Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011"

Transkript

1 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: Navn naturvejleder: Sara Gelskov Navn arbejdsgiver: Tove Damholt Arbejdssted: Østsjællands Museum Adresse: Højerup Bygade 38 Postnummer/By: 4660 Store Heddinge Kort resumé af årets vigtigste begivenheder: Året 2011 var året hvor det første støttepunkt i Naturrum ved Præstø Fjord kunne åbne i Fiskerhuset på Feddet. Det var en stor og festlig dag. Samtidig åbnede en række poster rundt om Præstø Fjord i forbindelse med det digitale formidlingsprojekt Put-Danmark-i-lommen. Året har desuden budt på mange både åbne og lukkede ture, for mange forskellige målgrupper, planlagt og afholdt med mange forskellige samarbejdspartnere. Naturambassadørprojektet har her på projektets andet år virkelig vist sit potentiale, og har været højt prioriteret. Der er i den forbindelse blevet afholdt en række lærerkurser og foretaget kortlægning af skolernes muligheder. Naturvejlederen har endvidere været inviteret med i en udviklingsgruppe i forbindelse med et nyt skolebyggeri i Haslev, hvor der skal bygges en skole hvis hele opbygning tager udgangspunkt i at lærerene skal benytte udeskole som undervisningsform. Udeskole har i det hele taget været et emne der har fyldt en del i naturvejlederens arbejde i Delmål 1: Naturambassadørprojektet Der har i året været afholdt 2 netværksmøder for alle naturambassadørerne, og en fast rutine for afholdelse af møderne er fundet. Der har været arbejdet med et virtuelt arbejdsrum med lokale undervisningsoplæg med adgang for alle faxelærere via skolernes fælles intranet. Arbejdsrummet redigeres af naturambassadøren på Svalebækskolen. 1

2 Der blev i samarbejde med naturvejleder Kirsten Føns, Stevns Naturcenter afholdt et tværfagligt lærerkursus om kridt og kalk for Stevns og Faxe Kommuner d april Naturvejlederen har også afholdt to kørekortkurser til Faxelærere, der ønsker at kunne benytte naturbasen i Fiskerhuset på egen hånd. Naturbasen har siden været booket af lærere på kurset. I september afholdt naturvejlederen et 3 timers udeskolekursus, som en del af et længere fagkursus udbudt af Faxe Kommune om natur og teknik. Se beskrivelser af kurser i bilag 2. Der har været afholdt individuelle ambassadørforløb på følgende tre skoler i 2012: - Møllevangsskolen i Rønnede. Naturvejlederen gennemførte i samarbejde med skolens to naturambassadører, Henrik og Conny, et opstartsmøde hvilket vil sige et interview med en registrering af skolens nuværende brug af naturen og naturvejledertilbuddene i undervisningen. Den første aftale indenfor projektet blev en præsentation af naturvejledertilbuddet på et lærerrådsmøde. Den anden del af det individuelle ambassadørforløb blev aftalt til at være en kursusdag for hele lærerkollegiet om udeskole, med undertitlen kan udeskole være inkluderende?. Kursusdagen er aftalt til d. 24/3, Naturvejlederen har også forsøgt (indtil videre uden held) at komme i dialog med en lokal skovejer ang. Møllevangskolens brug af hans private skov. - Bavneskolen i Dalby. På Bavneskolen har de også valgt at have to naturambassadører frem for kun en. Aftalen på Bavneskolen blev at der skulle holdes et 3 timers lærerkursus for hele lærerkollegiet. Kursusdagen indeholdt bl.a. en kortlægningsøvelse. Her blev lokaliteter som lærerene gennem årene har besøgt og brugt i deres undervisning kortlagt. Der blev arbejdet i en time med at sætte nåle i tre landkort, der viste hhv. skolens egen grund, nærområdet indenfor gåafstand og hele Faxe Kommune. Hver nål var nummeret og blev fulgt af en note med informationer om det faglige emne, selve lokaliteten, klassetrin osv. Se evt. de fortrykte noter i bilag 4. Naturambassadør, Stina gik efterfølgende i gang med at indtaste alle punkter og informationer på et webbaseret kort i Googlemaps. (Se evt. kortet på ) Udover det webbaserede kort kan noterne også læses i en fysisk mappe, der findes i skolens materialesamling. Kurset fortsatte med en udeskole inspirationstur på skolens område, samt en præsentation af Østsjællands Museums Geologivogn, der er et rullende geologiværksted fyldt med undervisningsoplæg om geologi. - Rolloskolen i Faxe. Skolen har i året 2011 ligget lidt underdrejet pga. heftige besparelser og skift i ledelse, så projektet har endnu kun udmøntet sig i forberedelser til en aftalt kursusdag for lærerne. Skolens naturambassadør, Helene har truffet aftale med ledelsen om et 1½ times oplæg med naturvejlederen på et lærerrådsmøde. Ønsket er at vi gentager kortlægningsøvelsen på samme vis som ovenfor beskrevet for Bavneskolen. Til forskel fra forløbet på Bavneskolen er det planen at naturvejleder og ambassadør bagefter udvælger 10 stensikre turforslag, der til gengæld er grundigt beskrevet og følges af undervisningsoplæg. Undervisningsoplæg og beskrivelser af de 10 lokaliteter kommer til at stå i en mappe på lærerværelse. Kursus for lærerne holdes d. 31. januar Delmål 2: Børn i naturen Lukkede ture Der blev i 2011 afholdt i alt 34 ture for forskellige grupper, heraf var langt de fleste ture for skoleklasser fra Faxe Kommune. Se tabel under punktet Liste over formidlingsarrangementer. Blandt årets lukkede ture for grupper kan fx nævnes: 2

3 - Sofiendalskolens 7. klasse havde sat naturvejlederen i stævne ved nogle vandhuller placeret på privat jord. Det spændende ved de tre vandhuller var at vi kendte vandhullernes forhistorie og kunne lave hypoteser om hvad vi ville finde i vandhullerne der lå indenfor en radius på et par hundrede meter. Et var renset op og havde så vidt vides ikke fået tilført næringsstoffer, et var renset men havde været brugt til opdræt af andefugle til jagt og et var temmelig forurenet. Naturvejlederen kom med alt grejet, læreren med planer for undervisningen, og eleverne samlede på dagen resultater til deres biologirapporter de bagefter skulle arbejde med hjemme på skolen. - Naturvejlederen har i samarbejde med ekstern guide på Geomuseum Faxe, Randi Johansen deltaget i et arrangement for udsatte unge, støttet af 18 puljen med midler til frivilligt socialt arbejde. De unge blev i grupper sendt rundt til poster med oplevelser og pulsaktiviteter. Der var fx kajaktur, fossiljagt og mountainbiketur. Naturvejleder Faxe deltog med bålaktiviteter og madlavning over bål ved frokosttid. - Den kommunale tandklinik i Faxe havde booket naturvejlederen til en skovtur som en del af deres julefrokost. Man så for sig en smuk vandretur gennem en krystaltindrende og snedækket skov, med en stilhed kun brudt af de lette fodtrin fra rensdyrene foran julemandens kane Nå nej sådan blev det ikke, for vi havde et regnvejr uden lige, alt var vådt, gløggen kun halvlunken, og vores lysesiv-både kunne søsættes direkte i skovbunden!!! Men humøret var heldigvis højt hele vejen gennem aktiviteterne i skoven, og som deltagerne bagefter med et stort grin sagde så ville det blive den julefrokost de altid vil kunne huske. Offentlige ture Der blev i 2011 afholdt 16 offentlige ture, der emnemæssigt falder under både delmål 2 og 3. Se turene i tabel under punktet Liste over formidlingsarrangementer. Se også folder med årets offentlige ture i Bilag 1. Blandt årets offentlige ture kan fx nævnes: - Naturens Dag d. 11. september Her havde naturvejlederen i samarbejde med frivillige fra den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening inviteret til aktiviteter ved Fed Havn, på Feddet. Turen blev også afholdt i samarbejde med specialestuderende i biologi Line Raft Calum, der har undersøgt Præstø Fjords fiskebestand. Første halvdel af arrangementet var rettet mod familier og bød på smådyrsfiskeri og tømning af ruser på stranden. Anden halvdel var et oplæg om fjordens miljø og fiskebestand af specialestuderende Line Raft Calum. Arrangementet lagde også op til en diskussion af fjordens tilstand. - Naturvejlederen ledte den korte og familiemålrettede rute ved årets Vandrefestival, der blev arrangeret af Faxe Kommunes Kulturforvaltning. Vandrefestivalen var meget vel orkestreret og vi havde en meget høj deltagelse på alle tre ture. Der var mellem gæster på hver af de tre ruter, hvilket er et meget fint besøgstal i denne del af landet. - Naturvejlederen var deltager i et arrangement i samarbejde med en social boligforening og kommunens SSP medarbejdere. Naturvejlederen afholdt GPS løb med opgaver om den bynære natur i deres egen baggård. Det var en virkelig positiv oplevelse at opleve hvor meget børn og unge gik ind i at løse opgaverne. Naturbasen ved Strandparken Den planlagte Naturbase ved Strandparken, som ellers var rigtig godt på vej i 2010, blev i 2011 udsat da først fredningsbestemmelser gjorde at hyttens placering måtte flyttes, og siden at den ny byggegrund døjede med for høj vandstand på grund af den våde sommer. Vi håber i stedet at 2012 bliver året hvor basen kan opføres. 3

4 Delmål 3: Vejen til naturen/naturrum Præstø Fjord I juni 2011 blev der, som nævnt i resumeet rundet en vigtig milepæl for Naturrumsprojektet. Naturrum Præstø Fjord kunne indvie Fiskerhuset som det første støttepunkt i projektet. Fiskerhuset har hen over det sidste år gennemgået både en renovering og en opgradering mht. udstilling og faciliteter. Det er nu muligt for den helt almindelige gæst at benytte køkkenet, med vask, brændekomfur og spisekrog. Der er i skolestuen adgang til naturfaglige bøger og læse-højt-bøger for børn, og dertil bløde møbler at sidde i. Gæster kan også tænde op i brændeovnen - hvis det er indendørsvejr, eller benytte de ny borde og bænke i haven - når det er dejligt vejr ude. Naturbasen er færdigindrettet til brug for lærere og naturvejleder. Der er i haven gamle træbåde, som man må kravle op i, og informationer at hente på den ny infotavle på støttepunktets Fjordpost. Ved fjordposten kan der også downloades filmklip på mobiltelefonen, filmklip der formidler et nyt emne for hver af de fire årstider. Filmklippene og bluetooth teknologien er en del af Put-Danmark-i-lommen pilotprojektet. Sidst men ikke mindst er der indrettet en ny og taktil udstilling i børnehøjde i husets udstillingsrum. Udstillingen fortæller historien om livet som fisker i Fiskerhuset. En autentisk historie opbygget fra bl.a. naturvejlederens interview med en søn af den sidste fiskerfamilie, der var bosat i huset frem til midten af 1900-tallet. Udstillingen er centreret omkring en imponerende skulptur af en Gedde udskåret i et stort stykke egetræ. De mange egnstypiske fiskeredskaber i huset er endvidere blevet mærket med formidlende tekst så nysgerrige kan gå på opdagelse i de gamle redskabers form og funktion. Samtidig med indvielse af naturrumsudstillingen blev der også åbnet en ny kunstudstilling af værker malet af de frivillige i Fiskerhusgruppen. De frivillige har også været aktive medspillere på opbygning og indretning af Fiskerhuset i forbindelse med Naturrumsprojektet, så åbningen af de to udstillinger gik vældig fint hånd i hånd. Se folder for kunstudstilling i Bilag 3. Naturvejlederens timer blev i foråret 2011 specifikt rettet mod færdiggørelse af udstillingen i Fiskerhuset, det havde højeste prioritet. Naturvejleder Faxe har dog også arbejdet i større og mindre omfang med udkast til audioguides ved 5 fjordposter i samarbejde med ekstern naturvejleder, udvikling af tekst på infotavler ved fjordposter på Feddet, samt tekst til generel folder for Naturrum Præstø Fjord. Særlige aktiviteter i forbindelse med NVL-ordningen: (F.eks. bidrag til netværksarbejde, oplægsholder på NVL-uddannelsen, artikler til NVL-bladet eller naturvejleder.net ol.) - Deltagelse i årskonference for Naturvejledernetværket april Deltagelse i netværksmøde om planlægning af naturvejleder årskonference i det regionale netværk i Andet: (Arbejde der rækker ud over delmålene) - Deltagelse i Learning Museum, et samarbejdsprojekt mellem museumsformidlere, læreruddannere og lærerstuderende. 4

5 Liste over formidlingsarrangementer: (Type arrangementer, hvor mange arrangementer, antal deltagere) Åbne ture og arrangementer i alt 16 ture: Dato Samarbejdspartner Arrangement Deltagere Geomuseum Faxe Byg din egen stenfigur Geomuseum Faxe Lav dit eget dyrespor Ren Strand - Udviklingsafdelingen Aktiviteter i skov og på strand Naturrumsprojektet Åbning af udstilling 95 Fiskerhusgruppen Blå flag Faxe Kommune Aktiviteter på stranden Blå flag Faxe Kommune Geologitur på stranden Frøgården og SSP GPS løb om natur ved Frøgården Blå Flag Faxe Kommune Krible-krabletur på stranden Blå Flag Faxe Kommune Aftentur på Feddet Blå Flag Faxe Kommune Aktiviteter på stranden DN Faxe Insektsafari Faxe Kommune Vandrefestival Danmarks Naturfredningsforening Faxe Østsjællands Museum SG, Helle Ålsbøl og Katrine Bruun Geomuseum Faxe Geomuseum Faxe Vandretur på Feddet for familier Naturens dag - strandaktiviteter og foredrag Allehelgenstur i Haslev Orned Kalkmaleri for hele familien 13 Fugle og fjerværksted 0 Lukkede ture og arrangementer i alt 34 ture: Dato Institution Arrangement Deltagere Skoletur Gps-løb i Nordskoven Haslev Privatskole GPS løb Haslev Privatskole Forårstur ved Kaisholm Sara Gelskov og Kirsten Føns Lærerkursus, i Faxe Kalkbrud og Faxe kirke Sara Gelskov og Kirsten Lærerkursus, på Stevns Holtug Føns og Klint Hylleholt Skole Naturvejledning ved Kalkbrud og Faxe kirke

6 Hylleholt Skole Naturvejledning ved workshop 36 på skole Hylleholt Skole Naturvejledning på stranden 36 ved Højerup Hylleholt Skole 2 stk bh. klasser Naturvejledning 43 i skov nær skolen Haslev Privatskole Knogleaktiviteter Dalby SFO Smådyr ved åen Hylleholt Skole smådyr ved stranden Hylleholt Skole smådyr ved stranden Hylleholt Skole smådyr ved stranden Hylleholt Skole smådyr ved stranden Korup skole Knogleaktiviteter Det Grønne Hus Køge Tur på Feddet, personalegruppe Faxe Kommune, personaleforening Tur til stranden Faxe Geomuseum/ Bålarrangement 30 udsatte unge projekt Faxe Sommerskole Vandaktiviteter ved Feddet Rolloskolen Samarbejdsøvelser Sofiendalskolen Livet i søen Fiskerhusgruppen Arrangement for frivillige og arbejdsgruppe Bavneskolen Livet ved stranden Vibeengskolen Lærerkursus Faxe Kommune Lærerkursus Bavneskolen Lærerkursus for Bavneskolen Lundebakkeskolen Orienteringsløb i skoven Hylleholt skolen Tur til naturbasen Bavneskolen Undersøgelse af Tryggevælde å Faxe Kommune Lærerkursus for Faxelærere Haslev Privatskole Sansetur med indskoling 18 6

7 Haslev Privatskole Sansetur med indskoling Faxe Børnetandklinik Skovtur med firmagruppe Haslev 27 Eventuelle kommentarer til administrationen: (Kommentarer/idéer til samspillet med Friluftsrådets administration eller med Fællessekretariatet for Naturvejlederordningen) I leder efter mål på effekten af naturvejledning. Jeg tænker at man kunne overveje at bruge antallet af personer der er aktive i frivilliggrupper knyttet til naturvejlederprojekterne. Der må kunne argumenteres for at det at være frivillig også giver øget livskvalitet og sundhed. Og det er ikke sjældent at sådanne frivilliggrupper netop er oprettet af eller støttet af naturvejledere. Vi har fx 10 personer i vores Fiskerhusgruppe. Bilagsfortegnelse: (F.eks. bilag med liste over udgivelser fra året der er gået, uddybende materiale vedr. aktiviteter ol.) Bilag 1: Folder med offentlige naturvejlederture i 2011 Bilag 2: Oversigt med årets afholdte lærerkurser Bilag 3: Folder om årets natur og kunstudstilling i naturrum Fiskerhuset Bilag 4: Fortrykt skema til kortlægning af mulighederne i skolernes lokalområder Rapporten er udfærdiget af: Navn: Sara Gelskov Dato: 5/1,

8 Naturvejleder Faxe Naturvejleder Faxe er et treårigt projekt der er oprettet i et samarbejde mellem Østsjællands Museum, Friluftsrådet og Faxe Kommunes forvaltninger for kultur-, natur- og skoleområdet. Naturvejlederen er ansat ved Østsjællands Museum og har kontor på Geomuseum Faxe. Naturvejleder Faxe 2011 Kom med på tur! Ture for alle Naturvejleder Faxe laver ture for skoler, institutioner og private grupper. På hverdage er det gratis for skoler og institutioner fra Faxe Kommune at booke en tur med naturvejlederen. Læs mere om Naturvejleder Faxe på hjemmesiden Naturrum Fiskerhuset Naturrum Fiskerhuset ligger på Feddet, og står altid åbent for publikum. Her er der: Naturbase som skoler kan låne grej i Kunstudstilling af naturmotiver fra Præstø Fjord Udstilling om husets og fjordens liv Thekøkken og læsekrog med naturbøger Borde og stole hvor man kan spise sin madpakke Kontakt Naturvejleder Sara Gelskov Naturvejleder Faxe Geomuseum Faxe Østervej 2, 4640 Faxe Tlf.:

9 Ren Strand - Ren Natur 18. Juni, kl Mødested: Strandparken, Strandvejen 7, Faxe Ladeplads. Arrangør: Udviklingsenheden, Faxe Kommune. Naturvejlederen og klimamedarbejderen inviterer på natur og miljøaktiviteter som en del af Faxe Kommunes Ren Strand kampagne. På dagen kan man fx deltage i et spændende orienteringsløb med spørgsmål og opgaver, købe grillpølser og bage snobrød på bålet. Gratis. Åbning af ny udstilling i Fiskerhuset 26. juni, tidspunkt: Se dagspressen i ugen op til. Mødested: Fiskerhuset, Feddet Camping, Feddet 12, 4640 Faxe. Arrangør: Faxe Kommune og Naturvejleder Faxe. Det smukke lille Fiskerhus på Feddet har fået en ny udstilling. Kunstnere fra Fiskerhusgruppen åbner deres ny udstilling af naturmotiver fra området omkring Præstø Fjord. Dagen vil byde på rundvisning, åbningstale, hyggelige børneaktiviteter i den dejlige have, og lidt godt til ganen. Gratis. Familieaktiviteter på stranden 1. juli, kl Mødested: Foran informationen ved Feddet Camping, Feddet 12, 4640 Faxe. Arrangør: Faxe Kommune og Naturvejleder Faxe. Vi samler materialer på stranden og kigger på det i lup, laver en lille stensamling og collager af de planter og andre ting og sager, vi finder. Desuden bliver der måske mulighed for at bygge flotte sandslotte. Gratis. Sten for hele familien 5. juli, kl Mødested: Foran informationen ved Feddet Camping, Feddet 12, 4640 Faxe. Arrangør: Faxe Kommune og Naturvejleder Faxe. Kom med på en rundtur i geologiens verden. Vi skal gå en tur langs stranden, samle sten i lange baner, og høre historien om hvordan jordens dramatiske kræfter har skabt de flotte sten på stranden. Gratis. Aktiviteter for børn i Frøgården 7. juli, kl Mødested: Frøgården, 4690 Haslev Arrangør: Frøgården og Naturvejleder Faxe Frøgården Boligforening og Naturvejleder Faxe inviterer til naturaktiviteter for børn i de bølgende grønne bakker omkring Frøgården. Gratis. Krible-krabledyr på stranden 8. juli, kl Mødested: Foran informationen ved Feddet Camping, Feddet 12, 4640 Faxe. Arrangør: Faxe Kommune og Naturvejleder Faxe. Kom med på en hyggelig tur til stranden med naturvejlederen og oplev det vrimlende dyreliv i vandkanten. Der er fiskenet, waders og vandkikkerter til dem, der vil låne. Husk skiftetøj at få våde ærmer og sokker er en del af oplevelsen! Gratis. Aftentur langs stranden for hele familien 12. juli, kl Mødested: Foran informationen ved Feddet Camping, Feddet 12, 4640 Faxe. Arrangør: Faxe Kommune og Naturvejleder Faxe. Kom med på en vandretur langs vandkanten ved aftentide. Naturvejlederen fortæller hvordan stranden er dannet og sammen finder vi spændende dyr og planter. Hvad gør dyrene om natten? Kender havets dyr forskel på nat og dag? Turen slutter med at vi går gennem skoven tilbage til campingpladsen. Gratis. Familieaktiviteter på stranden 15. juli, Mødested: Foran informationen ved Feddet Camping, Feddet 12, 4640 Faxe Arrangør: Faxe Kommune og Naturvejleder Faxe. Vi samler materialer på stranden og kigger på det i lup, laver en lille stensamling og collager af de planter og andre ting og sager, vi finder. Desuden bliver der måske mulighed for at bygge flotte sand-slotte. Gratis. Insektsafari på Skoleengen 21. august, kl Mødested: Broen ved Skoleengens nordside. Der kan parkeres ved Haslev Gymnasium, Skolegade 31, 4690 Haslev. Følg grusstien på højre side af bygningerne, kryds boldbanen og I er fremme ved broen. Arrangør: Naturvejleder Faxe. Kom med på en spændende insektsafari på skoleengen. Vi skal prøve at bruge mange forskellige slags fangstredskaber, og undervejs kigger vi på alt det vi fanger. Naturvejlederen medbringer masser af net, forstørrelsesglas og akvarier. 20 kr. pr. pers. Vandrefestival i Faxe Kommune 4. september, kl Mødested: P-pladsen ved Feddet Camping, Feddet 12, 4640 Faxe. Arrangør: Charlotte Iisager, Faxe Kommune, tlf Kom med på en hyggelig motionstur for børnefamilier. Der vil være fortællinger og oplevelser på ruten der er 4,6 km lang. Naturstierne kan være fugtige og kuperede så tag godt fodtøj på, og vær forberedt på ind i mellem at skulle løfte klapvognen. Gratis. Naturens dag 11. september, kl Mødested: Fed Havn, Feddet. Arrangør: Danmarks Naturfredningsforening og Naturvejleder Faxe. Fed Havn byder på rammerne for en spændende dag i fjordens navn. Vi skal fiske med net og garn og får hjælp af biologistuderende Line Raft Calum, der har arbejdet med at undersøge fjordens fiskeliv. Naturvejlederen har waders og net med til både børn og voksne. Gratis. Naturaktiviteter på Haslev Museum - Kulturnat 30. september, kl Mødested: Haslev Museum, Frederiksgade 6, 4690 Haslev. Arrangør: Haslev Museum. Haslev Museum inviterer til kulturnat i naturens tegn. Naturvejlederen fortæller om skrivekridt i naturen, og står for familievenlige aktiviteter. Gratis. Allehelgenstur i Haslev Orned 30. oktober, kl Mødested: Nordskoven, ved indgangen til skoven bag Sklerosehospitalet. Der kan parkeres ved p-pladsen på Ringstedvej 106 D, 4690 Haslev. Arrangør: Østsjællands Museum og Naturvejleder Faxe. Går du og venter spændt på Halloween eller Allehelgensaften som det egentligt hedder. Så kom med på en uhyggelig skovtur i Nordskoven og hør om det gode og det onde, om skovens magiske planter, hekse, genfærd og mørkets magter. Der vil være præmie til bedste udklædning. Klapvogne kan ikke komme med på hele vandreturen, de kan parkeres ved bålpladsen. 20 kr. pr. pers. Kalkmaleri for børn og voksne - Aktive søndage 20. november, kl Mødested: Geomuseum Faxe, Kanten, Østervej 2, 4640 Faxe. Arrangør: Geomuseum Faxe og Naturvejleder Faxe. På denne aktive søndag vil naturvejlederen fortælle spændende historier om kalkmalerier. Vi skal høre om drager og prinsesser, livet i middelalderen, kalk og farver og hvordan man malede de smukke kalkmalerier. Imens får alle lov til at male deres eget kalkmaleri af gammeldags pigmenter rørt op med æggehvide. Pris: Adgangsbillet til museet. Fugle og fjerværksted - Aktive søndage 4. december, kl Mødested: Geomuseum Faxe, Kanten, Østervej 2, 4640 Faxe. Arrangør: Geomuseum Faxe og Naturvejleder Faxe. Snit din egen blækpen af en smuk svanefjer og skriv en julehilsen til venner og familie. Naturvejlederen sætter gang i sjove fugleaktiviteter, hvor man skal bruge både hoved og hænder. Pris: Adgangsbillet til museet.

