A E F. Læs i dette nummer om: Atopisk eksem og egenomsorg. Udvikling af nyt lægemiddel til behandling af eksem. Eksemskole & Allergiundersøgelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A E F. Læs i dette nummer om: Atopisk eksem og egenomsorg. Udvikling af nyt lægemiddel til behandling af eksem. Eksemskole & Allergiundersøgelse"

Transkript

1 Årgang 14 nr Læs i dette nummer om: Atopisk eksem og egenomsorg Udvikling af nyt lægemiddel til behandling af eksem Eksemskole & Allergiundersøgelse Eksem-brevkasse A TOPISK EKSEM FORENING A E F

2 Eksem udgives af Atopisk Eksem Forening Redaktør: Maria Holmberg Materiale til bladet sendes til: Atopisk Eksem Forening c/o Susse Stannum Amsterdamhusene Frederikssund Indlæg og annoncer repræsenterer ikke automatisk Atopisk Eksem Forenings mening, men alene indsenderens. Eksem Årgang 14 nr. 1, 2008 Indhold: Siden sidst... side 3 Egenomsorg i form af den daglige hudpleje ved atopisk eksem... side 5 Eksem-brevkasse... side 8 Udvikling af nyt lægemiddel til behandling af eksem... side 9 Allergiundersøgelse... side 13 Eksemskole... side 14 Oplag: 450 Tryk: Japi-form Annoncer: Henvendelse til foreningens sekretariat. ISSN Medlemskab af foreningen: Kontingent: Enkelte medlemmer: Kr. 130,00 Par-medlemmer: Kr. 200,00 Firmaer: Kr ,00 Formand for foreningen Maria Holmberg, Frederiksberg Præsident: Cand.med., ph.d. Elisabeth A. Holm Atopisk Eksem Forening blev stiftet i Atopisk Eksem Forenings hjemmeside: Vi takker følgende firmaer for annoncering og støtte til udgivelsen af bladet: Apotekernes A.m.b.a. LEO Pharma Nordic Stiefel Laboratories (Nordic) 2

3 Siden sidst Foråret står for døren, og det er tid til endnu et nummer af EKSEM, Atopisk Eksems Forenings medlemsblad. Udover at samle inspiration og materiale til vores medlemsblad, har vi i løbet af efteråret prøvet at samle vores medlemmer til arrangementer opbygget omkring erfaringsudveksling. Vi mener, at understøttelse af erfaringsudveksling mellem vores medlemmer er en af Atopisk Eksem Forenings vigtigste opgaver, og i dette nummer af EKSEM introducerer vi Eksem-brevkasse med Trine. Her kan man spørge både Trine Riise Andersen og bestyrelsen i Atopisk Eksem Forening om deres erfaringer med at leve med Atopisk Eksem i sin hverdag læs mere på side 8. Nogle af jer kender måske Trine fra et arrangement i efteråret 2007, hvor Trine og Atopisk Eksem Forening mødtes med interesserede medlemmer i Østerbrohuset i København. Her fortalte Trine om sine egne erfaringer med at have Atopisk Eksem og det at være forælder til børn med Atopisk Eksem. Et senere planlagt arrangement med Trine var vi desværre nødt til at aflyse på grund af manglende tilmeldinger _, og vi håber ikke, at nogen af vores medlemmer rejste til København forgæves, men opdagede aflysningen på vores hjemmeside i tide _ Dem af jer, der følger med på vores hjemmeside, har måske i 2007 set, at Atopisk Eksem Forening hjalp LEO Pharma til at finde deltagere til et klinisk studie i anledning af udviklingen af et nyt lægemiddel til behandling af eksem. Resultatet af dette studie kan læses i Kristian Astrups artikel på side 9-11 i dette blad. Kristian Astrup er Assistant Product Manager hos LEO Pharma A/S. I dette nummer kan du også læse et sammendrag af Eva Fries projekt omkring Egenomsorg og Atopisk Eksem. Eva Fries er 2. års elev på Sønderborg Jernbane Apotek og har blandt andet anvendt en spørgeskemaundersøgelse til at undersøge, om eksempatienter har kendskab til at daglig hudpleje kan forebygge og behandle eksemet, og om eksempatienter kender til vigtigheden af en forebyggende hudpleje for at reducere udbruddene af atopisk eksem. Derudover er der i bladet også artikler omkring en allergiundersøgelse udført af Astma-Allergi Forbundet og om Eksemskole på Bispebjerg Hospital, hvor blandt andet Atopisk Eksems præsident, Elisabeth Holm, deltog. Vi vil gerne ønske alle vores medlemmer et godt forår og en god sommer vi krydser fingrer for, at den bliver varm, tør og stabil i vejret! Til sidst, men ikke mindst, vil vi også huske jer på, at der snart afholdes Generalforsamling (26/5-08) i Østerbrohuset i København, og vi håber at rigtig mange af jer har mulighed og lyst til at deltage vi ses! Atopisk Eksem Forening 3

4 LEO VIL DU VIDE MERE OM BØRNEEKSEM DIX LEO MAR 2006 CVR. NO ALLE LEO VAREMÆRKER SOM ER NÆVNT, EJES AF LEO PHARMA A/S.

5 Egenomsorg i form af den daglige hudpleje ved atopisk eksem Eva Fries er 2. årselev på Sønderborg Jernbane Apotek og har lige lavet et projekt om den daglige hudpleje, når man har eksem. Eva udarbejdede et spørgeskema med spørgsmål omkring kundernes hudplejevaner, hvor hyppigt der bruges cremer, om der er nogle favoritter, om der skiftes mellem forskellige cremer osv. Spørgeskemaet blev udleveret til apotekets kunder, der havde recepter lydende på eksem, dvs. ikke specifikt atopisk eksem. Det var Evas ønske udelukkende at henvende sig til kunder med atopisk eksem, men hudlægen i Sønderborg var sygemeldt i perioden, hvor Eva indsamlede data, hvorfor der var få recepter på atopisk eksem, og Eva i stedet henvendte sig til alle kunder med eksem. Eva har skrevet om atopisk eksem og egenomsorg, fordi hun gerne vil vide mere om, hvorvidt atopiske eksempatienter har kendskab til og lægger vægt på vigtigheden af hudpleje som led i den daglige forebyggelse og behandling af deres sygdom. Eva har desuden stort kendskab til atopisk eksem, da hun har to børn, der har været rimeligt hårdt ramt af sygdommen. Den største (pige på 10 år) har nu hovedsageligt problemer med eksem i hårbunden (et forstadie til psoriasis ifølge hudlægen), mens den yngste (dreng på seks år) døjer en del med det endnu. Formål Projektets formål var at få udarbejdet en skriftlig vejledning for brug af hudplejemidler i forbindelse med atopisk eksem. Udarbejdelsen skal dels ske på baggrund af teoretisk viden og dels på baggrund af kundernes erfaringer. Atopisk eksem For at man kan sige, at der er tale om atopisk eksem, er der opstillet fire kriterier, hvoraf tre skal være opfyldt, for at man med en vis sikkerhed kan tale om atopisk eksem: Kløe Eksem i ansigt og på armenes strækkesider hos små børn eller eksem i bøjefurerne hos større børn samt voksne Kronisk tilbagevendende opblussen af eksemet Familiær disposition for eksem, astma eller høfeber Atopisk eksem udvikles hos % af alle børn inden 7-årsalderen og har været i betydelig stigning i de sidste år. Symptomerne varierer meget fra person til person. Hos ca. 75 % af børnene vil eksemet være forsvundet omkring puberteten, men mange vil stadig have problemer med tør hud i voksenalderen. Ca. 70 % af atopisk eksem skyldes arvelige faktorer, men det er ikke klarlagt, hvordan arvegangen er. Man ved dog, at generne spiller en vigtig rolle. Hvis begge forældre har eller har haft atopisk eksem, er der 50 % risiko for, at barnet får eksem. Hvis en af forældrene har eller har haft atopisk eksem, er der 25 % risiko for, at barnet får atopisk eksem. En 5

6 arvelig faktor kan bl.a. være disposition til tør hud og disposition til ubalance i immunsystemet. Undersøgelser tyder på, at atopisk eksem kan forklares ved en skævhed i dele af immunsystemets udvikling i den tidlige barndom, forklaret på den måde, at alle fødes med et sæt umodne forsvarsceller, bl.a. T-lymfocytter. Når man udsættes for f.eks. infektioner, der kan igangsætte immunforsvaret, kan T-lymfocytterne udvikle sig i forskellig retning afhængigt af, hvordan immunforsvaret aktiveres. I forbindelse med eksem er der nogle T-lymfocytter, der udvikler et særligt aktivt reaktionsmønster, som kan betyde, at der kommer mange antistoffer i blodbanen, hvilket kan føre til allergilignende reaktioner mod bestemte stoffer (hyperreaktivitet). Dette medfører en nedsat modstandsdygtighed i hudens naturlige forsvar, som kan medføre inflammation. Ud over arvelige faktorer synes der også være miljømæssige forhold, som gør, at atopisk eksem bryder ud hos nogle personer og ikke hos andre. Dette forskes der også fortsat i. Endvidere forskes der i evt. psykiske årsager. Ovennævnte årsager forskes der som nævnt meget i, men man har endnu ikke kunnet påvise en årsag, der kan bevises videnskabeligt. Dette kan bl.a. skyldes, at der kan være tale om flere forskellige årsager, der virker gensidigt ind på hinanden. Spørgeskemaundersøgelsen Eva udleverede spørgeskemaer fra apoteket i 4 uger og fik svar fra 15 kunder, hvoraf de 10 benytter hudplejeprodukter i forbindelse med deres eksem. Uddrag af spørgeskema-svar Eksem forsvinder i perioder og blusser op i andre perioder Hudpleje gør, at huden føles blødere og mindre tør Favoritmærke inden for hudpleje angives af mange til Aderma, Decubal og Matas uden parfume. Aloe Vera, Dermalog og Locobase bliver dog også nævnt På spørgsmålet om hudplejeprodukter, der er fravalgt efter at være prøvet, angives Locobase, Danatekt og Decubal Ovenstående svar viser bla., at det er meget svært at opstille regler for eksempatienter. Et hudplejeprodukt, der er favoritmærke for en eksempatient kan være fravalgt af en anden patient! Evas undersøgelse viste, at 2/3 af eksemkunderne har kendskab til egenomsorgen i form af den daglige hudpleje, og at de prioriterer hudplejeprodukter, der gør huden blødere og mindre tør samtidig med, at produkterne er nemme at arbejde med og af en god kvalitet. Konklusion Eva konkluderer, at skrankepersonalet på Sønderborg Jernbane Apotek skal blive bedre til at spørge ind til, hvorvidt personer med eksem har kendskab til vigtigheden af egenomsorgen i form af den daglige hudpleje. Endvidere konkluderes det, at Aderma og Decubal er favoritmærkerne hos kunder med eksem, hvilket kan være en hjælp for skrankepersonalet i valg af det rette hudplejeprodukt til kunder med eksem. 6

7 Vurdering af projektet Eva synes, at hun har fået en del ud af projektet. Hun fik begrundet sin mistanke om, at nogle kunder med eksem ikke kender til vigtigheden af den daglige hudpleje. Hun fandt samtidig ud af, hvilke produkter kunder med eksem (som bruger hudplejemidler) foretrækker. Alt skal dog ses i lyset af den uforudsete omstændighed, at hudlægen i Sønderborg var sygemeldt i den periode, Eva havde sat af til at få udfyldt og samlet spørgeskemaerne, hvilket har haft stor indflydelse på udvalget af enheder til projektet. Projektet blev mere generaliseret, end Eva havde ønsket sig, hvilket medfører, at det bliver svært at lave en decideret skriftlig vejledning for skrankepersonalet på baggrund af projektet, idet enhederne i projektet endte op med at blive kunder med uspecificeret eksem. Anne Skov Vastrup HUSK Generalforsamling kl , mandag den 26. maj 2008 i Østerbrohuset, lokale 6, Århusgade 103, København Ø (ved Nordhavn station). Dagsorden: Valg af dirigent Beretning Regnskab, revideret Budget Indkomne forslag Ændring af vedtægter Valg af bestyrelsesmedlemmer Valg af suppleant Valg af revisor Valg af revisorsuppleant Eventuelt Efter generalforsamlingen (ca. 19:45) vil Atopisk Eksem Forenings præsident, speciallæge Elisabeth Holm holde foredrag, og der vil være rig lejlighed til at stille spørgsmål. Der bliver serveret sandwich, vand og kaffe så husk at tilmelde jer per brev til Atopisk Eksem Forening, Amsterdamhusene 32, 3600 Frederikssund, eller per mail på 7

8 Eksem-brevkasse Velkommen til Atopisk Eksem Forenings nye Eksem-brevkasse og til vores nye redaktør, Trine Riise Andersen. Trine har haft eksem som spæd, barn, teenager og har stadig lidt som voksen. Hun er mor til Kasper, der lider meget af børneeksem og bliver behandlet på Bispebjerg Hospital. Familien har prøvet binyrebarkhormoncremer, røde bade, lys, tjære osv., så Trine har stor erfaring omkring atopisk eksem, som hun gerne deler ud af. Trine og vi andre i bestyrelsen er dog ikke læger, så vi kan bidrage med erfaring og forhåbentlig gode råd, men ikke med deciderede behandlingsforslag og diagnoser! Skriv til med angivelse af Eksem-brevkasse eller til Atopisk Eksem Forening, Amsterdamhusene 32, 1., 3600 Frederikssund, så vil Trine sørge for et godt svar. Trine svarer direkte, og vi trykker spørgsmål og svar i førstkommende nummer af Eksem. Man må også gerne sende billeder med ind. Hej Trine Det lyder spændende med din nye brevkasse. Kan du ikke fortælle mig, hvad du synes, er de 5 vigtigste råd til mig, der er voksen og har haft eksem hele livet? Jeg har næsten altid eksem på mine hænder, men det varierer, hvor slemt det er, og hvor meget det klør. Hvad synes du, at jeg skal sige til min datter på 3 år, når hun klør i sit eksem. Skal jeg sige, at hun ikke må klø, fordi det gør eksemet værre, eller skal jeg lade som om, jeg ikke ser, at hun klør? Jeg ved selv, hvor irriterende, det er, når man får at vide, at man ikke må klø og det bare klør skrækkelig meget. 7 mdr. gammel pige, der er meget hårdt ramt af atopisk eksem. Der er stort set eksem over hele kroppen. Piger er i dag 3 år og har stadig en anelse eksem, men slet ikke i samme grad. 8

9 Udvikling af et nyt lægemiddel til behandling af eksem Atopisk Eksem Forening har hjulpet LEO Pharma A/S med at skaffe frivillige til afprøvning af en ny ikkesteroid holdig creme mod atopisk eksem. Denne artikel fortæller lidt om LEO Pharma og betydningen af at gennemføre forskningsaktiviteter indenfor behandlingen af bl.a. atopisk eksem. LEO Pharma A/S LEO Pharma fylder 100 år i år og var reelt med til at løbe den danske medicinalindustri i gang i sidste århundrede, med fremstilling af bl.a. insulin, penicillin og hormoner. Tusindvis af danskere har gennem årene købt lægemidler udviklet af LEO Pharma mod så forskellige tilstande som forhøjet blodtryk, hudinfektioner (som fx børnesår), psoriasis, inficeret eksem og urinvejsinfektioner. Mange ældre danskere kender således, den lille grønne pille, mod forhøjet blodtryk, og mange børnefamilier kender produkterne, der indeholder fusidinsyre, som bruges mod hudinfektioner, og har man været så uheldig at pådrage sig en urinvejsinfektion, ja så har man måske fået et penicillin, som LEO har markedsført siden Produkter fra LEO Pharma har altså hjulpet mange forskellige mennesker i tidens løb. I dag er LEO Pharma en globalt førende dermatologisk virksomhed med fokus på psoriasis, atopisk eksem og andre hudsygdomme. Produkter til psoriasis I 1980 erne opdagede forskere, at vitamin-d kan normalisere huden hos mennesker med psoriasis. Forfatter: Kristian Astrup, Corporate Marketing, dermatologi LEO Pharma A/S Psoriasis er en hudsygdom, som ofte er lokaliseret på knæ og albuer samt i hårbunden og giver sig udtryk i røde og skællende hudområder. Psoriasis-patienternes problem er, at deres hudceller deler sig meget hurtigere end raske hudceller, hvilket fører til ufuldstændig cellemodning og kraftig skældannelse. Vitamin-D smurt på som creme eller salve bremser denne hurtige celledeling og fjerner rødmen og skældannelsen. Denne opdagelse var banebrydende og er siden blevet videreudviklet til en salve, der både indeholder et vitamin-d derivat og et steroid, og som kan bruges til lokal behandling af psoriasis vulgaris. 9

10 Forsøg på at finde et nyt produkt til atopisk eksem Ekspertisen indenfor forskning i vitaminer og psoriasis medførte, at LEO også begyndte at se på lægemidler til lindring af en anden hudsygdom, nemlig atopisk eksem. Det er et område, som LEO Pharma i forvejen har kendskab til, da LEO producerer og sælger forskellige kombinationsprodukter (indeholder både et antibiotikum = fusidinsyre og et steroid), og som kan anvendes hvis der fx er infektion i eksem. En amerikansk forsker mente at have konstateret, at en creme, som blandt andet indeholdt vitamin-d, kunne gavne mennesker med atopisk eksem. Altså en ikke-steroid holdig creme. De første resultater så lovende ud, og efter en grundig overvejelse påbegyndte LEO Pharma en decideret udvikling af en eksemcreme, der både skulle være behagelig at påføre, have få bivirkninger samt selvfølgelig have den ønskede gavnlige effekt mod atopisk eksem. Da eksemcremen var færdigudviklet, skulle den afprøves, og et indledende klinisk studie blev sat i gang. I denne forbindelse skulle der findes patienter med atopisk eksem, som var interesserede i at deltage. Til denne rekruttering var bl.a. Atopisk Eksem Forening behjælpelig, og LEO Pharma takker for denne hjælp. Selve afprøvningen kort fortalt Den indledende fase af studiet kørte i ca. ét år på hudafdelinger og hos speciallæger rundt omkring i Danmark samt i England, Finland og Canada. I Danmark blev der rekrutteret 18 patienter. Alle skulle smøre sig med eksemcremen, i tre uger. To styrker af produktet blev testet sammen med en kontrolcreme uden nogle aktive stoffer. Det var tilladt at bruge fugtighedscremer undervejs i studiet, og de blev udleveret gratis efter behov. Patientsikkerheden har højeste prioritet i kliniske studier udført af LEO Pharma, og der påhviler en streng, lovpligtig kontrol med alle former for kliniske forsøg, der involverer mennesker. Forsøgene var derfor godkendt af myndigheder og en etisk komite, og patienterne blev nøje informerede om studiet, skriftligt og mundtligt, inden endelig accept om deltagelse. Patienterne kunne, når som helst de måtte ønske det, træde ud af studiet og overgå til almindelig behandling. Patienterne blev fulgt tæt gennem studiet og besøgte lægen med faste intervaller. Ved hvert besøg blev ændringer i eksemet nøje vurderet og noteret ned. For at sikre en objektiv vurdering af effekten var studiet blindet, dvs. både læger og patienter vidste ikke om det var den aktive eksemcreme eller kontrolcreme, der blev brugt til den enkelte patient. Hvad blev resultatet af anstrengelserne så? Efter endt behandling blev data indsamlet og analyseret. Alt sammen uden at bryde koden for hvilke produkter, der var blevet anvendt til hvilke patienter. Først da alle analyser var færdige, blev det tid til at afsløre konklusionen: var der en rigtig effekt af produktet? Desværre blev det et negativt resultat! Den nye eksemcreme virkede ikke. Det var der ingen tvivl om, og 10

11 det er ærgerligt for både patienter og for LEO Pharma. Men det blev altså desværre konklusionen. Vigtigt at fortsætte udviklingsarbejdet Hvis et lovende produkt må stoppes sent i udviklingsfasen, koster det dyrt for virksomheden. Men det er vigtigt at udvikle nye produkter til sygdomme som atopisk eksem og psoriasis også selv om dette er vanskeligt og forbundet med store omkostninger. Den primære grund til at produktudvikle er, at mennesker reagerer forskelligt på forskellige produkter. Jo flere produkter, der er at vælge imellem for patienterne, des flere vil have mulighed for at opnå et tilfredsstillende behandlingsresultat. Det er fx langt fra alle patienter med psoriasis eller atopisk eksem, der opnår et tilfredsstillende behandlingsresultat med steroid alene. Desuden kan nye produkter til behandling af atopisk eksem vise sig at have en bedre bivirkningsprofil end de eksisterende produkter til gavn for patienterne! For yderligere information om atopisk eksem henvises til Meld dig ind i Atopisk Eksem Forening Det koster kun 130 kroner om året Du kan melde dig ind i foreningen ved at sende mail til eller sende brev til Atopisk Eksem Forening, Amsterdamhusene 32, 3600 Frederikssund Som medlem får du bladet EKSEM tilsendt to gange om året, samt tilgang til arrangement særligt tilrettelagt for patienter med Atopisk Eksem og deres pårørende. 11

12 Dokumenteret pleje til tør, irriteret hud Huden producerer normalt selv den fedt og fugt, den har brug for. Men hvis huden har tendens til at blive tør og irriteret, er det tegn på at den mangler fugt og vigtige fedtstoffer, og at dens naturlige forsvar mod påvirkninger udefra bliver nedbrudt. Til spædbørn, børn og voksne A-Derma Exomega hudplejeserie er specielt udviklet til synlige hudproblemer hos børn og voksne. Serien er baseret på udvalgte naturlige stoffer, hvis virkning er videnskabeligt dokumenteret. Aktive ingredienser Den primære ingrediens er Rhealba havreekstrakt, der er rig på polyphenoler, som giver huden ny fugt og reducerer kløe og irritation. Desuden indgår Omega 6-fedtsyre fra kæmpenatlysplanten, der stabiliserer hudens fedtstofindhold, mens B3 vitamin genopbygger hudens naturlige forsvar og nedsætter risikoen for infektion. Komplet serie Serien omfatter Exomega lotion og creme samt vaskeolie. Med nyheden Exomega skumhårshampoo opfylder Exomega ethvert behov for vask og pleje af tør, irriteret hud og hårbund. Exomega skumhårshampoo, lotion og creme er uden parfume og parabener NYHED Skumhårshampoo fi ltenplus.com Forhandles kun på apoteket

13 Allergiundersøgelse Astma-Allergi Forbundet har lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt børnefamilier omkring, hvilke forholdsregler forældre tager for at minimere risikoen for astma og allergi hos børnene. Forbundet undrer sig over, at 44% af familierne ikke har taget nogen forholdsregler til trods for, at børnene lider af astma og/eller allergi. Astma-Allergi Forbundet anbefaler følgende: Vask dyner og puder ved 60 grader hver tredje måned Gør rent ugentligt for at holde støvet nede Luft ud med gennemtræk tre gange dagligt Undlad at tørre tøj inden døre, da det øger luftfugtigheden (og øger allergenernes levevilkår) Skift sengetøj en til to gange hver 14. dag Da personer med atopisk eksem har øget risiko for at udvikle astma og allergi, bør vi også være opmærksomme på ovenstående anbefalinger og søge at følge dem. Jeg forsøger selv at gøre det så godt, det er muligt men finder bla. tre gange daglig udluftning vanskeligt at gennemføre samtidig med fuldtidsjob osv. Jeg tror dog på, at alle tiltag er skridt i den rigtige retning, så hvis man synes, at ovenstående er uopnåeligt, er det bedre at følge så meget, man kan, frem for intet at gøre _ Undersøgelsen viste bla., at 44% slet ikke tog forholdsregler pga. barnets sygdom 28% vasker dyner, og de fleste gør det for sjældent 24% lufter ud med gennemtræk flere gange dagligt 26% skifter sengebetræk en gang om måneden Jeg deltog selv i ovenstående undersøgelse og undrede mig en smule over nogle af spørgsmålene. Jeg vil tillade mig at mene, at undersøgelsen kunne have været bedre, hvis der undervejs havde været mulighed for at skrive kommentarer eller angive Andet. F.eks. bliver vi på et tidspunkt spurgt noget i retning af, om vi har fået information fra egen læge, Astma-Allergi Forbundet eller internettet. Der er ikke mulighed for at angive speciallæge/hospital, hvor jeg f.eks. har fået meget af min information vedr. min datters fødevareallergi. Denne manglende mulighed ændrer ikke på undersøgelsens konklusioner, men kunne måske have nuanceret billedet. Anne Skov Vastrup 13

14 Eksemskole Den 27. marts 2008 blev arrangementet Eksemskole afholdt på Bispebjerg Hospital, og Atopisk Eksem Forening deltog i arrangementet for at høre om det seneste nye indenfor behandling af atopisk eksem. Foreningens præsident, Elisabeth Holm, var en af underviserne sammen med Andreas Storm (læge), Anne Mikkelsen (afd. sygeplejerske), Gesa Jürgensen (klinisk sygeplejespecialist), Caroline Hallstein (sygeplejerske) og Tanja Marker (socialrådgiver). Derudover var der repræsentanter fra medicinalfirmaer tilstede, som man kunne få information og prøver af i pausen, hvor det blev serveret sandwich, vand, kaffe og kage. Formålet med aftenen var at præsentere viden om Atopisk Eksem, med fokus på årsag og behandling, og at mindske usikkerheden omkring behandling af Atopisk Eksem i hjemmet. Elisabeth Holm lagde ud med at præsentere basale fakta om Atopisk Eksem hyppighed, årsag, undersøgelser, diagnose, komplikationer etc. Der blev også talt om, hvordan livskvalitet hos Atopisk Eksem patienter og deres pårørende påvirkes, og at det er vigtigt at man forholder sig til de følelser, der følger med at have en kronisk sygdom. Tanja Marker informerede om Lov om social service og gav blandt andet gode råd til, hvordan man kan få sine udgifter som følge af Atopisk Eksem dækket. Caroline Hallstein og Gesa Jürgensen gav et godt overblik over de forskellige fugtighedscremer, samt over daglig pleje og behandling af Atopisk Eksem. Der blev blandt andet informeret om, hvilke hormoncremer man kan bruge på forskellige steder på kroppen, hvad man skal passe på med i forhold til hormoncremer, og hvornår man skal bruge dem. Der var også en diskussion omkring bivirkningerne af hormoncremer og andre behandlingsformer, hvor Elisabeth Holm bidrog med sin ekspertise. Til sidst fortalte Andreas Storm om det sidste nye indenfor forskning i Atopisk Eksem, hvor blandt andet Dermasilk, som vi tidligere har skrevet om her i bladet (EKSEM nr. 1, 2007), blev diskuteret. Deltagelse i arrangementer som Eksemskole giver et godt indblik i sygdommen for både forældre med børn med Atopisk Eksem, samt unge og voksne med Atopisk Eksem. Ikke mindst da det giver en god mulighed for at tale sammen med andre i samme situation og udveksle erfaringer. Til Eksemskolen på Bispebjerg Hospital kunne man også få sig en snak med repræsentanter fra medicinalfirmaer og spørge ind til deres produkter. For mere information kan man kontakte hudafdelingen på Bispebjerg Hospital (Dermatologisk Afdeling, D 41), eller man kan tale med sin hudlæge om at få en henvisning til en Eksemskole. Maria Holmberg 14

15

Kåre Jansbøl og Katrine Schepelern Johansen. Topikal behandling af psoriasis: Patienters præferencer for gel eller salve

Kåre Jansbøl og Katrine Schepelern Johansen. Topikal behandling af psoriasis: Patienters præferencer for gel eller salve Kåre Jansbøl og Katrine Schepelern Johansen Topikal behandling af psoriasis: Patienters præferencer for gel eller salve Topikal behandling af psoriasis: Patienters præferencer for gel eller salve kan hentes

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

DANSK TOURETTE FORENING. Medlemsblad Nr. 49 Februar 2015

DANSK TOURETTE FORENING. Medlemsblad Nr. 49 Februar 2015 DANSK TOURETTE FORENING Medlemsblad Nr. 49 Februar 2015 Fra Familieweekenden i Kerteminde oktober 2014 Adresser & Numre Bestyrelsen: Formand: Foreningens adresse: Søllerødvej 76, 2840 Holte e-mail: kk@tourette.dk

Læs mere

29. årgang December 2012 Nr. 4

29. årgang December 2012 Nr. 4 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 29. årgang December 2012 Nr. 4 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 4/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekendseminar for 25-40 årige. 5 Forældredag

Læs mere

Kåre Jansbøl. Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser?

Kåre Jansbøl. Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser? Kåre Jansbøl Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser? Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser? kan hentes fra

Læs mere

Rapport nr. 11 Undersøgelse af livsvilkårene i familier, hvor et barn har diabetes

Rapport nr. 11 Undersøgelse af livsvilkårene i familier, hvor et barn har diabetes Rapport nr. 11 Undersøgelse af livsvilkårene i familier, hvor et barn har diabetes DIABETESFORENINGEN Rapport nr. 11 Undersøgelse af livsvilkårene i familier, hvor et barn har diabetes Diabetesforeningen,

Læs mere

SKYND DIG, HVIS DU VIL MED!

SKYND DIG, HVIS DU VIL MED! ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang September 2012 Nr. 3 SKYND DIG, HVIS DU VIL MED! Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 3/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Landsindsamlingen

Læs mere

Stamceller: Test dig selv: Husmor eller Karrierekvinde. selvforsvar. Er det relevant for dig? familieidyllen. Gratis.

Stamceller: Test dig selv: Husmor eller Karrierekvinde. selvforsvar. Er det relevant for dig? familieidyllen. Gratis. Børn & Fritid Magasinet til børnefamilier Nr. 30 april/maj 2008 7. årgang Psykisk selvforsvar Styrk din datters selvtillid Stamceller: Er det relevant for dig? familieidyllen falmer helt Tjek jeres hjem

Læs mere

Indhold. Forsidebillede: Efteråret er mødernes tid i PROPA se side 22. Efterårshilsen til PROPAs medlemmer. At leve med kræft. Giv lyd, mand!

Indhold. Forsidebillede: Efteråret er mødernes tid i PROPA se side 22. Efterårshilsen til PROPAs medlemmer. At leve med kræft. Giv lyd, mand! September 2011, nr. 3 At leve med kræft Nye behandlinger af prostatakræft med spredning HIFU behandling i Norge Indhold Nr. 3, september 2011 PROPA NYT udgives af Prostatatakræftforeningen. Adresseændringer,

Læs mere

CCFMagasinet. Folkemødet på Bornholm. Forskere på jagt. Et liv med morbus Crohn. Colitis-Crohn Foreningen august 2013 nummer 91

CCFMagasinet. Folkemødet på Bornholm. Forskere på jagt. Et liv med morbus Crohn. Colitis-Crohn Foreningen august 2013 nummer 91 CCFMagasinet Colitis-Crohn Foreningen august 2013 nummer 91 Folkemødet på Bornholm Forskere på jagt Et liv med morbus Crohn Magasin om colitis ulcerosa, morbus Crohn og andre relaterede tarmsygdomme Indhold

Læs mere

Danmarks Bløderforening. Livet med ITP

Danmarks Bløderforening. Livet med ITP Danmarks Bløderforening Livet med ITP Livet med ITP ISBN 978-87-90861-04-9 ITP er en svær sygdom, Redaktion Terkel Andersen (ansvh.) Thilde Marie Skaanning (red.) Lene Jensen Design og produktion Synergi

Læs mere

FOKUSRAPPORT Overvågning af bivirkninger hos børn med autoimmune 1 sygdomme i biologisk behandling. fokusrapport

FOKUSRAPPORT Overvågning af bivirkninger hos børn med autoimmune 1 sygdomme i biologisk behandling. fokusrapport FOKUSRAPPORT Overvågning af bivirkninger hos børn med autoimmune 1 sygdomme i biologisk behandling fokusrapport Overvågning af bivirkninger hos børn med autoimmune sygdomme i biologisk behandling FOKUSRAPPORT

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

LHC-nyt. 29. årgang Marts 2012 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 1/12

LHC-nyt. 29. årgang Marts 2012 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 1/12 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 29. årgang Marts 2012 Nr. 1 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 1/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekend for 25-40 årige: Huntingtons Sygdom og et positivt

Læs mere

angstlidelser Fløjkrig mellem KAT og Freud Ny forskning i panikangst Undersøgelsesgaranti smuldrer Ny paraplyforening

angstlidelser Fløjkrig mellem KAT og Freud Ny forskning i panikangst Undersøgelsesgaranti smuldrer Ny paraplyforening Foto: Konstantin Binder/Wikimedia Commons (GNU Free Documentation) Nr. 21 juli 2008 www.angstforeningen.dk Tema: ADHD og angstlidelser Fløjkrig mellem KAT og Freud 8 Ny forskning i panikangst 11 Undersøgelsesgaranti

Læs mere

Har der været afholdt arrangementet Livsglæde og efterfølgende generalforsamlingen.

Har der været afholdt arrangementet Livsglæde og efterfølgende generalforsamlingen. 1 Juni 2014 Siden sidst Har der været afholdt arrangementet Livsglæde og efterfølgende generalforsamlingen. I dette nummer kan du læse følgende: Arrangement LIVSGLÆDE Lidt om generalforsamlingen Temadag

Læs mere

AngstAvisen. Tema: Generaliseret angst. Søde læger = raske patienter. Forskning: socialfobi i Århus. Angstforeningen i fællesråd. Selvhjælp på nettet

AngstAvisen. Tema: Generaliseret angst. Søde læger = raske patienter. Forskning: socialfobi i Århus. Angstforeningen i fællesråd. Selvhjælp på nettet April 2006 14 AngstAvisen Angstforeningens nyhedsbrev Tema: Generaliseret angst Søde læger = raske patienter Forskning: socialfobi i Århus Angstforeningen i fællesråd Selvhjælp på nettet Årsrapport for

Læs mere

BØRN TEMA. »Børn opfatter langt mere, end vi vil indse - snak om det!« Gode råd fra familieterapeut, Karen Glistrup s. 12. Din forening Året der gik 4

BØRN TEMA. »Børn opfatter langt mere, end vi vil indse - snak om det!« Gode råd fra familieterapeut, Karen Glistrup s. 12. Din forening Året der gik 4 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 1-2012 TEMA BØRN og depression»børn opfatter langt mere, end vi vil indse - snak om det!«gode råd fra familieterapeut, Karen Glistrup s. 12 Højskole få pladser s.

Læs mere

Mit barn har gigt. Gitramte Børns Forældreforening, december 2014, 2. udgave, 1. oplag

Mit barn har gigt. Gitramte Børns Forældreforening, december 2014, 2. udgave, 1. oplag Mit barn har gigt 1 Mit barn har gigt Gitramte Børns Forældreforening, december 2014, 2. udgave, 1. oplag Hæftet er en revideret version af det tidligere hæfte Værd at vide om at have et barn med gigt

Læs mere

31. årgang Juni 2014 Nr. 2

31. årgang Juni 2014 Nr. 2 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Juni 2014 Nr. 2 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2014... 4 Ægtefælle/samleverdag i Vejle...

Læs mere

mobile Fodterapeuter: KLINIK ER GODT, MEN UDE ER BEDST

mobile Fodterapeuter: KLINIK ER GODT, MEN UDE ER BEDST medlemsblad For statsautoriserede Fodterapeuter Februar 2009 2 mobile Fodterapeuter: KLINIK ER GODT, MEN UDE ER BEDST synergieffekt ved Fælles markedsføring hvad lægger arbejdstilsynet vægt på når Forskning

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

Glem ikke indeklimaet

Glem ikke indeklimaet Glem ikke indeklimaet Luften indenfor er ofte langt mere forurenet end udenfor. Læs hvordan du forbedrer dit indeklima. nr. 6 december 2008 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Lungenyt Eksperter: Undgå

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Allergi og overfølsomhedssygdomme i dagplejen

Allergi og overfølsomhedssygdomme i dagplejen Allergi og overfølsomhedssygdomme i dagplejen ALLERGI...5 UDVIKLING AF ALLERGI...5 SYMPTOMER...5 ÅRSAGER...5 UNDERSØGELSE...6 INDEKLIMA...7 HUSSTØVMIDER...7 PELSDYR...8 SKIMMELSVAMPE...8 POLLEN...8 POLLEN...9

Læs mere

Motion er en form for terapi

Motion er en form for terapi Dansk Brystkræft Organisations medlemsblad I Nr. 45 I Juni 2015 I 14. årg. Motion er en form for terapi Læs mere på side 06 12 Ødem vi lever med det 17 DBO s ærespris hylder de frivillige 23 Sådan anmelder

Læs mere

Søvnbesvær? Intet problem.

Søvnbesvær? Intet problem. Nr. 1 januar 2008 21. årgang www.ditlaegemagasin.dk til venteværelset POPULÆR LÆGEVIDENSKAB FOR HELE FAMILIEN Søvnbesvær? Intet problem. LÆS INDE I BLADET Sådan undgår du insulinpuder Har du en gang imellem

Læs mere

ASTMA-ALLERGI FORENINGEN FOR ODENSE & OMEGN

ASTMA-ALLERGI FORENINGEN FOR ODENSE & OMEGN ASTMA-ALLERGI FORENINGEN FOR ODENSE & OMEGN 3 AKTIVITETSBLAD SEPTEMBER 2012 2 Dette nummer... 3Indhold Nyt fra bestyrelsen.... 5 Referat af ordinær generalforsamling.... 6 Årsberetning 2011 for Astma-Allergi

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere