Bestyrelsesmøde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde 2-2015"

Transkript

1 Bestyrelsesmøde REFERAT KL PARK HOTEL, MIDDELFART MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE Bestyrelsesmøde Peter Friis, Marc Nyeland, Kåre Foged, Palle Navntoft, Jan Rune Jensen, Jens Lind, Michael W. Planeta, Lars Carlsen og Blom AFBUD Dagsorden 1 min 1.1. GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE D. 4. FEBRUAR 2015 PETER Referaterne fra møderne d. 4. februar 2015 blev godkendt. 2 MIN 1.2. OPFØLGNINGSLISTE PETER Opfølgningslisten blev opdateret. 2 MIN 2. VEDTAGELSE AF FORRETNINGSORDEN ALLE Forretningsorden blev vedtaget og underskrevet.

2 45 MIN 3. UDVIKLINGSPROJEKT I SAMARBEJDE MED DIF ALLE Der er ingen tvivl om, at vi skal løse vores forpligtelser ift. Konsulentaftalen (Aftalen om tilskud til vores udviklingskons ulent) med DIF. Lars kan ikke få svar fra Jan Gudnitz på, hvorledes DIF beregner en evt. udtrædelse af Fordelingsnøglen. Det er afgørende for beslutningen, om vi skal udtræde af Fordelingsnøglen, hvorledes en udtrædelse beregnes. En evt. udtrædelse må ikke påvirke vores tilskud. Bestyrelsen finder ikke, at det er realistisk at vi kan igangsætte projektet pr. 1. januar 2016, hvis vi skal opfylde vores Fordelingsnøglebudget i Det vurderes, at der skal afsættes en ¼ tidsstilling i seks måneder for at kunne gennemarbejde et projekt, så det kan præsenteres for DIFs bestyrelse. At afsætte en ¼ tidsstilling vil betyde, at vi ikke vil kunne opfylde vores Fordelingsnøglebudget. Såfremt Fordelingsnøgletilskuddet for 2017 beregnes ud fra 2013, 2014 og 2015 vil vi økonomisk blive ramt ved at trække en ¼ stilling væk fra Fordelingsnøgleaktiviteter på nuværende tidspunkt. Alle finder, at det er et projekt, der kan være med til at løfte udviklingen i klubberne og forbundet. Det er vigtigt, at vi ikke forventer, at alle klubber er klar til at gennemføre det. Nogle klubber vil først skulle forberedes/ stabiliseres, før de vil være klar til at gennemføre et projekt. Andre klubber vil ikke være klar til at kunne gennemføre et sådan projekt. Det er vigtigt, at klubberne har styr på den daglige drift, før de har ressourcer til at indgå i et fælles udviklingsprojekt. Det skal derfor s ikres, at fundamentet (den daglige drift) er på plads i klubberne, før vi lancere et evt. udviklingsprojekt. DIF anbefaler at forbundene sikre sig, at klubberne bakker op omkring projektet, så det er et fælles projekt for hele forbundet. Bestyrelsen er helt enig i, at det er vigtigt, at det rigtige antal klubber er modne til at deltage. Det er ligeledes meget vigtigt, at der er opbakning blandt klubberne. Licenstallene fra 2014 på U12 og U14 viser en fremgang, men vi kan ikke på baggrund af tal fra ét år fastslå, hvorvidt vi har udviklingen er vendt. Bestyrelsen ønsker, at Forklædet skal udfyldes, så vi kan præsentere et projekt på formandskongressen til efteråret. Her ønsk er bestyrelsen at diskutere projektet med klubberne. Kontakt Jan Gudnitz ang. hvorledes en evt. udtrædelse af Fordelingsnøglen beregnes. Peter kontakter Bent Clausen, hvis Jan Gudnitz ikke svarer inden for kort tid. Lars evt. Peter Uge 17 Udarbejdelse af Forklæde Lars Palle er sparringsparter i bestyrelsen. Første bestyrelsesmøde efter sommerferien. 1 MIN 4. OPDATERING AF POLITISK REPRÆSENTATION VED ARRANGEMENTER ALLE Peter er vores politiske repræsentant ved Summer Cup d. 6. juni MIN 5. GODKENDELSE AF ÅRSRAPPORT 2014 KÅRE Bestyrelsen havde gerne set, at opstillingen af regnskabet i Årsrapporten 2014 fulgte opstillingen af budgettet. Da den nye opstillingsmåde er indført i 2014, ville hele 2013 regnskabet skulle gennemgås og konteres efter den nye opstilling for at sammenligningstallene kunne udarbejdes. Dette vil være et ressourcemæssigt stort arbejde. Regnskabet i årsrapporten 2015 vil blive opstillet efter den nye opstillingsmåde. Her er både regnskab 2014 og 2015 konteres efter den nye opstilling, så er forholdsvis let at opstille regnskabet på en ny måde.

3 Årsrapporten 2014 blev godkendt og underskrevet. Udsendelse af Årsrapport 2014 til klubberne. NB Når kommentarer fra den Interne revision er udarbejdet. 55 MIN 6. INDGÅELSE AF TREÅRIG AFTALE PÅ TV PRODUKTION AF MERMAID BOWL JENS Det blevet diskuteret, om der skulle være afsøgt andre samarbejdspartnere. Mediebilledet har ændret sig, så der er langt fler e spillere på banen end for bare to år siden. Der er ligeledes sket meget på TV produktionsområdet, så TV produktioner er blevet langt billigere. Det bør derfor være muligt at få flere kameraer evt. stationære kameraer ift. tidligere år. Jens vurderer, at en TV produktion i samarbejde med TV2 Sport vil kunne gøres for ca. det samme, som med VIASAT. TV2 Sport producere ud fra Odense, så der er lavere omkostninger, da der er langt færre folk og udstyr på selve stedet. Bestyrelsen ønsker, at TV2 Sport kontaktes, før der kan indgås aftale med VIASAT. Bestyrelsen ser gerne en to årig aftale med option på det tredje år. Bestyrelsen vil ligeledes gerne have mere synlighed i form af X antal spot ifm. NFL udsendelserne på andre DAFF arrangementer herunder Rookie Day. Afklaring med TV2 Sport med hensyn til deres interesse for at sende Mermaid Bowl. Peter Inden for få dage Input til Louise ift. kontraktforslaget til VIASAT Marc/ Peter Lige efter mødet 20 MIN 7. UDARBEJDELSE AF FLAGFOOTBALL.DK OG CHEERLEADING.DK MARC Der er ønske om, at lave cheerleading.dk klar til omkring 1. november 2015 ifm. Jule Cup 2015, hvor der er sæsonstart. Flagfootball.dk skal være klar til omkring 1. marts Administrations- og Kommunikationsafdelingen skal stå for programmeringen af de to hjemmesider, mens teksterne til siderne skal skrive af frivillige. Bestyrelsen er indstillet på, at siderne skal genføres, og der at det skal ske på bekostning af evt. andre initiativer. Det er vigtigt, at ressourcerne afsættes til at udarbejde de to sider. Marc vil finde frivillige til at skrive teksterne til flagfootball.dk, mens Cheerleadingudvalget skal have ansvaret for tekst erne til cheerleading.dk. Udarbejdelse af cheerleading.dk 1. november 2015 Udarbejdelse af tekster til cheerleading.dk Cheerleadingudvalget 15. juni 2015 Udarbejdelse af flagfootball.dk 1. marts 2016 Udarbejdelse af tekster til flagfootball.dk Marc 15. december MIN 8. OPDATERING AF TURNERINGSREGULATIV JENS

4 Turneringsregulativet blev vedtaget. Udsendelse af Turneringsregulativ 10 MIN 9. FASTLÆGGELSE AF KOMMENDE BESTYRELSESMØDER JAN De kommende bestyrelsesmøder fastlægges til tirsdag d. 16. juni 2015 kl i Odense og tirsdag d. 18. august 2015 kl i Brøndby. Bent Clausen har efter mødet meddelt, at han kan deltage d. 16. juni MIN 10. FREMLÆGGELSE AF REGNSKAB FOR FØRSTE KVARTAL 2015 KÅRE Det foreløbige regnskab for første kvartal 2015 viser et overskud på kr. ift. budget. Budgettet er dog ikke justeret for udgifter, der er blevet rykket fra 1. til 2. kvartal. En hurtigt gennemgang viser, at minimum kr. skal flyttes fra 1. til 2. kvartal, så overskuddet er masimalt kr. DIF Økonomi er i øjeblikket ved at udarbejde prognoseregnskabet, så det præcise overblik over 1. kvartal opnås. rundsender prognoseregnskabet, når DIF Økonomi har det færdigt. Rundsending af prognoseregnskab 10 MIN 11. FREMLÆGGELSE AF DE TAKTISKE HANDLEPLANER MARC De færdige handleplaner blev præsenteret. Der er fundet et fornuftigt leje mellem de ansatte og opgaverne, men der er fortsat flere arbejdsopgaver end der er arbejdstimer. Marc har udarbejdet et forslag til, hvorledes der på det tre idrætsgrene kan udarbejdes mere beskrivende handleplaner. Bestyrelsen synes, at det giver god mening at udarbejde beskrivende handleplaner på de tre idrætsgrene Det kan bl.a. bruges ifm. budgetlægningen til efteråret. De beskrivende handleplaner vil ligeledes være gode til at synliggøre over for klubberne, hvad fokus er det kommende år.

5 25 MIN 12. KORT RESUME AF OVERLEVERINGSMØDE PÅ MARKEDSFØRING MICHAEL Michael fortalte kort om overleveringsmødet på markedsføring. Bestyrelsen ønsker, at der afsættes mere tid til sponsor- og fondssøgning. Det er svært, at lave sponsorater, når landsholdet spiller få kampe og National Ligaen ligeledes er svært at sælge, men arbejdet skal prioriteres. Det er vigtigt, at der udarbejdes en konkret plan for, hvorledes sponsor- og fondssøgning kan opprioriteres. Bestyrelsen vil gerne biddrage med deres kompetencer til sponsor- og fondssøgning. 3 MIN 13. ICU OG ECU GENERAL ASSEMBLYS JAN Jan deltager i begge generalforsamlinger. DAFF har genopstillet Mikael Sohn Ottesen til den nordeuropæiske plads i ECUs bestyrelse. 10 MIN 14. ORIENTERING VEDR. KVARTALSVIS KPI AFRAPPORTERING PETER Marc fremlagde et udkast til en light udgave af en KPI afrapportering. Det er målet, at den lette udgave af KPI afrapporteringen skal udarbejdes kvartalsvis. Bestyrelsen finder, at det er et fint udkast, der hurtigt kan udfyldes og give et godt overblik. KPI afrapportering vil blive udfyldt til næste bestyrelsesmøde. KPI afrapportering Lars/ Næste møde 20 MIN 15. ORIENTERING FRA SPORT/ UDVIKLING OG ADMINISTRATION/ KOMMUNIKATION ALLE Sport/ Udvikling Begyndende kulturændring U12/U14 o Kyler, U12/U14 træner fra Frederikssund Oaks, lagde et indlæg op i U12/U14 gruppen der omhandlede, og spurgte ind til, hvordan man skal fordele sine spillere, hvis klubben har flere hold jeg fulgte tråden, der viste at den klare indsats vi har kørt igennem flere år, er ved at forankre sig ude i klubberne, da de kommentarer der kom til Kylers indlæg var rigtig gode og udtryk for DAFFs værdier for aldersgruppen. Carl Scheffers i Idrættens Hus o I forbindelse med IFAF Officiating Clinic, hvor Carl Scheffers var hovedtaler, havde vi arrangeret at han afholdt et foredrag i Idrættens Hus, der var fin besøgt og viste han er en god taler, med mange sjove og spændende historie fra NFL. Radio Genlüd

6 o Lars Carlsen var i Radio Genlüd sent om aftenen den sammen med Marco Kleinnibelink Rysgaard for at tale football generelt og i Danmark. Rantzausminde Efterskole o Er blevet kontaktet af 2 lærere på Rantzausminde, og har afholdt møde med dem i flere omgange bl.a. ved et besøg på skolen. o Skolen ønsker at udvikle sig til en idrætsefterskole med fokus på amerikanske idrætter basketball, football, etc. o De vil gerne i gang med de første hold august Og har sendt materiale vi kan dele ud ved klubbesøg og materiale til at ligge på vores hjemmesider. o Derudover ønsker de at samarbejde med DAFF vedr. Forskellige arrangementer såsom landsholdscamps, træneruddannelser, formandskongresser etc. De har nogle meget fine faciliteter og et konkurrencedygtigt prisniveau. o Har forsøgt at placere Udviklingsmødet for Cheerleading der, men da den er planlagt til pinselørdag, har alle ansatte fri den weekend og det er derfor ikke muligt det fremsendte pris på forplejning var rigtig god, og brugen af faciliteterne er fri. DM cheerleading 11. april 2015 o Thomas Brygman var til stede lørdag eftermiddag rapport på nuværende tidspunkt ikke færdig Dommere Møde DU se referat IFAF Europe Officiating clinic o Meget velorganiseret af DU, ved Martin Mikkelsen og Frank Kristensen, med hjælp af flere. o Peter Friis åbnede clinic en lørdag og Lars Carlsen havde et indlæg søndag morgen med titlen: A Football Game and the Officials from a Coach perspective o Mere i referat fra seneste DU møde. Diverse dommerkurser se referat fra seneste DU møde for mere info. EDK marts 2015 se referat fra seneste DU møde for mere info Dommere til VM Det er lykkedes at finde økonomi til at sende to dommere til VM i Canton. Dommerkurser flag-football o Jakob Andreasen har taget ansvar for dommeruddannelser for flag, hvilket han gør rigtig godt, og vi har en meget fin dialog. o Der har været kurser både i øst og vest. o Afventer privatkursus for Kolind, samt A-dommer kurset den Talent & Landshold U19-landshold AM minicamp o i Ikast o i Gentofte o Aflyste invi minicamps, da vi kunne finde de spillere vi gerne ville have i camp ud fra de åbne minicamps, og så kunne vi derved spare penge. Vi var lidt bagud football mæssigt da camp startede, men ved at spare kunne vi sætte prisen lidt ned og derved har vi fået nogle flere spillere med, og der var vigtigere i det store perspektiv også sportsligt april U19-landsholdscamp Middelfart o 101 spillere var inviterede o 81 tilmeldte sidste framelding var onsdag kl. 20:45 o 5 spillere tog hjem den 3. april af forskellige årsager, et par med småskader, et par havde mistet lysten en tog hjem uden vi fik besked, og har stadig ikke hørt noget fra vedkommende (fik bekræftet at han var taget hjem ved at kontakte hans bror) o Fik udvalgt de 45, samt 3 reserver til kvalifikationsturneringen 8-10 maj 2015 i Vejle. o Fik udarbejdet 75 man player liste til IFAF svært når den skal dække helt forbi et evt. EM i Dresden i slutningen af juni o Generelt en god camp, hvor vi opnåede de ønskede resultater. U19-landsholdets kvalifikations turnering i Vejle samt evt. EM i Dresden o Der er en del der har udfordringer med eksamener, hvor vi skal hjælpe til med at få det på plads dette vil være lidt tidskrævende, da de enkelte skoler skal kontaktes. Scout tur til Bristol april o Så kampen GB vandt 21 0 over RUS o Fik film med hjem sideline og endzone o Havde en del tid med Gary Marshall, BAFA National Programme Committee, IFAF E Board member og vi har en det samme syn på en del af IFAFs tilgang til U19EM turneringen 2015, og vi vil fortsætte kampen for at rette op på det fremover fx 75 man player roster ind til IFAF 30 dage før kvalifikationskampe og der efterfølgende ikke kan ændres ikke fair forhold. o I øvrigt dækkede BAFA omkostningerne til hotel fredag-søndag.

7 ESAA o Afholdte møder o LC og AH deltog o AH deltog Eliteprojekt Horsens o LC har afholdt møde med Horsens kommune Elitekoordinator Nikolaj Brostrøm vedr. eliteprojekt Horsens involverende Horsens Stalions. o På mødet informerede LC Nikolaj Brostrøm om de krav DAFF stiller for at gå ind i projektet, herunder krav til den træner der skal stå for morgentræningen i eliteprojektet. o Udgangspunkt er at det skal ligne ESAA i Aarhus, Nikolaj Brostrøm vender tilbage senere, når det er drøftet mere i kommunen. Cheerleading landsholdet o Har afholdt de planlagte camps, mangler weekenden op til afrejse den 20. april. o LC har været en del indover landstræners transport og ophold i forbindelse med camps o Turen til Orlando er ved at være på plads LC har været en del indover vedr. diverse dispositioner såsom rejser, dragter, billeje etc. Flag-football herre landsholdet o Der er afhold Åben try-out, med et fint fremmøde, så mange at der skal finde en invitation minicamp sted, for at udvælge de spillere der skal med i det videre forløb. o EM skal afvikles på Principe de Asturias Sports complex i Madrid den september Uddannelser Uddannelse DAFF Niv 1 - #1 og #2 o Se KPI rapport U12/U14 trænerkursus o Faldt over en artikel vedr. Unge Trænere Lærer Rummelighed der beskriver et uddannelsesforløb for trænere der vil være meget relevant for DAFFs U127U14 Trænerkursus. o Har kontaktet udvikler af uddannelsesforløbet, og han vil gerne være mødes og dele erfaringer, og tale om uddannelsesforløb et. Er så spændende og relevant, at der skal tages med inden udviklingen af uddannelsen. o U12/U14 kursus skal udbydes i efteråret Udviklingen af Flagtræneruddannelsen er i gang, seneste møde var tirsdag den 7. april der var dog kun 2 deltagere, hvilket kan blive en udfordring på sigt, hvis ikke flere bakker op om udviklingen. Cheerleading træneruddannelser er planlagt og tilmelding er begyndt. Udvikling Formandskongres amerikansk fodbold o Der var kun ganske få tilmeldte og vi overvejede at aflyse, og kontaktede derfor Jens, der sagde vi skulle gennemføre uagte t de få deltagere rigtig fin beslutning, da det blev et meget fint og produktivt møde, med mange god input se referat for mere. Udviklingsmøde Flag-football o Ikke mange deltagere, men et godt møde i positiv ånd, og deltagerne udviste interesse for at udvikle sporten, og påtage sig et medansvar for det. o Se referat for mere info. Projekt U12/U14 opstartsmøde 23 og 24. februar 2015 o Vi har afholdt Opstartsmøder for U12/U14 projektet og målet var at få 14 klubber med i projektet og det lykkes. Vi er i gan g med det videre forløb, der strækker sig over resten af året. Ny klub i Grenå o I starten af marts modtager DAFF en henvendelse fra Henrik Elkjær, der er konsulent i UngNorddjurs, om at der er nogle unge der ønsker at starte en klub op i Grenå. o Lars Carlsen har holdt et møde med et muligt bestyrelsesmedlem, der har stor erfaring idet vedkommende har været formand i amerikansk fodbold forening i 10 år op gennem 90 erne, og nu ønsker hans søn at spille og da de bor i Ebeltoft var det nærliggende at LC kontaktede vedkommende og spurgte om der var interesse for at indgå i ops tart af klubben i Grenå, og det er der. o Den blev der afholdt møde i Grenå med deltagelse af Lars Carlsen, det mulige bestyrelsesmedlem, Henrik Elkjær fr a UngNorddjurs, samt de 3 unge mennesker der er initiativtagerne. o Ud fra at UngNorddjurs står bag, der er fundet en erfaring der ønsker at indgå i processen, og samtaler med Jens, så har vi valgt at bistå klubben med opstart da der er basis for at den kan etablere sig selv og vokse, da baglandet er i orden og den ligger i et område hvor der ikke er footbal indenfor kort afstand. møde med mulig formand. o De har hovedsagligt brug for udstyr, så noget af det låneudstyr DAFF har ude skal indsamles og sendes til Grenå. o De har brug for trænerbistand i starten, og her vil Aarhus Tigers gerne være behjælpelige