10 Oversigt over lærerkurser i 2012 Dato Arrangør Kursusbeskrivelse Naturvejleder Faxe og Stevns Naturcenter Naturvejleder Faxe og Stevns Naturcenter Naturvejleder Faxe og Vibeengskolen Naturvejleder Faxe og Faxe Kommune Naturvejleder Faxe og Bavneskolen Naturvejleder Faxe og Faxe Kommune Lærerkursus, i Faxe Kalkbrud og Faxe Kirke. Tværfagligt inspirationskursus om udeskole med temaerne geologi, evolution, kalkens kulturhistorie, samt udeskole generelt. Lærerkursus, på Stevns Holtug og Klint. Tværfagligt inspirationskursus om udeskole med temaerne geologi, jordbundsbiologi og botanik, samt fysik og kemiforsøg med kalk. Kørekortkursus til brugen af naturbasen i Fiskerhuset med temaer som grej, sikkerhed, og faglighed. Kørekortkursus til brugen af naturbasen i Fiskerhuset med temaer som grej, sikkerhed, og faglighed. Lærerkursus for Bavneskolen med kortlægningsøvelse af skolens nærnatur, et inspirationsoplæg om udeskole og præsentation af Geologivognen. Lærerkursus for Faxelærere. Udeskole generelt, mulighederne i Faxe, undervisningsmaterialer og netværk. Samarbejdsøvelser og ideudvikling.

11 Om kunstværkerne Landskabet og naturen omkring Feddet og Præstø Fjord vedbliver at betage og inspirere. For 6. år i træk udstiller en gruppe lokale kunstnere reproduktioner af deres værker i Fiskerhuset på Feddet. Alle værker er malet på baggrund af motiver fundet i landskabet og naturen omkring Præstø Fjord. Kortet Kortet over fjorden viser, hvor nogle af de forskellige malerier er blevet til. Gå på opdagelse i naturen, tag madkurven med og eventuelt malergrej eller kamera, så kan du selv indfange de flotte motiver ved fjorden. NATUR OG KUNST VED PRÆSTØ FJORD Naturrum Fiskerhuset Elsebeth Møller Marianne Piil Henny Nielsen Fiskerhuset Fiskerhuset har i de sidste to år gennemgået en istandsættelse og fået nye udstillinger i forbindelse med formidlingsprojektet, Naturrum Præstø Fjord. Huset rummer udover kunstudstillingen også: - Naturbase - Udstilling om huset og fjordens liv - Thekøkken og læsekrog - Borde og bænke til at spise madpakken Kontakt Sara Gelskov Naturvejleder Faxe Geomuseum Faxe, Østervej 2, 4640 Faxe Tlf Præstø Fjord Præstø Helena Jensen Feddet Leif Kabelmann Denne folder er udgivet med støtte fra Per Henriksen Vivian Camille Tonsgaard Lokale kunstnere fra foreningen Fiskerhusgruppen udstiller deres motiver fra Præstø Fjord i naturcenter Fiskerhuset

12 Charlotte Clante Kissendrupvej Faxe Ladeplads Tlf Helena Jensen Næbvej Præstø Tlf Marianne Piil Alfavej Faxe Ladeplads Tlf Mona Goltermann Parkvej 13, st Kbh. S Tlf Mobil Leif Kabelmann Fredensvej Faxe Ladeplads Tlf Vivian Camille Tonsgaard Garderhøjen Strøby Tlf Mobil Karsten Grønborg Hylleholtvej Faxe Ladeplads Tlf Elsebeth Møller Møllehusvej 28, Smerup 4653 Karise Tlf Per Henriksen Hestehavevej Præstø Tlf Henny Nielsen Egemosevej Faxe Tlf Mobil Se alle billederne i Fiskerhuset på Feddet Fiskerhuset står åbent hver dag og der er gratis adgang

13 Sted: Emne/titel for aktivitet: Undervisningsmateriale: Klassetrin: Fag: Lærerens navn: Evt. kontakt: Sted: Emne/aktivitet: Undervisningsmateriale: Klassetrin: Fag: Lærerens navn: Evt. kontakt: Sted: Emne/titel for aktivitet: Undervisningsmateriale: Klassetrin: Fag: Lærerens navn: Evt. kontakt: Sted: Emne/titel for aktivitet: Undervisningsmateriale: Klassetrin: Fag: Lærerens navn: Evt. kontakt:

Naturvejleder Faxe 2012. Kom med på tur!

Naturvejleder Faxe 2012. Kom med på tur! Naturvejleder Faxe 2012 Kom med på tur! Skovens Dag - Skovtur for hele familien 29. april, kl. 11.00-13.00 Mødested: P-pladsen ved Strandegård Dyrehave. Fra Faxe Ladeplads køres mod syd og ca. 500 m efter

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: Navn naturvejleder: Sara Gelskov Navn arbejdsgiver: Tove Damholt Arbejdssted: Østsjællands Museum Adresse: Højerup Bygade 38 Postnummer/By: 4660

Læs mere

Naturvejleder Faxe 2013. Kom med på tur!

Naturvejleder Faxe 2013. Kom med på tur! Naturvejleder Faxe 2013 Kom med på tur! I Kalkens rige 28. april, kl 14-16 Deltag i en spændende vandretur i Faxe Kalkbrud.Der bydes velkommen med en kort introduktion på Geomuseum Faxe, og derefter går

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsplan 2011

Naturvejlederløntilskud Årsplan 2011 Naturvejlederløntilskud Årsplan 2011 Naturvejleder: Marie Roland (barselsvikar for Sara Gelskov maj-december 2010) Arbejdssted: Geomuseum Faxe Adresse: Østervej 2 Postnummer/By: 4640 Faxe Delmål: (Planlagte

Læs mere

Naturvejleder Faxe 2015. Kom med på tur!

Naturvejleder Faxe 2015. Kom med på tur! Naturvejleder Faxe 2015 Kom med på tur! Den levende natur i Faxe Kalkbrud 30. maj kl. 14-16 Mødested: Geomuseum Faxe, Østervej 2, 4640 Faxe Deltag i dagens arrangement hvor Naturvejleder Faxe og Danmarks

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsplan 2013

Naturvejlederløntilskud Årsplan 2013 Naturvejlederløntilskud Årsplan 2013 Referencenummer: 20667 Navn naturvejleder: Sara Gelskov Navn arbejdsgiver: Tove Damholt Arbejdssted: Østsjællands Museum Adresse: Højerup Bygade 38 Postnummer/By: 4660

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsplan 2014

Naturvejlederløntilskud Årsplan 2014 Naturvejlederløntilskud Årsplan 2014 Referencenummer: 20667 Navn naturvejleder: Sara Gelskov Navn arbejdsgiver: Tove Damholt Arbejdssted: Østsjællands Museum Adresse: Højerup Bygade 38 Postnummer/By: 4660

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20667 Navn naturvejleder: Sara Gelskov Navn arbejdsgiver: Tove Damholt Arbejdssted: Østsjællands Museum Adresse: Højerup Bygade 38 Postnummer/By:

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 20667 Navn naturvejleder: Sara Gelskov Navn nærmeste leder: Tove Damholt Arbejdssted: Østsjællands Museum Adresse: Højerup Bygade 38 Postnummer/By:

Læs mere

Kort projektbeskrivelse for formidlingsprojektet. Naturvejleder Faxe år

Kort projektbeskrivelse for formidlingsprojektet. Naturvejleder Faxe år Kort projektbeskrivelse for formidlingsprojektet Naturvejleder Faxe år 2013-2015 Vision Visionen er, at lærere på Faxe Kommunes skoler bruger naturen og lokalområdet som det grønne klasseværelse. Visionen

Læs mere

Ny Naturvejlederordning fra 2016

Ny Naturvejlederordning fra 2016 Ny Naturvejlederordning fra 2016 Samarbejdspartnere Center for Børn og Undervisning Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice Center for Teknik og Miljø Østsjællands Museum Stillingen er normeret

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Referencenummer: Naturvejleder: Peder Flansmose Arbejdssted: Kystcentret Thyborøn Adresse: Kystcentervej 3 Postnummer/By: 7680 Thyborøn (Se vejledningen bagerst

Læs mere

Årsrapport 2008 Naturvejlederen ved Præstø Fjord

Årsrapport 2008 Naturvejlederen ved Præstø Fjord Årsrapport 2008 Naturvejlederen ved Præstø Fjord Årsrapport for Naturvejlederen ved Præstø Fjord Dette er en årsrapport for naturvejlederprojektet ved Præstø Fjord. Beskrivelsen af årets arbejdsopgaver

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 20792 Navn naturvejleder: Karsten Rybjerg Larsen Navn arbejdsgiver: Mariagerfjord Kommune Arbejdssted: Mariagerfjord Naturskole Adresse: Fjordgade

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 21954 Navn naturvejleder: Kasper Kollerup Nielsen / Carsten Enemark Navn arbejdsgiver: Fjordcentret Arbejdssted: Voer Færgested og hele Norddjurs

Læs mere

Forslag til aktiviteter for børn i indskolingen Aktiviteterne, der er beskrevet nedenfor er målrettet mod børn i 0.-3. klasse.

Forslag til aktiviteter for børn i indskolingen Aktiviteterne, der er beskrevet nedenfor er målrettet mod børn i 0.-3. klasse. Forslag til aktiviteter for børn i indskolingen Aktiviteterne, der er beskrevet nedenfor er målrettet mod børn i 0.-3. klasse. Ud med kunsten landart for børn (hele året) Fag: Billedkunst, dansk og natur/teknik

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20660 Navn naturvejleder: Anders Tranberg Andreasen Navn arbejdsgiver: GeoCenter Møns Klint Arbejdssted: GeoCenter Møns Klint Adresse: Stengårdsvej

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: Navn naturvejleder: Anders Tranberg Andreasen Navn arbejdsgiver: GeoCenter Møns Klint Arbejdssted: GeoCenter Møns Klint Adresse: Stengårdsvej 8

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Referencenummer: 20652 Naturvejleder: Helen Blegebrønd Holm Arbejdssted: Næstved Kommune Adresse: Rådmandshaven 20 Postnummer/By: 4700 Næstved (Se vejledningen bagerst

Læs mere

Naturoplevelser i Fredericia Kommune 2017

Naturoplevelser i Fredericia Kommune 2017 Foto: Ole Klottrup Ørnens Dag ved Rands Fjord Søndag den 26. februar kl. 10-14 Vi står klar med teleskoper i og ved tårnet og vil fortælle om ørnenes spændende adfærd og biologi. Reden kan ses fra fugletårnet

Læs mere

OPLEV NATUREN I BALLERUP

OPLEV NATUREN I BALLERUP Me at v Kra 01 OPLEV NATUREN I BALLERUP Naturvejlederen forår 2015 Oplev Ballerups natur på 8 forskellige ture og arrangementer med naturvejlederen. Arrangementerne er gratis, men enkelte kræver tilmelding.

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 23015 Navn naturvejleder: Jakob Kofoed Navn nærmeste leder: Vendsyssel Historiske Museum Arbejdssted: Museets afdelinger i Mosbjerg, Rubjerg og

Læs mere

Naturvejlederløntilskud

Naturvejlederløntilskud Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20661 Navn naturvejleder: Navn arbejdsgiver: Arbejdssted: Rikke Skriver Vesterlund Middelfart Museum Middelfart Museum Adresse: Algade 8 Postnummer/By:

Læs mere

REBILD NATURSKOLER. Indsatsområde:

REBILD NATURSKOLER. Indsatsområde: : REBILD NATURSKOLER Strategiområde: Udvikle de fysiske muligheder i udepædagogikken for dagplejen, daginstitutionerne samt i udeskolen for folkeskolerne i Rebild kommune Hvilken målsætning ønsker man

Læs mere

Borgmestergården. Håndværk og købmandsliv i renæssancen. Tilbud til skoler

Borgmestergården. Håndværk og købmandsliv i renæssancen. Tilbud til skoler Borgmestergården Håndværk og købmandsliv i renæssancen Tilbud til skoler Borgmestergården Borgmestergården i Nyborg byder på en fortælling om købmandsliv i renæssancen, om de danske købstæder, om søfart

Læs mere

ARRANGEMENTER I NATURPARK ÅMOSEN EFTERÅR & VINTER 2012

ARRANGEMENTER I NATURPARK ÅMOSEN EFTERÅR & VINTER 2012 ARRANGEMENTER I NATURPARK ÅMOSEN EFTERÅR & VINTER 2012 MEGET I VENTE! Du modtager denne oversigt over de kommende arrangementer i Naturpark Åmosen, fordi du har skrevet dig på vores nyhedsliste under et

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Referencenummer: Naturvejleder: Tanya Wünsche Arbejdssted: Skovbo Naturskole v/ Svenstrup Gods Adresse: Ryeskovvej 1B Postnummer/By: 4140 Borup Kort resumé af årets

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 23701 Navn naturvejleder: Henrik Lerdorf Navn arbejdsgiver: Det Grønne Hus Arbejdssted: Det Grønne Hus Adresse: Vestergade 3c Postnummer/By: 4600

Læs mere

Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet

Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet Mødesteder Hesnæs Havn Bønnetvej, kør til havneområdet og parker på arealet ved den sorte toiletbygning. Ulslev Strand Østersøvej, kør til P-pladsen

Læs mere

Aktivitetsog naturcenter HINDSGAVL

Aktivitetsog naturcenter HINDSGAVL HINDSGAVL RNATURVEJLEDE Aktivitetsog naturcenter HINDSGAVL FORENI NGEN Aktivitets- og Naturcenter Hindsgavl er en enestående facilitet, som frit kan bruges af lærere og pædagoger i Middelfart Kommune.

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: Ref. nr. 23006 Navn naturvejleder: Den koordinerende naturvejleder for Fredensborg Kommune og Haver til Maver Navn naturvejleder: Stillingen og

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Referencenummer: 19176 Naturvejleder: Michael Schack Arbejdssted: Gram Slot Adresse: Slotsvej 54 Postnummer/By: 6510 Gram Kort resumé af årets vigtigste begivenheder:

Læs mere

Blå Flag program 2012. Ud i det blå i Sønderborg Kommune

Blå Flag program 2012. Ud i det blå i Sønderborg Kommune Blå Flag program 2012 Ud i det blå i Sønderborg Kommune Juni Juli August Sø 1 Strandkunst On 1 Fjordsafari AKTIVITETSKALENDER Ma 2 Aktiv Sommer To 2 Fjordsafari Ti 3 Aktiv Sommer/Fjordsafari Fr 3 Skibsbygger

Læs mere

Undervisning 2015: Nyheder Grundskoler

Undervisning 2015: Nyheder Grundskoler Ny udstilling: Blackout! åbner til påske Nyt undervisningstilbud: Fang en fisk i Gudenåen Undervisning 2015: Nyheder Grundskoler 1 Oplevelser og læring for alle Få inspiration til undervisningen på energimuseet.dk

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 23084 Navn naturvejleder: Rikke de Neergaard Navn nærmeste leder: Flemming Walsted Arbejdssted: Øhavets Smakkecenter Adresse: Strynø Brovej 12 Postnummer/By:

Læs mere

Blå Flag program 2015. Ud i det blå med Sønderborg Kommune

Blå Flag program 2015. Ud i det blå med Sønderborg Kommune Blå Flag program 2015 Ud i det blå med Sønderborg Kommune Aktivitetskalender Juni Juli August On 1 Aktiv sommer Lø 1 Undervandsjagt + Spis din kyst To 2 Aktiv sommer Sø 2 Snorkelsafari Fr 3 Aktiv sommer

Læs mere

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Odder Museum Møllevej 3-5 8300 Odder Tlf.: 8654 0175 E-mail: info@oddermuseum.dk NOVEMBER Sagen genåbnet Sagen om morderen og selvmoderen Christian

Læs mere

SOMMERSKOLEN. Uge 26 + 27. Et tilbud til børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse

SOMMERSKOLEN. Uge 26 + 27. Et tilbud til børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse SOMMERSKOLEN 2011 Uge 26 + 27 Et tilbud til børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse INFORMATION SOMMERSKOLEN 2011 PERIODE Sommerskolen er i ugerne 26 og 27 HVEM KAN DELTAGE Børn i 0. - 6. klasse

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20645 Navn naturvejleder: Tue Skovgård Larsen Navn arbejdsgiver: Fjord&Bælt Arbejdssted: Fjord&Bælt Adresse: Margrethes Plads 1 Postnummer/By: 5300

Læs mere

Vuggestue området. Bevægelse og leg. Muse workshop for de helt små

Vuggestue området. Bevægelse og leg. Muse workshop for de helt små Vuggestue området Vi har i år lavet et separat område kun for vuggestuer, så alle vuggestueaktiviteter r samlet et sted og de små ben ikke skal bruge al deres energi på at gå mellem de sjove aktiviteter.

Læs mere

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum Naturvejledning på Morslands Historiske Museum ÅRSRAPPORT 2012 Naturvejleder Jørgen Frank Rasmussen. Jeg blev ansat 1. marts 2009. Friluftsrådet, Morsø Kommune og museet yder løntilskud til stillingen.

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

07. MARTS Naturvejledningen i aktiviteter og formidling i NATURVEJLEDNING. Foredragsholder: Elise Hvelplund Brink

07. MARTS Naturvejledningen i aktiviteter og formidling i NATURVEJLEDNING. Foredragsholder: Elise Hvelplund Brink Naturvejledningen i 2015 - aktiviteter og formidling i 2016. NATURVEJLEDNING 07. MARTS 2016 Foredragsholder: Elise Hvelplund Brink BAGGRUND OG MÅL Naturvejlederprojektet med tilskud fra Friluftsrådet (2013-2016).

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 23073/ Dok. nr. Guldborgsund 24027-13 Navn naturvejleder: Johnny Madsen Navn arbejdsgiver: Guldborgsund kommune Arbejdssted: Guldborgsund kommune

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Naturcenter HINDSGAVL

Naturcenter HINDSGAVL HINDSGAVL RNATURVEJLEDE Naturcenter HINDSGAVL T I L I N S T I T U T I O N E R FORENI NGEN Naturcenter Hindsgavl er en enestående facilitet, som frit kan bruges af pædagoger og lærere i Middelfart Kommune.

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 21956 Navn naturvejleder: Katrine Lewinsky Moestrup Navn arbejdsgiver: Ove Sørensen Arbejdssted: VejleMuseerne Adresse: Spinderigade 11E Postnummer/By:

Læs mere

4. NYTTIGE ADRESSER. Nyttige adresser

4. NYTTIGE ADRESSER. Nyttige adresser 4. NYTTIGE ADRESSER Børn og sundhed www.altomkost.dk www.boernemad og bevaegelse.dk www.doktorskrump.dk www.dgi.dk www.eventyrvaerkstedet.dk www.folkesundhed.dk www.folkesundhed.kk.dk www.frugtkvarteret.dk

Læs mere

Fokus på naturen i Norddjurs

Fokus på naturen i Norddjurs Fokus på naturen i Norddjurs Månedens tur i 2014 Alle de beskrevne ture er ganske gratis at deltage i. Februar Vi fletter med pil Mandag d. 10. Februar fredag d. 14 februar 10.00 15.00 Naturværkstedet

Læs mere

Naturvejledning i Ballerup kommune Aktiviteter i 2014

Naturvejledning i Ballerup kommune Aktiviteter i 2014 Naturvejledning i Ballerup kommune Aktiviteter i 2014 Arrangementer og ture i 2014 Som det fremgår af tabellerne nedenfor, har der i alt været gennemført 100 ture og arrangementer i 2014, hvoraf ca. 80%

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Naturvejleder: Naturvejleder Faxe Arbejdssted: Geomuseum Faxe Adresse: Østervej 2 Postnummer/By: 4640 Faxe 1 Kort resumé af årets vigtigste begivenheder: Et spændende

Læs mere

KULTURGYNGEN ET SAMARBEJDSPROJEKT MELLEM KULTURELT SAMRÅD OG SKOLERNE I HALSNÆS KOMMUNE

KULTURGYNGEN ET SAMARBEJDSPROJEKT MELLEM KULTURELT SAMRÅD OG SKOLERNE I HALSNÆS KOMMUNE KULTURGYNGEN ET SAMARBEJDSPROJEKT MELLEM KULTURELT SAMRÅD OG SKOLERNE I HALSNÆS KOMMUNE KULTURGYNGEN Kulturelt samråd tilbyder samarbejde Med skoler/sfo i Halsnæs Kommune Tanker bag KULTURGYNGEN Alle bør

Læs mere

SOMMERSKOLEN UGERNE 27 OG 28. Et tilbud til børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse

SOMMERSKOLEN UGERNE 27 OG 28. Et tilbud til børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse SOMMERSKOLEN 2008 UGERNE 27 OG 28 Et tilbud til børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse Information PERIODE Sommerskolen er i ugerne 27 og 28 HVEM KAN DELTAGE Børn i 0. - 6. klasse bosiddende i Middelfart

Læs mere

Samsø Naturskoles. og Blå-Flag Centers. Naturture og aktiviteter Juli - august 2014. Samsø Kommune, Naturafdelingen

Samsø Naturskoles. og Blå-Flag Centers. Naturture og aktiviteter Juli - august 2014. Samsø Kommune, Naturafdelingen Samsø Naturskoles og Blå-Flag Centers Naturture og aktiviteter Juli - august 2014 Samsø Kommune, Naturafdelingen Langørevej 12, 8305 Samsø Tlf.: 86 59 64 54 Samsø Kommunes Naturafdeling byder velkommen

Læs mere

Referat fra Referencegruppemøde kl i Skt. Georg gildets hus i Store Heddinge

Referat fra Referencegruppemøde kl i Skt. Georg gildets hus i Store Heddinge Referat fra Referencegruppemøde 10.12.2013 kl. 19-21 i Skt. Georg gildets hus i Store Heddinge Deltagende: Jacob Persson, Erik Schütt, Margret Ann Schütt, Poul-Erik Olsgaard, Jens Henrik Andersen, Malcolm

Læs mere

Samsø Naturskoles. og Blå-Flag Centers. Naturture og aktiviteter Juni - august 2015. Samsø Kommune, Naturafdelingen

Samsø Naturskoles. og Blå-Flag Centers. Naturture og aktiviteter Juni - august 2015. Samsø Kommune, Naturafdelingen Samsø Naturskoles og Blå-Flag Centers Naturture og aktiviteter Juni - august 2015 Samsø Kommune, Naturafdelingen Langørevej 12, 8305 Samsø, Tlf. 86 59 64 54 Samsø Kommunes Naturafdeling byder velkommen

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012. Referencenummer: 20652. Navn naturvejleder: Helen Holm. Navn arbejdsgiver: Center for Uddannelse

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012. Referencenummer: 20652. Navn naturvejleder: Helen Holm. Navn arbejdsgiver: Center for Uddannelse Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20652 Navn naturvejleder: Helen Holm Navn arbejdsgiver: Center for Uddannelse Arbejdssted: Næstved Kommune Adresse: Rådmandshaven 20 Postnummer/By:

Læs mere

KULTURBUS tilbud. Carl-Henning og Else Alfelt Museum & HEART tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen.

KULTURBUS tilbud. Carl-Henning og Else Alfelt Museum & HEART tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen. KULTURBUS tilbud Carl-Henning og Else Alfelt Museum & HEART tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen. Tilbuddene er opdelt efter: Aktiviteter på HEART (2 aktiviteter) Fællesaktiviteter

Læs mere

Årsrapport 2006 & Årsplaner 2007

Årsrapport 2006 & Årsplaner 2007 Årsrapport 2006 & Årsplaner 2007 Naturvejlederne ved Præstø Fjord 1 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Året der gik side 4 Arrangementer side 4 Andre aktiviteter side 6 Markedsføring side 8 Presse side

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 23079 Navn naturvejleder: Majken Fosgerau Salomonsen Navn arbejdsgiver: Økomuseum Samsø Arbejdssted: Økomuseum Samsø/Naturskolen Samsø/Energiakademiet

Læs mere

Januar. Nytårsfest. Ski tur. I uge 4 drager LAVUK til Italien iført ski huer og slalom ski! Turen er for dem der har lyst og som kan stå på ski!

Januar. Nytårsfest. Ski tur. I uge 4 drager LAVUK til Italien iført ski huer og slalom ski! Turen er for dem der har lyst og som kan stå på ski! Januar Nytårsfest. I fritidsklubben markeres det nye års begyndelse med nytårs sjov og diskotek den første fredag i det nye år. Klubben byder på kransekage og saft, og der er festlige konkurrencer med

Læs mere

Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper

Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper Af naturvejleder Villy K. Hansen, Naturstyrelsen Vendsyssel Da det kan være alt for sjældent at handicappede kommer ud i naturen, har Naturstyrelsen Vendsyssel

Læs mere

Tilbud til skoler 2012-7. til 10. klasse

Tilbud til skoler 2012-7. til 10. klasse Skoletjenesten Tilbud til skoler 2012-7. til 10. klasse Generelt om skoletjenesten Skoletjenesten på Fjord&Bælt benytter en moderne og anderledes undervisningsform, hvor underviserne, med udgangspunkt

Læs mere

GLÆDELIG JUL. Skolebestyrelsen Vi er i en situation, hvor vi nødvendigvis. Nov.-dec Fællessamling med 4. årg. Foto v/ Helle Holme Thomsen

GLÆDELIG JUL. Skolebestyrelsen Vi er i en situation, hvor vi nødvendigvis. Nov.-dec Fællessamling med 4. årg. Foto v/ Helle Holme Thomsen Nov.-dec. 2011 ONLINE ønsker alle elever, forældre og medarbejdere en rigtig GLÆDELIG JUL Fællessamling med 4. årg. Foto v/ Helle Holme Thomsen Skolebestyrelsen Vi er i en situation, hvor vi nødvendigvis

Læs mere

Samsø Naturskoles. og Blå-Flag Centers. Naturture og Aktiviteter Juni - august Samsø Kommune, Naturafdelingen

Samsø Naturskoles. og Blå-Flag Centers. Naturture og Aktiviteter Juni - august Samsø Kommune, Naturafdelingen Samsø Naturskoles og Blå-Flag Centers Naturture og Aktiviteter Juni - august 2016 Samsø Kommune, Naturafdelingen Langørevej 12, 8305 Samsø, Tlf. 86 59 64 54 Samsø Kommunes Naturafdeling byder velkommen

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 47 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Juli 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Sølager - Kulhuse 1 Præstø Havn 2 Sofiero 2-3 Samsø 4 Fotodag 4 Højeruplund

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 23085 Navn naturvejleder: Marianne Krag Petersen Navn nærmeste leder: Ole Laursen Arbejdssted: Danmarks Naturfredningsforening, Skovsgaard Adresse:

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

Natur, sundhed & livskvalitet

Natur, sundhed & livskvalitet Natur, sundhed & livskvalitet Hvordan naturvejledning og natur kan fremme sundhed og livskvalitet Samarbejdet mellem SNS og Vordingborg Kommunes Sundhedscenter i Stege Styrker og muligheder Skovrider,

Læs mere

Udfordringen og vejledning hertil

Udfordringen og vejledning hertil Årstid: Hele året, men det anbefales, at mærket tages i de mørkere måneder Lokation: I en skov Forløbets varighed: 4 trin + en overnatning Udfordringen og vejledning hertil Kære ledere. I skal nu i gang

Læs mere

Sund skole uge. I hele uge 41 møder alle eleverne fra 08:00 13:10, hvor de arbejder med temaet: Sundhed på mange måder.

Sund skole uge. I hele uge 41 møder alle eleverne fra 08:00 13:10, hvor de arbejder med temaet: Sundhed på mange måder. Kalender oktober 2. oktober Sundhedsplejerske i 0. klasse Uge 41 Sund-skole uge alle i skole 08:00-13:10 12. oktober Motionsdagen Uge 42 Efterårsferie HUSK lukkeuge i SFO 23. oktober Sundhedsplejerske

Læs mere

Med dette lille nyhedsbrev ønskes I alle en glædelig jul vi ses i det nye år

Med dette lille nyhedsbrev ønskes I alle en glædelig jul vi ses i det nye år Småbørnsnetværkets Nyhedsbrev November 2013 Kære netværk Efteråret går på hæld og lige om hjørnet venter vinteren og et nyt år! Husk at sæt et stort X i kalenderen til det kommende årsmøde se mere om dato,

Læs mere

Et tilbud til børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse SOMMERSKOLEN UGERNE 26 OG 27

Et tilbud til børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse SOMMERSKOLEN UGERNE 26 OG 27 Et tilbud til børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse SOMMERSKOLEN 2010 UGERNE 26 OG 27 INFORMATION SOMMERSKOLEN 2010 PERIODE Sommerskolen er i ugerne 26 og 27. HVEM KAN DELTAGE Børn i 0. - 6. klasse

Læs mere

Naturoplevelser på Djursland 9. juli 16. juli

Naturoplevelser på Djursland 9. juli 16. juli Torsdag den 9. juli kl. 10 Torsdag den 9. juli kl. 10 Torsdag den 9. juli kl. 10-12 LAV DIT EGET INSEKTBO For at tiltrække de nyttige og bestøvende insekter til haven, kan man lave et insektbo og hænge

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Oversigt over Holstebro Kommunes naturvejlederture 2015

Oversigt over Holstebro Kommunes naturvejlederture 2015 Oversigt over Holstebro Kommunes naturvejlederture 2015 Hvert år afholder kommunen en række naturvejlederarrangementer ud i vores skønne natur. På turene bliver der fortalt om dyr og planter og om de store

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Festival kataloget 2013 er på gaden

Festival kataloget 2013 er på gaden Nyhedsbrev 4 Festival kataloget 2013 er på gaden Ligesom sidste år er deltagertallet på festivalen stigende. I år deltager 101 kunstnere fra i alt 12 lande i de ni dage festivalen varer. Alene den lokale

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Læs i dette lokalnyt bl.a. om: Cykelture 2013, 2. halvår Cykeltursberetninger Landsmøde i Roskilde Generalforsamlingen 2013, formandsberetning

Læs mere

Nyhedsbrev SFO januar 2014 Kære forældre Kinn Ball Spilleværksted STORE KARTONMASKER GYMNASTIKSAL(tirsdage)

Nyhedsbrev SFO januar 2014 Kære forældre Kinn Ball Spilleværksted STORE KARTONMASKER GYMNASTIKSAL(tirsdage) Nyhedsbrev SFO januar 2014 Kære forældre Vi starter ny aktivitetsplan i uge 3. Herunder kan du læse hvad der sker hvornår. Vi har desværre sagt farvel til Lisbeth, da hun skal hellige sig sit studie, og

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013 En lærerguide ENTROPIA - en soloudstilling med Marianne Jørgensen 13. april 19. maj 2013 Introduktion I perioden 13. april til 19. maj 2013 kan du og din klasse opleve udstillingen ENTROPIA en soloudstilling

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 23004 Navn naturvejleder: Michael Pedersen Navn nærmeste leder: John Munro Arbejdssted: Ledreborg Gods Adresse: Ledreborg Alle 2d Postnummer/By:

Læs mere

www.ballerup.dk Efterår 2014 Naturvejlederen Oplev Ballerups natur på 8 forskellige ture med Naturvejlederen

www.ballerup.dk Efterår 2014 Naturvejlederen Oplev Ballerups natur på 8 forskellige ture med Naturvejlederen www.ballerup.dk Efterår 2014 Naturvejlederen Oplev Ballerups natur på 8 forskellige ture med Naturvejlederen Oplev naturen i Ballerup Oplev Ballerups natur på 8 forskellige ture og arrangementer med naturvejleder

Læs mere

OPDAG. bibliotekerne i Odense

OPDAG. bibliotekerne i Odense OPDAG bibliotekerne i Odense www.odensebib.dk OPDAG biblioteket Kære lærer Vi vil gerne invitere dig og dine elever indenfor på bibliotekerne i Odense. Hvert år har vi besøg af rigtig mange skoleklasser,

Læs mere

Skoletjenesten. Tilbud til gymnasier 2012. Generelt om skoletjenesten

Skoletjenesten. Tilbud til gymnasier 2012. Generelt om skoletjenesten Skoletjenesten Tilbud til gymnasier 2012 Generelt om skoletjenesten Fjord&Bælt har stor erfaring i undervisning rettet mod de gymnasiale uddannelser. Undervisningen har er ofte tilrettelagt i samarbejde

Læs mere

Undersøgelse af udbredelsen af udeskole i 2014

Undersøgelse af udbredelsen af udeskole i 2014 Undersøgelse af udbredelsen af udeskole i 2014 Niels Ejbye-Ernst, VIAUC & Peter Bentsen, Steno Diabetes Center (2015) Udarbejdet i forbindelse med projekt Udvikling af udeskole Artiklen præsenterer kort

Læs mere

Natur/Teknologi Undersøgelseskompetence. Undersøgelser i naturfag Organismer

Natur/Teknologi Undersøgelseskompetence. Undersøgelser i naturfag Organismer Små dyr på lavt vand I tilfælde af dårligt vejr kan man vælge at flytte stranddelen fra sandstranden til lagunen - waders bruges kun i koldt vejr, brug altid redningsveste. Beskrivelse Fælles Mål Faglige

Læs mere

SKROTROBOT DREJEBOG TIL DE MEDLEMSVALGTE OG BUTIKKEN FOR PLANLÆGNING OG AFVIKLING AF AKTIVITET

SKROTROBOT DREJEBOG TIL DE MEDLEMSVALGTE OG BUTIKKEN FOR PLANLÆGNING OG AFVIKLING AF AKTIVITET SKROTROBOT DREJEBOG TIL DE MEDLEMSVALGTE OG BUTIKKEN FOR PLANLÆGNING OG AFVIKLING AF AKTIVITET INDHOLD S. 3 BESKRIVELSE AF AKTIVITEN S. 4 UNDERVISNINGSMATERIALE S. 5 PROGRAM FOR WORKSHOPPEN S. 6 SÅDAN

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE Vi tilbyder store naturoplevelser. Besøg Nationalpark Vadehavet og kom hjem med oplevelser i verdensklasse. Det lyder utroligt, men Vadehavet rummer en grad af liv, der ikke

Læs mere

Bestilling af Alugod T-shirts i små størrelser! Har du et barn i alderen 8-12 år som skal af sted på sommerlejr og som ikke har en Alugod T- shirts? Så skal du læse videre! T-shirts i størrelserne 8 10

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til?

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Besøg BIBLIOTEKET Besøg VANDREHALLEN Besøg BIBLIOTEKET Hvordan kan skolen bruge biblioteket? Hvorfor biblioteksbesøg? Tilbuddene veksler mellem kulturel oplevelse

Læs mere

Vil du være med til at udvikle Rønnede?

Vil du være med til at udvikle Rønnede? Rønnede? Mandag d. 24. oktober 2016, kl. 18.30-21.30 Møllevangskolen Lokale 117, Gl. Storrum I, Afsnit G Eskilstrupvej 3, Kongsted, 4683 Rønnede Dialogmødet er en del af projektet På Forkant, hvor borgerne

Læs mere

1. Faxe Enkeltrettede fællesstier på Rådhusvej mellem Præstøvej og Ny Strandvej

1. Faxe Enkeltrettede fællesstier på Rådhusvej mellem Præstøvej og Ny Strandvej 1. Faxe Enkeltrettede fællesstier på Rådhusvej mellem Præstøvej og Ny Strandvej F1 - Nye enkeltrettede stier / cykelbaner (evt. fællesstier/ delte stier) Fortov på begge sider af Rådhusvej øst for Præstøvej

Læs mere