Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN"

Transkript

1 Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN

2 Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet bygger på moduler med indbyrdes progression samt mulighed for en efterfølgende coaching del. Alle moduler kan afholdes på den enkelte skole. Modulerne har en længde af 2-3 timer og kan derfor lægges i forlængelse af en skoledag, men modulerne kan også lægges sammen og indgå f. eks. i forbindelse med hele efteruddannelsesdage. BASISMODUL 1: Bliv fortrolig med din ipad Gennem dette modul opbygger den enkelte færdighed i at betjene ipaden som digitalt værktøj. Kurset tager afsæt i e-bogen: Bliv fortrolig med din ipad som du kan downloade til din ipad *) BASISMODUL 2: ipad som redskab for kreativ medieproduktion Gennem dette modul opbygges færdighed i at arbejde med ipaden som redskab for kreativ medieproduktion, herunder optagelse af stillbilleder, video og animation samt redigering heraf. Kurset tager afsæt i e-bogen: Kreativ medieproduktion - som du kan downloade til din ipad *) Basismodulerne tilbydes enten som gratis selvstudium eller som et 2-timers tilstedeværelsesmodul. Er lærerne habile brugere af ipaden, vil de kunne tilegne sig færdighederne gennem selvstudium, men for langt de fleste lærere vil et tilstedeværelsesforløb kunne anbefales. Fagspecifikke kurser i overskrifter ipad og apps i danskundervisningen ipad og apps i matematikundervisningen ipad og apps i sprogundervisningen ipad og apps i specialpædagogik mv. Disse fagkurser fokuserer på den konkrete implementering af ipad i undervisningen. Der vil både blive fokuseret på ipadens indbyggede værktøjer med eksempler på deres anvendelse i undervisningen. Der vil blive præsenteret og arbejdet med forskellige apps i forhold til det enkelte fag. Her vil både blive taget udgangspunkt i generelle apps og de mere fagspecifikke apps. Formen vil være oplæg med efterfølgende hands-on aktiviteter og gruppearbejde. Hvert kursus er som udgangspunkt sat til 3 timer. *) Download e-bøgerne til din ipad. NB: Skal gøres direkte på ipad Bliv fortrolig med din ipad benyt: viacfu.dk/423 Kreativ medieproduktion benyt: viacfu.dk/427 Materialet er udviklet af CFU Sønderjylland.

3 DANSK Dansk begynderundervisning Sæt talesproget i spil med ipad. Talesproget er grundlag for elevernes skriftsproglige udvikling og i indskolingen er det derfor vigtigt, at vi udvikler og udfordrer elevernes talesproglige bevidsthed og kompetencer. ipaden rummer mange muligheder for at sætte talesproget i spil. Med ipad er det nemt at øve og korrigere egne mundtlige præstationer i både åbne og lukkede rammer, ligesom elevernes oplæg, oplæsning og fortællinger kan deles med kammerater, lærere og forældre. Kurset sætter fokus på egnede apps og giver eksempler på undervisningsforløb med sprogudvikling som læringsmål, hvor ipad indgår som redskab til støtte for elevens: Oplæsning Genfortælling Fremlæggelse Fortælling Argumentation Formidling af viden Dansk på mellemtrinnet. Der fokuseres på brug af ipaden i relation til at kunne arbejde hen mod følgende trinmål efter 6.kl. Strukturere og skrive tekster i forskellige fiktive og ikke fiktive genrer Layoute tekster til bestemte formål og modtagere Bruge skrivning bevidst som støtte for tænkning Ligeledes inddrages punkt 2: Produktion og formidling fra faghæfte 48: It og mediekompetencer i folkeskolen. Vi ser på muligheder og udfordringer og sammen afprøver vi forskellige apps.

4 DANSK Dansk udskoling ipaden er en læringsressource, der kan anvendes på en eksperimenterende og kreativ måde. Læreren er vejleder, den, der stilladserer og medtænker evaluering af ipadbrugen og færdige elevproduktioner på ipad. Fælles Måls centrale områder i dansk udskoling inddrages med konkrete eksempler på ipad brug: Mundtlighed Skriftlighed Sprog Litteratur Andre udtryksformer Kommunikation På kurset præsenteres velegnede apps og eksempler. Kursusdeltagerne bedes medbringe ipad, da der indgår hands-on-aktiviteter, bl.a. mind-mapstruktur på en genre og opstart på en filmisk fortolkning af en fiktionstekst. Kurserne kan fx dreje sig om: Det mundtlige og skriftlige sprog fx med fokus på fremlæggelser, oplæsning m.m. samt arbejde med fx lydpodcasts ligesom ipadens muligheder for at arbejde med den skriftlige side af faget inddrages. Litteratur og andre udtryksformers muligheder med ipaden. Fx arbejde med Litteraturen finder sted, lokaliteter, hvor litteraturen har fundet sted og/eller kommer til at finde sted.

5 SPROG ipad i engelskundervisningen Engelskundervisningen skal omfatte de fire centrale kundskabs- og færdighedsområder: Kommunikative færdigheder, sprog og sprogbrug, sprogtilegnelse og kultur- og samfundsforhold Områderne er indbyrdes afhængige og bør derfor integreres i de enkelte undervisningsforløb. Der vil være eksempler på, hvordan ipaden med henblik på trin- og slutmål kan understøtte: Kommunikation og den mundtlige dimension på en aktiv og motiverende måde Kommunikation og den skriftlige dimension på en aktiv og motiverende måde Der kan afvikles kursus for hele forløbet i engelsk, men det anbefales at fokusere på de to forløb 3. til 6. klasse og 7. til 10. klasse. Tyskundervisningen Tyskundervisningen skal i et forløb omfatte samtlige fire centrale kundskabs- og færdighedsområder: Kommunikative færdigheder, sprog og sprogbrug, sprogtilegnelse og kultur- og samfundsforhold. Områderne er indbyrdes afhængige og bør derfor integreres i de enkelte undervisningsforløb. Der vil være eksempler på, hvordan ipads med henblik på trin- og slutmål kan understøtte: Kommunikation og den mundtlige dimension på en aktiv og motiverende måde Kommunikation og den skriftlige dimension på en aktiv og motiverende måde

6 MATEMATIK Indskolingen På kurset vil vi sætte fokus på den gode app og præsentere idéer til, hvordan ipads kan fremme en lærende undervisning, der udfordrer den enkelte elev. Vi vil afprøve udvalgte apps, drøfte og vurdere kvalitet, relevans og værdi. De valgte apps vil være konkrete undervisningsrettede apps. Vi skal arbejde med ipaden i forbindelse med Talforståelse og talfærdighed med de 4 regningsarter Uret Den lille tabel Geometri/geometriske figurer Matematikspil - ex. Talspillet, Math Soccer, Matematik Kurset vil være en vekselvirkning mellem hands-on, korte oplæg og didaktisk drøftelser af brugen af ipaden Mellemtrinnet På kurset vil vi sætte fokus på brugen af ipaden i den daglige undervisning i matematik på mellemtrinet. Vi vil afprøve udvalgte apps - drøfte og vurdere appens kvalitet, relevans og værdi. Vi skal arbejde med ipaden i forbindelse med Talfærdighed og de 4 regningsarter Geometri inden for emnerne Koordinatsystemet Simple geometriske figurer Praktisk anvendelse GPS og UTM koordinater Fartmåling Se på de pædagogiske muligheder ved at lave en læringsvideo Kurset vil være en vekselvirkning mellem hands-on, korte oplæg og didaktisk drøftelser af brugen af ipaden

7 SPECIALPÆDAGOGIK M.M. ipad og Specialundervisningen Afprøv hvilke muligheder ipad giver, når der arbejdes med læse-/stavesvage elever. Kurset sætter fokus på brug af tablets i arbejdet med: Oplæsning Stavehjælp Formidling via billeder og lyd Dansk som andetsprog Der er store faglige og pædagogiske gevinster ved at bruge ipad i dansk som andetsprogsundervisningen. Lærernes evne til at udnytte teknologien i relation til faglige mål, didaktisk kompetence og vilje til at udvikle fagenes didaktik gør en stor forskel for elevernes læring. Kurset sætter fokus på brug af tablets i arbejdet med: Udtaletræning Træning i mundtlighed Formidling via billeder og lyd Innovation I kreative processer bruges i dag oftest de gule post-it, men der er mange andre muligheder. Her kommer ipaden ind. Hvordan kan vi bruge denne og få en god og anderledes proces, som kan motivere eleverne? Kurset tager udgangspunkt i forskellige idégenereringsmuligheder og den videre proces fx sammen med Skoletube.

8 PRAKTISKE OPLYSNINGER Kurserne baseres på hands-on aktiviteter, så det er vigtigt at alle selv medbringer en ipad. Kurserne afvikles primært af VIA CFU s egne konsulenter, men der kan også inddrages eksterne instruktører. Alle moduler kan afholdes på den enkelte skole. CFU kan være behjælpelig med afvikling på en nærliggende VIA adresse. Priser: For basismodulerne 1 og 2 er prisen pr. modul med op til 15 lærere 2500 kr. + kørsel og køretid (pt. 360 kr. pr. time). Er I flere end 15 lærere, så foreslår vi 2 kursusinstruktører. Kontakt os for et tilbud For de fagspecifikke moduler er prisen pr. modul med op til 15 lærere 3500 kr. + kørsel og køretid (pt. 360 kr. pr. time). Er I flere end 15 lærere, så foreslår vi 2 kursusinstruktører. Kontakt os for et tilbud Kontakt: Hvis du vil bestille et eller flere af disse tilbud er du velkommen til at kontakte kursusafdelingen: Sandra Jensen Telefon: Mail: Hvis du ønsker at drøfte andet indhold eller ønsker at få yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Peter Bak-Jensen Telefon: Mail:

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Århus Kommune Børn og Unge Julie 9,1 år Søren 3,4 år Benjamin 7,0 år Marie 5,6 år Ida 7,8 år Thea 8,10 år HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Anna 3,7 år Magnus 10,7 år

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

Skolereformen. håndbold i skolen alle børn i spil. Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne

Skolereformen. håndbold i skolen alle børn i spil. Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne Skolereformen håndbold i skolen alle børn i spil Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne 2 INDHOLD SIDE 5 SIDE 7 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 15 Dansk Håndbold Forbund og skolereformen

Læs mere

Læseplan for faget håndværk og design

Læseplan for faget håndværk og design Læseplan for faget håndværk og design Indhold Indledning 3 1. trinforløb for 4./5./6./7. klassetrin 4 Håndværk forarbejdning 4 Håndværk materialer 6 Design 7 It og medier 8 Sproglig udvikling 9 Innovation

Læs mere

Undervisningsplan for faget dansk

Undervisningsplan for faget dansk RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Introduktion til forenklede Fælles Mål og læringsmålstyret undervisning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Introduktion til forenklede Fælles Mål og læringsmålstyret undervisning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Introduktion til forenklede Fælles Mål og læringsmålstyret undervisning Indhold 1 Fælles Mål 4 2 Et kig ind i den læringsmålstyrede undervisning 8 3 Undervisningens

Læs mere

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie Visionen for Den gode digitale skole Skole og Familie Indhold Visionen:... 2 Temperaturmåling: IT i skolerne i Rudersdal i dag?... 5 Børns læring og potentialet i at anvende IT... 7 IT som fagdidaktisk

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Hvorfor IT i skolens matematik?

Hvorfor IT i skolens matematik? INFA-Småtryk 1999-2 Hvorfor IT i skolens matematik? Til INFA-skolernes forældre Indhold 1. Skolelov og læseplaner... 3 2. Skolens matematik i et IT-samfund... 6 3. Samspil mellem IT og matematik... 9 4.

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig...

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig... Med læsning som indsats 1 En verden åbner sig... [ Indledning [Læsning er kilden til viden og oplevelser og vejen til udvikling og uddannelse Citat fra www.videnomlaesning.dk Med læsning som indsats er

Læs mere

Skolen altid online. 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune

Skolen altid online. 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune 1 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Vision... 5 Didaktik 2.0 og Pædagogik... 5 1:1 computing... 8 Videndeling og

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Når matematik bliver sproglig

Når matematik bliver sproglig Læreruddannelsen Skive VIA University College Når matematik bliver sproglig Matematik Vejledere: Kristian Horslund & Johannes B. Iversen Antal sider: 28 Antal Typeenheder: 72.181 Lars Løvig Nielsen LK280081

Læs mere

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Fredensborg Kommune Revideret 2011 BØRN, KULTUR og SUNDHED 1 Et fælles udgangspunkt Der er i disse år stort fokus på børns sproglige

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

BRUG TESTRESULTATERNE

BRUG TESTRESULTATERNE BRUG TESTRESULTATERNE INSPIRATION TIL PÆDAGOGISK BRUG AF RESULTATER FRA DE NATIONALE TEST INDHOLD 3 Opfølgningen gør forskellen 4 Testens indhold 6 Hvordan kan resultaterne læses 10 Fra testresultat til

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Lær at lave/forstå en hjemmeside

Lær at lave/forstå en hjemmeside Lær at lave/forstå en hjemmeside Trin: Fag: Tid: 6. klasse (mellemtrinnet) Dansk Historie N/T 8-10 lektioner + tid til at skrive tekster I dette forløb skal eleverne lære, hvordan man opbygger en hjemmeside.

Læs mere

Introduktion til Sprogpakken

Introduktion til Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Børn lærer sprog, fordi de har brug for sproget. Det har de, når de skal kommunikere med omverdenen, når de vil fortælle, at der er noget de gerne vil have, eller noget de

Læs mere

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Inerisaavik/KIIIN 2009 Colofon Udgivet af Inerisaavik / KIIIN - 2009 Udarbejdet af fagkonsulent Birthe Nielsen Redigeret af souschef Louise Richter

Læs mere