En Sejlklub med puls titel på oplæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En Sejlklub med puls titel på oplæg"

Transkript

1 En Sejlklub med puls titel på oplæg Sejlklubben Fælleskabet Attraktive Aktiverende Uddannelse Trænere og som aktivitets og den frivillige sejladstilbud sejladser og træning instruktører center kultur og bådtyper Den fysiske klub Sociale Moderne Sportsbådsliga System / Uddannede fællesskaber sportsbåde motivation amatører Omklædning De frivillige Traditionelle Traditionel Praktisk træning Professionelle klubbåde kapsejlads? q Aktivitetsrum Ildsjælene Kite, surf, jolle Tur/natur Sejlsportsteori Bådfaciliteter Festen Alternativ Selvtræning, Fysisk træning vandsport hold / alene

2 NIBE SEJLKLUB DS Klubkonference 2014 Puls i Sejlerskolen Ruddi Kruse Mortensen

3

4 FAKTA Nibe By: ca indbyggere Lystbådehavn: ca. 230 bådpladser + gæstebro Nibe Sejlklub: ca. 120 medlemmer Nibe Sejlklubs Venner: ca. 70 medlemmer Juniormedlemmer: ca. 15 Nibe Lystbådehavn etableret i 1986 Nibe Sejlklub sxyet i 1989 Alle medlemmer kommer fortrinsvis fra nærområdet, Nibe og opland

5 UDFORDRINGER I DE FLESTE SEJLKLUBBER Gennemsnitsalderen sxger Sejlere går på land Færre akxviteter på vandet Faldende medlemsskare Svært at fange de unge Stor konkurrence med andre frixdsakxviteter Dalende rekruteringsgrundlag

6 HVAD GØR VI I NIBE SEJLKLUB, VISION OG STRATEGI Ak#viteter på vandet i centrum ( Puls og Vand i Håret sejladsen skal være det drivende i sejlklubben, arrangere flere klubsejladser, kapsejladser, familiesejladser, fokus på nye områder som kitesurfing, windsurfing, SUB boarding mv.) Modernisere klubben (nye arbejdsmetoder og struktur, øget anvendelse af de elektroniske medier, arrangementer for unge, sociale medier, flere yngre bestyrelses- og udvalgsmedlemmer) Synliggøre fordelene ved at være medlem af sejlklubben (deltagelse i arrangementer, kurser, klubsejladser, fællesskabet, indkøbsaialer, Dansk Sejlunion mv.) Ny struktur (klarhed omkring organisering, ansvar og opgaver, samt et større engagement af klubbens medlemmer gennem arbejdsudvalg)

7 HVAD GØR VI I NIBE SEJLKLUB, VISION OG STRATEGI Synliggøre sejladsens mange muligheder i nærområdet (gennem arlkler, opslag på skoler, bulkker, medier generelt, samarbejde med øvrige foreninger) Mangfoldighed i sejlklubben, aarak#v for hele medlemsskaren (fokus på aldersrelaterede aklviteter, fra , samt fokus på at få hele familien engageret i sejladsen og i sejlklubben) Ekspandering af ungdomsafdelingen (flere unge sejlere giver flere vokse sejlere og herved flere medlemmer, skaber mere aklvitet, giver klubben et mere ungdommeligt præg, forældre bliver grebet af sejladsens muligheder) En aarak#v sejlerskole (hverve nye medlemmer og nye yngre sejlere, giver flere aklve og sikre sejlere, nye både i havnen)

8 SEJLERSKOLEN, HVORFOR? Øget akxvitet i klubben Hverve nye klubmedlemmer Flere yngre sejlere Nye både i havnen Flere sikre sejlere Større sejlerglæde

9 SEJLERSKOLEN, HVORDAN? Sejlerskoleleder i bestyrelsen Hvilke kurser skal udbydes? NS har begrænsede ressourcer og har derfor primært satset på Duelighedskursus, som bidrager Xl rekrubering af nye medlemmer og giver bedre sejlere Et team af undervisere og instruktører, alle engagerede medlemmer af sejlklubben, som minimum med duelighedsbevis og lang sejlererfaring bag sig Undervisningsmateriale; duelighedsbogen, opgavesamling, søvejsregler, afmærkninger, div. kort fra boghandel. Til prakxsk sejlads; elevhåndbog og instruktørhåndbog fra DS Andre mindre kurser forekommer, såsom knob, motorlære, polering, trimning mv.

