Til Thurø rundt deltog 15 roere og af disse blev 9 Fynsmestre. Det blev til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til Thurø rundt deltog 15 roere og af disse blev 9 Fynsmestre. Det blev til"

Transkript

1 Formandens klumme Beretning 2008 Generalforsamling i Kajakklubben Strømmen 9. februar Årgang marts 2008 nr. 1 Formand og Redaktør Mogens K. Hansen Vestergade 88, 5500 Middelfart Tlf Å Næstformand Christian Alnor Færøvej 5, 5500 Middelfart Tlf Kassererer/Instruktørudvalg Hanne Laigaard Rødkjærsvej 12, 7000 Fredericia Tlf Husforvalter/bådpladser Kurt M. Hansen Randkløve Allé 92, st., 2770 Kastrup Tlf Ungdommen Tine Trane Drosselvej 17, 5500 Middelfart Tlf Gert Møller Slugten 28, 5500 Middelfart Tlf Vi mistede i 2007 et medlem som omkom ved en trafikulykke. Inger Kragh som vi lærte at kende som et engageret elskeligt menneske med et stort hjerte for kajakroningen og klublivet. Inger havde stor positiv indflydelse på klublivet hvor hun ofte bød ind med sin deltagelse i afviklingen af mange forskellige aktiviteter. Inger er savnet. Jeg vil bede forsamlingen rejse sig og iagttage stilhed til mindet om Inger. Året 2007 var et brag af et år, med et hav af aktiviteter, eller aktiviteter på havet. Og der var også mange aktiviteter på landjorden. Klubben har 170 medlemmer og vores økonomi er god og der er indkøbt kajakker og pagajer og andet udstyr. 156 aktive roere roede kilometer. Kæmpe kræfter har arbejdet for at afvikle arrangementer, nye samarbejdspartnere er kommet på banen. Strømmen har vakt politikernes interesse og er som sådan inviteret til at repræsentere foreningerne i forbindelse med udarbejdelsen af Middelfart Kommunes kommende handicappolitik. 1 Der er indledt samarbejde med Sundhed indefra, en afdeling i Mid-

2 delfart Kommune. Der er etableret samarbejde med søsportsklubberne i den nye Middelfart kommune. Føns søsportsklub, Roklubben Lillebælt, Middelfart Roklub, Strib ro og kajakklub. Der er etableret samarbejde med 9 idrætsforeninger i Middelfart kommune med henblik på at tilbyde én årlig dag for mennesker med handicap, som kan få en smagsprøve på hvad foreningerne har at byde på. Der er etableret samarbejde med Dansk kano og kajak forbund, som har mundet ud i både rådgivning og økonomisk støtte. Det har således været et år med meget engagement og med investering af meget tid. Bestyrelsen vil gerne takke alle de gode kræfter der har givet en hånd med og sikret at alle aktiviteterne har kunnet lykkes. Bestyrelsen har afholdt 13 bestyrelsesmøder, hvor der i foråret var hyppige møder i forbindelse med projekt klubvækst og samarbejdet med DKF. Der har været mange debatter og nogle nye tiltag i det forgange år. Vi har haft debat om bygning af ny bådhal og indbudt medlemmerne til at komme med deres bud på klubbens indretning og eventuelle nybygning. Det har været dejligt at så mange har kommet med forslag. Bestyrelsen har for at komme videre med de mere praktiske omstændigheder lagt sig fast på et af forslagene og indhentet tilbud på dette. Dette vil fremgå senere på dagsordenen. Vi har i år også valgt at sikre vores klub og hvad der er i den af udstyr og kajakker. Dette har betydet at vi nu skal aflåse klubhuset når vi forlader denne for at ro. Sideløbende har der været forhandlinger med Middelfart Kommune om installering af elektronisk lås. Disse forhandlinger er endnu ikke færdige. Vi har arbejdet for at finde lempeligere måder at blive medlem af Strømmen, uden at skulle slække på sikkerheden. Projekt klubvækst: I 2006 ansøgte Vi om at blive være en af klubberne der skulle deltage i projekt klubvækst. Strømmen blev sammen med 3 andre klubber udtaget og et samarbejde med DKF blev indledt. Flemming Jørgensen fra DKF kom og deltog i en del møder med bestyrelsen. Bestyrelsen fik udfordringer på det vi plejer og blev efterhånden mere klare i nogle målsætninger: ungdomsarbejde, trænere og instruktører, medlemsfastholdelse m.m. Vi kunne i denne sammenhæng søge om et krone beløb til at understøtte intentionerne. Udgifterne til vores gummibåd og til uddannelse af instruktører blev i det lys betalt 2 af DKF.

3 Instruktion: 22 seniorer og 8 unge kom gennem instruktion til forårets instruktionskursus og 10 unge begyndte på instruktion i august. Seniorerne betalte de 1200,- kr. vi bestemte på sidste generalforsamling og er som sådan medlemmer året ud, da betalingen dækker både medlemskab og instruktion. Nye veje ind i klubben: Bestyrelsen har afholdt møde med instruktørerne om at finde nye veje ind i klubben, om at der fremover vil være differentierede kursustilbud til nye medlemmer. Dette blev første gang forelagt på medlemsmødet i oktober hvor ideen blev drøftet positivt. Instruktørerne bakkede op om ideen og er i færd med at strikke kursusforløb sammen som skal gælde i den kommende sæson. Ventelisten: Vi har 80 personer stående på ventelisten, det største antal nogensinde. Erfaringen viser her at en del falder fra, så antallet vil dale noget. Ventelisten vil med den ny adgangsmulighed til klubben blive afskaffet. Der skal lyde en stor tak til Hanne og Dorte, den øvrige instruktørstab og hjælpere for indsatsen. Ungdom: Det var uden de større anstrengelser at vi fik tilgang af ungdom i klubben. 2 hold af ungdom er blevet introduceret til kajakroningen og ca. 16 unge går nu til kajak. Det var til gengæld et stort arbejde at få det til at køre på skinner. Der skal lyde stor tak til Sara og Tine, for deres store arbejde med at få enderne til at nå sammen i ungdomsarbejdet. Et arbejde der stadig kræver flere kræfter end de to kan overkomme og der skal da også her endnu en gang komme en opfordring til at medlemmer melder sig til dette vigtige arbejde. Ungdommen har haft tilbud om kajakpolo i vinterhalvåret. Dette har desværre ikke været nogen succes. Konkurrence: Strømmen har været repræsenteret ved mange løb i Havneræs med rigtig gode placeringer ikke mindst flere både pladser. Devizes to Westminster hvor Steen og Martin uafbrudt roede 200 kilometer på 22:30:56, det var med en gennemsnitsfart på ca. 9 km i timen. Tour de Gudenå med 8 deltagere. Her fik Strømmens medlemmer både guld i K2 mix og bronze i K2 herrer og gode placeringer til de to K2 damer. Det var særlig flot at gennemføre løbet, set i lyset af den voldsomme blæst roerne blev mødt med. 3 Til Thurø rundt deltog 15 roere og af disse blev 9 Fynsmestre. Det blev til

4 flere 1. pladser. Danske Bank Cup: her deltog 5 af de unge og der blev roet gode resultater hjem, bl.a. 1. og en 3. plads i stafet(blandet hold) Fredericia kortbane: 5 unge deltog og de kom hjem med 2. og 3. pladser. Et godt arrangement og starten på samarbejde med Fredericia kajakklub. Handicapløbet 2007 var et tilløbsstykke fra starten af og der var mange nye medlemmer der deltog. Første start var der 23 deltagere og en anden gang 32 deltagere. Det var en stor udfordring for tidtagerne og der opstod ønske om at få anskaffet bådnumre. I alt var der 45 medlemmer der deltog i handicap og der var samlet 295 starter. Bespisningen efter løbene stod Solveig for med god hjælp fra flere medlemmer. En stor Tak til Solveig for hendes kæmpe indsats. Det var med til at gøre handicapløbet til en stor succes på flere områder. Det var altid hyggeligt at komme, medlemmer som ikke deltog i løbet kom og deltog i måltidet og medlemmer tog ofte deres familie med. Arrangementet var også med til at sikre medlemsfastholdelsen. Le man blev gennemført med 42 roere der tilsammen roede 1521 kilometer. Martin blev årets vinder med 115 km og med den længste tur på 60 km. Kjeld roede 100 km, rigtig flot af en ny roer. Klubmesterskaberne her deltog igen mange medlemmer, både gamle og nye og ungdommen deltog. Bredde: Pølseturen til Føns var igen en succes og deltagerantallet det største nogensinde ca. 50 kajakker på vandet og serveringen var i top. Turudvalget havde igen i år lavet et godt program. Desværre blev det nødt til at aflyse et par arrangementer. 2 klub ture blev gennemført og et dejligt program var lavet til standerhejsningen og standerstrygningen. Tak til udvalget for deres indsats. Jeg ser med forventning frem til næste sæsons program Klubaftener i vinterhalvåret har fungeret super godt og er gennem hele sæsonen blevet bakket flot op af medlemmer og fungerer selvfølgelig ikke mindst på grund af Kettys store indsats, så her må gerne klappes. Sea Challenge Fyn var det hidtil største arrangement som blev afviklet. Ca. 100 aktive roere og vandrere deltog sammen med ledsagere og officials. Det betød bespisning af 120 personer samt 190 frokostboller. Et stort arbejde, flot udført, og som sædvanlig med Else i spidsen for slagets gang. Mange medlemmer, også nye medlemmer tog del i afviklingen. Der var i år stor indtjening til klubben. Stor tak til Else og de mange hjælpere. Havkajak: 4 Havkajakroerne har gennem året mødtes ugentligt og skaren med denne inte-

5 resse vokser støt. Dejligt at se denne aktivitet trives og har det godt. Reparationshold: Mandage mødes reparationsholdet og vedligeholder klubbens kajakker. Et godt og vigtigt arbejde som er gjort så godt at der i år ikke har været så mange reparationer. Så kaffe og kage og en lille én levnes der også tid til. Stor tak til reparationsholdet. Kajakker: Klubben har anskaffet 4 kajakker i 2007, 2 nye og 2 som er købt af medlemmer. De tre kajakker var erstatning for de 3 tracere der kom i auktion i foråret. Dette vil medføre at vi har endnu en dåb af kajakker til vores standerhejsning. Rengøring Det er dejligt at se at rengøringen nu har fungeret meget tilfredsstillende det sidste år. Det er skønt at komme til en klub der præsenterer sig flot og anstændig. Der har været én udskiftning af rengøringsholdets medlemmer i indeværende år. Aktivitetsdag Strømmen var omdrejningspunkt da der blev afviklet aktivitetsdag for børn og unge med handicaps. 9 foreninger deltog i afviklingen og dagen blev en succes. Engagement og interesse var der fra foreningernes side. Det var behæftet med vanskeligheder at nå ud til målgruppen, af flere forskellige årsager. Middelfart kommune har ikke en database med målgruppen og der var ikke opbakning fra skoler med målgruppen. Alligevel nåede budskabet ud til en del gennem presseomtale og en del mødte op på dagen. Foreningerne viste at de var i stand til at arbejde sammen og at der er interesse for sagen. En sag de involverede vil arbejde med i deres respektive foreninger. Som tidligere nævnt har Middelfart Kommune interesseret fulgt med i denne aktivitet og vi er nu involveret i at skrive Handicap og Psykiatri politik for foreningslivet. De involverede foreninger stiller op igen i år til en lignende dag som vil blive afviklet i august måned. Bestyrelsens planer og budget for det kommende år Klubbens mange traditionsrige aktiviteter skal igen i år gennemføres: Pølseturen, Le man, handicapløb, kaffeturene, klubaftenerne om onsdagen året igennem. 5 Pølseturen arbejdes der på at invitere søsportsklubberne i Lillebælt/

6 Middelfart kommune, ligesom Le man hvor der arbejdes på et udvidet koncept. Ungdom: Vi har en kæmpe udfordring omkring at få ungdomsarbejdet til at fungere. Der er 2 forhold vi skal have løst: flere der vil deltage i arbejdet dels som instruktør og dels som træner, og nogle stykker der vil tage autoritet og ansvar på sig. Skal vi holde på ungdommen skal vi sikre at det er spændende og sjovt at gå til kajak. Kraftcenter Vejle: Er etableret og samarbejdet iværksat. Strømmen har her gode muligheder for ungdommens udvikling gennem uddannede trænere. Konkurrenceroning: Der skal arbejdes på at få flere til at deltage i konkurrenceroningen, bl.a. ved at gøre det let at deltage. Europaddle pas: DKF s nye uddannelsessystem indarbejdes i klubben. Bådhal: Opførelse af ny bådhal og udarbejdelse af plan for eksisterende bygning. Projekt klubvækst: Fortsat arbejde med medlemsfastholdelse, ungdomsarbejdet og nytænkning på det vi plejer. Samarbejdet med søsportsklubberne: Skal fortsætte i uformelle rammer. Vi mødes og ser hvad der kan opstå af gode ideer. Ungdomsskolen: der søges samarbejde med ungdomsskolen med tilbud om kajakroning. Aktivitetsdag: Dag med tilbud til mennesker med handicaps med mange foreningers deltagelse. Sea Challenge Fyn: afvikles igen i år med Strømmen som mål destination. Bestyrelsen modtager meget gerne henvendelser fra medlemmer der har lyst til at deltage i klubbens mangfoldige opgaver. Hæder: Kilometerplatte: Martin roet 3011 km Langtursstatuetter: Martin Kristensen og Malene Hjort Strandskaden, 6 en naturlig gæst allerede fra februar måned.

7 Egon Dyg pokalen bliver i år uddelt til et medlem som vi alle kender som en der er rigtig god til at skabe en god og positiv stemning omkring sig. Medlemmet er også kendetegnet ved at være meget aktiv, både i klubopgaver og som stiller sig til rådighed for nye medlemmer og ror gerne med dem. Der er smil og latter og god energi omkring denne person. Denne person går ikke og putter med tingene men får ordene på bordet. Ja, Putte, det er dig vi med glæde i år tildeler Egon Dyg pokalen. Ketty kom op og modtag en velfortjent hyldest. Tillykke! Æresmedlem: Bestyrelsen har i år ønsket at udnævne et æresmedlem. Dette medlem har været mangeårigt medlem af klubben, og har været et kæmpe aktiv for klubben med sit engagement og sin allestedsnærværende person. Du er altid velinformeret om hvad der skal ske i klubben, selvom du ikke har Internet og så tilbyder du dig altid uopfordret til at løse opgaver for klubben. Du er en dygtig organisator og de opgaver du påtager dig løser du flot og til glæde for alle i klubben. Else kom her og modtag din meget velfortjente hæder. 7

8 Byggeudvalget Af Jan Pieler Byggeudvalget som er nedsat af Strømmens bestyrelse har fået til opgave at undersøge, belyse og indhente tilbud på opførelsen af et nyt kajakhus til klubben. Overordnet set skulle byggeudvalget få belyst hvilken økonomisk ramme klubben skulle påregne at kalkulere med for at få drømmen om et nyt hus opfyldt. Jeg vil ikke i dette indlæg nævne navne eller noget beløb fra de indhentede tilbud, da udvalget endnu ikke har besluttet, hvilket firma som skal have opgaven, og der afventes p.t. på et fornyet tilbud fra tilbudsgiver, som har budt på det lille hus tidligere. Byggeudvalget består af Mogens K. Hansen, Kurt M. Hansen, Gert Møller, Hanne Laigaard som klubben kasserer, Anne Pieler og Jan Pieler. Bjørn Kofoed er afgået fra udvalget grundet flytning til Sjælland. Fra starten af udvalgsarbejdet var indhentet tilbud hos 2 tømrerfirmaer på et lille kajakhus på ca. 14, 6 meters længde og 6,2 meter i bredden. Ved gennemgang af behov og prisniveau fandt udvalget ud af, at det ville fremtidssikre klubben behov for plads m.v. hvis huset havde samme længde som bestående klubhus, ligesom bygningen ville falde mere harmonisk sammen med det bestående. Derfor blev de på det tidspunkt, november måned 2007, 2 firmaer som havde budt på det lille hus, anmodet om at udvide tilbudet og prissætte et kajakhus på 19, 6 meter og med samme bredde som før. Derudover anmodede udvalget et tredje tømrerfirma om at give tilbud på opgaven. Hermed ønsker udvalget at få afprøvet hvad prisen på et hus er. Vi er klar over at tiden med mange byggerier i samfundet, og med byggefirmaer travlt optaget, har skruet m2 prisen opad, ligesom byggematerialer er dyrere end for bare 1-2 år siden. Derudover arbejder udvalget med flere løsningsmodeller. Der er foretaget en jordbundsundersøgelse på byggestedet, og den geotekniske rapport siger, at der først er fast bund i 8 meters dybde, hvorfor man anbefaler at der nedrammes betonpæle til 14 meters dybde under huset. Teknisk Forvaltning har fortalt os, at huset skal være kvalitetsbyggeri, og 8 have samme udtryk som det bestående hus, og byggerierne i området.

9 Vort klubhus har tagpaptage med lister og skjulte tagrende og sternopbygning, samt 1 på 2 vægbeklædning. Ved at kikke os lidt om i Marinaområdet, kan det ses, at flere klubhuse m.v. har eternittage og med synlige tagrender, hvorfor udvalget har kontaktet Forvaltningen igen, for at få belyst, om det er muligt at bygge huset med disse materialer i stedet. Samtidig har vi spurgt ind til om huset kan ligge helt ud til stien mod nord, der hvor hækken står i dag. Forvaltningen har oplyst, at de ikke for nuværende kunne se noget til hinder for at huset blev placeret ud til stien, der dog skal friholdes, da den er brandvej (ingen skel på området, kun byggelinier) og vedr. tag og tagrender, må vi belyse vore ønsker i en bygge ansøgningen. Som det fremgår af Generalforsamlingsreferatet af 9. februar, så har udvalget få grønt lys til at arbejde videre med opførelsen af et nyt kajakhus, og i en økonomisk ramme på ca kr. Udvalget ser det som sin opgave at få bygge et hus, der har kvalitet, og som også fremstår som sådant om 20 år, netop ved de rigtige materialevalg og byggemåde, og med øje for at økonomien hænger sammen ved udvælgelse af en tilbudsgiver. Hvornår så et byggeri kan starte op, kan udvalget ikke give bud på, men husk at hastværk kan være lastværk. Sluttelig vil jeg gøre lyd for, at der gives klubbens medlemmer informationer om status på byggeprojektet løbende via bestyrelsens mødereferater. Viben, endnu en forårsbebuder 9

10 Dr. Steens brevkasse Velkommen til brevkassen. Der er i den forløbne tid, tilflydt mig utallige spørgsmål af vidt forskellig karakter. Nogle er relevante, andre en direkte fornærmelse mod min intelligens! F. eks: Er det muligt at blive bevidst om, på 200 meters afstand, hvad en hørehandicappet kongepingvin har gang i? Ved hjælp af en 7X50 prismekikkert og et brevkursus i næb-aflæsning! Den slags bruger jeg ikke tid på! Så er flg. spørgsmål langt mere interessant. Det er en midaldrende kvinde NN; fra oplandet; der skriver: Jeg er i de sidste 2 år blevet hjemsøgt af søvnbesvær. Jeg har nok ikke sovet mere end max. 2 timer pr. døgn i denne periode. Jeg er ved at være rigtig godt gammeldags træt. Baggrunden er muligvis en traumatisk oplevelse som jeg ikke vil komme nærmere ind på her. Men jeg kan da fortælle at det er sidste gang jeg lægger krop og sjæl i at forsøge at få de olympiske lege til Middelfart! Hvad gør jeg nu? NN Kære NN Jeg kan begynde med en beroligende meddelelse, Det er ikke nogen livstruende tilstand at være søvnig. Jeg har selv fravalgt søvn i lange perioder. For at få noget mere fra hånden. F. eks i mit forfatterskab da jeg skrev Sådan gør du din Komodovaran stueren. Det var en hård tid! Men da det har udviklet sig til et problem for dig, anbefaler jeg: En håndfuld sovepiller skyllet ned med en god stærk juleøl. Og så Ny Alliances partiprogram som godnatlæsning. Dit problem bliver at komme ud af fjerene igen. Start op til en weekend. Dr. Steen Næste problem er nærmest af modsat karakter. Det er John Schmidt der skriver: Jeg har det måske for godt! Vågner op og er glad. Jeg glæder mig til at stå op hver dag. Er det normalt? Kære John Svaret er Nej! Det kan blive kronisk, så pas lidt på med det. En tur i operaen vil kunne løse dit problem. I hvert fald for en periode af min. 5 år. Så lang tid 10 tager typisk det at komme sig helt over f. eks Nøddeknækkeren. Taler vi

11 om det mere tunge skyts som f. eks Faust, er der helt andre tidshorisonter på tapetet. Dr. Steen Jeg vil slutte brevkassen af med et par godbidder fra min citatskuffe, som er gode at blive kloge af; Jeg svarer først på spørgsmålet om hvor bundgrænsen, rent udseendemæssigt, ligger for at hjemføre et kvindemenneske efter en bytur: Citat Lad mig sige det på denne måde: Der er rigtig mange kvinder der ville være gået alene hjem fra en bytur, hvis det ikke havde været for mig! Citat slut. På spørgsmålet om hvordan jeg ønsker fremtidens miljøpolitik skal se ud, svarer jeg: Citat Mine børn og børnebørn skal vokse op i en ren natur, hvor de kan spise en vandrefalk, uden risiko for at blive syge Citat slut Trods Doktor Steens påstand om at falken vandrer, ses den oftest flyvende! Hvad kan den dybere mening være hermed? Sover Doktor Steen i marken, eller har falken ikke hørt efter? (anonym) 11 Indsenderen er kendt af redaktionen.

12 Info vedr. kursusprogram for sæson Af Hanne Laigaard Instruktørerne arbejder på planerne for sæsonens kursusprogram. Indtil videre arbejder vi kun på planer for kurser i april, maj og juni måned. Det vil give de mest optimale muligheder for at få en lang kajaksæson i Programmet har tilbud til både begyndere og let øvede turkajakroer og forventes offentliggjort i uge 10. Der vil blive udbudt ét formiddagskursus, 3 aften/weekend kurser samt ét hold for let øvede. Hvis et medlem er under 18 år eller hvis medlemmet kun er interesseret i at komme til at ro havkajak, bør de kontakte lederen af klubbens børne- og ungdomsudvalg eller vores havkajakinstruktør for at aftale hvordan man kommer i gang. Begyndere er personer som aldrig eller kun én eller to gange tidligere har siddet i en kajak. Let øvede har prøvet kajak flere gange tidligere og kan selv håndtere kajakken på land, ind- og udstige kajakken ved både bro og strand og er blevet introduceret til brug af wingpagaj. I lighed med tidligere år vil begyndere blive tilbudt at stifte bekendtskab med kajakken i Erritsø Svømmehal. Det er ikke svømmetræning. Der vil blive lagt vægt på hvordan man skal forholde sig ved kæntring. Svømmehallen er lejet 3 lørdage fra kl. 14. til kl. 16. Tilmelding er nødvendig og man kan kun deltage én gang. Havkajakafdelingen har også Erritsø svømmehal til rådighed for rulletræning og sikkerhedsøvelser. På klubbens årlige generalforsamling den 9. feb blev det besluttet at alle uanset forkundskaber kan blive medlem af Kajakklubben Strømmen imod et indmeldelsesgebyr på kr (gælder kun voksne over 18 år). Indeholdt i indmeldelsesgebyret er kontingent for resten af kalenderåret. Det er herefter gratis for medlemmerne at benytte klubbens kursustilbud. Hvis et nyt medlem kender et erfarent medlem af klubben over 16 år må man godt lære at ro af vedkommende hvis vedkommende vil påtage sig opgaven. Medlemmer må ikke ro alene før deres kajakfærdigheder samt svømme- og kæntringsprøve er godkendt af en klubinstruktør. Indmeldelse og tilmeldelse til kursus kan kun ske til klubbens kasserer Hanne Laigaard. Dette kan ske via klubbens hjemmeside eller 12 direkte til kassereren på mail eller telefon tlf eller Da kursus nu er

13 et tilbud til medlemmer, er indbetaling af indmeldelsesgebyret afgørende for, hvornår man har en plads på et hold. Det er uden betydning hvor længe man har stået på venteliste. Alle på ventelisten vil modtage brev/mail med beskrivelse af deres muligheder samt kursusprogram. Herefter ophører Kajakklubben Strømmen med at føre venteliste. Havkajak 2008 Af Erik Breum I øjeblikket ror vi havkajak hver søndag kl Alle frigivne roere er velkomne. Vi ror uanset vejret (næsten) I løbet af kort tid flytter vi den faste ro tid til en hverdagsaften. Det vil blive afgjort af de roere der kommer om søndagen. Der vil så komme opslag i klubben og på hjemmesiden, og de kendte havkajakroere vil få en mail. Alle er som sagt velkomne på vores ro aftener. Uanset om man har prøvet havkajak før. Vi frigiver i havkajak ved at man ror med mere erfarne roere og lærer af dem. Der er nogle ting man skal kunne for at blive frigivet, men dem lærer man hurtigt. En del af tingene kræver at man bliver våd (ikke så sjovt i det kolde vand), eller at de andre bliver våde (en hel del sjovere). De kan dog med fordel øves i svømmehallen. (se tiderne andetsteds) I svømmehallen vil vi øve de ting der skal til for at blive frigivet, og de frigivne kan lære og øve andre ting såsom skulling, højt støttetag og rul på mange måder. Så mød op uanset om du skal sidde i en havkajak for første gang eller vil prøve at rulle uden pagaj. Grågåsens træk til Danmark er i gang nu 13

14 Hvordan bliver man medlem af Strømmen Af Christian Alnor Ved generalforsamlingen 9. februar kunne kassereren fortælle, at der pt. er 80 personer skrevet op til at blive medlem af Strømmen. Det er flere end normalt, og selv om vi ikke kan regne med at alle 80 faktisk begynder i klubben ville vi ikke kunne tømme ventelisten i løbet af sæsonen. Bestyrelsen præsenterede derfor generalforsamlingen for en ny plan for hvordan man som nyt medlem kan blive friroet og altså få lov til at ro på egen hånd. Indmeldelsesgebyr Som noget nyt er der indført et indmeldelsesgebyr for aktive seniorer på 1600 kr. Når man har betalt det har man også betalt for 1. års kontingent (1100 kr.), altså netto 500 for at blive optaget som medlem. Som medlem har man ret til at benytte alle klubbens faciliteter: bådene, sikkerhedsudstyret, træningsmaskinerne, et varmt bad, den gode mad onsdag aften osv. Alt det repræsenterer en stor værdi, en værdi som vi andre medlemmer har samlet sammen over en lang årrække. Derfor skal det koste lidt at få adgang til at bruge det. Til gengæld er der ingen venteliste: alle kan blive medlemmer hvis de lægger 1600 kr. i kassen. Det koster ikke indmeldelsesgebyr at blive passivt medlem, og unge under 18 betaler heller ikke noget indmeldelsesgebyr. At ro - og at ro alene Vi har ikke lavet om på klubbens sikkerhedsbestemmelser. Hvis man vil ro alene skal man bestå klubbens sikkerhedsprøve en prøve, der er den samme som i andre klubber, og som for øvrigt snart bliver endnu mere standardiseret under DKF. Mere herom i en anden artikel. Men man kan komme til at ro sammen med erfarne klubmedlemmer og få lidt rutine på den måde, og det er en metode som flere af de nuværende medlemmer har brugt. Sikkerhedsprøven vil blive afholdt en række gange i løbet af året, og den står klubbens uddannede instruktører fortsat for. Deres opgave er at sikre, at et medlem har de nødvendige færdigheder og rutiner for at kunne få lov til at ro alene. Det er nemlig stadig sådan, at det kun er en tåbe, der ikke frygter havet. Kravet til sikkerhed har vi ikke lavet om på med de nye adgangsregler. Ventelisten er væk Det er også stadig planen at udbyde nogle 14 kurser for begyndere, der skal lære at ro. Planen er også at udbyde forskellige slags begynderkurser. Vi har af og

15 til ihærdige nybegyndere, som i løbet af den første sæson får roet mere end formanden og næstformanden tilsammen får roet i et årti (sådan cirka!) og de behøver ikke at deltage i samme slags kursus som mere forsigtige og utrænede nybegyndere. Med et mere differentieret kursusudbud håber vi på at kunne sluse flere medlemmer igennem til en bestået sikkerhedsprøve end hidtil uden at skulle øge de ressourcer vi bruger på det tilsvarende. For den væsentligste nyhed i modellen er, at ventelisten er væk. Dermed forsvinder også mistanken om at nogen skulle kunne omgå ventelisten ved veners hjælp. Og dermed bliver det også lettere for nye medlemmer at blive friroet hvis de fx har lært at ro på et sommerkursus på en højskole eller på et kursus som kommunen har købt af klubben. Hvor man lærer at ro vil vi med andre ord ikke blande os i bare man har lært nok til at kunne bestå sikkerhedsprøven. Indtil man har lært så meget og har fået den nødvendige rutine må man ro sammen med en erfaren makker. En tur et sted hvor der findes rigtige bølger Af Erik Breum Havde i dag nogle timer fri. Solen skinner men det blæser lidt. Lige vejr til havkajak. Men skal det være en fisketur eller en bølgetur? Hmm svært. Nå men jeg tager da bare stangen med og ser nærmere på det nede ved vandet. Kajakken på taget, våddragten på kroppen og afsted til Tvingsbjerg Fyr hvor 15 der er pålandsvind og en find sandstrand til at komme i vandet fra. Overveje-

16 de alternativer som Torø Huse eller Assens Marina hvor der er læ til isætning. Helnæsbugten hvor der er læ men fralandsvind. Bølgerne har noget skum på, men ser ikke så store ud som sidst da jeg roede her sidst. Men dog for store til at fiske. Så ned med grejet til vandkanten og ud i bølgerne. Tager nord på i modsætning til sidst. Ud gennem surfen, det går fint og så nordpå. Men mit skeg har sat sig fast, men det går alligevel. Forbi fyret efter 50m som kun er et hus ligesom på Fænø. Nå nu begynder bølgerne at blive større, og efter 200m mere er de faktisk ret store. De fleste større en min øjenhøjde og enkelte bryder over mit hoved. De er dog intet problem da jeg bare stikker pagajen ind i dem når de kommer. Som en slags lavt støttetag lige ud til siden. Nærmer mig mindet til Aborg Nor. Der er som sædvanligt underlige bølger der kommer fra alle sider. Nu skal er træffes et valg. Ind i det skønne nor, eller videre. Indsejlingen gennem mindet kræver at jeg skal igennem de vanskelige bølger og skal styre lige på udløbet. Kommer jeg på tværs i bølgerne kan jeg ramme stenene og må gå tilbage, måske uden kajak. Vil jeg videre skal jeg igennem krydsbølger i hovedhøjde eller ud på dybere vand. Godt nok er der pålandsvind, så jeg driver ind, men alligevel. Jeg vender om. Jeg vender om med stævnen ud af, så jeg ikke bliver kastet ind på land. Nu kommer bølgerne fra højre side; det er ikke min favoritside, da jeg er bedst til støtte til venstre. Desuden kommer bølgerne lidt bagfra og jeg får solen i øjnene og det er vist også blæst lidt op (helt sikkert), og så skal man jo altid lige vende sig til at få bølgerne fra en ny side. Nå, men der er altså masser af grunde til at det hele føles lidt vanskeligere. Jeg fortsætter med at støtte til venstre af gammel vane selvom bølgerne kommer fra højre. Det går fint, men er ikke det ideelle i havkajak. Men nu bliver bølgerne endnu større og de bryder mere end de gjorde før så jeg finder hurtigt ud af jeg gør det forkert. Så det bliver til høje støttetag i højre side ind i de det grønne vand under skummet. Meget, meget bedre, nu er det hele sjovt igen, men det ville nu være sjovere hvis der var nogle flere med. Måske skal man arrangere en klub tur hertil fra det bølgefattige Middelfart? Tre høje bølger i træk gør at jeg kommer ned i fart, da det er svært at ro og lave støttetag samtidigt. Godt jeg har lidt afstand til kysten. Nå nu kommer jeg hen til bilen. Skal jeg fortsætte eller sige det var det? Det vil så være en meget kort tur. Tager et par runder med lidt surf ind mod kysten. Det er det rene Klitmøller. Problemet er at stoppe når man kommer ind 16 til kysten. Højt støttetag og på tværs i bølgerne og så bare dreje sig rundt så

17 hurtigt som muligt. Beslutter så at tage ind og finder en rigtig stor bølge. Surfer hele vejen ind og den løfter mig langt op på stranden, ingen af de efterfølgende bølger kan nå mig og jeg kan stige tørskoet ud. Strækker kroppen, tager en tår at drikke og vender kajakken på stranden. Ror ud gennem surfen; jo den er større nu end da jeg roede ud for under en time siden. Tager et par surf og ind igen, men må lige hoppe lidt op på stranden i kajakken for at undgår våde fødder (bvadr -- vandet er koldt) Vinden tager i kajakken da den skal op på bilen. Et sikkert tegn på at det har blæst op. Vinden vil lægge kajakken på tværs i vinden, men flytter tager bare fat lidt længere agterude på kajakken, så vinden drejer den som et flag i vinden -- nøjagtigt som et skeg på havkajakken virker. Nå men selv om det var en kort tur var den sjov, og man kan faktisk lære af den a.. Højt støttetag er guds gave til havkajakroere. Men lave kan også bruges. b.. Støt altid ind i bølgen. Også når de er små så du undgår en dårlig vane. Træn støttetag til begge sider c.. Bølgerne kan godt være større 100m længere henne d.. Det er ingen skam at vende om e.. Det er intet problem at komme fra land og i land igen selvom bølgerne er store. Bare man har den rigtige sandstrand og ikke er sart over sin kajak. f.. Der er ingen rigtige bølger i Teglgårdskrogen. Vi må lave en klub tur g.. Selv en kort tur kan være sjov h.. Hold lidt afstand til kysten i.. Bølger er sjovest i pålandsvind j.. Nu ved jeg hvorfor jeg ror havkajak k.. Husk at tjekke skeget inden man tager ud. Roeruddannelsen: EPP Fra DKF årsmagasin Euro Paddle Pas For sæsonen 2008 introduceres et nyt uddannelsessystem i Dansk Kano og Kajaksport.. 17 Det er en selvstændig uddannelsesstruktur for roere/udøvere på alle niveauer.

18 Det sker på baggrund af nye europæiske standarder for uddannelse af kajak og kanoroere. Ved at introducere en international anerkendt roeruddannelse, imødekommes klubbernes ønske om flere og bedre uddannelsesmuligheder for roere/ udøvere der er blevet frigivet, samtidig med, at der etableres en solid ramme om uddannelsen i klubberne og forbundet. Denne form udvides også til at rumme eksterne udbydere af kajak og kano uddannelse, fx højskoler, virksomheder, efterskoler, universiteter, foreninger der har ekspertise til at levere uddannelse af standard. Klubberne opfordres til i 2008 at når de optager medlemmer udenom klubbens egen roeruddannelse, at de forholder sig til det kommende medlems EEP niveau. EPP strukturen EPP strukturen består af 5 teknik og egenfærdighedsniveauer for alle kano og kajakdiscipliner. Der er knyttet et kursusnavn til hvert niveau, fx havkajak fortsætter, for at tydeliggøre hvilket kompetenceniveau der refereres til. DKF s anbefalede frigivelsesstandard Med EPP placeres klubfrigivelsen i en afbalanceret kursusstruktur, der både tilgodeser begyndernes behov for en tryg og sikker introduktion til kano- og kajaksporten, og de erfarne roeres ønsker om strukturerede udviklingsmuligheder, inspiration og kursustilbud. Der vil løbende komme mere om EPP på klubbens hjemmeside og som information på tavlen i klubben. For de mere interesserede kan der på Dansk kano og kajakforbunds hjemmeside læses mere om dette:,www.kano-kajak.dk eller se på klubbens hjemmeside, hvor DKF årsmagasin er tilgængelig på forsiden. Lærken er kommet ligeledes 18 agerhønen som kan ses på strandengene

19 Renoverings weekend Fra Bestyrelsen Den 5. & 6. april 2008 Vi mødes i klubben kl og fordeler opgaverne der skal gøre klubhuset og omgivelserne klar til den kommende sæson og Standerhejsningen Opgavernes karakter kan ses på opslag i klubben. Du har her enestående mulighed for at yde klubben en praktisk indsats og dermed være med til at løfte én af de mange opgaver vi har i klubben til gavn for fællesskabet. Velkommen og vel mødt! Standerhejsning Lørdag den 12. april Vi mødes i klubben kl hvor turudvalget igen har arrangeret en spændende, overraskende og selvfølgelig uforglemmelig tur, til at markere sæsonstart Husk at tilmelde dig til Standerhejsningsfesten lørdag aften på opslag i klubben eller på hjemmesiden. Festen starter kl

20 2008 er året for navneskift: Bælum prisen bliver døbt: Sælum prisen Generalforsamlingen bestemte sig for at bygge nyt bådehus Nyhed, Pernille er igen at træffe i klubben Per anses for at have været snurretop i sit forrige liv, han drøner stadig utallige gange Fænø rundt Jan til toer træf: hvis vi skal ro ener kajak, så gider jeg ikke! Så ror jeg selv!! Hagberdt har udvidet sin redningsservice, nu bugserer han også vrag Annemette og Per stiller op til havneræs i K2½ Else er blevet Æresmedlem Dr. Steen var live i klubben forleden og fik mange intelligente spørgsmål. De fleste vil overhovedet ikke blive bragt her! Heller ikke svarene. De var selvfølgelig meget personligt rettet. Dog havde én person overværet ænder i kamp i havneområdet!! Chokerende!! Klubbens Oberst Hackel er mand for at redegøre for den lokale sæls sælsomme taktikker 20 Der er deadline for næste SildeNyt 18. maj 2008

Status lige nu er at rengøringsordningen ikke fungerer.

Status lige nu er at rengøringsordningen ikke fungerer. Kajakklubben Strømmen Bestyrelsens beretning Sæson 2006-07 Året 2006 var et år med megen aktivitet. Kæmpe indsatser blev leveret af rigtig mange medlemmer i mange forskellige sammenhænge. Mange gamle kæmper

Læs mere

Referat: Kajakklubben Strømmen

Referat: Kajakklubben Strømmen Referat: Kajakklubben Strømmen Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 7 sæson 2006/07 Dato: Mandag 4. september 2006 kl. 19:00 22:00 Sted: Klubhuset Indkaldte deltagere: Mogens K Hansen, MH Christian Alnor, CA Bjørn

Læs mere

Referat: Kajakklubben Strømmen

Referat: Kajakklubben Strømmen Referat: Kajakklubben Strømmen Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 1 sæson 2008/09 Dato: Tirsdag den 4. marts 2008 kl. 19:00 22:00 Sted: Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte deltagere: Mogens K Hansen, Christian

Læs mere

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum Referat fra generalforsamling i Kajakklubben Strømmen. Generalforsamling afhold lørdag den 10. februar 2007.02.18 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen

Læs mere

Om Kerteminde Kajakklub

Om Kerteminde Kajakklub Siden er sidst revideret den 2. januar 2016 af GRL Om Kerteminde Kajakklub Kerteminde Kajakklub blev etableret i juni 2005 ved en stiftende generalforsamling og er således stadig en ny klub. Det betyder,

Læs mere

Referat: Kajakklubben Strømmen

Referat: Kajakklubben Strømmen Referat: Kajakklubben Strømmen Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 8 sæson 2007/08 Dato: Tirsdag den 3. juli 2007 kl. 19:00 22:00 Sted: Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte deltagere: Mogens K Hansen, Christian

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Standerstrygningstale 2015

Standerstrygningstale 2015 Standerstrygningstale 2015 Så står vi her igen velkommen til jer alle dejligt at se et godt fremmøde. I dag er jo dagen, hvor sommersæsonen for alvor er slut og vi gør op, hvor mange kilometer, vi har

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af Bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af Bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den15. oktober 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Deltagere Mogens K Hansen, MH

Læs mere

Siden sidst (2011-DEC):

Siden sidst (2011-DEC): Nyhedsbrev 2012 - APR Nyhedsbrevene vil blive udsendt ca. den 1. APR, 1. JUL, 1. OKT og 1. DEC. Der modtages gerne indlæg m.v. til vores nyhedsbreve. Redaktør for dette nyhedsbrev: Poul-Erik. Siden sidst

Læs mere

Bestyrelsen er foreningens.

Bestyrelsen er foreningens. Forslag 6.1 Fremsat af Bestyrelsen. Nuværende lovtekst: Ændrings forslag: Motivering: Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og består af 7 medlemmer, der skal repræsentere foreningen i alle forhold

Læs mere

Referat: Kajakklubben Strømmen

Referat: Kajakklubben Strømmen Referat: Kajakklubben Strømmen Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 8 sæson 2008/09 Dato: Mandag den 15. september 2008 kl. 19:00 22:00 Sted: Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte deltagere: Mogens K Hansen, MH

Læs mere

Målsætning for Kajakaktiviteter i Korsør Roklub

Målsætning for Kajakaktiviteter i Korsør Roklub Om Klubben Målsætning for Kajakaktiviteter i Korsør Roklub Korsør Roklub er en forening beliggende i Korsør. Roklubbens historie strækker sig mere end 100 år tilbage. Aktiviteterne er baseret på to grupper,

Læs mere

Standerstrygningstale 2016

Standerstrygningstale 2016 Standerstrygningstale 2016 Velkommen til jer alle dejligt at se et godt fremmøde til denne standerstrygning i vores 80 års jubilæumsår. I dag er jo dagen, hvor sommersæsonen for alvor er slut og vi gør

Læs mere

1. Generelt om EPP-samarbejdet, målsætninger, disciplinerne, struktur, fælles regler for færdsel på vandet m.m.

1. Generelt om EPP-samarbejdet, målsætninger, disciplinerne, struktur, fælles regler for færdsel på vandet m.m. 1. Generelt om EPP-samarbejdet, målsætninger, disciplinerne, struktur, fælles regler for færdsel på vandet m.m. Udarbejdet af Dansk Kano og Kajak Forbund 1. udgave, januar 2007/www.europaddlepass.dk På

Læs mere

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 BBU aktiviteter Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Kære Læser Dansk Kano og Kajak Forbund byder endnu engang medlemmerne

Læs mere

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 1. Kære medlem Bestyrelsens ønsker dig og din familie et rigtig godt nytår

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 1. Kære medlem Bestyrelsens ønsker dig og din familie et rigtig godt nytår Nyhedsbrev nr. 1 Den 8. januar 2012 Kære medlem Bestyrelsens ønsker dig og din familie et rigtig godt nytår 2011 Vi har oplevet endnu et fantastisk år i Kerteminde Kajakklub i 2011. Det kan vi især takke

Læs mere

INFO fra kajakudvalget

INFO fra kajakudvalget INFO fra kajakudvalget Brejning Bådklubs kajakudvalg december 2013 Vi vil forsøge at nå mere ud til vores medlemmer. Derfor vil vi med jævne mellemrum udsende et infobrev med oplysninger om bl.a. udvalgets

Læs mere

Nyhedsbrev juli 2013

Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrevene bliver udsendt ca. den 1. april, 1. juli, 1. oktober og 1. december. Der modtages meget gerne indlæg m.v. til vores nyhedsbreve. Redaktion for dette nyhedsbrev: Torben

Læs mere

Orientering om løst og fast fra formanden

Orientering om løst og fast fra formanden Orientering om løst og fast fra formanden I stedet for at sende en masse enkelte informationer ud, har jeg samlet det hele i dette skriv, som optakt til medlemsmødet onsdag den 28. september, kl. 19 i

Læs mere

Kursusmuligheder i 2016

Kursusmuligheder i 2016 Kursusmuligheder i 2016 Hvis du vil lære at ro kajak, så har vi mange kursusmuligheder i Kerteminde Kajakklub. Først og fremmest vil vi invitere dig til at deltage i et Åbent Hus-arrangement, som vi har

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

I henhold til Sundby Kajakklubs love indkaldes der hermed til. Sundby Kajakklubs ordinære generalforsamling forår 2015

I henhold til Sundby Kajakklubs love indkaldes der hermed til. Sundby Kajakklubs ordinære generalforsamling forår 2015 I henhold til Sundby Kajakklubs love indkaldes der hermed til Sundby Kajakklubs ordinære generalforsamling forår 2015 som afholdes i klubben tirsdag d. 24. marts 2015 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat: Kajakklubben Strømmen

Referat: Kajakklubben Strømmen Referat: Kajakklubben Strømmen Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 5 sæson 2008/09 Dato: Tirsdag den 6. maj 2008 kl. 19:00 22:00 Sted: Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte deltagere: Mogens K Hansen, MH Christian

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Strømmen Middelfart

Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Strømmen Middelfart Sidst revideret Maj 2015 Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Strømmen Middelfart 1. Formål og gyldighed Formålet med sikkerhedsbestemmelserne er at fremme sikker kajakroning i Kajakklubben Strømmen.

Læs mere

Formandsberetning for 2014 og lidt 2015.

Formandsberetning for 2014 og lidt 2015. Formandsberetning for 2014 og lidt 2015. Denne beretning burde have været udsendt elektronisk inden dette møde. Dette har et flertal i den siddende bestyrelse ikke ønsket alligevel så derfor bliver fremlæggelsen

Læs mere

En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet

En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet Vision 2015 Den foretrukne kajakklub i KøbenhavnK Medlem 500 frigivne medlemmer over 18 år Instruktør 25 aktive instruktør 1 hav og tur-/kap

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 8. maj 2008

Referat fra bestyrelsesmøde den 8. maj 2008 Kajakklubben VIKING Silistria Referat fra bestyrelsesmøde den 8. maj 2008 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt 2. Opfølgning af referat fra sidst Der var ikke noget at følge op på. 3.

Læs mere

Formanden har ordet. Fjordfræseren juni 2015

Formanden har ordet. Fjordfræseren juni 2015 Formanden har ordet Så er det atter forår, og sæsonen er typisk startet med broisætning og standerhejsning. Men opstart af begynderhold fylder også meget. Det er skønt at se så mange nye ivrige ansigter,

Læs mere

Velkommen til Horsens Kajakklub

Velkommen til Horsens Kajakklub Velkommen til Horsens Kajakklub Vi stiller trænere og materiel til rådighed og forventer så af dig, at du har lysten og viljen til: At lære at ro kajak At du efter endt træning deltager i den sociale del

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Skelskør Roklub Tidende Nr. 1. 2012 41 Årgang Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

NYHEDSARKIV 2009. Fredag d. 20. november skal broen tages op. Vognmanden kommer kl. 14.30. 200926.okt

NYHEDSARKIV 2009. Fredag d. 20. november skal broen tages op. Vognmanden kommer kl. 14.30. 200926.okt Glædelig jul og godt nytår NYHEDSARKIV 2009 Bestyrelsen ønsker alle medlemmer og samarbejdspartnere en glædelig jul samt et godt nytår. Vi syntes der er sket meget i det forløbne år og ser forventningsfuld

Læs mere

Indhold - Løft, håndtering, isætning og indstigning i kajakken

Indhold - Løft, håndtering, isætning og indstigning i kajakken EPP 1 (Tur/Kap) Tur- og Kapkajak Introduktion Målet med dette kursus er at introducere kursisterne til kano- og kajaksporten, og skabe gode oplevelser i sikre rammer. Der arbejdes med grundlæggende manøvrering

Læs mere

Skelskør Roklub Tidende Nr Årgang

Skelskør Roklub Tidende Nr Årgang Skelskør Roklub Tidende Nr. 1 2017 46 Årgang Skælskør Roklub 1917-2017 Skelskør Roklubs bestyrelse 2016 / 17 Formand Margit Geil. Bülowsvej 10 4230 Skælskør. Tlf. 20 14 42 30 margitg@hotmail.dk Kasserer

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 6. maj Onsdag 6. maj Sæsonplan 2015 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2015 HVER mandag. 17 21. (Opstart 4. maj). Hyggeaften

Læs mere

Vedtægter for Ribe Roklub

Vedtægter for Ribe Roklub Vedtægter for Ribe Roklub Ændret 12/11 2013 1 Klubbens navn er Ribe Roklub og klubben er hjemmehørende i Ribe i Esbjerg Kommune. Klubbens formål er rosportens fremme under Dansk Forening for Rosport (DFfR)

Læs mere

Referat: Kajakklubben Strømmen

Referat: Kajakklubben Strømmen Referat: Kajakklubben Strømmen Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 9 sæson 2008/09 Dato: Tirsdag den 7. oktober 2008 kl. 19:00 22:00 Sted: Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte deltagere: Mogens K Hansen, MH

Læs mere

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 7. maj Onsdag 7. maj Sæsonplan 2014 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2014 HVER mandag. 17 21. Hyggeaften for alle. Gratis

Læs mere

Instruktør- og turleder-møde Onsdag 18. Januar 2012. Referat. Roudvalg

Instruktør- og turleder-møde Onsdag 18. Januar 2012. Referat. Roudvalg 1 Roudvalg Instruktør- og turleder-møde Onsdag 18. Januar 2012 Referat Deltagere: Poul, Kurt, Marianne, Louise, Christina, 2xFlemming, Jørgen Damgaard og Jesper Afbud: Pia, Preben, Birger, Leif og Jørgen

Læs mere

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag.

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Bestyrelsens beretning 2015 ENDELIG VERSION 30.12.2015 Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Den valgte bestyrelse

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne. Mindeord Poul Andersen. Instruktion. Nyt åbent rohold. Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne. Mindeord Poul Andersen. Instruktion. Nyt åbent rohold. Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr.5. maj 2011 30. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Mindeord Poul Andersen Instruktion Nyt åbent rohold Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62

Læs mere

Velkommen til Hals Ro- og Kajakklub

Velkommen til Hals Ro- og Kajakklub Velkommen til Hals Ro- og Kajakklub Støt vores lokale sponsorer: Bilsyn Ulsted Mejdahls Bageri XL Byg Hals Lund El Hals Marine Forening og Skyttelaug Byens Kiosk Gandrup Element Claudi Fisher Lund Dahl

Læs mere

Referat: Kajakklubben Strømmen

Referat: Kajakklubben Strømmen Referat: Kajakklubben Strømmen Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 11 sæson 2008/09 Dato: Torsdag den 11. december 2008 kl. 19:00 22:00 Sted: Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte deltagere: Mogens K Hansen,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Havkajakroernes Medlemsundersøgelse 2009.

Havkajakroernes Medlemsundersøgelse 2009. Havkajakroernes Medlemsundersøgelse 2009. Der er 158 der har været inde på hjemmesiden og udfyldt spørgeskemaet. Mange har svaret på alle spørgsmål, men nogle har sprunget enkelte spørgsmål over, og andre

Læs mere

VELKOMMEN TIL SANKT ANNÆ IF BADMINTON SVØMNING GYMNASTIK HÅNDBOLD. Besøg os på: www.saif.dk

VELKOMMEN TIL SANKT ANNÆ IF BADMINTON SVØMNING GYMNASTIK HÅNDBOLD. Besøg os på: www.saif.dk VELKOMMEN TIL SANKT ANNÆ IF BADMINTON SVØMNING GYMNASTIK HÅNDBOLD Besøg os på: www.saif.dk FAKTA OM SANKT ANNÆ IDRÆTSFORENING Idrætsforening blev stiftet i 1973. I idrætsforeningens første år var det et

Læs mere

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser Frederikssund Roklub Stiftet 29. Maj 1908 Funktionsbeskrivelser - 1 - Revideret juli 2005 Funktionsbeskrivelser for: Bestyrelsen...3 Formand...4 Næstformand...5 Kasserer...6 Kontingentkasserer...7 Nøgleansvarlige...8

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget

Børne- og Ungeudvalget Det er igen tid til at gøre status i forhold til Børne- og Ungeudvalgets arbejde her i kredsen. Det har på mange måder været et godt år med forandringer, succes, glade spillere og trænere som hoved indtryk.

Læs mere

Tennis i Hammel april 2013

Tennis i Hammel april 2013 Tennis i Hammel april 2013 1 Hammel Tennisklub Gl. Randersvej 22, 8450Hammel BESTYRELSEN Formand Peder Helbo Tlf. 86 96 32 13 40 75 82 22 Peder@helbo.com Kasserer Ole Hollenbo Tlf. 86 96 19 14 27 64 06

Læs mere

Kano- og kajakklubben NORD. Bestyrelsens beretning for 2016

Kano- og kajakklubben NORD. Bestyrelsens beretning for 2016 Kano- og kajakklubben NORD 2016 Endnu et godt år i Nord! Med masser af aktiviteter På vandet! Børn og Unge Dame K2/K4 Hold for kræftramte Begynderhold havkajak Store Legedag Støt Brysterne Klubture Nords

Læs mere

Havkajakroernes Medlemsundersøgelse 2009.

Havkajakroernes Medlemsundersøgelse 2009. Havkajakroernes Medlemsundersøgelse 2009. Der er 158 der har været inde på hjemmesiden og udfyldt spørgeskemaet. Mange har svaret på alle spørgsmål, men nogle har sprunget enkelte spørgsmål over, og andre

Læs mere

Arbejdsdag: godt fremmøde. Vi skal drøfte, om der eventuelt skal være flere arbejdsdage om året.

Arbejdsdag: godt fremmøde. Vi skal drøfte, om der eventuelt skal være flere arbejdsdage om året. Efterårsgeneralforsamlingen 2010 Dagsorden efter lovene: 1) Valg af dirigent. 2) Orientering om medlemmers bemærkninger til referat fra forårsgeneralforsamlingen, jf. 9. 3) Formanden aflægger beretning

Læs mere

Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg. LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30

Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg. LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30 Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30 Dagsorden. 1. Valg af dirigent Kim Rusholdt fastslog at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, da der var

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Kurser Arbejdslørdage Gåture Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Kurser Arbejdslørdage Gåture Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 oktober 2012 31. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Kurser Arbejdslørdage Gåture Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser og ordensregler m.m. for Kajakklubben Strømmen -gældende fra februar 2006-1. Sikkerhedsregler 2. Ordensregler 3.

Sikkerhedsbestemmelser og ordensregler m.m. for Kajakklubben Strømmen -gældende fra februar 2006-1. Sikkerhedsregler 2. Ordensregler 3. Sikkerhedsbestemmelser og ordensregler m.m. for Kajakklubben Strømmen -gældende fra februar 2006-1. Sikkerhedsregler 2. Ordensregler 3. Kursus Sikkerhedsbestemmelser: 1.1 Alle aktive medlemmer skal orienteres

Læs mere

Roerniveau 1 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 1 kayak. Niveaubeskrivelse. Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund

Roerniveau 1 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 1 kayak. Niveaubeskrivelse. Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund Roerniveau 1 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 1 kayak Niveaubeskrivelse Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund 2. udgave, april 2009 www.kano-kajak.dk 1 Niveaubeskrivelse Tur/konkurrencekajak

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Dette er så vores beretning om livet s gang i KES i løbet af det sidste år.

Dette er så vores beretning om livet s gang i KES i løbet af det sidste år. Bestyrelsens beretning for sæson 2005 Fremlagt på generalforsamlingen d. 9. oktober 2005 Dette er så vores beretning om livet s gang i KES i løbet af det sidste år. Det er mig, som formand der oplæser

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015

Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015 Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015 Tilstede: Christian, Per, Lisbeth, Britta, Jenny, Heidi, Henrik & Anja 1. Referat fra sidste møde - godkendt 2. Nye punkter til dagsordenen - AquaCamp - Næste

Læs mere

Begynder kursus 2016 Turkajak - Kajakklubben Krogen

Begynder kursus 2016 Turkajak - Kajakklubben Krogen Begynder kursus 2016 Turkajak - Kajakklubben Krogen Klubhuset åbner en halvtime før kursisterne skal være klar omklædte. Instruktører: Lisa - Birgit M. - Andres J. Hjælpeinstruktør: Anette, Program Efter

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk 23. januar 2010 Nummer 3 NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk Opdatering Af Jørn Haahr Kære medlemmer, bruger, sponsorer og andre interessenter af Vestjysk MotoCross

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser. Den 20. februar 2014

Sikkerhedsbestemmelser. Den 20. februar 2014 Sikkerhedsbestemmelser Den 20. februar 2014 Quick guide Erfaringsniveau, rettigheder og forudsætninger Rettigheder: lodret kolonne til venstre Niveauer: øverste vandrette celle Forudsætninger: I grå felter

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt)

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Preben og jeg deltog i år i turen rundt om Mors, også kaldet Limfjords Challenge. Det er en tursejlads i tre etaper, ca. 110 km lang. Det var en rigtig

Læs mere

Formandens beretning april 2008

Formandens beretning april 2008 Formandens beretning april 2008 Vi har netop i den forgangne uge måttet sige et sidste farvel til Helmer Fredriksen, et mangeårigt medlem af Nysted Bådelaug. Helmer var lige fyldt 80 år, men tabte desværre

Læs mere

Dette er så vores beretning om livet s gang i KES i løbet af det sidste år.

Dette er så vores beretning om livet s gang i KES i løbet af det sidste år. Bestyrelsens beretning for sæson 2004 Fremlagt på generalforsamlingen d. 3. oktober 2004 Dette er så vores beretning om livet s gang i KES i løbet af det sidste år. Det er mig, som formand der oplæser

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang Rotur på fjorden 10. april 2010 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Roklubbens 110 års fødselsdag Morgenroture Søndagslangture Sea

Læs mere

Kajakklubben NOVA Strandparksvej 40, Hellerup Havn, 2900 Hellerup, tlf.: ,

Kajakklubben NOVA Strandparksvej 40, Hellerup Havn, 2900 Hellerup, tlf.: , Referat af generalforsamling i Kajakklubben NOVA Afholdt i: klubhuset i Kajakklubben NOVA Dato: Søndag den 30. marts 2008 kl. 15.00 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassereren aflægger regnskab

Læs mere

TEORI for kajakroere på styrmandskursus.

TEORI for kajakroere på styrmandskursus. TEORI for kajakroere på styrmandskursus. Ansvar og reglement, roområde Styreteknik Materiel Knob Organisation-DKF Der skelnes ikke mellem tur og havkajak i undervisningen Roklubbens kajak roområde. Definitioner

Læs mere

1. Klubbens navn er Roskilde Fjords Kajakklub og dens hjemsted er Roskilde kommune.

1. Klubbens navn er Roskilde Fjords Kajakklub og dens hjemsted er Roskilde kommune. Love for Roskilde Fjords Kajakklub stiftet d. 6. november 1976 Tilsluttet: Sjælland-Lolland Falster Kajakkreds Dansk Kano- og Kajakforbund Dansk Idrætsforbund Roskilde Idrætsunion 1. Klubbens navn er Roskilde

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria. Referat af bestyrelsesmøde den 11. september 2007 kl. 1915 Hos Ejlev Kuur, Egevænget 28, 8310 Tranbjerg. Tilstede: Mariann, Hans Henrik, Ejlev, René og Jacob. Afbud fra

Læs mere

Nyhedsbrev Okt. 2012.

Nyhedsbrev Okt. 2012. Nyhedsbrev Okt. 2012. Nyt fra Konkurrenceudvalget. DcH s DM den 22-23. september Artikel fra Års Avis. Den 22-23. september deltog DcH Vesthimmerland i DM i Grindsted/Billund med 4 deltagere; Karl Erik

Læs mere

Bestyrelsesmøde torsdag den 16.9. 2015 kl 19 i Klubhuset.

Bestyrelsesmøde torsdag den 16.9. 2015 kl 19 i Klubhuset. Bestyrelsesmøde torsdag den 16.9. 2015 kl 19 i Klubhuset. Bestyrelsen : Bente Meunier Thomas Schmidt Claus Svenningsen Flemming Laursen Niels Martin Larsen Flemming Larsen Per Kolberg Rikke Helstrup 2.suppleant

Læs mere

Velkommen til GBK. Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. USU Velkomstfolder Publiceret: september 2014

Velkommen til GBK. Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. USU Velkomstfolder Publiceret: september 2014 Velkommen til GBK Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. Ved Stadion 4, 2820 Gentofte. Tel: +45 3965 0400 - gbk@gbk.dk. Side 1 af 6 Velkommen Ungdomsspillerudvalget

Læs mere

Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet

Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet Til stede: Thomas, Per Michael (den sidste del), Per Dolleris, Frans, Lars Hugo, Per From Gøse, Gorm. Afbud Henning,

Læs mere

Skærbæk Kajakklubs Introduktionskursus for nye medlemmer Formål At give kursisten en grundig introduktion til klubbens regler og praksis, samt at

Skærbæk Kajakklubs Introduktionskursus for nye medlemmer Formål At give kursisten en grundig introduktion til klubbens regler og praksis, samt at Skærbæk Kajakklubs Introduktionskursus for nye medlemmer Formål At give kursisten en grundig introduktion til klubbens regler og praksis, samt at gøre kursisten i stand til at færdes sikkert i klubbens

Læs mere

Mogens Bruun TET AKTIVIT. pålæg. 29. maj. 26. maj. Åbent hus, med. Madpakketur fra. 5. maj. skole) (Skansevejens. 31 maj, 21:000 12:000 18:000 -

Mogens Bruun TET AKTIVIT. pålæg. 29. maj. 26. maj. Åbent hus, med. Madpakketur fra. 5. maj. skole) (Skansevejens. 31 maj, 21:000 12:000 18:000 - Aktivitetsplan 2016 2016 DATO TID AKTIVIT TET 3. april 11:000 5. april 19:000-21:000 Standerhejsning Efter standerhejsningen er Fredericia Roklub vært ved et glas vin, og der vil efterfølgende være lidt

Læs mere

Nu banker foråret virkelig på døren, isen er væk, vi har temperaturer på 8 15 grader om dagen og nu skal vi derudad.

Nu banker foråret virkelig på døren, isen er væk, vi har temperaturer på 8 15 grader om dagen og nu skal vi derudad. Nyhedsbrev nr. 2 Den 10. marts 2012 Kære medlem (Billede fra bølgekursus ved Bagenkop i efteråret 2011 vi skulle lære hvordan man komme på vandet i pålandsvind det var ikke lige noget for dem med ny kajak)

Læs mere

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10. okt. 2011 30. årgang Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt En aften med

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Børneudvalgets beretning 2015

Børneudvalgets beretning 2015 Børneudvalgets beretning 2015 Foråret står for døren, og traditionen tro er det blevet tid til at kigge tilbage på den forgangne sæson. Trænere og repræsentanter fra klubbestyrelserne var indbudt til opstartsmøde

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Tur til Helnæs Statistik Madpakketur Efterårsturen til Silkeborg Aktivitetskalender Faaborg

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria. Referat af medlemsmøde den 26. september 2007 kl. 19:00 I klubhuset, Ørneredevej. Der var i alt 24 fremmødte heraf 4 fra bestyrelsen. Dagsorden: 1. Orientering fra udvalgene.

Læs mere

Begynder kursus 2017 Turkajak - Kajakklubben Krogen

Begynder kursus 2017 Turkajak - Kajakklubben Krogen Begynder kursus 2017 Turkajak - Kajakklubben Krogen Klubhuset åbner en halvtime før kursisterne skal være klar omklædte. Instruktører: Lisa - Birgit M. - Anders J. Hjælpeinstruktør: Anette, Program Efter

Læs mere

Siden 1991 har der været et aktivt byggeudvalg med 3 til 5 medlemmer. I 1996 besluttede generalforsamlingen

Siden 1991 har der været et aktivt byggeudvalg med 3 til 5 medlemmer. I 1996 besluttede generalforsamlingen Vejle Kajakklub har i mere end 25 år ønsket eget klubhus på baggrund af de begrænsninger, som de nuværende rammer lægger for social og sportslig aktivitet og udvikling. Siden 1991 har der været et aktivt

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Kanaltur i København

Kanaltur i København Kanaltur i København Lørdag den 4. september SKelskør ROklub Tidende www.skelskørroklub.dk Formand: Kristiane Kristiansen Stenmaglebjergvej 79 Mob.: 2511 4695 @: kristiane_kristiansen@yahoo.dk Næstformand:

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. april 2015 kl 19 i Klubhuset.

Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. april 2015 kl 19 i Klubhuset. Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. april 2015 kl 19 i Klubhuset. Bestyrelsen : Bente Meunier Thomas Schmidt Claus Svenningsen Rasmus Jørgensen Flemming Laursen Niels Martin Larsen Flemming Larsen Per Kolberg

Læs mere