Tangora Portal CMS v4.2 og Tangora CMS v4.2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tangora Portal CMS v4.2 og Tangora CMS v4.2"

Transkript

1 Content Management Software Tangora Software A/S annoncerer: Tangora Portal CMS v4.2 og Tangora CMS v4.2 Tangora Portal CMS v4.1 og det sidestillede produkt Tangora CMS v4.1 gav for første gang kunder og partnere mulighed for at tilrette Tangora Manager ved hjælp af den indbyggede databasefunktionalitet. Den nye version 4.2 af begge produkter bygger på en hel række områder videre på disse unikke muligheder. Som partner kan man faktisk fremstille et kundespecifikt CMS i Tangora Portal CMS. Eller man kan levere kundens CMS i den righoldige standardopsætning. Ud over de mange generelle forbedringer indeholder version 4.2 mange specifikke features i Developer (Enterprise-versionerne af de relevante moduler i Tangora CMS), samt tættere integration mellem modulerne Formularer og Databaselister. Detaljer Tangora Portal CMS v4.2 og Tangora CMS v4.2 indeholder en række generelle forbedringer, hvad angår brugervenlighed, fleksibilitet og performance. Fx bliver det nemmere at styre, at billeder anvendes rigtigt, dvs. i henhold til designet i et givet site. Mulighederne for at genanvende sidelayouts og stylesheets er også forbedret i Tangora Site Designer. Tangora er i forvejen absolut i spidsen, når det gælder performance. Nu bliver det nemmere at anvende cache-faciliteterne, så hver enkelt løsning sikres

2 Side 2 af 9 optimale forhold for afvikling. Cache kan opsættes på alle sider, inkl. funktionssider, og default opsætning sikrer, at løsningen som udgangspunkt er konfigureret til maksimal performance. Endelig giver en ny systemlog administratorbrugere overblik over en lang række brugerhandlinger foretaget i Tangora Manager, fx oprettelse, redigering og sletning af sider, billeder, nyheder m.m. Lokal server TP30500 Lokal server kan nu installeres hos kunden via CD. En wizard guider gennem installationen, der foregår uden Tangora-personale on-site. Den lokale server registreres under installationen i Tangoras serverpark og vil derefter automatisk modtage alle opgraderinger uden manuelle processer. Serveren skal have adgang til internettet og i øvrigt opfylde kravene i henhold til Tangoras white paper om krav til servere. Forudsætninger Tangora Portal CMS v4.1 eller Tangora CMS v4.1. Begrænsninger TP30500 Lokal server er udelukkende tilgængelig for Tangora Portal CMS licenser. Frigivelsesdato Tangora Portal CMS v4.2 er tilgængelig for nye licenser fra den 13. september 2005, mens opgraderinger til såvel Tangora Portal CMS som Tangora CMS kan bestilles fra og med den 1. oktober Marketing Brug version 4.2 til at cementere din position hos eksisterende kunder. Den nye funktionalitet giver anledning til brush-up kurser, hvor eventuelle nye behov kan afdækkes. Tangora Portal CMS v4.2 åbner nye muligheder for projekter i den høje ende af skalaen med behov for to-vejs integration til andre it-systemer. Endelig giver Lokal server nye, prisfordelagtige muligheder hos kunder, der ikke ønsker en hosted løsning.

3 Side 3 af 9 Featureliste Tangora Portal CMS v4.2 og Tangora CMS v4.2 tilbyder en lang række nye features til Developer henholdsvis de relevante Enterprise varianter i Tangora CMS, som vil gøre vedligeholdelse af meget kompleks funktionalitet mere tilgængelig for ganske almindelige slutbrugere. Med muligheden for at opsætte listerecords i Avanceret Layout kan man på en let og for mange velkendt måde oprette en tilpasset indholdsskabelon, der tilbyder brugeren relevant hjælp på de relevante steder og hvis datamaterialet er omfattende, kan det opsættes på flere separate faner i Tangora Manager. Ligeledes betyder muligheden for at opsætte valideringsregler i databaselister, at slutbrugere ikke længere behøver at huske komplicerede indholdsregler for databaser. Ønsker man ikke at anvende Tangora Manager, er det nu tillige muligt at lave WYSIWYG-redigering af listeindhold direkte i en formular. (D) = kræver Developer (I) = kræver Integrator (E) = kræver Enterprise-variant af det pågældende Tangora CMS modul (P) = kræver Enterprise-variant af det pågældende Tangora CMS modul Grundmodul 1) Mere intelligent cache betyder, at der uden videre kan anvendes cache på alle funktionssider medmindre de viser personaliseret indhold eller henter data fra en realtids web service. Dette betyder, at alle kunder kan få glæde af de betragtelige performanceforbedringer, der er ved korrekt opsat cache. Default for nyoprettede funktionssider er derfor en cache-levetid på 30 minutter. 2) Hurtigere statistik. Statistikken er blevet op til 3 gange hurtigere. Bemærk dog, at hastighedsforbedringerne først vil blive realiseret efter opgradering til Tangora Portal CMS v4.2, da data skal konverteres til et mere effektivt format. 3) Systemlog. Systemloggen logger information om en lang række brugerhandlinger, således at administratoren altid har et overblik over hvilke ændringer, der er foretaget af hvilken bruger. Der findes omfattende filtreringsmulighed i systemloggen. Data i systemloggen vil blive gemt i 30 dage. 4) En forbedret loginboks, der fremkommer ved timeouts i Tangora Manager, vil ikke blive undertrykt af "pop-up-blockere". 5) Direkte link til databaseindhold fra sideredigering letter navigering i Tangora Manager. 6) Mulighed for at importere og eksportere sidelayouts. Eventuelt indlejrede sider vil skulle matches op ved import. 7) Billedarkiv: Mulighed for at vælge mellem tekst- og miniaturevisning.

4 Side 4 af 9 8) Mulighed for at se billeders anvendelsesstatus, samt en oversigt over hvor billederne i givet fald måtte være anvendt. Det sikrer, at man ikke ved en fejl sletter et billede, der er i brug på websitet. Billeder publiceret vha. systemlister og billeder refereret fra JavaScripts, afsnitslayouts m.v. vil dog ikke blive registreret, og vil derfor ikke sætte en "lås" på billedet. Man skal derfor fortsat være opmærksom, når man sletter billeder fra billedarkivet. 9) Lås anvendt billedkategori i afsnitslayout sikrer brugervenlighed og konsistens ved at sikre, at brugeren kun kan vælge billeder fra en enkelt kategori. 10) Mulighed for at begrænse anvendte billeder til givne størrelser i afsnitslayouts gør det let at overholde retningslinjer for billedstørrelser ved at styre begrænsningen på afsnitslayouts. 11) Mulighed for at låse afsnitsblokke i sidelayouts, således at brugeren ikke kan oprette nye afsnit eller ændre afsnitslayout på eksisterende blokke. I kombination med feature 9) og/eller 10) kan det anvendes til fx styre størrelser på de billeder brugere kan indsætte i sidelayouts. 12) Mulighed at forhindre billedindsættelse i et afsnits brødtekst. 13) Filnavne op til 50 karakterer. Da relevante operativsystemer i dag understøtter længere filnavne, er grænsen for filnavnes størrelse i Tangora rykket til 50 karakterer. 14) Forbedrede filtreringsmuligheder i det centrale brugerarkiv gør det let at finde brugere tilknyttet eksternt login grupper og eller nyhedsbrevsgrupper. 15) Ny URL syntaks på formatet [sidetitel].[id].aspx. Denne URL syntaks kombinerer hastighedsfordelene ved den gamle page[id].aspx syntaks og søgemaskinefordelene ved [sidetitel] syntaksen og er derfor standard syntaks for nye løsninger. 16) Mulighed for at vælge standard linksyntaks. Standard linksyntaksen vil blive anvendt ved interne links og andre steder, hvor Tangora Portal CMS genererer links, således at der kan anvendes en konsistent linksyntaks på hele websitet. 17) Mulighed for at frakoble implicitte links, dvs. den funktionalitet, der gør, at Tangora Manager automatisk anvender sidetitler som genveje. Denne feature gør det lettere at vedligeholde genveje på løsninger med mange hostheaders. 18) Hostheaderafhængige 404 sider giver mulighed for at landetilrette 404 siderne efter anvendte hostheaders. En 404 side er den fejlside der fremkommer såfremt brugeren anvender en ugyldig sti på websitet. 19) Konfigurationsdel i afsnitslayouts giver mulighed for at importere uden at overskrive egne konfigurationsindstillinger. 20) Mulighed for at vælge farveskema til afsnitsredigering.

5 Side 5 af 9 Avanceret Layout 21) Ny WYSIWYG-mode i Avanceret Layout gør det lettere at se slutresultatet, når man redigerer. Denne funktionalitet understøttes en lang række steder i produktet. 22) Avanceret Layout gemmer nu indlejrede og hovedlayouts synkront. Dermed sikres overensstemmelse mellem de forskellige layouts. 23) Genvej til oprettelse af indlejret HTML layout direkte fra kontekstmenuen i Avanceret Layout sparer 3 klik pr. operation. 24) Ny mulighed for at tilknytte links til billeder indsat i Avanceret Layout. Formularer 25) Mulighed for WYSIWYG-redigering af indhold i indtastningsformularer. Kræver Internet Explorer Andre browsere vil få vist et almindeligt indtastningsfelt. (D/E) 26) Mulighed for at lave sin egen værktøjslinje til anvendelse i WYSIWYG-felter med knapper til fx at lave fed skrift eller punktopstillinger. Visning af de enkelte knapper i værktøjslinjen kan styres med brugergrupper. Kræver Internet Explorer (D/E) Databaselister 27) Preview listerecord på foruddefineret side. Med denne mulighed kan man se, hvordan en given record vil tage sig ud på det offentlige website uden at skulle manipulere web-adresser. 28) Autostørrelse af pop-up vindue i lister. Ny mulighed for at lade pop-up billedvinduer automatisk tilpasse deres størrelse til det viste billede på det offentlige website. 29) Skift feltrækkefølge i tabelvisning uafhængigt af listedesign. Muligheden gør det muligt at tilpasse visningsrækkefølgen i tabelvisning uafhængigt af listens design. 30) Mulighed for sortering på dynamisk sammensatte felter. (D/E) 31) Godkendelsesprocedure i lister. (Workflow) 32) Avanceret Layout for gruppering. Med Avanceret Layout for gruppering får man helt nye muligheder for at præsentere grupperede data fra lister. 33) Importer RecordID til lister. Ved at importere RecordID til lister kan absolutte referencer fra fx søgemaskiner eller interne links bevares selv ved komplet reimport af listeindhold. Redigering af listerecords i Tangora Manager 34) Opret listelink-records direkte fra Tangora Manager. (D/E) 35) Lås anvendt billedkategori i lister. Denne facilitet giver mulighed for at sikre, at anvendte billeder i listen altid kommer fra samme kategori. Dermed kan konsistens i billedstørrelse opretholdes gennem anvendelse af billedregler på kategorien.

6 Side 6 af 9 36) Lås/afgræns listelinkværdier med globale filtre. Dette giver et enklere interface for brugere, der skal vedligeholde listelinks, hvor hele resultatsættet ikke er nødvendigt. (D) 37) Avanceret Layout af listeindhold i Tangora Manager giver mulighed for at opsætte redigeringsformularen præcist som det ønskes. (D/E) 38) Fordel listerecord indhold over flere faner i Tangora Manager. Dette giver mulighed for at gruppere indhold i en listerecord og styre adgang til redigering af felterne. Adgang til de enkelte faner kan styres med brugerniveau. (D/E) Tabeldefinition i databaselister 39) Dato/tid felter. Datofelter kan nu indeholde tidspunkt. Denne funktionalitet gør det enklere at opsætte funktionalitet baseret på bestemte tidspunkter på bestemte datoer. 40) Betingede felter kan nu anvende kategorinavne i betingelsen. (D/E) 41) Forbedret fejlhåndtering og information i betingede felter. (D/E) 42) Skriv feltbeskrivelse i lister. Det er nu muligt at lave beskrivelser til felter, således at det bliver lettere at dokumentere tabelstrukturen. 43) Validering. Med validering er det muligt at opstille et regelsæt, der skal være opfyldt, for at en record kan indsendes. Det er muligt at anvende følgende typer validering: a) Skal udfyldes. Et simpelt tjek på om der er indhold i de valgte felter. b) Unik. Angiver at en feltværdi skal være unik, så man undgår dubletter med fx samme navn eller nøgle. c) Valideringsmaske giver mulighed for at validere felter med regular expressions (som allerede er kendt fra Formularer) d) Betingelse. Giver mulighed for at sammenligne felter i record med hinanden. Fx {startdato}<{slutdato} e) Forespørgsel. Giver mulighed for at lave et opslag, der sammenligner andre records med den eksisterende. f) Web service. Validerer en indsendelse mod en Web service (I/E) For alle valideringsformer gælder, at det er muligt at highlighte de felter, der giver problemer, og definere en fejltekst til den givne situation. Der kan oprettes et frit antal valideringsregler og de kan sorteres indbyrdes efter ønske. Fejltekster og feltmarkering skaleres med ud til en evt. redigering i formularen. (D/E) 44) Hændelser. Hændelser kan anvendes til at udsende notifikation ved ændring af en listerecord. Handlingerne oprettelse, redigering eller sletning udløser en hændelse. Det er muligt at tilknytte betingelser til hændelser, således at en hændelse først trigges, hvis nogle definerede forudsætninger er opfyldt. s kan udsendes til statiske adresser, adresser hentet fra listen (eller relaterede lister) eller til nyhedsbrevsabonnenter i en given nyhedsbrevskategori. (D/E)

7 Side 7 af 9 45) Nye standardværdier for felter. I datofelter kan standardværdi nu være enten {now} eller {dags dato}. Tekstfelters standardværdi kan nu indeholde {user.id}, {user.username}, {user.name} eller {user. }. Dette giver mulighed for at lave felter, der indeholder tids- og brugerdata om oprettelsen af en record. 46) Nye flettefelter i statisk sammensatte felter. Datoværdierne {now} og {dags dato} kan nu anvendes sammen med brugerflettefelterne {user.id}, {user.username}, {user.name} eller {user. }. Dette giver mulighed for at lave felter, der indeholder stamdata om seneste redigering af en record. Web service integration 47) Replikeringslister: Mulighed for at foretage handlinger i chunks forbedrer performance betydeligt ved store replikeringsoperationer. (I) 48) Replikeringslister: Mulighed for at angive en nøgle, der skal være korrekt matchet før handlinger tillades, giver højere sikkerhed i forbindelse med replikeringsoperationer (I) 49) Web service lister: Mulighed for at køre i debug mode med hændelseslog til debug formål. (I) 50) Anvendelse af ikke-numeriske felter som ID ved realtidslister forbedrer mulighederne for at koble op mod eksterne databaser. (I) 51) Rediger realtids Web service lister direkte i Tangora Manager. (I) 52) Nyt Web service interface til realtidsintegration er lettere at tilrette og bygget 100% med standard.net komponenter. Bemærk at support for det gamle realtidsinterface vil blive faset ud på et senere tidspunkt. (Kræver TPCMS Integrator eller en TCMS Web service forbindelse) Nyheder 53) Preview nyhed på foruddefineret side. Med denne mulighed får man mulighed for at se, hvordan en given nyhed vil tage sig ud på det offentlige website uden at skulle manipulere web-adresser. Site Designer 54) Nyoprettede sitelayouts har nu standardoprettede typografidefinitioner. 55) Mulighed for at eksportere og importere stylesheets i Site Designer. 56) Mulighed for at anvende "standards-compliant mode". Med denne mulighed kan web-designere selv vælge, om man ønsker at køre sitet i "standards-compliant mode" eller i "quirks mode". 57) JavaScript menuen kan nu validere som HTML 4.01 Transitional på fx validator.w3.org og Indkøbskurv 58) Ordrenumre er nu altid numeriske hvilket forbedrer performance i indkøbskurven.

8 Side 8 af 9 59) Det er nu muligt at oprette ekstrafelter i Indkøbskurven uden at have Databaselister. (Gælder kun for Tangora Portal CMS Indkøbskurv) Søgning 60) Mulighed for at få fremhævet det anvendte søgeord på siden. Markering af de anvendte søgeord sker automatisk, man skal blot oprette en typografi for CSS-klassen "searchword" og definere, hvordan søgeordene skal fremhæves. Fremhævning af søgeord virker både med modulet Søgning og med links fra de mest udbredte søgemaskiner, herunder Google og MSN Search. Nyhedsbreve 61) Bekræft tilmelding ved klik på link i . For at undgå urigtige tilmeldinger kan nyhedsbreve nu konfigureres til, at abonnenten skal bekræfte sin tilmelding ved at klikke på et link i den udsendte mail. (E) 62) Autoframeld ved klik på link i . Med denne feature kan brugere med et enkelt klik framelde sig nyhedsbrevet. (E) 63) Standardkategori for nyhedsbreve. Med muligheden for at sætte standardkategori på nyhedsbreve. (E) 64) Konfigurer udsendelsesformularen til kun at vise de relevante indtastningsfelter. (E) 65) Klikstatistik pr. bruger i nyhedsbreve giver mulighed for at se hvilke brugere, der klikker på hvilke links. (E) 66) Schedulering af nyhedsbreve, dvs. at man kan lave en tidsstyret udsendelse af nyhedsbreve. Man angiver blot dato og tidspunkt, så udsendes nyhedsbrevet automatisk på det ønskede tidspunkt. (E) 67) Testmode i nyhedsbreve kan nu udsende testmailen til en foruddefineret bruger, således at flettefelter mv. vises med aktuelle eksempeldata. (E) 68) Mulighed for at definere hvilket typografisæt der anvendes ved udsendelse af nyhedsbrev. (E) 69) Send nyhedsbreve direkte til grupper i eksternt login. (E) 70) Flet data fra eksternt login i nyhedsbreve. Dette giver mulighed for at udsende brugeres login navn direkte i nyhedsbreve. (E) 71) SMS gateway giver mulighed for at udsende korte tekstbeskeder til en foruddefineret adresse. (E) FAQ 72) Opsæt standardsvar på spørgsmål, som anvendes ved besvarelse. Brugeradministration 73) Mulighed for multiple grupper på brugere. Denne feature gør det lettere at styre rettigheder på løsninger med mange brugergrupper. (P)

9 Side 9 af 9 74) Tildel brugerniveau pr. database. Muligheden for at segmentere brugerrettigheder på databaseniveau giver mulighed for en langt finere justering af brugerrettigheder i forhold til data i Tangora Manager. (P) Integration mellem formularer og lister 75) WYSIWYG-redigering i offentlige formularer giver mulighed for at opsætte rige redigeringsinterfaces på websitet. (D/E) 76) Mulighed for "1:1 relation" mellem en formular og en liste. Ved at bruge en 1:1 relation undgås kravet om Formular-ID feltet, og det bliver hurtigere og lettere at opsætte redigering af databaselister. Den hidtidige "en til mange" redigering med brug af Formular-ID er fortsat supporteret til brug i de tilfælde, hvor samme formular skal anvendes til at opdatere flere lister. (D/E) 77) Det er nu muligt at redigere indhold fra Web service lister gennem en formular gennem liste web servicen. Det vil sige, at det redigerede indhold automatisk gemmes i fjerndatabasen. Denne funktionalitet kræver, at web servicen understøtter to-vejs integration, samt at web servicen har de fornødne rettigheder i fjerndatabasen til at ændre indholdet. (D+I/E) 78) Mulighed for at styre redigeringsrettigheder med betingede felter. Dette giver fx mulighed for at tillade offentlig redigering, opsætte datofiltre (fx så kun ikke-publicerede records kan redigeres), matche alle brugeregenskaber (fx checke på Firma-ID) og meget andet. (D/E) 79) Avanceret validering. De avancerede valideringsregler for lister anvendes også ved formular-liste integration. Derved sikres datakvaliteten selv ved redigering fra formularer. (D/E) 80) Hændelser. Hændelsessystemet fra lister er også aktivt ved formular-liste integration (D/E) Filarkiv 81) Beskyt filarkiv med eksternt login. Sensitive filer vil ikke kunne rekvireres fra en web browser, uden at brugeren har de fornødne rettigheder. Kræver separat filarkiv. (Eksternt Login/Filarkiv P) 82) Mulighed for at autoupload af filer uden at kende Fil-ID. Dermed lettes vedligehold af autoupload arkiver. (I/E) Eksternt Login 83) Forbedret kryptering ved Web service validering af brugere giver bedre beskyttelse af brugernavn/adgangskode. (I/E)

Design og layout. Snippets og specialfunktionalitet i layouts Printvenlige layouts. Se også www.tangora.dk/manualer og www.tangora.dk/developerblog.

Design og layout. Snippets og specialfunktionalitet i layouts Printvenlige layouts. Se også www.tangora.dk/manualer og www.tangora.dk/developerblog. Design og layout Denne manual giver en grundlæggende vejledning i anvendelse af de forskellige layoutværktøjer i Tangora Portal CMS og Tangora Mini samt eksempler og checklister til forskellige typer layouts:

Læs mere

Manual for indholdsredaktører til Plone 3

Manual for indholdsredaktører til Plone 3 Manual for indholdsredaktører til Plone 3 Ophavsretten til denne manual tilhører Headnet ApS. Manualen er udgivet under Creative Commons Attribution-Sharealike -licens. En beskrivelse af den gældende licens

Læs mere

Content Management System. Content Management System

Content Management System. Content Management System CMS Content Management System Content Management System ADventure/SequelSite: det mest optimale til etablering, vedligeholdelse og fornyelse af professionelle web-sites Slut med eksperter og dyre opdateringer,

Læs mere

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Indholdsfortegnelse 3 Indholdsfortegnelse OM DENNE DOKUMENTATION 6 SÅDAN FÅR DU ADGANG TIL HJÆLPESYSTEMET I EPISERVER 6 FORVENTET VIDEN 6 REFERENCER 6 ONLINE FÆLLESSKAB PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELELSE

Læs mere

Pris: 149 kr. ex. moms. Version 7.0. InternetService A/S. Side 1 af 63

Pris: 149 kr. ex. moms. Version 7.0. InternetService A/S. Side 1 af 63 Version 7.0 InternetService A/S Pris: 149 kr. ex. moms Side 1 af 63 InternetService A/S // Jernbanegade 23 B // Postboks 621 // DK 4000 Roskilde // T: 7027 8910 // F: 7027 8911 // CVR: 2522 2369 Indeks

Læs mere

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Det kan du med HostedShop Design Manager... 3 1.2 Feature list... 3 2. Design... 4 3. Filer og CSS... 4 3.1

Læs mere

Bilag 1. Teknisk kravspecifikation

Bilag 1. Teknisk kravspecifikation Bilag 1. Teknisk kravspecifikation Side2/15 Vejledning Bilag 1 indeholder 6 afsnit med specifikation af krav til systemet, som Roskilde Kommunes hjemmeside skal baseres på samt de funktionaliteter, som

Læs mere

Håndbogen kan distribueres frit i sin helhed, digitalt eller i trykt format til alle brugere af EPiServer CMS.

Håndbogen kan distribueres frit i sin helhed, digitalt eller i trykt format til alle brugere af EPiServer CMS. Copyright Denne håndbog er beskyttet af ophavsretlige love. Ændringer af indholdet eller delvis kopiering af indhold må ikke finde sted uden tilladelse fra ophavsretshaveren.. Håndbogen kan distribueres

Læs mere

hjemmeside. Startende fra venstre er Rediger indhold, Side specifikke funktioner,

hjemmeside. Startende fra venstre er Rediger indhold, Side specifikke funktioner, Indledning ProfilEdit er et brugervenligt system, som bruges til at redigere indholdet på din hjemmeside. I det følgende kan du læse mere om, hvordan du arbejder med systemet. Der er gjort meget for at

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

Bilag 1: Teknisk kravsspecifikation

Bilag 1: Teknisk kravsspecifikation Bilag 1: Teknisk kravsspecifikation Indholdsfortegnelse Indhold Vejledning... 2 CMS... 3 Indholdsproduktion og kvalitetsstyring... 6 Søgning... 10 Søgemaskineoptimering... 12 Nyhedsformidling og brugerinddragelse...

Læs mere

ScanJour WorkZone Content Server og ScanJour Captia Web Client Nyheder og ændringer fra v. 3.0 SP7 til 4.6 SP1. Oversigt

ScanJour WorkZone Content Server og ScanJour Captia Web Client Nyheder og ændringer fra v. 3.0 SP7 til 4.6 SP1. Oversigt ScanJour WorkZone Content Server og ScanJour Captia Web Client Nyheder og ændringer fra v. 3.0 SP7 til 4.6 SP1 Oversigt Intellectual Property Rights Disclaimer This document is the property of ScanJour.

Læs mere

Bording Data. Generel introduktion til Web2Publishing

Bording Data. Generel introduktion til Web2Publishing Bording Data Generel introduktion til Web2Publishing INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1 introduktion til web2publishing 3 Grundopsætning af web2publishing 3 Brugere og Afdelinger 4 Roller 4 Systemejer

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Projekt

Brugermanual. Byggeweb Projekt Brugermanual Byggeweb Projekt 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til RIB manualen... 11 Indledning... 11 RIB's historie... 11 Projektweb som princip... 12 Projektering... 12 Byggeweb Projekt gør samarbejdet

Læs mere

xweb brugervejledning

xweb brugervejledning Systemcenter Randers A/S xweb brugervejledning 2.1 rev. 1 Udarbejdet af CNNO og BEHO 03-08-2012 Indhold Oprettelse og vedligeholdelse af varer... 3 xweb menuen i C5... 3 Dagligt... 3 Kartotek... 3 Periodisk...

Læs mere

Umbraco v4 Vejledning til redaktører

Umbraco v4 Vejledning til redaktører Umbraco v4 Vejledning til redaktører Produceret af Umbraco s Community Umbraco // The Friendly CMS Indhold 1 Introduktion... 3 2 Kom i gang med Umbraco... 4 2.1 Log ind... 4 2.2 Redigeringsinterfacet...

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Brugermanual til Byggeweb projekt 7.04

Brugermanual til Byggeweb projekt 7.04 Brugermanual til Byggeweb projekt 7.04 Indholdsfortegnelse Velkommen til Byggeweb manualen... 11 Indledning... 11 Byggewebs historie... 12 Projektweb som princip... 12 Projektering... 13 Byggeweb Projekt

Læs mere

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til projekterende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Log på... 5 Opret din bruger... 5 Personlige informationer... 5 Gem login... 6 Glemt password... 6 Brugerfladen

Læs mere

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Velkomstmappe ectrl Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Indholdsfortegnelse HVAD ER ECTRL?... 3 SUPPORT... 3 INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ECTRL... 4 OPRETTELSE OG ADMINISTRATION

Læs mere

TYPO3 CMS. Redaktør manual. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk. Dato: Juli 2009. TYPO3 version 4.2.0. E-mail: info@cmshouse.

TYPO3 CMS. Redaktør manual. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk. Dato: Juli 2009. TYPO3 version 4.2.0. E-mail: info@cmshouse. TYPO3 CMS Redaktør manual CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk Dato: Juli 2009 TYPO3 version 4.2.0 E-mail: info@cmshouse.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Generelt om TYPO3...3

Læs mere

Brugervejledning til C2IT s opgave og aktivitetsstyringssystem

Brugervejledning til C2IT s opgave og aktivitetsstyringssystem Brugervejledning til C2IT s opgave og aktivitetsstyringssystem Forfatter: Kent Tranberg Pedersen Version: 1.00 Dato: 31. august 2015 C2IT A/S Birkemosevej 7 DK-6000 Kolding T.: +45 7216 0777 M.: info@c2it.dk

Læs mere

3456.78. MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem

3456.78. MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem 3456.78 123456 MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem 10. august 2012 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du nemt i gang Side 5 Find frem til en vare Hierarkisøgning Side 6 Avanceret søgning

Læs mere

Inner Wheel. Vejledning. i brug af. nyt CMS system. for Inner Wheel Klubber

Inner Wheel. Vejledning. i brug af. nyt CMS system. for Inner Wheel Klubber Inner Wheel Vejledning i brug af nyt CMS system for Inner Wheel Klubber CMS vejledning-5, juni 2013/bha 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Valg af browser... 5 3. Start... 6 3.1 Den åbne side...

Læs mere

Introduktion til Client Version 9.0

Introduktion til Client Version 9.0 Introduktion til Client Version 9.0 Spørgeskema Web interview Rapport Indholdsfortegnelse Gennemførelse af en webbaseret spørgeskemaundersøgelse... 1 Sådan kommer du i gang... 1 Projektoversigt... 2 Opret

Læs mere

Håndbogen kan distribueres frit i sin helhed, digitalt eller i trykt format til alle brugere af EPiServer CMS.

Håndbogen kan distribueres frit i sin helhed, digitalt eller i trykt format til alle brugere af EPiServer CMS. Copyright Denne håndbog er beskyttet af ophavsretlige love. Ændringer af indholdet eller delvis kopiering af indhold må ikke finde sted uden tilladelse fra ophavsretshaveren. Håndbogen kan distribueres

Læs mere

Nyhederne i Microsoft Dynamics CRM 4.0

Nyhederne i Microsoft Dynamics CRM 4.0 Nyhederne i Microsoft Dynamics CRM 4.0 Microsoft Dynamics CRM 4.0 er den fjerde aftapning af Microsoft Dynamics CRM, siden produktet oprindeligt blev lanceret. Det er samtidig den version af programmet,

Læs mere

EPiServer 7.5 CMS. Håndbog til redaktører

EPiServer 7.5 CMS. Håndbog til redaktører EPiServer 7.5 CMS Håndbog til redaktører Håndbog til redaktører EPiServer 7.5 CMS Udgave A, 2013 Indholdsfortegnelse 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 5 Om denne dokumentation 5

Læs mere

Patient Database - Manual

Patient Database - Manual Patient Database - Manual Side 1 af 36 Adgang til systemet... 4 Glemt brugernavn og kode... 4 Opret projekt (kun System Administrator)... 6 Klik på NYT PROJEKT -knappen øverst til venstre.... 6 Udfyld

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning Microsoft Dynamics C5 Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning Opdateret pr. 20.03.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opsætning af OIOUBL... 4 1. XML skema... 4 2. Opsætning af

Læs mere