Orientering til nye lærere 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering til nye lærere 2013"

Transkript

1 Orientering til nye lærere

2 Kære nye kollega. I dette hæfte har vi samlet en række oplysninger, som vi håber kan være til nytte i forbindelse med dit nye job på Aalborg Katedralskole. På skolens kontor kan du få udleveret relevante nøgler - det har Kaj Ove Steffansen (KOS) / Line Damgaard Ørsnes (LD) ansvaret for. På undervisningsministeriets hjemmeside kan du finde relevante love, bekendtgørelser og undervisningsvejledninger. På Aalborg Katedralskoles hjemmeside: findes en mængde relevante oplysninger, som du bør orientere dig i. De findes primært under ELEVER OG PERSONALE Lærervejledninger Endelig kan du altid henvende dig til en af sekretærerne Jytte Echtermeyer (JE), Gitte Karlsen (GK) eller Line Damgaard Ørsnes (LD) på kontoret, hvis du mangler noget eller har spørgsmål. Stikord til det meste af det, du skal vide: Adresse- og telefonliste Findes i FirstClass i konferencen Nyt fra kontoret Oversigtslister Alarmsystem For at komme ind på skolen uden for normal arbejdstid (dvs i weekender og ferier) skal du have et personligt password og vide, hvordan systemet skal betjenes. Kontakt pedellerne straks ved skoleårets start eller i hvert fald i god tid, inden du får behov for koden. AV-apparatur CD/DVD-afspillere samt videoafspillere findes i undervisningslokalerne. Bibliotek & Studiecenter I studiecentrets udlånslokale træffes bibliotekaren Hanne Nedergaard (HSN). Hun hjælper med litteratursøgning og udlån m.m. Hendes træffetid fremgår af opslag foran biblioteket. Bogdepot Findes i kælderen i bygning D. Der er åbent hver dag kl samt efter aftale.. Boglisterne findes elektronisk. Kontakt dine fagkolleger, hvis de bøger du gerne vil bruge, er udlånt fra bogdepotet. 2

3 Center for uv-midler Her kan man låne bøger i klassesæt, DVD, lydbånd, VHS osv. Hver tirsdag kommer budet fra Center for Undervisningsmidler med bestilte sager, der kan afhentes i en grå kasse placeret på kontoret. Ting, der skal retur til centret, anbringes samme sted.center for Undervisningsmidler kan kontaktes på Edb Du kan få en bærbar PC til låns. Kontakt vicerektor Henrik Qvist. Skolens adresse er: E-post til lærere eller personer i administrationen sendes nemmest ved at benytte deres FirstClass-adresse, som normalt er (Personer med kun en initial kan have andre adresser). Hvis du sender posten fra en FirstClass-klient behøver du dog kun at skrive lærerens navn. Vi formodes at checke vores e-post, når vi er på skolen (se nærmere under skolens politikker) men du kan også læse og sende post hjemmefra, hvis du benytter det link til FirstClass, der er placeret på skolens hjemmeside. Dette link giver dog kun begrænsede rettigheder, så hvis du vil have fuld adgang til FC hjemmefra, skal du have en FC-klient installeret på din hjemmecomputer. Fagdepoter De enkelte fag råder over fagdepoter, som er placeret forskellige steder i bygningerne. Depoterne fungerer også som lærerforberedelses-rum. Du kan få yderligere oplysninger hos fagsekretærerne og JPP. Fagsekretær Hvert fag har en fagsekretær, som du altid kan spørge om råd. Fagsekretæren sørger for kommunikationen mellem administration og fagkolleger og indkalder til fagmøder, når det er nødvendigt. Du kan altid henvende dig til din fagsekretær, hvis du er i tvivl om noget. FirstClass (FC) og Lectio Fotokopiering Skolens intranet bruges til stort set al kommunikation. Her registreres elevfravær, skrives meddelelser, indkaldes til møde, reserveres lokaler, lægges mødereferater og meget andet foregår i pædagogisk værksted i kælderen i hovedbygningen eller i depotrummene 155 og 157 i bygning E. Du skal have en fagkode for at kunne kopiere. Koden får du af fagsekretæren, som også kan fortælle dig om fagets holdning til fotokopiering. Elever har kun adgang med en lærer. I eksamensperioden (maj - juni) må elever slet ikke komme i kopirummet. Er der problemer med maskinerne, kontaktes Jens Peder Pedersen (JPP). 3

4 Fravær Er du fraværende en dag skal du i god tid meddele det elektronisk til skemaændring. Fravær på grund af sygdom meddeles til kontoret inden kl. 8.15, så eleverne kan nå at få besked. Uden for kontorets normale åbningstid kan du benytte nummeret og indtale din sygemelding på telefonsvareren. Du kan også vælge at gøre det elektronisk ved at bruge Skemaændring på FirstClass. Garderobe for lærere findes i kælderen under lærerværelset. Efterlad ikke værdisager i lommerne, vi har haft listetyve på besøg det er derfor vi har aflåst garderobe. GL IT-support Vores GL tillidsrepræsentant er Mette Laursen (ML). IT-Supportcentret står for skolens IT-support. Der er en supporter på skolen 3 dage om ugen. Han kan kontaktes på FirstClass gennem IT-support (under AK_Konferencer ). Er der spørgsmål kan du spørge Henrik Qvist (HQ). Kaffe/te Vi får kaffe/te i 10-frikvarteret og til frokost samt frugt i 10- frikvarteret. Vi har ansat Dorte til at lave kaffe/te og vaske op, men der er selvafrydning. Kalender Skolekalenderen findes i Lectio. Den opdateres løbende. Kalenderen er 3-delt i Dagsændringer, Ugeændringer og Månedskalender. Kantine I elevkantinen kan vi købe mad, dagens tilbud og andet godt. Klasselærer Se under lærerteams Kontoret er åbent fra kl til Gitte Karlsen (GK) og Line Damgaard (LD) tager sig af gymnasiet og Jytte Echtermeyer (JE) af HF. Kaj Ove Steffansen (KOS) tager sig af regnskaberne, lønforhold samt af nøgler. Kursus Kurser kan søges løbende. Kursusblanket findes i FirstClass under Nyt fra kontoret Blanketter. Vil du på kursus, så kontakt Henrik Qvist (HQ) om de nærmere detaljer. Bliver du ikke optaget på et ansøgt kursus, meddeles dette til HQ. Skal du på kursus i udlandet, skal du huske at få et BTIforsikringskort med. Spørg Kaj Ove Steffansen (KOS) i god tid, før du tager af sted. 4

5 Ledelse Christian Warming (CW) er rektor. Henrik Qvist (HQ) er vicerektor Jens Peder Pedersen (JPP) er uddannelsesleder Lise Nørgaard (LN) er uddannelsesleder Marianne Glenting (MG) er uddannelsesleder Maria Søndergaard Sørensen (Ma) er uddannelsesleder Nærmere organisationsplan ligger på hjemmesiden under ELEVER OG PERSONALE Lærervejledninger Organisationsplan Lokaler Ændringer administreres af Torben Hjorth (TH). Har du behov for et ekstra/andet lokale kan du kontakte TH eller blot skrive en mail til skemaændring. Hvis det kun er for en enkelt time kan du dog nemt selv finde et ledigt lokale og reservere det via Lectio. Lærerforsamling Lærerkasse Lærerforsamling afholdes for hver klasses lærere i forbindelse med karaktergivning ellers når det er nødvendigt. Klasseteamet har inden mødet samlet oplysninger om klassen. Lærerkassen bestyres af Susanne Seehausen (SU). Gennem lærerkassen er der mulighed for at købe øl og vand. Vi har et stregsystem, der er placeret ovenpå køleskabet. Lærerkassen er desuden en gavekasse. Medlemskab af lærerkassen er 100 kr. halvårligt. Regning for øl og vand udsendes via FirstClass. Lærerteams Alle klasser har et lærerteam bestående af klassens lærere. Om teamets opgaver kan du læse mere på skolens hjemmeside under ELEVER OG PERSONALE Lærervejledninger. Mødetider Skoledagen begynder hver dag klokken Nøgler Nøgler til skolen udleveres af Kaj Ove Steffansen (KOS) / Line Damgaard Ørsnes (LD). Alle depoter, faglokaler samt pædagogisk værksted skal være aflåst. Efter kl skal du huske at smække alle døre efter dig. Pedel Pedellerne har kontor i kælderen i bygning E. Vil du i kontakt med pedellerne kan du ringe til dem. Pedellernes telefonnummer er

6 37 33 (Jørgen) og (Ole). Post Skolens post ekspederes af pedellen hver dag kl Postbakken står på sekretær-kontoret. Postrum Også kaldet dueslag. Vi har vores postrum ved indgangen til lærerværelset. Vi er ordnet i alfabetisk rækkefølge efter fornavn. Psykolog Skolen har en psykologordning til varetagelse af den psykologiske rådgivning af elever på Aalborg Katedralskole. Den psykologiske rådgivning er et tilbud om støtte, hvis tilværelsen synes uoverskuelig, eller hvis noget er gået i hårdknude på grund af personlige problemer af forskellig art. Den psykologiske rådgivning kan indbefatte støttende samtaler, krisehjælp eller korterevarende psykoterapi. Pædagogisk Råd Alle har mødepligt til møderne. Bliver du forhindret i at møde, mailes afbud til forretningsudvalget. Der afholdes normalt mindst 2 møder om året. Skema De daglige skemaændringer laves af Torben Hjorth (TH). Ønsker om skemaændring mailes til skemaændring. Skemaet opdateres løbende og kan ses i Lectio. Sygdom Bliver du syg, ringer du til skolen mellem kl og Inden dette tidsrum kan du benytte skolens telefonsvarer eller maile til Skemaændring. Sygemeldingen gælder for den dag/de dage du melder dig syg. Du må altså ringe igen, hvis du stadig er syg næste dag og ikke fik sagt det dagen før. Du skal ringe inden kl. 12, hvis du ved, at du ikke kan stå på benene næste dag. Når du genoptager arbejdet, underskriver du sygeerklæringen, som ligger i dit dueslag, og afleverer den til Line Damgaard Ørsnes (LD). Studievejleder Hver klasse har tilknyttet en studievejleder. Studievejlederen tager sig af den individuelle og kollektive vejledning af eleverne med henblik på gennemførelse af uddannelsen. Eleverne kan henvende sig til studievejlederen, hvis de har problemer de vil tale om. Lærerne henviser til/kontakter studievejlederen, hvis de kan se, at eleven har brug for en snak. Elisabeth Faber (EF) Lisa Knapp (LK) Karin Olesen (Ol) 6

7 Nino Romanini (NR) Telefon Skolens telefonnummer Kontoret har åbent mellem 8.00 og

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER 1 INFORMATION TIL NYE ELEVER AALBORG KATEDRALSKOLE 2014 2 Udgiver Aalborg Katedralskole Sankt Jørgens Gade 5, 9000 Aalborg Tlf. 96 31 37 70, kl. 8.15-14.15 Fax: 98 13 08 77 e-mail: adm@aalkat-gym.dk www.aalkat-gym.dk

Læs mere

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER 1 INFORMATION TIL NYE ELEVER AALBORG KATEDRALSKOLE 2015 2 Udgiver Aalborg Katedralskole Sankt Jørgens Gade 5, 9000 Aalborg Tlf. 96 31 37 70, kl. 8.15-14.00 Fax: 98 13 08 77 e-mail: adm@aalkat-gym.dk www.aalkat-gym.dk

Læs mere

AV-udstyr(båndoptagere, videoer, videokanon, reservation, IT)

AV-udstyr(båndoptagere, videoer, videokanon, reservation, IT) Administration Skolens administration består af følgende personer: Rektor Peter Kuhlman (PK): Overordnet ledelse, elevfravær 1g/1hf,MUS,FUS Vicerektor Orla Petersen (OP): Personale, mundtlig eksamen, elevfravær

Læs mere

Studenterkursus på VUF

Studenterkursus på VUF Studenterkursus på VUF Infohæfte 1 Nyttige informationer 2015-16 VOKSENUDDANNELSESCENTER FREDERIKSBERG Falstersvej 3-5, 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Indhold side 3 Skolens indretning hvor er hvad? 4 Intern

Læs mere

Introhæfte 2013 Frederiksberg HF Kursus

Introhæfte 2013 Frederiksberg HF Kursus Introhæfte 2013 Frederiksberg HF Kursus Frederiksberg HF Kursus Indholdsfortegnelse Velkommen kære kursist!... 3 Plan over introforløbet uge 33... 4 Studienetværk... 6 Introforløbet første halvdel af uge

Læs mere

Information til nye elever på. Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole. skoleåret 2015-16

Information til nye elever på. Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole. skoleåret 2015-16 Information til nye elever på Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole skoleåret 2015-16 Velkommen! Nedenfor finder du en række praktiske informationer, der forhåbentlig kan være med til at besvare nogle

Læs mere

Tornbjergguiden 2013-1214

Tornbjergguiden 2013-1214 Tornbjergguiden 2013-1214 ADRESSEÆNDRING Ændringer i adresse, telefonnummer og e-mail samt navneforandring skal omgående meddeles kontoret. Hvis man har hemmeligt telefonnummer, er det vigtigt, at administrationen

Læs mere

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB)

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB) Administration Rektors kontor Adm. 3 Rektor Peter Kuhlman (PK) er skolens pædagogiske og administrative leder og kan som regel træffes alle dage mellem kl. 9 og kl. 15. I øvrigt udføres det daglige administrative

Læs mere

Personalehåndbog SLAGELSE GYMNASIUM Indholdsfortegnelse

Personalehåndbog SLAGELSE GYMNASIUM Indholdsfortegnelse Personalehåndbog SLAGELSE GYMNASIUM Indholdsfortegnelse Administrationens telefonnr. og e-mail Slagelse Gymnasium... 3 Ansvarsområder i ledelsesteamet... 4 Ansvarsfordeling m.v. ved brand og evakuering...

Læs mere

ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014

ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014 ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014 Tietgen Nyborg Handelsgymnasium og merkantilt grundforløb (HG) 1 A Adfærd Skolen forventer en acceptabel adfærd overfor andre elever, skolens personale og skolens bygninger og inventar,

Læs mere

ELEV ABC TØRRING GYMNASIUM

ELEV ABC TØRRING GYMNASIUM ELEV ABC TØRRING GYMNASIUM 2010-2011 A D R E S S E R O G T EL E F O N N U M R E Skolens adresse Kontorets kontaktinfo Hjemmeside Tørring Gymnasium Kirkevej 20, 7160 Tørring Tlf.: 75 80 18 44 Fax: 75 80

Læs mere

Elevhåndbog. STX - Alment Gymnasium

Elevhåndbog. STX - Alment Gymnasium Elevhåndbog STX - Alment Gymnasium 2015-2016 1 Indhold Uddannelseschef Klaus Kristiansen har ordet 5 Uddannelsesleder Anne Birgitte Nielsen har ordet 6 ABC-INFORMATION Adresseændring 8 Biblioteket 8 Bogdepot

Læs mere

GODT AT VIDE. Pædagoguddannelsen Peter Sabroe Peter Sabroes Gade 14, 8000 Aarhus C www.viauc.dk/petersabroe

GODT AT VIDE. Pædagoguddannelsen Peter Sabroe Peter Sabroes Gade 14, 8000 Aarhus C www.viauc.dk/petersabroe GODT AT VIDE Pædagoguddannelsen Peter Sabroe Peter Sabroes Gade 14, 8000 Aarhus C www.viauc.dk/petersabroe Forår 2014 VIA University College Pædagoguddannelsen Peter Sabroe Adresse Peter Sabroes Gade 14

Læs mere

A B C RØNDE PRIVATSKOLE

A B C RØNDE PRIVATSKOLE A B C RØNDE PRIVATSKOLE Kr. Herskindsvej 6 8410 Rønde T. +45 8752 5959 F. +45 8637 3402 kontor@roende-privatskole.dk www.roende-privatskole.dk Velkommen til Rønde Privatskole. I dette hæfte finder du de

Læs mere

Velkommen til. Jens Otto Krags Plads 3-8900 Randers C - Tlf. 8755 0015

Velkommen til. Jens Otto Krags Plads 3-8900 Randers C - Tlf. 8755 0015 Velkommen til Psykomotorikuddannelsen i Randers Pædagoguddannelsen i Randers Sygeplejerskeuddannelsen i Randers Højskolen for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling (VOK) Jens Otto Krags Plads 3-8900

Læs mere

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS EN GUIDE TIL SKOLEN, ORDENSREGLER OG RETNINGSLINIER December 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Generelt om skolen... 5 Skolens styrelse...

Læs mere

Ordensregler & Praktiske oplysninger

Ordensregler & Praktiske oplysninger Ordensregler & Praktiske oplysninger Juni 2014 Velkommen til Social- og Sundhedsskolen Syd Vi er en skole med et spændende miljø. Her sker en masse, og vores hverdag er fuld af aktiviteter. Overalt på

Læs mere

ABC 2015. Nyttige informationer til nye elever

ABC 2015. Nyttige informationer til nye elever ABC 2015 Nyttige informationer til nye elever RØNDE GYMNASIUM Kr. Herskindsvej 6 8410 Rønde T. +45 8637 1977 F. +45 8637 3402 kontor@roende-gym.dk www.roende-gym.dk SKOLESTART Tirsdag, den 11. august 2015:

Læs mere

ELEV ABC TØRRING GYMNASIUM 2013-2014

ELEV ABC TØRRING GYMNASIUM 2013-2014 ELEV ABC TØRRING GYMNASIUM 2013-2014 K O N T A K T I N F O Skolens adresse Kontorets kontaktinfo Rektor Vicerektor Kirkevej 20, 7160 Tørring Tlf.: 75 80 18 44 Fax: 75 80 12 29 E-mail: adm@toerring-gym.dk

Læs mere

& pra. Januar 2011 1. Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 000. sosu@sosu-syd.dk www.sosu-syd.dk

& pra. Januar 2011 1. Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 000. sosu@sosu-syd.dk www.sosu-syd.dk Ordensregler & pra ktiske oplysninger Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 000 sosu@sosu-syd.dk www.sosu-syd.dk Januar 2011 1 Velkommen til Social- og Sundhedsskolen Syd Vi er en skole med et spændende

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

Vinterindtag 2011. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK

Vinterindtag 2011. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK Forord Vinterindtag 2011 Denne introbog er udarbejdet i samarbejde mellem DSR (De Studerendes Råd) og Pædagoguddannelsen JYDSK. Bogen skal give dig en række nyttige oplysninger om forhold på uddannelsen.

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015 eucnord.dk Velkommen Velkommen til vore nye elever Jeg er meget glad for at kunne byde dig velkommen til Teknisk Gymnasium. Når man begynder på en ny skole

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for klubmedarbejdere Sæson 2013 2014. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for klubmedarbejdere Sæson 2013 2014. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for klubmedarbejdere Sæson 2013 2014 OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolen Koldings personalefolder for klub- og ungmedarbejdere. I denne

Læs mere

Personalehåndbog for ansatte ved Svendborg Musikskole 2011 / 2012

Personalehåndbog for ansatte ved Svendborg Musikskole 2011 / 2012 Personalehåndbog for ansatte ved Svendborg Musikskole 2011 / 2012 1 Indholdsfortegnelse A Adresse Adfærdssætninger Aflysning af undervisning Aktivitetskalender Aktivitetsniveau Alarm/aflåsning Alkoholpolitik

Læs mere

Elevhåndbog eux 2015/2016

Elevhåndbog eux 2015/2016 Elevhåndbog eux 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Erhvervsuddannelserne...4 Sådan er det at starte...5 Vores forventninger til dig...5 Studiemiljø...6 Elevråd...6 Fredagscafé...6 Fester...6

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus 2012 Indhold Forsidebillede: Laura Amalie Kusk, 1.d Velkomst ved rektor... 2 Velkomst ved elevrådsformanden... 3 Værd at vide... 4 Kort over skolen...16 Udbud af uddannelser...17

Læs mere

Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole!

Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole! STX 2014/15 1 Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole! Starten på et helt nyt uddannelsesforløb på en helt ny skole er præget af mange nye indtryk og informationer.

Læs mere

Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014. www.hvidovre-ungdomsskole.dk. side 1

Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014. www.hvidovre-ungdomsskole.dk. side 1 Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014 www.hvidovre-ungdomsskole.dk side 1 Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014 Indholdsfortegnelse Administration Aflysning / ændring af undervisning

Læs mere