Dansk Landbrug i dag og i fremtiden. Erhvervspolitisk konsulent Niels K. Østergård Scheel Landbrug & Fødevarer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Landbrug i dag og i fremtiden. Erhvervspolitisk konsulent Niels K. Østergård Scheel Landbrug & Fødevarer"

Transkript

1 Dansk Landbrug i dag og i fremtiden Erhvervspolitisk konsulent Niels K. Østergård Scheel Landbrug & Fødevarer

2 Disposition Landbrug & Fødevarer Landbrugs- og fødevareerhvervet Økonomiske og finansielle forhold Svinesektoren Kvægsektoren Scenarier Spørgsmål

3 Landbrug & Fødevarer

4 Landbrug & Fødevarer Dannet 3. juni 2009 ved en fusion af Landbrugsraadet, Danske Slagterier, Dansk Svineproduktion, Dansk Landbrug med Landbrugsmedierne og Dansk Landbrugsrådgivning, samt væsentlige dele af Mejeriforeningens aktiviteter. Danske Slagterier

5 Hvad laver vi? Politisk interessevaretagelse Eksportfremme Rådgivning: Virksomheder Landmænd Videnudvikling og innovation

6 Blandt medlemmerne er

7 Landbrug & Fødevarer FÆLLES BESTYRELSE PRIMÆR- BESTYRELSE VIRKSOMHEDS- BESTYRELSE FÆLLES FORMAND- SKAB Adm. direktør Karen Hækkerup Viceadm. direktør Anne Lawaetz Arhnung Medlemsforhold & Organisation Koncern Økonomi & Forretningsanalyse Forretning & Marked Politik Viden Videncenter for Svineproduktion (fra 1. jan. 15 bliver VSP en del af VFL)

8 Koncerndiagram LANDBRUG & FØDEVARER L&F FÆLLESBESTYRELSE L&F PRIMÆR- BESTYRELSE L&F VIRKSOMHEDS- BESTYRELSE Bestyrelse Bestyrelse LANDBRUGSMEDIERNE VIDENCENTRET FOR LANDBRUG Kvæg Heste Fjerkræ Planteproduktion Økologi Økonomi & Virksomhedsledelse VFL IT Intern support Forretningsudvikling LANDBRUG & FØDEVARER Politik Forretning & Marked Viden Medlemsforhold & Organisation KoncernØkonomi & Forretningsanalyse Videncenter for Svineproduktion Datterselskaber

9 Geografisk placering Skejby (inkl. Videncentret for Landbrug) Koldkærgård AgroTech KolleKolle Kjellerup LandbrugsMedierne Vejen Axelborg UDENFOR DK: Bruxelles, London, Tokyo og Beijing

10 Landbrugs- og fødevareerhvervet

11 Produktionsgrundlag 2,62 mio. ha = 61 pct. af samlede areal landmænd landbrugsbedrifter 68 ha pr. bedrift i gennemsnit

12 Landbrugsproduktion ,1 mio. tons korn 5.1 mio. tons mælk tons oksekød 1,9 mio. tons svinekød 15,6 mio. minkskind tons fjerkrækød

13 Strukturudvikling Antal landbrug Andelsmejerier Antal medlemmer Andelssvineslagterier Antal medlemmer Grovvareforeninger Antal medlemmer

14 Beskæftigelse arbejdspladser Forsynings- og servicevirksomheder 30 pct. Forarbejdning mv. 31 pct Primærlandbrug 38 pct.

15 Fødevareklyngens andel af samlet beskæftigelse < 5 pct pct. > 10 pct.

16 Vi sælger højværdivarer Cypern Østrig UK Slovakiet Finland Luxembourg Irland Danmark Italien Sverige Holland Frankrig Tyskland Grækenland Estland Portugal Belgien Tjekkiet Letland Slovenien Spanien Litauen Ungarn Kroatien Polen Malta Bulgarien Rumænien 11,0 mia. kr. 1,9 mia. kr. 26,7 mia. kr. 0,3mia. kr. 4,6 mia. kr. 5,4 mia. kr. 13,8 mia. kr. 4,9 mia. kr. 3,2 mia. kr. 66,4 mia. kr. 9,1 mia. kr. 11,2 mia. kr. 3,4 mia. kr. 11,0 mia. kr. 77,6 mia. kr. 25,6 mia. kr. 193,4 mia. kr. 163,4mia. kr. 189,9 mia. kr. 14,0 mia. kr. 11,2 mia. kr. 3,1 mia. kr. 33,1 mia. kr. 64,8 mia. kr. 134,6 mia. kr 1,2 mia. 44,7 mia. kr. 97,6 mia. kr pct. af fødevareklyngens vareeksport sælges som højværdivarer

17 25 pct. af vareeksporten Samlede vareeksport i 2013: 619 mia. kr. Fødevarer, 107 mia. Kr. Biobaserede produkter, 37 mia kr. Agro-teknologi, 12 mia. Kr. Øvrige varer, 464 mia. Kr. Kilde: L&F s eksportstatistik, Danmarks Statistik, 2013

18 Økonomiske og finansielle forhold

19 Indkomsten er steget markant gennem de seneste år Sektorindkomst, driftsresultat for heltidsbedrifter, mia. kr * Kilde: Landbrug & Fødevarer * Prognose

20 Stor forskel i indkomsten mellem hoveddriftsgrenene Driftsresultat for heltidsbedrifter, kr * Kilde: Landbrug & Fødevarer * Prognose

21 Økonomisk effektivitet og holdbarhed skønnede langsigtede priser Gæld Høj gæld Likviditetsbehov Antal: Andel: 15,4 pct. Høj gæld Likviditetsoverskud Antal: Andel: 24,8 pct. 7,8 pct. Lav effektivitet 7,6 pct. Høj effektivitet Lav gæld Likviditetsbehov Antal: Andel: 10,7 pct. Lav gæld Likviditetsoverskud Antal: Andel: 49,1 pct. Likviditetsbehov Likviditetsoverskud

22 Landbrugets gæld ultimo året, mia. kr Landbruget Landmændene Kilde: Realkreditinstitutterne, Regnskabsdatabasen og Danmarks Statistik.

23 Variabelt forrentede låns andel af landbrugets realkreditlån, pct. 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% Pct. af restgæld Pct. af nyudlån 65% Kilde: Realkreditinstitutterne

24 Afdragsfrie låns andel af landbrugets realkreditlån, pct. 80% 75% 70% Pct. af nyudlån Pct. af restgæld 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% Kilde: Realkreditinstitutterne

25 Fordeling af bidragssatser for heltidslandbrug, pct. 70% % 50% 40% 30% 20% 10% 0% <0,5% 0,5-0,7% 0,7-0,1% 1-1,2% 1,2-1,5% >1,5% Kilde: VFL

26 Bidragssatser på nye udlån i året, pct. 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0, Kilde: Realkreditinstitutterne

27 Jordbrugets faste bruttoinvesteringer i driftsbygninger, mia. kr. 4,0 3,5 Kvægstalde Svinestalde Andre driftsbygninger 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, * Kilde: Danmarks Statistik *:Skøn

28 Landbrugsbedrifternes brutto og nettoinvesteringer, mia. kr Bruttoinvesteringer Nettoinvesteringer * Kilde: Danmarks Statistik *:Skøn

29 Udviklingen i den gennemsnitlige ejendomspris i fri handel, kr. pr. ha Gns. pris pr. ha, kr Kilde: Beregninger på data fra Danmarks Statistik

30 Salg af landbrugsejendomme < 10 ha ha >60 ha

31 Landbrugsbedrifter med bruger under 35 år, pct. 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% * 2012* 2013 Kilde: Danmarks Statistik

32 Politisk opmærksomhed omkring erhvervet

33 Vækstfonden - 12 mia. kr. over 3 år til investeringer Vækstlån: Lånebehov over 2 mio. kr. Ydes direkte af Vækstfonden Står bag ved andre lån Skal finansiere vækst eller ejerskifte Ansvarlige lån: Når egenkapitalen er for lille til at få yderligere finansiering Små kautioner: Lån på op til 2 mio. kr. Når sikkerhederne ikke rækker

34 Vækstfonden - Etableringslån Fakta om Etableringslån til landbrug Lånet er målrettet til ejendomskøb for yngre jordbrugere. Lånet er efterstillet anden lånefinansiering og styrker soliditeten ved at tælle som egenkapital på balancen. Renten ligger ca. 2-3 procentpoint højere end renten på den foranstående finansiering fra pengeinstituttet. Lånet bruges som supplement til finansiering fra en bank eller et realkreditinstitut og kan kombineres med et Vækstlån.

35 Landbrugets finansieringsbank Formålet med LFB er at yde anlægsfinansiering og garantier til landbrug med effektive driftsledere og nye unge landmænd: Rekonstruktioner Nye investeringer Generationsskifte LFB tilbyder lån og garantier: Annuitetslån med en løbetid på op til 20 år Anlægslån med en løbetid på op til 15 år Garanti til sikkerhed for lån til forbedringer Garanti til sikkerhed for lån til ejerskifter eller investering

36 Pensionskassekapital Dansk Farm Management A/S investerer sammen med AP Pension i dansk landbrug. Fonden opkøber landbrug bestående af jord og bygninger. Landmanden forpagter ejendommen men investerer i besætning og maskiner og står for den daglige drift. Forpagtningsafgiften fastsættes som: 5,2 pct. af den investerede kapital i jord og stuehus 6,5 pct. af den investerede kapital i driftsbygninger Afskrivning af bygninger i henhold til aftale. Landmanden har en option om køb af ejendommen efter 8-10 år.

37 Svinesektoren

38 Markedssituationen 2014: Stabil produktion af svin i EU Gode eksportmarkeder i Fjernøsten Håb om bedre grillsæson end i 2013 Mindre konkurrence på eksportmarkederne fra USA Stigende valutakurs for $, og Rusland

39 Udviklingen i svinenoteringen 12,50 12,00 11,50 11, ,50 10,00 9,50 9,

40 Forventninger til 2015 Mindre stigning i EUs produktionen af svinekød i 1. halvår Stigende produktion af svinekød i USA, Canada, Brasilien og Rusland Øget import af svinekød i Kina

41 Kvægsektoren

42 Mælkeproduktion i mia. kg mælk i årets første 7 måneder Land Samlet indvejning Stigning fra 2013 Stigning fra 2012 EU 28 87,964 mia. kg 4,450 mia. kg 3,273 mia. kg USA 55,049 mia. kg 0,977 mia. kg 1,059 mia. kg New Zealand 8,547 mia. kg 1,180 mia. kg 0,121 mia. kg Samlet 10 største 180,353 mia. kg 6,998 mia. kg mia. kg

43 Markedssituationen - Prisfald grundet svingninger i den kinesiske efterspørgsel og en kraftig stigning i det globale udbud, anført af stigende mælkeproduktion i EU - Den russiske embargo af fødevarer forstærker denne udvikling

44 Udviklingen i mælkeprisen Mælk, kr. pr. kg (Inkl. efterbetaling, uden sæsonregulering) 4,00 3,60 3,20 2,80 2,40 2,

45 Scenarier

46 3 scenarier er opstillet Baseline Fortsæt som hidtil historiske vækstrater fortsætter Opbremsning Fald på 10 pct. i produktionen Bæredygtig intensiv produktion NLK, Husdyrudvalget, Vækstteam for Fødevarer m.fl. anbefalinger indført

47 Hovedkonklusioner BIP i 2030 Beregnede effekter i BIP-scenariet i 2030 Produktionen stiger med 58 pct. Eksporten stiger med 80 pct. Beskæftigelsen stiger med 14 pct. Miljøindikatorerne holdes konstante Den danske klimapåvirkning stiger marginalt

48 Der er store muligheder på verdensmarkedet Eksportpotentiale for den danske fødevareklynge Mia. kr priser Kilde: Landbrug og Fødevarer på baggrund af data fra OECD og Danmarks Statistik

49 Spørgsmål??

Årsmøde LVK. Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby

Årsmøde LVK. Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby Årsmøde LVK Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby Disposition Politisk indflydelse Økonomien i landbruget Svinesektoren Kvægsektoren Ejer- og generationsskifte Spørgsmål Politisk inflydelse

Læs mere

Dansk landbrug 2015. Niels Østergård Scheel. Erhvervspolitisk Konsulent Landbrug & Fødevarer

Dansk landbrug 2015. Niels Østergård Scheel. Erhvervspolitisk Konsulent Landbrug & Fødevarer Dansk landbrug 2015 Niels Østergård Scheel Erhvervspolitisk Konsulent Landbrug & Fødevarer Disposition Økonomien i erhvervet Ruslandspakke Ejer- og generationsskifte Spørgsmål Økonomien i erhvervet www.dof.dk

Læs mere

Økonomikonferencen 2013. v. Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby

Økonomikonferencen 2013. v. Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby Økonomikonferencen 2013 v. Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby Disposition 1. Internationale tendenser og finansiel regulering 2. Reguleringen af den finansielle sektor og dets betydning for landbruget

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken 2 Historiske highlights 1813 1818 1936 Statsbankerotten: Gennemgribende pengereform som følge af voldsom krigsinflation efter Napoleons-krigene. Nationalbanken

Læs mere

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2013-2015

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2013-2015 Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2013-2015 December 2013 1 / 14 Indhold Sammendrag... 2 Resultatopgørelse... 3 Alle heltidsplanteavlsbedrifter... 4 Planteavlsbedrifter inddelt efter

Læs mere

Tema. Finansiering af svinestalde

Tema. Finansiering af svinestalde Finansiering af svinestalde Der findes ikke en let måde at finansiere landbrug på i dag. > > Jan Terkelsen, Sønderjysk Landboforening Långiverne stiller øgede krav og det er blevet svært at skaffe finansiering

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015 December 2013 1 / 17 SAMMENDRAG Svineproducenternes driftsresultat for 2013 forventes at blive lavere end 2012, der ganske vist var det

Læs mere

DANSK LANDBRUG INDLEDNING OG KONKLUSIONER

DANSK LANDBRUG INDLEDNING OG KONKLUSIONER DANSK LANDBRUG Erik Haller Pedersen, Økonomisk Afdeling, Birgitte Vølund Buchholst, Kapitalmarkedsafdelingen og Peter Askjær Drejer, Statistisk Afdeling INDLEDNING OG KONKLUSIONER Dansk landbrug er kendetegnet

Læs mere

Landbrugets økonomi Melgaard, Poul; Bjørnskov, Christian ; Christensen, Tove; Frandsen, Søren E.

Landbrugets økonomi Melgaard, Poul; Bjørnskov, Christian ; Christensen, Tove; Frandsen, Søren E. university of copenhagen Landbrugets økonomi Melgaard, Poul; Bjørnskov, Christian ; Christensen, Tove; Frandsen, Søren E. Publication date: 2001 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets

Læs mere

NOTAT. 16. december 2013. Fakta: Vækstplan for fødevarer. Indholdsfortegnelse

NOTAT. 16. december 2013. Fakta: Vækstplan for fødevarer. Indholdsfortegnelse NOTAT Fakta: Vækstplan for fødevarer Indholdsfortegnelse 1. Fødevareerhvervets betydning for dansk økonomi 2. Finansieringsudfordringer og -initiativer 3. Afvikling af landbrugslovens barrierer for at

Læs mere

Investering i landbrug

Investering i landbrug Investering i landbrug Fondsfinansiering i Dansk Landbrug, Gråkjær 13. januar 2015 Farm Management A/S Torben Andersen H.C. Jørgensen Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 Mail: hcj@agrofond.dk Tel:

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

KVÆGBRUG I VERDENSKLASSE

KVÆGBRUG I VERDENSKLASSE VIDEN - VÆKST - BALANCE KVÆGBRUG I VERDENSKLASSE Landbrug & Fødevarer Indhold Kvægbrug i verdensklasse... 3 Fakta om dansk kvægbrug... 4 Kvægbruget yder et værdifuldt bidrag til samfundsøkonomien... 5

Læs mere

Økonomiske prognoser. Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 2011. v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug

Økonomiske prognoser. Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 2011. v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug Økonomiske prognoser Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 211 v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug Temaer Landbrugets indkomstprognoser Hvad viser prognoserne? Hvad kan

Læs mere

Fødevareøkonomisk Institut 19-06-2012 Jens Hansen og Henrik Zobbe Journal nr. 030-0004/12-0720. Landbrugets gæld

Fødevareøkonomisk Institut 19-06-2012 Jens Hansen og Henrik Zobbe Journal nr. 030-0004/12-0720. Landbrugets gæld Fødevareøkonomisk Institut 19-06-2012 Jens Hansen og Henrik Zobbe Journal nr. 030-0004/12-0720 Landbrugets gæld 1. Indledning Den indtjeningsmæssige krise, der prægede dansk landbrug i årene 2007-10, er

Læs mere

Kapitaltilførsel til landbruget fremadrettet. Økonomiens dag 5. maj 2011 V. Niels Jørgen Pedersen

Kapitaltilførsel til landbruget fremadrettet. Økonomiens dag 5. maj 2011 V. Niels Jørgen Pedersen Kapitaltilførsel til landbruget fremadrettet Økonomiens dag 5. maj 2011 V. Niels Jørgen Pedersen Mangfoldig udvikling i Danmark Danmark som videnslaboratorium Made in Denmark 2.0 Vi gør Danmark større

Læs mere

Vækstfonden. Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014

Vækstfonden. Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014 Vækstfonden Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014 Agenda Kort om Vækstfonden Hvem kan vi finansiere Det hjælper vi med Sådan kan ejerskifter finansieres Sådan kommer du i gang 7. maj 2014

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 21 Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Af Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Særlige danske branchestrukturer kan ikke forklare den svage

Læs mere

v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen

v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen Økonomi og finansieringsmuligheder i svineproduktionen v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen Nr. 1 Agenda Produktionsøkonomi bytteforhold Forventninger til erhvervets indtjening Finansiering og kapitalforhold

Læs mere

Reformen af EU s landbrugspolitik CAP

Reformen af EU s landbrugspolitik CAP Reformen af EU s landbrugspolitik CAP Jette Hagensen En arbejdsrapport i forbindelse med projektet Teknologi og miljø i landbruget nye løsninger? Det Økologiske Råd, december 2010 Kolofon: ISBN: 978-87-92044-07-5

Læs mere

Landbrugets økonomi. 1. marts 2013. Østdansk Landbrugsrådgivning Rønnede 26. februar 2013

Landbrugets økonomi. 1. marts 2013. Østdansk Landbrugsrådgivning Rønnede 26. februar 2013 Landbrugets økonomi Østdansk Landbrugsrådgivning Rønnede 26. februar 213 v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug TEMAER: Prognose for landbrugets driftsresultater Foreløbige driftsresultater

Læs mere

AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER

AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER SAMMENFATNING Aktiviteten i den internationale økonomi tager gradvist til, om end der er betydelige forskelle på tværs af lande. I euroområdet har væksten været

Læs mere

Velkommen til. Økonomimøde

Velkommen til. Økonomimøde Velkommen til Økonomimøde Program 19.00 Velkomst v/ virksomhedskonsulent v/ Søren Bjerring Bækholm 19.05 Økonomien i fynsk landbrug set fra en politisk vinkel v/ næstformand Torben Povlsen 19.20 Aktuelle

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik Årsrapport 2007 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne

Læs mere

D A F Analyse LÆS I DETTE NUMMER: AutoBranchen Danmark

D A F Analyse LÆS I DETTE NUMMER: AutoBranchen Danmark D A F Analyse AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Nr. 3 21. august 2013 udsendt i uge 34 Se flere nyheder på www.daf.dk LÆS I DETTE NUMMER: 2013 ligner endnu et flot bilår Danskerne er europamestre

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks

Læs mere

Notat om økonomi i husdyrproduktionen i Danmark

Notat om økonomi i husdyrproduktionen i Danmark Københavns Universitet Fødevareøkonomisk Institut Brian H. Jacobsen, Alex Dubgaard, Lars-Bo Jacobsen og Hanne Marie L. Jespersen 16. august 2010 Notat om økonomi i husdyrproduktionen i Danmark Plantedirektoratet

Læs mere

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Dansk Landbrug 25. august 2008 Sektionen for økonomi, statistik og analyse Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Sammendrag dansk Landbrug foretager hvert år en opgørelse af realkreditinstitutternes

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere