PRAKTISK INFORMATION. Uden for undervisningssituationen kan du som lærer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRAKTISK INFORMATION. Uden for undervisningssituationen kan du som lærer"

Transkript

1 PRAKTISK INFORMATION LÆRERENS ROLLE I DANSEFORLØBET Vi har gennem mange projektforløb med dans i skoler samlet en liste over ting, som vi mener, I som lærere kan bidrage med for, at projektet skal blive en succes. Forventningsafstemning Det er vigtigt at tale med danseren, før hun eller han kommer på besøg. Det handler om at få de praktiske detaljer på plads, men også om at få talt om gensidige forventninger til forløbet. For eksempel hvornår danseforløbet skal starte, og om I skal slutte på et bestemt tidspunkt. Jeres forventninger skal afstemmes, og det skal elevernes også! Derfor skal I huske også at forventningsafstemme med eleverne før projektstart. Herunder følger nogle generelle opmærksomhedspunkter i fht, hvordan I bedst understøtter danserens arbejde med børnene: Du skal som lærer være klar til at Acceptere mere kaos end normalt - den kreative proces kræver nogle gange en anden type læringsrum end i klasselokalet. Tage det pædagogiske ansvar og træde til i forskellige situationer, fx hvis det skulle ske at en elev må forlade lokalet. ØRN Deltage aktivt i workshoppen, så vidt det er muligt du er rollemodel for eleverne. Lade danseren skabe sig sit eget indtryk at børnene. Være praktisk behjælpelige med for eksempel at finde ting, få musikanlæg til at fungere, mm. Uden for undervisningssituationen kan du som lærer REATIVE Være synligt entusiastisk omkring projektet. Måske bruge projektets tema i andre skolefag. Præsentere projektet og kunstnerne på lærerværelset. Tage en afsluttende evaluering med børnene. Pasteursvej 14, 1799 Kbh. V Tlf:

2 PRAKTISK Hvilket danseforløb? Du kan finde information om de konkrete forløb i den flyer, som du har fået tilsendt. Her vil der være en kort beskrivelse af forløbet og information om, hvad du skal gøre før det konkrete besøg. Det vigtigste er, at du er i kontakt med danseren før start. Fysiske rammer Danseworkshoppen har brug for fysiske rammer, som tillader kropslig udfoldelse og uforstyrret fordybelse. Et passende rum kan for eksempel være en gymnastisksal eller en anden bevægelsessal, som har: Trægulv eller andet blødt gulv Musikanlæg med ipod-tilslutning God plads uden forstyrrende ting i rummet Mulighed for at lukke af for gennemgang Påklædning Deltagerne skal have bevægelsestøj på og gerne bukser, som går under knæene (så undgår de hudafskrabninger). Deltagerne vil skulle danse uden sko og strømper, hvilket er en god idé at forberede dem på. REATIVE Hvem er vi? Dansehallerne er afsender på disse workshops, og danserne, I får besøg af, er alle uddannede professionelle dansere med stor erfaring i at formidle dans til børn og unge. Vi kalder dem danseformidlere, og de klar til at fortælle jer mere om dans, og hvordan man får mere dans ind i skolen. Dansehallerne har mange andre spændende danseaktiviteter, så kig videre på eller på vores inspirationswebsite ØRN I er også velkomne til at kontakte Dansehallerne direkte, hvis I har brug for vejledning inden for dans. Med venlig hilsen Anna Katrine Korning Dansekonsulent Pasteursvej 14, 1799 Kbh. V Tlf:

3 DANSEWORKSHOPPEN BYG DIT EGET DANSEFORLØB Har I ønsker om at anvende bevægelse og dans som en del af skolehverdagen, så er her en unik mulighed for at få vejledning og konkrete danseforløb, som tilrettelægges efter jeres ønsker og behov. I har sammen med en danseformidler muligheden for at sætte et forløb sammen, som passer ind i skolens aktiviteter og aktuelle faglige temaer. Pasteursvej 14, 1799 Kbh. V Tlf:

4 BYG DIT EGET DANSEFORLØB INDHOLD STRUKTUR DELTAGERE Forløbet starter med et møde mellem danseformidleren og skolen/læreren, hvor skolens ønsker og behov snakkes igennem. Der udformes et udkast til en forløbsplan under mødet. Skolen/læreren og danseformidleren arbejder videre med forløbsplanen og kommunikerer om forløbets indhold og struktur på . Der er mulighed for at afprøve dansen som understøttende undervisning i andre fagområder som, dansk, matematik, kristendom m.fl.. I kan også afprøve dansen som et temaforløb på tværs af klasserne eller give idrætslærerne et inspirationsmodul i dans. Forløbet afsluttes med et evalueringsmøde og/eller lærerworkshop hvor danseformidleren samtidig kan rådgive om, hvordan skolen fortsat kan arbejde med dans i skolehverdagen. Forløbet indeholder i alt 20 undervisningslektioner, som fordeles efter aftale med danseformidleren. Der skal derudover indregnes min. 5 mødetimer for skolen. Alle klassetrin PERIODE Efteråret 2014 eller foråret 2015 STED DANSEFORMIDLEREN REATIVE KONTAKT ØRN INSPIRATION Forløbene afvikles på skolen eller i en lokal kulturinstitution. Dansehallernes professionelle dansere har alle erfaring i formidling af dans til børn og unge. Danseren i dette projekt har samtidig erfaring i at vejlede om dans og formidle dans til voksne. Kontakt danseformidleren ved spørgsmål angående den konkrete afvikling af forløbene. Kontakt Dansehallerne, Anna Katrine Korning på eller tlf Find inspiration til mere dans på Dansehallernes nye website: Pasteursvej 14, 1799 Kbh. V Tlf:

5 DANSEWORKSHOPPEN DANSEMATEMATIK KAN MAN REGNE MED KROPPEN? Om Dansematematik Vi ønsker med projektet at få det bedste ud af mødet mellem to fagligheder dansen og matematikken. Derfor er der i projektet stor opmærksomhed på dialog mellem matematiklæreren og danseren. Med Dansematematik siger du som lærer ja til mere end bare et danseforløb, hvor danseren står for undervisningen. Du skal være aktiv i danseforløbet og integrere danseerfaringerne i din undervisning i klasseværelset. Du skal have lyst til at udfordre din faglighed, gå i dialog med danseren og bruge ekstra tid på projektet. Pasteursvej 14, 1799 Kbh. V Tlf:

6 DANSEMATEMATIK - KAN MAN REGNE MED KROPPEN? WORKSHOP- BESKRIVELSE MATEMATISK TEMA DELTAGERE STED STRUKTUR/ UNDERVISNING FORBEREDELSE /EVALUERING Matematiske begreber, som kan opleves uhåndgribelige for nogle elever, konkretiseres i projektet gennem krop og bevægelse. Det er en anden måde at gribe matematikken / teorien an på, hvor dansetrin og koreografi sættes på formel. Dansematerialet skabes af eleverne ud fra deres eget bevægelsessprog og udvikles videre gennem gruppeopgaver. Der anvendes forskellige typer musik, som vil udfordre rytmesansen. Geometri og algebra (andre temaer skal aftales med danseren) 6. klasser og deres matematiklærere (max 25 elever pr. forløb inkl. min. én lærer) På skolen i en bevægelsessal, som har et ordentligt musikanlæg (inkl. ipodtilslutning), og hvis det kan lade sig gøre, en projektor eller et smartboard. Et introforløb for både elever og lærer i dansens sprog og hvad den kan. To lekioner (90 min). Tre workshopdage med dansematematik (én dag pr. uge) med tre lektioner (135 min.) pr. dag (i alt 9 lektioner). Umiddelbart før eller efter introforløbet mødes læreren og danseren en eller to gange, hvor der begrebsafklares, sættes mål for forløbet, og forløbet planlægges i fællesskab. Denne del af projektet er meget vigtig! Så sæt tid af til mødet. Afslutningsvis afholdes der et evalueringsmøde (45 min) med elever, lærer og danser. Lægges i forlængelse af sidste workshopdag. PERIODE Fra oktober 2014 februar 2015 REATIVE DANSERE Dansehallernes professionelle dansere har alle erfaring i formidling af dans til børn og unge. ØRN KONTAKT Kontakt danserne ved spørgsmål ang. den konkrete afvikling af forløbene. Kontakt Dansehallerne v. Anna Katrine Korning på eller tlf INSPIRATION Projektet har tidligere været afprøvet i Helsingør og Albertslund. Find inspiration til mere dans på Dansehallernes nye website: Pasteursvej 14, 1799 Kbh. V Tlf:

7 DANSEWORKSHOPPEN SÅDAN ER JEG! Sådan er jeg! er en danseworkshop, som handler om forskellighed og om, hvordan vi alle er forskellige på den ene eller anden måde. Vi vil som mennesker rigtig gerne ligne andre, og vi finder ofte også sammen med nogen, vi har noget til fælles med. Alligevel er vi forskellige, og det kræver både rummelighed og mod at acceptere og håndtere forskellighed. Workshoppen arbejder med relationerne i klassen, og understøtter dermed arbejdsmiljøet i undervisningen generelt. Vi håber også, at workshoppen kan inspirere ind i fagene i skolen. Pasteursvej 14, 1799 Kbh. V Tlf:

8 SÅDAN ER JEG! INDHOLD STRUKTUR DELTAGERE STED DANSERE KONTAKT INSPIRATION Workshoppen har fokus på kroppen, og eleverne bliver udfordret gennem dansen. Med en anerkendende og æstetisk tilgang leder danseren eleverne gennem forskellige øvelser og et forløb, som baner vejen for elevernes egne kreative udtryk. Danseren tager udgangspunkt i elevernes egne bevægelser og udfordrer dem derfra. Workshoppen præsenteres både som endagsforløb (5 lektioner) og todagsforløb (2 x 4 lektioner). Forløbene placeres typisk i tidsrummet fra kl (aftales med danseren). Workshoppen henvender sig til mellemtrinnet Workshoppen afvikles på skolen i en bevægelsessal med god plads og et musikanlæg (inkl. ipodtilslutning). Dansehallernes professionelle dansere har alle erfaring i formidling af dans for børn og unge. Kontakt danseformidleren ved spørgsmål ang. afvikling af det konkrete forløb. Kontakt Dansehallerne v. Anna Katrine Korning på eller tlf Find inspiration til mere dans på REATIVE FORBEREDELSE - ELEVERNE Nedenstående opgave skal du som lærer igangsætte med dine elever før danseforløbet og danseren kommer på besøg. Opgave til eleverne ØRN Du (eleven) skal vælge to forskellige billeder, som du synes er hinandens modsætninger, og tage dem med til workshoppen. Du bestemmer selv, hvordan de skal være forskellige. Det kan for eksempel være billeder du klipper ud af en avis eller et blad. Det er sjovest, hvis du ikke viser dine billeder til dine klassekammerater før workshoppen. Vejledning til læreren Med denne opgave vil vi indkredse børnenes umiddelbare tanker om forskellighed og bruge den som udgangspunkt for at arbejde med forskellighed og modsætninger. Tag gerne en snak før forløbet starter om, hvad de ser af modsætninger i deres hverdag og hvad de gør med dem. Pasteursvej 14, 1799 Kbh. V Tlf:

9 Animation med stopmotion-teknik Anbefales til klassetrin Alverdens temaer, historier, universer og materialer kan animeres og mulighederne er mange, når vi slipper kreativiteten løs! Historiefortælling, billedkomposition, og stopmotion-teknikken kommer i spil i denne workshop. Animation er den oplagte metode, når man som barn eller ung kaster sig ud i filmproduktion, fordi den er let at gå til og kreativiteten er i fokus. Historiefortælling, billedkomposition og filmsprogets virkemidler er i centrum, når børnene skaber baggrunde, rekvisitter og figurer og vækker dem til live gennem animeringen. Denne workshop kan inddrages i en række forskellige fag, og man kan animere i mange typer materialer og alle slags historier. Eksempelvis: Fag: Materialer: Dansk, billedkunst, historie, natur & teknik mv. Tegninger, cut-outs (karton, magasiner, billedbøger), ting fundet i naturen eller andre steder, legetøj, frugt & grønt, modellervoks mv. Tidligere temaer: Gyser, maden får liv, rumrejse, ordsprog, eventyr, cirkus, vikinger, en tur på stranden og pirater & skibe. Forløbet består af: 1. Lærerworkshop 2. Elevforberedelse 3. Elevworkshop Stopmotion-teknikken går ud på at optage en film billede for billede. For hvert billede rykkes elementerne en lille smule (6 til 24 gange per sekund). Til slut afspilles billederne fortløbende. Det giver illusionen af bevægelse, og en filmisk oplevelse. Lærerworkshop - 3 timer Forud for elevforløbet deltager læreren i en forberedende workshop. Her vil elevforløbet samt forberedelsesmaterialet blive gennemgået. Formålet er at give læreren redskaber til at forberede eleverne på hjemmeopgaven såvel som selve workshoppen. Vi kigger på de programmer, der kan anvendes i workshoppen og det vil blive konkretiseret, hvad eleverne får ud af workshoppen rent fagligt, og hvordan dette harmonerer med Fælles Mål.

10 Elevforberedelse i klassen - ca. 4 lektioner Forberedelsesmaterialet giver forslag til, hvordan man kan arbejde med animation, og hvor man kan hente idéerne. Eks. kan et museumsbesøg eller en tur i skoven være inspiration til workshoppen. Med udgangspunkt i aktantmodellen skal eleverne skabe en simpel historie og udarbejde et understøttende storyboard. Klassen skal inddeles i maks. 6 grupper. Man kan vælge at hver gruppe laver deres egen historie, eller at klassen sammen laver én historie, hvor hver gruppe animerer hver deres scene i historien. Workshop-info Klassetrin: Antal: Praktisk: Varighed: Workshoppen anbefales til klassetrin En klasse pr. workshop Workshopafholder kontakter læreren senest 10 dage før workshoppen pr. telefon og bekræfter aftalen. Du er også velkommen til at kontakte workshopafholder, når din workshop er booket. 1 dagskursus: Fokus på filmproduktion 5 klokketimer Eleverne HAR lavet forberedelsen og storyboard på forhånd. HUSK Materialerne der skal bruges i workshoppen, skal I selv medbringe/finde/indkøbe. Materialerne kan være: Tegninger, cut-outs (karton, magasiner, billedbøger), ting fundet i naturen, legetøj, frugt & grønt, modellervoks mv. Tekniske krav BUSTER har mulighed for at medbringe 6 stationer bestående af laptops og webcams. Hvis din skole selv har det udstyr til rådighed, er det oplagt at vi anvender det. Smartboard eller projektor/lærred/højtalere Internetadgang Har du spørgsmål til workshoppen, er du velkommen til at kontakte BUSTER: Diana Bjørn Milenkovic: Tlf: Software-programmer Der finder mange forskellige gratis software-programmer til at lave animation i. Vi har primært anvendt gratisprogrammet Monkey Jam (som skal downloades) og FILM-X Animation Online (skal ikke downloades, men kræver stabil internetadgang). Se eksempler på animation-produktioner i BUSTERs YouTube-kanal: goo.gl/cissmm goo.gl/52tmpn

11 Filmfortællinger med lyd Anbefales til klassetrin Hvordan kan en honningmelon bruges til at lave lyden af et fald? Hvorfor bruger man musik i en film? Hvordan får man en skov til at lyde som en skov? Og hvad er det egentligt for en lyd, en frø siger? En produktions lydside overses ofte, men ikke desto mindre udgør den en meget betydningsfuld rolle i skabelsen af filmens, computerspillets eller tv-programmets fortælling og univers. Derfor sætter vi i denne workshop fokus på filmens lydkulisse bestående af musik, lyd og effekter for at skærpe elevernes indsigt og analyseevner i forhold til denne ofte oversete del af filmens virkemidler. Workshoppen bliver et lærerigt og sjovt forløb, hvor eleverne skal fremstille hele lydsiden til en færdiglavet animationsfilm. Vi har fjernet alle lydeffekt- og musikspor, så eleverne skal selv opbygge en ny lydkulisse til filmen dels med effekter og musik fra et online-arkiv dels ved selv at fremstille og indspille lyde med simple rekvisitter. Forløbet består af: 1. Lærerworkshop 2. Elevforberedelse 3. Elevworkshop Lærerworkshop - 3 timer Forud for elevforløbet deltager læreren i en forberedende workshop. Her vil elevforløbet samt forberedelsesmaterialet blive gennemgået. Formålet er at give læreren redskaber til at forberede eleverne på selve workshoppen. Programmerne som anvendes på workshoppen vil blive gennemgået og det vil blive konkretiseret, hvad eleverne får ud af workshoppen rent fagligt, og hvordan dette harmonerer med Fælles Mål. Elevforberedelse i klassen - ca. 2-4 lektioner Forberedelsesmaterialet giver en introduktion til elevworkshoppen og et oplæg til, hvordan man kan sætte fokus på lydsiden i audiovisuelle medier. Derudover indeholde materialet også nogle konkrete lytteøvelser, som bidrager til at skærpe eleverne bevidsthed omkring lydeffekter og musik, og de kommer til at arbejde med koblingen mellem lytte- og synssansen.

12 Workshop-info Klassetrin: Antal: Praktisk: Grupper: Workshoppen anbefales til klassetrin En klasse pr. workshop Workshopafholder kontakter læreren senest 10 dage før workshoppen pr. telefon og bekræfter aftalen. Du er også velkommen til at kontakte workshopafholder, når din workshop er booket. Vi anbefaler, at eleverne arbejder sammen i par, og at de er inddelt på forhånd. Har du spørgsmål til workshoppen, er du velkommen til at kontakte BUSTER: Diana Bjørn Milenkovic: Tlf: Varighed: 1 dagskursus: Fokus på lydproduktion i film 5 klokketimer Tekniske krav Min. 14 computere (hvis eleverne arbejder i par) med mus og høretelefoner 1 computer til workshopafholder Styresystem: Windows Smartboard eller projektor/lærred/højtalere Internetadgang VIGTIGT! Såfremt ingen af de programmer, der kræves til denne workshop, er tilgængelige på din skole, bedes du kontakte BUSTER før du tilmelder dig. Så kan vi undersøge, om der er andre løsningsmuligheder. Software-programmer Da vi i workshoppen både skal arbejde med musik og forskellige effekter, er det vigtigt, at vi arbejder i et filmredigeringsprogram, der har flere lydspor. Vi anbefaler gratisprogrammet VideoPad (som skal downloades). Det er også muligt at gennemgøre workshoppen i MovieCut, som er en del af Skoletube, men det kræver hurtig og stabil internetadgang. Se tidligere Filmfortællinger med lyd-produktioner i BUSTERs YouTube-kanal: goo.gl/flg7xg goo.gl/kq2x6w Vi anbefaler dog, at du IKKE viser disse klip for dine elever forud for workshoppen!

13 Mit personlige puslespil- Dokumentar fra de unges eget liv Anbefales til klassetrin Hvad er virkeligheden i den digitale tidsalder? Tv-reportager, dokumentariske portrætter og reality-serier giver alle sammen deres version af den eller de personer, de skildrer. Med elevernes egne videooptagelser og billeder fanget på mobilen, skal de skabe deres helt personlige selvportræt. I workshoppen skal eleverne bearbejde deres filmoptagelser og stillbilleder til en personlig billedcollage ved hjælp af den associativ klippeteknik, også kaldet poetisk dokumentarisme, samt musik og tekst/ indtaling. Vi undersøger billedernes virkemidler, eksperimenterer med forskellige udtryk og sammensætter billeder ud fra stemninger, farver og former. Målet er bl.a. at lære eleverne, hvordan man kan lege med filmmediet og gennem klippeteknikker skabe et visuelt personligt puslespil. Eleverne introduceres bl.a. til et lettilgængeligt klippeprogram, som de kan anvende i alle former for it-baserede produktioner. De lærer, hvordan overfører filer fra mobil til computer og konverterer dem til klippeprogrammet. Forløbet består af: 1. Lærerworkshop 2. Elevforberedelse (med filmoptagelser og indsamling af materialer.) 3. Elevworkshop Lærerworkshop - 3 timer Forud for elevforløbet deltager læreren i en forberedende workshop. Her vil elevforløbet samt undervisningsmaterialet blive gennemgået. Formålet er at give læreren redskaber til at forberede eleverne på selve workshoppen. Programmerne som anvendes på workshoppen vil blive gennemgået og det vil blive konkretiseret, hvad eleverne får ud af workshoppen rent fagligt og hvordan dette harmonerer med Fælles Mål. Elevforberedelse i klassen (ca. 4-6 lektioner) og hjemmeopgave Mit personlige puslespil er den centrale sætning i workshoppen og med udgangspunkt i den, skal hver elev, som en del af forberedelsen, skrive et digt og indsamle materialer til workshoppen. Vi foreslår en blanding af videooptagelser og stillbilleder som dels optages til workshoppen dels hentes fra arkiverne (eks. elevernes egne facebook, Instagram og lignende sociale medier, hvor de deler forskellige typer billedmaterialer). I undervisningsmaterialet er der desuden fokus dokumentargenren poetisk dokumentarisme og den associative klippeteknik, der også kaldes montage-teknikken.

14 Workshop-info Klassetrin: Antal: Praktisk: Workshoppen anbefales til klassetrin En klasse pr. workshop Workshopafholder kontakter læreren senest 10 dage før workshoppen pr. telefon og bekræfter aftalen. Du er også velkommen til at kontakte workshopafholder, når din workshop er booket. Har du spørgsmål til workshoppen, er du velkommen til at kontakte BUSTER: Diana Bjørn Milenkovic: Tlf: Varighed: 1-dagskursus: Fokus på redigering ud fra den associative teknik 5 klokketimer Eleverne medbringer personlige videooptagelser, stillbilleder og et digt, de selv har skrevet. 2 -dagskursus: Forberedelse og filmredigering med BUSTERs workshopafholder Dag 1: Introduktion til workshoppen med fokus på genren poetisk dokumentarisme og den associative klippeteknik, samt hvordan eleverne kan lave spændende råmateriale til workshoppen ved at arbejde med farver, former, perspektiver og billedbeskæring i optagelserne. 2-3 dobbeltlektioner (samme dag). Dag 2: Filmredigering. 5 klokketimer. Tekniske krav En computer med mus og høretelefoner per elev. (Det er også muligt at gennemføre denne workshop på ipads, hvis hele klassen arbejder på ipads, og hvis hver elev har mulighed for at bruge samme ipad til optagelser og efterfølgende redigering.) 1 computer til workshopafholder Smartboard eller projektor/lærred/højtalere Internetadgang VIGTIGT! Såfremt ingen af de programmer, der kræves til denne workshop, er tilgængelig på din skole, bedes du kontakte BUSTER før du tilmelder dig. Så kan vi undersøge, om der er andre løsningsmuligheder. Software-programmer Vi anbefaler gratisprogrammet VideoPad (som skal downloades). Det er også muligt at gennemgøre workshoppen i MovieCut, som dog kræver hurtig og stabil internetadgang. Movie Maker har nogle begrænsninger i forhold til VideoPad, men kan også anvendes. imovie anvendes til mac-computere. Se tidligere Mit personlige puslespil-produktioner i BUSTERs YouTube-kanal: goo.gl/dkwocj goo.gl/sm0zk3

15 Workshop: Motion Comic den levende tegneserie Anbefales til klassetrin Billeder, lyd og ord er de centrale elementer, når eleverne skal skabe deres egen motion comic, der er en filmgenre, som blander tegneserien med animationsfilmen. I workshoppen skal eleverne arbejde med den gode historie. Vi skal lege og eksperimentere med fortælleforløb, billedkomposition og dybdeperspektiv, musik, lydeffekter og timing. Grundmaterialet er et manga-univers, der giver mulighed for at arbejde med genrer eksempelvis eventyr eller gyser. Workshoppen introducerer filmiske virkemidler, der anvendes inden for film, tv og reklamer, og eleverne tilegner sig værktøjer, de efterfølgende kan anvende til at skabe deres egne it-baserede produktioner eller som analytiske redskaber. Forløbet består af: 1. Lærerworkshop 2. Elevforberedelse 3. Elevworkshop Lærerworkshop - 3 timer Forud for elevforløbet deltager læreren i en forberedende workshop. Her vil elevforløbet samt UVmaterialet blive gennemgået. Formålet er at give læreren redskaber til at forberede eleverne på hjemmeopgaven såvel som selve workshoppen. Programmerne som anvendes på workshoppen vil blive gennemgået og det vil blive konkretiseret, hvad eleverne får ud af workshoppen rent fagligt og hvordan dette harmonerer med Fælles Mål. Elevforberedelse i klassen eller som hjemmeopgave - ca. 4-6 lektioner UV-materialet med fokus på bl.a. narrativitet, billedkomposition og genrer samt en skabelon til storyboardet findes på Vi anbefaler, at eleverne arbejder parvis både i forberedelsen af historien til deres motion comic og i selve workshoppen. Det er også muligt at arbejde individuelt.

16 Workshop-info Klassetrin: Antal: Praktisk: Workshoppen anbefales til klassetrin En klasse pr. workshop Workshopafholder kontakter læreren senest 10 dage før workshoppen pr. telefon og bekræfter aftalen. Du er også velkommen til at kontakte workshopafholder, når din workshop er booket. Har du spørgsmål til workshoppen, er du velkommen til at kontakte BUSTER: Diana Bjørn Milenkovic: Tlf: Varighed: 1 dagskursus: Fokus på filmproduktion 5 klokketimer. Eleverne HAR lavet forberedelsen og storyboard på forhånd. 2 dagskursus: Forberedelse og filmproduktion med BUSTERs workshopafholder Dag 1: Introduktion til workshoppen og motion comic-genren, idéudvikling og udarbejdelse af storyboards. 1-2 dobbeltlektioner (samme dag). Dag 2: Filmproduktion. 5 klokketimer. Motion comic - på tværs pilotprojekt. 5 dage her af to hele produktionsdage Kombination af undervisning med lærer(ne)/pædagoger, workshopafholder og lektier. Det er oplagt at arbejde tværfagligt i pilotprojektet. Enten på tværs af fag (dansk, sprogfag, historie, kristendomskundskab m.v.) eller mellem skole og klub, billedskole eller musikskole. Kontakt for mere info om muligheder for at lave pilotprojekt Tekniske krav Min. 14 computere (hvis eleverne arbejder i par) med mus og høretelefoner 1 computer til workshopafholder Smartboard eller projektor/lærred/højtalere Internetadgang VIGTIGT! Såfremt et eller flere af de programmer, der kræves til denne workshop, ikke er tilgængelige på din skole, bedes du kontakte BUSTER før du tilmelder dig. Så kan vi undersøge, om der er andre løsningsmuligheder.

17 Software-programmer Til denne workshop skal anvendes tre forskellige programmer. Tjek om de er tilgængelige på din skole, eller om de kan blive installeret forud for workshoppen: Workshopopgave: Del 1: Udarbejdelse af billeder Del 2: Bevægelse i billederne Del 3: Lyd og musik i produktionen Programmuligheder: Power Point eller Kingsoft Office Photo Story eller ffdiaporama VideoPad (anbefales) eller Movie Maker eller MovieCut Læs mere om programmerne her: Hvad er Motion Comic? Motion Comic er en selvstændig udtryksform, der arbejder med virkemidler fra tegneserier og animationsfilm. Den anvender tegneseriens sprog med brug af nær-/totalbilleder, tekst og billedkomposition, og animationsfilmens brug af lyd, redigering og timing. Motion Comic udspringer fra eksperimentalfilm (f.eks. La Jetée, Frankrig, 1962), hvor man udelukkende fortæller en historie kun ved brug af lyd og stillbilleder. Motion Comic har derfor sit helt eget originale udtryk, som nok de færreste elever har kendskab til på forhånd. Se tidligere motion comic-produktioner i BUSTERs YouTube-kanal: goo.gl/bsqw5x goo.gl/bvwwyb

Filmfortællinger med lyd

Filmfortællinger med lyd Beskrivelse af workshoppen Hvordan kan en honningmelon bruges til at lave lyden af et fald? Hvorfor bruger man musik i en film? Hvordan får man en skov til at lyde som en skov? Og hvad er det egentligt

Læs mere

Inspirations- og forberedelsesguide til stopmotion-animation

Inspirations- og forberedelsesguide til stopmotion-animation Indholdsfortegnelse Introduktion 2 Stopmotion-teknikken 2 Forskellige typer stopmotion-animation 3 IT-krav 5 Softwareprogrammer 6 Forberedelse til workshoppen 6 Hvad sker der på workshopdagen 10 Efter

Læs mere

Ishøj Kulturpakke 2014-2015

Ishøj Kulturpakke 2014-2015 SKOLER Ishøj Kulturpakke 2014-2015 Ishøj Kommune 1 Ishøj Kulturpakke Børn og unges møde med kultur og kreativitet inspirerer og stimulerer deres forestillingsevne, fantasi og lyst til at lære, skabe og

Læs mere

Lav animationer i undervisningen det er sjovt og lærerigt!

Lav animationer i undervisningen det er sjovt og lærerigt! Lav animationer i undervisningen det er sjovt og lærerigt! Af Pernille Ulla Andersen & Benny Lindblad Johansen, lektorer I biologiundervisningen ved Læreruddannelsen i Århus arbejder de studerende med

Læs mere

Mit personlige puslespil dokumentarfilm fra de unges eget liv

Mit personlige puslespil dokumentarfilm fra de unges eget liv Elevark 1 Mit personlige puslespil - et digt Du skal med udgangspunkt i sætningen Mit personlige puslespil skrive et digt på ca. 10-20 linjer. Digtet skal være et selvportræt af dig. Digtet må ikke rime,

Læs mere

2015/2016. Ishøj Kulturpakke SKOLER. Ishøj Kommune ISHØJ KULTURPAKKE 2015/2016 1

2015/2016. Ishøj Kulturpakke SKOLER. Ishøj Kommune ISHØJ KULTURPAKKE 2015/2016 1 2015/2016 Ishøj Kulturpakke SKOLER Ishøj Kommune ISHØJ KULTURPAKKE 2015/2016 1 ISHØJ KULTURPAKKE KUNST OG KULTUR TIL FOLKESKOLER I ISHØJ Børn og unges møde med kunst og kultur inspirerer og stimulerer

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Lærervejledning Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Fag: Dansk, billedkunst Emne: Manga, berettermodel, fortælleteknik, tegneseriens virkemidler, billedkomposition,

Læs mere

Mit personlige puslespil dokumentarfilm fra de unges eget liv

Mit personlige puslespil dokumentarfilm fra de unges eget liv Undervisningsmateriale til workshoppen Indhold Beskrivelse af workshoppen.. 2 Om undervisningsmaterialet. 2 Faglige mål. 4 Dokumentarfilmen hvad kan den?... 4 Få styr på de gode optagelser (Elevark 2)..

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Kreative Børn Status 2013

Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn - 2013 Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens kulturaftale KulturMetropolØresund. De 12 kommuner er: Allerød, Herlev,

Læs mere

Opgavehæfte. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisning for 8.-9. klasse om hæleri

Opgavehæfte. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisning for 8.-9. klasse om hæleri Opgavehæfte Hæleri - er det prisen værd? Undervisning for 8.-9. klasse om hæleri Hæleri - er det prisen værd? Opgavehæfte Indhold Novellen Straffe, opgaver..................................... 3 Filmen

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: at være udenfor fællesskabet. kontra at være opmærksomme på hinanden. Formål Noget af det, som eleverne på mellemtrinnet er mest bange for, når de er i skole, er at blive

Læs mere

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

ASYLBARN et temamateriale om to animationsfilm OM UNDERVISNINGSMATERIALET. Af Susanne Gjessing

ASYLBARN et temamateriale om to animationsfilm OM UNDERVISNINGSMATERIALET. Af Susanne Gjessing ASYLBARN et temamateriale om to animationsfilm Af Susanne Gjessing OM UNDERVISNINGSMATERIALET Dette undervisningsmateriale er målrettet indskolingen fra børnehaveklassen til 2. klasse, men kan også anvendes

Læs mere

01 KEND DIT KAMERA LAD BATTERIET HELT OP INDEN DU FILMER. TAG DIN OPLADER MED PÅ OPTAGELSE.

01 KEND DIT KAMERA LAD BATTERIET HELT OP INDEN DU FILMER. TAG DIN OPLADER MED PÅ OPTAGELSE. 01 KEND DIT KAMERA Selvom du ikke har den nyeste mobiltelefon, så er det ikke et problem, hvis blot du kender dit mobilkameras styrker og svagheder. -------------------------------------------------------

Læs mere

Ideer til IT og ipad i dagtilbud

Ideer til IT og ipad i dagtilbud Ideer til IT og ipad i dagtilbud Konkrete forløb sorteret efter læreplanstemaer Samlet og redigeret af Lone Adamsen, ITleg.dk Indhold Forord hvordan bruges denne publikation... 9 Del I Læreplanstemaerne...11

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni, 10/11 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Kreative Børn Status 2014. www.facebook.com/krea.veborn kulturmetropol.dk/node/220 goo.gl/6go5kd

Kreative Børn Status 2014. www.facebook.com/krea.veborn kulturmetropol.dk/node/220 goo.gl/6go5kd Kreative Børn Status 2014 www.facebook.com/krea.veborn kulturmetropol.dk/node/220 goo.gl/6go5kd Kreative Børn - 2014 Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING Udgivet af Station Next 1. udg., dec. 2010 Indhold Indledning...3 Mediefag B stx, juni 2010...4 1. Identitet og formål...4 2. Faglige mål og fagligt

Læs mere

BRUGERNE BESTEMMER STADIG DET MESTE

BRUGERNE BESTEMMER STADIG DET MESTE NYT SKOLEÅR MED DIT DIGITALE ARBEJDSREDSKAB! Vi håber ipad en har været en stor hjælp i det daglige arbejde både på skolen og hjemme. Der har været mange spørgsmål i løbet af den første tid, nogle har

Læs mere

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012 Digital kultur i dagtilbud Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012 Digitalisering er ikke et valg men et vilkår Digital prioritering i dagtilbud inden for 3-5 år? I hvilken grad finder kommunen det

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Otto Frello Workshop på Varde Museum

Otto Frello Workshop på Varde Museum Otto Frello Workshop på Varde Museum Workshoppen er udviklet og afprøvet af Skanderup Efterskole 9:00 Ankomst Varde Museum. Vi bærer materialer ind og gør klar (Nb: husk, bestil særåbning fra kl. 9:00

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

HISTORIER FRA DIN BY. lærervejledning. Udgivet af Station Next

HISTORIER FRA DIN BY. lærervejledning. Udgivet af Station Next HISTORIER FRA DIN BY lærervejledning Udgivet af Station Next 2. udg., jan 2014 Indhold Målsætning med FilmlinjenTEMA 3 Formål med Historier fra din by 3 Filmenes form og indhold 4 Undervisningsplan 4 Lærerens

Læs mere

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video.

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video. Indledning Det følgende er en redigeret udgave af en opgave om brug af video i undervisning. Opgaven er lavet som en del af min uddannelse i brug af it i undervisningen. På de første sider gør jeg rede

Læs mere

SKOLEN FOR FREMTIDEN

SKOLEN FOR FREMTIDEN Ansøgningsskema 2009 Projekt nr.: (udfyldes af Skolen for Fremtiden) Projekt navn: Læring gennem bevægelse på ikt-baserede interaktive borde og andre relaterede brugerflader Ansøger: Skolens navn Søndervangskolen

Læs mere

FORTÆLLINGER VIS DIN HISTORIE I FREMTIDENS BIBLIOTEK

FORTÆLLINGER VIS DIN HISTORIE I FREMTIDENS BIBLIOTEK FORTÆLLINGER VIS DIN HISTORIE I FREMTIDENS BIBLIOTEK fremtidens Se introduktionsfilmen til arbejdet med Digitale Fortællinger bibliotek DIGITALE FORTÆLLINGER 3 Brugerne og biblioteket 3 Hvad er digitale

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Undervisningsmateriale for idrætslærere som gerne vil undervise i et danseforløb. Målgruppe: Elever i 0.-9. klassetrin.

Undervisningsmateriale for idrætslærere som gerne vil undervise i et danseforløb. Målgruppe: Elever i 0.-9. klassetrin. Undervisningsmateriale for idrætslærere som gerne vil undervise i et danseforløb. Målgruppe: Elever i 0.-9. klassetrin. Materialet er udviklet og udgivet af Dansehallerne, marts 2013. INTRODUKTION TIL

Læs mere

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk Efteråret 2015 Livets Skole Dette er en samlet årsplan for 4.-5. klasse. Vi følger Undervisningsministeriets Fælles mål for faget dansk. Undervisningen vil være planlagt,

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Gandrup Dus Dus-indholdsplan for 2008/09. At børnene skal have mulighed for, at opleve sig selv som værdsatte og afholdte mennesker.

Gandrup Dus Dus-indholdsplan for 2008/09. At børnene skal have mulighed for, at opleve sig selv som værdsatte og afholdte mennesker. Personlig udvikling At børnene skal have mulighed for, at opleve sig selv som værdsatte og afholdte mennesker. At børnene har mulighed for at skabe egne projekter. At Dussen understøtter børnenes selvtillid

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Mediepolitik for SFO Bølgen

Mediepolitik for SFO Bølgen Mediepolitik for SFO Bølgen Vi lever i dag i et digitaliseret samfund, hvor børn og voksne har tilgang til mange forskellige former for digitale medier 1. Dette gør sig også gældende i SFO Bølgen, hvor

Læs mere

FORLØBSVEJLEDNING Af Anders Korsgaard Pedersen

FORLØBSVEJLEDNING Af Anders Korsgaard Pedersen 1/5 Af Anders Korsgaard Pedersen Niveau 5. - 6.klasse Varighed 14-16 lektioner I dette forløb skal eleverne lære rapperen, freestyleren og mennesket Per Uldal kendt som Per Vers at kende. Dermed bliver

Læs mere

1 LÆRERINTRODUKTION Dansk og Interaktive medier Rumpetten og de syv små stole

1 LÆRERINTRODUKTION Dansk og Interaktive medier Rumpetten og de syv små stole 1 LÆRER-INTRODUKTION Design i dansk/interaktive medier -om udstillingen Rumpetten og de syv små stole I denne del af undervisningsmaterialet til Rumpetten og de syv små stole, vil vi inspirere til at inddrage

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Børnehaveklasse

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Børnehaveklasse It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Børnehaveklasse BØRNEHAVEKLASSE WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

Kirsten Kamstrup, freelance læsekonsulent

Kirsten Kamstrup, freelance læsekonsulent Kirsten Kamstrup, freelance læsekonsulent De små læser Rebild den 4. maj 2011 Gratis på nettet Nettet rummer en uendelighed af muligheder, og mange af dem er gratis Computeren virker ofte meget motiverende

Læs mere

Drama som pædagogisk metode til trivsel

Drama som pædagogisk metode til trivsel Drama som pædagogisk metode til trivsel 9 dramaworkshops á 2 dage på 9 skoler fordelt på: Region Hovedstaden Sønderbro Skole Risbjergskolen Hedelyskolen Region Syddanmark 4kløverskolen Issøskolen Rinkenæs

Læs mere

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har Lærerplaner Siden 2004 har der været et lovkrav om, at alle dagtilbud skal udarbejde pædagogiske læreplaner, som forholder sig til seks temaer: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

- målet er: at lære deltagerne at kunne være på i en ukendt og evt. pressset situation med kort varsel.

- målet er: at lære deltagerne at kunne være på i en ukendt og evt. pressset situation med kort varsel. Intro forløb forløbet er lavet til at kunne afvikles over 2 lektioner. 1 Lektion: Gennemgang af konceptet. Jeg snakker ud fra mine egne erfaringer og oplevelser med filosofien. I slutningen af timen får

Læs mere

Undervisningsplan for faget drama

Undervisningsplan for faget drama Formål for faget drama Formålet med undervisningen i drama er at udvikle elevernes lyst til og færdighed i at bruge drama som udtryksmiddel og fremme deres indsigt i og glæde ved teatrets særlige kommunikationsform.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Det digitale skolebibliotek

Det digitale skolebibliotek Det digitale skolebibliotek digibib.dk er fyldt med råstof digibib.dk er en stor samling materialer til din undervisning. Flere tusinde artikler, fotos og tegninger er klar til brug sammen med flere af

Læs mere

Brug for billedsymboler. Eleverne har brug for, at der anvendes billedsymboler, uanset om de har et udviklet verbalsprog.

Brug for billedsymboler. Eleverne har brug for, at der anvendes billedsymboler, uanset om de har et udviklet verbalsprog. Forskellighed. På Lysholm ser vi forskellighed som en styrke. Eleverne har forskellige diagnoser, og der er elever med og uden verbalsprog. Nogle elever har kørestol, andre løber omkring. Forudsigelige

Læs mere

Faglige dage Fantastiske oplæg Forrygende debatter

Faglige dage Fantastiske oplæg Forrygende debatter Faglige dage Fantastiske oplæg Forrygende debatter 2015-2016 vil gerne medvirke til at forandre, forankre og diskutere på kryds og tværs. Derfor inviterer vi i løbet af 2015 og 2016 til følgende: Forrygende

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Filmarbejde i skolen - fra kamera til tablet og nye arbejdsformer?

Filmarbejde i skolen - fra kamera til tablet og nye arbejdsformer? Filmarbejde i skolen - fra kamera til tablet og nye arbejdsformer? Ole Christensen, lektor, Professionshøjskolen UCC Thilde Emilie Møller, Ph.d. stipendiat, Afdelingen for film og medievidenskab, Københavns

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium Skive Tekniske Skole

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Projektet er støttet af:

Projektet er støttet af: Projektet er støttet af: Hvordan kan folkebiblioteket få en rolle i forhold til skolereformen? Hvordan kan vi arbejde med unges digitale dannelse? Hvordan designer vi læringsforløb målrettet understøttende

Læs mere

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Vi har lavet en mere detaljeret undervisningsplan / målsætning for, hvad vi gerne

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE Intentionen med planen er at angive rammer for, hvad vi på Kirkeby Skole forventer eleverne skal lære om IT i deres skoleforløb på Kirkeby Skole. Som udgangspunkt skal de

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Workshops i Learning Lab

Workshops i Learning Lab Workshops i Learning Lab Foråret 2012 It på din skole Kom og prøv! Learning Lab er et nyt tilbud til lærere, elever og skoleledere i Vejle Kommune. Det er et sted, hvor ny it og nye medier er i fokus,

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

Ishøj Kulturpakke 2014-2015

Ishøj Kulturpakke 2014-2015 DAGTILBUD Ishøj Kulturpakke 2014-2015 Ishøj Kommune 1 Ishøj Kulturpakke Børn og unges møde med kultur og kreativitet inspirerer og stimulerer deres forestillingsevne, fantasi og lyst til at lære, skabe

Læs mere

Indholdsfortegnelse samlet IT & læringsindsats

Indholdsfortegnelse samlet IT & læringsindsats sfortegnelse samlet IT & læringsindsats Lektiehjælp via IT... 2 Multimediefremstilling som alternativ til skriftlig fremstilling på 10. klasse og HG... 3 Lettere tilgang til læring gennem PC-læsning...

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

13:00-13:10 Velkomst - og præsentation af tankerne bag netværket. 13:10-13:30 Netværksdannelse - fordeling i fagfamilier på tværs af skolerne.

13:00-13:10 Velkomst - og præsentation af tankerne bag netværket. 13:10-13:30 Netværksdannelse - fordeling i fagfamilier på tværs af skolerne. 2013-11-13 Netværksmøde for faglige IT-vejledere 13:00-13:10 Velkomst - og præsentation af tankerne bag netværket. 13:10-13:30 Netværksdannelse - fordeling i fagfamilier på tværs af skolerne. -> 13:30-14:15

Læs mere

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 KÆRE LÆRERE OG PÆDAGOGER Vi vil gerne invitere jeres elever indenfor på Ballerup Bibliotekerne. For at i bedst muligt kan tilrettelægge

Læs mere

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien i år, vil det være med ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Reklameanalyse - trykte reklamer

Reklameanalyse - trykte reklamer Reklameanalyse - trykte reklamer Undervisningsmateriale i analyse af trykte reklamer Egnet til mellemtrin Indholdsfortegnelse Introduktion.... 1 Formål... 1 Forløb... 2 Lektioner... 3 Lektion 1-2... 3

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard, UCC

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard, UCC Digital kultur i dagtilbud Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard, UCC Digitalisering er ikke et valg men et vilkår Kultur er det traditionsbestemte mønster af myter, normer og rutiner som får bestemte typer

Læs mere

Pilegårdsskolen - valg af profillinjer Oversigt

Pilegårdsskolen - valg af profillinjer Oversigt Pilegårdsskolen - valg af profillinjer Oversigt Globuslinjen Nu starter fremtidens Pilegårdskole for dig i kommende 7.kl. hvor du får en ny mulighed for at træffe valg og derfor selv får indflydelse X-linjen

Læs mere

Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj

Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj I Titibo gruppen har vi overordnet valgt først at lave en fælles pædagogisk læreplan, dernæst at omsætte den fælles læreplaner til pædagogiske læreplaner

Læs mere

Lærervejledning. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse

Lærervejledning. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse Lærervejledning Hæleri - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse Hæleri - er det prisen værd? Indhold Sådan kan du arbejde med materialet.......................... 3 Forløb på

Læs mere

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software.

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software. Bh. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. Magte elementær anvendelse af maskiner og enkle programmer Eleverne opnår færdigheder så de selv kan: Tænde og slukke computeren

Læs mere

Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum

Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum Målgruppe: 6.klasse Fag: Historie (primært) Dansk (sekundært) Undervisningsmateriale: Film og audiofiler til download Materialet omhandler: 1930 Livet

Læs mere

Jota-Joti udvalget ville gerne give spejderne den store oplevelse, at radio og internet spejd, er ikke kun en gang om året JOTA/JOTI.

Jota-Joti udvalget ville gerne give spejderne den store oplevelse, at radio og internet spejd, er ikke kun en gang om året JOTA/JOTI. Hvorfor dette mærke? Jota-Joti udvalget ville gerne give spejderne den store oplevelse, at radio og internet spejd, er ikke kun en gang om året JOTA/JOTI. Med aktiviteterne kommes der godt rundt om de

Læs mere

MEDIA SCIENCE CAMP GIRLS ONLY

MEDIA SCIENCE CAMP GIRLS ONLY DIDAKTISK BESKRIVELSE AF BROBYGNINGSPROJEKT: MEDIA SCIENCE CAMP GIRLS ONLY 14.-15. NOV. 2013, HERNINGSHOLMS GYMNASIUM HTX Pilotprojekt, Media Science Camp girls only, tog afsæt i inspiration fra undersøgelser

Læs mere

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 JEG HAR VALGT 10.KL. FOR AT FÅ BEDRE KARAKTERER OG BLIVE MERE MODEN, OG DET HAR SKOLEN NU HJULPET MIG MED Berican HVIS DU VÆLGER OS, FORVENTER

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Undervisningsmaterialet er udviklet af Kaospiloterne Mads D. Kristiansen og Kasper Zederkof i samarbejde med DR og Dansk Skoleidræt.

LÆRERVEJLEDNING. Undervisningsmaterialet er udviklet af Kaospiloterne Mads D. Kristiansen og Kasper Zederkof i samarbejde med DR og Dansk Skoleidræt. LÆRERVEJLEDNING Undervisningsmaterialet er udviklet af Kaospiloterne Mads D. Kristiansen og Kasper Zederkof i samarbejde med DR og Dansk Skoleidræt. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brev til klasselæreren Illustration

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Engelsk. De centrale kundskabs- og færdighedsområder 1. Kommunikative

Læs mere

De enkelte tværfaglige opgaver, hvad skal du huske?: Materialer: Saks, lim, karton minimum A3, diverse aviser og blade.

De enkelte tværfaglige opgaver, hvad skal du huske?: Materialer: Saks, lim, karton minimum A3, diverse aviser og blade. Udskolingen Tværfaglige opgaver Generelt: Idet opgaverne er tværfaglige har de bredt appel. De arbejder med alle fyrværkeri rådene. Opgaverne har generelt fokus på refleksion, perspektiverende tankevirksomhed,

Læs mere

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi Skolereform 2014 Frejlev Skole Sådan gør vi Til forældre ved Frejlev Skole Fra august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Dette indebærer, at såvel skoledagens form som indhold ser anderledes

Læs mere

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Temadage. Opstartsdag

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Temadage. Opstartsdag Trivsel og Bevægelse i Skolen Temadage Opstartsdag Formål og organisering Formål: Temadagene skal give mulighed for at involvere og inspirere eleverne. Elevernes fokus skal rettes mod, hvordan I sammen

Læs mere

Vi skal lave cirkus. Lærervejledning

Vi skal lave cirkus. Lærervejledning Vi skal lave cirkus Lærervejledning Lærervejledning Vi skal lave cirkus Vi skal lave cirkus er et undervisningsforløb, som er ideelt, hvis I selv skal i gang med at udforske mulighederne med cirkus. Forløbet

Læs mere

UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM

UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM EFTERBILLEDER UNDERVISNINGSPORTAL FOR FOTOGRAFI I FOLKESKOLEN UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM Lærervejledning Familiealbum. Indhold og formål: Familiealbum behandler spændingsfeltet mellem fotografiet i det

Læs mere

TILLYKKE MED DIT NYE ARBEJDSREDSKAB!

TILLYKKE MED DIT NYE ARBEJDSREDSKAB! TILLYKKE MED DIT NYE ARBEJDSREDSKAB! Vi håber på, at det bliver til stor hjælp i det daglige arbejde både på skolen og hjemme. Der vil opstå mange spørgsmål i løbet af den første tid, nogle vil kammeraterne

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Castet og berømt Fag: Dansk Målgruppe: 5.- 6.klasse Titel: Stjerner i børnehøjde Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Castet og berømt Fag: Dansk Målgruppe: 5.- 6.klasse Titel: Stjerner i børnehøjde Vejledning Lærer Titel Castet og berømt Stjerner i børnehøjde Hvor langt vil du gå for at blive stjerne? Denne vejledning bringer debatten ind i dit klasseværelse. Hvad vil det sige at være stjerne, og hvilke konsekvenser

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Hvem er jeg? Bjørg Torning Andersen Gymnasielærer Grundfagslærer Pædagogisk it vejleder Projektleder Agenda Web 2.0 Elevtyper Didaktik

Læs mere