Video inspektionskamera

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Video inspektionskamera"

Transkript

1 Brugsanvisning Video inspektionskamera Model BR250 Tillykke med dit inspektionskamera Extech BR250 med 9 mm objektivhoved. Instrumentet er konstrueret til her og nu inspektion, og kan bruges i mange brancher. Det kan komme ind i tynde hulrum og kan levere både video- og fotooptagelser.. I byggeriet kan det bl.a. anvendes til inspektion af kabler og føringsveje, kontrol af opklodsninger under gulve, fugtforhold i lukkede hulrum mv. Kameraet leveres testet, og ved fornuftig brug og opbevaring kan det levere gode resultater i mange år. Egenskaber 3,5 TFT-LCD skærm med høj opløsning Objektivhovedet og det fleksible kabel er vandtæt, når delene er helt samlet. Kameradelen med skærm er ikke vandtæt. Skærmen fungerer både trådløst og med kabeloverførsel af data fra kameraet SD-kortet har en kapacitet på 16G Sikkerhed Udsæt ikke instrumentet for støv Afbryd instrumentet, når det ikke er i brug Fjern batterierne, når instrumentet rengøres Udskift alle batterier på en gang Fjern alle batterier fra instrumentet, hvis det ikke anvendes i længere tid, fx mere end 4-6 mdr.

2 Leveret udstyr 1. Kamera 2. LCD-skærm 3. Lader 4. Ledninger 5. Tilbehør: Magnet/Krog/Spejl 6. Magnetisk holder 7. Kabel med objektivhoved 8. 4 stk. AA batterier

3 Funktionsbeskrivelse 1. Signaludgang til skærm 2. Strømindikator på kameraet 3. Strøm til/fra, og lysdæmper 4. Fleksibelt kabel 5. Objektivhoved og LED-lys 6. OK 7. Op: Video eller foto (jpg) 8. Menu 9. Ned: Kanalvælger (4) 10. Tænd/sluk 11. Strømindikator på skærmen 12. USB stik 13. Video udtag 14. SD-kortplads 15. Strømstik 16. Nulstil 17. Signal indgang til skærm

4 Klargøring Indsæt batterierne i instrumentets greb og oplad batterierne i skærmen. Tilslut herefter skærmen og kabel med objektivhoved. Indsæt SD-kortet og installer tilbehør og programmer. Montering af batterier Løsn skruen på batteridækslet i bunden af grebet på kameraet. Skyd dækslet til side og udtag batterikassen. Indsæt batterierne og skub batterikassen tilbage i grebet. Luk dækslet og skru det fast. Tilslutning af strøm til skærmen Skærmen har et opladeligt batteri. Tilslut laderen til skærmens DC5V-stik. Ladelampen vil lyse rødt (eller også vil ikonet for batterikapacitet blinke på LCD-skærmen for at vise, at der oplades - og slukker når batteriet er fuld opladt). Tilslut kabel med objektivhoved Tilslut kablet til kameraet og sørg for at kablet låses ordentligt fast med drejegrebet på kablet. Advarsel Det fleksible kabel med objektivet må ikke bøjes i en skarp vinkel eller lille diameter, da det vil forårsage skade på kablet og forringe signalet. Indsæt micro SD-kortet Indsæt kortet med pilen pegende ind mod kortpladsen. Pres kortet forsigtigt på plads til den låses af fjederlåsen. For at fjerne SD-kortet, tryk forsigtigt kortet lidt ind og slip det igen. Fjederlåsen frigiver kortet og det kan tages ud.

5 Montering af tilbehør Tilbehøret (spejl, krog og magnet) monteres ens, se billedet herunder. Fastgør tilbehøret til hullet i objektivhovedet og skub gummimanchetten hen over skaftet. Fastgør skærmen til kameraet Se tegningen herunder. Tilslut USB-kablet til PC USB-kablet anvendes til til at overføre video og fotos til PC (Windows). USB-ikonet vises på PC en, når kablet er tilsluttet. Åbn Computer på startmenuen på PC en og find den Mobile enhed. Den mobile enhed bruges på samme måde som ved tilslutning af en ekstern harddisk. Video overførsel Tilslut videokablet til VIDEO OUT stikket på skærmen. Sæt den anden ende af ledningen i VIDEO IN stikket på et TV eller tilsvarende skærm, og der vil overføres billeder af høj kvalitet. Monter den magnetiske holder Holderen skubbes ind i bagsiden af skærmen og muliggør, at skærmen kan placeres efter ønske på en metaloverflade.

6 Betjening Kom igang 1. Tryk på ON/OFF-knappen for at tænde kameraet. Strømindikatoren vil lyse. Kontakten virker herefter som lysdæmper for de to LED-lys, som er montere ved objektivet. 2. Tryk og hold tændknappen på skærmen nede i 2 sekunder. Strømindikatoren på skærmen vil lyse grønt, og der vises et velkomstbillede. 3. Før skærmen tilsluttes til kameraet skal kanal 4 vælges ved at trykke på kanalvælgeren. Kameraoptagelser vil vises på skærmen. Note: Hvis billedet ikke vises korrekt eller har dårlige farver, bør det kontrolleres, at Video System Settings står på NTSC (ikke PAL). Det skulle løse problemet. 4. Brug OP-pilen for at vælge VIDEO eller FOTO 5. Drej ON/OFF-knappen for at dæmpe eller hæve lysniveauet på LED-lamperne ved objektivet 6. Objektivhovedet kan let manøvreres i position. Kablet kan bøjes, så det nemmere får den rigtige retning, når det føres ind i et hulrum. Tag foto indstilling: Tryk på OK for at tage foto s. Billedet vil automatisk blive gemt på SD- I foto kortet. Optag video I video-indstilling: Tryk på OK for at starte optagelsen, og tryk igen på OK for at afslutte optagelsen. Optagelsen gemmes automatisk. Skærmvisning 1. Batterikapacitet 2. Funktion (video/foto) 3. Optagelse pågår 4. Kanal 5. Dato 6. Dato/tidsstempel 7. Resterende optagetid 8. SD-kort Se foto eller video 1. Med tændt skærm: Tryk på for at få vist en liste over optagelser 2. Brug op/ned pilene for at vælge den ønskede optagelse 3. Tryk OK for at åbne en optagelse og se fotos eller videoer 4. Optagelser vises med tidspunkt for optagelsen og med forkortelsen VID for foto og med VID for video 5. Brug op/ned pilene for at vælge optagelse

7 6. Tryk på OK for at få vist foto eller video. For video tryk OK for pause i visningen. Tryk igen for at fortsætte visningen. Tryk pil op for at spole hurtigt frem, og tryk pil ned for at spole tilbage. Tryk for at standse video-visning. 7. Tryk for at vende tilbage til menuen 8. Tryk igen for at gå ud af funktionen. Note: Video-optagelser gemmes automatisk hver 30 minut. Når SD-kortet er fyldt ændres SDikonet på skærmen til F. Ingen optagelser kan foretages, hvis der mangler et SD-kort i kameraet. Sletning af en enkelt foto- eller video-optagelse 1. Med tændt skærm: Tryk på for at få vist en liste over optagelser 2. Brug op/ned pilene for at vælge den ønskede optagelse 3. Tryk OK for at åbne en optagelse og se fotos eller videoer 4. Optagelser vises med tidspunkt for optagelsen og ned forkortelsen VID for foto og med VID for video 5. Brug op/ned pilene for at vælge optagelse 6. Tryk og hold xx knappen nede. På skærmen vises DELETE CURRENT FILE? (Slet den valgte optagelse?) 7. Brug op/ned pilene til valg af YES (ja) eller NO (nej) 8. Tryk OK for at acceptere valget 9. Tryk to gange for at forlade Slet-funktionen Sletning af flere optagelser (dato) For at slette alle optagelser fra en bestemt dato bruges samme fremgangsmåde som beskrevet ovenfor. Bemærk at en optagelsesdato ikke kan slettes, før alle billeder under datoen er slettes enkeltvist, som beskrevet ovenfor. Når alle billeder er slettet, kan datoen også slettes. Bemærk også, at forsøges en optagelsesdato slettet, som indeholder optagelser, vises følgende besked FOLDER NOT EMPTY (indeholder optagelser). Visning af video på PC Det er flere muligtheder for at vise video på en PC og for at kopiere optagelser. Når skærmen er tilsluttet en PC (Windows) er den tilgængelig som en ny harddisk. 1. Har PC en kortplads for micro SD-kort kan denne anvendes, ellers skal der bruges en kortadaptor. 2. SD-kortet kan også sættes ind i en USB-adaptor, der tilsluttes USB-porten på PC en 3. USB-kablet kan bruges til direkte forbindelse mellem skærm og PC.

8 Indstillinger Tryk og hold i to sekunder for at komme ind i Settings Mode (Indstillinger). Sprogvalg 1. Brug piletasterne under Settings Mode for at vælge SYSTEM SETTING (grønt ikon) - Systemindstillinger 2. Tryk OK for at få vist SYSTEM ikon-listen 3. Brug piletasterne til at vælge Language-ikonet, Sprog (globus) 4. Tryk OK og Sprog-ikonlisten vises (flag) 5. Brug piletasterne til at vælge det ønskede sprog 6. Tryk OK for at bekræfte valget og forlade menuen Videoindstilling 1. Brug piletasterne under Settings Mode for at vælge SYSTEM SETTING (grønt ikon) - Systemindstillinger 2. Tryk OK for at få vist SYSTEM ikon-listen 3. Brug piletasterne til at vælge Video System-ikonet (gult ikon) 4. Tryk OK for at vælge videoformat (NTSC eller PAL) 5. Brug piletasterne til at vælge NTSC 6. Tryk OK for at bekræfte valget og forlade menuen Format og medievalg 1. Brug piletasterne under Settings Mode for at vælge SYSTEM SETTING (grønt ikon) - Systemindstillinger 2. Tryk OK for at få vist SYSTEM ikon-listen 3. Brug piletasterne til at vælge FORMAT-ikonet (blåt ikon) 4. Tryk OK for at vælge format (Ja eller Nej) 5. Brug piletasterne til at vælge 6. Tryk OK for at bekræfte valget og forlade menuen Fabriksindstilling 1. Brug piletasterne under Settings Mode for at vælge SYSTEM SETTING (grønt ikon) - Systemindstillinger 2. Tryk OK for at få vist SYSTEM ikon-listen 3. Brug piletasterne til at vælge DEFAULT-ikonet (rødt ikon) 4. Tryk OK for at vælge DEFAULT - fabriksindstilling - (Ja eller Nej) 5. Brug piletasterne til at vælge 6. Tryk OK for at bekræfte valget og forlade menuen Vis version 1. Brug piletasterne under Settings Mode for at vælge SYSTEM SETTING (grønt ikon) - Systemindstillinger 2. Tryk OK for at få vist SYSTEM ikon-listen 3. Brug piletasterne til at vælge VERSION-ikonet (grønt ikon) 4. Tryk OK for at se version 5. Tryk OK igen for at forlade menuen Billedhastighed 1. Brug piletasterne under Settings Mode for at vælge RECORDER SETTING (rødt ikon) 2. Tryk OK for at få vist RECORDER muligheder 3. Brug piletasterne til at vælge FPS (billeder pr. sekund)

9 4. Tryk OK for at åbne FPS-valgmulighederne 5. Brug piletasterne til at vælge billedhastighed: 10, 15, 20, 25 eller 30 billeder/sek. 6. Tryk OK for at bekræfte valget Tidsangivelse - til/fra 1. Brug piletasterne under Settings Mode for at vælge RECORDER SETTING (rødt ikon) 2. Tryk OK for at få vist RECORDER muligheder 3. Brug piletasterne til at få vist Time Stamp-ikonet Tidsangivelse 4. Tryk OK for at åbne valgmulighederne 5. Brug piletasterne til at sætte ON eller OFF (til/fra) 6. Tryk OK for at bekræfte valget Dato/Tid 1. Brug piletasterne under Settings Mode for at vælge DATE-TIME (gult ikon) 2. Tryk OK for at få vist RECORDER muligheder 3. Brug piletasterne til at få vist Dato/Tid vinduet 4. Tryk OK for at gå gennem felterne 5. Brug piletasterne til at ændre indstillingerne for Dato/Tid 6. Tryk -knappen for at forlade menuen Batteriudskiftning Som bruger skal du bortskaffe batterier i henhold til de gældende bestemmelser for bortskaffelse af almindelige batterier og genopladelige batterier i Danmark.

10 Hjælp Genopret strømforsyning til skærmen Hvis der opstår strømudfald til skærmen, kan strømforsyningen genoprettes således: 1. Afmonter skærmen fra kameraet 2. Slut strømforsyningen til skærmen og oplad den 3. Find Reset-knappen på skærmen (mærket: Reset) 4. Tryk Reset-knappen og hold den inde i mindst 2 sekunder 5. Lad strømforsyningen være tilsluttet, så skærmen oplades helt (tager op til 2 timer) 6. Hvis skærmen ikke tænder, så gentag punkt 1 til 6. Specifikationer Kamera Billedsensor CMOS Opløsning, pixel (NTSC) 640 x 480 Horisontal optagevinkel 45 grader Transmissionsfrekvens 2468 MHz Fokuspunkt 10 cm Mindste illumination 0 Lux Modulation FM Båndbredde 18 MHz Strømforsyning 4 x AA batterier Uforstyrret arbejdsafstand 10 meter Vandtæthed IP67 (kun objektivenheden) Størrelse 186 x 145 x 41 mm (uden kabel) Vægt: 450 g Objektivdiameter 9 mm Brugstemperatur - 10ºC til + 50ºC Skærm LCD skærm 3,5 TFT-LCD Effektiv opløsning (pixel) 320 x 240 RGB Videosystem NTSC/PAL Transmissionsfrekvens 2414, 2432, 2450, 2468 MHz Strømforsyning 5V DC Forbrug (Max) 500 ma Opladningstid 3 timer Driftstid 2 timer Video udgangsniveau Ohm Optagefølsomhed < -85 dbm Størrelse 100 x 70 x 25 mm Vægt 140 g Brugstemperatur - 10ºC til + 50ºC Luftfugtighed ved brug (Max) 15 til 85% RF FCC information For brug af instrumentet gælder: 1. At det ikke medfører alvorlig signalforstyrrelser 2. At det kan forstyrres af udefra kommende signaler, der kan medføre kameraforstyrrelser.

SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning

SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning 28.12.2011 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1.1 Generel beskrivelse af SG550M Digital Jagtkamera SG550 M

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Model #s: 119435 /119445 / 119455 Lit#98-1517-1-10

BRUGERVEJLEDNING. Model #s: 119435 /119445 / 119455 Lit#98-1517-1-10 BRUGERVEJLEDNING Model #s: 119435 /119445 / 119455 Lit#98-1517-1-10 VIGTIGT! Tillykke med købet af ét af de bedste vildt-kameraer på markedet! Bushnell er meget stolt af udviklingen af dette produkt,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Med vejledning til installation af Driving Recorder Player-softwaren

Betjeningsvejledning. Med vejledning til installation af Driving Recorder Player-softwaren Betjeningsvejledning Med vejledning til installation af Driving Recorder Player-softwaren INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... VÆR OPMÆRKSOM PÅ FØLGENDE VED BRUG AF PRODUKTET... PRODUKTSPECIFIKATION... NDHOLDET

Læs mere

Overvågningskamera Model 2472

Overvågningskamera Model 2472 Overvågningskamera Model 2472 Januar 2010 Indhold: A. Pakkens indhold 3 B. Beskrivelse af produktet 4 C. Forklaring til produktet 6 D. Montering 13 E. Ibrugtagen - indstilling 14 F. Indstilling valg af

Læs mere

Stealth Cam Limited Warranty

Stealth Cam Limited Warranty Stealth Cam Limited Warranty Dit Stealth Cam er omfattet af en 90 dages begrænsede garanti på reservedele og arbejdskraft fra datoen for den oprindelige køber, og købet skal være foregået via en autoriseret

Læs mere

Video-kikkert. Brugervejledning

Video-kikkert. Brugervejledning Video-kikkert Brugervejledning ADVARSEL: Den monterede video-kikkert kan aldrig bruges som erstatning for en almindelig video eller et kamera, da det kan medføre, at du uforsætligt peger på en anden person

Læs mere

Brugervejledning Vildt kamera SG550M - SG582M - SG882M

Brugervejledning Vildt kamera SG550M - SG582M - SG882M Brugervejledning Vildt kamera SG550M - SG582M - SG882M Jagt-jakt.dk Page 1 SG5xxM series Indhold 1 Instruktion... 1 1.1 Generel beskrivelse...1 1.2 Kamera organ Interfaces... 1 1.3 Fjernbetjening....2

Læs mere

Din brugermanual HP PHOTOSMART 620 http://da.yourpdfguides.com/dref/4133854

Din brugermanual HP PHOTOSMART 620 http://da.yourpdfguides.com/dref/4133854 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HunterEye. SC522E Brugermanual

HunterEye. SC522E Brugermanual HunterEye SC522E Brugermanual 1 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Kameraspecifikationer... 4 3. Funktionsoversigt... 5 4. Pakkens indhold... 6 5. Batteri og SD kort Installation... 7 6. Installering

Læs mere

Brugervejledning. Digitalkamera

Brugervejledning. Digitalkamera Digitalkamera De Brugervejledning Tak fordi du købte dette CASIO-produkt. Inden du anvender det, skal du læse de forholdsregler, der er indeholdt i denne brugervejledning. Opbevar brugervejledningen på

Læs mere

EnVivo 4GB MP3 afspiller

EnVivo 4GB MP3 afspiller Brugervejledning EnVivo 4GB MP3 afspiller Med OLED skærm & Voice Recording Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers

Læs mere

SnapShot Extra / Extra black SnapShot Mobil / Mobil black 5.1

SnapShot Extra / Extra black SnapShot Mobil / Mobil black 5.1 Flash Infrarød SIM kort Linse Tænd/Sluk Ekstern V-forbindelse SD kort Batterikasse 1) Åbn kameraet ved hjælp af sidebeslagende 2) Sørg for at kameraet altid er slukket ( OFF ), når du skifter batterier

Læs mere

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Tak fordi du valgte at købe et vildtkamera fra Dangate. Vi har lavet denne danske manual, så du får optimal udnyttelse og mest mulig glæde af dit nye Bolyguard

Læs mere

Brugervejledning. Digitalkamera

Brugervejledning. Digitalkamera Digitalkamera De Brugervejledning Tak fordi du købte dette CASIO-produkt. Inden du anvender det, skal du læse de forholdsregler, der er indeholdt i denne brugervejledning. Opbevar brugervejledningen på

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560K

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560K BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K Model: SG560K Tak fordi du har købt SG560K, Et digital vildt kamera, for bedst mulige udnyttelse af alle funktionerne i dette vildtkamera, skal du læse alle anvisningerne

Læs mere

Brugermanual. Action kamera

Brugermanual. Action kamera Brugermanual Action kamera Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 Aalborg SV 2 INDHOLD FORORD... 4 INTRODUKTION... 4 BETJENING... 5 1. Opladning... 5 2. Optag video... 6 3. Lydkontrol video... 7 4.

Læs mere

Digital Free-To-Air Terrestrisk Modtager SRT 5025 Betjeningsvejledning

Digital Free-To-Air Terrestrisk Modtager SRT 5025 Betjeningsvejledning Picture similar Digital Free-To-Air Terrestrisk Modtager SRT 5025 Betjeningsvejledning BETJENINGSVEJLEDNING 1.0 INSTRUKTION 2 1.1 Sikkerhedsinstruktioner 2 1.2 Opbevaring 3 1.3 Installering af udstyret

Læs mere

Besøg Kodak på webbet på www.kodak.com

Besøg Kodak på webbet på www.kodak.com Besøg Kodak på webbet på www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 Eastman Kodak Company, 2002 Kodak og EasyShare er varemærker tilhørende Eastman Kodak Company. Eastman

Læs mere

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk Elite Alarm Version 3.12 www.gsmteknik.dk VELKOMMEN Tillykke med din nye tyverialarm fra GSM teknik. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang. Følgende har vi på forhånd foretaget

Læs mere

WildGame HunterEye. TC5401NA Brugermanual

WildGame HunterEye. TC5401NA Brugermanual WildGame HunterEye TC5401NA Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Digitalt vildt-kamera-specifikationer... 4 3. Oversigt over taster og dele... 5 4. Indhold i emballage... 6 5. Isætning

Læs mere

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Brugerhåndbog W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Læs afsnittet Vigtige sikkerhedsforanstaltninger, inden dette produkt tages i brug. Opbevar brugerhåndbogen (cd-rom'en) på et tilgængeligt

Læs mere

Ltl Acorn. MMS Overvågning/Vildtkamera Ltl-5210M Series BRUGERMANUAL

Ltl Acorn. MMS Overvågning/Vildtkamera Ltl-5210M Series BRUGERMANUAL Ltl Acorn MMS Overvågning/Vildtkamera Ltl-5210M Series BRUGERMANUAL 0 INDHOLDSFORTEGNELSE General Information... 2 1.1 Introduktion... 2 1.2 Praktisk anvendelse... 2 1.3 Illustration... 3 Quick Start...

Læs mere

VIRB serien Brugervejledning

VIRB serien Brugervejledning VIRB serien Brugervejledning Maj 2014 190-01627-36_0B Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

WildGame HunterEye. TC5101NA Brugermanual

WildGame HunterEye. TC5101NA Brugermanual WildGame HunterEye TC5101NA Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Digital Trail Scout digitalt kamera specifikationer... 4 3. Oversigt over taster og dele... 5 4. Indhold i pakning...

Læs mere

DCR-SX73E/SX83E. Optagelse/afspilning 19 4-171-511-62(1) 2010 Sony Corporation. Indholdsfortegnelse 8. Kom godt i gang 11

DCR-SX73E/SX83E. Optagelse/afspilning 19 4-171-511-62(1) 2010 Sony Corporation. Indholdsfortegnelse 8. Kom godt i gang 11 4-171-511-62(1) Indholdsfortegnelse 8 Kom godt i gang 11 Optagelse/afspilning 19 Få det optimale ud af dit videokamera Lagring af billeder med en ekstern enhed 35 44 DCR-SX73E/SX83E Digitalt videokamera

Læs mere

Vigtigt!... 5. Sikkerhedsanvisninger...5. Børn...7. Oplader og genopladeligt batteri...7. Ledninger...8. Reparation og vedligeholdelse...

Vigtigt!... 5. Sikkerhedsanvisninger...5. Børn...7. Oplader og genopladeligt batteri...7. Ledninger...8. Reparation og vedligeholdelse... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Vigtigt!... 5 Sikkerhedsanvisninger...5 Børn...7 Oplader og genopladeligt batteri...7 Ledninger...8 Reparation og vedligeholdelse...8 Beregnet brug...9 Overensstemmelse...9

Læs mere

Brugervejledning. Digitalkamera

Brugervejledning. Digitalkamera Digitalkamera De Brugervejledning Tak fordi du købte dette CASIO-produkt. Inden du anvender det, skal du læse de forholdsregler, der er indeholdt i denne brugervejledning. Opbevar brugervejledningen på

Læs mere

Brugermanual MAP560 MAP360. Systemindstilling. MP3 Player. Picture Viewer

Brugermanual MAP560 MAP360. Systemindstilling. MP3 Player. Picture Viewer Brugermanual MAP560 MAP360 Systemindstilling MP3 Player Picture Viewer R00 Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive firmaer. Bemærk Oplysningerne

Læs mere

B R U G E R V E J L E D N I N G

B R U G E R V E J L E D N I N G BRUGERVEJLEDNING Deltag i festen på facebook.com/gopro og se hvad andre GoPro ejere er i gang med at optage og dele med andre. Del dine optagelser og kom med i GoPro-bevægelsen! 2 INDHOLD Tilbehør 4 Beslag

Læs mere