Bestyrelsesmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde 2-2014"

Transkript

1 Bestyrelsesmøde REFERAT KL IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE AFBUD Bestyrelsesmøde Peter Friis, Marc Nyeland, Jens Lind, Palle Navntoft, Jan Rune Jensen, Lars Carlsen og Blom Kåre Foged og Mikkel Søholm Vestergaard. Dagsorden 5 min 1.1. GODKENDELSE OG UNDERSKRIFT AF REFERAT FRA SIDSTE MØDER Referaterne fra mødet d. 4. februar 2014 blev godkendt. Der blev diskuteres, hvorledes vi kan formidle nyhederne fra bestyrelsesmøde. Der er et ønske i bestyrelsen om, at der bliver informeret bedre fra møderne. Det besluttes, at bestyrelsesreferaterne skal udformes, så det er mere informative f or eksterne læsere OPFØLGNINGSLISTE Opfølgningslisten blev opdateret. DIF Økonomi: Ved den interne revision viste det sig, at DIF Økonomi ikke har bogført bilag i henhold til den kontering, der er påført af Lars/. har holdt møde med DIF Økonomi, der påtager sig det fulde ansvar for dette. DIF Økonomi har tilbudt at gennemgå alle bilag og sikre, at de er bogført, som de er konteret. DIF Økonomi har lovet, at alle bilag er bogført korrekt pr. 31. marts 2014, så regnskabet inkl. bilag kan overleveres til den eksterne revision d. 4. april DIF Økonomi har oplyst, at status på driftsresultatet for 2012/13 er et overskud på kr., hvilket er små kr. under det budgetterede. I november 2013 forventede vi et resultat tæt på det budgetterede, men det viser sig, at DIF Økonomi leverede en ufuldstændig status, der kom til at lægge til grund for det forventede resultat. I det leverede regnskabsmateriale manglede bl.a. en udgift på ophold fra U17 NM på kr., der var betalt én uge før regnskabsmaterialet blev leveret. Der var ligeledes bogført et tilbagebetalt depositum på små kr. forkert, hvilket ligeledes påvirkede regnskabet i en negativ retning. Den ukorrekte bogføring medfører, at det ikke på nuværende tidspunkt kan fastlægge, hvor overskridelserne er sket. Når vi har det korrekt regnskab vil Lars og gennemgå det og udfærdige en forklaring (ledelsesberetning) på afvigelserne. Tilliden til DIF Økonomi skal genopbygges. Bestyrelsen ønsker, at vi fortsætter med samarbejdet, hvis der kan opnås tillid til DIF Økonomi. Der er en fordel at lade DIF Økonomi fortsætte med at varetage vores bogføring mv., så længe vi har lånet hos DIF. Der skal sikres, at DIF Økonomi fremadrettet har styr på bogføringen (efter bestyrelsesmødet har DIF Økonomi oplyst, at vores primære regnskabsmedarbejder er blevet opsagt, og at vi fra 1. maj 2014 får Kristian Bonde, der tidligere har været vores primære regnskabsmedarbejder). skal kontakte DIF Økonomi for at prøve at få en kompensation for de ekstra ressourcer, vi har været nødt til at bruge på det den dårlige kontering. Det ønskes ligeledes, at DIF Økonomi formelt og overfor vores medlemsforeninger påtager sig deres

2 del af skylden for afvigelserne og den manglende mulighed for at opdage det. Der er behov for at sikre at afvigelserne fra i år ikke genfindes i dette års budget. Hvis der er poster, hvor det viser sig, at de er underbudgetteret, må vi være opmærksomme på dette og evt. agere for at opnå det budgetterede overskud. Der er et ønske fra bestyrelsens side om, at økonomi bliver afstemning ift. budget. Der skal være benhård opfølgning på budgettet, så der ikke kommer budgetoverskridelser. Der kan ikke accepteres budgetoverskridelser, hvis en budgetpost bliver opbrugt, skal en evt. overskridelse findes på en anden budgetpost. Der skal beskrives, hvorledes bestyrelsen sikre, at vi ikke sker budgetoverskridelser fremadrettet. Bestyrelsen ønsker et regnskab fra første kvartal 2014 hurtigst muligt. Udarbejdelse af ledelsesberetning med forklaring på afvigelserne i regnskabet. Møde med DIF Økonomi vedr. kompensation/ ansvar. / Lars / Peter Efter endt ekstern revision. Udarbejdelse af kvartalsregnskab DIF Økonomi Hurtigst muligt 2. ANSØGNING OM AFHOLDELSE AF U19 VM I 2018 OG VM I 2019 / PALLE På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet at undersøge, hvorledes Sverige og Østrig har afviklet VM. Driften af VM 2015 i Sverige er lagt i et selskab for at sikre, at et evt. underskud ikke vil påvirke SAFF. Sverige har et budget på 160 mio. svenske kr. på VM 2015, herfra forventes sponsorindtægter på svenske kr. Oprindeligt var der en forventning om/ budget på tilskuere til Sveriges og USA's kampe dette er dog blevet nedjusteret senere. SAFF ansætter én fuldtidsansat i ét år før VM og der skal bruges 200 frivillige til afviklingen af VM. Alle kampe afvikles på TV2 Arena. Stadion har kunstgræs, hvilket gør, at der kan afvikles flere kampe på samme dag, uden at det slider/ ødelægger græsset. Sverige har som målsætning at fordoble sit medlemstal, her er VM 2015 en vigtig eksponeringsfaktor. Det besluttes, at vi ikke ønsker at byde på U19 VM eller VM. Der er ønske fra bestyrelsen, om at vi på et tidspunkt kan afholde et mesterskab. Det skal dog være et mesterskab på et nivea u under VM. 15 MIN 3. FASTLÆGGELSE AF TURNERINGSREGULATIV Turneringsregulativet blev vedtaget. Der er behov for, at der udarbejdes et stævne/turneringsregulativ, der regulerer cheerleading. Udsendelse af Turneringsregulativ Hurtigst muligt Udarbejdelse af stævne/turneringsregulativ, der regulerer cheerleading Jan/ 10. maj 2014

3 5 MIN 4. NORDISK BØRNE- OG UNGDOMSKONFERENCE JENS Vi har fået en invitation fra DIF til at deltage i Nordisk Børne- og Ungdomskonference, hvor amerikansk fodbold er udvalgt som én af de otte aktiviteter. Det besluttes, at vi takker ja til invitationen. Lars og Jens deltager som henholdsvis administrativ og politisk ansvarlig. Lars finder en ung leder, der repræsenterer U12, U14 og U16, der ligeledes kan deltage. Find ung leder, der kan deltage Meld deltagere til DIF Lars Lars 5. DAFF 25 ÅRS JUBILÆUM Der blev drøftet, hvorledes vi kan markere vores 25 år jubilæum i Der er ønske om at afvikle vores 25 års jubilæum i forbindelse med Dannebrog Bowl d. 20. september 2014 i Fælledparken, hvor der laves en Jubilæumsturnering med deltagere fra de 25 års Mermaid Bowls. Man kunne inddele Mermaid Bowlsne i 5 års intervaller og have 2-3 spillere/ trænere fra hver 5 års periode til at samle hver deres flag footballhold. Det vil betyde 5 hold, der skal spille mod hinanden ifm. Dannebrog Bowl arrangementet i Fælledparken. Efterfølgende skal der være en Gallafest. Billette rne til Gallafesten sælges til interesserede Gallafesten skal være omkostningsneutral for DAFF. Der er ligeledes et forslag om, at én spiller/ træner fra hver af de 25 Mermaid Bowls skal præsenteres ved Mermaid Bowl Hvis det er muligt, kan der arrangeres en jubilæumsreception før Mermaid Bowl for alle bestyrelsesmedlemmer. Udarbejdelse af beskrivelse på de to arrangementer Louise/ Marc/ Jens 10 MIN 6. ICU GENERAL ASSEMBLY JAN/ ICU afholder generalforsamling ifm. VM i Orlando, USA d. 23. april Mikael Sohn Ottensen har tidligere deltaget fra Danmark, men han kan ikke i år. Det besluttes, at hvis vi deltager i ICU General Assembly, skal det være en repræsentant, der er udpeget af bestyrelsen. En generalforsamling er et politisk møde, hvor det er bestyrelsens holdning, at vi skal være repræsenteret af en politiker. Der skal oprettes et punkt på hjemmesiden, hvor vores internationale poster skal synliggøres. Undersøgelse af, om det er relevant, at vi deltager/ dagsorden for generalforsamlingen. / Louise Peter/ Jan 10 MIN 7. FASTLÆGGELSE AF KOMMENDE BESTYRELSESMØDE

4 Næste møde er fastlagt til d. 6. maj 2014 kl hos Dan Bunkering, Strandvejen 5, 5500 Middelfart. Det besluttes, at efterfølgende bestyrelsesmøde er tirsdag d. 17. juni 2014 kl i Brøndby. 8. SVERIGES ARBEJDE MED VM 2015 Se punkt U19 NM NICOLAI/ LARS De to bud på at afvikle U19 NM er gennemgået og det anbefales, at vi vælger buddet fra Bornholm. Bornholm er meget interesseret og har det klart mest attraktive bud økonomiske. Et U19 NM er en stor begivenhed på Bornholm, og det vurderes, a t der kan skabes en god lokale interesse omkring kampene. Selv når vi indregner de forventede ekstraudgifter til transport til Bornholm er kr. billigere end Randers, her ud over får vi hele entréindtægten på Bornholm, hvilket forventes at være ekstra kr. Randers adskiller sig positivt ved deres stadion (AutoC Park), men bestyrelsen ønsker at følge anbefalingen om at afvikle U19 NM på Bornholm. Det besluttes at afvikle U19 NM på Bornholm. 10. ORIENTERING FRA ADMINISTRATION/ KOMMUNIKATION & SPORT/ UDVIKLING NICOLAI/ LARS Praktikant Der er for efteråret 2014 indgået praktikaftale med Claus Nordberg Larsen. Claus skal primært være koblet på afviklingen af Dannebrog Bowl, Mermaid Bowl og U19 NM. Claus er NL dommer og medlem af vores Disciplinærudvalg, så han kender sporten særdeles godt. 10 MIN 11. EVENTUELT

5 Der blev udleveret poloer til bestyrelsen. TILHØRERE RESSOURCER SPECIALNOTER Dato: Dato: Peter Friis Formand Blom Referent

Bestyrelsesmøde 1-2015

Bestyrelsesmøde 1-2015 Bestyrelsesmøde 1-2015 REFERAT 04-02-2014 KL 18.15 22.35 IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE Bestyrelsesmøde Peter Friis, Marc Nyeland, Kåre Foged, Palle

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag d. 4. september 2012 kl. 18.30 21.30 Deltagere: Jens Jordahn, Peter Friis, Per Sandau (kom kl. 19.30), Palle Navntoft, Marc Nyeland, Mikael Sohn Ottesen, Lars Carlsen

Læs mere

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder.

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder. Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. september 2014 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 11.00. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Tom Hedegaard

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Holdningspapir vedr.

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Esmat Guindy Henrik Knudsen Afbud fra: 4.

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling 26.02.2011

Referat fra ordinær generalforsamling 26.02.2011 Agenda Årets elite atlet kåres af Morten Fenger. Med brug af Skype blev Line Jensen og Rasmus Henning kåret som årets elite atleter. Årets idrætsleder og årets AG er kåres af Thomas Blom Henrik Skovby

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 DK-8930 NØ Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 Dagsorden: Ansvarlig Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (2 min.) Punkter til Evt. 2. Mødets værdi (valgt

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 2. marts 2011 Referat af UB1 den 8. februar 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

REFERAT AF UNSTY-møde 7. november 2014 Idrættens Hus, Brøndby

REFERAT AF UNSTY-møde 7. november 2014 Idrættens Hus, Brøndby REFERAT AF UNSTY-møde 7. november 2014 Idrættens Hus, Brøndby Tilstede: John Hansen (JHa), Kuno Danielsen (KDa), Paul Erik Sørensen (PES), Hugo Andresen (HAn), Poul Lamhauge (PLa), Erik Mouritsen (EMo),

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2. Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 22. okt. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes

Læs mere

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby Mødt: Formand Lars Nilsen (LN) Næstformand Charlotte Mersch (CM) (referent i ABs fravær) Kasserer Hans Græsvig (HG) Ungdomsleder Helle Sørensen (HS) Region 1- formand Ejgil Nielsen (EN) Region 2 - formand

Læs mere

Alfred Larsen (AL), Erik Thuesen (ET), Knud Mogensen (KM), Jesper Duelund ( JDJ), Lars Appel (LA) og Anders Farsø (AF) Lars Daugaard (LD)

Alfred Larsen (AL), Erik Thuesen (ET), Knud Mogensen (KM), Jesper Duelund ( JDJ), Lars Appel (LA) og Anders Farsø (AF) Lars Daugaard (LD) Referat af bestyrelsesmøde Dato: 25.02.2014 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Klubhuset Alfred Larsen (AL), Erik Thuesen (ET), Knud Mogensen (KM), Jesper Duelund ( JDJ), Lars Appel (LA) og Anders Farsø

Læs mere

Referat Riffelsektions Møde

Referat Riffelsektions Møde Referat Riffelsektions Møde TID: Tirsdag den 5. februar 2015 kl. 17.30 22.45 STED: Comwell Korsør Ørnumvej 6 4220 Korsør DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH), Anders Sode(AS)

Læs mere

Korpsledelsesmøde den 12. til 14. april 2013 Endeligt referat

Korpsledelsesmøde den 12. til 14. april 2013 Endeligt referat Korpsledelsesmøde den 12. til 14. april 2013 Endeligt referat Mødet Fredag den 12. april 2013 kl. 19:00 til søndag den 14. april 2013 kl. 15:15 på Skovbrynet. Deltagere Marianne Karstensen, Karen Vejby,

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde Februar 2014 Den 6. februar 2014, kl. 18.00-20:30 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal.

Afdelingsbestyrelsesmøde Februar 2014 Den 6. februar 2014, kl. 18.00-20:30 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal. Afdelingsbestyrelsesmøde Februar 2014 Den 6. februar 2014, kl. 18.00-20:30 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal. Husk fælles middag kl. 18:00/mødet begynder kl. 18:30 Afbud til Janne senest onsdag den 5. februar

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Mødeindkaldelse - SKYPE Bestyrelsesmøde mandag 01. juni 2015, kl. 18 Til stede: Flemming Olsson, Ina Nielsen, Katrine Eriksen, Peter Krogh, Anne Mine Møller Petersen og Michael Riber Administrationen:

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 5. marts 2013 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Møde i Studentersamfundets bestyrelse

Møde i Studentersamfundets bestyrelse Møde i Studentersamfundets bestyrelse Den 4. februar, 2015 klokken 16.30, Ridderlokalet,. Ordinære medlemmer: Anders Steen Mortensen, Kristoffer Mæng, næstformand Johan Sørensen, kasserer ** (AFBUD) Pia

Læs mere

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper.

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper. REFERAT Repræsentantskabsmøde 2011 13. november 2011 9:00 15:00 1 Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Christian Nicolai Ørum Petersen fra Århus Klatreklub. Der var ingen andre forslag og

Læs mere