Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013."

Transkript

1 Bestyrelsens årsberetning Næstved, den 25. februar for perioden 27. marts marts 2013 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 18. marts Brugerforeningen Stofa Næstved er ikke en antenneforening, men som ordet siger en brugerforening, der er kontaktled mellem brugerne af kabelnettet i Næstved og Stofa. Vi arbejder for brugernes indflydelse med argumenter og ved samarbejde. Foreningens hjemmeside 1

2 Indholdsfortegnelse side 2 Beretningsperiode side 3 Bestyrelsen side 3 Bestyrelsesarbejdet side 3-4 Hjemmesiden side 4 Prøvekanal/Ekstrakanal side 4 Kanalændringer side januar 2013 side 4 5 Information fra Stofa side 5 Stofa Event Tour side 5 Flytter fra Næstved side 5 6 IFA messe i Berlin side 6 Karrebæk/Karrebæksminde side 6 Samarbejde med Stofa side 6-7 Møder med udbydere side 7-8 Medlemskontakt side 8 Afslutning side 8 2

3 Beretningsperiode. Beretningen dækker perioden fra generalforsamlingen 26. marts 2012 til 18. marts Bestyrelsen. Bestyrelsen består af følgende medlemmer. Lindy Nymark Christensen, formand. Valgt Jacob Holm, næstformand. Valgt Kristoffer Petersen, kasserer. Valgt Flemming Møss, sekretær. Valgt Rebecca Hindholm, bestyrelsesmedlem. Valgt Helge Lütjens, bestyrelsessuppleant. Valgt Michael Rex, bestyrelsessuppleant Valgt Bestyrelsesarbejdet. Der har været afholdt 8 bestyrelsesmøder i beretningsperioden. Efter generalforsamlingen 26. marts 2012 blev der 23. april 2012 afholdt konstituerende bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen genvalgte Jacob Holm som næstformand og Flemming Møss som sekretær. Bestyrelsessuppleanterne har deltaget i bestyrelsens møder uden stemmeret. Bestyrelsen ønsker åbenhed om de tilbud, som bestyrelsen tilbydes af Stofa, derfor er det også naturligt at oplyse, at Stofa til formanden, næstformanden, kassereren og de to bestyrelsesmedlemmer tilbydes følgende arbejdsværktøjer stillet til rådighed. Får sin internetforbindelse opgraderet til den hurtigste Stofa udbyder. Får en Zaptor boks stillet til rådighed. Får alle de temapakker som Stofa udbyder. Bestyrelsen er ikke forpligtiget til at sige ja til disse muligheder, men kun hvis de selv ønsker at modtage tilbuddet. Oplysningerne fremgår af foreningens hjemmeside. 3

4 Referater fra generalforsamlinger og bestyrelsesmøder ligger på foreningens hjemmeside, hvor også udsendte pressemeddelelser er lagt ind. Foreningens vedtægter findes også på hjemmesiden Hjemmesiden. Hjemmesiden skal ikke oplyse om kanaler og tekniske problemer, idet dette er Stofas ansvar. På brugerforeningens hjemmeside er der henvisning til Stofas hjemmeside. Bestyrelsen modtager gerne forslag til forbedring af vores hjemmeside, som du finder på Prøvekanal/ Bestyrelsens ønske om en fast prøvekanal. har været en Ekstrakanalen. realitet siden oktober Det giver brugerne mulighed for at se et nyt program hver måned og dermed vurdere om nye kanaler skal stemmes ind ved kommende brugerafstemninger. I hele 2012 har der ligget en fast plan om, hvilke programmer der blev vist på prøvekanalen. Fra januar 2013 har kanalen fået navnet ekstrakanalen. Kanalændringer. Der sker i 2013 en del kanalændringer på Danmarks Radio (DR) og på TV 2. DR HD er blevet til DR 3 og denne kanal skal være DRs ungdomskanal. DR UPDATE udgår og nyhedsstoffet overgår til DR 2, som bliver en samfundskanal med nyheder. DR Ramasjang bliver delt i 2 kanaler. TV 2 kommer med en ny kanal TV FRI, som kommer 01 maj TV 2 FRI er Danmarks første fritids- og friluftskanal med fokus på have, hobby, mad, gør-det-selv, bolig, vejr og meget mere til seernes nære liv. Kanalen hylder den aktive fritid og giver seerne program-mer med høj nytteværdi, som kan omsættes til forbrugeroplysninger, gode råd og oplevelser. TV 2 har solgt sine aktier i TV 2 sport til MTG og kanalen hedder nu 3 sport januar januar 2013 var den årlige kanalomlægningsdag i Næstved. Canal 8 kom som ny kanal og der kom en række yderligere kanaler i HD kvalitet. 4