8 Avedøre Monarchs o LC modtog en henvendelse om at der var problemer i bestyrelsen splid mellem formanden og bestyrelsen. o LC deltog i et møde for at høre mere o LC afholdt et mæglingsmøde mellem Tina og Birgitthe , dette endte hurtigt med at parterne kune blive enige om at være uenige, og at eneste udvej var en ekstraordinær generalforsamling. o LC var dirigent ved Avedøre Monarchs ekstraordinære generalforsamling den ny bestyrelse på plads. o LC deltager i første bestyrelsesmøde i ny bestyrelse den 15. april 2015, så de kan komme ordentlig i gang. Den gamle bestyr else fungerde dårligt, og havde ingen dagsorden for møderne, og deraf mangelfuld referat, etc. Bootcamp april 2015 o Thomas Brygmann er tilsted lørdag formiddag for at observere rapport på nuværende tidspunkt ikke færdig Ung Start Aflyst o Der var kun en klub tilmeldt, så vi måtte aflyse overvejer om vi fremover ikke skal have Ung Start, men i stedet afholde camps i samarbejde med klubber Kvinde flag opstartsprojekt er sat i opgavelisten, og vil blive udviklet således at vi kan få det i gang inden sommerferien o Skal udvikles over U12/U14 Opstartsprojektet o 3 klubber skal deltage Turnering NL møde o Kun 2 NL klubber tilmeldt, så vi valgte at aflyse efterfølgende har der været et par sager der fint kunne have været drøftet på et NL møde, men den klub det omhandlede var ikke blandt de tilmeldte, så det havde ikke ændret noget selvom NL mødet var gennemført. U12/U14 møder øst og vest o I har afholdt de vanlige før sæson U12/U14 møder et i øst og et i vest, hvor vi har drøftet de gældende regler og forslag til ændringer. Organisation Møde med CVU o Der begyndte at komme flere og flere sager, hvor det kunne tydes at der var lidt uoverensstemmelser med CU og DAFF omkring ansvar og opgaver, så vi valgte at afholde et møde. Mødet gik godt og vi fik ansvar og opgaver placeret se referat for mere. Administration/ Kommunikation Specialeskrivning for vil i perioden april-august skrive speciale. Der er lagt en plan, hvor han som udgangspunkt arbejder 2 dage om ugen, og holder ferie/ orlov de andre dage. Rasmus Bergholt er ansat til at hjælpe til med at løse opgaverne. U19 EM Kvalifikationsturnering og Louise har før påske afholdt møde med Triangle Razorbacks vedr. afviklingen af U19 EM Kvalifikationsturneringen. D er blev diskuteret forskellige mulige fordelinger. Appelsagsafgørelse vedr. Klubskifte i Cheerleading Appeludvalget har som Disciplinærudvalget stadfæstet bestyrelsens afgørelse i den klubskiftesag, der var indbragt. Appeludvalgets afgørelse er efterfølgende blevet anket til DIF Idrættens højeste Appelinstans. DM i Cheerleading deltog ved størstedelen af DM i cheerleading d. 11. april Der var rekordstor tilmelding samt rigtig mange tilskuere. Arrangementet forløb rigtigt godt, men som altid er der udfordringer omkring ventetiden fra sidste hold er færdig, og til med aljer og pokaler kan overrækkes. 20 MIN 16. EVENTUELT

9 Jakker til bestyrelsen Alle bestyrelsesmedlemmer fik bestilt jakker. Præsentationsmateriale til sponsorer Mikael viste noget af det sponsormateriale, han tidligere har lavet. Bestyrelsen ser gerne, at der bliver udarbejdet en fælles sponsorfoldere for alle tre idrætsgrene i en flot opsætning. Michael vil gerne sparre med Louise omkring dette. Top Danmark Hallen Palle har fuldt op på Ballerup Kommunes beslutning om at skære ned på den gruppe af foreninger/ organisationer, der kan leje hallen. Der er måske et hul, så landsholdet igen kan få adgang til hallen. Palle arbejder videre med dette. Når haller overgår til kommunen, vil den blive stillet til rådighed for kommunes klubber, men der vil kunne søges til enkeltstående arrangementer. Dato: Dato: Marc Nyeland Næstformand Blom Referent

Bestyrelsesmøde 3-2014

Bestyrelsesmøde 3-2014 Bestyrelsesmøde 3-2014 REFERAT 25-03-2014 KL 18.35 23.10 DAN BUNKERING, MIDDELFART MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE Bestyrelsesmøde Peter Friis, Kåre Foged, Palle Navntoft,

Læs mere

Bestyrelsesmøde 2-2014

Bestyrelsesmøde 2-2014 Bestyrelsesmøde 2-2014 REFERAT 25-03-2014 KL 18.35 22.45 IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE AFBUD Bestyrelsesmøde Peter Friis, Marc Nyeland, Jens Lind,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag d. 4. september 2012 kl. 18.30 21.30 Deltagere: Jens Jordahn, Peter Friis, Per Sandau (kom kl. 19.30), Palle Navntoft, Marc Nyeland, Mikael Sohn Ottesen, Lars Carlsen

Læs mere

Bestyrelsesmøde 1-2015

Bestyrelsesmøde 1-2015 Bestyrelsesmøde 1-2015 REFERAT 04-02-2014 KL 18.15 22.35 IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE Bestyrelsesmøde Peter Friis, Marc Nyeland, Kåre Foged, Palle

Læs mere

Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde 2-2016 REFERAT 08-03-2016 KL 16.10 21.40 IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE AFBUD Bestyrelsesmøde Peter Friis, Jan Rune Jensen, Palle

Læs mere

Bestyrelsesmøde 5-2014

Bestyrelsesmøde 5-2014 Bestyrelsesmøde 5-2014 REFERAT 25-08-2014 KL 18.55 22.45 PARK HOTEL, MIDDELFART MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE AFBUD Bestyrelsesmøde Peter Friis, Kåre Foged, Palle Navntoft,

Læs mere

Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde 6-2016 REFERAT 06-07-2016 KL 18.25 22.15 IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT Bestyrelsesmøde TIDTAGER Michael B. DELTAGERE AFBUD Michael Brøndum Hansen, Mikael

Læs mere

Dansk Amerikansk Fodbold Forbund Danish American Football Federation

Dansk Amerikansk Fodbold Forbund Danish American Football Federation Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag d. 24. januar 2012 kl. 18.30 22.00 Deltagere: Jens Jordahn, Peter Friis, Per Sandau, Marc Nyeland, Mikael Sohn Ottesen, Lars Carlsen og Nicolai Blom. Afbud: Palle Navntoft

Læs mere

Bestyrelsesmøde 6-2014

Bestyrelsesmøde 6-2014 Bestyrelsesmøde 6-2014 REFERAT 30-09-2014 KL 18.30 22.00 IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE AFBUD Bestyrelsesmøde Peter Friis, Marc Nyeland, Mikkel Søholm

Læs mere

Bestyrelsesmøde 7-2014

Bestyrelsesmøde 7-2014 Bestyrelsesmøde 7-2014 REFERAT 11-11-2014 KL 18.50 23.20 PARK HOTEL, BRØNDBY MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE AFBUD Bestyrelsesmøde Peter Friis, Marc Nyeland, Kåre Foged,

Læs mere

Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde 7-2016 REFERAT 22-08-2016 KL 18.25 21.40 IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT Bestyrelsesmøde TIDTAGER Michael B. DELTAGERE AFBUD Michael Brøndum Hansen, Michael

Læs mere

Tina Damkjær Larentis Piggy Wiggys Cheerleaders Tina Lohmann Århus Tigers Cheerleaders Maja Pasieczny sdu vikings Aarhus Tigers Cheerleaders

Tina Damkjær Larentis Piggy Wiggys Cheerleaders Tina Lohmann Århus Tigers Cheerleaders Maja Pasieczny sdu vikings Aarhus Tigers Cheerleaders Input fra Udviklingsmøde for Cheerleading Lørdag d. 10. maj 2014 Østergade Forsamlingshus, Middelfart Deltagere: Fornavn Efternavn Klub Anine Dittmer sdu vikings Anni Jensen GHG Bente Berg GHG Cheerleaders

Læs mere

Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde 9-2016 REFERAT 22-09-2016 KL 18.35 21.40 IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT Bestyrelsesmøde TIDTAGER Michael B. DELTAGERE AFBUD Michael Brøndum Hansen, Michael

Læs mere

Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde 4-2017 REFERAT 29-08-2017 KL 18.30 21.45 IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT Bestyrelsesmøde TIDTAGER Michael B. DELTAGERE AFBUD Michael Brøndum Hansen, Anders

Læs mere

Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde 10-2016 REFERAT 13-12-2016 KL 18.30 22.05 IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT Nicolai Bestyrelsesmøde Nicolai Nicolai TIDTAGER Michael B. DELTAGERE AFBUD

Læs mere

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Deltagere Fraværende ved afbud Jens Terkelsen, Christina Carls, Henriette

Læs mere

Generalforsamling og distriktsmøde 29. oktober 2012

Generalforsamling og distriktsmøde 29. oktober 2012 Generalforsamling efterår 202 - referat Generalforsamling og distriktsmøde 29. oktober 202 Afholdt i Stensballegaard Golfklub Deltagere: Distriktsledelsen: Peter Bøgelund Riis (PBR), Bjarne Nielsen, Bjarne

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Tirsdag den 19. August 2014 kl. 18.00 STED: Fangel Kro & Hotel Fangelvej 55 5260 Odense S DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Poul Lamhauge(PL), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH),

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2010 24. februar 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 Den 15. marts 2010/ik 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01 2010 3. s siden sidst 3. s samarbejde Beslutninger

Læs mere

Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde 2-2017 REFERAT 28-03-2017 KL 18.30 22.00 IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT Bestyrelsesmøde TIDTAGER Michael B. DELTAGERE AFBUD Michael Brøndum Hansen, Michael

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

18. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. februar 2015.

18. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. februar 2015. Hørve Idrætsforening Grundlagt 1901 18. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. februar 2015. Tilstede: Kim Buurskov, Marianne Hoffmann, Palle Petersen og Kasper Skau. Fraværende: Casper Jensen,

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde 3-2017 REFERAT 01-06-2017 KL 18.30 21.45 IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT Nicolai Bestyrelsesmøde Nicolai Nicolai TIDTAGER Michael B. DELTAGERE AFBUD Michael

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 10.15. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub - FFK 2004

Frederiksværk Fodbold Klub - FFK 2004 Vedr. Referat af bestyrelsesmødet den 12. august Fraværende: Gitte 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 22. august 13 2. Orientering ved formanden. Kim Tønder (KT) fortalte, at de 4 fodboldklubber var

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015

Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015 Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015 Tilstede: Christian, Per, Lisbeth, Britta, Jenny, Heidi, Henrik & Anja 1. Referat fra sidste møde - godkendt 2. Nye punkter til dagsordenen - AquaCamp - Næste

Læs mere

Danmarks Brydeforbund

Danmarks Brydeforbund Referat Bestyrelsesmøde Tid: Lørdag den 28.2.2015, kl. 10.00. Sted: Scandic Hotel Odense. Tilstede: Palle Nielsen formand (PN), Erik Nyblom næstformand(en), Lene Søberg kasserer (LS), Sonja Ekstrøm (SE),

Læs mere

REFERAT. Klubsamarbejdsmøde forår 2014. Klubsamarbejdsmøde Dato: 12. marts 2014

REFERAT. Klubsamarbejdsmøde forår 2014. Klubsamarbejdsmøde Dato: 12. marts 2014 Møde: REFERAT Klubsamarbejdsmøde forår 2014 Klubsamarbejdsmøde Dato: 12. marts 2014 Sted: Deltagere: Kopi til: Dagsorden Nyborg Hallerne, Nyborg Kenn Brandenburg, Nyborg Tennisklub, Curt Grann, Nyborg

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde 9-2016 REFERAT 24-10-2016 KL 18.35 21.40 IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT Bestyrelsesmøde TIDTAGER Michael P. DELTAGERE AFBUD Michael Brøndum Hansen (deltog

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde.

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde. Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Dato: 22/09/2011 Deltagere: Karina Ildor Jacobsgaard, Natja Grønvaldt, Stine Corlin Christensen, Birita Christiansen, Paul Bang, Asger Bryderup, Casper Koll, Christoffer Larsen,

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde d. 11.10.2015

Referat til bestyrelsesmøde d. 11.10.2015 Referat til bestyrelsesmøde d. 11.10.2015 Til stede: Eva Buxbom, Klaus Brostrøm, Peter Bøgh, Jacob Beermann, Kenneth Kyvsgaard, Peter Andersen og Alex Thorsen. Referent: Eva Buxbom 1. Godkendelse af sidste

Læs mere

REFERAT. Klubsamarbejdsmøde forår 2014

REFERAT. Klubsamarbejdsmøde forår 2014 Møde: REFERAT Klubsamarbejdsmøde forår 2014 klubsamarbejdsmøde Dato: 5. marts 2014 Sted: Deltagere: Kopi til: Stjernen Tennis, Odense Kirsten Habicht, TCO, Carstens Tornbjerg, TCO og FTU, Mikkel Schäfer,

Læs mere

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ)

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ) Dagsorden til bestyrelsesmødee Mødedag...: Tirsdag den 22. marts 2011 Mødetidsp punkt: kl. 18:30 Mødessted d : Ågade 97, 1., 83700 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK Mandag den 10. marts 2014, kl. 19.00-21:00 i klubrummet.

Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK Mandag den 10. marts 2014, kl. 19.00-21:00 i klubrummet. Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK Mandag den 10. marts 2014, kl. 19.00-21:00 i klubrummet. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Valg af referent 3. Godkendelse af referat fra sidste mødet. (Fortroligt/Web)

Læs mere

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April Vandpolo Område møde Søndag 26. April TAK Tænk over lette ting I kan gøre for at hjælpe Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner for sektionen

Læs mere

Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen

Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen SØNDERMARKENS IDRÆTSKLUB FODBOLDAFDELINGEN Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen Tirsdag, den 24. februar 2015, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : blev foreslået og valgt

Læs mere

Den fremsendte dagsorden blev godkendt med den ændring, at vi starter med punkt 3a (Struktur) og 3b (Årshjul for ØST).

Den fremsendte dagsorden blev godkendt med den ændring, at vi starter med punkt 3a (Struktur) og 3b (Årshjul for ØST). Tilstede fra DBwF-Øst: Ikke tilstede: Desuden deltog: Formand: Martin Guldager (MG) Budgetansvarlig: Leif Makholm (LM) Sekretær: Bente Makholm (BM) Aktivitetskoordinator: Tim Høst (TH) Turneringsteam:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

REFERAT. Klubsamarbejdsmøde forår 2014

REFERAT. Klubsamarbejdsmøde forår 2014 Møde: REFERAT Klubsamarbejdsmøde forår 2014 klubsamarbejdsmøde Dato: 10. marts 2014 Sted: Deltagere: Kopi til: Stenstrup Hallen, Steenstrup Michael Heering, Stenstrup Tennisklub og FTU, Michael Grube Andersen,

Læs mere

Referat fra FU-møde. 03. Næste mødedato: Torsdag d. 22. marts kl. 18:30

Referat fra FU-møde. 03. Næste mødedato: Torsdag d. 22. marts kl. 18:30 Referat fra FU-møde Mødedag...: 23. februar 2012 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Mødessted : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Henning Dam (HD) Ordstyrer: Carl Aage Sørensen Mødetype: Forretningsudvalg

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

Bestyrelsesmøde 4-2014

Bestyrelsesmøde 4-2014 Bestyrelsesmøde 4-2014 REFERAT 24-06-2014 KL 18.35 22.30 IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE AFBUD Bestyrelsesmøde Peter Friis, Kåre Foged, Palle Navntoft,

Læs mere

Bestyrelsesmøde Tirsdag den 27. april 2010 Kl Brøndby

Bestyrelsesmøde Tirsdag den 27. april 2010 Kl Brøndby Bestyrelsesmøde Tirsdag den 27. april 2010 Kl. 15.00 20.30 Brøndby Til stede: Ulf Helgstrand (UH) formand Jørgen Mertz (JM) næstformand Troels Ullerup (TU) Jette Bille (JB) Jakob Ravnsbo (JR) Fra administrationen:

Læs mere

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Mødeleder: Referent: Henrik Dato: 14. april 2015 kl. 18.30 i Caféen Tilstedeværende:, Henrik, Lau, Peskho,, Fraværende: Kirsten, Stig. Dagsordenspunkt: Konklusion: Ansvar Deadline:

Læs mere

MERMAID BOWL XXVI JUNIOR BOWL XXIII 2014

MERMAID BOWL XXVI JUNIOR BOWL XXIII 2014 PROSPEKT PÅ MERMAID BOWL XXVI JUNIOR BOWL XXIII 2014 & MERMAID BOWL XXVII JUNIOR BOWL XXVII 2015 Dansk Amerikansk Fodbold Forbund er medlem af: Side 1 af 6 De to hold, der spiller henholdsvis Mermaid Bowl

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Ikast Svømmeklub 2013.

Referat fra generalforsamling i Ikast Svømmeklub 2013. Referat fra generalforsamling i Ikast Svømmeklub 2013. Dagsorden for ordinær generalforsamling den 19. marts 2013. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.). 2. Formandens beretning ved Claus

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 25. oktober 2014

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 25. oktober 2014 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 25. oktober 2014 Mødet afholdtes i Bowl n Fun, Viby og startede kl. 12.45. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

Til Fodbold bestyrelsen i HEI 25. april Mandag den 25. april 2016 kl Mødet afholdes i HEI Hallen

Til Fodbold bestyrelsen i HEI 25. april Mandag den 25. april 2016 kl Mødet afholdes i HEI Hallen Til Fodbold bestyrelsen i HEI 25. april 2016 Hermed indkaldes der til bestyrelsesmøde: Mandag den 25. april 2016 kl. 19.30 Mødet afholdes i HEI Hallen Dagsorden: 1. Velkomst 2. Medlemmernes kvarter 3.

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde i VTK

Referat fra Bestyrelsesmøde i VTK Referat fra Bestyrelses i VTK Dato Tirsdag d. 07. januar 2014 Indkaldt af Sted Deltagere Fraværende Referent Palle (Sekretær) Hos Christina Christina () Formand Flemming (FL) Næstformand Rasmus (RA) Kasser

Læs mere

KPI Rapport 2014. Dansk Amerikansk Fodbold Forbund, DAFF 25. november 2014 Ver. 1

KPI Rapport 2014. Dansk Amerikansk Fodbold Forbund, DAFF 25. november 2014 Ver. 1 KPI Rapport 2014 Dansk Amerikansk Fodbold Forbund, DAFF 25. november 2014 Ver. 1 Af: Nicolai Blom/ Lars Carlsen Administrationschef/ Sportschef DAFF Dansk Amerikansk Fodbold Forbund Indhold Indledning...

Læs mere

KOPI. Indhold. Påtegninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning. Ledelsesberetning Oplysninger om forbundet 5 Beretning

KOPI. Indhold. Påtegninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning. Ledelsesberetning Oplysninger om forbundet 5 Beretning Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning 2 3 Ledelsesberetning Oplysninger om forbundet 5 Beretning 6 Årsrapport 1. oktober - 30. september Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

kursuskatalog cheerleading 2016

kursuskatalog cheerleading 2016 kursuskatalog cheerleading 2016 www.daff.dk hvem er vi? Dansk Amerikansk Fodbold Forbund, i daglig tale kaldet DAFF, er et specialforbund under Danmarks Idræts Forbund (DIF). Vi administrerer tre sportsgrene;

Læs mere

d. Ordfører og dirigent

d. Ordfører og dirigent 1) Velkomst og status ved Jesper Jesper bød velkommen og meddelte, at bestyrelsen var samlet, og derudover var Lene Bengtson, Eskil Garner og Steen Madsen inviteret til at deltage, da det forventes, at

Læs mere

Referat af DU-møde 27. oktober 2014

Referat af DU-møde 27. oktober 2014 Brøndby den 5. november 2014 Journalnummer 2074-14-mcn Referat af DU-møde 27. oktober 2014 Mandag den 27. oktober 2014 kl. 17.00 i Langeskov. Deltagere: Ole F. Petersen (OFP), Bjarne Munk Jensen (BMJ),

Læs mere

god løsning, da det ville være trist hvis det skulle lukke. Formandens beretning kan læses i sin helhed på 8.hk hjemmeside.

god løsning, da det ville være trist hvis det skulle lukke. Formandens beretning kan læses i sin helhed på 8.hk hjemmeside. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Hovedkredsbestyrelsens beretning ved formanden 3. Holdturneringslederens beretning 4. Ungdomslederens beretning 5. Kassererens beretning 6. Indkomne forslag 7. Fastsættelse

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK Mandag den 13. august 2012, kl. 18.00 i klubrummet

Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK Mandag den 13. august 2012, kl. 18.00 i klubrummet Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK Mandag den 13. august 2012, kl. 18.00 i klubrummet Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Valg af referent 3. Godkendelse af referat fra sidste møde. 4. Sportsudvalget

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 16. august 2017 kl Tilstede: Paw, Belinda, Jens, Tina, Rod, Mette, Camilla, Henri Afbud: Guller

Bestyrelsesmøde onsdag den 16. august 2017 kl Tilstede: Paw, Belinda, Jens, Tina, Rod, Mette, Camilla, Henri Afbud: Guller Bestyrelsesmøde onsdag den 16. august 2017 kl. 17.00 Tilstede: Paw, Belinda, Jens, Tina, Rod, Mette, Camilla, Afbud: Guller 1. Godkendelse af dagsordenen for møde Godkendt 2. Godkendelse af referat af

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Referat af DU-møde den 8. november 2016

Referat af DU-møde den 8. november 2016 Brøndby den 22. november 2016 Journalnummer 1861-16-mcn Referat af DU-møde den 8. november 2016 Tirsdag den 8. november 2016 kl. 17.00 i Langeskov Deltagere: Ole F. Petersen (OFP), Bjarne Munk Jensen (BMJ),

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 9 NOV 2004

Referat fra bestyrelsesmøde den 9 NOV 2004 Side 1 Viborg den 16 NOV 2004 Til Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Jakob Hoffmann, Teglmarken 203 Martin Neubert, Teglmarken 16, Erik Krogh, Enghaverne 38, Jan Stampe, Teglmarken 53, Ole Rishøj, Enghaverne

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Hermed indkaldes der til bestyrelsesmøde tirsdag den 19. februar kl. 19.00. Mødet afholdes i Skæring hallen. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Godkendelse af sidste referat

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Referat af møde i DHF s Turneringsudvalg Møde nr. 2 2014-2015 Torsdag d. 27. november 2014, kl. 18-22 i Langeskovhallen på Fyn.

Referat af møde i DHF s Turneringsudvalg Møde nr. 2 2014-2015 Torsdag d. 27. november 2014, kl. 18-22 i Langeskovhallen på Fyn. Brøndby den 27. november 2014 Journal nr. 2160-14 -SHA Referat af møde i DHF s Turneringsudvalg Møde nr. 2 2014-2015 Torsdag d. 27. november 2014, kl. 18-22 i Langeskovhallen på Fyn. Deltagere: Troels

Læs mere

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter:

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter: Referat fra hovedbestyrelsesmødet den 10. november 2016 Tune, den 14. november 2016/ir Side 1 af 4 Til stede: Formand: Kasserer: Sven Edelmann Dorthe Toftebjerg Næstformand og Fodbold: Pauli Christensen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i NeMo. Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00. Kløvervænget 18B, 5000 Odense C.

Referat af ordinær generalforsamling i NeMo. Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00. Kløvervænget 18B, 5000 Odense C. Referat af ordinær generalforsamling i NeMo Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00 Kløvervænget 18B, 5000 Odense C. Deltagere: Der var mødt 11 stemmeberettigede medlemmer op. Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2015 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 17. februar 2010

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 17. februar 2010 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 17. februar 2010 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 17. februar 2010 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende:

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Dagsorden: 1) Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Ane Brødsgaard og Line Dreyer

Dagsorden: 1) Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Ane Brødsgaard og Line Dreyer Referat af bestyrelsens møde tirsdag den 29. marts 2011 Til stede: Afbud: Jan Halle (JH), Lone Ryg Olsen (LRO) Jonna Fonnesbæk Hansen (JF), Preben Sørensen (PS), Lars Ole Vestergaard (LOV), Nils Henrik

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 23/3 2011

Referat af bestyrelsesmøde den 23/3 2011 Referat af bestyrelsesmøde den 23/3 2011 Tilstedeværende: Fraværende: Leif Meitilberg (), Michael Sølling (), Inger Neye (IN), Allan Schwab (AS), Jan Nielsen () Jonas Rasmussen(JR) Punkt Dagsorden Kommentar

Læs mere

Arbejdsudvalg sek. I & II

Arbejdsudvalg sek. I & II Arbejdsudvalg sek. I & II REFERAT 5 NOVEMBER 2011 KL. 10:00 NÆSTVED, HOS JENS CHR. NIELSEN MØDE INDKALDT AF Formand for AU sek. 2, MØDETYPE Arbejdsudvalgs møde (AU) sek. 1 & 2 ARRANGØR REFERENT Dansk politihundeforening

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Torsdag 25. feb. 2016-17.30 22.00 STED: Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby DELTAGERE: (HA) Peter Hansen (PH) Ib Hansen (IH) Flemming Brandenborg (FB) Mikael

Læs mere

Referat Riffelsektions Møde

Referat Riffelsektions Møde Referat Riffelsektions Møde TID: Tirsdag den 5. februar 2015 kl. 17.30 22.45 STED: Comwell Korsør Ørnumvej 6 4220 Korsør DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH), Anders Sode(AS)

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 23 SEP 2004

Referat fra bestyrelsesmøde den 23 SEP 2004 Side 1 Viborg den 25 SEP 2004 Til Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Jakob Hoffmann, Teglmarken 203 Martin Neubert, Teglmarken 16, Erik Krogh, Enghaverne 38, Jan Stampe, Teglmarken 53, Ole Rishøj, Enghaverne

Læs mere

BESTYRELSESMØDE PLØKS, SKOVLUNDE KLATREKLUB

BESTYRELSESMØDE PLØKS, SKOVLUNDE KLATREKLUB BESTYRELSESMØDE PLØKS, SKOVLUNDE KLATREKLUB 14. DECEMBER 2016 0.0 Deltagere og dagsorden Til stede: Per, Christian, Mads, Henrik, Afbud: Heidi Dagsorden (udsendt af formanden inden mødet): 1. Godkendelse

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup /

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup / Generalforsamling onsdag d. 16. marts 2011 Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2010 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2010 4. Godkendelse af budget 2009 og fastsættelse

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 2. oktober 2013 kl. 17.30 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Niels Frode Sølvsteen,

Læs mere

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Mødeleder: Referent: Henrik Dato: 3. september 2015 kl. 16.30 Tilstedeværende: Lau,, Stig, Kirsten, og Henrik Afbud fra Peshko Dagsordenspunkt: Konklusion: Ansvarlig: Deadline:

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Udvikling af U16 og U19 den røde tråd

Udvikling af U16 og U19 den røde tråd Udvikling af U16 og U19 den røde tråd De første år. Første 5 år (05-09) lettere kaotiske med eksterne trænere med forskellige filosofier Få ungdomstrænere, sporadisk fremmøde, aflyste kampe, opgaverne

Læs mere

Referat at bestyrelsesmøde i KIF tirsdag d. 28-6 2011.

Referat at bestyrelsesmøde i KIF tirsdag d. 28-6 2011. Knabstrup Idrætsforening Ventedgårdsvej 42, Knabstrup 4440 Mørkøv, Tlf.: 59 27 32 55 Referat at bestyrelsesmøde i KIF tirsdag d. 28-6 2011. 1. Præsentation. Hvem er mødt op? Vi skal have opdateret listen

Læs mere

REFERAT HB 03. Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30

REFERAT HB 03. Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30 REFERAT HB 03 Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Jeanette Lund Clausen, Bredde-

Læs mere

KTU beretning KTU mener, at projektet virker urealistisk, og at vi først og fremmest skal forsøge at holde på de medlemmer, vi allerede har.

KTU beretning KTU mener, at projektet virker urealistisk, og at vi først og fremmest skal forsøge at holde på de medlemmer, vi allerede har. KTU beretning 2017. Medlemstal og klubber: KTU består nu af 14 klubber, og i 2015 er medlemstallet 10.329. Det er en fremgang på 57 medlemmer. HIK er dog gået 265 tilbage. FTU er gået fremad med 45 medlemmer.

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Page 1 of 6 Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Møde med Sundhedsudvalg: Tina (TP) og Torben (TL) kl. 10.00 12.00:

Møde med Sundhedsudvalg: Tina (TP) og Torben (TL) kl. 10.00 12.00: Referat af bestyrelsesmøde nr. 36 Søndag d. 19. oktober 2014 kl. 09.00-16.00 Møde med Sundhedsudvalget kl. 10.00-12.00 E. J. Service, Cikorievej 54, 5220 Odense SØ Tilstede: Lars Wassileffsky (LAW), Lone

Læs mere

Emne: Møde nr. 8-2012. Dato: 01-10-2012. Sted: Sonja Larsen SL

Emne: Møde nr. 8-2012. Dato: 01-10-2012. Sted: Sonja Larsen SL Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 8-2012 Dato: 01-10-2012 Sted: Sonja Larsen SL Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Hanne Jensen HJ Susanne Wærling SW Sonja Larsen SL Bent Schwartzbach

Læs mere