Bestyrelsesmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde 2-2015"

Transkript

1 Bestyrelsesmøde REFERAT KL PARK HOTEL, MIDDELFART MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE Bestyrelsesmøde Peter Friis, Marc Nyeland, Kåre Foged, Palle Navntoft, Jan Rune Jensen, Jens Lind, Michael W. Planeta, Lars Carlsen og Blom AFBUD Dagsorden 1 min 1.1. GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE D. 4. FEBRUAR 2015 PETER Referaterne fra møderne d. 4. februar 2015 blev godkendt. 2 MIN 1.2. OPFØLGNINGSLISTE PETER Opfølgningslisten blev opdateret. 2 MIN 2. VEDTAGELSE AF FORRETNINGSORDEN ALLE Forretningsorden blev vedtaget og underskrevet.

2 45 MIN 3. UDVIKLINGSPROJEKT I SAMARBEJDE MED DIF ALLE Der er ingen tvivl om, at vi skal løse vores forpligtelser ift. Konsulentaftalen (Aftalen om tilskud til vores udviklingskons ulent) med DIF. Lars kan ikke få svar fra Jan Gudnitz på, hvorledes DIF beregner en evt. udtrædelse af Fordelingsnøglen. Det er afgørende for beslutningen, om vi skal udtræde af Fordelingsnøglen, hvorledes en udtrædelse beregnes. En evt. udtrædelse må ikke påvirke vores tilskud. Bestyrelsen finder ikke, at det er realistisk at vi kan igangsætte projektet pr. 1. januar 2016, hvis vi skal opfylde vores Fordelingsnøglebudget i Det vurderes, at der skal afsættes en ¼ tidsstilling i seks måneder for at kunne gennemarbejde et projekt, så det kan præsenteres for DIFs bestyrelse. At afsætte en ¼ tidsstilling vil betyde, at vi ikke vil kunne opfylde vores Fordelingsnøglebudget. Såfremt Fordelingsnøgletilskuddet for 2017 beregnes ud fra 2013, 2014 og 2015 vil vi økonomisk blive ramt ved at trække en ¼ stilling væk fra Fordelingsnøgleaktiviteter på nuværende tidspunkt. Alle finder, at det er et projekt, der kan være med til at løfte udviklingen i klubberne og forbundet. Det er vigtigt, at vi ikke forventer, at alle klubber er klar til at gennemføre det. Nogle klubber vil først skulle forberedes/ stabiliseres, før de vil være klar til at gennemføre et projekt. Andre klubber vil ikke være klar til at kunne gennemføre et sådan projekt. Det er vigtigt, at klubberne har styr på den daglige drift, før de har ressourcer til at indgå i et fælles udviklingsprojekt. Det skal derfor s ikres, at fundamentet (den daglige drift) er på plads i klubberne, før vi lancere et evt. udviklingsprojekt. DIF anbefaler at forbundene sikre sig, at klubberne bakker op omkring projektet, så det er et fælles projekt for hele forbundet. Bestyrelsen er helt enig i, at det er vigtigt, at det rigtige antal klubber er modne til at deltage. Det er ligeledes meget vigtigt, at der er opbakning blandt klubberne. Licenstallene fra 2014 på U12 og U14 viser en fremgang, men vi kan ikke på baggrund af tal fra ét år fastslå, hvorvidt vi har udviklingen er vendt. Bestyrelsen ønsker, at Forklædet skal udfyldes, så vi kan præsentere et projekt på formandskongressen til efteråret. Her ønsk er bestyrelsen at diskutere projektet med klubberne. Kontakt Jan Gudnitz ang. hvorledes en evt. udtrædelse af Fordelingsnøglen beregnes. Peter kontakter Bent Clausen, hvis Jan Gudnitz ikke svarer inden for kort tid. Lars evt. Peter Uge 17 Udarbejdelse af Forklæde Lars Palle er sparringsparter i bestyrelsen. Første bestyrelsesmøde efter sommerferien. 1 MIN 4. OPDATERING AF POLITISK REPRÆSENTATION VED ARRANGEMENTER ALLE Peter er vores politiske repræsentant ved Summer Cup d. 6. juni MIN 5. GODKENDELSE AF ÅRSRAPPORT 2014 KÅRE Bestyrelsen havde gerne set, at opstillingen af regnskabet i Årsrapporten 2014 fulgte opstillingen af budgettet. Da den nye opstillingsmåde er indført i 2014, ville hele 2013 regnskabet skulle gennemgås og konteres efter den nye opstilling for at sammenligningstallene kunne udarbejdes. Dette vil være et ressourcemæssigt stort arbejde. Regnskabet i årsrapporten 2015 vil blive opstillet efter den nye opstillingsmåde. Her er både regnskab 2014 og 2015 konteres efter den nye opstilling, så er forholdsvis let at opstille regnskabet på en ny måde.

3 Årsrapporten 2014 blev godkendt og underskrevet. Udsendelse af Årsrapport 2014 til klubberne. NB Når kommentarer fra den Interne revision er udarbejdet. 55 MIN 6. INDGÅELSE AF TREÅRIG AFTALE PÅ TV PRODUKTION AF MERMAID BOWL JENS Det blevet diskuteret, om der skulle være afsøgt andre samarbejdspartnere. Mediebilledet har ændret sig, så der er langt fler e spillere på banen end for bare to år siden. Der er ligeledes sket meget på TV produktionsområdet, så TV produktioner er blevet langt billigere. Det bør derfor være muligt at få flere kameraer evt. stationære kameraer ift. tidligere år. Jens vurderer, at en TV produktion i samarbejde med TV2 Sport vil kunne gøres for ca. det samme, som med VIASAT. TV2 Sport producere ud fra Odense, så der er lavere omkostninger, da der er langt færre folk og udstyr på selve stedet. Bestyrelsen ønsker, at TV2 Sport kontaktes, før der kan indgås aftale med VIASAT. Bestyrelsen ser gerne en to årig aftale med option på det tredje år. Bestyrelsen vil ligeledes gerne have mere synlighed i form af X antal spot ifm. NFL udsendelserne på andre DAFF arrangementer herunder Rookie Day. Afklaring med TV2 Sport med hensyn til deres interesse for at sende Mermaid Bowl. Peter Inden for få dage Input til Louise ift. kontraktforslaget til VIASAT Marc/ Peter Lige efter mødet 20 MIN 7. UDARBEJDELSE AF FLAGFOOTBALL.DK OG CHEERLEADING.DK MARC Der er ønske om, at lave cheerleading.dk klar til omkring 1. november 2015 ifm. Jule Cup 2015, hvor der er sæsonstart. Flagfootball.dk skal være klar til omkring 1. marts Administrations- og Kommunikationsafdelingen skal stå for programmeringen af de to hjemmesider, mens teksterne til siderne skal skrive af frivillige. Bestyrelsen er indstillet på, at siderne skal genføres, og der at det skal ske på bekostning af evt. andre initiativer. Det er vigtigt, at ressourcerne afsættes til at udarbejde de to sider. Marc vil finde frivillige til at skrive teksterne til flagfootball.dk, mens Cheerleadingudvalget skal have ansvaret for tekst erne til cheerleading.dk. Udarbejdelse af cheerleading.dk 1. november 2015 Udarbejdelse af tekster til cheerleading.dk Cheerleadingudvalget 15. juni 2015 Udarbejdelse af flagfootball.dk 1. marts 2016 Udarbejdelse af tekster til flagfootball.dk Marc 15. december MIN 8. OPDATERING AF TURNERINGSREGULATIV JENS

4 Turneringsregulativet blev vedtaget. Udsendelse af Turneringsregulativ 10 MIN 9. FASTLÆGGELSE AF KOMMENDE BESTYRELSESMØDER JAN De kommende bestyrelsesmøder fastlægges til tirsdag d. 16. juni 2015 kl i Odense og tirsdag d. 18. august 2015 kl i Brøndby. Bent Clausen har efter mødet meddelt, at han kan deltage d. 16. juni MIN 10. FREMLÆGGELSE AF REGNSKAB FOR FØRSTE KVARTAL 2015 KÅRE Det foreløbige regnskab for første kvartal 2015 viser et overskud på kr. ift. budget. Budgettet er dog ikke justeret for udgifter, der er blevet rykket fra 1. til 2. kvartal. En hurtigt gennemgang viser, at minimum kr. skal flyttes fra 1. til 2. kvartal, så overskuddet er masimalt kr. DIF Økonomi er i øjeblikket ved at udarbejde prognoseregnskabet, så det præcise overblik over 1. kvartal opnås. rundsender prognoseregnskabet, når DIF Økonomi har det færdigt. Rundsending af prognoseregnskab 10 MIN 11. FREMLÆGGELSE AF DE TAKTISKE HANDLEPLANER MARC De færdige handleplaner blev præsenteret. Der er fundet et fornuftigt leje mellem de ansatte og opgaverne, men der er fortsat flere arbejdsopgaver end der er arbejdstimer. Marc har udarbejdet et forslag til, hvorledes der på det tre idrætsgrene kan udarbejdes mere beskrivende handleplaner. Bestyrelsen synes, at det giver god mening at udarbejde beskrivende handleplaner på de tre idrætsgrene Det kan bl.a. bruges ifm. budgetlægningen til efteråret. De beskrivende handleplaner vil ligeledes være gode til at synliggøre over for klubberne, hvad fokus er det kommende år.

5 25 MIN 12. KORT RESUME AF OVERLEVERINGSMØDE PÅ MARKEDSFØRING MICHAEL Michael fortalte kort om overleveringsmødet på markedsføring. Bestyrelsen ønsker, at der afsættes mere tid til sponsor- og fondssøgning. Det er svært, at lave sponsorater, når landsholdet spiller få kampe og National Ligaen ligeledes er svært at sælge, men arbejdet skal prioriteres. Det er vigtigt, at der udarbejdes en konkret plan for, hvorledes sponsor- og fondssøgning kan opprioriteres. Bestyrelsen vil gerne biddrage med deres kompetencer til sponsor- og fondssøgning. 3 MIN 13. ICU OG ECU GENERAL ASSEMBLYS JAN Jan deltager i begge generalforsamlinger. DAFF har genopstillet Mikael Sohn Ottesen til den nordeuropæiske plads i ECUs bestyrelse. 10 MIN 14. ORIENTERING VEDR. KVARTALSVIS KPI AFRAPPORTERING PETER Marc fremlagde et udkast til en light udgave af en KPI afrapportering. Det er målet, at den lette udgave af KPI afrapporteringen skal udarbejdes kvartalsvis. Bestyrelsen finder, at det er et fint udkast, der hurtigt kan udfyldes og give et godt overblik. KPI afrapportering vil blive udfyldt til næste bestyrelsesmøde. KPI afrapportering Lars/ Næste møde 20 MIN 15. ORIENTERING FRA SPORT/ UDVIKLING OG ADMINISTRATION/ KOMMUNIKATION ALLE Sport/ Udvikling Begyndende kulturændring U12/U14 o Kyler, U12/U14 træner fra Frederikssund Oaks, lagde et indlæg op i U12/U14 gruppen der omhandlede, og spurgte ind til, hvordan man skal fordele sine spillere, hvis klubben har flere hold jeg fulgte tråden, der viste at den klare indsats vi har kørt igennem flere år, er ved at forankre sig ude i klubberne, da de kommentarer der kom til Kylers indlæg var rigtig gode og udtryk for DAFFs værdier for aldersgruppen. Carl Scheffers i Idrættens Hus o I forbindelse med IFAF Officiating Clinic, hvor Carl Scheffers var hovedtaler, havde vi arrangeret at han afholdt et foredrag i Idrættens Hus, der var fin besøgt og viste han er en god taler, med mange sjove og spændende historie fra NFL. Radio Genlüd

6 o Lars Carlsen var i Radio Genlüd sent om aftenen den sammen med Marco Kleinnibelink Rysgaard for at tale football generelt og i Danmark. Rantzausminde Efterskole o Er blevet kontaktet af 2 lærere på Rantzausminde, og har afholdt møde med dem i flere omgange bl.a. ved et besøg på skolen. o Skolen ønsker at udvikle sig til en idrætsefterskole med fokus på amerikanske idrætter basketball, football, etc. o De vil gerne i gang med de første hold august Og har sendt materiale vi kan dele ud ved klubbesøg og materiale til at ligge på vores hjemmesider. o Derudover ønsker de at samarbejde med DAFF vedr. Forskellige arrangementer såsom landsholdscamps, træneruddannelser, formandskongresser etc. De har nogle meget fine faciliteter og et konkurrencedygtigt prisniveau. o Har forsøgt at placere Udviklingsmødet for Cheerleading der, men da den er planlagt til pinselørdag, har alle ansatte fri den weekend og det er derfor ikke muligt det fremsendte pris på forplejning var rigtig god, og brugen af faciliteterne er fri. DM cheerleading 11. april 2015 o Thomas Brygman var til stede lørdag eftermiddag rapport på nuværende tidspunkt ikke færdig Dommere Møde DU se referat IFAF Europe Officiating clinic o Meget velorganiseret af DU, ved Martin Mikkelsen og Frank Kristensen, med hjælp af flere. o Peter Friis åbnede clinic en lørdag og Lars Carlsen havde et indlæg søndag morgen med titlen: A Football Game and the Officials from a Coach perspective o Mere i referat fra seneste DU møde. Diverse dommerkurser se referat fra seneste DU møde for mere info. EDK marts 2015 se referat fra seneste DU møde for mere info Dommere til VM Det er lykkedes at finde økonomi til at sende to dommere til VM i Canton. Dommerkurser flag-football o Jakob Andreasen har taget ansvar for dommeruddannelser for flag, hvilket han gør rigtig godt, og vi har en meget fin dialog. o Der har været kurser både i øst og vest. o Afventer privatkursus for Kolind, samt A-dommer kurset den Talent & Landshold U19-landshold AM minicamp o i Ikast o i Gentofte o Aflyste invi minicamps, da vi kunne finde de spillere vi gerne ville have i camp ud fra de åbne minicamps, og så kunne vi derved spare penge. Vi var lidt bagud football mæssigt da camp startede, men ved at spare kunne vi sætte prisen lidt ned og derved har vi fået nogle flere spillere med, og der var vigtigere i det store perspektiv også sportsligt april U19-landsholdscamp Middelfart o 101 spillere var inviterede o 81 tilmeldte sidste framelding var onsdag kl. 20:45 o 5 spillere tog hjem den 3. april af forskellige årsager, et par med småskader, et par havde mistet lysten en tog hjem uden vi fik besked, og har stadig ikke hørt noget fra vedkommende (fik bekræftet at han var taget hjem ved at kontakte hans bror) o Fik udvalgt de 45, samt 3 reserver til kvalifikationsturneringen 8-10 maj 2015 i Vejle. o Fik udarbejdet 75 man player liste til IFAF svært når den skal dække helt forbi et evt. EM i Dresden i slutningen af juni o Generelt en god camp, hvor vi opnåede de ønskede resultater. U19-landsholdets kvalifikations turnering i Vejle samt evt. EM i Dresden o Der er en del der har udfordringer med eksamener, hvor vi skal hjælpe til med at få det på plads dette vil være lidt tidskrævende, da de enkelte skoler skal kontaktes. Scout tur til Bristol april o Så kampen GB vandt 21 0 over RUS o Fik film med hjem sideline og endzone o Havde en del tid med Gary Marshall, BAFA National Programme Committee, IFAF E Board member og vi har en det samme syn på en del af IFAFs tilgang til U19EM turneringen 2015, og vi vil fortsætte kampen for at rette op på det fremover fx 75 man player roster ind til IFAF 30 dage før kvalifikationskampe og der efterfølgende ikke kan ændres ikke fair forhold. o I øvrigt dækkede BAFA omkostningerne til hotel fredag-søndag.

7 ESAA o Afholdte møder o LC og AH deltog o AH deltog Eliteprojekt Horsens o LC har afholdt møde med Horsens kommune Elitekoordinator Nikolaj Brostrøm vedr. eliteprojekt Horsens involverende Horsens Stalions. o På mødet informerede LC Nikolaj Brostrøm om de krav DAFF stiller for at gå ind i projektet, herunder krav til den træner der skal stå for morgentræningen i eliteprojektet. o Udgangspunkt er at det skal ligne ESAA i Aarhus, Nikolaj Brostrøm vender tilbage senere, når det er drøftet mere i kommunen. Cheerleading landsholdet o Har afholdt de planlagte camps, mangler weekenden op til afrejse den 20. april. o LC har været en del indover landstræners transport og ophold i forbindelse med camps o Turen til Orlando er ved at være på plads LC har været en del indover vedr. diverse dispositioner såsom rejser, dragter, billeje etc. Flag-football herre landsholdet o Der er afhold Åben try-out, med et fint fremmøde, så mange at der skal finde en invitation minicamp sted, for at udvælge de spillere der skal med i det videre forløb. o EM skal afvikles på Principe de Asturias Sports complex i Madrid den september Uddannelser Uddannelse DAFF Niv 1 - #1 og #2 o Se KPI rapport U12/U14 trænerkursus o Faldt over en artikel vedr. Unge Trænere Lærer Rummelighed der beskriver et uddannelsesforløb for trænere der vil være meget relevant for DAFFs U127U14 Trænerkursus. o Har kontaktet udvikler af uddannelsesforløbet, og han vil gerne være mødes og dele erfaringer, og tale om uddannelsesforløb et. Er så spændende og relevant, at der skal tages med inden udviklingen af uddannelsen. o U12/U14 kursus skal udbydes i efteråret Udviklingen af Flagtræneruddannelsen er i gang, seneste møde var tirsdag den 7. april der var dog kun 2 deltagere, hvilket kan blive en udfordring på sigt, hvis ikke flere bakker op om udviklingen. Cheerleading træneruddannelser er planlagt og tilmelding er begyndt. Udvikling Formandskongres amerikansk fodbold o Der var kun ganske få tilmeldte og vi overvejede at aflyse, og kontaktede derfor Jens, der sagde vi skulle gennemføre uagte t de få deltagere rigtig fin beslutning, da det blev et meget fint og produktivt møde, med mange god input se referat for mere. Udviklingsmøde Flag-football o Ikke mange deltagere, men et godt møde i positiv ånd, og deltagerne udviste interesse for at udvikle sporten, og påtage sig et medansvar for det. o Se referat for mere info. Projekt U12/U14 opstartsmøde 23 og 24. februar 2015 o Vi har afholdt Opstartsmøder for U12/U14 projektet og målet var at få 14 klubber med i projektet og det lykkes. Vi er i gan g med det videre forløb, der strækker sig over resten af året. Ny klub i Grenå o I starten af marts modtager DAFF en henvendelse fra Henrik Elkjær, der er konsulent i UngNorddjurs, om at der er nogle unge der ønsker at starte en klub op i Grenå. o Lars Carlsen har holdt et møde med et muligt bestyrelsesmedlem, der har stor erfaring idet vedkommende har været formand i amerikansk fodbold forening i 10 år op gennem 90 erne, og nu ønsker hans søn at spille og da de bor i Ebeltoft var det nærliggende at LC kontaktede vedkommende og spurgte om der var interesse for at indgå i ops tart af klubben i Grenå, og det er der. o Den blev der afholdt møde i Grenå med deltagelse af Lars Carlsen, det mulige bestyrelsesmedlem, Henrik Elkjær fr a UngNorddjurs, samt de 3 unge mennesker der er initiativtagerne. o Ud fra at UngNorddjurs står bag, der er fundet en erfaring der ønsker at indgå i processen, og samtaler med Jens, så har vi valgt at bistå klubben med opstart da der er basis for at den kan etablere sig selv og vokse, da baglandet er i orden og den ligger i et område hvor der ikke er footbal indenfor kort afstand. møde med mulig formand. o De har hovedsagligt brug for udstyr, så noget af det låneudstyr DAFF har ude skal indsamles og sendes til Grenå. o De har brug for trænerbistand i starten, og her vil Aarhus Tigers gerne være behjælpelige

8 Avedøre Monarchs o LC modtog en henvendelse om at der var problemer i bestyrelsen splid mellem formanden og bestyrelsen. o LC deltog i et møde for at høre mere o LC afholdt et mæglingsmøde mellem Tina og Birgitthe , dette endte hurtigt med at parterne kune blive enige om at være uenige, og at eneste udvej var en ekstraordinær generalforsamling. o LC var dirigent ved Avedøre Monarchs ekstraordinære generalforsamling den ny bestyrelse på plads. o LC deltager i første bestyrelsesmøde i ny bestyrelse den 15. april 2015, så de kan komme ordentlig i gang. Den gamle bestyr else fungerde dårligt, og havde ingen dagsorden for møderne, og deraf mangelfuld referat, etc. Bootcamp april 2015 o Thomas Brygmann er tilsted lørdag formiddag for at observere rapport på nuværende tidspunkt ikke færdig Ung Start Aflyst o Der var kun en klub tilmeldt, så vi måtte aflyse overvejer om vi fremover ikke skal have Ung Start, men i stedet afholde camps i samarbejde med klubber Kvinde flag opstartsprojekt er sat i opgavelisten, og vil blive udviklet således at vi kan få det i gang inden sommerferien o Skal udvikles over U12/U14 Opstartsprojektet o 3 klubber skal deltage Turnering NL møde o Kun 2 NL klubber tilmeldt, så vi valgte at aflyse efterfølgende har der været et par sager der fint kunne have været drøftet på et NL møde, men den klub det omhandlede var ikke blandt de tilmeldte, så det havde ikke ændret noget selvom NL mødet var gennemført. U12/U14 møder øst og vest o I har afholdt de vanlige før sæson U12/U14 møder et i øst og et i vest, hvor vi har drøftet de gældende regler og forslag til ændringer. Organisation Møde med CVU o Der begyndte at komme flere og flere sager, hvor det kunne tydes at der var lidt uoverensstemmelser med CU og DAFF omkring ansvar og opgaver, så vi valgte at afholde et møde. Mødet gik godt og vi fik ansvar og opgaver placeret se referat for mere. Administration/ Kommunikation Specialeskrivning for vil i perioden april-august skrive speciale. Der er lagt en plan, hvor han som udgangspunkt arbejder 2 dage om ugen, og holder ferie/ orlov de andre dage. Rasmus Bergholt er ansat til at hjælpe til med at løse opgaverne. U19 EM Kvalifikationsturnering og Louise har før påske afholdt møde med Triangle Razorbacks vedr. afviklingen af U19 EM Kvalifikationsturneringen. D er blev diskuteret forskellige mulige fordelinger. Appelsagsafgørelse vedr. Klubskifte i Cheerleading Appeludvalget har som Disciplinærudvalget stadfæstet bestyrelsens afgørelse i den klubskiftesag, der var indbragt. Appeludvalgets afgørelse er efterfølgende blevet anket til DIF Idrættens højeste Appelinstans. DM i Cheerleading deltog ved størstedelen af DM i cheerleading d. 11. april Der var rekordstor tilmelding samt rigtig mange tilskuere. Arrangementet forløb rigtigt godt, men som altid er der udfordringer omkring ventetiden fra sidste hold er færdig, og til med aljer og pokaler kan overrækkes. 20 MIN 16. EVENTUELT

9 Jakker til bestyrelsen Alle bestyrelsesmedlemmer fik bestilt jakker. Præsentationsmateriale til sponsorer Mikael viste noget af det sponsormateriale, han tidligere har lavet. Bestyrelsen ser gerne, at der bliver udarbejdet en fælles sponsorfoldere for alle tre idrætsgrene i en flot opsætning. Michael vil gerne sparre med Louise omkring dette. Top Danmark Hallen Palle har fuldt op på Ballerup Kommunes beslutning om at skære ned på den gruppe af foreninger/ organisationer, der kan leje hallen. Der er måske et hul, så landsholdet igen kan få adgang til hallen. Palle arbejder videre med dette. Når haller overgår til kommunen, vil den blive stillet til rådighed for kommunes klubber, men der vil kunne søges til enkeltstående arrangementer. Dato: Dato: Marc Nyeland Næstformand Blom Referent

Bestyrelsesmøde 2-2014

Bestyrelsesmøde 2-2014 Bestyrelsesmøde 2-2014 REFERAT 25-03-2014 KL 18.35 22.45 IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE AFBUD Bestyrelsesmøde Peter Friis, Marc Nyeland, Jens Lind,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag d. 4. september 2012 kl. 18.30 21.30 Deltagere: Jens Jordahn, Peter Friis, Per Sandau (kom kl. 19.30), Palle Navntoft, Marc Nyeland, Mikael Sohn Ottesen, Lars Carlsen

Læs mere

Bestyrelsesmøde 1-2015

Bestyrelsesmøde 1-2015 Bestyrelsesmøde 1-2015 REFERAT 04-02-2014 KL 18.15 22.35 IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE Bestyrelsesmøde Peter Friis, Marc Nyeland, Kåre Foged, Palle

Læs mere

Bestyrelsesmøde 5-2014

Bestyrelsesmøde 5-2014 Bestyrelsesmøde 5-2014 REFERAT 25-08-2014 KL 18.55 22.45 PARK HOTEL, MIDDELFART MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE AFBUD Bestyrelsesmøde Peter Friis, Kåre Foged, Palle Navntoft,

Læs mere

Dansk Amerikansk Fodbold Forbund Danish American Football Federation

Dansk Amerikansk Fodbold Forbund Danish American Football Federation Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag d. 24. januar 2012 kl. 18.30 22.00 Deltagere: Jens Jordahn, Peter Friis, Per Sandau, Marc Nyeland, Mikael Sohn Ottesen, Lars Carlsen og Nicolai Blom. Afbud: Palle Navntoft

Læs mere

Bestyrelsesmøde 6-2014

Bestyrelsesmøde 6-2014 Bestyrelsesmøde 6-2014 REFERAT 30-09-2014 KL 18.30 22.00 IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE AFBUD Bestyrelsesmøde Peter Friis, Marc Nyeland, Mikkel Søholm

Læs mere

Tina Damkjær Larentis Piggy Wiggys Cheerleaders Tina Lohmann Århus Tigers Cheerleaders Maja Pasieczny sdu vikings Aarhus Tigers Cheerleaders

Tina Damkjær Larentis Piggy Wiggys Cheerleaders Tina Lohmann Århus Tigers Cheerleaders Maja Pasieczny sdu vikings Aarhus Tigers Cheerleaders Input fra Udviklingsmøde for Cheerleading Lørdag d. 10. maj 2014 Østergade Forsamlingshus, Middelfart Deltagere: Fornavn Efternavn Klub Anine Dittmer sdu vikings Anni Jensen GHG Bente Berg GHG Cheerleaders

Læs mere

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Deltagere Fraværende ved afbud Jens Terkelsen, Christina Carls, Henriette

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Danmarks Brydeforbund

Danmarks Brydeforbund Referat Bestyrelsesmøde Tid: Lørdag den 28.2.2015, kl. 10.00. Sted: Scandic Hotel Odense. Tilstede: Palle Nielsen formand (PN), Erik Nyblom næstformand(en), Lene Søberg kasserer (LS), Sonja Ekstrøm (SE),

Læs mere

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Hermed indkaldes der til bestyrelsesmøde tirsdag den 19. februar kl. 19.00. Mødet afholdes i Skæring hallen. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Godkendelse af sidste referat

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 5-2012/13, onsdag d. 14. august kl. 17:30 i DBTU lokaler, Idrættens Hus.

Referat af bestyrelsesmøde 5-2012/13, onsdag d. 14. august kl. 17:30 i DBTU lokaler, Idrættens Hus. Referat af bestyrelsesmøde 5-2012/13, onsdag d. 14. august kl. 17:30 i DBTU lokaler, Idrættens Hus. Tilstede: Henriette Gilhøj, Rene Nielsen, Guller Eriksen, Trine Lindberg, Ole Mortensen, Henrik Bartholdy

Læs mere

REFERAT. Klubsamarbejdsmøde forår 2014

REFERAT. Klubsamarbejdsmøde forår 2014 Møde: REFERAT Klubsamarbejdsmøde forår 2014 klubsamarbejdsmøde Dato: 10. marts 2014 Sted: Deltagere: Kopi til: Stenstrup Hallen, Steenstrup Michael Heering, Stenstrup Tennisklub og FTU, Michael Grube Andersen,

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2010 24. februar 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 Den 15. marts 2010/ik 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01 2010 3. s siden sidst 3. s samarbejde Beslutninger

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2015 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

Referat fra FU-møde. 03. Næste mødedato: Torsdag d. 22. marts kl. 18:30

Referat fra FU-møde. 03. Næste mødedato: Torsdag d. 22. marts kl. 18:30 Referat fra FU-møde Mødedag...: 23. februar 2012 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Mødessted : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Henning Dam (HD) Ordstyrer: Carl Aage Sørensen Mødetype: Forretningsudvalg

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ)

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ) Dagsorden til bestyrelsesmødee Mødedag...: Tirsdag den 22. marts 2011 Mødetidsp punkt: kl. 18:30 Mødessted d : Ågade 97, 1., 83700 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 23 SEP 2004

Referat fra bestyrelsesmøde den 23 SEP 2004 Side 1 Viborg den 25 SEP 2004 Til Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Jakob Hoffmann, Teglmarken 203 Martin Neubert, Teglmarken 16, Erik Krogh, Enghaverne 38, Jan Stampe, Teglmarken 53, Ole Rishøj, Enghaverne

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 23/3 2011

Referat af bestyrelsesmøde den 23/3 2011 Referat af bestyrelsesmøde den 23/3 2011 Tilstedeværende: Fraværende: Leif Meitilberg (), Michael Sølling (), Inger Neye (IN), Allan Schwab (AS), Jan Nielsen () Jonas Rasmussen(JR) Punkt Dagsorden Kommentar

Læs mere

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA)

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Referat af bestyrelsesmøde 24/6-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Fraværende: Charly Witt (eksamen)

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde.

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde. Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 26. januar 2010 kl. 17.30

Bestyrelsesmøde tirsdag den 26. januar 2010 kl. 17.30 Deltagende: Lene Sørensen, Jonas Niebling, Kristian Nielsen, Christian Thrysøe og Martin Andersen. Fraværende: Niels Monsen, Signe Baldvinsson 0. Godkendelse af referat. - Referat fra 25. november 2009

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter

Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter 1. Velkomst ved Anders. Vi vil gerne høre hvad I mener inden vi beslutter noget 2. Forslag om nye aldersinddelinger

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 21.03.2015

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 21.03.2015 Årets Age group kåres af Anette Østerkjærhuus Peter Søren Kunø, SMT-Silkeborg, blev kåret til Årets Age Group Atlet. Årets idrætsleder kåres af Mads Freund - Martin Mogensen, 2tri blev til årets Idrætsleder

Læs mere

O = Opgave. Økonomisk kontrol i ligaen og regelsæt/ organisering af ligaen. Sagen om Randers blev drøftet.der var bred utilfredshed med 19:00

O = Opgave. Økonomisk kontrol i ligaen og regelsæt/ organisering af ligaen. Sagen om Randers blev drøftet.der var bred utilfredshed med 19:00 Dagsorden & Referat Møde om: BL Deltagere: Lennart Jensen HIC, Troels Mortensen Svendborg, John Bennetsen, ABK Andreas Larsen, Næstved, David Breuer SISU, Rasmus Winkel BL, Jesper Johansen DL, Bent Nedergaard

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Onsdag den 12. august 17.30 22.00 STED: Idrættens Hus Brøndby DELTAGERE: AFBUD: Hugo Andresen (HA) Ib Hansen (IH) Flemming Brandenborg (FB) Anders Sode (AS) Peter Hansen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde 18. september 2006

Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde i Dansk Klatreforbund Mandag den 18. september 2006 kl. 17 på Dansk Klatreforbunds kontor. Tilstede: Peter Harremoës Niels Staun Mads Winsløv Kristensen

Læs mere

Referat Riffelsektions Møde

Referat Riffelsektions Møde Referat Riffelsektions Møde TID: Tirsdag den 5. februar 2015 kl. 17.30 22.45 STED: Comwell Korsør Ørnumvej 6 4220 Korsør DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH), Anders Sode(AS)

Læs mere

Riffelsektionen Mødeindkaldelse og dagsorden

Riffelsektionen Mødeindkaldelse og dagsorden Riffelsektionen Mødeindkaldelse og dagsorden 25. NOVEMBER 2012 9.30 16.00 BPI SKYTTECENTER. MØDE INDKALDT AF MØDETYPE DIRIGENT REFERENT Hugo Andresen Ordinært sektionsmøde Ib Hansen Anders Sode TIDTAGER

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 27.10.14

Referat af bestyrelsesmøde 27.10.14 Referat af bestyrelsesmøde 27.10.14 Mandag d. 27/10 2014, kl. 19.30 Sted: Mødelokalet, fodboldafdelingen Til stede: Birgitte Gullacksen, formand BG Lars Kastberg, næstformand LK Niels Chr. Teglgaard, kasserer

Læs mere

Fangear Daff Træner NIV 2 Glædelig jul DAFFs Turneringskatalog Stævne for U12/U14 Super Bowl party Generalforsamling Senior News.

Fangear Daff Træner NIV 2 Glædelig jul DAFFs Turneringskatalog Stævne for U12/U14 Super Bowl party Generalforsamling Senior News. Velkommen til. Bestyrelses formand Steen Christiansen har igennem længere tid arbejdet på at få en aftale I hus med Fangear fra Outlet. Det er nu lykkes. Se fremragende billeder fra U12/U14 Stævne. Vi

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse:

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: Valdemarsgade 41, 5. sal 1665 København V (hos Søren Lindgreen) Fremmødte: Søren Lindgreen, Sinus Frank, Arne Mejlholm,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat af DU-møde 27. oktober 2014

Referat af DU-møde 27. oktober 2014 Brøndby den 5. november 2014 Journalnummer 2074-14-mcn Referat af DU-møde 27. oktober 2014 Mandag den 27. oktober 2014 kl. 17.00 i Langeskov. Deltagere: Ole F. Petersen (OFP), Bjarne Munk Jensen (BMJ),

Læs mere

BESTYRELSESMØDE 28.04.2010

BESTYRELSESMØDE 28.04.2010 BESTYRELSESMØDE 28.04.2010 Tilstede; Afbud; Sted: Agenda: Steen Seitner (SS), formand Flemming Adriansen (FA), næstformand Jørn Østergren (JØ), kasserer Flemming Scheuer-Larsen (FSL), ungdomsudvalg Hans

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

REFERAT. Godkendelse af dagorden

REFERAT. Godkendelse af dagorden REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Lørdag d. 10. januar 2015, kl. 10.00-15.00 Sted: Hotel Medi, Ikast (Rådhusstræde 8, 7430 Ikast) Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Træning Teknik Motion Sjov Samvær

Træning Teknik Motion Sjov Samvær Judo sommerlejr 2015 Træning Teknik Motion Sjov Samvær JEON KI YOUNG KOREANSK JUDO LEGENDE 3 x VM GULD 1 X OL GULD ÅRETS GÆSTETRÆNER Søndag d. 26. juli - Lørdag d. 1. august Har du planlagt din sommerferie

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i OIK

Referat for bestyrelsesmøde i OIK Referat for bestyrelsesmøde i OIK Tirsdag den 13. maj 2014, kl. 19.00 21.30 Dagorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Valg af referent 3. Opfølgning på referat fra sidst, med to do 4. Hvordan er beslutningsprocessen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK Mandag den 13. august 2012, kl. 18.00 i klubrummet

Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK Mandag den 13. august 2012, kl. 18.00 i klubrummet Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK Mandag den 13. august 2012, kl. 18.00 i klubrummet Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Valg af referent 3. Godkendelse af referat fra sidste møde. 4. Sportsudvalget

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Referat B&UU-møde 4/2006.

Referat B&UU-møde 4/2006. Dansk Orienterings-Forbund Til Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Kredsenes Børne- og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i talentudviklingscentre Ledere i Juniorelitegruppen

Læs mere

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Generalforsamling blev afholdt i DGI-Huset i Aarhus d.13 marts 2005. Den skriftlige indkaldelse til klubberne blev udsendt 4/2. Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger Handleplan for EGIF Badminton Klubudvikling Centrale spørgsmål: Hvad gør Fe. Organisation Beskriv klubbens organisation, der synliggør klubbens ledelse og ansvarsområder (vedlæg evt. organisationsdiagram)

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat VSK bestyrelsesmøde nr. 1, sæson 2015-16 Onsdag d. 20. maj 2015, kl. 18:30-21:30 Sted: VSK klublokale

Referat VSK bestyrelsesmøde nr. 1, sæson 2015-16 Onsdag d. 20. maj 2015, kl. 18:30-21:30 Sted: VSK klublokale Referat VSK bestyrelsesmøde nr. 1, sæson 2015-16 Onsdag d. 20. maj 2015, kl. 18:30-21:30 Sted: VSK klublokale Deltagere Malene Iskov, Jette Landergren, Vivian Letholm, Maria Fuglsang Sørensen og Allan

Læs mere

Beslutning: Dagsorden godkendes som fremsendt + tilføjelse af nyt pkt. 3a: opfølgning på de 2 foregående referater i 2011

Beslutning: Dagsorden godkendes som fremsendt + tilføjelse af nyt pkt. 3a: opfølgning på de 2 foregående referater i 2011 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2011 i Langhårsklubben Fredag den 17. juni 2011 kl.: 17:00 i Ejby hallen Deltagere: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Kim Lybker, KL Leif Hansen, LH Jørgen

Læs mere

Carsten Lawets, Niels Grønbæk, NG, Jens Jensen, JJ og Bent Hansen, BH

Carsten Lawets, Niels Grønbæk, NG, Jens Jensen, JJ og Bent Hansen, BH REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 6-2014 i Langhårsklubben Fredag den 21. november 2014 kl.: 17:00 i Ejby hallen Deltagere: Fraværende: Referent: Just Mikkelsen, JM Ida Thyssen, IT Gitte Becher,

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013.

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Sted: Sortemosevej 39, 5892 Gudbjerg Dato: 3. Marts 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christina Arslan (CA), Fleur Trubka (FT),

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

VolleyLiga Klubmøde. Onsdag den 25. februar 2015 Idrættens Hus

VolleyLiga Klubmøde. Onsdag den 25. februar 2015 Idrættens Hus VolleyLiga Klubmøde Onsdag den 25. februar 2015 Idrættens Hus Dagsorden 1. Velkomst og Præsentation 2. Standartkontrakter & Amatøraftaler 3. TV og Mediebilledet 4. VolleyLigaen 2016 5. Internationalt 6.

Læs mere

Bestyrelsesmøde Mødeindkaldelse nr. 06

Bestyrelsesmøde Mødeindkaldelse nr. 06 Mødeindkaldelse nr. 06 Turismens Venner Hans Schacksvej 5 5300 Kerteminde Tlf. 65 3211 21 sbr@visitkerteminde.dk Bestyrelsesmøde Mødeindkaldelse nr. 06 Tirsdag den 4. december hos VisitKerteminde, Hans

Læs mere

GGIF Grindsted HK. Ny struktur i GGIF Gymnastik

GGIF Grindsted HK. Ny struktur i GGIF Gymnastik GGIF Grindsted HK Ny struktur i GGIF Gymnastik Baggrund En beskrivelse af hvordan gymnastik vil ændre strukturen Gymnastiks tidligere udfordringer: - Konstante bestyrelsesmøder - Bestyrelsesmøder varede

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 19. september 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Joy Nordkvist, Hanne

Læs mere

Emne: Møde nr. 6-2012. Dato: 06-08-2012. Sted: Vernon Pedersen VP

Emne: Møde nr. 6-2012. Dato: 06-08-2012. Sted: Vernon Pedersen VP Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 6-2012 Dato: 06-08-2012 Sted: Vernon Pedersen VP Deltagere: Preben Arenfeldt PA Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Vernon Pedersen VP Hanne Jensen HJ Fraværende:

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 24. januar 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skovkro Deltagere: Jesper Holm (formand), Martin Skov Jensen, Joy Nordkvist, Peter

Læs mere

Børne og unge klubben / Næstformand

Børne og unge klubben / Næstformand Bestyrelsesmøde i KIF d. 11-3-2014 Punkt 1. Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Martin Kramer Frandsen Jesper Skjold Holm Britta Janne Konni Brandt Afbud : Sigrid Andersen Suzanne Tone Hansen Michael Kvistgaard

Læs mere

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde REFERAT 29-11-2012 20:00 TT:MM FÆLLESRUMMET MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT Tais Nissen Almindeligt bestyrelsesmøde Forening af kollegianer på Damager kollegiet Anne Johnson

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 22. marts 2010/ik 1. Godkendelse af dagsorden. Referat Bestyrelsesmøde 03-2010 19. marts 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 2. Godkendelse af referat fra møde 02 2010 3. Bestyrelsens siden sidst 3. Bestyrelsens

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008

REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008 REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008 25. juni 2008 kl. 19:00 på, DAGSORDEN: 1. Godkendelse af referater 2. Formandens beretning v/formanden 3. Regnskab, Budget og Satser v/ Kassereren. 4.

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose

Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Der vil blive serveret sandwich og vand under mødet. Husk tilmelding!!!

Læs mere

Beretning 2010 FFD 2009.

Beretning 2010 FFD 2009. Beretning 2010 Den 74. tyvende beretning blev så min opgave at fremlægge efter mit første år som formand for en klub jeg kun kan være glad for at være medlem af. Det har været et fantastisk år selv om

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere