OPSAMLING PÅ FORDEBAT AF BUDOLFI PLADS APRIL/MAJ 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPSAMLING PÅ FORDEBAT AF BUDOLFI PLADS APRIL/MAJ 2015"

Transkript

1 OPSAMLING PÅ FORDEBAT AF BUDOLFI PLADS APRIL/MAJ 2015

2 2

3 INDHOLD Intro 4 Landskabsprojekt 6 Inspirationsoplæg 10 Opsamling på Officielle Forslag 14 Opsamling på Borgermøde 22 Opsamling på Facebook 28 Opsamling på Spørgeskema 32 3

4 INTRO Som optakt til den kommende omdannelse af Budolfi Plads blev der i perioden 15. april maj 2015 afholdt en debatperiode, hvor alle interesserede har haft mulighed for at tilkendegive deres idéer og synspunkter i forbindelse med omdannelsesplanerne for området. Aalborg Kommunes ønske har været at skabe en positiv borgerinddragelsesproces, hvor de borgere som i fremtiden skal have glæde af området, har haft mulighed for at blive hørt og give deres mening til kende. Gruppen af interessenter som bør høres, i forhold til omdannelsen af Budolfi Plads, er bred. Målgruppen for denne centrale plads i Aalborg midtby rummer alt fra folk som er bosat i Aalborg midtby, handlende i Aalborg midtby, detailhandlen i midtbyen, kulturinstitutioner i området og brugeren af Aalborg midtby i al almindelighed. Der er mange som har en holdning til, hvad området bør kunne tilbyde i fremtiden og ligeledes til, hvordan pladsen bør udformes. Der er således blevet anvendt forskellige metoder til at nå de forskellige interessenter, i et forsøg på at komme rundt om hele målgruppen og herved opnå et tilfredsstillende grundlag for den videre planlægning af byrummet; Budolfi Plads. 4

5 Planerne for områdets fremtid er i udgangspunktet blevet debatteret ud fra det forslag som Aalborg Kommune har udviklet i samarbejde med landskabsarkitekterne SLA og ejendomsudviklerne Sadolin & Albæk. I begyndelsen af debatperioden afholdt Aalborg Kommune et borgermøde, placeret i Budolfi Hus, hvilket var åbent for alle interesserede. De overordnede og gennemgående temaer fra borgermødet blev omsat og dannede grundlag for de kommende ugers debatoplæg på Facebooksiden Ny Budolfi Plads, som er administreret af Aalborg Kommune. Der blev afholdt et møde med Aalborg Cityforening og afslutningsvis blev der lanceret en spørgeskemaundersøgelse som blev delt på facebooksiderne Ny budolfi Plads, Aalborg kommune og Aalborg Ungebyråd, hvilken var tilgængelig i en periode på knap tre uger. Alle indkomne kommentarer og forslag som er blevet tilkendegivet i løbet af debatperioden er blevet behandlet. For at skabe et sammenligningsgrundlag imellem de forskellige delundersøgelser, og for læservenlighedens skyld, er alle forslag og kommentarer blevet kategoriseret inden for fire overordnede emner; Byrum og Byliv, Bebyggelse og anvendelse, Trafik og parkering samt Midlertidig brug og indretning. Hvis du ønsker, at se nærmere på debattens ubehandlede data, så vil samtlige kommentarer, forslag og kritikpunkter være at finde i tilhørende bilag. På baggrund af den samlede undersøgelse, vil By- og Landskabsforvaltningen fremsætte en række anbefalinger til politisk diskussion omkring den videre omdannelse af Budolfi Plads. Disse anbefalinger bliver offentliggjort, når de har været til politisk behandling. Du kan på de følgende sider læse, dels SLA s projektoplæg og dels en kort opsummering af henholdsvis borgermødet, Facebookdebatten, resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen samt en kort opsamling på de officielle forslag og kommentarer som er blevet sendt direkte til Aalborg Kommune. 5

6 LANDSKABSPROJEKT BUDOLFI PLADS I AALBORG PROJEKTETS HOVEDIDÉ Ser man på den overordnede sammenhæng med resten af Aalborg, er kvarteret omkring Budol Plads kendetegnet ved ere smukke pladser og byrum. Pladserne er alle hårdt belagte, og ved at at etablere et grønt byrum på Budol Plads, skabes et nt byrumsmæssigt alternativ som pauserum for byens Ved udarbejdelsen af forslaget har hovedkonceptet været at transformere et ellers gråt byrum til et grønt område, der byrum ellers ville med have længere udgangspunkt til naturoplevelse. i det overordnede terrænfald på grunden. Med Budlo Dette Plads udspringer skabes et urbant naturrum. fra et ønske om at give denne del af Aalborg et grønt pauserum, som alternativ til de omkringliggende pladser, der i dag er kendetegnede ved at være hårdt belagte. borgere. Som vist på tegningen, skabes der hermed et nyt grønt åndehul i et Vesterå Jomfru Ane Gade Bispensgade Jomfru Ane Parken Toldbods palds Slotsparken Utzonparken BYRUMMET OG BEBYGGELSEN Gravensgade Algade C.W. Obels Nytorv Plads Gammel Torv Slotsparken Landskabet rejser sig på midten af Budolfi Plads for at kunne imødekomme p-pladser under terræn. Herefter trapper landskabet blødt ned mod Budolfi Kirke og skaber en samlende iscenesættelse af kirken. For at imødekomme en optimal udnyttelse af p-arealet under dæk vil der opleves en større terrænforskel mod Vingårdsgade. Terrænnet er samtidig med til at understrege overgangen og forskellen mellem den trafikerede gade og det nye byrum. Budolfi plads Louise Plads Algade Mølleå plads Gabelstorv Karolinelund Byggefelterne er placeret så de både forholder sig til de omkringliggende gadeforløb og samtidig tilgodeser udsyn til kirken samt sol og læ på pladsen. Bebyggelsen indeholder blandede programmer som boliger og detailhandel. Kildeparken Grønne pladser i relation til resten af byen Kennedy Plads BUDOLFI PLADS DISPOSITIONSFORSLAG SLA 4 6

7 KPFIC PI O PKXGC O WHTK QXGT WUGWO OWUG ICPI WOUE G $ ætkp NGXGT #NIC FGMøTUGNKPI IGPP FG G CHG PKXGC WHTK QXGT # XKUWG N VKN T HQTDKPFG CMMG TGPU NUG JWNG ICPI G PKXGC WHTK QXGT ICPI G PKXGC WHTK QXGT ICPI NQOOGRCTM G NGI QI Q RJQN UKFF F % GUVW DDG HN[ UKFF VDCTG UEGP GGNGOG PVGT GT KPFIC PI V KN RÄM ænfg T WFGU KN RÄM ænfg T GTXG TKPI ITKN N KPFIC PI V KN RÄM ænfg T MCHH K OQ G QP V TIGPUQN JG Y C[ E $ KPFIC PI V Dispositionsplan til Budolfi Plads 7

8 BEPLANTNING OG VEGETATION Visionen med området er at skabe et varieret og mangfoldigt byrum, der er grønt året rundt. Dette kan opnås ved at supplere den eksisterende beplantning med nye træer i forskellige træsorter, som har varierede blomstringsperioder og farver. Desuden kan vegetationen være med til at danne en landskabelig lydmur mod trafikstøjen fra de omgivende veje. AKTIVITETER Områdets fremtidige indretning lægger op til at der kan ske en større variation af aktivitetsmulighederne på pladsen, både i løbet af døgnet, men også på forskellige tidspunkter af året. Bebyggelsens anvendelsemuligheder knytter sig til de aktiviteter og det byliv der ønskes skabt på den nye plads, således at der skabes en god synergi mellem uderum og inderum på pladsen. Områdets blandede funktioner som eksempelvis små detailbutikker, kaffebarer, supermarked, restaurant, parkeringspladser og boliger, lægger således op til en mangfoldig anvendelse af pladsen, der tilsammen kan være med til at skabe et stemningsfuldt byrum på flere tidspunkter af døgnet. 8

9 KONCEPT; TRYGHED & BELYSNING BELYSNING PUNKTBELYSNING LANGS STIER Stierne oplyses medpunktbelysning i siden, således at både sti og nære omgivelser lyses op. Der bruges parkarmaturer til at give en jævn rumbelysning, så man på god afstand kan se konturer og ansigtstræk på en person. LYS PÅ BEPLANTNINGEN Belysningen på beplantninger i nærheden afstien kan være med til at oplyse omgivelserne uden at blænde samtidig med at det giver stemning. Der vælges lysarmatur, der kan skifte farve, således at farver og stemning kan forandres efter behov. For at skabe et trygt område afløses det naturlige lys fra dagstimerne af det kunstige når natten falder på, hvor både stier og beplantningen bliver lyst op. For at fungere som mere end blot et tryghedsgivende element vil den betonede lyssætning af beplantningen skabe et stemningsfuldt byliv i skumring og mørke. Belysningen er dermed med til at udvide aktiviteternes tidsrum til tidspunkter som om aftenen eller på vintereftermiddage. LYS PÅ BEPLANTNINGEN BELÆGNING Belysningen på beplantninger i nærheden afstien kan være med til at oplyse omgivelserne uden at De eksisterende blænde belægninger samtidig i områdets med at det kontekst giver bliver stemning. bevaret, Der dog med en ny belægning vælges i lysarmatur, Algadeforløbet der og kan en skifte bearbejdning farve, således af overgangen til de omkringliggende farver og stemning gader. kan forandres efter at behov. Ved at benytte lyse materialer i belægningen som eksempelvis lys beton og lys grus, kan belægningen reflektere lyset og vil dermed kræve 40% mindre energi end mørke belægninger. 9

10 VÆRDISÆTNING AF BUDOLFI PLADS INSPIRATIONSOPLÆG VÆRDISÆTNING AF BUDOLFI PLADS BYRUMMET OPLEVES I ØJENHØJDE Udviklingen af byrummet, sker med afsæt i hvordan stedet opleves når man bevægersig rundt, BYRUMMET i øjenhøjde OPLEVES I ØJENHØJDE BYRUMMET Udviklingen af OPLEVES byrummet, I sker ØJENHØJDE med afsæt i Udviklingen hvordan stedet af byrummet opleves når man sker bevægersig med afsæt rundt, i, i hvordan øjenhøjdestedet opleves i øjenhøjde, når man bevæger sig rundt LYS Lys fra vejret eller anden kilde, skaber atmosfære, sikkerhed og optimerer den rumlige oplevelse LYS LYS SKABER Lys fra vejret ATMOSFÆRE eller anden kilde, skaber atmosfære, vejret eller sikkerhed anden og optimerer kilde, skaber den rum- Lys fra atmosfære, lige oplevelse sikkerhed og optimerer den rumlige oplevelse ANDRE MENNESKER Aktive facader med en blanding af forskellige programmer, skaber flere brugere og besøgende ANDRE MENNESKER til stedet ANDRE Aktive MENNESKER facader med en blanding af forskellige facader programmer, med skaber en blanding flere brugere af og Aktive forskellige besøgende programmer, til stedet skaber flere brugere og besøgende til stedet OPHOLD Gode opholdsrum, tiltrækker liv og liv kan og kan være være med med til at til redefinere at redefinere et givent et sted, givent OPHOLD fra transitrum sted, fra til transitrum opholdsrum til opholdsrum Gode opholdsrum, tiltrækker liv og kan være med til at redefinere et givent sted, fra transitrum til opholdsrum LYD LYD Høresansen Høresansen skærpes, skræpes, når når der bevidst tages tages stilling stilling lydene omkring til lydene ved udformning om- bevidst kring ved LYD af rummet. udformning Lyd fra vejret af rummet. eller anden Lyd kilde, Høresansen skræpes, når der bevidst tages den stilling rumlige lydene oplevelse omkring ved udformning fra vejret skaber eller atmosfære, anden kilde, sikkerhed skaber og optimerer atmosfære, sikkerhed og optimerer af rummet. Lyd fra vejret eller anden kilde, den rumlige skaber atmosfære, oplevelse sikkerhed og optimerer den rumlige oplevelse NATUR NATUR Ifølge Ifølge begrebet biophilia, har mennesket et biologisk behov et biologisk for forbindelse behov med for naturen på fysiske, mennesket forbindelse psykiske NATURmed og sociale naturen niveauer, på fysiske, psykiske påvirker vores og sociale velbefindende, niveauer, produktivitet og og so- og denne forbindelse Ifølge begrebet biophilia, har mennesket et biologisciale behov relationer for forbindelse med naturen på fysiske, denne forbindelse påvirker vores velbefindende, psykiske og sociale niveauer, og denne forbindelse påvirker vores produktivitet velbefindende, og sociale produktivitet og sociale relationer relationer 10 BUDOLFI PLADS BORGERMØDE SLA

11 Budolfi plads som urbant byrum med p-anlæg RØNT BYRUM! DAG I DAG Budolfi plads som p - anlæg GEN 015 SLA I MORGEN Budolfi plads som urbant byrum med p-anlæg 11

12 BYRUM OG BYLIV TRAFIK OG PARKERING stedet efter... BUDOLFI PLADS BORGERMØDE SLA BUDOLFI PLADS BORGERMØDE SLA 12

13 REFERENCER: BOLIGEN & BYRUMMET BEBYGGELSE OG ANVENDELSE grønt byrum der faciliterer både privat og offentligt program, ref. Charlottehaven Kbh af SLA fremtid: supermarked i stueetagen, Vingaardssgade privat og offentligt byrum på samme tid ref. Neel Street London MIDLERTIDIG BRUG udeservering, bolig og detail mødes, ref. Charlottehaven af SLA emtid: busser i Vingaardsgade i kombination med detail privat og fælles gårdrum, ref. Lagkagehuset Christianshavn af SLA sisterende facade i Vingaardsgade BUDOLFI PLADS BORGERMØDE SLA fremtid: åbne facader i stueetagen, Vingaardssgade BUDOLFI PLADS BORGERMØDE SLA 13

14 OPSAMLING PÅ OFFICIELLE FORSLAG Følgende er en opsamling på de officielle tilkendegivelser som er blevet sendt direkte til By- og Landskabsforvaltningen, Aalborg Kommune. De konkrete udmeldinger er at finde i bilag 5. Poul Rasmussen 13. november 2014 Forslag: Fjern den grimme bankbygning og lad os få den gamle Budolfi Plads igen Hans I. Hansen 23. februar 2015 Forslag til ombygningen af Budolfi Plads Pladsen bør være i gadeniveau. Midt på pladsen et arrangement til beplantning omgivet af mindre træer. Granitmur beskytter bedet. Rigelige mængder af bænke. Stort springvand udenfor kirken. Parkering under hele pladsen. Udeservering på gaden Budolfi Plads. Butikker på Jernbanegade. Busser henvises til Sankelmarksgade. Carsten Nielsen 25. marts 2015 Forslag: Visualisering af ændring af plantegning fra By- og Landskabsforvaltningen d.9/ Visualisering kan ses i bilag 5. Arkitekt, Christian Lomborg 12. april 2015 Forslag til ombygningen af Budolfi plads i form af tekst og visualiseringer (Bilag 5): Stikord; understøtte byen, understøtte byens sociale liv, understøtte eksisterende arkitektur. Stor plads omkranset af forretninger, caféer og restauranter. 14

15 En plads til større events og markedsdage. Frilagt plads som vil sammenknytte Gammeltorv, C.W. Obels Plads, Boulevarden og Mølleplads. En udformning bestående af meget få elementer; brostensbelagt omkranset af træer. Underjordisk parkering i flere niveauer. Regulering af trafik så gaden Budolfi Plads bliver bilfri. Ind- og udkørsel til parkeringsetager via Vingårdsgade og Algade. Serveringsareal på pladsens østlige side. Mod vest en smal bygningskrop, dannende en neutral skærmvæg der kan bruges som storskærm. 3 vigtige budskaber for omdannelsen af Budolfi Plads: 1. Frihold pladsen for unødvendigt byggeri. 2. Undgå at pladsen bliver optaget af uvedkommende og pladskrævende kunstinstallationer mv. 3. Undgå at pladsen bliver udlagt til, udelukkende, et grønt område. Hans Jakobsen 22. april 2015 Kommentarer til omdannelsesplaner for parkering under dæk: Eksisterende p-kælder fra 1962 er opført med et søjlemodul på 675 cm, som svarede til 3 p-pladser efter datidens bilbredde. Dette mål er genbrugt i den skitserede indretning med 199 p-pladser. Det forslås at parkeringskælderen nyindrettes med p-pladser som får en minimumbredde på 250 cm som har været standard igennem snart mange år. Ellers vil p-kælderen ikke engang være tidssvarende når den tages i brug. Betonsøjler står placeret langs kørevejene hvilket øger risiko for påkørsel. Hvis p-kælderen indrettes med nutidige p-pladsbredde, så reduceres antallet af p-pladser til ca. 110 stk. Er det acceptabelt? Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Arkitekt, Grethe Pontoppidan og arkitekt Peter Hee 24. april 2015 Kommentarer til nedrivning af Budolfi Hus: Budolfi Hus- og Plads blev i 1963 præmieret ernes arkitektur har fået større bevågenhed i fredningsog bevaringsøjemed. Der findes ikke tilsvarende kvaliteter i landet. Budolfi Hus har potentiale som kulturarv. Totalsanering af området er en kortsigtet og voldsom løsning uden historisk sans og kulturel forståelse for Aalborgs nyere historie. 15

16 Landsforeningen mener ikke at Budolfi Hus er urørlig, men at den kan genbruges. Anbefalingen er, at man værner om Budolfi Hus- og Plads og genopdager efterkrigstidens bygningsarv. Lokalforening for Bygnings- og Landskabskultur i Aalborg Formand, Pernille Nymann Jensen 25. april 2015 På vegne af bestyrelsen for Lokalforening for Bygnings- og Landskabskultur i Aalborg. Forslag i stikord: Parkeringsstrategi: Parkeringshus ved Gåsepigen som nyt adgangspunkt til midtbyen fra nord og syd. Bevar Budolfi Hus: Inddragelse af Budolfi Hus rummer større perspektiver for området end nedrivning. Nedrivning er kulturelt tab for Aalborg midtby. Bevaring af Budolfi Hus giver større perspektiver for udvikling af grønt byrum end nuværende fremsatte forslag, hvis man beregner ud fra micro-indstrålings værdisættelse af området. Bygningen rummer oplevelsesmæssige kvaliteter og trækker tråde til det fundament som dansk arkitektur bygger på. Bygningen kan blive et oplevelsesmekka (forretningsmøder, iværksættere, cafékultur og byens bedste eftermiddags terrasse mod syd). Bygningen er tidligere værdsat med en pris i Aalborgs grønne hjerte: Byrummet skal ses i relation til kirken, Algade og museet. Det aktive byrum på havnen påkalder et tilsvarende grønt rum af mere rolig karakter til sansning, ophold og fordybelse. Byens grønne hjerte skal fremme borgernes sundhed og rekreative opholdsmuligheder. Området skal have en naturlig vandbalance, planter, ved mate rialer, være rumskabende, rumme læ og opholdsmuligheder. Mies van der Rohe; fastholde det grønne rum som en reference til den oprindelige natur og bygningens tilpasning og forholde sig til det omkringliggende landskab. Underliggende arkæologi rummer et potentiale for Aalborgs oplevelsesokonomi. 16

