Til Thurø rundt deltog 15 roere og af disse blev 9 Fynsmestre. Det blev til

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til Thurø rundt deltog 15 roere og af disse blev 9 Fynsmestre. Det blev til"

Transkript

1 Formandens klumme Beretning 2008 Generalforsamling i Kajakklubben Strømmen 9. februar Årgang marts 2008 nr. 1 Formand og Redaktør Mogens K. Hansen Vestergade 88, 5500 Middelfart Tlf Å Næstformand Christian Alnor Færøvej 5, 5500 Middelfart Tlf Kassererer/Instruktørudvalg Hanne Laigaard Rødkjærsvej 12, 7000 Fredericia Tlf Husforvalter/bådpladser Kurt M. Hansen Randkløve Allé 92, st., 2770 Kastrup Tlf Ungdommen Tine Trane Drosselvej 17, 5500 Middelfart Tlf Gert Møller Slugten 28, 5500 Middelfart Tlf Vi mistede i 2007 et medlem som omkom ved en trafikulykke. Inger Kragh som vi lærte at kende som et engageret elskeligt menneske med et stort hjerte for kajakroningen og klublivet. Inger havde stor positiv indflydelse på klublivet hvor hun ofte bød ind med sin deltagelse i afviklingen af mange forskellige aktiviteter. Inger er savnet. Jeg vil bede forsamlingen rejse sig og iagttage stilhed til mindet om Inger. Året 2007 var et brag af et år, med et hav af aktiviteter, eller aktiviteter på havet. Og der var også mange aktiviteter på landjorden. Klubben har 170 medlemmer og vores økonomi er god og der er indkøbt kajakker og pagajer og andet udstyr. 156 aktive roere roede kilometer. Kæmpe kræfter har arbejdet for at afvikle arrangementer, nye samarbejdspartnere er kommet på banen. Strømmen har vakt politikernes interesse og er som sådan inviteret til at repræsentere foreningerne i forbindelse med udarbejdelsen af Middelfart Kommunes kommende handicappolitik. 1 Der er indledt samarbejde med Sundhed indefra, en afdeling i Mid-

2 delfart Kommune. Der er etableret samarbejde med søsportsklubberne i den nye Middelfart kommune. Føns søsportsklub, Roklubben Lillebælt, Middelfart Roklub, Strib ro og kajakklub. Der er etableret samarbejde med 9 idrætsforeninger i Middelfart kommune med henblik på at tilbyde én årlig dag for mennesker med handicap, som kan få en smagsprøve på hvad foreningerne har at byde på. Der er etableret samarbejde med Dansk kano og kajak forbund, som har mundet ud i både rådgivning og økonomisk støtte. Det har således været et år med meget engagement og med investering af meget tid. Bestyrelsen vil gerne takke alle de gode kræfter der har givet en hånd med og sikret at alle aktiviteterne har kunnet lykkes. Bestyrelsen har afholdt 13 bestyrelsesmøder, hvor der i foråret var hyppige møder i forbindelse med projekt klubvækst og samarbejdet med DKF. Der har været mange debatter og nogle nye tiltag i det forgange år. Vi har haft debat om bygning af ny bådhal og indbudt medlemmerne til at komme med deres bud på klubbens indretning og eventuelle nybygning. Det har været dejligt at så mange har kommet med forslag. Bestyrelsen har for at komme videre med de mere praktiske omstændigheder lagt sig fast på et af forslagene og indhentet tilbud på dette. Dette vil fremgå senere på dagsordenen. Vi har i år også valgt at sikre vores klub og hvad der er i den af udstyr og kajakker. Dette har betydet at vi nu skal aflåse klubhuset når vi forlader denne for at ro. Sideløbende har der været forhandlinger med Middelfart Kommune om installering af elektronisk lås. Disse forhandlinger er endnu ikke færdige. Vi har arbejdet for at finde lempeligere måder at blive medlem af Strømmen, uden at skulle slække på sikkerheden. Projekt klubvækst: I 2006 ansøgte Vi om at blive være en af klubberne der skulle deltage i projekt klubvækst. Strømmen blev sammen med 3 andre klubber udtaget og et samarbejde med DKF blev indledt. Flemming Jørgensen fra DKF kom og deltog i en del møder med bestyrelsen. Bestyrelsen fik udfordringer på det vi plejer og blev efterhånden mere klare i nogle målsætninger: ungdomsarbejde, trænere og instruktører, medlemsfastholdelse m.m. Vi kunne i denne sammenhæng søge om et krone beløb til at understøtte intentionerne. Udgifterne til vores gummibåd og til uddannelse af instruktører blev i det lys betalt 2 af DKF.

3 Instruktion: 22 seniorer og 8 unge kom gennem instruktion til forårets instruktionskursus og 10 unge begyndte på instruktion i august. Seniorerne betalte de 1200,- kr. vi bestemte på sidste generalforsamling og er som sådan medlemmer året ud, da betalingen dækker både medlemskab og instruktion. Nye veje ind i klubben: Bestyrelsen har afholdt møde med instruktørerne om at finde nye veje ind i klubben, om at der fremover vil være differentierede kursustilbud til nye medlemmer. Dette blev første gang forelagt på medlemsmødet i oktober hvor ideen blev drøftet positivt. Instruktørerne bakkede op om ideen og er i færd med at strikke kursusforløb sammen som skal gælde i den kommende sæson. Ventelisten: Vi har 80 personer stående på ventelisten, det største antal nogensinde. Erfaringen viser her at en del falder fra, så antallet vil dale noget. Ventelisten vil med den ny adgangsmulighed til klubben blive afskaffet. Der skal lyde en stor tak til Hanne og Dorte, den øvrige instruktørstab og hjælpere for indsatsen. Ungdom: Det var uden de større anstrengelser at vi fik tilgang af ungdom i klubben. 2 hold af ungdom er blevet introduceret til kajakroningen og ca. 16 unge går nu til kajak. Det var til gengæld et stort arbejde at få det til at køre på skinner. Der skal lyde stor tak til Sara og Tine, for deres store arbejde med at få enderne til at nå sammen i ungdomsarbejdet. Et arbejde der stadig kræver flere kræfter end de to kan overkomme og der skal da også her endnu en gang komme en opfordring til at medlemmer melder sig til dette vigtige arbejde. Ungdommen har haft tilbud om kajakpolo i vinterhalvåret. Dette har desværre ikke været nogen succes. Konkurrence: Strømmen har været repræsenteret ved mange løb i Havneræs med rigtig gode placeringer ikke mindst flere både pladser. Devizes to Westminster hvor Steen og Martin uafbrudt roede 200 kilometer på 22:30:56, det var med en gennemsnitsfart på ca. 9 km i timen. Tour de Gudenå med 8 deltagere. Her fik Strømmens medlemmer både guld i K2 mix og bronze i K2 herrer og gode placeringer til de to K2 damer. Det var særlig flot at gennemføre løbet, set i lyset af den voldsomme blæst roerne blev mødt med. 3 Til Thurø rundt deltog 15 roere og af disse blev 9 Fynsmestre. Det blev til

4 flere 1. pladser. Danske Bank Cup: her deltog 5 af de unge og der blev roet gode resultater hjem, bl.a. 1. og en 3. plads i stafet(blandet hold) Fredericia kortbane: 5 unge deltog og de kom hjem med 2. og 3. pladser. Et godt arrangement og starten på samarbejde med Fredericia kajakklub. Handicapløbet 2007 var et tilløbsstykke fra starten af og der var mange nye medlemmer der deltog. Første start var der 23 deltagere og en anden gang 32 deltagere. Det var en stor udfordring for tidtagerne og der opstod ønske om at få anskaffet bådnumre. I alt var der 45 medlemmer der deltog i handicap og der var samlet 295 starter. Bespisningen efter løbene stod Solveig for med god hjælp fra flere medlemmer. En stor Tak til Solveig for hendes kæmpe indsats. Det var med til at gøre handicapløbet til en stor succes på flere områder. Det var altid hyggeligt at komme, medlemmer som ikke deltog i løbet kom og deltog i måltidet og medlemmer tog ofte deres familie med. Arrangementet var også med til at sikre medlemsfastholdelsen. Le man blev gennemført med 42 roere der tilsammen roede 1521 kilometer. Martin blev årets vinder med 115 km og med den længste tur på 60 km. Kjeld roede 100 km, rigtig flot af en ny roer. Klubmesterskaberne her deltog igen mange medlemmer, både gamle og nye og ungdommen deltog. Bredde: Pølseturen til Føns var igen en succes og deltagerantallet det største nogensinde ca. 50 kajakker på vandet og serveringen var i top. Turudvalget havde igen i år lavet et godt program. Desværre blev det nødt til at aflyse et par arrangementer. 2 klub ture blev gennemført og et dejligt program var lavet til standerhejsningen og standerstrygningen. Tak til udvalget for deres indsats. Jeg ser med forventning frem til næste sæsons program Klubaftener i vinterhalvåret har fungeret super godt og er gennem hele sæsonen blevet bakket flot op af medlemmer og fungerer selvfølgelig ikke mindst på grund af Kettys store indsats, så her må gerne klappes. Sea Challenge Fyn var det hidtil største arrangement som blev afviklet. Ca. 100 aktive roere og vandrere deltog sammen med ledsagere og officials. Det betød bespisning af 120 personer samt 190 frokostboller. Et stort arbejde, flot udført, og som sædvanlig med Else i spidsen for slagets gang. Mange medlemmer, også nye medlemmer tog del i afviklingen. Der var i år stor indtjening til klubben. Stor tak til Else og de mange hjælpere. Havkajak: 4 Havkajakroerne har gennem året mødtes ugentligt og skaren med denne inte-

5 resse vokser støt. Dejligt at se denne aktivitet trives og har det godt. Reparationshold: Mandage mødes reparationsholdet og vedligeholder klubbens kajakker. Et godt og vigtigt arbejde som er gjort så godt at der i år ikke har været så mange reparationer. Så kaffe og kage og en lille én levnes der også tid til. Stor tak til reparationsholdet. Kajakker: Klubben har anskaffet 4 kajakker i 2007, 2 nye og 2 som er købt af medlemmer. De tre kajakker var erstatning for de 3 tracere der kom i auktion i foråret. Dette vil medføre at vi har endnu en dåb af kajakker til vores standerhejsning. Rengøring Det er dejligt at se at rengøringen nu har fungeret meget tilfredsstillende det sidste år. Det er skønt at komme til en klub der præsenterer sig flot og anstændig. Der har været én udskiftning af rengøringsholdets medlemmer i indeværende år. Aktivitetsdag Strømmen var omdrejningspunkt da der blev afviklet aktivitetsdag for børn og unge med handicaps. 9 foreninger deltog i afviklingen og dagen blev en succes. Engagement og interesse var der fra foreningernes side. Det var behæftet med vanskeligheder at nå ud til målgruppen, af flere forskellige årsager. Middelfart kommune har ikke en database med målgruppen og der var ikke opbakning fra skoler med målgruppen. Alligevel nåede budskabet ud til en del gennem presseomtale og en del mødte op på dagen. Foreningerne viste at de var i stand til at arbejde sammen og at der er interesse for sagen. En sag de involverede vil arbejde med i deres respektive foreninger. Som tidligere nævnt har Middelfart Kommune interesseret fulgt med i denne aktivitet og vi er nu involveret i at skrive Handicap og Psykiatri politik for foreningslivet. De involverede foreninger stiller op igen i år til en lignende dag som vil blive afviklet i august måned. Bestyrelsens planer og budget for det kommende år Klubbens mange traditionsrige aktiviteter skal igen i år gennemføres: Pølseturen, Le man, handicapløb, kaffeturene, klubaftenerne om onsdagen året igennem. 5 Pølseturen arbejdes der på at invitere søsportsklubberne i Lillebælt/

6 Middelfart kommune, ligesom Le man hvor der arbejdes på et udvidet koncept. Ungdom: Vi har en kæmpe udfordring omkring at få ungdomsarbejdet til at fungere. Der er 2 forhold vi skal have løst: flere der vil deltage i arbejdet dels som instruktør og dels som træner, og nogle stykker der vil tage autoritet og ansvar på sig. Skal vi holde på ungdommen skal vi sikre at det er spændende og sjovt at gå til kajak. Kraftcenter Vejle: Er etableret og samarbejdet iværksat. Strømmen har her gode muligheder for ungdommens udvikling gennem uddannede trænere. Konkurrenceroning: Der skal arbejdes på at få flere til at deltage i konkurrenceroningen, bl.a. ved at gøre det let at deltage. Europaddle pas: DKF s nye uddannelsessystem indarbejdes i klubben. Bådhal: Opførelse af ny bådhal og udarbejdelse af plan for eksisterende bygning. Projekt klubvækst: Fortsat arbejde med medlemsfastholdelse, ungdomsarbejdet og nytænkning på det vi plejer. Samarbejdet med søsportsklubberne: Skal fortsætte i uformelle rammer. Vi mødes og ser hvad der kan opstå af gode ideer. Ungdomsskolen: der søges samarbejde med ungdomsskolen med tilbud om kajakroning. Aktivitetsdag: Dag med tilbud til mennesker med handicaps med mange foreningers deltagelse. Sea Challenge Fyn: afvikles igen i år med Strømmen som mål destination. Bestyrelsen modtager meget gerne henvendelser fra medlemmer der har lyst til at deltage i klubbens mangfoldige opgaver. Hæder: Kilometerplatte: Martin roet 3011 km Langtursstatuetter: Martin Kristensen og Malene Hjort Strandskaden, 6 en naturlig gæst allerede fra februar måned.

7 Egon Dyg pokalen bliver i år uddelt til et medlem som vi alle kender som en der er rigtig god til at skabe en god og positiv stemning omkring sig. Medlemmet er også kendetegnet ved at være meget aktiv, både i klubopgaver og som stiller sig til rådighed for nye medlemmer og ror gerne med dem. Der er smil og latter og god energi omkring denne person. Denne person går ikke og putter med tingene men får ordene på bordet. Ja, Putte, det er dig vi med glæde i år tildeler Egon Dyg pokalen. Ketty kom op og modtag en velfortjent hyldest. Tillykke! Æresmedlem: Bestyrelsen har i år ønsket at udnævne et æresmedlem. Dette medlem har været mangeårigt medlem af klubben, og har været et kæmpe aktiv for klubben med sit engagement og sin allestedsnærværende person. Du er altid velinformeret om hvad der skal ske i klubben, selvom du ikke har Internet og så tilbyder du dig altid uopfordret til at løse opgaver for klubben. Du er en dygtig organisator og de opgaver du påtager dig løser du flot og til glæde for alle i klubben. Else kom her og modtag din meget velfortjente hæder. 7

8 Byggeudvalget Af Jan Pieler Byggeudvalget som er nedsat af Strømmens bestyrelse har fået til opgave at undersøge, belyse og indhente tilbud på opførelsen af et nyt kajakhus til klubben. Overordnet set skulle byggeudvalget få belyst hvilken økonomisk ramme klubben skulle påregne at kalkulere med for at få drømmen om et nyt hus opfyldt. Jeg vil ikke i dette indlæg nævne navne eller noget beløb fra de indhentede tilbud, da udvalget endnu ikke har besluttet, hvilket firma som skal have opgaven, og der afventes p.t. på et fornyet tilbud fra tilbudsgiver, som har budt på det lille hus tidligere. Byggeudvalget består af Mogens K. Hansen, Kurt M. Hansen, Gert Møller, Hanne Laigaard som klubben kasserer, Anne Pieler og Jan Pieler. Bjørn Kofoed er afgået fra udvalget grundet flytning til Sjælland. Fra starten af udvalgsarbejdet var indhentet tilbud hos 2 tømrerfirmaer på et lille kajakhus på ca. 14, 6 meters længde og 6,2 meter i bredden. Ved gennemgang af behov og prisniveau fandt udvalget ud af, at det ville fremtidssikre klubben behov for plads m.v. hvis huset havde samme længde som bestående klubhus, ligesom bygningen ville falde mere harmonisk sammen med det bestående. Derfor blev de på det tidspunkt, november måned 2007, 2 firmaer som havde budt på det lille hus, anmodet om at udvide tilbudet og prissætte et kajakhus på 19, 6 meter og med samme bredde som før. Derudover anmodede udvalget et tredje tømrerfirma om at give tilbud på opgaven. Hermed ønsker udvalget at få afprøvet hvad prisen på et hus er. Vi er klar over at tiden med mange byggerier i samfundet, og med byggefirmaer travlt optaget, har skruet m2 prisen opad, ligesom byggematerialer er dyrere end for bare 1-2 år siden. Derudover arbejder udvalget med flere løsningsmodeller. Der er foretaget en jordbundsundersøgelse på byggestedet, og den geotekniske rapport siger, at der først er fast bund i 8 meters dybde, hvorfor man anbefaler at der nedrammes betonpæle til 14 meters dybde under huset. Teknisk Forvaltning har fortalt os, at huset skal være kvalitetsbyggeri, og 8 have samme udtryk som det bestående hus, og byggerierne i området.

9 Vort klubhus har tagpaptage med lister og skjulte tagrende og sternopbygning, samt 1 på 2 vægbeklædning. Ved at kikke os lidt om i Marinaområdet, kan det ses, at flere klubhuse m.v. har eternittage og med synlige tagrender, hvorfor udvalget har kontaktet Forvaltningen igen, for at få belyst, om det er muligt at bygge huset med disse materialer i stedet. Samtidig har vi spurgt ind til om huset kan ligge helt ud til stien mod nord, der hvor hækken står i dag. Forvaltningen har oplyst, at de ikke for nuværende kunne se noget til hinder for at huset blev placeret ud til stien, der dog skal friholdes, da den er brandvej (ingen skel på området, kun byggelinier) og vedr. tag og tagrender, må vi belyse vore ønsker i en bygge ansøgningen. Som det fremgår af Generalforsamlingsreferatet af 9. februar, så har udvalget få grønt lys til at arbejde videre med opførelsen af et nyt kajakhus, og i en økonomisk ramme på ca kr. Udvalget ser det som sin opgave at få bygge et hus, der har kvalitet, og som også fremstår som sådant om 20 år, netop ved de rigtige materialevalg og byggemåde, og med øje for at økonomien hænger sammen ved udvælgelse af en tilbudsgiver. Hvornår så et byggeri kan starte op, kan udvalget ikke give bud på, men husk at hastværk kan være lastværk. Sluttelig vil jeg gøre lyd for, at der gives klubbens medlemmer informationer om status på byggeprojektet løbende via bestyrelsens mødereferater. Viben, endnu en forårsbebuder 9

10 Dr. Steens brevkasse Velkommen til brevkassen. Der er i den forløbne tid, tilflydt mig utallige spørgsmål af vidt forskellig karakter. Nogle er relevante, andre en direkte fornærmelse mod min intelligens! F. eks: Er det muligt at blive bevidst om, på 200 meters afstand, hvad en hørehandicappet kongepingvin har gang i? Ved hjælp af en 7X50 prismekikkert og et brevkursus i næb-aflæsning! Den slags bruger jeg ikke tid på! Så er flg. spørgsmål langt mere interessant. Det er en midaldrende kvinde NN; fra oplandet; der skriver: Jeg er i de sidste 2 år blevet hjemsøgt af søvnbesvær. Jeg har nok ikke sovet mere end max. 2 timer pr. døgn i denne periode. Jeg er ved at være rigtig godt gammeldags træt. Baggrunden er muligvis en traumatisk oplevelse som jeg ikke vil komme nærmere ind på her. Men jeg kan da fortælle at det er sidste gang jeg lægger krop og sjæl i at forsøge at få de olympiske lege til Middelfart! Hvad gør jeg nu? NN Kære NN Jeg kan begynde med en beroligende meddelelse, Det er ikke nogen livstruende tilstand at være søvnig. Jeg har selv fravalgt søvn i lange perioder. For at få noget mere fra hånden. F. eks i mit forfatterskab da jeg skrev Sådan gør du din Komodovaran stueren. Det var en hård tid! Men da det har udviklet sig til et problem for dig, anbefaler jeg: En håndfuld sovepiller skyllet ned med en god stærk juleøl. Og så Ny Alliances partiprogram som godnatlæsning. Dit problem bliver at komme ud af fjerene igen. Start op til en weekend. Dr. Steen Næste problem er nærmest af modsat karakter. Det er John Schmidt der skriver: Jeg har det måske for godt! Vågner op og er glad. Jeg glæder mig til at stå op hver dag. Er det normalt? Kære John Svaret er Nej! Det kan blive kronisk, så pas lidt på med det. En tur i operaen vil kunne løse dit problem. I hvert fald for en periode af min. 5 år. Så lang tid 10 tager typisk det at komme sig helt over f. eks Nøddeknækkeren. Taler vi

11 om det mere tunge skyts som f. eks Faust, er der helt andre tidshorisonter på tapetet. Dr. Steen Jeg vil slutte brevkassen af med et par godbidder fra min citatskuffe, som er gode at blive kloge af; Jeg svarer først på spørgsmålet om hvor bundgrænsen, rent udseendemæssigt, ligger for at hjemføre et kvindemenneske efter en bytur: Citat Lad mig sige det på denne måde: Der er rigtig mange kvinder der ville være gået alene hjem fra en bytur, hvis det ikke havde været for mig! Citat slut. På spørgsmålet om hvordan jeg ønsker fremtidens miljøpolitik skal se ud, svarer jeg: Citat Mine børn og børnebørn skal vokse op i en ren natur, hvor de kan spise en vandrefalk, uden risiko for at blive syge Citat slut Trods Doktor Steens påstand om at falken vandrer, ses den oftest flyvende! Hvad kan den dybere mening være hermed? Sover Doktor Steen i marken, eller har falken ikke hørt efter? (anonym) 11 Indsenderen er kendt af redaktionen.

12 Info vedr. kursusprogram for sæson Af Hanne Laigaard Instruktørerne arbejder på planerne for sæsonens kursusprogram. Indtil videre arbejder vi kun på planer for kurser i april, maj og juni måned. Det vil give de mest optimale muligheder for at få en lang kajaksæson i Programmet har tilbud til både begyndere og let øvede turkajakroer og forventes offentliggjort i uge 10. Der vil blive udbudt ét formiddagskursus, 3 aften/weekend kurser samt ét hold for let øvede. Hvis et medlem er under 18 år eller hvis medlemmet kun er interesseret i at komme til at ro havkajak, bør de kontakte lederen af klubbens børne- og ungdomsudvalg eller vores havkajakinstruktør for at aftale hvordan man kommer i gang. Begyndere er personer som aldrig eller kun én eller to gange tidligere har siddet i en kajak. Let øvede har prøvet kajak flere gange tidligere og kan selv håndtere kajakken på land, ind- og udstige kajakken ved både bro og strand og er blevet introduceret til brug af wingpagaj. I lighed med tidligere år vil begyndere blive tilbudt at stifte bekendtskab med kajakken i Erritsø Svømmehal. Det er ikke svømmetræning. Der vil blive lagt vægt på hvordan man skal forholde sig ved kæntring. Svømmehallen er lejet 3 lørdage fra kl. 14. til kl. 16. Tilmelding er nødvendig og man kan kun deltage én gang. Havkajakafdelingen har også Erritsø svømmehal til rådighed for rulletræning og sikkerhedsøvelser. På klubbens årlige generalforsamling den 9. feb blev det besluttet at alle uanset forkundskaber kan blive medlem af Kajakklubben Strømmen imod et indmeldelsesgebyr på kr (gælder kun voksne over 18 år). Indeholdt i indmeldelsesgebyret er kontingent for resten af kalenderåret. Det er herefter gratis for medlemmerne at benytte klubbens kursustilbud. Hvis et nyt medlem kender et erfarent medlem af klubben over 16 år må man godt lære at ro af vedkommende hvis vedkommende vil påtage sig opgaven. Medlemmer må ikke ro alene før deres kajakfærdigheder samt svømme- og kæntringsprøve er godkendt af en klubinstruktør. Indmeldelse og tilmeldelse til kursus kan kun ske til klubbens kasserer Hanne Laigaard. Dette kan ske via klubbens hjemmeside eller 12 direkte til kassereren på mail eller telefon tlf eller Da kursus nu er

13 et tilbud til medlemmer, er indbetaling af indmeldelsesgebyret afgørende for, hvornår man har en plads på et hold. Det er uden betydning hvor længe man har stået på venteliste. Alle på ventelisten vil modtage brev/mail med beskrivelse af deres muligheder samt kursusprogram. Herefter ophører Kajakklubben Strømmen med at føre venteliste. Havkajak 2008 Af Erik Breum I øjeblikket ror vi havkajak hver søndag kl Alle frigivne roere er velkomne. Vi ror uanset vejret (næsten) I løbet af kort tid flytter vi den faste ro tid til en hverdagsaften. Det vil blive afgjort af de roere der kommer om søndagen. Der vil så komme opslag i klubben og på hjemmesiden, og de kendte havkajakroere vil få en mail. Alle er som sagt velkomne på vores ro aftener. Uanset om man har prøvet havkajak før. Vi frigiver i havkajak ved at man ror med mere erfarne roere og lærer af dem. Der er nogle ting man skal kunne for at blive frigivet, men dem lærer man hurtigt. En del af tingene kræver at man bliver våd (ikke så sjovt i det kolde vand), eller at de andre bliver våde (en hel del sjovere). De kan dog med fordel øves i svømmehallen. (se tiderne andetsteds) I svømmehallen vil vi øve de ting der skal til for at blive frigivet, og de frigivne kan lære og øve andre ting såsom skulling, højt støttetag og rul på mange måder. Så mød op uanset om du skal sidde i en havkajak for første gang eller vil prøve at rulle uden pagaj. Grågåsens træk til Danmark er i gang nu 13

14 Hvordan bliver man medlem af Strømmen Af Christian Alnor Ved generalforsamlingen 9. februar kunne kassereren fortælle, at der pt. er 80 personer skrevet op til at blive medlem af Strømmen. Det er flere end normalt, og selv om vi ikke kan regne med at alle 80 faktisk begynder i klubben ville vi ikke kunne tømme ventelisten i løbet af sæsonen. Bestyrelsen præsenterede derfor generalforsamlingen for en ny plan for hvordan man som nyt medlem kan blive friroet og altså få lov til at ro på egen hånd. Indmeldelsesgebyr Som noget nyt er der indført et indmeldelsesgebyr for aktive seniorer på 1600 kr. Når man har betalt det har man også betalt for 1. års kontingent (1100 kr.), altså netto 500 for at blive optaget som medlem. Som medlem har man ret til at benytte alle klubbens faciliteter: bådene, sikkerhedsudstyret, træningsmaskinerne, et varmt bad, den gode mad onsdag aften osv. Alt det repræsenterer en stor værdi, en værdi som vi andre medlemmer har samlet sammen over en lang årrække. Derfor skal det koste lidt at få adgang til at bruge det. Til gengæld er der ingen venteliste: alle kan blive medlemmer hvis de lægger 1600 kr. i kassen. Det koster ikke indmeldelsesgebyr at blive passivt medlem, og unge under 18 betaler heller ikke noget indmeldelsesgebyr. At ro - og at ro alene Vi har ikke lavet om på klubbens sikkerhedsbestemmelser. Hvis man vil ro alene skal man bestå klubbens sikkerhedsprøve en prøve, der er den samme som i andre klubber, og som for øvrigt snart bliver endnu mere standardiseret under DKF. Mere herom i en anden artikel. Men man kan komme til at ro sammen med erfarne klubmedlemmer og få lidt rutine på den måde, og det er en metode som flere af de nuværende medlemmer har brugt. Sikkerhedsprøven vil blive afholdt en række gange i løbet af året, og den står klubbens uddannede instruktører fortsat for. Deres opgave er at sikre, at et medlem har de nødvendige færdigheder og rutiner for at kunne få lov til at ro alene. Det er nemlig stadig sådan, at det kun er en tåbe, der ikke frygter havet. Kravet til sikkerhed har vi ikke lavet om på med de nye adgangsregler. Ventelisten er væk Det er også stadig planen at udbyde nogle 14 kurser for begyndere, der skal lære at ro. Planen er også at udbyde forskellige slags begynderkurser. Vi har af og

15 til ihærdige nybegyndere, som i løbet af den første sæson får roet mere end formanden og næstformanden tilsammen får roet i et årti (sådan cirka!) og de behøver ikke at deltage i samme slags kursus som mere forsigtige og utrænede nybegyndere. Med et mere differentieret kursusudbud håber vi på at kunne sluse flere medlemmer igennem til en bestået sikkerhedsprøve end hidtil uden at skulle øge de ressourcer vi bruger på det tilsvarende. For den væsentligste nyhed i modellen er, at ventelisten er væk. Dermed forsvinder også mistanken om at nogen skulle kunne omgå ventelisten ved veners hjælp. Og dermed bliver det også lettere for nye medlemmer at blive friroet hvis de fx har lært at ro på et sommerkursus på en højskole eller på et kursus som kommunen har købt af klubben. Hvor man lærer at ro vil vi med andre ord ikke blande os i bare man har lært nok til at kunne bestå sikkerhedsprøven. Indtil man har lært så meget og har fået den nødvendige rutine må man ro sammen med en erfaren makker. En tur et sted hvor der findes rigtige bølger Af Erik Breum Havde i dag nogle timer fri. Solen skinner men det blæser lidt. Lige vejr til havkajak. Men skal det være en fisketur eller en bølgetur? Hmm svært. Nå men jeg tager da bare stangen med og ser nærmere på det nede ved vandet. Kajakken på taget, våddragten på kroppen og afsted til Tvingsbjerg Fyr hvor 15 der er pålandsvind og en find sandstrand til at komme i vandet fra. Overveje-

16 de alternativer som Torø Huse eller Assens Marina hvor der er læ til isætning. Helnæsbugten hvor der er læ men fralandsvind. Bølgerne har noget skum på, men ser ikke så store ud som sidst da jeg roede her sidst. Men dog for store til at fiske. Så ned med grejet til vandkanten og ud i bølgerne. Tager nord på i modsætning til sidst. Ud gennem surfen, det går fint og så nordpå. Men mit skeg har sat sig fast, men det går alligevel. Forbi fyret efter 50m som kun er et hus ligesom på Fænø. Nå nu begynder bølgerne at blive større, og efter 200m mere er de faktisk ret store. De fleste større en min øjenhøjde og enkelte bryder over mit hoved. De er dog intet problem da jeg bare stikker pagajen ind i dem når de kommer. Som en slags lavt støttetag lige ud til siden. Nærmer mig mindet til Aborg Nor. Der er som sædvanligt underlige bølger der kommer fra alle sider. Nu skal er træffes et valg. Ind i det skønne nor, eller videre. Indsejlingen gennem mindet kræver at jeg skal igennem de vanskelige bølger og skal styre lige på udløbet. Kommer jeg på tværs i bølgerne kan jeg ramme stenene og må gå tilbage, måske uden kajak. Vil jeg videre skal jeg igennem krydsbølger i hovedhøjde eller ud på dybere vand. Godt nok er der pålandsvind, så jeg driver ind, men alligevel. Jeg vender om. Jeg vender om med stævnen ud af, så jeg ikke bliver kastet ind på land. Nu kommer bølgerne fra højre side; det er ikke min favoritside, da jeg er bedst til støtte til venstre. Desuden kommer bølgerne lidt bagfra og jeg får solen i øjnene og det er vist også blæst lidt op (helt sikkert), og så skal man jo altid lige vende sig til at få bølgerne fra en ny side. Nå, men der er altså masser af grunde til at det hele føles lidt vanskeligere. Jeg fortsætter med at støtte til venstre af gammel vane selvom bølgerne kommer fra højre. Det går fint, men er ikke det ideelle i havkajak. Men nu bliver bølgerne endnu større og de bryder mere end de gjorde før så jeg finder hurtigt ud af jeg gør det forkert. Så det bliver til høje støttetag i højre side ind i de det grønne vand under skummet. Meget, meget bedre, nu er det hele sjovt igen, men det ville nu være sjovere hvis der var nogle flere med. Måske skal man arrangere en klub tur hertil fra det bølgefattige Middelfart? Tre høje bølger i træk gør at jeg kommer ned i fart, da det er svært at ro og lave støttetag samtidigt. Godt jeg har lidt afstand til kysten. Nå nu kommer jeg hen til bilen. Skal jeg fortsætte eller sige det var det? Det vil så være en meget kort tur. Tager et par runder med lidt surf ind mod kysten. Det er det rene Klitmøller. Problemet er at stoppe når man kommer ind 16 til kysten. Højt støttetag og på tværs i bølgerne og så bare dreje sig rundt så

17 hurtigt som muligt. Beslutter så at tage ind og finder en rigtig stor bølge. Surfer hele vejen ind og den løfter mig langt op på stranden, ingen af de efterfølgende bølger kan nå mig og jeg kan stige tørskoet ud. Strækker kroppen, tager en tår at drikke og vender kajakken på stranden. Ror ud gennem surfen; jo den er større nu end da jeg roede ud for under en time siden. Tager et par surf og ind igen, men må lige hoppe lidt op på stranden i kajakken for at undgår våde fødder (bvadr -- vandet er koldt) Vinden tager i kajakken da den skal op på bilen. Et sikkert tegn på at det har blæst op. Vinden vil lægge kajakken på tværs i vinden, men flytter tager bare fat lidt længere agterude på kajakken, så vinden drejer den som et flag i vinden -- nøjagtigt som et skeg på havkajakken virker. Nå men selv om det var en kort tur var den sjov, og man kan faktisk lære af den a.. Højt støttetag er guds gave til havkajakroere. Men lave kan også bruges. b.. Støt altid ind i bølgen. Også når de er små så du undgår en dårlig vane. Træn støttetag til begge sider c.. Bølgerne kan godt være større 100m længere henne d.. Det er ingen skam at vende om e.. Det er intet problem at komme fra land og i land igen selvom bølgerne er store. Bare man har den rigtige sandstrand og ikke er sart over sin kajak. f.. Der er ingen rigtige bølger i Teglgårdskrogen. Vi må lave en klub tur g.. Selv en kort tur kan være sjov h.. Hold lidt afstand til kysten i.. Bølger er sjovest i pålandsvind j.. Nu ved jeg hvorfor jeg ror havkajak k.. Husk at tjekke skeget inden man tager ud. Roeruddannelsen: EPP Fra DKF årsmagasin Euro Paddle Pas For sæsonen 2008 introduceres et nyt uddannelsessystem i Dansk Kano og Kajaksport.. 17 Det er en selvstændig uddannelsesstruktur for roere/udøvere på alle niveauer.

18 Det sker på baggrund af nye europæiske standarder for uddannelse af kajak og kanoroere. Ved at introducere en international anerkendt roeruddannelse, imødekommes klubbernes ønske om flere og bedre uddannelsesmuligheder for roere/ udøvere der er blevet frigivet, samtidig med, at der etableres en solid ramme om uddannelsen i klubberne og forbundet. Denne form udvides også til at rumme eksterne udbydere af kajak og kano uddannelse, fx højskoler, virksomheder, efterskoler, universiteter, foreninger der har ekspertise til at levere uddannelse af standard. Klubberne opfordres til i 2008 at når de optager medlemmer udenom klubbens egen roeruddannelse, at de forholder sig til det kommende medlems EEP niveau. EPP strukturen EPP strukturen består af 5 teknik og egenfærdighedsniveauer for alle kano og kajakdiscipliner. Der er knyttet et kursusnavn til hvert niveau, fx havkajak fortsætter, for at tydeliggøre hvilket kompetenceniveau der refereres til. DKF s anbefalede frigivelsesstandard Med EPP placeres klubfrigivelsen i en afbalanceret kursusstruktur, der både tilgodeser begyndernes behov for en tryg og sikker introduktion til kano- og kajaksporten, og de erfarne roeres ønsker om strukturerede udviklingsmuligheder, inspiration og kursustilbud. Der vil løbende komme mere om EPP på klubbens hjemmeside og som information på tavlen i klubben. For de mere interesserede kan der på Dansk kano og kajakforbunds hjemmeside læses mere om dette:,www.kano-kajak.dk eller se på klubbens hjemmeside, hvor DKF årsmagasin er tilgængelig på forsiden. Lærken er kommet ligeledes 18 agerhønen som kan ses på strandengene

19 Renoverings weekend Fra Bestyrelsen Den 5. & 6. april 2008 Vi mødes i klubben kl og fordeler opgaverne der skal gøre klubhuset og omgivelserne klar til den kommende sæson og Standerhejsningen Opgavernes karakter kan ses på opslag i klubben. Du har her enestående mulighed for at yde klubben en praktisk indsats og dermed være med til at løfte én af de mange opgaver vi har i klubben til gavn for fællesskabet. Velkommen og vel mødt! Standerhejsning Lørdag den 12. april Vi mødes i klubben kl hvor turudvalget igen har arrangeret en spændende, overraskende og selvfølgelig uforglemmelig tur, til at markere sæsonstart Husk at tilmelde dig til Standerhejsningsfesten lørdag aften på opslag i klubben eller på hjemmesiden. Festen starter kl

20 2008 er året for navneskift: Bælum prisen bliver døbt: Sælum prisen Generalforsamlingen bestemte sig for at bygge nyt bådehus Nyhed, Pernille er igen at træffe i klubben Per anses for at have været snurretop i sit forrige liv, han drøner stadig utallige gange Fænø rundt Jan til toer træf: hvis vi skal ro ener kajak, så gider jeg ikke! Så ror jeg selv!! Hagberdt har udvidet sin redningsservice, nu bugserer han også vrag Annemette og Per stiller op til havneræs i K2½ Else er blevet Æresmedlem Dr. Steen var live i klubben forleden og fik mange intelligente spørgsmål. De fleste vil overhovedet ikke blive bragt her! Heller ikke svarene. De var selvfølgelig meget personligt rettet. Dog havde én person overværet ænder i kamp i havneområdet!! Chokerende!! Klubbens Oberst Hackel er mand for at redegøre for den lokale sæls sælsomme taktikker 20 Der er deadline for næste SildeNyt 18. maj 2008

Formandens klumme. Velkommen til Standerhejsningen

Formandens klumme. Velkommen til Standerhejsningen Formandens klumme 38. Årgang juni 2008 nr. 2 Formand og Redaktør Mogens K. Hansen Sønder Allé 66, 5500 Middelfart Tlf. 2349 0852 strib@hansen.mail.dk Å Næstformand Christian Alnor Færøvej 5, 5500 Middelfart

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Vejle Kajakklub Rosportens Hus kl. 19.00, den 19. november 2008.

Referat fra generalforsamling i Vejle Kajakklub Rosportens Hus kl. 19.00, den 19. november 2008. Referat fra generalforsamling i Vejle Kajakklub Rosportens Hus kl. 19.00, den 19. november 2008. 1 - Valg af dirigent og referent Dirigent: Michael Brask Referent: Ruth Kjeldsmark 2 - Bestyrelsens beretning

Læs mere

361 Kano- & Kajakklub

361 Kano- & Kajakklub 361 Kano- & Kajakklub Marts 2014 1 Indhold 3 Forord 4 Formandens beretning 11 Operation Ren Sø 2014 12 Kom godt i gang kursus 12 Teknikkursus for frigivne roere 13 Venteliste til kano/kajakplads 13 Oprydning

Læs mere

Formandens klumme. 42. Årgang juli 2012 nr. 1. Standerhejsning i Strømmen 2012

Formandens klumme. 42. Årgang juli 2012 nr. 1. Standerhejsning i Strømmen 2012 Formandens klumme Standerhejsning i Strømmen 2012 42. Årgang juli 2012 nr. 1 Formand Mogens K. Hansen Sønder Allé 66, 5500 Middelfart Tlf. 2349 0852 Bestyrelsesmedlemmer Mads M. Jørgensen Siøvænget 17

Læs mere

NR. 3 MARTS 2013 26. ÅRGANG. Formandens sidste beretning

NR. 3 MARTS 2013 26. ÅRGANG. Formandens sidste beretning ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR. 3 MARTS 2013 26. ÅRGANG Formandens sidste beretning Efter 9 år som formand valgte Tom V. Kaspersen at trække sig fra posten ved den netop afholdte generalforsamling. Tom forlader

Læs mere

Gudenå Glimt. Medlemsblad for Kano- og Kajakklubben Gudenaa Nr.1, april 2012

Gudenå Glimt. Medlemsblad for Kano- og Kajakklubben Gudenaa Nr.1, april 2012 Gudenå Glimt Medlemsblad for Kano- og Kajakklubben Gudenaa Nr.1, april 2012 INDHOLD GF-referat 3 Valg af pagaj 13 Sommertur 15 Mærkning af private 16 kajakker Lås på værftet 17 Afrensning af kajakker 18

Læs mere

Nr. 2 April 2008. Klubblad for Kajakklubben Esrum Sø KANOJAK. Nu begynder de nye instruktionshold (billledet er fra sidste år)

Nr. 2 April 2008. Klubblad for Kajakklubben Esrum Sø KANOJAK. Nu begynder de nye instruktionshold (billledet er fra sidste år) Nr. 2 April 2008 Klubblad for Kajakklubben Esrum Sø KANOJAK Nu begynder de nye instruktionshold (billledet er fra sidste år) Bestyrelsen: TILLIDSPOSTER I KAJAKKLUBBEN ESRUM SØ Formand, Pia Gulstad, Enghavevej

Læs mere

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2010

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2010 Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2010 Sankt Hans aften i roklubben Hvad med at opleve et bål fra havet? Der er i de sidste år opstået en tradition for at holde Sankt Hans i Roklubben. Det vil vi i bestyrelsen

Læs mere

361 Kano- & Kajakklub

361 Kano- & Kajakklub 361 Kano- & Kajakklub Marts 2015 1 Indhold 3 Forord 4 Formandens beretning 10 Kom godt i gang kursus 11 Teknikkursus for frigivne roere 12 Voksenmotion 14 Dalsland Kanot Marathon 2014 18 Året som gik for

Læs mere

LIMNYT Nr. 2 - Juni 2012

LIMNYT Nr. 2 - Juni 2012 LIMNYT Nr. 2 - Juni 2012 I dette nummer: Fotokonkurrencen Portræt af Mai en begynder fra hold 1 Hvor går roturen hen? En beskrivelse af vores rovand Miniguide til klubbens turbåde Stævneresultater fra

Læs mere

Tur 2 børnene i Balservig - med fødderne oven på kajakken

Tur 2 børnene i Balservig - med fødderne oven på kajakken Nr. 3, Oktober 2011, 31. årgang Tur 2 børnene i Balservig - med fødderne oven på kajakken www.silkeborg-kajakklub.dk Side 2 Indhold Bådpladsudvalget Efter flere års tro tjeneste i bådpladsudvalget har

Læs mere

Nr. 5 december 2005. Klubblad for Kajakklubben Esrum Sø KANOJAK. Fra Polotræning i svømmehallen

Nr. 5 december 2005. Klubblad for Kajakklubben Esrum Sø KANOJAK. Fra Polotræning i svømmehallen Nr. 5 december 2005 Klubblad for Kajakklubben Esrum Sø KANOJAK Fra Polotræning i svømmehallen Bestyrelsen: TILLIDSPOSTER I KAJAKKLUBBEN ESRUM SØ Formand: Ej besat Næstformand, stævneleder: Pia Gulstad,

Læs mere

Årsmagasinet SÆRNUMMER AF MAGASINET KANO & KAJAK UDDANNELSE SAMLINGER STÆVNER & LØB BØRN & UNGE DM ELITE & LANDSHOLD

Årsmagasinet SÆRNUMMER AF MAGASINET KANO & KAJAK UDDANNELSE SAMLINGER STÆVNER & LØB BØRN & UNGE DM ELITE & LANDSHOLD Årsmagasinet SÆRNUMMER AF MAGASINET KANO & KAJAK 2015 UDDANNELSE SAMLINGER STÆVNER & LØB BØRN & UNGE DM ELITE & LANDSHOLD En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF www.kano-kajak.dk

Læs mere

361 Kano- & Kajakklub. Marts 2012

361 Kano- & Kajakklub. Marts 2012 361 Kano- & Kajakklub Marts 2012 1 361 Kano- og Kajakklub Nybrovej 361 2800 Lyngby Foråret er på vej og en ny sæson nærmere sig Tlf. kontor 45 360 361 Kontoret er åbent tirsdage 19.30-21.00 (dog lukket

Læs mere

Nr. 1 februar 2002. Klubblad for Kajakklubben Esrum Sø KANOJAK. En søndag i maj nåhh nej februar...

Nr. 1 februar 2002. Klubblad for Kajakklubben Esrum Sø KANOJAK. En søndag i maj nåhh nej februar... Nr. 1 februar 2002 Klubblad for Kajakklubben Esrum Sø KANOJAK En søndag i maj nåhh nej februar... TILLIDSPOSTER I KAJAKKLUBBEN ESRUM SØ Bestyrelsen: Formand, medlemsadministration, klubtøj, bådepladser,

Læs mere

N R. 1 M A R T S 2 0 0 4. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D.

N R. 1 M A R T S 2 0 0 4. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D. KANO & KAJAK N R. 1 M A R T S 2 0 0 4. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D. Videonat i Ry Roklub En nat med film, sodavand, slik, chips og hvad der ellers hører sig til Sjælland rundt i havkajak

Læs mere

LIMNYT Nr. 7 September 2013

LIMNYT Nr. 7 September 2013 LIMNYT Nr. 7 September 2013 Nr. 7 September 2013 I dette nummer: Hvad er det for en klub vi ønsker os? Roregler om vinteren Nyt fra havkajakudvalget Beretning fra en begynder Elitestævner: EM maraton,

Læs mere

KANOJAK. Nr. 5 December 2007. Klubblad for Kajakklubben Esrum Sø

KANOJAK. Nr. 5 December 2007. Klubblad for Kajakklubben Esrum Sø Nr. 5 December 2007 Klubblad for Kajakklubben Esrum Sø KANOJAK Titanic (kajakken der sank pludseligt og hurtigt under en handicap i sommer) er blevet hævet og bragt hjem.... dog ikke af dykkeren på billedet,

Læs mere

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 143 december 2011 27. årgang tema RØR DIG GENNEM HELE ÅRET

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 143 december 2011 27. årgang tema RØR DIG GENNEM HELE ÅRET foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 143 december 2011 27. årgang tema SIDE 7 RØR DIG GENNEM HELE ÅRET FORÅRSKURSUS 2012 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE MED GIGT FNUG-Bladet: Udgives af FNUG - ForeningeN

Læs mere

KANO & KAJAK. Et stort tilykke til de nykårede verdensmestre i K2 marathon, Anne Lolk og Mette Barfod fra henholdsvis Gladsaxe og Lyngby.

KANO & KAJAK. Et stort tilykke til de nykårede verdensmestre i K2 marathon, Anne Lolk og Mette Barfod fra henholdsvis Gladsaxe og Lyngby. KANO & KAJAK D A N S K K A N O & K A J A K F O R B U N D S N Y H E D S M A G A S I N O K T O B E R 2 0 0 6 indoor-outdoor Et stort tilykke til de nykårede verdensmestre i K2 marathon, Anne Lolk og Mette

Læs mere

Medlemsblad for Silkeborg Kajakklub. Silkeborg Langsø med robaner i overfladen. Afs. Silkeborg Side Kajakklub 40 Åhave Allé 9b 86000 Silkeborg

Medlemsblad for Silkeborg Kajakklub. Silkeborg Langsø med robaner i overfladen. Afs. Silkeborg Side Kajakklub 40 Åhave Allé 9b 86000 Silkeborg Afs. Silkeborg Side Kajakklub 40 Åhave Allé 9b 86000 Silkeborg B Eftersendes ikke ved varig adresseændring, men tilbagesendes med oplysning om ny adresse. Medlemsblad for Silkeborg Kajakklub Nr. 2, Juni

Læs mere

Søgængeren. Dit EPP bevis vedlagt Læs side 10. Afs. Silkeborg Kajakklub Åhave Allé 9b. www.silkeborg-kajakklub.dk

Søgængeren. Dit EPP bevis vedlagt Læs side 10. Afs. Silkeborg Kajakklub Åhave Allé 9b. www.silkeborg-kajakklub.dk Afs. Silkeborg Kajakklub Åhave Allé 9b 86000 Side Silkeborg 32 B Dit EPP bevis vedlagt Læs side 10 Eftersendes ikke ved varig adresseændring, men tilbagesendes med oplysning om ny adresse. Side 2 Nr. 3

Læs mere

Formandens klumme. 39. Årgang oktober 2009 nr. 2

Formandens klumme. 39. Årgang oktober 2009 nr. 2 Formandens klumme 39. Årgang oktober 2009 nr. 2 Formand Mogens K. Hansen Sønder Allé 66, 5500 Middelfart Tlf. 2349 0852 strib@hansen.mail.dk Å Næstformand Christian Alnor Færøvej 5, 5500 Middelfart Tlf.

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 6 JUNI 2015 50. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub BESTYRELSEN HAR ORDET Vi er kommet rigtig godt fra start i juniorsejlklubben. Med 7 nye optimistsejlere betyder det, at vi nu har 30 sejlere på

Læs mere

STANDER hejsning. STORT læsenummer. AFGANG TIL Norsminde Kro. »»se side 5. »» Flere billeder på side 15. »» nu med stavekuntrold

STANDER hejsning. STORT læsenummer. AFGANG TIL Norsminde Kro. »»se side 5. »» Flere billeder på side 15. »» nu med stavekuntrold Medlemsblad for Marselisborg Kajak Club marts 2002 - Nr. 1 STANDER hejsning»»se side 5 AFGANG TIL Norsminde Kro»» Flere billeder på side 15 STORT læsenummer»» nu med stavekuntrold Marselisborg Kajak Club

Læs mere

N R. 1 A P R I L 2 0 0 5. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D.

N R. 1 A P R I L 2 0 0 5. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D. KANO & KAJAK N R. 1 A P R I L 2 0 0 5. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D. Jørgen Samson 24.09.1918-03.02.2005 Et langt og konstruktivt liv, til gavn for alle kano- og kajakroere DKF s miljøpris

Læs mere

Nr. 2, Juni 2009, 29. årgang

Nr. 2, Juni 2009, 29. årgang , 29. årgang Side 2 Side 3 Nostalgi 1970 indhold 40 års jubilærum 25 Begyndertur til Kaløvig 23 Børneafdelingen 18 Det Sker i SK 16 DKF's elitecenter 23 Formanden har ordet 5 God start 2009 30 Grill aftener

Læs mere

N R. 1 A P R I L 2 0 0 3. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D.

N R. 1 A P R I L 2 0 0 3. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D. KANO & KAJAK N R. 1 A P R I L 2 0 0 3. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D. En Roklub blev til en Ro- & Kajakklub I Sæby Ro- & Kajakklub har kajakkernes indtog været en succes I form til sæsonstart

Læs mere

Jubilæumsskrift 75. Hvidovre Kajakklub 1927-2002 år

Jubilæumsskrift 75. Hvidovre Kajakklub 1927-2002 år Jubilæumsskrift 75 Hvidovre Kajakklub 1927-2002 år Indhold Formand Christian Borgmesterhilsen Tre klubber Seks navne Udviklingen frem til 60 erne Brødrenes oplevelser Kajakroer i 60 erne Fundamentet skabes

Læs mere