Nord-Bo Nyt. Det er med stor fornøjelse, at jeg byder læserne velkommen til Nord-Bo Nyt s sommer-nummer 2009.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nord-Bo Nyt. Det er med stor fornøjelse, at jeg byder læserne velkommen til Nord-Bo Nyt s sommer-nummer 2009."

Transkript

1 Nord-Bo Nyt Nr 12.

2 Nord-Bo Nyt Det er med stor fornøjelse, at jeg byder læserne velkommen til Nord-Bo Nyt s sommer-nummer Jeg har fået den store ære at være den nye redaktør, hvilket jeg er meget glad for. Jeg er så heldig at have rigtig dygtige medarbejdere rundt om på hele Nordbo; dette er med til, at vi kan lave et forhåbentlig både spændende og alsidigt blad, hvor der er noget for enhver smag. Hovedredaktionen har fået nye lokaler i De Gule Værksteder, lokalredaktionerne er på Skansevej og dagbehandlingen i Åbybro. Med denne opdeling har vi en god mulighed for at have fingeren på pulsen, og er i stand til at opsnuse stof til gode artikler til Nord-Bo Nyt. Tak til alle der er kommet med artikler, billeder og andet til Nord Bo Nyt, og især tak for at i overholdt deadline; det gør vores arbejde meget lettere så fortsæt endelig med det.. Som I kan se har vi lavet lidt om på bladets lay-out, så derfor vil vi i fremtiden gerne have materialet til bladet med skrifttypen Myriad Pro Light, hvis det er muligt. En stor TAK til alle mine dygtige og fantastiske medarbejdere her på Nord Bo Nyt. Tak for jeres store indsats. Men nu, kære læser, læn dig tilbage, slap af og giv dig god tid til at læse dette nr. af Nord- Bo Nyt som begyndelsen på en forhåbentlig god sommer med dejlige oplevelser, og godt vejr. Med venlig hilsen Bibi Græsbøll Ottesen Side 2

3 Tlf: Leder Indholdsfortegnelse Nyt fra Austisme Center Nord-Bo Interview med Kim Boganmeldelse : Vi De Druknede Latterspalten Kantinen ser tilbage på året der gik Esbens Tips Interview med Sidsel Klubben Milla Chan Asperger & Macbeth Interview med Tina Bendixen Et halvt år med seksualvejledning Ole skal støvsuge Smilets Land Rysteposen Tanjas Streger Hvad? Byggeprojektet Peter Løthsvej Interview med Andreas Overgaard Opslagstavlen Temadag på ANB Side 3

4 Nord-Bo Nyt Nyt fra Autismecenter Nord-Bo Af Frank Ibsen Forstander Velkommen til denne sommerudgave 2009 af Nord-Bo Nyt. Redaktionsgruppen, med Bibi Ottesen, pædagogisk medarbejder i De Gule Værksteder,som ansvarlig tovholder, har afsluttet et spændende, omfattende og grundigt arbejde med at færdigredigere dette nye nummer med tekst og billeder, der på levende vis fortæller om livets gang på Autismecenter Nord-Bo. Som I kan se det af indholdet i bladet, er der mange medvirkende skribenter, tegnere, forfattere, fotografer m.fl., der har bidraget til denne nyhedsformidling om ANB. Tak til jer alle for et inspirerende, oplysende, spændende og flot nyt nummer af Nord-Bo Nyt. Det glæder mig her i bladet at kunne fortælle om de forskellige aktiviteter i organisationen. Ny hjemmeside. Som en følge af den fortsatte udvikling af de forskellige tilbud som udbydes af ANB indenfor autismeområdet set i sammenhæng med, at der er lavet nyt logo med nye farver, besluttede vi her i foråret 09, at sætte fokus på at revidere og nyopsætte ANB s hjemmeside. Dette arbejde har Sila Thiel, kommunikationsmedarbejder og sekretær, været ansvarlig for og den nye hjemmeside: er nu færdigredigeret og i luften. Benyt lejligheden til et nærmere kig på den inspirerende, overskuelige og brugervenlige hjemmeside med mange nyttige oplysninger om ANB. Dagbehandlingstilbuddene. Som følge af besparelseskrav fra nogle af de kommuner ANB samarbejder med fandt vi det nødvendigt fra den 1. januar 2009 at tilpasse indholdet i og omfanget af de forskellige Dagtilbud, som ANB tilbyder unge, voksne med en autismespektrumforstyrrelse. Dette fik bl.a. den konsekvens at åbningstiden blev reduceret, at den årlige ferietur bortfaldt og at klub- og cafétilbuddet fremover skulle købes som et særskilt tilbud. For en del brugere har denne tilpasning været medvirkende til at skabe en del usikkerhed og utryghed, men på baggrund af et godt samarbejde mellem personale, brugere, botilbud og forældre har de fleste nu vænnet sig til den nye situation om end det er beklageligt, at det har været nødvendigt at reducere i indhold og omfang af dagtilbuddet. Den årlige ferietur er i dagtilbuddene blevet erstattet af forskellige former for studieture, kulturarrangementer, ekskursioner o.l. Alt sammen aktiviteter, som brugerne i de 2 afdelinger i samarbejde med personale har været med til at udvikle. Side 4

5 Tlf: Klub- og cafétilbuddene. I alt 20 brugere og medarbejdere fra dagtilbuddene og De gule Værksteder er tilmeldt klub- og cafétilbuddene og de har netop afsluttet en god forårssæson med socialt samvær, mange spændende aktiviteter og ikke mindst en hyggelig fælles fest. Vi må desværre konstatere, at de kommunale besparelser i bl.a. Aalborg kommune, har betydet en nedgang i antallet af brugere i klub- og cafétilbuddene. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse. Dette uddannelsestilbud finder sted som en integreret del af dagbehandlingstilbuddene i de 2 afdelinger i henholdsvis Jammerbugt kommune og Aalborg kommune og vi oplever at flere og flere brugere ønsker at indgå i den 3-årige ungdomsuddannelse på ANB. 3 årig HF uddannelse under STU. Som følge af en udmelding fra Undervisningsministeriet i maj måned om, at det planlagte tilbud om at udbyde en 3-årig HF uddannelse under STU-lovgivningen i et samarbejde mellem ANB VUC i Aalborg og Aalborg Katedralskole, ikke kan imødekommes, er det besluttet foreløbig at udskyde igangsætning af dette tilbud til august Jeg vil dog gøre opmærksom på at det stadigvæk er muligt at tage en HF-eksamen gennem enkeltfag på VUC for unge med et dagbehandlings- eller STU tilbud ved Autismecenter Nord-Bo enten i afdelingen på Skansevej eller i Aabybro. Aktivitets- og samværstilbud. Dette tilbud, som er målrettet til voksne, der er blevet afklaret via dagbeskæftigelse eller ungdomsuddannelse i forhold til erhvervsmæssige kompetencer, uddannelsesmæssige kompetencer og personlige kompetencer, tilbydes i de 2 afdelinger af dagbehandlingstilbuddene i henholdsvis Jammerbugt kommune og Aalborg kommune. Tilbuddet skal sikre, at den enkelte bruger opretholder mulighed for sociale kontakter, opnår og udvikler personlige kompetencer, opnår eller forbedrer livskvalitet samt fastholder etablerede jobs, fleksjob eller job med løntilskud. De Gule Værksteder. Er et pædagogisk tilrettelagt beskyttet beskæftigelsestilbud, hvor arbejdet tilrettelægges til den enkelte medarbejder efter de forudsætninger og behov den enkelte har. I De Gule Værksteder forventes der efter sommerferien at være indskrevet 18 medarbejdere, som er beskæftiget indenfor områderne: montageværksted, kreativt værksted, træværksted og servicefunktioner. Efterspørgsel på pladser i dagtilbuddene. Igennem hele forårsperioden har vi oplevet en stor efterspørgsel efter pladser i de forskellige dagtilbud, som vi har på ANB. Efter en grundig behandling i visitationsudvalget af indstillingerne, forventes at der i Aabybro afdelingen efter sommerferien vil være indskrevet 75 brugere og i Aalborg afdelingen 47 brugere. Side 5

6 Nord-Bo Nyt Bygningsudvidelse i Aalborg afdelingen. Som følge af et øget antal brugere i denne afdeling, vil de fysiske rammer blive udvidet. I den nuværende bygning på Skansevej 7 vil der blive etableret en tilbygning og en større ombygning af det nuværende køkken, således at der bliver etableret et decideret produktionskøkken. Desuden har vi indgået et lejemål på ca. 220 m2 med ejerne af nabobygningen Skansevej 9, hvor en del af dagaktiviteterne vil komme til at foregå. I denne forbindelse vil der blive etableret en direkte adgangsvej imellem bygningerne på Skansevej 7 og Skansevej 9. Bo afdelingen. I denne afdeling forløber nybyggeriet på Peter Løthsvej i Aabybro efter planen. Se nærmere om dette i afdelingsleder Bente Jensen s artikel i dette nummer af Nord-Bo Nyt. Ud over de individuelle bo-tilbud i egne lejligheder i Aabybro, Nørresundby, Aalborg og Hjørring er der færdigvisiteret beboere til bo-miljøerne på Østergade 109, Østergade 64 og Industrivej 8 i Aabybro. Side 6

7 Tlf: Rådgivningsafdelingen. I denne afdeling har vi oplevet en stor kursusaktivitet bl.a. med stor tilslutning til forældrekurser og kurser for fagpersoner. Desuden er der en stigende efterspørgsel på etablering af familiepleje, aflastning samt rådgivning, psykologbistand m.m. I afdelingen er Ulla Jacobsen og Anne Marie Pedersen blevet uddannet og certificeret til at forestå forældrevejledningsprogrammet EarlyBird. Personalenyt. Charlotte Espensen og Gitte Sørensen er pr fratrådt deres stillinger som pædagogiske medhjælpere ved dagtilbuddet i Aabybro. Pædagogisk medarbejder Anne Lise Kofoed er pr fratrådt sin stilling ved dagtilbuddet i Aalborg. Servicemedarbejder i flexjob Frank Koustrup er pr fratrådt sin stilling ved dagtilbuddet i Aabybro. Sekretær og bogholder Hanne Meyer er pr fratrådt sin stilling. Tina Bendixen er pr ansat i en psykologstilling på ANB. Peter Møller er pr ansat som pædagogisk medarbejder i Bo-afdelingen. Ketty H. Olsen er pr ansat som stedfortræder i Bo-afdelingen. med primært ansvar for bo-miljøet på Peter Løthsvej. Tina Nilsson er pr ansat som pædagogisk medarbejder i Bo-afdelingen Anne Hvidberg er pr ansat som pædagogisk medarbejder i Bo-afdelingen Gitte Eriksen er pr ansat som pædagogisk medarbejder i Bo-afdelingen Rasmus Jørgensen er ansat som fast vikar i Bo-afdelingen Mette Larsen er ansat som fast vikar i Bo-afdelingen Rolf Kjelgaard er pr ansat som stedfortræder i De Gule Værksteder Side 7

8 Nord-Bo Nyt Henny B. Sivesgaard er pr ansat som pædagogisk medarbejder i Aalborg afdelingen Micael Andersen er pr bevilget orlov fra stillingen som job- og praktikkoordinator på ANB. Mads Ertzinger Klinksgaard er pr ansat i stillingen som job- og praktikkoordinator på ANB. Sila Thiel er pr opnormeret til en fuldtidsstiling som kommunikationsmedarbejder/sekretær bl.a. med ansvar for fundraising på ANB. Lone Kjeldsen er pr opnormeret til en fuldtidsstilling som sekretær/bogholder. GRUNDLAGT 1998 Rådgivnings- Dagbeh. tilbud Dagbeh. tilbud Bo afdelingen Beskyttet afdelingen Aktivitets- & Aktivitets- & Beskæftigelse samværstilbud samværstilbud Østergade 107 STU-tilbud STU-tilbud Østergade 109 Industrivej 13 & 27A Aabybro Aabybro Nørresundby Aabybro Aabybro Etableret 2004 Etableret pladser Etableret pladser Etableret støtteprojekter Etableret arbejdspladser - Kurser - Rådgivning - Udredning - Diagnosticering - Familiepleje - Erhvervsafklaring - Uddannelsesafklaring - Boafklaring - Personlig afklaring - Mulighed for tilkøb af klub/cafe - Bo støtte i egen lejlighed i nordjylland inkl. 18 lejligheder på Peter Løthsvej - Beskæftigelse efter Mulighed for tilkøb af klub Målgruppe: Unge og voksne med en autismespektrumforstyrrelse og herunder Aspergers Syndrom Med denne aktuelle orientering vil jeg ønske jer alle en fortsat god sommer og en rigtig god ferie til jer alle. Venlig hilsen Frank Side 8

9 Tlf: Interview med Kim Hvor længe har du været på Nord-Bo? Jeg har været her siden 5. januar Hvor gammel er du? Jeg er 24 år. Hvorfor søgte du herop? ANB er det eneste i Nordjylland der kan tage imod folk med specielle behov inden for autismespektrumforstyrrelser. De arbejder på at få folk i praktik eller arbejde. Hvad er dine arbejdsopgaver? Jeg er med i pedel-crew et, og jeg har dansk, matematik, engelsk, almen viden, rengøring, kantine, svømning og masser af motion. Hvad har du lavet tidligere? Jeg har taget 9. i folkeskolen i Danmark, men min 10. klasse tog jeg i Australien som udvekslingsstudent. Senere fik jeg min HF på VUC Aalborg på almindelige vilkår. Derefter arbejdede jeg på Shell i 2 år, i Silvan i et år og på et lager hos Selek i ½ år. Har du nogen fritidsinteresser? Jeg spiller tuba i Brass n Harmony, og det har jeg gjort i 16 år nu. Vi er 60 mennesker i alle aldre, som spiller der. Har I været på turné? Ja, vi har været i Estland, Letland, Litauen, Italien, Østrig. Og så har jeg været i USA, men det var med Aalborg-garden hvor jeg var før jeg kom til Brass n Harmony. Andre frihedsinteresser? Jeg gik før til dans (latin, standard), men jeg stoppede for 2 år siden. Jeg har tænkt mig at begynde til salsa. Og så er jeg lige startet på ADRENALINDAGE hvor vi laver alt muligt, f.eks. paintball, klatring og svæveflyvning. Alt der er bare lidt vildt. Hvor bor du henne? Jeg bor i Aalborg Øst. 6 hurtige! Livret: Hjemmelavet pizza, fars flæskesteg og ydmyg kylling J Yndlingsfilm: Løvernes Konge Yndlingsbog: Ondskaben af Jan Guillon Yndlingssang: Why don t you and I? med Santana & Chad Kroeger Yndlingssport:Løb Favoritbil: Aston Martin, Minicooper og Koenigsegg Side 9

10 Nord-Bo Nyt Bog-anmeldelse Af: Jens C. B. Pedersen Vi, de druknede er halvt en hyldest bog til søfartsbyen Marstal, og halvt en bog om livet, ombord på sejlskibe, i de stolte træskibes sidste årtier. Imens jeg langsomt terper mig igennem de første linjer i denne bog, frygter jeg resten af bogens tykke format og tænker denne bog kommer jeg aldrig igennem. Carsten Jensens evner til at beskrive næsten ligegyldige detaljer, alt fra lugte i kabyssen, til følelser i sindet, kan nemt virke langtrukkent og jeg så ikke lyst på, at der stadig var 700 sider tilbage. Efter første kapitel havde jeg allerede været vidt omkring, i marstallernes verden, og jeg begynder at holde af flere af bogens små skæve personer og langsomt bliver jeg bidt af bogen. Jeg bliver ganske enkelt suget ind i denne verden af brutal overlevelse instinkt på havet, som på en gang er utroligt smukt, men samtidig tager liv, som betaling for sin skønhed. Alle de ting som gjorde bogen svær at komme i gang med, tryllebinder læseren fast og pludselig virkede de mange sider, ikke som nok og jeg lapper enhver detalje i mig. Forfatteren ligger klart lagt vægt på det store savn som følger med et sømands liv, men han er god til at skabe balance mellem glæde og tragedie. Det må have været forfærdeligt fristende at opfylde alle bogens personers savn og længsler, ved bare at skrive en happy ending, til dem alle, men Carsten Jensen har bestemt ikke ladet følelserne løbe af med sig, og er god til at dele liv og død ligeligt rundt mellem sine karakterer i bogen. Og det er især Carsten Jensens evner for at beskrive mennesker og deres personligheder, som giver bogen sin helt egen sjæl. Man kommer virkelig i dybden på alle, og han forstår virkelig at sætte sig i andres sted og forstå deres følelser. Lige fra gamle rigmænd og lystende kvinder, til døve havnearbejdere og nærsynet skarnsknægte. I Marstal universet findes åbenbart alle slags personligheder og vi møder alle slags mennesker i denne by, sammensat af dens beboers mange hjembringelser fra rejserne på havet. Og netop havet er hvad der binder alle disse forskellige personer sammen, i et herligt mix af udrejselyst, splittelse, morale, forretninger og følelser. For alt bliver berørt når en stolt by med masser af historie, pludselig finder ud af at den ikke længere kan leve på dens gode rygte og må indse at verden har fornyet sig, lige for næsen af dem, men ingen gjorde noget for at følge med. Da bogen vare over næsten et århundrede, så skifter hovedpersonen selvfølgelig, i denne bog, tre gange, men vi kommer også med ind i tanker og følelser hos stort set alle andre af bogens større eller mindre figurer. Omkring et kapitel inde, er jeg allerede bidt af bogens charme og pludselig finder jeg ud af hvorfor den hedder Vi, de druknede. Hele vejen igennem bogen, bruger Carsten Jensen nemlig ikke bestemte bipersoners synsvinkler, men i stedet fortæller han igennem Vi, som er alle der føler historien på afstand, i Marstal. På den måde skaber han en god stemning, og giver en følelser af at man som læser, er en del af historiens vidner. Og der er masser af ting at være vidne til. Mytterier, perletyverier, mord, ulykker og kærlighed får man som læser smidt i hovedet, og stadig sluger man hver en bid, med hud og hår. Dog skal det siges at det er en bog som ikke er nem at komme i gang med og jeg savnede virkelig en blødere eller mere forklarende intro, selvom at det giver en god effekt i længden. Jeg tror bare at Carsten Jensen med sin lidt indviklede start, måske kommer til at smide et par potentielle læsere, i svinet. Ellers er det en alle tiders bog, som man bare skal se og få dykket snuden ned i. Pas dog på med nattesøvnen, da den er svær at ligge fra sig. Side 10

11 Tlf: Hvad kalder man det, når en røver går ind i bank og kaster op? Knæk og bræk Dating sider på landet er meget anderledes end dem i København. På landet kan man gå ind på "datingfarmer.dk" og ende med en fyr med 54 svin; Mens man i København kan gå ind på "beautiful people.dk" og ende med et svin på 54. To kunst anmeldere sad og spiste frokost sammen: "Jeg sir dig, det er et fantastisk stykke kunst det her. Læg mærke til de flotte gule farver blandet med rød, disse lange grønne streger og læg mærke til den her flotte blanding af farver i disse runde cirkler..." "Ja ja, det meget godt, må jeg godt få min pizza nu?" Har i god mad i jeres kantine? Ja, indtil de begynder at tilberede den Fem grunde til at lærere er bedre elskere: 1: De er gode med pegepinden. 2: De går aldrig før klokken ringer. 3: De prøver en ny indgangsvinkel, hvis den første ikke virker godt nok. 4: En musik lærer kan forspillet i søvne. 5: En kemilærer elsker at eksperimentere Hvad er topmålet af nærighed? At låse døren på en lada En mand gik lettere fuld på gaden midt om natten da han blev standset af en politibil. Må jeg få en go forklaring på hvorfor de går rundt på gaden midt om natten? spurgte betjenten. Manden svarede: Min gode betjent, hvis jeg havde en go forklaring, var jeg taget hjem til min kone! Hørt ved en bar: En cocktail er en blandet fornøjelse Din kone ser ud til at være en dame der får sin vilje? Osse i den grad, hun er faktisk i stand til at skrive sin dagbog en hel uge i forvejen! Hvad spiser kannibaler til natmad? sovetryner. Hvordan gør man en Skoda mere værd? Man fylder benzin tanken helt op. En bilist bliver stoppet af politiet. Betjenten: Tillykke! Du er bilist nr. 100 i dag, der har husket selen og derfor har du vundet kr. Hvad vil du bruge pengene til? bilisten: Tjaaa, et kørekort tror jeg passageren ved siden af skynder sig at sige: Du skal ikke høre på ham, han er fuld. Så lyder det fra bagsædet: Jeg vidste det ville gå galt i en stjålet bil! I samme øjeblik lyder en udenlandsk accent fra bagagerummet: Er vi nået over grænsen nu? Hvis i selv ligger inde med vitser der er til at dø af grin af, du er velkommen til at gi dem til redaktionen. Måske bliver de trykt. ^_^ Side 11

12 Nord-Bo Nyt Kantine Teamet ser tilbage på året der gik. Endnu et undervisningsår er ved at være slut, sommerferien venter os forude, og menuen den næste tid bliver nok en skål koldskål med kammerjunkere. I kantinen på Industrivej kan vi se tilbage på et aktivt år hvor kvalitet, økologi, højt fagligt niveau, arbejdsprøvningsmuligheder, udvikling, nytænkning, humor og meget mere har været en daglig følgesvend både for brugere og personale i kantinen. Det har været et år, hvor vi ud over den daglige tilberedning af sund og varieret kost også har været heldige at få anderledes og spændende opgaver. I september afholdt Autismecenter Nord Bo 10 års jubilæum, hvor kantineteamet fik muligheden for at lave maden til den store buffet, jubilæumskagen og kransekager i mange forskellige varianter til de ca. 350 spisende gæster der deltog i festlighederne. Franks Ibsens10 års jubilæum hvor vi også var på banen med en gigantisk jubilæumskage. Festkager til konfirmationer, anderledes mad tilpasset temaugerne osv. Igennem året har vi i kantinen desuden lavet mad til flere af de kurser der bliver afholdt i Autismecenter Nord Bos Rådgivningsafdeling. Alt sammen anderledes opgaver som gør det spændende at være en del af det store Team der har sin daglige gang i kantinen. I kantinen er der ansat 6 personaler som udgør den del af undervisnings og udviklingspakken der gør det muligt for brugerne at udvikle de kompetencer hver især har. Der har i dette undervisningsår været 28 brugere som har haft moduler i kantinen i løbet af ugen. De 9 af brugerne er startet dette år og vi er stolte over at så mange nye har haft lyst og mod på at starte i et sådan dynamisk Team. Af de 28 brugere har 2 brugere gennem de sidste år udviklet sine kompetencer og haft så stor interesse i faget at de i kantinen er ansatte som servicemedarbejdere i job med løntilskud. I dette år har endnu en bruger haft samme interesse og kvalifikationer, således at hun nu er ansat som servicemedarbejder i kantinen på Østergade 109 i job med løntilskud. Der er arbejdsprøvnings og udviklingsmuligheder i kantinen som er en autoriseret kantine der arbejder ud fra de gældende fødevareregler der er på området. I dette undervisningsår gennemførte 7 brugere et certifikatkursus i fødevarehygiejne. Et forløb hvor de efter flere ugers undervisning på Autismecenter Nord Bo gennemgik en prøve i Ålborg med ekstern sensor og alle med flotte resultater. Side 12

13 Tlf: I kantinen har vi gennem alle årene kun fået glade smiley`er, og er stolte over at vi gennem de sidste par år også har Elite Smiley`en. Endnu en anerkendelse af høj standard i kantinen var da vi gennem firmaet Anticimex fik overrakt En food safety award Disse anerkendelser af høj fødevarekvalitet og god hygiejne i kantineområdet har ikke været mulige uden personaler og brugeres interesse i at skabe så god en arbejdsplads som mulig. Så med disse ord vil Kantinepersonalet sige jer brugere hjertelig tak for godt samarbejde gennem undervisningsåret 2008/2009, og glæder os til at fortsætte det gode samarbejde efter en velfortjent sommerferie. På kantinens vegne Pia, Mary Anne, Laila, Lilly, Birthe og Korna. Side 13

14 Nord-Bo Nyt Esbens Tips DRESSING PÅ TØJ - SIKKET NOGET MØG Selvom en god, hjemmelavet dressing er nummer et, kan vi alle blive angrebet af et anfald af dovenskab eller tidnød. Og så er der heldigvis et rigt udbud af diverse købedressinger i supermarkederne. Alle mulige smagsvarianter blander sig med de kalorielette, fedtfattige, originale dressinger - det er bare om at vælge. Tør det værste væk Skulle man være så uheldig at spilde dressing på sit tøj, skal man skynde sig at tørre så meget af dressingen væk som muligt med køkkenrulle. Tjekliste Du skal bruge: køkkenrulle, opvaskemiddel Opløs pletten Måske består dressingen af både fedt og mælkeprodukter - begge dele noget, der giver pletter, der kan være svære at komme af med. Kom opvaskemiddel på pletten, og lad midlet virke i cirka fem timer. Vask tøjet Vask derefter tøjet som normalt. SÅDAN FJERNES BRÆNDEMÆRKER EFTER STRYGEJERN FRA TØJET Strygning er et gabende, kedsommeligt job, men det skal gøres. For at gøre jobbet lidt mere behageligt vælger mange derfor at kombinere det med lidt fjernsynskiggeri. Og hvad gør man så, når fjernsynskiggeriet har taget overhånd, og det synlige bevis er et brændemærke fra strygejernet? Alt afhængig af brændemærkets styrke, er der forskellige måder at behandle det på. Du får her alle tre metoder. Tjekliste Du skal bruge: Et løg, klar husholdningseddike, skål, mælk, salt, balje Let plet Pil, og skær et løg over på midten. Gnid pletten med løgets overskårne flade.vask derefter tøjet som normalt. Lidt værre plet Hæld vand i en skål, og kom lidt eddike i. Fugt pletten med blandingen. Vask derefter tøjet som normalt. Slem plet: Strø salt på pletten. Hæld mælk i en balje, og lad tøjet ligge i blød i mælken i nogle timer. Vask derefter tøjet som normal. Side 14

15 Tlf: IInterview nterview m med ed SSidsel idsel p påå P Peter eter LLøthsvej øthsvej Hvor længe Hv Hvor læn ænge ænge ge har har ar d du u bo boet ett her? herr? Jeg Je g har har boet bo oet her her e siden ssid iden id n april april ap rriil i år. år. Hv vor o boede boe oede de du, du, inden iind nd den en du du flflyt y te yt tede de h errud d? Hvor yttede herud? Jeg Je eg boede boed bo e e påå I8 I8 før. før.r.r Der fø Derr boede boe oede oede de jeg jeg i ca. caa.. 1½ 1½ år. åårr. Hvor H Hv o mange or man a gee b bor orr her? her e? LLige Li g nu ge nu bor b r vi bo vi 5 heroppe, her e op oppe ppe pe,, men men me n der d r kommer de kko omm mer e 6 mere.til mer ere. e.ti T l se sseptember sept ep pttem mb beer er er aalle lllle flflyt ytte yt yttet teet ind. ind. ind in Hvor H Hv vor or stor sto tor er er d din in llej in lejlighed? ejjlil gh g ed d? 700 m m2, 2 ttro 2, tror ro or jeg. j g. je g LLaver La veer du un noget og get et ssammen am a mmeen m me med ed de a and andre nd dre re b beboere? eeb bo oeeree? Nogle gange spiser sammen, men har egentlig ikke meget med gøre. N No ogl ogl gle ga g nge spis ng ssp pis i er e vvii sa am mm men e,m me en je jeg g ha h ar eg gen entl tlig g iikk kkke så m kke eg ege get et m ed dd dem em m aatt gø gøre re. re e Har Ha H ar I fællesarrangementer fæ ælllessa arrra ang gem e en nteer el eeller leer fæ fællesspisning? ælllesssp spis pissni ning ng? g? Fællesaktiviteterne kommer når alle yttet herop. Fæ ælll eessak akti t vi v tete teete tern r e ko rn komm mmer mm er fførst, er ørst ør st, nå st år aal llee eerr flflyt yt ytte tte tet h he ero rop p.. Hvad att bo her? Hvad Hv ad synes syyn ness du du o om ma bo h er? er Det godt. Det eerr g De od o dt.t JJeg eg synes, eg syn ynes nes e, det deet er d e rigtig rrig iig gti t g godt go g odt d at at bo bo her. heerr. Hvad fritid? Hvva H ad d laver laver averr du av du i din diin ffr d rit itid id? Jeg Jeeg spiller sp piillleer på p PC, PC, C, tegner, teg gn neer,r, maler, mal a eerr, ser ser TV se T V og og går går ture. gå ttu uree. Jeg JJeeg kan ka an se se et et billede, biilllled ede, de, e, hvor hvo or du du rider rid iderr på på en n elefant. ele lefa efa antt. Err du du vild v ld vi d med meed d dyr? dyr? Ja, Ja, jeg Ja jeeg er er meget meeg gett vild viilld med med dyr. me d r.r Billedet dy Bilille illleedeet err fra fraa et et cirkusbesøg, c rkkus ci usbe besø be besø søg g, hvor g, hvo vo orr vi vi fik lov at ride dee på d på elefanten. elefanteen n.. Hvordan Hvor Hv od da an var an va ar det det at de a ride riid de på på elefanten? ele leefa fant fa ntten n en?? Det men det komme påå de Det var De vvaar sjovt, ssjjov ovt,t,t m een nd et vvar et ar ssvært ar vært væ rtt aatt ko komm mme op mm op p den. en. n. Ha ar du du kkøbt øbt nye øb nye m ny mø øbl bler bler er ttilil d in llejlighed? ejjlililigh ej gh g heed d? Har møbler din Jeg jeg Sofagruppen Jeg har Je har købt ha kkø ø øbt btt en b en rumdeler. rum ru rumd md del eleerr. Mens Meens M ns jeg jeg g boede boe oede edee på på I8, II88, købte kkø øbt bte je eg so ssofabordet. offaabo ord rdet et. So Sofa fagr gruppeen fandtt jeg jjeeg på på genbrugspladsen, gen enbr brug u ssp pla pla lad dsseen n, en h en ar vværet ar ærrett h æ eellt gr g rat a iss. såå d den har helt gratis. Hvad Hva Hv ad d med med d rengøring ren eng gø ø øri r ng ri g og og andre and an dre praktiske dr dre prak pr aktisk tisskke ti ti tting? ing ng? Det Deet kan kaan være væ ærree hårdt håårrdt dt at at overkomme, ovver erkko k om mm me, e, h hvi hvis vis je vi jjeg eg er er llidt iid dt ne dt n nede. ede de. V Vii kkan an n ffåå hj hjælp jæl ælp fr ffraa p pædagogerne, æd daago g ge gern rne, rn e hvis e, hvviis is det deet er d er for for or meget meeg get e for for or os. os. os Min Min st Mi sstorebror, stor tor oreb e ro eb r rr,, SSøren øren flytter ør ytt tter ter er herop her erop op juni. jju un nii. Det Det glæder De gllæd g æder er jeg jeg eg mig mig ig til. tilil. Jeg Jeg er Je er meget meg eget et knyttet kny nyttet til til min min n familie, fam milliee, så s det dett bliver blive ver dejljjllig de gt aatt ffåå mi m n br ror or tæt ttæ ætt på. æ på. å JJe eg vil vil også vi ogssåå gerne, og geerrne ne, hvis hviss min hv min in mor mor o og og far far kan fa kkaan flflyt y te yt te herop h o tilføjer tiillfføj øjeerr SSidsel idse id dse sel el m me ed ett ssmi mil mil mi dejligt min bror Jeg ytte med smil om llæben. æben æb ben n. om å de de hurtige: hurti urti ur tg gee: Og sså Yndl Yn dllin ng gssfifilm lm m: Br Brav aveh av aveh eheart eart o ea g Bl B Blad laad de Ru unn nner er Yndlingsfi lm: Braveheart og Blade Runner Yndl Yn dllin ings in ng gssb sbo bog: H bog: Har a ryy P ar ottteer ot Yndlingsbog: Harry Potter Ynd Yndl Yn dlliin ngs gssa s ng sa g: N Nov ovem veem mb beer Ra RRain aiin n m ed G Gu uns unss N ose ses, s, n år jje år eg eerr llilidt eg idt dt ttr rist ri st. Nå N år je år jjeg g eerr g laad d,, h ørerr jjeg ør eg gm aad don onn naa. Yndlingssang: November med Guns N Ro Roses, når jeg trist. Når glad, hører Madonna. Yn nd dllilin ings gsre ret et:t: LLasagne. aassag gne ne. e. Yndlingsret: Yndl Yn dlin i gs gss sssp po orrt:t JJeg eg g kan kan n ikke ikk kkee lide liid dee sport. spo portt. Yndlingssport: Yndl Yn Yndl d in ngs gsbi biil:l IIngen b ng gen en Yndlingsbil: Yn ndlin dlin dl ing gssdy dyr: JJeg eg elsker eels lske ls k r mange ke mang mang ma ge dyr dyyr især d især is isæ ær katte. kaattte te.. Yndlingsdyr: Side 15

16 Nord-Bo Nyt Efter klubben fra i år er blevet et selvstændigt tilbud, begyndte vi med hele 2 medlemmer! Klubben voksede hurtigt til 17 medlemmer, som Gitte, Mikael og jeg har hygget os rigtig meget med hver torsdag aften i alt 11 gange. Hver anden gang har vi været hjemme og spillet forskellige spil såsom Ludo og Uno, bordtennis, bordet rundt, bordfodbold, pool, og 3-4 af de unge har været med Gitte i Kreativt Værksted hver gang. Nogen gange har vi grinet så meget, at tårerne trillede, mens vi spillede Uno eller Bordet Rundt. Et fast indslag er blevet, at vi alle sidder omkring et stort bord, spiser slik, drikker sodavand og lytter til, at Søren læser en af Rune T Kiddes originale Ækle æventyr højt for os. Den BEDSTE gang hjemme i klubben var, da vi fik besøg af 2 pytonslanger og deres ejere. Næsten alle blev fotograferet med en pyton om halsen ;-), og alle snakkede om det i flere dage efter. Vi har været så heldige at få lov til at være i De Gule Værksteder, hvor der er så meget plads til os, at vi nu også kan spille badminton, og det benytter vi os meget af. I DGV har vi udover pladsen til badminton også computere, pool, bordtennis, TV- og hyggerum, køkken og masser af borde at spille og spise ved. Majfesten den andensidste gang var dejlig med lækker mad, god musik leveret af Rasmus og masser af dans og sang. Når vi har været ude af huset, har vi vinterbadet (brrr!), bokset, klatret og hoppet på militærets forhindringsbane, været i Skansebadet, og den sidste gang holdt vi afslutning hos Merethe og Ruben, og det var noget ganske særligt med flødebollekastning, trampolinhop, lammekød fra bål og spøgelseshistorier. Vi håber, at endnu flere kommer i klubben til efteråret, men uanset hvor mange vi bliver, så fortsætter vi med højt humør og mange gode, sociale aktiviteter. Klubben ønsker ALLE på Nord-Bo en god sommer! Kærlige hilsen, Irene på klubbens vegne. Side 16

17 Tlf: Milla chan s musik anmeldelse af: Eurovision Song Contest 2009 Årets store Grand Prix blev i år afholdt for første gang i Rusland, I år endnu flottere og spektakulært. Efter to forrygende semi finaler, kulminerede det hele i en storslået finale; Og da alle 25 sange havde optrådt begyndte den nervepirrende afstemning. Og længe inden de sidste lande havde det afgivet deres stemmer stod det hurtigt klart hvem der løb af sejren; Norges Alexander Rybak havde charmeret hele Europa med sin sang Fairytale og vandt med et overvældene slutresultat på næsten 400 point. Men Norge havde hård konkurrence; årets trend var pop med etnisk rytme, og det høres tydeligt på mange af de i alt 42 sange der er at finde på denne dobbel CD. Foruden fængende numre fra Tyrkiet, Azerbaijan og Ukraine, er der også smukke ballader fra Island, England, Frankrig og Malta. Og selvfølgelig er også Danmarks egen Brinck med Believe Again skrevet af den irske popstjerne Ronan Keating. Tjek også: Eurovision Song Contest 2008: Sidste års show fra Serbien hvor Ruslands Dima løb af sejren for hans smukke ballade. Hør også Danmarks egen Simon Mathew med All Night long Eurovision Song Contest 2005: En af de bedste årgange synes jeg selv. Ikke bare på grund af de fantastiske sange fra både Grækenland, Malta, Norge eller Bosnien, men også på grund af det års danske bidrag, Jakob Sveistrup med Talking to you. Side 17

18 Haruhi Suzumiya s bizarre, komiske, forrykte, fantastiske og sindssyg underholdene melankoli. Haruhi Suyzumiya gør det hurtig klart for enhver, at hun er langt fra helt normal. Den første dag i skolen rejser hun sig resolut op og med stålsat blik bekendtgør, at normale mennesker ikke interesserer hende det fjerneste og beder samtidig alle rumvæsner om at gi sig selv til kende. Der er selvfølelig ingen der tager hende seriøst og alle bliver enige om at hun bare er lidt sær. Men Kyon som sidder foran Haruhi og er den vi får historien fortalt af finder dog hurtigt ud af at Haruhi mener det alvorligt, og før han får set sig om eller får et ord indført, har Haruhi besluttet at han skal hjælpe hende med at stifte en skoleklub for rumvæsner, tilrejsende og ESPere. Haruhi er ikke sen til at erhverve et klub-rum og med rummet følger den tidligere klubs eneste medlem, bogormen Yuki Nagato som uden den mindste protest bliver et medlem af den nye klub. Inden længe har Haruhi også (med vold) rekrutteret Mikuri Asahina med den ene grund af at hun supernuttet og det vil tiltrække drenge; og ikke længe efter melder den nye udveksling elev, Itsuki Koizumi sig helt frivilligt ind i klubben. Haruhi døber hurtigt klubben for S.O.S. Brigaden (Suzumiya Haruhi s Brigade to greatly enliven the world) og straks efter går det ellers der ud af; med masser af gakkede episoder hvor Haruhi trækker sine klubmedlemmer gennem den ene vanvittige ide efter den anden i sit ihærdige forsøg på at opleve paranormale hændelser dog uden meget held. Side 18

19 Men Haruhi la sig ikke slå ud, hun er fast opsat på at finde et sandt mysterium og Kyon hjælper hende da også, selvom han ikke kan se nogen mening i det, Det vil sige, indtil han finder ud af, at Haruhi faktisk selv er et stort intergalaktisk mysterium. Faktisk er hun uden hun selv ved det en ren tiltrækningsmagnet for rumvæsner tidrejsene og ESP ere (Yuki er en alien, Mikuri er tidsrejser og Itsuki er ESP er); Kyon finder hurtigt ud af at ingen ting omkring ham er som det ser ud til og at virkeligheden som han kender den kan ændre sig radikalt, alt efter hvilket humør Haruhi er i. The Melancholy of Haruhi Suzumiya startede som novelle i Japan i 2003, siden hen manga, og udkom i 2006 som anime; den blev hurtigt udråbt som en af de bedste anime er i nyere tid, med fantastisk animation fra Kyoto Animation (Fullmetal Panic) samt originalitet, charme og et tempo der suger seerne helt ind i universet, eller efterlader dem flade af grin. Den største twist serien bød på da den blev lanceret var at seriens 14 afsnit blev vist i uvilkårlig rækkeføle, således at man startede med at se afsnit 11 og sluttede med afsnit 6; dette gjorde at seerne virkelig flugte nøje med hvert eneste afsnit. Seriens slut-sang og dans, Hare Hare Yukai gik også hen og blev den bedste animerede dansesekvens til dato. Man kan næsten ikke la vær med at holde af Haruhi Suzumiya; Hvad man enten det er Haruhi s sindssyge og næsten forrykte personlighed og opførsel, eller Kyon s pessimistiske og til tider sarkastiske og kyniske synsvinkel. I 2009 blev serien genudsendt, men denne gang i kronologisk rækkefølge og med 14 nye episoder, således at den længe ventede anden sæson blev flettet sammen med den første. Alt i alt er The Melancholy of Suzumiya Haruhi en anime er værd at se og holde af. For til trods for hun synes hendes verden ikke er særlig interessant, er Haruhi bare en der ikke gider kede sig. -Milla- chan. Side 19

20 Nord-Bo Nyt Asperger og Macbeth Umiddelbart har en diagnose anerkendt i 1992 intet til fælles med skuespillet skrevet i 1600-tallet af William Shakespeare og dog. Soldaten Macbeth bliver spået af tre hekse at han vil blive konge. Derefter slår han med hjælp fra sin hustru kongen ihjel og bliver selv konge. Men han myrder flere hvilket medfører hans endeligt. Macbeth ødelægger orden ved at myrde sin konge og kaos opstår. Som Macbeth kan en asperger fyldes af ambitioner ikke for at blive konge, men for at få de samme muligheder som NT er (Neotypisk Normale ). Ved forsøg på at blive NT er vil kaos opstå. Et af problemerne ved at have asperger er at finde sti ståsted. En asperger føler sig ikke som autist efter Leo Ranners definition. Så har man mere tilfælles med NT ere. Herved kan problemer opstå for ligesom Macbeth ikke er den rigtige konge, så er en asperger heller ikke en rigtig NT er. Både Macbeth og aspergerens pådutter sig selv en rolle som passer dårligt. For aspergeren ender det dog ikke med døden, men med et nederlag. Dette nederlag giver aspergeren mulighed for at opnå refleksion og selverkendelse. En ting som Macbeth aldrig opnår. Ved at bruge refleksion og selverkendelse som værktøjer kan ens nederlag vendes fra ulemper til fordele. Utroligt hvilke tanker Macbeth kan sætte i gang Side 20

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Artikel fra Muskelkraft nr. 5, 1997 Voksne drenges mødre Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Af Jørgen Jeppesen Birthe Svendsen og Birthe

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Klub- og Cafétilbud. Socialt samvær med ligestillede

Klub- og Cafétilbud. Socialt samvær med ligestillede Klub- og Cafétilbud Socialt samvær med ligestillede Autismecenter Nord-Bo Autismecenter Nord-Bo er en ikke-erhvervsdrivende fond, og blev etableret i 1998 som et lære- og værested omfattende et individuelt

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí?

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí? Kære Aabenraa Rotary Klub Como vão as coisas por aí? Jeg vil gerne først takke mange gange for, at I har givet mig muligheden for at komme ud som udvekslingsstudent og opleve en helt ny og spændende kultur!

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole Klovnen Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole 8. gennemskrivning, 20. september 2010 SC 1. INT. S VÆRELSE DAG (17) ligger på sin seng på ryggen og kigger op i loftet. Det banker på døren, men døren er

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt Mandag d. 26. september kl. 20:10 fløj 9.Q, og ankom i Finland kl. 22:40. Der skete ikke noget særligt på flyveturen, de fleste sad bare og snakkede eller hørte musik. Vi boede i hytter. Meget fine hytter.

Læs mere

Indeni mig... og i de andre

Indeni mig... og i de andre KAREN GLISTRUP er forfatter, socialrådgiver, familie, par- og psyko t erapeut MPF. PIA OLSEN er freelance illustrator og tegner til bøger, web, magasiner, apps og reklame. Når børn får mulighed for at

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

Tricket 8X Christianshavns Døttreskole 4. Gennemskrivning

Tricket 8X Christianshavns Døttreskole 4. Gennemskrivning Tricket 8X Christianshavns Døttreskole 4. Gennemskrivning 1. Int. Jakobs værelse. Dag. Jakob (14 år, kedeligt tøj: matte farver, gør ikke noget ud af sit hår) sidder ved sit skrivebord. Der ligger en stak

Læs mere

Møllevangskolen 7. årgang

Møllevangskolen 7. årgang December Møllevangskolen 7. årgang 2 Efter vi er startet i 7.klasse, er vi kommet op til de store hvor vi før var de ældste elever, er vi nu de yngste elever på gangen. Det kan medføre visse problemer

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner?

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? For unge under 25 Om tirsdagen For grupper Om fredagen X 1. Hvad koster telefon + fri sms om måneden?

Læs mere

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bog et af serien: Wow Hvad sker der her Side 1/6 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 : Godhed kommer efter...3 Kapitel 2 : Rigtig kærlighed er svær at finde...4 Kapitel

Læs mere

Opgaver til:»tak for turen!«

Opgaver til:»tak for turen!« Opgaver til:»tak for turen!«1. Hvad kan du se på bogens forside? 2. Hvad kan du læse på bogens bagside? 3. Hvad tror du bogen handler om? En invitation 1. Hvad hedder Lindas veninde? 2. Hvorfor ringer

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Bilag nr. 9: Interview med Zara

Bilag nr. 9: Interview med Zara Bilag nr. 9: Interview med Zara Man kan høre raslen af papir. Randi og Katja fortæller Zara lidt om hvordan interviewet kommer til at foregå. I: Kan du huske, at vi lavede nogle tegninger i går? 5 Papirerne

Læs mere

STU. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

STU. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse Autismecenter Nord-Bo Autismecenter Nord-Bo er en ikke-erhvervsdrivende fond, og blev etableret i 1998 som et lære- og værested omfattende et individuelt tilrettelagt

Læs mere

Bliss er mit liv. Hayla Søndergaard fortæller

Bliss er mit liv. Hayla Søndergaard fortæller Bliss er mit liv Hayla Søndergaard fortæller Præsentation Jeg hedder Hayla Søndergaard. Jeg er 20 år og har CP. Jeg bor på Østerskoven i Hobro - her har jeg boet de sidste 3 et halvt år.. Jeg er lidt brasiliansk

Læs mere

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé...

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé... Det er mig, Anna! Polfoto Maskot Indhold 1. Facebook....................... side 2 2. En ny ven....................... side 2 3. En lille hilsen................... side 2 4. På Skype.......................

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Speedy 27/06/06 12:57 Side 1. Historien om. Speedy. En beretning om hunden der ikke ville sidde stille

Speedy 27/06/06 12:57 Side 1. Historien om. Speedy. En beretning om hunden der ikke ville sidde stille Speedy 27/06/06 12:57 Side 1 Historien om Speedy En beretning om hunden der ikke ville sidde stille Speedy 27/06/06 12:57 Side 2 Hejsa Tamara. Ja, jeg synes lige jeg ville skrive og fortælle dig lidt om

Læs mere

beskæftigelses-, sundheds- og uddannelsesrettede indsatser

beskæftigelses-, sundheds- og uddannelsesrettede indsatser Ressourceforløb Autismecenter Nord-Bo Autismecenter Nord-Bo er en ikke-erhvervsdrivende fond, og blev etableret i 1998 som et lære- og værested omfattende et individuelt tilrettelagt og struktureret pædagogisk

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen.

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen. Fra: Rita Vinter Emne: Sarah Dato: 7. okt. 2014 kl. 21.59.33 CEST Til: Janni Lærke Clausen Hej Janni. Jeg vil lige fortælle lidt om Sarah, inden du møder

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2013 Fælles info Indsamling. I aften kulminerer de mange indsamlingsaktiviteter når DR åbner op for tvshowet den store Danmarksindsamling. Et af de fremstød vi lavede var salg af brød & kaffe i vores morgenåbning.

Læs mere

Hemmeligheden (Endelig gennemskrivning, januar 2012) 7.1, Helsinge Realskole (Jonathan T. Rasmussen & Caroline T. Pag) Opdiggtet historie.

Hemmeligheden (Endelig gennemskrivning, januar 2012) 7.1, Helsinge Realskole (Jonathan T. Rasmussen & Caroline T. Pag) Opdiggtet historie. Hemmeligheden (Endelig gennemskrivning, januar 2012) Af 7.1, Helsinge Realskole (Jonathan T. Rasmussen & Caroline T. Pag) Opdiggtet historie. SC. 1 INT. S VÆRELSE [PLEASEINSERT\PRERENDERUNICODE{ÂĂŞ}INTOPREAMBLE]

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med uddannelsen Fra 1. august 2007 er der et lovkrav om at alle kommuner skal tilbyde en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Uddannelsen

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Dagtilbud Autismecenter Nord-Bo kan give dagtilbud til personer, der er diagnosticeret med en autismespektrumforstyrrelse.

Dagtilbud Autismecenter Nord-Bo kan give dagtilbud til personer, der er diagnosticeret med en autismespektrumforstyrrelse. Dagtilbud Autismecenter Nord-Bo Autismecenter Nord-Bo er en ikke-erhvervsdrivende fond, og blev etableret i 1998 som et lære- og værested omfattende et individuelt tilrettelagt og struktureret pædagogisk

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 1 og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 med udgangspunkt i Søren Ulrik Thomsens digte: Det værste og det bedste Et eksempel på evaluering af komplekse, subjektive og helt umålelige processer.

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND Mine forventninger til opholdet var at prøve at blive kastet ud i en anden kultur, hvor kommunikationen foregår på engelsk. Da jeg altid har haft meget svært

Læs mere

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej.

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej. Opgaver til En drøm om mord af Jens-Ole Hare. Opgaverne kan løses, når de angivne kapitler er læst, eller når hele bogen er læst. Opgaverne kan hentes på www.vingholm.dk. Kapitel 1-3 Opgave 1 Instruktion:

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland Er det en veninde, som ikke er her mere? Jeg er meget ked af det, det er Nurzan, og hun skal tage af sted Vi har været sammen siden begyndelsen, også på det første

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet.

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet. EXT. VED DØR PÅ GADE. NAT MORDET Tre unge mænd ude foran en trappeopgang til en lejlighed i et mørkt København efter en bytur. Berusede folk og andre skøre skæbner råber og griner på gaden. Den ene af

Læs mere

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT Afsluttende opgave Navn: Lykke Laura Hansen Klasse: 1.2 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Fag: Kommunikation/IT Opgave: Nr. 2: Undervisningsmateriale Afleveres: den 30. april 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

Stykket mellem den første og den anden samtale

Stykket mellem den første og den anden samtale Stykket mellem den første og den anden samtale (Thomas har også forladt lokalet, nok for at gå på toilettet. Deres evaluering af ham starter først lidt inde, Thomas er ikke kommet tilbage endnu) [00:31:24.11]

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

sker der?, Er det brandalarmen? og Hvad skal vi gøre nu?

sker der?, Er det brandalarmen? og Hvad skal vi gøre nu? Tanker og følelser Kapitel 3: Øvelsesark 1 Side 1 af 2 Vi tænker hele tiden, og tankerne kommer i forskellige størrelser. Vi kan have store tanker, små tanker og dem midtimellem. Følelser findes også i

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 2016-2017 5 FACTS OM NAVIGATOR * Uddannelsen varer 42 uger fra august 2016 til juni 2017 * Eleverne bor på Navigator

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

S K O L E N Y T. Nogle bøger skal smages, andre skal sluges, og nogle få bøger skal tygges og fordøjes. Francis Bacon

S K O L E N Y T. Nogle bøger skal smages, andre skal sluges, og nogle få bøger skal tygges og fordøjes. Francis Bacon S K O L E N Y T Nogle bøger skal smages, andre skal sluges, og nogle få bøger skal tygges og fordøjes Francis Bacon Vildbjerg Skole November 2011 November 2011 1. Åbent hus for forældre 3.A skole/hjem

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere