Digitaliseringsstrategi for Nordvestskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digitaliseringsstrategi for Nordvestskolen"

Transkript

1 Digitaliseringsstrategi for Nordvestskolen Vores elever skal kunne klare sig i konkurrencen med de bedste i verden Børne- og Skoleudvalget, Lolland Kommune, 2007

2 NORDVESTSKOLENS HANDLEPLAN OG INDSATS HOVEDINDSATSOMRÅDER: DIGITAL KOMMUNIKATION OG VIDENSDELING IT-INFRASTRUKTUR OG DI- GITALE REDSKABER. DIGITAL SKOLE, LÆREMID- LER, LÆRINGSFORMER OG LÆRINGSMÅL. Lolland kommune stiller løsninger til rådighed, hvor medarbejdere, elever og forældre kan være i dialog og videregive informationer. Skoleindskrivningen gennemføres digitalt SFO anvender digital fremmøderegistrering ved hjælp af touchskærme samt elektronisk forældrekommunikation og sms advisering Gennem flere år er der investeret massivt i ITudstyr i Lolland Kommunes folkeskoler. Der er gennemført en opdatering og modernisering af IT-infrastrukturen. På alle skoler er trådløse net for elever, medarbejdere, gæster og administration Læringsmål moderniseres og digitaliseres MÅLSÆTNING: AT VIDEREUDVIKLE DEN DIGITALE FOLKESKOLE I LOLLAND KOMMUNE. AT HAVE FULD DIGITAL KOMMUNIKATION MED BORGERNE IT-pædagogiske vejledere på skolerne kan understøtte anvendelsen af digitale lærermidler og udvikling af læringsformer Lolland kommune er i gang med at udvikle virtuelle undervisningsplatforme, det betyder, at opgaveløsningen ikke længere er afhængig af det fysiske sted Der bliver mulighed for at kombinere holdundervisning med parallellagt undervisning I 2013 SKAL 95 % AF VORES FORÆLDRE ANVENDE FORÆLDREINTRA

3 LEDERNE: DETTE GØR VI: ARBEJDER MED MOTIVERING AF MEDARBEJDERNE. GENNEMFØRER MØDER VED BRUG AF DIGITALE MEDIER. BENYTTER INTRA I FORM AF ÅBEN KALENDER OG KOMMUNIKATION. ANVENDER DIGITALE HJÆLEPE- MIDLER VED AFHOLDELSE AF MØDER. MEDARBEJDERE: ARBEJDER MED IT SOM EN DEL AF DE PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNIN- GER. VIDEREUDVIKLER DERES IT- KOMPETENCER ER AKTIVE PÅ INTRA & KLASSELOG ARBEJDER I VDI- HJEMMEARBEJDSPLADS. VIDENDELER PÅ ALLE NIVEAUER ELEVERNE: SKAL ARBEJDE AKTIVT MED DIGI- TALE MEDIER. NORDVESTSKOLENS VISION I Nordvestskolen er det vores vision, at brug af digitale redskaber, medier og læremidler bliver en naturlig del af hverdagen for elever og medarbejdere. Vi ønsker, at have en eksperimenterende tilgang til brug af IT. Vi arbejder med, at både elever og medarbejdere anvender de digitale redskaber, medier og læremidler fordomsfrit og med det formål at lære. I Nordvestskolens ledelsesteam vil vi være eksemplariske i forhold til mødeafholdelse ved anvendelse af digitale medier. Visionen for ledelsens mødeafholdelse er, at vi hver morgen mødes i det virtuelle rum til gensidig orientering. På længere sigt skal fysiske møder erstattes af møder i det virtuelle rum. I Nordvestskolen anvender alle Skoleintra. I Nordvestskolen arbejder vi med en hjemmeside, der er informativ for forældre, samarbejdspartnere, nye forældre og andre, der har interesse i vores skole.

4 SKOLEINTRA FORÆLDRESAMARBEJDE Kommunikationen mellem skole og hjem foregår hovedsageligt via forældreintra. Karakterer og elevplaner ligger tilgængelige på intraen Årsplaner, indbydelser til arrangementer m.v. ligger på intraen Forældrene i klassen kan maile sammen gennem beskedsystemet. Eleverne har mulighed for at kommunikere og blogge sikkert med hinanden via elevintraen KOMMUNIKATIONEN MED FORÆLDRE OG ELEVER KAN FOREGÅ DIGITALT Forældrene kan orientere om fravær for deres barn. I-PORTALEN VI BENYTTER I-PORTALEN, SOM WEBBASERET AF- KRYDSNINGSSYSTEM OG KOMMUNIKATIONSVÆRK- TØJ I SFO EN Giver forældrene og SFO en overblik over: Kommunikation mellem forældre og SFO1/ SFO2 Stamkortoplysningerne, som forældrene opdaterer hjemmefra DET ER NEMT OG TILGÆN- Registrering af fremmødte elever. GELIGT AT LOGGE PÅ I- PORTALEN VIA EN APP TIL SMARTPHONES, SÅ FORÆL- DRENE KAN SE OM BARNET Eleverenes fritidsinteresser og det enkelte barns gå hjem tider Arrangementskalender for SFO en ER GÅET FRA SFO EN PÅ AF- TALT TID. Syge-, ferie- og fridagsmelding

5 IT I SFO EN ER MERE END BLOT COMPU- TERSPIL Vi arbejder med at gore eleverene til kompetente mediebrugere gennem uformel læring. SFO en ønsker, at give børnene lige muligheder for adgang til pc, tablets, digitalkamera. CITATER Børnene skal erhvere kendskab til disse redskaber og skal kunne anvende dem I praksis BILLEDER AF BØRN IND HER COMPUTERRUMMET I SFO ERNE Computerrummet er ikke KUN et fysisk rum, men en række rum omkring de forskelige digitale medier som Playstations, nintendos, pc ere. For KLUBBØRNENES vedkommende kan rummet være virtuelt, altså opbygget digitalt som mødeplatform på internettet.

6 FORDYBELSE OG COMPUTER- SPIL HØRER SAMMEN. IGEN- NEM DIGITALE SPIL GENTA- GER ELEVERENE DE SAMME MANØVRER GANG PÅ GANG, ALENE MED DET FORMÅL AT BLIVE BEDRE, HURTIGERE EL- LER FINDE VEJ IGENNEM EN GÅDE. ENTERPRISE MANAGEMENT SERVICES MULIGHEDEN FOR FORDY- BELSE ER HER ET MEGET VÆ- SENTLIGT ELEMENT FOR AT OPNÅ OPLEVELSEN AF AT VÆ- RE FULDSTÆNDIG OPTAGET - OG DEREFTER LYKKEDES MED NOGET. ELEVERNE LÆRER AT LÆRE!! Udfordringerne i et computerspil bliver ofte sværere, jo dygtigere man bliver til at spille spillet Der gives konstant feedback fra spillet i form af point, ekstra liv eller andre motiverende faktorer. Eleverene vil ofte hjælpe til hinanden i denne digitale verden. Derved styrkes deres sociale færdigheder.

7 MEDARBEJDERENS ROLLE ELEVERENE HAR SOM REGEL EN MERE EKSPERIMENTERENDE TILGANG TIL IT END MEDAR- BEEJDEREN OG SOM VOKSEN MÅ MAN OFTE SE SIG SELV PÅ GÆSTEVISIT I ELEVERENES VER- DEN. ELEVERENE HAR KOMPE- TENCE TIL AT STØTTE OG HJÆLPE HINANDEN. VI SER IT SOM EN FAKTOR I ELEVERENES SOCIALE UDVIK- LING. MEDARBEJDERNE GØR SIG OVERVEJELSER OM, HVORDAN ELEVERENE BEDST UDFORDRES I DETTE RUM. MEDARBEJDERNES ROLLE: Ifølge Kommunernes Landsforenings skolestartsundersøgelse 2012, er flertallet af de 6 -årige elever allerede brugere af de digitale medier. Det stiller nye krav til organiseringen i såvel undervisning som fritid. Lolland Kommune har i skoleåret 2012/13 planlagt et udviklingsforløb for medarbejderne: Digitale ressourcer i en faglig sammenhæng. Kurset skal løfte medarbejdernes kompetencer I forhold til inddragelse af digitale medier i undervisning og fritid. I Nordvestskolen har vi vedtaget læseplan for brug af digitale medier i undervisningen.

8 Klassetrin Programmer der beherskes: Delemne: Eleverne anvender IT som et redskab i alle deres fag Ansvarlig: Bemærkninger: 0. årg. Introduktion af korrekt og ansvarlig brug af computer samt den etisk moralske dimension Tænde og slukke computer Blive fortrolig med skærm, tastatur og mus Logge på med uni-log Logge ud og stille computer på plads Oprette et word dokument Klassens medarbejdere, pæd.itvejledere. Fokus: Samarbejde Informationssøgning Gemme arbejdet i anviste drev eget eller skolens Photostory lyd og billede 1.årg. Word, Excel, Photostory, billedredigerin g, Overføre lyd- og billedfiler fra kamera/ mobiltelfonen, CD-ord, Mikroværkstedet EMU Logge på internet og finde hjemmesider Hente, gemme og redigere egne dokumenter Introduktion i elevintra Photostory lyd, tekst og billede Arbejde i emu.dk Arbejde i Mikroværkstedet Etisk og moralsk opførsel ift. mobiltelefon, lydoptagelser og billedsøgning, Klassens medarbejdere, pæd.itvejledere Fokus: Samarbejde Informations-søgning, produktion og formidling, kritisk 2. årg. CD-ord Word, Excel, Photostory, billedredigerin g, overføre lyd- og billedfiler fra kamera/ mobiltelfonen, Mikroværkstedet EMU Logge på internet og finde oplysninger om opgaver Hente, gemme, redigere og indsætte billeder i egne dokumenter Anvende elevintra beskedsystem og læse ugeplaner Photostory lyd, tekst og billede Arbejde i emu.dk Arbejde i Mikroværkstedet Etisk og moralsk opførsel ift. mobiltelefon, kamera, lydoptagelser og billedsøgning på nettet. Klassens medarbejdere, pæd.itvejledere Fokus: Samarbejde Informations-søgning Produktion og formidling Kritisk analyse.

9 3. årg. Word, Excel, Photostory, billedredigering, Overføre lyd- og billedfiler fra kamera/ mobiltelfonen, CD-ord Anvende internettet til opgaveløsning Hente, gemme, redigere og indsætte billeder i egne dokumenter Anvende elevintra sende opgaver til lærer Photostory lyd, tekst og billede Arbejde i emu.dk pæd.it-vejledere Fokus: Samarbejde Klassens medarbejdere, Informationssøgning Produktion og formidling Kritisk analyse Vidensdeling Mikroværkstedet Arbejde i Mikroværkstedet EMU Elevintra Etisk og moralsk opførsel ift. mobiltelefon, kamera, lydoptagelser og billedsøgning på nettet 4-5 (6).årg Mindmap: mindmeister/ infosoegn.html Informationssøgning og - indsamling: Udvælge den mest relevante information blandt udvalgte kilder og begrunde deres valg pæd.it-vejledere Web-etik Klassernes medarbejdere, informationssøgning (Mindmappen giver dig mulighed for at ændre, så det passer i din sammenhæng) Kendskab til udvalgte søgemaskiner fx (google, msn) Præsentation af internetportaler + skolens relevante nettjenester + skolebibliotekets database Kildekritik: webetik/ undervisning/ kildekritik/ index.html Vælge mellem et antal udvalgte databaser og sites. Udvælge og redigere information fra flere forskellige kilder og på nettet og målrette deres digitale produktion Referere både med og uden kildeangivelse Udvikle kritisk sans over for kilderne bag hjemmesider. Det er vigtigt at eleverne gør sig klart, hvilket budskab en hjemmeside forsøger at formidle. Lære, at forfatternes hensigter med at lave en hjemmeside kan være forskellige, og at nettet dermed kan give et skævt billede af emnet. Etisk og moralsk opførsel ift. mobiltelefon, kamera, lydoptagelser og billedsøgning på nettet, samt på sociale medier.

10 6. årg. + 7.årg Word, Excel, CD-ord, Publisher, Powerpoint. Photo-story, billedredigering, Videooptagning, Overføre lyd- og billedfiler fra kamera/ mobiltelefon, logge på hot-spots (gæstenet) med YOD, Opstille deres behov for information Søge denne information systematisk Undersøge og vurdere kildekritisk Sortere, vælge og redigere informationen I produktet skal de citere og referere korrekt fra forskellige kilder. Klassernes medarbejdere i samarbejde med bibliotekar og pædagogiske it-vejledere Anvendelse af IT-værktøjer i undervisning. Diverse fil-konverterings -programmer Etisk og moralsk opførsel ift. mobiltelefon, kamera, lydoptagelser og billedsøgning på nettet, samt på sociale medier. Obligatorisk tværfaglig opgave, hvor IT er anvendt som værk- 8. årg. Eleverne vurderes på æstetisk udtryk, kommunikationsværdi, kreativitet og innovation der stilles større krav til lay-out. Eleverne skal kunne begrunde valg af farver, animationer, lyd mm. Klassernes medarbejdere og den pæd.itvejledere. Produktet skal publiceres som min. på SkoleIntra. Talmateriale skal kunne præsenteres vha. diagrammer 9. årg. Etisk og moralsk opførsel ift. mobiltelefon, kamera, lydoptagelser og billedsøgning på nettet, samt på sociale medier. IT anvendes som lhjælpemiddel ved afholdelse af skriftlige og mundtlige prøver.

11 Ang.: Pilot-projekt om IT-rygsæk. Indledning: Nordvestskolen har i skoleåret fem pædagogiske ITvejledere fordelt på 3 afdelinger. De har fået til opgave at arbejde med emnet: IT-rygsæk. Da begrebet IT-rygsæk er i en forandringsproces, har vi besluttet at lave et pilotprojekt, der tager højde for de nye muligheder indenfor feltet. Tidligere var det sådan, at den læsesvage elev fik stillet en rygsæk til rådighed indeholdende bl.a. PC med relevante programmer, scanner o.a. Nu er det sådan, at hjælpeprogrammerne ligger inde på Lolland kommunes vdiløsning. Det vil sige, at ALLE elever og medarbejdere i princippet har adgang til en IT-rygsæk. Det, der er forskellen, er størrelsen af det behov for hjælpeprogrammerne, den enkelte har. Da vdi-løsningen kan tilgås hjemme hos den enkelte med det personlige uni -log-in, kan IT-rygsækken også benyttes hjemmefra. Der køres IT-kurser på alle afdelinger af Nordvestskolen efter planen beskrevet på de foregående sider. Kurserne afvikles af erfarne IT-vejledere i samarbejde med klassens medarbejdere. Som minimum skal eleverne introduceres grundigt i følgende programmer: - Mikroværkstedet: CD-ord, ScanRead, Den talende Bog og Tegneserien. - Word - Excel - Paint - Powerpoint - Fotostory - Publisher Bemærk: Når alle elever gøres bekendt med ovenstående programmer, kan de læsesvage elever fortsat benytte fx CDord (som læser teksten højt for dem), så længe de har brug for det. Procedure i forbindelse med IT-rygsæk: Det vil typisk være lærerne, der noterer sig et behov for hjælp hos en elev. Det kan så blive aktuelt, at en elev skal bruge hjælpeprogrammerne. Inden man når der til, skal der etableres en god dialog med forældre og elev. Motivationen skal være til stede hos begge parter, hvis det skal hjælpe noget.

12 SUCCESKRITERIER: IT bliver et naturligt og aktivt redskab i samarbejdet mellem skole og hjem. Eleverne er i stand til at benytte elektroniske medier på en integreret og kreativ måde i hverdagen. Eleverne bruger elektroniske medier som redskab for at øge udbyttet af læringen Eleven kan tage medansvar for egen læring De elektroniske medier bruges aktivt til vidensdeling for både medarbejdere, elever og forældre NORDVESTSKOLEN 2012 SKOLELEDER: JESPER NEUMANN mail: Fastings Allé Nakskov Digitaliseringsstrategien revideres i skoleåret

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet Udarbejdet af For dagtilbud: Birthe Gripping (pædagogisk adm.konsulent), Henrik Jensen (Udsigten), Tommy Jespersen (Gram børnehave), og

Læs mere

Digitalisering. Handleplan. Skolesektoren Lolland Kommune 2012. Side 1/15

Digitalisering. Handleplan. Skolesektoren Lolland Kommune 2012. Side 1/15 Digitalisering Handleplan Skolesektoren Lolland Kommune 2012 e 1/15 Digitalisering giver læring Digitaliseringsstrategi digital handleplan skoler i Lolland Kommune 2012-2013 KL udsendte i 2010 et udspil

Læs mere

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011 Rønbækskolens it-strategi 2011-2014 1. version forår 2011 Tagcloud lavet ud fra noter fra pædagogisk dag 5. august 2010 Indhold Indledning...3 Undervisning i it, med it og gennem it...3 Digitale læringsmidler...5

Læs mere

Fredensborg Kommune. Skole: Nivå skole. It- og mediestrategi 2013-2015

Fredensborg Kommune. Skole: Nivå skole. It- og mediestrategi 2013-2015 Fredensborg Kommune. Skole: Nivå skole It- og mediestrategi 2013-2015 Indledning Informationsteknologi bliver i stadig højere grad en del af skolens hverdag og undervisning. It indgår som en væsentlig

Læs mere

Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune 2014-18

Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune 2014-18 Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune 2014-18 INDLEDNING DIDAKTIK- TILRETTELÆGGELSE AF UNDERVISNINGEN... 5 ELEVROLLEN... 5 STATUS... 5 TEKNISKE FORUDSÆTNINGER FOR MÅL 1-3... 5 UDVIKLINGSFORSØG...

Læs mere

Medieguide for undervisningen i Solrød Kommunes folkeskoler 2013-2017

Medieguide for undervisningen i Solrød Kommunes folkeskoler 2013-2017 Medieguide for undervisningen i Solrød Kommunes folkeskoler 2013-2017 Digitalisering Medialisering Finansiering Maj 2012 Medieguide for Solrød Kommunes folkeskoler 2013-2017 Indhold: Forord...3 Medieguidens

Læs mere

Helms Skoles it-handleplan 2012

Helms Skoles it-handleplan 2012 Helms Skoles it-handleplan 2012 1. HVAD ER MÅLET FOR ARBEJDET MED IT PÅ HELMS SKOLE... 1 2. VISION:... 1 3. TILEGNELSE AF DIGITALE KOMPETENCER... 2 4. HVILKET UDSTYR RÅDER SKOLEN OVER PT (APRIL 2012)...

Læs mere

DIGITAL DIALOG I SKOLEN

DIGITAL DIALOG I SKOLEN DIGITAL DIALOG I SKOLEN Værktøjer og inspiration til arbejdet med jeres skoles digitale trivsel Til forældre, elever, ansatte og ledelse Indhold 2 3 FORORD FRA ARBEJDSGRUPPEN 4 FAKTA OM BØRNS LIV PÅ NETTET

Læs mere

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen IT-strategi 2 Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014 1 Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indholdsfortegnelse Indhold 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Status på IT-strategi 1... 5 4. IT-strategi

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

Indhold. Fremtidsfortællinger fra daginstitutions-, fritidshjem og klubog skoleområdet 4. Børn er digitalt indfødte 6

Indhold. Fremtidsfortællinger fra daginstitutions-, fritidshjem og klubog skoleområdet 4. Børn er digitalt indfødte 6 På vej mod 0-18 1 Indhold Fremtidsfortællinger fra daginstitutions-, fritidshjem og klubog skoleområdet 4 Børn er digitalt indfødte 6 Omstillingsprocessen - en beskrivelse 8 Konkrete mål for Digital Dannelse

Læs mere

Lundebakkeskolens. IT-trinmål

Lundebakkeskolens. IT-trinmål Lundebakkeskolens IT-trinmål Skoleåret 2012/2013 Indhold FORMÅL... 3 FÆRDIGHEDSNIVEAUER... 4 SKEMAET... 4 TRINMÅL FOR BØRNEHAVEKLASSEN... 5 TRINMÅL FOR 1. KLASSE... 6 TRINMÅL FOR 2. KLASSE... 7 TRINMÅL

Læs mere

IT- og mediekompetencer i. folkeskolen. Læseplan for Sorgenfriskolen

IT- og mediekompetencer i. folkeskolen. Læseplan for Sorgenfriskolen IT- og mediekompetencer i folkeskolen Læseplan for Sorgenfriskolen Indhold Forord 3 Digital dannelse 3 Sorgenfriskolens princip for elevernes brug af de nye massemedier 4 1. del: Digitale færdigheder 6

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

It- og mediekompetencer i folkeskolen

It- og mediekompetencer i folkeskolen Fælles Mål 2009 It- og mediekompetencer i folkeskolen Faghæfte 48 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 5 2010 Fælles Mål 2009 It- og mediekompetencer i folkeskolen Faghæfte 48 Undervisningsministeriets

Læs mere

Projekt Fremtidens Skolebibliotek

Projekt Fremtidens Skolebibliotek Projekt Fremtidens Skolebibliotek - ressourcen til elevernes digitale penalhus Erfaringer fra et projekt, der satte fokus på transformation fra et analogt til et digitalt tankesæt. reference: 002.45K.261

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Teknologi og kommunikation

Teknologi og kommunikation Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 47 2009 Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Skolen altid online. 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune

Skolen altid online. 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune 1 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Vision... 5 Didaktik 2.0 og Pædagogik... 5 1:1 computing... 8 Videndeling og

Læs mere

Skoleudviklingsprojekt på Klarup skole... 1 Kompetencemål... 1 Ramme... 1 Proces og progression... 2 Grafisk visning af organisering...

Skoleudviklingsprojekt på Klarup skole... 1 Kompetencemål... 1 Ramme... 1 Proces og progression... 2 Grafisk visning af organisering... Indhold Skoleudviklingsprojekt på Klarup skole... 1 Kompetencemål... 1 Ramme... 1 Proces og progression... 2 Grafisk visning af organisering... 4 Skoleudviklingsprojekt på Klarup skole Kompetencemål -

Læs mere

Evalueringsrapport. - Forsøg med ipads i undervisningen på Bornholm

Evalueringsrapport. - Forsøg med ipads i undervisningen på Bornholm Evalueringsrapport. - Forsøg med ipads i undervisningen på Bornholm Indhold 1. Evalueringsdesign... 2 2. Forsøgets kontekst og aktører... 3 3. Konklusioner... 3 4. Elevvurderinger... 5 5. Lærervurderinger...

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

TRIM modeller - skoler

TRIM modeller - skoler Skole- og dagtilbudsafdelingen, december 2012 TRIM modeller - skoler Politik for inklusion og tidlig indsats Politik for folkeskolens 7.-10. årgang Politik for it og læring Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov?

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Folkeskolen er i en omstillingsfase. Opgaven er at udvikle folkeskolen til skolen for alle, hvor det bærende pædagogiske princip er

Læs mere

It områder og trinmål

It områder og trinmål It områder og trinmål Egebjergskolen 2010 Sådan kan det gøres Index: Områder og trinmål: It og mediestøttede læreprocesser s. 3 4 Informationsindsamling. S. 5 6 Produktion og analyse.. s. 7 8 Kommunikation..

Læs mere

En digital folkeskole. - national strategi for it i folkeskolen

En digital folkeskole. - national strategi for it i folkeskolen En digital folkeskole - national strategi for it i folkeskolen Regeringen - august 2011 Indledning Det er regeringens mål, at de danske folkeskoleelever i 2020 skal være blandt de dygtigste i verden. Et

Læs mere

IT OG MEDIESTRATEGI FOR DAGTILBUD I HERNING KOMMUNE 2013. Tillæg til IT og mediestrategien for skole-dagtilbudsområdet 2011-14

IT OG MEDIESTRATEGI FOR DAGTILBUD I HERNING KOMMUNE 2013. Tillæg til IT og mediestrategien for skole-dagtilbudsområdet 2011-14 IT OG MEDIESTRATEGI FOR DAGTILBUD I HERNING KOMMUNE 2013 Tillæg til IT og mediestrategien for skole-dagtilbudsområdet 2011-14 0 Indhold 1. Resume... 2 2. Baggrund... 2 3. Indledning... 2 4. Vision... 3

Læs mere

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj På vej mod en digital folkeskole Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj DET DIGITALE RÅD 6. RAPPORT JULI 2013 1 Forord... 1 Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 3 2. Skolernes digitale

Læs mere

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen Nordfyns Kommune 2008 En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen - bygger på Junior PC-kørekort konceptet for Folkeskolen Den overordnede opgave med Junior PC-kørekortet er at udvikle et IT-bevis

Læs mere