Områdechef til Anlæg og Drift i By- og Udviklingsforvaltningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Områdechef til Anlæg og Drift i By- og Udviklingsforvaltningen"

Transkript

1 Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Områdechef til Anlæg og Drift i By- og Udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene Stillingen Ansættelsesvilkårene Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen Området Drift og Vedligehold... 7 Forventningerne Områdechefens ansvar og opgaver Baggrund/ledererfaring...11 Ansættelsen Ansøgernes vurdering af arbejdspladsen Arbejdspladsens vurdering af ansøgerne Tidsplan for ansættelsen Efter ansættelsen...14

2 Vilkårene 1. Stillingen Vi designer livet. Det er store og forpligtende ord som Kolding Kommune har valgt at gøre til overligger for tilgangen til udviklingen af byen og kommunen. Men der er meget andet end ord bagved. Under betegnelsen De 10 store er kommunen i færd med at sætte handling bag ordene. Nordic Design Village, Syddansk Universitets Campus, de nye måder at tænke almennyttigt byggeri på, der skal udfolde sig på den gamle fyrværkerigrund i Seest, Kolding Fjordby, Nordic Synergy Park, Design City, Innovationsfabrikken Kolding, udbygningen af Kolding Sygehus, Kolding Idrætsby samt boligudvikling i Ådalsbyen. Det er processer, hvor koblingen imellem kommunen og private såvel som almennyttige organisationer sættes i spil. Samarbejdet med borgerne og sammenhængen med borgernes liv er også integrerede elementer i projekterne på en helt anden måde end den traditionelle tilgang til byudviklingsprojekter. Indfrielsen af visionen på den rigtige måde kræver at forvaltningen udnytter de mulige synergier, der opstår i en forvaltningssammensætning, der ideelt set formår at skabe en tværgående indsats om ikke blot rammerne for byen, men for selve bylivet. Ikke mindst kulturindsatsen skal spille en væsentlig rolle for transformationen af den indre by. Alt dette understøttes af en helt ny model for program og projektarbejde i forvaltningen så det sikres, at det tværfaglige helheden ikke drukner i dagligdagens drift. Som ny områdechef for Anlæg og Drift bliver man en del af denne spændende udviklingsproces. Ærligt der er selvfølgelig kolleger, der mere direkte har fingrene i planlægningen af disse store projekter og processer, men med en passende afvejning af myndighed/planlægningsfunktioner og udfører-/driftfunktioner er også denne områdechef - som alle chefer i By- og Udviklingsforvaltningen en del af det nye. Når man dertil lægger, at der på en stor del af driftsområderne arbejdes med en markedsførelse af ydelserne med henblik på konkurenceudsættelse, så kan man uden at lyve sige, at dette ikke er business as usual. Det er dette, man skal kunne se sig selv i. En god afvejning af dygtig organisations- og ydelsesudvikling af en række klassiske kommunale driftsområder og samtidig som en aktiv medspiller i forvaltningens samlede udviklingsdagsorden. side 2

3 I en sådan organisationsudvikling, hvor driftsopgaver og tværgående projekter skal køre ved siden af hinanden, er det vigtigt, at organisationens ledere også besidder en god portion realitetssans. Evnen til at kunne se, hvordan ressourcerne og opgaverne mødes på en måde så man kommer fremad uden at miste koblingen til organisationen og dens medarbejdere, er derfor også en nødvendig forudsætning for at kunne lykkedes i denne stilling. Det er 820 dygtige ledere og medarbejdere heraf 450 i Anlæg og drift der er på en rejse fra en relativ klassisk søjleopdelt forvaltning og til en mere proaktiv og lyttende samarbejdsforvaltning, hvor politikere, borgere og erhvervsliv inddrages i de dagsordener der i sidste instans fører hen imod at Kolding evner at designe livet. Skal vi designe næste trin i dit ledelsesliv, nu vi er i gang? 2. Ansættelsesvilkårene Stillingen besættes på overenskomstvilkår og efter konkret forhandling i henhold til cheflønsaftalen på et niveau, der forventes at ligge på kr. + pension. 3. Kolding Kommune Kommunen er Danmarks 7. største kommune med over indbyggere. Det er et af de relativt få områder i Danmark, der har oplevet næsten konstant vækst i de seneste 10 år, og der er derfor god demografisk bund under de mange udviklingstiltag, kommunen har sat i søen. Den politiske organisation Den politiske organisation består ud over Byråd og Økonomiudvalg af 9 stående udvalg. De er Kultur- og Fritidsudvalget, Uddannelsesudvalget, Seniorudvalget, Børneudvalget, Socialudvalget, Forebyggelses- og Sundhedsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Plan- og Miljøudvalget samt Teknik- og Boligudvalget. By- og Udviklingsforvaltningen servicerer 3 politiske udvalg nemlig Plan- og Miljøudvalget, Teknik- og Boligudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget. Den administrative organisation Den administrative organisation består af 5 forvaltninger med hver deres direktør. Forvaltningerne er By- og Udviklingsforvaltningen, Centralforvaltningen, Seniorforvaltningen, Social- og Sundhedsforvaltningen samt Børne- og Uddannelsesforvaltningen. Forvaltningernes direktører udgør den samlede direktion på 5 (idet kommunaldirektøren tillige er direktør for Centralforvaltningen). Kolding Kommune ligger nr. 18 i DI s Erhvervsklimaundersøgelse for På de parametre, der er hardcore, dvs. sagsbehandlingstider mm. er man helt oppe på en 6. side 3

