INTRODUKTION TIL NYE KOLLEGER skoleåret 2015/16 HJØRRING GYMNASIUM OG HF-KURSUS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTRODUKTION TIL NYE KOLLEGER skoleåret 2015/16 HJØRRING GYMNASIUM OG HF-KURSUS www.hj-gym.dk"

Transkript

1 INTRODUKTION TIL NYE KOLLEGER skoleåret 2015/16 HJØRRING GYMNASIUM OG HF-KURSUS Kære nye medarbejder. På skolens vegne vil jeg gerne byde dig hjerteligt velkommen til din nye arbejdsplads. Den første tid på en stor skole kan være lidt forvirrende på grund af de mange nye ting. Denne oversigt giver nogle af de oplysninger, du vil få brug for. Du er naturligvis til enhver tid velkommen til at spørge om ting, du er i tvivl om. For lærerne vil fagrepræsentanterne kunne hjælpe med de faglige spørgsmål, og vedr. administrative forhold står uddannelsescheferne og sekretærerne til rådighed. Pædagogisk Råds formand: Stine Holm Poulsen GL-tillidsrepræsentant: vacant TR for rengøringsgruppen: rengøringsassistent Lone Bendtsen Vi håber, at du vil føle dig hjemme på Hjørring Gymnasium og Hf-kursus. Venlig hilsen Elsebeth Gabel Austin Rektor [1]

2 Administrationen Ledelsesgruppen Rektor: Vicerektor: Uddannelseschefer: Bibliotek/bogdepot Bibliotekar: Bogdepot: It og AV It-ansvarlig It-medarbejdere Pædagogikum Kursusledere: Sekretær for pædagogikum Elsebeth Gabel Austin Lars Peter Høgh Vibe Schmidt Rikke Sommer Eriksen Thomas Kaptain Bo Vandkjær Rasmussen Ann Britt Lyngby Michael Knude Jensen Jonas Nørnberg Lise Eriksen Jørn Skov Finn Høghøj Palle Knudsen Dorte Bukholdt Andersen Lene Steffensen Økonomi Økonomimedarbejder: Økonomielev Lærerløn Pædagogiske sekretærer: Servicechef: Kantineleder: Dorthe Mølgaard Thomsen Allan Nielsen Rikke Sommer Eriksen, udd. chef Lene Steffensen Lone Sørensen Else Poulsen Lene Mikaelsen Mogens Grover Eriksen Charlotte Svendsen [2]

3 A Z A Arbejdstid: Kontakt GL Afvigelser fra mødeplanen meddeles i Lectio og evt. til de implicerede lærere. Arbejdsmiljøudvalg: Vicerektor Lars Høgh, formand For udd.cheferne: Thomas Kaptain Servicechef Mogens Grover Eriksen For lærergruppen: Frank Skov Petersen For hk-gruppen: Lene Steffensen, sekretær For rengørings- og servicemedarb.gruppen: Jan Andersson, servicemedarb. It og AV: Er der problemer med video, OH-projektor osv, så henvend dig til it-afd. B Biblioteket: Skolens bibliotek vil normalt være åbent kl , hvor bibliotekar Bo Vandkjær Rasmussen er til stede. Billedskrift: Ved skoleårets start bliver der lavet elektronisk oversigt over alle elever og medarbejdere på skolen med adresse og telefonnummer. Der er fotografering i begyndelsen af skoleåret, og elevbilleder bliver lagt i Lectio. Bogdepotansvarlig: Ann-Britt Lyngby er i bogdepotet følgende tider: ma, ti, on: kl to, fr: kl Bogdepotet findes oven for trappen ved lokale 50. Brobygning: Særlige introduktionsforløb for folkeskolernes 8. klasser. Afholdes på gymnasiet, hvor de tilmeldte folkeskoleklasser/elever undervises af gymnasiets lærere. Uddannelseschef Vibe Schmidt er kontaktperson i ledelsen og samarbejdet koordineres af Hjørring Ungdomscenter. Bøger bestilles i Lectio. Forslag til nyindkøb forelægges fagrepræsentanten. C Center for Undervisningsmidler, CVU: Angående procedure - spørg bibliotekar Bo Vandkjær Rasmussen. Der er en lokalafdeling her i Hjørring på Skolevangen 39. E Efteruddannelse: Ansøgning fra lærerne afleveres til udd.chef Rikke Eriksen. Ekskursioner og studierejser: Regler for, hvornår og hvor længe man kan tage af sted med elever, findes på hjemmesidens leksikondel. Elevtid er betegnelsen for det antal timer, som eleven har til skriftligt hjemmearbejde, hvor læreren [3]

4 efterfølgende skal rette og evaluere et skriftligt produkt. Dette antal timer er dels fastsat i fagenes lærerplaner og dels af skolen og fremgår af oversigten som findes fra hjemmesidens leksikon. Medarbejdernes adresser er F Fagrepræsentanter: hvert fag har en fagrepræsentant, der vælges blandt fagets lærere, og som i forskellige sammenhænge repræsenterer faggruppen. Desuden koordinerer og videreformidler fagrepræsentanten faglige informationer til faggruppen og er kontobestyrer, hvilket indebærer styring af fagets konto til indkøb af undervisningsmidler samt bevilling af kopier. Forkortelser: I forbindelse med fag i undervisningen anvendes ofte følgende forkortelser: AT: Almen Studieforberedelse (stx) AP: Almen Sprogforståelse (stx) NV: Naturvidenskabeligt grundforløb (stx) KS: Kultur/samfundsfag fagpakke (hf) NF: Naturvidenskabelig fagpakke (hf) Forsikringsspørgsmål af alle slags: henvendelse på kontoret. Fravær for eleverne føres elektronisk i Lectio. Det er vigtigt af hensyn til elevernes retssikkerhed, at elevfravær i afholdte timer regelmæssigt registreres i Lectio, dog mindst 2 gange om ugen. Skriftlige afleveringer skal umiddelbart efter aflevering registreres. Eleverne har selv elektronisk adgang til at se deres egen forsømmelsesprocent. Yderligere hjælp til dette kan fås ved henvendelse hos uddannelsescheferne. Fravær for lærere på kurser, ekskursioner etc. (tjenstligt fravær): for lærerne skal disse indberettes på blanketter til formålet. Skemaer afleveres på uddannelseschefkontoret inden den frist, der fremgår af skolens varselsaftaler. G Gavekasse: Lærerne betaler et mindre beløb til en fælles gavekasse, som man kan vælge at være medlem af. Gavekassen administreres af bibliotekar Bo V. Rasmussen. Gårdboen er skolens årsskrift. Har du lyst til at skrive noget i Gårdboen, så henvend dig til Karen Lindegaard og Mette Godske Houmann. H Hjemmeside: Skolens hjemmeside findes på Her er der nyttig information om skolen. De fleste praktiske oplysninger finder du i Lectio. Højttaler: Ønsker du en meddelelse bragt til klasserne, kan det ske ved henvendelse til kontoret. I Informationsskærme: Skolens informationsskærme viser dagens aktuelle møder, lærerfravær, aktiviteter etc. Ønskes information på disse skærme, indleveres tekst og evt. billeder til en af sekretærerne. It-afdelingen: Michael Knude Jensen (it-ansvarlig), it-medarbejder Jonas Nørnberg foruden Lise Eriksen og Jørn Skov (servicemedarb.) varetager den daglige it-drift.. K Kager: Det er ikke ualmindeligt, at der er kage i frokostpausen. Det skyldes som regel, at en af os har fødselsdag (el.lign.) og i den anledning giver kage. Somme tider slår nogle stykker sig sammen. Nogle vælger at give flasker eller chokolade til jule- eller sommerfrokosten. [4]

5 Kalender med vigtige datoer for forældremøder, karakterer osv. ligger i Lectio under Månedskalender i hovedmenuen. Den bliver revideret løbende af uddannelsescheferne. Kantinen er åben ma-to kl og fredag kl Skolens kantine er selvstændig og betjener både gymnasiet og VUC. Kantinen har en bestyrelse. Kantineleder er Charlotte Svendsen. Karaktergivning: Karaktererne gives elektronisk i Lectio. Kontoret meddeler, hvornår der skal skrives karakterer og hvilke tidsfrister, der gives. Datoerne fremgår desuden af årsplanen. Kerneteam: I hver klasse er udpeget et kerneteam, der koordinerer og samarbejder med klassens lærere om pædagogisk styring, jf. funktionsbeskrivelserne for kerneteamlærere. Klassekoordinator: I stx-grundforløbsklasserne er der en klassekoordinator med samme funktioner som lærerne i de andre klassers kerneteam. L Lectio: Skolens primære administrative system, hvor lærere og elever får og registrerer oplysninger om skolens hverdag. Skolens it-vejledere, din mentor og kontoret kan hjælpe dig med brugen af Lectio. Lectio er også del af skolens interne kommunikationssystem. Lectio viser skema, elevoplysninger, fravær, års/ugeplaner m.m. Lokaler Reservation af lokaler sker elektronisk via Lectio og skal også meddeles til sekretær Else Poulsen Lokalebytning: Bytter du lokaler, skal det ændres i Lectio. Lokaler: brug om aftenen: Benytter man lokaler om aftenen til undervisning eller andet arrangement, henvender man sig til pedellerne, bl.a. af hensyn til varme og lukning. Desuden skal al aktivitet, hvor man anvender skolens lokaler/faciliteter efter kl meddeles til pedellerne Løn: Spørg uddannelsesleder Rikke Sommer Eriksen, økonomimedarbejder Dorthe Mølgaard Thomsen eller GL. M Manglende skriftlige elevafleveringer føres af faglæreren og indgår i registreringen af elevens generelle fravær. Se også punktet fravær. Mailsystem er Outlook (tilgængelig under Office365) P Personalehåndbog: Skolens Personalehåndbog, som ligger på skolens hjemmeside, er pligtlæsning for alle ansatte og består af: 1) Personalepolitikker 2) SU-aftaler og procedurer 3) A-Z-hæftet Pædagogisk Råd (PR): Alle lærere er medlemmer af Pædagogisk Råd, og vælger selv sin formand. Bekendtgørelse om Pædagogisk Råd kan ses på: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=25279 R Regelsamling og andet lovstof: Findes på undervisningsministeriets hjemmeside: Ringetider: Se Lectio. Rygepolitik: Der må ikke ryges på skolens matrikel. jf. rygeloven (2012). [5]

6 S Samarbejdsudvalg: Skolens samarbejdsudvalg har pt. følgende medlemmer: Rektor Elsebeth Gabel Austin, formand Lektor Selim Madani, næstformand Vicerektor Lars Peter Høgh Servicechef Mogens Grover Eriksen Lektor Frank Skov It-ansvarlig Michael Knude Jensen Servicemedarb. Dorthe Raunstrup Rengøringsass. Lone Bendtsen Servicemedarbejdere: Funktionen, der tidligere hed pedel, hedder i dag servicemedarbejder. På kontorets skranke er der en brevbakke, hvor man kan lægge besked til skolens servicechef og øvrige medarbejdere i gruppen. Det letteste er dog at sende en mail til servicechefen: Skemaer: Klasseskemaer, lærerskemaer og lokaleskemaer etc. befinder sig i Lectio. Her findes også information om skemaændringer, antal læste timer etc. Sikkerhedsleder: Vicerektor Lars Høgh. Stole: I alle lokaler skal eleverne sætte stolene op efter hver enkelt time. Desuden skal der ryddes op, så rengøringspersonalet nemt kan komme til. Husk også at lyset skal slukkes og vinduerne lukkes. Studievejledere: Hvis du har spørgsmål om elever, kan du tage kontakt til klassens studievejleder. Sygemelding: Når du er syg, skal du ringe til skolens kontor. Hvis du ved, at du vil være syg mere end en dag, kan du naturligvis meddele dette, ellers forventes du at møde på arbejde den følgende dag. For lærergruppen sker sygemelding ved o telefonisk sygemelding på tlf.: efter kl , hvor telefonerne åbner på kontoret. o en sms rektor på mobil-tlf.: Bemærk, at sygemeldingen på mail/sms skal ske senest kl på sygedagen. Man kan ikke via mail/sms give besked om lektier eller lignende, som man ønsker kontoret skal give eleverne besked om. Det gør man selv i Lectio. Ønsker man at give eleverne en besked, eller ønsker man at anvende muligheden for at aflyse de to første lektioner på en sygedag, er det muligt ved, at man selv foretager aflysningen/giver besked i Lectio. Evt. skemaændringer kan ses i Lectio. TAP-gruppen meddeler sygemelding til nærmeste daglige leder (servicechef eller rektor). Raskmelding sker på kontoret ved at underskrive en sygefraværsseddel. Ved længere tids sygemelding kræves lægeerklæring/mulighedserklæring. T TAP: forkortelse for skolen teknisk/administrative personale. Telefon: Til tjenstlig brug er der en telefon i lærernes garderobe. Se i øvrigt telefonliste s. 8 i dette hæfte med direkte numre til det teknisk/administrative personale. Terminsprøveopgaver: Lærerne anvender ofte de samme opgaver i fag til samme niveau. Spørg fagrepræsentanten. Tyverialarm: Skolen har alarm i flere speciallokaler. Spørg om detaljer på kontoret. [6]

7 U Udvalg: Skolen har forskellige udvalg. Oversigt findes på hjemmesiden. V Video: Se under dataprojektorer. Videoovervågning: der er opsat overvågningskameraer på skolen ved alle indgange. Regelsæt for brug af overvågningen findes i Personalehåndbogen. Å Årsplanen: Plan der viser, hvornår vi følger normalt skema, og hvornår vi gør noget andet. Planen findes i Lectio under Månedskalender. God arbejdslyst! /Elsebeth Gabel Austin, rektor Juli 2015 [7]

Personalehåndbog SLAGELSE GYMNASIUM Indholdsfortegnelse

Personalehåndbog SLAGELSE GYMNASIUM Indholdsfortegnelse Personalehåndbog SLAGELSE GYMNASIUM Indholdsfortegnelse Administrationens telefonnr. og e-mail Slagelse Gymnasium... 3 Ansvarsområder i ledelsesteamet... 4 Ansvarsfordeling m.v. ved brand og evakuering...

Læs mere

AV-udstyr(båndoptagere, videoer, videokanon, reservation, IT)

AV-udstyr(båndoptagere, videoer, videokanon, reservation, IT) Administration Skolens administration består af følgende personer: Rektor Peter Kuhlman (PK): Overordnet ledelse, elevfravær 1g/1hf,MUS,FUS Vicerektor Orla Petersen (OP): Personale, mundtlig eksamen, elevfravær

Læs mere

Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole!

Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole! STX 2014/15 1 Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole! Starten på et helt nyt uddannelsesforløb på en helt ny skole er præget af mange nye indtryk og informationer.

Læs mere

Information til nye elever på. Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole. skoleåret 2015-16

Information til nye elever på. Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole. skoleåret 2015-16 Information til nye elever på Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole skoleåret 2015-16 Velkommen! Nedenfor finder du en række praktiske informationer, der forhåbentlig kan være med til at besvare nogle

Læs mere

Introhæfte 2013 Frederiksberg HF Kursus

Introhæfte 2013 Frederiksberg HF Kursus Introhæfte 2013 Frederiksberg HF Kursus Frederiksberg HF Kursus Indholdsfortegnelse Velkommen kære kursist!... 3 Plan over introforløbet uge 33... 4 Studienetværk... 6 Introforløbet første halvdel af uge

Læs mere

Elevhåndbog. STX - Alment Gymnasium

Elevhåndbog. STX - Alment Gymnasium Elevhåndbog STX - Alment Gymnasium 2015-2016 1 Indhold Uddannelseschef Klaus Kristiansen har ordet 5 Uddannelsesleder Anne Birgitte Nielsen har ordet 6 ABC-INFORMATION Adresseændring 8 Biblioteket 8 Bogdepot

Læs mere

Elevhåndbog eux 2015/2016

Elevhåndbog eux 2015/2016 Elevhåndbog eux 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Erhvervsuddannelserne...4 Sådan er det at starte...5 Vores forventninger til dig...5 Studiemiljø...6 Elevråd...6 Fredagscafé...6 Fester...6

Læs mere

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Velkommen til et nyt skoleår! Velkommen

Læs mere

Vinterindtag 2011. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK

Vinterindtag 2011. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK Forord Vinterindtag 2011 Denne introbog er udarbejdet i samarbejde mellem DSR (De Studerendes Råd) og Pædagoguddannelsen JYDSK. Bogen skal give dig en række nyttige oplysninger om forhold på uddannelsen.

Læs mere

VUC Roskilde Fra A til Z

VUC Roskilde Fra A til Z VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information 2013-2014 Side 1 af 35 rev: 2014-02-07 Hvornår har vi ferie? VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

ELEV ABC TØRRING GYMNASIUM 2013-2014

ELEV ABC TØRRING GYMNASIUM 2013-2014 ELEV ABC TØRRING GYMNASIUM 2013-2014 K O N T A K T I N F O Skolens adresse Kontorets kontaktinfo Rektor Vicerektor Kirkevej 20, 7160 Tørring Tlf.: 75 80 18 44 Fax: 75 80 12 29 E-mail: adm@toerring-gym.dk

Læs mere

ELEV ABC TØRRING GYMNASIUM

ELEV ABC TØRRING GYMNASIUM ELEV ABC TØRRING GYMNASIUM 2010-2011 A D R E S S E R O G T EL E F O N N U M R E Skolens adresse Kontorets kontaktinfo Hjemmeside Tørring Gymnasium Kirkevej 20, 7160 Tørring Tlf.: 75 80 18 44 Fax: 75 80

Læs mere

Studenterkursus på VUF

Studenterkursus på VUF Studenterkursus på VUF Infohæfte 1 Nyttige informationer 2015-16 VOKSENUDDANNELSESCENTER FREDERIKSBERG Falstersvej 3-5, 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Indhold side 3 Skolens indretning hvor er hvad? 4 Intern

Læs mere

Se de nyeste VH-billeder på facebook!

Se de nyeste VH-billeder på facebook! 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Se de nyeste VH-billeder på facebook!

Læs mere

KG fra A til Å HÅNDBOG FOR LÆRERE 2014-2015

KG fra A til Å HÅNDBOG FOR LÆRERE 2014-2015 KG fra A til Å HÅNDBOG FOR LÆRERE 2014-2015 KG fra A til Å KG skaber den bedste, fagligt funderede gymnasie- og hf-uddannelse, hvor elever gennem udfordringer, udvikler optimale kompetencer til at navigere

Læs mere

ABC 2015. Nyttige informationer til nye elever

ABC 2015. Nyttige informationer til nye elever ABC 2015 Nyttige informationer til nye elever RØNDE GYMNASIUM Kr. Herskindsvej 6 8410 Rønde T. +45 8637 1977 F. +45 8637 3402 kontor@roende-gym.dk www.roende-gym.dk SKOLESTART Tirsdag, den 11. august 2015:

Læs mere

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB)

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB) Administration Rektors kontor Adm. 3 Rektor Peter Kuhlman (PK) er skolens pædagogiske og administrative leder og kan som regel træffes alle dage mellem kl. 9 og kl. 15. I øvrigt udføres det daglige administrative

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015 eucnord.dk Velkommen Velkommen til vore nye elever Jeg er meget glad for at kunne byde dig velkommen til Teknisk Gymnasium. Når man begynder på en ny skole

Læs mere

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011. . a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse lærerteams.

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011. . a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse lærerteams. Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011 På de følgende sider viser vi en oversigt over den måde vi har valgt at organisere vores ledelse og vores udvalg. Udvalgsstruktur

Læs mere

ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014

ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014 ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014 Tietgen Nyborg Handelsgymnasium og merkantilt grundforløb (HG) 1 A Adfærd Skolen forventer en acceptabel adfærd overfor andre elever, skolens personale og skolens bygninger og inventar,

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM - 1 - PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 28. maj 2009 og rettet 12. juni 2012 Visionen for Tornbjerg Gymnasium er at være et udviklingsorienteret gymnasium og en rummelig

Læs mere

Ny medarbejder Velkommen til Marienlund

Ny medarbejder Velkommen til Marienlund Ny medarbejder Velkommen til Marienlund 1 Ny medarbejder - hvad så! Det er vigtigt, når du er ny medarbejder: at blive dus med lokaler og huse på Marienlund at kende procedure med buskørsel, booking af

Læs mere

Personalehåndbog for ansatte ved Svendborg Musikskole 2011 / 2012

Personalehåndbog for ansatte ved Svendborg Musikskole 2011 / 2012 Personalehåndbog for ansatte ved Svendborg Musikskole 2011 / 2012 1 Indholdsfortegnelse A Adresse Adfærdssætninger Aflysning af undervisning Aktivitetskalender Aktivitetsniveau Alarm/aflåsning Alkoholpolitik

Læs mere

Tornbjergguiden 2013-1214

Tornbjergguiden 2013-1214 Tornbjergguiden 2013-1214 ADRESSEÆNDRING Ændringer i adresse, telefonnummer og e-mail samt navneforandring skal omgående meddeles kontoret. Hvis man har hemmeligt telefonnummer, er det vigtigt, at administrationen

Læs mere

Studiehåndbog eux 2013/2014 Viborg Tekniske Gymnasium

Studiehåndbog eux 2013/2014 Viborg Tekniske Gymnasium Studiehåndbog eux 2013/2014 Viborg Tekniske Gymnasium Indholdsfortegnelse Kære elev Vi glæder os til at lære dig at kende. Du vil som ny eux-elev på Viborg Tekniske Gymnasium opleve, at der er meget, du

Læs mere

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER 1 INFORMATION TIL NYE ELEVER AALBORG KATEDRALSKOLE 2014 2 Udgiver Aalborg Katedralskole Sankt Jørgens Gade 5, 9000 Aalborg Tlf. 96 31 37 70, kl. 8.15-14.15 Fax: 98 13 08 77 e-mail: adm@aalkat-gym.dk www.aalkat-gym.dk

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for fritidsundervisere Sæson 2013 2014. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for fritidsundervisere Sæson 2013 2014. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for fritidsundervisere Sæson 2013 2014 OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolens personalefolder for fritidsundervisere. I denne folder finder

Læs mere