5 (Nickelodeon, DK 4, Kanal 5 og discovery). Sverige 2 og 4, Norge 2 og Tyskland 3 er kommet tilbage på nettet til manges glæde. Den årlige kanalomlægning giver også mange problemer, især for vore ældre medlemmer, som ikke selv er i stand til at kanalsøge kanalerne på deres TV. Det betød at jeg på dagen og i dagene efter modtog op mod 80 telefonopringninger fra medlemmer, som ville vide hvad der var galt med deres TV. Det var godt, at omlægningerne i år var lagt på en onsdag og ikke op til en weekend. Det er hvert år et problem, som vi også har drøftet i foreningen, men vi er ikke i stand til at komme med en løsning, som kan hjælpe vore ældre medlemmer. Vi kan ikke som forening påtage os den opgave og det medfølgende ansvar. Informationen fra Stofa, Stofa udsendte i slutningen af november 2012 en skrivelse til brugerne i Næstved om kanalændringerne i januar Brevet omtalte ændringerne i det enkelte medlems tv-pakke og overskrifterne var: Ændringer i din tv-pakke. Ny pris for din tv-pakke. Ændringerne sker automatisk. Vil du ændre dit abonnement. Saml dine abonnementer og spar penge. Stofa oplyste i brevet, at abonnementet med baggrund i de oplyste ændringer kunne opsiges inden 14. december 2012 for at kunne træde i kraft 01. januar Stofa Event Tour I dagene september 2012 og november 2012 var Stofa til at træffe i Kompagnihuset i Næstved, hvor medlemmerne efter personlig indbydelse kunne møde medarbejdere fra Stofa og høre om Stofas tilbud. Det var nogle gode og velbesøgte dage. Stofa har planlagt en event i april 2013 i Kompagnihuset i Næstved. Der vil blive udsendt personlige indbydelser til eventen. Flytter fra Næstved. Butikken i Næstved blev lukket 01. marts 2012, hvilket blev omtalt i sidste års beretning. Stofa har nu også beslut- 5

6 tet at opsige lokalerne på Vadestedet 1 i Næstved og samle alle aktiviteter i Ringsted. Brugerforeningen har overfor Stofa beklaget udviklingen, som også medfører, at vi skal finde andre lokaler til afholdelse af vore bestyrelsesmøder. IFA messe i Berlin Stofa indbød 2 medlemmer af bestyrelsen til at deltage i IFA messen i Berlin i perioden 31. august 02. september 2012 for kr ,- pr. person. Bestyrelsen besluttede at deltage og var repræsenteret ved formand og kasserer. Det var en god og spændende tur, hvor vi også mødte medlemmer fra antenneforeninger og andre brugerforeninger, som vi udvekslede erfaringer med. Vi mødte også repræsentanter fra Stofa på en anden måde end vi gør i det daglige arbejde. Karrebæk/Karrebæksminde. Brugerforeningen blev i foråret 2012 kontaktet af et medlem fra den tidligere antenneforening i Karrebæk/Karrebæksminde, som afleverede en kopi af en aftale mellem Stofa og den tidligere antenneforening. Aftalen betyder at alle matrikler der var medlem i antenneforeningen på det tidspunkt Stofa overtog kabelnettet i Karrebæk/Karrebæksminde skal have en årlig rabat på kr. 105,36 + moms. Bestyrelsen besluttede at indhente et juridisk responsum hos advokat Frank Møller Nielsen. Dette responsum beskriver hvilke muligheder og krav vore medlemmer har/kan have til Stofa. Vi har drøftet sagen flere gange med Stofa og vi havde håbet på, at vi havde haft en endelig aftale på plads inden 01. februar Det har vi ikke fået, men vi skal have en endelig aftale i dette forår. Samarbejde med Stofa. Stofas kontaktperson til brugerforeningen Nils Henriksen stoppede 27. juni 2012 i Stofa. Jakob Kargaard har siden 08. oktober været vores nye kontaktperson til Stofa. Tak for samarbejdet med Nils Henriksen og velkommen til samarbejdet med Jakob Kargaard. Det er vigtigt, at brugerforeningen har et godt samarbejde med Stofa, idet Stofa som ejer af sendenettet, alene kan bestemme hvilke kanaler der skal udsendes på nettet. 6

