Miljøchef til By og Udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøchef til By og Udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune."

Transkript

1 Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Miljøchef til By og Udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene Stillingen Ansættelsesvilkårene Kolding Kommune By og Udviklingsforvaltningen Miljøområdet... 6 Forventningerne Miljøchefens ansvar og opgaver Baggrund/ledererfaring... 9 Ansættelsen Ansøgernes vurdering af arbejdspladsen Arbejdspladsens vurdering af ansøgerne Tidsplan for ansættelsen Efter ansættelsen side 1

2 Vilkårene 1. Stillingen Der er mange gode grunde til at stillingen som Miljøchef i Kolding Kommune er attraktiv. Den er fagligt attraktiv, fordi der er et stærkt niveau over de ledere og medarbejdere du får ansvaret for. Der er en god tradition for dygtighed og en medarbejdergruppe, der er så glade for deres arbejde, at de sjældent skifter job. Du får endda muligheden for at være en del af det ledelsesmæssige ansvar for Green Cities, hvor formandskabet overgår til Kolding Kommune næste år. Det giver nogle ekstra dimensioner til stillingen, hvor den udadvendte, faciliterende og relationsskabende kapacitet sættes på prøve. Stillingen er ledelsesmæssigt attraktiv fordi vi åbent melder ud, at vi er indstillet på at være en station på et dygtigt menneskes karrierevej. Vi uddanner gerne fremtidens kommunale direktører, hvis de lægger nogle gode arbejdsår hos os først. Og du bliver en del af en ledergruppe med højt til loftet, der faktisk formår hvad der i realiteten er sjældent at fastholde et fokus, der også går på strategi og udvikling og sparring med hinanden som ledere. By og Udviklingsforvaltningen er attraktiv for det ordentlige menneske, der forventer en god tone og en sjov kommentar - når hun/han går på arbejde. Det gælder imellem medarbejdere, men det gælder også imellem medarbejdere og det politiske niveau i et engageret Miljøudvalg, som man naturligt kommer tæt på. Endelig er der nogle attraktive rammer i Kolding Midtby, hvor det der engang var Kvickly og bowlingbane er transformeret til nogle rigtigt spændende og moderne kontorlokaler der formår at befordre det fælleskab fagligt som socialt der er så vigtigt for By og Udviklingsforvaltningen. Vi er og vil være én forvaltning og ikke en tung søjlekonstruktion. Skal du så være fagligt stærk og ledelsesmæssigt meget erfaren for at søge stillingen? Nej det skal du ikke nødvendigvis være. Forgængeren har en ledelsesmæssig baggrund i politiet og han har gjort det godt. Så der er ikke skabt en fag-faglig ledelsestradition. Men du skal og vi vil mærke efter i processen være mindst ærligt nysgerrig og interesseret i miljøområdet. Det må ikke være et tilfældigt faglig felt du søger ind i her. Du skal også have ledelsesmæssig erfaring men længden er ikke så vigtig for os. Du skal derimod have demonstreret, at du har et spændende niveau, at du evner at skabe resultater ligesom du skal være i besiddelse af den robusthed det kræver at sidde som tung leder i et stor og stærk politisk styret organisation. Skulle vi prøve hinanden af? side 2

3 2. Ansættelsesvilkårene Stillingen besættes på overenskomstvilkår og efter konkret forhandling i henhold til cheflønsaftalen på et niveau, der forventes at ligge på kr. + pension. 3. Kolding Kommune Kommunen er Danmarks 7. største kommune med over indbyggere. Det er et af de relativt få områder i Danmark, der har oplevet næsten konstant vækst i de seneste 10 år, og der er derfor god demografisk bund under de mange udviklingstiltag, kommunen har sat i søen. Den politiske organisation Den politiske organisation består ud over Byråd og Økonomiudvalg af 9 stående udvalg. De er Fritids- og Idrætsudvalget, Seniorudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Socialudvalget, Kulturudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Plan- og Boligudvalget, Miljøudvalget samt Teknikudvalget. By og Udviklingsforvaltningen servicerer 4 politiske udvalg nemlig Plan- og Boligudvalget, Teknikudvalget. Miljøudvalget samt Kulturudvalget. Den administrative organisation Den administrative organisation består af 4 forvaltninger med hver deres direktør. Forvaltningerne er By og Udviklingsforvaltningen, Centralforvaltningen, Senior- og Socialforvaltningen, samt Børne- og Uddannelsesforvaltningen. Forvaltningernes direktører udgør den samlede direktion på 4 (idet kommunaldirektøren tillige er direktør for Centralforvaltningen). 4. By og Udviklingsforvaltningen By og Udviklingsforvaltningen omfatter ca medarbejdere. Den administrative hovedadresse er beliggende på Nytorv 11 i Kolding Midtby i et moderne hus bygget op omkring åbne kontorlandskaber. Forvaltningen i Kolding så dagens lys for ca. 5 år siden da Kultur- og Fritidsforvaltningen samt Teknisk Forvaltning blev lagt sammen. Forvaltningen har haft sin nuværende organisering i 2 år og der er en god ro over medarbejdere og ledere. Der er styr på arbejdsdelingen og etableret arbejdsfælleskaber på tværs. side 3

4 By- og Udviklingsforvaltningen By- og Udviklingsdirektør Thomas Boe Konsulentteam Sekretariat Økonomi Kultur Nicolai D. Heidemann Plan, Byg og Ejendomme Merete Dissing Miljø Vakant Anlæg og Drift Martin Sejersgaard-Jacobsen Kolding Brandvæsen Søren Ipsen Kultur Byggesag Industri, jord og grundvand Projektering Kolding Brandvæsen Kolding Musikskole Koldingbibliotekerne Kommunale Ejendomme Planafdelingen Ejendom og Bolig Klima & Bæredygtighed Landbrug og GIS-team Natur & Vand Supportteam Rengøring/Kantine Renovation Program-/projektorganisation Green Cities Trafik Vej & Park Drift side 4

5 Chefgruppen i forvaltningen består af 4 områdechefer, Beredskabschefen samt cheferne for de to stabsfunktioner økonomi og administration. Som nævnt i indledningen er det en chefgruppe der insisterer på, at der skal være højt til loftet og plads til andet og mere end daglig drift. Det er også en gruppe der tilsammen kan fostre mange ideer og det kræver at man også er god til at prioritere imellem alt det spændende der bliver kastet op i luften. By og Udviklingsforvaltningen har i de senere år haft held med at facilitere en byudvikling der ikke blot tilgodeser den efterspørgsel efter boliger nye som gamle der løbende har været i de seneste mange år, men også aktivt medvirker til at transformere midtbyen og dens boligudbud. Det betyder blandt andet at befolkningen i Kolding Midtby på en kort årrække vil blive fordoblet til gavn for det liv der leves og opleves i en pulserende by med rigtigt mange unge mennesker. Det sidste understøttes af en markant samling af uddannelser på Campusområdet, der er beliggende tæt på midtbyen. Noget der selvsagt bidrager til uddannelsernes- såvel som byens sammenhængskraft. Hele baggrunden for satsningen er en grundig foranalyse, hvor potentialerne for ikke mindst singleboliger blev belyst. Se gerne mere her (med et glimt i øjet!): https://www.youtube.com/watch?v=nfdmknxakp4 Forvaltningen var en af de tidligere udgaver af koblingen imellem ansvaret for de fysiske rammer og det levede liv (kultur og fritid). Det ansvar har udmøntet sig i en lang række spændende projekter, hvor man kan nævne Skamlingsbankens transformation til et moderne kultur og oplevelsescentrum i samarbejde med blandt andet A.P. Møller fonden, Kongeå-stien langs den gamle dansk-tyske grænse fra 1864, rum og plads ved slotsøen hvor unge som gamle kan hænge ud, oplevelsescenter og industrikultur på Harteværket og meget, meget mere. Samarbejdet imellem det politiske niveau og administrationen i By og Udviklingsforvaltningen er i dag godt og tillidsfuldt. Det er lykkedes at facilitere et politisk rum hvor politikerne får lov til at snakke netop politik og ikke blot bliver et godkendelsesstempel for en fjern forvaltningspraksis. By- og udviklingsdirektøren er den daglige ansvarlige for samarbejdet med det politiske niveau, men det forventes, at områdecheferne besvarer faktuelle spørgsmål fra politikere, uden at det behøver at gå via direktøren og i øvrigt deltager i sparring med ikke mindst de politiske udvalgsformænd. Der hersker en god og uformel stemning blandt forvaltningens medarbejdere og ledere MED-system fungerer godt og smidigt. side 5

6 Forvaltningen arbejder med en program/projektmodel. Denne fremgår tillige af diagrammet ovenfor. Programorganiseringen er en permanent del af organisationen, der går på tværs af linjeorganiseringen. Et program bliver til på baggrund af et behov for en ekstraordinær strategisk indsats inden for et givent udviklingsområde over en begrænset tidsperiode. Chefgruppen er i udgangspunktet styregruppe for programmerne med en områdechef som programejer for det enkelte program. Områdechefen for Miljøområdet er i udgangspunktet programejer for programmerne; Klima og Bæredygtighed samt Oplevelser. 5. Miljøområdet Der er samlet set 50 medarbejdere på miljøområdet fordelt på 4 afdelinger med hver deres afdelingschef. Det er: Industri, Jord og Grundvand, Natur og Vand, Landbrug og GIS samt Klima og Bæredygtighed. De 4 afdelingsledere og Miljøchefen udgør områdets lederteam. Der er etableret en stærk teamfølelse blandt de 5 ledere med udpræget gensidig respekt og tagen ansvar for hinandens områder på tværs. Når vi træder ind i vores ledelsesteam er det et frirum, hvor man ikke behøver at sidde og tage sig i agt (citat afdelingsleder). Der er en forventning til ledere som medarbejdere om at der arbejdes i en udviklingsorienteret organisation, der også tager chancer og som arbejder aktivt ud af området. Alle ledere og medarbejdere sidder samlet, med god plads, akustik og gode muligheder for at trække sig tilbage til stille-rum. Det er et område med mange veluddannede medarbejdere der har holdninger til mange ting. Det betyder, at der er højt til loftet med plads til holdninger og også uenighed. Der er ikke store spændinger imellem kunderne og forvaltningen, men modsat kan der godt arbejdes endnu mere struktureret med tilgangen til myndighedstænkningen på tværs af miljøområdet. Der er i øjeblikket en proces i gang med ekstern konsulentbistand (KLK) med fokus på forvaltningens organisatoriske forankring af digitaliseringsopgaven. GIS er helt naturligt et kerneelement i dette. Det forventes, at der træffes beslutning om den fremtidige forankring før sommerferien. Den afgående miljøchef har efter 7 gode år i Kolding valgt at søge nye udfordringer i en anden organisation. Han har på forbilledlig vis udarbejdet en grundig oversigt over de opgaver den nye Miljøchef vil skulle være opmærksom på. Opgaver hvoraf de vigtigste fremgår af nedenstående. Det er derfor en dejlig rolig, afklaret og udramatisk platform man sætter sig på som ny Miljøchef. side 6

7 Fakta om de afdelinger, der udgør miljøområdet Industri, jord og grundvand. Der er - ud over afdelingslederen - 15 medarbejdere i afdelingen organiseret i 2 teams. Team tilsyn og godkendelser: Spildevand (mest industri) - tilladelser og tilsyn, miljøgodkendelser og tilsyn industrivirksomheder, bidrag til øvrige afdelinger vedrørende støj, klagesager (naboklager), rottebekæmpelse Team jord og grundvand: Vandforsyning, (planlægning, tilladelser og tilsyn - både enkeltindvindinger og almene forsyninger), grundvandsbeskyttelse (fx indsatsplaner og udtalelser til andre tilladelser), paragraf 19-tilladelser (oplag), olietanke, tilladelser og håndhævelse efter jordforureningsloven Koordinering af kommunens bidrag til råstofsager (regionen) Klima og bæredygtighed. Der er - ud over afdelingslederen - 9 medarbejdere i afdelingen. Hovedopgaverne er: Spildevandsområdet, miljøvurderinger af planer og programmer, VVM screeninger, tilladelser indenfor varmeforsyning, energi, klima, klimatilpasning og bredt bæredygtighedsarbejde generelt. Afdelingen bistår indkøbsafdelingen med at sikre grønne indkøbsaftaler og håndterer en lang række tværgående processer i og imellem forvaltningerne i Kolding Kommune Forvaltningsprogrammet klima og bæredygtighed er forankret her ligesom arbejdet med Green Cities og landsbysamarbejdet tager sit udgangspunkt her vil derfor få en væsentlig rolle i 2016 når formandskabet for Green Cities overgår til Kolding Kommune. Natur & Vand. Der er - ud over afdelingslederen - 13 medarbejdere i afdelingen. Hovedopgaverne er: Projekterne Skamlingsbanken, Kongeåstien/1864-stien, den nye oplevelsesportal samt Harteværket. Myndighedsopgaver i forhold til vandløb, natur og kyster, herunder bade- bådebroer samt kystsikring. Bidrag til kommuneplanarbejde på naturområdet og skovrejsning. Gennemførelse af naturgenopretnings-, vandløbs- og formidlingsprojekter, pleje af naturarealer, vådområdeprojekter, stiprojekter samt det administrative ansvar for vandløbsvedligeholdelse i kommunale vandløb. Udmøntning af indsatser i forhold til statens vandplaner. side 7

8 Der er tilknyttet en naturvejleder til afdelingen, som formidler især til voksengrupper samt arbejder med udviklingsopgaver, der skal sikre kommunens borgere og turister oplevelser og mulighed for at færdes i naturen. Forvaltningsprogrammet Oplevelser i by og land er forankret i afdelingen. Landbrug & GIS Der er - ud over afdelingslederen - 9 medarbejdere i afdelingen. Hovedopgaverne er: Dambrug, Tilsyn med landbrug (ca. 160 stk./år), naboklager vedr. landbrug, husdyrbrug (miljøgodkendelse, revurdering, tilladelse, registrering, anmeldelse, dyrehold i byzone, 19 m.v.), bidrager til kommuneplanarbejde på landbrugsområdet og administrerer udbringning af affaldsprodukter til jordbrugsformål. Kommunens GIS-organisation herunder drift af GIS og servicering af den samlede kommunale organisation i forhold til GIS er forankret i afdelingen. Forventningerne 6. Miljøchefens ansvar og opgaver Områdechefen varetager ledelsen af det samlede miljøområde, herunder den direkte ledelse af 4 afdelingsledere. Områdechefen indgår i forvaltningens chefgruppe og det forventes, at hun/han påtager sig et medansvar for de tværgående opgaver og dagsordner i forvaltningen og i øvrigt understøtter chefkollegernes arbejde. Områdechefen skal derudover: Være rådgiver og sparringspartner for by- og udviklingsdirektøren. Understøtte samarbejdet imellem det politiske niveau og forvaltningen, herunder deltage i Miljøudvalgets møder Være en aktiv medspiller i forvaltningens chefgruppe Man er helt enkelt en del af et fælles ansvar for hele forvaltningen. Være aktivt iscenesættende omkring ledelsesorganisationen nedadtil. Være den, der i sidste instans står på mål for områdets budgetmæssige styring. Bruge MED-systemet aktivt og konstruktivt. Miljøchefens opgaver på kortere sigt: Områdechefen skal på kort sigt (indenfor det første år) særligt vie sin opmærksomhed til: At Green Cities formandskabet bliver velplanlagt og spændende side 8

9 Oplevelsesprojekterne på Skamlingsbanken, Harteværket og i forhold til Kongeåstien og Naturpark Lillebælt, herunder samspillet imellem Miljøområdet, Kultur- og fritidsområdet, Sundhedsområdet og Visit Kolding Forvaltningens digitaliseringsprojekt, herunder vurdering af organiseringen på miljøområdet i forlængelse af dette. Medudvikle service/myndighedstænkningen på miljøområdet såvel som i forvaltningen Vådområdeprojekterne der gennemføres i samarbejde mellem kommunerne i vandoplandet til Lillebælt Jylland VOS-samarbejdet, indsatserne i forhold til statens vandplaner samt en række klimatilpasningsprojekter Fastholdelse og udvikling af samarbejdet med landsbyråd og centerbyråd Udviklingen i samarbejdet om Destination Lillebælt 7. Baggrund/ledererfaring Der forventes en god uddannelsesmæssig baggrund men uddannelsesretningen er ikke så væsentlig. Du skal have bevist dine ledelsesmæssige evner, hvor det er talentet og de resultater der er skabt der er det afgørende. Vi har det som nævnt i indledningen fint med at ansøgere der er ambitiøse og ikke nødvendigvis ser dette som en slutstilling. Vi forventer dog, at du lægger mindst 4 år i organisationen, hvor du kan bevise dit værd. Det er vigtigt at understrege, at vi med denne udmelding ikke tænker, at det nødvendigvis er der alle ansøgerne er i deres karrieretænkning. Hvis samarbejdet i øvrigt er lykkeligt, ser vi selvfølgelig gerne at du bliver hos os i længere tid. Det er en fordel, at have et kendskab til det at arbejde i en verden, hvor mange er præget af en stor interesse for naturen/miljøet/det grønne og stor tradition for et tæt samarbejde med kunderne. Vi vil ikke udelukke den mulighed, at man kommer som mere rendyrket generalist men så skal lysten til det at bedrive ledelse på miljøområdet være tilstede i udpræget grad. Kandidaterne til denne stilling skal ideelt set fremvise en evne til at forstå - og spille sammen med - det politiske niveau. Det kan man have erhvervet på mange måder og ikke nødvendigvis i en kommune. Man skal på den politiske bane evne at afbalancere hensynene til politiske målsætninger, lovgivningsmæssige krav og langsigtet planlægning. Der er ideelt set en god portion naturlig udadvendthed hos kandidaterne. Der er brug for gode kommunikative redskaber såvel indadtil som udadtil, og samtidig er det en fordel, hvis man ejer evnen til at gå i andre folk med træsko på at man er et tilgængeligt menneske for mange forskellige typer medarbejdere og samarbejdspartnere. side 9

10 Person-/lederprofil Ingen ansøgere kan det hele men ansættelsesudvalget vil derudover kigge efter: En handlekraftig lytter. Man skal kunne rumme de mange holdninger og det at lytte men også sikre, at der træffes beslutninger og skæres igennem. En der er opsøgende og synlig. Personlig robusthed. Troværdighed sammenhæng imellem det man siger og det man gør. Empati. Humor gerne koblet med en god portion selvironi. Ordentlighed man skal have de menneskelige kvaliteter i orden. Visioner og kreativitet. Analytisk kapacitet. Ansættelsen 8. Ansøgernes vurdering af arbejdspladsen Alle interesserede er velkomne til at kontakte os med spørgsmål om stillingen og en eventuel drøftelse af personlige kvalifikationer i forhold til stillingen. Alle henvendelser behandles fortroligt. Henvendelse kan rettes til Direktør Jakob Lundgaard, Lundgaard Konsulenterne, tlf eller By- og udviklingsdirektør Thomas Boe, tlf / Under de to samtalerunder, der indgår i ansættelsesproceduren, vil der som udgangspunkt ikke være anledning for ansøgerne til at stille spørgsmål. De ansøgere, der går videre til sidste samtalerunde, opfordres i stedet til at aftale et møde med by- og udviklingsdirektør Thomas Boe for at få mulighed for at danne sig et personligt indtryk af arbejdspladsen og få svar på eventuelle spørgsmål inden sidste runde. 9. Arbejdspladsens vurdering af ansøgerne Ansættelsesudvalget er sammensat af: By- og udviklingsdirektør Thomas Boe Medarbejderrepræsentant (Næstformand i forvaltnings-med) Hanne Thomsen side 10

11 Områdechef Nicolai Dupont Heidemann Afdelingsleder Inger Birkebæk Madsen Ansættelsesudvalget vil naturligvis sikre fortrolighed i ansættelsesprocessen. Ansættelsesudvalget udvælger ansøgere til 1. samtalerunde og gennemfører herefter 1. og 2. samtalerunde. Ansættelsesudvalget vurderer ansøgerne ud fra de faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer, der er beskrevet her i jobprofilen. Ansættelsesudvalget har efter sidste samtalerunde følgende grundlag for vurderingen af de sidste 2-3 ansøgere: Den skriftlige ansøgning. Det personlige indtryk fra 1. samtalerunde. Et skriftligt resumé af en dialogtest afholdt af Lundgaard Konsulenterne. Resuméet udarbejdes på baggrund af en dybtgående, struktureret samtale om ansøgerens faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer. Resuméet sendes også til ansøgeren, der får lejlighed til at kommentere det ved 2. samtalerunde. Et skriftligt resumé af 3-4 referencer, der indhentes telefonisk fra ansøgerens leder, kolleger og medarbejdere. Referencerne indhentes umiddelbart før anden samtalerunde og kun efter aftale med ansøgeren. Referencerne er fortrolige og forelægges ikke ansøgeren. Det personlige indtryk fra 2. samtalerunde. 10. Tidsplan for ansættelsen Hos Lundgaard Konsulenternes sekretariat er det Mette Kaarup Andersen, tlf , mail: der er tovholder på ansættelsen. Ansøgning sendes via det elektroniske stillingsmodul på Lundgaard Konsulenternes hjemmeside senest den 8. april 2015, klokken Lundgaard Konsulenternes sekretariat sender kvittering for modtagelsen af ansøgningen til den mailadresse, der angives i forbindelse med ansøgningen. Det forudsættes, at denne mailadresse kan anvendes til den fortrolige kommunikation mellem ansøger og sekretariat i resten af ansættelsesprocessen. Den 13. april træffer ansættelsesudvalget beslutning om, hvem der indkaldes til 1. samtalerunde. De udvalgte ansøgere får besked pr. mail om formiddagen, samme dag. 1. samtalerunde afvikles med op til seks ansøgere 14. april i tidsrummet side 11

12 Dialogtesten for de ansøgere, der går videre til 2. samtalerunde afvikles den 15.april i Kolding. Testen tager ca. 2 2½ timer. 2. samtalerunde afvikles med op til tre ansøgere den 20. april i tidsrummet Ansøgeren forventes at tiltræde den 1. juni Efter ansættelsen For den ansøger, der udvælges til stillingen, tilbyder konsulenten en opfølgende samtale straks efter, at beslutningen om ansættelse er truffet. I samtalen vil der bl.a. blive lejlighed til sparring omkring, hvordan den nye Miljøchef kommer godt i gang med jobbet. 3-4 måneder efter den nye Miljøchefs tiltræden vender konsulenten tilbage og holder opfølgende samtaler med Miljøchefen samt by- og udviklingsdirektøren for at evaluere, hvordan samspillet er kommet fra start. Marts 2015 Jakob Lundgaard Konsulent på ansættelsessagen side 12

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Afdelingsleder for virksomhedsområdet i Holbæk Kommune. Vilkårene... 2. 1. Indledning og baggrund for stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår...

Afdelingsleder for virksomhedsområdet i Holbæk Kommune. Vilkårene... 2. 1. Indledning og baggrund for stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Afdelingsleder for virksomhedsområdet i Holbæk Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indhold Vilkårene... 2 1. Indledning og

Læs mere

Områdechef til Anlæg og Drift i By- og Udviklingsforvaltningen

Områdechef til Anlæg og Drift i By- og Udviklingsforvaltningen Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Områdechef til Anlæg og Drift i By- og Udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene...

Læs mere

Odense Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Afdelingschef til Natur, Miljø og Trafik i. Odense Kommune

Odense Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Afdelingschef til Natur, Miljø og Trafik i. Odense Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Afdelingschef til Natur, Miljø og Trafik i Odense Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Odense

Læs mere

Chef for Strategi og Personale i Guldborgsund Kommune

Chef for Strategi og Personale i Guldborgsund Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Chef for Strategi og Personale i Guldborgsund Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Guldborgsund

Læs mere

Chef for Koncern IT. Herning Kommune. Vilkårene... 2. 1. Indledning og baggrund for stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3

Chef for Koncern IT. Herning Kommune. Vilkårene... 2. 1. Indledning og baggrund for stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3 Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Chef for Koncern IT Herning Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indhold Vilkårene... 2 1. Indledning og baggrund for stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkår...

Læs mere

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune JOBPROFIL Skolechef, Roskilde Kommune 1. Indledning Roskilde Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny skolechef. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS,

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Ansættelse af skoleleder til Gribskolen Oktober 2012 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Denne job- og personprofil indeholder

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune

Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune Præsentation Materialet indledes med en introduktion til kommunen. Herefter præsenteres forhold vedrørende den ledige stilling såsom ansvarsområder, opgaver og

Læs mere

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune JOBPROFIL Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune 1. Indledning Hillerød Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny Ældre- og Sundhedschef. Jobprofilen er udarbejdet

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune

Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune 1 1. Baggrund Sekretariatet for Job og Økonomi søger en udbudsjurist/-konsulent til et 1-årigt vikariat.

Læs mere

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation...

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation... Billund Kommune rekrutterer chef til Politik og Organisation Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indholdsfortegnelse Vilkårene... 2 1. Overordnet om stillingen.... 2 2. Ansættelsesvilkår....

Læs mere

Skolechef til. Aabenraa Kommune

Skolechef til. Aabenraa Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Skolechef til Aabenraa Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Aabenraa Kommune 4. Skoleområdet

Læs mere

Århus Social- og Sundhedsskole. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. 4 uddannelseschefer til Århus Social- og Sundhedsskole

Århus Social- og Sundhedsskole. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. 4 uddannelseschefer til Århus Social- og Sundhedsskole Lundgaard Konsulenterne rekrutterer 4 uddannelseschefer til Århus Social- og Sundhedsskole Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingerne 2. Ansættelsesvilkår 3. Århus

Læs mere

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed JOBPROFIL Vicedirektør Den Sociale Virksomhed 1. Indledning Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en vicedirektør. Jobprofilen

Læs mere

Job- og personprofil - 3 ledere til Vækst og Bæredygtighed

Job- og personprofil - 3 ledere til Vækst og Bæredygtighed Job- og personprofil - 3 ledere til Vækst og Bæredygtighed Afdelingsledere for Landbrug og Miljø Ejendomsadministration og Risiko Teknisk Service Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit:

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling 14. april 2013. Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling Job- og personprofil Baggrund Slagelse Kommune søger en ny afdelingsleder til Jura og Forhandling. Slagelse Kommune

Læs mere

Områdeleder til Rådgivning og Uddannelse i Københavns Brandvæsen

Områdeleder til Rådgivning og Uddannelse i Københavns Brandvæsen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Områdeleder til Rådgivning og Uddannelse i Københavns Brandvæsen Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane Tina Overgaard & Ri Kofod København den 11.12.2013 JOBPROFIL Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane 1. Indledning Trafikstyrelsen har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen

Læs mere

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur 23. januar 2013 1. Indledning Nordfyns Kommune ved kommunaldirektør Morten V. Pedersen har rettet henvendelse KL s Konsulentvirksomhed (KLK)

Læs mere

Randers Kommune. Direktør for Miljø og Teknik i Randers Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit:

Randers Kommune. Direktør for Miljø og Teknik i Randers Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Direktør for Miljø og Teknik i Randers Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Randers Kommune 4. Direktørområdet Forventningerne

Læs mere

Udviklingsdirektør til. Vordingborg Kommune

Udviklingsdirektør til. Vordingborg Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Udviklingsdirektør til Vordingborg Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Vordingborg Kommune

Læs mere

JOBPROFIL. Direktør, Halsnæs Kommune

JOBPROFIL. Direktør, Halsnæs Kommune JOBPROFIL Direktør, Halsnæs Kommune 1. Indledning Halsnæs Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny direktør. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS, og den

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer vicekommunaldirektør til Skive Kommune

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer vicekommunaldirektør til Skive Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer vicekommunaldirektør til Skive Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkårene... 3 3. Skive

Læs mere

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund 18.02.2015. Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund Den Jyske Opera søger ny administrationschef. Den Jyske Opera Den Jyske Opera / Danish National Opera er

Læs mere

Læsø Forsyning Rekruttering af Forsyningsdirektør

Læsø Forsyning Rekruttering af Forsyningsdirektør 26.09.2014. Læsø Forsyning Rekruttering af Forsyningsdirektør Job- og personprofil Læsø Forsyning A/S Læsø Forsyning A/S og de 5 datterselskaber Læsø Elnet A/S, Læsø Vand A/S, Læsø Varme A/S, Læsø Spildevand

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune 1. Indledning Ballerup Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med ansættelse af en ny centerchef til Center for

Læs mere

Jobprofil for assistent I nyt jobcenter og sundhedshus

Jobprofil for assistent I nyt jobcenter og sundhedshus 1 Jobprofil for assistent I nyt jobcenter og sundhedshus Langeland Kommune hjemtager 1. januar 2013 alle opgaver på beskæftigelsesområdet, og etablerer nyt jobcenter i kombination med et helt nyt sundhedshus

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale 4. september 2013. Baggrund Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale Job- og personprofil Slagelse Kommune har besluttet af sammenlægge de to eksisterende afdelinger Løn og

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Direktør til Frederikssund Kommune (teknik, miljø, erhverv)

Direktør til Frederikssund Kommune (teknik, miljø, erhverv) Direktør til Frederikssund Kommune (teknik, miljø, erhverv) Du skal glæde dig til jobbet ude fra og ind : Du er en central aktør i udviklingen af rammevilkår for borgere og virksomheder hen over perioden

Læs mere

Job- og personprofil direktør for Social og senior

Job- og personprofil direktør for Social og senior Job- og personprofil direktør for Social og senior 1. Baggrund Stillingen som direktør med ansvar for Social og seniorforvaltningen i Sønderborg Kommune skal besættes som konsekvens af, at stillingen er

Læs mere

Afdelingsleder til Natur og Landskab i Faaborg-Midtfyn Kommune

Afdelingsleder til Natur og Landskab i Faaborg-Midtfyn Kommune Afdelingsleder til Natur og Landskab i Faaborg-Midtfyn Kommune Stillingsopslag Vi søger en ny afdelingsleder til Natur- og Landskab, da den nuværende leder går på pension. Afdelingen har ca. 17 medarbejdere,

Læs mere

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kolding, den 10. november 2014 KEN BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af kandidater til stillingen

Læs mere

Esbjerg Kommune Teknik & Miljø

Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Rekruttering af kontorchef til Industrimiljø Job- og personprofil Baggrund Esbjerg Kommune søger en ny kontorchef til Industrimiljø. Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune er Danmarks

Læs mere

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune til Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 27-11-2013 www.malenehansen.dk Den korte introduktion Ringsted

Læs mere

Tønder Kommune har ca. 4.000 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i Sekretariat, IT og HR.

Tønder Kommune har ca. 4.000 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i Sekretariat, IT og HR. Job- og personprofil Fagchef Sekretariat, IT og HR Baggrund Tønder Kommune gennemfører i øjeblikket en organisationsændring i forbindelse med at fagchefen for IT går på pension. Ændringen betyder at Sekretariat,

Læs mere

HR-chef til Staben i Aabenraa Kommune

HR-chef til Staben i Aabenraa Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer HR-chef til Staben i Aabenraa Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkårene... 3 3. Aabenraa

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus 1 Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus Langeland Kommune hjemtager 1. januar 2013 alle opgaver på beskæftigelsesområdet, og etablerer nyt jobcenter i kombination med et helt nyt sundhedshus

Læs mere

Stillings- og personprofil. Ret- og administrationschef Energitilsynet

Stillings- og personprofil. Ret- og administrationschef Energitilsynet Stillings- og personprofil Ret- og administrationschef Energitilsynet Marts 2013 Opdragsgiver Sekretariatet for Energitilsynet. Adresse Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 4171 5400 www.energitilsynet.dk

Læs mere

Økonomi- og indkøbschef

Økonomi- og indkøbschef Stillings- og personprofil Økonomi- og indkøbschef Norddjurs Kommune Opdragsgiver Norddjurs Kommune Adresse Torvet 3 8500 Grenaa Telefon 89 59 10 00 Stilling Økonomi- og indkøbschef Refererer til Afdelingen

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013. Job- og personprofil. Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik

Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013. Job- og personprofil. Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013 Job- og personprofil Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik 1. Om Lyngby-Taarbæk Kommune og den nye administrative hovedstruktur Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Jobbeskrivelse DIREKTØR --- LANGELAND FORSYNING A/S --- 2015. August 2015/PBA

Jobbeskrivelse DIREKTØR --- LANGELAND FORSYNING A/S --- 2015. August 2015/PBA Jobbeskrivelse DIREKTØR --- LANGELAND FORSYNING A/S --- 2015 August 2015/PBA Indhold 1. Baggrund... 2 2. Kort om Langeland Forsyning A/S... 3 3. Stillingen... 4 4. Opgaver og ansvarsområder... 4 5. Kravprofil...

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov

Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov 5. maj 2015. Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov Job- og personprofil Organisationen Skanderborg Kommune I Skanderborg Kommune tror vi på, at tillid betaler

Læs mere

Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN

Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN JOB- OG KRAVPROFIL Jens Jacobsen Hellerup, den 6. februar 2014 Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND

Læs mere

Job- og personprofil. Administrerende direktør KLAR Forsyning

Job- og personprofil. Administrerende direktør KLAR Forsyning Job- og personprofil Administrerende direktør KLAR Forsyning munikationen med forbrugerne, f.eks. ved at have velfungerende hjemmesider og tage nye medier i brug. Klimaændringerne udfordrer byerne, infrastrukturen

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

Direktør til Teknik- og miljøområdet i Horsens Kommune

Direktør til Teknik- og miljøområdet i Horsens Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør til Teknik- og miljøområdet i Horsens Kommune Visionen for Horsens Kommune har pejlemærkerne: - Horsens oplevelser i mange farver - Horsens et dynamisk og kreativt

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Rekruttering af sekretariatschef

Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Rekruttering af sekretariatschef 11.11.2014. Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Rekruttering af sekretariatschef Job- og personprofil Baggrund Vi søger sekretariatschef i Teknik og Miljø til landets 5. største kommune og Danmarks EnergiMetropol.

Læs mere

Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social

Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7

Læs mere

Job- og personprofil vedrørende stillingen som undervisningschef til Børne- og Familieforvaltningen

Job- og personprofil vedrørende stillingen som undervisningschef til Børne- og Familieforvaltningen Job- og personprofil vedrørende stillingen som undervisningschef til Børne- og Familieforvaltningen Indhold Indledning... 1 Thisted Kommune... 2 Den politiske organisation... 2 Den administrative/organisatoriske

Læs mere

Overtandlæge til Frederikssund Kommune

Overtandlæge til Frederikssund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jens Marcussen København den 9. september 2013 Overtandlæge til Frederikssund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere

HK MidtVest. Faglig chef til HK MidtVest. Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit:

HK MidtVest. Faglig chef til HK MidtVest. Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: HK MidtVest 9. januar 2012 Jens Kaptain Faglig chef til HK MidtVest Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. HK MidtVest Forventningerne 4.

Læs mere

Vollsmose-sekretariatet. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Sekretariatschef til Vollsmose sekretariatet

Vollsmose-sekretariatet. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Sekretariatschef til Vollsmose sekretariatet Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Sekretariatschef til Vollsmose sekretariatet Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Overordnet om stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Organiseringen

Læs mere

Chef for Ejendomme, Aarhus Kommune

Chef for Ejendomme, Aarhus Kommune December, 2014 Job- og personprofil vedrørende stillingen som Chef for Ejendomme, Aarhus Kommune Den hidtidige chef for Ejendomme har fået nyt job i en anden kommune. Vi søger derfor en ny chef til et

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at gå på pension, og derfor søger vi nu en ny afdelingsleder. Favrskov Kommune er en vækstkommune

Læs mere

JOB OG KRAVPROFIL. Tværgående koordinator og projektmedarbejder til det tekniske område

JOB OG KRAVPROFIL. Tværgående koordinator og projektmedarbejder til det tekniske område JOB OG KRAVPROFIL Tværgående koordinator og projektmedarbejder til det tekniske område 1. Det tekniske område Det tekniske område er en del af direktørområdet for Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik. Det

Læs mere

Afdelingschef til Sundhed & Forebyggelse. Aabenraa Kommune

Afdelingschef til Sundhed & Forebyggelse. Aabenraa Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Afdelingschef til Sundhed & Forebyggelse Aabenraa Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Aabenraa

Læs mere

Leder til det fælles beredskab

Leder til det fælles beredskab Henning Meldgaard Nielsen/ Sidsel Diemer Leonhardt København, 8.3.2015 JOB- OG PERSONPROFIL Leder til det fælles beredskab Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby- Taarbæk Kommune 1. Indledning Ballerup,

Læs mere

Job- og personprofil for. økonomidirektøren i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Denne jobprofil indeholder følgende afsnit:

Job- og personprofil for. økonomidirektøren i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Denne jobprofil indeholder følgende afsnit: for økonomidirektøren i Aarhus Kommune Denne jobprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Aarhus Kommune i udvikling 3. Organisatorisk placering 4. Det positive afsæt Forventningerne

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Job- og personprofil for

Job- og personprofil for for administrerende direktør for By- og Kulturforvaltningen, Odense Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. By- og Kulturforvaltningen 2. Ansættelsesvilkår 3. Odense

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Teknik og Erhverv

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Teknik og Erhverv Lise Østermark/Jan Kjeldsmark Aarhus, den 10. oktober 2014 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Teknik og Erhverv AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Kommunaldirektør til Vordingborg Kommune

Kommunaldirektør til Vordingborg Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Kommunaldirektør til Vordingborg Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1. Den informative hjemmeside 2. Baggrund og ansættelsesvilkår

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder til Lind Skole

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder til Lind Skole NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder til Lind Skole 1. Indledning Lind Skole syd for Herning er kommunens største folkeskole med 725 elever fra 0.-9. årgang, en specialklasse og et fritidshjem.

Læs mere

Job- og personprofil. Skoleleder. Gilbjergskolen. Gribskov Kommune. Den 27. januar 2015

Job- og personprofil. Skoleleder. Gilbjergskolen. Gribskov Kommune. Den 27. januar 2015 Job- og personprofil Skoleleder Gilbjergskolen Gribskov Kommune Den 27. januar 2015 Denne job- og personprofil for Gilbjergskolens skoleleder indeholder: Introduktion Jobbet - Rammer og ansvarsområder

Læs mere

Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune

Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Astrid Ravnsbæk Hellerup, den 15. september 2014 Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA

Læs mere

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune Ansættelse af skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole August 2011 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1.

Læs mere

Leder af Sundhedscentret Hvidovre Kommune

Leder af Sundhedscentret Hvidovre Kommune Leder af Sundhedscentret Hvidovre Kommune Præsentation Materialet indledes med en introduktion til kommunen. Herefter præsenteres forhold vedrørende den ledige stilling såsom ansvarsområder, opgaver og

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Struer Kommune Udvikling af organisationen

Struer Kommune Udvikling af organisationen Projektbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Formål med opgaven... 2 3. Indhold af projektet... 2 4. Organisering af opgaven... 3 5. Resultat af projektet... 4 6. Tidsplan... 4 BILAG 1...

Læs mere

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen [Skriv tekst] Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Gentofte Skole Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk Skoleleder Gentofte Kommune

Læs mere

Job- og personprofil. Kontorchef til sekretariatet for netværksaktiviteter og sagsbehandling af ansøgninger om EU-støtte (LAG-sekretariatet)

Job- og personprofil. Kontorchef til sekretariatet for netværksaktiviteter og sagsbehandling af ansøgninger om EU-støtte (LAG-sekretariatet) 1 Job- og personprofil Kontorchef til sekretariatet for netværksaktiviteter og sagsbehandling af ansøgninger om EU-støtte (LAG-sekretariatet) Den 26. januar 2015 Denne job- og personprofil indeholder:

Læs mere

Direktør til Teknik og Miljø, Aarhus Kommune

Direktør til Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør til Teknik og Miljø, Aarhus Kommune ens indhold: 1. Introduktion - Værdierne - Visionen - Jobbet ude fra og ind og retur - Informationer - Ansættelsesvilkår

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør for Kultur, Erhverv og Udvikling til Svendborg Kommune

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør for Kultur, Erhverv og Udvikling til Svendborg Kommune Ansættelse af direktør Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør for Kultur, Erhverv og Udvikling til Svendborg Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen...

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Home-Start Danmarks bestyrelse ved Anni Korsbæk

Home-Start Danmarks bestyrelse ved Anni Korsbæk Stillingsprofil Sekretariatsleder for Home-Start Familiekontakt Danmark Opdragsgiver: Home-Start Danmarks bestyrelse ved Anni Korsbæk Arbejdssted: Stilling: Home-Start Familiekontakt Danmark Landssekretariatet

Læs mere

Job- og personprofil. Daglig leder. Børnehuset Bøgehøjen. Rudersdal Kommune. Den 15. januar 2015

Job- og personprofil. Daglig leder. Børnehuset Bøgehøjen. Rudersdal Kommune. Den 15. januar 2015 Job- og personprofil Daglig leder Børnehuset Bøgehøjen Rudersdal Kommune Den 15. januar 2015 Denne job- og personprofil for den daglige leder af den integrerede daginstitution Bøgehøjen indeholder: Introduktion

Læs mere

Varde Kommune Rekruttering af personalechef

Varde Kommune Rekruttering af personalechef 16.01.2015. Varde Kommune Rekruttering af personalechef Job- og personprofil Baggrund Da Varde Kommunes nuværende personalechef går på pension, søger vi en ny personalechef. Varde Kommune Kommunen strækker

Læs mere

Projektleder til. Realdania Debat. Job- og kravprofil Uddybende information til potentielle ansøgere. v. Grethe Munk Februar 2013

Projektleder til. Realdania Debat. Job- og kravprofil Uddybende information til potentielle ansøgere. v. Grethe Munk Februar 2013 1 Projektleder til Realdania Debat Job- og kravprofil Uddybende information til potentielle ansøgere v. Grethe Munk Februar 2013 2 Indledning En af Realdania Debats projektledere har efter 7 års ansættelse

Læs mere

CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S. Regnskabschef til CTR. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S. Regnskabschef til CTR. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Job- og personprofil - Regnskabschef 14. april 2011 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Regnskabschef til CTR Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole 1. Indledning Vi søger en afdelingsleder til Sunds-Ilskov Skole fra 1. august 2015. Stillingen annonceres på www.herning.dk og https://job.jobnet.dk/cv/frontpage.aspx

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Notat. Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer. Ansættelsesudvalget. Den 8. august 2008. i Århus Kommune

Notat. Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer. Ansættelsesudvalget. Den 8. august 2008. i Århus Kommune Notat Til: Ansættelsesudvalget Den 8. august 2008 Århus Kommune Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer i Århus Kommune Borgmesterens Afdeling I forbindelse med af ansættelse af

Læs mere

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

Rekruttering af afdelingschef til Pleje og seniorservice. Job- og personprofil

Rekruttering af afdelingschef til Pleje og seniorservice. Job- og personprofil 22.06.2015. Vesthimmerlands Kommune Rekruttering af afdelingschef til Pleje og seniorservice Job- og personprofil Baggrund Vesthimmerlands Kommunes afdelingschef for Pleje og seniorservice har fået nyt

Læs mere

Job- og kompetenceprofil for PPR leder

Job- og kompetenceprofil for PPR leder Job- og kompetenceprofil for PPR leder Børn og Skole Aabenraa Kommune November 2014 1. Om stillingen PPR rådgiver kommunale, selvejende og private dagtilbud og skoler samt familieafdelingen og sundhedsplejen.

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Beskæftigelses-, Socialog Sundhedsforvaltningen

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Beskæftigelses-, Socialog Sundhedsforvaltningen Jan Kjeldsmark Aarhus, den 31. januar 2014 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Beskæftigelses-, Socialog Sundhedsforvaltningen AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Job- og personprofil Stillingen som udviklingschef på myndighedsområdet

Job- og personprofil Stillingen som udviklingschef på myndighedsområdet Job- og personprofil Stillingen som udviklingschef på myndighedsområdet Stillingen som udviklingschef på myndighedsområdet er en lederstilling på udviklings- og forretningsorienteret område. Udviklingschefen

Læs mere