Digitalisering på tværs. IT-arkitekturkonferencen april 2009 Stigende modenhed fælles løsninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digitalisering på tværs. IT-arkitekturkonferencen 1.-2. april 2009 Stigende modenhed fælles løsninger"

Transkript

1 Digitalisering på tværs IT-arkitekturkonferencen april 2009 Stigende modenhed fælles løsninger

2 Hvem er Digital Sundhed? Bestyrelsen nedsat efteråret statslige repræsentanter 2 regionale repræsentanter 1 kommunal repræsentant Direktør startet marts 2007 Sekretariat fuldt bemandet 1. januar årsværk Budget 30 mio.kr. pr. år, Stat financierer 45% Regioner finansierer 45% Kommuner finansierer 10% Fysisk placering på 3 lokationer Sundhedsstyrelsen Danske Regioner MedeCom

3 Formål og opgaver 2 fra vedtægterne IT-organisationens formål er at varetage udviklingsopgaver, som har betydning for kommunikationen på tværs af sektorgrænser på sundhedsområdet. Stk. 2. Organisationens arbejde skal understøtte effektivitet og kvalitet bl.a. ved at styrke digitalisering af sundhedsområdet og på nogle områder centralisere, hvor det er hensigtsmæssigt. Stk. 3. Udviklingsindsatsen vedrørende sundheds-it for hele den offentlige sektor skal koordineres bl.a. med omkostningseffektivt sigte og med anvendelse af fælles ITarkitektur og standarder, hvor det er hensigtsmæssigt.

4 Kommunikation på tværs i sundhedsområdet Regionale medarbejdere Kommunale medarbejdere EPJ system og moduler/ delsystemer Andre løsninger (parakliniske systemer mv.) Andre løsninger Kommunal infrastruktur Regional infrastruktur EOJsystem Praksissystemer Lokal infrastruktur Fælles infrastruktur: National it arkitektur, standarder og sikkerhed mv. Løsninger i den private sundhedssektor Lokal infrastruktur Lokal infrastruktur Lokal Infrastruktur sundhed.dk Internet Statslige registre og services (LPR mv.) Privatansatte medarbejdere Borgere/ patienter Sundhedsprofessionelle medarbejdere

5 Kommunikation på tværs i sundhedsområdet Parterne kendetegnet af store forskelle i - ansvar og opgaver - forretningsmodel (privat/offentlig) - størrelse og organisering - infrastruktur / teknologivalg - systemportefølje Kommune - serviceniveau - sikkerhedsniveau Et vilkår! Lægepraksis Fælles infrastruktur: National it arkitektur, standarder og sikkerhed mv. Privat klinik / sygehus Styrelse Region Tværoffentlig organisation I dag: - Ansvar delt på mange parter - Ikke muligt at garantere serviceniveau

6 Ét EPJ-system? Vil kræve harmonisering af infrastrukturer, serviceniveauer, sikkerhedsniveauer Begrænser sig til sygehuse relevant information skal deles mellem mange andre parter Gå ikke efter at dele al information med alle parter på en gang, men skab en trinvis og prioriteret proces

7 Vision Fælles Medicinkort afspejler borgerens aktuelle medicinering, og deles af alle parter gennem de forskellige it-systemer SPECIAL LÆGE PRAKTISERENDE LÆGE BORGER SYGEHUS VAGTLÆGE INSTITUTIONER OG PLEJEHJEM APOTEK HJEMMESYGEPLEJE

8 Arkitekturen - serviceorientering Regionale medarbejdere Kommunale medarbejdere EPJ system og moduler/ delsystemer Andre løsninger (parakliniske systemer mv.) EOJsystem Praksissystemer Andre løsninger Lokal infrastruktur Kommunal infrastruktur Regional infrastruktur Fælles infrastruktur: National it arkitektur, standarder og sikkerhed mv. Medicinkort Patientindeks Røntgenbilleder Fælles services Løsninger i den private sundhedssektor Lokal infrastruktur Lokal infrastruktur Lokal Infrastruktur sundhed.dk Internet Statslige registre og services (LPR mv.) Privatansatte medarbejdere Borgere/ patienter Sundhedsprofessionelle medarbejdere

9 Governance-struktur Der er etableret en national bestyrelse for digitaliseringen af sundhedsvæsenet (domænebestyrelse) Der er etableret en rådgivende struktur for bestyrelsen (arkitekturråd, sikkerhedsråd, råd for indholdsmæssig standardisering) Der er etableret et Change Advisory Board (CAB) der skal hjælpe med at planlægge ændringer og releases af fælles nationale komponenter og services

10 Erfaringer Specifikation af en web service (håndterende identitetsstyring baseret på digitale certifikater) - på et niveau så interoperabilitet sikres - er omfattende Det er for omkostningskrævende for den der skal anvende en service, hvis hver ny integration skal laves på en ny måde Det vil lette integrationsopgaven, styrke integrationskompetencer, minimere interoperabilitetsfejl samt give bedre muligheder for værktøjsunderstøttelse og support, hvis fælles nationale services baseres på en standard

11 Det er ikke nok at sige standarder

12 Støtte til udvikling af integrationer Der er etableret en profil for web service kommunikation på sundhedsområdet (Den Gode Web Service, DGWS) Der foreligger forslag til styringsproces for udviklingen af DGWS (og andre arkitekturprodukter) - forankres i arkitekturråd Der er etableret programbiblioteker og testværktøjer der understøtter udviklingen af DGWS baseret kommunikation (.Net og Java) Der er etableret et web service testcenter der kan yde support til systemudviklere vedr. DGWS, biblioteker og værktøjer (samt medvirke til aftestning af integrationer).

13 Fællesoffentlig profil på vej Der foreligger første bud på en fællesoffentlig profil for identitetsbaserede webservices, OIOIDWS Erfaringerne fra sundhedsområdet er bragt ind i arbejdet ved tæt samarbejde mellem IT- og Telestyrelsen og Digital Sundhed Der er etableret Proof Of Concept implementation af Web Services baseret på OIOIDWS Som led i dette Proof Of Concept er der etableret et programbibliotek (.NET/Geneva) der understøtter udviklingen af OIOIDWS baseret kommunikation

14 Erfaringer fortsat Skal en systemleverandør (eller leverandør af en fælles service) implementere DGWS fra grunden kræves en ikke ubetydelig arbejdsindsats Der er andre aspekter end de sikkerhedsmæssige, der skal håndteres (f.eks. driftsstabilitet og driftseffektivitet), når integrerede løsninger skal fungere i daglig drift Der kan med fordel udvikles fælles infrastrukturkomponenter der hjælper systemerne med at leve op til nationalt fastsatte krav (Service Level Agreements etc.) og standarder

15

16 Sikkerheds-gateway Nationale services Eks. Det fælles Medicinkort (FMK) Eks: EPJ Håndterer ID-kort For de enkelte systemer

17 Fælles komponenter 1 system 2 systemer 3 systemer 4 systemer 5 systemer DGWS 4,5 6,5 8,5 10,5 12,5 Biblioteker 3,8 5,1 6,4 7,7 9,0 Biblioteker + STS 1,3 2,6 3,9 5,2 6,5 Biblioteker + STS + Gateway 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 Estimerede udgifter i mio. kr.

18 Hvem anvender komponenterne? Organisation Service DGW Bibliotek Aut.Niveau Timeout S LMS Fælles Medicinkort (FMK) Seal.Java 4 8 LMS Det Gode CPR opslag 1.0.1? 2 N/A LMS Bivirkningsindberetning 1.1 (Eget, Java) 2 N/A LMS SOSI PEM Pilot 1.0 Seal.Java 4 8 SDSD STS 1.0, Seal.Java 3,4 N/A SST Dødsårsager 1.1 Seal.NET 3 8 SST Børnedatabase 1.1 Seal.NET 2 8

19 Erfaringer fortsat Forudsætningerne for at de forskellige parter vil anvende fælles komponenter er, at komponenterne er af høj kvalitet og at der er garanteret den fornødne support Det er også en forudsætning for udbredelsen af fælles komponenter at disse ikke pålægger parterne store omkostninger (eller restriktioner i anvendelse) Det er en udfordring for anvendelse af fælleskomponenter, at de forskellige parters infrastrukturer er forskellige

20 Erfaringer fortsat Forudsætningerne for at de forskellige parter vil anvende fælles komponenter er, at komponenterne er af høj kvalitet og at der er garanteret den fornødne support Det er også en forudsætning for udbredelsen af fælles komponenter at disse ikke pålægger parterne store omkostninger (eller restriktioner i anvendelse) Det er en udfordring for anvendelse af fælleskomponenter, at de forskellige parters infrastrukturer er forskellige

21 Løbende performance tests

22 Etablering af en operatør

23 Erfaringer fortsat Forudsætningerne for at de forskellige parter vil anvende fælles komponenter er, at komponenterne er af høj kvalitet og at der er garanteret den fornødne support Det er også en forudsætning for udbredelsen af fælles komponenter at disse ikke pålægger parterne store omkostninger (eller restriktioner i anvendelse) Det er en udfordring for anvendelse af fælleskomponenter, at de forskellige parters infrastrukturer er forskellige

24 Open Source infrastruktur Alle komponenter er open source (GPL og LGPL licenser) Alle komponenter kan findes på softwarebørsen: Lidt forskellige driftsmiljøer men er ved at blive porteret til en Open Source platform (Jboss)

25 Erfaringer fortsat Forudsætningerne for at de forskellige parter vil anvende fælles komponenter er, at komponenterne er af høj kvalitet og at der er garanteret den fornødne support Det er også en forudsætning for udbredelsen af fælles komponenter at disse ikke pålægger parterne store omkostninger (eller restriktioner i anvendelse) Det er en udfordring for anvendelse af fælleskomponenter, at de forskellige parters infrastrukturer er forskellige

26 Dette arbejdes der på Der tilbydes (i forbindelse med FMK) opstilling af et nationalt driftsmiljø ved de enkelte parter, hvor fælles komponenter kan anvendes uden først at skulle porteres til lokalt driftsmiljø Driftsmodel skal på plads (i dialog med parterne) og Service Level Agreements Operatøren forbereder udbud af centrale driftsopgaver

27 Distribueret infrastruktur Region NSP Fælles infrastruktur: National it arkitektur, standarder og sikkerhed mv. NSP Styrelse

28 Spørgsmål? (kan også træffes ved fælles stand Danske Regioner, MedCom og Digital Sundhed indtil 12.30)

Go / No-go exit point! Nye standarder. Tid 2015-2016

Go / No-go exit point! Nye standarder. Tid 2015-2016 Initiativ 3.4 - Anbefalinger og Roadmap Dato: 25.03.2014 Version: 0.8 Udarbejdet af: EAD Statens Seruminstitut Sektor for National Sundheds-IT www.nsi.dk Artillerivej 5 2300 København S Udbredelse Udvikling

Læs mere

UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed

UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed National Sundhed It November 2012 Version 0.96 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Baggrund... 4 1.2 Resumé... 5 1.3 Referencearkitekturens centrale indhold...

Læs mere

Dagsorden til 10. ordinære møde og temamøde i Kommunernes It-Arkitekturrådet

Dagsorden til 10. ordinære møde og temamøde i Kommunernes It-Arkitekturrådet DAGSORDEN Dagsorden til 10. ordinære møde og temamøde i Kommunernes It-Arkitekturrådet Den 30. april 2014 Sags ID: SAG-2013-07860 Dok.ID: 1836541 Mødet afholdes den 8.-9. maj 2014 på: Schæffergården Jægersborg

Læs mere

National serviceplatform NSP

National serviceplatform NSP National serviceplatform NSP SOA fokuseret på at høste et mere afgrænset sæt gevinster. Fra SDSD har vi ønsket at skabe og formidle dette fokus under betegnelsen NSP en National ServicePlatform. Hvilke

Læs mere

22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017

22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017 14. juni 2013 22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017 Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om en ny digitaliseringsstrategi

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb August 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sammenhængende patientforløb (beretning nr.

Læs mere

Fællesoffentlige brugerstyringsløsninger - En analyse af sikkerhedsstandarder og løsninger

Fællesoffentlige brugerstyringsløsninger - En analyse af sikkerhedsstandarder og løsninger Bilag 5: Udkast til rapporten Fællesoffentlige brugerstyringsløsninger - En analyse af sikkerhedsstandarder og løsninger. (Bilag til dagordenspunkt 8, Sikkerhedsstandarder og løsninger på sundhedsområdet).

Læs mere

Den Digitale Strategi styring og organisering

Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi for Herning Kommune 2013-2017 Version 1.3 Den 22 august 2013 Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi styring og organisering 1. Indledning...3 2. Fælles

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. September 2014

Beretning til Statsrevisorerne om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. September 2014 Beretning til Statsrevisorerne om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort September 2014 BERETNING OM PROBLEMERNE MED AT UDVIKLE OG IMPLEMENTERE FÆLLES MEDICINKORT Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2010 2015

Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2010 2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2010 2015 Kort version November 2010 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. FÆLLES UDFORDRINGER... 4 2. FÆLLES MÅL... 4 3. TVÆRGÅENDE INDSATSOMRÅDER... 4 DIGITAL

Læs mere

Bilag 1 til indsatsområde for Sundheds-it og Digitale Arbejdsgange for Sundhedsaftale 3.0

Bilag 1 til indsatsområde for Sundheds-it og Digitale Arbejdsgange for Sundhedsaftale 3.0 Notat Bilag 1 til indsatsområde for Sundheds-it og Digitale Arbejdsgange for Sundhedsaftale 3.0 Dato: 3. februar 2014 Initialer: mkr Koncern IT Alleen 15 4180 Sorø Mobil: 40 74 75 86 E-post: mkr@regionsjaelland.dk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om elektroniske patientjournaler på sygehusene

Læs mere

Forord... 3. Sammenfatning... 4. 1. Vision og målsætninger for brug af sundheds-it... 5

Forord... 3. Sammenfatning... 4. 1. Vision og målsætninger for brug af sundheds-it... 5 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Sammenfatning... 4 1. Vision og målsætninger for brug af sundheds-it... 5 Principper for god udvikling og anvendelse af sundheds-it... 6 National koordination og regulering...

Læs mere

Beskrivelse af governance for tværsektoriel sundheds-it i Region Midtjylland

Beskrivelse af governance for tværsektoriel sundheds-it i Region Midtjylland Beskrivelse af governance for tværsektoriel sundheds-it i Region Midtjylland 1. Indledning 1 2. Governance for tværsektoriel sundheds-it - Nationalt niveau 1 3. Den nationale bestyrelse for sundheds-it

Læs mere

ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER

ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 AGENDA Væsentligste observationer og konklusioner Relevans for kommuner STRATEGI OG ARKITEKTUR Analysen giver et bud

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Sundheds-it-strategi

Sundheds-it-strategi Region Hovedstaden Koncern IT Sundheds-it-strategi Koncern IT Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1 Resume...3 1.1 Afgrænsning af it-strategien...6 2 Visioner og rammer...8 2.1 Forretningsmæssige visioner

Læs mere

Opgave: I skal i grupper analysere og designe dele af et nyt fælles medicinkort, eller et andet delsystem indenfor det elektroniske sundhedssystem.

Opgave: I skal i grupper analysere og designe dele af et nyt fælles medicinkort, eller et andet delsystem indenfor det elektroniske sundhedssystem. Opgave: A N A L Y S E O G D E S I G N A F E T N Y T F Æ L L E S M E D I C I N K O R T. I skal i grupper analysere og designe dele af et nyt fælles medicinkort, eller et andet delsystem indenfor det elektroniske

Læs mere

Ny overenskomst for almen praksis

Ny overenskomst for almen praksis Ny overenskomst for almen praksis - Det væsentligstei et kommunalt perspektiv Center for Sundhed og Omsorg Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm horsholm.dk Ny overenskomst for almen praksis. Regioner og praktiserende

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Ledelse af it arkitektur, standarder og nationale projekter

Ledelse af it arkitektur, standarder og nationale projekter Ledelse af it arkitektur, standarder og nationale projekter Morten Bruun-Rasmussen mbr@mediq.dk 8. januar 2008 Nationale it-strategier (sundhed) Formål At etablere en fælles ramme for digitalisering af

Læs mere

Ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen på NSP

Ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen på NSP Ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen på NSP Udarbejdet af: NSI Version: 1.0 Dato: 09.07.2013 Indholdsfortegnelse 1 Vejledning til ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen... 3 1.1 Læsevejledning

Læs mere

Under overskriften Tillid og personligt ansvar i Budgetaftalen 2013 indgår indsatsområdet Hensigtsmæssige Registreringer mere tid til patienten.

Under overskriften Tillid og personligt ansvar i Budgetaftalen 2013 indgår indsatsområdet Hensigtsmæssige Registreringer mere tid til patienten. Side 1 Hensigtsmæssige Registreringer mere tid til patienten Delrapportering til Regionsrådet. Under overskriften Tillid og personligt ansvar i Budgetaftalen 2013 indgår indsatsområdet Hensigtsmæssige

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Hvordan OSS er m ed til at sikre

Hvordan OSS er m ed til at sikre Hvordan OSS er m ed til at sikre sam m enhæ ng og digitalisering i sundhedssektoren Ved Esben P. Graven, Senior it arkitekt Digital sundhed (SDSD) Spørgsmål til: esg@sdsd.dk 1 SammenhængendeDigital Sundhed

Læs mere

På vej mod den digitale forvaltning. vision og strategi for den offentlige sektor

På vej mod den digitale forvaltning. vision og strategi for den offentlige sektor På vej mod den digitale forvaltning vision og strategi for den offentlige sektor Januar 2002 På vej mod den digitale forvaltning vision og strategi for den offentlige sektor Januar 2002 Denne publikation

Læs mere

Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 321 Offentligt

Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 321 Offentligt Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 321 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Folketingets Sundhedsudvalg Anledning: Samråd om spørgsmål P Taletid: Ca. 20

Læs mere

Arkitekturprincipper for Sundhedsområdet -en ramme for udformning af fremtidens nationale it-arkitektur for sundhedsvæsenet

Arkitekturprincipper for Sundhedsområdet -en ramme for udformning af fremtidens nationale it-arkitektur for sundhedsvæsenet Arkitekturprincipper for Sundhedsområdet -en ramme for udformning af fremtidens nationale it-arkitektur for sundhedsvæsenet SDSDs Arkitekturenhed/L. Stefan Jensen 4-06-2008 Nærværende arkitekturprincipper

Læs mere