10 SEJLERSKOLEN, FAKTA Duelighedskursus, nye elever hvert år TeoreXsk del, 18 lekxoner vinter, 1 underviser PrakXsk del, 12 lekxoner sommer, 4-5 instruktører Skolebåd, Maxi 77 Nye Xltag i fokus

11 SEJLERSKOLEN REKRUTERING, HVORDAN? Sikre dygxge undervisere Sikre gode rammer og godt matriel En abrakxv sejlerskole sælger sig selv Synliggøre akxviterne gennem lokale medier evt. ved at reklamere for skolen Kursusrabat for medlemmer giver flere nye medlemmer Kontakt Xl naboklubber, som ikke har en etableret sejlerskole Introducere sejlerskolen for ægtefæller/kærester Xl sejlere Opfordre eksisterende medlemmer Xl deltagelse eller at virke som ambassadører for sejlerskolen

12 - EFTER SEJLERSKOLEN, HVAD SÅ? AkXve handlinger for fastholdelse af de nye medlemmer Ca. 30% af en årgang ender som akxve medlemmer i NS Sikre at nye medlemmer og deres familier føler sig velkommen og som en del af fællesskabet Rådgivning om bådkøb Assistance ved Xl- og afrigning Rådgivning omkring klargøring og vinteropbevaring Rådgivning omkring sejl og rig trimning Indbyde nye og kommende medlemmer Xl deltagelse som gaster på klub- og kapsejladser Engagere nye medlemmer i opgaveudvalg

13 SEJLERSKOLEN I NIBE SEJLKLUBS UNGDOMSAFDELING Pt. ca. 15 akxve ungdomssejlere Ungdomsafdelingen har teoriundervisning hele vinterhalvåret, Tag ud at sejle fra DS Ungdomsafdelingen har prakxsk sejlads hele sommerhalvåret, Diplomsejlerskolen fra DS OpXmistjoller 7 stk Terajoller 3 stk Fevajoller 2 stk Følgebåde 2 stk

14 NIBE HAVN

15 En Sejlklub med puls titel på oplæg Sejlklubben Fælleskabet Attraktive Aktiverende Uddannelse Trænere og som aktivitets og den frivillige sejladstilbud sejladser og træning instruktører center kultur og bådtyper Den fysiske klub Sociale Moderne Sportsbådsliga System / Uddannede fællesskaber sportsbåde motivation amatører Omklædning De frivillige Traditionelle Traditionel Praktisk træning Professionelle klubbåde kapsejlads? q Aktivitetsrum Ildsjælene Kite, surf, jolle Tur/natur Sejlsportsteori Bådfaciliteter Festen Alternativ Selvtræning, Fysisk træning vandsport hold / alene

16 Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub Sejlerskolen DS Klubkonference 2014 v/ Johnny Aa. Jørgensen

17 Danmarks største lystbådehavn Aktieselskab - ejet af de tre sejlklubber i havnen: Øresunds Sejlklub Frem Sejlklubben Sundet K.A.S. Forpagter havnen af By & Havn Driver havnen på vegne af klubberne Havneplads forudsætter medlemskab i en af de tre sejlklubber

18 K.A.S. Klubben med traditionerne Stiftet største sejlklub i DK (omkring 1000 medlemmer) Verdens ældste sejlerskole? Langelinie Svanemøllehavnen Først kvinder i 1980!

19 Sejlerskolen er en vigtig del af sejlklubben Uddrag af sejlklubbens formålsparagraf: Klubbens formål er at fremme amatørsejlads ved at give de medlemmer, som måtte ønske det, lejlighed til under kyndig vejledning at uddanne sig i sejlads, såvel i praksis som i teori. at anskaffe og vedligeholde klubbåde, der er egnede til undervisning i praktisk sejlads og som kan anvendes til kapsejlads og tursejlads.

20 K.A.S. Klubbåde Skolebåde: 4 gaffelriggere 3 spækhuggere (hovedsageligt kapsejladsskolen) Bådene vedligeholdes af skolens elever - arbejdet koordineres af fartøjsudvalget Bådene kan lejes af alle medlemmer med klubbens førerbevis

21 K.A.S. Klubbåde Andre: Oui Oui 6m R-båd Restaureret

22 K.A.S. Klub-arrangementer Standerhejsning markerer sejlsæsonens start To weekendture i løbet af sommeren Standernedhaling markerer sejlsæsonens afslutning Nytårstur den første lørdag i januar Filmaften Klubbens fødselsdag den 13. marts Foredrag og andre klubaftener i vinterens løb: tjek Barkassen og hjemmesiden (kalenderen)!

23 Sejlerskolen Typisk uddannelsesforløb Vinter Sommer Vinter Sommer Vinter Introduktionskursus A-hold Navigation & Søvejsregler B-hold Tovværk & Sømandskab Forår og efterår: Vedligeholdelse af bådene (bådpladsarbejde)

24 Hvor mange elever Max. 120 pladser på gaffelriggerne 4 både 5 sejlaftener: 20 hold 2014: 8 A-hold 10 B-hold 1 R-hold 1 Aspiranthold Praktisk prøve 4. oktober 2014: 28 elever til prøve 22 bestod + 1 som fik duelighedsbevis

25 Markedsføring Hjemmesiden Facebook Mund til øre Deltagelse i Åben havn

26 Sejlerskolen Praktisk sejlads (A-hold, B-hold, m.fl.) Et hold består af: 1 lærer 5 faste elever Evt. 1 suppleant: er garanteret plads på egen sejlaften sejler med på holdet, hvis en af de 5 faste ikke møder, ellers på en anden båd, hvor der er ledig plads reduceret gebyr Eleverne bør have en ansvars- samt fritidsulykkesforsikring!

27 Sejlerskolen Praktisk sejlads - en typisk sejlaften Møde i god tid ca Indskrive sig i skoleprotokollen Klargøre båden Vagthavende elev Proviant Vejrudsigt Udsejling/indsejling Afsejling/undervisning kl. 18:00 Ankomst omkring kl. 22 Rigge båden af Notering i skoleprotokollen Evaluering i klublokalet

28 Sejlerskolen Krav til bestået førerbevis Mindst 2 godkendte natsejlads, mindst 1 samme år som prøve Deltagelse i bådpladsarbejde i hver sæson Bestået eksamen i Navigation & Søvejsregler Godkendt deltagelse i kurset Tovværk & Sømandskab Godkendt motorkursus Bestået Praktisk prøve

29 Sejlerskolen Kapsejladsskolen Undervisning i spækhuggerne Kap-1 Introducerende Kap-2 Øvede Kap-3 Deltagelse i kapsejlads Forår og efterår: Vedligeholdelse af bådene (bådpladsarbejde)

30 Sejlerskolen Andre kurser Sommer R-hold Rutinesejlads i gaffelrigger S-hold Rutinesejlads i spækhugger Vinter VHF/SRC Yachtskipper af 3. grad (Y3) Yachtskipper af 1. grad (Y1)

31 Sejlerskolen Andre tilbud Sommer Weekendture Natsejlads Sommertogt 4 uger i juli Gaffelriggerdag Kapsejlads Motorkursus Obligatorisk Vinter Forårsfesten Uddeling af beviser

32 Sommertogt 2014

33 De 5 elementer som gør K.A.S. sejlerskole til en succes: Stille krav til eleverne (tydeliggjort i tale og en udspecificeret undervisningsplan) Respekteret lærerstab fordi de tydeligvis er dygtige (grundig, velplanlagt og eftertragtet læreruddannelse, samt udvælgelse af læreraspiranter blandt de bedste) Velstruktureret og dokumenteret undervisningsforløb på hele sejlerskolen Alsidigt undervisningsforløb (herunder deltagelse i forskellige sommerture og weekendarrangementer) En veldokumenteret afsluttende prøve som giver et eftertragtet bevis som fører af klubbens både

34 Tak for nu!

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K.A.S. sejlerskole SEJLERSKOLE Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K.A.S. sejlerskole tilbyder en toårig sejleruddannelse, hvor du gennemgår

Læs mere

En Sejlklub med puls aktiviteter for unge i alderen 15-20 år.

En Sejlklub med puls aktiviteter for unge i alderen 15-20 år. En Sejlklub med puls aktiviteter for unge i alderen 15-20 år. Sejlklubben Fælleskabet Attraktive Aktiverende Uddannelse Trænere og som aktivitets og den frivillige sejladstilbud sejladser og træning instruktører

Læs mere

Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Handlingsplan og politikker 2009-11 Feb. 2009

Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Handlingsplan og politikker 2009-11 Feb. 2009 Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter Handlingsplan og politikker 2009-11 Feb. 2009 Formål Indholdet af denne handlingsplan har til formål at skabe og fastholde grundlaget for at Frederikssund / Marbæk

Læs mere

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1. J U N I 2 0 1 1 N U M M E R 4 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens Sejlsæsonen er skudt i gang ved standerhejsningen 1. maj og sommerens sejladsaktiviteter

Læs mere

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Baggrund Vi fremlægger med dette notat en handlingsplan for Dansk Sejlunion arbejde i 2014-2016 for tursejlads. Notatet redegør for Dansk Sejlunions

Læs mere

1 1. JUNI 2007 NUMMER 4

1 1. JUNI 2007 NUMMER 4 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1 1. JUNI 2007 NUMMER 4 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens klumme Efter generalforsamlingen har bestyrelsen holdt konstituerende møde. Konstitueringen

Læs mere

KERTEMINDE SEJLERSKOLE

KERTEMINDE SEJLERSKOLE KERTEMINDE SEJLERSKOLE 29-01-2014 Drejebog for sejlerskolen Dette dokument indeholder ud over Kerteminde Sejlerskoles vision og målsætning information om et givent års aktiviteter, ansvarsområder for tilknyttede

Læs mere

Svendborg Sunds Sejlklub

Svendborg Sunds Sejlklub Nr. 12 Marts August 2013 2010 Næste deadline: 15. oktober 1. Juni 2010 2013 Svendborg Sunds Sejlklub STRANDGÅRDEN Rantzausmindevej 137 5700 Svendborg Tlf. 6220 9960 formand@sss.dk www.sss.dk Formand Kjeld

Læs mere

Fødselsdag H Generalforsamling H Navigationsprøve

Fødselsdag H Generalforsamling H Navigationsprøve K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 5. MARTS 2013 NUMMER 2 Fødselsdag H Generalforsamling H Navigationsprøve 2 NYT FRA K.A.S. Formandens klumme Der er to måneder til sæsonstart 2013. Og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Formandens beretning...3. Tursejlads... 10. Elite- og talentarbejdet i Dansk Sejlunion... 12. Ungdom... 14

Indholdsfortegnelse. Formandens beretning...3. Tursejlads... 10. Elite- og talentarbejdet i Dansk Sejlunion... 12. Ungdom... 14 Årsberetning Indholdsfortegnelse Formandens beretning...3 Tursejlads... 10 Elite- og talentarbejdet i Dansk Sejlunion... 12 Ungdom... 14 Internationalt arbejde... 20 Kapsejlads i Danmark... 23 Kommunikation...

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 4 April 2011 45. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub BESTYRELSEN HAR ORDET Hvis interessen for Holbæk Sejlklubs aktiviteter fra vi medlemmer er lige så stor i dag, som den var den aften, da overvældende

Læs mere

Fra interesseret amatør til efterspurgt elitesejler med Royal Sailing Academy

Fra interesseret amatør til efterspurgt elitesejler med Royal Sailing Academy Fra interesseret amatør til efterspurgt elitesejler med Farr 40 En Farr 40 er en moderne båd, der er designet til livlig, morsom, hurtig og konkurrencepræget sejlads. Farr 40 er den foretrukne kapsejladsbåd

Læs mere

VSK. årbog 2007. Kanonstart for sejladscenteret. Pensionistsejladsen hædret Ungdomsvenlig klub VSKer til tops i AC

VSK. årbog 2007. Kanonstart for sejladscenteret. Pensionistsejladsen hædret Ungdomsvenlig klub VSKer til tops i AC VSK årbog 2007 V A L L E N S B Æ K S E J L K L U B D E N A K T I V E K L U B Kanonstart for sejladscenteret Pensionistsejladsen hædret Ungdomsvenlig klub VSKer til tops i AC Vallensbæk Sejlklub Sekretariatet

Læs mere

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B1 1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 2 N Y T F R A B E S T Y R E L S E N Resume af bestyrelsesmøderne d. 11. april og d. 9. maj På mødet d. 11. april blev

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Per Reinholdt

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2014 NR. 02

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2014 NR. 02 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2014 NR. 02 600 nye sejlere fra Sejlerskolen siden 1990...side 6 Ancha - sejlertilbud til unge...side 8 Sejlads med børn ombord...side 16

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning

Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning Velkommen til generalforsamling 2013. Vi har igen i år haft den bedste sæson i mange år. Vi har haft et højt aktivitetsniveau. Mange har bestået

Læs mere

36. årgang nr. 2 - april 2014 www.nivaabaadelaug.dk

36. årgang nr. 2 - april 2014 www.nivaabaadelaug.dk 36. årgang nr. 2 - april 2014 www.nivaabaadelaug.dk Bestyrelsen Formand: Christian Caspersen 2221 2246 formanden@nivaabaadelaug.dk Næstformand: Hans Kristensen 4585 9370 hans.kristensen@webspeed.dk Kasserer:

Læs mere

Nr. 4 Nov. 2010 Årgang 29

Nr. 4 Nov. 2010 Årgang 29 Nr. 4 Nov. 2010 Årgang 29 Sejlerkajen 4-5400 Bogense - www.bogense-sejlklub.dk INFORMATION BOGENSE SEJLKLUB Formand Jens Kyster Rasmussen, Bjergfyrvangen 13, 5270 Odense N Tlf. 4018 8248 - kyster-marine@mail.dk

Læs mere

Egå sejlklubs 40 års jubiluæm

Egå sejlklubs 40 års jubiluæm EGAA40 Egå sejlklubs 40 års jubiluæm Egå sejlklubs 40 års jubilæum 1 INDHOLD Netbaad ønsker Egå Sejlklub tillykke med de 40år Det fejrer vi med at give 30% rabat på tøj, sko og sejltøj 04 Forord Det er

Læs mere

Første punkt på dagsorden er valg af dirigent, her vil Bestyrelsen foreslå Bent Munk Johansen.

Første punkt på dagsorden er valg af dirigent, her vil Bestyrelsen foreslå Bent Munk Johansen. Beretning for Faaborg Sejlklub sæson 2010-2011. Jeg vil gerne på Faaborg Sejlklubs vegne byde alle velkommen til årets generalforsamling. En speciel velkomst til vort æresmedlem Palle Røssel og vort æresmedlem

Læs mere

Nr. 2 - Juni 2011-39. Årgang www.roervig-sejlklub.dk

Nr. 2 - Juni 2011-39. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Nr. 2 - Juni 2011-39. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Rørvig Sejlklub Bestyrelse Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro 214-0810 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen, Charlottenlundvej 29, 2900 Hellerup

Læs mere

Nr. 1 Marts 2012 39. årgang

Nr. 1 Marts 2012 39. årgang Nr. 1 Marts 2012 39. årgang Masser af glade børn og voksne ved Dragør Sejlklubs fastelavnsfest 2 Nyt fra bestyrelsen Kære medlemmer i Dragør Sejlklub Nu venter en dejlig sejlsæson lige om hjørnet og vi

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2013 NR. 04

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2013 NR. 04 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2013 NR. 04 Indkaldelse til pladshavermøde...side 5 Afslutning af kapsejlads 2013...side 8 Fra 35 fods kølbåd til Elliott-jolle...side

Læs mere

Alt om J/70 som klubbåd og DS Klubfinans

Alt om J/70 som klubbåd og DS Klubfinans November 2014 Foto: Per Heegaard Alt om J/70 som klubbåd og DS Klubfinans Dansk Sejlunion anbefaler J/70 som klubbåd for at fremme de lokale sportsbådsmiljøer i dansk sejlsport. Med DS Klubfinans får klubberne

Læs mere

Uddannelsestilbud fra DIF Viden, værktøjer og inspiration

Uddannelsestilbud fra DIF Viden, værktøjer og inspiration Uddannelsestilbud fra DIF 2 Uddannelsestilbud fra DIF Indledning 3 Træning SPOT-kurser 5 Uddannelser 8 Klubudvikling og -ledelse 11 Ledelse i specialforbund 15 Skole og institution 17 Det tilbyder vi også

Læs mere

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien... Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2014 NR. 01 Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...side 16

Læs mere

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32.

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32. Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29 December 2009 Nr. 5 32. årgang Ny opdateret hjemmeside STANDARD Horizon CP 180i Normalpris

Læs mere