4 plads, og det er selvsagt en ambition at få Kolding Kommune placeret så godt som muligt også på de mere subjektive parametre dvs. der hvor fornemmelsen af det gode samarbejde beskrives. 4. By- og Udviklingsforvaltningen By- og Udviklingsforvaltningen omfatter ca. 820 medarbejdere. Den administrative hovedadresse er beliggende på Nytorv 11 i Kolding Midtby i et relativt moderne hus bygget op omkring åbne kontorlandskaber. Forvaltningen i Kolding så dagens lys for ca. 3 år siden da Kultur- og Fritidsforvaltningen samt Teknisk Forvaltning blev lagt sammen. Kort herefter 16. august 2010 blev også Redningsberedskabet (senere Kolding Brandvæsen) en del af den nye forvaltning. På baggrund af de erfaringer, der er gjort i de første 3 år, reorganiseres forvaltningen pr. 1. august 2013 med henblik på at gøre organisationen fladere og samtidig skabe en bedre understøtning af de faglige miljøer og de synergier, der skal være/skabes imellem disse. Det betyder, at der oprettes 1 ny områdechefstilling til at supplere de 3 områdechefstillinger, der var i den gamle organisation. Samtidig med dette er stillingen som vicedirektør nedlagt ved dennes fratrædelse til anden organisation. Den ene af de nye områdechefstillinger Kultur og Fritid - er besat efter internt opslag, mens den anden områdechefstilling denne - annonceres eksternt. Chefgruppen i forvaltningen består af de 4 områdechefer samt cheferne for de to stabsfunktioner økonomi og administration. Der hersker en god stemning blandt forvaltningens medarbejdere og såvel ledere som medarbejdere beskriver et MED-system, der fungerer rigtigt godt, og hvor tilgangen er at man skal drøfte det væsentlige og ikke bare prøve at undgå de drøftelser, der kan risikere at ende i uenighed. Samarbejdet mellem politikere og forvaltning er også en del af den rejse, der beskrives indledningsvist. Der arbejdes på at udvikle samspillet mellem forvaltning og politikere. Det betyder, at der er en løbende forventnings- og tillidsafstemning imellem forvaltning og politikere, så dette samarbejde også kan understøtte de spændende planer der arbejdes efter. By- og udviklingsdirektøren er den daglige ansvarlige for samarbejdet med det politiske niveau, men det forventes, at områdecheferne besvarer faktuelle spørgsmål fra politikere, uden at det behøver at gå via direktøren og i øvrigt deltager i sparring med ikke mindst de politiske udvalgsformænd. Forskellen mellem den gamle og den nye organisation skitseres her nedenfor. side 4

5 Den gamle organisation indtil : By-og udviklingsdirektør + chefgruppen Konsulentteam Sekretariatet Økonomi Kultur, Plan og Fritid Miljø, Natur og Byggeri Ejendomme, Anlæg og Drift Kolding Brandvæsen Kultur Plan Industri Køb og Salg Udrykning og forebyggelse Risikostyring Nicolai komplekset Nicolai for børn Landbrug og GIS-team Kommunale Ejendomme Vagthavende indsatsleder Geografisk Have Kolding Stadsarkiv Natur og vand Trafik Beredskabsdepot Billedskolen Kvarterhuset Klima og bæredygtighed Projektering Det frivillige beredskab Koldingbibliotekerne Godset Byggesag Vej og Park St. Lunderskov Musikskolen Christiansfeld Centret Drift St. Vamdrup Fritid Rengøring St. Tyrsrup KUC Kolding Stadion Renovation St. Stepping Cuben St. Aller St. Kolding Vagtcentral Beredskabssamvirke Gudsø Koldingegnens Lufthavn side 5

6 Den nye organisation fra og med 1. august 2013: Som det blev nævnt indledningsvist arbejder forvaltningen med ny program/ projektmodel. Denne fremgår tillige af diagrammet ovenfor. Programorganiseringen er en permanent del af organisationen, der går på tværs af linieorganiseringen. Et program bliver til side 6

7 på baggrund af et behov for en ekstraordinær strategisk indsats inden for et givent udviklingsområde over en begrænset tidsperiode. Chefgruppen er i udgangspunktet styregruppe for programmerne med en områdechef som programejer for det enkelte program. Kolding Kommune arbejder med en omfattende effektiviseringsdagsorden, der skal medføre, at man finder frem til nye og billigere måder at løse opgaverne på. Denne dagsorden har selvfølgelig også implikationer for By- og Udviklingsforvaltningen, og ikke mindst kravene om at gøre driftsområderne parate til konkurrenceudsættelse er noget, der har stor betydning for den måde, opgaverne tilrettelæges på i denne tid. Det er ikke blot en teknisk øvelse, men ikke mindst en samarbejdsøvelse, hvor der helt naturligt er nervøsitet blandt de medarbejdere, der skal være en del af denne nye dagsorden om ganske kort tid. 5. Området Drift og Vedligehold Området er som det fremgår af organisationsdiagrammerne ovenfor pt. en del af området Ejendomme, Anlæg og Drift. Dette område er indtil den 1. august ledet af Merete Dissing, og der er således rigtigt gode overdragelsesbetingelser når den ny områdechef tiltræder, idet Merete Dissing også fremadrettet er kollega i den ny organisation med nye ansvarsområder. En anden gevinst som den nye områdechef kommer til at nyde godt af er, at den afgående områdechef har fået etableret et godt og tillidsfuldt samarbejde med de afdelinger, der udgør Anlæg og Drift og tillige har fået rekrutteret en række nye ledere til området, der derfor er fuldt besat på afdelingslederniveau ved den nye områdechefs tiltrædelse. Der er som det blev nævnt indledningsvist en god blanding af planlægnings- og myndighedsfunktioner og mere rendyrkede driftsfunktioner inden for området, hvilket stiller de krav til den ny chef, at man formår at træde ind i begge verdener men også skabe bro imellem drift og planlægning/myndighed. Driftsområdet er præget af, at man i kommunen traditionelt har varetaget de fleste opgaver selv. Der er derfor tilknyttet ganske mange medarbejdere til disse områder. På vej- og parkområdet er bestiller- og udførerfunktionen blevet skilt ad med henblik på at klargøre området til konkurrenceudsættelse. Man har her fået 2 års arbejdsro, der slutter ultimo 2014 således, at man kan få styr på de grundstrukturer, der er nødvendige for at kunne gennemføre et udbud. Det gælder helt generelt, at der på driftsområderne arbejdes efter en konkurrenceudsættelsesstrategi og rengørings- og affaldsafdelingerne er derfor også i gang med processer, der skal lede hen imod konkurrenceudsættelse. Det er vigtigt at tilføje, at der er truffet side 7

8 politisk beslutning om, at der skal gennemføres interne bud i de udbudsprocesser, der sættes i søen i forvaltningen dette skærper yderligere kravene til afdelingernes pa- rathed. Området er i øvrigt kendetegnet ved, at der er et relativt tæt samarbejde imellem Trafik, Projektering og Vej og Park, mens de 3 driftsafdelinger i lidt højere grad lever deres eget liv. Der er samlet set ca. 450 medarbejdere på området og et udgifts-budget på 350 millioner kroner samt 175 millioner kroner i indtægtsbudget (2013). Fakta om de afdelinger, der udgør området Drift og Vedligehold. Vej- og Parkafdelingen Afdelingen er bestillerfunktionen på vej og parkområdet og tager sig af bestilling af opgaver vedrørende asfaltslidlag, vintertjeneste, fortovsvedligeholdelse, gadebelysning, vedligeholdelse af parker og grønne områder, byinventar og skilte, en del af parkeringsområdet, gravetilladelser, renholdelse samt skove og strande. I Vej- og Parkafdelingen er der en afdelingsleder samt 9 administrative medarbejdere, som alle har en kontorplads på Nytorv 11. Deres baggrund er bl.a. ingeniører, skov- og landskabsingeniører samt andre tekniske uddannelser. Derudover hører kommunens 2 P- vagter også til afdelingen. Driften Driften tager sig af vedligeholdelsesopgaver inden for de grønne områder (parker, græsslåning, idrætsanlæg, skove, vandløb, strande), det sorte/grå område (asfaltreparationer, omlægning af fortove/kantsten, færdselstavleopgaver, vejmarkeringsopgaver, vedligehold af vejsideanlæg), tømrer/snedker opgaver (ændringer i private hjem ifb. med sygdom/handicap, vedligehold af bygninger, opsætning af skilte i fx udstykninger), værkstedsopgaver (hovedsageligt reparationer/vedligeholdelse af egne maskiner, lidt vedligehold af andre forvaltningers køretøjer), vintertjeneste (saltning, snerydning). Derudover driver afdelingen 2 aktiveringsprojekter for Kolding kommunes Jobcentre. Hovedparten af opgaverne (70 % af omsætningen) udføres for Vej & Park og Projektering. Derudover udføres opgaver for Natur & Vand, Fritid & Idræt, Kultur, Børne-/ Ungeforvaltningen samt småopgaver for et par andre forvaltninger. Der er 1 afdelingsleder samt 6 formænd tilknyttet den daglige ledelse. Derudover er der gennemsnitlig 110 overenskomstansatte i afdelingen. Administrationen er placeret på Smedegade 10, mens der er 4 stillesteder i kommunen til formænd/medarbejdere. side 8

9 Rengøringsafdelingen Rengøringsafdelingen består af ca. 265 medarbejdere og leverer rengøring til mere end m 2, fordelt på 200 adresser over hele Kolding Kommune. Medarbejderne kommer fra mere end 40 lande og har meget forskellige uddannelses- og erfaringsniveauer. Afdelingen omsætter for ca. 60 mio. kr. og varetager - ud over den kommunale rengøring også driften af 6 kantiner og 3 produktionskøkkener. Ledelsen består på rengøringsområdet af 5 serviceledere (distrikter), en koordinerende rengøringsleder og en aktivitetsleder. På kantineområdet er der ansat 3 køkkenledere. Afdelingen arbejder meget med arbejdsmiljø, uddannelse og praktisk integration i hverdagen og modtog Arbejdsmiljøprisen i 2010 og Integrationsprisen i Projekteringsafdelingen Som en af de få kommuner i Danmark har Kolding egen projekteringsafdeling og projekterer mest muligt selv. Byggemodninger udbydes stort set aldrig. De opgaver der udbydes er opgaver, hvor kommunen ikke selv har tiden eller ikke selv har kompetencerne (eksempelvis geoteknisk tunge opgaver med spunsvægge) eller opgaver, der er for store til kapaciteten generelt. Projekteringsafdelingen består af 1 afdelingsleder og 12 medarbejdere fordelt på 2 teams. Projekteringsteamet varetager opgaver vedrørende byggemodninger (boliger og erhverv), mindre vejanlæg, stianlæg, fortove samt udviklingsprojekter (grønne projekter). Supportteamet supporterer de andre afdelinger Trafik, Vej og Park samt Projekteringsteamet ved at tage sig af bl.a. telefonslusen og alle de borgerhenvendelser, de umiddelbart kan besvare. Teamet har myndighedsopgaven omkring hække og hegn mellem borgeren og offentlige arealer, forsikringsskader, ledningsejeroplysninger og har derudover administratorfunktioner vedrørende fraværsregistrering, WEB-redaktion og økonomi. Trafik-afdelingen Trafikafdelingen har en afdelingsleder og 7 medarbejdere. Opgaverne består i trafikplanlægning, kollektiv trafik og administration af vejlovgivningen. De største projekter afdelingen varetager i øjeblikket er; Udarbejdelse af transportplan, udskiftning af P- automater samt planlægning af nye bybusruter. Renovationsafdelingen Renovationsafdelingen består af 45 medarbejdere fordelt på 35 i driften og 10 i administrationen. Afdelingen varetager alle opgaver inden for affaldsområdet herunder vejledning af borgere og virksomheder, udarbejdelse af affaldsregulativer, affaldsplaner, informationsmateriale, beregning og opkrævning af affaldsgebyrer og udbudsopgaver. side 9

10 Renovationsafdelingen driver kommunens 5 genbrugspladser samt indsamling af genbrugsmaterialer. Afdelingen er ansvarlig for indsamling af dagrenovation og problemaffald, mens selve indsamlingsopgaven er udliciteret til privat renovatør. Administrationen er placeret på Bronzevej. Forventningerne 6. Områdechefens ansvar og opgaver Områdechefen varetager ledelsen af det samlede område Anlæg og Drift herunder den direkte ledelse af 6 afdelingsledere. Områdechefen indgår i forvaltningens chefgruppe og det forventes, at hun/han påtager sig et medansvar for de tværgående dagsordner i forvaltningen og i øvrigt understøtter chefkollegernes arbejde. Områdechefen skal derudover: Være rådgiver og sparringspartner for by- og udviklingsdirektøren. Understøtte samarbejdet imellem det politiske niveau og forvaltningen, herunder deltage i Teknik- og Boligudvalgets møder. Være aktivt iscenesættende omkring ledelsesorganisationen nedadtil. Være den, der i sidste instans står på mål for områdets budgetmæssige styring. Bruge MED-systemet aktivt og konstruktivt. Områdechefens opgaver på kortere sigt: Områdechefen skal på kort sigt (indenfor det første år) vie sin opmærksomhed til at: Sikre ejerskab til visionen i organisationen og sætte konkrete handlinger bag ordene. Medvirke aktivt til at implementere den kommende bylivsstrategi. Sikre processerne hen imod konkurrenceudsættelse. Det er både noget med at understøtte den enkelte afdelingsleder i de opgaver vedkommende har i den forbindelse, men det er også noget med at sikre, at planlægningsressourcerne udnyttes optimalt, således at der ikke opfindes for mange dybe tallerkener samtidigt. Denne opgave er langt den største og vigtigste i de første 1-1½ år. Fastlægge en arbejdsstruktur omkring ledergruppen i området Anlæg og Drift, således at det sikres, at der samarbejdes om de rigtige ting imellem de ganske forskellige afdelinger, området består af. Finde den rigtige måde at lede den enkelte afdelingsleder i en passende blanding af nysgerrighed om deres faglige områder og rum til at afdelingslederne kan være ledere på deres måde. Det må forventes, at sparring om håndtering af konkrete per- side 10

11 sonalesager vil være en løbende del af ledelsesopgaven i så medarbejdertung et område, som der er tale om. 7. Baggrund/ledererfaring Der forventes en god uddannelsesmæssig baggrund men retningen er ikke så væsentlig. Man skal have bevist sine ledelsesmæssige evner, og det er en fordel, hvis man har prøvet at være leder for ledere. Det er en fordel at have et kendskab til det at arbejde i en verden, hvor mange er teknikere. Om man har erhvervet dette kendskab fra det sorte, det grønne eller en anden del af de tekniske brancher er ikke så vigtigt. Vi vil heller ikke udelukke den mulighed, at man kommer som mere rendyrket generalist men så skal lysten til det at bedrive ledelse i en teknisk verden være udpræget. Kandidaterne til denne stilling skal ideelt set fremvise en evne til at forstå - og spille sammen med - det politiske niveau. Det er dog ikke en forudsætning, at man har arbejdet i en politisk ledet organisation, da man kan have erhvervet en viden og forståelse for dette af andre kanaler, f.eks. som rådgiver/samarbejdspartner for offentlige institutioner etc. Der er ideelt set en god portion naturlig udadvendthed hos kandidaterne. Der er brug for gode kommunikative redskaber såvel indadtil som udadtil, og samtidig er det en fordel, hvis man ejer evnen til at gå i andre folk med træsko på at man er et tilgængeligt menneske for mange forskellige typer medarbejdere og samarbejdspartnere. Vi har det fint med at ansøgere er ambitiøse og ikke nødvendigvis ser dette som en slutstilling. Det er ikke det samme som, at man ikke meget gerne må blive, hvis det er et lykkeligt samarbejde men vi vil også gerne tilbyde at være en station på et dygtigt menneskes vej fremad. Person-/lederprofil Ingen ansøgere kan det hele men ansættelsesudvalget vil derudover kigge efter: Troværdighed sammenhæng imellem det man siger og det man gør. Humor gerne koblet med en god portion selvironi. Ordentlighed man skal have de menneskelige kvaliteter i orden. Evnen til at træffe beslutninger og at omsætte disse i handlinger. Visioner og kreativitet. Evnen til at lytte og have respekt for andres synspunkter også når det er svært. side 11

12 Analytisk kapacitet. Autoritet uden at have brug for at være autoritær. Personlig robusthed. Ansættelsen 8. Ansøgernes vurdering af arbejdspladsen Alle interesserede er velkomne til at kontakte os med spørgsmål om stillingen og en eventuel drøftelse af personlige kvalifikationer i forhold til stillingen. Alle henvendelser behandles fortroligt. Henvendelse kan rettes til Direktør Jakob Lundgaard, Lundgaard Konsulenterne, tlf eller By- og udviklingsdirektør Thomas Boe, tlf / Under de to samtalerunder, der indgår i ansættelsesproceduren, vil der som udgangspunkt ikke være anledning for ansøgerne til at stille spørgsmål. De ansøgere, der går videre til sidste samtalerunde, opfordres i stedet til at aftale et møde med by- og udviklingsdirektør Thomas Boe for at få mulighed for at danne sig et personligt indtryk af arbejdspladsen og få svar på eventuelle spørgsmål inden sidste runde. 9. Arbejdspladsens vurdering af ansøgerne Ansættelsesudvalget er sammensat af: By- og udviklingsdirektør Thomas Boe Områdechef Merete Dissing Medarbejderrepræsentant Hanne Thomsen Afdelingsleder for projekteringsafdelingen Mette Pipper Bertelsen. Ansættelsesudvalget vil naturligvis sikre fortrolighed i ansættelsesprocessen. Ansættelsesudvalget udvælger ansøgere til 1. samtalerunde og gennemfører herefter 1. og 2. samtalerunde. Ansættelsesudvalget vurderer ansøgerne ud fra de faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer, der er beskrevet her i jobprofilen. Ansættelsesudvalget har efter sidste samtalerunde følgende grundlag for vurderingen af de sidste 2-3 ansøgere: side 12

13 Den skriftlige ansøgning. Det personlige indtryk fra 1. samtalerunde. Et skriftligt resumé af en dialogtest afholdt af Lundgaard Konsulenterne. Resuméet udarbejdes på baggrund af en dybtgående, struktureret samtale om ansøgerens faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer. Resuméet sendes også til ansøgeren, der får lejlighed til at kommentere det ved 2. samtalerunde. Et skriftligt resumé af 3-4 referencer, der indhentes telefonisk fra ansøgerens leder, kolleger og medarbejdere. Referencerne indhentes umiddelbart før anden samtalerunde og kun efter aftale med ansøgeren. Referencerne er fortrolige og forelægges ikke ansøgeren. Det personlige indtryk fra 2. samtalerunde. 10. Tidsplan for ansættelsen Hos Lundgaard Konsulenternes sekretariat i Ribe er kontorleder Dorit Bech tovholder på ansættelsen. Dorit Bech kan træffes på tlf Ansøgning sendes via det elektroniske stillingsmodul på Lundgaard Konsulenternes hjemmeside senest den 21. maj 2013 kl Lundgaard Konsulenternes sekretariat sender kvittering for modtagelsen af ansøgningen til den mailadresse, der angives i forbindelse med ansøgningen. Det forudsættes, at denne mailadresse kan anvendes til den fortrolige kommunikation mellem ansøger og sekretariat i resten af ansættelsesprocessen. Den 24. maj 2013 træffer ansættelsesudvalget beslutning om, hvem der indkaldes til 1. samtalerunde. De udvalgte ansøgere får besked samme dag. 1. samtalerunde afvikles med op til seks ansøgere den 30. maj 2013 kl Dialogtesten for de ansøgere, der går videre til 2. samtalerunde afvikles den 3. juni Testen tager ca. 2 2½ timer. 2. samtalerunde afvikles med op til tre ansøgere den 14. juni Ansøgeren forventes at tiltræde den 1. august side 13

14 11. Efter ansættelsen For den ansøger, der udvælges til stillingen, tilbyder konsulenten en opfølgende samtale straks efter, at beslutningen om ansættelse er truffet. I samtalen vil der bl.a. blive lejlighed til sparring omkring, hvordan den nye områdechef kommer godt i gang med jobbet. 3-4 måneder efter den nye områdechefs tiltræden vender konsulenten tilbage og holder opfølgende samtaler med områdechefen og by- og udviklingsdirektøren for at evaluere, hvordan samspillet er kommet fra start. April 2013 Jakob Lundgaard Konsulent på ansættelsessagen side 14

Børne- og ungedirektør til Hvidovre Kommune

Børne- og ungedirektør til Hvidovre Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Børne- og ungedirektør til Hvidovre Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Værdierne

Læs mere

Miljøchef til By og Udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune.

Miljøchef til By og Udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune. Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Miljøchef til By og Udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen...

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Arbejdsmarkedschef og Jobcenterchef til Gribskov Kommune

Arbejdsmarkedschef og Jobcenterchef til Gribskov Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Arbejdsmarkedschef og Jobcenterchef til Gribskov Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1. Gribskov Kommune 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Børne- og Uddannelsesdirektør i Kolding Kommune

Børne- og Uddannelsesdirektør i Kolding Kommune Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Børne- og Uddannelsesdirektør i Kolding Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkårene...

Læs mere

Skolechef til Frederikssund Kommune

Skolechef til Frederikssund Kommune Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Skolechef til Frederikssund Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkårene...

Læs mere

Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage

Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage Holbæk Kommune Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage Afdelingsledere for: I job og uddannelse 1. Indledning og baggrund for stillingen Den 1. januar 2015 satte Byrådet i Holbæk Kommune en fuldstændig

Læs mere

Vilkårene... 2. 1. Stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkårene... 3. 3. Ringsted Kommune... 3. 4. Ejendomsstaben... 5. Forventningerne...

Vilkårene... 2. 1. Stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkårene... 3. 3. Ringsted Kommune... 3. 4. Ejendomsstaben... 5. Forventningerne... Lundgaard Konsulenterne rekrutterer til Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indholdsfortegnelse Vilkårene... 2 1. Stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkårene... 3 3. Ringsted

Læs mere

Københavns Sprogcenter

Københavns Sprogcenter Job og personprofil for stillingen som forstander til Københavns Sprogcenter Vi er ét af Københavns største sprogcentre. Vi tilbyder danskundervisning til udenlandske kursister på alle niveauer både dag

Læs mere

Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage

Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage Holbæk Kommune Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage Afdelingsleder for: Ydelsesservice/kontante ydelser 1. Indledning og baggrund for stillingen Den 1. januar 2015 satte Byrådet i Holbæk Kommune

Læs mere

Ringsted Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Dagmarskolen, Ringsted Kommune

Ringsted Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Dagmarskolen, Ringsted Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Skoleleder til Dagmarskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Skoleområdet

Læs mere

Kommunaldirektør til Ishøj Kommune

Kommunaldirektør til Ishøj Kommune til Ishøj Kommune Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 01-12-2016 www.malenehansen.dk Den korte introduktion

Læs mere

Kulturchef til By- og Udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune.

Kulturchef til By- og Udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune. Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Kulturchef til By- og Udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen...

Læs mere

Dagtilbudschef til Guldborgsund Kommune

Dagtilbudschef til Guldborgsund Kommune til Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 05-10-2014 www.malenehansen.dk Den korte introduktion Overordnet

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Byg og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Byg og Miljø Skive Kommune 2017 Job- og personprofil for afdelingschef Byg og Miljø 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Stillingen... 2 Dine opgaver på kort sigt... 3 Din Baggrund... 4 Ansættelsesvilkår... 4 Teknisk Forvaltning/Byg

Læs mere

Afdelingsleder for virksomhedsområdet i Holbæk Kommune. Vilkårene... 2. 1. Indledning og baggrund for stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår...

Afdelingsleder for virksomhedsområdet i Holbæk Kommune. Vilkårene... 2. 1. Indledning og baggrund for stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Afdelingsleder for virksomhedsområdet i Holbæk Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indhold Vilkårene... 2 1. Indledning og

Læs mere

Centerchef til Center for Bydesign, Københavns Kommune

Centerchef til Center for Bydesign, Københavns Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Centerchef til Center for Bydesign, Københavns Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1. Indledning 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

Afdelingschef, Miljø og Råstoffer til Regional Udvikling i Region Syddanmark.

Afdelingschef, Miljø og Råstoffer til Regional Udvikling i Region Syddanmark. Afdelingschef, Miljø og Råstoffer til Regional Udvikling i Region Syddanmark. Stillingen er genopslået på baggrund af, at vi ikke fandt den rette i første omgang. Region Syddanmark har valgt at samarbejde

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af

Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Ikast-Brande Spildevand A/S Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Spildevandschef i Ikast-Brande Spildevand A/S Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen...

Læs mere

Skoleleder til Østskolen i Faxe Kommune

Skoleleder til Østskolen i Faxe Kommune Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Skoleleder til Østskolen i Faxe Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkårene...

Læs mere

Chef for Koncern IT. Herning Kommune. Vilkårene... 2. 1. Indledning og baggrund for stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3

Chef for Koncern IT. Herning Kommune. Vilkårene... 2. 1. Indledning og baggrund for stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3 Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Chef for Koncern IT Herning Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indhold Vilkårene... 2 1. Indledning og baggrund for stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkår...

Læs mere

Rekruttering af afdelingsleder for Administration og Udvikling, Center for Ejendomme, Veje og Administration. Teknik og Miljø, Herning Kommune

Rekruttering af afdelingsleder for Administration og Udvikling, Center for Ejendomme, Veje og Administration. Teknik og Miljø, Herning Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Administration og Udvikling, Center for Ejendomme, Veje og Administration Teknik og Miljø, Herning Kommune Job- og kompetenceprofil Indholdsfortegnelse 1. Baggrund...

Læs mere

Skolechef til Varde Kommune

Skolechef til Varde Kommune Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Skolechef til Varde Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkårene... 3 3. Varde

Læs mere

Familiechef til Guldborgsund Kommune

Familiechef til Guldborgsund Kommune til Guldborgsund Kommune Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 16-01-2014 www.malenehansen.dk Den korte

Læs mere

Finans- og økonomidirektør (CFO) til Siorarsiorfik - Nuuk City Development A/S

Finans- og økonomidirektør (CFO) til Siorarsiorfik - Nuuk City Development A/S Siorarsiorfik - Nuuk City Development A/S Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Finans- og økonomidirektør (CFO) til Siorarsiorfik - Nuuk City Development A/S Denne job- og personprofil indeholder

Læs mere

Odense Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skolechef til Odense Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit:

Odense Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skolechef til Odense Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Skolechef til Odense Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Odense Kommune 4. Skolechefens område

Læs mere

Direktør for Børn & Skole i. Aabenraa Kommune

Direktør for Børn & Skole i. Aabenraa Kommune Aabenraa Kommune, Direktør for Børn & Skole Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør for Børn & Skole i Aabenraa Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen

Læs mere

Odense Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Afdelingschef til Natur, Miljø og Trafik i. Odense Kommune

Odense Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Afdelingschef til Natur, Miljø og Trafik i. Odense Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Afdelingschef til Natur, Miljø og Trafik i Odense Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Odense

Læs mere

2 ledere til Koncernområdet; Vækst og Bæredygtighed i Holbæk Kommune. Ledere for; Driftsbestillerenheden og til; Byg, Vej og Trafik. Vilkårene...

2 ledere til Koncernområdet; Vækst og Bæredygtighed i Holbæk Kommune. Ledere for; Driftsbestillerenheden og til; Byg, Vej og Trafik. Vilkårene... Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af 2 ledere til Koncernområdet; Vækst og Bæredygtighed i Holbæk Kommune. Ledere for; Driftsbestillerenheden og til; Byg, Vej og Trafik Denne job- og personprofil

Læs mere

Leder af Kommunal Drift i Vækst og Bæredygtighed, Holbæk Kommune. Vilkårene... 2. 1. Indledning og baggrund for stillingen... 2

Leder af Kommunal Drift i Vækst og Bæredygtighed, Holbæk Kommune. Vilkårene... 2. 1. Indledning og baggrund for stillingen... 2 Job- og personprofil Leder af Kommunal Drifts, Vækst og Bæredygtighed Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Leder af Kommunal Drift i Vækst og Bæredygtighed, Holbæk Kommune Denne job- og personprofil

Læs mere

Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune

Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune 1 1. Baggrund Sekretariatet for Job og Økonomi søger en udbudsjurist/-konsulent til et 1-årigt vikariat.

Læs mere

Vilkårene Indledning og baggrund for stillingen Ansættelsesvilkår Baggrund og bagage Ansættelsen...

Vilkårene Indledning og baggrund for stillingen Ansættelsesvilkår Baggrund og bagage Ansættelsen... Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Nationalparkchef, Skjoldungernes Land Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indhold Vilkårene... 2 1. Indledning og baggrund for stillingen...

Læs mere

Har du styr på den kommunale økonomi, er du ansvars- og kvalitetsbevidst, og respekterer du faglighed?

Har du styr på den kommunale økonomi, er du ansvars- og kvalitetsbevidst, og respekterer du faglighed? Ambitiøs økonomichef til Greve Kommune Har du styr på den kommunale økonomi, er du ansvars- og kvalitetsbevidst, og respekterer du faglighed? Kan du svare ja hertil, og kan du også omsætte disse centrale

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Direktør til velfærdsområdet i Guldborgsund Kommune. Guldborgsund Kommune

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Direktør til velfærdsområdet i Guldborgsund Kommune. Guldborgsund Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør til velfærdsområdet i Guldborgsund Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Guldborgsund

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Job- og personprofil Skoleleder Hadsten Skole Favrskov Kommune

Job- og personprofil Skoleleder Hadsten Skole Favrskov Kommune Job- og personprofil Skoleleder Hadsten Skole Favrskov Kommune 1. Indledning Favrskov Kommune er en vækstkommune med 48.000 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de kommende år. Favrskov Kommune

Læs mere

Hjørring Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Kommunaldirektør til Hjørring Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit:

Hjørring Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Kommunaldirektør til Hjørring Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Hjørring Kommune April 2010 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Kommunaldirektør til Hjørring Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Genopslag. Odense Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Administrerende direktør for Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune

Genopslag. Odense Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Administrerende direktør for Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune Genopslag Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Administrerende direktør for Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2.

Læs mere

Chef til Omsorg og Sundhed i Odsherred Kommune

Chef til Omsorg og Sundhed i Odsherred Kommune Ansættelse af Chef til Omsorg og Sundhed Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Chef til Omsorg og Sundhed i Odsherred Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene...

Læs mere

Programme Manager til Børnenes Hovedstad A/S

Programme Manager til Børnenes Hovedstad A/S Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Programme Manager til Børnenes Hovedstad A/S Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkårene...

Læs mere

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune JOBPROFIL Skolechef, Roskilde Kommune 1. Indledning Roskilde Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny skolechef. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS,

Læs mere

Favrskov Kommune Job- og personprofil Afdelingsleder til Trafik og Veje

Favrskov Kommune Job- og personprofil Afdelingsleder til Trafik og Veje Favrskov Kommune Job- og personprofil Afdelingsleder til Trafik og Veje 1. Baggrund Afdelingslederen for Trafik og Veje i Favrskov Kommune har fået nyt job, og vi søger derfor en ny afdelingsleder. Favrskov

Læs mere

Centerchef, Borger og Branding, Guldborgsund Kommune

Centerchef, Borger og Branding, Guldborgsund Kommune Centerchef, Borger og Branding, Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 31-03-2015 www.malenehansen.dk

Læs mere

Job- og personprofil, Centerleder i Holstebro Kommune

Job- og personprofil, Centerleder i Holstebro Kommune Job- og personprofil, Centerleder i Holstebro Kommune Udgangspunktet Pr. 1. oktober 2016 justerer vi organiseringen af Sundhedsafdelingen i Kultur- og Sundhedsforvaltningen i Holstebro Kommune. Vi etablerer

Læs mere

Næstved Kommune. Job- og personprofil for teamleder for Team Ejendom i Center for Trafik og Ejendomme

Næstved Kommune. Job- og personprofil for teamleder for Team Ejendom i Center for Trafik og Ejendomme Næstved Kommune Job- og personprofil for teamleder for Team Ejendom i Center for Trafik og Ejendomme Indledning I forbindelse med den nye organisering i Næstved Kommune pr. 1.1.2017 er det besluttet, at

Læs mere

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune JOBPROFIL Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune 1. Indledning Hillerød Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny Ældre- og Sundhedschef. Jobprofilen er udarbejdet

Læs mere

Job- og personprofil for pædagogisk konsulent Sekretariatet for Børn og Skole Favrskov Kommune Den åbne skole

Job- og personprofil for pædagogisk konsulent Sekretariatet for Børn og Skole Favrskov Kommune Den åbne skole Job- og personprofil for pædagogisk konsulent Sekretariatet for Børn og Skole Favrskov Kommune Den åbne skole Pædagogisk medarbejder -, Sekretariatet ved Børn og Skole, medio 2017 side 1/5 1. Indledning

Læs mere

Skolechef til. Aabenraa Kommune

Skolechef til. Aabenraa Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Skolechef til Aabenraa Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Aabenraa Kommune 4. Skoleområdet

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL for direktør til Stevns Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit

JOB- OG PERSONPROFIL for direktør til Stevns Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit JOB- OG PERSONPROFIL for direktør til Stevns Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit 1. Stevns Kommune 2. Stillingen som direktør 3. Direktørens ansvar generelt 4. Direktørens opgaver

Læs mere

Rekruttering af Afdelingsleder til Administration og Udvikling i Center for Ejendomme, Veje og Administration. Teknik og Miljø, Herning Kommune

Rekruttering af Afdelingsleder til Administration og Udvikling i Center for Ejendomme, Veje og Administration. Teknik og Miljø, Herning Kommune Rekruttering af Afdelingsleder til Administration og Udvikling i Center for Ejendomme, Veje og Administration Teknik og Miljø, Herning Kommune Job- og kompetenceprofil Indhold: 1. Baggrund 2. Organisation,

Læs mere

Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune

Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune Præsentation Materialet indledes med en introduktion til kommunen. Herefter præsenteres forhold vedrørende den ledige stilling såsom ansvarsområder, opgaver og

Læs mere

Chef for Strategi og Personale i Guldborgsund Kommune

Chef for Strategi og Personale i Guldborgsund Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Chef for Strategi og Personale i Guldborgsund Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Guldborgsund

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som fritids- og idrætskonsulent. Teknik og Kultur Favrskov Kommune

Job- og personprofil til stillingen som fritids- og idrætskonsulent. Teknik og Kultur Favrskov Kommune Job- og personprofil til stillingen som fritids- og idrætskonsulent Teknik og Kultur Favrskov Kommune 1 1. Favrskov Kommune Favrskov Kommune er en vækstkommune med omkring 48.000 indbyggere og væksten

Læs mere

Århus Social- og Sundhedsskole. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Vicedirektør til Århus Social- og Sundhedsskole

Århus Social- og Sundhedsskole. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Vicedirektør til Århus Social- og Sundhedsskole Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Vicedirektør til Århus Social- og Sundhedsskole Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Århus Social-

Læs mere

Job- og personprofil. Kommunikationskonsulent. Borgmestersekretariatet og HR Favrskov Kommune

Job- og personprofil. Kommunikationskonsulent. Borgmestersekretariatet og HR Favrskov Kommune Job- og personprofil Kommunikationskonsulent Borgmestersekretariatet og HR Favrskov Kommune 1. Indledning Favrskov Kommune er en vækstkommune med 48.000 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de

Læs mere

Vordingborg Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Børne- og kulturdirektør til Vordingborg Kommune

Vordingborg Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Børne- og kulturdirektør til Vordingborg Kommune Vordingborg Kommune Børne- og kulturdirektør Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Børne- og kulturdirektør til Vordingborg Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Ansættelse af skoleleder til Gribskolen Oktober 2012 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Denne job- og personprofil indeholder

Læs mere

Solrød Kommune Job- og personprofil

Solrød Kommune Job- og personprofil Solrød Kommune Job- og personprofil Leder af Ungdomsskolen februar 2013 1 1. Baggrund Solrød Kommune med ca. 1500 ansatte søger en ny leder af Ungdomsskolen, idet den nuværende leder har valgt at gå på

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som barselsvikar for juridisk konsulent for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune

Job- og personprofil til stillingen som barselsvikar for juridisk konsulent for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune Job- og personprofil til stillingen som barselsvikar for juridisk konsulent for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune 1 1. Favrskov Kommune Favrskov Kommune er en vækstkommune med omkring 48.000 indbyggere

Læs mere

Vilkårene Indledning og baggrund for stillingen Ansættelsesvilkår Faxe Kommune rammerne for stillingen...

Vilkårene Indledning og baggrund for stillingen Ansættelsesvilkår Faxe Kommune rammerne for stillingen... Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Direktør til Faxe Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indhold Vilkårene... 2 1. Indledning og baggrund for stillingen... 2

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Århus Social- og Sundhedsskole. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. 4 uddannelseschefer til Århus Social- og Sundhedsskole

Århus Social- og Sundhedsskole. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. 4 uddannelseschefer til Århus Social- og Sundhedsskole Lundgaard Konsulenterne rekrutterer 4 uddannelseschefer til Århus Social- og Sundhedsskole Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingerne 2. Ansættelsesvilkår 3. Århus

Læs mere

Samtidigt præges fritids- og idrætsområdet af en række udfordringer og forandringer, som optræder på landsplan, men også i Holstebro:

Samtidigt præges fritids- og idrætsområdet af en række udfordringer og forandringer, som optræder på landsplan, men også i Holstebro: Job- og personprofil, chef for biblioteks- og fritidsområdet Udgangspunktet Pr. 1. juni 2015 sker der en omlægning af organisationen i Kultur og Sundhedsforvaltningen i Holstebro Kommune. Her samles biblioteksområdet

Læs mere

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane Tina Overgaard & Ri Kofod København den 11.12.2013 JOBPROFIL Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane 1. Indledning Trafikstyrelsen har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen

Læs mere

Ansættelse af kommunaldirektør i Faaborg-Midtfyn. Kommune

Ansættelse af kommunaldirektør i Faaborg-Midtfyn. Kommune 9.august 2015 i Faaborg-Midtfyn Kommune Indledning Ifølge aftale fremsendes hermed beskrivelse af ansættelsesproces vedrørende stillingen som kommunaldirektør i Faaborg-Midtfyn Kommune Ansvarlig konsulent

Læs mere

Uddannelsesdirektør til. Slagelse Kommune

Uddannelsesdirektør til. Slagelse Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Uddannelsesdirektør til Slagelse Kommune Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Omkring stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Slagelse Kommune

Læs mere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Centerchef for Kommunale Ejendomme

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Centerchef for Kommunale Ejendomme Slagelse Kommune Job- og personprofil for Centerchef for Kommunale Ejendomme Oktober 2017 1. Baggrund Center for Kommunale Ejendomme har ansvaret for kommunens ejendomsstrategi, bygningsdrift og ejendomsadministration

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Miljø og Teknik Ballerup Kommune

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Miljø og Teknik Ballerup Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Centerchef Center for Miljø og Teknik Ballerup Kommune 1. Indledning Ballerup Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med ansættelse af en ny centerchef til Center

Læs mere

Genopslag Frederikssund Kommune Job- og personprofil for fagchef til Byrådssekretariatet

Genopslag Frederikssund Kommune Job- og personprofil for fagchef til Byrådssekretariatet Genopslag Frederikssund Kommune Job- og personprofil for fagchef til Byrådssekretariatet 10. august 2015 1. Indledning Frederikssund Kommune søger en fagchef til Byrådssekretariatet. Det er et spændende

Læs mere

Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil

Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil Horsens Kommune søger en driftssikker leder til HR-afdelingen. Det gode arbejde i HR skal videreføres, og de allerede udviklede koncepter

Læs mere

Job- og personprofil til stillingerne som afdelingsledere ved. Kultur- og Sundhedscenter InSide og Hinnerup Bibliotek & Kulturhus

Job- og personprofil til stillingerne som afdelingsledere ved. Kultur- og Sundhedscenter InSide og Hinnerup Bibliotek & Kulturhus Job- og personprofil til stillingerne som afdelingsledere ved Kultur- og Sundhedscenter InSide og Hinnerup Bibliotek & Kulturhus 1 1. Baggrund To afdelingsledere har valgt at gå på pension, og derfor søger

Læs mere

Målet er, at virkeliggøre vores vision Lev livet aktivt i samarbejde med og om borgeren

Målet er, at virkeliggøre vores vision Lev livet aktivt i samarbejde med og om borgeren Vil du være med på vores leder hold? Vi dyrker ledelse som holdsport Målet er, at virkeliggøre vores vision Lev livet aktivt i samarbejde med og om borgeren Fokus er Værdighed og sammenhængende indsatser,

Læs mere

Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage

Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage Holbæk Kommune Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage Afdelingsleder for: Borger Kontakt 1. Indledning og baggrund for stillingen Den 1. januar 2015 satte Byrådet i Holbæk Kommune en ny ramme

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Chef for Borger og Branding i Guldborgsund Kommune. Guldborgsund Kommune

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Chef for Borger og Branding i Guldborgsund Kommune. Guldborgsund Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Chef for Borger og Branding i Guldborgsund Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Guldborgsund

Læs mere

1. Stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkårene... 3. 3. Odense Kommune... 3. 4. Park og Natur... 6 Forventningerne... 7

1. Stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkårene... 3. 3. Odense Kommune... 3. 4. Park og Natur... 6 Forventningerne... 7 Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Odense Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indholdsfortegnelse 1. Stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkårene... 3 3. Odense Kommune... 3 4.

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering til stillingen som kommunaldirektør i Assens Kommune

Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering til stillingen som kommunaldirektør i Assens Kommune Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering til stillingen som kommunaldirektør i Assens Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkårene...

Læs mere

JOBPROFIL. Direktør, Halsnæs Kommune

JOBPROFIL. Direktør, Halsnæs Kommune JOBPROFIL Direktør, Halsnæs Kommune 1. Indledning Halsnæs Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny direktør. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS, og den

Læs mere

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation...

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation... Billund Kommune rekrutterer chef til Politik og Organisation Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indholdsfortegnelse Vilkårene... 2 1. Overordnet om stillingen.... 2 2. Ansættelsesvilkår....

Læs mere

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed JOBPROFIL Vicedirektør Den Sociale Virksomhed 1. Indledning Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en vicedirektør. Jobprofilen

Læs mere

Skolechef i Ikast-Brande Kommune

Skolechef i Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune i Ikast-Brande Kommune Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Skolechef i Ikast-Brande Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1.

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som sekretariatschef for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune

Job- og personprofil til stillingen som sekretariatschef for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune Job- og personprofil til stillingen som sekretariatschef for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune 1 1. Baggrund Den tidligere sekretariatschef i Teknik og Kultur har søgt nye udfordringer som direktør for

Læs mere

Job og personprofil Arbejdsmarkedschef

Job og personprofil Arbejdsmarkedschef Fællescenter HR og Udvikling Journalnr: 81.02.00-A00-5-14 Ref.: Mette Lundvig Dissing Dato: 18-08-2014 Job og personprofil Arbejdsmarkedschef Baggrund Vi søger en ny Arbejdsmarkedschef med tiltrædelse

Læs mere

Områdechef til Ældre- og Handicapforvaltningen (ÆHF) i Odense Kommune

Områdechef til Ældre- og Handicapforvaltningen (ÆHF) i Odense Kommune Odense Kommune/ÆHF Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Områdechef til Ældre- og Handicapforvaltningen (ÆHF) i Odense Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene...

Læs mere

Job og personprofil for kommunaldirektøren i Herning Kommune

Job og personprofil for kommunaldirektøren i Herning Kommune Job og personprofil for kommunaldirektøren i Herning Kommune Herning Kommune er kendetegnet ved kreativitet, innovation, individualitet og mangfoldighed. Vi tør tænke nyt og handle på nye måder. Vi har

Læs mere

Randers Kommune. Direktør for Miljø og Teknik i Randers Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit:

Randers Kommune. Direktør for Miljø og Teknik i Randers Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Direktør for Miljø og Teknik i Randers Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Randers Kommune 4. Direktørområdet Forventningerne

Læs mere

Ikast-Brande Kommune søger. Daginstitutionschef

Ikast-Brande Kommune søger. Daginstitutionschef Ikast-Brande Kommune søger Daginstitutionschef Børne- og Undervisningsområdet 01-12-2012 1 JOB- OG PERSONPROFIL: 1. RAMMEN OM STILLINGEN... 3 2. IKAST-BRANDE KOMMUNES ORGANISERING... 4 2.1 Børne- og Undervisningsområdet...

Læs mere

Job- og personprofil. Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning

Job- og personprofil. Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning Job- og personprofil Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning Indhold 1. Indledning... 2 2. Holstebro Kommune... 2 2.1 Fælles ledestjerne og fælles værdier... 3 2.2 Overordnet administrativ

Læs mere

Regler om ansættelse

Regler om ansættelse Regler om ansættelse 2010 Holdning Det er holdningen i Ringsted Kommune, at der skal arbejdes professionelt med rekruttering Rekrutteringsprocessen afspejler, at der i Ringsted Kommune arbejdes efter værdierne

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering til stillingerne som Direktør for Innovation og Netværk samt Velfærd i Assens Kommune

Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering til stillingerne som Direktør for Innovation og Netværk samt Velfærd i Assens Kommune Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering til stillingerne som Direktør for Innovation og Netværk samt Velfærd i Assens Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene...

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

Ansættelse af Direktør i Holbæk Kommune

Ansættelse af Direktør i Holbæk Kommune 24.november 2016 i Holbæk Kommune Indledning Ifølge aftale fremsendes hermed beskrivelse af ansættelsesproces vedrørende stillingen som direktør i Holbæk Kommune Ansvarlig konsulent er undertegnede Jakob

Læs mere

Morsø Kommune Vicekommunaldirektør

Morsø Kommune Vicekommunaldirektør 17.06.2015. Morsø Kommune Vicekommunaldirektør Job- og personprofil Baggrund Morsø Kommune har gennemført en evaluering og udvikling af den eksisterende organisations- og ledelsesstruktur. Dette har medført,

Læs mere

Direktør i Dragør Kommune

Direktør i Dragør Kommune Borgmestersekretariat, HR og Udvikling Kirkevej 7 2791 Dragør Tlf.: 32 89 01 00 CVR: 12881517 www.dragoer.dk Job- og personprofil Direktør i Dragør Kommune Dragør Kommune ønsker at sikre den politiske

Læs mere

Stillings- og personprofil

Stillings- og personprofil 09.09.14/PEAP-HAHN 2014/0008668 Stillings- og personprofil for Leder af Ledelsesbetjening og Kommunikation 1 Ny organisation Halsnæs Kommunes organisation er ændret pr. 22. september 2014 med henblik på

Læs mere

Skolechef i Kolding Kommune

Skolechef i Kolding Kommune Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Skolechef i Kolding Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkårene... 3 3. Kolding

Læs mere

Vil du være med på vores lederhold? Vi dyrker ledelse som holdsport

Vil du være med på vores lederhold? Vi dyrker ledelse som holdsport Vil du være med på vores lederhold? Vi dyrker ledelse som holdsport Vi ønsker at skabe synergi og sammenhængskraft på tværs af faggrupper og opgaver i Center for Sundhed og Omsorg Med det mål at virkeliggøre

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Direktør til Thisted Kommune

Direktør til Thisted Kommune Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Direktør til Thisted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkårene... 3 3.

Læs mere