Strategisk ledelse i det offentlige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategisk ledelse i det offentlige"

Transkript

1 Høje- Taastrup Kommune, Strategisk lederforum Fyraftensmøde for ledere Strategisk ledelse i det offentlige Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse, leder af MPM, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet 1

2 2 Ny-Ny som eksempel på en kaskaderet koncernstrategi

3 Strategisk ledelse i det offentlige Rammesat af den offentlige kontekst Herunder at der er tale om politisk ledede organisationer Wicked problems, modstridende interesser, krydspres og dilemmaer Og at der er stor offentlig og pressemæssig bevågenhed Rammesat af samtidens forventninger til offentlig ledelse Det androgyne ledelsesideal m.m. Rammesat af samtidens konkrete udfordringer Eksempelvis de økonomiske rammer og implementering af NPM reformer og innovation > performance measurement og management i strategiens tjeneste! 3

4 De eksistentielle spørgsmål - en indledende refleksion Tag udgangspunkt i din egen organisation og overvej Hvem er vi? Hvor kommer vi fra? Hvor er vi på vej hen? De efterfølgende eksistentielle overvejelser drejer sig om: Er der noget, som truer vores eksistens? Hvad forhindrer os i at nå væres mål? Herunder er der barrierer for indløsningen af vores mission og vision? Hvad kan vi gøre i dag som letter vores fremtid? 4

5 5

6 Tre bøger om strategisk ledelse: 1996, 2004 og

7 7 Generel forståelsesmodel (Klausen 2014, model 1 side 32) lang pil = den strategiske samtale

8 Det drejer sig om fremtiden Værktøjer: de tre F er 8 Fremskrive (og tilpasse) Oplæg baseret på tilgængeligt materiale typisk i form af interessent, netværks, SWOT, PEST, portfolio, værdikæde / værdiprofiler, arena og five-forces analyser Forudse (og reagere) Hvad kan I forudse vedr. det der kan/vil ske (politisk cyklus, aktørreaktioner, barrierer eller lignende) Forestille (og skabe) Hvilke visioner, hvilke innovative tiltag, radikal eller inkrementel innovation? Strategi-innovation-entreprenørskab! Fremtidsværksted, Scenarier, blå oceaner, the grid, Teori U m.m.?

9 Lad os uddybe et par af de konkrete værktøjer SWOT Portfolio analyse The Grid Arena analyse 9

10 Baggrunden for teorien om strategiske arenaer Vi savner teorier udviklet på baggrund af forskning i den offentlige sektor Og som kan rumme den grad af komplicerethed, der karakteriserer ledelse i den offentlige sektorkontekst Det er en teori fordi den kan referere til sin egen begrundelse og udsige noget om sammenhænge Det er en teori om det samfundsmæssige DNA om det der opbygger og kitter samfund og organisationer sammen - en omnipotent teori! Antagelse: rationaler/logikker/kræfter/ordningsformer virker i sociale systemer og leverer forståelse og begrundelser for beslutninger (som hos strukturalisterne i psykologi, antropologi, idéhistorie, sprog- og historievidenskab) Socialkonstruktivismen taget på ordet. Hvis virkeligheden er en social konstruktion, hvordan konstruerer vi den så? Når vi søger at forstå og beslutte: hvordan skaber vi da orden i kaos? Gennem sammenhængende tankesystemer/forståelsesformer, som dem vi finder i forskellige dele af videnskaben Models of man (imod det endimensionelle menneske > motivation m.m.) De otte er naturligvis ikke udtømmende men mit operationelle bud! 10

11 Teorien og modeltænkningen om strategiske arenaer Anvendes til at lave analyser af den strategiske situation Med henblik på at bestemme strategiske fit og misfit Den er god til at sikre alignment gennem valg af understøttende delstrategier i forhold til allerede udmeldte politikker, planer og overordnede strategier Potent ift. udviklingen af fx fasebevidsthed i store forandringsprocesser såsom fusioner samt baggrunden for organisatorisk identitet Den lægger op til strategisk og taktisk manøvrering og navigering Udnyttelse af tilfældet som mere end way finding Den er god til at identificere barrierer mod strategiske forandringsinitiativer Og anbefale forandringsstrategier Timing, kobling og manøvrering mellem strategiske tiltag på forskellige arenaer 11

12 Barrierer og strategier for organisatorisk forandring Produktionsarenaen: strukturelle barrierer > strukturel forsinkelse > strukturforandring for at muliggøre /facilitere Den politiske arena: politiske barrierer > politisk forsinkelse > magtbaserede forandringsstrategier for at skabe bærende koalitioner Den sociale arena: sociale barrierer > social forsinkelse > HR basserede strategier Den kulturelle arena: kulturelle barrierer > kulturel /holdningsmæssig forsinkelse > værdibaserede forandringsprocesser for at skabe affinitet/klangbund Bevidsthedsarenaen: vidensmæssige barrierer > vidensforsinkelse > kommunikationsbaseret forandringsstrategi for at skabe forståelse Trosarenaen: trosmæssige barrierer > trosmæssig forsinkelse > kommunikative strategier for at skabe tro og mening Arkitektur og æstetik arenaen: fysiske, symbolske og virtuelle barrierer > funktionelle og symbolske barrierer > design- og æstetiseringsmæssig forandringsstrategi så man udstråler det man vil på symbolplanet Markedet: markedsforsinkelse > konkurrencdemæssige barrierer såsom entrybarrierer > konkurrencestrategier typisk koblet med markedskommunikation 12

13 Strategi mellem fornuft og følelser Paradokset: det kognitive og det emotionelle Trosarenaen og (videns)bevidstarenaen! Men hvad vil det sige at tale til troen og til følelserne? Og hvad betyder det for dig, der vil tale til følelserne? Strategisk kommunikation som iscenesættelse! Hvad karakteriserer det gode strategiske narrativ? 13

14 Den (intelligente) strategiske samtale som kan styrke det fælles VI En samtale hvor strategier kan udvikles, trykprøves og revideres Spilleregler: ligeværdighed Ledelsen (eller bestyrelsen hvis man har en sådan) laver udspil vedr. vision, og strategisk situation Tilbyder en fortolkning til modsigelse og fælles diskussion Henimod etableringen af fælles/kollektive forestillinger Hvem skal være med (fora) Bestyrelsen og ledelsen MED udvalg og TR - yderligere medarbejdere? Andre interessenter såsom borgere, græsrødder og foreninger? Kan politikerne inviteres med? 14

15 Hvordan gør man: principielle overvejelser vedrørende proces og deltagere Driver? Urgency i situationen samt anledning? Definerer timing og begrundelse Tidshorisont Fastholde momentum (>ikke for langstrakt en proces) Sørge for, at I når at tænke Jer om (>ikke en forhastet proces: trykprøvning og inddragelse) Deltagere med henblik på at sikre ejerskab og at få vendt alle sten Bestyrelsen og ledelsen Yderligere medarbejdere og elever? Andre interessenter/stakeholdere Opfølgning Årshjul og kritiske hændelse samt løbende evaluering 15

16 Afsluttende spørgsmål til overvejelse - når nu udviklingen skal komme nedefra Hvor lang tid bruger I på refleksion og strategiovervejelser? Det er en god idé, at der er tale om en tilbagevendende proces (årshjul og kritiske hændelser) Er strategierne reaktive (tilpasning) eller proaktive (skabelse)? Hvilke antagelser ligger bag jeres nuværende strategi(er) og den måde i griber forandringer an på? I hvilken udstrækning har I en genuin organisatorisk identitet (Forvaltning, Sektorer, Centre, Afdelinger, Institutioner)? I hvilken udstrækning har I en fælles opfattelse af, hvad der udgør de væsentligste strategiske udfordringer? Har I eller kan I skabe et fælles strategisk narrativ? En meningsfuld og troværdig historiefortælling om fortid, nutid og fremtid! 16

Strategisk ledelse i det offentlige

Strategisk ledelse i det offentlige BKF Region Hovedstaden Strategisk ledelse i det offentlige Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse, Institut for Statskundskab, og leder af Master of Public Management (MPM)

Læs mere

Offentlig Bestyrelseskonference 2014 Bestyrelsens strategiske fodaftryk

Offentlig Bestyrelseskonference 2014 Bestyrelsens strategiske fodaftryk Offentlig Bestyrelseskonference 2014 Bestyrelsens strategiske fodaftryk Udnyt bestyrelsens kompetencer bedst muligt i det strategie arbejde Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse

Læs mere

Temadag om ældrepolitikken Faaborg-Midtfyn Kommune De kommende udfordringer hvor er ældreplejen på vej hen?

Temadag om ældrepolitikken Faaborg-Midtfyn Kommune De kommende udfordringer hvor er ældreplejen på vej hen? Temadag om ældrepolitikken Faaborg-Midtfyn Kommune De kommende udfordringer hvor er ældreplejen på vej hen? Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse, leder af MPM, Institut for

Læs mere

UVM s Bestyrelseskonference 2014

UVM s Bestyrelseskonference 2014 UVM s Bestyrelseskonference 2014 Strategi i praksis vinkler og værktøjer som trædesten for fremtidig succes. Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse Institut for Statskundskab,

Læs mere

Den danske kommunekonstruktion. Kommunedannelsen med og efter strukturreformen: professionalisering, organisering og performance

Den danske kommunekonstruktion. Kommunedannelsen med og efter strukturreformen: professionalisering, organisering og performance Den danske kommunekonstruktion Kommunedannelsen med og efter strukturreformen: professionalisering, organisering og performance Henrik Christoffersen og Kurt Klaudi Klausen Den danske kommunekonstruktion

Læs mere

I civilsamfundsorganisationer

I civilsamfundsorganisationer Guide til Organisationsudvikling I civilsamfundsorganisationer DEL 1: roller, proces og metode del 2: redskaber og øvelser Side 2» Kolofon & forord om denne guide Guide til Organisationsudvikling i Civilsamfundsorganisationer

Læs mere

Introduktion til kommunebranding

Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Kommunernes interesse for branding som kommunikations- og ledelsesstrategi synes at være stigende i disse år. Den øgede opmærksomhed kan

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

ledelsesgrundlag kolding kommune Ledelsesprincipper

ledelsesgrundlag kolding kommune Ledelsesprincipper ledelsesgrundlag kolding kommune Ledelsesprincipper Ledelsesgrundlag Kolding Kommune Ledelsesprincipper Ledelsesgrundlaget er rettesnoren for udøvelse af ledelse ved Kolding Kommune. Ledelsesgrundlaget

Læs mere

PowerPoint og andre materialer

PowerPoint og andre materialer Strategisk Ledelse side 1 PowerPoint og andre materialer 8. september 2011 15:40 Modul 1: PowerPoint Modul 2: PowerPoint Modul 3: PowerPoint Modul 4: PowerPoint Modul 5: PowerPoint Modul 6: PowerPoint

Læs mere

Forandringsledelse. Ny ledelsesstruktur Ny ledelsesudfordring

Forandringsledelse. Ny ledelsesstruktur Ny ledelsesudfordring 2014 Forandringsledelse Ny ledelsesstruktur Ny ledelsesudfordring Modulopgave diplomuddannelse i Forandringsledelse Ledelsesakademiet Lillebælt Vejleder: Thomas Gall Helle Majbritt Stryhn University College

Læs mere

AT TACKLE NYE UDFORDRINGER PÅ NYE MÅDER

AT TACKLE NYE UDFORDRINGER PÅ NYE MÅDER AT TACKLE NYE UDFORDRINGER PÅ NYE MÅDER - Et dialogværktøj til at understøtte forandringsprocesser Forandringsprocesser er en del af hverdagen på langt de fleste arbejdspladser, men ikke alle skibe, der

Læs mere

Del de gode. løsninger! Individuelle kompetencer og organisatoriske betingelser der styrker geninnovation i det offentlige. Kompetencehub.

Del de gode. løsninger! Individuelle kompetencer og organisatoriske betingelser der styrker geninnovation i det offentlige. Kompetencehub. Del de gode løsninger! Individuelle kompetencer og organisatoriske betingelser der styrker geninnovation i det offentlige. Kompetencehub.nu Hvad er geninnovation? I Danmark er der heldigvis masser af eksempler

Læs mere

Indledning. Implementering af selvstyrende team formål, udfordringer og succeskriterier

Indledning. Implementering af selvstyrende team formål, udfordringer og succeskriterier Indledning Denne bog handler om selvstyrende team. Den er skrevet både til studerende, som ønsker at forske i egen praksis, og til praktikere, der ønsker at bliver klogere på, hvad det er, der sker i deres

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014 Workshop Ledelse på afstand Landsforeningens årsmøde 2014 Program den 25. maj 2014 Formål med workshop Vilkår for ledelse på afstand Udfordringer ved ledelse på afstand: Forventningsafstemning Formål og

Læs mere

FORANDRINGS- LEDELSE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

FORANDRINGS- LEDELSE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR FORANDRINGS- LEDELSE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR - din strategiske udviklingspartner 1 STRATEGI OG FORANDRINGER 01 Alle tænker vi på, at verden burde forandres. Men ingen tænker på, at vi selv burde være anderledes.

Læs mere

KORT OG GODT. Hvad skal en bestyrelse være opmærksom på, når institutioner fusioneres?

KORT OG GODT. Hvad skal en bestyrelse være opmærksom på, når institutioner fusioneres? DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER Hvad skal en bestyrelse DANSKE være ERHVERVSSKOLER opmærksom på, når institutioner DANSKE ERHVERVSSKOLER fusioneres? KORT OG GODT Hvad skal en bestyrelse være

Læs mere

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne 4 5 Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Når en buschauffør begynder at bruge sin egen person bag rattet, skaber han

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Hvem skal lede fremtidens museer?

Hvem skal lede fremtidens museer? Hvem skal lede fremtidens museer? Studerende: Anna Overlund-Sørensen Årgang: 2006 1. december 2011 Speciale Vejledere: Casper Hvenegård Antal normalsider: 70 Indhold Indhold... 2 Abstrakt... 4 Abstract...

Læs mere

Program d.19.4.2013. 11.20 Stemningsrapport fra Frivillighedsrådet v. Christina og Charlotte

Program d.19.4.2013. 11.20 Stemningsrapport fra Frivillighedsrådet v. Christina og Charlotte Program d.19.4.2013 Kl. 10 Manchester tur- retur Velkommen og rammesætningen af dagen Inspirationer fra turen og hvad betyder det hjemme i de respektive kommuner Nye former for velfærdsledelse 11.20 Stemningsrapport

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Om ledelseskompetencer, der kan få et vi-sprog til at vokse frem Tina Fischer Den strukturforandring, som ledere og medarbejdere i kommunerne står overfor kaldes

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Vision for inklusion i Haderslev Kommune

Vision for inklusion i Haderslev Kommune Vision for inklusion i Haderslev Kommune Tilblivelsen af visionen for inklusion Arbejdsgruppen har bestået af PPR-leder Mogens Sørensen (tovholder), administrativ medarbejder Conny Jensen, pædagogisk administrativ

Læs mere