Der arbejdes hårdt på at få Martha klar til sommerens sejladser.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der arbejdes hårdt på at få Martha klar til sommerens sejladser."

Transkript

1 Nr. 343 Januar 2014 Der arbejdes hårdt på at få Martha klar til sommerens sejladser. Der er også brug for dine hænder. Se arbejdsopgaver inde i bladet. 1 foto: hjemmesiden

2 I Jubilæumsnummeret af Marthaposten kom vi desværre til at skrive at Eigil har været formand, hvilket viste sig at være en beklagelig fejl. Vi har sat vores opsøgende og dybdeborende afdeling for forsvundne formænd til opklare mysteriet om hvem der så var formand i den periode Eigil ikke var det. Kære marthanere. Vel mødt til arbejde og sejlads i 2014 v/ Annemette Østergaard Formand Annemette Østergaard Tlf , mobil: Langelandsgade 52,15. th Århus C Kasserer Finn Svendsen Tlf Mellemtoften Egå Sekretær Anders Andersen mobil: Jens Baggesensvej Århus C Sejladskontor Jens Callesen Tlf: Egelyalle 1, 2 mf Vejle Arbejdskoordinator Alan Bing Pedersen Tlf.: Bellevuegade Kolding Nye medlemmer og PR Helle Herting Tlf.: Ørstedsgade 23C, 3. tv Vejle WEB-adresse: Så er jul og nytår godt overstået. De første har været i gang med vintersysler på værkstedet allerede før jul, og lur mig, om der ikke igen er gang i kaffestuen både onsdage og lørdage. Det er så godt, at nogen bruger deres tid til glæde for os alle, så Martha kan blive klar til endnu en sæson. John har arbejdet med systemet, så der er overblik over opgaverne. Det skal gøre det lettere at byde ind med løsninger, så mange hænder kan holdes i sving. Anders har haft travlt med at få sejlplanen færdig. Der var en del løse ender efter generalforsamlingen, men her i bladet kan I se den overordnede plan for Jeg ved mange ligesom foregående år sidder klar ved tasterne den 15. januar, så jeg håber alt er klart til at modtage tilmeldingerne. Vi vil jo gerne have rigtig mange også nye med ud at sejle. Bemærk at der som forsøg i 2014 er gratis sejldage til alle. Nye medlemmer får som tidligere 7 dage for aktive og 2 dage for støtte medlemmer. Det nye er: Aktive medlemmer får 3 sejldage og støttemedlemmer får 1 sejldag for et års kontingent. Disse dage skal afvikles i De kan ikke spares op, og de tæller ikke med i opgørelsen, der berettiger til fri sejlads. Så kom ud at sejle, hvis I vil udnytte det. I bestyrelsen har vi her før jul, hvor dette skrives, en lille velfortjent pause, men allerede 11. januar holdes årets første bestyrelsesmøde. Der er opfølgning på generalforsamlingen med vedtægterne, og vi lægger an til at få færdiggjort dæksprojektet næste vinter. Chr. Johnsen fra værftet og Tom Rasmussen fra Skibsbevaringsfonden er varskoet, men der er stadig et stort problem. Vi mangler kroner. De fondsansøgninger, der har været sendt af sted, er ikke blevet tilgodeset, så fundraiserne har et travlt forår foran sig. Vi går ikke i gang, før midlerne er der. Vel mødt til arbejde og sejlads i På bestyrelsens vegne. Annemette foto:dreamsteam 2 3

3 Året der gik Uddrag fra Formandens beretning ved Generalforsamlingen 2013 Årets første udfordring bestod i konstitueringen. På trods af ihærdigt benarbejde, havde der ikke meldt sig nogen på banen, der bare gik rundt med en drøm om foramandsposten i maven. Men den løsningsorienterede bestyrelse fik fordelt opgaverne. Det blev så mig, der påtog mig formandskabet. Bestyrelsesarbejdet har fungeret godt. Vi har holdt 7 bestyrelsesmøder + det løse. Vi passer hvert vores område. Ansvarsfordelingen fremgår af Marthaposten, og er man i tvivl, kan man henvende sig til mig, der så vil løse eller fordele sagen. Det har været et år uden de store restaureringsopgaver, så derfor har der også været tid til at kigge på andre forhold af betydning for vores forenings. Kommunikation Vi er en stor forening, både med medlemstal men også geografisk. Vi har brug for at alle medlemmer føler sig informerede og engagerede. Derfor har vi kigget på den interne kommunikation. Den største forandring er Marthaposten. I mange år har bladet været det vigtigste kommunikationsmiddel for os, men i dag er der flere digitale medier til rådighed, som kan overtage nogle af de funktioner, som Marthaposten har dækket. Da Birgit også ville træde af, og udsendelse af blade er blevet meget dyrt, passede det med, at tænke i nye baner for bladet. Fremover vil Marthaposten udkomme fire gange om året. Vægten skulle gerne ligge på det underholdende - sejladsbeskrivelser, appetitvækkere til kommende sejlture, maritim snak m.v. Det skal være interessant læsning også for støttemedlemmer og andre eksterne, der får et i hånden. Efter lidt turbulens, har Hans taget teten som redaktør med Per, Jørgen og Kira i redaktionsgruppen. Der er stadig lidt fødselsvanskeligheder med nyt trykkeri m.v. men jeg synes, det er lykkedes at få et lækkert blad, som man hver gang glæder sig til at åbne, for at se, hvad de nu har fundet på. Som noget nyt har vi så indført Marthamailen. Den kommer ikke i folks postkasse, men dog i deres indbakke. Den bruges til det mere direkte informationsagtige. Nye sejlture, indkaldelse til arbejdsdage og andre relevante beskeder, som vi gerne vil have reaktion på. Fordelen ved mailen, er at den kan være aktuel, fordi der ikke skal gå flere uger fra deadline til det er fremme hos dem, vi vil nå. Der er også hurtig reaktionsmulighed via link direkte fra mailen til hjemmeside og evt. tilmeldingsformularer m.v. Det er vigtigt, at vi har alle adresser, og at de er korrekte, så check lige jeres data på den liste, der ligger her. Ved siden af både Marthamail og Marthapost, har vi hjemmesiden. Her har vi altid mulighed for at uddybe informationerne og holde dem dagsaktuelle med deltagerlister m.v. Herudover har hjemmesiden en kæmpe funktion i at være vores ansigt udadtil Vi har også fået gang i en meget aktiv facebookgruppe. Det gamle forum var blevet forældet, og facebook gruppen har mange flere muligheder. Hele sommeren har der været livlig aktivitet med helt aktuelle billeder fra sejlturene, konkurrencer og ikke mindst kommentarer på tværs til det hele. Der er selvfølgelig nogen, der ikke er/vil være på facebook, men dertil har vi så lavet den anonyme marthamedlems profil. Vi håber selvfølgelig, at nogen tænker på de få, der endnu ikke bruger de digitale medier. F.eks laver et print af marthamailen m.v. Men selv den bedste kommunikation på diverse medier kan ikke erstatte at ses og mødes. Det gjorde vi blandt andet på medlemsmødet som du kan læse mere om i Marthaposten nr Her fandt man bl.a. frem til, at det vil være rigtig godt for foreningen, at få decentraliseret så mange arbejdsopgaver som muligt. Så kan man flere steder i landet lave arbejdsgrupper, hvor marthanere mødes og snakken går. Det har vi forsøgt at efterleve ved at offentliggøre projekter, man kan byde ind på. Dette kan stadig forbedres, men en succeshistorie er da, at vi nu har fået den store arbejdopgave med Marthaposten til København, så medlemmer derovre kan involvere sig og få arbejdsdage ved det. PR Vi havde i år en stor satsning på Tall Ships i Fredericia. Det blev en stor succes, både med sejltur frem og tilbage og med rigtig mange besøgende om bord. Vi fik 4 5

4 et nyt medlem lige på stedet. Vi har også tænkt at gentage det i Ved pinsestævnet i Holbæk var vi tilmeldt som fortælleskib, og her var også mange besøgende. Vi blev kontaktet af Odense blomsterfestival, om vi ville ligge og pynte ved kajen der. Da det lige kunne lade sig gøre i forbindelse med en weekendtur, tog vi en beslutning om at sejle Martha derover fra torsdag til lørdag. Det blev til stor glæde for vore medlemmer i Odense, og vi fik et overskud fra salg af fadøl om bord. Vi fik kontakt til mange mennesker selv om publikum på kajen ikke var så mange, som man havde stillet i udsigt. Gæsteture laver vi for at få nye interesserede til at føle lyst til at melde sig ind. Vi har haft mange med på torsdagssejladser fra Vejle. Da vores deltagelse i Tall Ship Races i Århus ikke kunne lade sig gøre og ugen efter blev aflyst, fik vi også et par fyldte ture i den forbindelse. Desuden har vi haft gæsteture i forbindelse med Århus festuge. Vi arbejder til stadighed på at være synlig både fysisk og i den digitale verden. Vi har annonceret lidt på google og er godt repræsenteret i søgemaskinerne, men det kniber med at finde ud af, hvilke søgeord, der er mest brugt at dem, vi søger som medlemmer. Arbejde på skibet Findes der noget mere bekræftende, end at komme forbi på værkstedet en bidende kold januardag, og så finde en sej gruppe af medlemmer, der har pakket sig ind og fister rundt og er begyndt at tage hul på diverse små og store jobs, der skal ordnes inden sejlsæsonen starter igen. Man skulle jo næsten tro, at selv værkstedshumoren må være frosset fast sådan en dag, men ikke desto mindre var der folk, og det har der været hele foråret. Der er både lørdagshold og onsdagshold og jeg ved ikke hvad. Det er bare så godt og fortæller, hvor vigtigt det er, at vi både har et godt værksted og et frokostrum, hvor man kan hygge sig imellem opgaverne. I foråret lykkedes det også tømrerholdet at udskifte ruftaget ved flåderne. Beddingen var igen i år planlagt til påsken. Men sådan skulle det ikke gå, for påsken faldt sidst i marts, og på det tidspunkt var der tyk is i Vejle havn. Vi måtte finde en alternativ plan, og på den måde, fik vi byttet rundt, så både sejladsklargøring af rig, instrumenter og opholdsrum blev ordnet før, vi sejlede Martha til Middelfart for at klargøre bunden. Bunden blev ordnet på et par dage, og Martha kunne så blive liggende i Middelfart til weekenden efter, hvor der skulle være skipper/styrmandstur. Og her skal siges stor tak til alle. Det er det mest klargjorte skib, vi har haft i årevis. Så var sejlplanen skudt i gang. Ugen efter blev det til en 1. plads til Rum Regatta i Flensborg. Det vundne trofæ vakte blandede følelser, men jeg tror dog ikke, at det var tilsigtet, at man kom til at ødelægge det allerede ugen efter til pinsestævne. Sommertogterne har været præget af højtryk og forrygende vejr. Skibet har fungeret godt, og der har været glade billeder fra alle turene på facebook. Vi kom rundt om Skagen fra Thyborøn for første gang. Vi måtte aflyse to ugeture i sæsonen. Der har også tidligere år været nogle ugeture, der ikke blev til noget på grund af manglende deltagere. Det ville jo være fedt, hvis alle ugeture kunne gennemføres, og det kan vi kun opnå ved at få flere medlemmer. Foreningen 6 7

5 Foreningen Grænserne omkring vores vedtægter og sejladsregler har også været prøvet i forhold til hvem, der må have hvilke børn med o.l. Det har sat bestyrelsen i gang med et større arbejde med at vurdere og renovere vore vedtægter, sejladsregler og SMS, så de er i overensstemmelse med hinanden og med foreningens aktuelle måde at fungere på. Dette arbejde er dog ikke færdigt, men vi håber at kunne vende tilbage til næste år, ligesom vi også vil forsøge at formulerer nogle klare retningslinjer både i forhold til sponsorrettigheder og i forhold til gæsteture. økonomi og medlemmer. For ca. 1½ år siden satte vi kontingentet væsentlig op, fordi projektet med nyt dæk, var blevet meget dyrere end budgetteret. Midlerne til det nye dæk skulle komme gennem øget medlemstal som bare har vist sig at være lidt dalende. Det er svært at sige, om prisen eller den stigende gennemsnitsalder er årsagen Men det er noget, vi har meget fokus på. Vi har haft overskud i år, og det gør det værd at overveje at få flere ud at sejle. Vi mangler stadig den sidste del at dækket og agterstævnen for at få Martha gennemrestaureret i skroget. Vi har fået bevilget lån på fra skibsbevaringsfonden, der skal bruges indenfor to år, så vi håber på, at kunne lave det næste vinter. Vi har også fået fra friluftsrådet. Vi har de fra Jelling sparekasse, og vores egen opsparing. Men vi mangler stadig mindst ifølge kassereren. Niels K. og jeg deltog i et fondsraiser kursus i TS regi sidste weekend, og vi har at fået ny inspiration til fonde, vi kan søge. Vi går ikke i gang med projektet, før vi har midlerne til at lave det. Vi håber på, det bliver vinteren 2014/15. Værftet har lovet os, at tilbuddet er så rummeligt, at der ikke kommer økonomiske overraskelser denne gang. Det håber vi holder. Der er blevet sejlet i 72 dage, og det er blevet til ialt 826 overnatninger. Disse fordeler sig således: 703 af aktive medlemmer, 22 af studerende over af unge under 18, 6 af sponsorer, 22 af ungdomsmedlemmer over 18 og 45 af støttemedlemmer. De 703 overnatninger af aktive medlemmer blev ligget af 59. Som noget nyt havde vi en sejladstræningsuge sammenmed andre skibe tra Ts. Det blev også en succes og vi fik gode kontakter på andre skibe. Vi har fået en ny skipper i år, idet Christian har meldt sig på banen og sejlet sin første uge. Nye skippere er lige så vigtig for foreningens fortsatte virke som nye medlemmer. Tak til alle, der har villet påtage sig ansvaret for at føre skib i det indeværende år. Du kan læse hele formandens beretning samt referat fra Generalforsamlingen på hjemmesiden....og så lige et par uddrag fra Generalforsamlingen 2013 En weekendsejlads = 2 overnatninger dvs 48 timer fx fra fredag eftermiddag til søndag eftermiddag. Indtægter: Særlige indtægter er gaver og sponsorater. Mange små og betaling fra arrangementer, som f.eks. Tall Ship Fredericia som var det arrangement der gav mest indtjening. som forsøg i 2014 giver et aktivt medlemsskab ret til 3 gratis sejldage og et støttemedlemskab ret til 1 gratis sejldag. 8 9

6 Formand: Annemette Østergaard Kasserer: Finn Svendsen Sekretær: Søren Hedegård Nielsen Sejladser: Anders Andersen Arbejdskoordinator: John Plesner Kristensen Nye medlemmer og PR: Helle Herting Marthas bestyrelse Sejlplan 2014 Ansvarsområder: Foreningen indadtil og udadtil, kommunikation til medlemmer og koordinering Bogholderi og regnskab, kontingentopkrævning, medlemskartotek og adresselister til udsendelse af Marthaposten og forsikringsforhold Referater og ad hoc opgaver Sejlplan, skippere/styrmænd, tilmeldinger til ture, kartotek over medlemmers kompetencer i forhold til sejlads og registrering af arbejdsdage Værkstedet og overordnet koordinering af arbejde og kontaktpersoner til praktisk vedligeholdelse af Martha Medlemshvervning, åbent hus, skibsreddere og sponsorer Dato Tur Turbeskrivelse Skipper 12/4-13/4 Vejle Middelfart Sejlads til bedding? Middelfart Vejle Sejlads fra bedding 02/5-4/5 Skipper/styrmandtur Vejle Vejle Finn 9/5-11/5 1.Træningssejlads Vejle-Vejle 23/5-25/5 2.Træningssejlads Vejle-Vejle 29-maj Vejle Fredericia Dagturssejlads Christian 29/5-01/6 TallShips Fredericia T allship Fredericia 30/05 Christian 01-jun Fredericia Middelfart Dagturssejlads Christian 6/6-9/6 Pinsestævne Middelfart Flensborg Sønderborg Sejlads fredag morgen 06/06 13/6-16/6 1. Weekendtur Sønderborg Svendborg Vagn 21/6-28/6 Uge 26 Træningssejlads TS Svendborg København Niels 28/6-5/7 Uge 27 Smålandsfarvandet København Gedser Christian 5/7-12/7 Uge 28 Bornholm Gedser Ystad Steener 12/7-19/7 Uge 29 Sjælland Ystad - Korsør Finn 19/7-26/7 Uge 30 Fyn rundt Korsør - Svendborg Bent 01/8-03/8 2. Weekendtur Svendborg Haderslev 8/8-10/8 3. Weekendtur Haderslev Vejle 14/8-18/8 4. Flensburg Nautics Vejle Flensborg Vejle Forlænget weekend Per 22/8-24/8 5. Weekendtur Vejle Århus 30-aug Pis Pot Cup Århus 5/9-7/8 6. Weekendtur Århus-Ålborg 7/9-13/9 Limfjorden Rundt Ålborg-Skive Bent 14/9-16/9 7. Weekendtur Skive-Vejle Når Martha er blevet klar til sejlads efter skipper/styrmandsturen og de første træningssejladser, deltager vi i Tallships Fredericia og pinsestævnet der i år foregår i Flensborg. Efter en weekendtur i det sydfynske øhav, støtter vi igen i år op omkring TS-sejladsuge i uge 26 med fokus på søsikkerhed. Derefter går turen omkring området ved det sydlige Sjælland og længere østover til Bornholm i uge 27 og 28. Martha deltager i år i Fyn rundt i uge 30 og skal derfor tilbage vestover omkring Sjælland. Antallet af weekendsejladser hvor støttemedlemmer og andre nysgerrige har mulighed for at få en kortere tur er i år øget. Vi skal en tur ned langs lillebælt, hvor vi deltager i Flensburg Nautics - her har vi valgt at lave en forlænget weekendtur. Så går turen til Århus hvor vi skal deltage i Pis Pot Cup, samt mulighed for aftensture ud i Århus bugt. Herefter stævner skibet mod Limfjorden for at deltage i kapsejladsen Limfjorden Rundt, der afrunder sejladssæsonen Tilmeldinger til Sejladskontoret (Anders Andersen), med post, , telefon eller på hjemmesiden. Husk også at melde jer til træningsturene, både nye som gamle Marthanere. Det er på disse ture i får genopfrisket sikkerhed og alle rullerne Per

7 Vinterens arbejde Motor holdet Vinter betyder aktivitet på værkstedet. Meld dig til et af holdene og deltag i det hyggelige fælleskab! - eller mød op på bedding som igen ligger i påsken. Vi er der fra mandag 14. april og påsken ud. Maler holdet Der kræves som regel lidt højere temperaturer og tør luft førend der kan males. Men ring, der er helt sikkert opgaver du kan lave! Maler arbejde kræver en grundviden, og derfor laves der kursus, hvor det også er en fordel at gamle Marthanere deltager. Meld dig til holdet senest 1. april hos Leif: Tlf Tømrer holdet - Gastønde og afaldstønde fornyes - Skydekappe på nedgang til skipperkahyt repareres/ fornyes. - Skøde beslag fornyes - Pullert agter flækket, skal fornyes - Et antal nye jomfruer fremstilles, udført i egetræ - Planker til fremstilling af blokke tilvirkes. skab med låger til SB stuveplads ved nedgang. - Fremstilling af svinerygge under Lilleog Storeknud. - Nye kofilnagler drejes i asketræ og koges i olie. -Eftergå kalfatring og begning langs lugekarmskanter. - Eftergå begning på det nye dæk, supplering eller udjævning. - Afslibning og maling af containere på forpladsen. - Oprydning af lager af råtræ og lager af rest- og stumpetræ i værkstedet. - Udvide pyntenet under jagerbom frem til spidsen af bom. - Renovering af den gamle symaskine Kontakt John: tlf Dieselgenerator og dieselpumpe fra dækket er bragt til værkstedet hvorfra de forårsklargøres. Til foråret skal toiletsystemet adskilles for eftersyn (Alan og Carsten). På hovedmotoren skal der skiftes olie og filtre. Marthanere er velkomne til at troppe op og få instruktion i toiletsystemet da vi godt kan bruge flere folk der har viden om dette. Det giver selvfølgelig sejldage! Kontakt Carsten: Tlf Rigger holdet Skal ses efter: Skinkler til jager, alle sejl og klyver. Desuden alt løbende gods. Laves: Nye fokke skøde, nye bakstags wire til storemast, preventer til storsejl (som på skonnert), vælinge på store mast styrbordside, vælinge på skonnert mast styrbordside, og nyt anker tov; til stb anker. Klyver sejl og jager sejl ses efter i ligene, og syes. Males: Blokke males med lak, maste ringe males med lin olie, rundholter males med lin olie maling, master males, og stående rig males med lin olie og tjære. Lille Martha: Smakke sejl syes til jollen. Mast og spryd tilpasses. Div tov laves. Bade lejder efter ses

8 Stemninger fra 40 års Jubilæumsfesten Min kære veninde Nu har jeg været på ferie med den gamle dame, jeg har fortalt dig om. Det jeg ikke fortalte, er at hun er 113 år gammel, lugter og er ofte lidt utæt forneden. Alligevel har det været meget spændende, så derfor får du en lang beretning her. Den gamle dame er en tomastet skonnert ved navn Martha. Jeg har jo aldrig været til søs før. Det var ikke noget problem, havde de sagt, men der var meget nyt. Jeg skulle mønstre i Vejle stod der. Jeg har jo læst om mønstring på et skib, så du kan tro, jeg mødte op med rene negle og nyklippet hår. Der var ikke nogen, der skulle kølhale mig, fordi jeg ikke levede op til den skrappe skippers standard. Det var lidt af et antiklimaks, at komme om bord. De andre så ud som om, deres tøj var noget fra en genbrugs, og den skrappe skipper kom vist først senere. Men flinke var de. Det første vi skulle var at proviantere ja det betyder at købe mad ind. Jeg siger dig, der blev slæbt bunker af mad om bord. De talte en del om stuvning, men jeg kunne da ikke se, nogen hvidkål eller andet til der kunne bruges til stuvning. Så var efterhånden skipper og resten kommet, så vi skulle lægge fra land. Jeg sir dig, det var fremmedord der blev råbt: ind gennem klysset stop springet lad gå det hele- hun er let. Hvis man kun hørte lydsporet kunne man godt forestille sig noget helt andet. Det blev ikke bedre, da vi skulle sætte sejl. Stop faldet - pikken op stå i pikken fok op. Nå da vi havde sat sejl, var der et par flinke mennesker, der gongede fra kabyssen. Forventningens glæde havde langsomt bredt sig med duftene dernedefra, og jeg siger dig, der var disket op. Der var hvide sild og der var røde sild og der var ja meget andet. Alligevel var der en, der blev ved at snakke om briochesild. Jeg forstår godt, de kalder sig Skonnerten til foreningen Marthas restaurant. Efter maden var der nogen, der snakkede om at tage bakstørn. Jeg tænkte, hvad er det for et knob, men det fandt jeg aldrig ud af, for jeg fik besked på at ligge hen, så jeg var frisk senere. Men lige som jeg sov allerbedst gik det galt. Der blev rumsteret på dæk, og nogen råbte liget lever. Jeg for op. Var det klabautermanden, de havde fundet? Da jeg kom op var det første, jeg fik øje på skipper, der kom op fra agterkahytten efter sin middagslur, så forstod jeg. De havde sat sejl. Alt var roligt. Ingen motor. Vi sejlede stile med vinden. Fantastisk oplevelse. Der var mange specielle typer om bord. De kendte åbenbart hinanden på kryds og tværs. Der var en, de kaldte urmarthaner. Det forstår jeg ikke en brik af, for han kom konsekvent for sent. En del gik rundt med røde huer, det var vist en særlig bande. Nogen snakkede hele tiden om målebrev og tissetrold. Nogen kan ikke sejle uden firkanter. Om aftenen var vi i havn, og så var der åbent på batteridækket. Ja det var hele det batteri af rødvinsdunke, der var linet op henne bag ved. Så gik snakken. På et tidspunkt var der nogen, der blev ved at diskutere om noget tovværk, og de belv lidt højrøstede. Så sprang den ene op og sagde. ska vi la Kusken afgøre det. Så tænkte jeg er der nu slagsmål med et eller andet specielt sømandsvåben. Men det var bare en bog, de hentede, og så blev alt roligt igen. De tale meget om gensidig ros og selvforherligelse og det levede de op til. Det er åbenbart meget specielt at være marthaner. Men det blev en dejlig tur. Jeg har meget at lære om livet om bord endnu, så jeg bliver nok nødt til at tage hyre igen. Din letmatros. Brevet forfattet og læst op af Annemette Østergaard 14 15

9 ... og formandens tale: Det er med en vis ydmyghed, at jeg står her og skal holde foreningens 40 års jubilæumstale. Selv om jeg har været med i en del år, har jeg samlet set også kun båret en lille del af udviklingen. Ingen personer kan tage æren for dette alene. Erik Grip synger et sted: små hjul, små hjul løfter store ting, og det kan vi jo i den grad skrive under på. Når hjulene er mange nok og tager hver deres del, så kommer helheden fremad. Derfor er vores vigtigste aktiv måske ikke skibet, men medlemmerne. Der har været et stort flow af medlemmer gennem årene. Nogen blev hængende længe, ja nogen har hængt ved siden starten og andre var meget aktive i en årrække, indtil deres liv har bragt dem andre steder hen. Tilsammen er det blevet til et fantastisk flot arbejde. Men ingen medlemmer, uden noget at samles om. Martha har en kraft. Gravitation kaldes det i fysikkens verden, et legemes tiltrækningskraft på et andet. Det er proportionalt med legemets størrelse. Marthas gravitation er så stor, at hun har fået mange til at se bort fra det sure og komme igen. Ja ja til jer der nu allerede er kommet ud af et sidespor ved tanken om to legemers tiltrækning, så understreger jeg, at det er gravitation ikke graviditet vi taler om!!! Vi kan læse i jubilæumsudgaven af Marthaposten, at i en periode lå skibet næsten udsigtsløst hen, men nogen bragte det videre alligevel. Efter forliset, der ville have kunnet splittet de fleste foreninger ad, rykkede marthanerne sammen og gav sig til at bygge skib igen. Flere kom endda meget hurtigt til. Vi bearbejdede vores sorg ved at arbejde sammen, og til denne fest tror jeg faktisk, at både Sarah og Hibiscus sidder et sted og glæder sig med os et sted. Lad os da værne om det sammenhold og den kraft der er i at være marthaner. Lad os given hinanden gode oplevelser, så man går glad fra arbejde eller sejlads. Lad os værne om, at vi fortsat har et sted, hvor fine lægefingere eller finmekanikere kan komme og rase ud med store muggerter. Hvor skolelærere kan blive udfordret ved at forme et stort stykke tømmer, hvor computernørder kan skrabe beg og få frisk luft og hvor man kan få lov at være holde ved montør på et projekt, til man har lært lidt af det håndværk, der skal til. Lad os værne om, at vi har sejlture, hvor ungerne kan glemme ipadden og ro rundt i en jolle, hvor alle bliver udfordret ved at lave mad til mange, og hvor morgensangen altid består i at snakke om, hvor de dog snorker alle sammen Med andre ord lad os bevare Martha og vores forening, så også kommende generationer en dag står holder et jubilæum af en slags

10 Et medlemskab af foreningen kan føre til så meget... Jeg er nyt medlem af foreningen og har sejlet med Martha i én sæson, og det bliver i hvert fald ikke den sidste (har meldt ind på flere ture i år). For nu at komme til sagen var min kone og jeg på ferie i Ægypten først på året. En dag var der en besked fra Niels Kobberø, om jeg var interesseret i at være med til at sejle en båd hjem fra Caribien. Det lød spændende, så jeg svarede, at det var jeg da. Vel hjemme fra Ægypten og efter at have drøftet det med konen og aftalt med skipperen, blev billetten til Caribien booket. Desværre havde jeg ikke tid til at tage væk fra marinaen og udforske øen. Marinaen er en del af et ferie-resort, der er under opførelse, og det er noget af det kedeligste, jeg nogensinde har set. Der var en masse lejligheder, fin strand og store pools, men absolut ingen hygge, og der var stort set kun servicepersonel til stede, så hvad de lever af, ved jeg ikke. Den 3. april rejste jeg så af sted og skulle skifte fly i Dusseldorf. Turen derfra til Den Dominikanske Republik tager næsten 10 timer, og man sidder da og tænker på, at den anden vej i sejlbåd er frygtelig langt. Jeg havde lidt bøvl med at finde båden (en Jeanneau 45 ved navn Tao ), da der er to marinaer i Punta Cana, og jeg tog en taxa til den forkerte i første omgang, men det lykkedes at finde båden

11 Den 5. april satte vi kursen mod Bermuda med vinden foran for tværs og ankom der efter en lille uge efter at have logget næsten sømil. Bermuda er en del af Britisk oversøisk territorium. Det er en øgruppe, og der bor ca mennesker. Alle huse er velholdte, der er pænt og rent og folkene er yderst flinke, så det kan godt anbefales. Vi havde et par dage der, og fik set noget af øen bl.a. hovedstaden Hamilton. Så blev kursen sat mod Azorerne, dog skulle vi lige nogle hundrede mil nordøst over for at ramme noget agten for tværs vind. Det lykkedes ikke så godt, for vinden var mest i nordøst og omkring halvvejs kom vi i lidt frisk vind, og der var lidt udfordringer at tage vare på. På båden var der to ferskvandstanke, og vi skiftede på et tidspunkt til den styrbords tank. Da vi lukkede op for vandhanen kom der saltvand ud. Det var jo noget mystisk, for vi havde selv fyldt 300 liter ferskvand i tanken. (Vi havde selvfølgelig været i nærheden af Bermudatrekanten). Der var teorier om, at der kom saltvand igennem udluftningen, så den blev afbrudt og proppet af. Under denne operation fandt vi ud af, at der var en del vand i forskibet, så vi gik i gang med at lænse. Senere fandt vi ud af, at vandtanken simpelthen var revnet, så ferskvandet var løbet ud og havde blandet sig med det saltvand, der kom ind et eller andet sted. Vejret blev værre, og på et tidspunkt kom vandet hurtigere ind, end vi kunne nå at få det ud igen. Det var selvfølgelig lidt skidt. Vi var sømil fra nærmeste land, så vi måtte klare os selv. Ved at vende og sejle på styrbord halse i stedet, kom der ikke så meget vand ind, og det var muligt at tætne en dårlig forsegling ved nogen kabler og slanger. Da vejret blev bedre, kunne vi få folk på fordækket og inspicere forrummet, hvor vandet kom fra. Det viste sig, at lugen til rummet var utæt, og pumpen var stoppet af skidt. Tingene blev nødtørftigt repareret, og vi ankom til Horta på Azorerne den 1. maj. Horta er samlingssted for mange af de både, der krydser Atlanten og et rigtig hyggeligt sted. Vi nød det et par dage, men fik også repareret de ting, der var gået i stykker. Om aftenen var vi flittige gæster på Peters bar, der er langturssejlernes bar midt i Atlanten

12 Så skulle vi bare lige klare den sidste etape til Middelfart, og det gik da også uden de store problemer. Vi sejlede direkte mod Brest, der ligger ved den engelske kanals munding. Derved kommer man også udenom det meste af Biscayen. Først da vi kom i nærheden af kanalen, mødte vi jævnligt store skibe. Ellers var det nærmest en sensation, når vi mødte et andet skib. I Cuxhaven fik vi tanket op med diesel, så vi kunne klare Kielerkanalen. Da vi kom til Kielerkanalen, var det blevet rigtig sommer, så bermudashortsene blev fundet frem igen. Turen gennem kanalen var skøn. Man kunne høre fuglene synge, se de nyudsprungne træer og folk, der nød det ved bredden. Vi var lidt sent på den og kom først til Kiel Holtenau ud på aftenen. Ved midnatstid var vi på vej fra Kiel og kunne så nyde turen nordover i mørke. Man kunne virkelig mærke, at man havde bevæget sig nordpå. Det blev koldere, mere lyst om natten, og solen gik ikke så hurtigt ned. Næste morgen ved 10 tiden ankom vi til Middelfart gl. havn, hvor jeg blev sat af, og de andre fortsatte til pinsetræf i Ebeltoft. I Kanalen skal man som lystfartøj holde sig fra dybvandsruterne og holde øje med de færger, der krydser flere steder. Det kan være svært at se skibenes navigations lys, da der er utrolig megen lysforurening, især fra færger, men også fragtskibe. Turen gik videre langs Hollands kyst, hvor der er mange vindmølleparker under opførelse. Vi var ude for et par steder at blive guidet forbi, hvor vagtskibene syntes vi var for tæt på. Næste udfordring var Elben. Der løber en kraftig strøm, og der er meget trafik til og fra de havne, der ligger ud til Elben. Og da det så blev tåget i morgenskumringen, kan det nok være, alle sanser blev skærpet. Det har været en fantastisk tur. Vi har sejlet mere end sømil, og så kan man jo spørge om, hvad man har lavet undervejs, og det er jo ikke så meget. Og dog. Man har haft tid til at tænke over tilværelsen. Hvad der er væsentlig, og hvad der har mindre betydning. Man har lært noget om at leve i et fællesskab på begrænset plads og få dagligdagen til at fungere. Også i pressede situationer. Så hvis I får sådan et tilbud, som jeg fik og har lysten, så er det bare med at slå til. Er man åben for nye indtryk og er rimelig tolerant, kan det ikke gå galt. Jeg gør det gerne igen. Dette var den korte version af historien. Detaljerne kan I altid få i hyggeligt selskab over en øl ombord på Martha. Jens Poulsen 22 23

13 Returneres ved varig adresseændring Afsender: Marthaposten V/Finn Svendsen Mellemtoften Egå Redaktion: Hans axelsen, Tlf Per Christiansen Søren og Kira Adrian Groskopf Indlæg indsendes til: 24 Deadline: 5. marts 2014 foto: J.Groskopf

Atter kan vi se frem til nogle spændende, sjove og hyggelige sejladser i 2009. Sejlplanen ser du siderne 17 og 18 (foto: Niels Kobberø)

Atter kan vi se frem til nogle spændende, sjove og hyggelige sejladser i 2009. Sejlplanen ser du siderne 17 og 18 (foto: Niels Kobberø) Nr. 315 Januar 2009 35. årgang Atter kan vi se frem til nogle spændende, sjove og hyggelige sejladser i 2009. Sejlplanen ser du siderne 17 og 18 (foto: Niels Kobberø) Formand Leif Byrgiel, Brinckersvej

Læs mere

Arbejdskoordinator Ansvar for: Overordnet koordinering af arbejdet: arbejdshold og arbejdsplan

Arbejdskoordinator Ansvar for: Overordnet koordinering af arbejdet: arbejdshold og arbejdsplan Nr. 310 Maj 2008 34. årgang Formand Leif Byrgiel, Brinckersvej 2, 7100 Vejle Tlf.:23 24 79 01 e mail: formand@skonnert.dk Kasserer Ansvar for: Bogholderi og regnskab Kirsten Kjems, Vestre Strandallé 140,

Læs mere

Nr. 338 December 2012 38. årgang

Nr. 338 December 2012 38. årgang Nr. 338 December 2012 38. årgang Fra generalforsamlingen. Den afgående formand, Leif Byrgiel, takkes på foreningens vegne af Finn Svendsen for det store og værdifulde arbejde, som Leif har udført som formand.

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Referat af Foreningen Bona Gratias Generalforsamling. Lørdag d. 2. november 2013

Referat af Foreningen Bona Gratias Generalforsamling. Lørdag d. 2. november 2013 Referat af Foreningen Bona Gratias Generalforsamling Lørdag d. 2. november 2013 Dagsorden Ad 1. 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Opgørelse af stemmeberettigede medlemmer 4.

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø.

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø. Everten Rebekka af Fanø Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003 Afsender: Everten Rebekka af Fanø. Adresse: Konsul Lauritzens Plads 26, Nordby DK 6720 Fanø. 1 2 Nyhedsbrev nr. 23-2003. Everten Rebekka af Fanø Adresse:

Læs mere

LILLA DAN Togtplan 2015

LILLA DAN Togtplan 2015 ! LILLA DAN Togtplan 2015 Hvad med en anderledes og aktiv ferie? Oplev det danske ørige eller den svenske skærgård ombord på skonnerten Lilla Dan. 64 års aktiv drift for J. Lauritzen A/S! Rederiet J. Lauritzen

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer.

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer. OBS! Vær opmærksom på, at en ændring af masten med slæder og skinner på masten ikke er i overensstemmelse med klassereglerne. Båden er således ikke en klassebåd. Folkebåd til en singlehand hygge-sejler

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Nr. 347 maj 2015. Tag med til Norge. se meget mere inde i bladet! foto: Annemette Østergaard

Nr. 347 maj 2015. Tag med til Norge. se meget mere inde i bladet! foto: Annemette Østergaard Nr. 347 maj 2015 Tag med til Norge se meget mere inde i bladet! foto: Annemette Østergaard Kære marthanere v/ Annemette Østergaard Kære Marthanere og andet godtfolk Formand Annemette Østergaard Mallinggårdsvej

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K.A.S. sejlerskole SEJLERSKOLE Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K.A.S. sejlerskole tilbyder en toårig sejleruddannelse, hvor du gennemgår

Læs mere

Nyhedsbrev forår 2015.

Nyhedsbrev forår 2015. Nyhedsbrev forår 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Velkommen til nye medlemmer Bådbyggeriet på Mythuegård. Laksen Aktiviteter. En lang og mild vinter ser nu ud til endeligt at være overstået. Som et nyt

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. Formandens beretning. VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015 Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub men også et samlingspunkt

Læs mere

NYHEDSBREV TIL VÆRTER

NYHEDSBREV TIL VÆRTER NYHEDSBREV TIL VÆRTER NR. 1 Oktober 2011 1. ÅRGANG Formandens hjørne Af Carl Bratved Kære værter! Vi har nu overstået sommerferien, hvor der har været travlhed på Veteranhjemmet, men takket været jeres

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Turen til Kroatien 2014.

Turen til Kroatien 2014. Torsdag 21/8: Turen til Kroatien 2014. Kl 16:45 holder vi ved Færgen i Rødby,i god tid.det viser sig at vi for første gang må vente, vi kan ikke komme med før kl 17:45. Vel ankommet til Femeren,går turen

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter RadiseNyt September - Oktober 2015 For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter Jesperhus Blomsterpark Radisevej 2, st. th, 2300 København S tlf. 32 58 90 14 www.amagerseniorklub.dk amagerseniorklub@hotmail.com

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015 Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Hvad hedder udstyret på optimistjollen Længde: Bredde: Skrogvægt: 230 cm 113 cm 35 kg Sejlareal:

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Din Oegk-kontakt: Arne dirckinck-holmfeld mobil: 2365 7219 e-mail: adh@dhplus.dk TDe 3 huller, der omtales som The Bear Trap på PGA National Jeg rejste d. 10 fredag

Læs mere

Ny sponsor. Således vil der fremover blive lodtrækning om 45 blink hver måned

Ny sponsor. Således vil der fremover blive lodtrækning om 45 blink hver måned Ny sponsor Vi har nu lavet en aftale med Danish Lure og kan således udtrække yderligere 15 blink hver måned, startende med fangstrapporter fra juli måned, altså til afhentning i klubben fra 1. september.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Oktober 2010, nr. 8 Velkommen til oktobermødet. Onsdag, den 13. oktober kl. 18:00 til fællesmøde mellem Fyn og Trekantområdet Til foredraget Bliv bedre til forhandling Du er velkommen

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4 Nyhedsbrev Årgang 3 Udgave 4 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit syvende nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har SuperDive været gennem en løbende udvikling mod målet

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg.

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. REFERAT af Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. Deltagere: Formand Lauge Damstrup Brøndum Næstformand Merete Ettrup Kasserer

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Kontakt Sejlerskoleudvalget:

Kontakt Sejlerskoleudvalget: Hvor varmt skal man være påklædt? Hav hellere for meget tøj på end for lidt. Vær klædt på i lag på lag det er varmest og det gør det let at regulere tøjmængden. Der er koldere på vandet end i land, særligt

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

viden giver sejlglæde //

viden giver sejlglæde // øyvind bordal // magne klann Sejlerbogen viden giver sejlglæde // Sektion 1 Grundlæggende sejlads Sejlerbogen Sejlerbogen//Viden giver sejlglæde Blue Ocean Media FORFATTERE Øyvind Bordal, Magne Klann FOTO

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet Pionerbladet 2014 Kalender 2014 11. 13. april Arbejdsweekend Trevæld Centret 25. 27. april Arbejdsweekend Arresø Centret 26. april Generalforsamling Arresø Centret TAK Tak til Kynde for hans mange bidrag

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Nyhedsbrev december 2014.

Nyhedsbrev december 2014. Nyhedsbrev december 2014. Formandens klumme Æ bådslæw. Bådbyggeriet på Mythuegård. Aktiviteter. Formandens klumme. Sikke en Sommer 2014 har budt på. Fantastisk vejr, Ikke mindst under Tall ships, hvor

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Foto: Mogens B N Thorkild Sandbeck viste hidtil ukendte evner som entertainer og tryllekunstner ved indvielsen af vore nye lokaler/værksted

Foto: Mogens B N Thorkild Sandbeck viste hidtil ukendte evner som entertainer og tryllekunstner ved indvielsen af vore nye lokaler/værksted Nr. 308 Februar 2008 34. årgang Foto: Mogens B N Thorkild Sandbeck viste hidtil ukendte evner som entertainer og tryllekunstner ved indvielsen af vore nye lokaler/værksted Formand Leif Byrgiel, Brinckersvej

Læs mere

Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz

Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Sæsonens sidste DVK golfmatch sponsor: Christian Boesen www.bolig-udland.dk Vinder i dame rækken Nr. 2 i dame rækken Nr. 3 i Dame rækken Elsa Risvad Margit Sandager

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

Endnu ikke gjort. Yvonne laver en navneliste og inviterer folk til et inspirationsmøde.

Endnu ikke gjort. Yvonne laver en navneliste og inviterer folk til et inspirationsmøde. 27. Marts 2012 Fremmødt: Kåre, Søren Thorup, Yvonne, Søren Kristian og Uffe Afbud: Parbæk og Jacob Ikke fremmødt: Ingen Formalia Ordstyrer: Yvonne Referent: Kåre 1. Opgavelisten Yvonne tager ansvaret for

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde

Indkaldelse til bestyrelsesmøde Indkaldelse til bestyrelsesmøde Den 9. februar kl. 13.00, vi mødes kl. 12 og spiser medbragt frokost sammen. Det Grønlandske Hus (Avalaks kontor) Tilstedeværende: Taitsiannguaq Tróndheim, Pipaluk Lind,

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010 Laugposten 19. årgang nr. 01-2010 Standerhejsning Den nye bestyrelse Laugposten følger tiden Afholdte ture Nye forslag til aktiviteter Standerhejsning og generalforsamling d. 10 april Vejret var kun en

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Husk: Nød i Præstegården

Husk: Nød i Præstegården NR. 118 NOVEMBER 2004 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Husk: Nød i Præstegården 1 Medlemsnyt. Indmeldelser: Udmeldelser: Anne-Birgitte Helbo Rosenlunden 20 5471 Søndersø

Læs mere

Møde i Bestyrelsen: 15.01.2014

Møde i Bestyrelsen: 15.01.2014 Møde i Bestyrelsen: 15.01.2014 Deltagere: Ole Meridin, Formand () Flemming Skøtt Lorenzen, Sekretær (FSL) Lene Pries, Klubhusudvalg () Frederik Kier Riisgaard, Kølbådsudvalg (FKR) Flemming Thomsen, Motorbådsudvalg

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Alle i NGK ønskes en rigtig glædelig JUL samt et lykkebringende NYTÅR.

Alle i NGK ønskes en rigtig glædelig JUL samt et lykkebringende NYTÅR. Til stede ved bestyrelsesmødet den 8. december 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

MARTS 2014 NYHEDSBREV

MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV Siden sidst: Her havde jeg håbet at kunne skrive en hel masse om vores arbejdsweekend. Desværre blev den aflyst på grund af sygdom blandt andet. Vi håber at vi snarest kan få arrangeret

Læs mere

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Generalforsamlingen blev afviklet med 24 deltagere og ægteparret Bahnsen havde pyntet flot op ved 2 store borde midt i

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

Hvis du allerede har en konto fra sidste år, kan du genbruge dit brugernavn og password.

Hvis du allerede har en konto fra sidste år, kan du genbruge dit brugernavn og password. EVENTVEJLEDNING FOLKEMØDET 2015 EVENTVEJLEDNING OPDATERET 30.04.15 TILMELDING AF EVENTS TIL FOLKEMØDET 2015 Alle events skal overholde Folkemødets principper og skal derfor godkendes af Folkemødets sekretariat,

Læs mere