ESE: - eller brug mail-adressen. Om at ønske sig gode julegaver..! Nov. dec. 03 ÅRGANG 3 NUMMER 19. Formanden har ordet:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ESE: www.esbjergseniorerhverv.dk - eller brug mail-adressen. Om at ønske sig gode julegaver..! Nov. dec. 03 ÅRGANG 3 NUMMER 19. Formanden har ordet:"

Transkript

1 Nov. dec. 03 ÅRGANG 3 NUMMER 19 Exnersgade Esbjerg - Tlf Formanden har ordet: Om at ønske sig gode julegaver..! Privat ønsker jeg mig sokker, nye underhylere, en enkelt bog - og, og, og, og - ja! Lad det nu være! der måtte komme af ønsker fra medlemmerne. 8. At de gode relationer til vore samarbejdspartnere må blive lige så gode næste år som i året der gik. Nogle af ønskerne er godt i vej og ved at blive opfyldt, og de andre kan vi jo selv gøre meget for, at de går i opfyldelse. Skulle I synes, at de er lidt barnlige og naive mine ønsker? Er det så ikke ved juletid, at det er helt legalt at være det? ESE: - eller brug mail-adressen. Rask må det gå..! Vi er jobsøgere med erfaring og rutine, klar til nye udfordringer. BESTYRELSEN: Ove C. Jensen, tlf , adr. Erik Hilmar Kragh, tlf , Det er nok mere interessant at se på min ønskeseddel for ESE: 1. At der må komme flere af vore medlemmer i arbejde. 2. At vi må kunne yde nye medlemmer en god modtagelse og sørge for at få dem inddraget i arbejdet i netværket, så de hurtigt kan komme i arbejde igen. 3. At få hvervet nye medlemmer, så arbejdet i netværket ikke går i stå. 4. At erhvervslivet i Esbjerg og omegn får større kendskab til, hvad vi står for. 5. At de medlemmer vi ikke ser så ofte måske på ny må drages ind i netværket for at deltage i en af de grupper, der er i gang. 6. At der muligvis startes en eller to nye grupper op efter behov. 7. At vi må få nogle gode café-dage på onsdage med en person der kan fortælle om spændende jobmuligheder, uddannelser, lovgivning, eller hvad Og med disse ønsker vil jeg og bestyrelsen sende jer alle de bedste ønsker for julen og det nye år. På gensyn i ESE i Ove C. Jensen Knud-Just Kristensen, tlf , Kai Meldgaard, tlf , Henning (HP) Pedersen, tlf , Redaktionelt ved Arly R. INDHOLD: Formanden side 1 Body-sparring side 2 Kursusreferat side 2 John Lesners side 3 Bosch annonce side 3 Ekstraordinær gen.fors.referat side 4 God jul / nytår side 5 Udvalgte noter side 6 Personel søges side 6 Nyhedsbrev 19 nov./december 2003 Side 1

2 Body-partner: En opfordring til gensidig opbakning omkring bl.a. jobsøgning Den røg ud i æteren fra mig til de 105 medlemmer af ESE - meningen var god nok - bare forkert udtryk. Der skulle have stået Body-sparring. Det at udveksle ansøgninger og CV er med en partner en gang om ugen til fælles bedste, få tingene gjort lidt mere optimale. Ideen fødtes på et af netværkets jobsøgningskurser afholdt i Svendborg, hvor Jim Runge, Erik Dupont, Bodil L. Nielsen og undertegnede deltog som repræsentanter for vort sydvestjyske netværk. Vi blev her indpodet en vis idealisme og entusiasme, som vi herefter gerne vil dele ud blandt jer - de resterende medlemmer - og vi er netop i fuld gang hermed. Bl.a. har vi planer om ét eller måske to møder blandt vore kontorvagter, når vi er rede. Det, vi savner, er flere af Tordenskjolds soldater. Selv er jeg jævnligt på kontoret, og jeg må nok sige, at det stort set er de samme ansigter, jeg ser. Hvad laver de resterende ca. 100 medlemmer? Er alle greens optaget også på hverdage? Jeg hørte en historie om en af vore medlemmer, som på 4 af ugens hverdage havde været ude at golfe den i 7 timer pr. dag. Så er det, jeg undres, er det ikke også meningen, at når man står som medlem af Esbjerg Senior Erhverv, også er blot lidt aktiv i dette regi. Jeg kan da se, at vi mangler aktive medlemmer både til salgsgruppe og modtagelsesgruppe. Så vis initiativ, kom med ideer, vær aktiv og mød frem! Det er jo ikke kun meningen med ESE, at man skal melde sig ind, og så herefter gå hjem og vente på, at de resterende i ESE ringer op og siger der er job. Vi må som voksne mennesker forvente, at der også udvises en vis form for et minimum af aktivitet i netværksregi. H. Lyngholm Netværkskursus: Inspiration og Jobhjælp på Svendborg Vandrerhjem SENIORHJÆLP. Esbjerg Senior Erhverv havde sidst i oktober 4 medlemmer med på et tre-dages kursus i det Sydfynske. Det var de øvrige netværk og Præstedømmet i Viborg yderst tilfredse med, da man i lang tid ikke havde set meget til kollegerne med domicil i den vestjyske havneby, og Bodil Langballe Nielsen, Jim Runge, Henning Lyngholm Nielsen og undertegnede, Erik Dupont, kunne så glæde sig over den yderst hjertelige modtagelse, vi fik.»at give deltagerne indsigt og øvelse som»coach, træner eller sparringspartner«i hvorledes man modtager nye deltagere i et senior netværk«,var målsætningen for dette tre-dages kursus som afholdtes fra den oktober Alle tre dage blev der arbejdet skiftevis i plenum og grupper, og jeg tror roligt, jeg på alles vegne kan sige, at vi blev præsenteret for en masse input, vi kunne gå hjem og bruge, både i vores eget netværk, men også i vor egen situation som ledig. Bearbejdning af fordomme ved at prøve nye ting, angsten for at være ledig og turde tage et nyt job, det personlige salgsbrev eller CV, medlemshvervning og brug af den nye»værktøjskasse«samt mange andre ting, som der slet ikke er plads til i denne korte beskrivelse, fik vi en omfattende viden om. nyledige i vort eget netværk, samt sørge for en øget jobfokus og et yderst tiltrængt øget engagement hos vore kollegaer i netværket derhjemme. Netop som en følge deraf har vi blandt andet kopieret vor omtalte værktøjskasse, hvorefter vi har indkaldt alle kontorvagterne til en orientering og en udlevering af denne. Desuden har vi lavet en spiseseddel over de ting, man skal huske, når man modtager et måske kommende nyt medlem på kontoret. Den udleveres selvfølgelig også, når det første af to møder afholdes tirsdag den 9. december. Møde nummer to for de resterende kontorvagter holdes torsdag den 11. december, og alle skulle på nuværende tidspunkt være informeret om dette. Af Erik Dupont Den sidste dag afsluttedes med, at vi alle i grupper fik lavet en aktionsplan for, hvordan vi ville forbedre vor modtagelse af nyledige i vort eget netværk, samt sørge for en øget jobfokus og Viden gør stærk! Nyhedsbrev 19 nov./december 2003 Side 2

3 Netværksarrangement:: Referat fra foredrag v/ John Lesner fra AF GOD SPØRGELYST. Selvom hovedtemaet til John Lesners foredrag fokus på nye AF-regler - var faldet væk, fik cirka 20 medlemmer fra ESE alligevel et par gode timer til at gå på café-dagen onsdag den 5. november. Spørgelysten var stor, og svarene var virkelig professionelle fra AF-medarbejderen, som i sin tid var en af dem, der var med til at starte vort netværk i Esbjerg. Det var ellers meningen, at mødet i ESE den 5. november skulle have drejet sig om de nye AF-regler, men som bekendt er der jo ikke nogen nye regler at tale om på dette område. Regeringen turde heldigvis ikke andet end at sløjfe lovforslaget helt efter et par dage med massiv modstand fra stort set hele befolkningen. John Lesner kunne dog nemt finde andre emner, vi kunne få lidt at vide om. Han påpegede blandt andet, hvor vigtigt det var, at vi holdt os orienteret om vore muligheder på jobnet, og passede vort CV som også hele tiden kunne forbedres. Hanne Kirketerp hos AF står for en - eller to dages jobsøgningskurser, som alle kan melde sig på, og på kan man se indenfor hvilke fag, efterspørgslen er størst netop nu for arbejdskraft. Når man har været ledig et år laves en jobplan, og herunder kan planlægges en længere uddannelse eller startes som voksenlærling. På sidstnævnte mulighed er der dog en begrænsning på 350 lærlinge pr. år i Ribe Amt. Uddannelsesmuligheder med tilskud En anden mulighed her er merituddannelse, hvor dem over 50 år kan få løntilskud i 2,5 år, hvis de i forvejen har et eller andet kendskab til det bestemte fagområde.»i dag er det muligt for næsten alle at komme på AMU-kurser,«fortæller John Lesner og fortsætter:»hf og enkeltfag var også en mulighed, men også længerevarende uddannelser som folkeskolelærer eller sygeplejerske er der mulighed for.«dit CV skal ændres eller besøges hver 12 uge, ellers forsvinder det som dug for solen, nævnte han blandt andet.»cirka jobs skiftes hvert år og politikerne satser på»flere i arbejde«fia som altså ikke betyder»færre i arbejde«,«pointerede medarbejderen fra AF med et smil og fortsatte:»i 2004 regner man med, der kommer ekstra gang i arbejdet, og for eksempel på HK området er jobåbningen væsentlig større end i andre brancher for tiden. På resten af detailområdet er der også gode muligheder med specialer som boghandlere og materialister. Også i håndværksfagene og på området for social og sundhed er der et stort behov for medarbejdere.«blandt andre brancher fremhævedes møbelpolstring, hvor der er meget gode muligheder for at starte en voksenuddannelse netop nu også selvom man er over de 50 år! Han fortæller også, at 4 medarbejdere hos AF formidler kontakter vedrørende vikarjobs. Her er der statistisk set gode chancer for senere fastansættelse. Indenfor det private fastansættes 70% og inden for det offentlige 40%, så det kan virkelig godt betale sig at forsøge sig som vikar. Under mødet med John Lesner kom vi ind på mange andre ting som opbygningen af jobnet, der oprindeligt er købt i Sverige, ansættelse med løntilskud, virksomhedspraktik, hvordan AF arbejder med virksomhedsannoncer på jobnet og meget andet. Så alle gik vi vist fra mødet en smule klogere, end da vi kom. Af Erik Dupont Uddannede bedemænd er der også altid brug for, blev det nævnt som et af de sidste eksempler på nogle af de alternative jobnicher, hvor chancerne via en uopfordret ansøgning for tiden var størst. Ansøgning og uddannelse Udformningen af ansøgningen målrettet efter det enkelte job er ret så vigtigt, ligesom man bør undgå»gummiord«som for eksempel dynamisk, temaorienteret og struktureret. Det er ikke kun det faglige, man kikker på i ansøgningen, men meget oftere det menneskelige der ligger bagved, hvis man ellers ud fra ansøgningen kan se noget af den slags. Nyhedsbrev 19 nov./december 2003 Side 3

4 Netværksmøde:: Referat fra ekstraordinær generalforsamling med efterfølgende julefrokost på RAGU-KU Efter et udmærket foredrag angående takt og tone ved Gitte Hornshøj fra Herning kan jeg vist roligt sige, at den ekstraordinære generalforsamling blev gennemført i al fordragelighed og helt uden forhindringer. Ingen stemte imod det fremlagte forslag. Generalforsamlingen startede klokken godt 17.30, lidt forsinket efter planen, med at Leif Pedersen enstemmigt blev valgt til dirigent, og denne gav straks ordet til formand, Ove C. Jensen, som informerede om arbejdsmarkedsstyrelsens nye krav til målbarheden af de enkelte netværkers aktiviteter. Her indskød Ove, at også bestyrelsen savnede nye ansigter, og alle var velkomne på de åbne bestyrelsesmøder, så man herved kan få et indtryk af det, vi alle går og laver for de andre. Erik H. Kragh påpegede også vores forskelligheder, og at vi alle kunne have gode og dårlige dage, men han gør virkelig sit yderste for at sætte dem sammen, som fungerer bedst under disse vagter. Det skal lige påpeges at Erik jo også står for alt med kursusarrangementer, så hvis der er ønsker i denne retning, er det ham man skal gå til fremover (Ref.) Han kom også kort ind på internatkurserne i Svendborg, som arrangeres af netværkets afdelinger fra Viborg og Svendborg. Kurserne er gode som introduktion af nye medlemmer til arbejdet i netværket. Han nævnte også, at B-medlemmer ikke tæller i vort tilskud, og derfor ingen stemmeret har på generalforsamlingen. Det understregedes, at for at være A-medlem skal man være aktivt arbejdssøgende, og i den forbindelse bemærkede Ove også vigtigheden af, at vi sørgede for at få udfyldt vore timesedler, da dette var specielt afgørende for vort tilskud og Arbejdsmarkedsstyrelsens gode vilje overfor senior netværket. Formanden appellerede til, at alle deltager mere aktivt, og nævnte Jim Runge, som fik job for nylig blot ved at være til stede på kontoret - Jim var desuden et godt aktiv i jobformidlingsgruppen (Ref.) For få aktive leverer for meget service for de mange, og det burde ikke være sådan. Ellers roste Ove den bestående bestyrelse og jobformidlingsgruppen og sagde også, at vi alle hele tiden har pligt til at gøre opmærksom på de muligheder, der er i ESE. Han fortalte også, at der er ordinær generalforsamling på AF til foråret. Med hensyn til Senior-Følge-Gruppen på AF kunne han fortælle, at det forlød fra etaten, at den ikke bruges længere, da vi gør det godt nok selv, og det må da siges at være positivt. Derefter fik næstformand Erik Hilmar Kragh ordet, og han benyttede også lejligheden til et fremstød for mere aktive medlemmer, og hvis man ikke så sig i stand til at være i andre grupper, var det mindste man kunne yde at tage nogle vagter på kontoret. Og nye ansigter var meget ønskeligt, så det ikke er de samme, der sidder dernede hele tiden. Første gang er selvfølgelig som føl sammen med en, der har prøvet det før, så der er ikke noget at være bange for. Herefter var det Henning Lyngholms tur til at fortælle lidt om modtagegruppen. Henning, Bodil Langballe Nielsen, den»jobramte«jim Runge og undertegnede, Erik Dupont, var i sidste måned på kursus i Svendborg og modtagelse af nyledige, var en af de ting, vi beskæftigede os med dernede. Henning fortalte om vejledning til kontorvagter, så vi bruger den samme fremgangsmåde hver gang alle sammen, og således at vi får behandlet den nye, så han/hun virkelig føler, at der her er nogen, der vil gøre noget for èn, og at der her er plads til alle. Han fortalte videre, at vi har lavet en huskeseddel, som vi kan gå frem efter, og så har vi kopieret en»værktøjskasse«som er en håndbog i jobsøgning. Det er vores mening, at alle skal have et eksemplar af denne mappe, men det er ikke meningen at den blot skal udleveres ved introduktion af nye medlemmer. Først når den endelige indmeldelse foreligger, udleveres den. Vi er også blevet enige om, at vi vil gøre opmærksom på nogetfor-noget-princippet allerede ved modtagelsen, og på et eller andet tidspunkt under samtalen få indskudt det med de 10 timer til netværket om måneden som minimumskrav. De andre netværk gør meget mere ud af håndhævelsen af dette, end vi gør i ESE, fandt vi ud af på kurset i Svendborg. Henning afsluttede sit indlæg med at nævne, at vi har delt kontorvagterne op i to grupper, hvor vi så vil orientere om disse ting. Det er henholdsvis den 9. og den 12. december klokken Undertegnede, Erik Dupont, var herefter udset til at informere om Jobformidlingsgruppen, og jeg fortalte, at vi mødes cirka hver 14 dag og for tiden består af 8 mere eller mindre aktive medlemmer på grund af kursusaktivitet, medlem af andre grupper og bestyrelsesaktivitet. Reelt er vi nu fire aktive, som har besluttet os for, at vor vigtigste funktion er at gøre foreningen mere kendt overfor virksomheder i Ribe Amt. Indtil nu har HP og jeg besøgt 6 industrivirksomheder i amtet, og hos alle blev vi meget positivt modtaget. Alle steder var man glade for at modtage information og høre om netværkets virke. Her indskyder formanden at vore personlige oplysninger kun Nyhedsbrev 19 nov./december 2003 Side 4

5 Vi har sat som mål, at vi hver uge skal have besøgt eller lavet aftale med mindst to virksomheder for efterfølgende besøg. Mit kendskab er dog noget begrænset, da jeg kun har haft med industriautomatik at gøre, og derfor ikke kender så meget til andre områder på arbejdsmarkedet. Vi mangler»sælgere«til detail, kontor og håndværk samt hele den offentlige sektor. Derfor også en appel fra jobformidlingsgruppen. Nye tiltag er undervejs, og interesserede er meget velkomne til at tage med på et virksomhedsbesøg. De er faktisk flinke at snakke med de dersens direktører og firmaejere. Så kan I jo samtidig vurdere, om det er noget for jer. Jeg vil godt lige afslutte med at sige at»hvor det sker der sner det som regel også«, og nogle eksempler kan nævnes her: Poul Madsen og Co. mangler måske snart ingeniørbistand. K.J. manglede i sidste uge Cad-tegnere til slagteriprojektet i Horsens. Ocean Team fik et yderst kvalificeret tilbud i forrige uge (Kurt). Efter nytår måske kontorpersonale til politiet. Nye muligheder i fremtiden med Seelen Maskinfabrik som skal lave ny fabrik for Rockwool i Rusland. Løvens Kemiske udvider snart sin fabrik i Måde. B.P. Gas på havnen udvider og skal nok bruge cirka 10 nye medarbejdere både på kontor og i produktion. Blot for at gøre opmærksom på at man skal være vågen for nye ting hele tiden. Der sker altså også en del i Esbjerg-området.. Herefter var det så Henning Pedersens tur til at fortælle om sine tiltag med IT Gruppen, og de fleste har sikkert bemærket vor nye database samt været undervist i samme af HP. Det nye IT-system kommer i fremtiden til at bestå af et virksomhedsregister og et medlemsregister. I det første skal tidsforbruget ved kontakter og besøg danne basis for rapportering til arbejdsmarkedsstyrelsen og det sidste være et grundlag for rapportering af ydet antal timer pr. medlem Han nævnte, at kontrol af mini-cv var vigtigt med det nye system, og flere brancher er nu mulige, så det kunne godt være man lige skulle kikke på, om alt nu var i orden. Det er svært at hjælpe virksomhederne, hvis oplysningerne om medlemmerne ikke er korrekte. Også opfølgning af nyansættelser og tilbagemelding fra jobramte kom Henning ind på vigtigheden af. Jobformidlingsgruppen har nu sin egen skuffe og skal fremover kontaktes, hver gang der er en henvendelse fra en virksomhed, så vi får en ensartet sagsbehandling og undgår Hjem-Is - problemet. Han påpegede også, at denne gruppe har den endelige opfølgning på firmahenvendelser og andre tiltag for netop at sikre, at der nu også sker en opfølgning. I det nye Edb system er der indbygget sikkerhed, så kun de brugere, som har den nødvendige godkendelse, kan komme ind på specielle områder, og her er Henning selvfølgelig Administrator på hele systemet. ligger til brug for mini-cv, jobformidling og intet andet. En anden ting er vor timeopgørelse, hvor HP påpeger at ydelse må svare til nydelse, og alle aktiviteter skal opgøres for hver enkelt medlem og herefter rapporteres til Arbejdsmarkedsstyrelsen. Det er et krav herfra. Han havde regnet ud at 10% af medlemmerne laver 70% af alle ydelser i foreningen, og det kan jo ikke holde i længden. Der er i hvert fald nogen, der kører sur i den på et tidspunkt, og vi må hver især finde ud af, hvordan vi gør de enkelte medlemmer mere aktive. For eksempel ved at kontakte dem telefonisk på vore kontorvagter. Over halvdelen af vore medlemmer har et ydet timetal på nul! HP fortalte også om alle de nye muligheder i systemet. Vi kan holde øje med de virksomheder, som bruger ESE jævnligt. Vi kan nemmere søge de emner blandt medlemmerne, vi skal bruge ved helt specifikke henvendelser. Systemet har indbyggede vagtfunktioner ved aftaler og opfølgning, og det er nu meget nemmere at udarbejde forslag til kontorvagter, idet det foregår helt automatisk i systemet. Dette blot en lille del af alle vore fordele ved det nye opdaterede system, og Henning afslutter sit indlæg med en opfordring til at opdatere oplysningerne så hurtigt som muligt. Det gør det noget nemmere, og giver en mere effektiv hjælp til selvhjælp i bestræbelsen på at skaffe den enkelte i arbejde igen. Valg af revisionsselskab blev den samme som hidtil, og det repræsenterede en fast årlig udgift på dkr., nævnte formanden bl.a. under gennemgang af vedtægterne. Ved håndsoprækning blev de nye ting i foreningens vedtægter derefter enstemmigt vedtaget og resultatet noteredes af dirigenten. Herefter var generalforsamlingen og medlemsmødet afsluttet, og vi kunne gå videre i programmet for aftenen. Referent: Erik Dupont ÅRET GÅR PÅ HÆLD Det er med dette nummer yderst positivt at kunne konstatere at flere medlemmer deltager aktivt med indlæg, således at vi får forskellige synsvinkler repræsenteret samtidig har det så også lettet rent redaktionelt, så en stor tak skal lyde fra red. Samtidig vil jeg på såvel egne - som nok også I andres - vegne ønske alle en god jul og et lykkebringende nyt jobår 2004 red. Arly Runge Nyhedsbrev 19 nov./december 2003 Side 5

6 Udvalgte noter fra nettet hvad rører sig derude? Ledighed Information, Fredag 5/ , forsiden og bagsiden Kritik af regeringens ledighedstal Regeringen forudser, at antallet af ledige næste år bliver højere end det, finansminister Thor Petersen (V) forudsagde i september. Regeringen kritiseres nu af oppositionen. Den socialdemokratiske finansordfører, Nicolai Wammen, mener, at finansministeren har "malet et skønmaleri". "Ud over at det selvfølgelig har menneskelige konsekvenser, har det også konsekvenser for statskassen, der nu belastes med en regning på flere milliarder kroner," siger han til Information. Den radikale arbejdsmarkedsordfører, Anders Samuelsen, siger: "Regeringen er helt låst af deres skattestop og deres mærkværdige kontrakt med vælgerne om ikke at røre ved noget som helst, men jeg tror, det kommer til at koste dem hovedet ved næste valg." Læs også "Hak i Troværdigheden", Jyllands-Posten, Erhverv & Økonomi, s. 2 Arbejdsløshedsforsikring J-P Fredag 5/ , Erhverv & Økonomi, forsiden Private arbejdsløshedsforsikringer har begrænset dækning De nye private arbejdsløshedsforsikringer sælger godt, men forsikringerne har så mange begrænsninger, at mange ikke vil få glæde af dem. For eksempel får man ikke udbetalt forsikringspenge, hvis man bliver fyret efter 120 sygedage, eller hvis man har været i arbejde i mindre end 12 måneder. "Hvis det er muligt, burde vilkårene være sådan, at når man kan få dagpenge fra sin a-kasse, så kan man også få penge fra forsikringsselskabet. Jeg vil i hvert fald opfordre folk til at tænke sig godt om på forhånd, før de tegner en privat ledighedsforsikring," siger Henry Jørgensen, tidligere formand for Civiløkonomernes A- kasse og medlem af a-kassens repræsentantskab til Jyllands- Posten. Direktørens for Topdanmark Livsforsikring, siger: "Jeg har tvivlet meget på, om folk vil acceptere, at vores betingelser er så forskellige fra de regler, som a-kassen stiller." Han erkender, at markedsføringen i nogle tilfælde er misvisende, og siger om markedsføringen hos Merkonomernes Hovedorganisation: "Vi har godkendt teksterne til reklamerne, men jeg vil ikke lægge skjul på, at brochuren sender nogle forkerte signaler. Men igen skal du se det fra deres synspunkt, at de går hårdt og brutalt efter at skaffe nye medlemmer". Flaskehalsproblemer Politiken, Fredag 5/ , 2. sektion, s.7 Forskermangel i fremtiden Fra flere sider skriger man på flere unge forskere, men mange unge med en ph.d. har i virkeligheden svært ved at få et job, hvor de kan bruge deres viden. Det fremgår af en analyse i Politiken. Der er kun omkring 150 begynderstillinger på universiteterne, og derfor søger mange unge forskere til udlandet eller arbejder i mange år på midlertidige bevillinger og i løse stillinger. Det betyder, at det ikke er attraktivt at tage en ph.d., derfor er der ganske få ansøgere til en stor del af ph.d.-stipendierne. Danmark kommer ifølge Videnskabsministeriet i fremtiden til at mangle ph.d.'ere, og ifølge Danmarks Forskningsråd skal der uddannes dobbelt så mange som nu, hvis Danmark skal leve op til Barcelonamålsætningen. Erhvervserfaring søges Grundet stor succes med at skaffe medlemmer i job søger effektivt netværk af ledige seniorer med lang erhvervserfaring nye medlemmer. Du skal have lyst til aktivt og seriøst at indgå i arbejdet med at få dig selv og andre ledige i arbejde igen. Du har ressourcer og kvaliteter til at gøre en aktiv indsats overfor lokale firmaer samt lyst til at deltage i overvågningen af alt, hvad der sker i områdets erhvervsliv. Sidste år fik mere end 35 pct. af vore medlemmer job. Exnersgade Esbjerg Tlf Nyhedsbrev 19 nov./december 2003 Side 6

ESE: www.esbjergseniorerhverv.dk eller brug mail-adressen. Vise mænd og deres julehilsen til de svage DECEMBER 02 ÅRGANG 2 NUMMER 13

ESE: www.esbjergseniorerhverv.dk eller brug mail-adressen. Vise mænd og deres julehilsen til de svage DECEMBER 02 ÅRGANG 2 NUMMER 13 DECEMBER 02 ÅRGANG 2 NUMMER 13 Exnersgade 18-6700 Esbjerg - Tlf. 75 13 08 36 - Email: esbjerg-senior-erhverv@tdcadsl.dk Formanden har ordet: Vise mænd og deres julehilsen til de svage I en travl juletid

Læs mere

mangler tilbagemeldinger vedr. ændringer i den enkeltes status i forhold til foreningen.

mangler tilbagemeldinger vedr. ændringer i den enkeltes status i forhold til foreningen. Marts 03 ÅRGANG 2 NUMMER 15 Exnersgade 18-6700 Esbjerg - Tlf. 75 13 08 36 - Email: esbjerg-senior-erhverv@tdcadsl.dk Formanden har ordet: Passiv engagement i en aktiv krævende tid... Generalforsamlingen

Læs mere

ESE: www.esbjergseniorerhverv.dk - eller brug mail-adressen ese@nypost.dk. Vi kom godt fra start i året 2006. Jan. - marts 2006 ÅRGANG 5 NUMMER 29

ESE: www.esbjergseniorerhverv.dk - eller brug mail-adressen ese@nypost.dk. Vi kom godt fra start i året 2006. Jan. - marts 2006 ÅRGANG 5 NUMMER 29 Jan. - marts 2006 ÅRGANG 5 NUMMER 29 Gormsgade 102-6700 Esbjerg - Tlf. 75 13 08 36 Åben dagligt 9.00-13.00 - Email: ese@nypost.dk Formanden har ordet: Vi kom godt fra start i året 2006 Lad mig starte med

Læs mere

Gormsgade 102-6700 Esbjerg - Tlf. 75 13 08 36 Åben dagligt 9.00-13.00 Email: ese@nypost.dk

Gormsgade 102-6700 Esbjerg - Tlf. 75 13 08 36 Åben dagligt 9.00-13.00 Email: ese@nypost.dk Februar/juni 07 ÅRGANG 6 NUMMER 33 Gormsgade 102-6700 Esbjerg - Tlf. 75 13 08 36 Åben dagligt 9.00-13.00 Email: ese@nypost.dk Foreningsorientering: Mange forskellige tiltag og diverse ændringer er foretaget

Læs mere

3F Generalforsamling 25. marts 2015 på UCH Holstebro. www.3f.dk/holstebro. Nr. 1 Marts 2015. Hovedbanegården København 11.

3F Generalforsamling 25. marts 2015 på UCH Holstebro. www.3f.dk/holstebro. Nr. 1 Marts 2015. Hovedbanegården København 11. Holstebro Nr. 1 Marts 2015 Hovedbanegården København 11. februar 2015 Murer Jens Peter Vestergaard og flisemurer Daniel Brodde Thomsen lægger sidste hånd på opgaven, som gav dem billetten til World Skills

Læs mere

Sådan tackler du massefyringer

Sådan tackler du massefyringer Sådan tackler du massefyringer Indhold: Håndbog i massefyringer................. 3 Når rygterne svirrer..................... 4 Kend loven om massefyringer............. 5 Kend loven om virksomhedsoverdragelse....

Læs mere

Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer. Bilag til Workshops

Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer. Bilag til Workshops Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer Indholdsfortegnelse: Bilag til Workshops Workshop 2 - Materiale fra SK 2013: Interesse for servicearbejde... 2 Workshop 3 - Rekruttering

Læs mere

Nu har de så haft chancen for netop at få nogle svar på såvel dit som dat. Det må I da kunne gøre bedre seniorer!

Nu har de så haft chancen for netop at få nogle svar på såvel dit som dat. Det må I da kunne gøre bedre seniorer! OKTOBER 02 ÅRGANG 2 NUMMER 11 Exnersgade 18-6700 Esbjerg - Tlf. 75 13 08 36 - e-mail: esbjerg-senior-erhverv@tdcadsl.dk Formanden har ordet: Friske nye gamle kræfter igen på banen Det hjælper med nye gamle

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

ESE: www.esbjergseniorerhverv.dk - eller brug mail-adressen. Det meningsfyldte et vigtigt livsbarometer. April/Maj 04 ÅRGANG 4 NUMMER 22

ESE: www.esbjergseniorerhverv.dk - eller brug mail-adressen. Det meningsfyldte et vigtigt livsbarometer. April/Maj 04 ÅRGANG 4 NUMMER 22 April/Maj 04 ÅRGANG 4 NUMMER 22 Exnersgade 18-6700 Esbjerg - Tlf. 75 13 08 36 - Email: esbjerg-senior-erhverv@tdcadsl.dk Formanden har ordet: Det meningsfyldte et vigtigt livsbarometer En ting er at blive

Læs mere

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011 HOVEDSTADENOKTOBER/2011 Organiserne vender skuden Med teamet af organisere er fagforeningen igen flyttet ud på arbejdspladserne, hvor den hører hjemme. Og det virker. Skuden er vendt, så HK Service Hovedstaden

Læs mere

Forsikring. Tema. Vejen til et direktørjob side 6. En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10. Det faglige system er også et karrierevalg side 12

Forsikring. Tema. Vejen til et direktørjob side 6. En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10. Det faglige system er også et karrierevalg side 12 Nr. 3 - Maj 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Vejen til et direktørjob side 6 En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10 Det faglige system er også et karrierevalg

Læs mere

JOBCENTRE SAMARBEJDER MED VIRKSOMHEDER

JOBCENTRE SAMARBEJDER MED VIRKSOMHEDER MAGASIN OM HANDLINGSPLANER JOBCENTRE SAMARBEJDER MED VIRKSOMHEDER SÅDAN LAVER DU EN HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLANEN I PRAKSIS FIRE KOMMUNERS ERFARINGER MATCH 4 FAST ARBEJDE EFTER ÅR PÅ KONTANTHJÆLP VELVILJE

Læs mere

BLADET SYDJYLLAND. Hold så kæft Kvindekulturen på arbejdspladserne er i for høj grad præget af bagtalelse og misundelse, mener Anna Grete Møberg

BLADET SYDJYLLAND. Hold så kæft Kvindekulturen på arbejdspladserne er i for høj grad præget af bagtalelse og misundelse, mener Anna Grete Møberg HK BLADET SYDJYLLAND 05I2011 ARBEJDSMILJØ Hold så kæft Kvindekulturen på arbejdspladserne er i for høj grad præget af bagtalelse og misundelse, mener Anna Grete Møberg Usaglig fyring 150.000 kr. i godtgørelse

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

Arbejdspladsartikel fra Harteværket MØD MØD VILLY VILLY SØVNDAL SØVNDAL. kravenei fremtiden. arbejdssituation. arbejdssituation.

Arbejdspladsartikel fra Harteværket MØD MØD VILLY VILLY SØVNDAL SØVNDAL. kravenei fremtiden. arbejdssituation. arbejdssituation. Kolding Arbejdspladsartikel fra Harteværket side 3 side 15 MØD MØD Nutidens Mød Sikkerhedsarbejde Villy Søvndal efter fyraften Den gamle protokol Agitation rundt i omegnen side 13 VILLY VILLY SØVNDAL SØVNDAL

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

Fælles Handling Lokal beskæftigelsesindsats i udsatte byområder

Fælles Handling Lokal beskæftigelsesindsats i udsatte byområder Fælles Handling Lokal beskæftigelsesindsats i udsatte byområder Integrations- og beskæftigelsesprojekt. LO Storkøbenhavn og Jobcenter København 2007 2008 Evalueringsrapport Indhold Indledning...3 Vi gir

Læs mere

FORMANDENS KOMMENTAR 10 USYNLIGE ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 10 TR-DAGEN FRA VI TIL JEG? 11 HVEM VIL LUKKE SAAB? 12-13 FAGLIG BREVKASSE 14-15

FORMANDENS KOMMENTAR 10 USYNLIGE ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 10 TR-DAGEN FRA VI TIL JEG? 11 HVEM VIL LUKKE SAAB? 12-13 FAGLIG BREVKASSE 14-15 DM - FAGLIGT NYT T I L D M S T I L L I D S - O G A R B E J D S M I L J Ø R E P R Æ S E N T A N T E R O K T O B E R 2 0 1 1 JOB MED LØNTILSKUD NYTTER DET? TJA, MÅSKE Formålet med et løntilskudsjob er, at

Læs mere

Nyt om beskæftigelsesindsatsen s. 8 Copenhagen Food Fair s. 11 Kontingentsatser 2015 s. 12 Fair forhold i København s. 24

Nyt om beskæftigelsesindsatsen s. 8 Copenhagen Food Fair s. 11 Kontingentsatser 2015 s. 12 Fair forhold i København s. 24 Nr. 5 - december 2014 Firuta Dam, tillidsvalgt for Forenede Service på Riget, vandt FIU Ligestillings fotokonkurrence og kunne derfor byde 35 kolleger på morgenmad... side 15 Nyt om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Bilag nr.1. Den 18. februar 2013. Kære jobkonsulent og arbejdsledig

Bilag nr.1. Den 18. februar 2013. Kære jobkonsulent og arbejdsledig Bilag nr.1 Den 18. februar 2013 Kære jobkonsulent og arbejdsledig Vi er en gruppe studerende på Masteruddannelsen i Professionel Kommunikation på RUC, som er i gang med at skrive vores masteropgave. Vores

Læs mere

PersonaleBladet. Randers Kommune / December 2007

PersonaleBladet. Randers Kommune / December 2007 PersonaleBladet Randers Kommune / December 2007 Glædelig jul og godt nytår! Læs blandt andet om: Laksetorvets særlige gæst Ingen pyller på Jobcentret Rekruttering Indhold Side 4 Service i top Side 6 Julegave?

Læs mere

Os imellem. Faglige sag: Ulovlig bortvisning Medlemsmøde med Mette Frederiksen. Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nordvest Nummer 3 Maj 2005

Os imellem. Faglige sag: Ulovlig bortvisning Medlemsmøde med Mette Frederiksen. Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nordvest Nummer 3 Maj 2005 Os imellem Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nordvest Nummer 3 Maj 2005 1. maj Se side 32-33 i afdelingen Faglige sag: Ulovlig bortvisning Medlemsmøde med Mette Frederiksen Se side 26-27 Se side 7 3F Storkøbenhavn

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

førtidspensionisten Fleksjobbere under pres Uretfærdig ægtefælleafhængighed Retssikkerhed - sandhed eller utopi

førtidspensionisten Fleksjobbere under pres Uretfærdig ægtefælleafhængighed Retssikkerhed - sandhed eller utopi førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 1 JULI 2004 Fleksjobbere under pres Uretfærdig ægtefælleafhængighed Retssikkerhed

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 23. aug. 2011 i Fredericia 2010-2011 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2010/11 1 Indledning... 3 2 Medlemmer...

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening

Læs mere

SE magasinet. Det grå guld skinner i krisetider side 4 Seniorer vil have udfordringer i jobbet side 7 Fra DEBATTEN på DR2 til job på 30 dage side 11

SE magasinet. Det grå guld skinner i krisetider side 4 Seniorer vil have udfordringer i jobbet side 7 Fra DEBATTEN på DR2 til job på 30 dage side 11 SE magasinet Læs inde i magasinet: Det grå guld skinner i krisetider side 4 Seniorer vil have udfordringer i jobbet side 7 Fra DEBATTEN på DR2 til job på 30 dage side 11 SE Magasinet oktober 2012 SE Magasinet

Læs mere