Tema: Sikkerhed til søs, side 4-9

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tema: Sikkerhed til søs, side 4-9"

Transkript

1 nummer 6 november 2009 Tema: Sikkerhed til søs, side 4-9 sforliget, side 10 Smileyordning for brandsikkerhed, side 12

2 Skadeservice i særklasse Om SSG A/S SSG A/S er førende specialist inden for facility og skadeservice. Vi er grundlagt i 1993, og er i dag en af markedets dygtigste til at vedligeholde bygnings aktiver, forebygge og minimere skader samt redde værdier. Døgnbemandet vagtcentral 24/ Vores markante succes skyldes evnen til at kombinere menneskelige og håndværksmæssige dyder med effektive processer og innovative systemer, der giver vores kunder klar besked samt tidsog ressourcebesparelse. Hos os er det de små ting der gør den store forskel. Det har givet os branchens bedste renommé, og beviser at det knivskarpe fokus på høj kvalitet og unik kundeservice, sikret af dygtige medarbejdere med den rette indstilling, betaler sig. - så er alt i orden!

3 Leder Vores kommunale beredskab i fremtiden Indhold Sejlende assistance...4 Det flydende redningsberedskab...7 Hvordan skal beredskabet være i fremtiden? Det er det i høj grad nu op til de ny- og genvalgte kommunalpolitikere at vurdere. Efter det netop overståede kommunalvalg skal nye dispositioner og mærkesager formentlig gennemføres, og her er det vigtigt, at også beredskabet er på dagsordenen. Både hvad angår dimensionering, materiel og opgaveområder. En stor del af valgkampagnen har handlet om tryghed for ældre, børnefamilier og lokalsamfundet. I dette billede spiller beredskabet en vigtig rolle. Borgerne forventer, at brandvæsenet kommer, når det brænder, eller når der er oversvømmelse. Hvor høj grad af tryghed vil politikerne sikre omkring beredskabet? Det er et element, der berører alle i kommunen. I sforbundet er vi bekymrede over udviklingen på beredskabsområdet og råber derfor vagt i gevær og håber på politikernes opmærksomhed. Økonomi og serviceniveau er to uadskillelige størrelser. Nedprioriterer man det ene punkt, så følger det andet punkt automatisk efter. Man kan derfor ikke som politiker forvente, at samme serviceniveau kan opretholdes efter nedskæringer. Tværtimod. For at nuværende serviceniveau skal kunne opretholdes i fremtiden, så det kræver det allerede nu et økonomisk fundament, der kan sikre det, som borgerne forventer: At brandvæsenet er synligt og skaber tryghed. I nogen kommuner er man på forkant og sikrer den nødvendige økonomi mens man i andre kommuner halter bagefter. Vi står nemlig over for udfordringer i de kommende år. Det er blevet sværere at rekruttere både deltidsansatte brandfolk og frivillige til redningsberedskabet. Det kan ende med at blive en alvorlig økonomisk udskrivning for kommunen, hvis den skal fastansætte sig ud af problemerne. Vi er nødt til at tage hånd om problemerne nu. Det kan bl.a. ske gennem hvervekampagner og lokale arrangementer, der kan sikre en tilstrækkelig tilgang af nye ansigter i redningsberedskabet. Her gælder det for politikerne om at afsætte de midler, som det kræver at have et robust redningsberedskab, der kan træde til i enhver situation. Spørgsmålet er, om politikerne er klar til at afsætte midlerne? Og så handler det jo også om borgernes sikkerhed. De skal have tryghed for, at brandene bliver slukket, og redningsberedskabet i fremtiden også kommer ud til alle andre opgaver. Hver borger har en forventning om, at brandvæsenet kommer, når det brænder. Det er en forventning, som kommunen skal kunne håndtere og det vil de også kunne i fremtiden. Men det kræver en økonomisk indsprøjtning, som kommunen allerede skal overveje at give nu. Er partierne parate til dette? BEREDSKAB MAYDAY Liv skal reddes til søs...8 Oplæg til nyt beredskabsforlig...10 Roskilde Brandvæsen...11 Smileyordning omkring brandsikkerhed...12 Hør røgen i tide...13 Babyførstehjælp for forældre...14 Samarbejde med Coop Danmark...15 Fyrværkerikampagne på Sjælland Redningsfolk hædret og mindet...18 Ros til brandværnene...20 Akutbil kan køre videre...21 Frivillige knoklede ved langvarig lossepladsbrand...22 Indstillinger til frivilligpriserne Navneskifte...23 På vej til certificering...24 Brandmandsolympiade i Tjekkiet...26 Landstræf for ungdomsbrandkorps...28 DFI Information...29 Middelfart-kredsens 75 års jubilæum 29 Regioner og kredse...30 Deadline til næste nummer den 18. december 2009 bladet udkommer den 28. januar 2010 Nummer 6 - November årgang Udgivet af: sforbundet Hedelykken Hedehusene Tlf.: Fax: Web: Ansvarshavende: Direktør Per Kjærholt Redaktion: Kommunikationschef Mads Jakobsen Kommunikationsmedarbejder Line Nielsen Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i indsendte indlæg. Produktion og annoncer: Horisont Gruppen a/s International House Center Boulevard København S Tlf Fax Oplag: Medlem af Dansk Oplagskontrol Kontrolperiode 1/ / ISSN Abonnement: 2010, seks udgivelser, pris 150 kr. Tidsskriftet udkommer omkring den 25. i alle ulige måneder og tilsendes gratis frivillige i redningsberedskabet, statslige og kommunale myndigheder, politi, bedriftværnspligtige virksomheder samt politikere inden for stat, regioner og kommuner. Forsidefoto: Polfoto 3

4 TEMA: Sikkerhed til søs Sejlende assistance Dansk Søredningsselskab er fritidssejlernes hjælp på vandet men hjælper også gerne til med det lokale beredskab i kystnære områder. Af Mads Jakobsen Foto: DSRS Dansk Søredningsselskab (DSRS) har til formål at assistere fritidssejlere, der har behov for hjælp i situationer på søen, som ikke er livstruende. Det kan typisk dreje sig om grundstødninger, motorstop, havareret rig og lignende. Dansk Søredningsselskab kan dog i visse tilfælde fungere som assistance for Søværnets Operative Kommando (SOK) og kommunale beredskaber i livstruende situationer, hvis der skulle være et behov og et ønske fra deres side for dette. Dansk Søredningsselskab er en almen forening, hvor vores kerneydelse er at assistere fritidssejlerne. Det kan blandt andet være med service eller ved bugsering til nærmeste havn, når en fritidssejler har brug for dette. DSRS er således ikke en konkurrent til den officielle søredning i Danmark, men skal ses som et attraktivt supplement for fritidssejlerne, fortæller Ole Lyngenbo, der er formand for Dansk Søredningsselskab. Vi har et godt samarbejde med SOK og marinedistrikterne, hvor vi efter deres ønske kan deltage i eftersøgninger og redningsaktioner. Men for at slå det fast, så er vi kun med ved øvelser, og hvis SOK rekvirerer os til en opgave, forklarer Ole Lyngenbo. Forening med ambitioner I Danmark har organisationen eksisteret i fem år og er derfor stadig i en opstartsfase. Der er i øjeblikket ca. 600 medlemmer af foreningen heraf er de ca. 50 aktive frivillige resten er fritidssejlere med båd. Der er etableret lokale afdelinger af DSRS i Helsingør, Kerteminde, Hejlsminde og Rudkøbing en femte lokalafdeling er undervejs i Lynæs. I 2009 har DSRS gennemført i alt 40 operationer. Lokalafdelingerne opererer med en aktionsradius på op til sømil omkring hver havn. Der arbejdes med en udrykningstid fra alarmering til havnen forlades på under 20 minutter. Målet er 10 lokalafdelinger fordelt over større havne i indre danske farvande inden år Søredningsselskabets flåde består i øjeblikket af 8 hurtigtgående åbne både inkl. en såkaldt rescue runner (vandscooter til lavvandede områder). Til forskel fra de øvrige nordiske lande har Danmark ikke en landsdækkende organisation, der opfylder fritidssejlernes behov for at kunne tilkalde hjælp i situationer, hvor der ikke er tale om livsfare. Fritidssejlerne er dermed tvunget til at søge hjælp hos private bugseringsselskaber, lokale fiskere, eller andre bådejere der ofte for et større eller mindre beløb kan komme til assistance, når uheldet» 4

5 HØJ KVALITET KOSTER IKKE NØDVENDIGVIS EKSTRA! Termiske kameraer - K250 / SD250 Lotek præsenterer en helt ny generation inden for termiske kameraer med ISG K250 og SD250. Kameraerne kombinerer høj kvalitet og god funktionalitet med en særdeles favorabel pris. K250 / SD250 tilbyder bl.a.: Eco-Clear Sensor Technology - super klare billeder under ekstreme forhold Ice Technology - højere kontrast, der sikrer høj detaljerigdom i billedet giver klare billeder og effektive målinger op til 1000 o C Up-To-Face Viewing - eliminerer røg- og lysmæssige forstyrrelser fra omgivelserne (kun SD250) Læs mere om vores kameraer på eller kontakt os på Lotek A/S, Rønsdam 10, DK-6400 Sønderborg, Tel , Fax ,

6 TEMA: Sikkerhed til søs» er ude. Det vil vi gerne ændre på med Dansk Søredningsselskab. En assistance som mange sejlere formentlig kender fra Norge, Finland og Sverige. Vi er et søsterselskab til disse, og er man medlem hos os, så kan man også få hjælp fra de norske, finske og svenske søredningsselskaber, når man er i deres farvande, fortæller Ole Lyngenbo. Det er bestyrelsen i DSRS, der beslutter, hvor der skal oprettes nye lokalafdelinger, og selvfølgelig skal det sikres, at økonomien er til stede i foreningen, før der sættes en ny lokalafdeling i gang, men indtil nu har der vist sig en god interesse fra lokale sponsorer til at yde støtte i form af brændstof, bådudstyr, sikkerhedsudstyr, mødefaciliteter mv. Bygger på frivillighed Foreningen bygger på frivillighed. Det er således en nødvendighed, at der er ildsjæle rundt omkring i landet, der har tid og lyst til at drive en lokalafdeling af DSRS. Der arbejdes flittigt på at etablere flere afdelinger af DSRS i de kommende år. For at kunne medvirke til selve aktionerne til søs skal man som minimum have speedbådscertifikat samt kursus i førstehjælp. Bådførerne skal desuden have VHF radiocertifikat. Har man ikke kurserne i forvejen, betaler DSRS for uddannelsen. Men alle ildsjæle kan bruges, for der er mange opgaver, der skal løses. Vores forening bygger ligesom sforbundet på frivillighed. Vi er afhængige af ildsjæle, der vil arbejde en vis legemsdel ud af buksen. Vores afdelinger har en bred vifte af frivillige tilknyttet, der har hver deres kompetencer, der kan komme afdelingen til gavn, så der er brug for alle. Nogen tager sig af det administrative, nogen tager sig af vedligeholdelse af motor, radioer og redningsbåde, mens nogen tager sig af selve sejladsen, fortæller Ole Lyngenbo. DSRS har ikke til formål at opnå et økonomisk overskud. Alle arbejder som nævnt frivilligt og ulønnet, uanset om man har funktion som redder eller arbejder med alt det praktiske og administrative i organisationen. Indtægterne kommer fra donationer fra fonde, virksomheder og private samt kontingenter fra selskabets medlemmer. Vi håber at kunne indgå et tættere samarbejde med sforbundet i fremtiden på en række punkter. Forbundet har en række kompetencer, som vi gerne vil lære af. Desuden er vi nødt til som forening også at sørge for, at vi har den rette organisatoriske struktur, der kan sikre, at vi står stærkere i fremtiden. Her tænker jeg på muligheden for at skabe mere synlighed, at networke og at åbne døre til erhvervslivet. Det er vores chance for at udvikle foreningen til gavn for fritidssejlerne, slutter Ole Lyngenbo. Medlemskab koster kr. 550,- pr. kalenderår. Kontingent bidrager til, at DSRS kan drive og udvikle aktiviteterne til gavn for danske fritidssejlere. Du kan se mere om DSRS på hjemmesiden her kan du også melde dig til. 6

7 TEMA: Sikkerhed til søs Opgavefordeling JRCC Danmark leder eftersøgningsog redningsoperationer i forbindelse med nødstedte personer på havet. JRCC Danmark leder og koordinerer endvidere eftersøgnings- og redningsoperationer i forbindelse med savnede, nødstedte eller forulykkede luftfartøjer. Det flydende redningsberedskab Politiet leder eftersøgnings- og redningsaktioner i forbindelse med ulykker i moser, søer og vandløb og kan under udførelse heraf anmode om assistance fra relevante myndigheder. Kilde: forsvaret.dk/sok Hver dag passerer hundredvis af skibe i alle størrelser forbi Danmark, og det stiller store krav til vores søberedskab. Af Line Nielsen Foto: SOK Mange er måske ikke umiddelbart klar over det, men danske stræder og bælter er blandt de mest trafikerede i verden, og det kræver et vist beredskab at overvåge al den trafik. Det er Søværnet, der er ansvarlig for bl.a. overvågning, søredning og forureningsbekæmpelse til søs i Danmark. Det betyder, at der døgnet rundt ligger tre orlogsskibe klar i de danske farvande. De suppleres af skibe fra Marinehjemmeværnet, miljøskibe samt helikoptere fra Flyvevåbnet, ligesom der er redningsfartøjer placeret lokalt overalt langs kysterne. Hele indsatsen ledes og koordineres fra land ved Søværnets Operative Kommando (SOK) via marinedistrikterne i henholdsvis Frederikshavn og på Bornholm. Joint Rescue Coordination Centre Eftersøgnings- og redningstjenesten, der er benævnt SAR-tjenesten (Search And Rescue), ledes af Joint Rescue Coordination Centre (JRCC), som er placeret ved SOK i Århus. Det er personer fra Søværnet og Flyvevåbnet, der bemander centret. I operationscenteret i SOK er der ti personer på vagt døgnet rundt, hvoraf seks sidder i JRCC. Disse vil alle kunne besvare opkald, fortæller Per Horsholm, som er leder af JRCC. Centret behandler nødmeldinger fra det globale kommunikationssystem GMDSS, og centret monitorerer ligeledes satellitovervågningssystemet COSPAS/SARSAT, som kan detektere diverse nødsendere. Alarmer herfra tilgår for dansk område såvel som for danske fly og skibe rundt om i verden generelt. Samarbejder på tværs JRCC behandler hvert år i gennemsnit ca anmeldelser, hvoraf ca leder til iværksættelse af en aktion, og af disse er de ca. 350 en søredningsoperation. Per Horsholm forklarer: Når en nødmelding sendes, vil den altid gå til den nærmeste alarmcentral, men JRCC får også alarmer fra nødsendere over hele verden, og kommer der fx en alarm fra en nødsender i Australien, sætter vi ikke en aktion i gang, men vi tjekker op på australiernes aktion. Der bliver således samarbejdet globalt på tværs af landegrænser, men også nationalt bliver der samarbejdet, idet en række enheder fra Flyvevåbnet, Søværnet, Farvandsvæsenet, Marinehjemmeværnet og fiskeridirektoratet står standby, så de kan rykke ud, når uheldet er ude. Varierede opgaver Mandskabet på skibene er af sted 14 dage ad gangen. De første 72 timer foregår til søs, derefter ligger skibet til kaj på det, man kalder 1 times beredskab, hvilket betyder, at skibet skal kunne rykke hurtigt ud. Mandskabet er på varsel hele tiden i de 14 dage, de er af sted, men på 1 times beredskabet får de lidt ro, inden de igen skal være 72 timer på vandet, beretter Jens Hulgaard, der er orlogskaptajn i Overvågning og hos SOK. Mandskabet kan blive udsat for vidt forskellige opgaver, mens de er på vandet, og derfor skal de kunne klare lidt af hvert. Opgaverne spænder lige fra pumpeassistance, hvor man sænker en pumpe ned på et skib, der skal tømmes for vand, til opsamling af olie, brandslukning og patientevakueringer, hvor en sejler fx er faldet, har fået noget i klemme eller er blevet syg. Hvis det er en akut situation, er det oftest redningshelikopteren, der sættes ind. Som opgaverne viser, kræver det en alsidig uddannelse, som folkene bl.a. tager på Søværnets Havariskole i Hvims i Nordjylland. De skal kunne førstehjælp, brandslukning, havmiljøberedskab osv. I de lidt større enheder er der også sanitetsfolk om bord, og på inspektionsskibene er der læger om bord, fortæller Jens Hulgaard om det, han kalder redningsberedskabet til vands. 7

8 TEMA: Sikkerhed til søs MAYDAY Liv skal re Nyt projekt fra sforbundet skal få fritidssejlerne til at lære førstehjælp, der er målrettet søsporten. Af Mads Jakobsen Hjælpen til søs kan være længe undervejs, og pladsen på en båd kan ofte være trang. sforbundet lancerer derfor førstehjælpsprojekt, der skal redde liv til søs og gøre fritidssejlerne i stand til at gribe ind, hvis ulykken skulle ske. I Dansk Sejlunion er man glad for det nye projekt, som blev skudt i gang med et pressemøde i starten af oktober. Unionen har deltaget i planlægningsarbejdet, og sejladschef Steen Wintlev forventer sig meget af projektet, da det vil dække et behov: Blandt fritidssejlerne ser vi et antal af både mindre og alvorlige ulykker. Derfor er det vores forhåbning, at et projekt af denne karakter vil være medvirkende til, at sejlerne får viden, der gør dem i stand til at stoppe ulykkerne, før de bliver fatale. Førstehjælpsprojektet vil bestemt dække et behov inden for søsporten, fortæller Steen Wintlev. Ved sforbundet har man gennem hele året forberedt undervisningen, så den er målrettet fritidssejlerne. Projektet kører frem til marts Det er noget andet at skulle udføre førstehjælp i høj sø til havs end at give førstehjælp til lands. Derfor har sforbundet brugt tid på at finjustere undervisningen til de vilkår, som en sejler vil kunne risikere at være under. Dermed rammer undervisningen de spørgsmål, som fritidssejlerne må have. Det er sket med testkurser for fritidssejlere i Århus og i Roskilde samt med eksperthjælp fra blandt andet SOK, Falck og Trygkam- 8

9 TEMA: Sikkerhed til søs ddes til søs merenheden ved Rigshospitalet, forklarer kursuschef Steen Thomsen ved sforbundet. Projektet er støttet økonomisk af TORM Fonden, hvor direktør Jens Bjergmose ser det som en naturlig del af fondens politik: Det er vigtigt for os at støtte maritime projekter, som har bred interesse for de mange tusinde danskere, som færdes til søs i fritiden og i sporten. Kodeordet er sikkerhed og den rigtige måde at yde førstehjælp på under vanskelige forhold til søs. Hvis vi bare kan redde ét liv med projektet, så vil vi være stolte over at have støttet det, siger Jens Bjergmose. I forordet til sforbundet førstehjælpsbog Førstehjælp til søs for fritidssejlere skriver HKH Kronprins Frederik: Ulykker rammer som regel uden varsel, og kun gennem grundig forberedelse kan du yde dit bedste, hvis ulykken sker på havnen eller på søen. Hvis ulykken sker på din båd eller for andre i din umiddelbare nærhed, kan førstehjælp gøre en forskel på liv og død. Hjælp derfor både dig selv og andre ved at udbrede budskabet om at lære førstehjælp og om at redde livet for dem, der er i nød. Liv reddes i nuet! I 2008 kom mere end søsportsentusiaster ifølge Statens Institut for Folkesundheds Ulykkesregister på skadestuen efter uheld på vandet. Læs mere på 9

10 BeredsKABSFORLIG Oplæg til nyt beredskabsforlig sforbundet har sammen med Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund og Landsklubben for Deltidsansatte Brandfolk udarbejdet et fælles oplæg til det nye forlig om redningsberedskabet, der skal gælde fra 2011, og som forventes indgået inden sommerferien Af landschef Bent Mortensen Oplægget indeholder dels nogle emner, der er generelle for det danske beredskab, dels nogle specifikke ønsker for hver af de tre organisationer bag oplægget. I oplægget er et forslag om indsatsledelse. Efter kommunalreformen blev der færre indsatsledere, men deres opgaver ligger stadig inden for kommunegrænsen. Det begrænser deres erfaring med store hændelser. Alligevel skal de lede indsatsen ved en stor ulykke i deres kommune. Oplægget indeholder et forslag om fælleskommunale indsatsledere, der skal træde til ved store indsatser. Støttepunktsstrukturen foreslås udbygget, så de nuværende støttepunkter bevares og suppleres af støttepunkter nord for Limfjorden og ved Hedehusene. Det foreslås ligeledes, at der oprettes en DFI (Den Frivillige Indsatsstyrke) ved alle sstyrelsens centre, og ikke kun ved Herning, Hedehusene og delvis Bornholm, som det er i dag. Rekruttering og fastholdelse af såvel deltidsansatte som frivillige har vist sig at være et problem en række steder i landet. I oplægget foreslås det, at Forsvarsministeriet får til opgave at iværksætte en analyse af årsager og mulige løsninger. Det foreslås desuden, at hverveindsatsen styrkes økonomisk. Endelig foreslås i oplægget, at det på ny vurderes, om beredskabet mod sjældent forekommende ulykker (indkvartering af nødstedte, CBRN, miljø m.v.) skal flyttes fra kommunen til et mere centralt niveau. Når en kommunes redningsberedskab er risikobaseret, så må det forventes, at der opstilles et mindre beredskab om overhovedet noget til at modstå sjældent forekommende opgaver. Problemet bliver først synligt, når ulykken sker, og så er det for sent at opbygge et beredskab. Specifikt for sforbundet indeholder oplægget et ønske om en konsulentordning i sforbundets regi. sforbundet er organiseret med en kreds i hver kommune, der har frivillige. Spørgsmål af faglig karakter skal drøftes med beredskabschefen, med borgmesteren eller i beredskabskommissionen. Det stiller store krav til frivillige, og de har behov for professionel støtte, som kan matche en borgmester og topembedsfolk i kommunen. Det samme gælder i kommuner uden frivillige. Der skal være en fagligt højt kvalificeret person, der kan tale de frivilliges sag, for at opnå resultater. sforbundet har ønsket at ansætte fem nye konsulenter, en til hver af landets regioner. Landschef Bent Mortensen Specifikt for Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund ønskes en økonomisk støtte. I Sønderjylland er brandfolkene frivillige, modsat resten af landet, hvor brandfolk enten er fuldtids- eller deltidsansatte. Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund fremtræder som rollemodel for frivillighed inden for redningsberedskabet, og de er udtryk for en kultur, hvor borgerne tager pligten til at medvirke i det lokale beredskab som en selvfølgelig pligt. Den kultur skal bevares. Penge gør ikke alt, men de hjælper. Det forventes foreløbigt, at beredskabsforliget kan være indgået inden sommeren sforbundet har derfor indledt sit politiske arbejde og drøftelserne frem mod forliget for at oplyse folketingspartierne om nytten ved at styrke det frivillige element i redningsberedskabet og sforbundet. 10

11 Frivillige i roskilde schef Carsten Iversen fra Roskilde Brandvæsen er glad for at have frivillige i sit beredskab Af Mads Jakobsen Foto: Roskilde Brandvæsen I Roskilde har beredskabschef Carsten Iversen et brandvæsen, der har mange strenge at spille på. Kombinationen af fuld- og deltidsansatte samt de frivillige giver mange kompetencer til brandvæsenet, der dermed står rustet til udfordrende opgaver. Specielt de frivillige er et centralt element i den store fleksibilitet, som brandvæsnet har. Roskilde kan mønstre 110 frivillige. At have så mange frivillige tilknyttet Roskilde Brandvæsen giver os stor frihed og en volumen, der gør os meget fleksible i forskellige situationer. Skal en ansat på kursus, så afløses vedkommende af en frivillig. De penge, som vi sparer på løn til afløsning, ryger ind i uddannelsespuljen og kommer dermed de frivillige og ansatte til gode. I højtiderne gælder det også, at de frivillige afløser det ansatte mandskab. De frivillige er dermed med på slukningstogene. En opgave, som de uden problemer kan magte. Men det kan de kun, fordi de er dygtige og skal være dygtige, fortæller Carsten Iversen. I Roskilde bruges de frivillige ud over brand- og efterslukning også specielt til venteplads, forplejningsopgaver og samaritervagter på bl.a. Roskilde Festival og det årlige dyrskue. Forrygende hvervning I modsætning til mange andre steder i landet har Roskilde ikke problemer med at hverve frivillige til opgaver. Vi har heldigvis et yderst positivt problem, idet vi har mange ansøgere til at blive frivillig. Ved vores sidste hvervekampagne fik vi omkring 90 ansøgere. Men vi gør også meget ud af at forklare, hvad vi mangler frivillige til, og hvad vores krav er. Dermed bliver de nye frivilliges forventninger opfyldt, og chancen for, at de bider sig fast i frivilligberedskabet, er dermed væsentlig forøget. Men vi har også en stor interesse i at kunne fastholde de frivillige. De frivillige har også en verden ved siden i form af deres civile arbejde. Dermed medbringer de en stor viden med ind i redningsberedskabet. Vores holdleder af forplejningstjenesten er dyrlæge, mens leder af ventepladsen er læge. Og så skal vi ikke glemme, at 110 frivillige går rundt og er gode ambassadører, fortæller Carsten Iversen. schefen tilføjer, at de frivillige som tidligere nævnt er en stor økonomisk gevinst for Roskilde Brandvæsen. Derudover har de en uvurderlig nytteværdi i spidsbelastningssituationer og ferieperioder. Samtidig har de frivillige også den gevinst, at brandvæsenet ikke har søgt deltidsansatte brandfolk i lang tid, da det kan hverve dem fra vores frivillige. En samlet organisation Nøglen til Roskilde Brandvæsens succes med at have en samlet organisation, hvor alle er på lige fod med hinanden, ligger i en gensidig respekt på alle leder og kanter. Der er ingen forskel på, om man er fuldeller deltidsansat eller frivillig. Alle har en ret til at være her og er en del af jargonen. Det har været vigtigt for mig at få de frivillige til at føle sig som en integreret del af brandvæsenet. De skal føle, at de har et ståsted, og at vi alle er en del af den samme organisation. Men man skal også være opmærksom på, at frivillige kræver tid. De kommer med et stort engagement og et ønske om at yde en indsats frivilligt. Derfor skal man være parat til at bruge den tid, som et frivilligberedskab har behov for, slutter beredskabschef Carsten Iversen. 11

12 BRANDSIKKERHED Smileyordning omkring brandsikkerhed Sikkerheden i restaurationsbranchen har det skidt. Det viser de seneste tal fra 2008, hvor der blev givet påtaler til restaurationsbranchen for brud på brandsikkerheden. Af Mads Jakobsen Svigt i brandsikkerheden selv i mindre omfang kan få fatale konsekvenser, hvis en brand skulle bryde ud på fx et diskotek eller en restaurant. Og brandsikkerheden er ikke for god. Det viser indberetninger til sstyrelsen fra omkring 80 af landets kommuner. Fejlene spænder fra mindre administrative fejl til ansatte, der ikke ved, hvad de skal gøre i tilfælde af brand, til åbne branddøre og spærrede flugtveje. Det vil sforbundet have ændret. Med sforbundets præsident Fakta Bjarne Laustsen (MF) i spidsen foreslår forbundet, at man i lighed med Fødevarekontrollens smileyordning laver en lignende ordning omkring brandsikkerhed. Når man betaler for at komme ind på et diskotek eller restaurant og betaler for drikkevarer og mad, så skal sikkerheden være i orden. Og det skal gæsterne tydeligt kunne se. En smileyordning omkring brandsikkerheden vil eksplicit vise, om det pågældende sted lever op til myndighedernes sikkerhedskrav. Det vil forhåbentlig få restaurationsbranchen til at opgradere sikkerheden de steder, hvor den halter, fortæller Bjarne Laustsen. Gennemførte brandsyn Påtaler Hoteller Plejeinstitutioner Forsamlingslokaler Undervisningslokaler Daginstitutioner Butikker Brandfarlige virksomhed En del af svigtene i brandsikkerheden skyldes uvidenhed fra medarbejdernes side, således at de åbner branddøre, blokerer flugtveje og ikke sikrer lys i nødbelysningen. Med information og eventuelt uddannelse af personalet vil man hurtigt kunne få opgraderet sikkerheden. Men med en smileyordning vil gæsterne også få mulighed for at vælge diskoteker fra, hvis de gentagne gange sløser med sikkerheden, siger Bjarne Laustsen. Det samme gælder for plejeinstitutioner og hoteller. Her skal institutionerne også med i en smileyordning. Der blev i 2008 gennemført brandsyn og givet 776 påtaler til plejeinstitutionerne. For hotellerne var det brandsyn og 976 påtaler. Tal der er alt for store efter Bjarne Laustsens mening: Vi må sige, at ud fra tallene så halter brandsikkerheden på mange fronter. Jeg går ikke ind for kontrol, men jeg må sige, at tallene er rystende, så brandsynene er i høj grad nødt til at fortsætte, slutter Bjarne Laustsen. Kilde sstyrelsen 12

