Miljøchef til By og Udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøchef til By og Udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune."

Transkript

1 Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Miljøchef til By og Udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene Stillingen Ansættelsesvilkårene Kolding Kommune By og Udviklingsforvaltningen Miljøområdet... 6 Forventningerne Miljøchefens ansvar og opgaver Baggrund/ledererfaring... 9 Ansættelsen Ansøgernes vurdering af arbejdspladsen Arbejdspladsens vurdering af ansøgerne Tidsplan for ansættelsen Efter ansættelsen side 1

2 Vilkårene 1. Stillingen Der er mange gode grunde til at stillingen som Miljøchef i Kolding Kommune er attraktiv. Den er fagligt attraktiv, fordi der er et stærkt niveau over de ledere og medarbejdere du får ansvaret for. Der er en god tradition for dygtighed og en medarbejdergruppe, der er så glade for deres arbejde, at de sjældent skifter job. Du får endda muligheden for at være en del af det ledelsesmæssige ansvar for Green Cities, hvor formandskabet overgår til Kolding Kommune næste år. Det giver nogle ekstra dimensioner til stillingen, hvor den udadvendte, faciliterende og relationsskabende kapacitet sættes på prøve. Stillingen er ledelsesmæssigt attraktiv fordi vi åbent melder ud, at vi er indstillet på at være en station på et dygtigt menneskes karrierevej. Vi uddanner gerne fremtidens kommunale direktører, hvis de lægger nogle gode arbejdsår hos os først. Og du bliver en del af en ledergruppe med højt til loftet, der faktisk formår hvad der i realiteten er sjældent at fastholde et fokus, der også går på strategi og udvikling og sparring med hinanden som ledere. By og Udviklingsforvaltningen er attraktiv for det ordentlige menneske, der forventer en god tone og en sjov kommentar - når hun/han går på arbejde. Det gælder imellem medarbejdere, men det gælder også imellem medarbejdere og det politiske niveau i et engageret Miljøudvalg, som man naturligt kommer tæt på. Endelig er der nogle attraktive rammer i Kolding Midtby, hvor det der engang var Kvickly og bowlingbane er transformeret til nogle rigtigt spændende og moderne kontorlokaler der formår at befordre det fælleskab fagligt som socialt der er så vigtigt for By og Udviklingsforvaltningen. Vi er og vil være én forvaltning og ikke en tung søjlekonstruktion. Skal du så være fagligt stærk og ledelsesmæssigt meget erfaren for at søge stillingen? Nej det skal du ikke nødvendigvis være. Forgængeren har en ledelsesmæssig baggrund i politiet og han har gjort det godt. Så der er ikke skabt en fag-faglig ledelsestradition. Men du skal og vi vil mærke efter i processen være mindst ærligt nysgerrig og interesseret i miljøområdet. Det må ikke være et tilfældigt faglig felt du søger ind i her. Du skal også have ledelsesmæssig erfaring men længden er ikke så vigtig for os. Du skal derimod have demonstreret, at du har et spændende niveau, at du evner at skabe resultater ligesom du skal være i besiddelse af den robusthed det kræver at sidde som tung leder i et stor og stærk politisk styret organisation. Skulle vi prøve hinanden af? side 2

3 2. Ansættelsesvilkårene Stillingen besættes på overenskomstvilkår og efter konkret forhandling i henhold til cheflønsaftalen på et niveau, der forventes at ligge på kr. + pension. 3. Kolding Kommune Kommunen er Danmarks 7. største kommune med over indbyggere. Det er et af de relativt få områder i Danmark, der har oplevet næsten konstant vækst i de seneste 10 år, og der er derfor god demografisk bund under de mange udviklingstiltag, kommunen har sat i søen. Den politiske organisation Den politiske organisation består ud over Byråd og Økonomiudvalg af 9 stående udvalg. De er Fritids- og Idrætsudvalget, Seniorudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Socialudvalget, Kulturudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Plan- og Boligudvalget, Miljøudvalget samt Teknikudvalget. By og Udviklingsforvaltningen servicerer 4 politiske udvalg nemlig Plan- og Boligudvalget, Teknikudvalget. Miljøudvalget samt Kulturudvalget. Den administrative organisation Den administrative organisation består af 4 forvaltninger med hver deres direktør. Forvaltningerne er By og Udviklingsforvaltningen, Centralforvaltningen, Senior- og Socialforvaltningen, samt Børne- og Uddannelsesforvaltningen. Forvaltningernes direktører udgør den samlede direktion på 4 (idet kommunaldirektøren tillige er direktør for Centralforvaltningen). 4. By og Udviklingsforvaltningen By og Udviklingsforvaltningen omfatter ca medarbejdere. Den administrative hovedadresse er beliggende på Nytorv 11 i Kolding Midtby i et moderne hus bygget op omkring åbne kontorlandskaber. Forvaltningen i Kolding så dagens lys for ca. 5 år siden da Kultur- og Fritidsforvaltningen samt Teknisk Forvaltning blev lagt sammen. Forvaltningen har haft sin nuværende organisering i 2 år og der er en god ro over medarbejdere og ledere. Der er styr på arbejdsdelingen og etableret arbejdsfælleskaber på tværs. side 3

4 By- og Udviklingsforvaltningen By- og Udviklingsdirektør Thomas Boe Konsulentteam Sekretariat Økonomi Kultur Nicolai D. Heidemann Plan, Byg og Ejendomme Merete Dissing Miljø Vakant Anlæg og Drift Martin Sejersgaard-Jacobsen Kolding Brandvæsen Søren Ipsen Kultur Byggesag Industri, jord og grundvand Projektering Kolding Brandvæsen Kolding Musikskole Koldingbibliotekerne Kommunale Ejendomme Planafdelingen Ejendom og Bolig Klima & Bæredygtighed Landbrug og GIS-team Natur & Vand Supportteam Rengøring/Kantine Renovation Program-/projektorganisation Green Cities Trafik Vej & Park Drift side 4

5 Chefgruppen i forvaltningen består af 4 områdechefer, Beredskabschefen samt cheferne for de to stabsfunktioner økonomi og administration. Som nævnt i indledningen er det en chefgruppe der insisterer på, at der skal være højt til loftet og plads til andet og mere end daglig drift. Det er også en gruppe der tilsammen kan fostre mange ideer og det kræver at man også er god til at prioritere imellem alt det spændende der bliver kastet op i luften. By og Udviklingsforvaltningen har i de senere år haft held med at facilitere en byudvikling der ikke blot tilgodeser den efterspørgsel efter boliger nye som gamle der løbende har været i de seneste mange år, men også aktivt medvirker til at transformere midtbyen og dens boligudbud. Det betyder blandt andet at befolkningen i Kolding Midtby på en kort årrække vil blive fordoblet til gavn for det liv der leves og opleves i en pulserende by med rigtigt mange unge mennesker. Det sidste understøttes af en markant samling af uddannelser på Campusområdet, der er beliggende tæt på midtbyen. Noget der selvsagt bidrager til uddannelsernes- såvel som byens sammenhængskraft. Hele baggrunden for satsningen er en grundig foranalyse, hvor potentialerne for ikke mindst singleboliger blev belyst. Se gerne mere her (med et glimt i øjet!): https://www.youtube.com/watch?v=nfdmknxakp4 Forvaltningen var en af de tidligere udgaver af koblingen imellem ansvaret for de fysiske rammer og det levede liv (kultur og fritid). Det ansvar har udmøntet sig i en lang række spændende projekter, hvor man kan nævne Skamlingsbankens transformation til et moderne kultur og oplevelsescentrum i samarbejde med blandt andet A.P. Møller fonden, Kongeå-stien langs den gamle dansk-tyske grænse fra 1864, rum og plads ved slotsøen hvor unge som gamle kan hænge ud, oplevelsescenter og industrikultur på Harteværket og meget, meget mere. Samarbejdet imellem det politiske niveau og administrationen i By og Udviklingsforvaltningen er i dag godt og tillidsfuldt. Det er lykkedes at facilitere et politisk rum hvor politikerne får lov til at snakke netop politik og ikke blot bliver et godkendelsesstempel for en fjern forvaltningspraksis. By- og udviklingsdirektøren er den daglige ansvarlige for samarbejdet med det politiske niveau, men det forventes, at områdecheferne besvarer faktuelle spørgsmål fra politikere, uden at det behøver at gå via direktøren og i øvrigt deltager i sparring med ikke mindst de politiske udvalgsformænd. Der hersker en god og uformel stemning blandt forvaltningens medarbejdere og ledere MED-system fungerer godt og smidigt. side 5

6 Forvaltningen arbejder med en program/projektmodel. Denne fremgår tillige af diagrammet ovenfor. Programorganiseringen er en permanent del af organisationen, der går på tværs af linjeorganiseringen. Et program bliver til på baggrund af et behov for en ekstraordinær strategisk indsats inden for et givent udviklingsområde over en begrænset tidsperiode. Chefgruppen er i udgangspunktet styregruppe for programmerne med en områdechef som programejer for det enkelte program. Områdechefen for Miljøområdet er i udgangspunktet programejer for programmerne; Klima og Bæredygtighed samt Oplevelser. 5. Miljøområdet Der er samlet set 50 medarbejdere på miljøområdet fordelt på 4 afdelinger med hver deres afdelingschef. Det er: Industri, Jord og Grundvand, Natur og Vand, Landbrug og GIS samt Klima og Bæredygtighed. De 4 afdelingsledere og Miljøchefen udgør områdets lederteam. Der er etableret en stærk teamfølelse blandt de 5 ledere med udpræget gensidig respekt og tagen ansvar for hinandens områder på tværs. Når vi træder ind i vores ledelsesteam er det et frirum, hvor man ikke behøver at sidde og tage sig i agt (citat afdelingsleder). Der er en forventning til ledere som medarbejdere om at der arbejdes i en udviklingsorienteret organisation, der også tager chancer og som arbejder aktivt ud af området. Alle ledere og medarbejdere sidder samlet, med god plads, akustik og gode muligheder for at trække sig tilbage til stille-rum. Det er et område med mange veluddannede medarbejdere der har holdninger til mange ting. Det betyder, at der er højt til loftet med plads til holdninger og også uenighed. Der er ikke store spændinger imellem kunderne og forvaltningen, men modsat kan der godt arbejdes endnu mere struktureret med tilgangen til myndighedstænkningen på tværs af miljøområdet. Der er i øjeblikket en proces i gang med ekstern konsulentbistand (KLK) med fokus på forvaltningens organisatoriske forankring af digitaliseringsopgaven. GIS er helt naturligt et kerneelement i dette. Det forventes, at der træffes beslutning om den fremtidige forankring før sommerferien. Den afgående miljøchef har efter 7 gode år i Kolding valgt at søge nye udfordringer i en anden organisation. Han har på forbilledlig vis udarbejdet en grundig oversigt over de opgaver den nye Miljøchef vil skulle være opmærksom på. Opgaver hvoraf de vigtigste fremgår af nedenstående. Det er derfor en dejlig rolig, afklaret og udramatisk platform man sætter sig på som ny Miljøchef. side 6

7 Fakta om de afdelinger, der udgør miljøområdet Industri, jord og grundvand. Der er - ud over afdelingslederen - 15 medarbejdere i afdelingen organiseret i 2 teams. Team tilsyn og godkendelser: Spildevand (mest industri) - tilladelser og tilsyn, miljøgodkendelser og tilsyn industrivirksomheder, bidrag til øvrige afdelinger vedrørende støj, klagesager (naboklager), rottebekæmpelse Team jord og grundvand: Vandforsyning, (planlægning, tilladelser og tilsyn - både enkeltindvindinger og almene forsyninger), grundvandsbeskyttelse (fx indsatsplaner og udtalelser til andre tilladelser), paragraf 19-tilladelser (oplag), olietanke, tilladelser og håndhævelse efter jordforureningsloven Koordinering af kommunens bidrag til råstofsager (regionen) Klima og bæredygtighed. Der er - ud over afdelingslederen - 9 medarbejdere i afdelingen. Hovedopgaverne er: Spildevandsområdet, miljøvurderinger af planer og programmer, VVM screeninger, tilladelser indenfor varmeforsyning, energi, klima, klimatilpasning og bredt bæredygtighedsarbejde generelt. Afdelingen bistår indkøbsafdelingen med at sikre grønne indkøbsaftaler og håndterer en lang række tværgående processer i og imellem forvaltningerne i Kolding Kommune Forvaltningsprogrammet klima og bæredygtighed er forankret her ligesom arbejdet med Green Cities og landsbysamarbejdet tager sit udgangspunkt her vil derfor få en væsentlig rolle i 2016 når formandskabet for Green Cities overgår til Kolding Kommune. Natur & Vand. Der er - ud over afdelingslederen - 13 medarbejdere i afdelingen. Hovedopgaverne er: Projekterne Skamlingsbanken, Kongeåstien/1864-stien, den nye oplevelsesportal samt Harteværket. Myndighedsopgaver i forhold til vandløb, natur og kyster, herunder bade- bådebroer samt kystsikring. Bidrag til kommuneplanarbejde på naturområdet og skovrejsning. Gennemførelse af naturgenopretnings-, vandløbs- og formidlingsprojekter, pleje af naturarealer, vådområdeprojekter, stiprojekter samt det administrative ansvar for vandløbsvedligeholdelse i kommunale vandløb. Udmøntning af indsatser i forhold til statens vandplaner. side 7

8 Der er tilknyttet en naturvejleder til afdelingen, som formidler især til voksengrupper samt arbejder med udviklingsopgaver, der skal sikre kommunens borgere og turister oplevelser og mulighed for at færdes i naturen. Forvaltningsprogrammet Oplevelser i by og land er forankret i afdelingen. Landbrug & GIS Der er - ud over afdelingslederen - 9 medarbejdere i afdelingen. Hovedopgaverne er: Dambrug, Tilsyn med landbrug (ca. 160 stk./år), naboklager vedr. landbrug, husdyrbrug (miljøgodkendelse, revurdering, tilladelse, registrering, anmeldelse, dyrehold i byzone, 19 m.v.), bidrager til kommuneplanarbejde på landbrugsområdet og administrerer udbringning af affaldsprodukter til jordbrugsformål. Kommunens GIS-organisation herunder drift af GIS og servicering af den samlede kommunale organisation i forhold til GIS er forankret i afdelingen. Forventningerne 6. Miljøchefens ansvar og opgaver Områdechefen varetager ledelsen af det samlede miljøområde, herunder den direkte ledelse af 4 afdelingsledere. Områdechefen indgår i forvaltningens chefgruppe og det forventes, at hun/han påtager sig et medansvar for de tværgående opgaver og dagsordner i forvaltningen og i øvrigt understøtter chefkollegernes arbejde. Områdechefen skal derudover: Være rådgiver og sparringspartner for by- og udviklingsdirektøren. Understøtte samarbejdet imellem det politiske niveau og forvaltningen, herunder deltage i Miljøudvalgets møder Være en aktiv medspiller i forvaltningens chefgruppe Man er helt enkelt en del af et fælles ansvar for hele forvaltningen. Være aktivt iscenesættende omkring ledelsesorganisationen nedadtil. Være den, der i sidste instans står på mål for områdets budgetmæssige styring. Bruge MED-systemet aktivt og konstruktivt. Miljøchefens opgaver på kortere sigt: Områdechefen skal på kort sigt (indenfor det første år) særligt vie sin opmærksomhed til: At Green Cities formandskabet bliver velplanlagt og spændende side 8

9 Oplevelsesprojekterne på Skamlingsbanken, Harteværket og i forhold til Kongeåstien og Naturpark Lillebælt, herunder samspillet imellem Miljøområdet, Kultur- og fritidsområdet, Sundhedsområdet og Visit Kolding Forvaltningens digitaliseringsprojekt, herunder vurdering af organiseringen på miljøområdet i forlængelse af dette. Medudvikle service/myndighedstænkningen på miljøområdet såvel som i forvaltningen Vådområdeprojekterne der gennemføres i samarbejde mellem kommunerne i vandoplandet til Lillebælt Jylland VOS-samarbejdet, indsatserne i forhold til statens vandplaner samt en række klimatilpasningsprojekter Fastholdelse og udvikling af samarbejdet med landsbyråd og centerbyråd Udviklingen i samarbejdet om Destination Lillebælt 7. Baggrund/ledererfaring Der forventes en god uddannelsesmæssig baggrund men uddannelsesretningen er ikke så væsentlig. Du skal have bevist dine ledelsesmæssige evner, hvor det er talentet og de resultater der er skabt der er det afgørende. Vi har det som nævnt i indledningen fint med at ansøgere der er ambitiøse og ikke nødvendigvis ser dette som en slutstilling. Vi forventer dog, at du lægger mindst 4 år i organisationen, hvor du kan bevise dit værd. Det er vigtigt at understrege, at vi med denne udmelding ikke tænker, at det nødvendigvis er der alle ansøgerne er i deres karrieretænkning. Hvis samarbejdet i øvrigt er lykkeligt, ser vi selvfølgelig gerne at du bliver hos os i længere tid. Det er en fordel, at have et kendskab til det at arbejde i en verden, hvor mange er præget af en stor interesse for naturen/miljøet/det grønne og stor tradition for et tæt samarbejde med kunderne. Vi vil ikke udelukke den mulighed, at man kommer som mere rendyrket generalist men så skal lysten til det at bedrive ledelse på miljøområdet være tilstede i udpræget grad. Kandidaterne til denne stilling skal ideelt set fremvise en evne til at forstå - og spille sammen med - det politiske niveau. Det kan man have erhvervet på mange måder og ikke nødvendigvis i en kommune. Man skal på den politiske bane evne at afbalancere hensynene til politiske målsætninger, lovgivningsmæssige krav og langsigtet planlægning. Der er ideelt set en god portion naturlig udadvendthed hos kandidaterne. Der er brug for gode kommunikative redskaber såvel indadtil som udadtil, og samtidig er det en fordel, hvis man ejer evnen til at gå i andre folk med træsko på at man er et tilgængeligt menneske for mange forskellige typer medarbejdere og samarbejdspartnere. side 9

10 Person-/lederprofil Ingen ansøgere kan det hele men ansættelsesudvalget vil derudover kigge efter: En handlekraftig lytter. Man skal kunne rumme de mange holdninger og det at lytte men også sikre, at der træffes beslutninger og skæres igennem. En der er opsøgende og synlig. Personlig robusthed. Troværdighed sammenhæng imellem det man siger og det man gør. Empati. Humor gerne koblet med en god portion selvironi. Ordentlighed man skal have de menneskelige kvaliteter i orden. Visioner og kreativitet. Analytisk kapacitet. Ansættelsen 8. Ansøgernes vurdering af arbejdspladsen Alle interesserede er velkomne til at kontakte os med spørgsmål om stillingen og en eventuel drøftelse af personlige kvalifikationer i forhold til stillingen. Alle henvendelser behandles fortroligt. Henvendelse kan rettes til Direktør Jakob Lundgaard, Lundgaard Konsulenterne, tlf eller By- og udviklingsdirektør Thomas Boe, tlf / Under de to samtalerunder, der indgår i ansættelsesproceduren, vil der som udgangspunkt ikke være anledning for ansøgerne til at stille spørgsmål. De ansøgere, der går videre til sidste samtalerunde, opfordres i stedet til at aftale et møde med by- og udviklingsdirektør Thomas Boe for at få mulighed for at danne sig et personligt indtryk af arbejdspladsen og få svar på eventuelle spørgsmål inden sidste runde. 9. Arbejdspladsens vurdering af ansøgerne Ansættelsesudvalget er sammensat af: By- og udviklingsdirektør Thomas Boe Medarbejderrepræsentant (Næstformand i forvaltnings-med) Hanne Thomsen side 10

11 Områdechef Nicolai Dupont Heidemann Afdelingsleder Inger Birkebæk Madsen Ansættelsesudvalget vil naturligvis sikre fortrolighed i ansættelsesprocessen. Ansættelsesudvalget udvælger ansøgere til 1. samtalerunde og gennemfører herefter 1. og 2. samtalerunde. Ansættelsesudvalget vurderer ansøgerne ud fra de faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer, der er beskrevet her i jobprofilen. Ansættelsesudvalget har efter sidste samtalerunde følgende grundlag for vurderingen af de sidste 2-3 ansøgere: Den skriftlige ansøgning. Det personlige indtryk fra 1. samtalerunde. Et skriftligt resumé af en dialogtest afholdt af Lundgaard Konsulenterne. Resuméet udarbejdes på baggrund af en dybtgående, struktureret samtale om ansøgerens faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer. Resuméet sendes også til ansøgeren, der får lejlighed til at kommentere det ved 2. samtalerunde. Et skriftligt resumé af 3-4 referencer, der indhentes telefonisk fra ansøgerens leder, kolleger og medarbejdere. Referencerne indhentes umiddelbart før anden samtalerunde og kun efter aftale med ansøgeren. Referencerne er fortrolige og forelægges ikke ansøgeren. Det personlige indtryk fra 2. samtalerunde. 10. Tidsplan for ansættelsen Hos Lundgaard Konsulenternes sekretariat er det Mette Kaarup Andersen, tlf , mail: der er tovholder på ansættelsen. Ansøgning sendes via det elektroniske stillingsmodul på Lundgaard Konsulenternes hjemmeside senest den 8. april 2015, klokken Lundgaard Konsulenternes sekretariat sender kvittering for modtagelsen af ansøgningen til den mailadresse, der angives i forbindelse med ansøgningen. Det forudsættes, at denne mailadresse kan anvendes til den fortrolige kommunikation mellem ansøger og sekretariat i resten af ansættelsesprocessen. Den 13. april træffer ansættelsesudvalget beslutning om, hvem der indkaldes til 1. samtalerunde. De udvalgte ansøgere får besked pr. mail om formiddagen, samme dag. 1. samtalerunde afvikles med op til seks ansøgere 14. april i tidsrummet side 11

12 Dialogtesten for de ansøgere, der går videre til 2. samtalerunde afvikles den 15.april i Kolding. Testen tager ca. 2 2½ timer. 2. samtalerunde afvikles med op til tre ansøgere den 20. april i tidsrummet Ansøgeren forventes at tiltræde den 1. juni Efter ansættelsen For den ansøger, der udvælges til stillingen, tilbyder konsulenten en opfølgende samtale straks efter, at beslutningen om ansættelse er truffet. I samtalen vil der bl.a. blive lejlighed til sparring omkring, hvordan den nye Miljøchef kommer godt i gang med jobbet. 3-4 måneder efter den nye Miljøchefs tiltræden vender konsulenten tilbage og holder opfølgende samtaler med Miljøchefen samt by- og udviklingsdirektøren for at evaluere, hvordan samspillet er kommet fra start. Marts 2015 Jakob Lundgaard Konsulent på ansættelsessagen side 12

Odense Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Afdelingschef til Natur, Miljø og Trafik i. Odense Kommune

Odense Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Afdelingschef til Natur, Miljø og Trafik i. Odense Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Afdelingschef til Natur, Miljø og Trafik i Odense Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Odense

Læs mere

Udviklingsdirektør til. Vordingborg Kommune

Udviklingsdirektør til. Vordingborg Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Udviklingsdirektør til Vordingborg Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Vordingborg Kommune

Læs mere

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation...

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation... Billund Kommune rekrutterer chef til Politik og Organisation Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indholdsfortegnelse Vilkårene... 2 1. Overordnet om stillingen.... 2 2. Ansættelsesvilkår....

Læs mere

Job- og personprofil - 3 ledere til Vækst og Bæredygtighed

Job- og personprofil - 3 ledere til Vækst og Bæredygtighed Job- og personprofil - 3 ledere til Vækst og Bæredygtighed Afdelingsledere for Landbrug og Miljø Ejendomsadministration og Risiko Teknisk Service Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit:

Læs mere

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune Ansættelse af skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole August 2011 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1.

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune til Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 27-11-2013 www.malenehansen.dk Den korte introduktion Ringsted

Læs mere

HK MidtVest. Faglig chef til HK MidtVest. Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit:

HK MidtVest. Faglig chef til HK MidtVest. Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: HK MidtVest 9. januar 2012 Jens Kaptain Faglig chef til HK MidtVest Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. HK MidtVest Forventningerne 4.

Læs mere

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014 Job- og personprofil Vicedirektør Social & Sundhed Den 13. august 2014 Denne job- og personprofil for vicedirektør Social & Sundhed,, indeholder: Introduktion Jobbet Rammer og ansvar Fokusområder Personen

Læs mere

Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer 6. oktober 2010 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole.

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. 1. Indledning Da vores tidligere viceinspektør går på efterløn, er stillingen som

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at gå på pension, og derfor søger vi nu en ny afdelingsleder. Favrskov Kommune er en vækstkommune

Læs mere

Job og kompetenceprofil for Centerchef for Natur - Miljø - Trafik Odsherred Kommune

Job og kompetenceprofil for Centerchef for Natur - Miljø - Trafik Odsherred Kommune Job og kompetenceprofil for Centerchef for Natur - Miljø - Trafik Odsherred Kommune Oktober 2011 Job og kompetenceprofil for Centerchef for Natur Miljø - Trafik Odsherred Kommune har netop valgt Tid til

Læs mere

CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S. Regnskabschef til CTR. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S. Regnskabschef til CTR. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Job- og personprofil - Regnskabschef 14. april 2011 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Regnskabschef til CTR Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Metodebeskrivelse DIALOG-metoden Landbruget i Landskabet.

Metodebeskrivelse DIALOG-metoden Landbruget i Landskabet. 1 Metodebeskrivelse DIALOG-metoden Landbruget i Landskabet. Indholdsfortegnelse Sammendrag, konklusion, perspektivering... 3 A. Udviklingsplan og metodebeskrivelse... 3 A.1 Målgruppe... 3 A. 2 Introduktion

Læs mere

Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør

Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund & Lisbeth Kjeldgaard Larsen Aarhus, den 5. maj. 2015 Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE

Læs mere

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885 Nr. 3 2012 Tema: At rekruttere GULD Hvordan optimerer du din rekrutterings-proces? Hver gang man skal ansætte en ny medarbejder (eller leder) er organisationen oppe til eksamen. Det er et ledelsesansvar,

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

Job- og personprofil vedrørende stillingen som undervisningschef til Børne- og Familieforvaltningen

Job- og personprofil vedrørende stillingen som undervisningschef til Børne- og Familieforvaltningen Job- og personprofil vedrørende stillingen som undervisningschef til Børne- og Familieforvaltningen Indhold Indledning... 1 Thisted Kommune... 2 Den politiske organisation... 2 Den administrative/organisatoriske

Læs mere

Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne

Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne ARBEJDSRAPPORT SKOV & LANDSKAB 148 / 2012 Delphi-undersøgelse i projekt Innovativ plankultur Karina Sehested Dorthe Hedensted Lund d e

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus

Stillings- og personprofil. Direktør. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Stillings- og personprofil Direktør ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Juni 2015 Opdragsgiver Organisationsbestyrelsen, ALBOA Adresse Vestergårdsvej 15 8260 Viby J Tlf.: 87 40 67 00 www.alboa.dk Stilling

Læs mere

Vicedirektør. til. Helsingør Hospital

Vicedirektør. til. Helsingør Hospital Lundgaard Konsulenterne rekrutterer til Helsingør Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Helsingør Hospital Forventningerne 4. ens

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere