PRAKTISK INFORMATION. Uden for undervisningssituationen kan du som lærer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRAKTISK INFORMATION. Uden for undervisningssituationen kan du som lærer"

Transkript

1 PRAKTISK INFORMATION LÆRERENS ROLLE I DANSEFORLØBET Vi har gennem mange projektforløb med dans i skoler samlet en liste over ting, som vi mener, I som lærere kan bidrage med for, at projektet skal blive en succes. Forventningsafstemning Det er vigtigt at tale med danseren, før hun eller han kommer på besøg. Det handler om at få de praktiske detaljer på plads, men også om at få talt om gensidige forventninger til forløbet. For eksempel hvornår danseforløbet skal starte, og om I skal slutte på et bestemt tidspunkt. Jeres forventninger skal afstemmes, og det skal elevernes også! Derfor skal I huske også at forventningsafstemme med eleverne før projektstart. Herunder følger nogle generelle opmærksomhedspunkter i fht, hvordan I bedst understøtter danserens arbejde med børnene: Du skal som lærer være klar til at Acceptere mere kaos end normalt - den kreative proces kræver nogle gange en anden type læringsrum end i klasselokalet. Tage det pædagogiske ansvar og træde til i forskellige situationer, fx hvis det skulle ske at en elev må forlade lokalet. ØRN Deltage aktivt i workshoppen, så vidt det er muligt du er rollemodel for eleverne. Lade danseren skabe sig sit eget indtryk at børnene. Være praktisk behjælpelige med for eksempel at finde ting, få musikanlæg til at fungere, mm. Uden for undervisningssituationen kan du som lærer REATIVE Være synligt entusiastisk omkring projektet. Måske bruge projektets tema i andre skolefag. Præsentere projektet og kunstnerne på lærerværelset. Tage en afsluttende evaluering med børnene. Pasteursvej 14, 1799 Kbh. V Tlf:

2 PRAKTISK Hvilket danseforløb? Du kan finde information om de konkrete forløb i den flyer, som du har fået tilsendt. Her vil der være en kort beskrivelse af forløbet og information om, hvad du skal gøre før det konkrete besøg. Det vigtigste er, at du er i kontakt med danseren før start. Fysiske rammer Danseworkshoppen har brug for fysiske rammer, som tillader kropslig udfoldelse og uforstyrret fordybelse. Et passende rum kan for eksempel være en gymnastisksal eller en anden bevægelsessal, som har: Trægulv eller andet blødt gulv Musikanlæg med ipod-tilslutning God plads uden forstyrrende ting i rummet Mulighed for at lukke af for gennemgang Påklædning Deltagerne skal have bevægelsestøj på og gerne bukser, som går under knæene (så undgår de hudafskrabninger). Deltagerne vil skulle danse uden sko og strømper, hvilket er en god idé at forberede dem på. REATIVE Hvem er vi? Dansehallerne er afsender på disse workshops, og danserne, I får besøg af, er alle uddannede professionelle dansere med stor erfaring i at formidle dans til børn og unge. Vi kalder dem danseformidlere, og de klar til at fortælle jer mere om dans, og hvordan man får mere dans ind i skolen. Dansehallerne har mange andre spændende danseaktiviteter, så kig videre på eller på vores inspirationswebsite ØRN I er også velkomne til at kontakte Dansehallerne direkte, hvis I har brug for vejledning inden for dans. Med venlig hilsen Anna Katrine Korning Dansekonsulent Pasteursvej 14, 1799 Kbh. V Tlf:

3 DANSEWORKSHOPPEN BYG DIT EGET DANSEFORLØB Har I ønsker om at anvende bevægelse og dans som en del af skolehverdagen, så er her en unik mulighed for at få vejledning og konkrete danseforløb, som tilrettelægges efter jeres ønsker og behov. I har sammen med en danseformidler muligheden for at sætte et forløb sammen, som passer ind i skolens aktiviteter og aktuelle faglige temaer. Pasteursvej 14, 1799 Kbh. V Tlf:

4 BYG DIT EGET DANSEFORLØB INDHOLD STRUKTUR DELTAGERE Forløbet starter med et møde mellem danseformidleren og skolen/læreren, hvor skolens ønsker og behov snakkes igennem. Der udformes et udkast til en forløbsplan under mødet. Skolen/læreren og danseformidleren arbejder videre med forløbsplanen og kommunikerer om forløbets indhold og struktur på . Der er mulighed for at afprøve dansen som understøttende undervisning i andre fagområder som, dansk, matematik, kristendom m.fl.. I kan også afprøve dansen som et temaforløb på tværs af klasserne eller give idrætslærerne et inspirationsmodul i dans. Forløbet afsluttes med et evalueringsmøde og/eller lærerworkshop hvor danseformidleren samtidig kan rådgive om, hvordan skolen fortsat kan arbejde med dans i skolehverdagen. Forløbet indeholder i alt 20 undervisningslektioner, som fordeles efter aftale med danseformidleren. Der skal derudover indregnes min. 5 mødetimer for skolen. Alle klassetrin PERIODE Efteråret 2014 eller foråret 2015 STED DANSEFORMIDLEREN REATIVE KONTAKT ØRN INSPIRATION Forløbene afvikles på skolen eller i en lokal kulturinstitution. Dansehallernes professionelle dansere har alle erfaring i formidling af dans til børn og unge. Danseren i dette projekt har samtidig erfaring i at vejlede om dans og formidle dans til voksne. Kontakt danseformidleren ved spørgsmål angående den konkrete afvikling af forløbene. Kontakt Dansehallerne, Anna Katrine Korning på eller tlf Find inspiration til mere dans på Dansehallernes nye website: Pasteursvej 14, 1799 Kbh. V Tlf:

5 DANSEWORKSHOPPEN DANSEMATEMATIK KAN MAN REGNE MED KROPPEN? Om Dansematematik Vi ønsker med projektet at få det bedste ud af mødet mellem to fagligheder dansen og matematikken. Derfor er der i projektet stor opmærksomhed på dialog mellem matematiklæreren og danseren. Med Dansematematik siger du som lærer ja til mere end bare et danseforløb, hvor danseren står for undervisningen. Du skal være aktiv i danseforløbet og integrere danseerfaringerne i din undervisning i klasseværelset. Du skal have lyst til at udfordre din faglighed, gå i dialog med danseren og bruge ekstra tid på projektet. Pasteursvej 14, 1799 Kbh. V Tlf:

6 DANSEMATEMATIK - KAN MAN REGNE MED KROPPEN? WORKSHOP- BESKRIVELSE MATEMATISK TEMA DELTAGERE STED STRUKTUR/ UNDERVISNING FORBEREDELSE /EVALUERING Matematiske begreber, som kan opleves uhåndgribelige for nogle elever, konkretiseres i projektet gennem krop og bevægelse. Det er en anden måde at gribe matematikken / teorien an på, hvor dansetrin og koreografi sættes på formel. Dansematerialet skabes af eleverne ud fra deres eget bevægelsessprog og udvikles videre gennem gruppeopgaver. Der anvendes forskellige typer musik, som vil udfordre rytmesansen. Geometri og algebra (andre temaer skal aftales med danseren) 6. klasser og deres matematiklærere (max 25 elever pr. forløb inkl. min. én lærer) På skolen i en bevægelsessal, som har et ordentligt musikanlæg (inkl. ipodtilslutning), og hvis det kan lade sig gøre, en projektor eller et smartboard. Et introforløb for både elever og lærer i dansens sprog og hvad den kan. To lekioner (90 min). Tre workshopdage med dansematematik (én dag pr. uge) med tre lektioner (135 min.) pr. dag (i alt 9 lektioner). Umiddelbart før eller efter introforløbet mødes læreren og danseren en eller to gange, hvor der begrebsafklares, sættes mål for forløbet, og forløbet planlægges i fællesskab. Denne del af projektet er meget vigtig! Så sæt tid af til mødet. Afslutningsvis afholdes der et evalueringsmøde (45 min) med elever, lærer og danser. Lægges i forlængelse af sidste workshopdag. PERIODE Fra oktober 2014 februar 2015 REATIVE DANSERE Dansehallernes professionelle dansere har alle erfaring i formidling af dans til børn og unge. ØRN KONTAKT Kontakt danserne ved spørgsmål ang. den konkrete afvikling af forløbene. Kontakt Dansehallerne v. Anna Katrine Korning på eller tlf INSPIRATION Projektet har tidligere været afprøvet i Helsingør og Albertslund. Find inspiration til mere dans på Dansehallernes nye website: Pasteursvej 14, 1799 Kbh. V Tlf:

7 DANSEWORKSHOPPEN SÅDAN ER JEG! Sådan er jeg! er en danseworkshop, som handler om forskellighed og om, hvordan vi alle er forskellige på den ene eller anden måde. Vi vil som mennesker rigtig gerne ligne andre, og vi finder ofte også sammen med nogen, vi har noget til fælles med. Alligevel er vi forskellige, og det kræver både rummelighed og mod at acceptere og håndtere forskellighed. Workshoppen arbejder med relationerne i klassen, og understøtter dermed arbejdsmiljøet i undervisningen generelt. Vi håber også, at workshoppen kan inspirere ind i fagene i skolen. Pasteursvej 14, 1799 Kbh. V Tlf:

8 SÅDAN ER JEG! INDHOLD STRUKTUR DELTAGERE STED DANSERE KONTAKT INSPIRATION Workshoppen har fokus på kroppen, og eleverne bliver udfordret gennem dansen. Med en anerkendende og æstetisk tilgang leder danseren eleverne gennem forskellige øvelser og et forløb, som baner vejen for elevernes egne kreative udtryk. Danseren tager udgangspunkt i elevernes egne bevægelser og udfordrer dem derfra. Workshoppen præsenteres både som endagsforløb (5 lektioner) og todagsforløb (2 x 4 lektioner). Forløbene placeres typisk i tidsrummet fra kl (aftales med danseren). Workshoppen henvender sig til mellemtrinnet Workshoppen afvikles på skolen i en bevægelsessal med god plads og et musikanlæg (inkl. ipodtilslutning). Dansehallernes professionelle dansere har alle erfaring i formidling af dans for børn og unge. Kontakt danseformidleren ved spørgsmål ang. afvikling af det konkrete forløb. Kontakt Dansehallerne v. Anna Katrine Korning på eller tlf Find inspiration til mere dans på REATIVE FORBEREDELSE - ELEVERNE Nedenstående opgave skal du som lærer igangsætte med dine elever før danseforløbet og danseren kommer på besøg. Opgave til eleverne ØRN Du (eleven) skal vælge to forskellige billeder, som du synes er hinandens modsætninger, og tage dem med til workshoppen. Du bestemmer selv, hvordan de skal være forskellige. Det kan for eksempel være billeder du klipper ud af en avis eller et blad. Det er sjovest, hvis du ikke viser dine billeder til dine klassekammerater før workshoppen. Vejledning til læreren Med denne opgave vil vi indkredse børnenes umiddelbare tanker om forskellighed og bruge den som udgangspunkt for at arbejde med forskellighed og modsætninger. Tag gerne en snak før forløbet starter om, hvad de ser af modsætninger i deres hverdag og hvad de gør med dem. Pasteursvej 14, 1799 Kbh. V Tlf:

9 Animation med stopmotion-teknik Anbefales til klassetrin Alverdens temaer, historier, universer og materialer kan animeres og mulighederne er mange, når vi slipper kreativiteten løs! Historiefortælling, billedkomposition, og stopmotion-teknikken kommer i spil i denne workshop. Animation er den oplagte metode, når man som barn eller ung kaster sig ud i filmproduktion, fordi den er let at gå til og kreativiteten er i fokus. Historiefortælling, billedkomposition og filmsprogets virkemidler er i centrum, når børnene skaber baggrunde, rekvisitter og figurer og vækker dem til live gennem animeringen. Denne workshop kan inddrages i en række forskellige fag, og man kan animere i mange typer materialer og alle slags historier. Eksempelvis: Fag: Materialer: Dansk, billedkunst, historie, natur & teknik mv. Tegninger, cut-outs (karton, magasiner, billedbøger), ting fundet i naturen eller andre steder, legetøj, frugt & grønt, modellervoks mv. Tidligere temaer: Gyser, maden får liv, rumrejse, ordsprog, eventyr, cirkus, vikinger, en tur på stranden og pirater & skibe. Forløbet består af: 1. Lærerworkshop 2. Elevforberedelse 3. Elevworkshop Stopmotion-teknikken går ud på at optage en film billede for billede. For hvert billede rykkes elementerne en lille smule (6 til 24 gange per sekund). Til slut afspilles billederne fortløbende. Det giver illusionen af bevægelse, og en filmisk oplevelse. Lærerworkshop - 3 timer Forud for elevforløbet deltager læreren i en forberedende workshop. Her vil elevforløbet samt forberedelsesmaterialet blive gennemgået. Formålet er at give læreren redskaber til at forberede eleverne på hjemmeopgaven såvel som selve workshoppen. Vi kigger på de programmer, der kan anvendes i workshoppen og det vil blive konkretiseret, hvad eleverne får ud af workshoppen rent fagligt, og hvordan dette harmonerer med Fælles Mål.

10 Elevforberedelse i klassen - ca. 4 lektioner Forberedelsesmaterialet giver forslag til, hvordan man kan arbejde med animation, og hvor man kan hente idéerne. Eks. kan et museumsbesøg eller en tur i skoven være inspiration til workshoppen. Med udgangspunkt i aktantmodellen skal eleverne skabe en simpel historie og udarbejde et understøttende storyboard. Klassen skal inddeles i maks. 6 grupper. Man kan vælge at hver gruppe laver deres egen historie, eller at klassen sammen laver én historie, hvor hver gruppe animerer hver deres scene i historien. Workshop-info Klassetrin: Antal: Praktisk: Varighed: Workshoppen anbefales til klassetrin En klasse pr. workshop Workshopafholder kontakter læreren senest 10 dage før workshoppen pr. telefon og bekræfter aftalen. Du er også velkommen til at kontakte workshopafholder, når din workshop er booket. 1 dagskursus: Fokus på filmproduktion 5 klokketimer Eleverne HAR lavet forberedelsen og storyboard på forhånd. HUSK Materialerne der skal bruges i workshoppen, skal I selv medbringe/finde/indkøbe. Materialerne kan være: Tegninger, cut-outs (karton, magasiner, billedbøger), ting fundet i naturen, legetøj, frugt & grønt, modellervoks mv. Tekniske krav BUSTER har mulighed for at medbringe 6 stationer bestående af laptops og webcams. Hvis din skole selv har det udstyr til rådighed, er det oplagt at vi anvender det. Smartboard eller projektor/lærred/højtalere Internetadgang Har du spørgsmål til workshoppen, er du velkommen til at kontakte BUSTER: Diana Bjørn Milenkovic: Tlf: Software-programmer Der finder mange forskellige gratis software-programmer til at lave animation i. Vi har primært anvendt gratisprogrammet Monkey Jam (som skal downloades) og FILM-X Animation Online (skal ikke downloades, men kræver stabil internetadgang). Se eksempler på animation-produktioner i BUSTERs YouTube-kanal: goo.gl/cissmm goo.gl/52tmpn

11 Filmfortællinger med lyd Anbefales til klassetrin Hvordan kan en honningmelon bruges til at lave lyden af et fald? Hvorfor bruger man musik i en film? Hvordan får man en skov til at lyde som en skov? Og hvad er det egentligt for en lyd, en frø siger? En produktions lydside overses ofte, men ikke desto mindre udgør den en meget betydningsfuld rolle i skabelsen af filmens, computerspillets eller tv-programmets fortælling og univers. Derfor sætter vi i denne workshop fokus på filmens lydkulisse bestående af musik, lyd og effekter for at skærpe elevernes indsigt og analyseevner i forhold til denne ofte oversete del af filmens virkemidler. Workshoppen bliver et lærerigt og sjovt forløb, hvor eleverne skal fremstille hele lydsiden til en færdiglavet animationsfilm. Vi har fjernet alle lydeffekt- og musikspor, så eleverne skal selv opbygge en ny lydkulisse til filmen dels med effekter og musik fra et online-arkiv dels ved selv at fremstille og indspille lyde med simple rekvisitter. Forløbet består af: 1. Lærerworkshop 2. Elevforberedelse 3. Elevworkshop Lærerworkshop - 3 timer Forud for elevforløbet deltager læreren i en forberedende workshop. Her vil elevforløbet samt forberedelsesmaterialet blive gennemgået. Formålet er at give læreren redskaber til at forberede eleverne på selve workshoppen. Programmerne som anvendes på workshoppen vil blive gennemgået og det vil blive konkretiseret, hvad eleverne får ud af workshoppen rent fagligt, og hvordan dette harmonerer med Fælles Mål. Elevforberedelse i klassen - ca. 2-4 lektioner Forberedelsesmaterialet giver en introduktion til elevworkshoppen og et oplæg til, hvordan man kan sætte fokus på lydsiden i audiovisuelle medier. Derudover indeholde materialet også nogle konkrete lytteøvelser, som bidrager til at skærpe eleverne bevidsthed omkring lydeffekter og musik, og de kommer til at arbejde med koblingen mellem lytte- og synssansen.

12 Workshop-info Klassetrin: Antal: Praktisk: Grupper: Workshoppen anbefales til klassetrin En klasse pr. workshop Workshopafholder kontakter læreren senest 10 dage før workshoppen pr. telefon og bekræfter aftalen. Du er også velkommen til at kontakte workshopafholder, når din workshop er booket. Vi anbefaler, at eleverne arbejder sammen i par, og at de er inddelt på forhånd. Har du spørgsmål til workshoppen, er du velkommen til at kontakte BUSTER: Diana Bjørn Milenkovic: Tlf: Varighed: 1 dagskursus: Fokus på lydproduktion i film 5 klokketimer Tekniske krav Min. 14 computere (hvis eleverne arbejder i par) med mus og høretelefoner 1 computer til workshopafholder Styresystem: Windows Smartboard eller projektor/lærred/højtalere Internetadgang VIGTIGT! Såfremt ingen af de programmer, der kræves til denne workshop, er tilgængelige på din skole, bedes du kontakte BUSTER før du tilmelder dig. Så kan vi undersøge, om der er andre løsningsmuligheder. Software-programmer Da vi i workshoppen både skal arbejde med musik og forskellige effekter, er det vigtigt, at vi arbejder i et filmredigeringsprogram, der har flere lydspor. Vi anbefaler gratisprogrammet VideoPad (som skal downloades). Det er også muligt at gennemgøre workshoppen i MovieCut, som er en del af Skoletube, men det kræver hurtig og stabil internetadgang. Se tidligere Filmfortællinger med lyd-produktioner i BUSTERs YouTube-kanal: goo.gl/flg7xg goo.gl/kq2x6w Vi anbefaler dog, at du IKKE viser disse klip for dine elever forud for workshoppen!

13 Mit personlige puslespil- Dokumentar fra de unges eget liv Anbefales til klassetrin Hvad er virkeligheden i den digitale tidsalder? Tv-reportager, dokumentariske portrætter og reality-serier giver alle sammen deres version af den eller de personer, de skildrer. Med elevernes egne videooptagelser og billeder fanget på mobilen, skal de skabe deres helt personlige selvportræt. I workshoppen skal eleverne bearbejde deres filmoptagelser og stillbilleder til en personlig billedcollage ved hjælp af den associativ klippeteknik, også kaldet poetisk dokumentarisme, samt musik og tekst/ indtaling. Vi undersøger billedernes virkemidler, eksperimenterer med forskellige udtryk og sammensætter billeder ud fra stemninger, farver og former. Målet er bl.a. at lære eleverne, hvordan man kan lege med filmmediet og gennem klippeteknikker skabe et visuelt personligt puslespil. Eleverne introduceres bl.a. til et lettilgængeligt klippeprogram, som de kan anvende i alle former for it-baserede produktioner. De lærer, hvordan overfører filer fra mobil til computer og konverterer dem til klippeprogrammet. Forløbet består af: 1. Lærerworkshop 2. Elevforberedelse (med filmoptagelser og indsamling af materialer.) 3. Elevworkshop Lærerworkshop - 3 timer Forud for elevforløbet deltager læreren i en forberedende workshop. Her vil elevforløbet samt undervisningsmaterialet blive gennemgået. Formålet er at give læreren redskaber til at forberede eleverne på selve workshoppen. Programmerne som anvendes på workshoppen vil blive gennemgået og det vil blive konkretiseret, hvad eleverne får ud af workshoppen rent fagligt og hvordan dette harmonerer med Fælles Mål. Elevforberedelse i klassen (ca. 4-6 lektioner) og hjemmeopgave Mit personlige puslespil er den centrale sætning i workshoppen og med udgangspunkt i den, skal hver elev, som en del af forberedelsen, skrive et digt og indsamle materialer til workshoppen. Vi foreslår en blanding af videooptagelser og stillbilleder som dels optages til workshoppen dels hentes fra arkiverne (eks. elevernes egne facebook, Instagram og lignende sociale medier, hvor de deler forskellige typer billedmaterialer). I undervisningsmaterialet er der desuden fokus dokumentargenren poetisk dokumentarisme og den associative klippeteknik, der også kaldes montage-teknikken.

14 Workshop-info Klassetrin: Antal: Praktisk: Workshoppen anbefales til klassetrin En klasse pr. workshop Workshopafholder kontakter læreren senest 10 dage før workshoppen pr. telefon og bekræfter aftalen. Du er også velkommen til at kontakte workshopafholder, når din workshop er booket. Har du spørgsmål til workshoppen, er du velkommen til at kontakte BUSTER: Diana Bjørn Milenkovic: Tlf: Varighed: 1-dagskursus: Fokus på redigering ud fra den associative teknik 5 klokketimer Eleverne medbringer personlige videooptagelser, stillbilleder og et digt, de selv har skrevet. 2 -dagskursus: Forberedelse og filmredigering med BUSTERs workshopafholder Dag 1: Introduktion til workshoppen med fokus på genren poetisk dokumentarisme og den associative klippeteknik, samt hvordan eleverne kan lave spændende råmateriale til workshoppen ved at arbejde med farver, former, perspektiver og billedbeskæring i optagelserne. 2-3 dobbeltlektioner (samme dag). Dag 2: Filmredigering. 5 klokketimer. Tekniske krav En computer med mus og høretelefoner per elev. (Det er også muligt at gennemføre denne workshop på ipads, hvis hele klassen arbejder på ipads, og hvis hver elev har mulighed for at bruge samme ipad til optagelser og efterfølgende redigering.) 1 computer til workshopafholder Smartboard eller projektor/lærred/højtalere Internetadgang VIGTIGT! Såfremt ingen af de programmer, der kræves til denne workshop, er tilgængelig på din skole, bedes du kontakte BUSTER før du tilmelder dig. Så kan vi undersøge, om der er andre løsningsmuligheder. Software-programmer Vi anbefaler gratisprogrammet VideoPad (som skal downloades). Det er også muligt at gennemgøre workshoppen i MovieCut, som dog kræver hurtig og stabil internetadgang. Movie Maker har nogle begrænsninger i forhold til VideoPad, men kan også anvendes. imovie anvendes til mac-computere. Se tidligere Mit personlige puslespil-produktioner i BUSTERs YouTube-kanal: goo.gl/dkwocj goo.gl/sm0zk3

15 Workshop: Motion Comic den levende tegneserie Anbefales til klassetrin Billeder, lyd og ord er de centrale elementer, når eleverne skal skabe deres egen motion comic, der er en filmgenre, som blander tegneserien med animationsfilmen. I workshoppen skal eleverne arbejde med den gode historie. Vi skal lege og eksperimentere med fortælleforløb, billedkomposition og dybdeperspektiv, musik, lydeffekter og timing. Grundmaterialet er et manga-univers, der giver mulighed for at arbejde med genrer eksempelvis eventyr eller gyser. Workshoppen introducerer filmiske virkemidler, der anvendes inden for film, tv og reklamer, og eleverne tilegner sig værktøjer, de efterfølgende kan anvende til at skabe deres egne it-baserede produktioner eller som analytiske redskaber. Forløbet består af: 1. Lærerworkshop 2. Elevforberedelse 3. Elevworkshop Lærerworkshop - 3 timer Forud for elevforløbet deltager læreren i en forberedende workshop. Her vil elevforløbet samt UVmaterialet blive gennemgået. Formålet er at give læreren redskaber til at forberede eleverne på hjemmeopgaven såvel som selve workshoppen. Programmerne som anvendes på workshoppen vil blive gennemgået og det vil blive konkretiseret, hvad eleverne får ud af workshoppen rent fagligt og hvordan dette harmonerer med Fælles Mål. Elevforberedelse i klassen eller som hjemmeopgave - ca. 4-6 lektioner UV-materialet med fokus på bl.a. narrativitet, billedkomposition og genrer samt en skabelon til storyboardet findes på Vi anbefaler, at eleverne arbejder parvis både i forberedelsen af historien til deres motion comic og i selve workshoppen. Det er også muligt at arbejde individuelt.

16 Workshop-info Klassetrin: Antal: Praktisk: Workshoppen anbefales til klassetrin En klasse pr. workshop Workshopafholder kontakter læreren senest 10 dage før workshoppen pr. telefon og bekræfter aftalen. Du er også velkommen til at kontakte workshopafholder, når din workshop er booket. Har du spørgsmål til workshoppen, er du velkommen til at kontakte BUSTER: Diana Bjørn Milenkovic: Tlf: Varighed: 1 dagskursus: Fokus på filmproduktion 5 klokketimer. Eleverne HAR lavet forberedelsen og storyboard på forhånd. 2 dagskursus: Forberedelse og filmproduktion med BUSTERs workshopafholder Dag 1: Introduktion til workshoppen og motion comic-genren, idéudvikling og udarbejdelse af storyboards. 1-2 dobbeltlektioner (samme dag). Dag 2: Filmproduktion. 5 klokketimer. Motion comic - på tværs pilotprojekt. 5 dage her af to hele produktionsdage Kombination af undervisning med lærer(ne)/pædagoger, workshopafholder og lektier. Det er oplagt at arbejde tværfagligt i pilotprojektet. Enten på tværs af fag (dansk, sprogfag, historie, kristendomskundskab m.v.) eller mellem skole og klub, billedskole eller musikskole. Kontakt for mere info om muligheder for at lave pilotprojekt Tekniske krav Min. 14 computere (hvis eleverne arbejder i par) med mus og høretelefoner 1 computer til workshopafholder Smartboard eller projektor/lærred/højtalere Internetadgang VIGTIGT! Såfremt et eller flere af de programmer, der kræves til denne workshop, ikke er tilgængelige på din skole, bedes du kontakte BUSTER før du tilmelder dig. Så kan vi undersøge, om der er andre løsningsmuligheder.

17 Software-programmer Til denne workshop skal anvendes tre forskellige programmer. Tjek om de er tilgængelige på din skole, eller om de kan blive installeret forud for workshoppen: Workshopopgave: Del 1: Udarbejdelse af billeder Del 2: Bevægelse i billederne Del 3: Lyd og musik i produktionen Programmuligheder: Power Point eller Kingsoft Office Photo Story eller ffdiaporama VideoPad (anbefales) eller Movie Maker eller MovieCut Læs mere om programmerne her: Hvad er Motion Comic? Motion Comic er en selvstændig udtryksform, der arbejder med virkemidler fra tegneserier og animationsfilm. Den anvender tegneseriens sprog med brug af nær-/totalbilleder, tekst og billedkomposition, og animationsfilmens brug af lyd, redigering og timing. Motion Comic udspringer fra eksperimentalfilm (f.eks. La Jetée, Frankrig, 1962), hvor man udelukkende fortæller en historie kun ved brug af lyd og stillbilleder. Motion Comic har derfor sit helt eget originale udtryk, som nok de færreste elever har kendskab til på forhånd. Se tidligere motion comic-produktioner i BUSTERs YouTube-kanal: goo.gl/bsqw5x goo.gl/bvwwyb

Inspirations- og forberedelsesguide til stopmotion-animation

Inspirations- og forberedelsesguide til stopmotion-animation Indholdsfortegnelse Introduktion 2 Stopmotion-teknikken 2 Forskellige typer stopmotion-animation 3 IT-krav 5 Softwareprogrammer 6 Forberedelse til workshoppen 6 Hvad sker der på workshopdagen 10 Efter

Læs mere

MELLEMTRIN Kultur og Natur Aktiviteter for børn

MELLEMTRIN Kultur og Natur Aktiviteter for børn Skoleår 2014/2015 MELLEMTRIN Kultur og Natur Aktiviteter for børn i skole og dagtilbud i Køge Kommune 1 Udgivet af: Kulturafdelingen Fælles- og Kulturforvaltningen Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk

Læs mere

Filmfortællinger med lyd

Filmfortællinger med lyd Beskrivelse af workshoppen Hvordan kan en honningmelon bruges til at lave lyden af et fald? Hvorfor bruger man musik i en film? Hvordan får man en skov til at lyde som en skov? Og hvad er det egentligt

Læs mere

Mit personlige puslespil dokumentarfilm fra de unges eget liv

Mit personlige puslespil dokumentarfilm fra de unges eget liv Undervisningsmateriale til workshoppen Indhold Beskrivelse af workshoppen.. 2 Om undervisningsmaterialet. 2 Faglige mål. 4 Dokumentarfilmen hvad kan den?... 4 Få styr på de gode optagelser (Elevark 2)..

Læs mere

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video.

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video. Indledning Det følgende er en redigeret udgave af en opgave om brug af video i undervisning. Opgaven er lavet som en del af min uddannelse i brug af it i undervisningen. På de første sider gør jeg rede

Læs mere

Uddannelsens titel: Leg og læring med digitale medier i dagtilbud

Uddannelsens titel: Leg og læring med digitale medier i dagtilbud Uddannelsens titel: Leg og læring med digitale medier i dagtilbud Inspirationsmaterialet er udviklet af: Marianne Svanholt, UCC msvc@ucc.dk, tlf. 27 12 97 39 1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde FBK

Læs mere

Kunstkatapult. Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner

Kunstkatapult. Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner Kunstkatapult Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner Indhold Hvad er Kunstkatapult? Et anderledes undervisningsforløb En udveksling mellem fag og institutioner Hvad er Kunstkatapult også? Fordybelse

Læs mere

Kunstneriske udtryksformer og digitale medier

Kunstneriske udtryksformer og digitale medier Kunstneriske 4 udtryksformer og digitale medier Foto: Museum Østjylland 5 INDHOLD 1 BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 2 HVORFOR STYRKER KUNST OG KULTUR BØRNS DEMOKRATISKE EVNER? 3 KOMPETENTE VOKSNE SKABER

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

Lær IT på din ipad. Få det optimale ud af Lær IT, Skoletube og Skoleblogs på din ipad - det er formålet med denne guide.

Lær IT på din ipad. Få det optimale ud af Lær IT, Skoletube og Skoleblogs på din ipad - det er formålet med denne guide. 1 Lær IT på din ipad Få det optimale ud af Lær IT, Skoletube og Skoleblogs på din ipad - det er formålet med denne guide. Velkommen til guiden "Lær IT med din ipad". Denne guide hjælper dig til at få det

Læs mere

SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN. Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere

SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN. Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere 2014 Udgivet af Brug for alle unge Undervisningsministeriet 2014 www.bfau.dk Redaktion Dorthea Funder Kaas, Brug for alle

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

PROJEKT DIGITAL DANNELSE

PROJEKT DIGITAL DANNELSE PROJEKT DIGITAL DANNELSE Erfaringer med interaktivt gulv og ipad i pædagogisk arbejde Skejby Vorrevang Dagtilbud, Aarhus Kommune UdviklingsForum, november 2013 Projekt digital dannelse UdviklingsForum

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven SIDE 1 DANSK avisen i skolehaven DANSK Avisen i skolehaven SIDE 2 DANSK avisen i skolehaven DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN 3 DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Dette forløb kombinerer arbejdet med at fremstille

Læs mere

2015-2016. Kend en kunstner til 1/4 pris. sideminiaturer for at navigerer i kataloget.

2015-2016. Kend en kunstner til 1/4 pris. sideminiaturer for at navigerer i kataloget. Klik på sideminiaturer for at navigerer i kataloget. Klik på bogmærker, som giver dig mulighed for at klikke dig ind på netop de områder, der måtte have din interesse. 2015-2016 Dorit Grundahl Kend en

Læs mere

Moderne dans og visuelt teater i undervisningen Inspiration til gymnasier, højskoler og efterskoler

Moderne dans og visuelt teater i undervisningen Inspiration til gymnasier, højskoler og efterskoler Moderne dans og visuelt teater i undervisningen Inspiration til gymnasier, højskoler og efterskoler Bora Bora i undervisningen 1. INTRODUKTION Dette materiale kan bruges som inspiration til, hvordan man

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE?

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? Vælg mellem 22 korte film og se hvordan I nemt og sikkert kan arbejde ude i jeres butik klik ind på www.hvordandubedst.dk Velkommen til Hvordan du bedst Varer skal transporteres

Læs mere

2014-2015. Kend en kunstner til 1/4 pris. sideminiaturer for at navigerer i kataloget.

2014-2015. Kend en kunstner til 1/4 pris. sideminiaturer for at navigerer i kataloget. Klik på sideminiaturer for at navigerer i kataloget. Klik på bogmærker, som giver dig mulighed for at klikke dig ind på netop de områder, der måtte have din interesse. 2014-2015 Dorit Grundahl Kend en

Læs mere

Dans. Musikken. i musik og idræt. Dans Musikken er et undervisningsmateriale til dig, der ikke har det

Dans. Musikken. i musik og idræt. Dans Musikken er et undervisningsmateriale til dig, der ikke har det G u i d e t i l u n d e r v i s n i n g s m a t e r i a l e t D a n s M u s i k k e n 2.- 5. k l a s s e 6 6 er et undervisningsmateriale til dig, der ikke har det i musik og idræt store dansekendskab,

Læs mere

KULTUR TJENESTE KØGE AKTIVITETER TIL DAGTILBUD INDSKOLING MELLEMTRIN OG UDSKOLING SKOLEÅRET 2015-16

KULTUR TJENESTE KØGE AKTIVITETER TIL DAGTILBUD INDSKOLING MELLEMTRIN OG UDSKOLING SKOLEÅRET 2015-16 KULTUR TJENESTE KØGE AKTIVITETER TIL DAGTILBUD OG SKOLEÅRET 2015-16 KULTURTJENESTE Kære lærer og pædagog i Køge Kommune Kataloget KULTURTJENESTE KØGE indeholder en let tilgængelig oversigt over det manfoldige

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode ideer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Værdien kan være af økonomisk, kulturel eller social art. Undervisningsmaterialer udviklet

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Motivation og læring i det digitale rum

Motivation og læring i det digitale rum Motivation og læring i det digitale rum - gennem det potentielle rum og et æstetisk udtryk AF: ELSE MARIE OKKELS OG VINNIE LERCHE CHRISTENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK Legen er et forbindelsesled

Læs mere

fagspecifikke kurser kundespecifikke kurser webinar kursus katalog - 2013

fagspecifikke kurser kundespecifikke kurser webinar kursus katalog - 2013 fagspecifikke kurser kundespecifikke kurser webinar kursus katalog - 2013 KURSUS KATAlog Velkommen til AVkURSUS UddAnnelSeSkAtAlog for SkoleåRet 2013-2014 indholdsfortegnelse AV CENTERs uddannelsesafdeling

Læs mere