Projekter fra Fyn og Ærø viser nye veje til mere livskvalitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekter fra Fyn og Ærø viser nye veje til mere livskvalitet"

Transkript

1 Projekter fra Fyn og Ærø viser nye veje til mere livskvalitet Rue Mejeri i Morud skal være kulturcenter og lokalt mødested. En ny gangsti og udsigtsplatform skal gøre Molehovedet i Assens mere attraktivt for udflugter og fritidsaktiviteter. Og på Ærø vil en lokal projektgruppe bygge havnens gamle benzinhus om til bl.a. omklædning og sauna for byens vinterbadere. Sådan lyder visionerne bag tre projekter fra Fyn og Ærø, som nu modtager støtte til videreudvikling gennem Stedet Tæller - Realdanias kampagne for yderområderne. Hver på deres måde viser de udvalgte projekter nye veje til lokal udvikling og bedre livskvalitet - og de er udvalgt blandt 88 ansøgninger fra yderområder fordelt over landet. Vi er glade for de gode, solide projektidéer vi har modtaget fra Fyn og Ærø. De tre, udvalgte projekter vidner om, at findes masser af engagerede, lokale kræfter, som står parat til at aktivere de særlige kvaliteter og potentialer, man kun finder på de kanter. I Realdania ser vi frem til at følge den videre udvikling, af idéerne, siger Karen Skou, der er programchef i Realdania. 23. januar 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK København K T: E: Projekterne er udvalgt gennem Stedet Tæller - Realdanias kampagne for yderområderne. Frem til 2016 støtter kampagnen udvikling og realisering af konkrete, fysiske projekter, som udnytter yderområdernes særlige, stedbundne potentialer til at skabe dynamik og lokal livskvalitet. Og netop det er projekterne fra Fyn og Ærø fine eksempler på, mener Karen Skou. Potentialer på Fyn og Ærø skal frem i lyset De tre projektidéer, som nu modtager støtte til videreudvikling gennem kampagnen, sætter alle fokus på udvikling og formidling af Fyn og Ærøs særlige potentialer: I Morud har en lokal forening og ejendommens ejer taget initiativ til at omdanne det næsten 100 år gamle Rue Mejeri til kulturelt center og lokalt mødested. I Assens er planen at udvikle Assens Havn som ramme om rekreative aktiviteter med udgangspunkt i en planlagt renovering af molehovedet. Og på Ærø drømmer vinterbaderne om at omdanne havnens gamle benzinhus til omklædningsrum, toilet, bad og sauna. I Realdania tror vi på, at særlige steder og herlighedsværdier kan udnyttes til at hæve livskvaliteten for de lokale beboere og den rekreative værdi for os alle. Projektidéerne fra Fyn og Ærø er hver især inspirerende eksempler på, hvordan det kan gøres, uddyber Karen Skou. 26 projekter skal inspirere til lokal udvikling Projekterne fra Fyn og Ærø er udvalgt blandt 88 ansøgninger. I alt modtager 26 projekter fra yderområder fordelt over landet nu støtte til videreudvikling. Projekterne modtager mellem kr. og kr. alt efter projektets størrelse og kompleksitet til videreudvikling. Efterfølgende vil op mod halvdelen af de 26 projektidéer i løbet af efteråret 2014 få tildelt midler til realisering. Der er gennemført to ansøgningsrunder i den samlede kampagne, hvor kommuner, ildsjæle, turismeerhverv og andre yderområdeaktører har haft mulighed for at byde ind. Se alle projekter på Yderligere oplysninger Karen Skou, programchef i Realdania, telefon Kirstine Cool, rådgivningschef i Dansk Bygningsarv, telefon / 7

2 FAKTA Om projekterne fra Fyn og Ærø: 360 grader havn og bælt molehovedet i Assens Panoramaudsigten fra molehovedet ved Assens er spektakulær, men som det er i dag, kan udsigten ikke opleves af alle og en forestående renovering af molen, giver anledning til en nytænkning af molen. Assens Kommune ønsker, at molen udvikles i høj kvalitet. En ny gangsti og udsigtsplatform skal være med til at udvikle molen og havnen som ramme om rekreative aktiviteter, samtidig med at tilgængelighed og sammenhæng mellem havn og by forbedres. Frit udsyn Fra molehovedet ved indsejlingen til Assens kan man opleve en 360 grader panoramaudsigt til Årø og Bågø, til Mariendal Gods, til Assens historiske bykerne og til havnen og næsset. Som det er i dag, rummer området en aktiv erhvervshavn, by, skibsværft, campingplads, marina, ferieboliger og en række søsportsforeninger. Både turister, foreninger, borgere og erhverv bidrager allerede til livet omkring havnen, og stedet har derfor potentiale til at rumme bedre faciliteter og bedre sammenhæng med byen. Nu skal havnens vestlige dækmole renoveres, og i samarbejde med en større gruppe lokale aktører ønsker Assens Kommune nu at benytte lejligheden til at udvikle havnens potentialer til rekreative formål, turisme og erhverv. Sammen om havnen Nu er idéen på stedet at gøre udsigten tilgængelig for alle ved at skabe en gangsti langs dækmolen og en udsigtsplatform på molehovedet. Herfra kan borgere og turister få mulighed for at betragte sceneriet lidt på afstand. Og herfra kan man få oplevelsen af at være på havet - alt imens man har fast grund under fødderne. Målet er også, at projektet skal binde de eksisterende projekter på havnen sammen og skabe en samlet vision for stedet. I Assens arbejder vi netop nu med en sammenhængende vision for havnens udvikling. Med Realdanias bevilling får vi mulighed for virkeligt at kvalificere et af nedslagsområderne og udvikle nye, spændende oplevelser for både lokale og turister, siger Søren Steen Andersen, borgmester i Assens Kommune. Beskedent indgreb stor værdi Projektet er udvalgt til videreudvikling i Stedet Tæller, fordi det bidrager til at gøre havneområdet mere tilgængeligt og giver en grund til at besøge havnen. Gennemføres projektet, kan det vise, hvordan man med et relativt beskedent indgreb kan skabe stor værdi både for lokale beboere og for områdets gæster. FAKTA: / Status: Projektet er udvalgt til videreudvikling. / Vision: Udvikling af molehovedet til rekreative, turismemæssige og erhvervsmæssige aktiviteter. / Hovedgreb: Anlæg af sti og udsigtsplaform samt formidling af stedets potentialer. / Organisation: Assens Kommune i samarbejde med Assens Søsportscenter, Assens Sejlklub, Assens Marina og Assens Havn 2 / 7

3 Yderligere oplysninger Anders Dam, Planlægger i Assens Kommune, telefon Fra benzin- til badehus på Ærøskøbing Strand Ærøskøbings badeanstalt blev nedlagt i 1912, og nutidens vinterbadere på Ærø mangler ordentlige forhold til omklædning. Nu ønsker en lokal projektgruppe at genanvende havnens gamle benzinhus til omklædningsrum, toilet, bad og sauna, så havbadeforholdene forbedres for alle året rundt. Projektet kan bringe by og havn bedre sammen og skabe nyt liv i det historiske havnemiljø. I 1888 blev en flydende badeanstalt opført i havnebassinet i Ærøskøbing Havn. Hvert år, når badesæsonen var forbi, blev anstalten slæbt ind i havnen, hvor den overvintrede, og sådan blev det ved indtil 1912, hvor badning og svømmeundervisning blev flyttet fra havnen og ud til stranden. I dag er det stadig muligt at se, hvor badeanstalten lå, og vandet er både rent og dybt nok til alle former for svømning og udspring. Samtidig udgør Ærøskøbing Havn et velbevaret miljø med en tæt fysisk forbindelse til velbevarede, prisbelønnede købstad. I dag holder byens aktive vinterbadeklub til på stedet og bidrager til livet på havnen. Nutidens vinterbadere har hårdt brug for omklædningsfaciliteter, men da rammerne for, hvordan man må bygge i den velbevarede, prisbelønnede købstad er meget restriktive, øjner klubben i stedet muligheden for at genanvende et funktionstømt hus til formålet. Fælles base for vinterbadere Projektet skal skabe et godt og nært sammenhold for De Ærøske Vinterbadere ved at opføre en indendørs fælles base for foreningen i et nedlagt benzinhus opført i At generere mere aktivitet og liv langs havnen i vintermånederne er projektets overordnede vision. Konkret skal et tidligere benzinhus transformeres til omklædningsrum, toilet og bad og sauna samt en lille kaffekrog. Idéen er også at etablere en badebro fra huset langs med havnemolen, så havbadeforholdene forbedres - for vinterbadere såvel som for turister og havnens gæster i det hele taget. De Ærøske Vinterbadere vil transformere et gammelt benzinhus til et badehus og skabe et socialt samlingspunkt på havnen i vinterperioden samt etablere en badebro fra huset langs med havnemolen. Jubelen over at vores projekt er blevet udvalgt understreges af, at interessen for vinterbadning på øen er stigende også hos de yngre årgange, siger Ulla Graham, De Ærøske Vinterbadere. Projektgruppen fik udviklingsstøtte i kampagnens første ansøgningsrunde. Vinterbadning som afsæt for udvikling Projektet er udvalgt til videreudvikling, fordi det viser, hvordan en funktionstømt bygning kan blive et socialt samlingspunkt. Realiseres projektet, kan det skabe mere liv i et historisk havnemiljø og vise, hvordan vinterbadning kan blive omdrejningspunkt for ny udvikling. FAKTA: / Status: Projektet er udvalgt til videreudvikling. / Vision: At skabe aktivitet og liv på havnen og forbedre forholdene for vinterbadere. / Hovedgreb: Omdannelse af benzinhus til omklædningsfaciliteter samt etablering af badebro. / Organisation: De Ærøske Vinterbadere i dialog med Ærø Kommune. 3 / 7

4 Yderligere oplysninger Ulla Graham, Foreningen de Ærøske Vinterbadere, telefon Kulturmejeriet I den nordfynske by Morud har en lokal forening i samarbejde med ejendommens ejer taget initiativ til at omdanne det næsten 100 år gamle Rue Mejeri til et kulturelt center. Byen er kommunens hurtigst voksende, og der er en stor efterspørgsel efter kulturelle aktiviteter. Lokalt engagement på nordfynsk I et kuperet og naturskønt område ved Langesøskovene på Nordfyn ligger Morud. Byen er den hurtigst voksende på Nordfyn, og der hersker en optimistisk og dynamisk pionerånd blandt byens 1650 indbyggere. Området huser mange børnefamilier og tilbyder gode muligheder for idrætsaktiviteter, men mangler i høj grad kulturelle tilbud. I 2010 foreslog den lokale forretningsmand Jørgen Mortensen at anvende Rue Mejeri som center for kulturel aktivitet, og året efter dannedes Foreningen Mejeriet. Gruppen rensede samme år mejeriet indvendigt, og i dag bruges bygningen som opbevaringssted og udlevering af lokale økologiske grøntsager til en fast kundekreds. Der er blevet gennemført en del arrangementer i den tomme rustikke bygning, men uden opvarmningog toiletfaciliteter er det begrænset, hvad det kan blive til. Kulturmejeriet Initiativgruppens ambition er at genanvende og etablere Rue Mejeri som kulturhus med udgangspunkt i bæredygtighed i en bred forstand: fokus skal være på miljø, sundhed og ernæring. Ved at placere Kulturmejeriet i et velbesøgt rekreativt område, vil det kunne tiltrække besøgende fra den nærmeste store by, Odense, og dermed tilføre lokalområdets kulturliv en ekstra dimension. Mejeriet skal gennem en udvendig og indvendig renovering, og de fornødne tekniske installationer skal etableres. Derudover indrettes kontorer og klinikker til udlejning og der skabe bedre rammer for grønsagsudlevering. Huset kommer også til at huse et folkekøkken med fællesspisning, og der skal indrettes rum med plads til foredrag, koncerter, skuespil, kunstudstillinger og filmfremvisninger. Foreningen og bestyrelsen omkring Rue gl. Mejeri er meget taknemmelige for den anerkendelse af vores visioner og aktiviteter, som bevillingen er udtryk for. Vi fortsætter med ildhu vores aktiviteter, siger Anni Kramer, formand for Foreningen Mejeriet. Andelsbygning genanvendes Projektet er udvalgt til videreudvikling i Stedet Tæller, fordi projektet viser hvordan man kan genanvende en typisk andelsbygning der oprindeligt har været anvendt til mejeri, til et aktivt lokalt samlingssted.. FAKTA: / Status: Projektet er udvalgt til videreudvikling. / Vision: At skabe et bæredygtigt kulturhus i et forsømt mejeri. / Hovedgreb: At renovere de gamle mejeribygninger og anvende dem til nye formål. / Organisation: Andelsforeningen får opbakning fra kommunen og samarbejder med Nordfyns Erhverv, Morud Erhvervsklub og Nordfyns Højskole. 4 / 7

