ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion"

Transkript

1 ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion

2 Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere i idrætsforeningerne. Kampagnen blev støttet af Kulturministeriet og Socialministeriet. Denne pjece er et resultat af arbejdet med kampagnen og de erfaringer, som blev høstet undervejs. Pjecen er tilegnet de initiativtagere i idrætsforeningerne, der ønsker at sætte ældreidræt på dagsordenen. Får I lyst til at læse mere, er der udgivet et idekatalog om "Ældreidræt fra idé til handling" som indeholder en række ideer og inspiration til at sætte gang i ældre i foreningen. Idekataloget kan rekvireres hos idrætsorganisationerne bag kampagnen. Med venlig hilsen Dansk Firmaidrætsforbund Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger Danmarks Idræts-Forbund Idéen skabes side Hvorfor beskæftige sig med ældreidræt? side 2 Hvordan kommer vi i gang? side Aktivitetstilbudet side Faciliteter og rekvisitter side Instruktører side Tilskudsmuligheder/økonomi side Samarbejdspartnere side Beskrivelse af ældreidrætstilbudet side 4 Kommunikation side Hvordan formidles budskabet til målgruppen? side Trykte publikationer side 5 Information side Yderligere informationer side 6 Udgiver Kampagnesekretariatet bag "Gang i ældre", Dansk Firmaidrætsforbund, Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger Redaktion Kampagneleder Kurt Petersen og Julie Lau Jensen Forsidefoto Johnny Wichmann Layout Fingerprint Reklame Up-loaded på internettet oktober 2005

3 Idéen skabes 1.1 Hvorfor beskæftige sig med ældreidræt? Der er mange gode grunde til at beskæftige sig med ældreidræt. Det er dokumenteret, at fysisk aktivitet har en helbredsmæssig gevinst. Blandt andet kan fysisk aktivitet påvirke ældres funktionsevne i positiv retning og dermed udskyde det tidspunkt, hvor den ældre bliver afhængig af hjælp fra andre. Det er også bevist, at idræts- og samværsaktiviteter kan påvirke ældres sociale netværk og livskvalitet på en positiv måde. Det er aldrig for sent at komme i gang med fysisk aktivitet. Ældre med nedsat funktionsevne, som følge af f.eks. sygdom, kan også have stor nytte af regelmæssig fysisk aktivitet. Langt de fleste eksisterende idrætsaktiviteter kan udføres af ældre, hvis blot regler, rekvisitter og faciliteter justeres. at få flere ældre til at deltage i foreningens allerede eksisterende tilbud "livslang idræt" at etablere samarbejdsprojekter med andre foreninger og/eller kommunen eller evt. at oprette en selvstændig ældreidrætsforening Foreningerne kan derudover få flere frivillige instruktører og ledere. Mange ældre er meget egnede til at varetage frivillige funktioner, idet de har et langt livs erfaring fra erhvervsog foreningslivet, og de har mere fri tid, som også i dagtimerne kan bruges på at hjælpe i foreningen. Desuden tyder undersøgelser på, at en større andel af ældre end af yngre gerne vil yde en frivillig indsats det sted, de dyrker idræt eller motion. Den demografiske udvikling i de kommende årtier medfører en markant stigning i antallet af ældre i Danmark, hvorfor medlemspotentialet blandt ældre er stort. Et potentiale foreningerne kan udnytte til at få flere medlemmer ved f.eks.: at oprette en ældreidrætsafdeling at tilbyde foreningens eksisterende idræts- og motionsaktiviteter specielt til ældre at tilbyde nye idræts- og motionsaktiviteter specielt til ældre 3 ÆLDREIDRÆT i foreningen

4 Hvordan kommer vi i gang? 2.1 Aktivitetstilbudet Planlægningsfasen Udførelsesog opfølgningsfasen Afslutningsog evalueringsfasen Hvordan kommer vi i gang? Find sammen med personer der brænder for idéen, så man ikke kommer til at stå med det helt alene. Sørg for at det er personer med et stort engagement, gå-på-mod og som har fri tid til at arbejde med projektet. Derefter er der en række forhold, der skal overvejes og tages stilling til, inden I begynder at melde jeres tilbud ud til målgruppen: Ældreidrætstilbudet skal overvejes omhyggeligt, med hensyn til: Aktiviteter, herunder hvordan passer det ind i foreningens øvrige aktivitetstilbud Socialt samvær, fællesskab og mulighed for netværksdannelse Modtagelse af nye medlemmer Fleksible aktivitetstilbud Aktiviteter I kan vælge at tilbyde allerede eksisterende idræts- og motionsaktiviteter. I kan også vælge at udvikle en ny aktivitet eller kombinere eksisterende aktiviteter til et helt nyt koncept. I kan også se på tendenserne i samfundet. Figur 1 giver et billede af de mest populære aktiviteter i forbindelse med kampagnen "Gang i ældre", der blev afholdt i foråret Figur 1 De 16 mest foretrukne motionsformer i forbindelse med kampagnen Gang i ældre (pct.) (Data indhentet ved en spørgeskemaundersøgelse blandt de deltagende ældre). 4 ÆLDREIDRÆT i foreningen

5 Socialt samvær Når man kommer i den tredje alder, lægges der større og større vægt på det sociale samvær i forbindelse med idræts- og motionsaktiviteter, hvilket skal tænkes ind i tilbudet. Fællesskab og socialt samvær er næsten lige så vigtigt som den fysiske aktivitet. Modtagelse af nye medlemmer Det er vigtigt at aftale en procedure for, hvordan nye medlemmer modtages, så de føler sig velkomne fra starten. Det første indtryk er af stor betydning for, om de har lyst til at fortsætte i foreningen. Fleksible aktivitetstilbud Det er en idé at overveje, om I sammen med andre aktører kan tilbyde fleksible og varierede aktivitetstilbud, så der er mulighed for at dyrke flere forskellige aktiviteter i løbet af ugen. I kan overveje en klippekortsmodel. 2.2 Faciliteter og rekvisitter I skal finde ud af, hvilke faciliteter der er behov for, f.eks. idrætshaller, forsamlingshuse, gymnastiksale osv. HUSK, der skal også være mulighed for socialt samvær over en kop kaffe eller lignende. I skal også finde ud af, hvornår på dagen faciliteterne skal være til rådighed, hvor det er muligt at få fat i disse, og hvad det koster. Normalt skal der en godkendelse eller en lejekontrakt til for at opnå tilladelse til at benytte indendørs faciliteter. Dette gælder oftest også udendørs faciliteter. Tilsvarende overvejelser skal gøres vedrørende idrætsrekvisitter, herunder hvilke redskaber der er behov for, skal der investeres, eller skal vi føle os frem og leje dem i opstartsfasen? 2.3 Instruktører Vurder hvor mange instruktører I har brug for i forhold til det anslåede deltagerantal. Instruktøruddannelse kan være nødvendigt, hvis I ikke har instruktører nok i forvejen. Det er en god idé at have instruktørerne klar, inden aktiviteterne starter op. Herefter kan der f.eks. suppleres blandt nye medlemmer, der gerne vil påtage sig at være instruktør. Forsøg at finde ældre, der har erfaring med idræt og/eller ældre med stort gå-på-mod. Det vil oftest være jer, der skal spørge dem, om de kunne tænke sig at blive instruktører. 2.4 Tilskudsmuligheder/økonomi Har I omkostninger ved at få etableret ældreidræt, findes der flere muligheder for økonomisk tilskud i form af igangsætnings- og udviklingstilskud. Om det lige dækker jeres projekt eller kan komme til det, kan jeres idrætsorganisation, amtsforening eller specialforbund svare på. Det er altid en god idé at undersøge kommunens støtteordninger. 2.5 Samarbejdspartnere Det er altid en god idé at tage kontakt til kommunen (Folkeoplysningsudvalget, Kultur- og Fritidsforvaltningen og/eller Socialforvaltningen) og høre om mulighederne for f.eks. lokaler, tilskud til opstart, kontakt til målgruppen og støtte til instruktøruddannelse. Andre mulige samarbejdspartnere kan bl.a. være ældrerådet, apoteker, sygdomsbekæmpende organisationer pensionistforeninger, andre idrætsforeninger og fysioterapeuter. De kan være medarrangør af f.eks. Åbent Hus-arrangementer, hvor de evt. kan være repræsenteret på en stand og foretage sundhedstjek eller holde foredrag. De kan også fungere som formidler af jeres budskab til målgruppen uden nødvendigvis at være medarrangør. 2.6 Beskrivelse af ældreidrætstilbudet Nu skal det konkrete tilbud til ældregruppen beskrives, både det indhold der er i aktivitetstilbudet og samværet omkring aktiviteten. Herudover hvor det sker, hvornår det sker, hvem der er leder og instruktører, traktement, pris m.v. Alt det der skal til for at sælge varen. 5 ÆLDREIDRÆT i foreningen

6 Kommunikation 3.1 Hvordan formidles budskabet til målgruppen? En oplagt mulighed er de lokale medier. Som udgangspunkt er de lokale medier interesseret i at omtale jeres ældreidrætstilbud og historien bag dette tiltag, fordi det har lokal interesse. Det vil som oftest være jer, der bliver nødt til at kontakte medierne og ikke omvendt. Det bedste råd er at kontakte redaktionen og orientere dem på forhånd, inden I sender en artikel, annonce, en god historie m.m. Annoncering kan være en god idé, men inden I køber spaltemillimeter, så undersøg om det er muligt at få bragt en artikel, der er gratis, eller få en aftale om en kombination af annonce og artikel. På den måde opnår I direkte henvendelse til målgruppen, hvilket øger sandsynligheden for, at ældre gøres bevidste om jeres eksistens og jeres tilbud. Har foreningen et klubblad og/eller en hjemmeside, kan I benytte disse. Dermed opnår I at få bragt budskabet ud til brugerne af hjemmesiden og modtagerne af klubbladet, der igen kan formidle jeres budskab til målgruppen. Det er en god idé at sende klubbladet til interessenter, såsom Kultur- og Fritidsforvaltningen, kommunalbestyrelsesmedlemmer, læger, biblioteker, tandlæger m.fl. I startfasen vil det være naturligt at præsentere jeres tilbud og jer selv ved f.eks. at lave et Åbent Hus-arrangement, hvor de fremmødte personer afprøver aktivitetstilbudet, herunder oplever det sociale samvær. Senere kan I måske åbne foreningen i en periode, så interesserede helt gratis kan komme og deltage i aktiviteterne, samt møde jer og de personer, som allerede er godt i gang. Lav happenings, konkurrencer eller andre tiltag, der giver opmærksomhed! 3.2 Trykte publikationer Brochurer, foldere, plakater og løbesedler, kan anvendes og uddeles, hvor ældre færdes, og hvor de har god tid til at læse de fremlagte publikationer. Det kan f.eks. være i det offentlige rum hos læger, tandlæger, frisører, biblioteker, pensionistforeninger, kirker, medborgerhuse m.v. Undersøg om kommunen vil sende jeres materiale med ud sammen med anden information til ældre borgere, eller om der er pensionistforeninger, der er villige til at yde den samme service. 6

7 Information 4.1 Yderligere informationer Idékataloget "Ældreidræt fra idé til handling", som indeholder en lang række konkrete anbefalinger, kan rekvireres hos de tre organisationer som nævnt på bagsiden. Endvidere kan man også her få konsulenthjælp til at arbejde med ældreidræt. At arbejde med ældreidræt er indsatsen værd held og lykke med jeres aktiviteter for ældre! 7 ÆLDREIDRÆT i foreningen

8 Nyttige adresser Dansk Firmaidrætsforbund Telefon: Hjemmeside: Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger Telefon: Hjemmeside: Danmarks Idræts-Forbund Telefon: Hjemmeside: livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT fra idé til handling livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Klub-building- Spil din klub i form

Klub-building- Spil din klub i form Klub-building- Spil din klub i form Temahæfte - Kommunikation - positive historier fra din klub Vær åben og fortæl de gode historier - så opleves klubben mere attraktiv Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE. Erfaringshåndbog

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE. Erfaringshåndbog REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE Erfaringshåndbog Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune 2011 Nærværende håndbog indeholder en række konkrete forslag til rekruttering og fastholdelse

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Stolemotion og motionsvenner bedre livskvalitet for færre penge

Stolemotion og motionsvenner bedre livskvalitet for færre penge Stolemotion og motionsvenner bedre livskvalitet for færre penge En evaluering af et 3-årigt projekt med stolemotion og motionsvenner fra Dansk Arbejder Idrætsforbund og Institut for Idrætsmedicin på Bispebjerg

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Kom & Kvit Manual til koordinator

Kom & Kvit Manual til koordinator Manual Forebyggelses- og dokumentationsafdelingen 1 Kræftens Bekæmpelse Kom & Kvit Manual til koordinator 3. udgave December 2013 2 Kom & Kvit - sådan kan det gå for sig Borgeren møder en annonce, en plakat,

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder. Udgivet af Nationalt Center for

Læs mere

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre AUGUST 2013 INDSATSMANUAL Frivillige unge Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre En del af projektet: Solidaritet mellem generationer sæt ressourcerne

Læs mere

Frivilligstrategi. Samarbejdet med de frivillige

Frivilligstrategi. Samarbejdet med de frivillige Frivilligstrategi Samarbejdet med de frivillige Albertslund Boligsociale Center Sidst redigeret november 2011 Frivilligstrategi Denne frivilligstrategi er en del af ABC s frivilligpolitik. Strategien er

Læs mere

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald CORPORATE VOLUNTEERING Tryghedsopkald Vejledning til samarbejde mellem virksomheder og Røde Kors om tryghedsopkald foretaget af virksomhedsfrivillige. RødeKors.dk 1 INTRODUKTION OG FORMÅL Denne vejledning

Læs mere

ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance

ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance BYFORNYELSE ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance Rapport fra forsøgsprojekt i Vejle Kommune 2005 2007 ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Frivillighåndbogen FRIVILLIGES ABC. Albertslund Boligsociale Center, 2011 i samarbejde med et frivillighedsudvalg. Sidst redigeret oktober 2013

Frivillighåndbogen FRIVILLIGES ABC. Albertslund Boligsociale Center, 2011 i samarbejde med et frivillighedsudvalg. Sidst redigeret oktober 2013 Frivillighåndbogen de FRIVILLIGES ABC Albertslund Boligsociale Center, 2011 i samarbejde med et frivillighedsudvalg. Sidst redigeret oktober 2013 Frivillighåndbogen Denne håndbog er til dig, der gør en

Læs mere

Nye tider nye foreningsformer? En pjece om ungdom og foreningsliv af Andy Højholdt & Jens Christian Nielsen, Center for Ungdomsforskning (CeFU)

Nye tider nye foreningsformer? En pjece om ungdom og foreningsliv af Andy Højholdt & Jens Christian Nielsen, Center for Ungdomsforskning (CeFU) Nye tider nye foreningsformer? En pjece om ungdom og foreningsliv af Andy Højholdt & Jens Christian Nielsen, Center for Ungdomsforskning (CeFU) 1 2 "Vi har en uskreven regel om, at man ikke behøver at

Læs mere

SAMMENFATTET AF ANNE SJØRVAD JOHNSEN EVALUERING AF GØR LEMVIG LETTERE

SAMMENFATTET AF ANNE SJØRVAD JOHNSEN EVALUERING AF GØR LEMVIG LETTERE SAMMENFATTET AF ANNE SJØRVAD JOHNSEN EVALUERING AF GØR LEMVIG LETTERE 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Baggrund for projektet 3 1.2 Evalueringen 3 2. Foreningerne: 4 2.1 Foreningssamarbejder 4

Læs mere

Kom i gang. - idræt for ikke-motionsvante grupper. Træning

Kom i gang. - idræt for ikke-motionsvante grupper. Træning Kom i gang - idræt for ikke-motionsvante grupper Træning INDHOLD INDHOLD Forord... 2 Partnerskaber og samarbejde... 3 Hvordan indgå partnerskab til gavn for ikke-motionsvante?.... 3 Hvilke muligheder

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

1. Dansk Firmaidrætsforbunds værdifundament

1. Dansk Firmaidrætsforbunds værdifundament Kommunikationspolitik Dansk Firmaidrætsforbund Kommunikations Indholdsfortegnelse 1. Dansk Firmaidrætsforbunds værdifundament...1 2. Et samlet afsæt for bedre kommunikation...2 3. Firmaidrættens interessegrupper

Læs mere

Frivillighåndbog. Aktiviteter

Frivillighåndbog. Aktiviteter Frivillighåndbog Aktiviteter Indhold Aktiviteter... 3 Kontakten til børnefamilierne... 3 Kontakten til kommunen... 3 Alt andet reklame... 3 Aktiviteter i lokalforeningerne... 4 Støttetilbud... 4 Højtidsfester...

Læs mere