Miljøchef til By og Udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøchef til By og Udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune."

Transkript

1 Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Miljøchef til By og Udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene Stillingen Ansættelsesvilkårene Kolding Kommune By og Udviklingsforvaltningen Miljøområdet... 6 Forventningerne Miljøchefens ansvar og opgaver Baggrund/ledererfaring... 9 Ansættelsen Ansøgernes vurdering af arbejdspladsen Arbejdspladsens vurdering af ansøgerne Tidsplan for ansættelsen Efter ansættelsen side 1

2 Vilkårene 1. Stillingen Der er mange gode grunde til at stillingen som Miljøchef i Kolding Kommune er attraktiv. Den er fagligt attraktiv, fordi der er et stærkt niveau over de ledere og medarbejdere du får ansvaret for. Der er en god tradition for dygtighed og en medarbejdergruppe, der er så glade for deres arbejde, at de sjældent skifter job. Du får endda muligheden for at være en del af det ledelsesmæssige ansvar for Green Cities, hvor formandskabet overgår til Kolding Kommune næste år. Det giver nogle ekstra dimensioner til stillingen, hvor den udadvendte, faciliterende og relationsskabende kapacitet sættes på prøve. Stillingen er ledelsesmæssigt attraktiv fordi vi åbent melder ud, at vi er indstillet på at være en station på et dygtigt menneskes karrierevej. Vi uddanner gerne fremtidens kommunale direktører, hvis de lægger nogle gode arbejdsår hos os først. Og du bliver en del af en ledergruppe med højt til loftet, der faktisk formår hvad der i realiteten er sjældent at fastholde et fokus, der også går på strategi og udvikling og sparring med hinanden som ledere. By og Udviklingsforvaltningen er attraktiv for det ordentlige menneske, der forventer en god tone og en sjov kommentar - når hun/han går på arbejde. Det gælder imellem medarbejdere, men det gælder også imellem medarbejdere og det politiske niveau i et engageret Miljøudvalg, som man naturligt kommer tæt på. Endelig er der nogle attraktive rammer i Kolding Midtby, hvor det der engang var Kvickly og bowlingbane er transformeret til nogle rigtigt spændende og moderne kontorlokaler der formår at befordre det fælleskab fagligt som socialt der er så vigtigt for By og Udviklingsforvaltningen. Vi er og vil være én forvaltning og ikke en tung søjlekonstruktion. Skal du så være fagligt stærk og ledelsesmæssigt meget erfaren for at søge stillingen? Nej det skal du ikke nødvendigvis være. Forgængeren har en ledelsesmæssig baggrund i politiet og han har gjort det godt. Så der er ikke skabt en fag-faglig ledelsestradition. Men du skal og vi vil mærke efter i processen være mindst ærligt nysgerrig og interesseret i miljøområdet. Det må ikke være et tilfældigt faglig felt du søger ind i her. Du skal også have ledelsesmæssig erfaring men længden er ikke så vigtig for os. Du skal derimod have demonstreret, at du har et spændende niveau, at du evner at skabe resultater ligesom du skal være i besiddelse af den robusthed det kræver at sidde som tung leder i et stor og stærk politisk styret organisation. Skulle vi prøve hinanden af? side 2

3 2. Ansættelsesvilkårene Stillingen besættes på overenskomstvilkår og efter konkret forhandling i henhold til cheflønsaftalen på et niveau, der forventes at ligge på kr. + pension. 3. Kolding Kommune Kommunen er Danmarks 7. største kommune med over indbyggere. Det er et af de relativt få områder i Danmark, der har oplevet næsten konstant vækst i de seneste 10 år, og der er derfor god demografisk bund under de mange udviklingstiltag, kommunen har sat i søen. Den politiske organisation Den politiske organisation består ud over Byråd og Økonomiudvalg af 9 stående udvalg. De er Fritids- og Idrætsudvalget, Seniorudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Socialudvalget, Kulturudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Plan- og Boligudvalget, Miljøudvalget samt Teknikudvalget. By og Udviklingsforvaltningen servicerer 4 politiske udvalg nemlig Plan- og Boligudvalget, Teknikudvalget. Miljøudvalget samt Kulturudvalget. Den administrative organisation Den administrative organisation består af 4 forvaltninger med hver deres direktør. Forvaltningerne er By og Udviklingsforvaltningen, Centralforvaltningen, Senior- og Socialforvaltningen, samt Børne- og Uddannelsesforvaltningen. Forvaltningernes direktører udgør den samlede direktion på 4 (idet kommunaldirektøren tillige er direktør for Centralforvaltningen). 4. By og Udviklingsforvaltningen By og Udviklingsforvaltningen omfatter ca medarbejdere. Den administrative hovedadresse er beliggende på Nytorv 11 i Kolding Midtby i et moderne hus bygget op omkring åbne kontorlandskaber. Forvaltningen i Kolding så dagens lys for ca. 5 år siden da Kultur- og Fritidsforvaltningen samt Teknisk Forvaltning blev lagt sammen. Forvaltningen har haft sin nuværende organisering i 2 år og der er en god ro over medarbejdere og ledere. Der er styr på arbejdsdelingen og etableret arbejdsfælleskaber på tværs. side 3

4 By- og Udviklingsforvaltningen By- og Udviklingsdirektør Thomas Boe Konsulentteam Sekretariat Økonomi Kultur Nicolai D. Heidemann Plan, Byg og Ejendomme Merete Dissing Miljø Vakant Anlæg og Drift Martin Sejersgaard-Jacobsen Kolding Brandvæsen Søren Ipsen Kultur Byggesag Industri, jord og grundvand Projektering Kolding Brandvæsen Kolding Musikskole Koldingbibliotekerne Kommunale Ejendomme Planafdelingen Ejendom og Bolig Klima & Bæredygtighed Landbrug og GIS-team Natur & Vand Supportteam Rengøring/Kantine Renovation Program-/projektorganisation Green Cities Trafik Vej & Park Drift side 4

5 Chefgruppen i forvaltningen består af 4 områdechefer, Beredskabschefen samt cheferne for de to stabsfunktioner økonomi og administration. Som nævnt i indledningen er det en chefgruppe der insisterer på, at der skal være højt til loftet og plads til andet og mere end daglig drift. Det er også en gruppe der tilsammen kan fostre mange ideer og det kræver at man også er god til at prioritere imellem alt det spændende der bliver kastet op i luften. By og Udviklingsforvaltningen har i de senere år haft held med at facilitere en byudvikling der ikke blot tilgodeser den efterspørgsel efter boliger nye som gamle der løbende har været i de seneste mange år, men også aktivt medvirker til at transformere midtbyen og dens boligudbud. Det betyder blandt andet at befolkningen i Kolding Midtby på en kort årrække vil blive fordoblet til gavn for det liv der leves og opleves i en pulserende by med rigtigt mange unge mennesker. Det sidste understøttes af en markant samling af uddannelser på Campusområdet, der er beliggende tæt på midtbyen. Noget der selvsagt bidrager til uddannelsernes- såvel som byens sammenhængskraft. Hele baggrunden for satsningen er en grundig foranalyse, hvor potentialerne for ikke mindst singleboliger blev belyst. Se gerne mere her (med et glimt i øjet!): https://www.youtube.com/watch?v=nfdmknxakp4 Forvaltningen var en af de tidligere udgaver af koblingen imellem ansvaret for de fysiske rammer og det levede liv (kultur og fritid). Det ansvar har udmøntet sig i en lang række spændende projekter, hvor man kan nævne Skamlingsbankens transformation til et moderne kultur og oplevelsescentrum i samarbejde med blandt andet A.P. Møller fonden, Kongeå-stien langs den gamle dansk-tyske grænse fra 1864, rum og plads ved slotsøen hvor unge som gamle kan hænge ud, oplevelsescenter og industrikultur på Harteværket og meget, meget mere. Samarbejdet imellem det politiske niveau og administrationen i By og Udviklingsforvaltningen er i dag godt og tillidsfuldt. Det er lykkedes at facilitere et politisk rum hvor politikerne får lov til at snakke netop politik og ikke blot bliver et godkendelsesstempel for en fjern forvaltningspraksis. By- og udviklingsdirektøren er den daglige ansvarlige for samarbejdet med det politiske niveau, men det forventes, at områdecheferne besvarer faktuelle spørgsmål fra politikere, uden at det behøver at gå via direktøren og i øvrigt deltager i sparring med ikke mindst de politiske udvalgsformænd. Der hersker en god og uformel stemning blandt forvaltningens medarbejdere og ledere MED-system fungerer godt og smidigt. side 5

6 Forvaltningen arbejder med en program/projektmodel. Denne fremgår tillige af diagrammet ovenfor. Programorganiseringen er en permanent del af organisationen, der går på tværs af linjeorganiseringen. Et program bliver til på baggrund af et behov for en ekstraordinær strategisk indsats inden for et givent udviklingsområde over en begrænset tidsperiode. Chefgruppen er i udgangspunktet styregruppe for programmerne med en områdechef som programejer for det enkelte program. Områdechefen for Miljøområdet er i udgangspunktet programejer for programmerne; Klima og Bæredygtighed samt Oplevelser. 5. Miljøområdet Der er samlet set 50 medarbejdere på miljøområdet fordelt på 4 afdelinger med hver deres afdelingschef. Det er: Industri, Jord og Grundvand, Natur og Vand, Landbrug og GIS samt Klima og Bæredygtighed. De 4 afdelingsledere og Miljøchefen udgør områdets lederteam. Der er etableret en stærk teamfølelse blandt de 5 ledere med udpræget gensidig respekt og tagen ansvar for hinandens områder på tværs. Når vi træder ind i vores ledelsesteam er det et frirum, hvor man ikke behøver at sidde og tage sig i agt (citat afdelingsleder). Der er en forventning til ledere som medarbejdere om at der arbejdes i en udviklingsorienteret organisation, der også tager chancer og som arbejder aktivt ud af området. Alle ledere og medarbejdere sidder samlet, med god plads, akustik og gode muligheder for at trække sig tilbage til stille-rum. Det er et område med mange veluddannede medarbejdere der har holdninger til mange ting. Det betyder, at der er højt til loftet med plads til holdninger og også uenighed. Der er ikke store spændinger imellem kunderne og forvaltningen, men modsat kan der godt arbejdes endnu mere struktureret med tilgangen til myndighedstænkningen på tværs af miljøområdet. Der er i øjeblikket en proces i gang med ekstern konsulentbistand (KLK) med fokus på forvaltningens organisatoriske forankring af digitaliseringsopgaven. GIS er helt naturligt et kerneelement i dette. Det forventes, at der træffes beslutning om den fremtidige forankring før sommerferien. Den afgående miljøchef har efter 7 gode år i Kolding valgt at søge nye udfordringer i en anden organisation. Han har på forbilledlig vis udarbejdet en grundig oversigt over de opgaver den nye Miljøchef vil skulle være opmærksom på. Opgaver hvoraf de vigtigste fremgår af nedenstående. Det er derfor en dejlig rolig, afklaret og udramatisk platform man sætter sig på som ny Miljøchef. side 6

7 Fakta om de afdelinger, der udgør miljøområdet Industri, jord og grundvand. Der er - ud over afdelingslederen - 15 medarbejdere i afdelingen organiseret i 2 teams. Team tilsyn og godkendelser: Spildevand (mest industri) - tilladelser og tilsyn, miljøgodkendelser og tilsyn industrivirksomheder, bidrag til øvrige afdelinger vedrørende støj, klagesager (naboklager), rottebekæmpelse Team jord og grundvand: Vandforsyning, (planlægning, tilladelser og tilsyn - både enkeltindvindinger og almene forsyninger), grundvandsbeskyttelse (fx indsatsplaner og udtalelser til andre tilladelser), paragraf 19-tilladelser (oplag), olietanke, tilladelser og håndhævelse efter jordforureningsloven Koordinering af kommunens bidrag til råstofsager (regionen) Klima og bæredygtighed. Der er - ud over afdelingslederen - 9 medarbejdere i afdelingen. Hovedopgaverne er: Spildevandsområdet, miljøvurderinger af planer og programmer, VVM screeninger, tilladelser indenfor varmeforsyning, energi, klima, klimatilpasning og bredt bæredygtighedsarbejde generelt. Afdelingen bistår indkøbsafdelingen med at sikre grønne indkøbsaftaler og håndterer en lang række tværgående processer i og imellem forvaltningerne i Kolding Kommune Forvaltningsprogrammet klima og bæredygtighed er forankret her ligesom arbejdet med Green Cities og landsbysamarbejdet tager sit udgangspunkt her vil derfor få en væsentlig rolle i 2016 når formandskabet for Green Cities overgår til Kolding Kommune. Natur & Vand. Der er - ud over afdelingslederen - 13 medarbejdere i afdelingen. Hovedopgaverne er: Projekterne Skamlingsbanken, Kongeåstien/1864-stien, den nye oplevelsesportal samt Harteværket. Myndighedsopgaver i forhold til vandløb, natur og kyster, herunder bade- bådebroer samt kystsikring. Bidrag til kommuneplanarbejde på naturområdet og skovrejsning. Gennemførelse af naturgenopretnings-, vandløbs- og formidlingsprojekter, pleje af naturarealer, vådområdeprojekter, stiprojekter samt det administrative ansvar for vandløbsvedligeholdelse i kommunale vandløb. Udmøntning af indsatser i forhold til statens vandplaner. side 7

8 Der er tilknyttet en naturvejleder til afdelingen, som formidler især til voksengrupper samt arbejder med udviklingsopgaver, der skal sikre kommunens borgere og turister oplevelser og mulighed for at færdes i naturen. Forvaltningsprogrammet Oplevelser i by og land er forankret i afdelingen. Landbrug & GIS Der er - ud over afdelingslederen - 9 medarbejdere i afdelingen. Hovedopgaverne er: Dambrug, Tilsyn med landbrug (ca. 160 stk./år), naboklager vedr. landbrug, husdyrbrug (miljøgodkendelse, revurdering, tilladelse, registrering, anmeldelse, dyrehold i byzone, 19 m.v.), bidrager til kommuneplanarbejde på landbrugsområdet og administrerer udbringning af affaldsprodukter til jordbrugsformål. Kommunens GIS-organisation herunder drift af GIS og servicering af den samlede kommunale organisation i forhold til GIS er forankret i afdelingen. Forventningerne 6. Miljøchefens ansvar og opgaver Områdechefen varetager ledelsen af det samlede miljøområde, herunder den direkte ledelse af 4 afdelingsledere. Områdechefen indgår i forvaltningens chefgruppe og det forventes, at hun/han påtager sig et medansvar for de tværgående opgaver og dagsordner i forvaltningen og i øvrigt understøtter chefkollegernes arbejde. Områdechefen skal derudover: Være rådgiver og sparringspartner for by- og udviklingsdirektøren. Understøtte samarbejdet imellem det politiske niveau og forvaltningen, herunder deltage i Miljøudvalgets møder Være en aktiv medspiller i forvaltningens chefgruppe Man er helt enkelt en del af et fælles ansvar for hele forvaltningen. Være aktivt iscenesættende omkring ledelsesorganisationen nedadtil. Være den, der i sidste instans står på mål for områdets budgetmæssige styring. Bruge MED-systemet aktivt og konstruktivt. Miljøchefens opgaver på kortere sigt: Områdechefen skal på kort sigt (indenfor det første år) særligt vie sin opmærksomhed til: At Green Cities formandskabet bliver velplanlagt og spændende side 8

9 Oplevelsesprojekterne på Skamlingsbanken, Harteværket og i forhold til Kongeåstien og Naturpark Lillebælt, herunder samspillet imellem Miljøområdet, Kultur- og fritidsområdet, Sundhedsområdet og Visit Kolding Forvaltningens digitaliseringsprojekt, herunder vurdering af organiseringen på miljøområdet i forlængelse af dette. Medudvikle service/myndighedstænkningen på miljøområdet såvel som i forvaltningen Vådområdeprojekterne der gennemføres i samarbejde mellem kommunerne i vandoplandet til Lillebælt Jylland VOS-samarbejdet, indsatserne i forhold til statens vandplaner samt en række klimatilpasningsprojekter Fastholdelse og udvikling af samarbejdet med landsbyråd og centerbyråd Udviklingen i samarbejdet om Destination Lillebælt 7. Baggrund/ledererfaring Der forventes en god uddannelsesmæssig baggrund men uddannelsesretningen er ikke så væsentlig. Du skal have bevist dine ledelsesmæssige evner, hvor det er talentet og de resultater der er skabt der er det afgørende. Vi har det som nævnt i indledningen fint med at ansøgere der er ambitiøse og ikke nødvendigvis ser dette som en slutstilling. Vi forventer dog, at du lægger mindst 4 år i organisationen, hvor du kan bevise dit værd. Det er vigtigt at understrege, at vi med denne udmelding ikke tænker, at det nødvendigvis er der alle ansøgerne er i deres karrieretænkning. Hvis samarbejdet i øvrigt er lykkeligt, ser vi selvfølgelig gerne at du bliver hos os i længere tid. Det er en fordel, at have et kendskab til det at arbejde i en verden, hvor mange er præget af en stor interesse for naturen/miljøet/det grønne og stor tradition for et tæt samarbejde med kunderne. Vi vil ikke udelukke den mulighed, at man kommer som mere rendyrket generalist men så skal lysten til det at bedrive ledelse på miljøområdet være tilstede i udpræget grad. Kandidaterne til denne stilling skal ideelt set fremvise en evne til at forstå - og spille sammen med - det politiske niveau. Det kan man have erhvervet på mange måder og ikke nødvendigvis i en kommune. Man skal på den politiske bane evne at afbalancere hensynene til politiske målsætninger, lovgivningsmæssige krav og langsigtet planlægning. Der er ideelt set en god portion naturlig udadvendthed hos kandidaterne. Der er brug for gode kommunikative redskaber såvel indadtil som udadtil, og samtidig er det en fordel, hvis man ejer evnen til at gå i andre folk med træsko på at man er et tilgængeligt menneske for mange forskellige typer medarbejdere og samarbejdspartnere. side 9

10 Person-/lederprofil Ingen ansøgere kan det hele men ansættelsesudvalget vil derudover kigge efter: En handlekraftig lytter. Man skal kunne rumme de mange holdninger og det at lytte men også sikre, at der træffes beslutninger og skæres igennem. En der er opsøgende og synlig. Personlig robusthed. Troværdighed sammenhæng imellem det man siger og det man gør. Empati. Humor gerne koblet med en god portion selvironi. Ordentlighed man skal have de menneskelige kvaliteter i orden. Visioner og kreativitet. Analytisk kapacitet. Ansættelsen 8. Ansøgernes vurdering af arbejdspladsen Alle interesserede er velkomne til at kontakte os med spørgsmål om stillingen og en eventuel drøftelse af personlige kvalifikationer i forhold til stillingen. Alle henvendelser behandles fortroligt. Henvendelse kan rettes til Direktør Jakob Lundgaard, Lundgaard Konsulenterne, tlf eller By- og udviklingsdirektør Thomas Boe, tlf / Under de to samtalerunder, der indgår i ansættelsesproceduren, vil der som udgangspunkt ikke være anledning for ansøgerne til at stille spørgsmål. De ansøgere, der går videre til sidste samtalerunde, opfordres i stedet til at aftale et møde med by- og udviklingsdirektør Thomas Boe for at få mulighed for at danne sig et personligt indtryk af arbejdspladsen og få svar på eventuelle spørgsmål inden sidste runde. 9. Arbejdspladsens vurdering af ansøgerne Ansættelsesudvalget er sammensat af: By- og udviklingsdirektør Thomas Boe Medarbejderrepræsentant (Næstformand i forvaltnings-med) Hanne Thomsen side 10

11 Områdechef Nicolai Dupont Heidemann Afdelingsleder Inger Birkebæk Madsen Ansættelsesudvalget vil naturligvis sikre fortrolighed i ansættelsesprocessen. Ansættelsesudvalget udvælger ansøgere til 1. samtalerunde og gennemfører herefter 1. og 2. samtalerunde. Ansættelsesudvalget vurderer ansøgerne ud fra de faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer, der er beskrevet her i jobprofilen. Ansættelsesudvalget har efter sidste samtalerunde følgende grundlag for vurderingen af de sidste 2-3 ansøgere: Den skriftlige ansøgning. Det personlige indtryk fra 1. samtalerunde. Et skriftligt resumé af en dialogtest afholdt af Lundgaard Konsulenterne. Resuméet udarbejdes på baggrund af en dybtgående, struktureret samtale om ansøgerens faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer. Resuméet sendes også til ansøgeren, der får lejlighed til at kommentere det ved 2. samtalerunde. Et skriftligt resumé af 3-4 referencer, der indhentes telefonisk fra ansøgerens leder, kolleger og medarbejdere. Referencerne indhentes umiddelbart før anden samtalerunde og kun efter aftale med ansøgeren. Referencerne er fortrolige og forelægges ikke ansøgeren. Det personlige indtryk fra 2. samtalerunde. 10. Tidsplan for ansættelsen Hos Lundgaard Konsulenternes sekretariat er det Mette Kaarup Andersen, tlf , mail: der er tovholder på ansættelsen. Ansøgning sendes via det elektroniske stillingsmodul på Lundgaard Konsulenternes hjemmeside senest den 8. april 2015, klokken Lundgaard Konsulenternes sekretariat sender kvittering for modtagelsen af ansøgningen til den mailadresse, der angives i forbindelse med ansøgningen. Det forudsættes, at denne mailadresse kan anvendes til den fortrolige kommunikation mellem ansøger og sekretariat i resten af ansættelsesprocessen. Den 13. april træffer ansættelsesudvalget beslutning om, hvem der indkaldes til 1. samtalerunde. De udvalgte ansøgere får besked pr. mail om formiddagen, samme dag. 1. samtalerunde afvikles med op til seks ansøgere 14. april i tidsrummet side 11

12 Dialogtesten for de ansøgere, der går videre til 2. samtalerunde afvikles den 15.april i Kolding. Testen tager ca. 2 2½ timer. 2. samtalerunde afvikles med op til tre ansøgere den 20. april i tidsrummet Ansøgeren forventes at tiltræde den 1. juni Efter ansættelsen For den ansøger, der udvælges til stillingen, tilbyder konsulenten en opfølgende samtale straks efter, at beslutningen om ansættelse er truffet. I samtalen vil der bl.a. blive lejlighed til sparring omkring, hvordan den nye Miljøchef kommer godt i gang med jobbet. 3-4 måneder efter den nye Miljøchefs tiltræden vender konsulenten tilbage og holder opfølgende samtaler med Miljøchefen samt by- og udviklingsdirektøren for at evaluere, hvordan samspillet er kommet fra start. Marts 2015 Jakob Lundgaard Konsulent på ansættelsessagen side 12

Kulturchef til By- og Udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune.

Kulturchef til By- og Udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune. Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Kulturchef til By- og Udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen...

Læs mere

Børne- og Uddannelsesdirektør i Kolding Kommune

Børne- og Uddannelsesdirektør i Kolding Kommune Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Børne- og Uddannelsesdirektør i Kolding Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkårene...

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Kommunaldirektør til Ishøj Kommune

Kommunaldirektør til Ishøj Kommune til Ishøj Kommune Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 01-12-2016 www.malenehansen.dk Den korte introduktion

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

Skolechef til Frederikssund Kommune

Skolechef til Frederikssund Kommune Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Skolechef til Frederikssund Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkårene...

Læs mere

Dagtilbudschef til Guldborgsund Kommune

Dagtilbudschef til Guldborgsund Kommune til Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 05-10-2014 www.malenehansen.dk Den korte introduktion Overordnet

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Byg og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Byg og Miljø Skive Kommune 2017 Job- og personprofil for afdelingschef Byg og Miljø 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Stillingen... 2 Dine opgaver på kort sigt... 3 Din Baggrund... 4 Ansættelsesvilkår... 4 Teknisk Forvaltning/Byg

Læs mere

Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage

Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage Holbæk Kommune Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage Afdelingsledere for: I job og uddannelse 1. Indledning og baggrund for stillingen Den 1. januar 2015 satte Byrådet i Holbæk Kommune en fuldstændig

Læs mere

Skoleleder til Østskolen i Faxe Kommune

Skoleleder til Østskolen i Faxe Kommune Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Skoleleder til Østskolen i Faxe Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkårene...

Læs mere

Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage

Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage Holbæk Kommune Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage Afdelingsleder for: Ydelsesservice/kontante ydelser 1. Indledning og baggrund for stillingen Den 1. januar 2015 satte Byrådet i Holbæk Kommune

Læs mere

Afdelingschef, Miljø og Råstoffer til Regional Udvikling i Region Syddanmark.

Afdelingschef, Miljø og Råstoffer til Regional Udvikling i Region Syddanmark. Afdelingschef, Miljø og Råstoffer til Regional Udvikling i Region Syddanmark. Stillingen er genopslået på baggrund af, at vi ikke fandt den rette i første omgang. Region Syddanmark har valgt at samarbejde

Læs mere

Ringsted Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Dagmarskolen, Ringsted Kommune

Ringsted Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Dagmarskolen, Ringsted Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Skoleleder til Dagmarskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Skoleområdet

Læs mere

Afdelingsleder for virksomhedsområdet i Holbæk Kommune. Vilkårene... 2. 1. Indledning og baggrund for stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår...

Afdelingsleder for virksomhedsområdet i Holbæk Kommune. Vilkårene... 2. 1. Indledning og baggrund for stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Afdelingsleder for virksomhedsområdet i Holbæk Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indhold Vilkårene... 2 1. Indledning og

Læs mere

Børne- og ungedirektør til Hvidovre Kommune

Børne- og ungedirektør til Hvidovre Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Børne- og ungedirektør til Hvidovre Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Værdierne

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af

Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Ikast-Brande Spildevand A/S Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Spildevandschef i Ikast-Brande Spildevand A/S Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen...

Læs mere

Favrskov Kommune Job- og personprofil Afdelingsleder til Trafik og Veje

Favrskov Kommune Job- og personprofil Afdelingsleder til Trafik og Veje Favrskov Kommune Job- og personprofil Afdelingsleder til Trafik og Veje 1. Baggrund Afdelingslederen for Trafik og Veje i Favrskov Kommune har fået nyt job, og vi søger derfor en ny afdelingsleder. Favrskov

Læs mere

Rekruttering af afdelingsleder for Administration og Udvikling, Center for Ejendomme, Veje og Administration. Teknik og Miljø, Herning Kommune

Rekruttering af afdelingsleder for Administration og Udvikling, Center for Ejendomme, Veje og Administration. Teknik og Miljø, Herning Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Administration og Udvikling, Center for Ejendomme, Veje og Administration Teknik og Miljø, Herning Kommune Job- og kompetenceprofil Indholdsfortegnelse 1. Baggrund...

Læs mere

Arbejdsmarkedschef og Jobcenterchef til Gribskov Kommune

Arbejdsmarkedschef og Jobcenterchef til Gribskov Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Arbejdsmarkedschef og Jobcenterchef til Gribskov Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1. Gribskov Kommune 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Job- og personprofil Skoleleder Hadsten Skole Favrskov Kommune

Job- og personprofil Skoleleder Hadsten Skole Favrskov Kommune Job- og personprofil Skoleleder Hadsten Skole Favrskov Kommune 1. Indledning Favrskov Kommune er en vækstkommune med 48.000 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de kommende år. Favrskov Kommune

Læs mere

Vilkårene Indledning og baggrund for stillingen Ansættelsesvilkår Baggrund og bagage Ansættelsen...

Vilkårene Indledning og baggrund for stillingen Ansættelsesvilkår Baggrund og bagage Ansættelsen... Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Nationalparkchef, Skjoldungernes Land Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indhold Vilkårene... 2 1. Indledning og baggrund for stillingen...

Læs mere

Odense Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Afdelingschef til Natur, Miljø og Trafik i. Odense Kommune

Odense Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Afdelingschef til Natur, Miljø og Trafik i. Odense Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Afdelingschef til Natur, Miljø og Trafik i Odense Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Odense

Læs mere

Områdechef til Anlæg og Drift i By- og Udviklingsforvaltningen

Områdechef til Anlæg og Drift i By- og Udviklingsforvaltningen Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Områdechef til Anlæg og Drift i By- og Udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene...

Læs mere

Natur- og miljøchef i Teknik og Kultur

Natur- og miljøchef i Teknik og Kultur Job- og personprofil Natur- og miljøchef i Teknik og Kultur Favrskov Kommune 1. Indledning Favrskov Kommune er en vækstkommune med 48.000 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de kommende år. Vi

Læs mere

Teamleder for Team Miljø i Byg, Natur & Miljø i Aabenraa Kommune

Teamleder for Team Miljø i Byg, Natur & Miljø i Aabenraa Kommune Aabenraa Kommune Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Teamleder for Team Miljø i Byg, Natur & Miljø i Aabenraa Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene...

Læs mere

Københavns Sprogcenter

Københavns Sprogcenter Job og personprofil for stillingen som forstander til Københavns Sprogcenter Vi er ét af Københavns største sprogcentre. Vi tilbyder danskundervisning til udenlandske kursister på alle niveauer både dag

Læs mere

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune JOBPROFIL Skolechef, Roskilde Kommune 1. Indledning Roskilde Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny skolechef. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS,

Læs mere

Vilkårene... 2. 1. Stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkårene... 3. 3. Ringsted Kommune... 3. 4. Ejendomsstaben... 5. Forventningerne...

Vilkårene... 2. 1. Stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkårene... 3. 3. Ringsted Kommune... 3. 4. Ejendomsstaben... 5. Forventningerne... Lundgaard Konsulenterne rekrutterer til Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indholdsfortegnelse Vilkårene... 2 1. Stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkårene... 3 3. Ringsted

Læs mere

Chef for Strategi og Personale i Guldborgsund Kommune

Chef for Strategi og Personale i Guldborgsund Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Chef for Strategi og Personale i Guldborgsund Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Guldborgsund

Læs mere

indeholder flere berøringsflader og løses i samspil med andre af kommunens enheder,

indeholder flere berøringsflader og løses i samspil med andre af kommunens enheder, Job- og personprofil Afdelingsleder, Natur og Miljø Gentofte Kommune, den 3. februar 2016 Jobbet Opgaverne i Natur og Miljø kan grupperes i to typer: Myndighedsopgaver med afsæt i lovgivning, og strategi-

Læs mere

2 ledere til Koncernområdet; Vækst og Bæredygtighed i Holbæk Kommune. Ledere for; Driftsbestillerenheden og til; Byg, Vej og Trafik. Vilkårene...

2 ledere til Koncernområdet; Vækst og Bæredygtighed i Holbæk Kommune. Ledere for; Driftsbestillerenheden og til; Byg, Vej og Trafik. Vilkårene... Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af 2 ledere til Koncernområdet; Vækst og Bæredygtighed i Holbæk Kommune. Ledere for; Driftsbestillerenheden og til; Byg, Vej og Trafik Denne job- og personprofil

Læs mere

Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune

Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune 1 1. Baggrund Sekretariatet for Job og Økonomi søger en udbudsjurist/-konsulent til et 1-årigt vikariat.

Læs mere

Morsø Kommune Vicekommunaldirektør

Morsø Kommune Vicekommunaldirektør 17.06.2015. Morsø Kommune Vicekommunaldirektør Job- og personprofil Baggrund Morsø Kommune har gennemført en evaluering og udvikling af den eksisterende organisations- og ledelsesstruktur. Dette har medført,

Læs mere

Chef for Koncern IT. Herning Kommune. Vilkårene... 2. 1. Indledning og baggrund for stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3

Chef for Koncern IT. Herning Kommune. Vilkårene... 2. 1. Indledning og baggrund for stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3 Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Chef for Koncern IT Herning Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indhold Vilkårene... 2 1. Indledning og baggrund for stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkår...

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Direktør til velfærdsområdet i Guldborgsund Kommune. Guldborgsund Kommune

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Direktør til velfærdsområdet i Guldborgsund Kommune. Guldborgsund Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør til velfærdsområdet i Guldborgsund Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Guldborgsund

Læs mere

Leder af Kommunal Drift i Vækst og Bæredygtighed, Holbæk Kommune. Vilkårene... 2. 1. Indledning og baggrund for stillingen... 2

Leder af Kommunal Drift i Vækst og Bæredygtighed, Holbæk Kommune. Vilkårene... 2. 1. Indledning og baggrund for stillingen... 2 Job- og personprofil Leder af Kommunal Drifts, Vækst og Bæredygtighed Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Leder af Kommunal Drift i Vækst og Bæredygtighed, Holbæk Kommune Denne job- og personprofil

Læs mere

Familiechef til Guldborgsund Kommune

Familiechef til Guldborgsund Kommune til Guldborgsund Kommune Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 16-01-2014 www.malenehansen.dk Den korte

Læs mere

Chef til Omsorg og Sundhed i Odsherred Kommune

Chef til Omsorg og Sundhed i Odsherred Kommune Ansættelse af Chef til Omsorg og Sundhed Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Chef til Omsorg og Sundhed i Odsherred Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene...

Læs mere

Direktør for Børn & Skole i. Aabenraa Kommune

Direktør for Børn & Skole i. Aabenraa Kommune Aabenraa Kommune, Direktør for Børn & Skole Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør for Børn & Skole i Aabenraa Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL for direktør til Stevns Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit

JOB- OG PERSONPROFIL for direktør til Stevns Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit JOB- OG PERSONPROFIL for direktør til Stevns Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit 1. Stevns Kommune 2. Stillingen som direktør 3. Direktørens ansvar generelt 4. Direktørens opgaver

Læs mere

Vilkårene Indledning og baggrund for stillingen Ansættelsesvilkår Faxe Kommune rammerne for stillingen...

Vilkårene Indledning og baggrund for stillingen Ansættelsesvilkår Faxe Kommune rammerne for stillingen... Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Direktør til Faxe Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indhold Vilkårene... 2 1. Indledning og baggrund for stillingen... 2

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Skolechef i Kolding Kommune

Skolechef i Kolding Kommune Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Skolechef i Kolding Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkårene... 3 3. Kolding

Læs mere

Finans- og økonomidirektør (CFO) til Siorarsiorfik - Nuuk City Development A/S

Finans- og økonomidirektør (CFO) til Siorarsiorfik - Nuuk City Development A/S Siorarsiorfik - Nuuk City Development A/S Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Finans- og økonomidirektør (CFO) til Siorarsiorfik - Nuuk City Development A/S Denne job- og personprofil indeholder

Læs mere

Rekruttering af Afdelingsleder til Administration og Udvikling i Center for Ejendomme, Veje og Administration. Teknik og Miljø, Herning Kommune

Rekruttering af Afdelingsleder til Administration og Udvikling i Center for Ejendomme, Veje og Administration. Teknik og Miljø, Herning Kommune Rekruttering af Afdelingsleder til Administration og Udvikling i Center for Ejendomme, Veje og Administration Teknik og Miljø, Herning Kommune Job- og kompetenceprofil Indhold: 1. Baggrund 2. Organisation,

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Centerchef til Center for Bydesign, Københavns Kommune

Centerchef til Center for Bydesign, Københavns Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Centerchef til Center for Bydesign, Københavns Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1. Indledning 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Job- og personprofil for pædagogisk konsulent Sekretariatet for Børn og Skole Favrskov Kommune Den åbne skole

Job- og personprofil for pædagogisk konsulent Sekretariatet for Børn og Skole Favrskov Kommune Den åbne skole Job- og personprofil for pædagogisk konsulent Sekretariatet for Børn og Skole Favrskov Kommune Den åbne skole Pædagogisk medarbejder -, Sekretariatet ved Børn og Skole, medio 2017 side 1/5 1. Indledning

Læs mere

Hjørring Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Kommunaldirektør til Hjørring Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit:

Hjørring Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Kommunaldirektør til Hjørring Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Hjørring Kommune April 2010 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Kommunaldirektør til Hjørring Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Genopslag. Odense Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Administrerende direktør for Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune

Genopslag. Odense Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Administrerende direktør for Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune Genopslag Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Administrerende direktør for Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2.

Læs mere

Job- og personprofil. Kommunikationskonsulent. Borgmestersekretariatet og HR Favrskov Kommune

Job- og personprofil. Kommunikationskonsulent. Borgmestersekretariatet og HR Favrskov Kommune Job- og personprofil Kommunikationskonsulent Borgmestersekretariatet og HR Favrskov Kommune 1. Indledning Favrskov Kommune er en vækstkommune med 48.000 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering til stillingerne som Direktør for Innovation og Netværk samt Velfærd i Assens Kommune

Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering til stillingerne som Direktør for Innovation og Netværk samt Velfærd i Assens Kommune Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering til stillingerne som Direktør for Innovation og Netværk samt Velfærd i Assens Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene...

Læs mere

Århus Social- og Sundhedsskole. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Vicedirektør til Århus Social- og Sundhedsskole

Århus Social- og Sundhedsskole. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Vicedirektør til Århus Social- og Sundhedsskole Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Vicedirektør til Århus Social- og Sundhedsskole Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Århus Social-

Læs mere

Stillings- og personprofil

Stillings- og personprofil 14.11.14/vers. 2/MACBL-HAHN 2014/0010593 Stillings- og personprofil for Leder af Økonomi 1 Ny organisation Halsnæs Kommunes organisation er ændret pr. 22. september 2014 med henblik på et øget fokus på

Læs mere

Odense Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skolechef til Odense Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit:

Odense Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skolechef til Odense Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Skolechef til Odense Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Odense Kommune 4. Skolechefens område

Læs mere

Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil

Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil Horsens Kommune søger en driftssikker leder til HR-afdelingen. Det gode arbejde i HR skal videreføres, og de allerede udviklede koncepter

Læs mere

Skolechef til Varde Kommune

Skolechef til Varde Kommune Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Skolechef til Varde Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkårene... 3 3. Varde

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Chef for Borger og Branding i Guldborgsund Kommune. Guldborgsund Kommune

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Chef for Borger og Branding i Guldborgsund Kommune. Guldborgsund Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Chef for Borger og Branding i Guldborgsund Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Guldborgsund

Læs mere

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane Tina Overgaard & Ri Kofod København den 11.12.2013 JOBPROFIL Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane 1. Indledning Trafikstyrelsen har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen

Læs mere

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune JOBPROFIL Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune 1. Indledning Hillerød Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny Ældre- og Sundhedschef. Jobprofilen er udarbejdet

Læs mere

IT- og Digitaliseringschef i Tønder Kommune

IT- og Digitaliseringschef i Tønder Kommune Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af IT- og Digitaliseringschef i Tønder Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkårene...

Læs mere

Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune

Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune Præsentation Materialet indledes med en introduktion til kommunen. Herefter præsenteres forhold vedrørende den ledige stilling såsom ansvarsområder, opgaver og

Læs mere

Stillings- og personprofil. Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune September 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34 34 www.haderslev.dk

Læs mere

Regler om ansættelse

Regler om ansættelse Regler om ansættelse 2010 Holdning Det er holdningen i Ringsted Kommune, at der skal arbejdes professionelt med rekruttering Rekrutteringsprocessen afspejler, at der i Ringsted Kommune arbejdes efter værdierne

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som sekretariatschef for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune

Job- og personprofil til stillingen som sekretariatschef for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune Job- og personprofil til stillingen som sekretariatschef for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune 1 1. Baggrund Den tidligere sekretariatschef i Teknik og Kultur har søgt nye udfordringer som direktør for

Læs mere

Målet er, at virkeliggøre vores vision Lev livet aktivt i samarbejde med og om borgeren

Målet er, at virkeliggøre vores vision Lev livet aktivt i samarbejde med og om borgeren Vil du være med på vores leder hold? Vi dyrker ledelse som holdsport Målet er, at virkeliggøre vores vision Lev livet aktivt i samarbejde med og om borgeren Fokus er Værdighed og sammenhængende indsatser,

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som fritids- og idrætskonsulent. Teknik og Kultur Favrskov Kommune

Job- og personprofil til stillingen som fritids- og idrætskonsulent. Teknik og Kultur Favrskov Kommune Job- og personprofil til stillingen som fritids- og idrætskonsulent Teknik og Kultur Favrskov Kommune 1 1. Favrskov Kommune Favrskov Kommune er en vækstkommune med omkring 48.000 indbyggere og væksten

Læs mere

Programme Manager til Børnenes Hovedstad A/S

Programme Manager til Børnenes Hovedstad A/S Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Programme Manager til Børnenes Hovedstad A/S Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkårene...

Læs mere

Centerchef, Borger og Branding, Guldborgsund Kommune

Centerchef, Borger og Branding, Guldborgsund Kommune Centerchef, Borger og Branding, Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 31-03-2015 www.malenehansen.dk

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER EN STRATEGISK HANDLENDE KONTORCHEF

Læs mere

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed JOBPROFIL Vicedirektør Den Sociale Virksomhed 1. Indledning Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en vicedirektør. Jobprofilen

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som barselsvikar for juridisk konsulent for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune

Job- og personprofil til stillingen som barselsvikar for juridisk konsulent for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune Job- og personprofil til stillingen som barselsvikar for juridisk konsulent for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune 1 1. Favrskov Kommune Favrskov Kommune er en vækstkommune med omkring 48.000 indbyggere

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

Programleder til Ringparken og Motalavej trygge boligområder Slagelse Kommune

Programleder til Ringparken og Motalavej trygge boligområder Slagelse Kommune Programleder til Ringparken og Motalavej trygge boligområder Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen

Læs mere

Job og personprofil. Direktør Danske Fysioterapeuter

Job og personprofil. Direktør Danske Fysioterapeuter Job og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter I det følgende beskrives jobbet som direktør i Danske Fysioterapeuter og de kompetencer og kvalifikationer, foreningen lægger vægt på i forbindelse med

Læs mere

JOBPROFIL. Direktør, Halsnæs Kommune

JOBPROFIL. Direktør, Halsnæs Kommune JOBPROFIL Direktør, Halsnæs Kommune 1. Indledning Halsnæs Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny direktør. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS, og den

Læs mere

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Maj 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34

Læs mere

Sundhedschef. Frederikssund Kommune

Sundhedschef. Frederikssund Kommune Sundhedschef Frederikssund Kommune 1. Indledning Frederikssund Kommune ønsker at ansætte en sundhedschef. Stillingen, der er nyoprettet i forbindelse med en organisationsændring, er vakant og ønskes besat

Læs mere

Varde Kommune Plan, Kultur og Teknik Rekruttering af chef til Teknik og Miljø

Varde Kommune Plan, Kultur og Teknik Rekruttering af chef til Teknik og Miljø 28.09.2012. Varde Kommune Plan, Kultur og Teknik Rekruttering af chef til Teknik og Miljø Job- og personprofil Baggrund Varde Kommune søger en ny chef til Teknik og Miljø. Varde Kommune - et godt sted

Læs mere

Stillings- og personprofil

Stillings- og personprofil 09.09.14/PEAP-HAHN 2014/0008668 Stillings- og personprofil for Leder af Ledelsesbetjening og Kommunikation 1 Ny organisation Halsnæs Kommunes organisation er ændret pr. 22. september 2014 med henblik på

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for afdelingsleder med souscheffunktion til fremtidens specialskole

Allerød Kommune Job- og personprofil for afdelingsleder med souscheffunktion til fremtidens specialskole Allerød Kommune Job- og personprofil for afdelingsleder med souscheffunktion til fremtidens specialskole Allerød Kommune søger en afdelingsleder med souscheffunktion til Maglebjergskolen med tiltrædelse

Læs mere

LEDER AF MYNDIGHEDSAFDELINGEN

LEDER AF MYNDIGHEDSAFDELINGEN GULDBORGSUND KOMMUNE LEDER AF MYNDIGHEDSAFDELINGEN JOB- OG PERSONPROFIL Indhold VILKÅR... 3 1. Stillingen... 3 2. Ansættelsesvilkår... 3 3. Guldborgsund Kommune... 3 4. Den administrative organisation...

Læs mere

Drifts- og Anlægschef til Teknisk Forvaltning i Thisted Kommune

Drifts- og Anlægschef til Teknisk Forvaltning i Thisted Kommune Thisted Kommune Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Drifts- og Anlægschef til Teknisk Forvaltning i Thisted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Miljø og Teknik Ballerup Kommune

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Miljø og Teknik Ballerup Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Centerchef Center for Miljø og Teknik Ballerup Kommune 1. Indledning Ballerup Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med ansættelse af en ny centerchef til Center

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Ansættelse af skoleleder til Gribskolen Oktober 2012 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Denne job- og personprofil indeholder

Læs mere

Skolechef i Ikast-Brande Kommune

Skolechef i Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune i Ikast-Brande Kommune Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Skolechef i Ikast-Brande Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1.

Læs mere

Job- og personprofil, Centerleder i Holstebro Kommune

Job- og personprofil, Centerleder i Holstebro Kommune Job- og personprofil, Centerleder i Holstebro Kommune Udgangspunktet Pr. 1. oktober 2016 justerer vi organiseringen af Sundhedsafdelingen i Kultur- og Sundhedsforvaltningen i Holstebro Kommune. Vi etablerer

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering til stillingen som kommunaldirektør i Assens Kommune

Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering til stillingen som kommunaldirektør i Assens Kommune Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering til stillingen som kommunaldirektør i Assens Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkårene...

Læs mere

Vordingborg Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Børne- og kulturdirektør til Vordingborg Kommune

Vordingborg Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Børne- og kulturdirektør til Vordingborg Kommune Vordingborg Kommune Børne- og kulturdirektør Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Børne- og kulturdirektør til Vordingborg Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen

Læs mere

Skolechef til. Aabenraa Kommune

Skolechef til. Aabenraa Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Skolechef til Aabenraa Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Aabenraa Kommune 4. Skoleområdet

Læs mere

Plan- og miljøchef til Teknisk Forvaltning i Thisted Kommune

Plan- og miljøchef til Teknisk Forvaltning i Thisted Kommune Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Plan- og miljøchef til Teknisk Forvaltning i Thisted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen... 2

Læs mere

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation...

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation... Billund Kommune rekrutterer chef til Politik og Organisation Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indholdsfortegnelse Vilkårene... 2 1. Overordnet om stillingen.... 2 2. Ansættelsesvilkår....

Læs mere

Har du styr på den kommunale økonomi, er du ansvars- og kvalitetsbevidst, og respekterer du faglighed?

Har du styr på den kommunale økonomi, er du ansvars- og kvalitetsbevidst, og respekterer du faglighed? Ambitiøs økonomichef til Greve Kommune Har du styr på den kommunale økonomi, er du ansvars- og kvalitetsbevidst, og respekterer du faglighed? Kan du svare ja hertil, og kan du også omsætte disse centrale

Læs mere

Ikast-Brande Kommune søger. Daginstitutionschef

Ikast-Brande Kommune søger. Daginstitutionschef Ikast-Brande Kommune søger Daginstitutionschef Børne- og Undervisningsområdet 01-12-2012 1 JOB- OG PERSONPROFIL: 1. RAMMEN OM STILLINGEN... 3 2. IKAST-BRANDE KOMMUNES ORGANISERING... 4 2.1 Børne- og Undervisningsområdet...

Læs mere

Job- og personprofil. Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning

Job- og personprofil. Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning Job- og personprofil Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning Indhold 1. Indledning... 2 2. Holstebro Kommune... 2 2.1 Fælles ledestjerne og fælles værdier... 3 2.2 Overordnet administrativ

Læs mere

Samtidigt præges fritids- og idrætsområdet af en række udfordringer og forandringer, som optræder på landsplan, men også i Holstebro:

Samtidigt præges fritids- og idrætsområdet af en række udfordringer og forandringer, som optræder på landsplan, men også i Holstebro: Job- og personprofil, chef for biblioteks- og fritidsområdet Udgangspunktet Pr. 1. juni 2015 sker der en omlægning af organisationen i Kultur og Sundhedsforvaltningen i Holstebro Kommune. Her samles biblioteksområdet

Læs mere

To områdechefer til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

To områdechefer til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af To områdechefer til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Kolding Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene...

Læs mere

Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage

Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage Holbæk Kommune Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage Afdelingsleder for: Borger Kontakt 1. Indledning og baggrund for stillingen Den 1. januar 2015 satte Byrådet i Holbæk Kommune en ny ramme

Læs mere

Læsø Forsyning Rekruttering af Forsyningsdirektør

Læsø Forsyning Rekruttering af Forsyningsdirektør 26.09.2014. Læsø Forsyning Rekruttering af Forsyningsdirektør Job- og personprofil Læsø Forsyning A/S Læsø Forsyning A/S og de 5 datterselskaber Læsø Elnet A/S, Læsø Vand A/S, Læsø Varme A/S, Læsø Spildevand

Læs mere