Litteraturliste til sang musik - leg Marts 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Litteraturliste til sang musik - leg Marts 2005"

Transkript

1 Litteraturliste til sang musik - leg Marts 2005 Center for Undervisningsmidler København - Frederiksberg

2 SANG MUSIK - LEG I PÆDAGOGISK SAMLING Drotner, Kirsten. At skabe sig - selv: ungdom, æstetik, pædagogik. (Kbh.): Gyldendal, 1995, 186 s. Gennem interviews, statistik og æstetisk analyse beskrives unges hverdagskultur, hvorledes æstetiske udtryksformer indgår heri, samt hvorfor unge bruger æstetikken, og hvorfor netop billeder, musik og kroppen står i centrum Riis, Benedicte. Musiske metoder: i opdragelse og undervisning. Musiklærerforening, 1996, 145 s. Teoretisk om det musiske elements betydning i opdragelse og undervisning krydret med forfatterens og andres sange samt forfatterens praktiske erfaringer på området Dannelseskultur i et fremtidsperspektiv. Det musiske udvalg. Redaktion: Ejvind Sørensen. Amtscentralerne i Danmark (Kbh.): i Samarbejde med Undervisningsministeriet Folkeskoleafdeling (Vejle): kan købes hos: Amtscentralen for Undervisning, s. Indhold: Ole Albæk: Lad kinder gløde og øjne tindre. Det musiske udvalg: 10 bud på fremtidens skole. Povl Riis: Dannelseskulturen det fælles. Chresten Sloth Christensen: Om begrebet dannelse. Steen Larsen: Undervisningskulturen. Peter Bastian: Den fremragende undervisning er en bevidsthedstilstand. Dokumentation 1: Fem initiativer fra det musiske udvalg: (Bente Scavenius: Skolens rum- skolens billeder. Claus Meyer: Et brombær for livet om spisekulturens musikalitet. Jens Raahauge: Hvorfor er der kval i kvalitet og mus i musik? Chresten Sloth Christensen: Rødder og vinger. Rose Marie Tillisch: At forvente det uventede; Dokumentation 2: Eksemplets magt musiske skoler. Runa Rathmann: Tro på det umulige!. Helge Andersen: Elever eller børn? Undervisning eller læring? Ib Monrad Hansen: I musernes skole. Sådan har det været i mange år).- Digte Spang Olsen, Martin. Sang, dans og slagsmål: spirituel og emotionel træning af sanserne. (Kbh.): L & R Fakta, 1998, 160 s. Forslag til et pædagogisk system, Den Ny Skole, der bygger på frigørelse af fortrængninger, blotlæggelse af sanserne samt forståelse af grundlæggende kreative færdigheder Billeder, Stoffer, Mad og Musik: undervisningsdifferentiering i billedkunst, hjemkundskab, håndarbejde og musik. Anne Maj Nielsen. (Vejle): Kroghs Forlag, (1994), 173 s Der findes et land: idé og inspirationsbog til praktisk-musiske projekter i indskolingen. Helle Sjøgren og Lisbeth Møller. (Frederikshavn): Dafolo (Kbh), 48 s. Indhold: Farvelære; Farvehistorie; Maleri; Vi laver bøger; Mit tøjdyr; Stenen fortæller; Fra klassisk musik til drama; Tableaux vivants: levende billeder; Master og dukkehoveder; Kukkasser; Folde-ud-bogen Lad det spire og gro: tværfaglige praksiserfaringer. Af: Bjørn Beck Paaby. Frederikshavn : Dafolo, 1988, 103 s. Forsøgsundervisning tværfaglig undervisning Praktisk musiske arbejdsmønstre: i fagdelt og tværfaglig undervisning. Redigeret af Søren Graff. Redaktion: Ib Thorben Jensen og Jørgen Andresen. Musiklærerforening, s. Indhold: Søren Graff: Om praktisk musisk åbning af undervisningen. Helle Couppé: Hvorfor rytmik og musik i læseundervisningen. Maj-Britt Bendtsson 2

3 Goldbech: Naturvidenskabelige fag og den praktisk musiske dimension. Mette Jørgensen: Hånd og værk i skole for at lære noget! Elin Randstoft: Det praktisk musiske i tekstarbejdet. Lisser Rye Ejersbo: Matematik er ingen kunst? Ole Christensen: At gå på opdagelse i lydmediet. Elisa Schneider: Den praktiske dimension i temaarbejdet. Bente Jensen: Hjemkundskab et praktisk fag, et musisk fag, et fag med potentialer? Ditte Jakobsen: Middelalderprojekt i 5. klasse. Per Graff: Fantasi, billeder og lyd. Elsebeth Sørensen: Sort teater. Vera Mundbjerg: Billedkunst i tværfaglig undervisning. Linda Bjardal: Den musiske dimension. Anne Louise Lindgreen: Praktisk musisk arbejde i sprogfagene. Henning Rasmussen: Det praktisk musiske og projektopgaven. Vibeke Bodi: At indtænke det praktisk musiske i skolens struktur og indhold Praktisk musisk undervisning: evalueringsrapport for Folkeskolens Udviklingsråd. Projektledelse: Carl Johan Schnedler, Kristian Pedersen, Frede V. Nielsen. (Kbh.): Danmarks Lærerhøjskole. 135, 12, 6 s Gennem systematisering af forsøgsprojekter inden for de musiske fag i skolen gives et overblik over tendenser i udviklingen, både inden for området og i forhold til resten af folkeskolen Riis, Benedicte. Musiske rum: for børn og læring. Herning: Folkeskolens Musiklærerforening, sider. Ide- og inspirationsbog til at indrette, planlægge, tegne og bygge musiske rum til undervisning af børn. Fink-Jensen, Kirsten. Stemthed en basis for æstetisk læring: det musiske i et livsfilosofisk lys. (Kbh.):Danmarks Lærerhøjskole, s. En teoretisk gennemgang af stemthedsbegrebet, eksempler på lyttesituationer i skolen, hvor der opstår stemte øjeblikke, samt overvejelser om æstetiske læreprocesser, funderet i stemthed, og kroppens rolle i den forbindelse. Håndbog om undervisning af blinde elever i faget musik. Hellerup: Videncenter om synshandicap, Jensen, Mogens. 6. klasse hvordan går det?: en undersøgelse af erfaringer med obligatorisk musikundervisning på 6. klassetrin. (Kbh.): Danmarks Lærerhøjskole, institut for Æstetiske Fag og Mediepædagogik. Salg: Danmarks Pædagogiske Bibliotek, s. (Musikpædagogiske studier, Dlh; bd.1) Bearbejdelse af speciale, Danmarks Lærerhøjskole. Kommentarer til læseplanen for musik i folkeskolen: et forsøg på konkretisering af Ministeriets læseplan for faget musik. Musiklærerforening, løsblade. Lorenzen, Jørn. Musik i børnehaveklassen: erfaringer fra gennemførelsen af et arbejdsprojekt i børnehaveklasserne i Søndersø Kommune Faaborg: Mufo, Musik / billedliste. Lars Gundersen, Jens Juncker- Jensen (Kbh.): Undervisningsministeriet, Folkeskoleafdeling Undervisningsministeriets forlag; (eksp. Gyldendal) s. Samarbejde mellem folkeskole og musikskole kan være Forfattet i samarbejde med Statens Musikråd (Kulturministeriet) (Kbh.): Undervisningsministeriet, 3

4 Uddannelsesstyrelsen, Området for grundskolen. Bestilles hos: Undervisningsministeriets forlag (Haslev); (eksp.nbc), 1999, 47 s. (Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie; nr. 32). Scott, Gloria Burnett. Leg med noder, toner og rytmer: hørelærelege til brug i musikundervisningen. Musiklærerforening, 1998, 77s. Forslag til lege og aktiviteter til undervisning i høre - rytme og harmonilære for børn og voksne; for begyndere og øvede; harmonilære. Sjøen, Gertie. Hør nu her (bd. 1). Herning: Folkeskolens Musiklærerforening, cop.1989, 32 s. Et lyttemateriale beregnet til musikundervisning for elever op til 5. kl. Indhold: Musikalsk beskrivelse af natur, dyr. Historier m.v. Lyd, om stemmer og instrumenter, form, stilarter, musik i samfundet. Vejledningen angiver metodeforslag. Sjøen, Gertie. Hør nu her (bd. 2). Musiklærerforening, cop. 1989, 40 s. Sjøen, Gertie. Hør nu her (bd. 3). Musiklærerforening, Impress, 1992, 66 s. Vilhelmsen, Linda. Når børn synger, hva så? (Jystrup): Solo, 2003, 190 s. Bogen sætter focus på børns sang og stemmebrug, deres stemmebevidsthed, det sanglige stemmeværd, associativt stemmearbejde. Sangene for sangstemme med becifring. På omslaget: En bog for musiklærere, lærere og pædagoger. Brix, Lise-Lotte. Klassisk musik - på nye måder. Højbjerg: Fog, [2003]. 232 sider, ill., 2 cd'er. Indhold: Komposition; Filmmusik; Eventyr skildret i musik; Naturen skildret i musik; Program- og scenemusik. Brug koncerten!: temahæfte om skolekoncerter og andre former for levende musik i skolens undervisning. Århus: LMS, sider, ill. Fælles mål musik. [Kbh.]: Undervisningsministeriet, Uddannelsesstyrelsen, Område for Grundskolen, sider Graff, Per. MIDI- bogen: brug af computeren i musikundervisningen. (Egå): Orfeus, s Børn synger og leger. Tekst & musik: Tove Reinau. Producer: Kirsten Kjær. (Jægerspris): IMUK. Cop kassette, VHS. På kassetten: Børnehaveklassen synger og leger Vi kan: en film om børn, musik og bevægelse. Ide & manus: Kirsten Kjær. Tekst & musik: Tove Reinau. Producer Kirsten Kjær. Fra bevægelse til instrumentspil i skolens mindste klasser. (Jægerspris): IMUK, kassette, VHS, 24 min. 4

5 Couppé, Helle. Bogstaver, musik og bevægelse: læsning på et musisk-kreativt grundlag. Undervisningsforløb bog 2. Fotos: Ida Jahn. Musiklærerforening, 1992, 156 s Couppé, Helle. Bogstavrim og - remser. Bog 3 Fotos Ida Jahn. Musiklærerforening, 1992, 66 s Byriel, Lene. Tusindkunst: en idé og inspirationsbog. Til arbejdet med kunst og kultur i børns institutioner. (Kbh.): i samarbejde med Kulturens børn: Kulturministeriets Tilskudssekretariat s. Et inspirations- og idémateriale der giver en lang række praktiske eksempler på, hvorledes kultur og kunst kan inddrages i institutionernes daglige arbejde. Bl.a. forslag til arbejde med musik, malekunst, cirkus, teater, kulturprojekter og kulturudveksling Brochmann, Inger. Årstidsfester med leg og sang: 10 årstidsfester med sanglege, som de kan fejres i børnehaven, derhjemme eller i skolens yngste klasser. (Ballerup): Arché (Kbh.) (eksp. DBK). 1998, 277 s. Indhold: Høstfest; Sankt Michaelsfest; Lanternefest; Adventshaven; Adventsfortælling; Jule- og hellig tre kongersspil; Fastelavnsfest; Påskefest; Den hvide og den grønne pinsefest; Sommerfest Thomsen, Eddy. Virkelighed på prøve: iscenesættelse og rollespil i ungdoms-og voksenpædagogik. (Gråsten): Drama, s. Indhold: Iscenesættelse og spil; store rollespil. Lærere-i-rolle spil; Rollespil med tema i filosofi; Rollespil i arkitektur, kunst, design og musik Sprybemus historien om de mange intelligenser. Af Lise Jul Pedersen, Lis Bonde Rolsted og Niels Bo Westergård. (Århus): Århus Filmværksted. (Horsens): for Specialskolen på Bankagerskolen. Esbjerg, kassette, VHS, ca. 37 min. Præsentation af en undervisningsform til brug for undervisningen af børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Undervisningen inddrager sprog, rytme bevægelse og musik og søger at fremme barnets bedst udviklede sider og derved styrke de mindre udviklede. Hertil findes bog se Med liv og lyst: nye veje i arbejdet med børn og kultur. Tekst og redigering: Anders Bülow, Jan Helmer-Petersen og Monica C. Madsen. (Kbh.): Kulturrådet for børn, s. Indhold: Kulturråd for børn og lokale børnekulturkoordinatorer; Nye partnerskaber for børn og kultur; Teater, musik og billedkunst for børn; Børns adgang til kulturarven; Børn og medier; Børn skal beskyttes; Samtalevenner, værdier og foreningsliv; Børn og biblioteker; Børn og fysiske rammer; Mere fokus på børn i kulturlovene Vores liv vores skole. (Kbh.): Skolen for Musik og Teater, s. Elever fortæller gennem artikler, digte og tegninger om deres liv og deres syn på Skolen for Musik og Teater, der er en skoleog behandlingsinstitution for unge med skoleproblemer fra 15 år Fink-Jensen, Kirsten. Musikalsk stemthed et henrykt nu! Temaer og former i børns lytteoplevelser i skolen. 5

6 (Kbh.): Danmarks Lærerhøjskole 314 s. Bearbejdet udgave af ph.d- afhandling, På omslaget: Institut for Æstetisk fag og Mediepædagogik Lauridsen, Birgit. Hvordan med fler : en håndbog i gruppeundervisning for musikskolelærere. Musiklærerforening, 1998, 116 s. I både teoretiske og praktiske afsnit beskrives gruppeundervisning af børn i instrumentalundervisning og improvisation på musikskolerne Musik & pædagogik. Redigeret af Elsebeth Kirk. Århus: Modtryk, s. Indhold: Musikken og det kreativt musiske. (Elsebeth Kirk: Musik og pædagogik i historisk perspektiv; Musik og pædagogik tendenser i slutningen af det 20. århundrede; Musikalitet. Kjeld Fredens: Kreativitet; Den musikalske formidling og det musiske menneske. Benedicte Riis: Sangen og livsmusikken. Sven-Erik Holgersen: Musik og leg; Musikalsk og sproglig udvikling. Kirsten Fredens: Musikken i den pædagogiske praksis (Bibi Fussing: Musik og Bevægelse i vuggestuer og børnehaver. Finn Thomsen: Musik med det udviklingshæmmede barn. Lena Dich: Musik på fritidshjem. Ole Hummelgård: Musik og arbejdet med personlighedsafvigere. Elsebeth Kjær Olesen: Musik med voksne udviklingshæmmede. Birthe Varsted: Musik og ældre) Musikalsk læring. Kirsten Fredens og Elsebeth Kirk. (Kbh): Gyldendals Uddannelse, s. (Socialpædagogisk bibliotek). Om det enkelte menneskes muligheder for udvikling af musikalske evner på såvel alment niveau som ekspertniveau. Herfra trækkes linjer til konkrete musikpædagogiske forhold i hjem, musikskoler, daginstitutioner, skoler samt socialpædagogiske projekter Hedegaard, Søren. Trommeleg: et musikpædagogisk grundlag. (Brøndby): Semi-forlaget, s. Inspiration til at udvikle en musikpædagogisk praksis der bygger på rytme og improvisation. Heri sange for 1 stemme med becifring Fredens, Kirsten. Musikalsk Odyssé: barnets musikalske udvikling i teori og praksis. Musiklærerforening, s. Sangene for vekslende besætning Storms, G. Musiklege. (Herning): (Folkeskolens Musiklærerforening) (1987) cop s. Milberg, Poul. Syng og spil med solmisation, bd. 1. Musiklærerforening, (1987). 156 s. Milberg, Poul. Syng og spil - med solmisation, bd. 2. Musiklærerforening, (1987) Sangen i skolen: om fællessangen i skole og samfund før og nu. Edith Aller og Michael Schelde. (Frederikshavn): Dafolo, s. Indhold: Henry Holm: Dengang man sang: interview. Peter Abrahamsen: Fællessangen i det moderne samfund. Helen Berggren: Fællessangens danske historie. Hans Jørgen Andersen: Sangen i skolen: hvad synger man i dag? Hans Jørgen Andersen og Jens Olsen. Edith Alle: Hvad kendetegner en god tekst til en fællessang? Den gode melodi til 6

7 en fællessang (Helen Berggren: Hvad kendetegner en god melodi til en fællessang? Jens Olsen: Hvordan er musikken til en god fællessang?). Malene Bichel: Man skal nyde før man kan yde. Mogens Sørensen: Fællessangen i lyset af et kulturbegreb: replik til mine kolleger. Gode råd til brug ved fællessang Fuglsbjerg, Annelise. Skraldejam. Herning: Folkeskolens Musiklærerforening, dvd-video1 cd, ca. 71 min.1 bog 128 sider, ill. Rytmer og breaks, sange og rap-tekster, danse-, rytme- og koordinationstræning samt lege, rammer og ideer hertil. Instrumenterne er tønder, stokke, vandflasker, dåser, koste m.m Jørgensen, Claus. Ska vi danse mixers. Folkedanse fra mange lande med partnerskift. (Kbh.): Wilhelm Hansen cop.1985, 32 s. (syng, spil og dans). Melodistemme med becifring Jørgensen, Claus. Ska vi danse mixers. Folkedanse med partnerskift for børn og voksne, bd. 2. (Kbh.): Wilhelm Hansen cop. 1988, 28s. (Syng, spil og dans). Med dansebeskrivelser. Melodistemme med becifring. Hertil findes kassettebånd Ska vi danse mixers 2. Folkedanserindspilninger udgivet på plademærket Fidulafon. Wilhelm Hansen, (1988). 1 kassettebånd. Noder og dansebeskrivelser findes i hæftet: Claus Jørgensen: Ska vi danse mixers Jørgensen, Claus. Ska vi danse les lanciers: udførlig dansebeskrivelse, dansens historie, noder, også til originalmusikken. (Kbh.): Wilhelm Hansen, cop s. (Syng, spil og dans). Melodistemme med becifring. Hertil findes lydbånd Jørgensen, Claus. Ska vi danse les lanciers: udførlig dansebeskrivelse, dansens historie, noder. (Kbh.): Wilhelm Hansen, cop kassettebånd med: De Uldbjerg Spillemænd. Melodistemme med becifring Lone, Byrner. Dans, drama, musik og ballade i Bagerstræde. Tekster til sange: Peter Gotthardt, Jacob Martin Strid. Tekster til Bevægelsesafsnit: Lone Byrner og Judy Terney Tromborg. Impress (Kbh.): Hans G. Dal, s. CD indlagt I bogen Kold, Lene. Dansefantasier: kreativ bevægelse og dans med børn. Musiklærerforening, cop s Kold, Lene. Dansefantasier: kreativ bevægelse og dans med børn Musiklærerforening, kassette, ca. 67 min. stereo Kurup, Hanne. Leg med musikken. Musiklærerforening, (1988). 31 s. Musiklege, musikværksted, børnehaveklasser. 7

8 Leg, dans, musik og bevægelse med de 6-12 årige. Lone Byrner og Judy Terney Tromborg. Kbh.: Hans G. Dal (Kbh.): (eks.dbk), s. Indhold: Bevægelsesrytmik; Rytmiske aktiviteter med udgangspunkt i de naturlige bevægelser; Rytmisk gymnastik; Legeredskaber; Musik, bevægelse og udtryk Sprybemus: sprog, rytme, bevægelse og musik. (Esbjerg): Reva Esbjerg, 1999, 169 s. En række sange med tilhørende aktivitetsbeskrivelser til brug i undervisningen af børn med generelle indlæringsvanskeligheder med det formål at bruge barnets bedst udviklede sider til at styrke de mindre udviklede. For sangstemme med becifring. Videokassette se SÆTSAMLINGEN Sang musik og leg Helle for Hamlet: lærerens idébog. Musiklærerforening, s. Musisk dansk i indskolingen; 2. Tilhører Chortsen, Eva: Helle for Hamlets hævn - se skønlitteratur Zoologisk Have: Musikbogen bd.2. Musiklærerforening, s Tilhørende mat. Tekstbog bd. 1 ( bestilles for sig ) Sange, der lægger op til samtaler om havens dyr. For sangstemme med becifring, med klavernoder og forslag til sammenspil. Musikalier papirform Folkehøjskolens melodibog. 8. udg. Melodier til Sangbog udgivet af Foreningen for Folkehøjskoler i Danmark. Karl Bak og Mogens Wöldike. Wilhelm Hansen, Enkelte sange for 1 stemme med becifring Knytter sig til Folkehøjskolens sangbog, 16. udg. Musikalier papirform Folkehøjskolens melodibog. 9. udg. Melodier til Sangbog udgivet af foreningen for Folkehøjskoler i Danmark. Bjørn Veierskov Alexandersson, Bo Holten, Søren Sørensen, Mogens Wöldike. 440 s. Dansk, norsk og svensk tekst. Knytter sig til: Folkehøjskolens sangbog, 17. udg Folkehøjskolens sangbog. 16. udg. 9.oplag (i.e.ny udgave, nyt oplag Odense: Foreningens forlag. Kommission: Aio Tryk (Kbh.). Eks. DBK, s. Tidligere: 16. udgave, s. For 1 stemme. Heri indgår: Tillæg til sekstende udgave ved Frederik Christensen og Axel Nielsen s. Tekst musikalier papirform Skolesangbogen. (Kbh.): Wilhelm Hansen, s. For sangstemme med becifring. Lydoptagelse, musik cd. Jensen, René. Zoologisk have. Folkehøjskolens Musiklærerforening, Musikken knytter an til bøgerne Zoologisk Have musikbogen af René A. Jensen og Tonni Jensen og Zoologisk Have dyrebogen af Bent Jørgensen. 8

9 Lydoptagelse, musik, cd, tekst, papirform. Bach, Birgit. Sjove sange for søløver. 1 cd, 1 bog 48 s. noder. lydoptagelse, musik CD. Musikken til: Helle for Elverhøj. (erning): Folkeskolens Musiklærerforening, cd, ca.62 min. (Musisk dansk i indskolingen, 4) Lydoptagelse CD. Musikken til: Helle for Hamlet. (Herning) Folkeskolens Musiklærerforening, cd. 37 min. Hertil findes bøger :Chortsen, Eva: Helle for - Hamlets hævn og: Helle for - Hamlet: Couppé, Helle, et al. Samt plakater. Lydoptagelse, CD. Musikken til: Helle for Klods-Hans.. Musiklærerforening, cd. Ca. 19 min. Hertil findes bog H.C.Andersen Helle for-, og tilhørende Lærerens idébog samt plakater. Lydoptagelse, CD. Musikken til: Helle for Snedronningen, cd, ca.61 min, 1 hæfte. fra 7 år. Hertil findes bog H.C.Andersen Helle for Snedronningen, og: Lille bog, og: Lærerens idébog. Musisk dansk i indskolingen, Aagaard, Janne. Zebra-ze-ze: 12 sange og lege om en nat i Zoologisk Have. (Albertslund): Malling Beck, s. Billedbog med 12 fantasifulde sange om hvordan dyrene I Zoologisk Have morer sig efter lukketid. Noder med becifringer, samt forslag til bevægelseslege og udklædning. For sangstemme med becifring. Fra 5 år. Se også Zoologisk have og Jensen: Zoologisk have cd Korpartitur. Holm, Hans. David: en kirkemusical. Musiklærerforening, korpartitur, 19 s. For sangstemme og 3 lige stemmer med becifring Lydoptagelse, musik CD. Holm, Hans. David: en kirkemusical. Musiklærerforening, cd. Indspillet maj musikalier. Hylleberg, Sven. Landsbyen, som glemte, at det var jul: en julemusical for klasse, begynderblokfløjte kl. og rytmegruppe. Musiklærerforening, cop Partitur 28 s. Noter: Med blokfløjtepartitur, med libretto og sangtekster noder og becifring. Tekst papirform lærervejledning. Piccolomappe: til fagdelt og tværfaglig undervisning, bd.1. Musiklærerforening, 1999, 29 s. Lærervejledning. Tekst, papirform. Piccolomappe: til fagdelt og tværfaglig undervisning. Bd.1: Opgaver til Aida, Karen Blixen, Fra spilledåse til sampler, Peer Gynt, Da Bach blev blind. 9

10 Musiklærerforening, løsblade. Tekst papirform lærervejledning. Piccolomappe: til fagdelt og tværfaglig undervisning. Bd 2. (Herning): Folkehøjskolens Musiklærerforening, 2002, 31 s. Lærervejledning Tekst papirform skolebog Piccolomappe: til fagdelt og tværfaglig undervisning, bd. 2. Opgaver, ideer og aktivitetsforslag til Wilhelm Tell, Maria, Mesmer og Mozart, Lully solkongens komponist, Elvira Madigan, En musikaften i guldalderen. musiklærerforening. 2002, 100 løsblade emneopgaver. Tekst papirform skolebog. Vinther, Orla. Musikhistorien1. Etnisk musik. Musiklærerforening, s. Musik som kunst, håndværk, klang, magi, kommunikation og eksperiment og musikkens funktion i samfund, religion og kultur. Fra 13 år. Lydoptagelse, musik cd. Vinther, Orla Musikhistorien 1. Etnisk musik. Musiklærerforening, cd, ca 72 min. Hertil findes bog. 27 musikeksempler fra Afrika, Australien, Bali, Balkan, Indien og Latinamerika. tekst papirform skolebog. Vinther, Orla. Musikhistorien 2. Ældre tid og middelalder. Musiklærerforening, s. Musik som kunst, håndværk, klang, magi, kommunikation og eksperiment og musikkens funktion i samfund, religion og kultur. Beskrivelse af Europas musik og kultur fra antikkens Grækenland og Italien til Vesteuropa fra ca. 780 til ca. 1450, bl.a. omtale af den Gregorianske Sang og kirkens flerstemmige musik. Særligt afsnit med eksempler. Også som cd. Lydoptagelse, musik cd. Vinther, Orla. Musikhistorien 2 ældre tid og middelalder. Musiklærerforening, cd, ca. 46 min. 23 musikeksempler på vesteuropæisk musik fra ældre tid, middelalder (kirkemusik) samt musikken uden for kirken indtil Hertil findes bog. Tekst papirform skolebog. Vinther, Orla. Musikhistorien bd. 3 Renaissance. Musiklærerforening, 2001, 81.s. Musik som kunst, håndværk, klang, magi, kommunikation og eksperiment og musikkens funktion i samfund, religion og kultur. Beskrivelse af Europas musik og kultur i tidsrummet ca til ca. 1600, bl.a.omtale af de to kristne kirkeretningers musik, verdslig kormusik, forspil til operaens gennembrud, instrumentalmusik samt om bogtrykkets indflydelse på nodeområdet. Særligt afsnit med eksempler. Fra 13 år Hertil findes cd Lydoptagelse, musik CD Vinther, Orla. Musikhistorien bd. 3 Renaissance. Musiklærerforening, cd, ca.24 min. 8 musikeksempler på vesteuropæisk musik fra renæssancen (ca ). 10

11 Hertil findes bog. Tekst papirform skolebog. Vinther, Orla. Musikhistorien bd. 4 Barok. Musiklærerforening, s. Musik som kunst, håndværk, klang, magi, kommunikation og eksperiment og musikkens funktion i samfund, religion og kultur. Beskrivelse af Europas musik og kultur i tidsrummet ca til ca. 1750, bl.a. omtale af baroktidens musikalske særpræg, operaens udvikling, andre instrumentale og vokale former. Fra 13 år. Hertil findes cd. Lydoptagelse, musik CD. Vinther, Orla. Musikhistorien 4, Barok. Musiklærerforening, cd, ca. 55 min. 18 musikeksempler på vesteuropæisk musik fra barokken (ca ), herunder ikke mindst Bach og Händel. Hertil findes bog Vigna, Giuseppe. Jazzen tradition og revolte. (Kbh.): Agertoft, 1998, 64 s, (Musikkens mestre), Om jazzens historie og betydning fra slaveriet over blues og traditionel jazz til elektrisk jazz og avantgarde. Om instrumenter, musikere, kendte gader og spillesteder samt jazzens forskellige stilarter. Illustreret fagbog. Fra 14 år Tekst papirform Ungdomsbog. Brunning, Bob. Heavy metal. Impress (Holte): Flachs, 1998, 32 s. (Lydspor). På omslaget: Guns N Roses, Black Sabbath, Led Zeppelin, Alice Cooper, Iron Maiden, Deep Purple, Motorhead, Cream, AC/DC, Kiss, Van Halen, Thin Lizzy, Aerosmith, Metallica. Fra 14 år Brunning, Bob. 80er-rock. Impress (Holte): Flachs, 1998, 32 s. (lydspor). På omslaget: Bruce Springsteen, Michael Jackson, Tina Turner, Eurythmics, Dire Straits, Queen, Police, Elton John, Madionna, Prince, Wham, U2. Lydoptagelse, musik CD + tekst papirform Jensen, Tonni. Cirkus i byen. Musiklærerforening, CD 1 bog 32 s. Forslag til fremførelse af autentiske cirkusnumre med ideer til udklædning, sminkning og rekvisitter. Bagest i bogen findes fortrykte plakater og billetter. Filmoptagelse, lydoptagelse, musik videokassette, tekst papirform Schumann, Benny. Din & min cirkus. (Skanderborg): Klematis, s. Tips og ideer til alle børn og voksne, der vil lave en cirkusforestilling. Hertil findes kassettebånd Schumann, Benny. Din & min cirkus: musik til cirkusforestillingen. (Skanderborg): Klematis, kassettebånd, 43 min. bog (se overfor). filmoptagelse,lydoptagelse,musik videokassette Fem middelalderviser: musik, dans, drama. 11

12 Musiklærerforening, kassette VHS. Hertil findes bog. Sunget på dansk. Indhold: Der går dans på Riber Bro; Agnete og Havmanden; Hr. Oluf han rider; Harpens Kraft; Torbens datter dansebeskrivelser Wille Jørgensen, Dorthe. Børn og børnelege i middelalderen. Impress (Nykøbing F.): Middelaldercentret, Center for Historisk Teknologi, s. Fra 14 år. Lydoptagelse: kassettebånd Kuk-kuk: melodier til gymnastik, leg, dans & dramatik for børn i alderen fra 3-10 år. Kassettebånd ca. 23 min. Tekssthft. 8 blade. (Næstved): Servitape-Fidula, Tekst,papirform Graff, Søren. En musikaften i Guldalderen. (Kbh.): Danmarks Radio. Folkeskolens Musiklærerforening, bog 14 s. Lydoptagelse, CD, tekst papirform En musikaften i Guldalderen. (Kbh.): Danmarks Radio. Folkeskolens Musiklærerforening, cd, 1 bog, 14 s. (Piccolo; 010; 10). Compact disc :Tilrettelagt og indtalt af Karsten Pharao; efter novelle af Lise Uhrup Jensen; musikuddrag: af C.E.F Weyse: Weyse the late piano works, etude c-dur op. 51 nr. 1, etude es-dur op. 51 nr.7; af J.P.E.Hartmann: Danish golden age piano trios, andantino og 8 variationer c-dur. Emneord: Wilhelm Marstrand, Christian Waagepetersen, Weyse og J.E.P Hartmann. Se også piccolomappe 2 (7, 8, 9). Tekst papirform skolebog. Graff, Søren. Bach, Johann Sebastian. Da Bach blev blind. (Kbh.): Danmarks Radio. Folkeskolens Musiklærerforening, 1996, 10 s. (Piccolo;5). Om Johan Sebastian Bachs liv, baroktiden og Bachs øjenoperation udført at en stærstikker, som ødelagde synet og komponistens helbred. Fra 13 år. Findes også som bog+cd. Lydoptagelse CD + tekst 99.4 Graff, Søren Bach, Johan Sebastian. Da Bach blev blind. (Kbh.): Danmarks Radio. Musiklærerforening, 1996, 10 s. (Piccolo;5). Om Johan Sebastians Bachs liv, baroktiden og Bachs øjenoperation udført at en stærstikker, som ødelagde synet og komponistens helbred. CD en fortæller ligeledes om Bachs liv og der gives eksempler på hans kompositioner og værker. Fra 13 år. Hertil findes opgaver Piccolomappe bd.1 (78.9). Tekst papirform skolebog Lange Müller, P.E. Der var engang. (Kbh.): DR Multimedie. Musiklærerforening, 2001, 22s. (Piccolo; 022; 22), Gennem tekst og billeder fortælles om komponisten P.E.Lange-Müller ( ) og forfatteren Holger Drachmann ( ) og deres eventyrspil Der var engang og spillets handling gengives i tegneserieform. Fra 12 år. Tekst + CD. Lange-Müller, P.E. Der var engang. (Kbh.): DR Multimedie. Musiklærerforening, s. 1 cd (Piccolo; 022; 22). 12

13 Gennem tekst og billeder fortælles om komponisten P.E.Lange-Müller ( ) og forfatteren Holger Drachmann ( ) og deres eventyrspil Der var engang og spillets handling gengives i tegneserieform. Fra 12 år. Graff, Søren. Madigan. Elvira Madigan. Musiklærerforening, bog, 14 s. (Piccolo; 9). Om Elvira og Sixten i tegneserieform, om deres ophold i Svendbog og Tåsinge samt kulturhistoriske artikler om Danmark i 1880 erne. 1 Cd + tekst 14 s Madigan, Elvira. (Piccolo; 009; 9). Elvira Madigan Compact disc:tilrettelagt og indtalt af Sten Wijkman Kjærsgaard Musikuddrag: af Wolfgang Amadeus Mozarts klaverkoncert nr.2. Bog: Søren Graff. Se også Piccolomappe bd 2 (78.9). Tekst, papirform. Graff, Søren. Mozart,Wolfgang Amadeus. Tryllefløjten. Danmarks Radio. Musiklærerforening, s. (Piccolo;11). I tegneserieform fortælles både eventyret om Tryllefløjten og om Mozarts liv og musik. Tekst + CD. Graff, Søren. Mozart,Wolfgang Amadeus. Tryllefløjten. Danmarks Radio. Musiklærerforening, 1997, 26s, 1 cd. (Piccolo; 11) Eventyret om Tryllefløjten samt Mozarts liv og musik i tegneserieform. CD en giver et kort handlingsforløb af operaen samt eksempler på musikken. Fra 13 år. Findes også som bog alene. Kjærsgaard,Sten Wijkman. Rossini, Gioacchino. Barberen i Sevilla, (Kbh.): DR Multimedie. Musiklærerforening, 2000, 22 s. (Piccolo; 020 ). Gennem tekst,billeder og musik fortælles om den italienske komponist Giocchino Rossini ( ) og hans opera Barberen i Sevilla. CD + tekst. Rossini,Gioacchino. Barberen i Sevilla. (Kbh.): DR Multimedie. Musiklærerforening, cd, ca.22 min. 1 bog 22 s. (Piccolo; 020). CD tilrettelagt og indtalt af Birgit Bergholt. af indholdet: Musikuddrag: Gioachino Rossini: Barberen i Sevilla Tekst,papirform. Graff, Søren, Verdi,Giuseppe. Aida. (Kbh.): Danmarks Radio. Musiklærerforening, s. (Piccolo; 1). Der fortælles i tegneserieform om den ægyptiske prinsesse Aidas tragiske historie samt om operaens tilblivelse og Verdis liv og musik. Fra 13 år. Hertil findes opgaver Piccolomappe. Bind 1. 13

14 CD + tekst. Graff, Søren. Verdi,Giuseppe. Aida. (Kbh).: Danmarks Radio. Musiklærerforening, s. tekst + CD. (Piccolo; 1). Der fortælles i tegneserieform om den ægyptiske prinsesse Aidas tragiske historie samt om operaens tilblivelse og Verdis liv og musik. CD en giver et kort handlingsforløb af operaen samt eksempler på musikken. Fra 13 år. Skønlitteratur i sætsamlingen Tekst, papirform skolebog og lærervejledning. Andersen, H.C. Helle for Klods-Hans: lærerens idébog og læs-selv bog. Musiklærerforening, s + 10 s. (Musisk dansk i indskolingen, 1) Tekst, papirform skolebog og lærervejledning. Andersen,.H.C. Helle for Snedronningen: lærerens idébog og læs-selv-bog. (Herning):Folkeskolens Musiklærerforening, s. (Musisk dansk i indskolingen, 3). Nielsen, Helen. Sneglerier: om at tale, læse, regne, synge og lege sammen. (Herning): Special-pædagogisk forlag. Audiologopædisk forening (Herning). ca. 50 s. Materialesamling til sproggivende aktiviteter med førskolebørn. Indeholder bl.a. H.C.Andersens Den lykkelige familie rim sange, illustrerede talemåder, fakta og aktivitetsforslag. 14

Krop og bevægelse. -En materialeliste fra børnebiblioteket i forbindelse med børnehavernes pædagogiske læreplaner!

Krop og bevægelse. -En materialeliste fra børnebiblioteket i forbindelse med børnehavernes pædagogiske læreplaner! Krop og bevægelse -En materialeliste fra børnebiblioteket i forbindelse med børnehavernes pædagogiske læreplaner! 1 2 Pædagogiske læreplaner: Krop og bevægelse. De bøger, der er nævnt her, indeholder mest

Læs mere

Forord... 11 Læservejledning... 13

Forord... 11 Læservejledning... 13 Indhold Forord..................................... 11 Læservejledning.............................. 13 1. Del MUSIKKEN OG DET KREATIVT MUSISKE Kapitel 1 ELSEBETH KIRK: Musik og pædagogik i historisk perspektiv..

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

Dansk traditionel folkemusik i grundskolen

Dansk traditionel folkemusik i grundskolen Eksamensopgave PD i musik - Modul 1 Musikpædagogik. Dansk traditionel folkemusik i grundskolen JCVU Februar 2006 Udarbejdet af Ole Jensen Vejleder: René Christoffersen Indhold 1 Indledning og problemformulering

Læs mere

Kulturpakker 2013-2014. Gentofte Kommune skoler

Kulturpakker 2013-2014. Gentofte Kommune skoler Kulturpakker 2013-2014 Gentofte Kommune skoler Kulturpakker til skoler 2012-2013 Skoler Kunstart Kalenderoversigt Sted Side Indskoling Som fisken i vandet (1 dag) Karlen og høstkællingen (1 dag) Come on

Læs mere

Udvikling og evaluering af netbaserede undervisningsmaterialer og undervisningsformer i relation til æstetiske læreprocesser

Udvikling og evaluering af netbaserede undervisningsmaterialer og undervisningsformer i relation til æstetiske læreprocesser 6. marts 2007 Udvikling og evaluering af netbaserede undervisningsmaterialer og undervisningsformer i relation til æstetiske læreprocesser Udviklingsarbejde 2005/2006 Udviklere: Peter Abrahamsen og Jens

Læs mere

KULTURPAKKER SKOLER 2014-2015 GENTOFTE KOMMUNE. Kulturpakker 2014-2015 1

KULTURPAKKER SKOLER 2014-2015 GENTOFTE KOMMUNE. Kulturpakker 2014-2015 1 KULTURPAKKER SKOLER GENTOFTE KOMMUNE 2014-2015 Kulturpakker 2014-2015 1 Kulturpakker 2014-2015 SKOLER KUNSTART KLASSE PRIS KALENDEROVERSIGT STED SIDE RapBeatPoesi Computerspil Arkitektur og installation

Læs mere

Mål Indhold Gode råd Materialer

Mål Indhold Gode råd Materialer På Tjørnegårdskolen Sang 0. 2, Mål Indhold Gode råd Materialer Glæden ved sang Kende et repetoire af nye, ældre danske sange og salmer Sange med flotte melodier, og tekster, der er sjove at synge. Forskellige

Læs mere

INSPIRATION TIL PÆDAGOGER, LÆRERE, KUNSTNERE OG KULTURFORMIDLERE. Børn Kunst Kultur - i en hverdag der dur

INSPIRATION TIL PÆDAGOGER, LÆRERE, KUNSTNERE OG KULTURFORMIDLERE. Børn Kunst Kultur - i en hverdag der dur Børn Kunst Kultur - i en hverdag der dur INSPIRATION TIL PÆDAGOGER, LÆRERE, KUNSTNERE OG KULTURFORMIDLERE Lad de gode eksempler blomstre gennem nye fællesskaber, fortællinger og udtryks former! Forord

Læs mere

Carl Nielsen. 2 s. s. 8lærervejledning. 4Fynsk Forår. Vi skal høre med øjnene Se med ørerne Lugte med hænderne Tænke med hjertet og føle med hjernen

Carl Nielsen. 2 s. s. 8lærervejledning. 4Fynsk Forår. Vi skal høre med øjnene Se med ørerne Lugte med hænderne Tænke med hjertet og føle med hjernen Carl Nielsen Vi skal høre med øjnene Se med ørerne Lugte med hænderne Tænke med hjertet og føle med hjernen Carl Nielsen Carl Nielsen (1865-1931) er den mest kendte komponist, vi nogensinde har haft i

Læs mere

Skolekoncerter. Book en kunstner

Skolekoncerter. Book en kunstner Skolekoncerter Book en kunstner Indhold Indledning s. 3 Beats to Bytes s. 4 Charlotte Halberg Trio s. 5 Classic Steel s. 6 Frans Bak & Mads Vinding s. 7 Frk. Abdul og Frk. Madsen s. 8 Gadehjørnet s. 9

Læs mere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere B Ø R N R U M F O R M A R K I T E K T U R O G D E S I G N F O R B E G Y N D E R E 1 BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere Udgivet af: Børnekulturens

Læs mere

Få tilsendt kataloget gratis skriv til info@dpf.dk

Få tilsendt kataloget gratis skriv til info@dpf.dk pædagogik 2013 KATALOG KONTAKT Dansk Psykologisk Forlag Knabrostræde 3, 1. sal 1210 København K Tlf. 4546 0050 Info@dpf.dk www.dpf.dk FORLAgETS åbningstider Mandag-torsdag 8.30-16.00 Fredag 8.30-15.00

Læs mere

Eva Fock DU STORE VERDEN! Refleksioner over flerkulturel musikundervisning. PUFF - en skriftserie om pædagogisk udvikling, forskning og formidling.

Eva Fock DU STORE VERDEN! Refleksioner over flerkulturel musikundervisning. PUFF - en skriftserie om pædagogisk udvikling, forskning og formidling. Eva Fock DU STORE VERDEN! Refleksioner over flerkulturel musikundervisning PUFF - en skriftserie om pædagogisk udvikling, forskning og formidling. - 1 - PUFF Skriftserie fra Vestjysk Musikkonservatorium

Læs mere

Kunstneriske udtryksformer og digitale medier

Kunstneriske udtryksformer og digitale medier Kunstneriske 4 udtryksformer og digitale medier Foto: Museum Østjylland 5 INDHOLD 1 BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 2 HVORFOR STYRKER KUNST OG KULTUR BØRNS DEMOKRATISKE EVNER? 3 KOMPETENTE VOKSNE SKABER

Læs mere

Åh Abe! musik for børn?

Åh Abe! musik for børn? Åh Abe! musik for børn? - en undersøgelse af 1990'ernes børnemusikudgivelser set i lyset af børns musikalske udvikling. Speciale fra Musikvidenskabeligt Institut ved Aarhus Universitet Juni 2001 Rikke

Læs mere

børnehave biblioteker

børnehave biblioteker børnehave biblioteker børnehave biblioteker - at opleve fortællingens hede i kinderne INDHOLD Børnehavebiblioteket en dør til verden 3 Børnehavebiblioteket kort fortalt 4 Børnehavebiblioteket og de pædagogiske

Læs mere

Studerende: Åse Laursen. Studie nr.: 21309008 Hold nr.: 2134490309 Uddannelsessted: Læreruddannelsen, UC Lillebælt, Jelling

Studerende: Åse Laursen. Studie nr.: 21309008 Hold nr.: 2134490309 Uddannelsessted: Læreruddannelsen, UC Lillebælt, Jelling Studerende: Åse Laursen Studie nr.: 21309008 Hold nr.: 2134490309 Uddannelsessted: Læreruddannelsen, UC Lillebælt, Jelling Emne: Morgensang i skolen Fag: Musik Bilag 1: Lærere og skoleleders besvarelser

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Kulturpakker 2009-2010 SKOLER. Gentofte Kommune

Kulturpakker 2009-2010 SKOLER. Gentofte Kommune Kulturpakker 2009-2010 Gentofte Kommune SKOLER Kunst og kultur til børn og unge I Gentofte Kommune ønsker vi, at børn og unge møder kunst og kultur i deres hverdag. Kulturpakkerne er en samling kreative

Læs mere

2013 Kunstnere i hospice 1

2013 Kunstnere i hospice 1 2013 Kunstnere i hospice 1 Kunstnere i Hospice 2013 Initiativ og redaktion: Marianne Harboe Hans Dal Hvis der er forslag, spørgsmål eller erfaringer vedrørende ordningen er I velkomne til at kontakte os:

Læs mere

Dansk Skoleforening for Sydslesvig SPROG OG LÆSNING

Dansk Skoleforening for Sydslesvig SPROG OG LÆSNING Dansk Skoleforening for Sydslesvig SPROG OG LÆSNING Idékatalog for børnehaven 2003 Børn udvikler deres identitet gennem sproget. De har brug for at udvikle den narrative kompetence, så de via sproget får

Læs mere

KULTURPAKKER SKOLER 2015-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Kulturpakker 2015-2016 1

KULTURPAKKER SKOLER 2015-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Kulturpakker 2015-2016 1 KULTURPAKKER SKOLER GENTOFTE KOMMUNE 2015-2016 Kulturpakker 2015-2016 1 Kulturpakker 2015-2016 SKOLER KUNSTART KLASSE PRIS KALENDEROVERSIGT STED SIDE Afsæt Animationsworkshop med ipad Arkitektur og installation

Læs mere

SPOTLIGHTS MISSION: At udfordre børn og unges kreativitet

SPOTLIGHTS MISSION: At udfordre børn og unges kreativitet SPOTLIGHTS MISSION: At udfordre børn og unges kreativitet EN D I T REM F L I T JEN VE HUSKUNSTNERKATALOG 2014 INTRODUKTION I uge 38 løber Spotlight igen af stablen med festivaler i Børkop og Jelling onsdag

Læs mere

C Gennem tværfaglighed får eleverne lejlighed til at opleve matematikkens rolle i bredere sammenhænge.

C Gennem tværfaglighed får eleverne lejlighed til at opleve matematikkens rolle i bredere sammenhænge. Efter i flere år at have tumlet med idéen om at lade nogle 1. årgangstuderende arbejde med musik og matematik fik jeg i 1996/97 mulighed for at realisere projektet. Jeg fik timer til et udviklingsarbejde

Læs mere

Bogindkøb via bibliotekarerne på Duborg-Skolen.

Bogindkøb via bibliotekarerne på Duborg-Skolen. side1 abo. Illustreret videnskab, Nr. 11, 29/8-2002 Kbh. : Bonnier Publications, [1984]-. - Ill. i farver, 28 cm Månedlig Tidligere udgivet: Kbh. : Fogtdals Blade Også i norsk udgave: Illustrert vitenskap,

Læs mere

Fortællinger fra skoler om skoler LILLESKOLEN 20-10

Fortællinger fra skoler om skoler LILLESKOLEN 20-10 LILLESKOLEN 20-10 Fortællinger fra skoler om skoler Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Ny Kongensgade 10, 1. 1472 København K, Tlf. 3330 7920, Fax 7020 2643 www.lilleskolerne.dk TEMA

Læs mere

Uddannelse i og formidling af traditionel spillemandsmusik

Uddannelse i og formidling af traditionel spillemandsmusik Uddannelse i og formidling af traditionel spillemandsmusik Afgangsprojekt PD i musik Ole Nurdug Jensen 060155-0237 JCVU Juni 2006 Vejledere: Ella Jørgensen, John Bæk Indholdsfortegnelse 1. Indledning og

Læs mere

4. Undervisningsfag. 4.1 I almindelighed. 4.1.3 Edb / IT. 4.1.4 Religion / kristendomskundskab. 4.1.1 Filosofi. 4.1.2 Fredsundervisning

4. Undervisningsfag. 4.1 I almindelighed. 4.1.3 Edb / IT. 4.1.4 Religion / kristendomskundskab. 4.1.1 Filosofi. 4.1.2 Fredsundervisning 4. Undervisningsfag 4.1 I almindelighed 1963 Brinck Jørgensen, Sara E., Mie Matjulski & Katrine E. Simon: Fortælling og fortolkning. En undersøgelse af skolebøgers fremstillinger af de slesvigske krige

Læs mere

BLIV SET. KRUDTTØNDEN Serridslevvej 2 2100 Kbh. Ø tlf. 35 42 83 62 www.krudttonden.dk

BLIV SET. KRUDTTØNDEN Serridslevvej 2 2100 Kbh. Ø tlf. 35 42 83 62 www.krudttonden.dk 2 3 Velkommen - af Redaktionen 3 Vi skal lære eleverne at skabe og forstå sceniske udtryk - af Lene Klemensen Gade og Peter Balslev 4 Alle børn skal opleve en succes, når de spiller skoleteater - af Peter

Læs mere