A E F. Læs i dette nummer om: Atopisk eksem og egenomsorg. Udvikling af nyt lægemiddel til behandling af eksem. Eksemskole & Allergiundersøgelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A E F. Læs i dette nummer om: Atopisk eksem og egenomsorg. Udvikling af nyt lægemiddel til behandling af eksem. Eksemskole & Allergiundersøgelse"

Transkript

1 Årgang 14 nr Læs i dette nummer om: Atopisk eksem og egenomsorg Udvikling af nyt lægemiddel til behandling af eksem Eksemskole & Allergiundersøgelse Eksem-brevkasse A TOPISK EKSEM FORENING A E F

2 Eksem udgives af Atopisk Eksem Forening Redaktør: Maria Holmberg Materiale til bladet sendes til: Atopisk Eksem Forening c/o Susse Stannum Amsterdamhusene Frederikssund Indlæg og annoncer repræsenterer ikke automatisk Atopisk Eksem Forenings mening, men alene indsenderens. Eksem Årgang 14 nr. 1, 2008 Indhold: Siden sidst... side 3 Egenomsorg i form af den daglige hudpleje ved atopisk eksem... side 5 Eksem-brevkasse... side 8 Udvikling af nyt lægemiddel til behandling af eksem... side 9 Allergiundersøgelse... side 13 Eksemskole... side 14 Oplag: 450 Tryk: Japi-form Annoncer: Henvendelse til foreningens sekretariat. ISSN Medlemskab af foreningen: Kontingent: Enkelte medlemmer: Kr. 130,00 Par-medlemmer: Kr. 200,00 Firmaer: Kr ,00 Formand for foreningen Maria Holmberg, Frederiksberg Præsident: Cand.med., ph.d. Elisabeth A. Holm Atopisk Eksem Forening blev stiftet i Atopisk Eksem Forenings hjemmeside: Vi takker følgende firmaer for annoncering og støtte til udgivelsen af bladet: Apotekernes A.m.b.a. LEO Pharma Nordic Stiefel Laboratories (Nordic) 2

3 Siden sidst Foråret står for døren, og det er tid til endnu et nummer af EKSEM, Atopisk Eksems Forenings medlemsblad. Udover at samle inspiration og materiale til vores medlemsblad, har vi i løbet af efteråret prøvet at samle vores medlemmer til arrangementer opbygget omkring erfaringsudveksling. Vi mener, at understøttelse af erfaringsudveksling mellem vores medlemmer er en af Atopisk Eksem Forenings vigtigste opgaver, og i dette nummer af EKSEM introducerer vi Eksem-brevkasse med Trine. Her kan man spørge både Trine Riise Andersen og bestyrelsen i Atopisk Eksem Forening om deres erfaringer med at leve med Atopisk Eksem i sin hverdag læs mere på side 8. Nogle af jer kender måske Trine fra et arrangement i efteråret 2007, hvor Trine og Atopisk Eksem Forening mødtes med interesserede medlemmer i Østerbrohuset i København. Her fortalte Trine om sine egne erfaringer med at have Atopisk Eksem og det at være forælder til børn med Atopisk Eksem. Et senere planlagt arrangement med Trine var vi desværre nødt til at aflyse på grund af manglende tilmeldinger _, og vi håber ikke, at nogen af vores medlemmer rejste til København forgæves, men opdagede aflysningen på vores hjemmeside i tide _ Dem af jer, der følger med på vores hjemmeside, har måske i 2007 set, at Atopisk Eksem Forening hjalp LEO Pharma til at finde deltagere til et klinisk studie i anledning af udviklingen af et nyt lægemiddel til behandling af eksem. Resultatet af dette studie kan læses i Kristian Astrups artikel på side 9-11 i dette blad. Kristian Astrup er Assistant Product Manager hos LEO Pharma A/S. I dette nummer kan du også læse et sammendrag af Eva Fries projekt omkring Egenomsorg og Atopisk Eksem. Eva Fries er 2. års elev på Sønderborg Jernbane Apotek og har blandt andet anvendt en spørgeskemaundersøgelse til at undersøge, om eksempatienter har kendskab til at daglig hudpleje kan forebygge og behandle eksemet, og om eksempatienter kender til vigtigheden af en forebyggende hudpleje for at reducere udbruddene af atopisk eksem. Derudover er der i bladet også artikler omkring en allergiundersøgelse udført af Astma-Allergi Forbundet og om Eksemskole på Bispebjerg Hospital, hvor blandt andet Atopisk Eksems præsident, Elisabeth Holm, deltog. Vi vil gerne ønske alle vores medlemmer et godt forår og en god sommer vi krydser fingrer for, at den bliver varm, tør og stabil i vejret! Til sidst, men ikke mindst, vil vi også huske jer på, at der snart afholdes Generalforsamling (26/5-08) i Østerbrohuset i København, og vi håber at rigtig mange af jer har mulighed og lyst til at deltage vi ses! Atopisk Eksem Forening 3

4 LEO VIL DU VIDE MERE OM BØRNEEKSEM DIX LEO MAR 2006 CVR. NO ALLE LEO VAREMÆRKER SOM ER NÆVNT, EJES AF LEO PHARMA A/S.

5 Egenomsorg i form af den daglige hudpleje ved atopisk eksem Eva Fries er 2. årselev på Sønderborg Jernbane Apotek og har lige lavet et projekt om den daglige hudpleje, når man har eksem. Eva udarbejdede et spørgeskema med spørgsmål omkring kundernes hudplejevaner, hvor hyppigt der bruges cremer, om der er nogle favoritter, om der skiftes mellem forskellige cremer osv. Spørgeskemaet blev udleveret til apotekets kunder, der havde recepter lydende på eksem, dvs. ikke specifikt atopisk eksem. Det var Evas ønske udelukkende at henvende sig til kunder med atopisk eksem, men hudlægen i Sønderborg var sygemeldt i perioden, hvor Eva indsamlede data, hvorfor der var få recepter på atopisk eksem, og Eva i stedet henvendte sig til alle kunder med eksem. Eva har skrevet om atopisk eksem og egenomsorg, fordi hun gerne vil vide mere om, hvorvidt atopiske eksempatienter har kendskab til og lægger vægt på vigtigheden af hudpleje som led i den daglige forebyggelse og behandling af deres sygdom. Eva har desuden stort kendskab til atopisk eksem, da hun har to børn, der har været rimeligt hårdt ramt af sygdommen. Den største (pige på 10 år) har nu hovedsageligt problemer med eksem i hårbunden (et forstadie til psoriasis ifølge hudlægen), mens den yngste (dreng på seks år) døjer en del med det endnu. Formål Projektets formål var at få udarbejdet en skriftlig vejledning for brug af hudplejemidler i forbindelse med atopisk eksem. Udarbejdelsen skal dels ske på baggrund af teoretisk viden og dels på baggrund af kundernes erfaringer. Atopisk eksem For at man kan sige, at der er tale om atopisk eksem, er der opstillet fire kriterier, hvoraf tre skal være opfyldt, for at man med en vis sikkerhed kan tale om atopisk eksem: Kløe Eksem i ansigt og på armenes strækkesider hos små børn eller eksem i bøjefurerne hos større børn samt voksne Kronisk tilbagevendende opblussen af eksemet Familiær disposition for eksem, astma eller høfeber Atopisk eksem udvikles hos % af alle børn inden 7-årsalderen og har været i betydelig stigning i de sidste år. Symptomerne varierer meget fra person til person. Hos ca. 75 % af børnene vil eksemet være forsvundet omkring puberteten, men mange vil stadig have problemer med tør hud i voksenalderen. Ca. 70 % af atopisk eksem skyldes arvelige faktorer, men det er ikke klarlagt, hvordan arvegangen er. Man ved dog, at generne spiller en vigtig rolle. Hvis begge forældre har eller har haft atopisk eksem, er der 50 % risiko for, at barnet får eksem. Hvis en af forældrene har eller har haft atopisk eksem, er der 25 % risiko for, at barnet får atopisk eksem. En 5

