OPSAMLING PÅ FORDEBAT AF BUDOLFI PLADS APRIL/MAJ 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPSAMLING PÅ FORDEBAT AF BUDOLFI PLADS APRIL/MAJ 2015"

Transkript

1 OPSAMLING PÅ FORDEBAT AF BUDOLFI PLADS APRIL/MAJ 2015

2 2

3 INDHOLD Intro 4 Landskabsprojekt 6 Inspirationsoplæg 10 Opsamling på Officielle Forslag 14 Opsamling på Borgermøde 22 Opsamling på Facebook 28 Opsamling på Spørgeskema 32 3

4 INTRO Som optakt til den kommende omdannelse af Budolfi Plads blev der i perioden 15. april maj 2015 afholdt en debatperiode, hvor alle interesserede har haft mulighed for at tilkendegive deres idéer og synspunkter i forbindelse med omdannelsesplanerne for området. Aalborg Kommunes ønske har været at skabe en positiv borgerinddragelsesproces, hvor de borgere som i fremtiden skal have glæde af området, har haft mulighed for at blive hørt og give deres mening til kende. Gruppen af interessenter som bør høres, i forhold til omdannelsen af Budolfi Plads, er bred. Målgruppen for denne centrale plads i Aalborg midtby rummer alt fra folk som er bosat i Aalborg midtby, handlende i Aalborg midtby, detailhandlen i midtbyen, kulturinstitutioner i området og brugeren af Aalborg midtby i al almindelighed. Der er mange som har en holdning til, hvad området bør kunne tilbyde i fremtiden og ligeledes til, hvordan pladsen bør udformes. Der er således blevet anvendt forskellige metoder til at nå de forskellige interessenter, i et forsøg på at komme rundt om hele målgruppen og herved opnå et tilfredsstillende grundlag for den videre planlægning af byrummet; Budolfi Plads. 4

5 Planerne for områdets fremtid er i udgangspunktet blevet debatteret ud fra det forslag som Aalborg Kommune har udviklet i samarbejde med landskabsarkitekterne SLA og ejendomsudviklerne Sadolin & Albæk. I begyndelsen af debatperioden afholdt Aalborg Kommune et borgermøde, placeret i Budolfi Hus, hvilket var åbent for alle interesserede. De overordnede og gennemgående temaer fra borgermødet blev omsat og dannede grundlag for de kommende ugers debatoplæg på Facebooksiden Ny Budolfi Plads, som er administreret af Aalborg Kommune. Der blev afholdt et møde med Aalborg Cityforening og afslutningsvis blev der lanceret en spørgeskemaundersøgelse som blev delt på facebooksiderne Ny budolfi Plads, Aalborg kommune og Aalborg Ungebyråd, hvilken var tilgængelig i en periode på knap tre uger. Alle indkomne kommentarer og forslag som er blevet tilkendegivet i løbet af debatperioden er blevet behandlet. For at skabe et sammenligningsgrundlag imellem de forskellige delundersøgelser, og for læservenlighedens skyld, er alle forslag og kommentarer blevet kategoriseret inden for fire overordnede emner; Byrum og Byliv, Bebyggelse og anvendelse, Trafik og parkering samt Midlertidig brug og indretning. Hvis du ønsker, at se nærmere på debattens ubehandlede data, så vil samtlige kommentarer, forslag og kritikpunkter være at finde i tilhørende bilag. På baggrund af den samlede undersøgelse, vil By- og Landskabsforvaltningen fremsætte en række anbefalinger til politisk diskussion omkring den videre omdannelse af Budolfi Plads. Disse anbefalinger bliver offentliggjort, når de har været til politisk behandling. Du kan på de følgende sider læse, dels SLA s projektoplæg og dels en kort opsummering af henholdsvis borgermødet, Facebookdebatten, resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen samt en kort opsamling på de officielle forslag og kommentarer som er blevet sendt direkte til Aalborg Kommune. 5

6 LANDSKABSPROJEKT BUDOLFI PLADS I AALBORG PROJEKTETS HOVEDIDÉ Ser man på den overordnede sammenhæng med resten af Aalborg, er kvarteret omkring Budol Plads kendetegnet ved ere smukke pladser og byrum. Pladserne er alle hårdt belagte, og ved at at etablere et grønt byrum på Budol Plads, skabes et nt byrumsmæssigt alternativ som pauserum for byens Ved udarbejdelsen af forslaget har hovedkonceptet været at transformere et ellers gråt byrum til et grønt område, der byrum ellers ville med have længere udgangspunkt til naturoplevelse. i det overordnede terrænfald på grunden. Med Budlo Dette Plads udspringer skabes et urbant naturrum. fra et ønske om at give denne del af Aalborg et grønt pauserum, som alternativ til de omkringliggende pladser, der i dag er kendetegnede ved at være hårdt belagte. borgere. Som vist på tegningen, skabes der hermed et nyt grønt åndehul i et Vesterå Jomfru Ane Gade Bispensgade Jomfru Ane Parken Toldbods palds Slotsparken Utzonparken BYRUMMET OG BEBYGGELSEN Gravensgade Algade C.W. Obels Nytorv Plads Gammel Torv Slotsparken Landskabet rejser sig på midten af Budolfi Plads for at kunne imødekomme p-pladser under terræn. Herefter trapper landskabet blødt ned mod Budolfi Kirke og skaber en samlende iscenesættelse af kirken. For at imødekomme en optimal udnyttelse af p-arealet under dæk vil der opleves en større terrænforskel mod Vingårdsgade. Terrænnet er samtidig med til at understrege overgangen og forskellen mellem den trafikerede gade og det nye byrum. Budolfi plads Louise Plads Algade Mølleå plads Gabelstorv Karolinelund Byggefelterne er placeret så de både forholder sig til de omkringliggende gadeforløb og samtidig tilgodeser udsyn til kirken samt sol og læ på pladsen. Bebyggelsen indeholder blandede programmer som boliger og detailhandel. Kildeparken Grønne pladser i relation til resten af byen Kennedy Plads BUDOLFI PLADS DISPOSITIONSFORSLAG SLA 4 6

7 KPFIC PI O PKXGC O WHTK QXGT WUGWO OWUG ICPI WOUE G $ ætkp NGXGT #NIC FGMøTUGNKPI IGPP FG G CHG PKXGC WHTK QXGT # XKUWG N VKN T HQTDKPFG CMMG TGPU NUG JWNG ICPI G PKXGC WHTK QXGT ICPI G PKXGC WHTK QXGT ICPI NQOOGRCTM G NGI QI Q RJQN UKFF F % GUVW DDG HN[ UKFF VDCTG UEGP GGNGOG PVGT GT KPFIC PI V KN RÄM ænfg T WFGU KN RÄM ænfg T GTXG TKPI ITKN N KPFIC PI V KN RÄM ænfg T MCHH K OQ G QP V TIGPUQN JG Y C[ E $ KPFIC PI V Dispositionsplan til Budolfi Plads 7

8 BEPLANTNING OG VEGETATION Visionen med området er at skabe et varieret og mangfoldigt byrum, der er grønt året rundt. Dette kan opnås ved at supplere den eksisterende beplantning med nye træer i forskellige træsorter, som har varierede blomstringsperioder og farver. Desuden kan vegetationen være med til at danne en landskabelig lydmur mod trafikstøjen fra de omgivende veje. AKTIVITETER Områdets fremtidige indretning lægger op til at der kan ske en større variation af aktivitetsmulighederne på pladsen, både i løbet af døgnet, men også på forskellige tidspunkter af året. Bebyggelsens anvendelsemuligheder knytter sig til de aktiviteter og det byliv der ønskes skabt på den nye plads, således at der skabes en god synergi mellem uderum og inderum på pladsen. Områdets blandede funktioner som eksempelvis små detailbutikker, kaffebarer, supermarked, restaurant, parkeringspladser og boliger, lægger således op til en mangfoldig anvendelse af pladsen, der tilsammen kan være med til at skabe et stemningsfuldt byrum på flere tidspunkter af døgnet. 8