7 Vi oplever stadig en del problemer mellem foreningens medlemmer og Stofa fordi Stofa ofte giver udtryk for at vi er en antenneforening, som har afgørende indflydelse på programvalg mm. Det betyder, at vore medlemmer bliver meget frustrerede når vi så fortæller, at det er Stofa der ejer nettet og vi alene er et rådgivende organ, der varetager medlemmernes interesser ved møder og forhandlinger. Formand og kasserer havde 19. november 2012 et møde hos Stofa i Horsens med salgsdirektør Claus Frank Sørensen, hvor overskrifterne på mødets emne var: - Forskellen mellem en antenneforening og en brugerforening. - Afklaring omkring Karrebæk/Karrebæksminde antenneforening. - Stofas omdømme. - Behandling af kundehenvendelser. - Regning via E-boks. Bestyrelsen arbejder videre med afklaring af ovennævnte forhold, som for nogens vedkommende er afklaret. Det er helt klart foreningens opfattelse, at Stofas kundebetjening er blevet bedre med kortere ventetider, som lovet af kundedirektøren på mødet i Næstved 19. marts Samarbejdet med vores kontaktperson Jakob Kargaard fra Stofa oplever vi som godt og loyalt. Vi ønsker at Jakob Kargaard deltager i alle vores bestyrelsesmøder, men han har meddelt at det fremover bliver vanskeligt for har at deltage i alle vore møder, men han vil satse på at deltage i 4 årlige bestyrelsesmøder og en generalforsamling. Det har bestyrelsen taget til efterretning. Vi ønsker et fortsat godt samarbejde med Stofa, som også skal udbygges til ledelsen i Stofa. Møder med udbydere. Bestyrelsen har i forbindelse med et bestyrelsesmøde haft møde med VIASAT, TV 2 og SBS-tv, hvor vi er blevet orienteret om de programmer udbyderen kan tilbyde. 7

8 Formand og næstformand har efter anmodning haft møde med SBS-tv, som præsenterede en ny kontaktperson. Formand, næstformand og et bestyrelsesmedlem deltog i et fyraftensmøde med Canal + i Køge. Antenneforening Danmark. Næstformand Jacob Holm deltog 30. maj 2012 i antenneforening Danmarks repræsentantskabsmøde i Odense. Medlemskontakt. Der har i beretningsperioden været følgende henvendelser fra medlemmerne: 109 telefoniske henvendelser, 15 henvendelser på mail og 3 skriftlige henvendelser pr. brev. De fleste henvendelser drejer sig om tekniske problemer og hjælp til at få løst problemer i forhold til Stofa. Jeg finder kontakten med medlemmerne god og nyttig fordi det giver foreningen et godt indblik i medlemmernes situation og daglige problemer. Afslutning. Tak til Jakob Kargaard for samarbejdet i det forløbne år og for deltagelse i bestyrelsesmøderne, samt lån af lokaler til afvikling af bestyrelsesmøderne, som nu desværre ophører. Tak til bestyrelsen for et godt og loyalt samarbejde. Det har været en fornøjelse at komme til møderne og møde den åbenhed og samarbejdsvilje alle udviser. Det har været et godt og udviklende arbejdsår. Tak for det. Bestyrelsen overlader hermed beretningen til generalforsamlingens videre behandling. På bestyrelsens vegne Lindy Nymark Christensen Formand. 8

Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013

Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013 Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013 Bestyrelsen har udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 6.

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

SENIORER & NY TEKNIK Tv er ikke længere bare fjernsyn. Videobutikken - flytter hjem til dig. Har traditionel tv en fremtid?

SENIORER & NY TEKNIK Tv er ikke længere bare fjernsyn. Videobutikken - flytter hjem til dig. Har traditionel tv en fremtid? Nummer 40 19. årgang Marts 2013 Videobutikken - flytter hjem til dig Har traditionel tv en fremtid? SENIORER & NY TEKNIK Tv er ikke længere bare fjernsyn Vi skal vælge nyt repræsentantskab Ta med på kanalrundfart

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Side 1 af 7 Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Sognegården, Kirkebakken

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Sognegården, Kirkebakken Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 1 2 0 0 6 Generalforsamling Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling Dato: Onsdag, den 29. marts 2006 Tid: Kl. 19:00 Sted: Sognegården,

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Din forbindelse til fremtiden

Din forbindelse til fremtiden Danmarks mest fleksible TV-løsning Referat af generalforsamling Billigere mobiltelefoni 3 Formanden har ordet 5 Hvem er hr. og fru NALNET? 7 Referat af generalforsamling 12.02.2014 8 Kanaloversigt 10 NAL

Læs mere

Strandhuse Antenneforening

Strandhuse Antenneforening Strandhuse Antenneforening Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling 2004

Referat af budgetgeneralforsamling 2004 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum Telefon 70 27 35 36 bolignet@frugtvangen.dk www.frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling 2004 År 2004, den 25. november kl. 20.30 afholdtes budgetgeneralforsamling

Læs mere

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Afholdt den 27. februar, 2012 i Munkebo Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne

Læs mere

Medlemsinformation Juni 2014

Medlemsinformation Juni 2014 Medlemsinformation Juni 2014 ERIKSMINDE MEDIENET KABEL TV - BREDBÅND - TELEFONI - ALARMSYSTEM Digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Velkommen til Eriksminde Foreningen byder velkommen

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang for bestyrelsen Opkrævningsproblemer Tekniske problemer Programrådet Serviceaftale Afslutning Velkomst Velkommen til Langeskov Antennelaugs generalforsamling

Læs mere

VELKOMMEN MEDLEMSBLAD I ANTENNEFORENINGEN AARHUS NYE MEDLEMSBUTIK TVAARHUS FLYTTER MED TV-PAKKER 2015 OG FRIT VALG

VELKOMMEN MEDLEMSBLAD I ANTENNEFORENINGEN AARHUS NYE MEDLEMSBUTIK TVAARHUS FLYTTER MED TV-PAKKER 2015 OG FRIT VALG Af Thomas Møller // Foto Thomas Bjørn 1 MEDLEMSBLAD NUMMER 1 // 1. ÅRGANG // JANUAR 2015 VELKOMMEN I ANTENNEFORENINGEN AARHUS NYE MEDLEMSBUTIK TVAARHUS FLYTTER MED SIDE 8 TV-PAKKER 2015 OG FRIT VALG SIDE

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Årsberetninger for FSD 2014

Årsberetninger for FSD 2014 Årsberetninger for FSD 2014 Forlag Den nye udgave af Anders Lundbergs bog Stammen en grundbog blev udgivet. Udgaven er væsentligt udvidet i forhold til tidligere udgaver, idet den er på 442 sider mod de

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling Budgetspecifikation: Programafgifter i 2006. Budgetspecifikation: Honorarer og forsikring i 2006. Revideret regnskab

Læs mere

Årsberetning 2009 for foreningen Danske Byggeøkonomer. INDLEDNING: Marts 2010

Årsberetning 2009 for foreningen Danske Byggeøkonomer. INDLEDNING: Marts 2010 Årsberetning 2009 for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: Marts 2010 Året 2009 har været præget af en historisk tilbagegang i vores branche, med det resultat at hovedparten af branchens virksomheder

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2007

Medlemsinformation Marts 2007 Medlemsinformation Marts 2007 Indeholder bl.a.: Indkaldelse til generalforsamling 16. april Revideret regnskab for 2006 Budgetforslag for 2007 Resultatet af vejledende brugerafstemning Forslag til ændring

Læs mere

december 2011 8. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO

december 2011 8. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO december 2011 8. årgang nr. 2 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 8. årgang nr. 2. December udgaven 2011. Bladet udsendes

Læs mere

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Sydfyn Nyhedsblad for januar & februar Mød os på Facebook Julebowling Hjerneugen Selvhjælpsgrupper Bestyrelsesberetning Referat fra Generalforsamlingen Hovedtropperne

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Vi har i bestyrelsen udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2015 Referat GF 020315 REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2. marts 2015 kl. 19.30 i klublokalerne Grønnegade kaserne i Næstved Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne

Læs mere