17 Studiegruppe på Urban Design Mathilde Kirkegaard m.fl. 27. april 2015 Designforslag til omdannelse af Budolfi Plads i form af visualiseringer og beskrivende tekst Forslag i stikord: Et område der rummer både erhverv og beboelse. Bevaring af parkeringspladsens fundament. Videreførelse af Algade frem til Gravensgade. En sanselig madarkade som erstatning for supermarked. Ny indgang til Aalborg Teater gennem boligkarren ud til Vingårdsgade. Kulturelle institutioner i området får en større rolle i bybilledet. Bebyggelse får en grøn identitet. Ændring af infrastruktur samt 200 underjordiske parkeringspladser med ind-/udgang i Jernbanegade. Budolfi Sogns Menighedsråd Næstformand, Oluf Gamst 29. april 2015 På vegne af Budolfi Sogns Menighedsråd. Kommentarer og betænkeligheder ved eksisterende omdannelsesplaner: Ønske om byggeri der holdes i en skala så kirken fremstår som et markant bygningsværk. Bygning på kirkens østside bør proportioneres så den harmonerer med kirken. Tilfredse med mindre tung trafik forbi kirke. Tilfredse med det åbne grønne område i pladsens nordøstlige hjørne mod kirken, denne bør anvendes og indrettes til et roligt sted. Forretninger og caféer bør placeres i den sydlige del af pladsen. Areal omkring kirkens kor tænkes i planerne inddraget i et kommende haveanlæg, hvilket vil være til stor gene for kirken; parkering til handicapindgang, håndværkere, bedemænd, DR s transmissionsvogn, bryllupskøretøjer, tunge arbejdsvogne mv. Således et ønske om, at området omkring koret forbliver brostensbelagt samt en be- 17

18 varing af granitstensmuren. Et ønske om opmærksomhed på, at der fortsat er behov for offentlig parkering, også for kirken. Ved omdannelse af Algade til gågade må der sikres adgang til kirken for kørende trafik ad anden vej. Forventning om hensyn til kirken ved nedrivning af Budolfi hus. Forventning om at bygherrer/entreprenører tegner en allrisk forsikring mod skader på kirken. Hans Jakobsen 30. april 2015 Kritik af planer om nyt byggefelt øst for kirken: Den planlagte fireetagers bygning langs Algade øst for kirken, ødelægger kigget til kirken fra Østeraagade(illustration vedlagt). Nybyggeriet vil skygge for sydsolen i den påtænkte byhave bagved nybyggeriet. Byggefelt langs Algade foreslås derfor ikke medtaget i den videre proces. Undring over, at teknikere ikke har vurderet væsentlige sigtelinjer, kig mod kirken samt overvejelser om sol- og skyggeforhold, som man har gjort med det nye byggeri på selve Budolfi Plads. Lokalforening for Bygnings- og Landskabskultur i Aalborg Pernille Nymann Jensen, Preben H. Rasmussen og Erik Iversen 11. maj 2015 Kritik af eksisterende omdannelsesplaner: Bevaring af eksisterende parkeringspladser under tag, da man ikke vil fremskynde opførelse af nyt parkeringshus ved Gåsepigen. Konsekvensen er, at den grønne plads bliver et kunstigt plateau, et betondæk. Forslaget med en taghave har ingen relation til det historiske terræn. Aalborg fortjener en grøn plads på terræn. Forslag om time-out i processen indtil der er økonomi til et parkeringshus ved Gåsepigen. Forslag om at bevare Budolfi Hus til borgeraktiviteter. Hans Jakobsen 12. maj 2015 Kritik af eksisterende forslag og visualisering af alternativ løsning: Foreslår at omdannelsesplanerne ikke gennemføres. 18

19 Den spredte bebyggelse skaber ikke nogen bymæssig plads dannelse. Gaderummet i gaden Budolfi Plads mod øst er helt håbløst. Vingårdsgade bliver til en død supermarkedsfacade. Ikke rimeligt at kommunen forgriber sig på de parkeringspladser som Danske Bank i sin tid etablerede. Arealet er ikke nødvendigt at inddrage. Den hævede byhave kan kun nås ved at forcere trappe- eller rampeanlæg og vil komme til at ligge øde hen. Man bør kunne køre i bil til kirken. Alternativt forslag er vedhæftet som visualisering og kan se i bilag. Ole Færch 12. maj 2015 Kommentarer til eksisterende omdannelsesplaner: Udgangspunktet for omdannelsen er forkert. Planerne bygger på en forskrækkelse over omkostningerne ved arkæologiske udgravninger, hvilket har resulteret i en dårlig plan for parkeringskælder, med for få pladser. Planen om at køre ud gennem Danske Banks parkeringskælder bygger på ikke sikrede forudsætninger. Udsyn til Budolfi kirke har ikke rod i historien, Budolfi Hus bør derfor blive stående, evt. i ombygget form. Lukning af parkering øst for kirken samt forbud mod bilkørsel på Algade bør opgives. Thomas Bjerregaard Nielsen 13. maj 2015 Kommentarer til eksisterende omdannelsesplaner: Generel tilfredshed med de nye omdannelsesplaner. Undring over fraværet af cykeltrafik og cykelparkering i materialet. Der er generelt for lidt plads til cykelparkering i aalborg midtby. Erik Worm 13. maj 2015 Forslag og bemærkninger til eksisterende omdannelsesplaner: Undlad byggeri på pladsen. Overvej om der ikke er nok restaurationer og detailhandel i området det er bedre at det eksisterende har en chance for at overleve. Evt. byggeri skal passe arkitektonisk ind i den omgivende bebyg- 19

20 gelse(røde mursten, rød tegl, rejsning på taget og max. 12 m. bygningshøjde). Ingen flade tage. Byggefelt øst for kirken skal sløjfes. Glashuset på hjørnet af Algade og Østeraagade bør erstattes af byggeri som arkitektonisk passer ind i den omkringliggende bebyggelse. Underjordisk parkering med indkørsel fra Budolfi Plads og udkørsel ved Jernbanegade. Belægning på pladsen skal kunne klare tung trafik. Værn om arkitekturen i midtbyen. Møde med Cityforeningen, 28 tilmeldte 13. maj 2015 Cityforeningens kommentarer og bekymringer vedr. eksisterende omdannelsesplaner: OBS! Ikke et officielt forslag, men et referat af mødet. Se mere i bilag 6. Hvor mange p-pladser forsvinder? Hvilken status får Aalgade fremover? Hvad er planerne for Gåsepigen? Hvor stor er belægningen på hhv. Budolfi Plads og Gåsepigen? Får vi en oplevelsesby uden detailhandel? Der skal gøres noget ved Aalborg midtby. For mange døde strækninger i gågadesystemet, tomme butikker. Der skal være fri parkering. Ledige lejemål skal nok komme i gang igen. De tomme butikker skyldes ikke kun huslejepriserne men også den generelle udvikling på detailhandelsområdet - internethandel, genbrug mv. Anbefaler 3 dæks parkering v. Gåsepigen også selvom det tager 3 år at grave. Det bør sættes i værk hurtigst muligt. Hvor mange stop får letbanen på Boulevarden? Jo flere stop jo bedre. Tilgængelighed er vigtig. De små passager er vigtige Bred enighed om at det er et flot projekt. Aalborg City er tidligere blevet lovet 300 parkeringspladser. Tilgængelighed er vigtigt for detailhandlen i midtbyen. Tidsplanen for projektet? 20

21 21

22 OPSAMLING PÅ BORGERMØDE PROGRAM 19:00 19:10 Velkomst v/ Hans Henrik Henriksen 19:10 19:40 Oplæg til det nye byrum v/sla 19:40 20:00 Inspiration til debat v/sla 20:00 20:45 Cafédialog 20:45 21:00 Afrunding og den videre proces v/ Peder Baltzer Nielsen Der blev d. 20. april 2015 kl afholdt et borgermøde for at sætte fordebatten omkring Budolfi Plads fremtid i gang. Mødet blev afholdt i den tidligere Nordea bygning i Algade, nuværende Budolfi Hus. Borgermødet inviterede alle interesserede til orientering og dialog om Budolfi Plads fremtid, hvor rammerne for pladsen, som er skitseret i et kvalitetsprogram, blev debatteret. Formen på borgermødet var opbygget som en cafédialog, hvor målet var at få borgernes meninger og input til, hvad det nye byrum kan indeholde. Debatten blev sat i gang ved et inspirationsoplæg fra SLA som har udarbejdet kvalitetsprogrammet og med efterfølgende debat ved fire caféborde med temaerne Byrum og byliv, Trafik og parkering, Midlertidig brug og indretning samt bebyggelse og anvendelse. Nedenstående opsummerer de vigtigste og mest debatterede emner indenfor hvert enkelt tema. De konkrete borgerkommentarer og tilkendegivelser er at finde i bilag. 22

23 CAFÉMØDE SPØRGSMÅL: Hvad gør de her steder (de enkelte) til noget særligt? Hvilke aktiviteter mangler vi i midtbyen? Hvilke målgruppe(r) skal området henvende sig til? Hvordan gør man det? Hvad forestiller i jer der kunne foregå her? Hvad kan man lave? Hvordan adskiller de forskellige områder sig? Hvordan hænger de sammen/supplere hinanden? Hvad er de vigtigste funktioner? Hvilken rolle mener du Budolfi Plads skal spille i byen? (set i et historisk kulturelt lys) Hvad skal de forskellige byrum indeholde (beplantning, belægning, inventar,?) (Domkirkepladsen, Kirkehaven, plateauet, ) Kunne man forestille sig at man lod et at stederne være til eksperimenter? Hvordan kunne i selv forestille jer i ville bruge rummene? BYRUM OG BYLIV Der kom mange forskellige forslag til, hvad det nye byrum bør, og ikke bør, indeholde. Nogle af de forslag der var bred enighed omkring var, at området i høj grad bør være grønt og indbydende, ligesom der var mange der mente, at man bør tænke stedets historie ind i omdannelsen og gøre plads til en form for markedsplads. Det er vigtigt at det bliver et stilleområde med liv, men ikke en koncertplads så det er tåleligt for gæster og naboer. Koncerter hører hjemme i parker og ved havnefronten. Derudover var der flere der foreslog, at man integrerer en legeplads i planerne og andre foreslog, at man inddrager de omkringliggende institutioner såsom Aalborg Historiske Museum, Budolfi Kirke og Studenterhuset. Det der var størst uenighed omkring blandt forslagene var, hvorvidt pladsen skal være præget af større arrangementer og aktiviteter, eller om pladsen skal signalere ro og indbyde til en stille stund i midtbyen. Pladsen skal laves, så den kan afvikle større arrangementer, som skal understøtte det der foregår i området (Studenterhuset, kirken, historisk museum o.s.v.). 23

24 SPØRGSMÅL: Hvor bevæger man sig i området (flows)? Hvor skal ind- og udkørsel til parkeringen under byrummet placeres? Hvad er fordele og ulemper ved forskellige placeringer? Hvordan skal trafikstrukturen omkring Budolfi Plads indrettes i forhold til: Biltrafik Kollektiv trafik (skal der køre busser i Vingårdsgade eller ej?) Cykeltrafik Varekørsel/ærindekørsel/taxikørsel Hvordan bevæger man sig til fods i og på tværs af området (hvor skal ganglinjerne placeres)? Hvad er fordele og ulemper ved den foreslået trafikstruktur? Hvad skal der ske med parkering i det omkringliggende område? Hvor skal cykelparkering til området placeres? Hvad er fordele og ulemper ved alternative placeringer TRAFIK OG PARKERING I debatten om de fremtidige trafik og parkeringsforhold omkring Budolfi Plads, var det i særlig grad parkeringsforholdene der blev taget op til diskussion. Ved alle de indkomne forslag der omhandler parkering, er der bred enighed om, at de nedlagte pladser bør erstattes. Uenigheden går på, hvorvidt p-pladserne bør genetableres i området eller om de bør rykkes ud i periferien af midtbyen. Det vil ikke være godt for forretningslivet og ny nærbutik at der bliver færre p-pladser. Andre områder som var til debat, var blandt andet muligheden for at lukke området omkring Budolfi Plads helt for trafik samt de fremtidige forhold for cykeltrafik og cykelparkering. Parkeringspladser skal væk. Trafikken skal trækkes tilbage til Jernbanegade 24