13 røgalarmkampagne Hør røgen i tide Af Mads Jakobsen I slutningen af oktober skænkede Brand- Bevægelsen, som sforbundet er medlem af, med støtte fra TrygFonden røgalarmer til opsætning i private hjem i otte kommuner. Kommunerne har selv udpeget de ældre borgere, der skal have en eller flere røgalarmer sat op i hjemmet. Målet med røgalarmkampagnen er at nå ud til de ældre og deres netværk. De involverede kommuner i dette års kampagne er: Favrskov, Greve, Kolding, Randers, Slagelse, Sønderborg, Vesthimmerland og Aalborg. Hver kommune har fået udleveret røgalarmer til opsætning hos ældre borgere. Opsætning i Sønderborg Opsætningen af den første kampagnerøgalarm i Sønderborg skete i en ældrebolig på Mågevænget. Sven Balzersen fik som den første i kommunen opsat kampagnerøgalarmen af skuespiller Leif Maibom. Røgalarmerne bliver leveret med et batteri, der kan holde i minimum 10 år. Sven Balzersen er glad for at få røgalarmen op. Jeg kender alt til brandforebyggelse. Min farfar var brandkaptajn i Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund, så jeg ved, hvad en røgalarm betyder. Men jeg glemmer bare at få den købt, så det er ren sløseri fra min side. Derfor sagde jeg også ja med det samme, da jeg fik tilbudt at få en røgalarm opsat, sagde Sven Balzersen, efter at Leif Maibom havde kontrolleret, at røgalarmen fungerede. Ældre er i risikogruppen, når det handler om brand i hjemmet. BrandBevægelsen iværksatte derfor en røgalarmkampagne i uge 44. i de ældres boliger end i resten af landets boliger til trods for, at de ældre borgere altså er i risikogruppen. Røgalarmkampagnens formål BrandBevægelsens mål er at nedbringe antallet af omkomne og tilskadekomne ved brand. Ud over det allervigtigste at redde menneskeliv er de økonomiske, sociale og psykologiske besparelser for såvel enkeltpersoner som samfund betydelige ved en nedbringelse af antallet af døde og tilskadekomne ved brand. Hvem vil ikke gerne passe ekstra godt på sin farmor og samtidig blive lidt af en helt i familien? Det tror jeg, de fleste gerne vil, og det er tanken bag kampagnen fra BrandBevægelsen dette efterår. Det kræver kun et besøg i byggemarkedet, en hundredkroneseddel og en tur op på trappestigen. Så kan man med rette kalde sig en helt, siger viceberedskabschef Mikkel Linnet, Brand og Redning i Sønderborg. Vi kan alle gøre noget Røg kaldes også for den tavse død. Den dræber i løbet af få minutter, og røgen vækker ikke en sovende beboer. Men det gør en velfungerende røgalarm. Og den koster under kr Budskabet er, at vi alle for få midler kan gøre en aktiv indsats imod brand i hjemmet. Kampagnen skal skabe opmærksomhed om projektet i medierne og dermed få budskabet ud til endnu flere ældre borgere og ikke mindst deres netværk. Hvis de bliver klar over, at opsætningen af en røgalarm kan bidrage til en højere sikkerhed i hjemmet hos bedstemor eller naboen, vil vi være nået langt i det forebyggende arbejde. Ældre en risikogruppe De ældre er særligt udsatte for at dø ved brand i hjemmet. I 2008 var der i alt 90 omkomne i dødsbrande, hvoraf 38 af de omkomne var over 66 år. Samtidig viser undersøgelser, at der er færre røgalarmer 13

14 FØRSTEHJÆLP Babyførstehjælp for forældre Nyt projekt skal give vordende eller nybagte forældre større viden om akutte, livstruende situationer samt give dem idéer til forebyggelse i hjemmet. Af Line Nielsen Hvad gør du, hvis dit barn har slugt en Legoklods? Du yder førstehjælp! Ved du ikke, hvordan du gør, er der hjælp at hente i nyt samarbejde mellem sforbundet og BabySam-butikkerne over hele landet. Førstehjælp kan redde liv. Og derfor kan forældre nu deltage i et kursus i babyførstehjælp (0-3 år) i deres lokale BabySam-forretning. Kurserne startede i november, og foreløbigt har der været stor tilslutning til dem over store dele af landet. Tilslutningen har faktisk været så stor, at en lang række ekstrakurser er blevet oprettet. Skaber vished for forældrene Kurset er todelt. Det handler om at forebygge, at ulykken sker, og hvad man skal gøre, hvis ulykken alligevel er sket. Deltagerne lærer derfor bl.a. at give bevidstløse babyer Hjerte-Lunge-Redning, rense sår, give psykisk førstehjælp samt sikre hjemmet mod ulykker, siger Mads Jakobsen, der er kommunikationschef hos sforbundet. Som førstegangsforældre kan man være nervøs for sit barns ve og vel. På kurset i BabySam får du også viden om akutte sygdomme. Hvilke er livstruende, og hvilke er ikke? Hvis forældrene ved, hvad der kan være livstruende, har de en god ballast og føler en større sikkerhed i at kunne vurdere symptomerne. Specielt førstegangsforældre kan være nervøse, men med kurset opnår de en sikkerhed, og de er dermed i stand til at kunne agere, hvis uheldet skulle ske, siger Mads Jakobsen og understreger, at man ved enhver tvivl altid skal søge professionel hjælp. Undgå ulykker i hjemmet Kurset i BabySam handler også om, hvordan du kan forebygge ulykker i hjemmet. Få gode råd til at indrette hjemmet på den sikreste måde, så barnet ikke kan få fingrene i giftige kemikalier og lignende. For BabySam handler det om at støtte et projekt, der skaber tryghed for både barnet og forældrene. At lære førstehjælp vil give deltagerne en langt større viden om, hvad der kan være årsag til barnets reaktioner. Kurset er derfor interessant både for forældre og bedsteforældre. Mødregrupper vil måske også synes, det kan være hyggeligt at følges ad, siger Signe C. Jørgensen, HR-chef i BabySam. et nyt liv at tage ansvar for lær babyførstehjælp På 3 timer kan du som kommende eller nybagt forælder eller bedsteforælder skabe tryghed for dig selv og din baby. Du lærer, hvordan du kan forebygge, at ulyk ker sker men også hvad du skal gøre, hvis ulykken alligevel skulle ske. Tilmelding skal ske i din lokale BabySam. Læs mere på I 2008 var der ifølge Statens Institut for Folkesundhed mere end henvendelser på landets skadestuer med børn i alderen 0-4 år, der var kommet til skade i hjemme- og fritidsulykker. BEREDSKAB har været i kontakt med en række af landets skadestuer. Her lyder det samstemmende, at en lang række henvendelser med børn i alderen 0-3 år til skadestuerne kunne være undgået, hvis forældrene kunne førstehjælp. Det kan være alt fra rensning af små sår og rifter til buler og forstuvede fingre og tæer. Behandlinger som ifølge skadestuerne sagtens kunne være udført i hjemmet. Læs mere på 14

15 Hyggelig advent SAMARBEJDE Inspiration til ADVENTSKRANSE Adventskransen blev rigtig udbredt og populær i Danmark 30 erne og 40 erne. Og i mange familier er det blevet en tradition at fremstille sin egen adventskrans i den stil, der passer til husets øvrige pynt. På kvickly.dk kan du fi nde masser af idéer til adventskranse. God fornøjelse! Coop Danmark/Kvickly og sforbundet har indgået samarbejde, der med Kvicklys tilbudsavis som informationskanal skal øge sikkerheden hos forbrugerne. Et sikkert lysråd Pas på adventskranse, juledekorationer og juletræer - sæt lysene, så flammen ikke kan antænde grene og pynt, når de brænder ned. Se kæmpe udvalg på dekopynt i vores butik Æske med bær og kogler Små eller store bær i pose Pose med minikugler, 2 stk Naturdeko Fra Nyt samarbejde skal skabe tryghed Af Line Nielsen Siden uge 47 har danskerne kunnet få gode råd til at forebygge ulykker, når de læser Kvicklys tilbudsavis. Sæsonaktuelle råd vil fremover være at finde i avisen. Det drejer sig bl.a. om råd til forebyggelse af brand, fyrværkeriskader og badeulykker. Visioner om tryghed sforbundets vision er at skabe øget tryghed i samfundet, og derfor er samarbejdet en styrkelse af forbundets fremtidige arbejde. For sforbundet er det vigtigt, at vi kommer ud til befolkningen med forebyggende råd, der kan redde liv og skabe tryghed. Vi ved godt, at vi skal køre med sele, at vi skal være forsigtige med fyrværkeri, og at vi skal passe med brugen af ild. Men hvert år kommer alt for mange danskere til skade ved ulykker, som kunne være undgået. Med de forebyggende råd i Kvicklys tilbudsavis har vi taget et stort skridt i den rigtige retning i at gøre danskerne opmærksomme på, hvordan de kan forebygge ulykker, fortæller Mads Jakobsen, sforbundets kommunikationschef. Hos Coop Danmark og Kvickly ser man ligeledes samarbejdet som en styrkelse af koncernens vision: Kvickly og Coop har valgt at indgå dette samarbejde med sforbundet som et led i vores vision om at være Danmarks mest ansvarlige dagligvarevirksomhed. Vi har udvalgt fire områder, hvor vi frem til 2011 gør en særlig indsats. Det er samlet i planen , der står for 1 vision, 4 områder, 40 handlinger. De 4 områder er miljø/økologi, sundhed, klima og etisk handel. Men derudover ønsker vi også at differentiere os på andre områder, der har at gøre med tryghed for forbrugerne. Aftalen med sforbundet kommer dermed i forlængelse af en dels mangeårig tradition i Coop for forbrugertryghed, dels som supplement til aktiviteterne i Vi oplever, at mange forbrugere stiller særlige forventninger til Coop, og vi glæder os derfor til at formidle de gode råd, som sforbundet giver på baggrund af sin viden og autoritet, siger Jens Juul Nielsen, informationsdirektør i Coop Danmark. Kvicklys tilbudsavis omdeles til 1,6 mio. husstande hver uge. Udstyr til: FØRSTEHJÆLP GENOPLIVNING BESKYTTELSE UNDERVISNING Tlf.:

16 KAMPAGNE Fyrværkerikampagne på Sjælland Hvert år opstår skader ved brug af fyrværkeri. En festlig aften bliver ødelagt på grund af ubetænksomhed, og følgerne kan vare resten af livet. Derfor går sforbundet aktivt ind i en kampagne til forebyggelse af fyrværkeriskader. Af landschef Bent Mortensen Fyrværkerikampagner er ikke noget nyt. Hjemmeværnet har i adskillige år demonstreret, hvilke skader fyrværkeri kan medføre. sforbundet er en førstehjælpsorganisation, og vi har valgt at udvide fokus fra fyrværkeri alene til fyrværkeri og førstehjælp. Princippet er, at man skal behandle fyrværkeri, så der ikke sker skader, men hvis skaden alligevel sker, så skal man kunne give den relevante førstehjælp. Samarbejde skal øge fokus Et samarbejde mellem hjemmeværnet og sforbundet var 0063BE derfor - nærliggende. Ordensbaand Så i december 24/01/05 gennemfører 10:35 Side vi i samar- 1 bejde med hjemmeværnsdistrikt Købe Bugt et pilotprojekt, hvor nogle udvalgte 8. og 9. klasser tilbydes en demonstration af fyrværkeris skadevirkninger, og førstehjælpen, hvis skaden alligevel sker. Hjemmeværnsdistriktet forestår den del, de er eksperter i, nemlig afbrænding af fyrværkeri/eksplosiver, og sforbundet forestår den del, vi er eksperter i, nemlig førstehjælp. Målgruppen er de unge, som desværre tæller tungest i statistikken over fyrværkeriskader, og kampagnen gennemføres i praksis af de kommunale redningsberedskaber. I sforbundet har vi rettet henvendelse til de kommuner, der ligger i hjemmeværnsdistrikt Køge Bugts geografiske område. Vi har præsenteret de kommunale beredskaber for et lille hæfte, der beskriver forebyggelse og førstehjælp til fyrværkeriskader, og opfordret kommunerne til at tage kontakt til skoler med overbygning, samt at forestå den del af demonstrationen, der handler om førstehjælp. Hjemmeværnet stiller en mand, der kan demonstrere skadevirkningerne af fyrværkeri, sådan at de unge får en samlet oplevelse af risiko og førstehjælp. Projektet har vide perspektiver. I 2010 opsamler vi erfaringer og prøver at gøre konceptet landsdækkende. Vi bruger frivillige instruktører, hvilket er i tråd med indstillingen fra den arbejdsgruppe, som forestod frivilligundersøgelsen i Vi får derfor erfaringer, der er brugbare, både når vi taler om forebyggelse og førstehjælp til fyrværkeriskader, og i brug af frivillige ulønnede instruktører, der skal undervise i førstehjælp. Isoleret set virker idéen med at kombinere forebyggelse med førstehjælp imidlertid som det eneste rigtige, og kommunerne i Køge Bugt-området har da også vist en stor interesse for projektet. 16

17

18 Prisuddeling Redningsfolk hædret og mindet Uddelingen af Den Danske Redningsberedskabspris og Mindehøjtideligheden for omkomne brand- og redningsfolk blev afholdt fredag den 2. oktober i Holmens Kirke. Af Mads Jakobsen I skyggen af den amerikanske præsident Barrack Obamas besøg i København blev uddelingen af Den Dansk Redningsberedskabspris og Mindehøjtideligheden for tildeles dele af eller et helt redningsberedskab, der har deltaget i en skarp indsats, og som har markeret sig med en ekstraordinær indsats. Og i år kan jeg godt garantere, at indsatsen er noget ud over det sædvanlige. Jeg finder det specielt Kommune, for en indsats, hvor de reddede en to-årig dreng op ad en brønd. På vegne af forsvarsministeren kunne kontorchef ved Forsvarsministeriets 5. kontor Susan Nissen overrække statuette Prismodtagerne fra Falck Stenløse omkomne brand- og redningsfolk afholdt blot få hundrede meter fra Christiansborg under lyden af politisirener og helikoptere. Som formand for Den Danske Redningsberedskabspris kunne Bjarne Laustsen derfor med et smil konstatere i sin velkomsttale: Holmens Kirke er nok det sikreste sted på jorden at befinde sig i lige i øjeblikket. Bjarne Laustsen kunne desuden fortælle om kriterierne for uddelingen af prisen, der blev stiftet i 2006: Den Danske Redningsberedskabspris kan enten tildeles en enkeltperson eller positivt, at samtlige interessenter inden for det danske redningsberedskab har fundet sammen om at etablere et ligeværdigt samarbejde. Det er sket med det formål at værdsætte én eller flere i redningsberedskabet uanset tilhørsforhold der har ydet en ekstraordinær indsats i en skarp situation, og som fortjener at blive hædret for dette, fortalte priskomiteens formand. Prisuddeling Den Danske Redningsberedskabspris blev uddelt for anden gang. Prisen for 2008 gik til 13 mand ved Falck i Stenløse, Egedal og en check på kr ,- til holdet fra Stenløse. Når valget er faldet på jer, skyldes det en hel ekstraordinær og kreativ indsats, hvor det gjaldt om at redde en to-årig drengs liv, efter han ulykkeligvis var faldet i en brønd i Veksø. Hændelsen er velvidende om den lykkelige afslutning som taget ud af en spændingsfilm. En stor tak og et stort tillykke med Den Danske Redningsberedskabspris. I får hermed et synligt bevis for den ekstraordinære indsats, som I har ydet. Statuettens titel er meget rammende: Grib livet! Det er jo netop dét, som arbejdet i redningsbered- 18

19 Prisuddeling skabet handler om. Om ikke dagligt så meget ofte sætter folk i redningsberedskabet deres liv på spil for at redde personer, hvis liv er i fare. Man kan derfor sige, at redningsberedskabets personel griber livet for de personer, der ellers er ved at miste det i ulykker og katastrofer. Det var præcis, hvad I gjorde, da I fik reddet den lille dreng op af brønden, sagde kontorchef Susan Nissen om begrundelsen for tildelingen af prisen. En uforglemmelig oplevelse Henrik Jørgensen, der var indsatsleder på denne indsats, betragter det som en af de indsatser, som han aldrig vil glemme: På vej til et skadested prøver man altid at forestille sig, hvad der venter en, når man når frem, og man tænker forskellige løsninger igennem. Men da vi når frem, opdager vi, at man faktisk slet ikke kan se brønden, før man når helt hen til den. Det er en meget smal brønd med en diameter på 30 centimeter, så alle tanker ilt, og med håndpumpe forsøger man at få vandstanden nedbragt. Der tilkaldes ligeledes en slamsluger for at sikre, at der ikke tilledes yderligere vand til brønden. Det har regnet meget denne dag, men det holder heldigvis tørt under selve redningen, men håndpumpen kører under hele indsatsen, og slamsugeren tømmer resten af systemet for vand. Tilfældigvis har en nabo en mindre rendegraver, og en bekendt i nærheden har ligeledes en rendegraver, begge maskiner rekvireres. Som en nødløsning rekvireres også en bådshage, hvis der skulle blive behov for en nødflytning. Det var ubehageligt at stå der og overveje, at det kunne blive nødvendigt at løfte drengen op i skulderen med bådshagen, så den var kun en akut nødløsning, hvis der ikke var anden udvej, siger Henrik Jørgensen. På nuværende tidspunkt er det lykkes at fjerne en god del af vandet, så drengens hoved kan friholdes fra vandet. Der blev En ambulance og en læge står klar til at modtage drengen, og de påbegynder straks behandling for hypotermi (underafkøling), og drengen køres til Rigshospitalets Traumecenter. Senere får vi en melding fra Rigshospitalet via vagtcentralen om, at drengen efter omstændighederne har det godt, og vi får stor ros for et godt stykke arbejde. Inden vi tager fra skadestedet, tilbyder vi alle civilpersoner og deltagere i redningsindsatsen, at de kan kontakte os, hvis de skulle få brug for hjælp eller rådgivning, og gør opmærksom på, at vi inden for kort tid vil holde en debriefing, hvor de kan deltage. Jeg tror aldrig, at jeg vil glemme den indsats, siger Henrik Jørgensen. Mindehøjtidelighed Ved Falcks 100-års jubilæum i 2006 donerede Falck en mindesten for omkomne brand- og redningsfolk. De erindres hvert år den første fredag i oktober ved en mindehøjtidelighed ved Holmens Kirke i Falcks koncerndirektør Allan Søgaard Larsen lægger en krans ved mindestenen Kontorchef Susan Nissen overrækker prisen til Michael Nyrand Pedersen om at få en stige eller en person derned må droppes, der er simpelthen ikke plads. Vi prøver at få en strop om drengen, men det er ikke muligt at nå ned og sikre stroppen. Vi tør heller ikke at kaste et reb derned, da det ser ud, som om drengen holder fast i nogle hakker i siden af røret. Hvis vi kaster et reb ned, skal han slippe sit greb, og så risikerer vi, at han synker ned i stedet. Kritisk situation Drengen græder og er bleg, faktisk begyndende blålig, så nu skal der tænkes kreativt og hurtigt. Der bliver tilført i alt pumpet 250 liter vand bort med håndpumpen. Så snart rendegraveren ankommer, går mandskabet i gang med at grave et to gange to meter hul, der er tre meter dybt omkring en meter fra brønden. Herefter kan mandskabet grave det sidste stykke ind til røret med håndredskaber. Der graves i flere omgange, så brøndens ene side frilægges. Da vi når ind til røret, saver vi et hul på ½ gange ½ meter et stykke over drengen, og det viser sig at være nok til, at vi lige kan nå ham og trække ham op og ud af hullet. København, hvor mindestenen også er anlagt. Falcks koncerndirektør Allan Søgaard Larsen lagde en krans ved mindestenen, mens Holmens Kirkes provst, Ejgil Bank Olesen, holdt en blændende tale for at mindes de omkomne redningsfolk og dét at sætte livet på spil for at redde andres liv. Indstilling for 2009 Deadline for indstilling af en person eller et hold, der har udført en ekstraordinær indsats i 2009, er mandag den 26. april Læs mere om kriterierne på: 19

20 æ sprøjt Deltagerne sluttede traditionen tro årsmødet i Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund af med et optog gennem byen. I år var det i Tønder, hvor det lokale brandværn var arrangør Forbundsformand Arne Christensen glædede sig over den indsats, brandfolkene i de sønderjyske værn har ydet Der var ros fra borgmester Laurids Rudebeck (V) til de frivillige brandfolk for deres store engagement Ros til brandværnene OPTOG: 39 brandværn var repræsenteret, da Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund afviklede sit årsmøde, der traditionen tro bød på optog, hvor fanerne virkelig blev luftet igennem. Tekst og foto: Leif Christensen, LLN Press I står på spring 24 timer i døgnet 365 dage om året. I yder en vigtig samfundsopgave og udviser et stort engagement og villighed. Vi har ni værn alene her i kommunen, og vi er stolte af jer. Sådan lød det fra borgmester Laurids Rudebeck (V), da han bød velkommen til årsmødet i Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund. Det blev afviklet i Tønder, hvor det lokale brandværn havde sagt ja til at påtage sig opgaven. I er også med til at redde liv, når der ikke er brand. I løser opgaver på miljøområdet og er klar til at redde en kat ned fra et træ. Samtidig gør I en stor indsats på det forebyggende område og løser opgaven meget professionelt, når det gælder det spor-bevarende arbejde, fortsatte Laurids Rudebeck og gjorde det klart, at borgerne er glade for at have værnene. Repræsentanter fra 39 værn lyttede med, da borgmesteren kom med de rosende ord for den indsats, brandfolkene i de sønderjyske værn yder til glæde for områderne, hvor de har slukningsaftalen med kommunen. Forbundsformand Arne Christensen glædede sig over deltagelsen i årsmødet, men udtrykte samtidig ønsket om en dag at få alle værn repræsenteret, når der holdes årsmøde. Høje karakterer Han kunne notere, at antallet af brande det forgangne år var lidt mindre end året forud, og indsatser blev vurderet på denne måde: Jeg har ikke overblik eller kendskab til hver enkelt udrykning, men jeg har et rimelig godt billede af det samlede resultat, som igen står til allerhøjeste karakter. Og det skyldes ikke, at opgaverne er blevet nemmere. Vi har tværtimod fået nye og flere opgaver under vore vinger, og som samtidig er blevet mere komplekse, men heller ikke det har givet anledning til problemer, noterede Arne Christensen med tilfredshed. Da der ikke findes nogen facitliste over opgaveløsninger inden for vores område, kan man altid diskutere, hvor høje karakterer, der skal uddeles til hver indsats. Men jeg ved, at såfremt karakteren stod til under middel, skulle nogen nok sørge for, at vi blev gjort opmærksom på det og sådan skal det selvfølgelig være. Men det er ikke sket, fastslog Arne Christensen og glædede sig over, at brandfolkene har undgået alvorlige uheld under de mange indsatser. Alt dette siger jeg med den største sindsro. Samtidig velvidende, at der nok kan findes indsatser, hvor man kan finde kritiske punkter. I enkelte tilfælde kan det måske knibe med responstiden. Der har givetvis været et slukningstog her og der med en mand for lidt på. Jeg vil ikke udelukke, at et hold har forladt stationen uden holdleder. Der har sågar manglet et køretøj i et eller to tilfælde. Men aldrig noget, der har påvirket udfaldet i uheldig retning. Så tak for det alle sammen og vær endelig akkurat lige så stolte, som jeg er, påpegede Arne Christensen. I sin beretning var han ellers vidt omkring, men hele beretningen kan læses på brandværnsforbundets hjemmeside: 20

SINE I KYSTNÆRT OMRÅDE

SINE I KYSTNÆRT OMRÅDE MARINESTABEN SINE I KYSTNÆRT OMRÅDE ORIENTERING AF VÆRNSFÆLLES FORSVARSKOMMANDO, MARINESTABEN VED NILS BJERRING STRANDBYGAARD KL/SAGSBEHANDLER SAR 28. JANUAR 2015 FORSVARET MST-MSP312 28.01.2015 SINE I

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse I Retningslinjer for indsatsledelse fra januar 2009 er foretaget en række ændringer. De indførte ændringer er oplistet nedenfor og udformet i et format,

Læs mere

SOK operationer til Fritidsfolket 2010/2011

SOK operationer til Fritidsfolket 2010/2011 SOK operationer til Fritidsfolket 2010/2011 Dansk Søredningsselskab Vision Igennem frivilligt arbejde at redde værdier og liv til søs Forebygge at uheld bliver til ulykker og katastrofer - vi kalder det

Læs mere

Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 FOTO: B rand og Redning

Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 FOTO: B rand og Redning Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 B rand og Redning FOTO: 1 Indledning: Dette er min første beretning som kredsleder for Beredskabsforbundet Sønderborg. 2008 har været

Læs mere

JRCC DANMARK. OK Per Ertløv Hansen Søværnets Operative Kommando 12 / 3 AUTO TUNE NORTH UP RM PULS LP TRUE TRAIL 3MIN EBL 098,6 > 235,1 <

JRCC DANMARK. OK Per Ertløv Hansen Søværnets Operative Kommando 12 / 3 AUTO TUNE NORTH UP RM PULS LP TRUE TRAIL 3MIN EBL 098,6 > 235,1 < JRCC DANMARK 12 / 3 AUTO TUNE NORTH UP RM PULS LP EBL 098,6 > 235,1 < OK Per Ertløv Hansen Søværnets Operative Kommando TRUE TRAIL 3MIN VRM >2,65 NM< 8,31 NM Agenda Redningstjenesten, JRCC Danmark Ansvar

Læs mere

Vi havde op til kommunesammenlægningen haft meget fart på og jeg hørte da også bemærkninger fra flere sider om ikke der var for meget fart på.

Vi havde op til kommunesammenlægningen haft meget fart på og jeg hørte da også bemærkninger fra flere sider om ikke der var for meget fart på. Beretning 2008 Tønder Brandvæsen Det er nu 2 år siden, at vi tog hul på både en ny kommunestruktur, og et nyt dimensioneringsgrundlag, hvor det ikke længere var detaljerede centrale regler, men en konkret

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til statsrevisorerne

Læs mere

Stations dimensionering på Djursland anno 2013.

Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Version 1.0 Denne dimensionering bygger på kommentar, henvisninger og anbefalinger fra den dimensionering Anders Enggaard har analyseret sig frem til. Analyse

Læs mere

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den kl. 15:30 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den kl. 15:30 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 23.11.2011 kl. 15:30 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 56. Orientering om udrykning med redningsberedskabet... 3 57. Økonomirapport

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over Læs før du handler { januar 2012 pris: 39,- kr. gratis for fdb-medlemmer } forbrug Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer Side 18 sundhed De flyvende læger/ Mød eskadrille 722 Side 44 mad Lad det simre/

Læs mere

Med Trygjollen på tur til Bornholm

Med Trygjollen på tur til Bornholm Med Trygjollen på tur til Bornholm Af Tina Rasmussen I forbindelse med sit frivillige arbejde har formanden for Trygjollen, Flemming Jensen, ofte været i kontakt med MOCS (Maritimt Overvågning Center Syd).

Læs mere

Mål og Midler Beredskabskommissionen

Mål og Midler Beredskabskommissionen Budget Beredskabskommissionen har i 2013 et samlet nettodriftsbudget på 17,3 mio. kr. Budgettet udgør 0,34 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Vision Viborg Kommunes vision Viborg Kommune Vilje,

Læs mere

Temadag SAFE GRANNY Tirsdag d. 21. marts og torsdag den 23. marts 2017

Temadag SAFE GRANNY Tirsdag d. 21. marts og torsdag den 23. marts 2017 Temadag SAFE GRANNY Tirsdag d. 21. marts og torsdag den 23. marts 2017 Præsentation Mads Dalgaard Seniorberedskabsmester Beredskabsstyrelsen, Kommune og Borger Arbejder med tilsyn og rådgivning af de kommunale

Læs mere

Brand Trafi kulykker Oversvømmelser Orkaner Snestorm Miljøforurening Strømsvigt Søredning Evakuering Forplejning Kommunikation Redningshundetjeneste

Brand Trafi kulykker Oversvømmelser Orkaner Snestorm Miljøforurening Strømsvigt Søredning Evakuering Forplejning Kommunikation Redningshundetjeneste Det danske samfund og redningsberedskabet har brug for frivillige. Sådan nogen, der ikke er sig selv nok. Sådan nogen, der stopper op, hvis andre har brug for hjælp. Ikke fordi de vinder noget ved det,

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1. Præsentation af mission, vision og strategiske indsatsområder 1 1.1.1. Beredskabsforbundets mission 1 1.1.2. Beredskabsforbundets

Læs mere

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Beredskabsplan - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Forebyggelse Forberedelse Alarmering Krisehåndtering Værktøjer Overblik Kommunikation Evaluering Kontakt

Læs mere

Velkommen. Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge.

Velkommen. Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge. Velkommen Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge. Fyrværkeriulykke St.Andst 8 oktober 2011 kl.10.42 Sending 1: kl.10.50 Bygningsbrand

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Faxe Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. september 2012 Faxe Kommune har den 2. august

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 28. oktober 2007 kl. 10.00 på Aspesgårdsskoven 9 A, 3770 Åkirkeby.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 28. oktober 2007 kl. 10.00 på Aspesgårdsskoven 9 A, 3770 Åkirkeby. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 28. oktober 2007 kl. 10.00 på Aspesgårdsskoven 9 A, 3770 Åkirkeby. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper Janholm, Kirsten Nielsen,

Læs mere

Beredskabsplan Revideret

Beredskabsplan <Svømmeklub> Revideret <dato> Beredskabsplan Revideret Beredskabsplan Side 2 af 13 Revideret: 2015-03-01 Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træners rolle: Hvis det er en mindre

Læs mere

Udtalelse. Beslutningsforslag fra S, EL og K om at opstille hjertestartere. TEKNIK OG MILJØ Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Udtalelse. Beslutningsforslag fra S, EL og K om at opstille hjertestartere. TEKNIK OG MILJØ Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten Til Aarhus Byråd via Magistraten Side 1 af 5 Beslutningsforslag fra S, EL og K om at opstille hjertestartere 1. Konklusion Teknik og Miljø bakker op om forslaget Aarhus redder liv med hjertestartere, som

Læs mere

2012/13. kursuskatalog LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN

2012/13. kursuskatalog LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN 2012/13 LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN kursuskatalog Lyngby-Taarbæk Brandvæsen tilbyder, i samarbejde med personaleafdelingen, kurser i førstehjælp til forskellige målgrupper, samt i brandslukning/brandcertificering.

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Brandsikker Bolig. Brandbevægelses Temadag

Brandsikker Bolig. Brandbevægelses Temadag Brandsikker Bolig Brandbevægelses Temadag Hvorfor? Mandag 5. maj: Brand koster en mand livet. Torsdag 1. maj: 94-årig død af røgforgiftning i låst soveværelse. Mandag 28. april: Brandfolk kæmpede med flammerne:

Læs mere

Et strejftog gennem 20 år

Et strejftog gennem 20 år 1993-2013 www.taarnbybladet.dk OKTOBER 2013 Et strejftog gennem 20 år Redigeret af: Allan Meyer Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Stiftende generalforsamling 2 Første nummer udkom 15. september

Læs mere

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund REFERAT Onsdag den 17. januar 2007 kl. 16.00 på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund Mødedeltagere: Fraværende: Ole Find Jensen, Finn Borch Andersen, Kenneth Jensen, Erik Sejersten, Morten

Læs mere

Brandbevægelsens temadag i Slagelse Torsdag den 20. november 2014

Brandbevægelsens temadag i Slagelse Torsdag den 20. november 2014 Brandbevægelsens temadag i Slagelse Torsdag den 20. november 2014 Præsentation Ulrik Brandt Vidensmedarbejder Beredskabsstyrelsen, Center for Forebyggelse Administrerer regler for placering, indretning

Læs mere

kan standse lystsejlere

kan standse lystsejlere Bådmagasinet har spurgt advokatfi rmaet Delacour, der er eksperter i maritim jura, Søværnets Operative Kommando og Søfartsstyrelsen om, hvem der kan tilbageholde en lystbåd, hvis det er uforsvarligt, at

Læs mere

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport Ishøj Kommune Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune December 2011 Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport December 2011 Side 2 af 13 Behandling

Læs mere

Tale ved Haderslev Brand og Rednings nytårsparole 10. januar 2015

Tale ved Haderslev Brand og Rednings nytårsparole 10. januar 2015 NOTAT Haderslev Kommune Infrastruktur og Sikkerhed Simmerstedvej 1A 6100 Haderslev www.haderslev.dk/brand Dir. tlf. 74 34 20 02 Mobil 23 62 98 82 esge@haderslev.dk 9. januar 2015 Sagsbehandler: Esge Homilius

Læs mere

Facade- og graffitirens. - så er alt i orden!

Facade- og graffitirens. - så er alt i orden! Facade- og graffitirens - så er alt i orden! Effektiv sanering der tager hensyn til bygning og miljø Snavs og graffiti på facaden er ikke blot et kosmetisk problem. Hvis det ikke fjernes i tide, og på

Læs mere

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet.

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Notat Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Lovgivningen. Lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004 (beredskabsloven) 1. Redningsberedskabets opgave

Læs mere

Beredskabets Venner. Nummer 84 December 2014

Beredskabets Venner. Nummer 84 December 2014 Nummer 84 December 2014 Side 2 Bladet udgives af Beredskabsforbundets Region Nordjylland til alle medlemmer i Region Nordjylland i et oplag på ca. 300 stk. Formål har til formål at formidle information

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Ventilationsservice. Rensning, vedligeholdelse, serviceaftale, inspektion, tilstandsrapport, og skadeservice. - så er alt i orden!

Ventilationsservice. Rensning, vedligeholdelse, serviceaftale, inspektion, tilstandsrapport, og skadeservice. - så er alt i orden! Ventilationsservice Rensning, vedligeholdelse, serviceaftale, inspektion, tilstandsrapport, og skadeservice - så er alt i orden! Godt indeklima er en god forretning Klima- og ventilationsanlæg der ikke

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat. I dette afsnit er beskrevet den nuværende status for de to kommuner i forbindelse med ovenstående opgaver.

Notat. I dette afsnit er beskrevet den nuværende status for de to kommuner i forbindelse med ovenstående opgaver. Notat vedrørende samarbejde mellem Faxe kommune og Stevns Kommune for området omhandlende indsatsledervagter, brandteknisk byggesagsbehandling og brandsyn. Notatet er udarbejdet efter samtale mellem teknisk

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167)

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) Marts 2016 1. Indledning Udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum,

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Vordingborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 6. august 2013 Vordingborg Kommune

Læs mere

STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 64.539112-OPKALD 1.541UDRYKNINGER 415BRANDE 48REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE

STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 64.539112-OPKALD 1.541UDRYKNINGER 415BRANDE 48REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 64.539112-OPKALD 1.541UDRYKNINGER 415BRANDE 48REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE 22-07-2015 STATUSRAPPORT BRAND OG REDNING 2. KVARTAL 2015 Distortion, Experimentarium-brand

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 122 Offentligt. Transport- og Energi samt Forsvarsministerens samråd i.

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 122 Offentligt. Transport- og Energi samt Forsvarsministerens samråd i. Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 122 Offentligt Transport- og Energi samt Forsvarsministerens samråd i Trafikudvalget Tirsdag den 26. april 2005 Indledning. Som min kollega

Læs mere

Din brandmand vores tryghed!

Din brandmand vores tryghed! TEKNIK-SERVICE Brand og Redning Din brandmand vores tryghed! Rammerne for fremtidens nye redningsberedskaber Indhold Danmarks redningsberedskab det handler om vores tryghed! 3 FOAs 10 anbefalinger 4 Besparelser

Læs mere

ApS. På de følgende sider gengives borgmester

ApS. På de følgende sider gengives borgmester ApS Åbning af Øfeldt Centrets Rødovre-afdeling For at nedbringe Øfeldt Centrets venteliste blev det i forbindelse med overenskomst 2000 med Sygesikringens Forhandlingsudvalg aftalt at forøge behandlingskapaciteten

Læs mere

Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning

Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning Hoved overskrift Beløb Konsekvens 1. Nedlæggelse af hjælpebrandstation i Feldborg Stationen har ca. 8-13 udrykninger om året 6. Længere kørervej til Haderup

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. oktober 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 17. januar 2010 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 17. januar 2010 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 17. januar 2010 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Bjarne

Læs mere

Der bliver holdt et vågent øje med de danske farvande

Der bliver holdt et vågent øje med de danske farvande Der bliver holdt et vågent øje med de danske farvande SOK følger skibene, fra de sejler ind i dansk farvand, til de forlader det igen. Denne overvågning foregår ved hjælp af fly, skibe, kystradarer og

Læs mere

Der bliver holdt et vågent øje med de danske farvande

Der bliver holdt et vågent øje med de danske farvande SOK følger skibene, fra de sejler ind i dansk farvand, til de forlader det igen. Denne overvågning foregår ved hjælp af fly, skibe, kystradarer og Automatisk Identifikations System (AIS). Denne indsats

Læs mere

Hvad er der sket med brandvæsnet? Danske Risikorådgivere ERFA-dag 26. maj 2016

Hvad er der sket med brandvæsnet? Danske Risikorådgivere ERFA-dag 26. maj 2016 Hvad er der sket med brandvæsnet? Hvad har jeg forberedt til i dag Lidt om mig selv Noget om ændringerne indenfor det kommunale redningsberedskab Noget om opgaver og samarbejde Dialog, dialog, dialog Hvem

Læs mere

Din sikkerhed - kort fortalt

Din sikkerhed - kort fortalt Din sikkerhed - kort fortalt Guidelines til receptionen på Tagensvej 86 Denne bog indeholder de vigtigste punkter fra Metropols beredskabsplan, til dig i receptionen Indledning Denne guide er lavet til

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

Det indstilles: At beredskabskommissionen godkender dagsorden for mødet.

Det indstilles: At beredskabskommissionen godkender dagsorden for mødet. Beslutningsprotokol Mødedato: 27042016 Mødetidspunkt: 16.3018.30 Mødested: Brandstationen Silkeborg, Kejlstrupvej 99 C Lokale U2 6. maj 2016 Midtjysk Brand & Redning Kejlstrupvej 99C 8600 Silkeborg Mail:

Læs mere

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering Indkaldelse Henning Jensen Nyhuus Claus Omann Jensen Nils Borring Niels Kallehave Jan Pedersen Jan Fischer Torben Jensen 11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

Læs mere

Gode råd, når du færdes på havnen

Gode råd, når du færdes på havnen Gode råd, når du færdes på havnen Medbring ven og redningsvest TrygFonden Kystlivredning tilbyder alle havne gratis redningskranse, og hver sommer besøger vores LivredderPatrulje havne over hele landet

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Beretning Generalforsamling den 23-01-2015

Beretning Generalforsamling den 23-01-2015 Beretning Generalforsamling den 23-01-2015 Velkommen til den årlige generalforsamling. Sang nummer? Jeg vil starte med at ønske tillykke til Erik Scherdetzki med 40 år og optagelse som æresmedlem, Morten

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev sommer 2015 Lænkens sommertræf 2015 Så blev det endelig UGE 27, hvor over 80 glade voksne og børn tog afsted til Laugesens Haver nær Herning for at hygge sig i en lille

Læs mere

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan Silkeborg Svømmeklub Beredskabsplan Sidst revideret marts 2015 Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner/holdleders rolle Hvis det er en mindre hændelse Hvis det er

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Skanderborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 25. september 2013 Skanderborg Kommune

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen.

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen. Greve Kommune Solrød Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Greve og Solrød Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 21. august 2012 Greve

Læs mere

Brandsikker Bolig. Projektbeskrivelse

Brandsikker Bolig. Projektbeskrivelse Brandsikker Bolig August 2014 Projektbeskrivelse Baggrund Svage ældre og andre udsatte grupper har især risiko for at komme alvorligt til skade eller omkomme i forbindelse med brand. I 2013 døde 70 personer

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

Konklusionsreferat fra 1.møde i projektgruppen Samordning af sønderjyske Beredskaber Haderslev Rådhus den 23. september 2014.

Konklusionsreferat fra 1.møde i projektgruppen Samordning af sønderjyske Beredskaber Haderslev Rådhus den 23. september 2014. Konklusionsreferat fra 1.møde i projektgruppen Samordning af sønderjyske Beredskaber Haderslev Rådhus den 23. september 2014. Tilstede: Direktør Rune Larsson (RL), Haderslev kommune BCH Jarl V Hansen,

Læs mere

Oktober 2014. Nyhedsbrev. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

Oktober 2014. Nyhedsbrev. Fattigdom i Danmark. Kære alle. Oktober 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Vi håber, at I nyder det smukke efterår og har samlet kræfter til vinteren og de lidt mørkere måneder. Samtidig betyder efteråret også, at der er gang i rigtig mange

Læs mere

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009 Referat fra møde i mandag den 27. april 2009 Mødet startede kl. 08:00 på Beredskabsstationen, Vintapperbuen 2, 4070 Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Orientering...

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Brand & Førstehjælp. Unikt supplement til din sikkerhedsløsning

Brand & Førstehjælp. Unikt supplement til din sikkerhedsløsning Brand & Førstehjælp Unikt supplement til din sikkerhedsløsning Brand & Førstehjælp Unikt supplement til din sikkerhedsløsning Er du i tvivl, om hvordan og hvor meget brandfarligt væske du må opbevare i

Læs mere

Vagtservice i særklasse Kvalitet, kompetencer og kunden i centrum. VAGTSERVICE

Vagtservice i særklasse Kvalitet, kompetencer og kunden i centrum. VAGTSERVICE Vagtservice i særklasse Kvalitet, kompetencer og kunden i centrum. VAGTSERVICE KVALITET, KOMPETENCER OG KUNDEN I CENTRUM. Dedikeret til vagt og sikkerhed Vagtservice Danmark er en dedikeret vagt- og sikkerhedsvirksomhed,

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Brandinstruktion og evakueringsplan for Tallerupskolen.

Brandinstruktion og evakueringsplan for Tallerupskolen. Brandinstruktion og evakueringsplan for Tallerupskolen. Formålet med denne plan er, at sikre skolens elever og personales evakuering i tilfælde af brand eller anden ulykke. At leve op til de stedlige brandmyndigheders

Læs mere

Beredskabsplan Revideret

Beredskabsplan <Svømmeklub> Revideret <dato> Beredskabsplan Revideret Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner/holdleders rolle Hvis det er en mindre hændelse Hvis det er livstruende: Stands

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Nyt om brugen af SINE i dansk beredskab

Nyt om brugen af SINE i dansk beredskab Nyt om brugen af SINE i dansk beredskab Carsten Mau, sektionsleder i CFB 28. januar 2015 Dagsorden Fakta om SINE Regionale koordinationsgruppemøder, ny form Superbrugere og vidensdelere Automatisk tildeling

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

OPLÆG TIL POLITISK AFTALE OM REDNINGSBEREDSKABET EFTER 2010

OPLÆG TIL POLITISK AFTALE OM REDNINGSBEREDSKABET EFTER 2010 OPLÆG TIL POLITISK AFTALE OM REDNINGSBEREDSKABET EFTER 2010 1. INDLEDNING OG FORMÅL Nærværende oplæg er udarbejdet med det formål at angive de forslag som: - Beredskabsforbundet (BF) - Landsklubben For

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen Møde 22/5 Dato 22. maj 2014 Tid 16:00 Sted Beredskabet NB. Fraværende Pia Karlsen, John Lamp Henriksen Stedfortræder Medlemmer Birgit Hansen (Socialdemokratiet) - Formand

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Beredskabsplan. 10. KlasseCenter Bornholm. Førstehjælp. 1. Stands ulykken

Beredskabsplan. 10. KlasseCenter Bornholm. Førstehjælp. 1. Stands ulykken Førstehjælp 1. Stands ulykken Trafikulykker - Advar trafikken Arbejdende maskiner - Stands maskinen El-ulykker - Afbryd strømmen Beredskabsplan 2. Giv livreddende førstehjælp 10. KlasseCenter Bornholm

Læs mere

sundhed i grusgraven

sundhed i grusgraven Sundhed på arbejdspladsen kommer ikke af sig selv, bare fordi arbejdsmiljøet er i orden. Det ved man hos NCC Roads, hvor frugt og vand på flaske gav resultater. I Helse arbejdsliv oktober 2007 Sundhed

Læs mere

2. juni 2015. "Hvidbog" - navngivning af 60-fællesskabet.

2. juni 2015. Hvidbog - navngivning af 60-fællesskabet. "Hvidbog" - navngivning af 60-fællesskabet. Den politiske styregruppe besluttede på sit møde den 27. maj 2015 at sende navnet på &0- selskabet i høring. Orienteringen blev lagt projektets hjemmeside samt

Læs mere

Sammenfatning af Risikobaseret Dimensionering

Sammenfatning af Risikobaseret Dimensionering Brand og Redning Sønderjylland Dato: 18-09-2016 Sagsnr.: 16/2569 Sagsbehandler: Jarl Vagn Hansen Direkte tlf.: 7376 6666 E-mail: jvh@brsj.dk Sammenfatning af Risikobaseret Dimensionering Baggrund Efter

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Skærbækværket Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til national forebyggelsesstrategi

Høringssvar vedr. udkast til national forebyggelsesstrategi Beredskabsstyrelsen Høringssvar vedr. udkast til national forebyggelsesstrategi Overordnede bemærkninger Tak for udkast til forebyggelsesstrategi. Vi finder, at det er godt, at strategien har fokus på

Læs mere

STATUSRAPPORT 1. KVARTAL OPKALD (hele hovedstadsområdet) 2.189UDRYKNINGER 466BRANDE 43REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE

STATUSRAPPORT 1. KVARTAL OPKALD (hele hovedstadsområdet) 2.189UDRYKNINGER 466BRANDE 43REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE STATUSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 60.248112-OPKALD (hele hovedstadsområdet) 2.189UDRYKNINGER 466BRANDE 43REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE 24-06-2016 STATUSRAPPORT BRAND OG REDNING 1. KVARTAL 2016

Læs mere

Frivillighed skal kun tjene den gode sag

Frivillighed skal kun tjene den gode sag Frivillighed skal kun tjene den gode sag Hovedtale af Preben Brandt, tidligere formand for Rådet for Socialt Udsatte, ved Frivillig Fredag i Thisted 26. september 2014 Tak for indbydelsen til at komme

Læs mere

Kan du tage vare på dig selv og dine nærmeste?

Kan du tage vare på dig selv og dine nærmeste? Kan du tage vare på dig selv og dine nærmeste? - det kan du som Robust Borger www.robustborger.dk Som Robust Borger lærer du at håndtere forskellige kritiske situationer. Gennem uddannelsen får du viden

Læs mere

Lykønskninger til S.C.K. 50 år

Lykønskninger til S.C.K. 50 år Lykønskninger til S.C.K. 50 år Jeg ønsker Sønderborg Cykle Klub hjertelig tillykke med 50-års jubilæet. I mange år har cykleklubben været samlingsstedet for unge og gamle, der har dyrket denne friske og

Læs mere