6 arvelig faktor kan bl.a. være disposition til tør hud og disposition til ubalance i immunsystemet. Undersøgelser tyder på, at atopisk eksem kan forklares ved en skævhed i dele af immunsystemets udvikling i den tidlige barndom, forklaret på den måde, at alle fødes med et sæt umodne forsvarsceller, bl.a. T-lymfocytter. Når man udsættes for f.eks. infektioner, der kan igangsætte immunforsvaret, kan T-lymfocytterne udvikle sig i forskellig retning afhængigt af, hvordan immunforsvaret aktiveres. I forbindelse med eksem er der nogle T-lymfocytter, der udvikler et særligt aktivt reaktionsmønster, som kan betyde, at der kommer mange antistoffer i blodbanen, hvilket kan føre til allergilignende reaktioner mod bestemte stoffer (hyperreaktivitet). Dette medfører en nedsat modstandsdygtighed i hudens naturlige forsvar, som kan medføre inflammation. Ud over arvelige faktorer synes der også være miljømæssige forhold, som gør, at atopisk eksem bryder ud hos nogle personer og ikke hos andre. Dette forskes der også fortsat i. Endvidere forskes der i evt. psykiske årsager. Ovennævnte årsager forskes der som nævnt meget i, men man har endnu ikke kunnet påvise en årsag, der kan bevises videnskabeligt. Dette kan bl.a. skyldes, at der kan være tale om flere forskellige årsager, der virker gensidigt ind på hinanden. Spørgeskemaundersøgelsen Eva udleverede spørgeskemaer fra apoteket i 4 uger og fik svar fra 15 kunder, hvoraf de 10 benytter hudplejeprodukter i forbindelse med deres eksem. Uddrag af spørgeskema-svar Eksem forsvinder i perioder og blusser op i andre perioder Hudpleje gør, at huden føles blødere og mindre tør Favoritmærke inden for hudpleje angives af mange til Aderma, Decubal og Matas uden parfume. Aloe Vera, Dermalog og Locobase bliver dog også nævnt På spørgsmålet om hudplejeprodukter, der er fravalgt efter at være prøvet, angives Locobase, Danatekt og Decubal Ovenstående svar viser bla., at det er meget svært at opstille regler for eksempatienter. Et hudplejeprodukt, der er favoritmærke for en eksempatient kan være fravalgt af en anden patient! Evas undersøgelse viste, at 2/3 af eksemkunderne har kendskab til egenomsorgen i form af den daglige hudpleje, og at de prioriterer hudplejeprodukter, der gør huden blødere og mindre tør samtidig med, at produkterne er nemme at arbejde med og af en god kvalitet. Konklusion Eva konkluderer, at skrankepersonalet på Sønderborg Jernbane Apotek skal blive bedre til at spørge ind til, hvorvidt personer med eksem har kendskab til vigtigheden af egenomsorgen i form af den daglige hudpleje. Endvidere konkluderes det, at Aderma og Decubal er favoritmærkerne hos kunder med eksem, hvilket kan være en hjælp for skrankepersonalet i valg af det rette hudplejeprodukt til kunder med eksem. 6

7 Vurdering af projektet Eva synes, at hun har fået en del ud af projektet. Hun fik begrundet sin mistanke om, at nogle kunder med eksem ikke kender til vigtigheden af den daglige hudpleje. Hun fandt samtidig ud af, hvilke produkter kunder med eksem (som bruger hudplejemidler) foretrækker. Alt skal dog ses i lyset af den uforudsete omstændighed, at hudlægen i Sønderborg var sygemeldt i den periode, Eva havde sat af til at få udfyldt og samlet spørgeskemaerne, hvilket har haft stor indflydelse på udvalget af enheder til projektet. Projektet blev mere generaliseret, end Eva havde ønsket sig, hvilket medfører, at det bliver svært at lave en decideret skriftlig vejledning for skrankepersonalet på baggrund af projektet, idet enhederne i projektet endte op med at blive kunder med uspecificeret eksem. Anne Skov Vastrup HUSK Generalforsamling kl , mandag den 26. maj 2008 i Østerbrohuset, lokale 6, Århusgade 103, København Ø (ved Nordhavn station). Dagsorden: Valg af dirigent Beretning Regnskab, revideret Budget Indkomne forslag Ændring af vedtægter Valg af bestyrelsesmedlemmer Valg af suppleant Valg af revisor Valg af revisorsuppleant Eventuelt Efter generalforsamlingen (ca. 19:45) vil Atopisk Eksem Forenings præsident, speciallæge Elisabeth Holm holde foredrag, og der vil være rig lejlighed til at stille spørgsmål. Der bliver serveret sandwich, vand og kaffe så husk at tilmelde jer per brev til Atopisk Eksem Forening, Amsterdamhusene 32, 3600 Frederikssund, eller per mail på 7

8 Eksem-brevkasse Velkommen til Atopisk Eksem Forenings nye Eksem-brevkasse og til vores nye redaktør, Trine Riise Andersen. Trine har haft eksem som spæd, barn, teenager og har stadig lidt som voksen. Hun er mor til Kasper, der lider meget af børneeksem og bliver behandlet på Bispebjerg Hospital. Familien har prøvet binyrebarkhormoncremer, røde bade, lys, tjære osv., så Trine har stor erfaring omkring atopisk eksem, som hun gerne deler ud af. Trine og vi andre i bestyrelsen er dog ikke læger, så vi kan bidrage med erfaring og forhåbentlig gode råd, men ikke med deciderede behandlingsforslag og diagnoser! Skriv til med angivelse af Eksem-brevkasse eller til Atopisk Eksem Forening, Amsterdamhusene 32, 1., 3600 Frederikssund, så vil Trine sørge for et godt svar. Trine svarer direkte, og vi trykker spørgsmål og svar i førstkommende nummer af Eksem. Man må også gerne sende billeder med ind. Hej Trine Det lyder spændende med din nye brevkasse. Kan du ikke fortælle mig, hvad du synes, er de 5 vigtigste råd til mig, der er voksen og har haft eksem hele livet? Jeg har næsten altid eksem på mine hænder, men det varierer, hvor slemt det er, og hvor meget det klør. Hvad synes du, at jeg skal sige til min datter på 3 år, når hun klør i sit eksem. Skal jeg sige, at hun ikke må klø, fordi det gør eksemet værre, eller skal jeg lade som om, jeg ikke ser, at hun klør? Jeg ved selv, hvor irriterende, det er, når man får at vide, at man ikke må klø og det bare klør skrækkelig meget. 7 mdr. gammel pige, der er meget hårdt ramt af atopisk eksem. Der er stort set eksem over hele kroppen. Piger er i dag 3 år og har stadig en anelse eksem, men slet ikke i samme grad. 8

9 Udvikling af et nyt lægemiddel til behandling af eksem Atopisk Eksem Forening har hjulpet LEO Pharma A/S med at skaffe frivillige til afprøvning af en ny ikkesteroid holdig creme mod atopisk eksem. Denne artikel fortæller lidt om LEO Pharma og betydningen af at gennemføre forskningsaktiviteter indenfor behandlingen af bl.a. atopisk eksem. LEO Pharma A/S LEO Pharma fylder 100 år i år og var reelt med til at løbe den danske medicinalindustri i gang i sidste århundrede, med fremstilling af bl.a. insulin, penicillin og hormoner. Tusindvis af danskere har gennem årene købt lægemidler udviklet af LEO Pharma mod så forskellige tilstande som forhøjet blodtryk, hudinfektioner (som fx børnesår), psoriasis, inficeret eksem og urinvejsinfektioner. Mange ældre danskere kender således, den lille grønne pille, mod forhøjet blodtryk, og mange børnefamilier kender produkterne, der indeholder fusidinsyre, som bruges mod hudinfektioner, og har man været så uheldig at pådrage sig en urinvejsinfektion, ja så har man måske fået et penicillin, som LEO har markedsført siden Produkter fra LEO Pharma har altså hjulpet mange forskellige mennesker i tidens løb. I dag er LEO Pharma en globalt førende dermatologisk virksomhed med fokus på psoriasis, atopisk eksem og andre hudsygdomme. Produkter til psoriasis I 1980 erne opdagede forskere, at vitamin-d kan normalisere huden hos mennesker med psoriasis. Forfatter: Kristian Astrup, Corporate Marketing, dermatologi LEO Pharma A/S Psoriasis er en hudsygdom, som ofte er lokaliseret på knæ og albuer samt i hårbunden og giver sig udtryk i røde og skællende hudområder. Psoriasis-patienternes problem er, at deres hudceller deler sig meget hurtigere end raske hudceller, hvilket fører til ufuldstændig cellemodning og kraftig skældannelse. Vitamin-D smurt på som creme eller salve bremser denne hurtige celledeling og fjerner rødmen og skældannelsen. Denne opdagelse var banebrydende og er siden blevet videreudviklet til en salve, der både indeholder et vitamin-d derivat og et steroid, og som kan bruges til lokal behandling af psoriasis vulgaris. 9

10 Forsøg på at finde et nyt produkt til atopisk eksem Ekspertisen indenfor forskning i vitaminer og psoriasis medførte, at LEO også begyndte at se på lægemidler til lindring af en anden hudsygdom, nemlig atopisk eksem. Det er et område, som LEO Pharma i forvejen har kendskab til, da LEO producerer og sælger forskellige kombinationsprodukter (indeholder både et antibiotikum = fusidinsyre og et steroid), og som kan anvendes hvis der fx er infektion i eksem. En amerikansk forsker mente at have konstateret, at en creme, som blandt andet indeholdt vitamin-d, kunne gavne mennesker med atopisk eksem. Altså en ikke-steroid holdig creme. De første resultater så lovende ud, og efter en grundig overvejelse påbegyndte LEO Pharma en decideret udvikling af en eksemcreme, der både skulle være behagelig at påføre, have få bivirkninger samt selvfølgelig have den ønskede gavnlige effekt mod atopisk eksem. Da eksemcremen var færdigudviklet, skulle den afprøves, og et indledende klinisk studie blev sat i gang. I denne forbindelse skulle der findes patienter med atopisk eksem, som var interesserede i at deltage. Til denne rekruttering var bl.a. Atopisk Eksem Forening behjælpelig, og LEO Pharma takker for denne hjælp. Selve afprøvningen kort fortalt Den indledende fase af studiet kørte i ca. ét år på hudafdelinger og hos speciallæger rundt omkring i Danmark samt i England, Finland og Canada. I Danmark blev der rekrutteret 18 patienter. Alle skulle smøre sig med eksemcremen, i tre uger. To styrker af produktet blev testet sammen med en kontrolcreme uden nogle aktive stoffer. Det var tilladt at bruge fugtighedscremer undervejs i studiet, og de blev udleveret gratis efter behov. Patientsikkerheden har højeste prioritet i kliniske studier udført af LEO Pharma, og der påhviler en streng, lovpligtig kontrol med alle former for kliniske forsøg, der involverer mennesker. Forsøgene var derfor godkendt af myndigheder og en etisk komite, og patienterne blev nøje informerede om studiet, skriftligt og mundtligt, inden endelig accept om deltagelse. Patienterne kunne, når som helst de måtte ønske det, træde ud af studiet og overgå til almindelig behandling. Patienterne blev fulgt tæt gennem studiet og besøgte lægen med faste intervaller. Ved hvert besøg blev ændringer i eksemet nøje vurderet og noteret ned. For at sikre en objektiv vurdering af effekten var studiet blindet, dvs. både læger og patienter vidste ikke om det var den aktive eksemcreme eller kontrolcreme, der blev brugt til den enkelte patient. Hvad blev resultatet af anstrengelserne så? Efter endt behandling blev data indsamlet og analyseret. Alt sammen uden at bryde koden for hvilke produkter, der var blevet anvendt til hvilke patienter. Først da alle analyser var færdige, blev det tid til at afsløre konklusionen: var der en rigtig effekt af produktet? Desværre blev det et negativt resultat! Den nye eksemcreme virkede ikke. Det var der ingen tvivl om, og 10