5 Yderligere oplysninger Anni Kramer, Formand for Kulturmejeriet, telefon De øvrige udvalgte projekter er: Lolland-Falster / Synliggørelse af Søbred og historisk kirkemiljø i Maribo Landskabelig bearbejdning kan skabe bedre forbindelser mellem Maribos markante historiske arv og naturherligheder - og dermed aktivere byens største potentialer. / Markedsplads og torvehal i Nakskov Visionen i Nakskov er udvikling af en smukt udformet markedsplads, som understøtter salg af Lollands mange fødevarespecialiteter og styrker byens image. / Landbolyst tæller for Fejø To lokale ildsjæle ønsker at gendanne det historiske hotel, Landbolyst, som omdrejningspunkt for overnatninger, møder og sociale kulturelle aktiviteter på Fejø. / Røgerier i Langø Målet for dette projekt er opførelsen af to nye røgerier, som skal støtte op om Langøs turisme og produktion af kvalitetsfisk. Møn / Camønoen Lokale ildsjæle på Møn vil skabe en vandre/pilgrimsrute, der kan koble øens forskellige oplevelser og aktører sammen og give nye oplevelsesmuligheder. Sejerø / Marebjerg Gård Dette projekt kan gøre den nedlagte landbrugsejendom, Marebjerg Gård, til nyt samlingspunkt af høj arkitektonisk, lokalhistorisk og bæredygtig kvalitet. Jylland: / Solnedgangspladsen I Gammel Skagen ønsker projektgruppen at skabe en robust, stillisteret menneskeskabt solnedgangsplads i klitterne. / Oplevelseshavnen det sorte tårn i Hirtshals Dette projekt skal understøtte det upolerede, industrielle havnemiljø i Hirtshals og skabe nye oplevelser, blandt andet ved at opføre et nyt udsigts- og formidlingstårn. / Matchmakingzone Klitmøller Gruppen bag Matchmakingzone Klitmøller ønsker at etablere et netværks- og erhvervsudviklingssted, hvor beboere og brugere kan mødes. / Mors på kanten Lokale ildsjæle ønsker at etablere servicestationer på Mors mange havne, hvor det bliver muligt at leje f.eks. cykler og kanoer og skræddersy en afvekslende tur på kanten af øen. 5 / 7

6 / Limfjordsteatret et teater i udvikling Opførelsen af et Limfjordsteater skal samle lokale frivillige på Mors og forene kultur, sport og uddannelser på ét sted. / Landsbyen de 7 sogne Ved at stå sammen ønsker landsbyerne Karby, Redsted, Torf og Hvidbjerg at skabe en superlandsby, bl.a. gennem genanvendelse af tomme ejendomme. / Stinesminde Havn Ved Mariager Fjord ønsker Stinesminde Borgerforening at forbedre Stinesminde Havn ved iscenesætte den som ramme om rekreative aktiviteter. / Tårs Vandtårn Med dette projekt skal det undersøges, hvordan Tårs Vandtårn kan aktiveres som udsigtspunkt og vartegn for byen og som et uformelt, udendørs aktivitetsrum. / Egil Fischers Ferieby og Femmøller Strand På Djursland skal Egil Fischers Ferieby og Femmøller Strand genetablere stedets oprindelige værdier og landskabsarkitektoniske intentioner. / Ålbæk Strandpark Bedre adgangsforhold, nye stisystemer og en opførelsen af strandparkstation skal revitalisere Ålbæk Strand og gøre den til løftestang for bedre livskvalitet. / Porten til Skjern Å En fælles indgang og en række innovative formidlingstiltag kan aktivere Skjern Ådal. / Fra rekreation til rekruttering i Ringkøbing Lokale iværksættere og kommune ønsker at skabe indbydende rammer for højtuddannede ved at etablere et erhvervskollegium i en historisk bygning. / Revitalisering af Fanø Bad Fysisk bearbejdning og strategisk planlægning skal revitalisere den historiske promenadekultur ved Fanø Bad og styrke naturen. / Porten til Vesterhavet Et nyt samlingssted skal bidrage til at fastholde turismen i Søndervig og genskabe fokus på det, der i første omgang tiltrak besøgende til den vestjyske badeby. Bornholm / Linjer i Landskabet Regionskommune og lokale foreninger ønsker at formidle Aakirkebys geologiske og kulturhistoriske fortælling gennem bl.a. nye stiforløb, guidede ture og udsigtsposter. / Udsigts- og rasteplads ved Listed havn I samarbejde med kommunen vil den lokale borgeforening etablere en udsigtsplatform og trappe, der forbinder strand og vand med klippekystens stier. / Maritimt multihus og identitetsskabende oplevelseslandskab i Snogebæk Bornholms Regionskommune vil aktivere kulturhistorien i Snogebæk Havn gennem et nyt maritimt multihus med værksted- og opbevaringsfaciliteter, bad og sauna samt formidling af byens redningstjeneste. 6 / 7

7 OM KAMPAGNEN Stedet Tæller er en Realdania-kampagne, der frem til 2016 støtter udvikling og realisering af konkrete, fysiske projekter i Danmarks yderområder. Kampagens projekter skal være med til at udvikle og udnytte de stedbundne potentialer, der kan bidrage til at styrke livskvaliteten i Danmarks yderområder. Realdania har afsat 115 mio. kr. til den samlede kampagne. To ansøgningsrunder to fokusområder Der er gennemført to ansøgningsrunder i den samlede kampagne, hvor kommuner, ildsjæle, turismeerhverv og andre yderområdeaktører har haft mulighed for at byde ind. De udvalgte projekter i anden og sidste ansøgningsrunde støttes med op til kr. til eksterne rådgivere til videreudvikling på skitseniveau. I løbet af 2014 afgøres det, hvilke projekter der vil modtage støtte til realisering. Det var muligt at søge inden for de to fokusområder Mulighedernes Danmark og Kvalitet i kysternes turistbyer. Mens fokusområdet Mulighedernes Danmark støtter udvikling af konkrete, fysiske projekter med afsæt i yderområdernes stedbundne potentialer, retter Kvalitet i kysternes turistbyer særlig opmærksomhed mod yderområdernes kystnære, bebyggede områder med turismepotentiale. OM STEDBUNDNE POTENTIALER Stedbundne potentialer er udviklingsmuligheder med afsæt i et bestemt steds unikke kvaliteter. Det kan være kulturarv, natur eller en levende, lokal håndværkstradition. Stedbundne potentialer kan også være lokal kultur, værdier eller sociale netværk, der er opstået over tid. 7 / 7

Nedlagt landbrugsejendom skal være Sejerøs nye samlingspunkt

Nedlagt landbrugsejendom skal være Sejerøs nye samlingspunkt Nedlagt landbrugsejendom skal være Sejerøs nye samlingspunkt At forandre Sejerø fra yderområde til et sted for nytænkende udvikling af natur, kultur og historie med udgangspunkt i landsbrugsejendommen

Læs mere

Egil Fischers Feriebys kvaliteter skal genskabes

Egil Fischers Feriebys kvaliteter skal genskabes Egil Fischers Feriebys kvaliteter skal genskabes Egil Fischers Ferieby og Femmøller Strand skal have genetableret de oprindelige værdier, som tidens tand i nogen grad har fjernet eller skjult. Stedets

