliver det for børn og voksne, når vi siger farvel til Sismofytbussen. Alle de dejlige oplevelser, den har givet os i de 14 år, vi har haft med den, er ubeskriveligt. 23

24 Eksempel på dagsorden til forældermøde Erikstrup den 27.september Kære forældre på Boestofte. På er vi nu i gang med at planlægge, hvorledes vi kan starte og gennemføre en sammenlægning af de to afdelinger i Boestofte og Erikstrup pr. 1. august Dette arbejde vil ske i samarbejde mellem skolebestyrelse, forældre, medarbejdere og ledelse i tæt kontakt til skoleforvaltningen og Børneudvalget. Ligeledes vil skolens elevråd blive inddraget. Som skrevet i sidste informationsbrev indbydes I til det første fælles forældremøde på Erikstrup. Mødet vil have følgende dagsorden: Mødet afholdes den 4. oktober 2012, kl. 19:00 21:00. Vi ses i fællesrummet på Boestofte. 1. Velkomst og orientering om arbejdet vedrørende Tids- og handleplan for sammenlægningsforløbet. Behandles i Skolebestyrelse og MED-udvalg. Planen skal forelægges Børneudvalget i januar (30 minutter ved JSM) 2. Orientering om praktiske forhold: Transport af elever til og fra skole, cykelsti, SFO og stjernebørn, mm. (30 minutter ved PD) 3. Summe i grupper. Opsamling af specifikke og generelle spørgsmål fra jer. Hver forældregruppe udarbejder kort skriv stikord - med spørgsmål. (25 minutter inklusive kaffe, vand og frugt) 4. Opsamling på spørgsmål. Generelle spørgsmål tages i første omgang, specifikke derefter. Ikke besvarede spørgsmål denne aften samles der op på i informationsbrev til alle forældre (30 minutter, ledelse) 5. Afrunding på mødet. Der udsendes referat fra mødet til alle forældre (Forældreintra) på (JSM 5 minutter) På vegne af ledelsen og med håbet om mange input til sammenlægningen Jannick Stærmose Mortensen Skoleleder Afdelingsledere Carsten Hansen, Bitten Schlander og Per Dreyer Nielsen deltager også i mødet. 24

25 Referat af møde med forældre på Boestofteafdelingen. Der var 50 forældre til stede. JS bød velkommen. Gennemgik dagsordenen og gjorde rede for formålet med mødet: At give forældre mulighed for at komme med input til den såkaldte Fase 1, der handler om indsamling af viden dialog med medarbejdere, forældre mv. JS gennemgik den samlede tids- og handleplan for sammenlægningen. Forældre ønsker at få adgang til den reviderede Tids- og handleplan, når Fase 1 er afsluttet. JS replicerede, at den vil blive udsendt på det rigtige tidspunkt. JS orienterede kort om Kommunalbestyrelsens beslutning om, at der efter 1. august 2013 ikke skal foregå folkeskoleundervisning på Boestofte. At Børneudvalget efterfølgende har vedtaget en såkaldt platform, hvorpå det kommende arbejde vedrørende sammenlægningen hviler. Samt kort redegjorde for det videre arbejde med Udvikling af det stevnske skolevæsen samt tanker omkring investering på folkeskolen i Stevns Kommune pr. 1. august PD orienterede om den kommende klassedannelse/klasseombrydning pr. 1. august 2013, elevtransport og skoledistrikter. To meget konkrete forhold blev nævnt: Gælder søskendereglen stadigvæk? Vedrørende transport blev det nævnt, at vi skal tage i overvejelse at sætte en bus ind fra Sydstevns over Rødvig til Store Heddinge (evt. til Rødvig Station og derfra toget). Tænke på de børn, der går i Hyttefadet kan tage toget fra til Rødvig om eftermiddagen. Under den timelange fremlæggelse kom mange konstruktive input fra salen. Input under mødet fra deltagere: - Eleverne skal vide inden sommerferien, hvad de skal op til! - Det skal gøres ordentligt, hvordan flytte, sikre sig børnenes tarv i denne flytning! - Hvornår forventer I at have klassedannelserne på plads? Nogle forældre vil gerne have pres på dette område. - Besøg fra Erikstrup til Boestofte kan være en givende aktivitet! - Ekstra tilsyn med eleverne i en sammenlægningsproces (gårdvagter)! - Elevernes ansvar for hinanden skal der lægges vægt på. - De voksne har ansvaret for at bakke sammenlægningens elementer over for børnene op. - Eleverne tages med på råd vedrørende klasseombrydning. - Hvordan ser fremtiden for Hyttefadet ud og elevernes fritidstilbud? PD. 4. oktober

26 Opsummering af arbejdsbilag ved mødet med forældre på Boestofte. Utrygge ved: Hvilke lærere får eleverne (kan eleverne bibeholde samme lærere). Hvis ikke klasserne bliver delt på tværs af de to afdelinger, kan Boestofte eleverne blive udstødt. Stor skole tab af det enkelte barn. Vores børn til deres skole. For mange elever i klasserne. Sammensætning af nye læreteams. Transport ventetid. Transport til og fra SFO. Antal af børn i bussen. Manglende cykelsti. Undervisningstimetal kontra klassestørrelse. Positive forventninger: Kammeratskab. (flere kammerater) Flere kr. pr. elev. Bedre undervisning i Midi. Bedre resurser Ift. Læring, undervisningstimer/midler. Fagligt niveau hæves. Mere/bedre It, bærbare m.m. Efteruddannelse af lærere. Socialt og fagligt bliver der flere at sparre med (både elever og lærere) Større udfordringer til de faglige stærke elever. Færre vikartimer. Tandlægen er på skolen. Større netværk. 26

27 Negative forventninger: At de frigivet kr. ikke tilfalder skolen. Miste nuværende lærere. Lokalsamfundet på Sydstevns dør ud. Tab af lærere ved yderligere besparelser. Dalende børnetal. Dårligere fysiske rammer. Uvenskaber. At sammenlægningen fjerner fokus fra undervisningen. Nye fri og privatskoler. Klasser bliver splittet. Bygningerne er i dårligere stand på Erikstrup. Skolen bliver for stor. Andet: Transport, transport og transport. Busplaner. Ekstra gårdvagter i startfasen. Skolen skal starte kl. 8:30. Eleverne skal høres Ifht. Klassesammenlægninger, og deres prioriteringer tages alvorligt. Er der fysisk plads på Erikstrup? Er der forventninger om at modernisere Erikstrup? Ryst posen så alle klasser på en årgang bliver blandet. Velplanlagt flytning. Man bør præsentere sig før man starter et oplæg??? Boestofte den 4. oktober

28 Referat af møde med forældre på Boestofteafdelingen. Der var 26 forældre til stede. Erikstrup den 9. oktober JS bød velkommen. Gennemgik dagsordenen og gjorde rede for formålet med mødet: At give forældre mulighed for at komme med input til den såkaldte Fase 1, der handler om indsamling af viden dialog med medarbejdere, forældre mv. JS gennemgik den samlede tids- og handleplan for sammenlægningen. JS orienterede kort om Kommunalbestyrelsens beslutning, at der efter 1. august 2013 ikke skal foregå folkeskoleundervisning på Boestofte. At Børneudvalget efterfølgende har vedtaget en såkaldt platform, hvorpå det kommende arbejde vedrørende sammenlægningen hviler. Samt kort redegjorde for det videre arbejde med Udvikling af det stevnske skolevæsen samt tanker omkring investering på folkeskolen i Stevns Kommune pr. 1. august Arbejdet foregår i et såkaldt Skolestrukturudvalg bestående af repræsentanter fra alle interessenter i folkeskolen. PD orienterede om den kommende klassedannelse/klasseombrydning pr. 1. august 2013, elevtransport og skoledistrikter. To meget konkrete forhold blev nævnt: Kan der etableres en forældrefølgeordning på elevtransporten (såvel bus som tog)? Usikkerhed omkring fritidstilbuddet til SFO2-elever (klub i Rødvig og Store Heddinge) Carsten satte summearbejdet i gang. Efterfølgende kom der følgende input fra deltagere: - Utryghed: manglende cykelsti mellem Rødvig og Store Heddinge, høje klassekvotienter, manglende resurser ved særlige indsatser (tolærerordninger) i indfasningen, hvordan bevares de gode forældresamarbejde, at sammenlægningsprovenuet på 4,6 mio. kr. også i årene fremover ikke besvares, gode ideer til brobygningsforløb f.eks. i forbindelse med SFO, bliver børn og forældre inddraget i evt. klasseombrydning på 1.-, 3.- og 8. klasse, de dårlige historier om de andre, - Positive indslag: højt informationsniveau, bevare forældresamarbejdet, styrkelse af og gavn af lærerne kompetencer, fornyet forventninger, sammenlægningsprovenuet skal bruges til udvikling, nye samarbejdsrelationer blandt de ansatte, brobygning omkring undervisningsforløb allerede fra nu af, kun ombrydning i 1.-, 3.- og 8.klasse, elever flyttes 1. juni 2013, - Negative forventninger: starten i SFO, er de fysiske rammer tilstrækkelige, usikkerhed omkring friskoler, kan klasseombrydning komme på tale - hvor der er pædagogisk vægtede grunde. PD. 9. oktober

29 Opsummering af arbejdsbilag ved mødet med forældre på Erikstrup. Utrygge ved: Klassedannelse og klassestørrelse. Ikke at bibeholde nuværende klasser. Er helt trygge Historier om de andre kan skabe negative billeder og forventninger. Manglende cykelstier. Manglende resurser på alle trin. Positive forventninger: Skærpelse af læreresurser. Fornyet energi nyt blod nye kammerater større netværk. Flere penge til it, materialer, udflugter m.m. Nye samarbejdspartnere for lærere. At skolen til stadighed informerer hyppigt (som vi får ros for) Negative forventninger: At de 4.mio. ikke bliver tildelt skolerne For mange elever i klasserne. De fysiske rammer i SFO. Meget af lærernes energi vil blive brugt f.eks. klassesammenlægninger. Allerede igangværende forældresamarbejde kan smuldre med nye med-forældre. Andet: At Boestofteklasserne deles i 2. De står overfor at skifte alligevel. Eleverne skal kunne ønske at gå i klasse med udvalgte kammerater. Fokus på de årgange der ombrydes og med ekstra resurser. Brobygning påbegyndes snarest. Flytning pr. 1. juni er en god ide. Posen skal rystes, så alle elever starter på en frisk. Vigtigt med en god velkomst til både lærere, elever og forældre fra Boestofte. Børne-teambuilding If. m. Brobygning. CH 29

30 Bilag 8 Elevrådets tilbagemelding angående sammenlægningsprocessen: D. 5. oktober 2012 Elevrådet på Boestofte finder det vigtigt, at de meldinger/bekymringer, eleverne giver udtryk for, bliver taget alvorligt. Derfor afleveres dette hermed til skolebestyrelsen. 8.s Transport: o Har man overvejet HVOR tidligt, eleverne fra Boestofte er nødt til at tage hjemmefra om morgenen for at møde ind til undervisning kl på Erikstrupafdelingen? o Bliver mødetiderne ændret? o Bliver Movias køreplaner ændret, så de er tilpasset BÅDE de tidlige mødetider OG mulighederne for at komme hjem igen på forskellige tidspunkter om eftermiddagen? o Er der overhovedet kapacitet til den mængde af elever, der vil skulle transporteres om morgenen? Bliver der sat ekstra busser ind? Det er uforsvarligt at stuve flere børn ind, som vil skulle stå op. Den er allerede gal fredag eftermiddag i indeværende skoleår (en elev fra 3.s Miki knækkede en tand, fordi han var nødt til at stå op i bussen, og tabte balancen, da den drejede, fordi han ikke havde noget at holde fast i) o Vil der blive sat taxatransport ind til de elever, der bor langt væk? o Hvad med eleverne fra Hårlev, der indtil videre har taget bussen. Får de togkort betalt, når turen nu i stedet skal gå med tog til Store Heddinge? o Hvad med de elever, der gerne vil cykle til skole? Er det forsvarligt at lade mindre børn/mellemtrinselever cykle på åben hovedvej uden cykelsti (kommunens planer melder cykelsti men først om 2 år) Sammenlægning: 7.s o o o o o o Hvorfor har eleverne på Erikstrupafdelingen fået at vide, at s-klasserne skal spredes ud på de andre klasser, når vi har fået at vide, at planen er, at klasserne bare geografisk bliver flyttet til Erikstrup men uden opsplitning af klasserne? Er der overhovedet plads på Erikstrup til alle de klasser? Bliver vi som klasse opløst og spredt ud på de andre klasser? Og i fald hvad så med de elever, der har valgt idrætslinje af behov for at komme væk fra nogle dårlige mønstre (sociale og faglige) på Erikstrupafdelingen, og føler, at det netop har battet at rykke væk fra Erikstrup risikerer de nu at ryge tilbage i samme klasser, som fastholdt dem i det mønster, de valgte at forlade? Nogle mener at nogle af Erikstrups elever valgte linje ud fra, at de ikke kunne overskue at skifte afdeling (transporttid mv). Kan der i så fald blive mulighed for at vælge om (temalinje), når vi bliver sammenlagt? Nyvundne sociale fællesskaber vigtige at bevare derfor ønskes bevaring af de nuværende klasser (vigtigt) Ønske om at fortsætte de forløb, man er startet op med nye lærere på Boestofteafdelingen 30

31 6.s Vil gerne bevare idrætstemalinje, så den skal bevares Forventer at der bliver givet ekstra støtte til de fagligt svage elever i klassen (mange har behov for ekstra støtte) 5.s Nogle elever taler meget om privatskoler, da der er mange, der ikke har lyst til at flytte 4.s Har ikke talt om det i klassen 3.s Har ikke fået talt om det i klassen 2.s Klassen synes det er vigtigt at de ikke bliver splittet, ikke fordeles i andre klasser Kan bustur gøres hurtigere/kortere (nogle elever kører 2 timer i bus) Bliver busplanerne rettet til, så man ikke skal alt for tidligt hjemmefra Man vil gerne lære de nye klasser/det nye sted at kende parrallelklassen på Erikstrupskolen Man vil gerne beholde de lærere, man har nu 1.s Har ikke fået talt om noget? 31

32 Referat af elevsrådsmøde: Elevrådet synes, at det er en god idé at flytte pr. 1. juni frem for at vente til senere. Der er flere fordele ved at lægge tidspunktet i slutningen af igangværende skoleår. Når vi taler om hensynet til eleverne, er der både faglige og sociale hensyn at tage: , Boestofteafdelingen o Først og fremmest får 9. klasserne ro til deres sidste skoleår og til at gøre sig eksamensparate ved at deres skoleår ikke skal påvirkes af en opstart, hvor ingen rigtig er faldet på plads, og en masse mangler at blive gjort. Ved at have brugt sidste måned af 8. klasse (som i forvejen er forstyrret af at mange af de overbygningens faste lærere bliver brugt som censorer eller eksaminatorer) til at flytte, kan man inden sommerferien have klaret alt det praktiske, så sidste skoleår kan koncentreres om faglighed. o Der er en social fordel ved det. Rigtig mange elever skal lære at omgås hinanden, når de skal sammenlægges på én adresse. Det vil kunne give nogle brydninger eleverne imellem, som lærerne i samarbejde med elever og forældre kan tage højde for i planlægningen af kommende skoleår (særligt i forhold til de klasser, der skal sammenlægges) o De klasser der skal sammenlægges vil kunne afslutte skoleåret med viden om, hvordan det bliver til næste skoleår. Dette vil de fleste elever have det godt med, da rigtig mange elever ikke trives med ikke at vide, hvem de skal gå i klasse med og hvor de skal være. For dem vil det være rigtig godt at gå på sommerferien og være klar på, hvor de skal være, og hvem de skal være sammen med efter sommerferien, da det ellers vil kunne påvirke deres sommerferie, at de er uafklarede omkring, hvad der skal ske. o Det vil også være en fordel at have en periode på en måneds tid op til sommerferien, hvor man får overblik over alle de ting, som mangler at blive bragt i orden. - Passer bustiderne, kan transporttiden lade sig gøre, eller må noget eventuelt laves om? - Idrætslinjens aktiviteter hvad kan lade sig gøre, og hvad må laves om? - Er der de materialer, der skal til, eller skal der flyttes noget fra Boestofteafdelingen, eller skal der eventuelt indkøbes supplerende materialer - Problemer med omklædning? Problemer med materialer? Problemer med plads? Ovennævnte synes vi taler for, at sammenlægning pr vil være til fordel for alle elever på den samlede 32

33 Hopstar Erikstrup/Boestofte Fra uge 44 begynder vi på brobygning. Bilag 9 Brobygning - eksempler Uge 44: Torsdag kører O.S. til Erikstrup afdelingen bussen fyldes op med børn fra 2.S. Uge 45: Torsdag kører 1.S. op til Erikstrup afdelingen bussen fyldes op med 2.S. Uge 46: kører børn fra Erikstrup afdelingen til Boestofte (Børnene blandes fra alle klasser) Januar februar marts 2013: Vi vil gentage ovenstående i hver af de tre måneder med forbehold af vejret/bussen Evt. en fælles fest i foråret. 33

34 Eksempler på brobygning i en afdeling indskolingen Erikstrup/Boestofte: Erikstrup indskoling: Pennevenner Besøg hos hinanden Vennebøger Strandtur Idrætsdag Arrangementer Bustur Voksen samarbejde: Fest for voksne Forventnings afstemning Boestofte indskoling: Idrætsdag i foråret, hvor Boestofte er på hjemmebane og Erikstrup kommer på besøg Den 6. december 2012, hvor der er generalprøve i Erikstrup, bliver Boestofte og spiser/leger. Evt. blive vist lidt rundt af nogle elever. På besøg klassevis Voksen samarbejde: Tidligt på foråret bliver arrangeret nogle aktiviteter af teambuilding - karakter. Det skal være sjovt. 34

35 Bilag 10 Bustransport forslag til ruter mm.: Nuværende problemstillinger: Udarbejdet ultimo september Morgen (eneste mulige afgang) Eftermiddag Busrute Lund Gade 37, Lund (12,86 km.) Afg ank Afg hjemk (5 min. ventetid) Afg hjemk (30 min. ventetid) Afg hjemk (55 min. ventetid) 1 Højstrupvej 24, Lund/(Rødvig) (12,52 km.) (ingen afgang før efter 8). Måske kan dem fra Højstrupvej der ligger længst mod Lund, gå til Lund, men ikke alle. (ca. 3 stk. kan være berørt). Ændring SKAL laves. Det samme 1 Espemosevej 5, Lund/(Lyderslev) (11,78 km.) Afg ank Det samme 1 Ærtebjergvej 27, Lyderslev (11,31 km.) Afg ank Det samme dog ca. 5 minutters kortere køretid 1 Lyderslev Bygade 40, Lyderslev (9,08 km.) Afg ank Det samme 1 Det er svært at se det præcise antal prikker på oversigten, men minimum 20 børn er berørt af ovenstående med tæt på en time undervejs.. Da afstanden er så stor vil alle der bor dernede være kørselsberettiget. Morreskovvej 5, (Lyderslev) sidevej til Stevnsvejen. (8,47 km) I dag taxi børn de må ikke krydse Stevnsvejen. Slågårdsvej 23,(Frøslev) (8,45 km.) Ikke muligt som busserne kører nu. Rute 4 kører herfra og til Boestofte, men det kan ikke nås videre med rute 1. Rute 4 er et levn fra gammel Boestofte/Hellested tid. Den kører mellem Boestofte og Hårlev. Ca. 12 børn bor på den strækning (rute 4) pt.) Ændring SKAL laves. Afg B hjemk (5 min. ventetid) Afg B hjemk (30 min. ventetid) Afg B hjemk (50 min. ventetid) Sikkert ikke muligt da de jo er nødt til at ændre på rute 4 se skriv til venstre. 4/1 35

36 Møllehøjvej 9, Boestofte (7,67 km.) Igen rute 4 det holder ikke. Afhængig af hvor på vejen man bor og hvor stor man er kan man måske gå ind til Boestofte og fange rute 1, men den holder ikke for alle. Ændring SKAL laves. Det samme 4/1 Kirkebjergvej 19, Boestofte (8,50 km.) Afg ank Afg hjemk (5 min. ventetid) Afg hjemk (30 min. ventetid) Afg hjemk (50 min. ventetid) Afg hjemk (fra SFO/klub) 1 Skørpinge Mark 33, Skørpinge (6,80 km.) Afg ank (jeg er i tvivl om antal km. fra bopæl til stoppested Som ovenstående bare ca. 5 mindre køretid. 1 Rødvig Strandvej 47, Rødvig (8,78 km.) Afg ank Som ovenstående dog kun køretid på ca. 20 min. 1 Boesdalsvej 3. (Rødvig) (5,66 km.) Afg ank Som ovenstående 1 Hybenvænget 4, Højerup (6,54 km.) Afg ank Som ovenstående, dog kun køretid på ca. 15 min. 1 Bøgeskovvej 6, Holtug (7,69 km.) Afg ank Det kan desværre nok ikke gøres meget hurtigere, hvis den lige skal samle lidt op undervejs. Afg hjemk (5 min. ventetid) Afg hjemk (32 min. ventetid) På de to ovenstående samt den sidste rute kører bussen over Magleby først måske kunne det ændres. Afg hjemk (45 min. ventetid) Afg hjemk (fra SFO/klub) 2 Råbyvej 7, Råby (3,98 km.) (Kun klasse vil være kørselsberettiget) Afg ank Er over Magleby/Klippinge på vejen måske kunne det ændres.. Afg hjemk (5 min. ventetid) Afg hjemk (40 min ventetid) Afg hjmek (50 min. ventetid) Afg hjemk (fra SFO/klub) 3 36

37 Diverse kommentarer: Man kunne ønske sig, at de ville glemme alle nuværende ruter og derved starte med helt friske øjne. Simpelthen se hvor bor børnene (og hvor kan nogle flytte ind) og derefter lave helt nye ruter med kortest muligt transporttid. Èn time med bussen om morgenen for at komme i 0. klasse er det rimeligt??? Det vil nu også blive muligt (det bør det i hvert fald) at skubbe tiderne på rute 1 om morgenen med 13 minutter, så de lander Nu skal de jo ikke nå retur til Boestofte til Men det gør selvfølgelig ikke køretiden kortere. Jeg vil tro at det som minimum må kræve en ekstra bus på rute 1 kl Det er der de fleste mellemtrinsbørn får fri og børnene kører til Munkegåden / Hyttefadet. De kan ikke være i én bus. Samtidig får både indskolingsbørn (men mange tager nok i SFO) og en del udskolingsbørn (nogle dage) også fri der. Evt. flyt af indskoling 1.4. Det drejer sig om 49 børn. Det er svært at sige om det vil kræve ekstra bus. Vil mor og far køre dem i skole/sfo, vil de spare SFO og netop vælge bus mange har mellem ½ og 1 times kørsel i bus.. Ja og så er ringetiden jo et vigtigt parameter. Hvis den overvejes ændret, så er det nu. Inden de begynder planlægning af busruter. Jeg har ingen ide om hvor mange børn der ellers kører med de enkelte buser på de forskellige ruter, men det ved busselskabet vel når de skal i gang med nye forslag. Næste side er forslag til nye ruter (tidligere rute 1). Søren Breddam fortæller, at 81 nuværende elever bor i Boestofte ringen og 108 nuværende elever bor i Rødvig ringen (i forhold til kortet på side 34). De går jo ikke alle på Boestofte nu en del går her oppe i forvejen, men uanset hvad vil de jo i nogle/mange tilfælde bruge bus (og der skal være plads til alle). 37

38 38

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3

Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3 Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3 PJ Deltagere: Peter, Kim, Maj-Britt, Vibeke, Dorte, Sanne, Lene & Malene Ledelse: Klaus og

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Nyt fra indskolingen

Nyt fra indskolingen Kære forældre Skolernes vinterferie står for døren, og vi vil gerne indledningsvis ønske alle vore elever og forældre en rigtig god uge 7. Igennem hele det sidste år har det været skolebestyrelsens og

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag den 8. marts kl. 17.00 19.00

Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag den 8. marts kl. 17.00 19.00 Den 8. marts 2011 Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag den 8. marts kl. 17.00 19.00 Til stede: Lars Autrup, Joan Bang Sudergaard, Karin Dahl Hansen, Kitt Gertin Pedersen, Steen Abramowitz, Julie Vinther

Læs mere

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse.

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse. For Skolerne Brobygning Lellinge Vemmedrup Udarbejdet af skoleledelsen i samarbejde med skolebestyrelsen til information af forældre til børn på Lellinge Skole samt Vemmedrupskolen i forbindelse med den

Læs mere

Tilbagemelding til arbejdsgrupperne fra: Involveringsmøde 9/9 for elevrådsformænd - og næstformænd

Tilbagemelding til arbejdsgrupperne fra: Involveringsmøde 9/9 for elevrådsformænd - og næstformænd 1 Tilbagemelding til arbejdsgrupperne fra: Involveringsmøde 9/9 for elevrådsformænd - og næstformænd Tema Indhold 1 Hvordan ser en god skoledag ud? At få eleverne til at være mere aktive end de er normalt.

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Hummeltofteskolen Dato: 22. juni 2012. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til 2015.

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Hummeltofteskolen Dato: 22. juni 2012. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til 2015. UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Hummeltofteskolen Dato: 22. juni 2012 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til 2015. UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør en

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 BESKRIVELSE VESTER HASSING SKOLE FAKTA Adresse Telefon 99824700 E-mail Web Skoleleder Antal elever 466 Antal klasser

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Forslag Tids- og handleplan for sammenlægningen af Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen i perioden fra 21. februar 1. august 2012

Forslag Tids- og handleplan for sammenlægningen af Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen i perioden fra 21. februar 1. august 2012 Forslag Tids- og handleplan for sammenlægningen af Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen i perioden fra 21. februar 1. august 2012 Indledning Byrådet har besluttet at lukke Nørrelandsskolen på Byrådsmødet

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter Mål- og indholdsbeskrivelse for Brøndbyvester SFO 1 Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe en sammenhæng mellem de politiske beslutninger; først og fremmest

Læs mere

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR MODEL 2B - MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR 2B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2B St. Magleby Skole indskoling 0.-9. klasse 0.-9.

Læs mere

NOTAT. Byrådet har vedtaget en samlet skoleudbygningsplan for kommunens 3 skoler. Planen justeres årligt i forhold til ændrede behov.

NOTAT. Byrådet har vedtaget en samlet skoleudbygningsplan for kommunens 3 skoler. Planen justeres årligt i forhold til ændrede behov. NOTAT Emne: Skoleudbygningsplan - budgetforslag 2016-2019 (2021) Til: Byrådet Dato: 22. august 2015 Sagsbeh.: JKI/rp Sagsnr.: 15/2060 Skoleudbygningsplan Byrådet har vedtaget en samlet skoleudbygningsplan

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Kommunikationsstrategi på Korup Skole

Kommunikationsstrategi på Korup Skole Kommunikationsstrategi på Korup Skole Skolens hverdag fungerer bedst, når den er baseret på et respektfuldt samarbejde mellem skolens personale, elever og forældre. En kvalificeret kommunikation og information

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere

Referat fra Skolebestyrelsesmødet d. 3.10.2013

Referat fra Skolebestyrelsesmødet d. 3.10.2013 Referat fra Skolebestyrelsesmødet d. 3.10.2013 Mødt Afbud Fravær. Mødt Afbud Fravær. Anne Sejrskild x Rikke Munkholm x Anderson Christina Vestergard x Louise Mikkelsen x Themsen Mette Dietz x Agnes Bredberg

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Att: Ann Tina Langgaard Blåvandshuk Skole Skolevænget 12 6840 Oksbøl Tlf. 79 94 73 99 www.blaahuk.dk 20. april 2009 cokr Direkte tlf Mobil mail: cokr@varde.dk

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

Referat fra informationsmøde for forældre den 27/1-14.

Referat fra informationsmøde for forældre den 27/1-14. Efter velkomst og en kort præsentation af bestyrelsens medlemmer, orienterede Steen om skolens økonomi. Steen forklarede søjlediagrammet, hvor hele søjlen viser udgiften pr. elev i folkeskolen. 120 100

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

Distriktsskole Smørum

Distriktsskole Smørum Referat D. 02.03.2015 på Afd. Boesagerskolen Forum: Skolebestyrelsesmøde Afdeling: Boesagerskolen Møde nr.:4/2015 Mødedeltagere: Forældrevalgte: Martin Kaag, Jeppe Krag, Jens Skov, Hag, Peter Egemose Grib,

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 Bind III 11. LYSHØJSKOLEN Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Lyshøjskolen blev bygget i 1969 og var under konstant udbygning frem til 1979. Der er efterfølgende

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Principper for Højvangskolens virksomhed

Principper for Højvangskolens virksomhed Principper for Højvangskolens virksomhed Vedtaget i Skolebestyrelsen 03.02.2011 Rev. 15-04-2013 1 Indhold: Indhold:... 2 Højvangskolens motto... 3 Overordnede, pædagogiske principper... 3 Principper for

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Amager Øst Lokaludvalg vil meget gerne modtage en tilbagemelding, når endelig politisk behandling har fundet sted.

Amager Øst Lokaludvalg vil meget gerne modtage en tilbagemelding, når endelig politisk behandling har fundet sted. Børne- og Ungeforvaltningen 1. september 2011 Vedr.: høringssvar - Skoledistriktsændringer 2012-2013 Hermed fremsendes høringssvar vedr. Skoledistriktsændringer 2012-2013 Høringssvaret er udarbejdet af

Læs mere

Der er lavet en kasse med forskellige forslag til cooperative learning øvelser.

Der er lavet en kasse med forskellige forslag til cooperative learning øvelser. Referat: Bestyrelsesmøde nr. 5 skoleår 13/14 den 12. august 2013. Tilstede: Kirsten Thomsen KT, Vivi Kristensen VK, Gull-Britt Jepsen GJ, John Noe JN, Karsten Olsen KO, Grethe Nielsen GN, Brian Jensen

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen

Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Bilag 1 Emne Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Aarhus Kommune Børn og Unge Den 12. december 2014 DEN ÅBNE SKOLE Grøndalsvej 2 Postboks 4069 8260 Viby J 1. Hvilke samarbejdepartnere har skolen/planlægger

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer 22. september 2010 Notat om eventuelle behov for bygningsændringer Generelt Skoler Bygge- og anlægsomkostningerne for nybyggeri af skoler er for 2010 i størrelsesordenen kr. 13.000 pr m2 og hertil kommer

Læs mere

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner Principper for fagfordelingen Lærernes ønsker om fag og klasser danner grundlaget for fagfordelingen. Klasser og fag videreføres, med mindre særlige forhold taler imod (f. eks. andre principper). Det tilstræbes,

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SOFIENDALSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SOFIENDALSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SOFIENDALSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE SOFIENDALSKOLEN FAKTA Adresse Sofiendalskolen Lange Müllersvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 99824646 E-mail

Læs mere

Suldrup Skole Skolebestyrelsen. Møde afholdes 15. januar 2014 kl. 19.00-21.00. Elevrådet

Suldrup Skole Skolebestyrelsen. Møde afholdes 15. januar 2014 kl. 19.00-21.00. Elevrådet Suldrup Skole Skolebestyrelsen Møde afholdes 15. januar 2014 kl. 19.00-21.00 Afbud: Sten, Lisbeth, Eva, Sanne Ikke til stede: Dagsorden: Elevrådet Protokol Er ikke nået så langt her efter jul. I dag møde

Læs mere

Skolebestyrelsen for Skovboskolen og Gørslev Skole

Skolebestyrelsen for Skovboskolen og Gørslev Skole Skolebestyrelsen for Skovboskolen og Gørslev Skole Den 10.02. 2015 kl.18.30-21.00 Mødested Skovboskolen, mødelokale K2 Note Der vil være brød, pålæg mv. Dirigent: Linda Andersen Referent: PF Pkt. 1 Godkendelse

Læs mere

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004.

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004. Bind III 22. AALYKKESKOLEN Ålykkegade 2, 6000 Kolding Aalykkeskolen bygget i 1904 som byens drengeskole er den ældst fungerende folkeskole i Kolding. I 1952 indrettede man faglokalerne tegning, biologi,

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Principper på Gribskolen

Principper på Gribskolen Principper på Gribskolen Indholdsfortegnelse Principper... 3 Undervisniningens organisering... 3 Princip for sen klassedannelse ved skolestart... 3 Ved skolestart tilstræbes det at danne homogene klasser.

Læs mere

Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi

Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi 7. april. 2015 Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi MED udvalget har på sit møde den 7. april behandlet oplæg til ejendomsstrategi i høring og har følgende kommentarer. Vi finder, at det på mange måder

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Vi har også denne gang i visse tilfælde sendt detaljerede oplysninger direkte til de af jer, de vedrører, så oplysningerne kommer tættere på.

Vi har også denne gang i visse tilfælde sendt detaljerede oplysninger direkte til de af jer, de vedrører, så oplysningerne kommer tættere på. April nyt. Alle. Vi har kun haft få ting at orientere om i januar og februar, så vi har valgt denne gang at samle diverse oplysninger op her ved marts tide. Vi har denne gang vovet os frem med en kort

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Myrenyt juni /Juli 2011

Myrenyt juni /Juli 2011 Myrenyt juni /Juli 2011 Undskyld vi roder Som I måske nok har bemærket, så roder det en del i SFOén i denne tid. Det skyldes, at vi står over for store forandringer af vores lokaler. Efter sommerferien

Læs mere

Giv en hånd til 2014-2015

Giv en hånd til 2014-2015 Giv en hånd til 2014-2015 1 Kære forælder! Du sidder nu med en beskrivelse af nogle af de mere håndgribelige opgaver, der følger med ved at være friskoleforælder. Folderen er blevet til i et samarbejde

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

Forældremøder på Kalbyris. 4.-5. klasser august-september 2012

Forældremøder på Kalbyris. 4.-5. klasser august-september 2012 Forældremøder på Kalbyris 4.-5. klasser august-september 2012 Trivsel og forældresamarbejde Forældrerådet Vi starter tættest på jer I klassen er det vigtigt at skabe god trivsel både blandt elever, forældre

Læs mere

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Tilstede: Jonas, Jesper, Jens, Anne Marie, Steen, Janne, Marianne, Louise, Susanne Fraværende: Nanna Dagsorden Ansv. Ca.

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

SPJELLERUP FRISKOLENYT Nr. 9

SPJELLERUP FRISKOLENYT Nr. 9 SPJELLERUP FRISKOLENYT Nr. 9 Kære alle sammen Vi er allerede kommet godt i gang med det nye skoleår på Spjellerup Friskole. Mange elever kom friske og brune tilbage fra en veloverstået sommerferie og det

Læs mere

Status Strøby og Skelbæk afdelingerne juni 2011

Status Strøby og Skelbæk afdelingerne juni 2011 Status Strøby og Skelbæk afdelingerne juni 2011 Baggrund. Strøbyskolen og Skelbækskolen blev sammenlagte 1. august 2010. De sammenlagte skoler hedder Strøbyskolen. Strøbyskolen består af: Indskolingshuset,

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Vordingborg Kommune. Kulsbjerg Skole. Skolebestyrelse. Dato 12. juni 2013. 18.15 Mødestart 21.00 Møde slut Afdelingen i Mern

Vordingborg Kommune. Kulsbjerg Skole. Skolebestyrelse. Dato 12. juni 2013. 18.15 Mødestart 21.00 Møde slut Afdelingen i Mern Vordingborg Kommune Kulsbjerg Skole Skolebestyrelse Dato 12. juni 2013 Tidspunkt Sted 18.00 Spisning 18.15 Mødestart 21.00 Møde slut Afdelingen i Mern Mødeleder/klummeskribent Henning Larsen Fraværende

Læs mere

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 14. KRISTRUP SKOLE KRISTRUP SKOLE Skolegade 4, 8900 Randers Kristrup Skole er beliggende i den sydlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft på alle landets skoler. Det betyder en længere skoledag for vores elever, nye fag, mere bevægelse, mulighed for lektiehjælp

Læs mere

Profil for Nr. Felding Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Nr. Felding Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Nr. Felding Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer...2 2. Kompetencer...6 3. Specielle tilbud på skolen...8 4. Elever og økonomi...9

Læs mere

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012 Tilsynserklæring 21. Tilsynserklæringen, der skal være skrevet på dansk, skal mindst indeholde følgende oplysninger: 1) Skolens navn og skolekode. 2) Navn på den eller de tilsynsførende. 3) Dato for tilsynsbesøg

Læs mere

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2014-15

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2014-15 Årets evaluering af skolens samlede undervisning har flg. indhold: 1. Karakterer side 1 - Evaluering 1. - 2. kl side 2 - Evaluering 3. - 6. kl. side 3 - Evaluering 7. - 9. kl. side 4 2. IT-hverdag 2014-15

Læs mere

BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution

BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution - sådan samarbejder børnehuse, BFO og skole om kontinuitet og sammenhæng ved barnets overgange mellem hjem, institutioner og skole FORMÅLET

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN Ansager Skole / 96631-13 VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2012-2013 KVALITETSRAPPORT for Ansager Skole Østergade 17 6823 Ansager Skoleleder Birthe Christensen Rubrik 1: Kort beskrivelse af skolen Vejledning:

Læs mere

OBS: På grund af byggeriet opfordres forældre til at bruge Hollænderhallens parkeringsplads fra nu af og til afslutningen på byggeriet.

OBS: På grund af byggeriet opfordres forældre til at bruge Hollænderhallens parkeringsplads fra nu af og til afslutningen på byggeriet. Nyhedsbrev nr. 5 I får nu igen et nyhedsbrev, og denne gang vil vi gerne orientere jer om, hvad der er sket, siden I læste det sidste nyhedsbrev, som I fik lige før sommerferien. Vi vil følge op på: a)

Læs mere

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009 Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009 Resultat af undervisningsmiljøvurderingen foretaget vinteren 2010 på Storåskolens afd. Måbjerg. Resultatet er en sammenfatning af 11 besvarelser.

Læs mere

Overbygningen på Hærvejsskolen

Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen er en selvstændig afdeling, der består af 7., 8. og 9. årgang samt specialklasser. Overbygningen har den samme vision som resten af Hærvejsskolen: Vi lægger

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole for kalenderåret 2014. Den er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside,

Læs mere

Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune

Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune CPR/CVR: SVA RPOSTKA SSE:[4638] SVA REMNE :[13735] DE STINATION:[EBOK SKMDP RINT] POST:[B] FORM:[1 A lm brev duplex S/H] DIALOG[1] Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune Vejle Kommunes

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde Onsdag den 6. februar 2008 kl. 17.30 21.00 (Lisbeth klargør lokalet og Peter giver lagkage) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen

Læs mere

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ)

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Ø. Fem skoler med overbygning- 4 fødeskoler, 1. Kort beskrivelse af alternativ Ø Alternativ Ø er baseret på et bærende princip om, at der skal være skoler over

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Mølleskolen tlf. 87-943100 www.moelleskolen-ry.dk Formand: Marianne Thorhauge Fraværende: Mette er med på telefon 70-2014/15:

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Referat af møde den 7/11 2012

Referat af møde den 7/11 2012 Nøvling Skole den 14/1 2013 Møde Tid Sted Deltagere Mødeleder Referent Skolebestyrelsesmøde Den 07.11.2012, kl. 17.00 19.00 Nøvling Skole Christina Thorsted Jensen, Sanne Hvid, Marina Sørensen, Michael

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/5 2015 kl. 19-21. Sted: Personalerummet

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/5 2015 kl. 19-21. Sted: Personalerummet Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/5 2015 kl. 19-21 Sted: Personalerummet Afbud fra: Peter, Deltagere: Punkter til e.v.t: Møder i juni?+ maling af striber på vejen 57 Elevrådet Nyt fra elevrådet:

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Fraværende: Vibeke Whitt, Annemarie, Leif Søndergård DAGSORDEN 54/1 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE KÆRBYSKOLEN FAKTA Adresse Kærbyskolen Oluf Borchs Vej 2 9000 Aalborg Telefon +45 99 82 13 00 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

Hvad er et princip i folkeskolelovsammenhæng

Hvad er et princip i folkeskolelovsammenhæng 1 Hvad er et princip i folkeskolelovsammenhæng I folkeskolelovsammenhæng er et princip en grundtanke, der rummer en forestilling om, i hvilken retning skolens virksomhed skal bevæge sig. Princippet skal

Læs mere