Litteraturliste til sang musik - leg Marts 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Litteraturliste til sang musik - leg Marts 2005"

Transkript

1 Litteraturliste til sang musik - leg Marts 2005 Center for Undervisningsmidler København - Frederiksberg

2 SANG MUSIK - LEG I PÆDAGOGISK SAMLING Drotner, Kirsten. At skabe sig - selv: ungdom, æstetik, pædagogik. (Kbh.): Gyldendal, 1995, 186 s. Gennem interviews, statistik og æstetisk analyse beskrives unges hverdagskultur, hvorledes æstetiske udtryksformer indgår heri, samt hvorfor unge bruger æstetikken, og hvorfor netop billeder, musik og kroppen står i centrum Riis, Benedicte. Musiske metoder: i opdragelse og undervisning. Musiklærerforening, 1996, 145 s. Teoretisk om det musiske elements betydning i opdragelse og undervisning krydret med forfatterens og andres sange samt forfatterens praktiske erfaringer på området Dannelseskultur i et fremtidsperspektiv. Det musiske udvalg. Redaktion: Ejvind Sørensen. Amtscentralerne i Danmark (Kbh.): i Samarbejde med Undervisningsministeriet Folkeskoleafdeling (Vejle): kan købes hos: Amtscentralen for Undervisning, s. Indhold: Ole Albæk: Lad kinder gløde og øjne tindre. Det musiske udvalg: 10 bud på fremtidens skole. Povl Riis: Dannelseskulturen det fælles. Chresten Sloth Christensen: Om begrebet dannelse. Steen Larsen: Undervisningskulturen. Peter Bastian: Den fremragende undervisning er en bevidsthedstilstand. Dokumentation 1: Fem initiativer fra det musiske udvalg: (Bente Scavenius: Skolens rum- skolens billeder. Claus Meyer: Et brombær for livet om spisekulturens musikalitet. Jens Raahauge: Hvorfor er der kval i kvalitet og mus i musik? Chresten Sloth Christensen: Rødder og vinger. Rose Marie Tillisch: At forvente det uventede; Dokumentation 2: Eksemplets magt musiske skoler. Runa Rathmann: Tro på det umulige!. Helge Andersen: Elever eller børn? Undervisning eller læring? Ib Monrad Hansen: I musernes skole. Sådan har det været i mange år).- Digte Spang Olsen, Martin. Sang, dans og slagsmål: spirituel og emotionel træning af sanserne. (Kbh.): L & R Fakta, 1998, 160 s. Forslag til et pædagogisk system, Den Ny Skole, der bygger på frigørelse af fortrængninger, blotlæggelse af sanserne samt forståelse af grundlæggende kreative færdigheder Billeder, Stoffer, Mad og Musik: undervisningsdifferentiering i billedkunst, hjemkundskab, håndarbejde og musik. Anne Maj Nielsen. (Vejle): Kroghs Forlag, (1994), 173 s Der findes et land: idé og inspirationsbog til praktisk-musiske projekter i indskolingen. Helle Sjøgren og Lisbeth Møller. (Frederikshavn): Dafolo (Kbh), 48 s. Indhold: Farvelære; Farvehistorie; Maleri; Vi laver bøger; Mit tøjdyr; Stenen fortæller; Fra klassisk musik til drama; Tableaux vivants: levende billeder; Master og dukkehoveder; Kukkasser; Folde-ud-bogen Lad det spire og gro: tværfaglige praksiserfaringer. Af: Bjørn Beck Paaby. Frederikshavn : Dafolo, 1988, 103 s. Forsøgsundervisning tværfaglig undervisning Praktisk musiske arbejdsmønstre: i fagdelt og tværfaglig undervisning. Redigeret af Søren Graff. Redaktion: Ib Thorben Jensen og Jørgen Andresen. Musiklærerforening, s. Indhold: Søren Graff: Om praktisk musisk åbning af undervisningen. Helle Couppé: Hvorfor rytmik og musik i læseundervisningen. Maj-Britt Bendtsson 2

3 Goldbech: Naturvidenskabelige fag og den praktisk musiske dimension. Mette Jørgensen: Hånd og værk i skole for at lære noget! Elin Randstoft: Det praktisk musiske i tekstarbejdet. Lisser Rye Ejersbo: Matematik er ingen kunst? Ole Christensen: At gå på opdagelse i lydmediet. Elisa Schneider: Den praktiske dimension i temaarbejdet. Bente Jensen: Hjemkundskab et praktisk fag, et musisk fag, et fag med potentialer? Ditte Jakobsen: Middelalderprojekt i 5. klasse. Per Graff: Fantasi, billeder og lyd. Elsebeth Sørensen: Sort teater. Vera Mundbjerg: Billedkunst i tværfaglig undervisning. Linda Bjardal: Den musiske dimension. Anne Louise Lindgreen: Praktisk musisk arbejde i sprogfagene. Henning Rasmussen: Det praktisk musiske og projektopgaven. Vibeke Bodi: At indtænke det praktisk musiske i skolens struktur og indhold Praktisk musisk undervisning: evalueringsrapport for Folkeskolens Udviklingsråd. Projektledelse: Carl Johan Schnedler, Kristian Pedersen, Frede V. Nielsen. (Kbh.): Danmarks Lærerhøjskole. 135, 12, 6 s Gennem systematisering af forsøgsprojekter inden for de musiske fag i skolen gives et overblik over tendenser i udviklingen, både inden for området og i forhold til resten af folkeskolen Riis, Benedicte. Musiske rum: for børn og læring. Herning: Folkeskolens Musiklærerforening, sider. Ide- og inspirationsbog til at indrette, planlægge, tegne og bygge musiske rum til undervisning af børn. Fink-Jensen, Kirsten. Stemthed en basis for æstetisk læring: det musiske i et livsfilosofisk lys. (Kbh.):Danmarks Lærerhøjskole, s. En teoretisk gennemgang af stemthedsbegrebet, eksempler på lyttesituationer i skolen, hvor der opstår stemte øjeblikke, samt overvejelser om æstetiske læreprocesser, funderet i stemthed, og kroppens rolle i den forbindelse. Håndbog om undervisning af blinde elever i faget musik. Hellerup: Videncenter om synshandicap, Jensen, Mogens. 6. klasse hvordan går det?: en undersøgelse af erfaringer med obligatorisk musikundervisning på 6. klassetrin. (Kbh.): Danmarks Lærerhøjskole, institut for Æstetiske Fag og Mediepædagogik. Salg: Danmarks Pædagogiske Bibliotek, s. (Musikpædagogiske studier, Dlh; bd.1) Bearbejdelse af speciale, Danmarks Lærerhøjskole. Kommentarer til læseplanen for musik i folkeskolen: et forsøg på konkretisering af Ministeriets læseplan for faget musik. Musiklærerforening, løsblade. Lorenzen, Jørn. Musik i børnehaveklassen: erfaringer fra gennemførelsen af et arbejdsprojekt i børnehaveklasserne i Søndersø Kommune Faaborg: Mufo, Musik / billedliste. Lars Gundersen, Jens Juncker- Jensen (Kbh.): Undervisningsministeriet, Folkeskoleafdeling Undervisningsministeriets forlag; (eksp. Gyldendal) s. Samarbejde mellem folkeskole og musikskole kan være Forfattet i samarbejde med Statens Musikråd (Kulturministeriet) (Kbh.): Undervisningsministeriet, 3

4 Uddannelsesstyrelsen, Området for grundskolen. Bestilles hos: Undervisningsministeriets forlag (Haslev); (eksp.nbc), 1999, 47 s. (Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie; nr. 32). Scott, Gloria Burnett. Leg med noder, toner og rytmer: hørelærelege til brug i musikundervisningen. Musiklærerforening, 1998, 77s. Forslag til lege og aktiviteter til undervisning i høre - rytme og harmonilære for børn og voksne; for begyndere og øvede; harmonilære. Sjøen, Gertie. Hør nu her (bd. 1). Herning: Folkeskolens Musiklærerforening, cop.1989, 32 s. Et lyttemateriale beregnet til musikundervisning for elever op til 5. kl. Indhold: Musikalsk beskrivelse af natur, dyr. Historier m.v. Lyd, om stemmer og instrumenter, form, stilarter, musik i samfundet. Vejledningen angiver metodeforslag. Sjøen, Gertie. Hør nu her (bd. 2). Musiklærerforening, cop. 1989, 40 s. Sjøen, Gertie. Hør nu her (bd. 3). Musiklærerforening, Impress, 1992, 66 s. Vilhelmsen, Linda. Når børn synger, hva så? (Jystrup): Solo, 2003, 190 s. Bogen sætter focus på børns sang og stemmebrug, deres stemmebevidsthed, det sanglige stemmeværd, associativt stemmearbejde. Sangene for sangstemme med becifring. På omslaget: En bog for musiklærere, lærere og pædagoger. Brix, Lise-Lotte. Klassisk musik - på nye måder. Højbjerg: Fog, [2003]. 232 sider, ill., 2 cd'er. Indhold: Komposition; Filmmusik; Eventyr skildret i musik; Naturen skildret i musik; Program- og scenemusik. Brug koncerten!: temahæfte om skolekoncerter og andre former for levende musik i skolens undervisning. Århus: LMS, sider, ill. Fælles mål musik. [Kbh.]: Undervisningsministeriet, Uddannelsesstyrelsen, Område for Grundskolen, sider Graff, Per. MIDI- bogen: brug af computeren i musikundervisningen. (Egå): Orfeus, s Børn synger og leger. Tekst & musik: Tove Reinau. Producer: Kirsten Kjær. (Jægerspris): IMUK. Cop kassette, VHS. På kassetten: Børnehaveklassen synger og leger Vi kan: en film om børn, musik og bevægelse. Ide & manus: Kirsten Kjær. Tekst & musik: Tove Reinau. Producer Kirsten Kjær. Fra bevægelse til instrumentspil i skolens mindste klasser. (Jægerspris): IMUK, kassette, VHS, 24 min. 4

5 Couppé, Helle. Bogstaver, musik og bevægelse: læsning på et musisk-kreativt grundlag. Undervisningsforløb bog 2. Fotos: Ida Jahn. Musiklærerforening, 1992, 156 s Couppé, Helle. Bogstavrim og - remser. Bog 3 Fotos Ida Jahn. Musiklærerforening, 1992, 66 s Byriel, Lene. Tusindkunst: en idé og inspirationsbog. Til arbejdet med kunst og kultur i børns institutioner. (Kbh.): i samarbejde med Kulturens børn: Kulturministeriets Tilskudssekretariat s. Et inspirations- og idémateriale der giver en lang række praktiske eksempler på, hvorledes kultur og kunst kan inddrages i institutionernes daglige arbejde. Bl.a. forslag til arbejde med musik, malekunst, cirkus, teater, kulturprojekter og kulturudveksling Brochmann, Inger. Årstidsfester med leg og sang: 10 årstidsfester med sanglege, som de kan fejres i børnehaven, derhjemme eller i skolens yngste klasser. (Ballerup): Arché (Kbh.) (eksp. DBK). 1998, 277 s. Indhold: Høstfest; Sankt Michaelsfest; Lanternefest; Adventshaven; Adventsfortælling; Jule- og hellig tre kongersspil; Fastelavnsfest; Påskefest; Den hvide og den grønne pinsefest; Sommerfest Thomsen, Eddy. Virkelighed på prøve: iscenesættelse og rollespil i ungdoms-og voksenpædagogik. (Gråsten): Drama, s. Indhold: Iscenesættelse og spil; store rollespil. Lærere-i-rolle spil; Rollespil med tema i filosofi; Rollespil i arkitektur, kunst, design og musik Sprybemus historien om de mange intelligenser. Af Lise Jul Pedersen, Lis Bonde Rolsted og Niels Bo Westergård. (Århus): Århus Filmværksted. (Horsens): for Specialskolen på Bankagerskolen. Esbjerg, kassette, VHS, ca. 37 min. Præsentation af en undervisningsform til brug for undervisningen af børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Undervisningen inddrager sprog, rytme bevægelse og musik og søger at fremme barnets bedst udviklede sider og derved styrke de mindre udviklede. Hertil findes bog se Med liv og lyst: nye veje i arbejdet med børn og kultur. Tekst og redigering: Anders Bülow, Jan Helmer-Petersen og Monica C. Madsen. (Kbh.): Kulturrådet for børn, s. Indhold: Kulturråd for børn og lokale børnekulturkoordinatorer; Nye partnerskaber for børn og kultur; Teater, musik og billedkunst for børn; Børns adgang til kulturarven; Børn og medier; Børn skal beskyttes; Samtalevenner, værdier og foreningsliv; Børn og biblioteker; Børn og fysiske rammer; Mere fokus på børn i kulturlovene Vores liv vores skole. (Kbh.): Skolen for Musik og Teater, s. Elever fortæller gennem artikler, digte og tegninger om deres liv og deres syn på Skolen for Musik og Teater, der er en skoleog behandlingsinstitution for unge med skoleproblemer fra 15 år Fink-Jensen, Kirsten. Musikalsk stemthed et henrykt nu! Temaer og former i børns lytteoplevelser i skolen. 5

6 (Kbh.): Danmarks Lærerhøjskole 314 s. Bearbejdet udgave af ph.d- afhandling, På omslaget: Institut for Æstetisk fag og Mediepædagogik Lauridsen, Birgit. Hvordan med fler : en håndbog i gruppeundervisning for musikskolelærere. Musiklærerforening, 1998, 116 s. I både teoretiske og praktiske afsnit beskrives gruppeundervisning af børn i instrumentalundervisning og improvisation på musikskolerne Musik & pædagogik. Redigeret af Elsebeth Kirk. Århus: Modtryk, s. Indhold: Musikken og det kreativt musiske. (Elsebeth Kirk: Musik og pædagogik i historisk perspektiv; Musik og pædagogik tendenser i slutningen af det 20. århundrede; Musikalitet. Kjeld Fredens: Kreativitet; Den musikalske formidling og det musiske menneske. Benedicte Riis: Sangen og livsmusikken. Sven-Erik Holgersen: Musik og leg; Musikalsk og sproglig udvikling. Kirsten Fredens: Musikken i den pædagogiske praksis (Bibi Fussing: Musik og Bevægelse i vuggestuer og børnehaver. Finn Thomsen: Musik med det udviklingshæmmede barn. Lena Dich: Musik på fritidshjem. Ole Hummelgård: Musik og arbejdet med personlighedsafvigere. Elsebeth Kjær Olesen: Musik med voksne udviklingshæmmede. Birthe Varsted: Musik og ældre) Musikalsk læring. Kirsten Fredens og Elsebeth Kirk. (Kbh): Gyldendals Uddannelse, s. (Socialpædagogisk bibliotek). Om det enkelte menneskes muligheder for udvikling af musikalske evner på såvel alment niveau som ekspertniveau. Herfra trækkes linjer til konkrete musikpædagogiske forhold i hjem, musikskoler, daginstitutioner, skoler samt socialpædagogiske projekter Hedegaard, Søren. Trommeleg: et musikpædagogisk grundlag. (Brøndby): Semi-forlaget, s. Inspiration til at udvikle en musikpædagogisk praksis der bygger på rytme og improvisation. Heri sange for 1 stemme med becifring Fredens, Kirsten. Musikalsk Odyssé: barnets musikalske udvikling i teori og praksis. Musiklærerforening, s. Sangene for vekslende besætning Storms, G. Musiklege. (Herning): (Folkeskolens Musiklærerforening) (1987) cop s. Milberg, Poul. Syng og spil med solmisation, bd. 1. Musiklærerforening, (1987). 156 s. Milberg, Poul. Syng og spil - med solmisation, bd. 2. Musiklærerforening, (1987) Sangen i skolen: om fællessangen i skole og samfund før og nu. Edith Aller og Michael Schelde. (Frederikshavn): Dafolo, s. Indhold: Henry Holm: Dengang man sang: interview. Peter Abrahamsen: Fællessangen i det moderne samfund. Helen Berggren: Fællessangens danske historie. Hans Jørgen Andersen: Sangen i skolen: hvad synger man i dag? Hans Jørgen Andersen og Jens Olsen. Edith Alle: Hvad kendetegner en god tekst til en fællessang? Den gode melodi til 6

7 en fællessang (Helen Berggren: Hvad kendetegner en god melodi til en fællessang? Jens Olsen: Hvordan er musikken til en god fællessang?). Malene Bichel: Man skal nyde før man kan yde. Mogens Sørensen: Fællessangen i lyset af et kulturbegreb: replik til mine kolleger. Gode råd til brug ved fællessang Fuglsbjerg, Annelise. Skraldejam. Herning: Folkeskolens Musiklærerforening, dvd-video1 cd, ca. 71 min.1 bog 128 sider, ill. Rytmer og breaks, sange og rap-tekster, danse-, rytme- og koordinationstræning samt lege, rammer og ideer hertil. Instrumenterne er tønder, stokke, vandflasker, dåser, koste m.m Jørgensen, Claus. Ska vi danse mixers. Folkedanse fra mange lande med partnerskift. (Kbh.): Wilhelm Hansen cop.1985, 32 s. (syng, spil og dans). Melodistemme med becifring Jørgensen, Claus. Ska vi danse mixers. Folkedanse med partnerskift for børn og voksne, bd. 2. (Kbh.): Wilhelm Hansen cop. 1988, 28s. (Syng, spil og dans). Med dansebeskrivelser. Melodistemme med becifring. Hertil findes kassettebånd Ska vi danse mixers 2. Folkedanserindspilninger udgivet på plademærket Fidulafon. Wilhelm Hansen, (1988). 1 kassettebånd. Noder og dansebeskrivelser findes i hæftet: Claus Jørgensen: Ska vi danse mixers Jørgensen, Claus. Ska vi danse les lanciers: udførlig dansebeskrivelse, dansens historie, noder, også til originalmusikken. (Kbh.): Wilhelm Hansen, cop s. (Syng, spil og dans). Melodistemme med becifring. Hertil findes lydbånd Jørgensen, Claus. Ska vi danse les lanciers: udførlig dansebeskrivelse, dansens historie, noder. (Kbh.): Wilhelm Hansen, cop kassettebånd med: De Uldbjerg Spillemænd. Melodistemme med becifring Lone, Byrner. Dans, drama, musik og ballade i Bagerstræde. Tekster til sange: Peter Gotthardt, Jacob Martin Strid. Tekster til Bevægelsesafsnit: Lone Byrner og Judy Terney Tromborg. Impress (Kbh.): Hans G. Dal, s. CD indlagt I bogen Kold, Lene. Dansefantasier: kreativ bevægelse og dans med børn. Musiklærerforening, cop s Kold, Lene. Dansefantasier: kreativ bevægelse og dans med børn Musiklærerforening, kassette, ca. 67 min. stereo Kurup, Hanne. Leg med musikken. Musiklærerforening, (1988). 31 s. Musiklege, musikværksted, børnehaveklasser. 7

8 Leg, dans, musik og bevægelse med de 6-12 årige. Lone Byrner og Judy Terney Tromborg. Kbh.: Hans G. Dal (Kbh.): (eks.dbk), s. Indhold: Bevægelsesrytmik; Rytmiske aktiviteter med udgangspunkt i de naturlige bevægelser; Rytmisk gymnastik; Legeredskaber; Musik, bevægelse og udtryk Sprybemus: sprog, rytme, bevægelse og musik. (Esbjerg): Reva Esbjerg, 1999, 169 s. En række sange med tilhørende aktivitetsbeskrivelser til brug i undervisningen af børn med generelle indlæringsvanskeligheder med det formål at bruge barnets bedst udviklede sider til at styrke de mindre udviklede. For sangstemme med becifring. Videokassette se SÆTSAMLINGEN Sang musik og leg Helle for Hamlet: lærerens idébog. Musiklærerforening, s. Musisk dansk i indskolingen; 2. Tilhører Chortsen, Eva: Helle for Hamlets hævn - se skønlitteratur Zoologisk Have: Musikbogen bd.2. Musiklærerforening, s Tilhørende mat. Tekstbog bd. 1 ( bestilles for sig ) Sange, der lægger op til samtaler om havens dyr. For sangstemme med becifring, med klavernoder og forslag til sammenspil. Musikalier papirform Folkehøjskolens melodibog. 8. udg. Melodier til Sangbog udgivet af Foreningen for Folkehøjskoler i Danmark. Karl Bak og Mogens Wöldike. Wilhelm Hansen, Enkelte sange for 1 stemme med becifring Knytter sig til Folkehøjskolens sangbog, 16. udg. Musikalier papirform Folkehøjskolens melodibog. 9. udg. Melodier til Sangbog udgivet af foreningen for Folkehøjskoler i Danmark. Bjørn Veierskov Alexandersson, Bo Holten, Søren Sørensen, Mogens Wöldike. 440 s. Dansk, norsk og svensk tekst. Knytter sig til: Folkehøjskolens sangbog, 17. udg Folkehøjskolens sangbog. 16. udg. 9.oplag (i.e.ny udgave, nyt oplag Odense: Foreningens forlag. Kommission: Aio Tryk (Kbh.). Eks. DBK, s. Tidligere: 16. udgave, s. For 1 stemme. Heri indgår: Tillæg til sekstende udgave ved Frederik Christensen og Axel Nielsen s. Tekst musikalier papirform Skolesangbogen. (Kbh.): Wilhelm Hansen, s. For sangstemme med becifring. Lydoptagelse, musik cd. Jensen, René. Zoologisk have. Folkehøjskolens Musiklærerforening, Musikken knytter an til bøgerne Zoologisk Have musikbogen af René A. Jensen og Tonni Jensen og Zoologisk Have dyrebogen af Bent Jørgensen. 8

9 Lydoptagelse, musik, cd, tekst, papirform. Bach, Birgit. Sjove sange for søløver. 1 cd, 1 bog 48 s. noder. lydoptagelse, musik CD. Musikken til: Helle for Elverhøj. (erning): Folkeskolens Musiklærerforening, cd, ca.62 min. (Musisk dansk i indskolingen, 4) Lydoptagelse CD. Musikken til: Helle for Hamlet. (Herning) Folkeskolens Musiklærerforening, cd. 37 min. Hertil findes bøger :Chortsen, Eva: Helle for - Hamlets hævn og: Helle for - Hamlet: Couppé, Helle, et al. Samt plakater. Lydoptagelse, CD. Musikken til: Helle for Klods-Hans.. Musiklærerforening, cd. Ca. 19 min. Hertil findes bog H.C.Andersen Helle for-, og tilhørende Lærerens idébog samt plakater. Lydoptagelse, CD. Musikken til: Helle for Snedronningen, cd, ca.61 min, 1 hæfte. fra 7 år. Hertil findes bog H.C.Andersen Helle for Snedronningen, og: Lille bog, og: Lærerens idébog. Musisk dansk i indskolingen, Aagaard, Janne. Zebra-ze-ze: 12 sange og lege om en nat i Zoologisk Have. (Albertslund): Malling Beck, s. Billedbog med 12 fantasifulde sange om hvordan dyrene I Zoologisk Have morer sig efter lukketid. Noder med becifringer, samt forslag til bevægelseslege og udklædning. For sangstemme med becifring. Fra 5 år. Se også Zoologisk have og Jensen: Zoologisk have cd Korpartitur. Holm, Hans. David: en kirkemusical. Musiklærerforening, korpartitur, 19 s. For sangstemme og 3 lige stemmer med becifring Lydoptagelse, musik CD. Holm, Hans. David: en kirkemusical. Musiklærerforening, cd. Indspillet maj musikalier. Hylleberg, Sven. Landsbyen, som glemte, at det var jul: en julemusical for klasse, begynderblokfløjte kl. og rytmegruppe. Musiklærerforening, cop Partitur 28 s. Noter: Med blokfløjtepartitur, med libretto og sangtekster noder og becifring. Tekst papirform lærervejledning. Piccolomappe: til fagdelt og tværfaglig undervisning, bd.1. Musiklærerforening, 1999, 29 s. Lærervejledning. Tekst, papirform. Piccolomappe: til fagdelt og tværfaglig undervisning. Bd.1: Opgaver til Aida, Karen Blixen, Fra spilledåse til sampler, Peer Gynt, Da Bach blev blind. 9

10 Musiklærerforening, løsblade. Tekst papirform lærervejledning. Piccolomappe: til fagdelt og tværfaglig undervisning. Bd 2. (Herning): Folkehøjskolens Musiklærerforening, 2002, 31 s. Lærervejledning Tekst papirform skolebog Piccolomappe: til fagdelt og tværfaglig undervisning, bd. 2. Opgaver, ideer og aktivitetsforslag til Wilhelm Tell, Maria, Mesmer og Mozart, Lully solkongens komponist, Elvira Madigan, En musikaften i guldalderen. musiklærerforening. 2002, 100 løsblade emneopgaver. Tekst papirform skolebog. Vinther, Orla. Musikhistorien1. Etnisk musik. Musiklærerforening, s. Musik som kunst, håndværk, klang, magi, kommunikation og eksperiment og musikkens funktion i samfund, religion og kultur. Fra 13 år. Lydoptagelse, musik cd. Vinther, Orla Musikhistorien 1. Etnisk musik. Musiklærerforening, cd, ca 72 min. Hertil findes bog. 27 musikeksempler fra Afrika, Australien, Bali, Balkan, Indien og Latinamerika. tekst papirform skolebog. Vinther, Orla. Musikhistorien 2. Ældre tid og middelalder. Musiklærerforening, s. Musik som kunst, håndværk, klang, magi, kommunikation og eksperiment og musikkens funktion i samfund, religion og kultur. Beskrivelse af Europas musik og kultur fra antikkens Grækenland og Italien til Vesteuropa fra ca. 780 til ca. 1450, bl.a. omtale af den Gregorianske Sang og kirkens flerstemmige musik. Særligt afsnit med eksempler. Også som cd. Lydoptagelse, musik cd. Vinther, Orla. Musikhistorien 2 ældre tid og middelalder. Musiklærerforening, cd, ca. 46 min. 23 musikeksempler på vesteuropæisk musik fra ældre tid, middelalder (kirkemusik) samt musikken uden for kirken indtil Hertil findes bog. Tekst papirform skolebog. Vinther, Orla. Musikhistorien bd. 3 Renaissance. Musiklærerforening, 2001, 81.s. Musik som kunst, håndværk, klang, magi, kommunikation og eksperiment og musikkens funktion i samfund, religion og kultur. Beskrivelse af Europas musik og kultur i tidsrummet ca til ca. 1600, bl.a.omtale af de to kristne kirkeretningers musik, verdslig kormusik, forspil til operaens gennembrud, instrumentalmusik samt om bogtrykkets indflydelse på nodeområdet. Særligt afsnit med eksempler. Fra 13 år Hertil findes cd Lydoptagelse, musik CD Vinther, Orla. Musikhistorien bd. 3 Renaissance. Musiklærerforening, cd, ca.24 min. 8 musikeksempler på vesteuropæisk musik fra renæssancen (ca ). 10

11 Hertil findes bog. Tekst papirform skolebog. Vinther, Orla. Musikhistorien bd. 4 Barok. Musiklærerforening, s. Musik som kunst, håndværk, klang, magi, kommunikation og eksperiment og musikkens funktion i samfund, religion og kultur. Beskrivelse af Europas musik og kultur i tidsrummet ca til ca. 1750, bl.a. omtale af baroktidens musikalske særpræg, operaens udvikling, andre instrumentale og vokale former. Fra 13 år. Hertil findes cd. Lydoptagelse, musik CD. Vinther, Orla. Musikhistorien 4, Barok. Musiklærerforening, cd, ca. 55 min. 18 musikeksempler på vesteuropæisk musik fra barokken (ca ), herunder ikke mindst Bach og Händel. Hertil findes bog Vigna, Giuseppe. Jazzen tradition og revolte. (Kbh.): Agertoft, 1998, 64 s, (Musikkens mestre), Om jazzens historie og betydning fra slaveriet over blues og traditionel jazz til elektrisk jazz og avantgarde. Om instrumenter, musikere, kendte gader og spillesteder samt jazzens forskellige stilarter. Illustreret fagbog. Fra 14 år Tekst papirform Ungdomsbog. Brunning, Bob. Heavy metal. Impress (Holte): Flachs, 1998, 32 s. (Lydspor). På omslaget: Guns N Roses, Black Sabbath, Led Zeppelin, Alice Cooper, Iron Maiden, Deep Purple, Motorhead, Cream, AC/DC, Kiss, Van Halen, Thin Lizzy, Aerosmith, Metallica. Fra 14 år Brunning, Bob. 80er-rock. Impress (Holte): Flachs, 1998, 32 s. (lydspor). På omslaget: Bruce Springsteen, Michael Jackson, Tina Turner, Eurythmics, Dire Straits, Queen, Police, Elton John, Madionna, Prince, Wham, U2. Lydoptagelse, musik CD + tekst papirform Jensen, Tonni. Cirkus i byen. Musiklærerforening, CD 1 bog 32 s. Forslag til fremførelse af autentiske cirkusnumre med ideer til udklædning, sminkning og rekvisitter. Bagest i bogen findes fortrykte plakater og billetter. Filmoptagelse, lydoptagelse, musik videokassette, tekst papirform Schumann, Benny. Din & min cirkus. (Skanderborg): Klematis, s. Tips og ideer til alle børn og voksne, der vil lave en cirkusforestilling. Hertil findes kassettebånd Schumann, Benny. Din & min cirkus: musik til cirkusforestillingen. (Skanderborg): Klematis, kassettebånd, 43 min. bog (se overfor). filmoptagelse,lydoptagelse,musik videokassette Fem middelalderviser: musik, dans, drama. 11

12 Musiklærerforening, kassette VHS. Hertil findes bog. Sunget på dansk. Indhold: Der går dans på Riber Bro; Agnete og Havmanden; Hr. Oluf han rider; Harpens Kraft; Torbens datter dansebeskrivelser Wille Jørgensen, Dorthe. Børn og børnelege i middelalderen. Impress (Nykøbing F.): Middelaldercentret, Center for Historisk Teknologi, s. Fra 14 år. Lydoptagelse: kassettebånd Kuk-kuk: melodier til gymnastik, leg, dans & dramatik for børn i alderen fra 3-10 år. Kassettebånd ca. 23 min. Tekssthft. 8 blade. (Næstved): Servitape-Fidula, Tekst,papirform Graff, Søren. En musikaften i Guldalderen. (Kbh.): Danmarks Radio. Folkeskolens Musiklærerforening, bog 14 s. Lydoptagelse, CD, tekst papirform En musikaften i Guldalderen. (Kbh.): Danmarks Radio. Folkeskolens Musiklærerforening, cd, 1 bog, 14 s. (Piccolo; 010; 10). Compact disc :Tilrettelagt og indtalt af Karsten Pharao; efter novelle af Lise Uhrup Jensen; musikuddrag: af C.E.F Weyse: Weyse the late piano works, etude c-dur op. 51 nr. 1, etude es-dur op. 51 nr.7; af J.P.E.Hartmann: Danish golden age piano trios, andantino og 8 variationer c-dur. Emneord: Wilhelm Marstrand, Christian Waagepetersen, Weyse og J.E.P Hartmann. Se også piccolomappe 2 (7, 8, 9). Tekst papirform skolebog. Graff, Søren. Bach, Johann Sebastian. Da Bach blev blind. (Kbh.): Danmarks Radio. Folkeskolens Musiklærerforening, 1996, 10 s. (Piccolo;5). Om Johan Sebastian Bachs liv, baroktiden og Bachs øjenoperation udført at en stærstikker, som ødelagde synet og komponistens helbred. Fra 13 år. Findes også som bog+cd. Lydoptagelse CD + tekst 99.4 Graff, Søren Bach, Johan Sebastian. Da Bach blev blind. (Kbh.): Danmarks Radio. Musiklærerforening, 1996, 10 s. (Piccolo;5). Om Johan Sebastians Bachs liv, baroktiden og Bachs øjenoperation udført at en stærstikker, som ødelagde synet og komponistens helbred. CD en fortæller ligeledes om Bachs liv og der gives eksempler på hans kompositioner og værker. Fra 13 år. Hertil findes opgaver Piccolomappe bd.1 (78.9). Tekst papirform skolebog Lange Müller, P.E. Der var engang. (Kbh.): DR Multimedie. Musiklærerforening, 2001, 22s. (Piccolo; 022; 22), Gennem tekst og billeder fortælles om komponisten P.E.Lange-Müller ( ) og forfatteren Holger Drachmann ( ) og deres eventyrspil Der var engang og spillets handling gengives i tegneserieform. Fra 12 år. Tekst + CD. Lange-Müller, P.E. Der var engang. (Kbh.): DR Multimedie. Musiklærerforening, s. 1 cd (Piccolo; 022; 22). 12

13 Gennem tekst og billeder fortælles om komponisten P.E.Lange-Müller ( ) og forfatteren Holger Drachmann ( ) og deres eventyrspil Der var engang og spillets handling gengives i tegneserieform. Fra 12 år. Graff, Søren. Madigan. Elvira Madigan. Musiklærerforening, bog, 14 s. (Piccolo; 9). Om Elvira og Sixten i tegneserieform, om deres ophold i Svendbog og Tåsinge samt kulturhistoriske artikler om Danmark i 1880 erne. 1 Cd + tekst 14 s Madigan, Elvira. (Piccolo; 009; 9). Elvira Madigan Compact disc:tilrettelagt og indtalt af Sten Wijkman Kjærsgaard Musikuddrag: af Wolfgang Amadeus Mozarts klaverkoncert nr.2. Bog: Søren Graff. Se også Piccolomappe bd 2 (78.9). Tekst, papirform. Graff, Søren. Mozart,Wolfgang Amadeus. Tryllefløjten. Danmarks Radio. Musiklærerforening, s. (Piccolo;11). I tegneserieform fortælles både eventyret om Tryllefløjten og om Mozarts liv og musik. Tekst + CD. Graff, Søren. Mozart,Wolfgang Amadeus. Tryllefløjten. Danmarks Radio. Musiklærerforening, 1997, 26s, 1 cd. (Piccolo; 11) Eventyret om Tryllefløjten samt Mozarts liv og musik i tegneserieform. CD en giver et kort handlingsforløb af operaen samt eksempler på musikken. Fra 13 år. Findes også som bog alene. Kjærsgaard,Sten Wijkman. Rossini, Gioacchino. Barberen i Sevilla, (Kbh.): DR Multimedie. Musiklærerforening, 2000, 22 s. (Piccolo; 020 ). Gennem tekst,billeder og musik fortælles om den italienske komponist Giocchino Rossini ( ) og hans opera Barberen i Sevilla. CD + tekst. Rossini,Gioacchino. Barberen i Sevilla. (Kbh.): DR Multimedie. Musiklærerforening, cd, ca.22 min. 1 bog 22 s. (Piccolo; 020). CD tilrettelagt og indtalt af Birgit Bergholt. af indholdet: Musikuddrag: Gioachino Rossini: Barberen i Sevilla Tekst,papirform. Graff, Søren, Verdi,Giuseppe. Aida. (Kbh.): Danmarks Radio. Musiklærerforening, s. (Piccolo; 1). Der fortælles i tegneserieform om den ægyptiske prinsesse Aidas tragiske historie samt om operaens tilblivelse og Verdis liv og musik. Fra 13 år. Hertil findes opgaver Piccolomappe. Bind 1. 13

14 CD + tekst. Graff, Søren. Verdi,Giuseppe. Aida. (Kbh).: Danmarks Radio. Musiklærerforening, s. tekst + CD. (Piccolo; 1). Der fortælles i tegneserieform om den ægyptiske prinsesse Aidas tragiske historie samt om operaens tilblivelse og Verdis liv og musik. CD en giver et kort handlingsforløb af operaen samt eksempler på musikken. Fra 13 år. Skønlitteratur i sætsamlingen Tekst, papirform skolebog og lærervejledning. Andersen, H.C. Helle for Klods-Hans: lærerens idébog og læs-selv bog. Musiklærerforening, s + 10 s. (Musisk dansk i indskolingen, 1) Tekst, papirform skolebog og lærervejledning. Andersen,.H.C. Helle for Snedronningen: lærerens idébog og læs-selv-bog. (Herning):Folkeskolens Musiklærerforening, s. (Musisk dansk i indskolingen, 3). Nielsen, Helen. Sneglerier: om at tale, læse, regne, synge og lege sammen. (Herning): Special-pædagogisk forlag. Audiologopædisk forening (Herning). ca. 50 s. Materialesamling til sproggivende aktiviteter med førskolebørn. Indeholder bl.a. H.C.Andersens Den lykkelige familie rim sange, illustrerede talemåder, fakta og aktivitetsforslag. 14

Skoleåret 2015/16. Hent inspiration til samarbejdet mellem. Folkeskole & Musikskole

Skoleåret 2015/16. Hent inspiration til samarbejdet mellem. Folkeskole & Musikskole Idékatalog Skoleåret 2015/16 Hent inspiration til samarbejdet mellem Folkeskole & Musikskole Maj 2015 Udgave 5 (revideret udgave) Skolereformen - hvad kan vi? - Hent inspiration fra egen musikskole her

Læs mere

Musik på. Helsinge Realskole --- Beskrivelse og målsætning - juni 2013

Musik på. Helsinge Realskole --- Beskrivelse og målsætning - juni 2013 Musik på Helsinge Realskole --- Beskrivelse og målsætning - juni 2013 1 Musik på Helsinge Realskole Vi vægter den daglige morgensang højt på vores skole. Her bliver to af vores kerneværdier tradition og

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Årsplan 2011/2012 for musik i 4. klasse

Årsplan 2011/2012 for musik i 4. klasse Årsplan 2011/2012 for musik i 4. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og

Læs mere

Kurser efterår 2014. - nu også for børnehavepædagoger

Kurser efterår 2014. - nu også for børnehavepædagoger Kurser efterår 2014 - nu også for børnehavepædagoger Kære børnehavepædagoger I har modtaget en folder fra Center for Undervisningsmidler, henvendt til pædagoger, der arbejder med kommende skolestartere.

Læs mere

Landsudstillingen Brædstrup - Februar Bedømmelser. Klasse: 1

Landsudstillingen Brædstrup - Februar Bedømmelser. Klasse: 1 Landsudstillingen Brædstrup - Februar 2015 Bedømmelser Klasse: 1 114 115-12-0310 164/Østdjurs Søren Bo Brøbech 0,75 0,75 0,75 0,50 0,50 1,00 0,75 5,00 95,00 0,75 95,75 130 190-13-0156 190/Ikast Mark &

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Kompetencer til At analysere og vurdere, hvordan kultur, litteratur og sprog anvendes i og har betydning for brugeres liv og udtryksformer.

Kompetencer til At analysere og vurdere, hvordan kultur, litteratur og sprog anvendes i og har betydning for brugeres liv og udtryksformer. Uge 7 10 Grundfag: DKK og PÆD-SUND - Undervisningsplan F14-2 DKK: Dansk, kultur og kommunikation med Julie Hjejle (JUHJ) Læringsmål: Fokus på fortælling, sprog og æstetiske læreprocesser Viden om Sproglig

Læs mere

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål Ministeriet skriver: Formål for faget Musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Årsplan musik 1.a og 1.b på Interskolen 2012/2013 Periode Musikaktiviteter Materialer Evaluering

Årsplan musik 1.a og 1.b på Interskolen 2012/2013 Periode Musikaktiviteter Materialer Evaluering Årsplan musik 1.a og 1.b på Interskolen 2012/2013 Periode Musikaktiviteter Materialer Evaluering 33 Velkommen til musik. Introduktion til musiklokalet og dets instrumenter. Regler og rutiner i musiklokalet.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: majjuni, 09 Htx

Læs mere

Mål Indhold Gode råd Materialer

Mål Indhold Gode råd Materialer På Tjørnegårdskolen Sang 0. 2, Mål Indhold Gode råd Materialer Glæden ved sang Kende et repetoire af nye, ældre danske sange og salmer Sange med flotte melodier, og tekster, der er sjove at synge. Forskellige

Læs mere

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: majjuni, 11 Htx

Læs mere

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER BARNETS SOCIALE KOMPETENCER Hvad skal vi lære børnene At begå sig i en større / mindre gruppe og vise empati for hinanden. At kunne samarbejde. At kunne danne venskaber. At føle sig respekteret, og være

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Musik. Formål for faget musik. Slutmål for faget musik efter 6. klassetrin. Musikudøvelse. Musikalsk skaben

Musik. Formål for faget musik. Slutmål for faget musik efter 6. klassetrin. Musikudøvelse. Musikalsk skaben Musik Formål for faget musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge danske sange. Undervisningen

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

UVMs Læseplan for faget Musik

UVMs Læseplan for faget Musik UVMs Læseplan for faget Musik Læseplanen er struktureret ud fra de tre centrale kundskabs- og færdighedsområder. Den indeholder en angivelse af undervisningens progression i den obligatoriske musikundervisnings

Læs mere

14 nye børnehaveklassesange

14 nye børnehaveklassesange 14 nye børnehaveklassesange Tekster: 0.A, 0,B og 0.Y Søndersøskolen 2007-2008 Indspilning af alle instrumenter: John Syberg Arrangement: John Syberg og Carton Sønder Teknik: John Syberg Guitar: Carton

Læs mere

Undervisningsplan for faget musik på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget musik på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget musik på Sdr. Vium Friskole Sang og musik anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag for børn i alle aldre. På Sdr. Vium Friskole undervises i sang og musik en lektion ugentligt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: majjuni, 10 Htx

Læs mere

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Fag formål Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Eleverne skal i faget musik udvikle kompetencer til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge danske

Læs mere

Deltagere i 3 km. løb

Deltagere i 3 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jakob Thorgaard Balling 0 Spøttrup : :0:0 0::0 Wiliam Dalgaard Roslev 0 Roslev : :: 0:: 0 Sabrina Pedersen 0 Spøttrup : ::0 0::0 Inge Pedersen Rødding 0 Spøttrup : ::0 0::0 Sine Pedersen

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse med bevidsthed om egen og andres rolle i musikalsk udfoldelse

Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse med bevidsthed om egen og andres rolle i musikalsk udfoldelse Fagformål for faget musik Eleverne skal i faget musik udvikle kompetencer til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge danske sange. Faget skal bibringe dem forudsætninger for

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Landsudstillingen Brædstrup - 5-6/ Bedømmelser. Klasse: 1

Landsudstillingen Brædstrup - 5-6/ Bedømmelser. Klasse: 1 Landsudstillingen Brædstrup - 5-6/2 2016 Bedømmelser Klasse: 1 106 115-12-0258 164/Østdjurs Søren Brøbech 0,75 0,75 0,75 1,00 1,00 1,00 0,50 5,75 94,25 1,50 95,75 134 055-09-0611 55/Vejle Johannes Markussen

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 Undervisningen i faget Musik bygger på Forenklede Fælles Mål. Signalement og formål med musik Som overordnet mål i faget musik, er intentionen at eleverne skal inspireres

Læs mere

Trinmål efter 2. klassetrin Trinmål efter 4. klassetrin Trinmål efter 6. klassetrin

Trinmål efter 2. klassetrin Trinmål efter 4. klassetrin Trinmål efter 6. klassetrin UVMs Trinmål synoptisk fremstillet: Musikudøvelse Trinmål efter 2. klassetrin Trinmål efter 4. klassetrin Trinmål efter 6. klassetrin deltage opmærksomt i legende musikalsk udfoldelse deltage opmærksomt

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2013/14 Musik

Årsplan Skoleåret 2013/14 Musik Årsplan Skoleåret 2013/14 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 13/14. Skolens del og slutmål følger folkeskolens "fællesmål" 2009. FAGPLAN. FAG: Musik KLASSE: 1 kl. ÅR:

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Sprogø - øen i midten

Sprogø - øen i midten Sprogø - øen i midten 38.78 Kirkebæk, Birgit Letfærdig og løsagtig - kvindeanstalten Sprogø 1923-1961 / Birgit Kirkebæk. - Holte : SocPol, 2004. - 324 sider : ill. I bogen undersøges det hvem "Sprogø-pigen"

Læs mere

Slutmål og undervisningsplan for faget musik

Slutmål og undervisningsplan for faget musik Musikundervisningens formål: Musik er en del af vores kultur og indtager en betydelig plads i børns og unges hverdag. Det er derfor naturligt, at musikundervisningen beskæftiger sig med samtidens musik,

Læs mere

Eleven kan udfolde sig selvstændigt i sang, spil og bevægelse. Eleven kan arrangere og komponere musikalske udtryk

Eleven kan udfolde sig selvstændigt i sang, spil og bevægelse. Eleven kan arrangere og komponere musikalske udtryk Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 4. klassetrin Efter 6. klassetrin Musikudøvelse Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011 AGU Rasmussen Anton 1960 Formand 1960-11-16 skole Thuesen Ejvind 1960 Kasserer Grøndal Skole Hansen Åge Munk 1960 Vibæk Hansen Carl Jørgen 1960 Bavnen Møller Britta 1960 Østermark Rasmussen Anton 1960

Læs mere

15132 Søren Nikolaj Jensen Klasse: 3 261/ Svendåge Zaar Lassen Klasse: 4 249/ Jesper Christiansen Klasse: 4 213/13 Total 998/198 8 Si

15132 Søren Nikolaj Jensen Klasse: 3 261/ Svendåge Zaar Lassen Klasse: 4 249/ Jesper Christiansen Klasse: 4 213/13 Total 998/198 8 Si RESULTATLISTE Pistolturnering 15m - runde 4 DDS SP v.3.14.4.1 Holdkonkurrence: Gruppe 1 - Ung og Klasse 1-4 1 St. Restrup Skf. 16916 Rune Knudsen Klasse: 1 282/96 16504 Erik Mark Klasse: 2 278/92 31855

Læs mere

Forord... 11 Læservejledning... 13

Forord... 11 Læservejledning... 13 Indhold Forord..................................... 11 Læservejledning.............................. 13 1. Del MUSIKKEN OG DET KREATIVT MUSISKE Kapitel 1 ELSEBETH KIRK: Musik og pædagogik i historisk perspektiv..

Læs mere

Velegnede læremidler til arbejdet med læse- og læringsstrategier

Velegnede læremidler til arbejdet med læse- og læringsstrategier Velegnede læremidler til arbejdet med læse- og læringsstrategier Læsning i danskundervisningen Indskoling Legeskolen legende læsestart Læs om dette materiale på: www.legeskolen.dk - eller se det på CFU

Læs mere

Læseplan for faget musik

Læseplan for faget musik Læseplan for faget musik Indledning Faget musik er et obligatorisk fag i Folkeskolen fra 1. til 6. klasse. Undervisningen er opdelt i tre trinforløb: 1 2. kl., 3. 4. kl. og 5. 6. klasse. I faget musik

Læs mere

Aalborg Skyttekreds Jeppestævne, 50 og 200 meter riffel, den juni 2010

Aalborg Skyttekreds Jeppestævne, 50 og 200 meter riffel, den juni 2010 200m Gevær - Mesterskab Klasse JUN 1 01-11019 Simon Vissing 412-Hjørring Skytteforening 146 148 294 / 11 D 2 01-80781 Casper Krogh Frydkjær 412-Hjørring Skytteforening 147 143 290 / 11 D 3 05-79949 Mathias

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted +----------------------------------+ De Danske Skytteforeninger StævneProgram v1.12 +----------------------------------+ Dato:10/10/1999 12:30 R E S U L T A T - L I S T E F R A Jyllandsstævnet 9.okt.1999

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

Uge 6 16 Linjefagsdage, UMD, UNDERVISNINGSPLAN

Uge 6 16 Linjefagsdage, UMD, UNDERVISNINGSPLAN Uge 6 16 Linjefagsdage, UMD, UNDERVISNINGSPLAN Læringsmål: Kære studerende på hold F14-UMD Velkommen til UMD-linjefags-ugeforløbet, som strækker sig fra uge 6 til og med uge 16. Vi glæder os til at arbejde

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 Den åbne skole Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 1. Music Mind Games i 0. klasse 2. Stryg, strenge og Blæs i 2. klasse 3. Kor- og sangskole i 3. klasse 4. Blæserklasse

Læs mere

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2016-2017 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 25. august kl. 14.30 Mit liv med musik Musiker og klaverstemmer, Ole-Peter Jørgensen Vejle Ole-Peter

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Skoletjensten/Arbejdermuseet. Lav en udstilling om 1950'erne. Version 200901

Skoletjensten/Arbejdermuseet. Lav en udstilling om 1950'erne. Version 200901 Klassetrin: Undervisningsforløb: Opgavetitel: Version 200901 Forfatter: Mellemtrin, 3.-6. klasse Kold krig og kiksekage Lav en udstilling om 1950'erne Linda Nørgaard Andersen Lav en udstilling på skolen,

Læs mere

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Medl.nr Navn Tlf. Mail Tildel tid Rasmus Bie Olsen Mandage kl. 7-8 7690 Christian Ohm 6073 Peter Thyregod 4587 4528 pthy@novozymes.com Mandage kl. 8-9 6630 Bo

Læs mere

Musikundervisning i den nye skolereform.

Musikundervisning i den nye skolereform. Musikundervisning i den nye skolereform. Den nye skolereform vil give et kæmpe løft til samarbejdet mellem Musikskolen og folkeskolerne i Lemvig Kommune. Det er en enestående chance for at understøtte

Læs mere

Læseplan for MUSIK 0. til 7. klasse

Læseplan for MUSIK 0. til 7. klasse Læseplan for MUSIK 0. til 7. klasse Musikken er en del af vores kultur og indtager en betydelig plads i børns og unges hverdag. Det er derfor naturligt, at musikundervisningen beskæftiger sig med såvel

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser.

NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser. Torsdag den 20. november kl. 09.30 Officialsmøde kl. 08.30 Stævneledelse Anne Marie Zinck Speakere Per Stilling Pedersen Sekretariat: Jette Jørgensen Jørn Abrahamsen 2 A6 Bettina Gadeberg 7 Aalborg Jens

Læs mere

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes Dansk i 6B: Læsning tempo trænes øges ved frilæsning som fremlægges ved mundtlige brapporter for klassen. Dette skal samtidig give inspiration til nye læseideer til kammerater. Tekstanalyse, (herunder

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

RESULTATLISTE Pistolturnering 15m - runde 2 DDS SP v.3.14.4.1 Holdkonkurrence: Gruppe 1 - Ung og Klasse 1-4 1 St. Restrup Skf. 32639 Heidi Bergholt Madsen Klasse: 1 283/98 16916 Rune Knudsen Klasse: 1

Læs mere

#split# Navn Post nr. Afstemningssted Beliggenhed. Politiker/ Ansat

#split# Navn Post nr. Afstemningssted Beliggenhed. Politiker/ Ansat #split# Politiker/ Ansat Navn Post nr. Afstemningssted Beliggenhed Politiker Formand Jan Thaibert 9330 Dronninglund Agersted Agersted Kro Politiker Morten Sloth 9330 Dronninglund Agersted Agersted Kro

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Hurt igt overblik CD indeholder bl.a. indtalte dialoger og fortællinger, som supplerer bogen A que no?

Hurt igt overblik CD indeholder bl.a. indtalte dialoger og fortællinger, som supplerer bogen A que no? Cd A que no? - CD ISBN 13 9788761617682 Forfatter(e) Birgit Tengberg Hansen, Eva Liébana CD indeholder bl.a. indtalte dialoger og fortællinger, som supplerer bogen A que no? 200.00 DKK Inkl. moms CD'en

Læs mere

Dramaplan for Kolding Kommune

Dramaplan for Kolding Kommune Dramaplan for Kolding Kommune 0-2. klasse Formål At udvikle elevens glæde ved at blive set og hørt. At udvikle elevens glæde ved at iagttage og lytte. At udvikle elevens glæde ved at gengive og genopleve

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation 23 maj 2006 Side 1 1. Jørgen 1 Olsen #30. Han blev gift med Karen Marie Rasmussen #31. Første Generation + 2 i. Agnes Hansine 2 Jørgensen #15 født 01-04-1886. Anden Generation 2. Agnes Hansine 2 Jørgensen

Læs mere

Tema: Skolens og undervisnings Historie

Tema: Skolens og undervisnings Historie Historie i Grundforløb 2004/05 1/6 Tema: Skolen undervisningens historie Tema: Skolens og undervisnings Historie Indholdsfortegnelse s.2: Didaktiske overvejelser mål og begrundelse s 3: Vinkler, problematiseringer

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

FAG. RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE Musik FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK DEN KULTURELLE RYGSÆK PERIODE

FAG. RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE Musik FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK DEN KULTURELLE RYGSÆK PERIODE DEN KULTURELLE RYGSÆK sikrer børn og unge inspirerende møder med kunst og kulturarv giver børn og unge mulighed for at lære kulturens sprog giver børn og unge flere erfaringer med æstetiske og innovative

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj - juni 2013 Institution HTX Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Musik B Rikke Hadrup

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Tore Hulgaard TDer, Freddy Johansen, Kaj Jensen Arrangør: Rold Skov Skiklub, Aalborg Skiklub, Holte Skiklub www,dmlangrend,dk

Tore Hulgaard TDer, Freddy Johansen, Kaj Jensen Arrangør: Rold Skov Skiklub, Aalborg Skiklub, Holte Skiklub www,dmlangrend,dk D06 (0-6 år), 700 m 1 119 Frida Møller Bobach Rold Skov 04:06,7 1 04:06,7 2 117 Lea Rye Madsen Rold Skov Skiklub 04:07,7 1 04:07,7 D10 (7-10 år), 700 m 1 121 Andrea Ebert Svenningsen Rold Skov skiklub

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Evaluering af de praktisk musiske fag 2014/15

Evaluering af de praktisk musiske fag 2014/15 Evaluering af de praktisk musiske fag 2014/15 Evaluering af faget Håndværk 3.-5. kl. 2014-15 De fysiske forhold. Undervisningen i 3.-5. klasse dækker fagene billedkunst, håndarbejde og sløjd. Vi er de

Læs mere

16840 Bjarne Jørgensen Klasse: 3 250/ Torben B. Schmidt Klasse: 2 247/ Allan Simonsen Klasse: 2 239/39 Total 1003/203 8 Frederikshavn

16840 Bjarne Jørgensen Klasse: 3 250/ Torben B. Schmidt Klasse: 2 247/ Allan Simonsen Klasse: 2 239/39 Total 1003/203 8 Frederikshavn RESULTATLISTE Pistolturnering 15m - runde 3 DDS SP v.3.14.4.1 Holdkonkurrence: Gruppe 1 - Ung og Klasse 1-4 1 St. Restrup Skf. 16916 Rune Knudsen Klasse: 1 287/96 32639 Heidi Bergholt Madsen Klasse: 1

Læs mere

Fælles Mål. Faghæfte 7. Musik

Fælles Mål. Faghæfte 7. Musik Fælles Mål Faghæfte 7 Musik Fælles Mål Faghæfte 7 Musik Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 6-2004 Grafisk tilrettelæggelse: Schwander Kommunikation 1. udgave, 1. oplag,

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER

KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD AKTIVITETSTEMA KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER Indhold 3 4 5 6 8 9 Indledning Kulturelle udtryksformer og værdier i Fremtidens Dagtilbud Fokusområder Pædagogiske

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 0- (efter 00: pladsgivende placeringer) Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen 7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Aalborg BK / Ole Beltoft Sven Ingerslev BK af 97, Hjørring

Læs mere

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Spillested Karolinelund Karolinelundsvej 9000 Aalborg Stævneledelse Hjørring Firmaidræt Afbud Per Møller Jensen på telefon: 23 30 25 37 Turneringsreglement

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

Årsplan 2012/2013 for musik i 3. klasse

Årsplan 2012/2013 for musik i 3. klasse Årsplan 2012/2013 for musik i 3. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og

Læs mere

Flere gode bøger 36 måneder

Flere gode bøger 36 måneder Flere gode bøger 36 måneder Lån dem på biblioteket. Køb dem i boghandlen. På nettet. I supermarkedet. Børn elsker bøger Nikolaj er mørkeræd Af Peter Malherbes Jensen og Karin Hultman En lille billedbog

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund (efter 00: pladsgivende placeringer) 0-6 0-0- Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Anne Schousboe Jes Bank Leif Rasmussen Erik Hermansen Michael Mathiesen Flemming Nielsen Bente

Læs mere

JM Veteraner ude 2013 (Horsens) Damedouble +45 og +50 Hovedturnering

JM Veteraner ude 2013 (Horsens) Damedouble +45 og +50 Hovedturnering JM Veteraner ude 0 (Horsens) Damedouble +5 og +50-5 til 9-6-0 Horsens Tina Bagai Anni Michelsen ALTS 6 N750 Nina Løchte Silkeborg N7956 Henriette Malcolm LøvborSilkeborg N6869 0-06 kl. :0 Susanne Wiese

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

DM Rulleski 26. september 2010 (Fri)

DM Rulleski 26. september 2010 (Fri) DM Rulleski 26. september 2010 (Fri) Placering Startnr Navn Klub Start 1. runde 2. runde 3. runde 4. runde 5. runde 6. runde 7. runde Sluttid D21-39 fri stil, 5 omgange, 32400 m G 30 Signe Schløer Københavns

Læs mere