Læs mere

Ny vandrerute skal binde naturoplevelser sammen på Møn

Ny vandrerute skal binde naturoplevelser sammen på Møn Ny vandrerute skal binde naturoplevelser sammen på Møn Dramatisk natur i særklasse og et samfund rigt på ildsjæle. Møn har mange større og mindre oplevelser at byde på. Nu ønsker lokale borgere at skabe

Læs mere

3 bornholmske projekter skal vise nye veje til mere livskvalitet i yderområderne

3 bornholmske projekter skal vise nye veje til mere livskvalitet i yderområderne 3 bornholmske projekter skal vise nye veje til mere livskvalitet i yderområderne Nye stier, guidede ture og udsigtsposter skal formidle Aakirkebys geologiske og kulturhistoriske fortælling. Et nyt maritimt

Læs mere

4 projekter på Lolland-Falster, Fejø og Langø viser nye veje til mere livskvalitet

4 projekter på Lolland-Falster, Fejø og Langø viser nye veje til mere livskvalitet 4 projekter på Lolland-Falster, Fejø og Langø viser nye veje til mere livskvalitet Ny, smuk markedsplads i Nakskov skal støtte op om salg af Lollands mange fødevarespecialiteter. Bedre muligheder for ophold

Læs mere

4 vestjyske projekter viser nye veje til mere livskvalitet

4 vestjyske projekter viser nye veje til mere livskvalitet 4 vestjyske projekter viser nye veje til mere livskvalitet Fanø Bads traditionsrige promenadekultur skal genskabes, og naturen styrkes. I Søndervig vil lokale projektmagere genskabe de kvaliteter, som

Læs mere

9 nordjyske projekter viser nye veje til mere livskvalitet

9 nordjyske projekter viser nye veje til mere livskvalitet 9 nordjyske projekter viser nye veje til mere livskvalitet I Hirtshals skal et nyt udsigts- og formidlingstårn skabe nye oplevelser i byens upolerede havnemiljø. Syv landsbyer på Mors vil arbejde sammen

Læs mere

Fire nordjyske projekter viser nye veje til livskvalitet i yderområderne

Fire nordjyske projekter viser nye veje til livskvalitet i yderområderne Fire nordjyske projekter viser nye veje til livskvalitet i yderområderne Nye samarbejder og fællesskaber er på vej på Mors og i Klitmøller. Stinesminde Havn bliver autentisk åndehul for lokale og turister.

Læs mere

ANSØGNING TIL ' ' _,..._. ANSØGNING TIL STEDET TÆLLER Side 1/8. Generelle oplysninger. Fokusområde. Projektnavn. Ålbæk Strandpark. Indsæt evt.

ANSØGNING TIL ' ' _,..._. ANSØGNING TIL STEDET TÆLLER Side 1/8. Generelle oplysninger. Fokusområde. Projektnavn. Ålbæk Strandpark. Indsæt evt. Side 1/8 ANSØGNING TIL o Generelle oplysninger Fokusområde [gi Mulighedernes Danmark D Kvalitet i kysternes turistbyer Projektnavn Ålbæk Strandpark Indsæt evt. billede 'l' ' ' _,..._ Juridisk ansøger Organisation

Læs mere

N KS B O SNEDKER & TØMRER FORR. ApS Vælger du BRINKSBO Vælger du VINDUER/DØRE GLASARBEJDE KØKKENMONTAGE GULVAFSLIBNING. Tlf. 20 98 69 23 23 83 21 19

N KS B O SNEDKER & TØMRER FORR. ApS Vælger du BRINKSBO Vælger du VINDUER/DØRE GLASARBEJDE KØKKENMONTAGE GULVAFSLIBNING. Tlf. 20 98 69 23 23 83 21 19 Til samtlige husstande, kontorer og butikker Vi rådgiver om ejendomshandel, udfærdiger skøder og sørger for den besværlige tinglysning. Ærø Ugeavis - Tirsdag den 28. januar 2014 - Nr. 5-50. årg. Kager

Læs mere

MULIGHEDERNES LAND BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NYE VEJE TIL UDVIKLING AF DANSKE YDER OMRÅDER

MULIGHEDERNES LAND BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NYE VEJE TIL UDVIKLING AF DANSKE YDER OMRÅDER BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE MULIGHEDERNES LAND NYE VEJE TIL UDVIKLING AF DANSKE YDER OMRÅDER Mulighedernes Land vil udvikle og afprøve nye strategier til positiv udvikling i landdistrikter og landsbyer i

Læs mere

SALLING AQUA PARK endless adventures...

SALLING AQUA PARK endless adventures... SALLING AQUA PARK endless adventures... Danmarks fjorde repræsenterer nogle helt særlige natur- og landskabsformer, der ikke findes i mange andre lande. Limfjorden er med sin natur, sin kulturarv, sine

Læs mere

Mulighedernes Land. erfaringer fra 16 projekter. Kontakt / mulighedernes land - erfaringer fra 16 projekter

Mulighedernes Land. erfaringer fra 16 projekter. Kontakt / mulighedernes land - erfaringer fra 16 projekter mulighedernes land - erfaringer fra 6 projekter Yderområderne står over for massive udfordringer. Borgere og arbejdspladser bevæger sig i et tilsyneladende ubrydeligt mønster mod de største byer, og det

Læs mere

Mulighedernes Land ERFARINGER FRA 16 PROJEKTER

Mulighedernes Land ERFARINGER FRA 16 PROJEKTER Mulighedernes Land ERFARINGER FRA 16 PROJEKTER MULIGHEDERNES LAND - erfaringer fra 16 projekter Yderområderne står over for massive udfordringer. Borgere og arbejdspladser bevæger sig i et tilsyneladende

Læs mere

Udvikling og forandring

Udvikling og forandring ÅRSMAGASIN 2012 Udvikling og forandring Filantropien gør en forskel i krisetider Interview med bestyrelsesformand Jesper Nygård s. 4 / Vi løfter blikket Interview med adm. direktør Flemming Borreskov s.

Læs mere

BILAG En dag på badeanstalten Støtteerklæringer Inspirationskilder: Ishøj Ribersborg Bjerred Saltsjöbad

BILAG En dag på badeanstalten Støtteerklæringer Inspirationskilder: Ishøj Ribersborg Bjerred Saltsjöbad INDHOLDSFORTEGNELSE I. PROJEKTBESKRIVELSE 1. Projektets vision, koncept og målsætninger 1.1 Projektets visioner...1 1.2 Projektets ide og koncept...1 1.3 Aktivitetsoversigt...1 1.4 Værditilførslen...2

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 59 Offentligt NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 59 Offentligt NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 59 Offentligt NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 2-76 Vision 2030 INDHOLDSFORTEGNELSE Ministerens forord 4 Visionsgruppens indledning

Læs mere

Besøg Bornholm, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Bornholm, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Bornholm, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN

DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN POTENTIALEPLAN FOR NIVÅ - BØRNEFAMILIERNES BADEBY AB SO LUTLA NDS KAB HUMLEBÆK-NIVÅ HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN

Læs mere

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 2-76 Vision 2030 INDHOLDSFORTEGNELSE Ministerens forord 4 Visionsgruppens indledning 6 Visionen for landdistrikterne 2030 8 FÆLLESSKAB 12 DIGITALISERING 24

Læs mere

Den danske riviera HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN

Den danske riviera HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN Den danske riviera HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN POTENTIALEPLAN FOR NIVÅ - BØRNEFAMILIERNES BADEBY AB SO LUTLA NDS KAB HUMLEBÆK-NIVÅ HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN

Læs mere

Små projekter kan få stor betydning Tietjen, Anne; Jørgensen, Gertrud

Små projekter kan få stor betydning Tietjen, Anne; Jørgensen, Gertrud university of copenhagen Små projekter kan få stor betydning Tietjen, Anne; Jørgensen, Gertrud Published in: Byplan Publication date: 2014 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Citation for

Læs mere

Den danske riviera. Gilleleje. nyt billede. Gilleleje - portal for den danske riviera. Potentialeplan for Gilleleje AB SO LUTLA NDS KAB

Den danske riviera. Gilleleje. nyt billede. Gilleleje - portal for den danske riviera. Potentialeplan for Gilleleje AB SO LUTLA NDS KAB Den danske riviera Gilleleje Gilleleje - portal for den danske riviera Potentialeplan for Gilleleje AB SO LUTLA NDS KAB nyt billede Gilleleje gilleleje - portal for den danske riviera Udarbejdet for VisitNordsjælland,

Læs mere

IDÉKATALOG INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE

IDÉKATALOG INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE IDÉKATALOG INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE Idékatalog Industrikulturens grõnselœse kulturarv i byfornyelsen Publikationen er udgivet af: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

FORSLAG TIL HELHEDSPLAN FOR NYSTED OG OMEGN Juni 2011

FORSLAG TIL HELHEDSPLAN FOR NYSTED OG OMEGN Juni 2011 FORSLAG TIL HELHEDSPLAN FOR NYSTED OG OMEGN Juni 2011 FORMÅL OG BAGGRUND På et fællesmøde på Nysted Gamle Rådhus 19. april 2010 mellem repræsentanter for et bredt udsnit af Nysteds Foreningsliv samt politikere

Læs mere

Politik for landdistriktsudvikling 2007-2013

Politik for landdistriktsudvikling 2007-2013 Politik for landdistriktsudvikling 2007-2013 Indhold Politikken... 4 Erhvervsudvikling... 6 Bosætning... 8 Turisme... 10 Fritid og kultur... 12 Natur og miljø... 14 Definition af landdistrikt I denne politik

Læs mere

DEN DANSKE RIVIERA TISVILDELEJE NYT BILLEDE TISVILDELEJE - DEN AUTENTISKE BADEBY. Potentialeplan for Tisvildeleje AB SO LUTLA NDS KAB

DEN DANSKE RIVIERA TISVILDELEJE NYT BILLEDE TISVILDELEJE - DEN AUTENTISKE BADEBY. Potentialeplan for Tisvildeleje AB SO LUTLA NDS KAB DEN DANSKE RIVIERA TISVILDELEJE TISVILDELEJE - DEN AUTENTISKE BADEBY Potentialeplan for Tisvildeleje AB SO LUTLA NDS KAB NYT BILLEDE TISVILELEJE TISVILDELEJE - DEN AUTENTISKE BADEBY Udarbejdet for VisitNordsjælland,

Læs mere

Den danske riviera. Tisvildeleje. nyt billede. Tisvildeleje - den autentiske badeby. Potentialeplan for Tisvildeleje AB SO LUTLA NDS KAB

Den danske riviera. Tisvildeleje. nyt billede. Tisvildeleje - den autentiske badeby. Potentialeplan for Tisvildeleje AB SO LUTLA NDS KAB Den danske riviera Tisvildeleje Tisvildeleje - den autentiske badeby Potentialeplan for Tisvildeleje AB SO LUTLA NDS KAB nyt billede Tisvileleje Tisvildeleje - den autentiske badeby Udarbejdet for VisitNordsjælland,

Læs mere

Forslag til en Landdistriktspolitik fra Landdistriktnetværk Lolland ( Land Lolland)

Forslag til en Landdistriktspolitik fra Landdistriktnetværk Lolland ( Land Lolland) Forslag til en Landdistriktspolitik fra Landdistriktnetværk Lolland ( Land Lolland) Brug landdistriktspolitikken Landdistriktspolitikken skal være grundlaget for samarbejde for aktørerne i landdistrikterne

Læs mere

BYFORNYELSESPROGRAM. Birket, Torrig og Lindet

BYFORNYELSESPROGRAM. Birket, Torrig og Lindet BYFORNYELSESPROGRAM Birket, Torrig og Lindet Områdefornyelse 2009 INDHOLD Birket, Torrig og Lindet Nakskov Sakskøbing Maribo Rødbyhavn Byfornyelsesprogram 2009 Birket, Torrig og Lindet Udarbejdet af sbs

Læs mere