11 det er ærgerligt for både patienter og for LEO Pharma. Men det blev altså desværre konklusionen. Vigtigt at fortsætte udviklingsarbejdet Hvis et lovende produkt må stoppes sent i udviklingsfasen, koster det dyrt for virksomheden. Men det er vigtigt at udvikle nye produkter til sygdomme som atopisk eksem og psoriasis også selv om dette er vanskeligt og forbundet med store omkostninger. Den primære grund til at produktudvikle er, at mennesker reagerer forskelligt på forskellige produkter. Jo flere produkter, der er at vælge imellem for patienterne, des flere vil have mulighed for at opnå et tilfredsstillende behandlingsresultat. Det er fx langt fra alle patienter med psoriasis eller atopisk eksem, der opnår et tilfredsstillende behandlingsresultat med steroid alene. Desuden kan nye produkter til behandling af atopisk eksem vise sig at have en bedre bivirkningsprofil end de eksisterende produkter til gavn for patienterne! For yderligere information om atopisk eksem henvises til Meld dig ind i Atopisk Eksem Forening Det koster kun 130 kroner om året Du kan melde dig ind i foreningen ved at sende mail til eller sende brev til Atopisk Eksem Forening, Amsterdamhusene 32, 3600 Frederikssund Som medlem får du bladet EKSEM tilsendt to gange om året, samt tilgang til arrangement særligt tilrettelagt for patienter med Atopisk Eksem og deres pårørende. 11

12 Dokumenteret pleje til tør, irriteret hud Huden producerer normalt selv den fedt og fugt, den har brug for. Men hvis huden har tendens til at blive tør og irriteret, er det tegn på at den mangler fugt og vigtige fedtstoffer, og at dens naturlige forsvar mod påvirkninger udefra bliver nedbrudt. Til spædbørn, børn og voksne A-Derma Exomega hudplejeserie er specielt udviklet til synlige hudproblemer hos børn og voksne. Serien er baseret på udvalgte naturlige stoffer, hvis virkning er videnskabeligt dokumenteret. Aktive ingredienser Den primære ingrediens er Rhealba havreekstrakt, der er rig på polyphenoler, som giver huden ny fugt og reducerer kløe og irritation. Desuden indgår Omega 6-fedtsyre fra kæmpenatlysplanten, der stabiliserer hudens fedtstofindhold, mens B3 vitamin genopbygger hudens naturlige forsvar og nedsætter risikoen for infektion. Komplet serie Serien omfatter Exomega lotion og creme samt vaskeolie. Med nyheden Exomega skumhårshampoo opfylder Exomega ethvert behov for vask og pleje af tør, irriteret hud og hårbund. Exomega skumhårshampoo, lotion og creme er uden parfume og parabener NYHED Skumhårshampoo fi ltenplus.com Forhandles kun på apoteket

13 Allergiundersøgelse Astma-Allergi Forbundet har lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt børnefamilier omkring, hvilke forholdsregler forældre tager for at minimere risikoen for astma og allergi hos børnene. Forbundet undrer sig over, at 44% af familierne ikke har taget nogen forholdsregler til trods for, at børnene lider af astma og/eller allergi. Astma-Allergi Forbundet anbefaler følgende: Vask dyner og puder ved 60 grader hver tredje måned Gør rent ugentligt for at holde støvet nede Luft ud med gennemtræk tre gange dagligt Undlad at tørre tøj inden døre, da det øger luftfugtigheden (og øger allergenernes levevilkår) Skift sengetøj en til to gange hver 14. dag Da personer med atopisk eksem har øget risiko for at udvikle astma og allergi, bør vi også være opmærksomme på ovenstående anbefalinger og søge at følge dem. Jeg forsøger selv at gøre det så godt, det er muligt men finder bla. tre gange daglig udluftning vanskeligt at gennemføre samtidig med fuldtidsjob osv. Jeg tror dog på, at alle tiltag er skridt i den rigtige retning, så hvis man synes, at ovenstående er uopnåeligt, er det bedre at følge så meget, man kan, frem for intet at gøre _ Undersøgelsen viste bla., at 44% slet ikke tog forholdsregler pga. barnets sygdom 28% vasker dyner, og de fleste gør det for sjældent 24% lufter ud med gennemtræk flere gange dagligt 26% skifter sengebetræk en gang om måneden Jeg deltog selv i ovenstående undersøgelse og undrede mig en smule over nogle af spørgsmålene. Jeg vil tillade mig at mene, at undersøgelsen kunne have været bedre, hvis der undervejs havde været mulighed for at skrive kommentarer eller angive Andet. F.eks. bliver vi på et tidspunkt spurgt noget i retning af, om vi har fået information fra egen læge, Astma-Allergi Forbundet eller internettet. Der er ikke mulighed for at angive speciallæge/hospital, hvor jeg f.eks. har fået meget af min information vedr. min datters fødevareallergi. Denne manglende mulighed ændrer ikke på undersøgelsens konklusioner, men kunne måske have nuanceret billedet. Anne Skov Vastrup 13

14 Eksemskole Den 27. marts 2008 blev arrangementet Eksemskole afholdt på Bispebjerg Hospital, og Atopisk Eksem Forening deltog i arrangementet for at høre om det seneste nye indenfor behandling af atopisk eksem. Foreningens præsident, Elisabeth Holm, var en af underviserne sammen med Andreas Storm (læge), Anne Mikkelsen (afd. sygeplejerske), Gesa Jürgensen (klinisk sygeplejespecialist), Caroline Hallstein (sygeplejerske) og Tanja Marker (socialrådgiver). Derudover var der repræsentanter fra medicinalfirmaer tilstede, som man kunne få information og prøver af i pausen, hvor det blev serveret sandwich, vand, kaffe og kage. Formålet med aftenen var at præsentere viden om Atopisk Eksem, med fokus på årsag og behandling, og at mindske usikkerheden omkring behandling af Atopisk Eksem i hjemmet. Elisabeth Holm lagde ud med at præsentere basale fakta om Atopisk Eksem hyppighed, årsag, undersøgelser, diagnose, komplikationer etc. Der blev også talt om, hvordan livskvalitet hos Atopisk Eksem patienter og deres pårørende påvirkes, og at det er vigtigt at man forholder sig til de følelser, der følger med at have en kronisk sygdom. Tanja Marker informerede om Lov om social service og gav blandt andet gode råd til, hvordan man kan få sine udgifter som følge af Atopisk Eksem dækket. Caroline Hallstein og Gesa Jürgensen gav et godt overblik over de forskellige fugtighedscremer, samt over daglig pleje og behandling af Atopisk Eksem. Der blev blandt andet informeret om, hvilke hormoncremer man kan bruge på forskellige steder på kroppen, hvad man skal passe på med i forhold til hormoncremer, og hvornår man skal bruge dem. Der var også en diskussion omkring bivirkningerne af hormoncremer og andre behandlingsformer, hvor Elisabeth Holm bidrog med sin ekspertise. Til sidst fortalte Andreas Storm om det sidste nye indenfor forskning i Atopisk Eksem, hvor blandt andet Dermasilk, som vi tidligere har skrevet om her i bladet (EKSEM nr. 1, 2007), blev diskuteret. Deltagelse i arrangementer som Eksemskole giver et godt indblik i sygdommen for både forældre med børn med Atopisk Eksem, samt unge og voksne med Atopisk Eksem. Ikke mindst da det giver en god mulighed for at tale sammen med andre i samme situation og udveksle erfaringer. Til Eksemskolen på Bispebjerg Hospital kunne man også få sig en snak med repræsentanter fra medicinalfirmaer og spørge ind til deres produkter. For mere information kan man kontakte hudafdelingen på Bispebjerg Hospital (Dermatologisk Afdeling, D 41), eller man kan tale med sin hudlæge om at få en henvisning til en Eksemskole. Maria Holmberg 14

15

Hvad er atopisk eksem

Hvad er atopisk eksem Hvad er atopisk eksem Atopisk eksem, også kaldet børneeksem og astmaeksem giver tør hud med kløe og rødme. Omkring hvert 3. barn udvikler atopisk eksem. Eksemet starter ofte før 2 års alderen, og de fleste

Læs mere

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem.

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem. Eksem EKSEM Eksem er en kløende hudlidelse, som kan optræde overalt på kroppen. Det er en slags betændelsestilstand i huden, der ikke skyldes bakterier. Huden bliver rød og hævet, og måske er der små vandblærer.

Læs mere

Eksem. Læs i dette nummer om: Atopisk Eksem og Kosttilskud Ny præsident i Atopisk Eksem Forening Eksembarn med blister-sår En solskinshistorie

Eksem. Læs i dette nummer om: Atopisk Eksem og Kosttilskud Ny præsident i Atopisk Eksem Forening Eksembarn med blister-sår En solskinshistorie Eksem Årgang 18 nr. 2 2012 Læs i dette nummer om: Atopisk Eksem og Kosttilskud Ny præsident i Atopisk Eksem Forening Eksembarn med blister-sår En solskinshistorie Eksem udgives af Atopisk Eksem Forening

Læs mere

Læs i dette nummer om:

Læs i dette nummer om: Årgang 16 nr. 1 2010 Læs i dette nummer om: Miljøfaktorers indflydelse på eksemudbrud hos børn Svampeinfektion Hvert femte barn får børneeksem Eksemaften på Bispebjerg Hospital Eksem udgives af Atopisk

Læs mere

Er det allergi? Information om allergi og priktest

Er det allergi? Information om allergi og priktest Er det allergi? Information om allergi og priktest Bi-og hvepseallergi Bier og hvepse reagerer på uventede bevægelser, og de bliver aggressive, når deres bo angribes. De er mere aggressive, når vejret

Læs mere

A E F. Læs i dette nummer om: Fødevareallergi. Et barnebarn med eksem. Atopisk dermatitis og Stafylokokker. Generalforsamling.

A E F. Læs i dette nummer om: Fødevareallergi. Et barnebarn med eksem. Atopisk dermatitis og Stafylokokker. Generalforsamling. Årgang 15 nr. 2 2009 Læs i dette nummer om: Fødevareallergi Et barnebarn med eksem Atopisk dermatitis og Stafylokokker Generalforsamling Hud der klør ATOPISK EKSEM FORENING A E F Eksem udgives af Atopisk

Læs mere

SVAMPEINFEKTIONER SVAMP. infektioner, der opstår som følge af en ubalance i hudens mikroorganismer

SVAMPEINFEKTIONER SVAMP. infektioner, der opstår som følge af en ubalance i hudens mikroorganismer Svamp SVAMPEINFEKTIONER Svamp og svampesporer findes overalt også på mennesker men det er langtfra alle typer, der giver problemer. De seneste år er der dog konstateret et stadig stigende antal svampeinfektioner

Læs mere

GENVEJE TIL EN SUND OG VELPLEJET BABY UDEN UNØDIG KEMI FOR FREMTIDENS SKYLD INGEN PARFUME INGEN PARABENER INGEN FARVESTOFFER

GENVEJE TIL EN SUND OG VELPLEJET BABY UDEN UNØDIG KEMI FOR FREMTIDENS SKYLD INGEN PARFUME INGEN PARABENER INGEN FARVESTOFFER 10 GENVEJE TIL EN SUND OG VELPLEJET BABY UDEN UNØDIG KEMI FOR FREMTIDENS SKYLD INGEN PARFUME INGEN PARABENER INGEN FARVESTOFFER DEN VIGTIGSTE INGREDIENS I BABYPLEJE ER KÆRLIGHED OG SUND FORNUFT Verdens

Læs mere

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Hvad er allergi i øjne og næse? Ved allergi i øjne og næse sker der en allergisk reaktion i øjets og næsens

Læs mere

FOR FREMTIDENS SKYLD

FOR FREMTIDENS SKYLD FOR FREMTIDENS SKYLD DERMA - FOR FREMTIDENS SKYLD Din hudpleje er et nemt sted at starte, hvis du vil ha en renere og sundere hverdag. Vælger du at pleje din hud uden brug af parfume, parabener og farvestoffer,

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Vind over gigten med naturmedicin

Vind over gigten med naturmedicin Vind over gigten med naturmedicin 96 procent af landets gigtramte bruger naturmidler - knap halvdelen oplever er tydeligt positiv effekt Af Torben Bagge, 17. september 2012 03 Guide: Vind over gigten med

Læs mere

TIL DEN DAGLIGE PLEJE AF DET VIGTIGSTE I DIT LIV

TIL DEN DAGLIGE PLEJE AF DET VIGTIGSTE I DIT LIV TIL DEN DAGLIGE PLEJE AF DET VIGTIGSTE I DIT LIV VI HAR GJORT DET NEMT AT GØRE DET RIGTIGE Som forældre ønsker man, at skabe de bedste vilkår for sine børn. Fra første færd bliver de små påvirket af en

Læs mere

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. I pjecen har vi samlet de vigtigste informationer om strålebehandling

Læs mere

Pleje af. barnets hud

Pleje af. barnets hud Pleje af barnets hud Indhold Tør hud Bad Bleskift og røde numser Arp Av! Mine ører falder af Suttemund Tørre læber/slikke-eksem Til mor og far: Forældre skal passe på hænderne Daglig hudpleje En velplejet

Læs mere

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende Allergivaccination Allergivaccination Denne brochure henvender sig til dig, der overvejer allergivaccination eller allerede har taget beslutningen om at begynde behandlingen. Formålet er at informere om

Læs mere

rosacea Oplysninger om et voksenproblem

rosacea Oplysninger om et voksenproblem rosacea Oplysninger om et voksenproblem 1 RosaceA er den medicinske betegnelse for en række hudsymptomer som oftest forekommer hos personer Over 30 år. (ikke at forveksle med akne) Cirka Symptomerne på

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Canesten uden recept. For at

Læs mere

Alt hvad du behøver at vide. om bumser

Alt hvad du behøver at vide. om bumser Alt hvad du behøver at vide om bumser NÅR ALT ER IRRITERENDE Bryster, skægvækst og forældre, der ikke forstår en. Menstruation, overgangsstemme, kærlighed. Følelsen af, at alt er muligt og at alt er kaos.

Læs mere

A E F. Læs i dette nummer om: Nye i bestyrelsen. Kost og eksem på Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm. Hormoncremer og styrker. Et langt liv med eksem

A E F. Læs i dette nummer om: Nye i bestyrelsen. Kost og eksem på Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm. Hormoncremer og styrker. Et langt liv med eksem Årgang 14 nr. 2 2008 Læs i dette nummer om: Nye i bestyrelsen Kost og eksem på Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm Hormoncremer og styrker Et langt liv med eksem Eksem Brevkasse A TOPISK EKSEM FORENING A E F

Læs mere

Eksem. Læs i dette nummer om:

Eksem. Læs i dette nummer om: Eksem Årgang 18 nr. 1 2012 Læs i dette nummer om: Atopisk Eksem og Arbejdsmarkedet Håndeksem og ferie Opdatering Atopisk Eksem og Psoriasis Sørens eksem Debatforum versus Facebook Filaggrin-mangel Sådan

Læs mere

Neglesvamp. I n fo r m at i o n o m e t a l m i n d e l i g t p ro b l e m

Neglesvamp. I n fo r m at i o n o m e t a l m i n d e l i g t p ro b l e m Neglesvamp I n fo r m at i o n o m e t a l m i n d e l i g t p ro b l e m Neglesvamp er et almindeligt problem. Fodsvamp forekommer endnu hyppigere og er ofte årsagen til, at man får neglesvampinfektion

Læs mere

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE Type 2-diabetes - en folkesygdom 200.000-300.000 danskere har type 2- diabetes. Derudover får 10.000-20.000 hvert år sygdommen, der også kaldes type 2-sukkersyge.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin. 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin. 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat Indlægsseddel: Information til brugeren Dalacin 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Spørgeskema. vedrørende indeklima

Spørgeskema. vedrørende indeklima Navn eller initialer. Spørgeskema vedrørende indeklima Virksomhed Dato år Sådan udfyldes skemaet Læs venligst dette igennem før du udfylder spørgeskemaet. De fleste af spørgsmålene besvares ved at sætte

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

Pollenkalender. De vigtigste allergifremkaldende pollen i Danmark. Birk. El Elm. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September

Pollenkalender. De vigtigste allergifremkaldende pollen i Danmark. Birk. El Elm. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Høfeber HØFEBER Høfeber er en form for allergi, der opstår, hvis du er blevet overfølsom over for for eksempel pelsdyr, træpollen, græspollen, skimmelsvampesporer eller husstøvmider. Op mod en million

Læs mere

A E F. Læs i dette nummer om: Forsøgskanin! Lægemidler, naturlægemidler og kosttilskud. Doctors Natural, Jewilnile & DermaSilk.

A E F. Læs i dette nummer om: Forsøgskanin! Lægemidler, naturlægemidler og kosttilskud. Doctors Natural, Jewilnile & DermaSilk. Årgang 15 nr. 1 2009 Læs i dette nummer om: Forsøgskanin! Lægemidler, naturlægemidler og kosttilskud Doctors Natural, Jewilnile & DermaSilk Min eksemfamilie AEF på Facebook ATOPISK EKSEM FORENING A E F

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Porfyriforeningen i Danmark

Porfyriforeningen i Danmark Porfyriforeningen i Danmark På foreningens hjemmeside, www.porfyriforeningen.dk kan du tilmelde dig, læse mere om foreningen og få adgang til porfyriforum. Denne pjece indeholder information om de mest

Læs mere

Værd at vide om hudpriktest

Værd at vide om hudpriktest 3 Hvad er allergi? Allergi er den hurtigst voksende folkesygdom. Omkring 20 % af befolkningen i Danmark lider af allergisk høfeber. De mest almindelige symptomer på høfeber er gener fra øjne og luftveje

Læs mere

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet Indhold Svamp i underlivet hvad er det?...4 Faktorer der kan forårsage svampeinfektion... 6 Hvad er symptomerne?...8 Smitter svamp?... 8 Kan mænd få

Læs mere

Pepticate information og gode råd om mælkeallergi hos de mindste

Pepticate information og gode råd om mælkeallergi hos de mindste Pepticate information og gode råd om mælkeallergi hos de mindste Brystmælk er den bedste ernæring til spædbørn. Pepticate er en fødevare til særlige medicinske formål, som anvendes i samråd med læge eller

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Hudsygdomme anmeldt til arbejdsskadestyrelsen

Hudsygdomme anmeldt til arbejdsskadestyrelsen Louise Kryspin Sørensen og Dan Yu Wang Juni 2012 Hudsygdomme anmeldt til arbejdsskadestyrelsen Hudsygdomme forekommer i stigende grad blandt sygeplejersker. Samtidig udgør hudsygdomme en stabil andel af

Læs mere

Svampesygdomme. i huden. Dansk dermatologisk Selskab. Hudlægen informerer om. svamp.htm

Svampesygdomme. i huden. Dansk dermatologisk Selskab. Hudlægen informerer om. svamp.htm Hudlægen informerer om Svampesygdomme i huden Dansk dermatologisk Selskab http://www.danderm-pdv.is.kkh.dk/dds/infofolders/svamp/svamp.htm (1 of 5)04-01-2006 15:39:12 SVAMPESYGDOMME l HUDEN Svampe er en

Læs mere

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010 kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN 1 Videncentret i TV2-Nyhederne mandag d. 26.10.2010 2 Program Velkomst v/ forskningsleder Sine Skovbjerg 16.05-16.15: Status for Videncentret

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

ASTMA ASTMA. ved man ikke med sikkerhed. Nogle astmatikere har også allergi.

ASTMA ASTMA. ved man ikke med sikkerhed. Nogle astmatikere har også allergi. Astma ASTMA Astma er en sygdom i luftvejene, der kan starte når som helst i livet oftest som barn, men også som voksen eller ældre. Astma kan være arveligt, men hvad der udløser sygdommen hos nogle og

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Astmamedicin. lungesygdommen KOL.

Astmamedicin. lungesygdommen KOL. Astmamedicin Denne brochure handler om medicin til behandling af astma. En medicin, der også bliver brugt mod astmatisk bronkitis hos børn og til behandling af voksne med lungesygdommen KOL. Hvad er astma?

Læs mere

Dit job dit valg dine muligheder

Dit job dit valg dine muligheder Dit job dit valg dine muligheder Hvis du har astma Hvis du har høfeber Hvis du har eksem eller har haft 1 Dit job dit valg dine muligheder Sundhedsstyrelsen, 2011 1. udgave, 1. oplag, 2011 ISBN: 978-87-7676-861-4

Læs mere

Sygehistorie. 14 årigt barn, har været sygt siden 2. levemåned. Aktuelt er der. betydelige pruritus. Angiv: manan.dk

Sygehistorie. 14 årigt barn, har været sygt siden 2. levemåned. Aktuelt er der. betydelige pruritus. Angiv: manan.dk Sygehistorie 14 årigt barn, har været sygt siden 2. levemåned. Aktuelt er der forværring i sygdommen, med betydelige pruritus. Angiv: Diagnose-forslag? Behandlings-forslag? Diagnose: Atopisk dermatit

Læs mere

Spørgeskema. vedr. indeklima og trivsel

Spørgeskema. vedr. indeklima og trivsel Løbenummer: Spørgeskema vedr. indeklima og trivsel Virksomhed XXX måned og år Sådan udfylder du skemaet. Læs venligst dette igennem før du udfylder spørgeskemaet. De fleste af spørgsmålene besvares ved

Læs mere

Drikke Aloe Vera. Efter 10 år med gigtsmerter i begge knæ og podagra i storetåen.

Drikke Aloe Vera. Efter 10 år med gigtsmerter i begge knæ og podagra i storetåen. Drikke Aloe Vera Efter 10 år med gigtsmerter i begge knæ og podagra i storetåen. Da jeg er så heldig at arbejde med LR og vi i juli 2002 fik nyt vare sortiment indeholdende Aloe Vera gel. Havde jeg selvfølgelig

Læs mere

Allergi hos hunde. - Et omsiggribende problem i Danmark

Allergi hos hunde. - Et omsiggribende problem i Danmark Allergi hos hunde - Et omsiggribende problem i Danmark DKK har i et nyt projekt fokus på arvelige hudsygdomme. I den forbindelse bringer vi en serie artikler om emnet, her kommer den 5. og sidste n Tekst

Læs mere

Ensartethed i HS-pleje: nye retningslinjer for pleje af HS-patienter Manglen på viden

Ensartethed i HS-pleje: nye retningslinjer for pleje af HS-patienter Manglen på viden Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Ensartethed i HS-pleje: nye retningslinjer for pleje af HS-patienter Ensartethed i HS-pleje:

Læs mere

Ren luft til ungerne

Ren luft til ungerne Side 1 af 8 Ren luft Beskyt børn mod passiv rygning Februar 2005. Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse / Design og grafisk tilrettelægning: Alette Bertelsen, Imperiet / Illustrationer: Tove Krebs Lange

Læs mere

Rådgivningscenter Esbjerg. Aktivitetsplan efterår 2014

Rådgivningscenter Esbjerg. Aktivitetsplan efterår 2014 Rådgivningscenter Esbjerg Aktivitetsplan efterår 2014 1 INDHOLD 3-7 Foredrag 8 Kurser 9-11 Faste tilbud Hjertepatient eller pårørende? så bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Velkommen til Kysthospitalet Du har henvendt dig til Kysthospitalet med henblik på en brystforstørrende operation. Med denne pjece vil vi gerne

Læs mere

Patientvejledning. Meniskskade. Knæartroskopi

Patientvejledning. Meniskskade. Knæartroskopi Patientvejledning Meniskskade Knæartroskopi Den hyppigste årsag til gener i knæet er meniskskader. Inde i knæleddet fungerer menisken som en støddæmper ved bevægelse. Uden menisken ville knoglebrusken

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Velkommen til Kysthospitalet Du har henvendt dig til Kysthospitalet med henblik på en brystforstørrende operation. Med denne pjece vil vi gerne

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Skriftlig information, når det er bedst. v/ Else Wad Bjørn, kommunikationschef

Skriftlig information, når det er bedst. v/ Else Wad Bjørn, kommunikationschef Skriftlig information, når det er bedst v/ Else Wad Bjørn, kommunikationschef Hvorfor står jeg her? Forskningsprojekt om forståelse af skriftlig patientinformation Inspirator og rådgiver i kommunikation

Læs mere

Patientvejledning. Børnepolypper

Patientvejledning. Børnepolypper Patientvejledning Børnepolypper Polypper er en forøgelse af det normale lymfevæv i næsesvælget. Polypper forekommer typisk fra 1-års alderen til omkring skolealderen og kaldes derfor også børnepolypper.

Læs mere

Jumpers Knee (Springer knæ)

Jumpers Knee (Springer knæ) Jumpers Knee (Springer knæ) 2 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er springer knæ?... 4 2. Medicin... 5 3. Behandlingsdagen... 6 3.1 Forberedelse til behandlingen... 6 3.2 Selve operationen... 6 4. Udskrivelse...

Læs mere

Basalcelle hudkræft. Hudlægen informerer om. Dansk dermatologisk Selskab. cb.htm

Basalcelle hudkræft. Hudlægen informerer om. Dansk dermatologisk Selskab. cb.htm Hudlægen informerer om Basalcelle hudkræft Dansk dermatologisk Selskab http://www.danderm-pdv.is.kkh.dk/dds/infofolders/cb/cb.htm (1 of 5)04-01-2006 08:02:05 BASALCELLE HUDKRÆFT Huden er den del af kroppen,

Læs mere

KONSULTATION HOS CAROLINE FIBÆK

KONSULTATION HOS CAROLINE FIBÆK KONSULTATION HOS CAROLINE FIBÆK WWW.CAROLINEFIBAEK.DK HEJ@CAROLINEFIBAEK.DK T:22255111 1 Du har en tid til en konsultation hos Caroline Fibæk. Du vil her få en grundigere indsigt i hvordan en konsultation

Læs mere

Børn, allergi,astma. Pia Sønderby Christensen, Børnelæge Aalborg Universitetshospital. Pia Sønderby Christensen

Børn, allergi,astma. Pia Sønderby Christensen, Børnelæge Aalborg Universitetshospital. Pia Sønderby Christensen Børn, allergi,astma, Børnelæge Aalborg Universitetshospital 1 Atopisk dermatitis 2 Kolik? 3 Astmatisk bronchitis 4 Blod i afføringen Spædbarnskolitis? Blodig afføring hos klinisk raskt barn 5 Skolebarn

Læs mere

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt Mundtørhed MUNDTØRHED Alle mennesker oplever at have mundtørhed af og til. Det kan skyldes flere forskellige ting, fx nervøsitet, stress eller angst. Hvis du oplever mundtørhed af disse årsager, forsvinder

Læs mere

Version 1.2, 10/2006. Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL

Version 1.2, 10/2006. Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL Version 1.2, 10/2006 Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL 1 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Zoviduo 50 mg/g og 10 mg/g creme Aciclovir og hydrokortison Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg Ren luft til ungerne Beskyt børn mod tobaksrøg Børn og tobaksrøg I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter der er blevet røget, kan man se og lugte

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere

Værd at vide om. Atopisk eksem. Børneeksem. Værd at vide om. om forebyggelse og behandling. Råd til unge og voksne.

Værd at vide om. Atopisk eksem. Børneeksem. Værd at vide om. om forebyggelse og behandling. Råd til unge og voksne. Råd til unge og voksne om forebyggelse og behandling Værd at vide om Atopisk eksem Hudlæge, dr. med. Finn Schultz Larsen PF 0601 Værd at vide om Børneeksem Råd til forældre om forebyggelse og behandling

Læs mere

1. Hvad er åreknuder?... 4 2. Medicin... 4 3. Behandlingsdagen... 5 4. Udskrivelse... 7

1. Hvad er åreknuder?... 4 2. Medicin... 4 3. Behandlingsdagen... 5 4. Udskrivelse... 7 Åreknuder 2 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er åreknuder?... 4 2. Medicin... 4 3. Behandlingsdagen... 5 3.1 Forberedelse til behandlingen... 5 3.2 Faste... 6 3.3 Selve operationen... 6 3.4 Efter operationen...

Læs mere

Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi)

Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi) Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi) 2 Indholdsfortegnelse 1. Kikkertundersøgelse af knæ...4 2. Medicin...6 3. Undersøgelsesdagen...7 3.1 Forberedelse...7 3.2 Kikkertundersøgelsen/operationen...7 4.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza råd om vaccination mod influenza 2009 På den sikre side Information om vaccinerne Vaccination beskytter de fleste Vaccination mod influenza beskytter de

Læs mere

Klinikpersonalets arbejde med Datafangst

Klinikpersonalets arbejde med Datafangst Klinikpersonalets arbejde med Datafangst Af Berit Lassen, praktiserende læge, Korsør I almen praksis har vi travlt. Opgaverne står i kø, og det efterlader os ofte med en følelse af, at den rækkefølge,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN vaginaltabletter 100 mg, vaginaltabletter 500 mg, vaginaltabletter 500 mg + 1 % creme Aktive stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier Fremtidens velfærdsløsninger Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen 1. november 2011 Vi fødes som kopier Carsten Hendriksen Overlæge, lektor, dr. med. Bispebjerg Hospital og Center for

Læs mere

Behandling med Enbrel

Behandling med Enbrel Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Behandling med Enbrel Hvad er Enbrel? Enbrel indeholder stoffet Etanercept og er et af de såkaldte biologiske

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

HUSSTØVMIDE ALLERGI. jepsenimport. Information og gode råd om forebyggelse ved husstøvmideallergi

HUSSTØVMIDE ALLERGI. jepsenimport. Information og gode råd om forebyggelse ved husstøvmideallergi HUSSTØVMIDE ALLERGI jepsenimport Information og gode råd om forebyggelse ved husstøvmideallergi Husstøvmideallergi Husstøvmideallergi er - næstefter pollenallergi - den mest udbredte type allergi i Danmark.

Læs mere

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Når døden nærmer sig Information til pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt sygt menneske, opstår der ofte usikkerhed og spørgsmål

Læs mere

Patientvejledning. Indeklemt nerve i albuen - inderside. Lysis nervus ulnaris

Patientvejledning. Indeklemt nerve i albuen - inderside. Lysis nervus ulnaris Patientvejledning Indeklemt nerve i albuen - inderside Lysis nervus ulnaris På indersiden af albuen i en lille tunnel løber en af de tre hovednerver (nervus ulnaris), som går ud til ringefinger og lillefinger.

Læs mere

Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1?

Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1? Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1? Af Ulla Thorup Nielsen Livet med diabetes august 2012 Ukendskab til årsagen bag udvikling af diabetes 1 har indtil videre fremstået som hindringen

Læs mere

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Systemisk Lupus Erythematosus Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Du har fået stillet diagnosen SLE/Lupus, eller der er mistanke om, at du har sygdommen. Diagnosenetværket Vi

Læs mere

Patientvejledning. Fjernelse af modermærke. Hudforandring hudtumor

Patientvejledning. Fjernelse af modermærke. Hudforandring hudtumor Patientvejledning Fjernelse af modermærke Hudforandring hudtumor Modermærker eller hudforandringer er heldigvis oftest godartede, men hudkræft og modermærkekræft er stigende i Danmark, formentlig grundet

Læs mere

Fysisk aktivitet og type 2-diabetes

Fysisk aktivitet og type 2-diabetes Kort fortalt Fysisk aktivitet og type 2-diabetes www.diabetes.dk Forebygge følgesygdomme Bevarer og øger muskelmasserne Styrke hjerte og kredsløb Øge det psykiske og fysiske velvære Medvirke til vægttab

Læs mere

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI Nyhedsbrev januar 2008 Nyheder fra LYLE Dette nummer er blevet redigeret af Jytte Gamby. Louise Aagaard Nielsen skriver opgave i december og er til eksamen et par gange i januar. Indlæg uden underskrift

Læs mere

Idræt og Astma. Information til trænere og idrætslærere

Idræt og Astma. Information til trænere og idrætslærere Idræt og Astma Information til trænere og idrætslærere Hvorfor skal børn og unge med astma træne? Astma Du møder mange, der har astma Som underviser i idræt kan du ikke undgå at møde børn med astma. 7%

Læs mere

Øjenambulatoriet. Vejledning for patienter om operation for GRÅ STÆR

Øjenambulatoriet. Vejledning for patienter om operation for GRÅ STÆR Øjenambulatoriet Vejledning for patienter om operation for GRÅ STÆR Næstved Sygehus Øjenhuset, - afdeling grå stær19 - grå stær Sengeafdeling Hvad er grå stær? Hornhinde Regnbuehinde Syns nerven Den gule

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Patientvejledning. Fillers. Ikke-permanente (Hyaluronsyre ) mod rynker Cosmetic

Patientvejledning. Fillers. Ikke-permanente (Hyaluronsyre ) mod rynker Cosmetic Patientvejledning Fillers Ikke-permanente (Hyaluronsyre ) mod rynker Cosmetic Fillers kan give din hud ny volumen og spændstighed. Ung hud er jævn og elastisk. Den inde holder bl.a. meget hyaluronsyre,

Læs mere

Patienter og pårørendes syn på vægt og vægtøgning v. Sidsel de Vos, Psykolog i LMS & Sabine Elm Klinker, leder af ViOSS

Patienter og pårørendes syn på vægt og vægtøgning v. Sidsel de Vos, Psykolog i LMS & Sabine Elm Klinker, leder af ViOSS Patienter og pårørendes syn på vægt og vægtøgning v. Sidsel de Vos, Psykolog i LMS & Sabine Elm Klinker, leder af ViOSS Hvad er LMS? Formål: at give støtte, rådgivning og information til personer, der

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 I år har vi inviteret sikringsrådgiver Andreas Mylund fra Nordjyllands politi til at fortælle om,

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Patientvejledning. Fjernelse af brystimplantater

Patientvejledning. Fjernelse af brystimplantater Patientvejledning Fjernelse af brystimplantater Der kan være flere grunde til, at du ønsker at få fjernet dine brystimplantater igen. Det kan dreje sig om ændringer i brystets størrelse og form, lækage

Læs mere

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet.

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet. Depression DEPRESSION Alle mennesker oplever kortvarige skift i deres humør. Det er helt normalt. Ved en depression derimod påvirkes både psyken og kroppen, og humøret svarer ikke til det, man normalt

Læs mere

Fægteklubben Niels Juel - Svendborg

Fægteklubben Niels Juel - Svendborg Vedtægter Foreningens navn er Fægteklubben Niels Juel, Svendborg Foreningen er hjemmehørende i Svendborg Kommune. 1. 2. Foreningens formål er, at fremme interessen for fægtningen på Sydfyn og omliggende

Læs mere