25 SPØRGSMÅL: Hvilke aktiviteter kan der foregå i området i omdannelsesperioden? Hvem kan bidrage? Kunne du se dig selv i sådan en frivillig interessegruppe (a la Karolines venner? Hvordan kan området tages i brug allerede nu? Hvilke steder i området kan inddrages midlertidigt til nye formål? Kan man teste nogle nye byrumstyper af i området? MIDLERTIDIG BRUG OG INDRETNING I debatgruppen omhandlende midlertidig brug og indretning af området, kom der forslag om midlertidige installationer med vand, at eksperimentere med mobil beplantning, opsætning af løse stole samt en midlertidig legeplads. Andre pointerede, at de midlertidige tiltag bør vare i længere perioder, og et af de forslag som er nævnt flere gange er, at man sætter fokus på områdets historie og laver arkæologiske udgravninger og udstillinger, man som borger kan følge med i. Når man bryder Budolfi Hus ned kunne man etablere en midlertidig arkæologisk udgravning, så befolkningen kunne se arbejdsgange, resultater mm. 25

26 SPØRGSMÅL: Hvilke funktioner mangler (er der behov for i området) der i området? (Café, dagligvarer, bager, restaurant, butikker, servicefunktioner, ) og hvordan kan de bidrage til områdets byliv? Hvordan kan man skabe en god sammenhæng mellem byrummet og det der foregår i stueetagen? Hvilken type boliger? (mener du ifht. privatisering? Konflikter mellem boliger og byrummets anvendelse, værdiskabelse (økonomisk) eller?) Hvilken arkitektur? (mener du at byggeriets udformning har betydning for oplevelsen af stedet? hvor er det vigtigst at bruge krudtet? ) 26

27 BEBYGGELSE OG ANVENDELSE I debatten omhandlende områdets bebyggelse var nogle af de temaer som gjorde sig gældende, tæthed i bebyggelsen og højde på byggeriet, hvilke man ønsker så lav som muligt. Der var også flere som lagde vægt på, at den nye bebyggelse bør opføres med øje for arkitektur og materialevalg, ligesom der er flere der pointerer vigtigheden af at frilægge Budolfi Kirke. En tredje faktor som spiller ind i debatten er, at der bør tænkes bedre tilgængelighed ind i det nye parkområde. Det er særligt handicapvenlig tilgang til parkområdet fra indgange med niveauforskel der bliver nævnt. Byggefeltet øst for Kirken er det område der er mest uenighed omkring brugen af. Nogle mente, at der bør være mere byggeri på arealet end skitseret i det nuværende kvalitetsprogram, imens andre mente at området bør holdes helt fri for byggeri. Bebyggelsen på nordsiden af Algade, øst for Budolfi, vil ikke fremme sammenhængen mellem Boulevarden og det grønne område øst for Budolfi. Mere byggeri øst for kirken. Flere boliger på pladsen. 27

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

og nyt liv i Varde midtby

og nyt liv i Varde midtby Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby side 2 Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby Området I Vardes absolutte centrum omkranset af Torvegade, Kræmmergade, Fiskergade og ligger der et upåagtet område

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Natur kan lindre stress, smerter og depression

Natur kan lindre stress, smerter og depression NATUR kan lindre stress, smerter og depression fremhæves i en række undersøgelser som afgørende for lindring af stress, smerter og depression*. er et vigtigt element for patienter, pårørende og personale.

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Halmtorvet - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Af Maria Kristiansen, Tue Clausen og Lars Salomonsson Christensen Målet med dette evalueringsprojekt er at undersøge, om intentionerne bag byfornyelsen

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Bilag nr. 6: Notat med behandling af høringssvar Fordebat om arkitekturpolitik

Bilag nr. 6: Notat med behandling af høringssvar Fordebat om arkitekturpolitik Bilag nr. 6: Notat med behandling af høringssvar Fordebat om arkitekturpolitik Fordebatten om arkitekturpolitikken har foregået fra den 23. november til den 20. december 2013. Høringssvar I offentlighedsperioden

Læs mere

St. Kongensgade 14, 1264 København K

St. Kongensgade 14, 1264 København K St. Kongensgade 14, 1264 København K Ledige lejemål på henholdsvis 222 og 226 m² Central beliggenhed Åbent gårdmiljø med udendørsservering Kgs. Nytorv lige om hjørnet Indhold Indholdsfortegnelse Indhold...

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER klimakvarter.dk 1 3. oplag, april 2013 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 26.02.14 Nordea-fonden: Det gode liv i byen Side 1 af 5 Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 100.000 danskere er de seneste 10 år flyttet fra land til by, og syv ud af otte

Læs mere

R E F E R A T. Opsummerende referat af møde om forhøring for Lyngby Hovedgade 63

R E F E R A T. Opsummerende referat af møde om forhøring for Lyngby Hovedgade 63 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Miljø og Plan Journalnr. : 20140710116 Plan og Erhverv Dato : 30-10-2014 Ref. : HJO Mødedato : 27-10-2014 R E F E R A T Opsummerende referat af møde om forhøring for Lyngby

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

Opsamling fra borgermøde afholdt d. 17. januar 2013

Opsamling fra borgermøde afholdt d. 17. januar 2013 Til Borgermøde om Sankt Annæ Projektet 18. januar 2013 Fra Kvæsthusselskabet ddd Opsamling fra borgermøde afholdt d. 17. januar 2013 Kvæsthusselskabet havde inviteret naboer og interessenter til borgermøde

Læs mere

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Aurora Attraktive studieboliger i Aalborg 269 2-værelses ungdomsboliger på Østre Havn klar til indflytning fra december 2015 Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Vesterå 18 9000 Aalborg Telefon 7012 1310 Bygges

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by.

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by. Bo med havet på første klasse Du har nu muligheden for at bo, hvor der er højt til himlen, sand under fødderne, bølgebrus som sød musik. Og kort vej til byens puls og liv. Den saltfyldte duft af hav i

Læs mere

Idéforslag til Kongsgaarden - Wonderland Design ApS - Hammer Odde 3-8210 Aarhus V - 30 70 30 84 - malou@wonderland-design.dk

Idéforslag til Kongsgaarden - Wonderland Design ApS - Hammer Odde 3-8210 Aarhus V - 30 70 30 84 - malou@wonderland-design.dk Tematiseret oplevelsesattraktion Julemandens Kongsgaard er en oplevelsesattraktion tematiseret i tråd med julens univers. Den indeholder museum, stor udendørs legeplads, indendørs legeland, arbejdende

Læs mere

CANVAS- model. Kunderelationer

CANVAS- model. Kunderelationer Forretningsmodel Vi har som udgangspunkt modtaget en opgave fra Silkeborg kommune som lyder på at udnytte pladsen på Bindslevs Plads optimalt. Dertil har vi fra de omkringliggende institutioner modtaget

Læs mere

Perspektivplan. f o r Te aterkva rt e re t & B u d o lf i P la d s. Kvalitetsmål for byområdets fremtidige udvikling

Perspektivplan. f o r Te aterkva rt e re t & B u d o lf i P la d s. Kvalitetsmål for byområdets fremtidige udvikling Perspektivplan 3 Overskrift lille + 4 Overskrift lille FED f o r Te aterkva rt e re t & B u d o lf i P la d s Kvalitetsmål for byområdets fremtidige udvikling Del af kommuneplantillæg 1.021 Juni 2013 Teaterkvarteret

Læs mere

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA BYGHERRE Trollesmindealle 27 3400 Hillerød SAMARBEJDSPARTNER Haraldsgade 53 2100 København Ø RÅDGIVER Partner: Helle Søholt, MAA Projekt leder: Birgitte Katborg Laursen, MAA Projekt Team: Bianca Maria

Læs mere

P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup. maj 2014

P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup. maj 2014 P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup maj 2014 INDHOLD Formål 5 Intro - processen 6 Havens størrelse 8 Havens formsprog 10 Havens rammer 12 Bevægelse og flow i haven

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS Parkeringsstrategien for Roskilde bymidte blev drøftet på byrådsmødet den 19. marts 2013. Baggrunden for strategien er byrådets ønske om at styrke bymidten som hele kommunens

Læs mere

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum MunkePorten er et kombineret finanscenter,

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Læderstræde 11, 1201 København K

Lejeopstilling for lejemålet Læderstræde 11, 1201 København K Lejeopstilling for lejemålet Læderstræde 11, 1201 København K Lejemålet Læderstræde 11, 1 + 2 sal 1201 København K Sagsnr. 7-21.526 Attraktivt beliggende på gågaden i indre København. Lyst lejemål med

Læs mere

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

Sundholm Syd Skema A AB+

Sundholm Syd Skema A AB+ Sundholm Syd Skema A AB+ september 2010 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 1 Helhedsplan AB+ 2 AB+ 1 2 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter Introduktion

Læs mere

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder til familien Tæt på alle muligheder Rovsingsgade 1 lejligheder med til 3 dejlige altaner 42 ejerlejligheder dér, hvor Nørrebro giver landets ro og byens puls til at ånde Da de store, gamle produktionsvirksomheder

Læs mere

Find gerne selv på flere!

Find gerne selv på flere! D. 31. marts 2012 kl. 20:30 går Earth Hour kloden rundt. Fra Sidney til Seoul og Brazil til Bangkok sætter kommuner, byer og virksomheder sammen fokus på klimakampen med én times mørke. Vi har samlet en

Læs mere

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder + = + = Parcelhuse 176 parcelhuse med egen have og private

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal

Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal Resumé Ansøgning til Fremkommelighedspuljen Nordjyllands Trafikselskab (NT) har igennem et stykket tid arbejdet med at opgradere Aalborg Busterminal

Læs mere

Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C

Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C Skolebakken 7 Aarhus C - fantastisk beliggenhed midt i byen ved vandet - liebhaverejendom i centrum af den nye Domkirkeakse med udsigt til havnen, Aarhusbugten

Læs mere

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: 79755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.00-P19-3-14 18.3.2015 Notat til bemærkninger i forbindelse med naboorientering

Læs mere

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Aalborg Byråd Teknik- og Miljøudvalget Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00 Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Punkt 5. Opsamling på fordebatten vedrørende Nyt Universitetssygehus i Aalborg. 2009-50389. Teknik

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

NOTAT. en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i. i Frederikshavn, Skagen og Sæby Frederikshavn Parkeringsplan

NOTAT. en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i. i Frederikshavn, Skagen og Sæby Frederikshavn Parkeringsplan NOTAT Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 9879 9800 F www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i Frederikshavn, Skagen og Sæby Frederikshavn

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Esplanaden 46, stuen, 1263 København K

Lejeopstilling for lejemålet Esplanaden 46, stuen, 1263 København K Lejeopstilling for lejemålet Esplanaden 46, stuen, 1263 København K Lejemålet Esplanaden 46, stuen 1263 København K Sagsnr. 7-21.426 260 m² til butik, café, restaurant eller til kontor med behov for at

Læs mere

JANUAR 2012 FJORDBAKKERNE NYE, ATTRAKTIVE BOLIGER PÅ STEGHOLT I AABENRAA BOLIGER, STEGHOLT - SKITSEFORSLAG, JANUAR 2012 1

JANUAR 2012 FJORDBAKKERNE NYE, ATTRAKTIVE BOLIGER PÅ STEGHOLT I AABENRAA BOLIGER, STEGHOLT - SKITSEFORSLAG, JANUAR 2012 1 JANUAR 2012 NYE, ATTRAKTIVE BOLIGER PÅ STEGHOLT I AABENRAA BOLIGER, STEGHOLT - SKITSEFORSLAG, JANUAR 2012 1 AABENRAA NÆROMRÅDET VISION PROJEKTBESKRIVELSE SITUATIONSPLAN SNIT SIDE 3 SIDE 4 SIDE 5 SIDE 6

Læs mere

BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING

BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING BALLEN I DAG KARAKTERGIVENDE SÆRLIGE KIG INDUSTRIOMRÅDET KNUDEPUNKTET HAVNEN HAVNEN DOKKEN, VÆRFTET, TORVET, KLYNGEN De eksisterende bygninger rives ned og giver plads

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum Nomaden Nomaden er flyttet til den smalle gade i den lille købstad. På den 400 meter lange kulturvej har Nomaden slået sig ned i mellem to byhuse det gule og det røde. Det er i forbindelse med det store

Læs mere

Jessens Mole 7-9. Prospekt for Byggefelt 1

Jessens Mole 7-9. Prospekt for Byggefelt 1 Jessens Mole 7-9 Prospekt for Byggefelt 1 december 2014 Fremtidens Havn Udviklingsplan for Svendborg Havn Område 2 Nordre Kaj ØSTRE HAVNEVEJ Område 3 Østre Kaj TOLDBODVEJ JESSENS MOLE Område1 Jessens mole

Læs mere

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer Byens Netværk 15.09.10 Tekst og foto: Stine Vejen Eriksen En onsdag eftermiddag mødes Byens Netværk på Kalvebod Brygge, for at opleve SEB Bank &

Læs mere

450 m² butikslokaler, liberalt erhverv

450 m² butikslokaler, liberalt erhverv Lejeopstilling 450 m² butikslokaler, liberalt erhverv Mølleå Arkaden Sag B0910-43 Mølleå 1, st., 9000 Aalborg Mange anvendelsesmuligheder Mulighed for medleje parkeringspladser i P-kælder under ejendomm

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

www.aalborgcity.dk Oplevelser og service - aldrig har det været vigtigere! Kære samarbejdspartner 20 12 I Aalborg City arbejder vi hver eneste dag året rundt hårdt på at arrangere events,

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

schønherr / stedet kommer først

schønherr / stedet kommer først schønherr / stedet kommer først program merværdi klimatilpasningsstempel? alle steder er forskellige alle steder har deres eget helt særlige karakteristika, nogen steder emmer af historie, stemning og

Læs mere

Retningslinjer for altaner og tagterrasser

Retningslinjer for altaner og tagterrasser BILAG 1 Retningslinjer for altaner og tagterrasser Lys og luft til alle Københavns Kommune ønsker at fremme mulighederne for at etablere altaner og tagterrasser i eksisterende bygninger og tilstræber,

Læs mere

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB Vor Frue Kirkeplads 28. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 FOTOS AF EKSISTERENDE FORHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 2 4. 9. EKSISTERENDE FORHOLD 1:200 11. Vor Frue Stræde 3. 8.

Læs mere

Olof Palmes Park. - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE

Olof Palmes Park. - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE Olof Palmes Park ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng Adresse: Olof Palmes Allé 42B Skejby, Århus www.olofpalmespark.dk

Læs mere

Butikslokaler, liberalt erhverv

Butikslokaler, liberalt erhverv Lejeopstilling Butikslokaler, liberalt erhverv Mølleå Arkaden Sag B0910-43 Mølleå 1, st., 9000 Aalborg Mange anvendelsesmuligheder Mulighed for medleje parkeringspladser i P-kælder under ejendom Facade

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

Aftenåbninger - nye oplevelser og nye målgrupper

Aftenåbninger - nye oplevelser og nye målgrupper Aftenåbninger - nye oplevelser og nye målgrupper Brugerundersøgelse på BRANDTS - september-december 2009 Lidt om undersøgelsen Formål > Hvem er det, der kommer torsdag aften? > Hvad motiverer gæsterne

Læs mere

Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse

Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse Illustration af Toosbuys Torv set fra Storegade Mer a kite ur hverd gen! www.movearkitektur.dk Eng i blomsterflor Åen løber I forbindelse med områdefornyelsesprojektet

Læs mere

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE KIRKEBJERG BYDELSCENTER projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE 1 KIRKEBJERG BYCENTER BELIGGENHED Med sin unikke placering er der mulighed for en fantastisk eksponering til de omkring 33.000 bilister, der

Læs mere

Generel mening om projektet - God ide?

Generel mening om projektet - God ide? Side 1 Generel mening om projektet - God ide? Generel mening - uddybet Flere fester jeg ville ikke bruge det, på baggrund af det umiddelebare indhold af aktiviteter i huset Synes der er andet at prioritere

Læs mere

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Liselundvej salgsprospekt 2014 Enestående parkområde, hyggelige boliger og et væld af fritidstilbud lige om hjørnet. Det er Liselundvej.

Læs mere

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune Turistundersøgelse 2011 Mariagerfjord Kommune Kilde Consult side 2/16 - din kilde til viden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rapport... 5 Hvilket land kommer turisterne fra... 5 Overnatninger... 6 Hvor

Læs mere

1. Etape. Vi vil gerne skabe

1. Etape. Vi vil gerne skabe Projektbeskrivelse Askov lokalråd ønsker at skabe et attraktivt område omkring Torvet, Brugsen og Dammen. Formålet er en byfornyelsen som skal skabe et fælles holdepunkt for befolkningen i Askov. Et sted,

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

Wioletta Nielsen Junovej 4 6600 Vejen 18. maj 2015

Wioletta Nielsen Junovej 4 6600 Vejen 18. maj 2015 Wioletta Nielsen Junovej 4 6600 Vejen 18. maj 2015 Vejen Kommune Teknik og Miljø Højmarksvej 20 6670 Holsted Høringsvar til Lokalplan 271, Boligformål Vejen Med henvisning til høring af lokalplan 271 har

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt

Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt April 2007 1 Stenstuegade Løvegade Jernbanegade Nygade Casinotorvet Gl.Torv Klingeberg Nielsensminde Gørtlergade Anlægsstien Cityarkaden udvides, moderniseres og

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Så, vi skulle så finde det Unikke, der vil sætte Halskovvej på landkortet.

Så, vi skulle så finde det Unikke, der vil sætte Halskovvej på landkortet. Retro- Genbrugsgruppen fokuserer på Halskovvej fra Biblioteket og op til og med gl. Fakta NU: Den nye Glarmester og Lotte Pristeds børnetøj. Desuden P-pladsen inde bagved Troldehytten. Af erhvervsdrivende

Læs mere

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN Idé Dette projekt omhandler en udbygning/ombygning af den eksisterende Jebjerg-Lyby hal. Det har været ønsket fra arbejdsgruppens side at skabe et

Læs mere

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven Lokalråd for Them-Salten Referat fra Borgermøde den 25. den 25. september 2014 i Salten borgerhus Dagsorden: 1 Valg af dirigent: 2 Præsentation af lokalrådets medlemmer 3 Siden sidst v/formanden Lokalbestyrelsen

Læs mere

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG BYG Nordhavnen Havnehuset på kanten af vand & by Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN Havnehuset 03 Velkommen til Havnehuset i Nordhavnen Havnehuset bliver

Læs mere

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef Klima og planlægning i Roskilde Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef 1 Vigtige pointer: Sammenhængende politikker Handlingsorienteret Kan finansieres Opbakning 2 Indhold

Læs mere