9 KONCEPT; TRYGHED & BELYSNING BELYSNING PUNKTBELYSNING LANGS STIER Stierne oplyses medpunktbelysning i siden, således at både sti og nære omgivelser lyses op. Der bruges parkarmaturer til at give en jævn rumbelysning, så man på god afstand kan se konturer og ansigtstræk på en person. LYS PÅ BEPLANTNINGEN Belysningen på beplantninger i nærheden afstien kan være med til at oplyse omgivelserne uden at blænde samtidig med at det giver stemning. Der vælges lysarmatur, der kan skifte farve, således at farver og stemning kan forandres efter behov. For at skabe et trygt område afløses det naturlige lys fra dagstimerne af det kunstige når natten falder på, hvor både stier og beplantningen bliver lyst op. For at fungere som mere end blot et tryghedsgivende element vil den betonede lyssætning af beplantningen skabe et stemningsfuldt byliv i skumring og mørke. Belysningen er dermed med til at udvide aktiviteternes tidsrum til tidspunkter som om aftenen eller på vintereftermiddage. LYS PÅ BEPLANTNINGEN BELÆGNING Belysningen på beplantninger i nærheden afstien kan være med til at oplyse omgivelserne uden at De eksisterende blænde belægninger samtidig i områdets med at det kontekst giver bliver stemning. bevaret, Der dog med en ny belægning vælges i lysarmatur, Algadeforløbet der og kan en skifte bearbejdning farve, således af overgangen til de omkringliggende farver og stemning gader. kan forandres efter at behov. Ved at benytte lyse materialer i belægningen som eksempelvis lys beton og lys grus, kan belægningen reflektere lyset og vil dermed kræve 40% mindre energi end mørke belægninger. 9

10 VÆRDISÆTNING AF BUDOLFI PLADS INSPIRATIONSOPLÆG VÆRDISÆTNING AF BUDOLFI PLADS BYRUMMET OPLEVES I ØJENHØJDE Udviklingen af byrummet, sker med afsæt i hvordan stedet opleves når man bevægersig rundt, BYRUMMET i øjenhøjde OPLEVES I ØJENHØJDE BYRUMMET Udviklingen af OPLEVES byrummet, I sker ØJENHØJDE med afsæt i Udviklingen hvordan stedet af byrummet opleves når man sker bevægersig med afsæt rundt, i, i hvordan øjenhøjdestedet opleves i øjenhøjde, når man bevæger sig rundt LYS Lys fra vejret eller anden kilde, skaber atmosfære, sikkerhed og optimerer den rumlige oplevelse LYS LYS SKABER Lys fra vejret ATMOSFÆRE eller anden kilde, skaber atmosfære, vejret eller sikkerhed anden og optimerer kilde, skaber den rum- Lys fra atmosfære, lige oplevelse sikkerhed og optimerer den rumlige oplevelse ANDRE MENNESKER Aktive facader med en blanding af forskellige programmer, skaber flere brugere og besøgende ANDRE MENNESKER til stedet ANDRE Aktive MENNESKER facader med en blanding af forskellige facader programmer, med skaber en blanding flere brugere af og Aktive forskellige besøgende programmer, til stedet skaber flere brugere og besøgende til stedet OPHOLD Gode opholdsrum, tiltrækker liv og liv kan og kan være være med med til at til redefinere at redefinere et givent et sted, givent OPHOLD fra transitrum sted, fra til transitrum opholdsrum til opholdsrum Gode opholdsrum, tiltrækker liv og kan være med til at redefinere et givent sted, fra transitrum til opholdsrum LYD LYD Høresansen Høresansen skærpes, skræpes, når når der bevidst tages tages stilling stilling lydene omkring til lydene ved udformning om- bevidst kring ved LYD af rummet. udformning Lyd fra vejret af rummet. eller anden Lyd kilde, Høresansen skræpes, når der bevidst tages den stilling rumlige lydene oplevelse omkring ved udformning fra vejret skaber eller atmosfære, anden kilde, sikkerhed skaber og optimerer atmosfære, sikkerhed og optimerer af rummet. Lyd fra vejret eller anden kilde, den rumlige skaber atmosfære, oplevelse sikkerhed og optimerer den rumlige oplevelse NATUR NATUR Ifølge Ifølge begrebet biophilia, har mennesket et biologisk behov et biologisk for forbindelse behov med for naturen på fysiske, mennesket forbindelse psykiske NATURmed og sociale naturen niveauer, på fysiske, psykiske påvirker vores og sociale velbefindende, niveauer, produktivitet og og so- og denne forbindelse Ifølge begrebet biophilia, har mennesket et biologisciale behov relationer for forbindelse med naturen på fysiske, denne forbindelse påvirker vores velbefindende, psykiske og sociale niveauer, og denne forbindelse påvirker vores produktivitet velbefindende, og sociale produktivitet og sociale relationer relationer 10 BUDOLFI PLADS BORGERMØDE SLA

11 Budolfi plads som urbant byrum med p-anlæg RØNT BYRUM! DAG I DAG Budolfi plads som p - anlæg GEN 015 SLA I MORGEN Budolfi plads som urbant byrum med p-anlæg 11

12 BYRUM OG BYLIV TRAFIK OG PARKERING stedet efter... BUDOLFI PLADS BORGERMØDE SLA BUDOLFI PLADS BORGERMØDE SLA 12

13 REFERENCER: BOLIGEN & BYRUMMET BEBYGGELSE OG ANVENDELSE grønt byrum der faciliterer både privat og offentligt program, ref. Charlottehaven Kbh af SLA fremtid: supermarked i stueetagen, Vingaardssgade privat og offentligt byrum på samme tid ref. Neel Street London MIDLERTIDIG BRUG udeservering, bolig og detail mødes, ref. Charlottehaven af SLA emtid: busser i Vingaardsgade i kombination med detail privat og fælles gårdrum, ref. Lagkagehuset Christianshavn af SLA sisterende facade i Vingaardsgade BUDOLFI PLADS BORGERMØDE SLA fremtid: åbne facader i stueetagen, Vingaardssgade BUDOLFI PLADS BORGERMØDE SLA 13

14 OPSAMLING PÅ OFFICIELLE FORSLAG Følgende er en opsamling på de officielle tilkendegivelser som er blevet sendt direkte til By- og Landskabsforvaltningen, Aalborg Kommune. De konkrete udmeldinger er at finde i bilag 5. Poul Rasmussen 13. november 2014 Forslag: Fjern den grimme bankbygning og lad os få den gamle Budolfi Plads igen Hans I. Hansen 23. februar 2015 Forslag til ombygningen af Budolfi Plads Pladsen bør være i gadeniveau. Midt på pladsen et arrangement til beplantning omgivet af mindre træer. Granitmur beskytter bedet. Rigelige mængder af bænke. Stort springvand udenfor kirken. Parkering under hele pladsen. Udeservering på gaden Budolfi Plads. Butikker på Jernbanegade. Busser henvises til Sankelmarksgade. Carsten Nielsen 25. marts 2015 Forslag: Visualisering af ændring af plantegning fra By- og Landskabsforvaltningen d.9/ Visualisering kan ses i bilag 5. Arkitekt, Christian Lomborg 12. april 2015 Forslag til ombygningen af Budolfi plads i form af tekst og visualiseringer (Bilag 5): Stikord; understøtte byen, understøtte byens sociale liv, understøtte eksisterende arkitektur. Stor plads omkranset af forretninger, caféer og restauranter. 14

15 En plads til større events og markedsdage. Frilagt plads som vil sammenknytte Gammeltorv, C.W. Obels Plads, Boulevarden og Mølleplads. En udformning bestående af meget få elementer; brostensbelagt omkranset af træer. Underjordisk parkering i flere niveauer. Regulering af trafik så gaden Budolfi Plads bliver bilfri. Ind- og udkørsel til parkeringsetager via Vingårdsgade og Algade. Serveringsareal på pladsens østlige side. Mod vest en smal bygningskrop, dannende en neutral skærmvæg der kan bruges som storskærm. 3 vigtige budskaber for omdannelsen af Budolfi Plads: 1. Frihold pladsen for unødvendigt byggeri. 2. Undgå at pladsen bliver optaget af uvedkommende og pladskrævende kunstinstallationer mv. 3. Undgå at pladsen bliver udlagt til, udelukkende, et grønt område. Hans Jakobsen 22. april 2015 Kommentarer til omdannelsesplaner for parkering under dæk: Eksisterende p-kælder fra 1962 er opført med et søjlemodul på 675 cm, som svarede til 3 p-pladser efter datidens bilbredde. Dette mål er genbrugt i den skitserede indretning med 199 p-pladser. Det forslås at parkeringskælderen nyindrettes med p-pladser som får en minimumbredde på 250 cm som har været standard igennem snart mange år. Ellers vil p-kælderen ikke engang være tidssvarende når den tages i brug. Betonsøjler står placeret langs kørevejene hvilket øger risiko for påkørsel. Hvis p-kælderen indrettes med nutidige p-pladsbredde, så reduceres antallet af p-pladser til ca. 110 stk. Er det acceptabelt? Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Arkitekt, Grethe Pontoppidan og arkitekt Peter Hee 24. april 2015 Kommentarer til nedrivning af Budolfi Hus: Budolfi Hus- og Plads blev i 1963 præmieret ernes arkitektur har fået større bevågenhed i fredningsog bevaringsøjemed. Der findes ikke tilsvarende kvaliteter i landet. Budolfi Hus har potentiale som kulturarv. Totalsanering af området er en kortsigtet og voldsom løsning uden historisk sans og kulturel forståelse for Aalborgs nyere historie. 15

16 Landsforeningen mener ikke at Budolfi Hus er urørlig, men at den kan genbruges. Anbefalingen er, at man værner om Budolfi Hus- og Plads og genopdager efterkrigstidens bygningsarv. Lokalforening for Bygnings- og Landskabskultur i Aalborg Formand, Pernille Nymann Jensen 25. april 2015 På vegne af bestyrelsen for Lokalforening for Bygnings- og Landskabskultur i Aalborg. Forslag i stikord: Parkeringsstrategi: Parkeringshus ved Gåsepigen som nyt adgangspunkt til midtbyen fra nord og syd. Bevar Budolfi Hus: Inddragelse af Budolfi Hus rummer større perspektiver for området end nedrivning. Nedrivning er kulturelt tab for Aalborg midtby. Bevaring af Budolfi Hus giver større perspektiver for udvikling af grønt byrum end nuværende fremsatte forslag, hvis man beregner ud fra micro-indstrålings værdisættelse af området. Bygningen rummer oplevelsesmæssige kvaliteter og trækker tråde til det fundament som dansk arkitektur bygger på. Bygningen kan blive et oplevelsesmekka (forretningsmøder, iværksættere, cafékultur og byens bedste eftermiddags terrasse mod syd). Bygningen er tidligere værdsat med en pris i Aalborgs grønne hjerte: Byrummet skal ses i relation til kirken, Algade og museet. Det aktive byrum på havnen påkalder et tilsvarende grønt rum af mere rolig karakter til sansning, ophold og fordybelse. Byens grønne hjerte skal fremme borgernes sundhed og rekreative opholdsmuligheder. Området skal have en naturlig vandbalance, planter, ved mate rialer, være rumskabende, rumme læ og opholdsmuligheder. Mies van der Rohe; fastholde det grønne rum som en reference til den oprindelige natur og bygningens tilpasning og forholde sig til det omkringliggende landskab. Underliggende arkæologi rummer et potentiale for Aalborgs oplevelsesokonomi. 16

17 Studiegruppe på Urban Design Mathilde Kirkegaard m.fl. 27. april 2015 Designforslag til omdannelse af Budolfi Plads i form af visualiseringer og beskrivende tekst Forslag i stikord: Et område der rummer både erhverv og beboelse. Bevaring af parkeringspladsens fundament. Videreførelse af Algade frem til Gravensgade. En sanselig madarkade som erstatning for supermarked. Ny indgang til Aalborg Teater gennem boligkarren ud til Vingårdsgade. Kulturelle institutioner i området får en større rolle i bybilledet. Bebyggelse får en grøn identitet. Ændring af infrastruktur samt 200 underjordiske parkeringspladser med ind-/udgang i Jernbanegade. Budolfi Sogns Menighedsråd Næstformand, Oluf Gamst 29. april 2015 På vegne af Budolfi Sogns Menighedsråd. Kommentarer og betænkeligheder ved eksisterende omdannelsesplaner: Ønske om byggeri der holdes i en skala så kirken fremstår som et markant bygningsværk. Bygning på kirkens østside bør proportioneres så den harmonerer med kirken. Tilfredse med mindre tung trafik forbi kirke. Tilfredse med det åbne grønne område i pladsens nordøstlige hjørne mod kirken, denne bør anvendes og indrettes til et roligt sted. Forretninger og caféer bør placeres i den sydlige del af pladsen. Areal omkring kirkens kor tænkes i planerne inddraget i et kommende haveanlæg, hvilket vil være til stor gene for kirken; parkering til handicapindgang, håndværkere, bedemænd, DR s transmissionsvogn, bryllupskøretøjer, tunge arbejdsvogne mv. Således et ønske om, at området omkring koret forbliver brostensbelagt samt en be- 17

18 varing af granitstensmuren. Et ønske om opmærksomhed på, at der fortsat er behov for offentlig parkering, også for kirken. Ved omdannelse af Algade til gågade må der sikres adgang til kirken for kørende trafik ad anden vej. Forventning om hensyn til kirken ved nedrivning af Budolfi hus. Forventning om at bygherrer/entreprenører tegner en allrisk forsikring mod skader på kirken. Hans Jakobsen 30. april 2015 Kritik af planer om nyt byggefelt øst for kirken: Den planlagte fireetagers bygning langs Algade øst for kirken, ødelægger kigget til kirken fra Østeraagade(illustration vedlagt). Nybyggeriet vil skygge for sydsolen i den påtænkte byhave bagved nybyggeriet. Byggefelt langs Algade foreslås derfor ikke medtaget i den videre proces. Undring over, at teknikere ikke har vurderet væsentlige sigtelinjer, kig mod kirken samt overvejelser om sol- og skyggeforhold, som man har gjort med det nye byggeri på selve Budolfi Plads. Lokalforening for Bygnings- og Landskabskultur i Aalborg Pernille Nymann Jensen, Preben H. Rasmussen og Erik Iversen 11. maj 2015 Kritik af eksisterende omdannelsesplaner: Bevaring af eksisterende parkeringspladser under tag, da man ikke vil fremskynde opførelse af nyt parkeringshus ved Gåsepigen. Konsekvensen er, at den grønne plads bliver et kunstigt plateau, et betondæk. Forslaget med en taghave har ingen relation til det historiske terræn. Aalborg fortjener en grøn plads på terræn. Forslag om time-out i processen indtil der er økonomi til et parkeringshus ved Gåsepigen. Forslag om at bevare Budolfi Hus til borgeraktiviteter. Hans Jakobsen 12. maj 2015 Kritik af eksisterende forslag og visualisering af alternativ løsning: Foreslår at omdannelsesplanerne ikke gennemføres. 18

19 Den spredte bebyggelse skaber ikke nogen bymæssig plads dannelse. Gaderummet i gaden Budolfi Plads mod øst er helt håbløst. Vingårdsgade bliver til en død supermarkedsfacade. Ikke rimeligt at kommunen forgriber sig på de parkeringspladser som Danske Bank i sin tid etablerede. Arealet er ikke nødvendigt at inddrage. Den hævede byhave kan kun nås ved at forcere trappe- eller rampeanlæg og vil komme til at ligge øde hen. Man bør kunne køre i bil til kirken. Alternativt forslag er vedhæftet som visualisering og kan se i bilag. Ole Færch 12. maj 2015 Kommentarer til eksisterende omdannelsesplaner: Udgangspunktet for omdannelsen er forkert. Planerne bygger på en forskrækkelse over omkostningerne ved arkæologiske udgravninger, hvilket har resulteret i en dårlig plan for parkeringskælder, med for få pladser. Planen om at køre ud gennem Danske Banks parkeringskælder bygger på ikke sikrede forudsætninger. Udsyn til Budolfi kirke har ikke rod i historien, Budolfi Hus bør derfor blive stående, evt. i ombygget form. Lukning af parkering øst for kirken samt forbud mod bilkørsel på Algade bør opgives. Thomas Bjerregaard Nielsen 13. maj 2015 Kommentarer til eksisterende omdannelsesplaner: Generel tilfredshed med de nye omdannelsesplaner. Undring over fraværet af cykeltrafik og cykelparkering i materialet. Der er generelt for lidt plads til cykelparkering i aalborg midtby. Erik Worm 13. maj 2015 Forslag og bemærkninger til eksisterende omdannelsesplaner: Undlad byggeri på pladsen. Overvej om der ikke er nok restaurationer og detailhandel i området det er bedre at det eksisterende har en chance for at overleve. Evt. byggeri skal passe arkitektonisk ind i den omgivende bebyg- 19

20 gelse(røde mursten, rød tegl, rejsning på taget og max. 12 m. bygningshøjde). Ingen flade tage. Byggefelt øst for kirken skal sløjfes. Glashuset på hjørnet af Algade og Østeraagade bør erstattes af byggeri som arkitektonisk passer ind i den omkringliggende bebyggelse. Underjordisk parkering med indkørsel fra Budolfi Plads og udkørsel ved Jernbanegade. Belægning på pladsen skal kunne klare tung trafik. Værn om arkitekturen i midtbyen. Møde med Cityforeningen, 28 tilmeldte 13. maj 2015 Cityforeningens kommentarer og bekymringer vedr. eksisterende omdannelsesplaner: OBS! Ikke et officielt forslag, men et referat af mødet. Se mere i bilag 6. Hvor mange p-pladser forsvinder? Hvilken status får Aalgade fremover? Hvad er planerne for Gåsepigen? Hvor stor er belægningen på hhv. Budolfi Plads og Gåsepigen? Får vi en oplevelsesby uden detailhandel? Der skal gøres noget ved Aalborg midtby. For mange døde strækninger i gågadesystemet, tomme butikker. Der skal være fri parkering. Ledige lejemål skal nok komme i gang igen. De tomme butikker skyldes ikke kun huslejepriserne men også den generelle udvikling på detailhandelsområdet - internethandel, genbrug mv. Anbefaler 3 dæks parkering v. Gåsepigen også selvom det tager 3 år at grave. Det bør sættes i værk hurtigst muligt. Hvor mange stop får letbanen på Boulevarden? Jo flere stop jo bedre. Tilgængelighed er vigtig. De små passager er vigtige Bred enighed om at det er et flot projekt. Aalborg City er tidligere blevet lovet 300 parkeringspladser. Tilgængelighed er vigtigt for detailhandlen i midtbyen. Tidsplanen for projektet? 20

21 21

22 OPSAMLING PÅ BORGERMØDE PROGRAM 19:00 19:10 Velkomst v/ Hans Henrik Henriksen 19:10 19:40 Oplæg til det nye byrum v/sla 19:40 20:00 Inspiration til debat v/sla 20:00 20:45 Cafédialog 20:45 21:00 Afrunding og den videre proces v/ Peder Baltzer Nielsen Der blev d. 20. april 2015 kl afholdt et borgermøde for at sætte fordebatten omkring Budolfi Plads fremtid i gang. Mødet blev afholdt i den tidligere Nordea bygning i Algade, nuværende Budolfi Hus. Borgermødet inviterede alle interesserede til orientering og dialog om Budolfi Plads fremtid, hvor rammerne for pladsen, som er skitseret i et kvalitetsprogram, blev debatteret. Formen på borgermødet var opbygget som en cafédialog, hvor målet var at få borgernes meninger og input til, hvad det nye byrum kan indeholde. Debatten blev sat i gang ved et inspirationsoplæg fra SLA som har udarbejdet kvalitetsprogrammet og med efterfølgende debat ved fire caféborde med temaerne Byrum og byliv, Trafik og parkering, Midlertidig brug og indretning samt bebyggelse og anvendelse. Nedenstående opsummerer de vigtigste og mest debatterede emner indenfor hvert enkelt tema. De konkrete borgerkommentarer og tilkendegivelser er at finde i bilag. 22

23 CAFÉMØDE SPØRGSMÅL: Hvad gør de her steder (de enkelte) til noget særligt? Hvilke aktiviteter mangler vi i midtbyen? Hvilke målgruppe(r) skal området henvende sig til? Hvordan gør man det? Hvad forestiller i jer der kunne foregå her? Hvad kan man lave? Hvordan adskiller de forskellige områder sig? Hvordan hænger de sammen/supplere hinanden? Hvad er de vigtigste funktioner? Hvilken rolle mener du Budolfi Plads skal spille i byen? (set i et historisk kulturelt lys) Hvad skal de forskellige byrum indeholde (beplantning, belægning, inventar,?) (Domkirkepladsen, Kirkehaven, plateauet, ) Kunne man forestille sig at man lod et at stederne være til eksperimenter? Hvordan kunne i selv forestille jer i ville bruge rummene? BYRUM OG BYLIV Der kom mange forskellige forslag til, hvad det nye byrum bør, og ikke bør, indeholde. Nogle af de forslag der var bred enighed omkring var, at området i høj grad bør være grønt og indbydende, ligesom der var mange der mente, at man bør tænke stedets historie ind i omdannelsen og gøre plads til en form for markedsplads. Det er vigtigt at det bliver et stilleområde med liv, men ikke en koncertplads så det er tåleligt for gæster og naboer. Koncerter hører hjemme i parker og ved havnefronten. Derudover var der flere der foreslog, at man integrerer en legeplads i planerne og andre foreslog, at man inddrager de omkringliggende institutioner såsom Aalborg Historiske Museum, Budolfi Kirke og Studenterhuset. Det der var størst uenighed omkring blandt forslagene var, hvorvidt pladsen skal være præget af større arrangementer og aktiviteter, eller om pladsen skal signalere ro og indbyde til en stille stund i midtbyen. Pladsen skal laves, så den kan afvikle større arrangementer, som skal understøtte det der foregår i området (Studenterhuset, kirken, historisk museum o.s.v.). 23

24 SPØRGSMÅL: Hvor bevæger man sig i området (flows)? Hvor skal ind- og udkørsel til parkeringen under byrummet placeres? Hvad er fordele og ulemper ved forskellige placeringer? Hvordan skal trafikstrukturen omkring Budolfi Plads indrettes i forhold til: Biltrafik Kollektiv trafik (skal der køre busser i Vingårdsgade eller ej?) Cykeltrafik Varekørsel/ærindekørsel/taxikørsel Hvordan bevæger man sig til fods i og på tværs af området (hvor skal ganglinjerne placeres)? Hvad er fordele og ulemper ved den foreslået trafikstruktur? Hvad skal der ske med parkering i det omkringliggende område? Hvor skal cykelparkering til området placeres? Hvad er fordele og ulemper ved alternative placeringer TRAFIK OG PARKERING I debatten om de fremtidige trafik og parkeringsforhold omkring Budolfi Plads, var det i særlig grad parkeringsforholdene der blev taget op til diskussion. Ved alle de indkomne forslag der omhandler parkering, er der bred enighed om, at de nedlagte pladser bør erstattes. Uenigheden går på, hvorvidt p-pladserne bør genetableres i området eller om de bør rykkes ud i periferien af midtbyen. Det vil ikke være godt for forretningslivet og ny nærbutik at der bliver færre p-pladser. Andre områder som var til debat, var blandt andet muligheden for at lukke området omkring Budolfi Plads helt for trafik samt de fremtidige forhold for cykeltrafik og cykelparkering. Parkeringspladser skal væk. Trafikken skal trækkes tilbage til Jernbanegade 24

25 SPØRGSMÅL: Hvilke aktiviteter kan der foregå i området i omdannelsesperioden? Hvem kan bidrage? Kunne du se dig selv i sådan en frivillig interessegruppe (a la Karolines venner? Hvordan kan området tages i brug allerede nu? Hvilke steder i området kan inddrages midlertidigt til nye formål? Kan man teste nogle nye byrumstyper af i området? MIDLERTIDIG BRUG OG INDRETNING I debatgruppen omhandlende midlertidig brug og indretning af området, kom der forslag om midlertidige installationer med vand, at eksperimentere med mobil beplantning, opsætning af løse stole samt en midlertidig legeplads. Andre pointerede, at de midlertidige tiltag bør vare i længere perioder, og et af de forslag som er nævnt flere gange er, at man sætter fokus på områdets historie og laver arkæologiske udgravninger og udstillinger, man som borger kan følge med i. Når man bryder Budolfi Hus ned kunne man etablere en midlertidig arkæologisk udgravning, så befolkningen kunne se arbejdsgange, resultater mm. 25

26 SPØRGSMÅL: Hvilke funktioner mangler (er der behov for i området) der i området? (Café, dagligvarer, bager, restaurant, butikker, servicefunktioner, ) og hvordan kan de bidrage til områdets byliv? Hvordan kan man skabe en god sammenhæng mellem byrummet og det der foregår i stueetagen? Hvilken type boliger? (mener du ifht. privatisering? Konflikter mellem boliger og byrummets anvendelse, værdiskabelse (økonomisk) eller?) Hvilken arkitektur? (mener du at byggeriets udformning har betydning for oplevelsen af stedet? hvor er det vigtigst at bruge krudtet? ) 26

27 BEBYGGELSE OG ANVENDELSE I debatten omhandlende områdets bebyggelse var nogle af de temaer som gjorde sig gældende, tæthed i bebyggelsen og højde på byggeriet, hvilke man ønsker så lav som muligt. Der var også flere som lagde vægt på, at den nye bebyggelse bør opføres med øje for arkitektur og materialevalg, ligesom der er flere der pointerer vigtigheden af at frilægge Budolfi Kirke. En tredje faktor som spiller ind i debatten er, at der bør tænkes bedre tilgængelighed ind i det nye parkområde. Det er særligt handicapvenlig tilgang til parkområdet fra indgange med niveauforskel der bliver nævnt. Byggefeltet øst for Kirken er det område der er mest uenighed omkring brugen af. Nogle mente, at der bør være mere byggeri på arealet end skitseret i det nuværende kvalitetsprogram, imens andre mente at området bør holdes helt fri for byggeri. Bebyggelsen på nordsiden af Algade, øst for Budolfi, vil ikke fremme sammenhængen mellem Boulevarden og det grønne område øst for Budolfi. Mere byggeri øst for kirken. Flere boliger på pladsen. 27

Budolfi Plads, Omdannelse. Opsamling på fordebat

Budolfi Plads, Omdannelse. Opsamling på fordebat Punkt 2. Budolfi Plads, Omdannelse. Opsamling på fordebat 2015-009403 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender opsamlingen på debatten om Budolfi Plads og anbefalingerne heri som en del

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur. 08.04.2014 SØNDERGADE BAGGRUND for vurdering af park og mur NØRREGADE Politi Kousgaard Plads

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag. Punkt 14. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.040 og Lokalplan 1-1-117 (med Miljørapport) Centerområde, Budolfi Plads, Vingårdsgade, Aalborg Midtby (1. forelæggelse) 2015-016996 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

Borgermøde 6.juni 2017

Borgermøde 6.juni 2017 Borgermøde 6.juni 2017 Program 6.juni kl. 19-21 19.00 - Velkommen - ved rådmand Hans Henrik Henriksen 19.10 - Afsløring af vinder Instachallenge - ved Hans Henrik Henriksen 19.15 - Oplæg fra Midtbyens

Læs mere

Borgermøde om Tåsinge Plads

Borgermøde om Tåsinge Plads Borgermøde Ny Tåsinge Plads Den 27. september 2012 Borgermøde om Tåsinge Plads 27. september 2012 kl. 19-21 på Vennemindevej 39 Resumé Borgermødet blev afholdt den 27. september 2012 kl. 19-21 med omkring

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014

VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014 VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014 Indledning I 2003 blev første etape af omlægningen af Varde Torv udført. Projektet er tegnet af kommunens landskabsarkitekt Charlotte Horn. GHB Landskabsarkitekter

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015 Håndværkerkvarteret debatoplæg april 2015 Baggrunden for dette debatoplæg Byen udvikler sig, og byomdannelsen nærmer sig Håndværkerkvarteret fra flere sider. Godsbanearealet vest for og Eternitten sydøst

Læs mere

ÅBENT HUS, 14/3-15 BORGERNES INPUT TIL HELHEDSPLAN FOR FIONAGRUNDEN

ÅBENT HUS, 14/3-15 BORGERNES INPUT TIL HELHEDSPLAN FOR FIONAGRUNDEN NORDFYNS KOMMUNE ÅBENT HUS, 14/3-15 BORGERNES INPUT TIL HELHEDSPLAN FOR FIONAGRUNDEN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016.

Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016. Kerteminde, den 2. november 2016 Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016. Faseopdeling. Kertemindelisten foreslår, at udmøntningen af byomdannelsesplanen

Læs mere

P L E J E C E N T E R B A N E B O

P L E J E C E N T E R B A N E B O PROJEKT OG STED BAGGRUND Boligselskabet Skt. Jørgen og Viborg Kommune har taget initiativ til at opføre Plejecenter Banebo, som en del af Viborgs nye bydel Banebyen. Viborg Baneby er et ældre bynært erhvervsområde,

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Bymidteprojekter 2015-2018

Bymidteprojekter 2015-2018 Bilag 2, 24.11.2014 1 Bymidteprojekter 2015-2018 På følgende sider, findes en nærmere beskrivelse af udvalgte projekter. Foreslåede anlægsprojekter - Bredgade - Torvet - Søndergade - Nørregade Foreslåede

Læs mere

Til. Kopi til. Fra. Budolfi Plads området referat borgermøde den 22. september

Til. Kopi til. Fra. Budolfi Plads området referat borgermøde den 22. september Til Kopi til Fra 01-10-2010 Sagsnr.: 2010-32286 Dok.nr.: 2010-281466 Init.: bvh Budolfi Plads området referat borgermøde den 22. september Intro v/ arkitekt Helle Søholt, partner Gehl Architects: Byliv

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

VISUALISERING H O U H A V N TILBUD. gpp Arkitekter 12. september 2016 HOU HAVN

VISUALISERING H O U H A V N TILBUD. gpp Arkitekter 12. september 2016 HOU HAVN gpp Arkitekter 12. TILBUD H O U H A V N VISUALISERING Strandvillaerne OVERSIGTSKORT HVOR ER VI? LUFT FOTO MED GRUNDENE Havneområdet 2 3 1 INTENTIONSBESKRIVELSE DET SAMLEDE FORSLAG Hou i fremtiden Hou er

Læs mere

Team OPP-Randers Sygehus, P-hus. Regionshospitalet i Randers Parkeringsfaciliteter S. 1

Team OPP-Randers Sygehus, P-hus. Regionshospitalet i Randers Parkeringsfaciliteter S. 1 S. 1 PARKERING PÅ TERRÆN UD IND PARKERING PÅ TERRÆN _MÅLSÆTNING ÅBENHED Det nye parkeringshus for skal være rummelig med god plads og med et godt overblik, så bygningen kommer til at fremstå som et attraktivt

Læs mere

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO BYENS PLACERING - situations diagram KYSTVEJEN - en unik strækning VEJEN TIL STRØBY EGEDE - Storyboard Tryggevælde Å Strand hotellet Kystvejen 1 Kystvejen 2 Entré til byen

Læs mere

Natur kan lindre stress, smerter og depression

Natur kan lindre stress, smerter og depression NATUR kan lindre stress, smerter og depression fremhæves i en række undersøgelser som afgørende for lindring af stress, smerter og depression*. er et vigtigt element for patienter, pårørende og personale.

Læs mere

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE 1 67 FRA SCT. PEDERS KIRKE TIL AXELTORV SCT. PEDERS KIRKE Engang var Sct. Peders Kirke centrum i Næstved. Den var det naturlige pejlemærke og tre indfaldsveje ledte direkte mod kirken. SCT. PEDERS KIRKEPLADS

Læs mere

BORGERNES VISION FOR FREMTIDENS HAVN I KERTEMINDE

BORGERNES VISION FOR FREMTIDENS HAVN I KERTEMINDE BORGERNES VISION FOR FREMTIDENS HAVN I KERTEMINDE Indhold Forord Processen - Borgernes VISION Havnens udvikling Borgernes vision for havneområdet Borgernes VISION 3 4 7 9 Konceptuel plan for Kerteminde

Læs mere

Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr i forbindelse med nybyggeri ved Islands Brygge Syd

Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr i forbindelse med nybyggeri ved Islands Brygge Syd KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 30-03-2016 Sagsnr. 2016-0037941 Dokumentnr. 2016-0037941-6 Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr. 410-1 i forbindelse

Læs mere

Bilag: Opsamling på fordebat af Budolfi Plads april/maj 2015

Bilag: Opsamling på fordebat af Budolfi Plads april/maj 2015 Bilag: Opsamling på fordebat af Budolfi Plads april/maj 2015 Bilag 1... 2 Bilag 2... 8 Bilag 3... 13 Bilag 4.... 20 Bilag 5... 67 Bilag 6... 70 Bilag 7... 103 1 Bilag 1 Budolfi Plads - Opsamling på borgermøde

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO BORGERPANELUNDERSØGELSE HIGH LIGHTS JANUAR 2017 Indhold Rapporten er inddelt i: Om undersøgelsen.. Side 2 Om resultat og rapport Side 3 Sammenfatning. Side 4 Holbæk by som

Læs mere

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign Islands Brygge 35 2300 København S Njalsgade 106, 2. sal, lok. 17.3.242 2300 København S www.avlu.dk HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN

Læs mere

Referat af beboermøde den 4. december Sagsnr

Referat af beboermøde den 4. december Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Bilag 2 Referat af beboermøde den 4. december 2013 Baggrunden for mødet var, at Teknik- og Miljøudvalget har besluttet, at der skal

Læs mere

Du bedes fremlægge dette brev for politikerne i Erhvervs- og Planlægningsudvalget.

Du bedes fremlægge dette brev for politikerne i Erhvervs- og Planlægningsudvalget. Faaborg-Midtfyn kommune Plan og Kultur Nørregade 4 5600 Faaborg. Att: Christian Tønnesen. Dette referat og notat består af 5 sider. Hej Christian. Tak for behageligt møde den 23/8-2013. Jeg sender dig

Læs mere

ØRESTAD SYD BYGGEFELT

ØRESTAD SYD BYGGEFELT ØRESTAD SYD BYGGEFELT 1.2 09.09.2016 ILLUSTRATIONSPLAN MASTERPLAN BYGGEFELT 1.2 Grundareal: Byggeret: Anvendelse: Parkering: 5.040 m2 9.100 m2 Bolig I konstruktion MASTERPLAN 2 BYGNINGSVOLUMEN 17 M 20

Læs mere

Fremtidens Nordøst Amager

Fremtidens Nordøst Amager WORKSHOP LØRDAG DEN 27. SEPTEMBER KL. 14.00 16.00 STRANDLODSVEJ 69: Fremtidens Nordøst Amager INTRO Side 1-2 indeholder en opsamling på workshoppen og de forskellige input og diskussioner. På side 3-5

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

Hvad vil vi med provinsbyerne? COWI 6. marts 2012

Hvad vil vi med provinsbyerne? COWI 6. marts 2012 Hvad vil vi med provinsbyerne? COWI 6. marts 2012 Befolkningsudviklingens geografi under finanskrisen Befolkningsudvikling pr. år 2008 til 2012 Kilde: Danmarks Statistik De unges flyttemønster under finanskrisen

Læs mere

Syrengården. inspireret af Henning Larsen Architects. 18 ejerboliger i ét plan på 100-115 m² i naturskønt område i Holbæk.

Syrengården. inspireret af Henning Larsen Architects. 18 ejerboliger i ét plan på 100-115 m² i naturskønt område i Holbæk. Syrengården inspireret af Henning Larsen Architects 18 ejerboliger i ét plan på 100-115 m² i naturskønt område i Holbæk Kom tæt på boligerne med de markante karnapper De eksklusive boliger fremstår lyse

Læs mere

Behandling af høringssvar lokalplan 4.2-4. Høringssvar 1 Grete og Georg Jørgensen, Svinget 6, Haarby

Behandling af høringssvar lokalplan 4.2-4. Høringssvar 1 Grete og Georg Jørgensen, Svinget 6, Haarby Behandling af høringssvar lokalplan 4.2-4 Høringssvar 1 Grete og Georg Jørgensen, Svinget 6, Haarby Indhold i bemærkninger Administrations bemærkninger Ændringsforslag Ønsker at der etableres en sti vest

Læs mere

BORGERMØDE OM TÅSINGE PLADS

BORGERMØDE OM TÅSINGE PLADS BORGERMØDE OM TÅSINGE PLADS 30. april 2013 kl. 19-21 Tåsinge Plads i dag. Referat Borgermøde 30. april 2013 om Tåsinge Plads Introduktion Mads Uldall, projektchef for Områdefornyelsen Skt. Kjelds Kvarter,

Læs mere

ÅBENT HUS, 14/3-15 BORGERNES INPUT TIL HELHEDSPLAN FOR FIONAGRUNDEN

ÅBENT HUS, 14/3-15 BORGERNES INPUT TIL HELHEDSPLAN FOR FIONAGRUNDEN NORDFYNS KOMMUNE ÅBENT HUS, 14/3-15 BORGERNES INPUT TIL HELHEDSPLAN FOR FIONAGRUNDEN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Byliv i Horsens. Grønnere og mere bæredygtigt TEKNIK OG MILJØ

Byliv i Horsens. Grønnere og mere bæredygtigt TEKNIK OG MILJØ Byliv i Horsens Grønnere og mere bæredygtigt TEKNIK OG MILJØ BYLIVSAKTIVITETER I 2014 I 2014 fortsættes arbejdet med bylivsaktiviteter. Hvor temaet sidste år var Bevægelse, vil det i år blive Grønnere

Læs mere

Kultur og oplevelser. Status

Kultur og oplevelser. Status Kultur og oplevelser Mål Bymidten skal have et mangfoldigt og varieret kulturliv, med stærke kulturinstitutioner og tilbud og mulighed for rekreation, der tilgodeser både borgere og turister i alle aldersgrupper.

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

Masterplan Varde Midt

Masterplan Varde Midt ANDEL REKREATION >> Tillæg til Masterplan Varde Midt Projektforslag for omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde 20110531 SHELL GRUNDEN - SLOTSGADE VARDE MASTERPLAN - SKITSEFORSLAG

Læs mere

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen 204 af borgerpanelets medlemmer har svaret på det elektronisk udsendte spørgeskema. Af dem, er 65% fra Odder by, 67% er mænd og 60% er mellem

Læs mere

Rødovrevej Rødovrevej 239

Rødovrevej Rødovrevej 239 Rødovrevej 239 Området Introduktion Centralt beliggende i det midt-østlige hjørne af Rødovre Ligger denne gamle erhvervsbygning. Bygningen har tidligere været brugt af Tele Danmark og De gule sider men

Læs mere

POSTHUSGRUNDEN I RY 2. UDKAST - 11. MAJ 2011

POSTHUSGRUNDEN I RY 2. UDKAST - 11. MAJ 2011 POSTHUSGRUNDEN I RY 2. UDKAST - 11. MAJ 2011 OVERSIGTSKORT LUFTFOTO Ry Møllesø Målestok 1:2.000 Skanderborgvej Baneareal Klostervej Kyhnsvej DIAGRAMMER ANVENDELSER FLOW VISUELLE FORBINDELSER Hotel Restaurant

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK porten til Rømø 08-10-2014 www.toender.dk 1 Aftenens forløb VELKOMMEN til alle v/ Tønder Kommune Trafikplan 2014 v/ Fagchef Lars-Erik Skydsbjerg Forslag til PROGRAM v/ Christel

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger og kontorer, Sankelmarksgade-Bleggårdsgangen, Aalborg Midtby (2.

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger og kontorer, Sankelmarksgade-Bleggårdsgangen, Aalborg Midtby (2. Punkt 4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.033 og Lokalplan 1-1-123 Boliger og kontorer, Sankelmarksgade-Bleggårdsgangen, Aalborg Midtby (2. forelæggelse) 2014-38628 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE

EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE VESTER VOLDGADE UDKAST TIL HELHEDSPLAN NOTAT 05.05.2009 EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE Vester Voldgade som tidligere var middelalderbyens kant mod det grønne voldterræn opleves i dag som en ren trafikgade,

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Baggrund Bindslevs Plads var tidligere byens markedsplads, hvor der foregik livlig handel. I dag arbejder områdets

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

Mulighedsstudie af omgivelserne ved Klostertorvet

Mulighedsstudie af omgivelserne ved Klostertorvet Mulighedsstudie af omgivelserne ved Klostertorvet Langs Klostergade Forhaverne Langs Vestergade Indhold Tre nedslag; Alle tre forslag bygger videre på eksisterende forhold og potentialer, som beskrevet

Læs mere

Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014

Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014 Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014 Cafe nr. 1: Fjerritslevs udvikling Slagterigrunden : Området bør anvendes til grønt område. Et alternativ kunne være ungdomsboliger der bygges uden at fjerne alle

Læs mere

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Frederiksberg Kommune har i alt 18 offentlige legepladser. Herudover er der 12 åbne legepladser på skoler og daginstitutioner, 5

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 TRAPPEN Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 ARKITEKT BYGHERRE Laplandsgade 4A, 2.sal 2300 København S Denmark TN Udvikling A/S Kong Christians Allé 43, 2. DK-9000 Aalborg

Læs mere

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 4. Aalborg Midtby, Kjellerupsgade 12 og 14 "Symfonien", Boliger og erhverv. Kommuneplantillæg 1.022, Lokalplan 1-1-115 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). 2012-43473. By- og Landskabsforvaltningen

Læs mere

NOTAT: Fjordkilen Vest og Bygaden 28 Området Fjordkilen Vest

NOTAT: Fjordkilen Vest og Bygaden 28 Området Fjordkilen Vest By, Kultur og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 245175 Brevid. 1802368 Ref. PHF Dir. tlf. 46 31 35 67 pernillehf@roskilde.dk 23. maj 2014 NOTAT: Fjordkilen Vest og Bygaden 28 Området Fjordkilen

Læs mere

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 12. januar 2017 Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er beliggende på den tidligere ingeniørhøjskoles arealer

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Torve- og pladser Mål Silkeborg Kommune vil: Udforme bymidtens torve og pladser, så de enkelte byrums særpræg og aktiviteter udvikles

Læs mere

Oplæg til placering af byggeri

Oplæg til placering af byggeri Oplæg til placering af byggeri Nærværende er rådgiverteamets tilrettede forslag til placering af nyt byggeri. Tilretning er iht. mødereferat fra fællesmøde afholdt den 17.12.2014 Der er i indholdet ikke

Læs mere

NYT BYLIV, BYRUM, KUNST OG ARKITEKTUR, OMKRING VIRUM STATION

NYT BYLIV, BYRUM, KUNST OG ARKITEKTUR, OMKRING VIRUM STATION NYT BYLIV, BYRUM, KUNST OG ARKITEKTUR, OMKRING VIRUM STATION SKITSEFORSLAG 12.03.2013 HOLBERG FENGER EJENDOMME A/S - Vi udvikler for fremtiden Arkitekt: COBE Udvikling og udlejning: Frode Jakobsens Plads

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

OMRÅDEPLAN FOR BLÅVAND ØST

OMRÅDEPLAN FOR BLÅVAND ØST OMRÅDEPLAN FOR BLÅVAND ØST 1 EKSISTERENDE FORHOLD En særligt sted i byen Områdeplanen dækker trekanten mellem Blåvandvej, Tane Hedevej og Hvidbjerg Strandvej samt arealet tilhørende den tidligere Blåvand

Læs mere

HILLERØD BYKERNE - FRA KØBSTAD TIL MØDESTAD

HILLERØD BYKERNE - FRA KØBSTAD TIL MØDESTAD HILLERØD BYKERNE - FRA KØBSTAD TIL MØDESTAD 28-07-2016 BYKERNE- UNDERSØGELSEN Bykerneundersøgelsen tager udgangspunkt i de fire pejlemærker for visionen for Hillerøds bykernen, som skal være levende, tilgængelig,

Læs mere

Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt

Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt Danø arkitektur September 2016 Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt 23.09.2016 DANØ arkitektur & Danø arkitektur September 2016 Ry torv med Torvehal - ophold og aktivitet - mangfoldighed - følelse

Læs mere

ANNA KLINDT RY BORGER- OG KULTURHUS RY FOR GÆSTFRIT BORGERFÆLLESSKAB SAMMEN KAN VI... Ideoplæg Opslagstavle med vision for Posthusgruden

ANNA KLINDT RY BORGER- OG KULTURHUS RY FOR GÆSTFRIT BORGERFÆLLESSKAB SAMMEN KAN VI... Ideoplæg Opslagstavle med vision for Posthusgruden ANNA KLINDT RY BORGER- OG KULTURHUS RY FOR GÆSTFRIT BORGERFÆLLESSKAB SAMMEN KAN VI... Ideoplæg 2016 - Opslagstavle med vision for Posthusgruden Indhold Vision Beskrivelse Referencebilleder Illustrationsplan

Læs mere

VISION FOR SKANDERBORG MIDTBY

VISION FOR SKANDERBORG MIDTBY VISION FOR SKANDERBORG MIDTBY VISION FOR - SKANDERBORG MIDTBY - En by vil ikke vil hjem fra - Indbydende gennem iscenesættelse af gaden - Fælles vi - Attraktiv for børnefamilier - Byens skal samles for

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Psykiatrisk Hospital, Risskov - omdannelse til boliger Baggrund for høringen Denne høring udsendes som en orientering og et oplæg til

Læs mere

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os.

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Heidi Friis Jerichausgade 32 1777 København V Matr.nr. 878 Udenbys Vester Kvt. 26-10-2015 Sagsnr. 2015-0241563 Dokumentnr. 2015-0241563-2

Læs mere

Thors Bakke, Randers. Fra Vandet Til Byen i serial vision Sagnr

Thors Bakke, Randers. Fra Vandet Til Byen i serial vision Sagnr Thors Bakke, Randers Fra Vandet Til Byen i serial vision 02.10.2015 Sagnr. 15.358 beskrivelse View 1 Thors Bakke - bydelen der samler Randers Randers Kommunes visioner om at bringe by og vand tættere sammen

Læs mere

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 TobaksBYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 Tobaksbyen//23. April 2015//skala arkitekter 2 Identitet, Tæthed & Variation Fremtidens Tobaksbyen er placeret i et dynamisk felt mellem villakvarterer, industri/erhverv

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

Notat fra borgermøde om forslag til lokalplan Faste Batteri II, torsdag den 28. oktober 2010 kl. 19-21.

Notat fra borgermøde om forslag til lokalplan Faste Batteri II, torsdag den 28. oktober 2010 kl. 19-21. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for NOTAT Bilag 3 Notat fra borgermøde om forslag til lokalplan Faste Batteri II, torsdag den 28. oktober 2010 kl. 19-21. 06-12-2010 Sagsnr. 2010-25364

Læs mere

Retningslinjer for udendørsservering supplement til eksisterende vilkår.

Retningslinjer for udendørsservering supplement til eksisterende vilkår. Punkt 9. Retningslinjer for udendørsservering supplement til eksisterende vilkår. 2014-21716. By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender nedenstående udkast til regler

Læs mere

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 26.02.14 Nordea-fonden: Det gode liv i byen Side 1 af 5 Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 100.000 danskere er de seneste 10 år flyttet fra land til by, og syv ud af otte

Læs mere

INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG

INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Byliv og boliger ved Bassin 7 BAGGRUND FOR HØRINGEN Aarhus Kommune er i gang med, at udvikle området ved Bassin 7 på Aarhus Ø. Det er

Læs mere

Kvalitetsguideline for Grundejerforeningen Amager Strand Bilag 2

Kvalitetsguideline for Grundejerforeningen Amager Strand Bilag 2 Kvalitetsguideline for Grundejerforeningen Amager Strand Bilag 2 Overordnet disponering af området: Området deles i seks kvarterer af øst-vestgående veje/stier. Hver af de seks kvarterer indeholder modsætningspar

Læs mere

Fremtidig planlægning

Fremtidig planlægning Parkeringsforhold, Silkeborg midtby 10. september 2012 Med kommuneplan 2009 vedtog Byrådet, at der skal skabes mere liv i Silkeborg Bymidte. Derfor er der skabt et planlægningsgrundlag, som gør det muligt

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 bilag 7 Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 I forbindelse med planlægningen af de Bilfri Dage i 2005 har der været nedsat en arbejdsgruppe

Læs mere

BYPARK FOR SYDHAVNERNE

BYPARK FOR SYDHAVNERNE BYPARK FOR SYDHAVNERNE BYPARK FOR SYDHAVNERNE PROJEKTFORSLAG April 2013 INDLEDNING INDLEDNING Projektforslaget er udarbejdet af Active City Transformation i et samarbejde med AKB København, KAB, Københavns

Læs mere

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet.

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. FORTÆLLINGEN OM DELTAET Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. LIDT HISTORIE Byen i karréen - det historiske København København var oprindelig bebygget

Læs mere

Galten midtby. KONCEPT, FUNKTION og IDÈ - UDEAREALER 2014-03 - 10. UDARBEJDET AF ByMUNCH By og Landskabsplanlægning

Galten midtby. KONCEPT, FUNKTION og IDÈ - UDEAREALER 2014-03 - 10. UDARBEJDET AF ByMUNCH By og Landskabsplanlægning Galten midtby KONCEPT, FUNKTION og IDÈ - UDEAREALER 2014-03 - 10 UDARBEJDET AF ByMUNCH By og Landskabsplanlægning GALTEN MIDTBY Overordnet beskrivelse: Galten er en by med ildsjæle, en aktiv by med en

Læs mere

Projekt: Lokalplan 36-009 for boliger ved Rytterholt og et område til sommerhuse ved Holten Sejs/Svejbæk og Kommuneplantillæg 32.

Projekt: Lokalplan 36-009 for boliger ved Rytterholt og et område til sommerhuse ved Holten Sejs/Svejbæk og Kommuneplantillæg 32. Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

Opsamlingen herpå er sammenfattet for hvert af de tre temaer. Der vil derfor kunne være input og synspunkter, som går igen i de tre temaer.

Opsamlingen herpå er sammenfattet for hvert af de tre temaer. Der vil derfor kunne være input og synspunkter, som går igen i de tre temaer. Opsamling på byrådets temamødedrøftelse af midtbyplanen for Horsens by Mandag den 23. februar 2009 Temamødet om midtbyplanen tog udgangspunkt i Gehl-arkitekternes byrumsrapport, som bl.a. indeholder seks

Læs mere

og nyt liv i Varde midtby

og nyt liv i Varde midtby Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby side 2 Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby Området I Vardes absolutte centrum omkranset af Torvegade, Kræmmergade, Fiskergade og ligger der et upåagtet område

Læs mere

OTTERUP - BYEN VED STRANDEN

OTTERUP - BYEN VED STRANDEN OTTERUP - BYEN VED STRANDEN BYMIDTEN Otterup er en mindre, tidligere stationsby på det nordlige Fyn med knap 5000 indbyggere. Dog er Otterup den største by på Nordfyn og med en beliggenhed 15 km N for

Læs mere

Foto: Ursula Bach. Fleksible byrum i København

Foto: Ursula Bach. Fleksible byrum i København Fleksible byrum i København Foto: Ursula Bach Indledning For at sikre en bedre udnyttelse af byrummets kapacitet, skal gaderne tilpasses byens døgnrytme. Som beskrevet i ITS-handlingsplan 2015-2016 vil

Læs mere

STORE TORV OG J.P. JACOBSENS PLADS.

STORE TORV OG J.P. JACOBSENS PLADS. STORE TORV OG J.P. JACOBSENS PLADS. Fra Bedre Byrum til det aktuelle projekt. Fonden Realdania støtter projekt Byen efter gågaden med 200.000 kr. med henblik på den videre bearbejdning til Bedre Byrum.

Læs mere